Sunteți pe pagina 1din 4

Un studiu realizat pe 24 pacienți a investigat nivelul glicemiei, (mmol/l).

Rezultatele obținute
sunt: 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.7; 6.3; 4.2; 8.1; 7.3; 5.7; 11.1; 10.8; 9.2; 4.5; 16.1; 13.2; 14.5; 3.5; 8.6; 9.1;
3.8; 7.3; 7.8; 4.2.

• Sarcini de realizat:
Ordonați datele.
3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 4.1; 4.2; 4.2; 4.2; 4.5; 5.7; 5.7; 6.3; 7.3; 7.3; 7.8; 8.1; 8.6;
9.1; 9.2; 10.8; 11.1; 13.2; 14.5; 16.1;
Aranjați datele in tabel.

Pacient Glicemia (mmol/l)


ul
1. 3,3
2. 3.4
3. 3,5
4. 3,8
5. 4,1
6. 4,2
7. 4,5
8. 5,7
9. 6,3
10. 7,3
11. 7,8
12. 8,1
13. 8,6
14. 9,1
15. 9,2
16. 10,8
17. 11,1
18. 13,2
19. 14,5
20. 16,1

1. Să se calculeze:
1.Indicatorii variației (amplitudinea).
2.Media aritmetică (X), Modulul (Mo) și Mediana (Me).

Rezolvare:
1. Indicatorii variației (amplitudinea).
A=Xmax – Xmin
A= 16,1 – 3,3 = 12,8

2. Media aritmetică (X)


X = (3.3 + 3.4+ 3.8 + 4.1+4.2+ 4.2+ 5.7+6.3 + 8.1 + 7.3 + 5.7 + 11.1 + 10.8 + 9.2 + 4.5 + 16.1 +
13.2 + 14.5 +3.5 + 8.6 + 9.1 + 7.3 +7.8 + 4.2)/24 = 176/24 = 7,33

3. Modulul (Mo)
4. Mediana (Me)
1. Să se calculeze:
Indicatorii simpli ai variației :(Amplitudinea relativă (A%)) , Abaterile
individuale absolute (d), abaterile individuale relative (d%) .

Indicatorii sintetici ai variației: Dispersia (2) , Abaterea mediei pătratică()),


Coeficientul de variaţie (Cv).

Amplitudinea relativa este raportul dintre amplit / media si inmultit 100 %-= 12,8/7,3 x 100% = 175,3

Abaterile individuale absolute d=

Table completat cu valorile

Scrim si formulele ca sa le insemnam sis a le memorizam


Numărul de evenimente într-o perioada

specificată de timp

Rata= -------------------------------------------------------- * 10 n

Populaţia supusă riscului pentru aceste

evenimente în perioada dată

Numărul absolut al fenomenului

Rata= ------------------------------------------------------ * 100(1000, …)

Mediul care a produs fenomenul (nr. absolut)

Nr resurse

Raportul= ------------------ * 1000

Nr populaţie

Varianta 1:

În anul de gestiune în raionul „B” numărul locuitorilor constituia 85 000. În acelaşi an s-au născut vii
2300 şi au decedat 697 oameni, dintre care copii pînă la un an – 55.

În raion activau 80 medici, inclusiv: pediatri – 25; chirurgi – 15; medici de familie – 40.

În acelaşi raion indicatorii statistici pentru 3 ani precedenţi au constituit:

În acelaşi raion datele statistice la compartimentul „Natalitate” pentru 3 ani precedenţi au constituit:
Să se calculeze indicatorii statistici posibili. Faceţi concluzii.