Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a IX-a

Tema : România interbelică. Viața social-economică și politică.

Subcompetențe: explicarea și utilizarea termenilor istorici

Detreminarea rolului personalitaților

Determinarea legăturii cauză-efect

Obictive:

 explicarea termeniclor noi


 Extrageți caractericticile evoluției României după 1918
 Stabiliți care au fost problemele majore în viața politică a României
 Prezentați rolul monarhiei în viața politică a României mari

Metode și pocedee: explicația , conversația, lucru în grup, analiza diagramei, doc.,comparația, descrierea unei
persoalitați după plan, etc

Evocare

Asalt de idei , când s-a realizat Marea Unire și când a fost recunoscută.

Explicarea termenilor noi

Realizarea sensului

Lecturarea textului- extrageți din text caracteristicile evoluției României în perioada interbelică

Conform tabelului p. 32 stabiliți problemele vieții politice din țară

Caracterizați personalitatea lui Ferdinand după planul: țara, ani domnie, activitatea reformatoare

Reflecție

Doc p. 33- rolul monarhiei în viața Rom interb.

Acasă demonstrez că po t p. 33

S-ar putea să vă placă și