Sunteți pe pagina 1din 7

Curs 1

Notiunea de Drept Civil

Dreptul Civil este o ramur de drept ce cuprinde normele juridice care reglementeaza raporturi
patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoanele fizice si juridice aflate pe picior de egalitate juridica.

Norma juridica este o norma de conduita avand caracter general si abstract instituita de stat.

o Orice norma juridica impune un comportament pe care subiectele de drept trebuie sa il aiba;
o Statul=legiuitorul;

Obiectul de reglementare a unei norme juridice il reprezinta relatiile sociale reglementate de norma
juridica respectiva.

Institutia juridica/de drept cuprinde un ansamblu de norme juridice cu obiecte elementare


asemanatoare.

Ramura de drept cuprinde un ansamblu de institutii juridice cu obiect de reglementare asemanator.

o Totalitatea ramurilor de drept alcatuiesc sistemul de drept al unui stat;

Raporturile patrimoniale sunt raporturile juridice care pot fi evaluate pecuniar ( banesc).

Ex: raport juridic stabilit intre propietarul unui apartament si celelalte subiecte de drept;

Raport juridic este un raport social reglementat de o norma juridica.

o Intr-un raport juridic unele subiecte au drepturi si celelalte obligatii.


Ex: contract de imprumut;

o Toate subiectele raportului juridic au atat drepturi, cat ai obligatiil.


Ex: contract de vanzare-cumparare; obligatie corelativa unui drept.

In orice raport juridic fiecarui drept ce intra in raportul juridic ii corespunde o obligatie a celuilalt subiect
de drept.

Raporturile patrimoniale se impart in :- raporturi reale;

-raporturi obligationale;

Raporturile reale sunt cele care au in continutul lor un drept real.

Raporturile obligationale sunt cele care au in continutul lor un drept de creanta.

Drept real-drept subiectiv civil ce permite titularului sau sa exercite prerogativele prevazute de lege
asupra unui bun in mod direct,nemijlocit,fara ajutorul altei persoane.

-titularul lui are posibiltatea de a avea o anumita conduita care se raporteza la un anumit bun;

Ex: dreptul de propietate are posibilatea de a exercita anumite prerogative:sa posede,sa foloseasca.
Drept de creanta-drept subiectiv civil in virtutea caruia titularul sau numit creditor poate pretinde
subiectului pasiv,debitor, sa dea,sa faca sau sa nu faca ceva.

-poate fi exercitat doar cu ajutorul debitorului;

Ex: contractul de imprumut

Raporturile nepatrimoniale sunt cele care nu pot fi evaluate in bani.

Ex : rap juridic ce are in continutul lui dreptul la viata

Rap nepatrimoniale se impart in : 1. Rap referitoare la existenta si integritatea rap de drept civil : dr la

integritate.

2. Rap referitoare la identificarea subiectelor de drept civil.

( EX : dr la nume ; dr la domiciliu; dr la pseudonim. )

3. Rap juridice de creatie intelectuala= propietate industriala (bun

incorporat)

( EX: - Dr de autor ;

- Dr de inventator;

Dr asupra indicatorilor de provenienta; )

Pers fizica este omul privit in mod individual.

Pers juridica este un subiect colectiv de drept civil formata de regula prin asocierea mai multor pers
fizice avand 3 elemente esentiale :

- Patrimoniu propriu;
- Scop propriu;
- Organizare de sine statatoare;

Egalitatea juridica consta in faptul ca subiectele unui raport juridic civil de comun acord stabilesc
drepturi si obligatii civile in continutul acelui raport juridic.

Statul stabileste ce drepturi si obilgatii au cetatenii romani. (constitutional )

In civil pot fi si cetateni straini.

Egalitatea juridica nu se confunda cu egalitatea in fata legii civile, aceasta din urma consta ca pers
fizica/juridica sunt egale in privinta capacitatii de a dobani drepturi/obligatii civile.

( Art 2,3 ) ; Normele de dr civil se aplica si rap dintre pofesionisti precum si rap dintre profesionisti si alte
subiecte de drept civil. ( clienti)

Profesionistii sunt pers care exploateaza o intreprindere.Acesta consta in exercitarea sistematica a unei
activit organizate constand in productie,administratie,prestarea de servicii, instrainarea de bunuri.
Rolul Dreptului Civil

Dat fiind faptul ca pozitia de egalitate juridica e caracteristica tuturor ramurilor de drept privat, dr civil e
comun fata de celelalte ramuri.

Normele de drept civil se aplica in domeniile in care celelalte ramuri de drept privat nu contin norme
proprii.

Criteriile de delimitare a DR CIVIL de alte ramuri de drept :

1. Metoda de reglementare
2. Obiectul de reglementare
3. Calitatea subiectelor
4. Caracterul normelor
5. Sanctiuni
6. Principiile de drept

1. Metoda de reglementare: metoda prin care legiuitorul influenteaza pozitia subiectelor unui
raport juridic.
2. Obiectul de reglementare: il constituie relatiile sociale reglementate de normele apartinand unei
ramuri de drept.
3. Calitatea subiectelor : sa fii om.
4. Caracterul normelor: in dr civil in fct de obligativitatea lor normele se impart in :
- Imperative ( oblig de la care partiile nu pot droga
prin actele incheiate intre ele );
- Dispozitive ( nu au caracter obligatoriu,partile se
pot abate ) ;

Imperative : - norme onerative ( impun o anumite conduita)

Ex: forma autentica pt contractele de donare (e intocmit de un functionar


ce respecta formalit impune de lege; sanctiune : nulitatea contractului) ;

- norme prohibitive ( interzic o anumita conduita)

Ex: norma juridica ce interzice instrainarea bunurilor propiet publica;

Dispozitive : - norme permisive

- norme supletive ( cele de la care partiile pot deroga dar devin obligatorii daca partiile nu
au dorit sa deroge de la ele )
Ex : oblig vanzatorului de a raspunde fata de cumparator de viciile ascunse;

In dreptul civil normele dispozitive sunt mai multe decat cele imperative.

5. Sanctiuni : sanctiunea juridica este urmarea negativa pe care o va suporta cel care incalca o
norma juridica;

Sanctiuni : -comune;
-specifice;

Cele comune se intalnesc in mai multe ramuri de drept.

Ex: nulitatea, plata de despagubiri;

Cele specifice se intalnesc doar in dreptul civil.

Ex: nedeminitatii succesorale -> inlaturarea de la mostenire a mosteitoriilor care savarsesc faptele
prevazute de lege;

6. Principiile de drept

-reguli de drept aplicabile : a) principii fundamentale ale dreptului roman;

b) principii generale ale dreptului civil roman;

c) principii aplicabile unor institutii de drept civil roman;

a) principii fundamentale : reguli de drept aplicabile in intreg sist de drept roman;

b) principii generale:reguli de drept aplicabile tuturor insitit de drept civil roman;

c)principii aplicabile :reguli de drept aplicabile unor insitit de drept civil roman;

Principii generale: 1. Principiul propietatii

2. Principiul egalitatii in fata legii

3. Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale

4. Principiul ocrotirii si garantarii dreptului subictelor civile bunei-credinte.

Principiul propietatii : regula de drept potrivit careia legea garanteaza exercitarea dr de propietate;

Dreptul de propietate este posibilitatea propietarului de a poseda,a folosi si a dispune de bunul sau in
mod exclusiv, absolut si perpetu in limitele determinate de lege.
Atributele dreptului de propietate: - posesiunea : consta in stapanirea materiala a bunului de catre
propietar;

- dispozitia :

- folosinta : posibilit propiet de a culege fructele produse de fructul


sau; [ fructele sunt : bunuri produse de un alt bun in mod periodic

Si fara consumarea subst acelui bun ; ]

Fructele se impart in : -naturale ( produse fara interventia omului);

-industriale/artificiale ( cu interv omului);

-civile ( veniturile produse de un bun);

Bunul e un lucru succebtibil de apropiere ( care poate forma obiectul unui drept real) .

Dispozitia : -materiala (posibilit propietarului de a aduce modificari materiale bunului sau).

-juridica (posibilit de a instraina bunul sau de al greva/ipoteca cu o sarcina).

Caracteristicile juridice al dreptului de propietate:

1. Exclusiv
2. Absolut
3. Perpetu

1.Exclusiv:de regula doar propietarul exercita toate atributiile dreptului de propietate;

2.Absolut:propietarul poate face in principiu tot ce isi doreste cu bunul sau;

3.Perpetu:dreptul de propietate nu se stinge prin nefolosirea bunului;

- prin exceptie e posibil ca in situatia in care propietarul nu foloseste bunul , acesta sa fie dobandit
de alta persoana prin uzucapiune( neglijenta);

Dupa titularul lui propietate poate fi : -publica;

-privata;

Propiet publica=cea care apartine statului si unitatiilor administrative teritoriale asupra term de interes
sau uz public.

Regimul juridic al propiet e diferit dupa cum propietatea e publica sau privata.
Bunurile propietate publica sunt : -inalienabile;

-insesizabile ( nu pot fi urmarite civil de catre creditor);

-imprescriptibile

Imprescriptibilitatea : -extinctiva ( bunul poate fi revendicat);

-achizitiva (bunul nu poate fi dobandit de alt prin


uzucapiune);

Bunurile propietate privata sunt : -alienabile;

-sesizabile in principiu;

-imprescriptibile extinctive;

-prescriptibile achizitiva=uzucapiune ( posibilit unei pers fizice/juridice


de a dobani drept real asupra unui bun corporal ca urmare a posesiei lui in conditiile prevazute de lege) ;

Uzucapiunea tubulara=poate fi invocata de o persoana care a figurat inscrisa in Cartea Funciara cu buna
credinta ca titular a unui bun real daca a posedat bunul imobil respectiv cel putin 5 ani;posesia sa fie
utila;

Deosebiri drept real drept creanta :

1. Drepturile reale pot fi exercitate fara ajutorul altei pers spre deosebire de dreptul de creanta;
2. Subiectul pasiv al dreptului real e nedeterminat fiind format din toate celelalte subiecte de drept
decat titularul;
-in cadrul raportului juridic obiectiv subiectul pasiv este determinat;
-obligatia corelativa unui drept real e intotdeauna o obligatie de a nu face;
-unui drept de creanta poate fi obligatia de a da,a face sau a nu face ceva;

Obligatia de a da=oblig de a constitui,transmite un drept real;


Obligatia de a face=oblig de a executa o anumita prestatie;
Obligatia de a nu face=oblig subiectului pasiv (debitor) de a se abtine de la savarsirea unei
anumite conduite;

Daca obligatia de a nu face e corelativa unui drept real are o sfera mai larga in obtinerea subiectului
pasiv de la savarsirea oricarui fapt de natura a incalca dreptul real corelativ.

Daca obligatia de a nu face e corelativ dreptului de creanta are un continut restrans constand in
abtinerea savarsirii unei fapte.
Titularul unui drept real are prerogativele urmaririi si preferintei.

- Prerogativa urmaririi:posibilitatea
titularului dreptului real de a solicita
restituirea bunului de la orice pers;
- Prerogativa preferintei:posibilit titularului
dreptului real de a fi despagubit din valoarea acelui
bun ; ex:titularul dreptului de ipoteca=posibilit
creditorului de a iesi la licitatie publica;

Drepturile reale sunt limitate ca nr fiind expres prevazut de lege pe cand drepturile de creanta sunt
nelimitate pt ca pers pot da nastere la noi.