Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA


FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE
SPECIALIZAREA FINANTE SI BANCI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

PROIECT DE SEMESTRU
CONCURENȚĂ ȘI PREȚURI

Antitrust Cartel 37860

Coordonator:
Lector univ. dr. Dobra Iulian Bogdan

Studenți:
Nita Andreea, Cebotari Daniela, Zsigmond Carla

Alba Iulia,
2019
Cuprins

1. Introducere.............................................................................................................1
a). Scopul………………………………………….………………………………....1

b). Descrierea politicii in domeniul concurentei……………………………….……1

2. Descrierea companiei care a incalcat politica in domeniul concurentei…….1

a) Scurt istoric al companiilor …………...………………………………………….1

b). Principalii indicatori ai companiei……………………………………………….2

3. Prezentarea din literartura de specialitate a conceptului tratat in proiect…..2

4. Istoricul cazului………………………………………………………………….5

5. Concluzii finale…………………………………………………………………..7
I. Introducere

a) Scopul

Prin investigația Comisiei Europene –Directoratul General pentru Concurență, în prezenta


cercetare, ne propunem să descriem, reliefăm aspecte teoretice și practice cu privire la cazul:
37860 ce releva o investigatie antitrust cartel Morgan Stanley Dean Witter/Visa International.

b) Descrierea politicii în domeniul concurenței care a fost încălcată

La data de 3 octombrie 2007, Comisia a adoptat o decizie cu privire la o procedură în temeiul


articolului 81 din Tratatul CE și al articolului 53 din Acordul privind SEE.
În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 ( 1 ),
Comisia publică prin prezenta numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv
eventualele penalizările impuse, luând in considerare interesul legitim al întreprinderilor de a-și
proteja secretele de afaceri.

II. Descrierea companiei care a încălcat politica in domeniul concurentei si un scurt istoric al
companiei se v-a regasi in urmatoarele randuri:

Visa International Service Association


Visa International Service Association deține și operează cu rețeaua de plăți electronice cu
amănuntul. Ea facilitează comerțul prin transferul de valoare și informații între instituțiile
financiare, comercianții, consumatorii, întreprinderile și entitățile guvernamentale. Compania
furnizează VisaNet, o platformă globală de procesare care oferă servicii de procesare a
tranzacțiilor, în primul rând autorizare, compensare și decontare, precum și servicii cu valoare
adăugată aferente. Oferă o gamă largă de platforme de produse pentru plăți de marcă, pe care
clienții o utilizează pentru a dezvolta și a oferi plăți de debit, debit amanat, debit și plată
anticipată, precum și programe de acces în numerar pentru deținătorii de carduri. Compania
deține o serie de mărci de plată, inclusiv Visa, Visa Electron, PLUS și Interlink, care sunt
licențiate clienților pentru utilizarea în programele lor de plată. În plus, oferă alte servicii de
procesare cu valoare adăugată, inclusiv gestionarea riscurilor, procesarea emitentului de debit,
loialitatea, gestionarea litigiilor și serviciile de informații cu valoare adăugată. Visa International
Service Association are un acord strategic de alianță cu Monitise plc pentru a-și asuma
dezvoltarea serviciilor mobile. Visa International Service Association a fost cunoscută anterior
ca IBANCO, Ltd. și și-a schimbat numele în Asociația Internațională de Asistență a Viselor în
1977. Compania a fost înființată în 1974 și are sediul în Foster City, California. Asociația Visa
International Service operează ca o filială a Visa Inc.
Visa Europe Limited
Visa Europe Limited operează ca o companie de tehnologii de plăți care conectează
consumatorii, întreprinderile, instituțiile financiare și guvernele din întreaga lume. Compania
gestionează o gamă de produse de plată sub marca Visa. Acesta operează VisaNet, o rețea de
procesare care gestionează mesajele de tranzacție pe secundă cu protecție împotriva fraudei
pentru consumatori și asigurarea plăților pentru comercianți. Compania a fost înființată în 2004
și are sediul central în Londra, Regatul Unit. Visa Europe Limeted este o filială a Visa Inc.
Principalii indicatori financiari ai companiilor:

Visa International Service Association


Venit: 91,59 mil. $ (estimare)
Visa Europe Limited
Venit: 2042,69 $
Venit operational: 18,358 mil. $
Cheltuieli operationale: 6,022 mil. $
Venit net: 8,335 mil. $

III. Prezentarea din literatura de specialitate, a conceptului tratat în studiul


de caz
Legea face distincție între acordurile orizontale și cele verticale? Una dintre cele mai
importante distincții în aplicarea legii concurenței în majoritatea piețelor, economiile sunt cele
dintre acordurile orizontale (adică acordurile dintre concurenți) și acorduri verticale (adică
acorduri între întreprinderi care cumpără sau vând unul altuia).

Potrivit autorului Russel Pittman, in lucrarea intitulata ,,Competition Law in Central and
Eastern Europe: Five Years Later”, conceptul de antitrust este definit ca fiind o colecție de legi
de stat care reglementează comportamentul și organizarea corporațiilor de afaceri, în general
pentru a promova concurența loială în beneficiul consumatorilor.
EAG Documentele de discuție sunt modul principal folosit pentru a disemina cercetarea
economiștilor din cadrul Grupului de analiză economică (EAG) al diviziei antitrust. Aceste
lucrările sunt destinate să informeze indivizii și instituțiile interesate despre EAG
program de cercetare și de a stimula comentariile și criticile privind problemele economice
legate de politica și reglementarea antitrust. Divizia Antitrust încurajează
cercetări independente de către economiștii săi.

Industrial Organization from University Library of Munich, Germany


conceptul de pozitie dominanta este definit astfel, “o poziţie de putere economică pe care o are o
firmă, fapt care îi permite să împiedice menţinerea unui mediu concurenţial pe piaţa relevantă şi,
în acest fel, să se comporte, într-o măsură apreciabilă, independent de concurenţii şi clienţii săi”.
O cotă de piaţă de peste 85% este suficientă pentru a determina o poziţie dominantă, cu excepţia
unor circumstanţe excepţionale. Astfel, în una din deciziile sale, Comisia Europeană a spus că o
cotă de piaţă de peste 90%, deşi reprezintă un indicator foarte puternic al existenţei unei poziţii
dominante, totuşi - în anumite circumstanţe rare – poate să nu fie suficientă pentru dovedirea
dominanţei. O cotă de piaţă între 70% şi 80% este, în sine, “o indicaţie clară a existenţei unei
poziţii dominante”, iar o cotă de piaţă de 50% constituie o poziţie dominantă, cu excepţia
existenţei unor circumstanţe excepţionale. Curtea Europeană de Justiţie a confirmat faptul că o
cotă de 10% este prea mică pentru a constitui o poziţie dominantă, în absenţa unor circumstanţe
excepţionale. Abuzul de poziţie dominantă este un concept extrem de suplu. El are în vedere
comportamentul unei firme aflate într-o astfel de poziţie, comportament prin care ea reuşeşte să
influenţeze structura pieţei respective, prin reducerea concurenţei.
Abuzul se poate manifesta, de cele mai multe ori, pe piaţa în care operează firma respectivă, dar
uneori şi pe o piaţă diferită de aceasta. În acest ultim caz, Comisia Europeană interpretează
situaţia tot ca un abuz de poziţie dominantă, dar doar dacă cele două pieţe sunt legate între ele
(de exemplu, atunci când consumatorii de pe una dintre pieţe sunt şi consumatori actuali sau
potenţiali pe cealaltă piaţă).
Abuzul de poziţie dominantă poate fi de două tipuri, exploatator (exploatarea clienţilor de
pe piaţa relevantă) şi excluzionist (împiedicarea sau distorsionarea concurenţei pe piaţă). Din
punct de vedere legal, nu este necesar a dovedi că abuzul respectiv afectează structura pieţei sau
concurenţa sau că prin aceasta se crează un avantaj financiar sau concurenţial pentru firma în
cauză, ci este suficient a demonstra că au fost afectate interesele consumatorilor.

IV. Istoricul cazului

a). Sinteza a documentelor din tabel:

Data Tipul documentului Document


Official Journal C 303, 13.12.2006, p.
05.08.200
Summary Decision 2–3:
9
Multilingual
03.10.200 Prohibition Decision (Art. 101 &102 Ex 81
fr   en   de 
7 & 82)
Antitrust: Commission fines Visa
03.10.200 €10.2 million for refusing to admit
Press Release
7 Morgan Stanley as a member:
en
Official Journal C 183, 5.8.2009, p. 4–
26.09.200
Report of the Hearing Officer 5:
7
Multilingual

Commission files preliminary charges


03.08.200 with respect to the membership rule of
Press Release
4 the VISA association:
en
 Memorandum
Un memorandum intern din 4 noiembrie 1996 [numele documentului] întocmit de
președintele și directorul executiv al Morgan Stanley, evaluează situația lui Discover la vremea
respectivă.
Memorandumul prevede că cota de piață a rețelei a fost scăzând la aproximativ 6% . Acesta
menționează și economiile de scară necesare pentru a opera o rețea de carduri de plată) ca
punctele slabe ale programului Discover, și propune "o revizuire strategică serioasă.
Deși opțiunile menționate mai sus abordează problema discului internațional Discover acoperire
la un alt grad, memorandumul discută separat "International strategii ", care includ emiterea de
carduri pe anumite piețe internaționale pe Visa sau Rețelele MasterCard și lucrul cu francizații
sau prin asociații în participațiune.
Pe scurt, memorandumul președintelui și directorului executiv al Morgan Stanley
propune să se ia în considerare parteneriatul cu diferiți actori în plată cards128 sau [strategie de
afaceri]. Conform documentului intitulat [titlul documentului] strategia de intrare Europa a fost,
în acel moment, să înceapă cu emiterea de carduri de credit utilizând rețelele existente [business
strategy] .134 Prezentarea [reprezentant Morgan Stanley] iunie 1999 confirmă planul de a emite
cărți pe rețelele existente în afara Americii de Nord135, care a culminat cu lansarea afacerii de
eliberare a MasterCard de la Morgan Stanley în Marea Britanie în august 1999136.
 Rezumatul deciziei
Visa International Service Association și Visa Europe Limited au încălcat – prima în perioada
22 martie 2000 – 22 septembrie 2006, iar cea de-a doua, de la crearea acesteia la data de 1 iulie
2004 până la data de 22 septembrie 2006 – articolul 81 din Tratat și articolul 53 din Acordul
privind SEE, prin refuzul acordării statutului de membru al Visa Europe întreprinderii Morgan
Stanley Bank International Limited (fosta Morgan Stanley Dean Witter Bank Limited).
Pentru încălcarea la care se face referire mai sus se aplică o amendă de 10 200 000 EUR
întreprinderilor Visa International Service Association și Visa Europe Limited, pentrucare
acestea sunt răspunzătoare în mod solidar.

Raportul final al consilierului-auditor

La data de 26.09.2007 a fost publicat Raportul final al consilierului-auditor din care reies
următoarele:
Cauza de față a fost declanșată de o plângere depusă în comun de Morgan Stanley
(denumită anterior „Morgan Stanley Dean Witter & Co”.) și Morgan Stanley Dean Witter
Bank Limited (denumită în prezent „Morgan Stanley Bank International Limited”) (denumite
în continuare „Morgan Stanley”) la Comisia Europeană pe 12 aprilie 2000. Plângerea se
referea în special la aplicarea (în cazul întreprinderii Morgan Stanley) a unei dispoziții din
statutul Visa International Service Association conform căreia se refuza acordarea calității de
membru al Visa „oricărui solicitant care este considerat de către Consiliul de Administrație
ca fiind un concurent al corporației” („regula”). Pe baza regulii, întreprinderii Morgan
Stanley i-a fost refuzată calitatea de membru al Visa în martie 2000, împiedicând-o astfel să
furnizeze comercianților servicii privind tranzacțiile cu Visa nu numai în Regatul Unit, ci și
în toate statele SEE în care regula era în vigoare.
La data de 2 august 2004, a fost trimisă o comunicare a obiecțiilor („CO”)
întreprinderilor Visa International Service Organisation și Visa Europe (denumite în continuare
„Visa”). Visa Europe, responsabilă pentru regiunea UE, a fost înființată la 1 iulie 2004 și aplica
aceeași regulă ( 1 ).

b). Concluzii partiale din Decizia finala –amenzile

Deși încălcarea a durat șase ani și șase luni (din data de 22 martie 2000, atunci când Visa a
informat verbal Morgan Stanley asupra faptului că nu era eligibilă pentru a obține calitatea de
membru Visa și că refuza să îi furnizeze un formular de înscriere, până la data de 22 septembrie
2006, atunci când Morgan Stanley a fost admisă în calitate de membru al Visa Europe), perioada
luată în considerare în scopul calculării valorii amenzii este 2 august 2004 – data comunicării
obiecțiilor –22 septembrie 2006.

V. Concluziile finale
În proiectul de decizie, Comisia a stabilit că data de începere a încălcării este 22 martie
2000 (2), atunci când Visa a informat pentru prima dată Morgan Stanley asupra faptului că
nu era eligibilă pentru a obține calitatea de membru al Visa, și că data de încheiere a
încălcării este 22 septembrie 2006, atunci când Morgan Stanley a fost admisă în calitate de
membru al Visa. În scopul calculării valorii amenzii care trebuie aplicată în această cauză, se
ia în considerare doar perioada cuprinsă între notificarea CO (2 august 2004) și 22
septembrie 2006
Bibliografie

1. “Cartels uncovered” - Ari Hyytinen, Frode Steen and Otto Toivanen


2. “Antitrust law” , Economic theory & common law evolution, Keith Hylton,2003
3. https://www.wikipedia.org/ (accesat în mai 2019)
4. https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/io/papers/0111/0111001.pdf ( accesat in
iunie 2019 )
5. https://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?ft=antitrust