Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 10

Analiza conditiilor de forma :

-forma ceruta pentru validitatea unui act juridic civil=consta in formalitatiile cerute de lege pt ca actul
juridic civil sa fie valabil.Prin exceptie, aceste formalitati pot fi impuse prin vointa partiilor printr-un
antecontract incheiat de acestea.De regula, forma impusa de lege este forma autentica.Prin exceptie,
legiuitorul poate impune o alta forma decat cea autentica ceruta pentru valabilitatea acelui act (ex:
forma scrisa).

Caractere:

a)este incompatibila cu exprimarea tacita a consimtamantului;

b)nerespectarea acestei forme atrage nulitatea absoluta a actului;

c)este exclusiva pt ca legea sau partiile prin exceptie, impune sau impun o singura formalitatea pt acel
act juridic civil;

Conditii/cerinte:

1.Intreg actul sa imbrace forma ceruta de lege sau impusa de parti, prin exceptie;

2.Actele care modifica sau pun capat unor acte pt care legea sau partiile impun o anumita forma trebuie
incheiate in aceeasi forma.

3.Actele aflate in interdependenta cu un act pt care legea sau partiile impune,impun dupa caz o anumita
forma pt validitatea trebuie sa imbrace aceeasi forma.

Aplicatii:

Ex: actele translative sau constitutive de drepturi reale imobile ce urmeaza a fi inscrise in cartea funciara
trebuie incheiate in forma autentica; sau contractul de donatie, promisiunea de donatie, sau contractul
de intretinere treb incheiate in forma autentica pt a fi valabile;

-forma ceruta pt proba actului juridic civil=reprez o formalitatea impusa de lege fara exceptii pt
dovedirea actului juridic civil in cazul unui litigiu;Aceasta formalitatea este obligatorie fiind impusa
printr-o norma imperativa.

Aplicatii :

-actele juridice cu o valoare mai mare de 250 lei trebuie incheiate in forma scrisa. (art 309 din NC de
Procedura Civila);

-legea impune pt anumite acte juridice civile o forma ceruta ad probationes (forma scrisa); ex: contractul
de asigurare, contractul de depozit, contractul de tranzatie- contracte in care in mod expres, prin
conditii speciale legiuitorul impune forma scrisa pt proba lor indiferent de valoarea obiectului acestora;

Sanctiunea nerespectarii unei asemenea forma este imposibilitatea probarii unui asemenea act in cazul
unui litigiu;
-forma ceruta pt opozabilitate fata de terti=formalitatea impusa de lege pt ca tertii sa respecte
drepturile partiilor nascute dintr-un act juridic civil;

Aceasta forma este impusa numai pt anumite acte juridice civile care produce consecinte importante
fata de terti si fata de parti.

Sanctiunea nerespectarii acestei forme este inopozabilitatea actului fata de terti.( actul nu exista pt terti)

Aplicatii :

-inscrierea in cartea funciara a actelor translative sau constitutive de drepturi reale imobiliare.

-notarea in cartea funciara a unor drepturi, situatii juridice sau acte prevazute de art 902 din NCC;

-inscrierea in arhiva electoronica de garantii reale mobilare a garantiilor reale mobiliare, a dr reale
acesorii;

-notificarea cesiunii de creanta debitorului cedat sau acceptarea cesiunii de acesta;

Modalitatiile actului juridic civil

-sunt elemente facultative intr-un act juridic civil, de regula; ele pot lipsi dintr-un ajc;

-modalitatii ajc:termenul, conditia si sarcina.

Termenul

-este un eveniment viitor si sigur ca realizare care amana exercitarea unui drept si executarea unei
obligatii corelative sau stingerea unui dr sau a unei obligatii corelative.

Dupa criteriul efectelor, termenele sunt:

-suspensive-amana exercitarea unui dr si executarea unei obligatii corelative ( se suspenda);

-extinctive-are ca efect stingerea unui drept sau a unei obligatii corelative;

Dupa izvorul lor, termenele sunt :

-conventionale(constiuie regula)-sunt stabilite prin conventia partiilor;

-legale-sunt stabilite prin lege;

-jurisdictionale-sunt stabilite printr-un organ jurisdictional, de regula o instanta de judecata;

Dupa criteriul partii in favoarea careia e stabilit termenul, termen stabilit in fav:

-crediotrului;

-debitorului;

-atat a creditorului, cat si a debitorului;


Dupa criteriul cunoasterii de catre partii a intinderii termeului in momentul incheierii actlui:

-termene certe:intinderea e cunoscuta de parti in momentul incheierii actului;

-termene incerte:intinderea nu e cunoscuta de parti in mom incheirii actului;

Efectele termenului :

-efectele termenului suspensiv

–inainte/pendente termeni suspensiv :

1.creditorul nu poate executa silit obligatia debitorului;

2.plata facuta de debitor de buna voie este valabila fiindca atat obligatia debitorului, cat si dreptul de
creanta s-au nascut din momentul incheirii actului;

3.creditorul poate incheia acte de conservare cu privire la dreptul sau;

4.niciunea dintre parti nu poate opune compensatia(este o modalitate de stingere a unei obligatii atunci
cand exista obligatii reciproce intre doua persoane fizice sau juridice avand ca obiect bunuri de acelasi
gen);

5.in actele translative de propietate inainte de implinirea termenului suspensiv, propietatea s-a
transmis, termenul suspensiv nu amana transmiterea propietatii;

6.in cazul actelor translative de propietate care au ca obiect derivat un bun individual determinat si
aceste peiere foruit inainte de implnirea termenului suspensiv stabilit de parti pt predarea bunului, riscul
contractului va fi suportat de debitorul obligatiei de predare;

7.termenul de prescriptie extinctiva nu incepe sa curga inaintea de implinirea termenului suspensiv;

8.intentarea actiunii revocatorii este posibila inaintea implinirii temrenului suspensiv fiindca lega nu
impune condita caracterului exigibil al creantei creditorului reclamant;

Actiunea revocatorie = actiunea prin care un creditor chirografar urmareste declarea inopozabilitatii
unui ajc incheiat de debitorul lui cu fraudarea interesului creditorului( act prin care debitorul a devenit
insolvabil sau si-a marit starea de insolvabilitate);

9.actiunea oblica intentata de creditorul chirografar inaintea implinirii termenului suspensiv va fi


respinsa fiindca legea impune conditia caracterului exgibil al creantei creditorului reclamant.

Actiunea oblica=actiunea intentata de creditorul chirografar in numele debitorului sau, actiune prin care
acesta urmareste exercitarea unui drept al debitorului fata de o terta persoana atunci cand debitorul
refuza sau negilizeaza sa-l exercite prejudiciindu-l pe creditorul sau;

Dupa implinirea termenului suspensiv plata efectuata poate fi pastrata,dar daca debitorul nu a platit de
buna voie poate fi executa silit obligatia acestuia.
-Poate fi opusa compensatia si se poate admite actiunea oblica.

-Termenul de prescriptie extinctiva incepe sa curga din momentul implinirii termenului suspensiv.

Efectele termenului extinctiv:

Pana la implinirea termenului extinctiv drepturile nascute pot fi exercitate iar obligatii pot fi executate
silit.

Termenul de prescriptie extinctiva incepe sa curga din mom incheierii actului.

Poate fi admisa actiunea revocatorie sau cea oblica

Dupa impinirea termenului extinctiv dr si obligatia corelativa a acestuia se sting a.i. :

a)orice plata efectuata ulterior implinirii termenului este nedatorata fiind supusa restituirii.

b)nu se poate cere executarea silita.

c)nu este admisibila actiunea revocatorie .

d)nu e admisibila actiunea oblica.

e)nu poate fi opusa compensatiei.

Conditia

-este o imprejuarea viitoare si nesigura ca realizare care determina nasterea sau stingerea unui drept si
a obligatiei corelative a acestuia .

Dupa efecte distingem:

-conditia suspensiva=cea a carei realizare duce la nasterea unui drept si a obligatiei corelative ei;

-conditia rezolutorie=duce la stingerea unui dr si a obligatiei corelative;

Dupa criteriul vointei partiilor in realizarea lor distingem:

-cond cazuale=sunt imprejurariile a caror realizarea depinde de o intamplare;

-cond mixte=sunt imprejurariile a caror realiz depinde de vointa unei parti si de vointa unui tert
determinat;

-cond potestative:

Conditii pur postestative –cele a caror realiz depinde exclusiv de vointa unei parti;

Conditii simple potestative –cele a caror realiz exclusiv atat de vointa unei parti, cat si de vointa unei
pers nedeterminate, cat si de o imprejurare exterioara;
Stipularea unei condtii pur potestative in favoarea debitorului atrage nulitatea obligatiei,iar daca acea
obligatie este esentiala potrivit vointei partiilor va atrage si nulitatea actului .

Efectele conditiei:

Efectele conditiei suspensive:

Reliz unei conditii suspensive produce efecte retroactive pana la momentul incheierii actului .

Conditia suspensiva afecteaza existenta actului si nu numai executarea lui .

Inainte de realiz conditiei suspensive :

1.plata facuta de debitor de buna voie e nedatorata fiind supusa restituirii;

2.nu se poate obtine executarea silita a obligatiei ;

3.nu poate fi opusa compensatiei;

4.nu se produce efectul translativ inca in cazul actelor transaltive de drept;

5.daca bunul nu a fost predat inca si acesta este un bun individual determinat, riscul contractului va fi
suportat de debitorul acestei obligatii;

6.actiunea revocatorie se va respinge;

7.actiunea oblica se va respinge;

8.termenul de prescriptie extinctiva nu incepe sa curga;

9.creditorul poate lua masuri de consevare a dr sau cum ar fi notarea in cartea funciara a dr real
imobiliar afectat de conditia suspensiva;

In cazul efectelor ulterioare:

-daca s-a realiz conditia suspensiva plata facuta de debitor devine valabila iar daca nu a fost facuta se
poate cere executarea silita a obligatiei;Prin exceptie, realiz conditiei suspensive nu produce efecte in
privinta:

a) fructelor culese de instainator pana la realz conditiei suspensive;

b) actele de adm incheiate de debitor inainte de realiz cond suspensive raman valabile;

c) termenul de prescriptie extinctiva nu incepe inca sa curga;

-daca nu se realiz conditia suspensiva :

a)plata facuta de debitor ramane nedatorata;

b)nu se poate cere executarea silita a oblig debitorului;

c)actele de instrainare a bunului,acte incheiate de debitor se consolideaza in timp ce actele inchieate de


creditor nu isi vor mai produce vreodata efectele;

S-ar putea să vă placă și