Sunteți pe pagina 1din 2

UE nu a avut

întotdeauna
UNIUNEA
dimensiunile pe care EUROPEANĂ
le are astăzi. Când s- „Unitate în diversitate!”
au pus bazele
cooperării economice
la nivel european, în
anul 1951, țările
participante au fost
Belgia, Germania,
Franța, Italia,
Luxemburg și Țările
de Jos.
De-a lungul
timpului, tot mai
multe țări au hotărât
să adere EN . În
prezent, Uniunea
Europeană este
alcătuită din 27 de
state membre. Regatul
Unit s-a retras din
Uniunea Europeană la
data de 31 ianuarie
2020.
 Consiliul European, care stabilește direcțiile și
succesive, Uniunea Europeană a crescut prioritățile politice generale ale Uniunii prin
Euro (€) este moneda oficială a adunarea șefilor de stat/guvern ai statelor
de la cele șase state fondatoare (Belgia, membre. Concluziile summiturilor sale (ținute
Franța, Germania de Vest, Italia, 19 din cele 27 de state cel puțin trimestrial) sunt adoptate prin consens.
Luxemburg și Țările de Jos) la cele 27 de membre ale UE. Aceste țări  Comisia Europeană, "Gardianul tratatelor",
state actuale. Țările care au aderat la constă dintr-un cabinet executiv al
formează așa-numita zonă funcționarilor publici, condus de
Uniune au devenit parte la tratatele euro. un președinte ales în mod indirect. Acest colegiu
fondatoare, supunând astfel la privilegiile de comisari gestionează și conduce serviciul
și obligațiile aderării la UE. Acest lucru public permanent al Comisiei. El transformă
obiectivele consensuale ale Consiliului European
presupune o delegare parțială a în propuneri legislative.
suveranității instituțiilor în schimbul  Consiliul Uniunii Europene reunește miniștrii
UE nu se poate obține de pe o zi pe alta, ci
reprezentării în cadrul acestor instituții, o departamentelor guvernelor statelor membre.
presupune parcurgerea unei proceduri complexe. Ea formează partea superioară a legislativului
practică numită adesea "împărțirea Odată îndeplinite condițiile de aderare, țările esențial bicameral al UE, iar aprobarea sa este
suveranității".. candidate trebuie să aplice legislația europeană în necesară pentru orice propunere de adoptare a
legii.
 Parlamentul European este alcătuit din 751 de
Orice țară care îndeplinește condițiile de reprezentanți aleși în mod direct, care formează
sub denumirea de „criteriile de la Copenhaga”, camera inferioară a UE a legislaturii sale
aceste condiții includ existența economiei de bicameral. Împarte cu Consiliul UE
piață, a unei democrații stabile, a statului de drept, competențele legislative de modificare, aprobare
sau respingere a propunerilor Comisiei pentru
precum și acceptarea legislației UE, inclusiv a
majoritatea domeniilor legislației UE.
Competențele sale sunt limitate în domeniile în
care suveranitatea statelor membre este de
interes primar (adică apărare).
O țară care dorește să adere la UE înaintează o Alege președintele Comisiei, trebuie să aprobe
cerere Consiliului, iar acesta îi solicită Comisiei Colegiul comisarilor și poate vota pentru a-i
Europene să evalueze capacitatea statului îndepărta colectiv din funcție.
candidat de a îndeplini criteriile de la Copenhaga.  Curtea de Justiție a Uniunii Europene asigură
Dacă avizul Comisiei este favorabil, Consiliul aplicarea uniformă a legislației UE și
trebuie să convină asupra unui mandat de soluționează litigiile dintre instituțiile UE și
statele membre și împotriva instituțiilor UE în
numele persoanelor.
 Banca Centrală Europeană este responsabilă
Întrucât volumul reglementărilor europene pe care pentru stabilitatea monetară în statele membre.
fiecare țară candidată trebuie să le transpună în  Curtea Europeană de Conturi investighează
legislația națională este foarte mare, negocierile se buna gestionare a finanțelor atât în cadrul
derulează pe o perioadă lungă de timp. Țările entităților UE, cât și finanțarea UE acordată
candidate beneficiază de sprijin financiar, statelor member.
administrativ și tehnic pe durata perioadei de