Sunteți pe pagina 1din 4

CURS 23.11.

2021

Cariera reprezintă succesiunea de posturi ocupate de către un individ de-a lungul vieții sale
profesionale. /
Cariera reprezintă avansarea sau ascensiunea într-o organizație sau în ierarhia profesională /
Cariera este ocupația sau profesiunea pe care individul o urmează de-a lungul vieții sale
profesionale
Managementul carierei reprezintă procesul de proiectare și implementare a scopurilor și
strategiilor (planurilor) care să permită organizației să-și satisfacă necesarul de RU, iar
indivizilor să-și îndeplinească scopurile propriilor lor cariere
Obiectivele Managementului Carierei
- Integrarea nevoilor individuale ale angajaților cu cele existente la nivel organizațional
- Conceperea unei politici de dezvoltare a carierelor în concordanță cu activitatea
desfășurată la nivel organizațional
- Sprijinirea angajaților în identificarea calificărilor, a competențelor necesare atât
pentru posturile curente, cât și pentru cele viitoare
- Identificarea și sprijinirea celor mai competenți angajați prin satisfacerea nevoilor și
aspirațiilor acestora
- Revitalizarea celor care manifestă o stagnare a propriilor cariere
Managementul carierei presupune multiple interdependențe/legături între planificarea
carierei care se poate face atât la nivel individual cât și la nivel organizațional, precum și
dezvoltarea carierei

Planificarea carierei (definiție, rezultatul unui astfel de proces, etapele procesului de


planificare, factorii care influențează planificarea carierei)
Procesul planificării carierei constă în stabilirea obiectivelor carierei, elaborarea și aplicarea
strategiilor privind cariera, autoevaluarea și analiza oportunităților precum și evaluarea
rezultatelor obținute
Dezvoltarea carierei reprezintă procesul de regulă pe termen lung care acoperă întreaga
carieră a unei persoane și care cuprinde programele și activitățile necesare îndeplinirii
planului carierei la nivel individual
Rezultatul planificării carierelor îl constituie/reprezintă traseul carierei care din perspectiva
angajatului reprezintă succesiunea de posturi pe care acesta le ocupă în vederea satisfacerii
obiectivelor carierei, respectiv a intereselor proprii
Traseul carierei are 2 mari forme:
- Traseu tradițional: reprezintă mobilitatea ascendentă a individului într-un singur
domeniu de activitate
- Traseu netradițional: care rezultă din experiențele, practicile vieții organizaționale,
deci această formă de traseu de carieră se caracterizează prin faptul că el oferă
mobilitate ascendentă, laterală, cât și descendentă angajaților
Procesul complex presupune parcurgerea mai multor etape:
- Stabilirea/identificarea angajaților ale căror cariere urmează să se planifice
- Determinarea traseelor carierelor acestora
- Determinarea responsabilităților în domeniul planificării carierelor
- Stabilirea planurilor individuale de carieră. Această ultimă etapă în procesul de
planificare a carierelor presupune la rândul ei parcurgerea mai multor pași,
respectiv:
o Stabilirea de către individ a obiectivelor carierei sale și autoevaluarea
propriilor capacități și abilități
o Evaluarea de către specialiștii organizației a competențelor membrilor ei
o Comunicarea de către angajați către managementul organizației a propriilor lor
opțiuni privind carierele alese
o Consilierea angajaților în vederea stabilirii unor obiective realiste respectiv a
unor planuri adecvate referitoare la carierele lor
Factorii care influențează planificarea carierei la nivel individual:
- Autoidentitatea individului: reprezintă modul în care individul își percepe propria lui
personalitate (Temperament, caracter, intenții, voință, aspirații)
- Interesele: se referă la valorile sau la sistemele de valori în funcție de care indivizii își
aleg propria carieră
- Personalitatea: elementul stabil al conduitei unei persoane, respectiv ceea ce o
caracterizează și o diferențiază de altă persoană
- Mediul social: reprezintă acel spațiu de viață care influențează din punct de vedere
socio-economic educativ individul. Acesta cuprinde familia, educația, pregătirea
profesională, modelul socio-cultural specific

Stadiile / etapele de dezvoltare ale unei cariere


Conform literaturii și practicii manageriale în domeniul MRU au fost stabilite 4 mari stadii de
dezvoltare ale carierei
- Explorarea: a fost plasat de către specialiști până în jurul vârstei de 25 ani
- Stabilirea: 30-45 ani
- Mijlocul carierei: 45-55 ani
- Eliberarea/Pensionarea: 55-60 și peste 65 ani
EXPLORAREA este stadiul în care individul cercetează diferitele variante care i se pun la
dispoziție comparându-le cu propriul lor sistem de valori
Problema cheie a acestui stadiu o constituie concordanța între valorile și stilul de viață al
individului, cât și cerințele, respectiv avantajele și dezavantajele oferite de către un post sau
altul.
Alegerea unui anumit post și intrarea într-o anumită carieră sunt decizii extrem de importante
în acest stadiu, ele presupunând o autoevaluare realistă a propriilor posibilități, iar pe de altă
parte o evaluare adecvată a oportunităților oferite de o organizație sau alta
STABILIREA: este etapa cea mai importantă a vieții active a oricărei persoane, deoarece are
loc angajarea individului pe un anumit post, intrarea lui într-o anumită carieră și integrarea lui
în respectiva organizație. Pe parcursul acestui stadiu, atât indivizii cât și organizațiile își
propun să cunoască oportunitățile de care dispun.
Spre finalul acestui stadiu apare așa numitul punct nodal din care se pot desprinde 3 mari
direcții: dezvoltarea/ avansarea în carieră, menținerea la același nivel, stagnarea în carieră sau
începutul declinului profesional
MIJLOCUL CARIEREI: acest stadiu cuprinde atât avansări ale persoanei, deci dezvoltarea
respectivei persoane, cât și menținerea ei la același nivel sau poate chiar începutul declinului
profesional.
Mijlocul de carieră este perioada marilor reevaluări profesionale respectiv persona își
evaluează atât realizările pe care le-a avut până în acel moment cât și insuccesele profesionale
În acest stadiu de fapt apare conștientizarea din partea multor angajați, a limitelor lor
profesionale, a începutului declinului profesional ceea ce de multe ori impune schimbarea
obiectivelor propriei cariere
În acest stadiu poate avea loc dezvoltarea de către individ a altor interese profesionale și
eventual planificarea unei alte cariere
ELIBERAREA/PENSIONAREA: acest ultim stadiu al carierei semnifică apropierea și
acceptarea pensionării de către angajați
Deoarece pensionarea îi sperie pe mulți, iar pentru alții este bine venită, rolul managementului
organizației este unul foarte mare în sensul că acesta trebuie să încurajeze și să stimuleze
angajații, să continue să-și îndeplinească cât mai eficient sarcinile profesionale până în
momentul eliberării.
Fără a neglija pregătirea angajaților pentru momentul pensionării, managementul
organizațiilor trebuie să se gândească la introducerea unor modele flexibile de muncă pentru
toți angajații care se apropie de acest moment al eliberării din carieră

Eficacitatea carierei
- Performanța carierei: cei mai cunoscuți indicatori prin care apreciem performanța
într-o carieră sunt postul respectiv salariul, deoarece atât promovările rapide
(promovarea fiind principala formă de dezvoltare a carierei), cât și creșterile salariale
reflectă un nivel ridicat al performanței în carieră
- Atitudinea față de carieră: reprezintă modul în care individul percepe și evaluează
propria lui carieră. Atunci când el are o atitudine pozitivă, înseamnă că percepția și
evaluarea lui față de propria carieră este una pozitivă. Când atitudinea lui este
negativă, perceperea și evaluarea propriei cariere sunt negative
- Adaptabilitatea carierei: reprezintă modul în care indivizii reușesc să se adapteze
existente la nivel organizațional, precum și preocuparea organizației de a investi în
pregătirea și dezvoltarea propriilor angajați
- Identitatea carierei: se referă la modul în care indivizii percep viața lor (propriul lor
sistem de valori) în raport cu timpul care trece ireversibil. Conținutul acestui criteriu
poate fi reflectat prin următoarea întrebare „Ce doresc eu să fiu și ce trebuie să fac
pentru a deveni ceea ce vreau să fiu?”

S-ar putea să vă placă și