Sunteți pe pagina 1din 10

CA-213-1 nr.

16_
17 iunie 2021_

Comisia de anchetă

pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în


proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor
financiar-bancare din Republica Moldova

PROCES-VERBAL

Locul: on-line
ora 17:30
Membri prezenți la ședință:

GRIGORIU Inga Președinte

SUHODOLSKI Alexandr Vicepreședinte

ALAIBA Dumitru Secretar

CEBOTARI Vladimir Membru

ȚÎRDEA Bogdat Membru

ULANOV Denis Membru

Consultanți:

CRIVĂȚ Svetlana Consultant superior

Invitați:

Au lipsit de la ședință:

GUZUN Ludmila Membru

1
ORDINEA DE ZI

Nr. SUBIECTUL
d/o
1. Aprobarea Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor
circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin
intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica
Moldova în perioada anilor 2010-2014 și a Hotărârii privind raportul Comisiei
parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la
spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al
instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.

Aprobarea proiectului ordinii de zi:

I.Grigoriu – a solicitat obiecții și propuneri pe marginea proiectului ordinii de zi.


În lipsa obiecțiilor și propunerilor, președintele Comisiei a supus votului proiectul
ordinii de zi, care a fost susținut în unanimitate de către membrii Comisiei prezenți în
ședință.

Comisia a decis: Aprobarea ordinii de zi a şedinţei Comisiei din 17.06.2021.

1. S-A EXAMINAT:
Aprobarea Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care
au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al
instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova în perioada anilor 2010-2014 și a
Hotărârii privind raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor
circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin
intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.

AU LUAT CUVÎNTUL:

I.Grigoriu – a întrebat dacă sunt careva întrebări, propuneri, obiecții la proiectul


raportului Comisiei.
Totodată a menționat faptul că, presa (deschide.md) a întrebat despre, ce scandal este
vorba în această ședință, la care a răspuns că, ședința încă nu s-a început, ce fel de scandal
poate fi?
B.Țîrdea – Evident că, nu am avut posibilitatea să mă implic plenar în lucrările Comisiei,
dar am văzut, fugitiv acest raport și m-au șocat cîteva momente care trezesc dubii și care pot
deveni subiect chiar de scandal, totodată, reiterez gîndul că eu nu comunic cu deschide.md
și în general nu am comunicat cu nimeni din mass media ca să fie foarte clar pe acest
subiect, dar ce pe mine m-a contrariat din start? În primul rînd, noi vedem chiar la
începutul raportului, e scris că, mai multe instituții și mai multe personaje/personalități, au
refuzat să dea curs solicitărilor Comisiei, este vorba și de dl.Tănase, dl.Chetraru, dl.Timofti,
de foarte-foarte multă lume, am numărat vreo 10-12 persoane și inclusiv procurorul general
în funcție, Alexandr Stoianoglo și acesta-i primul punct. Al doilea punct, ce am remarcat eu
în acest rapor, că, se face un accent, se deplasează accentele, fiind că, esența constă pînă la
urmă în faptul că, sunt anumite personalități, personaje, actori, care au participat nemijlocit
în operațiunea de Laundromat, căreia noi nici măcar nu-i dăm o definiție clară. Sunt
2
anumite personalități, că-i dl.Usatîi, că-i dl.Platon, mai puțin contează, dar ele există.
Totodată, există factorul politic, care s-a implicat prin anumite Legi, modificări, inițiative
legislative, care au permis să nu achităm taxă de stat, să se prejudicieze bugetul cu 600 mln
dolari, etc., aceasta ar fi o ipoteză. Eu am rămas șocat, dna Grigoriu că, la urmă, patru pagini
de concluzii, din ele 2,5 pagini sunt consacrate dlui Stoianoglo. Eu în general chiar am
rămas șocat. Ce-i cu acest domn Stoianoglo, dlui este beneficiarul Laundromatului, dlui este
autorul schemei Laundromatului, dlui a dus personal modificări în cîmpul legislativ, care au
perturbat într-atît modul de funcționare a sistemului judecătoresc, a
perturbat/influențat tranzacțiile care s-au dus între anumite state, între anumite bănci și
anumiți actori economici pe care trebuie încă să le demonstrăm vinovăția sau implicarea,
sau nu știu ce? Dlui a fost un Președinte de Comisie, care a acceptat un amendament venit
de la Directorul CNA – V.Chetraru, dar dl.Chetraru a acceptat amendamentul la rîndul său
de la dl.Gofman. Eu doresc să atrag atenția Comisiei că, în cadrul fiecărei Comisii
parlamentare există un mecanism foarte complex de elaborare a unor proiecte de legi. Există
proiectul de lege, discutarea în Comisie, votul în Comisie, apoi votul în plen, iar mai înainte
de votul în plen trebuie să fie avizul de la CNA, avizul anticorupție de la SIS, avizul
Guvernului, avizul Comisiilor parlamentare și noi toate aceste lucruri le omitem și punem în
concluzie că, un oarecare Președinte de Comisie, fie el și dl. Stoianoglo, oricine ar fi fost el
acolo, este nemijlocit principalul vinovat în operațiunea Laundromat și mai propunem
eliminarea/destituirea dlui din funcție. Mie îmi par aceste accente cu totul deplasate,
acesta-i primul punct. Al doilea punct, noi nu putem finaliza lucrările Comisiei și a aduce
anumite concluzii pe acest fenomen complex, în situația, în care, ne-au refuzat vreo
douăsprezece instituții cu liderii lor în exercițiu la acea perioadă, ceea ce face raportul
totalmente deplasat și incomplet, ba mai mult decît atît, avem astăzi un actor care este
nemijlocit menționat în lucrările Comisiei, mă refer la dl.Platon, nu mai vreau să zic de
dl.Usatîi, etc., dar mă refer la dl.Platon, dar dacă trebuie și dl.Usatîi, care sunt menționați în
acest raport și pe care noi nu-i invităm.
I.Grigoriu – Ca să înțeleg, noi trebuie să-i audiem pe toți patru (dl.Platon, dl.Plahotniuc,
dl.Șor, dl.Usatîi)? În concluzie, eu înțeleg așa, dlui nu i-a plăcut că am atras prea multă
atenție modului de a se comporta față de o instituție a statului, către dl.Stoianoglo. În acest
sens l-am rugat pe dl.B.Țîrdea să intervină, la fel cum a intervenit colegii (dl.Cebotari,
dl.Ulanov, dl.Alaiba) cu propriile propuneri. Eu am dat în concluzie, în măsura a ceea ce s-a
stabilit pe parcursul investigării Comisiei. Faptul că nu au venit dl.Timofti, dl.Barbăneagră,
dl.Poalelungi, dl.Tănase, dna Bețișor, asta nu ar însemnă că, Comisia nu poate să formuleze
concluziile, pentru că noi avem demersurile instituțiilor pe care noi le-am solicitat de la
anume organele care au fost abilitate, de la: SIS – ați văzut comunicarea instituțională, am
solicitat pe toți anii și acolo se vede corespondența, de la SPCSB – principala instituție, de la
BNM – care ne-au remis principalele rapoarte, faptul că nu a fost dl.Timofti, asta nu
înseamnă că o Comisie nu poate să-și prezinte raportul. Care este părerea dvs, colegi?
D.Alaiba – Noi invitațiile le-am trimis, acești oameni au fost invitați, noi avem un mandat
definit în timp și noi nu putem opri totul din cauză că cineva nu s-a prezentat. Noi trebuie să
ajungem la unele concluzi, chiar dacă și ele sunt parțiale, dacă nu a venit dl. Stoianoglo sau
oricare, nu putem opri totul, să anulăm Comisia, pentru că este votul Parlamentului și avem
sarcina să ajungem la un raport pînă în data „X” și dacă dlor nu au venit, asta este, trebuie să
finalizăm și înainte. Ce ține de dl.Platon, mi-am expus opinia de ce eu cred că noi nu trebuie
să-l audiem pe această platformă.
Al.Suhodolski – Noi nu vorbim aici să închidem Comisia, este concret solicitare pe familie
pe cine să audiem, să expediem repetat invitație, poate nu a primit atunci, să decidem acum.
I.Grigoriu – Ce să facem dacă dlui Timofti i-am trimis invitație de trei ori?

3
Al.Suhodolski – Noi nu vorbim doar de dl.Timofti, ultima întrebare este despre dl.Platon.
Fiecare avem întrebări la dlui.
D.Ulanov – Susține ideea ca dl.Platon să fie audiat.
I.Grigoriu – Dl. Suhodolski, noi avem patru răspunsuri, de la patru instituții: SPCSB, SIS,
Procuratura Generală, Serviciul Interpol (Oficiul Chișinău, MAI). Sunt patru instituții care
se referă la patru persoane care au statut în acest dosar sau asupra lor în RM s-au petrecut
anumite investigații. În cazul acesta, noi trebuie pe toți patru să-i chemăm, dacă dvs
considerați că o Comisie parlamentară de anchetă trebuie să ofere tribuna celor care sunt
bănuiți în dosar sau au statut de învinuit. Procuratura generală, de exemplu, ne spune că
dl. Platon are statut de învinuit, dar la ceilalți sunt solicitate Comisii rogatorii. Credeți că noi
putem face imixtiune în treburile Procuraturii? Despre ce să-i întrebăm, aceasta este treaba
Procurorilor. Ei au primit toate informațiile de la SPCSB, SIS, BNM, Procuratura
anticorupție, toate aceste date sunt cumulate, iar noi nu suntem nici anchetatori, nici
procurori. Noi am vorbit cu instituțiile.
Vl.Cebotari – Dna Președinte, colegi, eu trebuie să recunosc că, v-am scris și astăzi
dimineață, m-a abordat azi dimineață și avocatul dlui Platon și am și scrisoare oficială, prin
care mi se solicită să ridic acest subiect, nu știu care-i situația la alți colegi, eu trebuie să vă
informez despre lucrul dat. Eu aș vrea să-l aud și pe dl.Renato Usatîi în această Comisie,
chiar nu știm de statutul lui, aș vrea și pe dl.Platon și din curiozitate și nu doar, ridic acest
subiect pentru că, așa decidem toți împreună, să nu fiu acuzat de părtinire, în favoarea sau
în defavoarea actorilor respectivi.
I.Grigoriu – Atunci trebuie să-i găsim pe dl.Șor și pe dl.Plahotniuc.
Vl.Cebotari – Formal trebuie să-i invităm și pe dînșii.
I.Grigoriu – Dl.Cebotari, dl.Ulanov dvs sunteți juriști de profesie, dvs credeți că noi
suntem acea instituție care să vorbim cu acești oameni? Acești oameni trebuie să se prezinte
la Procuratură.
Vl.Cebotari – D.Președinte, este altă întrebare ce o să constatăm noi, dar noi în alte
Comisii exact așa am acceptat și am invitat alți oameni cu diferite statute în alte dosare, care
acum s-a petrecut în 2019-2021, de aceea eu îmi expun părerea doar din acest punct de
vedere, în rest cum o să hotărâm, așa vom face.
I.Grigoriu – D.Bogdan, pînă ați revenit, am discutat despre statutul a patru persoane, dar
de fapt este și a cincea persoană, care la fel este indicată într-un demers a SPCSB și dvs ați
văzut acolo, este vorba de dl.Chiril Lucinschi, care la fel este suspectat în spălări de bani în
vederea unei Companii care noi am întrebat direct și a banilor extrași cheș de pe teritoriul
RM, dacă e să vorbim la ce a vorbit mai sus dl.Bogdan, despre refuzul de a veni dl.Timofti,
dl.Drăguțanu, dna.Bețișor, dl.Barbăneagră, dl.Poalelungi, dl.Tănase, noi am formulat
întrebările, dl.Tănase, dl.Poalelungi, ne-au răspuns în scris. Am primit răspunsurile
dlui Stoianoglo în scris, dl.Timofti a zis că are COVID-19, dl.Barbăneagră ne-a scris că nu
ține minte nimic și noi nu am putut opri lucrările Comisiei. Dacă e să ne referim la
concluzii, d.Bogdan, eu sunt gata să răspund la propunerile dvs, acolo este vizat nu doar
dl.Stoianoglo, acolo sunt vizate mai multe instituții: BNM, SPCSB, CNA – principalele
instituții care au avut instrumentele principale. În cazul cînd dvs, d.Bogdan, considerați
necesar de a interveni, vă rog, aștept propunerile dvs, la fel cum dl.Cebotari mi le-a remis pe
ale dlui.
B.Țîrdea – Eu propunerile le-am spus foarte și foarte clar. În primul rînd, noi, invităm pe
dl.Platon să depună depoziții ca să înțelegem peisajul evenimentului pe care noi încercăm
să-l investigăm acum. Nu poți investiga evenimentul fără a-l întreba pe personajul căruia îi
incriminezi această operă și încă plus la toate este gata să vină, iar noi nu dorim să-l
4
întrebăm, acesta este primul moment cheie. Al doilea moment, trebuie să insistăm ca
dl. Timofti să ne dea răspunsul la: care au fost implicațiile Președenției, ale altor organe în
acest fenomen și de ce s-a ajuns la aceea ce s-a ajuns, fiind că dlui totuși este șeful statului și
a mai fost și Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, ca să nu spun că are o
experiență vastă în domeniu. Al treilea moment, referitor la concluziile Comisiei, eu
consider că sunt un pic deplasate. Aici eu nu am văzut să figureze personajele la care noi ne
referim în timpul analizei, dar văd că noi oferim două pagini lui Alexandr Stoianoglo și mai
mult decît atît, propunem din partea Comisiei ca să-l demitem din funcție, adică să se
anuleze Decretul de numire a dlui Stoianoglo în funcția de Procuror general, în baza cărui
drept, în baza căror fapte ajungem la așa concluzii, eu categoric nu sunt de acord, consider
că este cu totul deplasată investigația, consider că se observă anumite jocuri politice care se
pliază și peste interesele anumitor actori politici. De aceea, cred, iaca, recomandările
dlui.Cebotari pe care le-a făcut, erau mult mai inspirate, fiind că erau mai neutre, cel puțin,
din punct de vedere politic și erau axate pe componenta juridică mai mult. De aceea, în
concluzie, noi trebuie să continuăm lucrările Comisiei ca să-l audiem pe dl.Platon, să
primim răspunsul de la dl.Timofti, cel puțin și apoi mai departe să redactăm atent
concluziile și mai ales recomandările raportului, fiind că ele sunt în viziunea mea și nu
numai a mea, totalmente deplasate, neinspirate și profund angajate politic.
I.Grigoriu – Da, dl.Bogdan, o să vă rog să interveniți la concluzii, să vedeți unde
interveniți cu modificările dvs.
B.Țîrdea – Dna Președinte, două pagini sunt dedicate unui singur personaj, despre ce noi
vorbim? Eu întreb, dl.Stoianoglo este principalul vinovat de Laundromat? Dlui este
beneficiarul?
I.Grigoriu – Dl.Bogdan, dvs ați citit tot raportul?
B.Țîrdea – Am citit raportul, am văzut ce este în raport și la recomandări se dau în linii
generale, să se modifice/adopte legislația, iar la Procuratura generală să fie demis
Procurorul general și nu știu ce. Ce-i asta?
I.Grigoriu – Dl.Bogdan, după cum am spus, interveniți și noi vom redacta acest raport.
B.Țîrdea – D.Alaiba, cînd se discuta Landromatul în Parlament, eu am spus să analizăm și
implicarea factorului politic, economic, judecătoresc, ș.a., acum ce se primește că,
dl.Al.Stoianoglo și dl.Chiril Lucinschi sunt principalii actori în Laundromat?
D.Alaiba – Pur și simplu, aceasta devine puțin neproductiv, cred eu. După mine, raportul
este ok. Unde să intervenim?
B.Țîrdea – Eu mă refer la partea – concluzii. Să eliminăm recomandarea cu demisia
dlui Stoianoglo, asta este primul punct de la care eu vreau să pornesc și o să stau categoric
pe acest punct.
I.Grigoriu – Ok, vom face acest lucru.
B.Țîrdea – Din acele patru pagini care se referă la concluzii, nu înțeleg de ce două pagini
sunt consacrate dlui Stoianoglo.
D.Alaiba – Zici să le scoatem?
B.Țîrdea – Da.
I.Grigoriu – Dvs aveți pretenții la concluzii că prea multă atenție i-am dat dlui Stoianoglo?
B.Țîrdea – Eu propun două puncte. Să revizuim concluziile, ceea ce nu este atît de
complicat sau să-l chemăm pe dl.Platon și să primim informație de la multstimatul Timofti.
Care este problema?
5
D.Alaiba – Eu cred că la primul punct, dvs trebuie să veniți cu modificări, ce eliminăm, ce
modificăm, acestea le reformulăm. La al doilea punct, cu tot respectul, noi la fiecare Comisie
de anchetă (la mine aceasta este a treia) și în plen, și public spunem că, noi nu suntem
procurori, judecători, noi dăm apreciere politic. Dl.Platon, eu cred că, trebuie să meargă la
procurori să vorbească, să discute și să dea informația care o are, nu la Comisie
parlamentară de anchetă. Aceasta este părerea mea.
B.Țîrdea – Dumitru, care este sensul acestei Comisii?
D.Alaiba – Este stipulat clar în Hotărârea Parlamentului de instituire a ei. Nu cred că
audierea dlui.Platon este ce văd eu din Comisia dată. Votul meu este împotrivă. Dar dacă
insistați ca și partid, asumați-vă și mergeți public și propuneți acest lucru. Oricum, ori
dna Președinte ori eu o să o publicăm, dar nu vă trebuie acest lucru acum.
B.Țîrdea – Cum o să o publicați voi, așa o să o public și eu. O să arăt ce fac oamenii aceștia.
Personaje nemijlocit implicate nu sunt chemate la Comisie.
I.Grigoriu – Noi avem patru instituții, care au vorbit despre patru personaje implicate.
Aici nu este vorba doar de dl.Platon. Noi trebuie să-i invităm pe toți patru.
B.Țîrdea – A dat exemplu că, într-un caz similar în altă Comisie de anchetă parlamentară
au fost audiați toți cei vizați.
I.Grigoriu – Dl.Bogdan întrebarea mea rămîne deschisă, nu este vorba doar de dl.Platon,
este vorba de patru personaje, care sunt invocate de patru instituții, nu poți chema un
singur personaj și pe ceilalți să-i dai la o parte.
B.Țîrdea – Eu nu spun să chemați un singur personaj. Eu ieri aflu de dl.Chiril Lucinschi și
implicarea acestuia în această schemă.
I.Grigoriu – Nu este o acuzație, este o constatare a unei instituții (SPCSB).
B.Țîrdea – Pe dl.Ch.Lucinschi, l-am întrebat care este poziția dlui?
I.Grigoriu – Noi vorbim despre instituții care au remis răspunsuri.
B.Țîrdea – Noi acum publicăm un raport prin care noi îi acuzăm, direct sau indirect pe o
serie întreagă de personaje sau personalități care mai marcante, care mai dubioase, care mai
nu știu cum. Aici figurează, dl.Al.Stoianoglo, dl.Ch.Lucinschi, dl.Usatîi, dl.Platon,
dl.Plahotniuc. Înțeleg că dl.Plahotniuc nu o să vină.
D.Alaiba – Dvs propuneți audierea doar a dlui Platon.
B.Țîrdea – Eu propun N.Timofti, V.Platon - Ch.Lucinschi, eu nu propun doar Platon, stați
un pic, de jumătate de oră lămuresc. Eu am spus, dl.Timofti să dea răspuns și am spus
dl.Lucinschi și am spus dl.Platon.
D.Alaiba – Dacă nu dorește?
I.Grigoriu – Dacă dl.Tomofti nu dorește, trimitem poliția după dlui?
Al.Suhodolski – Corect a fost pusă poziția, că nu a fost numit numai un nume.
B.Țîrdea – Mă faceți avocatul dlui V.Platon aici sau al dlui Lucinschi Ch.?
I.Grigoriu – Propunerea dvs este să extindem lista de audieri la toate personajele care au
fost nominalizate de instituții și au fost scrise în raport?
B.Țîrdea – Cum pot eu să subsemnez că dl.Ch.Lucinschi este participant în Laundromat?
La moment nu sunt în relații bune cu dlui și nu pot face acest lucru să arunc acuzații asupra

6
dlui. Dacă noi avem probe, dacă dlui vine, măcar dacă dă niște opinii, atunci mai discutăm,
dar cum eu pot acest lucru?
I.Grigoriu – D.Bogdan, spuneți, vă rog, aceste cinci personaje, inclusiv și dl.Plahotniuc,
dlui tot trebuie să vină? Dacă vă veți uita în răspunsurile tuturor instituțiilor, dlui figurează
alături de dl.Platon, dl.Usatîi și dl.Șor.
B.Țîrdea – Eu nu am nici o problemă, dacă putem cu dl.Plahotniuc, poftim.
I.Grigoriu – În ce modalitate vedeți dvs aceste audieri cu aceste cinci personaje? Noi le
facem la toți invitație.
B.Țîrdea – Facem on-line, care este problema?
I.Grigoriu – Cum on-line, audieri publice?
B.Țîrdea – Audieri publice on-line, care este problema?
I.Grigoriu – Cum a fost pînă acum?
B.Țîrdea – Nu cu transmitere live, evident, audieri închise.
I.Grigoriu – Audieri închise cu toți acești cinci oameni?
B.Țîrdea – Așa cred că va fi normal, pînă la urmă, mie personal îmi este indiferent, dar
care este sensul Comisiei dacă totul devine show și public?
I.Grigoriu – Acum să zicem așa, dl.Timofti și dl.Drăguțanu au refuzat repetat, eu v-am
arătat înscrisurile dlui Drăguțanu, în care dlui refuză pe motivul că dlui este bănuit într-un
dosar și dlui nu se prezintă. Dacă mai aveți și altă soluție cu dl.Timofti, dar comunicarea
instituțională a vorbit de la sine.
D.Alaiba – De ce pînă acum am făcut public și acum facem excepție pentru restul?
B.Țîrdea – Mie pînă la urmă îmi este indiferent. Să nu confundăm statutele celor audiați
pînă acum. Aici statutul persoanelor date, practic, eu nu vreau să-i dau calificativ de bănuit,
de nu știu ce, dar cel puțin statutul lui este de figurant într-un fenomen pe care noi l-am
numit cu titlu de Laundromat, fără să ne determinăm cu calificativele juridice concrete, ei
sunt figuranți nemijlociți, figuranții cheie.
I.Grigoriu – Noi nu suntem procurori.
B.Țîrdea – Eu înțeleg că nu suntem procurori. Scopul Comisiei, care-i? Să dea peisajul
evenimentelor, consecutivitatea, dimensiunile judiciare, financiar economice, sumele de
bani, cui, unde s-au dus, cine sunt actorii, beneficiarii, etc. și factorul politic implicat. Noi ce
facem? Punem numai factorul politic și-l punem pe dl.Stoianoglo și iată raportul.
Vl.Cebotari – Eu susțin, dacă să-i invităm, pe toți, să le dăm șansa neapărat să zică ceva,
în privința dlui Ch.Lucinschi, eu sunt absolut de acord și îl susțin pe dl. Bogdan aici. Vă zic
că, dl.Platon s-a adresat în scris mie și prin avocat, respectiv am ridicat singur această
întrebare. Mai sunt încă trei personalități dl.Usatîi, dl.Plahotniuc și dl.Șor, eu nu văd dacă
noi invităm măcar unul din cei vizați, de ce noi nu trebuie să-i invităm pe ceilalți, înseamnă
că trebuie să-i invităm, ședința dacă ar fi să fie de audieri trebuie să fie închisă, din punctul
meu de vedere, ca să nu se transforme în showuri și că noi să putem obiectiv filtra ceea ce ni
se spune, cum n-ai da, avem documentele în față și știm exact ce o să concluzionăm,
bazîndu-ne nu pe vorbele care ni le spun, mai știți, mai apare o sămânță acolo care ne
permite să facem o concluzie suplimentară ca rezultat al audierilor. Acesta este punctul meu
de vedere, nu aș restricționa nimănui rolul. Am acest punct de vedere, să nu fiu cumva
acuzat că sunt părtinitor și aș fi pentru cineva sau împotriva cuiva în cazul acestui raport.

7
I.Grigoriu – Dl.Ulanov a scris că pentru dl.Ilan Șor nu ar fi o problemă să participe,
pentru dl.Platon nu ar fi o problemă să participe, pentru dl.Usatîi cred că tot nu ar fi o
problemă, pentru dl.Ch.Lucinschi din contra cred că ar vrea să vină să ne spună, că o
instituție îl indică. Cum facem cu dl.Plahotniuc?
Vl.Cebotari – Avem adresa de domiciliu, de e-mail (toată lumea le are, din cîte eu știu), îl
cităm în mod obișnuit, are avocat, îi dăm dreptul avocatului să spună, dacă o să vrea, nu
exclud că și dl.Usatîi va dori să vină în Comisie.
I.Grigoriu – Cînd propuneți să facem acest lucru? Revizuim concluziile, am înțeles că
obiecțiile principale sunt la concluzii. Dl.Bogdan ne prezentați cu ce nu sunteți de acord și
văd în măsura în care pot încadra în concluzii. Partea narativă ați văzut-o, partea
examinată, impactul politic, impactul financiar intern, impactul financiar extern este descris
exhaustiv, în baza tuturor documentelor care le-am avut, mai departe noi trebuie să cerem
și desecretizarea anumitor documente, trebuie să vi le arăt la ce documente să cerem
desecretizarea, inclusiv și raportul BNM din anul 2014 – care este analog raportului kroll,
descrie absolut toate tranzacțiile cine și ce bani s-au extras cheș, am întrebat SPCSB cum
s-au încadrat acești bani pe teritoriul RM, dlor ne-au dat răspuns.
Dacă propuneți să avem săptămîna viitoare audieri de tip închis cu invitarea tuturor acestor
cinci personaje și mai încercăm încă odată pe dl.Timofti, veți fi prezenți, este necesar să fim
toți?
D.Alaiba – Eu am spus ce cred, în cazul în care Comisia decide audierea de exemplu a
dlui Platon eu nu o să fiu prezent.
B.Țîrdea – D.Dumitru, dacă vine dl.Plahotniuc, veți fi prezent, dar dacă vine dl.Platon dvs
nu veți fi?
I.Grigoriu – Poate le dăm oportunitatea celor cinci să răspundă în scris cum am făcut-o și
cu dl. Gofman, care ardea de nerăbdare să fie audiat, dar după ce i-am transmis întrebările
în scris a dispărut complet.
D.Alaiba – Și dacă răspunde numai unul, atunci iarăși raport incomplet și iar dl.Bogdan o
să zică că, nu au fost răspunsuri, ș.a.m.d. și raportul nu poate fi finalizat, și concluziile sunt
parțiale, eu v-am zis ce cred și nu vreau să pierdem prea mult timp.
I.Grigoriu – Dacă nu există consens, cu privire la audierea acestor persoane, putem indica
în raport acest lucru.
B.Țîrdea – Cum nu există consens? Numai dl.Dumitru nu dorește. Să punem la vot și atît.
Eu am înțeles că majoritatea doresc ca să-i invităm pe toți ceilalți ca să facem un raport cît
de cît complet și adecvat, concluzii echilibrate.
D.Alaiba – Eu cred că raportul este foarte echilibrat.
B.Țîrdea – Nu este echilibrat.
D.Alaiba – Noi am stabilit un anumit plan de audieri cu mult înainte, noi am făcut tot ce
am putut, ca oamenii care, noi împreună colegi, toți am considerat că merită și trebuiesc
audiați, am făcut tot posibilul ca ei să vină, unii din ei au fost prezenți, alții au refuzat, a fost
alegerea și decizia lor, și acum este timpul să finalizăm raportul. Pentru că tot noi împreună
am căzut de acord asupra unui plan de lucru, plan de acțiuni al acestei Comisii.
B.Țîrdea – Dacă era să fim de acord, nu ar fi apărut aceste discuții.
I.Grigoriu – Eu încerc să moderez ședința Comisiei în calitate de Președinte, dar îmi spun
și propria opinie, noi totuși nu suntem o instituție, care să-și reprezinte rolul de procurori,
eu nu văd în ce măsură aceste persoane mai pot fi audiate, avînd în vedere că Comisia s-a
8
finalizat. Instituțiile abilitate s-au expus, noi transpunem exact ce spun instituțiile, mai
departe Procuratura trebuie să-și facă treaba. Dar dacă doriți, haideți să supunem votului.
B.Țîrdea – Haideți să supunem votului.
I.Grigoriu – Noi suntem acum 6 (șase) membri. Votăm?
B.Țîrdea – Ce votăm?
I.Grigoriu – Dacă să fie audiați la pachet toate cinci persoane sau niciunul, scriem
concluziile în măsura răspunsurilor instituțiilor pe care noi le-am primit?
D.Alaiba – Votăm propunerea dvs, d.Bogdan.
B.Țîrdea – Care este propunerea mea?
D.Alaiba – Dvs ați propus audierea dlui Platon.
B.Țîrdea – Eu am propus audierea dlui.V.Platon, dlui.Ch.Lucinschi, dlui.N.Timofti și
redactarea raportului final și a concluziilor, reieșind din informațiile care noi le vom obține.
I.Grigoriu – Va fi raportul redactat, nu este o problemă, este înțeles de la sine, noi vorbim
despre audieri, că noi nu putem să le facem.
B.Țîrdea – Totodată eu am propus, reieșind și din ceea ce au propus colegii și dl.Cebotari,
etc., s-a spus aici că, bine ar fi să întrebăm pe toate personajele care sunt figurante în acest
raport, s-a avut în vedere și dl.Șor, dl.Plahotniuc, dl.Usatîi, dl.Platon și respectiv
dl.Ch.Lucinschi. Iată unde noi am ajuns. Nu că Platon sau nu Platon. Aceasta a fost
propunerea și asta propun să o votăm.
I.Grigoriu – Ok, haide-ți colegi, fiecare nominal:
- B.Țîrdea – pentru;
- D.Ulanov – pentru;
- Al.Suhodolski – pentru;
- Vl.Cebotari – pentru, m-am expus, nu pot să-mi schimb opinia;
- D.Alaiba – împotrivă;
- I.Grigoriu – împotrivă, deoarece mi-am expus poziția mea, dar odată ce avem 4 (patru)
voturi majoritare, noi trebuie să organizăm aceste audieri.
Noi vom scrie aceasta în raport într-un fel, dar vrei nu vrei va trebui să particip la ședință de
audieri închise.
O să redactez la concluzii propunerile dlui Bogdan.
S-A DECIS:
În urma discuțiilor, cu „patru” voturi „pentru” și „două” voturi „împotrivă”, audierea
dlui Ilan Șor, dlui Vladimir Plahotniuc, dlui Renato Usatîi și dlui Veaceslav Platon în cadrul
ședinței închise. Locul, data și ora va fi decisă de comun acord cu membrii Comisiei, pe
parcursul săptămînii viitoare.

9
Dumitru ALAIBA Inga GRIGORIU
Secretarul Comisiei Președintele Comisiei

10