Sunteți pe pagina 1din 5

Numeralul

 aprofundare-dezvoltare prin metoda bulgărelui de zăpadă 


Grupa/Elevul........ Data................................
Numeralul
Definiție
aprofundare-dezvoltare prin metoda bulgărelui de zăpadă
1. Completează conform cerinței!

2.
Citește enunțurile de
mai jos și descoperă
ce arată numeralele!

Formați grupe de O treime din lichid


Cinci e suficient. câte doi. s-a evaporat.
•Numeralul....................
•Numeralul.....................
•Numeralul........................ •Arată...........................
•Arată.............................
•Arată................................

3.Având în vedere definiția, subliniați numeralele din textul de mai jos!

Doi oameni cunoscuți... călătoreau pe un drum. Primul avea în traistă trei pâini și cel de-
al doilea două pâini.De la o vreme, fiindu-le foame, scoate fiecare pâinile ce le avea și
pun să mănânce amândoi ca sa aibă poftă de mâncare. Tocmai când scoaseră pâinile din
traistă, iaca un al treilea drumeț....

( Cinci pâini(text adaptat), Ion Creangă)


Grupa/ Elevul....................... Data........................................

Modificarea formei numeralului


 aprofundare-dezvoltare prin metoda bulgărelui de zăpadă 

2. Scrie!
a) o propoziție în care numeralul să arate ordinea obiectelor de genul feminin!
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b)Alege forma corectă!
În curte sunt doisprezece/douăsprezece fete..................................................................................
..........................................................................................................................................................
Am câștigat o sumă dublu/duble/dublă față de suma fratelui meu.
.................................................................................................................................................

3. Scrie o propoziție care îndeplinește condițiile:


a) numeralul arată repartizarea obiectelor în grupuri egale!
b) cu repetarea numeralului
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4.a)Unește substantivele cu numerale potrivite ca gen și număr.


bani muncă efort foi material eforturi nasturi
Duble înzecit înzecite dublu înzeciți dublă dubli înzecită

b) Scrie cu litere numeralele: 14, 16, 18, 100, 25.


..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Elevul....................... Data........................................

 aprofundare-dezvoltare prin metoda bulgărelui de zăpadă 

1. Descoperă în enunțurile de mai jos grupuri de cuvinte ce au înțeles de numeral! Rescrie


propoziția pe spațiile libere, înlocuind grupurile găsite cu numeralele echivalente !

a)Îți spun pentru a n-a oară că nu e bine să te joci cu


focul! ...............................................................................................................................................
..........
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b)Cumpără o duzină de chibrituri!
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2.Găsește numeralele exprimate de cuvintele subliniate!


a) plan secund
.........................................................................................................................................................
b) triplusalt.
.........................................................................................................
c) unilaterală.
.......................................................................................................................

3. Încercuiește litera care arată enunțul corect!


A ) Am o bicicletă cu două roți.
B ) Vecinul are o bicicletă cu trei roți.
C ) Tustrei mergem la școală.
D ) Ambii amândoi culeg merele coapte.
Grupa/ Elevul....................... Data........................................

 aprofundare-dezvoltare prin metoda bulgărelui de zăpadă 

1.Formați substantive de la numeralele următoare! Scrieți propoziții cu substantivele


formate!
Opt............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
mie............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zece...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. Încercuiește numai substantivele provenite din numerale!


plop, treiul, mâncare, intâiul, iarbă, băiat, unsprezecele, carte, doiul, perforare, coborâre,sutele.

3. Alege doar perechile de cuvinte formate dintr-un substantiv și un adjectiv provenit din
numeral!
Mere roșii, locul secund, iarbă arsă,o terță persoană, primul copil, caiet curat, ultima iubire, cer
azuriu, prim – ministru.

4.
Marchează enunțul în care cuvântul „nouă” nu este numeral!
A) Aida poartă o rochiță nouă.
B) Nouă ne plac bomboanele.
C) La poartă sunt nouă oameni.