Sunteți pe pagina 1din 14

INTRODUCERE

1. Motivatia alegerii temei


O data cu marea criza economica din 2008, lumea a inceput sa se confrunte cu o
serie de schimbari majore din punct de vedere financiar, schimbari ce se resimt atat la nivel
personal, cat si la nivel national. Sperand si cautand o metoda rapida de redresare a
economiei nationale, am descoperit mediul burselor de valori mobiliare, prin care speram
aceasta schimbare, o schimbare care sa readuca echilibrul anterior al economiei romanesti.
Astfel, am ales sa prezentam acest mediu mai putin cunoscut, cel al burselor de valori
mobiliare, care incepand cu toamna anului 2012-2013 a inceput sa aiba o crestere timida si
constanta.
Asadar, evolutia pozitiva a bursei de valori mobiliare, reflecta cresterea economica a
Romaniei.
2. Structurarea pe capitole
In primul capitol am prezentat succint cateva abordari teoretice cu privire la bursele
de valori mobiliare, de la istoricul sau pana la rolul si importanta acesteia, dar si a
componentelor sale.
Al doilea capitol prezinta cum au aparut bursele de valori mobiliare in Romania, iar
cel de-al treilea capitol prezinta pe larg Bursa de Valori Bucuresti, de la structura
organizatorica a acesteia pana la modul de functionare si tehnicile folosite in cadrul
acesteia.
In final, concluziile pun in evidenta importanta si rolul sau in cadrul economic, atat
la nivel national, cat si la nivel international.

1
Capitolul 1
BURSA DE VALORI MOBILIARE

1.1 Conceptul bursei de valori

Bursa este o piata pe care se ofera si se desfac, dupa o procedura speciala, marfuri sau valori
mobiliare.Denumirea institutiei bursiere se pare ca provine de la numele unei vechi familii de
hangii, Van der Bursen, care a infiintat la Bruges in Flandra, Belgia de astazi un local numit Hotel
de Bourses, in holul caruia se negociau periodic metale pretioase(aur, argint, platina), precum si
hartii de valoare.
Bursa se prezinta ca o institutie care dispune de spatii pentru tranzactii, unde se concentreaza
cererea si oferta de valori mobiliare, realizandu-se negocierea, contractarea si executarea
contractelor in mod deschis, in conformitate cu un regulament cunoscut.Acest mod de organizare a
activitatii bursiere presupune centralizarea tranzactiilor prin intermediul unui mecanism care
asigura accesul direct si continuu al clientiilor la informatiile de piata si la efectuarea operatiunilor,
exclusiv in cadrul acestui mecanism..
In functie de varietatea tranzactiilor pe care le mijlocesc, bursele pot fi:

 generale
 specializate

In cadrul burselor generale se tranzactioneaza o gama variata de marfuri si hartii de


valoare.Bursele specializate mijlocesc tranzactii numai cu marfuri sau numai cu hartii de valoare.
Dupa obiectul tranzactiilor se disting:

 Burse de marfuri;
 Burse de valori mobiliare;
 Burse valutare sau burse de devize (obiectul tranzactiei fiind reprezentat de valute si devize);
 Burse complementare comertului international (bursele de asigurari).

1.2 Functile bursei de valori mobiliare sunt:

 Concentrarea cererii si ofertei de valori mobiliare pe o anumita piata, la un moment dat;


 Efectuarea tranzactiilor cu valori mobiliare in conformitate cu ordinele adresate de clienti;
 Urmarirea sistematica a cursului valorilor mobiliare inregistrate la cota bursei;
 Reflectarea conjuncturii economice, intr-o anumita perspectiva, determinata de factorii specifici
pietei in cauza, cat si de factori externi.

2
1.3 Rolul bursei de valori mobiliare

Rolul bursei de valori mobiliare este complex. Bursa asigura o circulatie libera si intensa a
valorilor mobiliare la un curs care reflecta interesul publicului pentru detinerea anumitor valori
mobiliare, interes motivat de competitivitatea economica si financiara a emitentului, ca si de
valoarea de piata a titlului respectiv.

Principalul rol al bursei il constituie, asadar, efectuarea de tranzactii cu hartii de valoare


emise de agentii economici si plasate de agentii de schimb, acestea putand fi comercializate
datorita caracterului lor negociabil.
Activitatea pe piata bursiera este urmarita prin intermediul cursului valorilor mobiliare si
indicelui bursier.Acesti indicatori sunt considerati barometre ale starii economice si politice a tarii
respective.Bursa este sensibila latoate evenimentele de ordin economic, financiar-monetar, social si
politic.Ea pune in evidenta, asadar, starea conjuncturala a economiei natioanale in cadrul careia
functioneaza bursa.
Bursa de valori este o institutie cu personalitate juridica ce are ca principal scop
tranzactionarea valorilor mobliliare in mod continuu, transparent si echitabil, prin sisteme,
mecanisme si proceduri adecvate.
1.4 Managementul bursei de valori
Managementul bursei de valori este asigurat de patru tipuri de organe: de decizie, de
executie, de control si de consultanta.
1.5 Societatile de bursa
Participantii pe pietele bursiere analizate sunt societatile de bursa, adica firmele de
intermediere care actioneaza in calitate de broker, in numele si pe contul clientilor, in schimbul
unui comision sau broker/dealer,in calitate de contraparte-vanzator, pentru clientii care cumpara
titluri si, respectiv cumparator, pentru clientii care vand, in acest caz venitul societatilor rezultand
din spread, adica diferenta dintre pretul de vanzare si cel de cumparare.
1.6 Cotarea valorilor mobiliare
Tranzactiile bursiere se pot derula cu conditia inscrierii valorilor mobiliare la cota
bursei.Admiterea in cotatia oficiala nu reprezinta un drept, ci trebuie sa fie solicitata de catre
emitent.Procedura de admitere, in conformitate cu practica international, comporta 3 faze:

a) Intocmirea dosarului de admitere


b) Asumarea unor obligatii( asigurarea la banci/societati de asigurare,emiterea inscrisurilor in
conformitate cu anumite norme impuse pe plan intern si international s.a)
c) Examinarea si aprobarea cererii.

1.7 Intermedierea de valori mobiliare

3
Cumparatorii si vanzatorii de valori mobiliare, respective firme, banci, persoane fizice, desi
genereaza cererea si oferta de titluri, nu au acces direct la bursa, ci numai prin intermediul
membrilor bursei (societati de intermediere sau agenti de schimb).
In conformitate cu uzantele pietei internationale, agentii de schimb pot fi:
- brokeri, care actioneaza in contul clientilor lor. Acestia au rolul unor intermediari, deoarece
primesc ordinele de vanzare-cumparare de la clientii lor, pe care le transmit specialistilor din bursa.
Brokerii comunica permanent clientilor lor cursurile titlurilor negociate si ii informeaza in legatura
cu executarea ordinelor;
-brokerii specialist care centralizeaza ordinele de vanzare-cumparare si efectueaza tranzactiile.
Acestia stabilesc cursul, executa ordinele de vanzare-cumparare, gestioneaza portofoliul
propriu de valori mobiliare.Ei asigura tranzactiilor stabilitate si continuitate. In acest sens, brokerul
specialist actioneaza in nume propriu, detinand un portofoliu de valori mobiliare, precum si fonduri
banesti pe care le utilizeaza in scopul mentinerii stabilitatii titlurilor gestionate.
In Romania, intermendierea de valori mobiliare este o activitate realizata de persoane
autorizate si consta in cumpararea sau/si vanzarea de valori mobiliare si drepturi aferente lor sau
derivand din acestea, precum si operatiuni accesorii sau conexe, autorizate de C.N.V.M.
Intermediera de valori mobiliare se realizeaza de catre intermediarii autorizati de CNVM,
societati de valori mobiliare, in forma juridica de societate pe actiuni avand ca obiect de activitate
exclusive intermedierea de valori mobiliare.
Societatile de valori mobiliare sunt organizate ca societati pe actiuni, al caror obiect de
activitate este efectuarea de tranzactii cu valori mobiliare (actiuni, obligatiuni, contracte la termen,
optiuni etc.).Societatile de valori mobiliare realizeaza activitatea de intermediere prin persoane
fizice, angajati sau reprezentanti exculsivi, actionand ca agenti de valori mobiliare.

1.7 Ordinele la bursa


Initierea oricare tranzactii bursiere se bazeaza pe o operatiune preliminara prin care se
deschide un cont in favoarea clientului la firma de brokeri aleasa, in calitate de intermediar.
Clientul se poate adresa unei societati de bursa (societate de valori mobiliare), care poate actiona in
incinta bursei, avand calitatea de membru al bursei, sau in afara acesteia.
In practica s-au consacrat cateva tipuri de ordine:
 Ordinul de plata (market order), este un ordin de vanzare-cumparare la cel mai bun pret
oferit de piata. Daca brokerul nu reuseste sa execute ordinul in conditiile respective, se spune
ca a pierdut piata, iar firma de brokeraj este obligate sa despagubeasca pe client pentru
pierderile suferite de acesta din eroarea profesionala a brokerului sau.
 Ordinul limita (limit order), este cel in care clientul precizeaza pretul maxim pe care
intelege sa-l platesca in calitate de comparator, respective pretul minim pe care il accepta in
calitate de vanzator.

4
 Ordinul stop sau delimitarea pierderii (stop loss order), actioneaza oarecum in sens contrar
ordinului cu limita de pret. El devine un ordin de vanzare-cumparare la piata, atunci cand
pretul titlului evolueaza in sens contrar asteptarii clientului, respective creste sau scade la
nivelul specificat.
 Ordinul cu mentiuni speciale :”in jurul “, “cu atentie:, “cu grija”, ordine ce reflecta o
conventie intre intermediari si clientii lor. Ordinul “in jurul” comporta o limita de curs, dar
lasa intermediarului o oarecare latitudine de a efectua operatiunea cand se ajunge in jurul
cursului indicat de client.Ordinul “cu atentie”, “cu grija”, permite intermediarului sa execute
ordinul in una sau mai multe sedinte de bursa, in functie de posibilitatile pietei.

5
Capitolul 2
BURSA IN ROMANIA

2.1 Scurt istoric


Activitatea bursiera isi marcheaza primele inceputuri in anul 1839. Bursele de comert
intemeiate atunci au fost lipsite de o activitate notabila datorita absentei bazelor legislative
autohtone.Drept urmare, in anul 1840 a fost promulgat si pus in aplicare dupa Codul Comercial
Francez: ”Codicele de comert al Tarii Romanesti”, care in 1884 s-a aplicat si in Moldova.
Bursa de valori din Romania este infiintata pe baza deciziei nr. 20/21.04.1995 a Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare(CNVM).

Capitolul 3
STUDIU DE CAZ
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Constituindu-se in 1992 ca directie generala in cadrul Bancii Nationale,Centrul de


implementare a pietelor de capital si burselor de valori din Romania, apus bazele crearii Bursei de
valori din Bucuresti.
Decizia de infiintare a Bursei de Valori din Bucuresti a fost data in urma solicitariia 24 de
societati de valori mobiliare de a negocia in Bursa.Conform legii nr. 52/1994, CNVM decide
infiintarea unei burse de valori numai dupa ce minimum 5 societati de valori mobiliare au solicitat
si primit autorizatia de negociere in bursa.
Calitatea de membru al bursei poate fi obtinuta de catre orice societate de valori mobiliare
autorizata de CNVM si care indeplineste urmatoarele conditii:

 sa aiba ca activitate, exclusiv, intermedierea de valori mobiliare;


 75% din activele societatii sa fie active financiare;
 sa faca dovada unui minim de capital subscris si integral varsat, cu obligatia de mentinere anunui
minim de capital net ce se stabileste de catre CNMV.

Societatea de valori mobiliare respectiva, pe baza Autorizatiei de negociere in bursa, este


inscrisa in Registrul de Asociati al Bursei.
Societatile care au primit aprobarea de negociere in bursa, s-au intrunit in sedinta constitutiva
aAsociatiei bursei de valori, sedinta in care s-a aprobat si statutul Asociatei bursei si a fost supus

6
aprobarii CNVM.In sedintele urmatoare, Asociatia Bursei a procedat la alegerea celor 9 membrii ai
Comitetului Bursei, a presedintelui si vicepresedintelui, supunandu-i validarii CNVM.
Activitatea bursei se desfasoara in conformitate cu preverile Legii nr. 52/1994, in scopul
realizarii unei piete organizate pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cota.

3.1 Structura organizatorica

COMISIA GENERALA A ASOCIATIA BURSEI


VALORILOR MOBILIARE CAMERA ARBITRALA

COMISARUL GENERAL COMITETUL BURSEI COMISII SPECIALE

DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENT JURIDIC

DIRECTOR ADJUNCT

INSCRIERE LA COTA INREGISTRARE SI TRANZACTIONARE SI


INFORMATICA
SUPRAVEGHERE MEMBRII SUPRAVEGHERE PIATA

RELATII CU PUBLICUL SI ADMINISTRATIV


DECONTARE REGISTRU
CERCETARE

Bursa are drept nelimitat de control si supreaveghere a membrilor asociatiei.La solicitarea


directorului general al bursei, membrii asociatiei bursei vor pune la dispozitia acestuia toate
documentele referitoare la activitatea pe care o desfasoara, precum si toate informatiile referitoare la
operatiuni cu valori mobiliare efectuate de membrii consiliului de administratie ai personalului de
conducere, precum si rudele acestora, agentii pentru valori mobiliare si agentii de bursa, angajatii si
clientii.
In vederea realizarii obiectului sau de activitate, bursa este organizata pe directii, fiecare
avnd anumite responsabilitati reglementate prin Regulamentul de organizare si functionare al
BVB.Acestea sunt:

 Directia Membrii si Emitenti

Coordoneaza activitatea legata de functionarea societatilor membre ale Asociatiei Bursei,


precum si a societatilor emitente inscrise la Cota Bursei.

7
 Directia Operatiuni bursiere

Coordoneaza activitatea de tranzactionare si supraveghere a pietei, depozitare si inregistrare a


valorilor mobiliare, compensare si control al decontarii.

 Directia Relatii cu Publicul si Cercetare-Dezvolare

Coordoneaza activitatea referitoare la relatiile Bursei cu publicul si cele privind cercetarea si


dezvoltarea actvitatilor bursiere.

 Directia Informatica

Coordoneaza activitattea retelei de calculatoare din cadrul Bursei si asigura suportul fizic de
comunicare a sistemului informatic al Bursei cu societatile membre, precum si cu alte sisteme.

 Directia juridica

Asigura cadrul legal necesar desfasurarii activitatii membrilor Asociatiilor Bursei si a


personalului acestei institutii.

 Directia Economica

Asigura premisele desfasurarii in mod optim a activitatii Bursei, privitoare la evidenta


financiar-contabila, selectarea de personal si achizitionarea dotarii materiale.BVB este o entitate cu
regim de autoconducere, sub reglementarea CNVM.

3.2 Inscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei de Valori Bucuresti(BVB), este reglementata
de catre Comisia Nationala a valorilor Mobiliare.Societatea care doreste sa fie listata la BVB,
trebuie sa se supuna legislatiei in vigoare, cat si regulamentelor si procedurilor specifice stabilite de
catre Bursa.
Societatile care solicita cotarea actiunilor lor ordinare, trebuie sa indeplineasca anumite
conditii. In situatia in care societatea emitenta a respectivelor valori mobiliare a primit din partea
Comisiei de Inscriere la Cota, Decizia de inscriere la Cota Bursei, atunci trebuie sa platesca un
comision de inscriere la cota, a carui valoare este stabilita in functie de valoarea nominala totala a
valorilor mobiliare respective, emise si aflate in circulatie.Nivelul comisionului variaza in functie
de natura valorilor mobiliare inscrise la cota( actiuni si obligatiuni emise de persoane juridice
romane, inscrise la categoria I sau la categoria de baza). Cu toate acestea, comisionu de inscriere nu
poate fi mai mic de 2 milioane de lei pentru nivelul II si 3 milioane pentru nivelul I.
Cota BVB este strucurata pe mai multe sectoare:
1.Sectorul valorilor mobiliare emise pe persoane juridice romane

8
2.Sectorul obligatiunilor si al altor valori mobiliare, emise de catre stat, judete, orase,
comune, de catre autoritati aleadministratiei publice centrale si locale si de catre alte
autoritati.

3.Sectorul international, rezervat valorilor mobiliare emise de persoane juridice din


strainatate.

Exista 2 niveluri diferite pe care o societate emitenta de valori poate solicita sa fie listata: categoria
a II-a(de baza) si categoria I ( Schema 1).

Categoria I

1. Valoarea capitalizarii bursiere


2. Numar minim de actionari
3. Conducerea societatii
4. Rezultate financiare

Categoria II
1. Valoarea capitalizarii bursiere
2. Numar minim de actionari
3. Conducerea societatii
4. Rezultatele financiare

Categoria III
1. Efectuarea unei oferte publice in conditiile prevazute de legea 52/1994
2. Inregistrarea valorilor mobiliare oferite public la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare
3. Libera transferabilitate a valorilor mobiliare pentru care se solicita inscrierea la cota bursei de
valori
4. Evidentierea in cont a valorilor mobiliare
5. Incheierea contractului de inscriere la cota bursei.

Schema 1.
Pentru inscrierea la cota a acestor valori mobiliare, se impun respectarea unor anumite cerinte,
precum:

9
a) Necesitatea inregistrarii de catre emitent a respectivelor valori mobiliare la Oficiul de Evidenta a
Valorilor Mobiliare, organizat de CNVM;
b) Necesitatea ca valorile mobiliare inscrise la cota sa fie liber transferabile;
c) Inscrierea la cota;
d) Se impune furnizarea de servicii adecvate de catre emitent, pentru detinatorii de valori mobiliare,
in vederea asigurarii protectiei investitorilor;
e) Se impune plata comisioanelor de inscriere la cota;
f) Necesitatea numirii unei persoane care va mentine legatura permanenta a emitentului cu bursa.

Societatea care solicita apobarea pentru inscrierea la cota in categoria I, trebuie sa indeplineasca, pe
langa conditiile d mai sus, si urmatoarele conditii:

 Sa functioneze in ultimii 3 ani;


 Sa aiba profituri nete in ultimii 2 ani de functionare, fara a lua in calcul profitul aferent venitului
financiar;
 Sa aiba cel putin 15% din numarul actiunilor emise si aflate in circulatie in posesia a cel putin 600
de actionari excluzand persoanele implicate si angajatii emitentului. Fiecare dintre acesti 600 de
actionari trebuie sa detina un numar de actiuni a caror valoare totala minima trebuie sa fie de 300
000 lei. Procentul minim de 15% mentionat mai sus, trebuie sa reprezinte minim 75 000 actiuni.

Toate societatile cuprinse in aceasta categorie vor fi listate la categoria a II-a (de baza).Societatile
care solicita listarea obligatiunilor lor, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Cel putin 30% din numarul obligatiunilor emise si aflate in circulatie trebuie sa fie
detinute de cel putin 1000 de detinatori, excluzand persoanele implicate si angajatii emitentului.
Fiecare dintre acesti 1000 de detinatori trebuie sa aiba un numar de obligatiuni a caror
valoare totala minima sa fie de 300 000 lei.
b) Procentul de minim 30% mentionat mai sus, trebuie sa reprezinte minim 50000 de
obligatiuni.
Decizia privind inscrierea la cota, poate fi luata doar de Comisa de Inscriere la Cota, singura
competenta in aceasta directive.
3.3 Mentinerea la cota Bursei a valorilor mobiliare incepe odata cu intrarea in vigoare a deciziei
de inscriere a acestora.Atata vreme cat societatea emitenta ramane listata, ea trebuie sa se
conformenze tuturor cerintelor formulate de Bursa.
La bursa exista doua niveluri de cotare, fiecare cu cerinte specifice. Daca o societate nu poate
respecta conditiile impuse de nivelul respective, Bursa poate retrograda titlurile, de exemplu din
cadrul prime cateogorii in cea de-a doua.
La Bursa de Valori Bucuresti , ordinele se transmit printr-un sistem computerizat care
permite interactiunea dintre ordinele de vanzare si cele de cumparare.
10
Ordinul introdus de un agent de bursa este preluat si transmis spre executare de catre
societatile membre ale bursei, cu respectarea urmatoarelor conditii:
-ordinele de cumparare in nume propriu trebuie sa poata fi onorate, fara sa afecteze capitalul
minim net ce trebuie mentinut de fiecare societate de valori mobiliare, membra a bursei;
-pentru ordinele de cumparare in numele clientilor, trebuie sa fie asigurata existenta in cont a
disponibilului necesar acoperirii valorii tranzactionate.
Bursa utilizeaza pentru efectuarea tranzactiilor un program asistat de calculator, denumit
Sistem de Tranzactionare si Executie Automata (STEA), care permite accesul la doua tipuri de
piete : piata continua si piata intermitenta. Accesul la STEA este permis de la terminalele din
incinta salii de tranzactionare sau cele conectate la sistem, situate la sediul societatilor membre ale
Asociatiei Bursei.
Introducerea unui ordin de bursa in sistemul de tranzactionare prin intermediul unui terminal
destinat unui membru al bursei, este o oferta de vanzare sau o cerere de cumparare.
Ordinele clientilor vor fi intotdeauna executate inaintea ordinelor membrilor.
Ordinul de bursa transmis catre BVB este de doua tipuri:
a) Ordin limita
b) Ordin la piata.
Pretul specificat in ordinul limita este considerat la cumparare, ca pret maxim, iar la vanzare,
ca pret minim. Ordinul de piata este ordinul care se doreste a fi executat imediat, la cel mai bun
pret al pietei.
3.4 Tehnicile de cotare
Cotarea valorilor mobiliare este operatiunea prin care se inregistreaza ordinele de vanzare si
cumparare in vederea formarii cursului si efectuarii tranzactiilor.
Tehnicile de cotare au evoluat de la cotarea clasica, “prin strigare”, la cotarea electronic.
Sistemul de cotare al Bursei de Valori Bucurestieste un sistem computerizat de transmitere
a ordinelor, care permite interactiunea ordinelor de vanzare si plata in cadrul pietei.
Sistemul de tranzactionare si executie automata permite efectuarea tranzactiilor bursiere pe
doua tipuri de piata bursiera: piata interminenta si piata continua.
Acest sistem este astfel organizat, incat de fiecare data cand un “trader” intoroduce un ordin
de vanzare, sistemul verifica automat registrul de titluri al societatii respective, pentru a determina
daca exista titluri pentru a satisface ordinul clientului.
3.5 Formarea cursului bursier
Cursul bursier se formeaza prin confruntarea directa a cererii cu oferta, prin intermediul unor firme
specializate (societati de bursa) si a unor persoane calificate in astfel de tranzactii, agentii de bursa.
Formarea cursului la Bursa de Valori Bucuresti,serealizeaza in prezent , prin licitatie la
pret unic. In conformitate cu reglementarile bursei, mecanismul este diferit, in functie de categoria
care s-a inscris la Cota fiecare valoare mobiliare, si anume:

11
-mecanismul de licitatie la pret unic, folosit pentru titlurile din categoria de baza;
-mecanismul de tranzactionare continua, pentru titlurile listate la categoria I.

12
CONCLUZII

Privite prin prisma continutului activitatii, bursele de valori mobiliare reprezinta


segmentul cel mai important al pietei secundare de capital. Fiecare tranzactie este generata de
interesele vanzatorilor si cumparatorilor si, la randul ei produce efecte asupra cursului
valorilor mobiliare. Concentrand o mare parte a cererii si ofertei de valori mobiliare, bursa
este cea care asigura lichiditatea si mobilitatea capitalurilor.

Bursa de valori joaca un rol important in economia moderna deoarece ea constituie


unul dintre circuitele de finantare ale activitatilor economice , alaturi de bancile comerciale si
bugetul public. Totodata, aceasta este o modalitate de a colecta economiile - surplusul de
disponibilitati banesti - si de a le orienta catre solicitantii de capitaluri de investitii .

In concluzie, putem spune ca bursa de valori joaca un rol extrem de important in


economia moderna, ea fiind un barometru extrem de sensibil al starii economiei si reactionand
brusc, uneori cu anticipatie, la modificarea conjuncturii economice .

13
BIBLIOGRAFIE

 Gabriela Anghelace – Piete de capital si tranzactii bursiere


 Bogdan Capraru, Mihaela Onofrei – Investitii imobiliare. Fundamente, practici si
studii de caz
 Dinu Ana-Maria, Ovidiu Adrian Rujan – Tranzactii Economice Internationale
 Gheorghe Hurduzeu – Piete si burse internationale de valori

14

S-ar putea să vă placă și