Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA


FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE
SPECIALIZAREA FINANTE SI BANCI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

REFERAT : “ROLUL SI FUNCTIILE BURSEI DE VALORI IN


ECONOMIA CONTEMPORANA “

NITA ANDREEA IULIA


AN II, SEM I
Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe termen lung, cât mai ales pe termen
scurt, un rol cu totul special. Influentele pe care le produc sunt argumentul cel mai important pentru a
afirma ca bursele au devenit unul in stâlpii de cea mai mare importanta pe care se sprijina lumea
contemporana, el putin în dimensiunea ei economica.
Dictionarul bursier defineste bursa ca pe o piata publica organizata dupa uzante, unde sunt tratate valori
mobiliare si alte bunuri fungibile. Fiecare tara puternic industrializata are mai multe burse. Evolutia
cursurilor principalelor burse influenteaza nu numai celelalte burse din aceeasi tara dar si pe cele straine.
Bursa care da tonul tendintei se numeste bursa directoare.
O astfel de bursa directoare este bursa din New York, în legatura cu care se spune: “când New York-ul
stranuta, celelalte burse fac guturai”. Interdependenta cea mai mare exista între bursele din tarile în care
traficul platilor nu este supus unor restrictii (Frankfurt, Londra, New York, Zurich). Profesorul Ioan Popa
defineste bursa ca: piata specifica, mecanism de concentrare a cererii si ofertei pentru anumite categorii
de marfuri ori pentru valori, în scopul realizarii de tranzactii într-un cadru organizat si în mod operativ, în
conditii de libera concurenta. Bursa este piata prin excelenta.
Literatura de specialitate ofera si alte definitii:
¾ “bursa este o institutie non-profit în cadrul careia au loc tranzactii organizate cu titluri financiare,
drepturi si titluri de marfuri, executate dupa reguli stabilite, obligatorii pentru toti participantii.”2 ¾
“bursa de valori este o piata publica (fictiva) organizata pentru a mijloci tranzactii cu hârtii de valoare pe
termen lung, emise anterior de catre cele mai importante societati comerciale pe actiuni, precum si de
catre autoritati publice”.3 ¾ “bursa este ultimul etaj al unei piete, dar al unei piete care nu se mai închide.
Ea permite trecerea rapida de la hârtie la ban si de la ban la hârtie”.4 ¾ “bursa nu mai este o piata
originara, pe care se vând si se cumpara marfuri fizice, ci o piata derivata, pe care se vând si se cumpara
titluri asupra marfurilor. Bursa îsi asuma exclusiv rolul de realizare a tranzactiei în forma sa “pura”;
miscarea marfurilor are loc în afara acestei piete” care evidentiaza o serie de trasaturi ale bursei. În
concluzie: bursa reprezinta o tehnica manageriala de afaceri economice specifica economiei de piata,
având un caracter concurential si care concentreaza în timp si spatiu cererea si oferta de, marfuri, servicii,
valori si devize, se desfasoara dupa o procedura determinata, potrivit unui program într-un loc cunoscut în
prezenta vânzatorilor si a cumparatorilor, sau a reprezentantilor acestora. Pentru a ajunge aici, însa, a fost
parcurs un îndelungat proces evolutiv care a permis crearea premiselor materiale si institutionale ale
bursei. Astfel, prima bursa în acceptiunea moderna a cuvântului a aparut la Anvers, în 1531. La Paris, în
1639 îsi fac aparitia agentii de schimb care se ocupau cu negocierea titlurilor de valoare.
De asemenea, în secolul al XVI-lea, se înfiinteaza burse la Lyon, Toulouse si Rouen, iar spre
sfârsitul secolului al XVIIlea la Montpellier. La 24 septembrie 1724, printr-o hotarâre a Consiliului de
Stat al Regelui se înfiinteaza bursa din Paris, stabilindu-se astfel si prima reglementare a pietei franceze.
Aceasta stabilea sediul bursei la Hotel de Nevers pe strada Vivienne, frecventa operatiunilor si interzicea
femeilor accesul în bursa. În 1793, bursa este închisa provizoriu pentru a putea fi deschisa în 1794 în
biserica “ Petits Pires”. La 24 august 1808 Napoleon I începe lucrarile la noul edificiu al bursei, lucrari
care se vor încheia în 1826. Astfel, la 3 noiembrie 1826 este inaugurata noua cladire, un palat în care va
functiona ca „bursa si tribunal de comert”. Bursa din Paris functioneaza si astazi în acest palat. La
Londra, Thomas Gresham înfiinteaza în City, în 1554 o bursa denumita “Royal Exchange”, care începând
cu 1773 se va axa numai pe schimbul de efecte financiare si va primi numele de “Stock Exchange”6. În
Germania primele burse iau nastere la jumatatea secolului al XVI –lea la Augsburg, Nurnberg si
Hamburg. Bursa din Berlin a fost creata în anul 1685. La Amsterdam bursa a fost înfiintata în 1608, iar la
Viena în anul 1761. În ceea ce priveste Statele Unite 24 de mici investitori americani care aveau obiceiul
sa se întâlneasca sub un platan (button – wood) în partea de sud a New- York-ului au pus bazele institutiei
care avea sa devina prima bursa a lumii.Prin semnarea Buttonwood Agreement s-a stabilit nivelul
comisioanelor fixe percepute la schimbul titlurilor. Dezvoltarea ulterioara a pietei a determinat, în 1903,
schimbarea sediului bursei pe Wall Street. Mai târziu au aparut burse la Bruxelles (1801), Milano (1831),
Roma (1827), Geneva (1850), Genova si Tokio (1855). În prezent, în majoritatea tarilor lumii exista
burse, chiar daca nu toate au aceeasi importanta: unele au functiuni locale, altele au importanta nationala,
asa dupa cum exista si burse de rezonanta internationala cum ar fi cele de la Paris, Londra, Chicago, New
York, Tokio. Sub denumirea de bursa s-a dezvoltat în timp o anumita diversitate institutionala. Astfel,
începând din secolul al XVIII–lea a început procesul de specializare a burselor, în burse de marfuri si
burse de valori.
Printre principalele FUNCTII ALE BURSEI DE VALORI  pot fi menţionate :
- Concentrarea cererii si ofertei de valori mobiliare intr-un anumit loc şi la un moment dat
realizndu-e astfel o legătură directă intre posesorii de capitaluri disponibile şi nevoia de finanţare a
agenţilor economici statului administraţiei publice etc"

- Efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare in conformitate cu ordinele clientilor si respectand pieţei


oferind posibilitatea transformării titlurilor deţinute in lichidităţi

- Reflectarea conjuncturii economice a momentului pentru spaţiul economic pe care il reprezintă

- Urmarirea continua si sistematica a cursului valorilor mobiliare care prin nivelul pretului de
tranzacţionare la un anumit moment oferă informaţii privind valorile de piaţă ale societăţilor emitente
devalori mobiliare.

In ceea ce priveşte funcţiile specifice# bursele de valori răspund la trei tipuri de nevoi cum ar fi :

- Nevoile macroeconomice pentru economia unei ţări


- Nevoile microeconomice pentru companii
- Nevoile individuale pentru acţionari şi pentru cei care dispun de bani pentru investiţii

Corespunzator acestor nevoi , functiile bursei sunt :

1. Functiile macroeconomice
 Bursa asigură un circuit mai scurt şi mai eficient intre economiile pe termen lung ale persoanelor
private şi nevoile de finanţare ale intreprinzătorilor şi colectivităţilor publice astfel bursa a
devenit un competitor puternic al sistemului bancar o alternativă a creditului bancar in finanţarea
economiei. Emitenţii de acţiuni sau obligaţiuni nu ezită să folosească ambele metode de finanţare
simultan (banii de la bănci şi banii de la bursă) aceasta poate fi o soluţie potrivită pentru
economia autohtonă in scopul realizării unor proiecte importante precum modernizarea reţelelor
de cale ferată şi telecomunicaţii autostrăzi construirea şi retehnologizarea unor mari capacităţi de
producţie etc.
 Bursa reprezintă un instrument pentru asigurarea lichidităţilor intr-o economie. Cei ce deţin
valori mobiliare pot uşor şi cu un cost redus (comisioanele de brokeraj sunt injur de 9 din
valoarea tranzacţiilor) să le schimbe in bani.

Informaţiile oferite de bursa de valori sub forma cotaţiilor bursiere reprezintă baza practică
pentruevaluarea valorii de piaţă a capitalului (eXprimată de capitalizarea bursieră) Bursa este sursa unor
informaţii care pot fi sau nu in concordanţă cu valoarea reală (valoarea intrinsecă) a oricărei companii
listate la Bursă.

 Bursele de valori reprezintă suportul şi instrumentul necesar pentru importante reorganizări


sectoriale. Mobilitatea capitalurilor creează oportunităţi de identificare a celor mai bune
investiţii ale momentului. Colectarea capitalurilor disponibile insuficient sau ineficient angajate
şi investirea lor in cele maiactive sectoare ale vieţii economice sunt cele mai importante funcţii
ale bursei de valori.

2. Functiile individuale

Bursa facilitează obţinerea de lichidităţi de către acţionari şi mijloceşte de asemenea o evaluare a


averii personale acţionarii pot in orice moment să vandă (total sau parţial) valorile mobiliare pe care
le deţin in schimbul unui preţ de piaţă acceptabil.

Deţinătorii titlurilor trebuie să aibă posibilitatea in orice moment să cunoască nivelul la care sunt
cotate oficial titlurile in care au investit. Pornind de la funcţiile enumerate# se poate afirma că bursa
reprezintă un barometru al activităţii economice şi financiare la nivel naţional şi un indicator sensibil al
evoluţiei şi perspectivelor lumii afacerilorla nivel internaţional. Bursa este o instituţie avand personalitate
juridică care are ca obiectiv principal tranzacţionarea continuă intr-un cadru de transparenţă şi
corectitudine a valorilor mobiliare prin intermediulunor sisteme mecanisme şi proceduri corespunzătoare.

In ultimul timp datorită unui complex de factori rolul şi importanţa burselor de valori au crescut,
astfe:

• bursele reprezintă locul unde poate fi găsit un volum imens de informaţii (economice financiare
politice etc)

• bursele oferă posibilitatea transformării imediate a valorilor mobiliare in lichidităţi

• contractele pentru tranzacţiile din cadrul burselor sunt incheiate pe baze standardizate avand
caracter legal

• bursele orientează fondurile de investiţii şi capitalurile spre domeniile cu un inalt grad de


eficienţă

 corelaţiile stabilite in cadrul burselor pot influenţa preţul şi ratele de schimb pentru operaţiuni
incheiate in afara burselor

• tranzacţiile din cadrul burselor sunt incheiate pe baza unor reglementări specifice şi a unor uzanţe
şi reguli binecunoscute fapt ce determină creşterea increderii intre vanzători şi cumpărători.

Rolul burselor de valori este extrem de complex in principal acestea asigurand o liberă şi intensă
circulaţiea capitalurilor şi a valorilor mobiliare la un curs ce reflectă direct interesul participanţilor la
piaţă. Din punctul de vedere al emitenţilor bursele de valori permit accesul la capitalurile proprii sau
imprumutate care se pot obţine prin intermediul emisiunii de valori mobiliare (acţiuni sau obligaţiuni).
Din punctul de vedere al investitorilor şi deţinătorilor de valori mobiliare bursele oferă o modalitate
deobţinere a unor randamente superioare pentru lichidităţile disponibile sau reprezintă o modalitate de
obţinere alic.idităţilor prin vanzarea titlurilor deţinute in portofoliu.
Bursele asigură o circulaţie liberă şi intensă a valorilor mobiliare la un curs care reflectă interesul
publicului pentru deţinerea anumitor titluri# interes motivat de competitivitatea economică şi financiară a
emitentului.
Principalul rol al burselor il constituie efectuarea de tranzacţii cu valori mobiliare emise de
agenţiieconomici şi comercializate datorită caracterului lor negociabil.

In timp rolul bursei in cadrul economiei naţionale a crescut enorm. Dacă iniţial participanţii la piaţa
bursieră erau in număr restrans in prezent sunt foarte mulţi investitori individuali care işi plasează o mare
parte din economiile lor direct pe piaţă sau prin intermediul fondurilor mutual. Ca instrumente de
acumulare de capital bursele au devenit cel mai eficient mod existent pană acum de direcţionare a
capitalului disponibil intr-o economie. Piaţa determină care societăţi vor fi finanţate şi care este costul
capitalului acestora. Factorul decisiv il reprezintă eficienţa cu care societăţile folosesc acest capital in
acest mod# bursele de valori şi-au asumat un rol central in dezvoltarea macroeconomică a diferitelor state
ale lumii.

La nivelul economiei unui stat rolul bursei se manifestă prin:

- Acumularea de capital pentru intreprinderi " bursa oferă companiilor posibilitatea de a acumula
capitalul necesar extinderii acestora prin vanzarea de titluri financiare către publicul investitor

- Mobilizarea economiilor private pentru investitii " investirea economiilor private in tilturi de
valoarecontribuie la o mai bună alocare a resurselor deoarece fondurile# care# altfel# ar fi fost consumate
sauimobilizate in depozite bancare sunt mobilizate şi redirecţionate# promovand astfel comerţul
şiindustria etc

- Redistribuirea veniturilor " bursa oferă posibilitatea unui spectru larg de persoane de a
cumpăradiferite titluri şi in consecinţă de a deveni acţionari ai unor societăţi profitabile

- Imbunatatirea " avand o multitudine de proprietari companiile manifestă in general tendinţa de a-


şi imbunătăţi standardeie şi eficienţa managerială pentru a satisface cat mai bine cerinţele acţionarilor lor.
Este evident faptul că in majoritatea cazurilor companiile publice tind să aibă un management mai bun
decat cel al companiilor private.

- Crearea de oportunitati investitionale pentru micii investitori " spre deosebire de alte activităţi
economice care necesită mobilizarea unui capital mare# investiţia realizată pe pieţele bursiere este
posibilă atat marilor cat şi micilor investitori# fiecare persoană achiziţionand cantitatea de titluri
devaloare pe care şi-o permite din punct de vedere material. Aşadar bursa oferă o altă sursă de venituri şi
celor cu economii mici.

- Colectarea de fonduri dezvoltarea unor proiecte gestionate de govern " guvernul autorităţile
locale pot decide să imprumute fonduri necesare finanţării unor proiecte mari ce ţin de infrastructură cum
ar fi construcţia de noi locuinţe sau dezvoltarea reţelei de drumuri prin punerea in vanzare a unor
obligaţiuni. Prin această sursă alternativă de finanţare guvernul sau autorităţile locale nu mai sunt nevoite
să mărească ta!ele şi impozitele pentru a colecta fondurile necesare dezvoltării respectivelor proiecte.

- Barometru al economiei " la bursă preţul acţiunilor societăţilor tranzacţionate creşte şi scade in
funcţie de forţele pieţei. Preţurile titlurilor tranzacţionate tind să crească sau să rămană stabile atunci cand
societăţile şi economia in general arată semne de stabilitate. In concluzie evoluţia cursurilor la bursă poate
constitui un indicator al trendului general la nivelul economiei.
Mai multe studii empirice au demonstrat că există o corelaţie intre nivelul de dezvoltare al pieţei bursiere
a unei ţări şi nivelul său de creştere şi dezvoltare economic. Statele cu o piaţă bursieră bine dezvoltată au
in general o creştere şi dezvoltare economică mai mare decat cele cu pieţe bursiere subdezvoltate.