Sunteți pe pagina 1din 5

Schimbarea subiectului pasiv in raporturile juridice obligationale

-se poate face in mod direct prin preluarea datoriei novatia prin schimbare de debitor si cesiunea
contractului, proprire, mostenire si reorganizarea debitorului pers juridice.

In mod direct schimbare debitorului se poate face prin stipulatia pentru altul.

1.Preluarea datoriei: mijloc de schimbare a debitorului cu acordul creditorului .Se poate realiza in doua
forme:

-Fie printr-o conventie incheiata intre debitorul initial si noul debitor,conventie care va produce efecte
din momentul obtinerii acordului creditorului.

-Fie printr-o conventie incheiata intre creditor si noul debitor( nu se cere acordul debitorului intial).

2.Novatia prin schimbare de debitor:operatia juridical prin care partiile raportului juridic initial convin ca
sa se stinga o obligatie, iar in locul ei sa se nasca alta obligatie cu un nou debitor.

3.Cesiunea contractului:curs 7

4.Proprire: se schimba creditorul,dar si debitorul fiindca tertul proprit va treb sa plateasca unui alt
creditor decat cel initial, respective creditorului propritor.

Stipulatia pt altul este conventia prin care o parte numita promitent promite celeilalte parti numita
stipulant sa execute o prestatie in favoarea unei terte pers numita tert beneficiar.

Ex:A transmite lui B dr de prop in priv unui apartament, B promite sa il intretina pe C pana la moartea
sa.
Curs 8

3. Dupa criteriul scopului urmarit de parti la incheierea actului distingem:

-acte cu titlu oneros=fiecare parte urmareste in mom incheierii actului ca in schimbul prestatiei sale sa
dobandeasca o alta prestatie (urmareste o contraprestatie);

Se impart in :

a)acte comutative=sunt cele in care intinderea dr si obligatiilor partiilor este determinata sau
determinabila in momentul incheierii actului.

[Ex: contract de imprumut;contract de vanzare-cumparare]

Intinderea unui dr sau obligatie este determinabila atunci cand in continutul actului este indicat criteriul
de determiner ulterioara a intinderii.

b)acte aleatorii=sunt actele in care cel putin pt o parte exista in momentul incheierii actului sansa unui
castig sau riscul unei pierderi.

[ ex: contractul de intretinere]

-acte cu titlu gratuit=actele in care partea care executa o prestatie nu urmareste o contraprestatie;

Se impart in :

a)acte dezinteresate=actele cu titlu gratuit care nu duc la micsoararea patrimoniului unei parti;

[ex: contractul de mandat;

Mandatul este contractul prin care mandatarul se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice fie
in numele celeilalte parti numite mandant, e o regula, fie in nume propriu.]

b)liberalitati=actele cu titlu gratuit prin care patrimoniul unei parti se micsoareaza.

[ ex: cazul donatiei]

4.Dupa criteriul formei lor distingem:

a)acte consensuale=actele pt care legea nu impune o anumita forma pt valabilitatea lor=actele care pot
fi incheiate in orice forma, inclusiv verbal; (potrivit principiul consensualismului [libertatii formei
actelor], partiile pot incheia acte juridice valabile indiferent de forma acestora.

b)acte solemne=cele pt care legea impune o anumita forma pt valabilitatea lor

ex:contractul de donatie;

c)acte reale=cele pt a caror valabilitate legea impune conditia predarii bunului care constituie obiectul
material al actului;

ex:contractul de imprumut;
Imp: este o clasificare imp in ceea ce priveste valabilitatea actului dc legea impune o anumita conditie pt
valab actului.Daca nu se respecta=> nulitatea absoluta a actului.

5.Dupa criteriul importantei lor:

a)acte de conservare=actele prin care este impiedicata stingerea unui drept sau distrugerea unui bun;

ex: actul prin care partiile convin sa se repare o casa care ameninta cu demolarea;

b)acte de administrare=cele prin care se asigura o folosire normala (exploatare) a unui bun sau
patrimoniu;

-acte de adm rap la un bun-se asig fol normala a acelui bun;

-acte de adm rap la un patrimoniu-asig o fol normala a patrimoniului, dar in raport cu unul sau mai
multe bunuri din acel parimoniu pot fi acte de dispozitie ;

ex:se vinde un autotorism pt a plati datorii ;

in cazul gestiunii de afaceri, gerantul trebuie sa incheie un act de adm util pt patrimoniul geratului.

c)acte de dispozitie=actele prin care :

-se instraineaza un bun

-se greveaza cu o sarcina un bun

Conditiile actului juridic civil

-sunt elementele componente ale unui act juridic civil;

Clasificare:

1.Dupa criteriul aspectului la care se refera:

-fond-continutul actului,intriseci;

-forma-exteriorizarea vointei partiilor,modalitatea de extriorizare:verbala sau scrisa;

2.Dupa sanctiunea lor:

-conditii de validitate=lipsa lor atrage nulitatea actului;

-conditii de eficacitate=lipsa lor atrage ineficacitatea actului;=nu mai produce efecte juridice,din alte
motive decat nulitiatea; >doar fata de terti;>intre parti;

Ex: inscrierea in cartea funciara e o cond de ineficacitate;

3.Dupa obligativitatea acestora:

-cond esentiale=sunt obligatorii,actul nu poate exista fara ele;

-cond neesentiale=pot lipsi, caracter facultativ;


4.Dupa sfera lor de aplicare:

-cond generale=tuturor actelor juridice civile;

-cond speciale=aplicabile anumitor acte j c;

Conditiile de fond ale AJC

-capacitatea de a incheia acte juridice civile

-consimtamantul

-obiectul

-cauza

Capacitatea de a incheia acte j c

=este posibilitatea unei pers fizice/juridice de a dobandi drepturi si obligatii civile prin incheierea de acte
juridice civile;

Capacitatea de folosinta este o parte a capacitatii civile constand in posibilitatea de a dobani dr si


obligatii civile.

Capacitatea de exercitiu consta in posibilitatea unei pers de a incheia singura acte juridice civile.

Capacitatea de a incheia acte j c cuprinde o parte a capacitatii de folosinta si capcitatea de exercitiu.

Regula o reprez posibilitatea oricarei pers de a incheia orice acte j c.

Exceptiile sunt situatiile in care fie o pers nu poate incheia singura sau nici macar personal acte juridice
civile,fie sit in care o pers nu poate incheia anumite acte j c.Aceste exceptii se numesc incapacitati.

Consimtamantul

=este o manifestare de vointa exteriorizata cu intentia de a produce efecte juridice;

Prin exceptie, in cazul actelor bilaterale si plurilaterale pt existenta consimatamntului se mai cere
conditia concordantei dintre manifestariile de vointa ale partiilor.

Poate fi:

-expres=rezulta nemijlocit,direct,neindoielnic;

-tacit=din faptele savarsite de o pers rezulta neinoielnic ca isi exprima vointa de a dobandi dr sau
obligatii civile;

Cazurile in care tacerea produce efectele consimtam sunt:


1.cand legea prevede astfel;

Ex:contractul de inchiriere dc dupa indeplin contractului chirasul continua locuiasca si locatorul


primeste chirie; tacita relocatiune

2.cand partiile stabilesc astfel;

3.cand uzantele sau practicile statornicite intre parti stabilesc astfel;

Corelatia dintre consimtamant si vointa juridica

Vointa juridica (cea exeriorizata) are doua componente:

-consimtamantul

-scopul

Vointa juridica este guvernata de doua principii:

-principiul libertatii de vointa=regula de drept potrivit careia pers pot incheia orice acte juridice civile
doresc

In temeiul acestui principiu:

1.o pers poate incheia sau nu acte j c.

2.daca se hotaraste sa incheie un anumit act pers in cauza poate stabili singura sau prin acordul cu
celelalte parti continutul actului.

3.pers in cauza singura sau cu acordul celeilalte parti poate modifica sau pune capat actului incheiat.

Limitele liberatii de vointa sunt stabilite de normele de ordine publica si bunele moravuri

-principiul vointei reale/interne=regula de dr potrvit careia daca exista neconcordanta intre vointa reala
a partiilor actului si vointa exprimata in continutul actului are priopritate vointa reala.

Exceptii:

Cazul simulatiei in care fata de terti va produce efecte actul public desi acesta nu exprima vointa reala a
partiilor.

Cazul in care un act juridic civil cu o valoare mai mare de 250 lei nu poate fi probat cu martori.

S-ar putea să vă placă și