Sunteți pe pagina 1din 4

CONSTIENT SI SUBCONSTIENT

Deseori, mentalul conştient influenţează negativ funcţionarea inimii, a plămînilor,


astomacului sau a intestinelor, fiind dominat de griji, teamă sau îndoială. Orice
gînd, pe care îl nutriţi, poate perturba funcţionarea armonioasă a
subconştientului. Dacă sunteţi
tulburat, cel mai bine este să vă relaxaţi şi să lăsaţi să se liniştească furtuna din
minte.
Vorbiţi fără jenă şi fără cea mai mică neîncredere subconştientului vostru,
cerîndu-i să preia el comanda şi să reinstaureze pacea, ordinea şi armonia divină.
Veţi observa treptat că toate funcţiile - care mai înainte erau perturbate - revin la
o activitate normală. Dacă vă
veţi adresa subconştientului cu autoritate şi putere de convingere, el se va supune
imediat ordinului vostru.

Subconştientul caută mereu să vă protejeze şi să restabilească o stare de sănătate


în corpul dumneavoastră. El este cel care vă face să vă iubiţi copiii, aşa cum tot el
stă la baza instinctului de conservare. Presupunînd că aţi înghiţit din întîmplare o
hrană nesănătoasă,
subconştientul vă va determina să o vomitaţi. Dacă aţi lua, de pildă, otravă, printr-
un accident anume, subconştientul va încerca imediat să o neutralizeze. Numai
avînd o încredere nemărginită în puterea sa miraculoasă, veţi obţine o stare
perfectă de sănătate.

Cum să facem ca subconştientul să lucreze în favoarea noastră

Mai întîi, trebuie să ne dăm seama că subconştientul acţionează permanent. El este


activ zi şi noapte, indiferent dacă vă adresaţi lui sau nu. Deşi subconştientul este
mereu cel care construieşte şi are grijă de corp, cu toate acestea, nu puteţi percepe
acest fapt, nu puteţi auzi acest continuu proces interior. Orice problemă pe care o
aveţi sau cu care vă confruntaţi este de fapt a mentalului conştient şi nu a
subconştientului. Urmăriţi deci, să vă eliberaţi mintea de probleme şi griji,
umplînd-o mereu cu speranţa că se va întîmpla
ceva minunat. Fiţi atenţi ca, gîndurile pe care le întreţineţi în mod obişnuit să fie
îndreptate spre tot ceea ce este frumos, adevărat, benefic. Chiar din acest moment
începeţi să aveţi grijă de gînduri şi fiţi convinşi că subconştientul le va reproduce
fidel.
Amintiţi-vă că, aşa cum apa ia forma tubului prin care curge, principiul vital
curge prin dumneavoastră luînd forma gîndurilor pe care le nutriţi. Forţa curativă
curge prin corp şi se manifestă prin sănătate, armonie, pace şi prosperitate.
Gîndiţi-vă la această energie ca la o fiinţă inteligentă, ca la un prieten minunat.
Fiţi convins că ea curge prin dumneavoastră pentru a vă însufleţi, pentru a vă
inspira şi pentru a vă îmbogăţi. Veţi obţine un răspuns promp la toate aceste
afirmaţii, dacă veţi avea o credinţă fermă în ele.

Cum să sugerăm subconştientului ideea unei sănătăţi perfecte

Am cunoscut la Johannesburg, în Africa de Sud, un pastor protestant, care mi-a


explicat metoda de care s-a folosit pentru a furniza subconştientului ideea că este
perfect
sănătos. În acea perioadă avea cancer la plămîn. Tehnica sa a fost următoarea:
“De mai multe ori pe zi - îmi relata el - mă relaxam deplin, atît psihic cît şi mental.
Apoi, fiind complet destins, făceam următoarea afirmaţie: <<Picioarele mele
sunt relaxate, gleznele sunt relaxate, gambele sunt relaxate, muşchii
abdominali sunt relaxaţi, inima şi plămînii îmi sunt perfect destinse,
capul îmi este relaxat; toată fiinţa mea este perfect relaxată>>. În
cinci minute intram într-o stare de somnolenţă, marcată de o mare receptivitate şi
în acel
moment îmi spuneam următoarele cuvinte: <<Perfecţiunea lui Dumnezeu se
exprimă şi prin fiinţa mea. Ideea de sănătate perfectă îmi umple acum
subconştientul. Imaginea pe care o are Dumnezeu în legătură cu mine
este o imagine perfectă şi subconştientul îmi va crea din nou corpul în
deplin acord cu imaginea perfectă din Conştiinţa Divină>>”.
Acest pastor s-a vindecat complet.
Acesta este modul cel mai simplu în care puteţi oferi subconştientului o idee de
sănătate perfectă.

Un alt procedeu minunat este dirijarea şi controlul imaginaţiei cretoare.


Am propus unui om care suferea de paralizie funcţională să-şi închipuie cu
precizie că merge la birou, simte cum atinge biroul, răspunde la telefon şi face tot
ceea ce făcea în mod obişnuit cînd era sănătos. I-am explicat că aceste imagini
mentale vor fi acceptate de către subconştient.

Ca urmare, respectiva persoană a început să folosească imaginaţia, simţindu-se că


ar fi revenit cu adevărat la munca sa. Înţelesese că, în felul acesta, oferea
subconştientului sugestii pozitive, care vor fi punctul de plecare pentru activitatea
sa laborioasă.
Subconştientul reprezenta tocmai filmul pe care se imprimau acele imagini create
de el.
Într-o zi, după mai multe săptămîni de sugestionare benefice, telefonul sună şi, aşa
cum conveniseră, nu era nevoie decît să-şi cheme soţia şi infirmiera pentru a
răspunde.
Telefonul era la 10 metri distanţă de el, dar cu toate acestea el a reuşit să
răspundă. Din acel moment, a fost vindecat. Imensa putere vindecătoare a
subconştientului a fost creată de imaginile mentale benefice şi stimulatoare create
de persoana bolnavă. Cărui fapt se datorează, însă, paralizia lui? Acel om avea un
blocaj mental care împiedica impulsurile nervoase de la creier să ajungă la
picioare; ca urmare, el susţinea că nu era în stare să
meargă. Dar, atunci cînd şi-a concentrat atenţia asupra forţei curative ce sălăşluia
în fiinţa lui,acea forţă a luat forma imaginilor mentale pe care le întreţinea
permanent şi, astfel, a devenit capabil să-şi folosească din nou picioarele. “Toate
cîte veţi cere, rugîndu-vă cu
credinţă, le veţi primi.” (Matei, 21:22)  

Idei de reţinut

1. Subconştientul controlează toate procesele vitale din corp şi cunoaşte răspunsul


la orice întrebare.

2. Înainte de a adormi, oferiţi anumite sugestii pozitive, armoniose,


subconştientului, convingîndu-vă astfel de puterea sa miraculoasă.

3. Tot ceea ce imprimaţi în subconştient se va exprima pe ecranul spaţiului real


sub formă de condiţionări, evenimente sau experienţe. De aceea, trebuie să vă
supravegheaţi cu grijă orice idee şi orice gînd pe care îl emiteţi.

4. Legea acţiunii şi a reacţiunii este universală. Gîndul este acţiunea, iar reacţiunea
este răspunsul automat al subconştientului la acel gînd. Controlaţi-vă,deci,
gîndurile şi aveţi o deplină responsabilitate faţă de ele!

5. Orice frustrare are drept cauză o dorinţă nesatisfăcută. Dacă veţi permite
gîndurilor să se oprească asupra obstacolelor şi asupra dificultăţilor, atunci
subconştientul va fi blocat, neputînd să acţioneze spre binele dumneavoastră.
6. Energiile vitale vor curge prin voi ritmic şi armonios dacă veţi afirma cu
tărie:“Sunt sigur că puterea subconştientului, care mi-a dat această
dorinţă, mi-o va îndeplini curînd.” Aceasta va elimina orice conflict.

7. Puteţi să afectaţi ritmul normal al inimii, al plămînilor, ori al celorlalte organe


prin gînduri anxioase şi teama constant întreţinută. Hrăniţi subconştientul doar cu
gînduri armonioase, de sănătate şi pace şi atunci activitatea tuturor organelor va
reveni la normal.

8. Obişnuiţi-vă să aşteptaţi mereu ceva mai bun, căci subconştientul va răspunde


fidel acestui gînd întreţinut.
9. Imaginaţi mereu un deznodămînt fericit, soluţionarea problemei cu care vă
confruntaţi, trăiţi pe deplin şi cu anticipaţie bucuria reuşitei, căci orice vă
imaginaţi
sau simţiţi va fi acceptat şi realizat de către subconştient.
41

S-ar putea să vă placă și