Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect dicactic

Data –
Clasa - a IX-a
Disciplina – Istoria Universală și a Românilor
Tipul lecției- De formare a cunoștințelor noi
Subiectul lecției – Desfasurarea celui de-al II-lea razboi mondial
Competențe specifice:
 Înţelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate
 Determinarea relațiilor de cauzalitate și schimbare în istorie
 Promovarea valorilor general-umane
Subcompetențe:
 Prezentarea evenimentelor istoriei contemporană în ordine cronologică
 Identificarea legăturii cauză-efect cu referire la evenimentele din epoca contemporană
Obiective :
 Să definească care a fost cauza intrarii in razboi a SUA
 Sa cunoasca importanta conferintelor international din timpul razboiului
 Sa identifice care au fost cele 2c fronturi
Strategii didactice:
 forme de activitate – frontală, individuală
 metode și procede - conversația, explicația, prezentarea orala, metoda Sinelg, etc.
Evocare
Tema pe acasa si notarea
Numiti cauzele izbucnirii razboiului
Enumerati tarile aliate ale Germaniei, numiti tarile antihitleriste

Realizarea sensului
Comenteaza cauzele intrarii SUA in razboi
Rxplicati cu cuvinte proprii termenul holocaust
Divizare clasei in 2 grupe
I grupa
Cind a fost prima conferinta din timpul celui de-al II-lea razboi mondial
Numiti perioada cind s-a deschis primul front in Europa,
ce presupunea Carta Atlanticului?
II grupa
Cind si unde a avut loc cea de-a 2 conferinta internationala?
Enumerati problemele discutate in cadrul conferintei

Reflectie
Care a fost rolul celui de-al 2 front din Europa. De ce discutiile privind deschiderea acestuia au durat mult
timp?

Proiect de crecetare: Consecintele celui de-al Doilea Razboi Mondial. Eroi ai razboiului din localitatea
natala.

S-ar putea să vă placă și