Sunteți pe pagina 1din 1

Congresul de la Viena.

Sfânta Alianţă şi eşecul politicii sale

După înfrângerea lui Napoleon reprezentanţii marilor puteri organizează Congresul de la Viena (1814-1815).
Se iau hotărâri cu privire la menţinerea păcii şi echilibrului în Europa:
- principiul echilibrului european= nici o putere să nu mai aibă supremaţie.
- principiul legitimităţii= restaurarea monarhiilor tradiţionale.
- la 9 iunie 1815 a fost semnat Actul final care cuprindea hotãrârile Congresului:
 Franţa era redusă la graniţele din 1792, Bourbonii revin pe tron.
 Austria obţinea Galiţia, teritorii în nordul Italiei. Împăratul devine preşedintele Confederaţiei Germane.
 Prusia primeşte Saxonia, Renania, Poznania.
 Era creată Confederaţia Germană, formată din 34 de state şi 4 oraşe libere.
 Ia fiinţă Regatul Ţărilor de Jos, prin unirea provinciilor olandeze şi belgiene.
 Anglia îşi extindea posesiunile coloniale şi lua în stăpânire Malta şi Insulele Ionice confirmându-i-se
stăpânirea mărilor.
 Rusia primeşte Finlanda şi o mare parte a Poloniei.

Sfânta Alianţă creatã la 26 septembrie 1815, la Paris de cãtre monarhii:


- Alexandru I - ţarul Rusiei
- Wilhelm al III-lea regele Prusiei împotriva ideilor liberale şi naţionale, a mişcărilor de
- Francisc I de Habsburg împãratul Austriei eliberare.

Cauzele destrămării:
- Rivalitate între Rusia şi Austria pentru Pen. Balcanică.
- Popoarele luptă pentru eliberare naţionalã -forţele Sf. Alianţe nu fac faţă.
 În Franţa restauraţia a fost înlăturată şi s-a instaurat monarhia constituţională (1830).
 Belgia s-a desprins din Regatul Ţărilor de Jos în 1830 şi a format un stat naţional.
 Popoarele din America Latină s-au eliberat de sub stăpânirea spaniolă devenind republici.
 Grecii şi-au câştigat independenţa recunoscută de turci în 1829. Grecia a avut ajutorul Rusiei, Angliei şi
Franţei în lupta împotriva Imperiului Otoman.
Sfănta Alianţă se destramă.

 mişcare de eliberare naţionalã= lupta naţiunilor pentru libertate, independenţã.


 restauraţie= restabilirea pe tron a unor dinastii, precum cea de Bourbon, în Franţa.