Sunteți pe pagina 1din 44

CE SĂ FACI CA SĂ TE SIMŢI MAI BINE

Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici,


nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.
(Johann Wolfgang Goethe)

Prin această carte vreau să transmit faptul că stimularea


acupunctelor utilizate în Medicina Tradiţională Chineză se
poate face într-un mod foarte simplu şi ieftin, cu un banal bec
incandescent. Cu acestă metodă, oricine poate simţi pe propria
piele efectele minunate ale stimulării acupunctelor. Ideea de
bază este "fă ca să vezi efectele". Nu tipul metodei de stimulare
contează în primul rând, ci aplicarea unui stimul adecvat pe
punctul corect ales. Desigur că acupunctura este un domeniu în
sine şi a fi specialist presupune mult mai mult decât citirea unei
cărţi, dar nu este necesar să fii medic acupunctor pentru a-ţi pu-
tea stimula propriile acupuncte prin metode simple şi neinvazi-
ve, tot aşa cum nu e necesar să fii medic stomatolog ca să te
speli pe dinţi. Terapia cu căldură este utilizată de multă vreme
în domeniul medical şi aici vei găsi multe argumente în favoa-
rea folosirii ei pentru diminuarea durerii sau obţinerea unei
condiţii fizice şi psihice de excepţie.
Acupunctura şi mai general Medicina Tradiţională Chineză
are la bază câteva idei simple pe care oricine le poate utiliza.
Că specialiştii încă nu au ajuns la o concluzie finală, iar cores-
pondenţele dintre medicina alopată şi cea tradiţională chineză
nu sunt definitivate, prezintă mai puţin interes decât faptul că
poţi să obţii o sănătate mai bună şi un spirit mai limpede utili-
zând anticele cunoştinţe.
Nu pot să exprim mai bine decât Alan Watts sentimentul
care m-a animat pe parcursul scrierii acestei cărţi: "Aşa cum în
anumite economii cei bogaţi devin din ce în ce mai bogaţi, iar
cei săraci din ce în ce mai săraci, tot aşa în disciplinele supra-
specializate ale ştiinţei moderne, ştiutorii devin din ce în ce
mai ştiutori, iar ignoranţii din ce în ce mai ignoranţi − până
când cele două clase cu greu vor mai putea să vorbească una
cu cealaltă. Mi-am dedicat munca încercării de a atenua
această diferenţă." [Watts 1996]
Ştiu că am reuşit să atenuez această diferenţă şi să-i învăţ
pe cei care au dorit să îşi facă o viaţă mai bună folosind încăl-
zirea punctelor de acupunctură. Stă mărturie scrisoarea primită
de soţia mea în 2008 de la o doamnă cu vârsta peste 60 de ani,
care de 5 ani utiliza "Moxatorul Fotonic" pentru a-şi stimula
punctele de acupunctură cu căldură. Dânsa avea hipertensiune
arterială şi nu putea folosi "Electropunctorul" fiicei dumneaei
pentru stimularea electrică a acupunctelor. Iată un extras din
scrisoare (exprimarea îi aparţine):

"dar aşa e situaţia, când dai de necaz, încerci toate variantele


speranţei. Cu ajutorul moxatorului fotonic cumpărat de fiica
mea […] am reuşit să-mi rezolv osteoporoza la piciorul drept,
să-mi ţin în frâu tensiunea arterială care o lua razna şi
reumatismul infecţios la mâna dreaptă. Am reuşit toate aceste
minuni, respectând cu stricteţe indicaţiile din cartea trimisă de
dvs. Deasemeni mă ajută foarte mult […] la orice mică
răceală, durere de cap, stări agitate şi circulaţia sângelui.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru faptul că vă dedicaţi şi
aplicaţi ştiinţa şi cercetarea asupra celor bolnavi."

De reţinut că este vorba despre o persoană care iniţial a


privit cu multă reticenţă acestă metodă şi în final a ajuns să
spună că este "dependentă" de ea. Speranţa mea este că această
carte îţi va fi utilă în lupta ta cu problemele de trup sau suflet
cu care te încearcă viaţa şi în final ne vei trimite un gând bun în
care să ne spui că mai există "corola de minuni a lumii".

Ce poţi face tu pentru tine


Francezii au creat sintagma "savoir vivre" (a şti să trăieşti),
care sintetizează o întreagă filozofie ce pune accentul pe ceea
ce tu poţi face pentru tine. Aici voi descrie metode prin care
poţi să-ţi ajuţi corpul şi psihicul să funcţioneze mai bine, să
ajungă să se înţeleagă şi să se armonizeze. Distanţa de la posi-
bilitate la realitate, la fapt împlinit, poate fi parcursă de fiecare
doar individual. Aceste metode se bazează pe proceduri elabo-
rate de acupunctorii chinezi şi pe modelul de funcţionare a cor-
pului omenesc pe care ei l-au creat. Cunoştinţele provenite din
China antică sunt actualizate de acumulările contemporane co-
municate în articolele de specialitate pe care le-am consultat şi
completate prin propriile experimente pe care le-am efectuat,
parte din ele fiind comunicate în lucrările mele ştiinţifice pre-
zentate la conferinţe sau publicate în reviste de specialitate.
Dacă tu crezi că altcineva decât tine, trebuie să fie respon-
sabil de sănătatea ta, cartea aceasta nu ţi se adresează. Ea a fost
scrisă pentru cei care consideră că este de datoria lor să se ocu-
pe de propria sănătate, nu de datoria altora.
Dacă vrei să găseşti panaceul, leacul bun la toate, în aceas-
tă carte nu-l vei găsi. În schimb, dacă vrei să afli metode pentru
a-ţi face o viaţă mai plăcută, cartea mea te ajută să le găseşti pe
cele care ţi potrivesc, îţi oferă o imagine asupra a ceea ce este
sigur, demonstrat ştiinţific, precum şi asupra a ceea ce se ştie
că funcţionează, dar ştiinţa nu este încă capabilă să spună de ce
şi cât de eficient acţionează pe problema ta particulară.

Să schimbăm idei despre cum să ne facem viaţa mai bună


Îţi voi povesti aici despre ideile mele şi ce au însemnat ele
pentru calitatea vieţii mele. Sper ca la finalul acestei cărţi vei
avea mai multe idei despre cum să-ţi faci viaţa mai bună, să te
simţi mai bine tu cu tine, cu cei din jurul tău şi de ce nu, să te
simţi mai bine în această lume. De ce despre idei? Fiindcă idei-
le au nişte proprietăţi foarte interesante: chiar dacă nu le poţi
atinge cu mâna, ele pot avea efecte foarte concrete şi chiar dacă
dai cuiva ideea ta nu înseamnă că n-o mai ai. Concret: "Dacă
eu am un măr şi tu ai un măr şi le schimbăm între noi, în final
fiecare va avea doar un singur măr. Dar dacă eu am o idee şi tu
ai o idee şi le schimbăm între noi, la sfârşit fiecare va avea
două idei!".
Ce ne face fericiţi
O problemă permanentă, a fiecărei etape de viaţă, este cea
a calităţii vieţii − cât de bine trăim. Este bine să ştii că pentru a
atinge starea de bine (fericirea?) este necesar să-ţi satisfaci do-
uă categorii de factori: factorii igienici (dacă lipsesc te jenează)
şi factorii motivatori (existenţa lor crează satisfacţie). Gândeş-
te-te că este vorba despre o pereche de pantofi, dacă nu sunt
comozi sau ai un cui în talpă îţi crează neplăcere, iar dacă sunt
moderni, frumoşi, îţi crează satisfacţie. Factorii igienici ţin de
satisfacerea unor necesităţi de bază (să ai ce mânca, ce îmbrăca
şi unde locui), de existenţa unui sentiment de securitate (să ai o
sursă sigură de venit, să nu te simţi ameninţat) şi de faptul că
faci parte dintr-un grup (ai prieteni, relaţii). Factorii motivatori
presupun atingerea unui statut social (titluri, responsabilităţi,
reputaţie) şi de împlinirea personală (îţi place ceea ce faci, ca-
pacităţile tale sunt folosite la întregul potenţial, munca ta e re-
cunoscută).
Oricât ar părea de şocant, dar fericirea este studiată şi mă-
surată de oamenii de ştiinţă. Întrebările pe care ei le pun sunt
simple: "Cât de fericit eşti de viaţa ta?" pe o scară de la 0 (ma-
ximum de nefericire) la 10 (total fericit), "Câţi ani fericiţi ai
trăit?". Ei măsoară şi inegalitatea din societatea respectivă prin
împrăştierea medie a rezultatelor (deviaţia) faţă de valoarea
medie a "satisfacţiei vieţii".
Cei mai fericiţi oameni sunt danezii şi elveţienii (~8), tot ei
trăiesc cei mai mulţi ani fericiţi (>60). Românii sunt doar pe
locul 75 din 95 de naţiuni la gradul de fericire şi din cei 70 de
ani de viaţă trăiesc doar 35 de ani fericiţi! De pe site-ul
http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/ poţi afla mai multe
despre acestă temă incitantă [Veenhoven 2006].
Văzând datele din tabel îţi dai seama că trăieşti într-un anu-
mit mediu, care îţi permite un anumit grad de fericire. Sunt
cauze externe persoanei tale, de care trebuie să ţii seama şi pe
care trebuie să le foloseşti ca oportunităţi, să le eviţi sau să le
înfrunţi, în funcţie de situaţie sau de personalitatea şi atitudinea
ta.
Tabel cu gradul de satisfacţie a vieţii în 15 ţări din cele 95 studiate.
Satisfacţia vieţii Durata vieţii Anii de viaţă Inegalitatea
ŢARA (scala 0-10) (ani) fericiţi (deviaţia)
Danemarca 8,2 76,2 62,7 1,8
Elveţia 8,1 79,0 63,9 1,7
Suedia 7,7 79,4 60,8 1,8
Irlanda 7,6 76,6 58,3 2,0
USA 7,4 76,9 57,0 2,1
Belgia 7,3 78,0 56,5 2,0
Germania 7,2 77,6 55,7 2,0
Spania 6,9 78,6 54,1 2,0
Franţa 6,5 78,6 51,4 2,2
Grecia 6,4 78,1 49,6 2,4
Cehia 6,4 74,5 47,9 2,2
Ungaria 5,6 71,2 40,0 2,4
România 5,0 70,2 35,2 2,8
Rusia 4,4 66,2 29,2 2,6
Moldova 3,5 67,7 23,7 2,6

Adaptarea la cerinţele lumii


Pentru a ne adapta acestei lumi ostile, fiecare dintre noi tre-
buie mereu să cedeze câte ceva, să se conformeze unor cerinţe
sociale, să facă compromisuri, acesta este principiul realităţii.
Energia necesară pentru a putea face aceste lucruri o luăm din
principiul plăcerii, din faptul că la capătul drumului pe care
mergem se află ceea ce ne dorim. De aceea fiecare dintre noi
trebuie să aleagă deciziile cele mai subtile, pentru a ocoli nu-
meroasele obstacole sociale şi a-şi realiza dorinţele [Restian
1997]. Ce ne dorim, este o altă poveste, foarte interesantă şi
importantă, dar depăşeşte cadrul acestei lucrări. Ceea ce pot
spune este că "Ai grijă ce-ţi doreşti! S-ar putea să ţi se îndepli-
nească!". Ţine seama că ceea ce-ţi doreşti trebuie să-ţi aducă
satisfacţie, să-ţi creeze plăcere. Vezi "cât dai" din viaţa ta şi
"cât primeşti" la schimb de la lumea ce te înconjoară.

Oamenilor nu le pasă cât de mult ştii până nu ştiu cât de mult


îţi pasă!
Sunt un om care a simţit pe propria piele ce înseamnă dure-
re cronică şi ce efecte remarcabile pot avea diversele metode de
stimulare a corpului. În 1991 am avut prima criză de lombosci-
atică. Atunci durerea a cedat rapid la injecţia care mi-a fost fă-
cută. Următoarea criză am avut-o după cinci ani, dar de această
dată durerea nu a cedat nici la infiltraţii, nici după şedinţele de
fizioterapie. Mai mult de şase luni am mers greu şi durerile au
fost atroce. Ca toată lumea şi eu am încercat tot ce am găsit în
jur ca metodă de a scăpa de durere: gimnastică medicală, ma-
saj, suplimente alimentare, diverse pilule şi unguente. Conclu-
zia mea este că medicina alopată are rezultate slabe în acest do-
meniu, iar opţiunea chirurgicală este doar pentru situaţii dispe-
rate.

Stimularea corpului cu electricitate alină durerea


În 1999 am creat "Electropunctorul", un aparat care stimu-
lează electric punctele de acupunctură, pentru a o ajuta pe soţia
mea să slăbească. Numai după ce am văzut ce "frumos" a func-
ţionat pe "cura de slăbire" a soţiei mele, l-am folosit şi eu pen-
tru durerea mea de spate. Rezultatele au fost remarcabile, dar
tot a mai rămas o "jenă" în zona lombară.
Fiindcă unul din crezurile mele este "Pesimismul ţine de
toane, optimismul de voinţă!", am căutat şi alte metode de sti-
mulare. Aşa s-a "născut" ElectroSTIM, un aparat care face şi
stimulare musculară şi stimulare transcutanată a nervilor
(TENS), o metodă simplă şi eficientă de diminuare a durerii.
Mă mândresc că unul din aparatele mele este pe spatele unui
şofer de cursă lungă din SUA (desigur român de origine), care
mi-a scris ce mirat a fost că bateria a "ţinut" mai mult de o lu-
nă, cu toate ca el îl ţinea ore întregi pe spate.
Fiind un perfecţionist, am reuşit să introduc ambele funcţii,
de electropunctor şi de electrostim, în acelaşi aparat. Acum
Electropunctorul stimulează şi muşchii şi acupunctele şi nervii
(vezi detalii pe www.placerepepiele.ro).

Cu un simplu bec îţi poţi îngriji sănătatea


Căutând o metodă simplă şi ieftină de stimulare a acupunc-
telor chinezeşti am ajuns la concluzia că aceasta poate fi moxa
(încălzirea acupunctelor). Aşa a apărut Moxatorul Fotonic, un
aparat care foloseşte un bec incandescent pentru a aplica corpu-
lui uman lumină necoerentă din domeniul roşu (610-750 nm) şi
infraroşu apropiat (750-1500 nm). Este o zonă de "transparen-
ţă" a pielii pentru radiaţia electromagnetică, care poate pătrun-
de în corp până la 4 cm adâncime. Stimularea prin moxă a acu-
punctelor produce efecte terapeutice, îmbunătăţeşte funcţiona-
rea organelor interne, creşte puterea de apărare a organismului,
scade riscul îmbolnăvirii, fiind atât un sistem terapeutic, dar
mai ales o modalitate de fortifiere generală a organismului
[Serizawa 2001]. Şi un fapt de loc de neglijat, metoda poate fi
utilizată de către cei care nu pot folosi stimularea electrică (mai
ales cei care au stimulator cardiac).
Moxatorul Fotonic a fost premiat la Salonul de inventică
PROINVENT 2004, din Cluj-Napoca. Trebuie să evidenţiez
aici un om cu suflet mare şi "netocit" de frecuşurile vieţii con-
temporane, Emil Stanciu, care şi-a folosit puterea sa de convin-
gere pentru a determina "EXPO Transilvania" să organizeze
acest salon de inventică "PRO INVENT". Munca lui a făcut
posibilă apariţia acestui salon de inventică unde an de an se pot
vedea realizările celor care îşi folosesc timpul pentru a face
ceva nou.

Moxator-ul Fotonic este o veioză cu un bec incandescent cu reflector.


Moxatorul Fotonic
Conform medicinii tradiţionale chineze, funcţionarea orga-
nelor noastre interne se corelează cu starea anumitor zone de pe
piele, punctele active, acupunctele. Stimularea prin moxă a
punctelor active din acupunctură, are efecte terapeutice. Acest
procedeu reglează funcţionarea organelor, activează sistemul
imunitar, creşte viteza de circulaţie a celulelor albe din sânge şi
limfă, ajută la producerea de interferon (proteine cu proprietăţi
antivirale şi antitumorale) [Tohya 2002]. Procedura de stimu-
lare cu moxa poate fi folosită atât terapeutic, împotriva unei
afecţiuni, cât şi ca o modalitate de susţinere generală a organis-
mului, preventiv, pentru a scădea riscul îmbolnăvirii, sau pen-
tru a creşte performanţele personale.
Faptul că "acele dispersează" iar "moxa tonifiază" mai bine
a fost sesizat încă din antichitate. Studiile moderne de acupun-
ctură au relevat faptul că stimularea cu ace (acupunctura)
influenţează mai ales sistemul nervos simpatic (cazuri cu exces
energetic, încordare, nervozitate), iar stimularea cu căldură
(moxibustia) este bună în hipertonia sistemului nervos parasim-
patic (deficit energetic, apatie, delăsare). Stimularea electrică a
acupunctelor poate avea atât efect de dispersie, ca şi la ace, cât
şi efect de tonifiere, ca şi la moxă. Dispersia înseamnă a îm-
prăştia, a drena excesul, a reduce tensiunea, a linişti zona din
corp vizată. Tonifierea este un procedeu prin care activezi,
întăreşti, revitalizezi funcţionarea, suplimentezi energia, for-
tifici zona tratată. Corect aplicate, oricare din cele două proce-
dee terapeutice va avea ca efect general revigorarea organismu-
lui, limpezirea minţii şi dinamizarea activităţii. Sintetic spus
"Te vei simţi mai bine!".
Moxa este o metodă de stimulare prin încălzire a acupunc-
telor, punctele active din acupunctura chinezească. Clasic se
arde o grămăjoară de pulbere din plante (de obicei pelin,
Artemisia officinalis) fie direct pe piele, fie sub formă de ţigară
aprinsă se apropie de zona de stimulat. Deseori moxa are
eficacitate terapeutică superioară acupuncturii propriu-zise.
Modern, poţi aplica moxa folosind Moxatorul Fotonic, un
bec incandescent ce îl găseşti la orice magazin cu produse elec-
trice. Becul cu filament de wolfram emite radiaţii electromag-
netice din domeniul roşu şi infraroşu apropiat care pătrund pro-
fund în organism. Dacă utilizezi un bec roşu cu reflector efec-
tul de moxa este mult mai pronunţat. Eu folosesc o veioză cu
clemă care îmi permite o manevrare uşoară, mai ales pe puncte-
le de pe spate, putând fi fixată pe un suport la înălţimea dorită
(scaun, masă sau tijă de la un lampadar), iar suplimentar pot re-
gla puterea electrică aplicată becului.

Becul montat are


balonul de sticlă cu
circa 2 cm în
interiorul
abajurului, ceea ce
conferă un grad
sporit de protecţie
la atingere.

Distribuţia luminii
are un maxim în
centrul
reflectorului, ce se
extinde cu 3-5 cm
în exteriorul
abajurului.
Cum se aplică moxa
Se aprinde becul. Se iluminează zona dorită, de la o distan-
ţă de 5-10 cm timp de 10-30 secunde, până apare senzaţia de
încălzire pe punct. Se iluminează în altă parte până dispare sen-
zaţia de fierbinte, apoi se revine pe punct. Se repetă de 10-20
ori stimularea pe acelaşi punct într-o şedintă. Stimularea corec-
tă va genera local, pe punct, o senzaţie de "coardă care vibrea-
ză". Paradoxal este că sezaţia de fierbinte este mai intensă după
înlăturarea sursei de căldură, nu în timpul încălzirii.
Declanşarea senzaţiei de fierbinte este dependentă de starea
acupunctului. Sunt acupuncte care trebuiesc încălzite mult mai
mult timp decât altele pentru a se obţine senzaţia de arsură. Cu
toate că fascicolul de lumină de la bec iluminează o zonă rela-
tiv mare, un cerc cu diametrul de circa 10 cm, senzaţia înţepă-
toare se simte doar pe zona mult mai mică a acupunctului, un
cerc cu diametrul de 2-3 milimetri. Odată "trezit" acupunctul,
când revii cu fascicolul pe punct vei simţi foarte rapid senzaţia
de cald.
Intensitatea senzaţiei o reglezi modificând distanţa bec-
corp sau cu butonul de reglaj al veiozei, dacă aceasta are poten-
ţiometru pentru intensitatea iluminării. O distanţă mai mare sti-
mulează mai blând, durata stimulării este mai mare şi local ai
senzaţia plăcută că "absorbi căldura prin punct", iar zona parcă
se umflă, se adună ceva acolo. Asta este TONIFIEREA. O dis-
tanţă mai mică între bec şi piele stimulează zona mai puternic,
durata stimulării este mai scurtă şi local ai senzaţia de fierbinte
sau "înţepătură". Acesta este DISPERSIA.
- TONIFIERE: încălzire lentă, uşoară, prelungită;
- DISPERSIE: încălzire rapidă, intensă, scurtă;
- DURATA tratării punctului: minim 30 de secunde, maxim
10 minute.
Acupunctele insensibile la moxă sunt acupunctele care tre-
buiesc tratate până când devin sensibile! Nu folosi putere mare
pentru stimulare. Nu putere mai mare trebuie să dai acu-
punctului ci număr mai mare de aplicaţii! Numărul de aplica-
ţii este o măsură a dezechilibrului pe punct! Este total contrain-
dicat să produci arsuri la suprafaţa pielii!
Atenţie, zona stimulată se înroşeşte! Roşeaţa se menţine o
bună bucată de timp, de la câteva minute la câteva ore. Înroşi-
rea pielii din zona acupunctului este exact reacţia aşteptată şi
este un semnal că ai obţinut efectul dorit. Stimularea zonelor
"la vedere" (pe faţă, gât, mâini), fă-o atunci când după aceea
stai acasă, sau stimulează foarte blând. Ţine seama că efectul
este cu atât mai tonifiant cu cât stimularea este mai uşoară.
Tratamentul se face zilnic sau o dată la două zile, timp de
2 săptămâni, urmat de o pauză de o săptămână. Aplicarea mo-
xei o zi, urmată de o pauză de 2-3 zile, nu va produce efect.
Dacă simptomele nu au dispărut se reia tratamentul.
Când numărul aplicaţiilor este prea mare poate apărea o
stare de apatie, lipsa poftei de mâncare şi nelinişte. Aceste
simptome dispar după ce se face corecţia necesară de ritm de
aplicare, iar eficienţa tratamentului va fi cea dorită.
Moxa se aplică:
- la persoanele sănătoase, în scop preventiv,
- la cei ce se simt epuizaţi, la bătrâni şi la copii,
- în bolile ce se agravează în perioade umede şi/sau reci,
- în cazurile de deficit funcţional (vid),
fiindcă stimularea cu moxa tonifică (fortifică, întăreşte) foarte
bine organismul.
Moxa NU este indicată: femeilor gravide pe anumite punc-
te, la persoanele cu febră sau în situaţii acute (adică în cazurile
de exces), ori la persoanele cu deficit senzorial (nu simt bine
încălzirea pe zona de stimulat).
Dacă ştii care este problema ce vrei s-o rezolvi cu stimu-
larea prin moxă şi ai găsit-o în cuprinsul cărţii, vei găsi la pagi-
na respectivă tratamentul indicat. Localizează pe corpul tău
punctele recomandate. Măsurarea în acupunctură se face în
cun-i. Un cun reprezintă o lăţime de deget mare de la mâna ta.
Ajutător ai figura alăturată cu alte măsuri în cun-i: 1,5 cun, lăţi-
mea degetelor arătător şi mijlociu alăturate, 3 cun cele 4 degete
ale mâinii împreună şi 2 cun lungimea degetului arătător de la
vârf la a 2-a încheietură.

1 cun 1,5 cun 2 cun 3 cun

Alte feluri de a te încălzi


O altă modalitate de a te stimula cu căldură ţi-o oferă dis-
pozitivele de masaj din comerţ, care pot aplica un masaj cu vi-
braţii sau cu radiaţie infraroşie. Cu preţuri ce variază între 10 şi
30 Euro, aceste aparate sunt foarte utile şi uşor de folosit. Par-
tea de stimulare cu radiaţie infraroşie cuprine câteva beculeţe
cu filament din wolfram care îşi trimit radiaţia prin capacul din
plastic roşu. Încălzirea este uniformă pe zona în care se văd lu-
minând beculeţele. Ţine seama că dacă vei ţine lipit de corp ca-
pacul roşu prin care iese radiaţia, atunci încălzirea se va face
uniform, dar dacă nu este lipit de corp, capacul se va încinge şi
când va atinge pielea o să ai o senzaţie neplăcută de prea fier-
binte.

Un exemplu de stimulator comercial, care face atât masaj vibraţional, cât şi


masaj cu radiaţii infraroşii (căldură)
Din experienţa proprie putem spune că utilizarea stimula-
torului pe punctul R1 din talpă (Rinichi 1, vezi localizarea din
"Forţa Vitală") are efecte extraordinar de bune, producând o
senzaţie de calm şi împăcare, greu de obţinut prin alte metode.
Această stimulare blândă este utilă şi în problemele articulare
de tipul artrozei, unde prin stimulare consecventă poţi să obţii o
recuperare funcţională majoră a articulaţiei.
Un alt aparat de încălzire zonală a corpului este lampa cu
radiaţie infraroşie care conţine un bec special conceput pentru
emisia în infraroşu, având o putere de 100-150 W. Preţul dispo-
zitivului este în jur de 20-30 de Euro şi producătorii spun că
este eficient pentru ameliorarea simptomelor răcelilor, la îmbu-
nătăţirea calităţii pielii (cosmetică) şi la calmarea durerilor
musculare şi reumatice.
Există variante de aparate care încălzesc cu radiaţie infra-
roşie cu puteri şi mai mari decât 100W, de 300 sau 650W.
Aceste variante oferă facilităţi legate de reglajul puterii sau al
poziţiei fascicolului de radiaţie, desigur la un preţ mai consis-
tent decât cel al lămpii de 100W.

Lampă cu infraroşii cu puterea de Lampă cu radiaţie infraroşie cu


300W puterea de 150W
Dacă eşti dintre cei care pot investi câteva mii de Euro pen-
tru sănătatea lor şi starea lor de bine ţine seama că sunt pe piaţă
saune uscate cu radiaţie infraroşie pentru una sau mai multe
persoane. Cum vei constata citind această carte, sub acţiunea
căldurii corpul nostru generează proteine de şoc termic,
substanţe ce sunt adevărate medicamente pentru o mulţime de
afecţiuni tipice vieţii pe care o ducem la ora actuală. Pentru toţi
doritorii de a încerca pe pielea proprie forţa proteinelor de şoc
termic recomand şedinţele de saună cu radiaţie infraroşie pe o
perioadă de cel puţin 4 săptămâni la una din facilităţile de
profil din oraşul de reşedinţă.

Utilizarea încălzirii cu radiaţie


infraroşie pentru spate/coloană Utilizarea încălzirii cu radiaţie
vertebrală. infraroşie pentru şold/genunchi.

Indiferent că vei folosi aparate ieftine sau aparate scumpe,


fenomenele de bază rămân acelaşi, de exemplu generarea de
proteine de şoc termic, iar efectele asupra corpului tău se vor
putea vedea doar perseverând în aplicarea metodei şi căutând
acele combinaţii de acupuncte care produc reechilibrarea
internă dorită. Reţine că am pus la începutul cărţii capitolele cu
terapii, pentru un acces mai facil şi pentru cei grăbiţi să simtă
pe propria piele efectele stimulării cu căldură, iar la sfârşitul
cărţii capitolele "grele", cu explicaţii ştiinţifice şi bazele teore-
tice ale metodelor descrise, pentru cei interesaţi de noutăţile din
domeniu, de munca din spatele unor indicaţii "simple" de tipul
"fă aşa" şi de informaţii generale legate de acupunctură.
Referinţe
Constantin D, Chirilă P, "Medicină Naturistă" Editura Medicală,
Bucureşti 1987
Restian, Adrian "Patologia informaţională" Editura Academiei
Române, Bucureşti 1997.
Serizawa, Katsusuke "Tsubo: punctele vitale în terapia orientală",
Editura TEORA, Bucureşti 2001
Tohya Kazuo, Examination on the Immunological Effects of
Moxibustion Treatment, North American Journal of Oriental Medicine
(NAJOM), Vol. 9, No.26 November, 2002
Veenhoven, R., Average happiness in 95 nations 1995-2005, World
Database of Happiness, RankReport 2006-1d, Internet:
worlddatabaseofhappiness.eur.nl
Veenhoven, R., Happy Life Years in 95 nations 1995-2005, World
Database of Happiness, Rank Report 2006-2b, Internet:
worlddatabaseofhappiness.eur.nl
Watts, Alan "DAO: Calea ca o curgere de apă", Editura Humanitas,
1996
REZOLVĂRI PENTRU PROBLEME "SIMPLE"
Lucrurile nu sunt greu de făcut. Ceea ce este cu adevărat
greu este de a ne pune în starea de a le face.
(Constantin Brâncuşi)

Sunt situaţii comune dar deranjante, precum un sughiţ per-


sistent sau o balonare, ce se pot rezolva "simplu" prin stimu-
larea unor puncte de acupunctură indicate de Medicina
Tradiţională Chineză. Nu trebuie să fi acupunctor pentru a-ţi
putea rezolva o asemenea problemă stimulând cu căldură sau
printr-un simplu masaj pe acupunctele potrivite. În plus este un
exerciţiu de credibilizare a acestei metode. Nu trebuie să crezi
decât ceea ce "vezi" cu proprii ochi. Vei simţi cât de eficient
funcţionează stimularea acupunctelor şi astfel vei dori să acţio-
nezi în acest mod şi pentru probleme mai complicate pentru
care rezultatele apar mult mai greu şi necesită mult mai multă
perseverenţă în aplicare.
Metoda este simplă. Identifică-ţi problema şi tratamentul
indicat. Localizează pe corpul tău punctele recomandate. Măsu-
rarea în acupunctură se face în cun-i. Un cun reprezintă o lăţi-
me de deget mare de la mâna ta. Ajutător ai mai jos figura cu
alte măsuri în cun-i: 1,5 cun, lăţimea degetelor arătător şi mij-
lociu alăturate, 3 cun cele 4 degete ale mâinii împreună şi 2 cun
lungimea degetului arătător de la vârf la a 2-a încheietură. În
final stimulează acupunctele aşa cum a fost deja descris la
început:
- TONIFIERE: încălzire (masare) lentă, uşoară, prelungită;
- DISPERSIE: încălzire (masare) rapidă, intensă, scurtă:
- DURATA stimulării unui punct: minim 2 minute, maxim 10
minute.
Încălzeşte acupunctul timp de 10-30 secunde, iluminează în
altă parte apoi revin-o pe punct. Vei constata că sezaţia de
fierbinte este mai intensă după înlăturarea sursei de căldură, nu
în timpul încălzirii. Se repetă de 10-20 ori stimularea pe acelaşi
punct într-o şedintă. Stimularea corectă va genera pe punct o
senzaţie de "vibraţie" şi chiar de propagare de-a lungul meridi-
anului (traseul pe care se distribuie acupunctele).

1 cun 1,5 cun 2 cun 3 cun

Nu folosi putere mare pentru stimulare. Acupunctului trebuie


să-i dai mai multe aplicaţii! Numărul aplicaţiilor necesare pen-
tru a "trezi" acupunctul este o măsură a dezechilibrului pe
punct! Cu cât stimularea este mai uşoară, cu atât efectul este
mai tonifiant.

Răul de mişcare
Răul de mare, răul de avion, răul de înălţime, în general
răul în diferite mijloace de transport înseamnă de fapt rău de
mişcare. Senzaţia de rău se datorează unei rele adaptări a ure-
chii interne care, în mod normal, informează organismul despre
starea sa de echilibru în spaţiu. Când organismul este supus
unei mişcări accelerate în diferite direcţii, receptorii echilibru-
lui din urechea internă trimit informaţii centrului echilibrului
din creier. Acestea "intră în conflict" cu ceea ce recepţionează
receptorii vizuali în interiorul unei cabine de vas sau de avion,
o aparentă imobilitate. Suplimentar, factorii psihici: o anumită
frică sau anxietate (nelinişte) faţă de respectiva acţiune, accen-
tuează simptomele acestei afecţiuni: ameţelile, greaţa, voma,
oboseala, respiraţia îngreunată.
Prevenirea răului de mişcare se realizează cel mai bine prin
evitarea mişcării ce determină apariţia simptomelor. În cazul în
care nu se poate evita mişcarea ce declanşează apariţia simpto-
melor se recomandă ca persoana să se aşeze sau să se întindă la
orizontală într-un loc în care mişcarea nu se simte atât de
intens. În avion se recomandă persoanelor care suferă de rău de
zbor să se aşeze lângă aripi, pe vapor persoanele care suferă de
rău de mare ar trebui să stea pe punte şi să privească orizontul
sau dacă sunt în interiorul vaporului să fie plasate cât mai
aproape de centrul acestuia.
Există şi medicamente care pot preveni sau reduce simpto-
mele precum greaţa şi vărsăturile. Majoritatea medicamentelor
sunt eficiente dacă sunt administrate înainte de plecarea în că-
lătorie. Aceste medicamente au efecte diferite: unele sunt seda-
tive şi minizează efectul mişcării, în timp ce altele reduc greaţa
şi vărsăturile. Este bine ca aceste medicamente să fie indicate
de medic pentru a evita eventualele interacţiuni cu alte medica-
mente pe care le foloseşti sau agravarea altor afecţiuni de care
suferi.
Medicina chineză are soluţii viabile pentru acestă problemă
"simplă", dar atât de neplăcută pentru cei care o au.
Acupunctura propune ca stimularea punctelor următoare să se
facă înainte de plecare şi în timpul drumului, pentru a diminua
simptomele neplăcute.
Principalul punct care acţionează împotriva senzaţiei de
greaţă este Neiguan, Vase-Sex 6 (VS6, bariera internă), care
trebuie stimulat blând (tonifiere) atât preventiv cât şi ori de câte
ori se simte nevoia.
Din experienţa noastră, acestă problemă se poate rezolva
definitiv stimulând un punct de pe meridianul Plămânului: P7.
Am descoperit acest lucru după ce am stimulat acest punct pen-
tru o durere de gât. Fiica prietenei mele avea rău de mişcare de
când era mică: nu putea merge mult cu maşina fără să nu vo-
meze. Pentru drumuri lungi se "pregătea", nu mânca în ziua
dinaintea plecării, dar şi aşa nu putea evita starea de rău. După
tratarea durerii de gât a dispărut şi răul de maşină. Alte două
persoane, mamă şi fiică, au beneficiat de acest procedeu, efec-
tuat de mine şi rezultatul a fost similar. Spectaculos a fost fap-
tul că fiica nu putea călători nici măcar cu troliebuzul şi după
numai 4 şedinţe nu a mai avut nici un disconfort! Mie acum mi
se pare simplu, după ce am putut experimenta şi am văzut ur-
mările bune, dar oare câtă lume se confruntă cu răul de mişcare
şi nu are la îndemână această informaţie?

VS6 (Neiguan - bariera internă, punct Luo)


situat la 2 cun deasupra mijlocului pliului
anterior al pumnului, între tendonul P7 (Lieque – rândul lipsă,
muşchilor marele şi micul palmar (pe linia punct Luo) situat la 1,5 cun
de mijloc a antebraţului, partea dinspre deasupra pliului pumnului,
palmă) pe artera radială
O altă abordare a problemei răului de mişcare presupune
stimularea punctelor: IG4, I3, TF17, VC12. Stimularea puncte-
lor efectuată înainte de plecare şi în timpul voiajului permite
atenuarea simptomelor. Se stimulează uşor (tonifiază) timp de
trei-cinci minute pe fiecare punct şi se repetă din oră în oră în
timpul drumului dacă este cazul.

Armonizarea energiei se face cu


IG4 (Hegu – valea închisă,
punct Yuan ) situat în unghiul
de unire a metacarpienelor 1 - 2,
în vârful proeminenţei formate
prin apropierea indexului de
police (sensibil la apăsare).
Contra senzaţiei de ameţeală
foloseşte TF17 (Yifeng –
protecţia împotriva vântului)
înapoia lobului urechii, în
fosa dintre mastoidă şi
maxilarul inferior

În caz de greaţă stimulează


VC12 (Zhongwan – portarul din
mijloc) situat la 4 cun deasupra
ombilicului, la jumătatea dis-
tanţei dintre ombilic şi apendi-
cele xifoid (terminaţia osului
stern).

În caz de teamă, îngrijorare


se stimulează I3 (Shaohai –
marea cea mică) aflat pe
antebraţul flectat, la extre-
mitatea internă a pliului co-
tului

Vărsaturile
Vărsăturile sunt eliminarea conţinutului stomacului pe
gură. Voma este un act reflex provocat de contracţia muşchi-
ului diafragm şi a muşchilor abdominali. Orice excitaţie a trac-
tului digestiv sau a fundului gurii poate constitui o incitare vo-
mitivă, ce se transmite către centrii nervoşi bulbari prin inter-
mediul nervilor glosofaringian şi pneumogastric. Cauzele sunt
multiple: intoxicaţii, rău de mare, afecţiuni acute ale abdome-
nului, etc. Un episod izolat de vomă nu necesită, de cele mai
multe ori, nici un tratament. În caz de vome repetate, tratamen-
tul depinde de cauză: chirurgie, suprimare a medicamentelor
responsabile, etc. Tratamentul simptomelor merge de la admi-
nistrarea de sedative, de antispasmodice şi/sau de antiemetice,
până la rehidratarea prin perfuzie venoasă.
Voma este sindrom frecvent care însoţeşte numeroase boli
şi denotă o anumită gravitate dacă este însoţită de dureri abdo-
minale. Tratamentul propus aici are scopul de a diminua vio-
lenţa simptomelor. Într-adevăr, mişcarea de a arunca înapoi
conţinutul stomacului poate fi corectată prin stimulare pe acu-
puncte. Tonifiaţi succesiv timp de trei - cinci minute fiecare
punct: VC22 şi VS6. Se repetă la fiecare jumătate de oră, până
la dispariţia reflexului de vomă.

VC22 (Tiantu – calea cerească)


situat în gropiţa de deasupra
sternului, la 0,5 cun faţă de
marginea superioară a sternului (la
baza gâtului)

VS6 (Neiguan – bariera internă,


punct Luo) situat la 2 cun deasupra
mijlocului pliului anterior al
pumnului, între tendonul muşchilor
marele şi micul palmar (pe linia de
mijloc a antebraţului, partea dinspre
palmă)

Sughiţul
Sughiţul este o contracţie bruscă, repetată, involuntară a
diafragmei, afectând abdomenul şi toracele. Poate apărea după
o masă copioasă, alimente iritante sau după o emoţie puternică
(frică, bucurie mare, râs în timp ce mănânci). Sughiţul se poate
opri spontan după câteva minute sau bând apă cu înghiţituri re-
petate. Deşi sughiţul survine şi după boli ale esofagului şi sto-
macului, el nu constituie un simptom de gravitate decît dacă
devine cronic. Anumite sughiţuri, foarte jenante, se manifestă
în mai multe zile consecutive. Acupunctura medicală poate fi
de mare ajutor (de la una la trei şedinţe). Există însă sughiţul
post chirurgical, sughiţul de leziune (tumoare la esofag, abces
al ficatului, hernie hiatală) pentru care medicul curant stabileşte
diagnosticul.
Pentru sughiţul persistent, devenit penibil şi obositor, ne
putem ajuta dispersând punctele F13 şi VC12.
F13 (Zhangmen - poarta organelor, punct Mu al
Splinei) situat la extremitatea anterioară a
coastei a 11-a
VC12 (Zhongwan – portarul din mijloc, punct
Mu al Stomacului) situat la 4 cun deasupra
ombilicului, la jumătatea distanţei dintre
ombilic şi apendicele xifoid

Din proprie experienţă pot spune că şi un masaj energic pe


acupunctul F13, capătul liber al coastei 11, este suficient pentru
a opri sughiţul.
O variantă de tratament anti-sughiţ foloseşte dispersia
punctului VS6. Dispersia se va efectua la ambele mâini şi se va
relua la jumătate de oră dacă este necesar.

VS6 (Neiguan – bariera internă,


punct Luo) situat la 2 cun deasupra
mijlocului pliului anterior al
pumnului, între tendonul muşchilor
marele şi micul palmar (pe linia de
mijloc a antebraţului, partea dinspre
palmă)
Foarte eficace este stimularea în dispersie, timp de 5 minute, a
punctului V17 (Geshu – punctul Shu al diafragmei de pe meri-
dianul Vezicii urinare), dar trebuie efectuat de o altă persoană
deoarece el se află la mijlocul spatelui.

V17 (Geshu – drenajul diafragmei) situat la


1,5 cun de linia mediană, în afara apofizei
spinoase a vertebrei dorsale 7

Balonările
Balonările sunt umflări ale abdomenului datorate gazelor
captive în stomac sau în intestine. Poate fi vorba despre o tul-
burare funcţională care survine după o masă unde s-a mâncat
prea repede şi s-a înghiţit mult aer (aerofagie). Poate fi o balo-
nare intestinală provocată de digestia proastă cu supraproducţie
şi eliminare greoaie de gaze alimentare. În acest caz se diminu-
ează porţia de crudităţi şi de alimente Yin-reci a căror digestie
este mai dificilă.
În medicina tradiţională chineză balonările sunt considerate
energii nocive ce stagnează în intestine, iar în acest caz disper-
sarea (împrăştierea) energiilor negative va aduce cu sine ame-
liorarea suferinţei. Pentru a realiza acest obiectiv, dispersaţi
(stimulare forte) un punct eficace, VC10 (Xiawan – portarul de
jos) situat la 2 cun deasupra ombilicului (buricului).

VC10 (Xiawan – portarul de jos)


situat la 2 cun deasupra ombilicului
Că indicaţia acupunctorilor chinezi din antichitate este
extrem de eficace şi azi o ilustrează întâmplarea mea, de genul
celor cu "final neaşteptat". Familia S. a venit la Cluj de la câte-
va sute de kilometri pentru a cumpăra un Electropunctor.
Doamna îşi dorea aparatul, dar domnul, probabil obosit după
atâta drum, şi-a manifestat fără rezerve neîncrederea totală faţă
de aparat. Timp de aproape o oră, eu i-am oferit doamnei expli-
caţiile legate de utilizare având ca fundal sonor comentariile
absolut răutăcioase ale soţului. După două luni de la această
întâmplare încep să apară multe comenzi pentru Electropunctor
din oraşul familiei S. Curioasă fiind de unde provine "reclama"
despre aparat, aflu cu surprindere că cel care ne-a recomandat a
fost chiar clientul meu cârcotaş, soţul doamnei S. Ce se înâm-
plase? Domnul s-a balonat după o masă copioasă şi nu a reuşit
să scape de gaze prin metodele folosite anterior. Atunci doam-
na i-a aplicat procedura pentru balonări cu Electropunctorul. Se
stimula un singur punct! Surpriza a fost de proporţii, mai ales
că el nu credea că îl va ajuta! După câteva minute de la stimu-
lare a început să se liniştească. În mai puţin de o oră se simţea
bine, ca şi cum nu ar fi avut nimic înainte. De atunci încolo a
fost cel mai bun "agent de vânzări" pentru Electropunctor, din
zona lui.
O altă reţetă pentru balonări vă recomandă să stimulaţi
blând (în tonifiere), cu calm, întinşi pe pat sau fotoliu, la căl-
dură, timp de trei sau cinci minute fiecare dintre punctele
următoare: VS6, VC6, VC17.
În caz de balonare după masă,
respiraţie scurtă, palpitaţii:
VS6 (Neiguan – bariera
internă, punct Luo ) situat la 2
cun deasupra mijlocului
pliului anterior al pumnului,
între tendonul muşchilor
marele şi micul palmar (pe
partea stângă a corpului).
În caz de gaze intestinale cu zgomote în burtă: VC6 (Qihai –
marea energiei) situat la 1,5 cun sub ombilic, pe linia mediană;
VC17 (Shanzhong – mijlocul pieptului) situat la nivelul spaţiu-
lui 4 intercostal, pe linia ce leagă cele două mameloane (punct
sensibil la apăsare).

Transpiraţii excesive
Transpiraţia este un fenomen normal şi necesar pentru
menţinerea temperaturii constante a corpului. Hiperhidroza este
o transpiraţie excesivă, care poate fi generalizată sau locală, în
special la nivelul mâinilor, picioarelor şi axilelor. Intensitatea
transpiraţiei se diminuează o dată cu înaintarea în vârstă. În
afară de miros, semnele transpiraţiei excesive sunt: mâinile
permanent umede, sudoarea mâinilor impregnează coala de
hârtie, transpiraţia la nivelul axilelor umezeşte hainele, încăl-
ţămintea şi hainele se uzează mai rapid din cauza transpiraţiei,
apar modificări ale unghiilor.
În fiecare zi eliminăm prin transpiraţie prin porii pielii în
medie 500 de grame de apă. Căldura exterioară, exerciţiile fizi-
ce, febra, dar şi emoţiile pot modifica transpiraţia de o manieră
importantă. Glandele care secretă sudoarea sunt mai numeroase
în palmă, pe frunte şi pe talpa piciorului. Anumite persoane au
rapid mâinile jilave, picioarele ude, sunt nevoite să folosescă
şerveţele ca să se usuce. Aici luăm în consideraţie doar transpi-
raţiile anormale de factură emotivă.
În medicina chineză putem spune schematic că transpiraţia
este controlată prin două funcţii: cea de eliminare, a rinichilor
şi cea de circulaţie a inimii. În plan psihic, sentimentul de
teamă, de nelinişte datorită unei ameninţări este controlat de
rinichi, iar sentimentul de bucurie, de emoţie puternică e con-
trolat de inimă. Înţelegem astfel de ce o situaţie cu emoţii bru-
tale sau o stare de angoasă, de nelinişte sau de frică nedesluşită
faţă de mediul exterior poate fi declanşatorul eliminării apei
spre exterior (ca şi cum s-ar proteja de o situaţie resimţită ca
fiind agresivă). Aceasta explică transpiraţiile reci care acoperă
fruntea cu broboane de sudoare şi fac ca mâinile să devină
umede sau la limită "faci pe tine"! Tratamentul va consta în
restabilirea echilibrului energetic între cele două organe: rinichi
şi inimă.
O metodă foarte simplă pentru transpiraţii excesive constă
în stimularea prin moxa a căuşului palmei, aici aveţi două
puncte importante Vase-Sex 8 (VS8) şi Inimă 8 (I8). Efectul
este rapid şi plăcut.

VS8 (Laogong – palatul muncii,


punct Rong ) situat între
metacarpienele 2–3, în centrul
podului palmei
I8 (Shaofu – casa cea mică, punct
Rong) îndoind ultimele două degete
către centrul palmei, punctul este
situat între extremităţile celor două
degete

O variantă pentru calmarea transpiraţiilor excesive constă în


tonifierea timp de două trei minute, dimineaţa şi seara a
punctelor: R7, I6.
"Uscare" R7 (Fuliu – curentul contrar) I6 (Yinxi – boala Yin) situat la
situat la 2 cun deasupra fosei dintre 0,5 cun deasupra pliul pumnului,
maleola internă şi tendonul lui Achile pe partea degetului mic, pe artera
pe artera tibială posterioară. Tonifiază cubitală. Ameliorează circulaţia
funcţia rinichilor. lichidelor organice.

Pentru cazul mâinilor jilave, a


transpiraţiilor reci adaugă punc-
tul VS3 (Quze – mlaştina şerpu-
ită) situat la mijlocul pliului
cotului, pe partea internă a
tendonului bicepsului brahial
(partea dinspre corp).

Pentru transpiraţia picioarelor


utilizează R1 (Yongquan –
izvorul clocotitor) plantar, în
spaţiul dintre oasele metatar-
siene 2 şi 3, în spaţiul dintre
proeminenţele talpei (în
adâncitura care se formează
când flexăm laba piciorului).

Ameţelile
Ameţeala este senzaţia de rotire, cu pierderea echilibrului,
de cele mai multe ori. Destul de des ameţeala este insoţită de
greţuri, vărsături şi stare de rău. Ameţelile pot surveni în ascen-
sor, cu ocazia pornirii sau opririi sale bruşte, sau când se pri-
veşte de la înălţime. Spre deosebire de aceste ameţeli trecătoa-
re, se întâlnesc ameţeli cu caracter aproape permanent, în ca-
drul anumitor boli: otite, tumori cerebrale, artroză cervicală,
hipertensiune sau hipotensiune arterială, intoxicaţii cu nicotină
sau alcool.
Conform medicinii tradiţionale chineze, ameţela, cefaleea,
greţurile, vărsăturile, s-ar datora energiilor perverse. Ce trebuie
făcut dacă aveţi ameţeli? Pentru cele cu caracter permanent
adresaţi-vă medicului, pentru a la descoperi cauza şi a le trata.
Pentru ameţelile ocazionale tonifiaţi următoarele trei puncte.

VB5 (Xuanlu – craniul atârnat) situat între S8 şi VB7, la 0,5cun înapoia


inserţiei părului; în centrul osului temporal, cu două degete mai sus de
marginea superioară a pavilionului urechii
VB20 (Fengchi – iazul vântului) plasat la ceafă sub occipital, în fosa situată
între inserţia muşchilor trapez şi sternocleidomastoidian
PE1 (Yintang – punct extrameridian) situat între extremităţile interne ale
celor 2 sprâncene

Alergiile
Alergia este reacţia imunitară exagerată a organismului la
contactul repetat cu unele substanţe, numite alergene, care se
găsesc în anumite alimente (ouă, carne, căpşuni, etc), medica-
mente (aspirină, piramidon, penicilină, etc.), aer (praf, polen),
etc. Reacţia organismului faţă de aceste substanţe alergene este
tradusă prin apariţia unor boli: astmul bronşic, rinită alergică,
eczemă, urticarie, şoc anafilactic, etc. Cu toate că medicina
modernă posedă un bogat arsenal terapeutic, până acum nu s-a
descoperit medicamentul care să vindece această afecţiune.
Speranţe mari se pun în milenarea medicină tradiţională chi-
neză, ale cărei rezultate sunt remarcabile. În lipsa unui medic
acupunctor, dacă vei masa sau stimula cu căldură punctele F3,
F8 şi V13, prin dispersie, vei avea plăcuta surpriză de a ameli-
ora simptomele neplăcute ale alergiei de care suferi.

V13 (Feishu – drenajul plămânilor, punct Shu


dorsal) situat la 1,5 cun de linia mediană, în
apropierea apofizei spinoase a vertebrei dorsale 3

F8 (Ququan – izvorul
şerpuit) cu genunchiul
flectat, este situat la
extremitatea internă a
pliului de flexie
F3 (Taichong - marele nod, punct Yuan, Shu)
situat la 2 cun deasupra comisurii între degetele 1
şi 2 de la picior

Diarea
Toată lumea ştie cum se manifestă diareea: scaune nume-
roase, moi sau lichide, uneori însoţite de dureri abdominale,
vărsături, febră, stare generală rea. Nu multă lume ştie că sti-
mularea acupunctelor are efecte foarte bune contra diareei. Pe
lângă tratamentul prescris de medic, pentru orice eventualitate
este bine să reţineţi un punct special, al cărui vid energetic este
"marele vinovat" de producerea diareii, SP4. Se recomandă sti-
mularea în dispersie a punctului SP4 (Gongsun – nepotul prin-
ţului, punct Luo) situat pe marginea internă a piciorului, la
jumătatea lungimii metatarsianului 1. Alte indicaţii: greţuri,
balonări.

Edemele
Edemele sunt umflăturile produse de creşterea cantităţii de
lichide din ţesuturi, în special din piele. Apăsând cu degetul pe
regiunea umflată se va produce o mică depresiune care persistă
un timp. Edemele se datoresc unor tulburări în circulaţia sânge-
lui sau a limfei, cauzate fie de un obstacol, fie de un proces
inflamator, boli de rinichi, de inimă, de ficat, traumatisme sau
carenţe proteino-vitaminice masive, ce produc cunoscutele ede-
me ale foamei. Medicina tradiţională consideră edemele ca
fiind consecinţa excesului de energie din meridianul rinichiu-
lui. Se stimulează în dispersie R7 (Fuliu – curentul contrar)
situat la 2 cun deasupra fosei dintre maleola internă şi tendonul
lui Achile pe artera tibială posterioară.

Hemoragia nazală
Pierderile de sânge prin nas sunt uşoare în general, majo-
ritatea oprindu-se fără intervenţia medicului. În anumite situaţii
hemoragia nazală este benefică, fiind un fel de supapă de sigu-
ranţă pentru organism, prin care este eliminat surplusul de
sânge, de exemplu în hipertensiunea arterială cu cifre tensio-
nale foarte mari, la unii bolnavi de inimă sau la femeile lipsite
de menstruaţie. Alte cauze pentru hemoragia nazală sunt: tra-
umatisme la nivelul nasului, inhalarea de praf, boli de sânge,
boli infecţioase, căldura, etc. Apariţia frecventă a acestei hemo-
ragii este explicată şi prin fragilitatea crescută a vaselor de la
nivelul mucoasei nazale. În medicina tradiţională chineză,
pentru a opri sângerarea nazală se stimulează prin dispersie
punctele IS3(Houxi, punct Shu – stăpânul torentului) şi IG20
(Yingxiang – perceţia miresmelor)

IS3( Houxi – stăpânul torentului, punct Shu) cu pumnul închis, este situat în
depresiunea formată în spatele articulaţiei metacarpo-falangiene de la
degetul mic de la mână
IG20 (Yingxiang – perceţia miresmelor) situat la 0,5 cun de marginea
externă a aripii nasului, în pliul naso - labial

Hipertensiunea arterială
Vorbim despre hipertensiune arterială atunci când se depă-
şesc valorile normale: maxima este peste 16 cm Hg şi minima
peste 9,5cm Hg. În lumina medicinii tradiţionale, hipertensiu-
nea este consecinţa unui exces energetic din anumite meridia-
ne, energia Yin fiind perturbată de o mânie violentă, iar energia
Yang de o bucurie prea mare. Desigur că hipertensiunea arteri-
ală va fi tratată numai de către medic, ceea ce nu contraindică
stimularea prin dispersie a punctului VB20 (Fengchi – iazul
vântului) plasat la ceafă sub occipital, în fosa situată între
inserţia muşchilor trapez şi sternocleidomastoidian şi prin
tonifiere a punctului R2 (Rangu – valea în flăcări) situat în
depresiunea antero-inferioară a scafoidului tarsian.

Hipotensiunea
Se consideră hipotensiv adultul care, la măsurători repetate,
va prezenta cifre tensionale sub 10 cm Hg pentru maximă şi
sub 6 cm Hg pentru minimă. Puteţi folosi şi stimularea punctu-
lui VS9 ( Zhongchong - nodul mijlociu, punct Jing) situat la
baza unghiei mediusului, punct cu acţiune pe circulaţia
sângelui.

Indigestia
După o masă copioasă cu grăsimi, maioneză sau crustacee,
stomacul poate să nu mai facă faţă la digerarea alimentelor. La
unele persoane indigestia apare după o emoţie puternică, din
cauza diminuării secreţiei gastrice. Stimulaţi prin dispersie
punctul SP4 (Gongsun – nepotul prinţului, punct Luo) situat pe
marginea internă a piciorului, la jumătatea lungimii metatarsi-
anului 1 şi punctul VC10 (Xiawan – portarul de jos) situat la 2
cun deasupra ombilicului.

Insolaţia
Insolaţia, spune medicul tradiţionalist, este provocată de
"foc", unul din cei 6 factori ai energiei perverse. Stimulaţi prin
tonifiere punctul VS6 (Neiguan – bariera internă, punct Luo )
situat la 2 cun deasupra mijlocului pliului anterior al pumnului,
între tendonul muşchilor marele şi micul palmar (pe linia de
mijloc a antebraţului, partea dinspre palmă) şi prin dispersie
punctul VG25 (Renzhomg (Shuigou) – foseta principală) situat
în vârful nasului.

Leşinul
Leşinul sau lipotimia survine din cauza unei proaste irigaţii
cu sânge a creierului sau se produce din acuza unei dureri vio-
lente, a unui şoc emoţional puternic, din lipsa de aer sau a căl-
durii excesive (în aglomeraţii). Medicina tradiţională chineză
consideră lipotimia ca fiind produsă de lipsa de energie din
meridianul inimii se va stimula prin dispersie punctul I9
(Shaochong - râpa cea mică, punct Jing) situat la baza unghiei
degetului 5 (degetul mic), pe partea degetului 4 (inelar) şi
punctul VG25 (Renzhong (Shuigou) – foseta principală) situat
în vârful nasului.

Referinţe
Chirilă, P, D. Constantin "Medicină Naturistă" Editura Medicală,
Bucureşti 1987
Constantin, D., C. Ionescu-Târgovişte "Acupunctura, de la tradiţie la
ştiinţele moderne", Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1988
Guillaume, Madeleine "Acupunctura", Omegapres, Bucureşti 1992
Ionescu-Târgovişte, C. "Electro-acupunctura", Editura Sport-Turism
1984
Ivan, Sabin "Un masaj la îndemâna oricui: Presopunctura" Editura
Medicală, Bucureşti 1983
Petcu, Florian "Acupunctură fără ace", Editura Universal Pan,
Bucureşti 1998
Requena, Yves "Terrains et pathologie en acupuncture" 3 volume,
Editura Maloine, Paris 1984
CA SĂ FII MEREU ÎN FORMĂ
A te trata când eşti deja bolnav,
înseamnă că începi săparea fântânii când deja ţi-e sete!
(proverb chinezesc)

Statul chinez din antichitate a legiferat ca medicul să fie


plătit de pacienţii săi doar atât timp cât aceştia erau sănătoşi, iar
când se îmbolnăveau el era obligat să-i trateze fără bani!
Medicul trebuia să afişeze numărul pacienţilor care i-au murit
pentru a se şti cât de bun este. Ce consecinţe extraordinare are
o aşa lege! Acel medic se concentra pe menţinerea stării de
sănătate a pacienţilor săi, îi supraveghea permanent pentru a
putea detecta orice dezechilibru şi a-l corecta. Astăzi medicina
are ca obiectiv tratarea bolilor, iar noi considerăm că trebuie să
mergem la medic doar atunci când suntem bolnavi. Această
diferenţă esenţială de atitudine a determinat Medicina Tradi-
ţională Chineză să producă metode de menţinere a stării de
sănătate şi prevenire a apariţiei bolilor. Remarcabile în acest
sens sunt procedurile de tonifiere (fortificare, întărire) a
organismului.
Pentru a fi în formă, pentru a-ţi îmbunătăţi funcţionarea
corpului tău foloseşte doar una din procedurile de tonifiere
indicate mai jos, ca atare sau combinând puncte de la mai mul-
te proceduri. Este preferabil să nu depăşeşti 5 puncte de stimu-
lat pe şedinţă. Procedura de tonifiere care ţi se potriveşte o poţi
utiliza în combinaţie cu alte proceduri descrise pentru tratarea
unei afecţiuni specifice: dureri, insomnie, etc. Folosind siste-
matic procedura de tonifiere (2 săptămâni "da", 1 săptămână
pauză) vei genera o stare generală de bine şi vei armoniza
funcţionarea organismului.
Localizează pe corpul tău punctele recomandate. Măsura-
rea în acupunctură se face în cun-i. Un cun reprezintă o lăţime
de deget mare de la mâna ta. Ajutător ai mai jos figura cu alte
măsuri în cun-i: 1,5 cun, lăţimea degetelor arătător şi mijlociu
alăturate, 3 cun cele 4 degete ale mâinii împreună şi 2 cun
lungimea degetului arătător de la vârf la a 2-a încheietură.

1 cun 1,5 cun 2 cun 3 cun


Stimulează acupunctele aşa cum a fost deja descris la început:
- TONIFIERE: încălzire (masare) lentă, uşoară, prelungită;
- DURATA stimulării unui punct: minim 1 minut, maxim 10
minute.
Încălzeşte acupunctul timp de 10-30 secunde, iluminează
în altă parte apoi revin-o pe punct. Vei constata că sezaţia de
fierbinte este mai intensă după înlăturarea sursei de căldură, nu
în timpul încălzirii. Se repetă de 10-20 ori stimularea pe acelaşi
punct într-o şedintă. Stimularea corectă va genera pe punct o
senzaţie de "vibraţie" şi chiar de propagare de-a lungul meri-
dianului (traseul pe care se distribuie acupunctele). Nu folosi
putere mare pentru stimulare. Numărul aplicaţiilor necesare
pentru a "trezi" acupunctul este o măsură a dezechilibrului pe
punct! Cu cât stimularea este mai uşoară, cu atât efectul este
mai tonifiant.

Tonic general
Stimulând punctele: Stomac 36 (S36), Vas de Concepţie 4
şi 6 (VC4 şi VC6), se obţine o acţiune de întărire generală a
organismului, cu accent pe iregularităţi digestive şi pe vigoare.
Folosind punctele Splină-Pancreas 6 (SP6) şi Vas de Concepţie
4 şi 6 (VC4 şi VC6) se obţine o tonifiere cu acţiune principală
pe sânge, anemie, lasitudine severă, impotenţă, spermatoree.
S36 (Zusanli – trei intervale pe picior sau Calmul Divin) situat la 3 cun sub
marginea de jos a rotulei şi la 1 cun lateral de vârful osului tibial. S36 este
cel mai puternic acupunct, stimulat sistematic creşte energia corpului. Este
recomandat şi pentru îmbunătăţirea vederii (profilactic după 30 de ani).
VC4 (Guanyuan – izvorul acoperit, punct Mu al Intestinului Subţire ) situat
la 3 cun sub ombilic
VC6 (Qihai – marea energiei) situat la 1,5 cun sub ombilic

SP6 (Sannyinjiao – întoarcerea


celor 3 yin) situat la 3 cun
deasupra vârfului maleolei
interne, pe marginea posterioară
a tibiei

Tonic pentru Qi-ul întregului organism


Pentru chinezi, energia vitală a organismului (Qi-ul) este
guvernată de Plămâni. Stimulând punctele: Plămân 9 (P9) şi
Stomac 36 (S36) se acţionează pe energia organismului şi pe
respiraţie.
S36 (Zusanli – trei intervale pe
picior sau Calmul Divin) situat la 3
cun sub marginea de jos a rotulei şi
la 1 cun lateral de vârful osului
tibial

P9 (Taiyuan – marea vâltoare, punct


Yuan, Shu) situat pe pliul pumnului,
în scobitura radială

Tonic pentru Ficat


Ficatul are un rol important în detoxifierea organismului şi
în imunitate. În medicina chineză ficatul guvernează funcţio-
narea muşchilor. Se recomandă punctele: Ficat 3 şi 5 (F3, F5),
Vezică 18 (V18) şi Veziculă Biliară 37 (VB37).

F3 (Taichong - marele nod, punct Yuan,


Shu) situat la 2 cun deasupra comisurii VB37 (Guangming – lumina
între degetele 1 şi 2 de la picior strălucitoare, punct Luo) situat la
F5 ( Ligou - şănţuleţul tocit, punct Luo) 5 cun deasupra maleolei externe,
situat la 5 cun deasupra maleolei interne, aproape de marginea anterioară a
la marginea posterioară a tibiei peroneului
Tonic pentru Rinichi
Rinichiul este depozitarul energiei ancestrale a organismu-
lui în medicina tradiţională chineză (ereditatea) şi guvernează
oasele. Se recomandă stimularea în tonifiere pe punctele:
Rinichi 3 (R3), Vas Guvernor 4 (VG4) şi Vezică urinară 23 şi
11 (V23 şi V11)

VG4 (Mingmen – poarta destinului) situat pe coloana vertebrală, sub


apofiza spinoasă a vertebrei lombare 2, la nivelul orizontalei ce trece prin
vârful crestei osului iliac (osul bazinului), pe linia orizontală ce uneşte
capetele libere ale coastelor numărul 12, [în plan orizontal cu ombilicul]
V23 (Shenshu – denajul rinichilor, punct Shu dorsal) situat la 1,5 cun de
linia mediană, pe orizontala trecând prin apofiza spinoasă a vertebrei
lombare 2
V11 (Dazhu – marea lutre) reuniunea oaselor situat la 1,5 cun bilateral de
prima vertebră dorsală (aceasta de găseşte sub vertebra proeminentă de la
baza gâtului)

R3 (Taixi – marele torent, punct


Yuan ) situat în fosa dintre maleola
internă şi tendonul lui Achile
La punctele precedente se poate adăuga punctul Vezică Biliară
39 (VB39) care acţionează asupra măduvei şi influenţează
puternic imunitatea, lupta împotriva infecţiilor.

VB39 ( Xuanzhong (Juegu) -


clopotul suspendat) situat la 3 cun
deasupra maleolei externe, la
marginea posterioară a peroneului

Tonic general şi prevenirea bronşitei


Înaintea perioadelor cu risc de îmbolnăvire (iarna şi primă-
vara) se face o cură de 10 şedinţe zilnice. Rezultate foarte bune
la 3-5 cure pe an. Se recomandă stimularea punctelor: Vas
Guvernor 14 (VG14), Vezică 43 (V43), Vas de Concepţie 6
(VC6), Stomac 36 (S36).

VG14 (Dazhui – marea vertebră) sub apofiza spinoasă a vertebrei cervicale


7 (cea mai proeminentă, atunci când aplecăm capul)
V43 (Gaohuang - drenajul regiunii situate sub inimă ) situat la 3 cun de linia
mediană, în afara apofizei spinoase a vertebrei dorsale 4, în spaţiul 4
intercostal, pe marginea internă a omoplatului [aprope de mijlocul laturii
omoplatului dinspre coloana vertebrală]
S36 (Zusanli – trei intervale pe
picior sau Calmul Divin) situat
la 3 cun sub marginea de jos a
rotulei şi la 1 cun lateral de
vârful osului tibial

VC6 (Qihai – marea energiei)


situat la 1,5 cun sub ombilic

Tonifiant pentru Sânge


Pentru un reglaj global al sângelui, bun în colesterolemie,
menstre, sângerări, se folosesc punctele: Splină-Pancreas 1, 6,
10 (SP1, SP6, SP10) şi Vas de Concepţie 6 (VC6).
SP10 (Xuehai – marea de sânge) situat la 2
cun deasupra marginii interne a rotulei, în
mijlocul proeminenţei muşchiului vast
intern
SP6 (Sanyinjiao – joncţiunea celor 3 yin)
situat la 3 cun deasupra vârfului maleolei
interne, pe marginea posterioară a tibiei
SP1 (Yinbai – seninul ascuns) situat la
baza unghiei halucelui, lateral

VC6 (Qihai – marea energiei)


situat la 1,5 cun sub ombilic
Tonic Yang al Inimii
În caz de paloare, letargie, gâfâială şi transpiraţii spontane
intense la efort, palpitaţii, înfrigurare, membre reci, frisoane,
edeme se recomandă punctele: Vase-Sex 5 şi 6 (VS5, VS6),
Inimă 5, 7, 8 (I5, I7, I8), Vas de Concepţie 4, 6 şi 17 (VC4,
VC6, VC17).

VS5 (Jianshi – mijlocul perfect, punct Jing) la VC4 (Guanyuan – izvorul


3 cun deasupra mijlocului pliului anterior al acoperit, punct Mu al
pumnului, între tendonul muşchilor marele şi Intestinului Subţire ) situat
micul palmar (pe linia de mijloc a la 3 cun sub ombilic
antebraţului, partea dinspre palmă) VC6 (Qihai – marea
I5 (Tongli – pătrunderea în interior, punct energiei) situat la 1,5 cun
Luo) situat la 1 cun sub pliului articulaţiei sub ombilic
pumnului, pe suprafaţa interioară a VC17 (Shanzhong –
antebraţului mijlocul pieptului) situat la
I7 (Shenmen – poarta spiritului, punct Shu, nivelul spaţiului 4
Yuan) situat puţin sub pliul pumnului, pe intercostal, pe linia ce
artera cubitală leagă cele două
I8 (Shaofu – casa cea mică, punct Rong) mameloane
îndoind ultimele două degete către centrul
palmei, punctul este situat între extremităţile
celor două degete
Tonic general pentru creşterea imunităţii
Punctele de pe spate răspund foarte bine la stimularea prin
moxă. În anemie, neurastenie, debilitate, bronşită, pleurezie,
tuberculoză, la fumători, în slăbiciune generală, folosiţi punc-
tele: Vas Guvernor 14 (VG14), Vezică Urinară 43 (V43,
Gaohuang, punctul celor 100 de maladii), Vezică Urinară 17
(V17).
Pentru întărirea ficatului adăugaţi Vezică 18 (V18).
Pentru întărirea rinichiului stimulaţi: VG4 (Mingmen –
poarta destinului) şi V23 (Shenshu – denajul rinichilor).

VG14 (Dazhui – marea vertebră) situat sub apofiza spinoasă a vertebrei


cervicale 7 (cea mai proeminentă, atunci când aplecăm capul)
V43 (Gaohuang - drenajul regiunii situate sub inimă ) situat la 3 cun de linia
mediană, în afara apofizei spinoase a vertebrei dorsale 4, în spaţiul 4
intercostal, pe marginea internă a omoplatului [la mijlocul laturii
omoplatului dinspre coloana vertebrală] - punctul celor 100 de maladii
V17 (Geshu – drenajul diafragmei) situat la 1,5 cun de linia mediană, în
afara apofizei spinoase a vertebrei dorsale 7
V18 (Ganshu – drenajul ficatului, punct Shu dorsal) situat la 1,5 cun de linia
mediană, pe orizontala trecând prin apofiza spinoasă a vertebrei dorsale 9
VG4 (Mingmen – poarta destinului) situat pe coloana vertebrală, sub
apofiza spinoasă a vertebrei lombare 2, la nivelul orizontalei ce trece prin
vârful crestei osului iliac (osul bazinului), pe linia orizontală ce uneşte
capetele libere ale coastelor numărul 12, [în acelaşi plan orizontal cu
ombilicul]
V23 (Shenshu – denajul rinichilor, punct Shu dorsal) situat la 1,5 cun de
linia mediană, pe orizontala trecând prin apofiza spinoasă a vertebrei
lombare 2

Referinţe
*** "Manual de acupunctură chineză", Academia de medicină
tradiţională chineză (Peking 1977), Editura Medicală, Bucureşti 1982.
Petcu, Florian "Acupunctură fără ace", Editura Universal Pan,
Bucureşti 1998
Requena, Yves "Terrains et pathologie en acupuncture" 3 volume,
Editura Maloine, Paris 1984
Ross, Jeremy "ZANG FU. Organes et Entrailles en Medicine
Traditionnelle Chinoise" Editura France Medic, Valenciennes, 1989