Sunteți pe pagina 1din 11

1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

Acasă Cursuri Învățămînt universitar în limba Română Studii universitare - Masterat

Facultatea de Electromecanică Ingineria și Protecția Mediului în Industrie Anul II Semestrul III

DA -6.3.1 General Examen - Managementul apelor subterane - test grila

Început pe vineri, 22 ianuarie 2021, 18:00


Status Finalizat
Completat pe vineri, 22 ianuarie 2021, 18:28
Timp de 27 min 54 secunde
parcurgere test
Puncte 19,00/20,00
Notă obținută 8,55 din 9,00 (95%)

1 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În funcţie de sursa de carbon bacteriile se clasifică în:

a.
autotrofe şi chemotrofe

b. autotrofe şi heterotrofe 

c. autotrofe şi fototrofe

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 1/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

2 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Procesul de transport al substanţelor în soluţie ca o consecinţă a curgerii apelor subterane se numeşte:

a. dispersie

b.
difuzie

c. 
advecţie

3 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Hidrocarburile petroliere sunt cu atât mai biodegradabile cu cât ele prezintă:

Selectați răspunsul corect:


a.
viscozitate mai mare

b. structură chimică mai ramificată

c. solubilitate mai mare 

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 2/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

4 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Apele subterane de mare adâncime prezintă o durată medie de înmagazinare a apei de:

Selectați răspunsul corect:


a. 10000 de ani 

b.
3200 de ani

c.
100 – 200 de ani

5 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Macronutrienţii necesari populaţiilor de bacterii ce realizează bioremedierea sunt reprezentaţi de:

Selectați răspunsul corect:


a.
azot, sulf, fier

b. carbon, azot, calciu

c. carbon, azot, fosfor 

6 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În funcţie de indicii Palmer, apele dure asociate rocilor sedimentare, sunt încadrate în clasa de calitate:

a. III 

b. II

c. IV

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 3/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

7 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În cazul sistemelor de bioremediere aerobă acceptorul de electroni este:

Selectați răspunsul corect:


a. oxigenul 

b.
fierul

c.
azotul

8 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Teoria care descrie circuitul apei după conceptele acceptate de știința contemporană se numeşte:

Selectați răspunsul corect:


a.
Teoria genezei din aer

b. Teoria geogenă

c. Teoria meteorogenă 

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 4/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

9 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Circuitul apei în natură este un proces pus în mişcare de:

a. vânturi şi caracteristicile apei

b. 
radiația solară și gravitație

c.
radiaţia solară şi curenţii oceanici

10 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Impact major asupra calităţii apelor subterane au următoarele surse de poluare:

a. 
apele uzate de la ferme de animale, folosirea îngrăşămintelor

b. apele uzate orăşneşti, navele maritime

c. folosirea pesticidelor, apele uzate calde

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 5/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

11 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Timpul necesar apei pentru parcurgerea distanţei dintre limita perimetrului de restricţie (din zona de protecţie
sanitară) până la punctul de captare a acesteia trebuie să fie de:

Selectați răspunsul corect:


a. 40 zile

b. 
50 zile

c.
30 zile

12 întrebare
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Printre indicatorii fizici de calitate a apei subterane, amintim:

Selectați răspunsul corect:


a. 
pH, temperatură, oxigen dizolvat

b. materii în suspensie, pesticide, fenoli

c. temperatură, culoare, conductivitate

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 6/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

13 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Raportat la volumul total al apei pe Terra, apa subterană reprezintă:

Selectați răspunsul corect:


a. 0,001%

b. 
0,68%

c.
2,05%

14 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Indicele Palmer A2 (alcalinitate secundară) rezultă din combinaţia:

a.
acid slab-bază puternică

b. acid slab-bază slabă 

c. acid puternic-bază puternică

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 7/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

15 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre afirmaţiile următoare este corectă?

Selectați răspunsul corect:


a. Puţurile săpate sunt utilizate pentru debite mici şi adâncimi mici ale nivelului hidrostatic (3 - 4 m sub
nivelul terenului).

b.
Puţurile înfipte au diametrele de 1 - 1,5 m şi sunt folosite în gospodării izolate.

c. 
Puţurile forate au în general diametre cuprinse între 100 şi 1000 mm şi se folosesc pentru captarea
apelor din strate acvifere de grosime mare.

16 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Indicele Palmer S1 (salinitate primară) rezultă din combinaţia:

a.
acid slab-bază puternică

b. acid puternic-bază puternică 

c. acid puternic-bază slabă

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 8/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

17 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Apele cloro-sodice sunt legate de:

a. formaţiunile de gips

b.
vulcanismul neogen

c. 
sărurile şi masivele salifere

18 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Indicii Palmer iau în considerare parametrii:

Selectați răspunsul corect:


a.
salinitate şi duritate

b. salinitate şi alcalinitate 

c. salinitate şi temperatură

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 9/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

19 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Apele hidrogencarbonatate au o concentraţie a HCO3- mai mare de:

a. 700 mg/l

b.
500 mg/l

c. 
600 mg/l

20 întrebare
Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În câte clase de calitate sunt împărţite apele în funcţie de Indicii Palmer?

Selectați răspunsul corect:


a.
6 clase

b. 5 clase 

c. 4 clase

Previous activity
◄ Curs online

Sari la...

Next activity
Incarcare chitanta studenti restantieri ►

Stay in touch
Contact
https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 10/11
1/22/2021 Examen - Managementul apelor subterane - test grila: Revizuirea încercării

 http://www.cmu-edu.eu
 Mobile : +40 241 664740
 info@cmu-edu.eu

 Rezumatul păstrării datelor

 Obțineți aplicația mobilă

https://campus.cmu-edu.eu/mod/quiz/review.php?attempt=106691&cmid=26963#question-126253-13 11/11