Sunteți pe pagina 1din 42

INTRODUCERE

Revizuirea curriculum-ului pentru invatamantul tehnic, specializarea “Cosmetician” - familia


ocupationala “Prestari servicii si productie artizanala”, a vut drept scop modularizarea continuturilor de
specialitate. A fost necesar acest lucru, deoarece o astfel de structura curriculara permite o mai buna
corelare a continuturilor de specialitate, o mai parida adaptare de ceea ce este nou in domeniu si la
cerintele agentilor economici.
Parcurgerea acestui curriculum pe parcursul a 2 ani de studiu, la nivel de scoala postliceala,
asigura calificarea tehnicianului in specializarea cosmetician.
Curriculum-ul a fost imbogatit cu 2 noi discipline, considerate necesare: “Elemente de psihologie
si de etica profesionala” si “Informatica aplicata”.
In cadrul modulului “Anatomia, fiziologia si igiena corpului uman”, notiunile de igiena a mediului
(a cabinetului cosmetic in special) si a corpului uman au fost corelate cu notiunile despre structura si
functionarea organismului.
Modulul “Tehnici si produse de ingrijirea cosmetica” realizeaza o corelare a notiunilor de tehnica
a meseriei cu cele de chimie cosmetica, permitand o mai buna intelegere a modului de folosire a
produselor cosmetice in practicare a meseriei.
In cadrul modulului “Notiuni de patologie a pielii”, notiunile de microbiologie le preced pe cele de
dermatologie, ele fiind necesare intelegerii etiologiei unor grupe importante de boli ale pielii, ce sunt
intalnite in practicarea meseriei de cosmetician. Cunostintele dobandite in cadrul acestui modul, creeaza o
motivatie profunda pentru respectarea cu constiinciozitate a masurilor de igiena si efectuarea lucrarilor
cosmetice, in formarea unei atitudini responsabile pentru luarea deciziilor referitoare la executarea
diferitelor lucrari solicitate pe un tegument bolnav, intaresc convingerea ca destinatia cosmeticii este
mentinerea pielii sanatoase intr-o stare cat mai tonica, iar tegumentul bolnav trebuie tratat numai de
medicul dermatolog.
In structurarea modulelor s-a pornit de la stabilirea riguroasa a competentelor si a criteriilor de
performanta. Pe aceasta baza au fost elaborate continuturile tematice ale modulelor, care asigura
dobandirea cunostintelor, formarea priceperilor, deprinderilor si a unor convingeri, a unei anume
atitudini afective necesare modelarii unui bun cosmetician.
S-a avut in vedere o particularitate a acestei meserii: “obiectul municii” cosmeticianului este un
organ al corpului uman - pielea, ceea ce face ca implicatiile exercitarii acestei meserii sa fie deosebite.
Pentru fiecare modul au fost enuntate trei tipuri de competente:
A. Competente de cunoastere, care presupune buna insusire si prelucrarea cunostintelor de
specialitate, ele asigurand interpretarea, argumentarea, compararea, concluzitionarea etc;
B. Competente de executie bazate pe cele de cunoastere, si care presupun formarea unor priceperi
si deprinderi specifice meseriei;
C. Competente sociale, care presupun formarea unor convingeri, adoptarea unei anumite atitudini
si a unui comportament adecvat in relatia cu clientul, constiinciozitatea, rigurizitatea si maxima seriozitate
in luarea deciziilor si executarea lucrarilor cosmetice.
Criteriile de performanta au fost eleborate la nivel minimal, ele acoperind toate tipurile de
competente.
In metodologia de parcurgere a continuturilor tematice, au fost propuse acele metode care, s-au
considerat, ca pot asigura cel mai bine formarea competentelor si atingerea criteriilor de performanta. Se
recomanda folosirea preponderenta a metodelor moderne, active, care sa solicitew si sa dezvolte
capacitatile intelectuale ale elevului, sa-l faca mai constient de posibilitatile sale, mai increzator.
In recomandarile de organizare a resurselor si a spatiului s-au facut sugestii referitoare la aplicarea
metodelor didactice si corelarea lor cu spatiul organizarii activitatii (clasa, laborator, etalon de
cosmetrica), cu organizarea clasei si mijloacele didactice folosite.
Aceste sugestii sunt orientative, fiecare profesor, in urma experimentarii alegand varianta optima
adoptata nivelului clasei de elevi, temei si dotarii.
Acest curriculum asigura baza larga informativa si formativa in corcondanta cu cerintele actuale,
astfel incat, dupa parcurgerea lui, absolventul sa faca evaluarii finale pentru certioficarea in specializarea
“Cosmetician”, certificare ce este recunoascuta de Uniunea Europeana.
PLAN DE INVATAMANT
anul I specializarea “Cosmetician”

CURRICULUM DE BAZA
I. Dezvoltarea personala si sociala.
Educatie fizica 1 ora/sapt. x 28 sapt.
Orientare si consiliere vocationala 1 ora/sapt. x 28 sapt.
Limba engleza aplicata 2 ore/sapt. x 28 sapt.
Informatica aplicata 2 ore/sapt. x 28 sapt.
Elemente de psihologie si de etica profesionala 1 ora/sapt. x 28 sapt.

II. Specializarea in meserie


Modul I Anatomia, fiziologia si patologia corpului uman 90
Modulul II Tehnici si produse de ingrijire cosmetica
teorie 210
practica 452
Modulul III Notiuni de patologie a pielii 120
TOTAL 1068

Recomandam ca primele doua saptamani ale anului scolar sa fie ocupate numai cu ore de teorie, in
care numarul de ore al modulelor de specialitate sa fie dublu, astfel incat elevii sa dobandeasca o cantitate
de cunostinte care sa fie baza necesara primelor ore de instruire practica.
Recomandam ca, pe parcursul anului scolar, sa existe 4 saptamani de instruire practica. Gruparea
acestor saptamani ramane la latitudinea profesorilor de specialitate si a maistrilor instructori.
2 saptamani teorie: 2 x 35 = 70
4 saptamani practica: 4 x 35 = 140
26 x 33 = 858
1068

PLAN DE INVATAMANT
anul II specializarea “Cosmetician”

CURRICULUM DE BAZA
I. Dezvoltarea personala si sociala.
Educatie fizica 1 ora/sapt. x 29 sapt.
Orientare si consiliere vocationala 1 ora/sapt. x 29 sapt.
Limba engleza aplicata 1 ore/sapt. x 29 sapt.
Managementul micilor afaceri 87
Teorie: 1 ora/sapt. x 29 sapt.
Laborator: 2 ore/sapt. x 29 sapt.

II. Specializarea in meserie


Notiuni de culoare 29
Modulul I Tehnici si produse de ingrijire cosmetica 737
din care: teorie 145
practica 592
Modulul II Notiuni de patologie a pielii 87
Practica de proiect 105
TOTAL 1132

Plasarea si gruparea celor doua saptamani de practica ramane la latitudinea profesorilor de


specialitate si a maistrilor instructori.
Introducerea celor 6 saptamani de practica pe parcursul celor 2 ani de studiu a fost facut in urma
constatarii necesitatii cresterii ponderii orelor de instruire practica.
2 saptamani practica: 2 x 35 = 70
4 saptamani practica
de proiect: 3 x 35 = 105
26 x 33 = 957
1132

ORGANIZAREA MODULELOR
ANUL I
Nr. MODULUL I MODULUL II MODULUL III
sapt Anatomia, fiziologia si Tehnici si produse Notiuni de patologie a Instruire
igiena corpului uman pentru ingrijirea pielii practica
cosmetica
1
2
3
4
5
6
7
8 Temele 1, 2 Temele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Temele 1, 2, 3, 4 Temele 2,
9 7, 8, 9 3, 5, 8,
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Temele 2, 3, 4 Temele 5, 9, 10, 11, 12 Temele 5, 6 Temele 5,
24 9, 10, 11,
25 12
26
27
28
29
30
31
32

ORGANIZAREA MODULELOR
ANUL II
Nr. MODULUL I MODULUL II
sapt Tehnici si produse de Notiuni de patologie a pielii Instruire practica
ingrijire cosmetica
1
2
3
4
5
6
7
8 Temele 1, 2, 3, 5, 6 Temele 1 Temele 1, 2, 5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Temele 3, 4, 7, 8, 9 Temele 2 Temele 3, 4, 6, 7, 8, 9
24
25
26
27
28
29
30
31
32 Practica de
33 proiect
34

4.1. TEHNICI SI PRODUSE DE INGRIJIRE COSMETICA

Structura competentelor.
A. Competente de cunoastere.
1. Sa argumenteze rolul ingrijirilor cosmetice.
2. Sa dovedeasca abilitatii in dotarea ergonomica, alegerea culorilor si asigurarea microclimatului
in cabinetul cosmetic.
3. Sa descrie modul de executie a principalelor operatiunii de tip analitic (cantarire, masurare de
volum, filtrare, amestecare, cernere).
4. Sa indifice normelor de igiena specifice meseriei de cosmetician.
5. Sa identifice caracteristicile structurale ale pielii prin examinarea vizuala, palpare si cu ajutorul
aparatelor.
6. Sa argumenteze utilitatile procesului de curatire, hranire, tonifiere si hidratare in tratamentul
cosmetic.
7. Sa prezinte principalelor tipuri de dispersie folosite in preparate cosmetice.
8. Sa cunoasca principalele substante biologice active folosite la prepararea produselor cosmetice,
explicarea rolului si modului de actiune al acestora.
9. Sa insuseasca proprietatile chimice ale substantelor (drogurilor) si a proprietatilor de utilizare in
preparatele cosmetice.
10. Sa prezinte posibilitatile de utilizare a excipientilor in cosmetica.
11. Sa recunoasca principalele substante ce intra in compozitia mastilor, compreselor si
impachetarilor si prezentarea importantei acestora in tratamentele cosmetice.
12. Sa identifice miscarilor specifice fiecarui tip de masaj.
13. Sa analizeze si sintetizeze etapele tratamentului cosmetic pentru fiecare tip de ten.
14. Sa prezinte principalele tipuri de creme, corelind compozitiei chimice a acestora cu tipul de
ten, tipul si scopul folosirii lor.
15. Sa interpreteze corect formulele existente pe produsele cosmetice si recomandarile lor in
functie de necesitati.
16. Sa descrie tehnica epilatului, electric si chimic.
17. Sa recunoasca cu usurinta instrumentele si materialele necesare executarii machiajului.
18. Sa recunoasca calitatea fardurilor si produselor cunoscand originea si proprietatile substantelor
componente precum si tehnica de preparare a acestora.
19. Sa descrie particularitatile machiajului in functie de cerintele clientului, aspectul morfologic al
fetei si armonia culorilor.
20. Sa explice si compare diferite tipuri de machiaje.
21. Sa analizeze si sa sintetizeze efectele aparatelor electrice folosite in tratamentele cosmetice.
22. Sa identifice tipul de ten si sa selecteze materialele instrumentele si aparatele specifice
operatiei.
23. Sa argumenteze folosirea procedurilor cosmetice de ingrijire a gatului, spatelui, mainilor,
picioarelor, celulitei.
24. Sa recunoasca preparatele cosmetice pentru ingrijirea corpului coreland proprietatile cu modul
si locul de aplicare al acestora.
25. Sa extinda cunostintele de baza in tratamentul parului si pielii capului, in ingrijirea mainilor si
picioarelor si pentru preparatele cosmetice masculine.

B. Competente de executie.
1. Sa manipuleze corect instrumentele si aparatele necesare prepararii produselor cosmetice.
2. Sa stabileasca formulele de produse cosmetice existente in diferite publicatii.
3. Sa prepare emulsii si suspensiile cu intrebuintarea prospectelor.
4. Sa aprecieze calitatea, prin metode organoleptice a drogurilor si substantelor biologic active.
5. Sa identifice substantele necunoscute pe baza cunostintelor de specialitate.
6. Sa interpreteze formulele existente pe produsele cosmetice in scopul utilizarii acestora.
7. Sa prepare masti si sa le recomande corect, in functie de calitatea tipului de ten.

C. Competente sociale.
1. Sa participe la teme date in contextul procesului de productie.
2. Sa stabileasca si sa dezvolte relatiile furnizorilor si eventualilor intermediari.
3. Sa adapteze la nou, cu participare activa, cu asumare a responsabilitatilor.
4. Sa respecte regulile de igiena si etica profesionala specifice locului de munca si etapelor
tehnologice de executie a ingrijirilor cosmetice.
5. Sa culeaga discret informatii privind caracteristicile faciale, gasirea solutiei de tratament si
sugestii privind tipul lucrarii.
6. Sa constientizeze importanta respectarii normelor de protectia muncii.
7. Sa stabileasca bunele realatii in cadrul colectivului si cu clientul.
8. Sa realizeze cadrul ambiental estetic intr-un cabinet cosmetic potrivit cerintelor.
9. Sa deciza fara grad de risc asupra utilizarii unor substante in tratamentul cosmetic.
NOTIUNI DE PATOLOGIE A PIELII

A. Competente de cunoastere
1. Sa argumenteze locul in lumea vie al agentilor studiati
2. Sa recunoasca agentii patogeni dupa caracteristicile structurale si morfologia si sa-i clasifice
3. Sa explice functiile elementare structurale ale agentilor patogeni.
4. Sa argumenteze parazitismul agentilor patogeni
5. Sa compare agentii patogeni.
6. Sa coreleze structurarea agentilor patogeni cu patogenitatea lor.
7. Sa diferentieze dezinfectiile sterilizate
8. Sa analizeze actiunea factorilor fizici si chimici asupra bacteriilor
9. Sa caracterizeze infectia virala si sa recunoasca tipurile de infectii virale dupa caracteristicile
lor.
10. Sa analizeze relatia microorganismelor din microbiota indigena - organism uman.
11. Sa explice mecanismul de transmisie si de evolutie a infectiei si corelarea cu bolile infectioase
ale pielii, studiate.
12. Sa analizeze mecanismele de aparare ale organismului si realizarea corelatiei tulburarilor
imunitatii cu bolile autoimulare.
13. Sa precizeze factorii cu potential vatamator cutanat si explicarea modului de aparitie.
14. Sa clasifice si sa descrie leziunile cutanate si explicarea modului de aparitie.
15. Sa deosebeasca un tratament extern de unul intern si sa explice modul de adaptare a
medicatiei.
16. Sa recunoasca dupa descriere bolile infecto-contagioase ale pielii.
17. Sa compare bolile infecto-contagioase de acelasi tip (micoze, piodermite, parazitoze) si sa
precizeze asemanarile si deosebirile din punct de vedere al leziunilor cutanate prezente si al evolutiei
bolii.
18. Sa elaboreze masurile de igiena necesara prevenirii transmiterii si agravarii bolilor infecto-
contagioase ale pielii.
B. Competente de executie
1. Sa recunoasca dermatozele profesionale pe diferite imagini sau persoane si identificarea
factorilor fizici si chimici ce le produc.
2. Sa recunoasca dermatozele precanceroase si tumorilor canceroase.
3. Sa recunoasca formele de acnee pentru adaptarea unor decizii corecte in realizarea tratamentului
cosmetic.
4. Sa recunoasca dermatozele inestetice ale fetei si ale membrelor prezentate pe diferite imagini
sau persoane.
5. Sa realizeze observatiile asupra agentilor patogeni pe preparate microscopice.
6. Sa transpuna grafic observatiile facute la microscop si sa recunoasca elementele structurale ale
agentilor patogeni.
7. Sa aleaga corect metodele de dezinfectare, sterilizare, antiseptizare.
8. Sa recunoasca diferite imagini sau persoane cu leziuni cutanate, care pot fi incriminate intr-o
patologie si necesita un tratament medical.
9. Sa recunoasca un tegument afectat de o boala infecto-contagioasa, pe baza leziunilor cutanate
prezente
10. Sa simuleze oferiri de sfaturi clientilor ce prezinta afectiuni ale pielii.

C. Competente sociale
1. Sa dovedeasca constienciozitatile in respectarea norme4lor de igiena in cabinetul de cosmetica.
2. Sa decida pentru executarea lucrarilor cosmetice si pentru oferirea de sfaturi clientilor ce
prezinta afectiuni ale pielii.
3. Sa explice clientilor riscurile tatuarii si detatuarii.
4. Sa aiba un compartiment civilizat, caracterizat prin delicatete de sfaturi personalelor ce prezinta
afectiuni ale pielii.
MODULUL II “TEHNICI SI PRODUSE DE INGRIJIRE COSMETICA”
ANUL I

NR. CONTINUTUL TEMATIC FORME DE METODE C


CRT. ACTIVITATE
1.  Istoricul si importanta - activitate teoretica - explicatie
studiului - conversatie euristica
- Conceptul de cosmetica, fiziologica si
decorativa, etapele dezvoltarii
cosmeticii si importanta studiului.
2.  Dotarea cabinetului si - explicatie - avan
realizarea cadrului ambiental - conversatie mijloa
- Dotarea cabinetului si organizarea - instruire tehnologica/ - experiment decora
ergonomica a cabinetului si salii de laborator tehnologic demonstrativ adecv
asteptare - instruire practica/
- Asigurarea microclimatului laborator tehnologic - aleg
- Realizarea ambiantei coloristice ioniza
- Norme de igiena si PSI uscat
- Aparate electrice folosite in cosmetica genian
3.  Acordarea de concordanta - conversatie euristica - core
- Primirea si pregatirea clientei si - instruire tehnologica/ - observatie directa si folosi
prezentarea produselor de lucru laborator tehnologic independenta oferin
- Examinarea fetei: vizual; palpare si cu - instruire practica/ - studiul de caza operat
ajutorul aparatelor laborator practica - anal
structu
cosme
timp d
4.  Caracteristicile tenurilor - activitate teoretica - explicatie - selec
- Ten gras uleios; acneic, pletoric - problematizare asfixic
- Tenuri uscate; casetice; deshidratat - observatia poziti
- Tenuri mixte; ten congenitiv; ten senil independenta min.
5.  Tratamente cosmetice - comunicare euristica - enum
- Relaxarea si oxigenarea in cabinet - instruire tehnologica/ - problematizare total s
cosmetic laborator tehnologic - observatie - selec
- Procesul de curatire: demachiere, - instruire practica/ independenta hranir
gomajul, dezincrustarea, extragerea laborator practica - experiment cognitiv asupra
comedoanelor - studiul de caz - aleg
- Masti cosmetice - exercitiul prezen
- Masajul cosmetic: de intretinere al - simularea - aleg
fetei, decongestiv; Jagnet; de intretinere 6 expu
al pielii capului, al mainilor si uscat
picioarelor; drenaj limfatic; de relaxare; - argu
masaje corectoare circul
- Procese de hidratare si tonifiere mai b
- aleg
adecv
de luc
6.  Date introductive in cosmetica - activitate teoretica - expunerea - exec
moderna - prelegerea masur
- Terminologie, scurt istoric, cosmetica posibi
varstei acesto
7.  Operatiuni de tip analitic - activitatea teoretica - explicatia - prep
- Cantarire, masuri de volum, - instruire tehnologica - conversatia euristica din tre
pulverizare, cernere, amestecare de - demonstratia algori
pulbere experimentala lucrea
- observarea ditijata ora.
8.  Notiuni despre dispersie - activitate teoretica - explicatia - prep
1. Dispersii moleculare - instruire tehnologica - dezbaterea pentru
2. Dispersii mecanice - demonstratia suculu
experimentala ora lu
- observarea dirijata
- algoritmizarea
9.  Droguri si substante biologic - activitate teoretica - explicatia - recu
active intrebuintate la prepararea - instruire tehnologica - activitatea practica drogu
produselor cosmetice - conversatia euristica intr-o
1. Droguri de origine minerala animala - observarea dirijata preciz
si vegetala in pre
2. Aminoacizii grupe
3. Biocatalizatorii min.
4. Substante biologic active
5. Fosfatidele
10.  Excipientii - activitatea teoretica - explicatia - iden
Excipienti de origine minerala vegetala - instruire tehnologica - activitatea practica substa
si animala - conversatia euristica compa
- observarea dirijata cosme
11.  Colorantii - activitatea teoretica - explicatia - iden
- conversatia euristica formu
origin
12.  Masti cosmetice - activitatea teoretica - explicatia - prep
- Masti cosmetice propriu-zise, - instruire tehnologica - demonstratia posibi
comprese si impachetari experimentala condit
- conversatia euristica - sa co
- algoritmizarea - sa in
- observarea dirijata calitat
- sa re
- sa ex
tenulu
- se lu
de 15

MODULUL I “TEHNICI SI PRODUSE DE INGRIJIRE COSMETICA”


ANUL II

NR. CONTINUTUL TEMATIC FORME DE METODE C


CRT. ACTIVITATE
1.  Scheme generale de tratament - activitate teoretica - studiul de caz - aleg
pe tip de ten - instruire tehnologica/ - conversatie euristica intr-o
- Tratamente de tip de ten si in etape laborator tehnologic - experiment cognitiv lucru
- instruire practica/ - iden
laborator tehnologic unui t
operan
min.
2.  Epilatii - instruire tehnologica/ - exercitii - aleg
Epilatii mecanice laborator tehnologic - conversatie euristica prezen
Epilatii chimice - instruire practica/ alipic.
Epilatii electrice laborator tehnologic - folos
actiun
min.
3.  Retusuri si machiaj - instruire tehnologica/ - explicatia - epile
Vopsitul genelor si sprincenelor laborator tehnologic - exercitiul respec
Pensatul sprincenelor - instruire practica/ - studiul de caza origin
Machiaj - tehnica aplicarii produselor, laborator practica - demonstratia dezinf
studiul morfologic al fetei, intocmirea - aleg
fisei de machiaj armon
- clasificarea machiajului de zi seara, execu
fantezie, teliviziune, mireasa 20 mi
4.  Ingrijiri specifice - instruire tehnologica/ - conversatie euristica - exec
Ionizari; presupunctura; profilaxia laborator tehnologic0 - exercitiul prezen
ridurilor; celulita si metode de cu mo
combatere culori
- aran
machi
produ
de 10
- anal
fetei s
poziti
5.  Preparate pentru ingrijirea - activitate teoretica - explicatie - prep
fetei. Cremele - instruire tehnologica - conversatie euristica 8 tipu
1. Coldcremele - demonstratia urmat
2. Creme pe baza de stearati experimentata - sa al
3. Creme pe baza de lanolina - algoritmizare - sa re
4. Creme pe baza de vasilina - metoda descoperirii - sa al
5. Creme pe baza de axungie varian
6. Creme nutritive - sa ex
7. Preparate contra petelor si pistruilor compo
8. Preparate antisolare si pentru propri
bronzare tesutu
Se luc
lucru
6.  Preparate pentru ingrijirea - activitate teoretica - explicatia - core
parului si a pielii capului - conversatia euristica cosme
Sampoane, briantine, lotiui pentru par, - dezbaterea rolul
vopsele de ing
- recu
substa
si a
formu
fiecar
acesto
7.  Preparate pentru ingrijirea - activitatea teoretica - explicatia - pre
corpului - instruire tehnologica - conversatia euristica varian
1. Ingrijirea dintilor si a gurii - dezbaterea ingriji
2. Ingrijirea mainilor si unghiilor - demonstratia ingriji
3. Ingrijirea picioarelor experimentala care i
4. Preparate antisudoripare si - observarea dirijata corpu
deodorante elevi.
8.  Farduri si pudre cosmetice - activitate teoretica - explicatia - aleg
- instruire tehnologica - conversatia euristica fardur
- observarea dirijata prezen
- algoritmizarea rolul l
9.  Preparate cosmetice masculine - activitatea teoretica - aleg
prezen
mascu
avand
acesto

MODULUL III “NOTIUNI DE PATOLOGIE A PIELII”


ANUL I

NR. CONTINUTUL TEMATIC METODOLOGIE CRITERII DE


CRT.
1. Importanta studierii microbiologiei Teorie/Metode de  Evidentiaza caracterele d
pentru comunicare orala: agentilor patogeni, pe baza u
explicatie, conversatie vie, caracteristici structurale
euristica, problematizare autoconservare, autodezvolta

2. Agenti patogeni Teorie/Metode de  Realizeaza reprezentari g


 Virusul comunicare orala: patogeni observati la micros
- incadrarea in lumea vie; structura expunere, explicatie, recunoasterii elementelor str
virusului; forma de existenta; conversatie euristica, fie prin confruntarea cu plan
clasificarea virusilor; replicarea virala; problematizare.
reprezentati (virusi ce produc infectii Metode bazate pe actiune:  Caracterizeaza bolile infe
care afecteaza pielea: virusul variolei, descoperire, comparatie, patogen si caracterizarea ace
herpes simplex, virusul varicelei-zoster, algoritmizare. specific a fiecarei infectii, et
virusul rujeolei, virusul rubeolei) Metode de explorare a le caracterizeaza si mecanism
 Bacteria realitatii: mijlocite; intervin.
- celula de tip procariot, structura modelare
celulei bacteriene, actiunea factorilor  Decide asupra masurilor
fizici si chimici asupra bacteriilor, sterilizarea necesara pe parcu
capacitatea de autoreproducere, etape sunt date in fisa de luc
reprezentanti (staphylococcus pyogenes, necesitatea lor.
mycobacterium tuberculosis).
 Ciuperci microscopice
- incadrarea in lumea vie, caracteristici
structurale, tipuri de ciuperci
microscopice, capacitatea de
autoreproducere, reprezentanti (Candida
albicans).
3. Infectia Teorie/Metode de  Simuleaza si explica com
A. Infectia virala comunicare orala: prezinta leziuni cutanate spe
B. Relatii ecologice ale expunere, explicatie, (specificate in fisa de lucru)
microorganismelor conversatie euristica, - sa lucreze numai pe un tegume
 Microbiota indigena problematizare. - sa nu incerce diagnosticarea bo
 Infectia Metode de explorare a tratament.
- definitie, clasificare, mecanismul de realitatii: - sa indice consultul unui medic
transmitere, caracteristici, perioadele, - nemijlocite: observarea bolii si prescrierea tratamentului
bolile infectioase, patogenitale si directa,  Recunoaste in cel putin 4
virulenta - nemijlocite: modelarea persoane un tegument afecta
Metode bazate pe actiune: identifica leziunile cutanate
descoperire, comparatie,  Decide ca nu efectueaza
studiul de caz carei mana prezinta o boala i
fisa de lucru) si explica deciz
4. Rezistenta organismului Teorie/Metode de
 Rezistenta naturala comunicare orala:
 Imunitatea expunere, explicatie,
conversatie euristica,
problematizare.
Metode bazate pe actiuni
Metode de explorare a
realitatii:
- nemijlocite-modelare
5. Introduceri in studiul dermatologiei Teorie/Metode de
 Cauzele bolilor de piele comunicare orala:
 Simptomatologia obiectiva expunere, explicatie,
(leziunile elementare ale pielii) conversatie euristica
 Simptomatologia subiectiva Metode de explorare a
 Notiuni generale de terapeutica realitatii:
- nemijlocite - observarea
directa;
- mijlocite - modelarea.
Metode bazate pe actiune:
comparatia, descoperirea
6. Bolile infecto-contagioase ale pielii Teorie/Metode de
 Piodermite comunicare orala:
 Tuberculozele cutanate expunere, explicatie,
 Lepra conversatie euristica,
problematizare.
 Micozele cutanate Metode de explorare a
 Micozele cutanate produse de realitatii:
parazitii anumali - nemijlocite - observarea
 Virozele cutanate directa
 Dermatoze produse de paraziti - mijlocite modelarea
Metode bazate pe actiuni:
comparatia, descoperirea,
algoritmizarea, studiul de
caz.
ANUL II
7. Dermatologia generala Teorie/Metode de  Decide si simuleaza com
Dermatozele alergice comunicare orala: prezinta manifestari cutanate
 Notiuni generale despre expunere, explicatie, respectand urmatoarele regu
 Urticaria conversatie euristice, - nu pune un diagnostic, ci doar
 Eczema problematizare de leziuni, pe care le identifica;
 Eczematidele Metode de explorare a - nu recomanda tratament;
 Prurigoul realitatii: - refuza intr-un mod politicos, ef
 Dishidroza - nemijlocite: observarea - sfatuieste clienta sa se prezinte
 Neurodermila directa si prescrierea tratamentului.
 Eruptii alergice de origine - mijlocite: modelarea
medicamentara si alimentara Metode bazate pe actiune:
comparatia, descoperirea,
studiul de caz, simularea,
algoritmizarea
8.  Dermatozele profesionale  Recunoaste leziunile cuta
Cauze favorizante profesionale, in cel putin 3 im
Cauze declansante
9.  Dermatoze cu etiologie factori fizici si chimici folos
necunoscuta de cosmetician, le pot produ
Psoriazisul precizeaza masurile de preve
Pitiriazis rozat gibert fiecare dintre ele
Lichenul plan
10.  Dermatoze autoimune  Recunoaste in 8 cazuri d
Lupusul eritematos tegument bolnav, dupa leziu
va efectua tratamentul cosme
11.  Dermatozele dismetabolice  Caracterizarea dermatoze
Dermatozele prin tulburarea - etiologia lor,
metabolismului glucidic - leziunile cutanate caracteristice
Dermatozele prin tulburarea - evolutia lor
metabolismului lipidic  Recunoaste in 3 din 5 im
Dermatozele prin tulburarea precanceroase si tumorile ca
metabolismului porfirinelor clientei prin care motiveaza
Dermatozele prin tulburarea sau a altei lucrari cosmetice
metabolismului proteic va caracteriza prin gentilente
Manifestarile cutanate provocate de
carente vitaminice
12.  Sindromul seboreic Metode de comunicare  Recunoaste formele de a
Seboreea fetei orala: expunere, explicatie, imagini sau persoane), decid
Seboreea pielii capului conversatie euristica, si elaboreaza masurile igieni
Pitiriazisul gras sau steroid problematizare cazul executarii tratamentulu
Acneea vulgara Metode de explorare a masurarilor igienice prezenta
Acneea conglobala realitatii:
Acneea cheloidiana - nemijlocite: observarea
Acneea necroitica directa  Simuleaza sfatuirea unei
Acneea rozacee - mijlocite: modularea explicand riscurile operatiilo
Metode bazate pe actiune:
comparatie, descoperire,
studiul de caz, simulare,
algoritmizare
13.  Afectiunile parului  Identifica dupa descriere
Alopeciile studiate ale anexelor pielii (p
Canitia cauzele aparitiei lor.
Modificarile structurii parului
Hipertricozele
14.  Bolile glandelor sudoripare
Tulburari functionale cantitativ
Tulburari functionale calitativ  Recunoaste 3 din 5 cazur
Tulburari de retentie sudorala daca executa lucrari cosmeti
decizia luata
15. Tumorile cutanate
Tumorile cutanate benigne
Tumorile cutanate maligne
16.  Dermatozele precanceroase  Analizeaza pe cazuri par
Keratomul senil individual) manifestarile de
Xeroderma pigmentosum prezentand:
Radiodermita - diferenta actiune ortoergica act
Leucoplazia - factorii ce maresc sensibilitatea
Boala Paget - caracterizarea leziunilor
Boala Bowen - dintre produsele cosmetice ce s
putea fi cauza alergiei
17.  Tulburari de pigmentare
Melanodermiile generalizate
Melanodermiile regionale
Acromiile
Leucomelanodermiile (vitiligo)
18.  Tatuajul si detatuarea
19.  Fotodermatopiile  Recunoaste in 3 din 5 ca
Fotodermatozele traumatice persoane) dermatozele esteti
Dermatozele fotodinamice precizand:
Dermatozele fotoalergice - cauzele
- leziunile caracteristice
- posibilitatea interventiei cosme
20.  Dermatoze prin tulburari de
keratinizare
Ihtioza
Keratodermiile palmoplantare
Keratodermiile cistigate
21.  Atrofiile cutanate
Atrofia senila
Elastoza senila si presenila
Pielea citrina si romboidala
Milium coloid
Vergeturile sau striile atrofice
22.  Manifestarile de entoleranta
fata de procesele cosmetice
Accidente provocate de produsele
cosmetice capilare
Accidentele provocate de produsele
cosmetice pentru fata
Accidentele provocate de alte produse
cosmetice.
23.  Dermatozele inestetice
Dermatoze localizate la fata
Dermatoze inestetice localizate la maini
Dermatoze inestetice localizate la
picioare

INFORMATICA APLICATA
Nr. de ore: 64

Nr. Obiective Tema Metodologie Diverse


crt. Forme de Metode resurse
activitate
1. - Sa recunoasca structura NOTIUNI DESPRE  activitate  descrierea - Calculator
hardware a unui calculator CALCULATORUL teoretica  explicatia - Scanner
personal si sa utilizeze cu PERSONAL (PC)  dezbaterea - Imprimanta
usurinta componentele  Unitatea de afisare.  conversatia - Documentat
acestuia.  Tastatura. euristica tehnice
- Sa recunoasca operatiile  Unitatea centrala.
care se executa la pornirea  Memoria externa.
calculatorului si sa  Pornirea si oprirea
interpreteze eventualele me- sistemului de calcul
saje de eroare, care pot
aparea.

2. - Sa stie ce este un sistem de SISTEMUL DE  activitate  prelegerea cu - Calculator.


operare si care este rolul OPERARE MS-DOS. teoretica demonstratie - Imprimanta.
acestuia  Organizarea logica a  laborator  explicatia - Kit de instal
- Sa stie sa instaleze de pe discului magnetic; de informatica  conversatia DOS.
Kit-ul original sistemul de Structura arborescenta a euristica - Dischete.
operare DOS. directoarelor. Calea de  dezbaterea
- Sa recunoasca modul de parcurgere  algoritmizarea
reprezentare a directoarelor  Gestionarea informatiei  studiu de caz
si fisierelor cuprinsa in directoare  descoperirea
- Sa selecteze un director,  Gestionarea informatiei  exercitiul
un fisier sau grup de fisiere cuprinsa in fisiere
- Sa gestioneze cu usurinta  Gestionarea informatiei
informatia de pe discheta, de pe discuri
CD-Rom sau harddisck  Utilitare pentru
arhivare/dezarhivare
3. - Sa stie sa lanseze in NORTON COMMANDER  activitate  prelegerea cu - Calculator.
executie si sa incheie  Lansarea in teoretica demonstratie - Imprimanta.
sesiunea de lucru cu executie a utilitarului  laborator  explicatia - Kit de instal
utilitarul Norton NC, respectiv de informatica  conversatia NC.
Commander. terminarea sesiunii de euristica - Dischete.
- Sa descrie interfata grafica lucru; descrierea  dezbaterea
a utilitarului NC interfetei  algoritmizarea
- Sa recunoasca modul de  Prezentarea  studiu de caz
reprezentare a directoarelor meniului inferior  descoperirea
si fisierelor  Prezentarea  exercitiul
- Sa identifice modurile de meniului superior
afisare si configurare a Nota:
ecranului specificate de Prezentarea
meniul superior comenzilor si optiunilor NC
- Sa selecteze driver-ul de se va realiza in paralel cu
disc si sa reciteasca comenzile DOS cores-
informa-tia in cazul punzatoare.
schimbarii floppy-disk-ului
ca unitate de lucru
- Sa precizeze asignarea
dintre tastele functionale si
principalele comenzi de
gestionare a informatiei
- Sa selecteze un director,
un fisier sau un grup de
directoare, respectiv fisiere
4. - Sa precizeze care sunt MEDIUL WINDOWS  activitate  prelegerea cu - Calculator.
cerintele hardware si  Prezentarea principalelor teoretica demonstratie - Imprimanta.
software pentru instalare si caracteristici ale  laborator  explicatia - Kit de instal
lansare in executie mediului de operare de informatica  conversatia Windows.
- Sa denumeasca facilitatile WINDOWS euristica - Dischete.
oferite de interfata grafica  Ferestrele de tip  dezbaterea - Documentat
utilizator a mediului WINDOWS  algoritmizarea tehnica.
Windows - elemente componente.  studiu de caz
- Sa manipuleze cu usurinta - tipuri de ferestre.  descoperirea
atat mouse-ul cat si  Prezentarea  exercitiul
tastatura, evidentiind rolul principalelor
butonului drept la mouse- pictograme.
ului  Explorer
- Sa recunoasca diferitele
pictograme, care apar in
ferestrele mediului
WINDOWS
- Sa precizeze principalele
moduri de lansare in
executie a unei aplicatii
- Sa gestioneze informatia
de pe diverse suporturi de
memorie folosind utilitarul
Explorer
5 - Sa stie sa lanseze si sa APLICATII DE TIP  activitate  prelegerea cu - Calculator.
incheie sesiunea de lucru a WINDOWS teoretica demonstratie - Documentat
unei aplicatii.  Tipuri de explicatii.  laborator  explicatia - Imprimanta
- Sa faca diferentierea intre  Prezentarea meniului de informatica  conversatia - Scanner
inchiderea temporara a unei Start euristica - Dischete
aplicatii (folosind comanda  My Computer  dezbaterea
sau butonul Minimize)  Recycle Bin  algoritmizarea
- Sa configureze in functie  Control Panel  studiu de caz
de aplicatie mediul  Printers  descoperirea
Windows  Grupul Accessories  exercitiul
- Sa precizeze care sunt
aplicatiile cuprinse de
grupul Accessories si rolul
lor
- Sa inteleaga caracteristi-
cile principale ale celor mai
utilizate pachete de pro-
grame pentru prelucrarea
textelor
- Sa descrie si sa utilizeze
functiile procesorului de
text necesare obtinerii unui
anumit format de prezentare
a textului
- Sa parcurga etapele
premergatoare creerii unui
desen
- Sa cunooasca si sa
utilizeze functiile editorului
grafic, necesare obtinerii
unui anumit format de
prezentarea a desenului.
6. - Sa descrie care sunt GESTIUNEA BAZELOR  activitate  prelegerea cu - Calculator
cerintele hardware si DE DATE teoretica demonstratie - Imprimanta
software pentru instalare si  Notiuni  laborator  explicatia - Kit de instal
executie introductive de informatica  conversatia FOXPRO 2.6
- Sa precizeze facilitatile  Sisteme de euristica - Dischete
oferite de un limbaj de baze gestiune a bazelor de  dezbaterea - Documentat
de date date  algoritmizarea tehnica
- Sa manipuleze cu usurinta  Tipuri de date  studiu de caz
informatiile cuprinse in  Baze de date  descoperirea
baza de date  Sistemul de  exercitiul
- Sa descrie interfata grafica intrari/iesiri
a sistemului  Interfata sistemului
- Sa foloseasca cu usurinta  Executia
fisierul de Help programelor
- Sa poate extrage rapid si
 Generatoare
eficient informatiile
necesare dintr-o baza de
Nota:
date
Limbajul de programare
- Sa afiseze corect pe ecran
pre-zentat FOXPRO 2.56
sau la imprimanta datele
poate fi inlocuit cu orice alt
necesare functie de aplicatia
limbaj specific bazelor de
curenta
date (FOXPRO 2.5, Dbase,
- Sa creeze rapoarte
FoxBAse, etc.).
necesare prezentarii
informatiilor extrase si sa
confere acestora un aspect
estetic si corectitudinea
necesara
7. - Sa descrie interfata grafica MICROSOFT OFFICE  activitate  prelegerea cu - Calculator.
a aplicatiilor cuprinse de  Editorul Word teoretica demonstratie - Imprimanta.
programul Microsoft Office  Excel  laborator  explicatia - Kit de instal
- Sa stabileasca caracteris- de informatica  conversatia Microsoft Off
ticile paginii de lucru, euristica - Dischete.
functie de caracteristicile  dezbaterea - Documentat
documentului prelucrat  algoritmizarea tehnica.
- Sa precizeze pasii necesa-  studiu de caz
rii formatarii caracterelor,  descoperirea
paragrafelor si
 exercitiul
documentelor
- Sa descrie operatiile nece-
sare inserarii si formatarii
unui tabel de lucru
- Sa insereze, in tabele,
formule si calcule matema-
tice
- Sa creeze si sa utilizeze cu
usurinta mapele de lucru si
foile Excel
- Sa utilizeze cu usurinta
principalele functii
predefinite
- Sa precizeze pasii necesari
obtinerii datelor de sinteza
prin diagrame
- Sa rezume in functie de
necesitate datele cuprinse in
foile de lucru
- Sa sintetizeze datele si sa
asigure o prezentare
corespunzatoare a acestora
- Sa seteze corect
impriman-ta avuta la
dispozitie
8. - Sa descrie interfata grafica COREL DRAW  activitate  prelegerea cu - Calculator.
a aplicatiilor Corel Draw,  Ecranul Corel teoretica demonstratie - Imprimanta.
Corel Chart si Corel Draw  laborator  explicatia - Kit de instal
PHOTO-PAINT  Moduri de lucru de informatica  conversatia pachetului de
- Sa stabileasca caracteris-  Meniul principal euristica programe Cor
ticile paginii de lucru,  Efecte speciale  dezbaterea Draw
functie de caracteristicile  algoritmizarea - Scanner
documentului prelucrat  studiu de caz - Dischete.
- Sa descrie si sa utilizeze  descoperirea - Documentat
cu usurinta instrumentele de tehnica.
 exercitiul
lucru
- Sa specifice comenzile
cuprinse in meniul superior
si modul de utilizare a
acestora
- Sa specifice efectele
speciale care pot fi realizate
- Sa creeze imagini grafice
cu teme date si sa le
stocheze in format “bitmap”
9. - Sa corespondeze utilizand INTERNET PENTRU  activitate  explicatia - Calculator.
posta electronica WINDOWS 95 teoretica  conversatia - Imprimanta.
- Sa descrie intefata grafica  Expedierea si  laborator euristica - Documentat
a Internet Explorer-ului receptionarea postei de informatica  dezbaterea tehnica.
- Sa precizeze modurile si electronice  observatia
criteriile de cautare a  Microsoft  studiu de caz
informatiei dorite Exchange  descoperirea
- Sa descrie modul de fixare  Utilizarea  exercitiul
a marcajelor pentru exploratorului
selectarea paginilor de Microsoft Internet
interes  Sectiunea World
Wide Web
 Cautarea in reteaua
Internet
 Fixarea marcajelor
si marcarea paginilor de
interes

NR. METODOLOGIE
CRT. OBIECTIVE TEMA FORME DE METODE DIV
ACTIVITATE RE
1. - Sa constientizeze rolul indeplinit Agentul economic - subiect al - activitate - expunere -docume
de agentul economic in activitatea activitatii economice a unei tari teoretica - dezbatere specifica
economica a unei tari - prelegere - folii
- Sa stabileasca agentii economici - problematizare - planse
dupa obiectul activitatii lor - fise de

2. - Sa explice notiunea aferenta Trasaturile economiei de piata - activitate - expunere - manua


economiei de piata teoretica - dezbatere specialit
- Sa precizeze trasaturile - prelegere - folii
economiei de piata - planse
- fise de
3. - Sa explice notiunea de Proprietatea si elementele ei in - activitate - expunere - manua
proprietate si elementele sub care economia de piata teoretica - dezbatere specialit
se prezinta - prelegere -folii
- Sa specifice din ce este constituit -planse
obiectul si subiectul proprietatii in -fise de
economia de piata
4. - Sa specifice tipurile de Pluralismul formelor de pro- - activitate - expunere - manua
inteprinderi aferente formelor prietate in economia de piata teoretica - dezbatere specialit
principale de proprietate - prelegere - folii
- Sa inteleaga importanta liberei Libera initiativa - expresie a - planse
initiative in desfasurarea activitatii libertatii agentului economic - fise de
agentilor economici
5. - Sa-si insuseasca tipurile de Formele juridice de organizare - activitate - expunere - Legea
agenti economici conform Legii a agentilor economici conform teoretica - dezbatere privind s
nr. 31/1990 privind societatile Legii nr. 31/1990 privind - problematizare comerci
comerciale societatile comerciale - manua
- Sa precizeze conditiile de fond si specialit
de forma necesare constituirii Conditii de fond si de forma - folii
societatilor comerciale necesare constituirii societatilor
comerciale
6. - Sa evidentieze modalitatea de Calitatea de persoana juridica - activitate - expunere - Legea
dobandire a calitatii de persoana a unui agent economic teoretica - dezbatere privind s
juridica comerci
- fise de
- folii
7. - Sa specifice actele legislative Formele juridice de organizare - activitate - expunere - Legea
care precizeaza formele de a agentilor economici conform teoretica - dezbatere privind s
organizare a unitatilor ce apartin Legii nr. 31/1990 privind - prelegere comerci
agentilor economici societatile comerciale - fise de
- Sa clasifice societatile
comerciale conform Legii nr. Modalitati de inmatriculare a
31/1990 privind societatile comerciantilor in registrul
comerciale economic
8. - Sa-si insuseasca modalitatea de Constituirea si functionarea - activitate - prelegere - Legea
constituire a tipurilor de societati societatilor comerciale teoretica - observatie privind s
in nume colectiv, in comandita individuala comerci
simpla, societati pe actiuni, - fise de
societati mixte
9. - Sa deosebeasca actiunile si Tipurile si trasaturile actiunilor -activitate - prelegere - docum
obligatiunile si obligatiunilor teoretica - observatie specifica
- Sa stie drepturile care ii revin individuala - folii
detinatorului de actiuni si
obligatiuni intr-o societate
comerciala pe actiuni
10. - Sa stabileasca organele de Organele de conducere ale so- - activitate - expunere - Legea
conducere ale societatilor cietatilor comerciale si teoretica - dezbatere privind s
comerciale atributiile lor - prelegere comerci
- Sa treaca in revista atributiile
fiecarui organ de conducere
11. - Sa inteleaga importanta asumarii Managementul riscului - activitate - expunere - docum
riscului pentru manager teoretica - dezbatere specifica
12. - Sa stabileasca categoriile de Managementul relatiilor dintre - laborator - expunere - folii
clienti care intra in relatie cu firma firma si clienti tehnologic - dezbatere - calcula
- Sa precizeze principalele forme - exercitiu - docum
in care se concretizeaza relatiile specifica
firma si client
- Sa-si formeze abilitatea
intocmirii unui contract economic
 instrumentul principal in
concretizarea relatiilor firma-
client
- Sa-si formeze abilitatea
intocmirii unei scrisori de afaceri
13. - Sa schematizeze structura Preturile si eficienta economica - activitate - expunere - manual
pretului a activitatii comerciale teoretica - dezbatere specialita
- Sa-si insuseasca obiectivele - laborator - exercitiul - docume
politicii de pret a unei firme Modelarea prin bilant a tehnologic contabili
- Sa precizeze indicatorii sintetici patrimoniului - calcula
care caracterizeaza eficienta
economica
- Sa aiba abilitatea de a determina
un prag de rentabilitate
- Sa stabileasca competentele
patrimoniului unei firme
(intreprinderi)
- Sa recunoasca un bilant contabil,
functie de elementele componente
14. - Sa precizeze deciziile si Organizarea si functionarea - activitate - expunere - Decizii
decretele UCECOM care unitatilor din sistemul teoretica - dezbatere UCECOM
reglementeaza organizaerea si cooperatiei mestesugaresti - laborator - exercitiul - calcula
functionarea cooperatiei tehnologic
mestesugaresti
- Sa distinga formele de
organizare a activitatii in unitatile
prestatoare de servicii
- Sa-si insuseasca etapele
procesului decizional la nivelul
unitatilor cooperatiei
- Sa inteleaga importanta
sistemului informational in
conducerea unitatilor cooperatiei
15. - Sa cunoasca categoriile de rsurse Managementul resurselor - activitate - expunere - planse
utilizate de agentii economici firmei teoretica - dezbatere - folii
- Sa precizeze elementele de care - conversatie - docume
va tine seama managerul pentru euristica specifica
folosirea judicioasa a resurselor
16. - Sa specifice activitatile Managementul activitatilor - activitate - conversatia - planse
managementului aprovizionarii si comerciale privind aprovizio- teoretica euristica - docume
desfaceriii area si desfacerea de bunuri si - laborator - expunere specifica
- Sa sintetizeze sistemele de servicii tehnologic - dezbatere - calcula
organizare ale compartimentelor
de ATM si desfacere-vanzare in
cadrul firmei
- Sa identifice factorii din afara
care intra in relatii cu firma
producatoare
- Sa-si insuseasca structura de
personal specifica activitatilor de
aprovizionare desfacere

17. - Sa constientizeze importanta Conceptia de marketing si - activitate - conversatia - docume


rolului marketingului in cadrul strategia de piata teoretica euristica specifica
firmei - laborator - expunere - calcula
- Sa realizeze legatura intre tehnologic - dezbatere
functiile marketingului, baza - exercitiul
consolidarii pozitiei firmei pe
piata
- Sa faca distinctia intre politica
de marketing, strategia de
marketing si tactica de marketing
- Sa realizeze un plan de
marketing
18. - Sa precizeze componentele Conceptia de marketing si - activitate - expunere - planse
mecanismului de comunicatie strategia de piata teoretica - dezbatere - calcula
- Sa constientizeze importanta - laborator - exercitiu
publicitatii pentru firma tehnologic
19. - Sa sintetizeze situatiile in care Conditiile de dizolvare, fuziune, - activitate - expunere - Legea n
are loc fuziunea, divizarea, lichidare sle societatilor teoretica - dezbatere privind s
lichidarea sau dizolvarea comerciale pe actiuni comercia
societatilor comerciale
20. - Sa opteze pentru un anumit tip Avantajele si dezavantajele - activitate - expunere - Legea n
de societate avand in vedere formelor juridice de organizare teoretica - dezbatere privind s
avantajele si dezavantajele a agentilor economici - laborator comercia
fiecarui tip de societate tehnologic
21. - Sa specifice tipul activitatilor Obiectul de activitate si - activitate - expunere - calcula
desfasurate de o societate functiile societatilor comerciale teoretica - dezbatere - fise de
- Sa realizeze legatura intre - laborator - prelegere
functiile firmei tehnologic
22. - Sa constientizeze rolul firmei in Firma economica si rolul ei in - activitate - conversatia - planse
economie economie teoretica euristica
23. - Sa inteleaga importanta Organizarea structurala a unei - activitate - expunere - manual
organizarii structurale a unei firme firme teoretica - prelegere specialita
- Sa aiba in vedere o succesiune - laborator - exercitiul - calcula
logica a etapelor, pentru tehnologic
organizarea firmei pe componente
24. - Sa-si formeze abilitatea Planul de afaceri si structura -activitate - dezbatere - docume
intocmirii planului de afaceri acestuia teoretica - prelegere specifica
propriu in cazul inceperii unei - exercitiul - folii
afaceri
25. - Sa-si insuseasca sensurile Managementul modern in - activitate - expunere - planse
principale ale conceptului de cadrul firmei teoretica - prelegere - fise de
management si atributiile - conversatia
exercitate de managerul firmei euristica
- Sa invete caracteristicile fiecarei
functii a managementului
- Sa determine in succesiune
logica etapele necesare exercitarii
conducerii unei firme
- Sa nteleaga in ce consta
importanta continutului economic
al procesului managerial

ANUL I - 1 ora x 34 saptamani = 34 ore

Nr. Obiective Tema Metodologie Resurse


crt. Forme de Metode material
activitate
1. - Sa inteleaga necesitatea LUMEA CULORILOR  Exercitii  Conversatia - Cartonase
cunoasterii lumii culorilor, a  Scopul si de culoare euristica colorate
implicarii acestora in importanta cunoasterii  Completa  Observatia - Desene si
meserie, in viata culorilor, a relatiilor dintre rea unor teste  Intuitia reproduceri d
- Sa sesizeze proprietatile si ele si implicarea acestora in  Exercitiul - Reviste de s
relatiile dintre culori meserie  Munca cialitate
- Sa recunoasca si sa  Proprietatile fizice independenta - Fotografii
defineasca fenomenul ale culorilor: puritate, - Materialele
Kitsch din estetica luminozitate instrumentele
produselor meseriei  Relatii stabilite lucru necesar
- Sa reproduca intr-o intre culori: colaterale,
compozitie unele relatii comple-mentare,
stabilite intre culori intermediare
 Fenomenul Hitsch
2. - Sa numeasca culorile STEAUA SAU CERCUL  Crearea  Observatia - Planse
spectrului CULORILOR unor  Explicatia - Reproduceri
- Sa enumere grupele de  Contributia la dez- compozitii in  Demonstratia arta
culori cuprinse in steaua sau voltarea teoriei culorilor culoare  Conversatia - Reviste de s
cercul culorilor  Nuantarea culorilor reprezentand: euristica cialitate
- Sa defineasca notiunea de - steaua sau cercul  Intuitia - Truse de ma
nuanta si ton cromatic culori-lor  Exercitiul - Fotocopii
- Sa provoace, sa obtina - nuante de  Munca
pete vibrante prin nuantare culoare obti- independenta
si rupere a tonului nute din
- Sa creeze o compozitie in ames-tecul
care sa se regaseasca unor grupe de
grupele de culori, nuante de culori
culoare, tonuri cromatice - nuante si tonuri
- Sa intuiasca similitudinile croma-tice de
si modul de folosire a violet
cunostintelor despre culori  Completa
in cadrul meseriei (machiaj rea fiselor
in special) indivi-duale
de lucru
3. - Sa defineasca si sa GRIZAREA CULORI-  Exercitii  Observatia - Planse speci
numeasca culorile LOR de grizare a  Explicatia temei
complementare  Culorile culorii  Demonstratia - Albume de a
- Sa precizeze ce se intelege complementare  Crearea  Conversatia - Albume si r
prin notiunea de “grizare a  Culorile unor armonii euristica de specialitate
culorii” sau “ruperea tentei” machiajului: aspect, de culoare,  Intuitia - Truse de ma
- Sa observe realizarea grupare, destinatie prin gruparea  Munca - Fotocopii
efectului de stingere a si asocierea independenta
luminozitatii unei culori griurilor  Metoda
prin amestec treptat cu cea cromatice sinectica
complementara  Reproduc
- Sa sesizeze care sunt erea prin
diferentele intre nuante, desenare a
tonuri de culoare si griuri unui machiaj
cromatice  Completa
- Sa intuiasca asemanarile rea fisei
existente intre aspectul indivi-duale
griurilor cromatice si cel al de lucru
culorilor folosite in machiaj
4. - Sa defineasca procedeul de LEGILE CULORILOR  Exercitii  Conversatia - Planse speci
amestecare a culorilor prin  Amestecul fizic al de culoare euristica temei
suprapunere si juxtapunere culorilor, suprapunerea,  Crearea  Observatia - Folii transpa
- Sa precizeze care sunt juxtapunerea culorilor de compozitii  Intuitia in diferite cul
contrastele cromatice  Contrastele cu contraste  Explicatia - Albume de a
- Sa observe modalitatea de cromatice  Conceper  Demonstratia - Reviste de s
obtinere a armoniei  Armonia ea unor  Exercitiul cialitate
cromatice cu sau fara cromatica; Dominanta de combina-tii  Munca - Truse de ma
dominanta de culoare culoare, gamele cromatice coloristice independenta - Diapozitive
- Sa sesizeze care sunt di-  Contrastele si bazate pe
ferentele intre contrastele armonia cromatica in armonie
cromatice si armonia cro- machiaj  Schite
matica repre-zentand
- Sa intuiasca modalitatile forme de
de aplicare a cunostintelor machiaj aflate
despre contrastele cromatice in con-trast
si armonia cromatica in sau armonie
machiaj cromatica
- Sa realizeze compozitii
decorative (picturale) cu
contraste cromatice si
armonii cromatice
5. - Sa observe si sa analizeze EFECTE SI SENZATII  Producere  Observatia - Planse speci
efectele produse de culoare PRODUSE DE CULORI a de efecte si  Intuitia temei
- Sa sesizeze si sa numeasca  Efectul spatial senzatii cu  Conversatia - Reproduceri
diferentele dintre cele trei (optic) ajutorul euristica rta sugestive
efecte ale culorilor  Efectul psihologic culorilor  Explicatia - Albume si r
- Sa intuiasca rolul care il  Efectul simbolic  Completa  Demonstratia de specialitate
are efectul psihologic al (intelectual) dupa Itten rea fiselor  Exercitiul - Diapozitive
culorilor individuale de
- Sa creeze un spatiu plastic lucru
cu semne specifice temei
6. - Sa cunoasca tipurile de FORME SI CULORI  Exercitii  Observatia - Reviste de s
fete si caracteristicile lor  Relatia dintre de culoare prin  Intuitia cialitate
- Sa defineasca notiunea de formele fetei si culorile care sunt  Explicatia - Planse speci
nuanta, ton si gri cromatic machiajului (nuante, rezolvate  Demonstratia temei
- Sa sesizeze senzatiile date tonuri) senzatiile date de  Conversatia - Truse de ma
de petele de culoare  Relatia dintre culori: usor-greu, euristica - Reproduceri
- Sa realizeze rolul liniei si fondul de ten si mic-mare,  Exercitiul arta (portrete)
a petei de culoare in cadrul celelalte farduri; apropiat-departat,  Munca
machiajului tehnica ton in ton luminos-intunecos independenta
- Sa intuiasca machiajul  Linia si pata de  Aplicatii,
adecvat fiecarui tip de fata culoare ca elemente de pe schite ce
- Sa creeze forme originale machiaj reproduc diferite
de machiaj in functie de tipuri de machiaj
varsta, sezon, moda  Exercitii
practice de
machiaj
LIMBA MODERNA APLICATA - LIMBA FRANCEZA
SPECIALIZAREA: COSMETICIAN
TOTAL ORE: 85 ORE, DIN CARE: AN I = 56 ORE; AN II = 29 ORE

Nr. CONTINUT TEMATIC FORME DE METODE


crt. ACTIVITATE
1. Qui suis-je? - Activitate teoretica - Conversatie -R
- Prezentarea propriei persoane (nume, - Exercitii situationale fo
varsta, adresa, studii, preocupari, preferinte, ve
familie) -D
- L’adjectif numeral (expression de la date,
expression de l’adresse)
- Les pronoms personnels
- L’indicatif des verbes (gr. I, II, III)
2. Mon metier - Activitate teoretica - Conversatie -R
- Prezentarea in mare a meseriei alese, a - Dialog dirijat fo
cerintelor acesteia, a calitatilor necesare, do
argumentarea optiunii lu
- L’article (defini, indefini, partitif) co
- Le nom (genre, nombre) -R
- Les pronoms relatifs co
-R
leg
3. Le corps humain - Activitate teoretica - Conversatie -R
- Vocabulaire de reference: corps, tete, bras, - Exercitii situationale fo
pointure, epaules, pied, main, doigts, orteils ad
etc. -R
- Adjectifs et pronoms possesifs co
- Adjectifs et pronoms demonstratifs
- L’imperatif
4. Mon visage - Activitate teoretica - Conversatie -R
- Vocabulaire de reference: visage, teint, - Exercitii situationale ca
cheveux, les yeux, nez, bouche, menton, ad
oreilles, souveils, jones, etc. -R
- Les adejectifs qualificatifs les adjectifs de co
couleur/pluriel les adjectifs) -R
Place des adjectifs qualificatifs am
5. Dans un magasin de produits cosmetiques - Activitate teoretica - Conversatie -R
Vocabulaire de reference: cremes, emulsion, - Exercitii situationale vi
fond de teint, rouge a livres, des fards, laits - Joc de rol ad
demaquillants, mascara, crayons, veruis a ne
ongles, pate dentifrice, savons, deodorants, -U
shampooing etc. tim
- Adjectifs et pronoms indefinis -R
- Le subjonctif (I) sit
m

6. Dans un magazin de parfumes - Activitate teoretica - Conversatie -R


Vocabulaire de reference: les grands e - Activitate practica - Exercitii situationale vi
natems des parfums francais: Chanel, - Joc de rol ad
Rochas, Guerlain, Lancome, Yves St. ne
Laurent, Helene Rubinstein, Paco Rabane, -U
Caron, Cacharel, Gucci, Christian Dior, tim
Nina Ricci, Balmain, Givenchy - parfums, -R
eau de toilette, eau de cologne un
- Parfums - odeur de verdure
Vent vert de Balmain, nr. 19 de Channel,
Miss Dior de Dior
- parfums - odeur de fruits
Femme de Rochas, Poison de Christian
Dior, Tresor de Lancome, Mitsonko de
Guerlain
- odeur orientale
Shaliniar de Guerlain
Coco de Chanel
Opium de Yves St-Laurent
- odeur de fleurs L’air du temps de Nina
Ricci
Nr. 5 de Chael
Mdame Rochas de Rochas
Anais Anais de Cacharel
Fleurs de racailles de Caron
Comment acheter au parfum?
(selon le gout, la peronnalite, les cheveux,
l”age, l:allure, l”activite).
- Le subjouctif (II)
- L’emploi du subjonctif (I)
7. Le pret a porter - Actvitate teoretica - Conversatie -R
- Vocabulaire de reference: Maison de fo
Haute conture, magasin de pret a porter, co
robe, blouse, pantalon, chemise, veston, -C
gilet, pull, veste, jupe (tube courte, langue, lac
plissee) calecon, tee-shirt, debardeur, -R
manteau, pardessus, cardigau, canadienne, sit
parlea, chononne, short, defilee de mode, -R
etc. “I
- L’emploi du subjonctif (II)
8. Dans un sallon de beaute (I) - Activitate teoretica - Conversatie -R
Vocabulaire de reference: beaute, soin, - Activitate practica - Exercitii situationale vi
visage, seance, nettoyer, peau (normale, - manuale specifice - Joc de rol tim
seche, grasse, delicate), visage (souple, frais, meseriei co
degrade, sec, gras, vide hidrate) nourrir, (c
satiner, hydrater, masques, serviette gorgee m
de vapeurs d’eau, creme (de jour, de nuit, -R
multi-active, hydratante, nutrition, sp
collagene, soie reparateur, nutrition,
collagene,
soin reparateur, anti-rides, complet, synergie
soin, hydra-matin)
Modelage du visage, technique de massage,
etc.
- La concordance au subjonctif (I)
modelage du visage, technique de massage,
etc.
- La concordance au subjounctif (II)

9. Dans un sallon de beaute (II) - Activitate teoretica Conversatie -E


L’art du maquillage - Activitate practica Exercitii stituationale fo
Vocabulaire de reference: accent, fards, - Manuale specifice Joc de rol co
boitier d’ombres, princeau, modeleur, eye- meseriei -E
liner, pondre a sauveils, le crayon (tendre, ex
dur) fond de teint, rouge a livres, crayon
contour, fards a livres, mascara etc.
Comment choisir les couleurs couleurs
(claires, foncees, donces, cjaudes, froides)
10. Visite a Paris - activitate teoetica - conversatie -R
Vocabulaire de reference: metro, avion, - albume - exercitii situationale vi
train, auto, musee, train, e’tranger touriste, - vederi - joc de rol la
objectif, etc. Tour Eiffel, Opera, Arc de - diapozitive ca
Trionphe, Notre Dame, Versaille, Fontaine - casete video -R
bleau (e
- Notiuni de cultura si civilizatie franceza. cu
Se vor prezenta cele am importante -R
monumente si obiective turistice. de
- Concordance a l’indicatif or
Pa

ELEMENTE DE PSIHOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA


SPECIALIZAREA: COSMETICIAN
ANUL I

Nr. Obiective Tema Metodologia Diver


crt. Forme de Metode
activitate
1.  Sa trezeasca interesul Obiectivul de studiu al - activitate - expunere - man
fata de domeniul studiat. psihologiei. Domeniul de teoretica biblio
 Sa se familiarizeze cu cercetare frontala specia
studiul fenomenelor si
capacitatilor psihice.
2.  Sa inteleaga rolul si locul Procese psihice - activitate - expunere
intuitiei. senzoriale, senzatiile, teoretica - conversatie
 Sa se bazeze pe perceptiile, reprezentarile frontala
reprezentari dobandite prin
experienta perceptiva directa
3.  Sa cunoasca modalitatile Procese cognitive - explicatie
de operare ale gandirii superioare, gandirea - conversatie
- sa poata concepe un algoritm euristica
- sa aleaga ceea ce este general, - algoritmizare
comun, esential pentru notiunile
de baza
4.  Sa stimuleze capacitatea Imaginatia ca proces - activitatea - explicatie - man
de explorare a cognitiv superior, metode teoretica - conversatie biblio
necunoscutului; de grup in simularea frontala si - problematizare specia
 Sa inteleaga imaginatioei creatoare. in grupe revist
interdependenta dintre mici
nivelul limbajului si
dezvoltarea imaginatiei,
dintre trairile afective si
productivitatea imaginativa.
5.  Sa cunoasca rolul Limbajul, formele si - activitate - explicatia - man
esential al limbajului in functiile acestuia teoretica - discutia - dialog psihol
societate, cultura si existenta fruntala si - jocul de rol
interumana. in grupe de - observatia in
 Sa inteleaga importanta 2 elevi conditii de
insusirii treptate a experiment
limbajului, sistematizarii
prin exersare si experimente
a acestuia.
6.  Sa inteleaga importanta Comunicare, perspective - explicatii
comunicarii pentru schimbul psihologice - dialogul
de informatii si influentare Actul comunicarii - exercitii de
reciproca. interpersonale comunicare
 Sa analizeze informatiile paraverbala
codificate receptionate auditiv
 Sa se concentreze asupra
mesajelor verbale
 Sa activeze competenta
comunicativa
7.  Sa respecte libertatea de Etica comunicarii in - activitate - explicatia - artic
opinie, de discernamant si de relatii profesionale; teoretica - conversatia presa
decizie deprinderi de - frontala si - observatia dirijata - liter
 Sa decida corect cand sa receptionare, interpretare individuala - exercitii specia
emita informatii, cand sa si redare a mesajelor; - explicatia - ches
taca, in ce cantitate comunicarea neverbala - dialogul
 Sa cunoasca efectele senzoriala a limbajului, - problematizarea
benefice ale motivatiei timpului, spatiului si - studiul de caz
pozitive, intriseci si lucrurilor
cognitive Motivatia formele
 Sa evite motivatia acesteia; motivatie si
negativa in relatiile performanta; optimum
interpersonale la locul de motivational
munca
 Sa coreleze motivatiile
cu performantele
8.  Sa cunoasca proprietatile Procesele afective si - activitate - explicatie - foto
proceselor afective activitatea umana, emotii teoretica - dialog - plan
 Sa cunoasca si sentimente superioare, - frontala - jocul de rol cu exp
expresivitatea proceselor educarea lor - pe grupe - studiul de caz emoti
afective pentru a le dirija mici - exercitii de - plan
voluntar, constient si a le imaginare a starilor modif
folosi conventional in cadrul de manie, frica, corpo
profesiei spaima, bucurie, indica
 Sa conventionalizeze tristete, curiozitate unor t
social expresiile si - observatia afecti
conduitele emotionale comportamentului
clientelor in situatii
care implica trairi
afective
9.  Sa inteleaga necesitatea Vointa, ca modalitate - activitate - explicatia
mobilizarii resurselor fizice, superioara de autoreglare; teoretica - conversatia
intelectuale, emotionale in fazele actelor voluntare; frontala euristica
scopul reusitei oricarei calitatile vointei - autoobservarea
actiuni comportamentului
 Sa dezvolte capacitatea de catre elevi
de efort voluntar de un fei - experiment
sau altul - joc de rol
 Sa regleze voluntar
activitatile cu gandirea si
imaginatia
10.  Sa-si cunoasca eul ca Personalitatea ca sistem; - observatia
factor integrator temperamentul, - studiul de caz
 Sa decodifice trasaturile aptitudinile si caracterul - dialogul
si tipurile temperamentale
(melancolic, coleric,
flegmatic, sangvinic)
 Sa-si modeleze
aptitudinile care mijlocesc
performantele specifice
activitatii de cosmeticiana
11.  Sa aleaga obiectele care Principii si reguli practice - activitate - explicatie - bibli
creaza aspectul estetic al de ergonomie, estetica teoretica - conversatie specia
cabinetului cosmetic, locului de munca, estetica - frontal euristica - prod
principalele elemente: produselor muncii cosme
material, linie, culoare specif
 Sa inteleaga sensul
armoniei, proportiei,
simetriei
 Sa conceapa estetica
lucrarilor specifice.
12.  Sa cunoasca factorii Ambianta cromatica, - activitate - expunere - reviz
psihologice care furnizeaza aspectele psihologice ale teoretica - studiu de caz - folii
aparitia oboselii culorilor asupra - frontal retrop
 Sa previna aparitia randamentului munci
oboselii cosmeticienei si
confortului psihologic al
clientei
13.  Sa accepte ca orice fapta Etica si obiectul ei - - activitate - explicatia - artic
sociala trebuie sa aiba morala, delimitare teoretica - dialogul presa
valente si semnificatii conceptuala, functii, - frontal - liter
morale norme si principii morale specia
 Sa accepte normele
generale si particulare care
regleaza tipurile de relatii
umane in activitatea
profesionala
14.  Sa respecte Tinuta morala in cadrul - activitate - expunere - artic
reglementarile legale relatiilor profesionale. teoretica - problematizare presa
 Sa promoveze o imagine Criteriul bunei credinte si - frontal - studiul de caz - liter
pozitiva a managerului si a criteriul uzantelor cinstite specia
firmei cabinetului cosmetic)

4.1. MODULUL 1: ANATOMIA, FIZIOLOGIE SI PATOLOGIE

4.1.1. STRUCTURA COMPETENTELOR

A. Competente de cunoastere

Sa analizeze organizarea generala a organismului, a nivelelor de integrare: celula, tesuturi; organe: aparate
si sisteme
Sa segmenteze aspectele esentiale care definesc organismul ca un “tot unitar”
Sa analizeze functiile organismului in stransa corelatie cu structurile anatomice si adaptarea masurilor de
igiena conform cerintelor impuse de starea morfo-fiziologica
Sa recunoasca si sa analizeze factorii cu potential vatamator asupra sistemelor si aparatelor
Sa analizeze si sintetizeze particularitatile structurale ale sistemului nervos, enocrin si a analizatorilor si sa
argumenteze rolul lor in realizarea relatiilor cu mediul
Sa identifice factorii de risc cu arie de actiune asupra sistemului nervos analizatorilor si sistemului
endocrin
Sa analizeze si sa sintetizeze elementele structurale, a functiilor si a biochimiei pielii cat si sa
argumenteze importanta studiului in solutionarea unor probleme practice in domeniul cosmeticii
Sa cunoasca si sa aplice regulile de igiena care vizeaza aceste structuri
Sa analizeze structurile care realizeaza miscarea: oase, muschi, articulatii si a conditiile in care se
desfasoara functionarea lor normala
Sa elaboreze solutii de prevenire si combatere a factorilor cu potential vatamator
Sa analizeze si sa sintetizeze procesele fiziologice care contribuie la realizarea nutritiei - digestie,
circulatie, respiratie, excretie
Sa argumenteze stiintific privind demersurile igienice pentru asigurarea starii de sanatate a aparatului
digestiv, circulator, excretiv, respirator
Sa demonstreze necesitatea schimburilor permanente de substante si energie dintre organism si mediu
pentru mentinerea starii de sanatate si asigurarea regenerarii celulare
Sa analizeze structurile care participa la realizarea reproducerii
Sa argumenteze necesitatea cunoasterii aspectelor esentiale care conditioneaza starea de sanatate: cu
referiri la bolile cu transmitere sexuala
Sa demonstreze impactul tulburarilor functiei de reproducere asupra starii de sanatate a intregului
organism si exteriorizarea acestora la nivelul tegumentului
Sa identifice si sa aplice regulile de igiena a organelor sexuale

B. Competente de executie

Sa execute lucrarile practice pentru studierea structurii celulei: tesuturilor


Sa reprezinte grafic structurilor anatomice studiate in laborator
Sa simuleze acordarea primului ajutor medical in cazul de accidentare in specificul meseriei (arsuri,
dermatoze etc.)
Sa recunoasca afectiunile cutanate dupa aspectul lor
Sa simuleze acordarea primului ajutor medical in cazul fracturarilor, luxatiilor, entorse
Sa intocmeasca referate stiintifice care pun in evidenta demersurile pentru depistarea factorilor cu
potential vatamator asupra sistemului nervos si a analizatorilor
Sa realizeze scheme logice evolutive care demonstreaza perfectionarea in sens adaptativ a structurilor care
realizeaza circulatia, respiratia, digestia si excretia
Sa intocmeasca referate stiintifice privind:
a. cauzele si modalitatile de transmitere in cazul SIDA; sifilis
b. constituirea familiei si intelegerea corectaa relatiilor conjugale

C. Competente sociale

Sa utilizeze cunostintele referitoare la structura si functiile pielii in aplicarea riguroasa si consecventa a


regulilor de igiena cat si a unor tratamente cosmetice
Sa inteleaga procesele de cauzalitate determinate de actiunea factorilor cu potential vatamator asupra
sistemului osos si muscular care permit identificarea, izolarea sau anularea acestora
Sa evite factorii de risc si sa asigure o alimentatie rationala, eficienta si variata a organismului
Sa constientizeze si sa aplice regulile de igiena si a masurile de prevenire a bolilor specifice cu grad inalt
de periculozitate
Sa propage cunostintele si regulile de igiena in vederea combaterii bolilor sociale
4.2.2. STRUCTURA SI ORGANIZAREA CONTINUTULUI MODULULULUI “ANATOMIA,
FIZIOLOGIA SI IGIENA OMULUI”

 Nr.Continut tematicMetodologieCriterii de performantacrt.Forme de


activitateMetodeORGANIZAREA CORPULUI UMAN1.CONCEPTUL DE ORGANIZARE
 - Continutul conceptului; sisteme biologice, nivele de integrare si nivele de organizare; nivele de
integrare ale organismului uman, ca nivel individual de organizare: subatomice, atomice,
moleculare, macromoleculare, celule, tesuturi, organe, aparate si sisteme fiziologiceactivatate
teoreticaExpunere
 Explicatia
 Conversatia euristicStapanirea conceptului de “organizare”, a notiunilor de “sistem biologic”, de
nivel de integrare si organizare si solutionarea corecta a unor probleme care incumba prezenta
acestor concepte in cunostintele elevilor2.CELULA ANIMALA
 - Celula, ca sistem biologic, nivel de integrare si unitate morfo-functionala de structura,
particularitati de structura si ultrastructura; notiuni sumare despre principalele procese care au loc la
nivel celularactivitate teoretica
 instruire tehnologicaObservarea independenta
 Conversatia euristicAducerea de argumente, prin care sa demonstreze ca au inteles celula ca “un
sistem biologic integrat”3.TIPURI FUNDAMENTALE DE TESUTURI
 Notiuni sumare despre tesuturi: epitelial, conjunctiv, muscular si nervosteoretica
 instruire tehnologicaConversatia euristica
 Observarea independenta
 Experimentul cognitivPunerea in evidenta a particularitatilor de structura a fiecarui tip de
tesut4.CONSIDERATII GENERALE
 - despre organismul uman ca cel mai evoluat component al nivelului individual de organizare al
materiei vii; organismul uman ca “un tot unitar”; starea de sanatate a organismului uman, factorii
care o determina si masuri generale pentru mentinerea starii de sanatateteoreticaConversatia euristica
 ProblematizareaSelectarea si argumentarea aspectelor esentiale, care definesc organismul uman
ca un “tot unitar” si de ce este conditionata starea de sanatate a organismului umanRELATIILE
ORGANISMULUI UMAN CU MEDIUL INCONJURATOR5.CONCEPTUL DE “RELATII
CU MEDIUL” SI DE “INTEGRARE”
 - definirea coneptelor, tipuri de relatii, integrarea partilor constitutive ale organismului intr-un
intreg; integrarea organismului in mediul inconjuratorteoreticaConversatia euristica
 Problematizarea6.STRUCTURILE CARE REALIZEAZA RELATIILE CU MEDIUL SI
COMPORTA-MENTELE INTEGRATOARE
1. Structuri care realizeaza simtirea:
a) sistemul nervos somatic si vegetativ, principalele fracturi senzitive si motoare, activitatea
reflexa
b) sistemul endocrin; conexiuni neuro-endocrine si rolul lor in reglarea proceselor vitale ale
organismului uman
c) analizatorii: vizual, acustico-vestibular, olfactiv, gustativ si kinestezic
- Analizatorul cutanat - PIELEA:
 structura pielii (epidermul, dermul si hipodermul); receptorii cutanati; productiile pielii
(cornoase si glandulare)
 functiile pielii (de protectie, de respiratie, de excretie, de termoreglare, de sensibilitate - tactila,
termica si dureroasa, de depozit - functie metabolica si de absorbtie)teoretica

 teoretica
 instruire tehnologica

 Conversatia euristica
 Observatia independenta
 Demonstratia
 Experiment cognitiv
 ExplicatiaSesizeaza si argumenteaza particularitatile de structura ale organelor nervoase, legatura
dintre sistemul nervos somatic si vegetativ si esenta activitatii reflexe a ambelor sisteme, precum si
conexiunea cu sistemul endocrin

 Pune in evidenta concordanta dintre particularitatile de structura ale pielii si multiplele ei


functiibiochimia pielii
IGIENA SISTEMULUI NEURO-ENDOCRIN SI A ANALIZATORILOR
- igiena regimului de viata al gravidei in vederea dezvoltarii normale a sistemului nervos central inca din
viata intrauterina, dozarea efortului intelectual, evitarea stresului si a toxicelor, relaxarea; reguli de igiena
a partilor receptoare ale analizatorului
- Igiena pielii - conditii principale pe care trebuie sa le indeplineasca pielea pentru a-si realiza multiplele
ei functii: integritatea, starea de curatenie si sanatate, etc; pielea ca indicator de baza a starii generale de
sanatate a intregului organism; pielea, poarta de intrare pentru diferiti factori vatamatori; factori cu
potential vatamator asupra pielii si efectele lor (factori externi, solicitari prelungite, factori interni);
prevenirea si combaterea vatamarilor tegumentare; masuri de igiena corporala; protejarea pielii prin
imbracaminte, incaltaminte si tratamente cosmetice igienice
2. Structuri care realizeaza miscarea - sistemul osos si sistemul muscular principalele oase si
principalii muschi ale/ai capului, trunchiului si membrelor; categorii de articulatii
 IGIENA SISTEMELOR OSOS SI MUSCULAR
 - factori cu potential vatamator - fizici, chimici si biologici - pentru sitemele octeo-articulare si
muscular; masuri practice de prevenire si combatere a vatamarii acestor sisteme in general si ale
capului si gatului, in special; masuri de prim ajutor in cazul ranirilor arsurilor, luxatii,
entorseteoretica

teoretica
instruire tehnologica

Conversatia euristica
Studiul de caz
Problematizarea
Conversatia euristica
Observatia dirijata
Simularea
Constientizeaza factorii de risc privind eventualele tulburari ale dezvoltarii si functionarii normale a
sistemului nervos, a analizatorului si in mod deosebit a pielii, ca parte receptoare a analizatorului cutanat

Argumenteaza necesitatea cunoasterii temeinice si aplicarii corecte a regulilor de igiena ale pielii si
importanta acestora, competente stiintifice si atitudinale in practicarea meseriei de cosmetician

Identifica muschii sau grupele de muschi si oase care contribuie la miscarile capului si mimica, ale
trunchiului si membrelor

Argumenteaza conditiile ce trebuie indeplinite pentru buna functionare si starea de sanatate ale oaselor,
articulatiilor si muschilor

NUTRITIA ORGANISMULUI UMAN

7.
DIGESTIA SI ABSORBTIA
- alimentele si transformarile acestora in procesul digetiei, absorbtia si particularitatile de structura ale
aparatului digestiv legate de aceste procese
IGIENA DIGESTIEI SI ALIMENTA-TIEI
- rolul alimentatiei in mentinerea starii de sanatate si a capacitatii de munca - alimentatia rationala;
factorii vatamatori cu poarta de intrare digestiva si natura acestora; receptivitatea organismului fata de
bolile digestive si de nutritie; starea tegumentelor in astfel de afectiuni; masuri pentru prevenirea si
combaterea imbolnavirii digestive
teorie

teorie
Conversatia euristica
Problematizarea
Studiul de caz
Pune in evidenta particularitatile de structura ale aparatului digestiv, legate de functia acestuia
Motiveaza rolul alimentelor, al alimentatiei rationale si al aplicarii regulilor de igiena in mentinerea starii
de sanatate a aparatului digestiv si, implicit, a intregului organism

8.
RESPIRATIA: schimburile de gaze si structurile care le realizeaza: esenta respiratiei; mecanismul
respiratiei pulmonare si transportul gazelor respiratorii
IGIENA AERULUI SI A RESPIRATIEI
- compozitia normala a aerului de respirat; impurificarea (poluarea) aerului atmosferic si efectele acesteia
asupra starii de sanatate si solicitari functionale ale aparatului respirator; masuri pentru prevenirea si
combaterea imbolnavirilor respiratorii; importanta exercitiilor fizice in oxigenarea optima a organelor,
muschilor si tegumentelor
teoretica

teoretica

Conversatia euristica
Demonstratia

Conversatia euristica
Studiul de caz
Problematizare
Face distinctie intre schimbul de gaze si esenta respiratiei, precum si legatura dintre aparatul respirator si
circulator

Focalizeaza argumentele privind demersurile igienice si de comportament spre asigurarea oxigenarii


optime a tuturor celulelor si tesuturilor organismului

9.
CIRCULATIA SANGELUI SI A LIMFEI: notiunile de “mediu intern” si de “homeostazie”; sangele si
limfa; inima, vasele de sange si limfatice; mica si marea circulatie a sangelui si circulatia limfei;
circulatia sangelui in arterele capilare si vene
IGIENA APARATULUI CARDIO-VASCULAR: importanta circulatiei normale a sangelui pentru
mentinerea sanatatii intregului organism, inclusiv a tegumentelor; solicitari functionale ale aparatului
cardio-vascular in diferite activitati; factorii cu potential vatamator si efectele acestora; masuri pentru
prevenirea si combaterea imbolnavirilor cardio-vasculare si pentru asigurarea unei circulatii normale in
tegumente
teoretica
instruire tehnologica

teoretica
Conversatia euristica
Demonstratia
Observatia directa si independenta
Defineste mediul intern, homeostaza, descrie si dovedeste ca a inteles alcatuirea sistemului circulator si
circulatia sangelui

Argumenteaza stiintific si practic in favoarea cunaosterii, respectarii si aplicarii regulilor de igiena a


aparatului cardio-vascular

10.
11.
METABOLISMUL: anabolismul si catabolismul’ metabolismul intermediar al glucidelor, lipidelor si
proteinelor; metabolismul energetic, tulburari de metabolism si impactul acestora cu starea de sanatate a
intregului organism, inclusiv a tegumentelor
EXCRETIA: notiuni sumare despre structurile care realizeaza excretia:
aparatul excretiv (excretia renala) si pielea (excretia tegumentara); formarea urinii si a secretiei sudorale;
rolul structurilor excretoare in asigurarea homeostaziei mediului intern
IGIENA STRUCTURILOR EXCRETOARE: consideratii generale asupra conditiilor de functionare
normala a aparatului excretor si a pielii; factori cu potential vatamator si efectele lor; masuri pentru
prevenirea si combaterea unor boli ale structurilor excretoare si impactul acestor boli asupra starii
tegumentului
teoretica

teoretica
instruire tehnologica
Conversatia euristica
Problematizarea
Studiul de caz
Realizarea faptului ca metabolismul constituie o finalizare a functiilor de nutritie, concretizata in
eliberarea de energie necesara biosintezelor celulare prin care materia vie se reinnoieste

Argumenteaza necesitatea excretiei si a existentei structurilor care o realizeaza, dictata fiind de


acumularea periculoasa in organism a multiplelor substante toxice rezultate din metabolism dar si de
necesitatea mentinerii homeostazei

REPRODUCEREA ORGANISMULUI UMAN

12.
STRUCTURILE REPRODUCATOARE
- notuni sumare despre: aparatele genitale (masculin si feminin); spermatogeneza si ovogeneza; functia
endocrina a gonadelor; fecundatie, embrion, fat, nastere si puericultura
IGIENA REPRODUCERII
- consideratii generale asupra functiei de reproducere; diferentierea sexuala a organismelor umane;
factorii cu potential vatamator pentru organele de reproducere (factori fizici, chimici, biologici - SIDA,
particularitati anatomice) si efectele lor; impactul tulburarilor functiei de reproducere asupra starii de
sanatate a intregului organism si exteriorizarea lor la nivelul tegumentelor; igiena organelor de
reproducere; masuri de prevenire a bolilor cu transmitere sexuala; educatia sexuala; construirea familiei
teoretica
teoretica
Explicatia
Conversatia euristica
Problematizare
Argumenteaza necesitatea cunoasterii structurilor care asigura reproducerea umana si importanta
acestora; competenta stiintifica in domeniu

Intelege si-si exprima convingerea cu privire la cunoasterea si aplicarea cu strictete a regulilor de igiena a
organelor sexuale, a conceptiei si sarcinii, a vietii sexuale; intelegerea concreta a relatiilor conjugale si
necesitatii cunostintelor de puericultura