Sunteți pe pagina 1din 3

Regulamentul Festivalului internațional Video ART,

Ediția a XI-a 2019

Concursul se adresează tuturor elevilor de liceu și studenților, cu vârsta cuprinsă între 15 – 20


ani, pasionaţi de arta cinematografică în diversele ei forme, cărora li se oferă prilejul de a-şi
manifesta libertatea de exprimare artistică într-un cadru instituţionalizat.

Secțiunile concursului sunt următoarele:

⮚ Film de scurtmetraj

⮚ Spot publicitar cu impact social.

Secţiunea Film de scurtmetraj va cuprinde creaţii cinematografice cu durata de maximum 15-20


minute, în care libertatea de exprimare artistică este totală, elevii ţinând cont doar de alegerea temei
în deplină concordanţă cu preocupările şi aspiraţiile vârstei: familia, şcoala, iubirea,
călătoria(reportajul turistic), jocul şi joaca, excursia (în grup sau individual) documentarul (teme
de interes cultural: artă, literatură, folclor, etnografie), eseul cinematografic etc. Vor fi punctate
originalitatea temei alese, valoarea textului literar dedicat şi modul artistic de realizare( scenariu,
regie, efecte de imagine şi sonore, joc actoricesc, acolo unde este cazul etc.)

Secţiunea Spot publicitar cu impact social va cuprinde videoclipuri cu durata de


maximum 60 secunde, dedicate prevenirii sau sensibilizării în ceea ce priveşte unele aspecte sociale
cu implicaţii pentru întreaga societate:( consum de droguri, tutun sau alcool în rândul tinerilor,
delicvenţa socială juvenilă, combaterea sărăciei şi analfabetismului, viaţa comunităţii locale,
aspecte inedite, convieţuirea interetnică etc.). Vor fi punctate caracterul mobilizator şi determinant
al clipului cât şi valenţele sale cinematografice.

Etapele de desfășurare ale festivalului sunt următoarele:

1)TRIMITEREA FILMELOR până la data de 15 mai 2019, pe adresa:

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, str. Mihai Viteazul nr. 24, cod poștal, cod
720059, loc. Suceava, România

2) JURIZAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ: Este realizată de un juriu format


din personalități din domeniu din România și membri ai Comitetului Internațional al Uniunii
Mondiale a Cinematografiei de Amatori(UNICA).

3) ETAPA FINALĂ 6-9 iunie 2019: Participă, de la fiecare secțiune, primele zece echipaje
nominalizate, din țară și străinătate. În cadrul acestei etape, echipajele vor trebui să realizeze pe

1
parcursul a două zile, un scurtmetraj a cărui temă va fi decisă de juriul internațional. Nota obținută
pentru acest film va reprezenta 20% din nota finală, ce va stabili ierarhia valorică internațională.

Condiţiile de participare:

● Elevii implicaţi în realizarea proiectului cinematografic trebuie să fie din rândul instituției de
învățământ participante;
● Echipele sunt formate din doi elevi, responsabilităţile fiind împărţite, de regulă, între partea
artistică (scenariu regie, text cu valenţe ficţionale sau nonficţionale etc.) şi partea tehnico-
aplicativă (sonor, imagine, prelucrare digitală etc.);
● Filmul realizat trebuie să se înscrie în contextul secţiunii alese;
● Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică
a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular;
● Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, fiecare dintre acestea putând
participa cu mai multe filme(spoturi publicitare);
● În cazul calificării unei echipe la ambele secţiuni va trebui, pentru etapa finală, să aleagă, în
prealabil, secţiunea la care doreşte să participe;
● Echipa, alcătuită din doi elevi, va fi coordonată de un profesor îndrumător;
● Dacă elevii participanți sunt majori, ei pot veni neînsoțiți de profesorul coordonator.
● În cazul în care, din motive obiective, unul dintre membrii echipei nominalizate pentru etapa
finală nu poate participa, el poate fi înlocuit de către profesorul coordonator cu un alt elev
implicat în proiect, respectându-se obligația ca, măcar unul dintre membrii înscriși pe fișa de
concurs să fie prezent la etapa finală.
● Pentru realizarea filmului în cadrul etapei finale, concurenții trebuie să aibă cu ei camerele de
luat vederi și laptop-urile personale.
● Filmele sau spoturile trebuie să fie subtitrate în limba engleză.

Sunt interzise cu desăvârşire:

- utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;
- folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;
- crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor;
● Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, implicarea
profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei, cu ocazia probei finale a
concursului) la descalificarea echipei respective.
● In primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat titlul propriu-zis, urmat de celelalte
elemente de identificare (actori, regizor, operator imagine etc.) Datele de contact ale
concurenţilor vor fi precizate și în Fişa de participare (vezi Anexa 2), ce va fi inclusă în
coletul cu filmele trimise spre jurizare. În colet va fi introdus și sinopsisul filmului(maximum
o pagină).
● Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video,
audio sau grafice incluse în scurtmetraj, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

2
ANEXA 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
COLEGIUL NATIONAL„PETRU
RARES”
SUCEAVA
str. Mihai Viteazu nr. 24 720059 e-mail: cnpr@warpnet.ro
tel.: 0230-520822 fax: 0330-401178 web: www.cnprsv.ro

Festivalul concurs internațional- Video Art - pentru liceeni


2019
Fişa de participare
1. Numele şi prenumele elevilor din echipă:

- UNGUREANU RAREȘ / clasa a X-a / (17 ani)


(CNP: 5020406271690)
- ALEXANDRU GIORGIANA / clasa a X-a / (17ani)
(CNP: 6030406336396)

2. Instituția de învățământ participantă (adresă, date de contact):


COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE” FĂLTICENI, Str. Sucevei, Nr. 105
3. Secţiunea: Film de scurtmetraj
4.Titlul filmului: WANDERING PNEUMA

5. Numele și prenumele profesorului îndrumător: CAULEA IOAN


Date de contact: Tel. 0745027072, E-mail: ioan.caulea@gmail.com
Specialitatea: Științe socio-umane

6. Domiciliul de contact (adresa, telefon, e-mail), obligatoriu pentru ambii elevi:


Elevul 1: UNGUREANU RAREȘ , Jud. Suceava, Com. Boroaia, Str. Sibicheni nr. 422,
Telefon: 0758787764 / Email: maxnight2014@gmail.com

Elevul 2: ALEXANDRU GIORGIANA , Jud. Suceava, Com.Hârtop, Str. Spinoasa nr.22


Telefon: 0758790029 / Email: aaaalleex.jojolina2@gmail.com

Prin semnarea acestei fișe de participare suntem de acord, ca materialele video trimise
la concurs, să fie ulterior folosite de către organizatori, în orice context public pentru
promovarea festivalului, în special, și a valorilor educației nonformale, în general.

Semnăturile celor doi membri ai echipei,


...........................................................
...........................................................

Notă: Această fişă se completează în format electronic (cu diacritice), se listează şi se semnează
olograf de către cei doi concurenți, apoi se introduce în coletul ce va fi expediat la adresa indicată.