Sunteți pe pagina 1din 45

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„4 milioane de beri pentru milioane de momente împreună!”

Perioada campaniei: 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara „4 milioane de beri pentru milioane de momente împreună!” (“Campania”) este
organizata si desfasurata de catre Ursus Breweries (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala
din Romania, cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, etaj 2, Sector 2, Bucuresti, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de inregistrare RO 199095.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (sau
“Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul
www.beretimisoreana.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator pe intreaga
durata a Campaniei, (i) prin e-mail la concurs@fieldstar.ro, sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise
prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata
de desfasurare a Campaniei.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de
modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi
canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior.
1.5. Campania va fi desfasurata prin Field Star S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Capitan Aviator Mircea Petre 16-
18, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic de inregistrare RO15600992,
denumita in continuare “Agentia ”.
1.6. Agentia va fi denumita in continuare “societatea comerciala implicata in organizarea Campaniei”.
2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile O.G. nr.
99/2000 privind comercializarea produselor de piata, republicata.

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, (denumita in continuare “Perioada
Campaniei”);
3.2. Perioada de revendicare a premiilor in bere este : 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, (denumita in continuare
“Perioada de revendicare”).

4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1. Produsele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt produsele bere marca
“Timisoreana cu alcool”, in urmatoarele ambalaje:

PRODUSE PROMOTIONALE PARTICIPANTE TIP PRODUS


BERE TIMISOREANA STICLA 0,5 L
BERE TIMISOREANA STICLA 0,33 L
BERE TIMISOREANA STICLA 0,75 L
BERE TIMISOREANA DOZA 0,5 L
BERE TIMISOREANA DOZA 0,55 L
BERE TIMISOREANA PET 1L
BERE TIMISOREANA PET 2,25 L
BERE TIMISOREANA PET 2,5 L

4.2. Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale vor putea fi identificate prin
urmatoarele elemente definitorii:
• Capace PET si Sticle – capacul galben inscriptionat “uita-te sub capac”

1
• Ambalaje Doze – banda galbena inscriptionata “uita-te sub cheita”

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu
domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.2 (in continuare
“Participantii”).
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si ai societatilor implicate in organizarea
Campaniei (agentii, centre de premiere, baruri, restaurante etc);
b) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul a. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
c) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata
conform prezentului regulament.
5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care
au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are
dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane
pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza
cu eliminarea participantului in cauza sau prin neacordarea premiului.
5.5. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament.

6. MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii Termeni:

6.1. Website-ul campaniei: www.beretimisoreana.ro. Website-ul este dedicat persoanelor cu varsta de 18 ani
impliniti la data inceperii campaniei, asadar la accesarea acestuia, participantilor le este solicitata introducerea
informatiilor referitoare la data de nastere (anul nasterii sau / anul si luna nasterii sau / anul, luna si ziua de nastere).

6.2. Numarul de INFOLINE: 0800500777 (apel cu tarif normal national per minut), disponibil intre orele 10:00-
18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale.

6.3. Centre de premiere: sunt locatiile prin intermediul carora participantii la campanie pot revendica pe loc premiile
ce constau in doze de Timisoreana. Lista completa a locatiilor precum si adresele acestora sunt disponibile in Anexa nr.
1 la prezentul Regulament, pe WEBSITE sau pot fi solicitate prin suport INFOLINE.

6.4. Mecanism: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional,
sa identifice informatia din interiorul capacului/cheitei astfel:

2
a) daca participantul identifica in interiorul capacului sau cheitei cuvantul “DOZA” sau “DOZA_ _”, acesta este
potentialul castigator al unui premiu sub capac/cheita. Pentru a intra in posesia premiilor inscrise sub capac/cheita, in
caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze capacele/cheitele ce contin cuvantul DOZA/ DOZA_ _ si sa
urmeze procedura descrisa la Sectiunea 7.
b) identificarea in interiorul capacului sau cheitei a cuvantului “NECAST” semnifica faptul ca acest/aceasta
capac/cheita este necastigator/necastigatoare, iar participantii nu sunt obligati sa pastreze aceste capace/cheite.

6.5. Participantii sunt obligati sa pastreze capacul/cheita inscriptionata cu “DOZA”, “DOZA_ _” si sa o predea in
centrele de premiere pentru colectare, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor.

6.6. Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa achizitioneze Produse Participante in campanie;
b) sa identifice textul inscriptionat sub capac sau cheita;
c) sa predea capacul sau cheita inscriptionata cu textul “DOZA” sau “DOZA_ _” la unul dintre centrele de
premiere;
d) sa revendice premiul in urma verificarii validitatii.

6.7. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze capacul/cheita inscriptionat/a cu textul
“DOZA”, “DOZA_ _” pana la predarea in centrele de premiere stabilite conform prezentului Regulament Oficial.
Produsele Participante la aceasta campanie pot fi identificate dupa capac sau ambalaj, in functie de formatul specific
fiecarui tip de ambalaj, conform sectiunii 4.2 din prezentul regulament.

6.8. Identificarea centrelor de premiere


Centrele de premiere sunt detaliate in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament si pe www.beretimisoreana.ro.

7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1. In cadrul prezentei Campanii se va acorda urmatorul tip de premiu sub capac sau cheita:

Valoare neta
Valoare neta comerciala
Premiu Cantitate comerciala unitar -)
totala cu TVA inclus
(TVA inclus)
Doza Timisoreana 500 ml 4.000.000 2,55 10.200.000
TOTAL 4.000.000 10.200.000

7.2. Procedura de acordare a premiilor Campaniei:


7.2.1. Acordarea Premiilor inscrise sub capac sau cheita poate fi facuta pana la data de 31 ianuarie 2022 (inclusiv),
doar din centrele de premiere stabilite de Organizator mentionate in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament si afisate pe
site-ul www.beretimisoreana.ro, in baza capacului sau cheitei ce mentioneaza cuvantul “DOZA”, “DOZA_ _”.
7.2.2. Acordarea Premiilor inscrise sub capac sau cheita se va efectua prin intermediul centrelor de premiere in functie
de stocurile acestora si in limita stocului disponibil total al campaniei.
7.2.3. Daca in timpul Campaniei revendica premiile mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile
Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.
7.2.4. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor, Organizatorul are
dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru
recuperarea prejudiciilor cauzate

8. Procedura de revendicare, validare si primire a premiilor din cadrul Campaniei:

8.1. Acordarea Premiilor inscrise sub capac sau cheita se va efectua exclusiv prin intermediul magazinelor ce vor
avea afisate insemnele Campaniei, denumite “Centre de premiere”, in functie de stocurile acestora si in limita stocului
disponibil total al campaniei, pe baza capacului/cheitei ce contine inscriptionat exclusiv cuvantul “DOZA”, “DOZA_
_”;

3
8.2. Pentru revendicarea si intrarea in posesie a unui premiu inscris sub capac sau cheita, potentialul castigator trebuie
sa urmeze urmatorii pasi:
- sa se prezinte la un centru de premiere pentru a preda capacul sau cheita in original ce contine mesajul „DOZA”,
“DOZA_ _”;
- va primi la schimb premiul ce consta intr-o doza de bere Timisoreana de 500ml, devenind castigator cu drepturi
depline.
8.3. Lista cu centrele de premiere se poate modifica/ actualiza, modificarile regansindu-se in Anexa nr. 1 a prezentului
Regulament, pe website sau la numarul de InfoLine;
8.4. Pentru fiecare capac/cheita ce contine exclusiv cuvantul „DOZA”, “DOZA_ _”, participantul poate revendica un
singur premiu;
8.5. Un participant poate revendica un numar de maxim 10 beri/ vizita la centrul de premiere, indiferent de centrul de
premiere la care prezinta capacele / cheitele inscriptionate.
8.6. Premiile revendicate din centrele participante se vor acorda in limita stocurilor disponibile. In cazul in care stocul
unui centru participant este epuizat si nu se vor mai efectua alte suplimentari de premii, participantul poate merge intr-
un alt centru pentru revendicarea premiului.

Alte dispozitii:

8.7. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate formularele electronice si/sau comunicarea prin email
ce se vor derula intre Agentia si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate si respectiv salvate,
pana la solutionarea situatiilor aparute, conform Notei de informare privind protectia datelor cu caracter personal, ce se
gaseste pe site-ul www.beretimisoreana.ro (GDPR).
8.8. In situatia in care, din orice motive independente de Organizator, daca oricare dintre castigatori nu poate intra in
posesia premiului, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate.
8.9. Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatori inceteaza
8.10. Daca un potential castigator se gaseste in oricare dintre situatiile de mai jos, premiul acestuia va fi invalidat:
a. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
b. un potential castigator nu prezinta capacul/cheita inscriptionata cu text-ul “DOZA” sau “DOZA_ _” solicitata de
catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
c. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv
conditia sa aiba varsta de 18 (optsprezece) ani, varsta implinita la data inceperii Campanie
Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei si doar din centrele de
premiere.

9. ERORI SI CAPACE/CHEITE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi
raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind inscriptiile inscrise pe capace/cheite, precum si pentru
elemente necorespunzatoare.

10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio
raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor/cheitelor
Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor/cheitelor
Produselor Promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a
revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de
revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament;

10.2. Organizatorul si Agentiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine
corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii, neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa
termenele prevazute in prezentul Regulament.
10.3. Organizatorul Campaniei si Agentiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea,
incluzand dar fara a se limita la, pentru:

a) Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat
Produsele Participante.

4
10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice Participant din Campanie care, prin comportamentul
necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.5. Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord
ca este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.
10.6. Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi
raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind capacele/cheitele precum si pentru elemente componente
necorespunzatoare.
10.7. Organizatorul si Agentiile implicate in Campanie:
a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;
b) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu
premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

11. TAXE SI IMPOZITE

1. -
2. In cazul premiilor acordate in cadrul acestei campanii, Agentia in calitate de platitor de
venituri obtinute de castigatori se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca si sa declare
impozitul datorat pentru aceste venituri,in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul.
3. Prezenta Campanie este organizata in scopul promovarii si reclamei brandului Timisoreanai si
implicit in scopul stimularii vanzarii produselor Ursus Breweries SA.

12.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. In aceasta campanie nu se colecteaza date cu caracter personal.


Pentru vizitatorii site-ului se prelucreaza o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, chestiune
separata de desfasurarea campaniei publicitare si supusa unei note de informare distincte disponibila la
https://www.beretimisoreana.ro/docs/NOT%C4%82%20DE%20INFORMARE%20PRIVIND%20PRELUCRARE
A%20DATELOR.pdf .

13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta
majora definit conform Sectiunii 15, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a
continua prezenta Campanie sau la finalizarea stocului de premii la nivel national.
13.2. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si
prezentul Regulament.

14. SESIZARI SI LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care
aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
14.2. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-
mail concurs@fieldstar.ro, pe intreaga durata a Campaniei.

15. FORTA MAJORA

15.1. In scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau
prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile
asumate prin prezentul Regulament.
15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care
aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa
comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin
mijloace de comunicare disponibile.

5
Anexa 1 la Regulamentul Campaniei Timisoreana “4 milioane de beri pentru milioane de momente împreună!”

Implementarea centrelor de premiere se va realiza in perioada 1.11.2021 – 30.11.2021. Pe durata campaniei, lista centrelor de
premiere va putea suferi modificari.

Lista Centrelor de premiere

Nume Locatie Judet Oras Adresa


LICA AURELIA DANIELA TELEORMAN Orbeasca de Sus PRINCIPALA,FR NR
AURADY COMPLEX TELEORMAN Tatarastii de Jos PRINCIPALA,FN
DORO TELEORMAN Magura COMUNA MAGURA,FN
WHY COM TELEORMAN Calinesti COMUNA CALINESTI,FN
DOROBANTU V & G TELEORMAN Copaceanca COMUNA CALINESTI, SAT COPACEANCA,FN
COTEA TRANS FLORALEX TELEORMAN Laceni SOS ALEXANDRIEI,80
EMAR TIN PRODUCTION TELEORMAN Ciolanesti ROSIORI DE VEDE,20
MELISSA D.E. CENTRU TELEORMAN Gratia SAT CIURARI-DEAL, COMUNA GRATIA, MAGAZIN 2,FN
DIMARSTEF COM TELEORMAN Bratasani SOS ALEXANDRIEI,78
LUMINITA COM SRL(SCOALA) TELEORMAN Galateni AUREL ALBU,FN
MARKETTMARR DIRECT ALIMENT
S.R.L TELEORMAN Alexandria DUNARII,I26
ALESMAR GENERAL MARKET TELEORMAN Turnu Magurele LIBERTATII,87
TENE TRANS TELEORMAN Saelele PRINCIPALA FN,FN
SOF GAV COMPANY SRL 2 TELEORMAN Alexandria FRATII GOLESTI,3
BURCIN & CO SOCIETATE IN NUME
COLECTIV TELEORMAN Turnu Magurele TABEREI,1
ANTONIS (PECO) TELEORMAN Alexandria TURNU MAGURELE,2
TENE TRANS SOCIETATE ÎN NUME
COLECTIV TELEORMAN Pleasov PRINCIPALA,FN
VICCOMGRUP TELEORMAN Turnu Magurele GEN. DAVID PRAPORGESCU,25
AMMY ADELMAR TELEORMAN Turnu Magurele CHIMIEI,21
ALEXANDRA SI IOANA S.R.L. TELEORMAN Lisa SAT LISA,FN
NECIU PROD TELEORMAN Ionascu Sat Ionascu, Comuna Calmatuiu De Sus, Strada Principala,FN
COMLE TELEORMAN Dobrotesti COMUNA DOBROTESTI,FN
FORUM IMPEX TELEORMAN Brancoveanca PRINCIPALA,FN
PREDEC COMERCIAL SRL TELEORMAN Rosiori de Vede DUNARII, BL.L1-L2,FN
CANE GEORGE EMILIAN TELEORMAN Crangeni SECUNDARI,40
NEAGA AURICA 2 TELEORMAN Zambreasca PRINCIPALA,FN
CATA CARMEN LDP TELEORMAN Radoiesti PRINCIPALA,FN
BB MARKET PRO TELEORMAN Scrioastea PRINCIPALA,277
BARBUCEANU MIHAELA TELEORMAN Rosiori de Vede sf. VINERII,69
NECIU PROD TELEORMAN Dorobantu Sat Dorobantu, Comuna Crangeni,FN
MATEI MUGUR MARIAN TELEORMAN Silistea Gumesti PRINCIPALA,FN
ALEXIM 92 ARGES Maracineni COM.MARACINENI,FN
LDP BRATIA ARGES Stalpeni SAT LIVEZENI,19
ANGHEL FLORENTINA PFI ARGES Cateasca CIRESU,50
BOGDAN STAN BUSINESS 2 ARGES Mioveni B-dul DACIA, Bl. V1, Et. Parter,FN
JUNIOR CRIS-STYLE ARGES Schitu Golesti SAT LAZARESTI,FN
PAJURA MARKET ROBEA ARGES Mioveni B-dul DACIA, Bl. P9, Et. P,FN
VLADIMON VASLUI Hoceni PRINCIPAL ,1
DIASMIN - CSD VASLUI Berezeni Sat Nou,91
ANIVALIDAR VASLUI Stanilesti PRINCIPALA,135
MAURIN VASLUI Rasesti PRINCIPALA,32
BRANIS VASLUI Husi CALEA BASARABIEI,24
CASUPRODCOM VASLUI Husi ANA IPATESCU,8
NIC ANA 2 VASLUI Murgeni PRINCIPALA,FN
FLOR & ILEANA 69 TELEORMAN Calomfiresti MERILOR,FN
BALINEX TELEORMAN Cernetu PRINCIPALA,FN
STOC NICOLADES SRL TELEORMAN Videle PLANTELOR,42
LIMIRON 1 TELEORMAN Vitanesti PRINCIPALA,88
DUMITRITA TELEORMAN Videle PROGRESULUI,10
TBS WOOD & COAL SRL TELEORMAN Tiganesti Dunarii,5
ADIAMO TELEORMAN Bujoreni DE70,FN
ARMINA FASHION TELEORMAN Poroschia DUNARII,158
TUDOR & CATI TELEORMAN Merenii de Sus PRINCIPALA VAV SCOALA,FN
CZI TELEORMAN Draganesti-Vlasca C-TIN BRANCOVEANU,23
EVA COM IALOMITA Slobozia Aleea Pietii,Bl B7
DEEACOS IALOMITA Facaeni calea Fetesti,260
CRIDI-AP (1) IALOMITA Tandarei DN2A,22
BUZATU ELISABETA IALOMITA Tandarei DUZILOR,40
TEO&ALINA IALOMITA Fetesti SCOLII,22
RAELA MAG ALIM IALOMITA Gura Ialomitei SOARELUI,45
J`FLORANCE(1) IALOMITA Fetesti CALARASI,366
IULY&MERY MARKET IALOMITA Giurgeni BUCURESTI,46
TIMPEANU PAULA IALOMITA Bordusani PRIMAVERII,163
STAN VIO MAR piata IALOMITA Vladeni IALOMICIOARA,2
ROVI FLOR COM 1 TELEORMAN Plosca DUNARII,87
ELAMAT STAR MARKET TELEORMAN Buzescu MIHAI EMINESCU,41
EDMA 1 TELEORMAN Izvoarele ALEXANDRIEI,1
DONARIS 5 TELEORMAN Zimnicea MIHAI VITEAZU,30A
DOBELCRIS SRL 1 TELEORMAN Dulceanca PLOPILOR,FN
BALINEX TELEORMAN Contesti PRINCIPALA,106
SANSA COM TELEORMAN Alexandria INDEPENDENTEI,7-9
SANSA COM 2 TELEORMAN Alexandria CUZA VODA,BL 701D
MINISERV GOLD SRL TELEORMAN Peretu EUROPEAN,FN
GELAPROD GARA VASLUI Barlad GENERAL MILEA,24,BL C1-1
GENIPET COOP VASLUI Sauca PRINCIPALA,260
SOLSTITIUL PUIESTI MAG VASLUI Puiesti PRINCIPALA ,34
BUZAMAT BAR HALARESTI VASLUI Iana SAT HALARESTI COM IANA,8
CLEPSIDRA MAG VASLUI Balteni PRINCIPALA,194
SOLSTITIU IVESTI VASLUI Ivesti PRINCIPALA,101
ELEBIA JCB POLITIE VASLUI Dragomiresti SAT DRAGOMIRESTI COM DRAGOMIRESTI,71
INAD OCTAV MARAMURES Sighetu Marmatiei UNIRII,27/1
POP ILEANA MARAMURES Sapanta PRINCIPALA,89
BORNESCU MARAMURES Sarasau PRINCIPALA,245
SIKLODI ILDIKO-LENUTA MARAMURES Sighetu Marmatiei INDEPENDENTEI,2/47
MAG GINA 2 MARAMURES Sighetu Marmatiei POPA LUPU,1/1
PETROVAI BARSANA MARAMURES Barsana BARSANA,680
BORNESCU MARAMURES Sighetu Marmatiei UNIRII,7 A
LACOSTE MARAMURES Vadu Izei PRINCIPALA,71
LA PUIU 2 MARAMURES Sighetu Marmatiei BOGDAN VODA,18/1
MAG C&C GRAND TEAM MARAMURES Tisa Principala,187
COMPLEX COMERCIAL VADURI NEAMT Vaduri Stefan cel mare ,56
HANREX MARKET NEAMT Hangu PRINCIPALA,FN
RUMIPET NEAMT Borca CENTRU,fara
DOR FOREST NEAMT Poiana Teiului PRINCIPALA,99
TEODAN DODENI NEAMT Bicaz BARAJULUI,77
MELADEN NEAMT Tasca CENTRU,fara
REMICOM NEAMT Bicazu Ardelean PRINCIPALA,FN
BRAD TRANS NEAMT Tarcau SAT BRATES,fara
A& D MARKET NEAMT Piatra-Neamt Bdul Traian, Complex Perla,82
CONSUMCOOP BIRGAOANI NEAMT Bargauani PRINCIPALA ,1
VYZYT COM NEAMT Stefan cel Mare MAGNOLIEI,9
NECSTAR YULCOM NEAMT Girov CACIULESTI,2
ELYDAN TATARU NEAMT Dobreni LASCAR CATARGIU,265
BIG VAD NEAMT Dragomiresti SAT VAD,110
BABA NECULAI NEAMT Garcina LALELELOR,2
APICOM POPA HUNEDOARA Deva N BALCESCU,21
CRISMONA HUNEDOARA Teliucu Inferior PRINCIPALA,FN
OPTIMUM HUNEDOARA Deva M EMINESCU,112
LORAND COLT HUNEDOARA Deva BLD 22 DECEMBRIE,BL 4 PARTE
ABC CENTRU VECHI HUNEDOARA Deva B-DUL 1 DECEMBRIE,19 ,ETAJ P
VLASORIMO ABC HUNEDOARA Deva MINERULUI BL 36 SC 1 ETAL PARTER,AP 4
NICO DAN POP HUNEDOARA Pestisu Mare PRINCIPALA,321
ALONDRA HUNEDOARA Deva PROGRESULUI,E
DISPERS HUNEDOARA Deva MARASTI,11A
BRADATEL HUNEDOARA Hasdau PRINCIPALA,36
ALIMENS22 HUNEDOARA Deva HOREA, BL 4, ETAJ PARTER,FN
GHITU 4 ARGES Arefu CAPATANENI,_
DARIUS SI DRAGOS ARGES Cuca SINESTI,25
ANNABELLA MUSATESTI ARGES Musatesti MUSATESTI,FN
DANEMAR COMPANY ARGES Moraresti MORARESTI,11
LDP STEF GALERI ARGES Suici SUICI,456
GHITU 5 ARGES Arefu CENTRU,NA
ELIT DACIA HUNEDOARA Petrosani AVIATORILOR COMPLEX DACIA,FN
SORFED MARKET 2 HUNEDOARA Uricani MUNCII,11 A
DOMOKOS CASH LA GARAJ HUNEDOARA Petrosani CONSTRUCTORULUI,B demisol
ELIT AEROPORT HUNEDOARA Petrosani AVIATORILOR,13
EXPRES MARKET DARIO 3 HUNEDOARA Lupeni PARANGULUI,D6
STAR ALDARO HUNEDOARA Petrosani NIC BALCESCU,FN MUZEU
AGROALIMENT LA DOI PASI HUNEDOARA Lupeni TUDOR VLADIMIRESCU,80
DAVIDION WEST HUNEDOARA Uricani ALEEA BRAZILOR,D9
TOPOLNICEANU 1 HUNEDOARA Lupeni T VLADIMIRESCU,84
ELIT MARKET LUPENI 2 HUNEDOARA Lupeni ALEEA PLOPILOR,1
PINCARA FRUCT HUNEDOARA Petrosani 22 DECEMBRIE,1A
GIOVANNI CONSTRUCT SERVCOM_2 ARGES Pietrosani PRINCIPALA,72
EUROSMIN ANINOASA_OFF ARGES Aninoasa BISERICII,66
ANDI KISS FULL ARGES Balilesti BAJESTI,FN
LDP_ FORTE GAZ ARGES Cosesti PUNCTUL LA BRUTARIE, SUPRAFATA TOTALA 882 MP,FN
ANNABELLA DOMNESTI ARGES Domnesti SAT DOMNESTI, STR ALEXANDRU CEL BUN ,22
PESCARUSUL ALB_BARZESTI_OFF ARGES Vulturesti BARZESTI,26
IONTON DALI DANCE ARGES Stefanesti SOSEAUA BUCURESTI-PITESTI,KM 110
ALEXIM 92 ARGES Pitesti EREMIA GRIGORESCU,BLOC P1,ETAJ PARTER,25A
AUTO IMPEX PRIM PRIBOIENI ARGES Priboieni PRIBOI,FN
IONTON DALI DANS ARGES Topoloveni CALEA BUCURESTI,1
IONTON DALI DANS ARGES Pitesti GAZULUI,9A
ROMARIA COMALIMENT ARGES Pitesti PETROCHIMISTILOR,B 8
AUTO IMPEX PRIMA STATIE ARGES Topoloveni CALEA BUCURESTI BL.P31A, SC A,PARTER
IONTON DALI DANS ARGES Pitesti VLAICU VODA, ETAJ PARTER,2
AUTO IMPEX PRIMA BOGATI ARGES Bogati PRINCIPALA,584
IONTON DALI DANS ARGES Pitesti PALTINULUI, BLOC C15, ETAJ PARTER,8
MIRUS ABC 2 BIHOR Salonta P-TA UNIRII, AP. 13/II, BL. Z2,40
ANATOLIA BIHOR Oradea GRIGORE URECHE,3
MEROXADAV BIHOR Stei POET ANDREI MURESANU,12C
URIMOTOC BIHOR Tinca STEFAN CEL MARE colt cu MIHAI EMINESCU,3
NUFARU' SUPERMARKET BIHOR Oradea NUFARULUI,64
CPAM NOWO BIHOR Oradea CIHEIULUI,13
CRYPTON BIHOR Pietroasa PIETROASA,190
CONSUMCOOP BATAR BIHOR Taut TAUT,330
CHIRILA ARONEL NELI BIHOR Tinca REPUBLICII,32
MIRUS ABC BIHOR Salonta TINCII ,11-13
X MARKET BIHOR Oradea CANTEMIR,79
DISCONT MAGAZIN BIHOR Salonta CALEA ARADULUI,52/A
COOP JEBUCU SALAJ Jebucu JEBUCU,76
BOLDOR STORE MARKET SALAJ Hida Sfatului,13
BREBCOM ABC CREACA SALAJ Creaca CREACA,91
ANIOMA ABC SALAJ Chendremal PRINCIPALA,41
CODIFLOR SUPERMARKET SALAJ Zalau AVRAM IANCU, BL N-17, Parter, AP.3,21
SATURN SALAJ Cuzaplac TAMASA,215
OLIFLORI ZIMBOR CENTRU SALAJ Zimbor CENTRU,35
NEDU ABC SALAJ Treznea TREZNEA,234
NICA ABC SALAJ Zimbor ZIMBOR,251
LA DOI PASI DOLJ Calafat TUDOR VLADIMIRESCU, Bloc A6, Etaj PARTER,bloc A6, p
MILAND DOLJ Calafat C-TIN STERE,39
LA MAMICUTA DOLJ Hunia CALEA CETATII,28
MIRSOLEA ANGELA DOLJ Desa PRINTUL OBRENOVICI,38
CERBISTIM PREST DOLJ Poiana Mare TARGULUI,31
LA DOI PASI DOLJ Maglavit SEVERNULUI,79A
LA DOI PASI PIATA DOLJ Calafat TUDOR VLADIMIRESCU,48
TEODEN DOLJ Bailesti LOCOTENENT BECHERESCU,10
VIVA KIS DOLJ Maglavit SEVERINULUI,141
BARBUT MARIUS GIGI DOLJ Piscu Vechi FILIPESTI,85
LA DOI PASI DOLJ Ciupercenii Noi DUNARII,26
GHIBUROSU DOLJ Calafat NICOLAE BALCESCU,73
MANDRESCU LIVIA GALATI Galati COSMINULUI,7
MYAMAR ANY FRUITS - LDP GALATI Galati SIDERURGISTILOR , BLOC SD3B , PARTER,35
AGROLAND SERVICE GALATI Galati STR REGIMENT 11 SIRET,2
SOR CONSTRUCT LDP GALATI Sivita COMUNA TULUCESTI, CALEA GALATI,6
MYA FRESH FRUITS -LDP GALATI Galati NAE LEONARD , BLOC C3B , SCARA 2 , PARTER,5
MIRELA IMPEX GALATI Galati STR. GORUNULUI NR. 1
DORDANIS GALATI Galati ANGHEL SALIGNY,141
BN RACVERT COM GALATI Tulucesti CALEA GALATI,37
FEROVIARILOR, MICRO 13B, COMPARTIMENTUL 3, BLOC C1,
MYAMAR ANY FRUITS GALATI Galati PARTER,2
TOATEAICI GALATI Galati SIDERURGISTILOR , BL M4B, SCARA 1, AP 60, PARTER,42
YORDIANA GEORGYO GALATI Galati MIRCEA ZORILEANU, BL S1, SC 2, PARTER,8
ANDPAUL FAMILY GALATI Galati 1 DECEMBRIE 1918, CAM. 2, Bl. S5A, Sc. 2, Parter, Ap. 33,1
BILAMA GALMIXT GALATI Galati b du DUNAREA, aferent bloc PR 2,6
RVD MARKET GALATI Galati OTELARILOR ,26
RYW RIEMAN (podul inalt) GALATI Galati PODUL INALT, Parter, BL U6, SC. 2,,4
CAGE GAME GALATI Galati CAMIL RESSU, CORP C1, MICRO 38, PARTER,10S1
ROMADICOM GORJ Targu Jiu TISMANA,50 A
ADEVARMARINA GORJ Rovinari 22 DECEMBRIE 1989,4
ROSEINSTAL GRUP GORJ Stanesti SAT URSATI, STRADA URSATI,72A
BIMBASA IMPEX GORJ Rovinari CASTANILOR ,12 A
ANAVYS GORJ Calnic CALNIC SAT, PRINCIPALA,FN
GIULIANO ROZANA GORJ Targu Jiu VICTORIEI STR.,BL.25 PART
JENINOVA NOVACI GORJ Novaci ALEEA GRUIULUI, Bl. 24, Sc.1, Et. P,10
VLANIFER GORJ Alimpesti SAT ALIMPESTI,96
NAD-EILI SEVERINULUI GORJ Targu Jiu CALEA SEVERINULUI,41
STROE NIC SORIS 3 GORJ Balesti CEAURU SAT, SECUNDARA,204
MARKET DIANA POLOVRAGI GORJ Polovragi POLOVRAGI SAT,FN
GABION STAR GORJ Alimpesti SAT ALIMPESTI,114
STROE NIC SORIS TALPASESTI GORJ Balesti SAT TALPASESTI,STR.PRINCIPALA,44
ACIDOR GORJ Matasari PRINCIPALA ,BL.C2A
FLITEXIM GORJ Novaci SAT CERNADIA,,108
ROTOMIA 2 GORJ Slivilesti SAT SIACU,FN
EMTOVID GORJ Licurici FRUMUSEI SAT, PRINCIPALA,FN
A MARKET GORJ Targu Jiu SEVERINULUI,36-38
FAMLUP STEJARI GORJ Stejari SAT STEJARI,29
FAMLUP GORJ Stejari SAT OBIRSIA,145
VARESINA STATIE GORJ Bumbesti-Jiu ALEEA PLESA,FN
FRESH MARKET 2 GORJ Targu Jiu COMUNA DIN PARIS,7A
VARESINA 3 GORJ Bumbesti-Jiu PARINGULUI ,73
MARKET MARIGAB 2 GORJ Targu Carbunesti BRADULUI,FN
MARKET DEEA GORJ Targu Jiu 11 IUNIE,49
GINTLUP HUREZANI GORJ Hurezani sat Hurezani,169
MARKET DIANA SCOARTA GORJ Scoarta PRINCIPALA,FN
FRESH TITANIC GORJ Targu Jiu Traian,27
DANYON COM SUCEAVA Berchisesti PRINCIPALA,128
DIA MIRASIM SUCEAVA Stulpicani MAGUREI,107
ALDENA SUCEAVA Gura Humorului CASTANILOR,2 A
LA DOI PASI/COLER COM SUCEAVA Frasin PRINCIPALA,698 C
SIMOS COM SUCEAVA Brosteni NICOLAE NANU,1
ADELFI SUCEAVA Paltinoasa PRINCIPALA,436A
CURTAG DOBRITA OTC GORJ Runcu DOBRITA SAT,FN
PFG BRADICENI GORJ Pestisani BRADICENI,SAT,FN
SUPPER STAR GORJ Ionesti PICU SAT, PRINCIPALA,FN
URESOM GORJ Turceni STRAMBA JIU SAT,.
LA DOI PASI STINJENELU GORJ Arcani SAT SANATESTI,24A
FLAMION MARKET GORJ Turceni PIETEI ,1
FANPETROS GORJ Plopsoru PLOPSORU SAT, PRINCIPALA,FN
ELKAVA COM GORJ Saulesti BIBESTI SAT, PRINCIPALA,FN
LA DOI PASI GREENADEL GORJ Turceni SANATATII,9
CEAPA (3) IALOMITA Rosiori INDEPENDENTEI,40
AC BRUTTY IALOMITA Rasi PRINCIPALA,361
VERMINA2 IALOMITA Dragoesti PRINCIPALA,FN
AVRAM GHEORGHE IALOMITA Malu Rosu VALEA MARE,FN
NIC IALOMITA Maia SOSEAUA URZICENI,FN
CRIS & CHEERS IALOMITA Urziceni EROILOR,6
SYDONIA LA DOI PASI IALOMITA Fierbinti-Targ calea bucuresti,15
DACIS SILVIA IALOMITA Dridu SECUNDARA,FN
SAVA S&S IALOMITA Movilita DN2,FN
CARAS-
YENDISNIC CALY SEVERIN Caransebes ARDEALULUI, SPATIU COMERCIAL, BL 7,FN
CARAS-
S & C COSMISTEF BOSS SEVERIN Caransebes MUNTELE MIC,47
CARAS-
SEVERIN COM 1 SEVERIN Caransebes CAZARMI,1
SERVICE APOLLO SRL HARGHITA Toplita N.BALCESCU,BL A,
IN-COM-EURO SRL-MAG.ABC HARGHITA Miercurea-Ciuc Str. Kossuth Lajos,10
ILDIKO MAG1 HARGHITA Lazarea Scolii,425
BALLA CECILIA II HARGHITA Gheorgheni Selyem ,39
KRISZTI PROD 2 HARGHITA Lueta PRINCIPALA ,968/A
CRIDO RESOURCE DOLJ Craiova Canciulescu Mihai,1
URZIMIR DOLJ Craiova SIRETULUI ,10
SARA & REBECA DOLJ Unirea Principala,1485
MATEO FAN SILVIC DOLJ Dobridor Calea Unirii,27
ROMAYA LAROMAR DOLJ Bucovat PRINCIPALA ,879
DRAGMIRO DOLJ Carcea Aleea 2 Siloz,1
STANCALIE VASILICA 2 DOLJ Motatei UNIRII,2475
PHOENIX AGROCOM DOLJ Motatei Principala,1
PANREX PRODUCT VRANCEA Vidra SAT VIDRA,0
GHEORGHITA CRISTIAN MARIUS VRANCEA Cotesti PRINCIPALA,1
PANREX PRODUCT VRANCEA Marasesti Zorilor,1
ALIPAN TUR VRANCEA Bolotesti BOLOTESTI,0
ALIPAN TUR VRANCEA Gagesti PRINCIPALA ,0
ALE MARKET VRANCEA Popesti PRINCIPALA,0
PRAVALIA LA DICA VRANCEA Poiana Cristei PRINCIPALA,1
93 BVL - LDP VRANCEA Tulnici PRINCIPALA,2 D
GISELA PRESTCOM VRANCEA Tifesti TIFESTI,0
ALE MARKET VRANCEA Urechesti CRINULUI,778
VICTOR MARKET VRANCEA Panciu N TITULESCU , BL 3,85
BALAS PROD VRANCEA Movilita PRINCIPALA,FN
CESIL COM VRANCEA Ploscuteni PLOSCUTENI
SANDIMARG VRANCEA Vizantea Razaseasca SECUNDARA,FN
MARTENSA GARA VRANCEA Panciu B-DUL INDEPENDENTEI,105
ALIPAN TUR BATINESTI VRANCEA Batinesti PRINCIPALA,FN
LEXANA MARKET VRANCEA Panciu BD.INDEPENDENTEI,23
ARVOM MARKET VRANCEA Adjud SIRET,16A
UNGUREANU N.A. NICOLETA VRANCEA Adjud REPUBLICII,43 A
ALUGARIUS 3 VRANCEA Vizantea-Livezi Principala,Fn
Aroma Club IASI Hilita Secundara ,fn
ANDBEEL MIXT IASI Osoi (Comarna) Principala,FN
EURO DORA IASI Osoi (Comarna) PRINCIPALA,fn
CRISTIN BIACOS IASI Osoi (Comarna) PRINCIPALA,52
CRISS COMPANY 2 SRL IASI Focuri Principala
Suby trans 4 IASI Carniceni Principala,fn
BDM ADIRAL IASI Plugari SPATIU COMERCIAL,FN
BABO MAGIC IASI Trifesti Nationala, C1, parter,59
BOBOC VALERICA IASI Saveni Secundara,fn
CMA SELECTED IASI Carlig PRINCIPALA,FN
TAMY WALT TRADING STEFAN BIHOR Oradea STEFAN CEL MARE,81 Bl-C30
STROESCU ELISABETA BIHOR Cihei PRINCIPALA ,25
TAMY WALT TRADING COSTAFORU BIHOR Oradea PROFESOR GHEORGHE COSTA-FORU,13
TAMY WALT TRADING DACIA BIHOR Oradea Bdul DACIA ,NR 108 BL
SALY&VLADY BIHOR Oradea ZARANDULUI,8
ADAMIR PREST BIHOR Oradea ONESTILOR 98 P 53,ap 1,98
TAMY WALT TRADING CAZABAN BIHOR Oradea ALEXANDRU CAZABAN,46 BL-AN15
TAMY WALT TRADING VELENTA BIHOR Oradea RAZBOIENI,72-74
ANACARINA VALE BIHOR Grosi PRINCIPALA ,115
TAMY WALT TRADING
TRANSILVANIEI BIHOR Oradea TRANSILVANIEI,16 U1
TAMY WALT TRADING ODOBESCU BIHOR Oradea ALEXANDRU ODOBESCU ,7
MIREAN MARKET BIHOR Oradea CALEA ARADULUI,105 A
SGURA DOLJ Dobrotesti Principala,82
CHIRITA GABRIELA DOLJ Amarastii de Sus PRINCIPALA,220
MINIMARKET LA GEANA DOLJ Milesti CRAIOVEI,33
LA DARIA DOLJ Marsani VALEA POSTEI,23
CODEMATREI JENI 1 DOLJ Farcas COMUNA FARCAS,36
MINCOM DOLJ Apele Vii PRINCIPALA,56
MELCATI DOLJ Melinesti CRAIOVEI,37
SMELD DOLJ Daneti TARGULUI,5
DAN COM MAR 2 DOLJ Dudovicesti CRAIOVEI,1
CODEMADOI SCOALA 1 DOLJ Farcas PRINCIPALA,94
LA FURNICUTA DOLJ Daneti PRINCIPALA,147
DORIDU2 DOLJ Dobrotesti PRINCIPALA,11
PESCARUL AMATOR IASI Golaiesti Principala
KATY ADY 2 IASI Iasi BRANDUSA,1
COMPLEX TUDOR ALIMENT SRL IASI Iasi TUDOR VLADIMIRESCU,30
MINIMARKET SF LAZAR SRL(ex
Dimarket) IASI Iasi SF LAZAR,33
G.M.D. INTERNATIONAL SRL IASI Iasi TUDOR VLADIMIRESCU,18
G.M.D INTERNATINAL COPOU 2 IASI Iasi STEFAN CEL MARE SI SFANT,3
ALISAN IASI Iasi COMUNA DANCU,0742056203
K MAX IASI Iasi IGNAT
VASCAR PACURARI IASI Iasi PACURARI,30
LUPU RURAL MARKET SRL VRANCEA Voetin PRINCIPALA,FN
MARKET HARABOR VRANCEA Suraia PRINCIPALA,FN
PAHONIX VRANCEA Neculele NECULELE,L3
UVERTURA COM VRANCEA Vulturu PRINCIPALA,1
NASTASERV VRANCEA Maicanesti MAICANESTI,-
APOSTU DUMITRU II VRANCEA Bogza PRINCIPALA,FN
VOGUE OFFICE CONSULT SRL VRANCEA Naruja PRINCIPALA,FN
NIMFOR VRANCEA Naruja PRINCIPALA ,-
PAHONIX VRANCEA Vintileasca VINTILEASCA,L2
ELENUCU DOLJ Craiova VLAD TEPES,22
MIOCRIS MAR DOLJ Mlecanesti NEGUSTORILOR,267
TAIDAN DOLJ Isalnita AUREL VLAICU,60
BIG FAMILY DOLJ Craiova M_SAL AL.AVERESCU,15
IZAFLOR DOLJ Tatomiresti BOIER ION DUMITRIU,123
HECTRA 4 DOLJ Pielesti CALEA BUCURESTI,35A
REIANDA DOLJ Craiova DACIA,179B
MARKET MARIGAB DOLJ Filiasi 24 IANUARIE,2
ROLIANA DOLJ Craiova A.I. CUZA, 22
BISTRITA-
AUTO-VALMAR ODOBESCU SSM NASAUD Bistrita ODOBESCU,20
BISTRITA-
VARODIMEX DELTA NASAUD Bistrita VIISOARA,90A
BISTRITA-
SIBIS CENTER NASAUD Bistrita B-dul INDEPENDENTEI, Scara D, Ap.42,60
BISTRITA-
TRIPURSUNDRA PUNCT IMP. TRAIAN NASAUD Bistrita IMPARATUL TRAIAN, BLOC 57, SCARA A, ETAJ. P,
BISTRITA-
VARODIMEX 10 NASAUD Bistrita GEORGE ENESCU,1
BISTRITA-
VARODIMEX CASA ALBA NASAUD Bistrita INDEPENDENTEI,1-2
BISTRITA-
VARODIMEX LIBERTATII NASAUD Bistrita LIBERTATII,52
FANTASTIC SSM ALBA Teius DECEBAL,16
AGRA'S GOLDIS ALBA Alba Iulia VASILE GOLDIS, Bl 30, AP 64,19
MAGNETIC KOG ALBA Sebes M KOGALNICEANU,BL.B1,,46
KONAD SHOP LA DOI PASI ALBA Blaj EROILOR ,37-38
KIME 1 ALBA Blaj SIMION BARNUTIU,1
AGRA'S MERCUR 2 ALBA Alba Iulia VICTORIEI, nr 65, Bl. A13, ap 17,1
AGRA'S DRAGON ALBA Alba Iulia Republicii,47
MAGNETIC 1 ALBA Sebes ALEEA PARC,26A
GEORGIANA29FEB GRECU VASLUI Stefan cel Mare PRINCIPALA,97
MIXCODTUR SRL VASLUI Codaesti PRINCIPALA ,1
ANUTII SIMONA VASLUI Maraseni Principala,330 A
DALSOR COMPANY SRL VASLUI Negresti MIHAIL KOGALNICEANU BL C3 PARTER,3
GIACOM Cina, market VASLUI Husi 1 decembrie,21
PRIPOARELE SRL VASLUI Tacuta PRINCIPALA,1
CLEOPATRA/EROILOR VASLUI Husi EROILOR , Bloc 6 ,Sc.A, Et.Parter,6
DOGARU L2 VRANCEA Vartescoiu CENTRU,2
MOONLIGHT OFF LICENSE VRANCEA Beciu GENERAL ARTHUR VAITOIANU,57
FILOTE NECULAI VRANCEA Odobesti SAT UNIREA,39
KASOS VRANCEA Focsani VALCELE,134
ARAZEC IMPEX VRANCEA Focsani PIATA MOLDOVEI,-
VLASOV COMERT VRANCEA Focsani Rovine,10
HANIFA VRANCEA Odobesti PICTOR GRIGORESCU,27
DOMNITA RALU VRANCEA Reghiu REGHIU,1
SMC MARCO TRADE VRANCEA Petresti CRANG,FN
CARAS-
B & GEORGY MIXT SEVERIN Brebu PRINCIPALA COMPLEX ,FN
CARAS-
BADA COMPANY SEVERIN Resita Republicii,27
CARAS-
ARES SNAIDER SEVERIN Tarnova TARNOVA,455
CARAS-
SILDALBO STEIER SEVERIN Anina VICTORIEI,101
CARAS-
CRISTINA FLORY ACTUAL SEVERIN Resita MUNCII,6
CARAS-
FROM KITTY SEVERIN Resita ALEXANDRU IOAN CUZA,1
CARAS-
FETCU ADINA CENTER VANITY SEVERIN Anina SF BARBARA,9
CARAS-
PARABO MARKET RESITA SEVERIN Resita TIMISOAREI,4
CARAS-
MIRUNA SEVERIN Resita REPUBLICII,21
SIFMARANDO DOLJ Plenita TRAIAN,2
SC MONTE VASILE SRL TULCEA Valea Teilor Mihai Viteazu,16
TOPLI RON CONSTANTA Albesti SOS. MANGALIEI,6
ICLEAN PENE CONSTANTA Mangalia Str T.S. Saveanu, Langa BL. C3,FN
HALIL COM CONSTANTA Mangalia MIHAI VITEAZU,66
CATALIN JVC CONSTANTA Albesti MANGALIEI,44C
DINMIKI TRADE CONSTANTA 23 August SOS CONSTANTEI,FN
MELISA TRADING CONSTANTA Tuzla CONSTANTEI,89A
NECULENA CONSTANTA Mangalia NEGRU VODA,7
AN DARK STORE SSM CONSTANTA Tuzla CONSTANTEI,88A
BIA MARY CONSTANTA Mangalia STEFAN CEL MARE,4
COMSTAR VALY CONSTANTA Mangalia ALBATROS,2
ANEGRIT MAN TRANS CONSTANTA Vama Veche MIHAIL KOGALNICEANU,235
CARAS-
IMPERIAL BARON SEVERIN Moldova Noua 1 DECEMBRIE 1918,232
GRASUTU COSMARDI CONSTANTA Chirnogeni bisericii,22
MARKET APROAPE CONSTANTA Comana Primaverii,33
TUREA ALEX FLOR CONSTANTA Piatra Scolii,18,Cam.1
DINA MARKET 3 CONSTANTA Topraisar PRINCIPALA,51
PINOS TRADE 2001 CONSTANTA Cogealac MARE,55
PAMUCPNG CONSTANTA Negru Voda Merilor,6
MARANDY GRANDE CONSTANTA Mereni DRUMUL CONSTANTEI,323
AFA FAMILY STAR CONSTANTA Plopeni PIETREI,2
AFTER TASTE CONSTANTA Lanurile ETERNITATII,149bis
VOICU E. NICOLETA II CONSTANTA General Scarisoreanu MORII,17
RAIMAR BLUE STAR SRL CONSTANTA Amzacea Amzacei,29 A
COSTI DAN STAR CONSTANTA Darabani NEGRU VODA,FN
NICO NOBLESS CONSTANTA Vadu SCOLII,1
PINOS CONSTANTA Corbu Principala,fn
SIGNAL ABC MIXT SALAJ Boghis Sat BOGHIS, Comuna BOGHIS,171
LDP BERCEAN ABC SALAJ Mesesenii de Jos PRINCIPALA,178/A
SERALEX ABC 2DRUM PRINCIPAL SALAJ Lompirt PRINCIPALA,234
MARKUS MINIMARKET SALAJ Panic PRINCIPALA,107
CASNICA MINIMARKET SALAJ Zalau SFANTA VINERI, Bl. B6, Ap. 21,FN
PRODEXANA MAGAZIN MIXT SALAJ Aghires PRINCIPALA,40
TRANS CONFORT ABC VARSOLT SALAJ Varsolt VIRSOLT:PRINCIPALA,67
PALNAX OIL GARA SALAJ Zalau Blv.Mihai Viteazul,100/A
Strada Brizei, Hala Comerciala Faleza Sud, Lot 1, Spatiu Comercial
NOUL ALEXIM 2009 CONSTANTA Constanta C1,18A
IRINA SHOP CONSTANTA Constanta 1 MAI VECHI,49
GEANINA CONSTANTA Constanta SUCEAVA,5
CYS MARKET LITORAL CONSTANTA Constanta VASILE LUCACIU,1
NOUL ALEXIM 2009 CONSTANTA Constanta Strada Tulcea, Spatiu Comercial, Bloc TM4, Etaj Parter,20
FIDENEX MARKET DOLJ Galiciuica EROILOR ,8
UNISTAR ABC SALAJ Jibou GAROAFELOR ,5A
LOLITA ABC DERSIDA SALAJ Dersida PRINCIPALA,50
MAREX CORAL ABC SALAJ Salatig SALATIG,122/B
ELIZSERGIU ABC 1 SALAJ Dersida PRINCIPALA,80
LA DOI PASI ,NICOVID MAG.CEHU
SILVANIE SALAJ Cehu Silvaniei GHEORGHE POP DE BASESTI,1
CERES 91 ABC SALAJ Jibou TUDOR VLADIMIRESCU,22
PETRAN COM SRL SALAJ Jibou Avram Iancu,BL I-14, Et. Part,Ap.1,31
MARKY-SARA ABC SALAJ Cehu Silvaniei CETATII,1
BERTIS MAG 1 COVASNA Sfantu Gheorghe GRIGORE BALAN,33
BERTIS MAG 3 COVASNA Sfantu Gheorghe PRESEI,3
DEAK HAMOR 5 LDP COVASNA Baraolt KOSSUTH LAJOS,54
MERKUR MAG 2 COVASNA Sfantu Gheorghe LUNCA OLTULUI ,2
COMIXT MAG 1 COVASNA Baraolt TRANDAFIRILOR,28
DIANA BREZOI VALCEA Brezoi PROFESOR GHEORGHE SURDU,3
ANNABELLA COMPLEX NORD VALCEA Ramnicu Valcea CALEA LUI TRAIAN, Unitatea nr. 4 Complex Nord Parter,
DIANA COM PIATA NORD VALCEA Ramnicu Valcea Calea lui Traian,156-158
ANNABELLA HACMAN VALCEA Ramnicu Valcea DOCTOR HACMAN,1
ANNABELLA CACIULATA VALCEA Calimanesti CALEA LUI TRAIAN, zona Caciulata,790
ANNABELLA RAPSODIEI VALCEA Ramnicu Valcea RAPSODIEI, Bloc H.7, Etaj P,33
ANNABELLA AZ BREZOI VALCEA Brezoi EROILOR,136A
ANNABELLA REPUBLICII VALCEA Ramnicu Valcea REPUBLICII,2B
ANNABELLA MATEI BASARAB VALCEA Ramnicu Valcea MATEI BASARAB, parter, Bloc 113,28
ANNABELLA CALIMANESTI VALCEA Calimanesti CALEA LUI TRAIAN,670
DIANA CALIMANESTI 2 VALCEA Calimanesti CALEA LUI TRAIAN,583
ANNABELLA VOINEASA 2 VALCEA Voineasa DECINDEA,48
DIANA MALAIA VALCEA Malaia Malaia,2
ANNABELLA CALIMANESTI 2 VALCEA Calimanesti PIETEI,12
CRISIL COM CLUJ Dej UNIRII,FN
CRINEMIL LA DOI PASI CHIUIESTI CLUJ Chiuiesti PRINCIPALA,457
ELEGIANA NON STOP CRANGULUI CLUJ Dej CRANGULUI, Bloc T10, Ap. 39,5
PANIIND MARKET SOMCUTULUI CLUJ Dej SOMCUTULUI,96
ALVIO CLUJ Cuzdrioara S. BARNUTIU,10
MIV TOM SSM CLUJ Catcau PRINCIPALA,102
PANIIND MARKET P-TA BOBALNA CLUJ Dej Pta BOBALNA ,2
ELISLORAND LA DOI PASI UNGURAS CLUJ Unguras PRINCIPALA,269A
ELEGIANA NON STOP URISOR CLUJ Urisor PRINCIPALA,61A
ELEGIANA NON STOP VAII CLUJ Dej VAII, AP. 1,4
BEST LINE EXPRESS SUCEAVA Suceava BISTRITEI,4
ALBINA SUCEAVA Suceava Aleea Zorilor,6
HOCHIAN IOAN-MARKET SUCEAVA Brodina Principala,419
TREI PITICI M1 SUCEAVA Vicovu de Sus Calea Cernauti,151
LEUSOLO COM SUCEAVA Suceava MIHAI VITEAZUL,3
MARKET ANTONICRIS BIHOR Beius 1 DECEMBRIE 1918,81
ETY MARKET BIHOR Beius PANDURILOR,4B
FAMILY MARKET EDINA BIHOR Oradea Aluminei,45
SOHODOR ABC JOSANI BIHOR Josani (Cabesti) SAT JOSANI, COMUNA CABESTI,10
BLUESKY TRADING SRL BIHOR Oradea PIERSICILOR,1
CPAM NOWO 2 BIHOR Oradea IOAN BOGDAN,11/A
TINIMODI BIHOR Oradea CRIVATULUI,68
MASTER 1 BIHOR Oradea ALEEA ROGERIUS 6,6
ETY MARKET 02 BIHOR Beius ROMANA,11
MOCA GEORGE FLORIN BIHOR Mierlau PRINCIPALA,102
BIROU A.CAMELIA AURELIA BIHOR Vintere PRINCIPALA,373
ANNABELLA IONESTI VALCEA Ionesti IONESTI,FN
DANEMAR GENUNENI VALCEA Francesti GENUNENI,FN
DANEMAR HALA VALCEA Babeni CALEA LUI TRAIAN,45
DANEMAR MARCEA VALCEA Ionesti MARCEA,FN
DIANA TOMSANI VALCEA Tomsani FOLESTI,FN
DANEMAR BABENI VALCEA Babeni UNIRII,1
DANEMAR ORLESTI VALCEA Orlesti PRINCIPALA,FN
DIANA PLATFORMA VALCEA Ramnicu Valcea UZINEI,1
ANNABELLA RAURENI VALCEA Ramnicu Valcea Principala,25
DANEMAR FRANCESTI VALCEA Francesti FRANCESTI,FN
ANNABELLA PAUSESTI OTASAU VALCEA Pausesti-Otasau PRINCIPALA,82
DANEMAR BLOCURI VALCEA Babeni ALEEA LICEULUI,1
ANNABELLA MIHAESTI VALCEA Mihaesti Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Punctul Duzi,FN
DIANA ORLESTI VALCEA Orlesti ORLESTI,FN
STABOR VALCEA Mihaesti BULETA,FN
ANNABELLA GOVORA VALCEA Baile Govora TUDOR VLADIMIRESCU,117
ROVIDIU MAG NEAMT Dumbrava Rosie poienitei,7
PASOI EMI NEAMT Tazlau CRIVATULUI,55
OTAL ANA NEAMT Piatra Soimului LUMINII,200
SUPER CENTRAL NEAMT Zanesti CENTRALA,FN
PIER PROD NEAMT Rediu principala,111
EURODISCOUNT NEAMT Savinesti CHIMIEI,4
L'DICOM SRL / market NEAMT Costisa Scolii,182
GESTAR 3 VALCEA Budesti BUDESTI
DANEMAR VOICESTI VALCEA Voicesti VOICESTI,FN
ANNABELLA N. BALCESCU VALCEA Nicolae Balcescu Sat Valea Viei, Comuna Nicolae Balcescu, Stoiceni,FN
DANEMAR GALICEA VALCEA Olanu OLANU,24
GESTAR BARZA VALCEA Budesti BARZA,FN
DIANA CENTRU VALCEA Dragasani REGELE CAROL I, ETAJ P,24
DIANA BUDESTI VALCEA Budesti sat Linia,95.A
ANNABELLA OLANU VALCEA Olanu Sat Olanu, Comuna Olanu,32
DIANA RAHOVA VALCEA Dragasani TUDOR VLADIMIRESCU, BL. T8,T8
GENERAL MAGHERU,NR16,parter,punctul unitatea nr.1
ANNABELLA BIG VALCEA Ramnicu Valcea BIG,BLOC H,16
ANNABELLA A-Z DRAGASANI VALCEA Dragasani GIB MIHAESCU,45
DIANA COM LILIACUL VALCEA Ramnicu Valcea General Magheru,BLOC V.1,ETAJ P,1
GESTAR MARKET VALCEA Barza Barza,1
CATANI VALCEA Galicea Galicea,FN
ANNABELLA TRAIAN 3 VALCEA Ramnicu Valcea B-dul NICOLAE BALCESCU, Bazar Traian,38
DANEMAR DRAGASANI VALCEA Dragasani TUDOR VLADIMIRESCU,FN
MINIMARKET DORY GORJ Targu Jiu BICAZ,48A
CIPMARDAR MARKET BRAILA Dudesti MIHAI EMINESCU,94
DAVID V.GINA BRAILA Movila Miresii LALELELOR,987
BRAISOCEANU BRAILA Ciocile PRINCIPALA,70
CATMAYAND BRAILA Rosiori SAT COLTEA,STRADA PRINCIPALA,53
DANIOFAN IMPEX - LDP BRAILA Braila ALEXANDRESCU GRIGORE,COMPLEX LIBELULA,q3
STANCU NICOLETA BRAILA Tataru CRINILOR,24
YANISNEXT BRAILA Braila MINA MINOVICI,6A
VEL PITAR BRAILA Braila G-ral Eremia Grigorescu, bl 9PP, et parter,9
SIMOS COM SRL 3 SUCEAVA Falticeni PICTOR DIMITRIE HIRLESCU,FN
SIMOS COM SRL BOGDANESTI SUCEAVA Bogdanesti DJ155A,162B
MIFADO SRL 2 SUCEAVA Forasti MANOLEA,173
HEDERA 1 SUCEAVA Dolhasca PRINCIPALA,27
SIMOS COM MALINI SUCEAVA Malini PRINCIPALA,139A
GORBAN NICOLETA SUCEAVA Vadu Moldovei E-85 ,FN
POPAS RUSTIC DARIUS ARGES Cetateni CETATENI, NEGRU VODA ,141 BIS
UNIC RUCAR 3 ARGES Rucar BRASOVULUI ,153, CAMP
GLADIOLA ARGES Campulung BRASOVULUI,FN
DENIS SI EDI MINIMARKET ARGES Poienarii de Muscel SAT JUGURU,484B
SOARE MUSCEL ARGES Godeni CAPUL PISCULUI,PARTER
RIZOMAG ARGES Bughea de Jos PRINCIPALA ,66
CABAT SIMONA BRAILA Gropeni APUSULUI,179
DINCA GHE. IONEL BRAILA Tichilesti TUDOR ARGHEZI,41
COSTAVAMOS BRAILA Viziru BORDEI VERDE,49
SEVASTIADI SRL BRAILA Braila ION GHICA,64-67
MARALDORI PREST COM BRAILA Insuratei LACU REZI,70
NISAN DRINKS CLUJ Turda LIBERTATII,12
TOMI CLUJ Campia Turzii GHEORGHE BARITIU,59
STANCA &TUDOR SRL CLUJ Campia Turzii REPUBLICII,ST,17
ANDREYOS CLUJ Tureni PRINCIPALA,205 A
SPEED MARKET CLUJ Mihai Viteazu PRINCIPALA,48
ARANCEA LA DOI PASI CLUJ Turda Lotus,2
FILGAS 2 CLUJ Turda PIATA MICRO III,FN
NEVAN IMPEX2 CLUJ Luna principala,221
ANNABELLA POLITIE VALCEA Ramnicu Valcea CALEA LUI TRAIAN,S9
TARIIA MATEESTI SSM VALCEA Mateesti PRINCIPALA,FN
OLIMPIC ALUNU VALCEA Alunu ALUNU,FN
ANNABELLA A-Z HOREZU VALCEA Horezu TUDOR VLADIMIRESCU,28
DIANA COM BUNESTI VALCEA Bunesti PRINCIPALA,1
ADION EXIM HOTARASA VALCEA Copaceni Hotarasa,34
DIANA 1MAI VALCEA Ramnicu Valcea GEORGE COSBUC,2
DIANA HOREZU VALCEA Horezu UNIRII,20
DANEMAR COSTESTI VALCEA Costesti FERIGI,96
TARIIA 94 VALCEA Berbesti PUNCT DANT,FN
ANNABELLA STOENESTI VALCEA Stoenesti STOENESTI,FN
ANNABELLA SINESTI VALCEA Sinesti SINESTI,FN
OLIMPIC LIVEZI VALCEA Livezi PRINCIPALA,FN
DANEMAR PIETRARI VALCEA Pietrari PRINCIPALA,250
ANNABELLA MORILOR VALCEA Ramnicu Valcea MORILOR ,28B
DIANA STROESTI VALCEA Stroesti PRINCIPALA,FN
GHEOLOB MAG 2 VALEA ORMAN CLUJ Livada (Iclod) PRINCIPALA,59B
AGROPAN MAG 3 CARTIERUL NOU CLUJ Gherla PRIMAVERII,12
CERONI MAG TAGA CLUJ Taga Principala,371
FALKE A&TS CLUJ Buza PRINCIPALA,232
AGROPAN MAG 1 AUTOGARA CLUJ Gherla ROMANA,22
ELIVIO MAG 1 CENTRU CLUJ Jucu de Sus PRINCIPALA,138
ELIROX MAG 1 MINTIU CLUJ Mintiu Gherlii PRINCIPALA,183
MOLDOVAN -MAG MOCIU CLUJ Mociu Principala ,31
BUCURCRISS MAG2 CLUJ Rascruci BORSEI,261
CERONI MAG SUCUTARD CLUJ Sucutard PRINCIPLEA,FN
CARAS-
PERSAM (GARA) SEVERIN Oravita ZONA GARII,MAGAZINUL MIXT COMPLEX
CARAS-
PARABO MARKET BOCSA SEVERIN Bocsa CARPATI,7
CARAS-
BUDAPESTA (BAUTURI) SEVERIN Otelu Rosu STRADA REVOLUTIEI,FN
CARAS-
MAROCICO 2006 SEVERIN Otelu Rosu TINERETULUI BL PARTER,1A
CARAS-
ANGEL VIO (LICEU) SEVERIN Otelu Rosu REPUBLICII,25
CARAS-
DC LOANA SEVERIN Bocsa MIHAIL GASPAR,44
CARAS-
BG NIPAN (PROFI) SEVERIN Otelu Rosu REVOLUTIEI,FN
CARAS-
PERSAM (PARC) SEVERIN Oravita ZONA GARII,CAMIN NEFAMILISTI-EMB,BL EMB
CARAS-
TAMASANU PANCIA SEVERIN Otelu Rosu TINERETULUI,1A PARTER
VULTURII FARTATESTI VALCEA Fartatesti PRINCIPALA,FN
ANNABELLA HERMES VALCEA Ramnicu Valcea B-dul TINERETULUI, unitatea 34-35 hermes,6-8
DIANA BULEVARD VALCEA Ramnicu Valcea DEM RADULESCU,77
DANEMAR HERMES VALCEA Ramnicu Valcea Tineretului, Complex Hermes,4-8
ANNABELLA A-Z VALCEA Ramnicu Valcea Bulevardul DEM RADULESCU,2-14
DANEMAR TETOIU VALCEA Tetoiu PRINCIPALA,FN
DANEMAR SUTESTI VALCEA Sutesti SAT SUTESTI, STR TUDOR VLADIMIRESCU,FN
DIANA HERMES VALCEA Ramnicu Valcea B-DUL TINERETULUI-COMPLEX HERMES,6
DIANA TIC TAC VALCEA Ramnicu Valcea MIHAI EMINESCU,2
DANEMAR SIRINEASA VALCEA Sirineasa PRINCIPALA,FN
NIALVI VALCEA Sirineasa SIRINEASA,39
DANEMAR ROSIILE VALCEA Rosiile PRINCIPALA,FN
DANEMAR POPESTI VALCEA Popesti Principala ,FN
DANEMAR COMPANY GLAVILE VALCEA Glavile GLAVILE,FN
DANEMAR VALEA CHEII VALCEA Valea Cheii PRINCIPALA,2
ANNABELLA BALCESTI VALCEA Balcesti 1 DECEMBRIE,1
DANEMAR MACIUCA VALCEA Maciuca OVESELU,FN
DANEMAR OTESANI VALCEA Otesani PRINCIPALA,FN
DIANA SUTESTI VALCEA Sutesti SAT SUTESTI,FN
DC DEDEALEX DOLJ Craiova FRATII GOLESTI,113
YRYNY & DAVID DOLJ Giurgita CALEA DUNARII,129
YRYNY & DAVID DOLJ Segarcea TRANSILVANIEI ,25
STEFY & RADU MARKET SRL DOLJ Cerat Dunarii,123A
DARIUS & NICO & DANIEL SRL DOLJ Dranic SAT BOUVENI,PRINCIPALA,20
ANDRABEL DOLJ Dranic Stir Jiului,Booveni,10
RADU PROCONSTRUCT DOLJ Cerat DUNARII,246
TENEA NICUSOR LEONARD DOLJ Panaghia PRINCIPALA,301 A
LUPEANU DOLJ Urzicuta CALEA CRAIOVEI,26
GENAL DOLJ Craiova ILIE BALACI,46
MOSIM COM DOLJ Craiova CAROL I,47
NICOLASEB SUCEAVA Zvoristea PRINCIPALA,28
GIVASTEL SUCEAVA Putna PRINCIPALA,FN
ROLEDA SUCEAVA Liteni LITENI,4A
EDIMAX SUCEAVA Siret LATCU VODA,18
MANCO LA DOI PASI MAG. 2 CLUJ Luna de Sus PRINCIPALA,ST,726
TYRANNO LA DOI PASI CLUJ Vlaha PRINCIPALA,388
PALIMEX NEGRENI CLUJ Negreni PRINCIPALA,54
ENYEDI CLUJ Savadisla PRINCIPALA,355
SARA PRINCES CLUJ Iara PRINCIPALA ,113
ONCOS GILAU CLUJ Gilau PRINCIPALA, Bl. I4, Ap. 27,1
PETRISOR FANTANA CENTRU CLUJ Gilau PRINCIPALA,726-727
ANA BRAILA Ianca BRAILEI LG POSTA,0
FLORY MARKET BRAILA Sutesti SOS RM SARAT,42
CLABUCET BRAILA Ianca BRAILEI V/V POSTA,0
BURGHETE BRAILA Urleasca D.N. 2B, GARII,2
PISTEA BRAILA Bordei Verde PRINCIPALA,29
ELSURAN MAG VASLUI Banca PRINCIPALA,180
CLEOPATRA (GARA) VASLUI Vaslui REPUBLICII,377,Parter
TAVIANY IMPEX 2 SRL VASLUI Vaslui Traian, Piata Agroalimentara,2
CLEOPATRA(CARTIER) VASLUI Vaslui STEFAN CEL MARE,Bl 435,Et P,435
CLEOPATRA (TRAIAN) VASLUI Vaslui Traian,Bl 281,fost H,Parter,281
VASCAR SA(MG) VASLUI Moara Grecilor SOS. NATIONALA,16
RALEX MIRAJ SRL VASLUI Solesti DN 24,1
TAVIANY IMPEX G SRL VASLUI Vaslui Republicii, Bl. 380, Sc. A, Parter,FN
CLAMIXALLINONESTORE SRL VASLUI Deleni PRINCIPALA,424
ORAC DANIELA II VASLUI Vutcani PRINCIPALA,1
EXPRESS MARKET HARGHITA Cristuru Secuiesc LIBERTATII,16
ELAN-MARKET HARGHITA Odorheiu Secuiesc BETHLEN GABOR,49
KEDVENC ABC HARGHITA Cristuru Secuiesc KOSSUTH,B 14
KECSETI ABC HARGHITA Paltinis PRINCIPAL ,6
LUKACS GEZA HARGHITA Ocna de Jos PRINCIPALA,530
PRIALIS 2 TULCEA Turcoaia DUNARII,3
VALS & CO ANGELO NON STOP TULCEA Macin VANATORI,8
VALS & CO ANGELO FABRICA TULCEA Greci VALEA CU TEI,7
M.D.A./FALEZA TULCEA Tulcea ISACCEI BLOC GO,FN
ARYMAR COMAR SRL TULCEA Horia Barajului ,5
VAMELI COM TULCEA Macin MAIOR SONTU,1
Fraher Pacii TULCEA Tulcea pacii,60
VALS & CO ANGELO COFETARIE TULCEA Greci 1 DECEMBRIE,1B
FIFTEEN MAD SRL TULCEA Izvoarele Principala,1
Cyc cosmi gold srl TULCEA Tulcea Combustibilui,2
ELIZEA FAMILI TULCEA Turcoaia SECUNDARA,FN
AKLYM CANON SRL TULCEA Tulcea VIITORULUI ,16
VALS & CO ANGELO SNC TULCEA Macin 1 DECEMBRIE,38
MAGAZIN ALESANCO TULCEA Tulcea 1848,5
MARKET "LA MAMI" CONSTANTA Constanta PRELUNGIREA LILIACULUI ,2
Str. Prof. DR. Gheorghe Marinescu, Spatiu Comercial P1, Etaj
RADMARCON CONSTANTA Constanta P,56F
NIRA PROMED CONSTANTA Constanta ALEEA TOPOLOG,2
ZOTICOS MARKET CONSTANTA Valu lui Traian PESCARUSILOR,29
COMOSIL AUTO CONSTANTA Murfatlar CALEA BUCURESTI,7
ELY & VIC SUPER CONSTANTA Constanta DEMOCRATIEI,87
ROMIMPEX GEORGEL CONSTANTA Constanta DEZROBIRII, BL.IV22, Parter,143
ANDRA INTERNATIONAL 1 CONSTANTA Valu lui Traian CALEA DOBROGEI,161A
TOMY CENTER IASI Harlau STEFAN CEL MARE,BL 9
CORAND COMPLEX TOUR IASI Targu Frumos 1 MAI,FN
NOVA MIRO IASI Targu Frumos STEFAN CEL MARE SI SFANT,10 A
MOCANU PARTNERS IASI Harlau PETRU RARES,FN
NOVA MIRO 2 IASI Targu Frumos TUDOR VLADIMIRESCU,1A
PARTY RAL-KRL IASI Tansa (Belcesti) Principala,1
COZMEI COMPANY 2 IASI Belcesti PRINCIPALA, ET. PARTER,370
CIP&MAGDA IASI Harlau SECUNDARA,FN
PARTY RAL 2 IASI Tansa (Belcesti) SECUNDARA ,2
CARAS-
IMPERIAL DEPOZIT SEVERIN Moldova Noua SOSEAUA NICOLAE TITULESCU,8
ADRIDAN NEAMT Piatra-Neamt Aleea Ulmilor,Bl. 30
BRESTEI MARKET DOLJ Craiova BRESTEI ,387
CRIS&ANDRA DOLJ Calarasi PETRE BANITA,730
KAMKAD DOLJ Tamburesti PRINCIPALA ,208
ELENGIN DOLJ Calarasi Sat Calarasi,Comuna Calarasi,FN
BICAMFIL DOLJ Craiova BRESTEI,420
TIVAMAR DOLJ Tamburesti PRINCIPALA,213
STELE AUR DOLJ Dabuleni UNIRII,93
MIRCEA DOLJ Craiova GEORGE ENESCU,88
ALENYS IMPEX DOLJ Craiova GEORGE ENESCU,BL15
CONDOL DOLJ Craiova ELENA FARAGO BIG VECHI,B
DISTRIBUTIE PE GUSTATE DOLJ Craiova GEORGE ENESCU,51
ADA HOLDING DOLJ Craiova BRESTEI,261
BERTIS MAG 8 COVASNA Targu Secuiesc GHEORGHE DOJA,43
BELKOV SHOP MAG 1 COVASNA Mereni PRINCIPALA,255/A
BERTIS MAG 9 COVASNA Targu Secuiesc GARII,45
LUKA MAG.2 COVASNA Ghelinta PRINCIPALA,742
MINKA MARKET COVASNA Turia PRINCIPALA,272/A
RIOVIRG TRANSILVANIA BRASOV Fagaras 13 DECEMBRIE,3
RIOVIRG VOILA BRASOV Voila SAT VOILA, COMUNA VOILA,248A
RIOVIRG TUDOR BRASOV Fagaras TABACARI,Bl. 14,P
RIOVIRG PE VALE BRASOV Fagaras 1 DEC. 1918,Bl. 7B,P
RIOVIRG VICTORIA BRASOV Victoria ALBOTA,5
MUNDEN SUPERMARKET BRASOV Victoria VICTORIEI,5
RIOVIRG SAMBATA DE SUS BRASOV Sambata de Sus PRINCIPALA ,FN
RIOVIRG CAMPULUI BRASOV Fagaras CAMPULUI, PARTER COMERCIAL, BL. 11, SC. C,FN
IMROM 2 NEAMT Roman Republicii,46A
AUROMARA Cotu Vames NEAMT Cotu Vames PLOPULUI,
GEO ILSIMAR NEAMT Pancesti PRINCIPALA ,
MAGAZIN PASCAL NEAMT Pildesti MIORITEI ,2
IRILUC 2 NEAMT Doljesti Principala,FN
BLAGA GH MARIA NEAMT Negresti (Bara) GHEORGHE GHE LAZARESCU,204
CRINCIP NEAMT Buruienesti BURUIENESTI
IMROM 1 NEAMT Roman BOGDAN DRAGOS,33
CIOBANU MIHAI NEAMT Pildesti VASILE ALECSANDRI,FN
TLT LUNGANI IASI Lungani Principala,FN
STRATEX IASI Podu Iloaiei NATIONALA, Parcela 1(888), 2(889),Tarla 18
OLYMP MARKET IASI Iasi PIATA VOIEVOZILOR,11, BL A1-
BONT MARIA 2 IASI Sarca SECUNDARA,FN
DOROFTE GRETA IASI Totoesti PRINCIPALA,FN
GEORGIANA LDP IASI Erbiceni ERBICENI,Principala
MIHAK&TIBAK SSM IASI Iasi Mircea cel Batrân ,1
GIMBUTA MARIANA MAG IASI Madarjesti PRINCIPALA,1
MEMS IASI Popesti PRINCIPALA,FN
OLYMP VALEA LUPULUI IASI Valea Lupului PRINCIPALA,_
TLT IASI Dumesti PRINCIPALA,FN
SOIMARU SUCEAVA Ilisesti PRINCIPALA,757
DOUBLE M BUCOVINA SUCEAVA Suceava PACII,FN
RESTAURANT CORNICIUC SUCEAVA Suceava PUTNA,8
HALUBE SUCEAVA Udesti REMIZA,553
LA PLACINTA INFUMURATA LDP SUCEAVA Suceava EROILOR,FN
LAURAL IMPORT EXPORT CONSTANTA Navodari MARII,fn
ION MINULESCU, CARTIER GAVANA, Sp. Comercial Nr. 1, Bl.
DIAL ROLI_2 ARGES Pitesti M5, Et. Parter,9
DIAL ROLI_1 ARGES Pitesti GARLEI, Bl. D3, Et. Parter, Magazin nr. 1,FN
TONY CENTER 2003 P ARGES Poiana Lacului POIANA LACULUI,654
VERITAS FAVORIT-TRIVALE ARGES Pitesti TRIVALE COMPLEX II FAVORIT,FN
SAPTE DIN SAPTE SSM ARGES Curtea de Arges 1 DECEMBRIE 1918 ,6E
ISDUM PIATA ARGES Curtea de Arges DECEBAL,HALA CENTR
NEGRU VODA,BLOC M7,ETAJ PARTER, SPATIUL COMERCIAL
DIAL ROLI_3 ARGES Pitesti CU NR 2,36A
TONY'S CENTER 2003 ARGES Vedea Comuna Vedea,15
MINIMARKET D&C 2003 B ARGES Poiana Lacului POIANA LACULUI,170
VERITAS FAVORIT_EXERCITIU ARGES Pitesti EXERCITIU,BLOC CS7,PARTER,3
MITU NIKO MARK SRL GALATI Tudor Vladimirescu Alexandru Ioan Cuza,2202
LIPAS GALATI Liesti DN25,2616
RAVIRIO (LANGA CONSUMCOOP) GALATI Pechea GALATI,159
CASA ANDRUNA GALATI Sendreni PRINCIPALA ,754
DORISACHEFLOR GALATI Cuza Voda ALEXANDRU IOAN CUZA,209
CATA SI ELY GALATI Fundeni Sat Hanu Conachi,19
STAVAR TROITA GALATI Independenta EREMIA GRIGORESCU,8
NELYFAN DN GALATI Piscu PRINCIPALA ,408
VALIR NEK SRL GALATI Ivesti PRINCIPALA,Nf. 66
DAVIGAB MARYSTEF (STRADA) GALATI Pechea SUHURLUI,32
GUSTINO SERV 3 TRAIAN VUIA CLUJ Cluj-Napoca Str.TRAIAN VUIA,54
NASTICOM APAHIDA 2 CLUJ Apahida LIBERTATII,287A
SAFEWAY STORES COJOCNA CLUJ Cojocna REPUBLICII,99
GUSTINO SERV 1 FABRICII CLUJ Cluj-Napoca FABRICII, PARTIAL Ap. 179, SPATIU COMERCIAL,3
ALBATROS MARKET CLUJ Chinteni PRINCIPALA,636
FLAVIANDA 4 DOROBANTILOR CLUJ Cluj-Napoca DOROBANTILOR,55
GUSTINO SERV 5 MACULUI CLUJ Cluj-Napoca MACULUI,11
FLAVIANDA 5 DEZMIR CLUJ Dezmir CRISENI,131
YRAMREVES CLUJ Cluj-Napoca PASTEUR,52
COLETTE CLUJ Baciu CALEA BACIULUI,28B
OVIEDO CLUJ Cluj-Napoca BRANCUSI,175-177
MARIDEN CLUJ Corusu PRINCIPALA,17A
EUROCRESCENT CLUJ Cluj-Napoca Maramure?ului ,26
TERESY 2 UNIVERSITATII CLUJ Cluj-Napoca UNIVERSITATII,3,etaj P,
NASTICOM HERMES CLUJ Cluj-Napoca SEPTIMIU ALBINI, AP. 1/1, PARTER,109
TERESY 4 TRAIAN CLUJ Cluj-Napoca TRAIAN,36
VANESSA NEAMT Roman UNIRII,Bl 2 P
PROD OZARCOM MAG SABAOANI NEAMT Sabaoani PROGRESULUI,16
MARIN PAUL IOAN NEAMT Secuieni PRINCIPALA,FN
IULI CLUB MAGAZIN NEAMT Silistea SILISTEA,715
BULAI ELEMAR NEAMT Roman DOBROGEANU GHEREA,BL 3PARTER
ELTRAND NEAMT Roman VICTOR HUGO,7
PROD OZARCOM MAG PILDESTI NEAMT Sabaoani SAT. PILDESTI STR. PACII,1
BALAITA MARCELINA NEAMT Roman B DUL ROMAN MUSAT,bl 32 part
CIOBANU E.VIOLETA NEAMT Roman SUCEDAVA,7A
COMIND IALOMITA IALOMITA Slobozia MATEI BASARAB, cladire ialomita,53
COMALIMENT IALOMITA Amara ALEXANDRU IOAN CUZA,FN
DMG IALOMITA Slobozia MATEI BASARAB,Bl.29,SC.A,PARTER,APT.1 ,FN
Alvigab Com 3 - LDP IALOMITA Scanteia PRINCIPALA,23
DARIA MICROMARKET (3) IALOMITA Iazu INV.MOROIANU GHEORGHE,FN
DARIA MICROMARKET 1 IALOMITA Scanteia ȘTEFAN CEL MARE,FN
DARIA MICROMARKET (4) IALOMITA Scanteia PRINCIPALA,58
COMIND PIATA IALOMITA Slobozia Ialomitei, Hala Agroindustriala,FN
TSUNAMI MARKET IALOMITA Slobozia STR.LUJERULUI(incinta PIATA AGROALIMENTARA CUZA VO,FN
MARIGEO(2) IALOMITA Traian PRINCIPALA ,140
FAVORIT SUCEAVA Fundu Moldovei PRINCIPALA,FN
FLOROMIN SUCEAVA Poiana Stampei PRINCIPALA,FN
COLOANA PROD COM SUCEAVA Vatra Dornei 22 decembrie,22 A
ANCORAL 1 SUCEAVA Dorna-Arini PRINCIPALA,25
Campulung
MORION PROD SERV SUCEAVA Moldovenesc CALEA TRANSILVANIEI,39
LIASEVI 2 SUCEAVA Neagra Sarului PRINCIPALA,255 A
ISOMEG Magazin NEAMT Targu Neamt CUZA VODA,104 Bis
DRAGANESCU SIMIONEX NEAMT Brusturi Principala,FN
BARLIBA MARNEC NEAMT Vanatori-Neamt VANATORI,0
TIMOFTE IOAN DINU 1 NEAMT Agapia FILIOARA,0
EMYDAR NEAMT Pipirig STANCA,0
GENEZA 1 NEAMT Targu Neamt Brazilor,5
GENEZA 2 NEAMT Targu Neamt STFAN CEL MARE,196
MUNTEANU I FLORIN NEAMT Oglinzi SAT RAUCESTI,0
Stangu Serv Magazin NEAMT Pastraveni Principala,FN
ANDREI VAS MARIS CONSTANTA Ovidiu INSULEI,23A
MIRUNA ART CONSTANTA Poiana ALBATROSULUI,93A
MEGA GABYRAL SRL CONSTANTA Mircea Voda PRINCIPALA,57
FYN UNIVERS SRL CONSTANTA Poarta Alba Str.VISINILOR,nr.26
LEADER FACILITY CONSTANTA Cernavoda GARI,1
TAVADUD CONSTANTA Medgidia MONUMENTULUI, 10
CAMSTEL COMERCIAL CONSTANTA Medgidia Str.POPORULUI,31
TYHEA MARKET CONSTANTA Palazu Mare SENTINELEI,43
MIH BLUE CONSTANTA Nisipari Sperantei,8
INDYOND 2008 CONSTANTA Medgidia CONSTANTIN GOLEA, complex Catanga,FN
ALTENI UTIL CONSTANTA Castelu REPUBLICII,70A
DUMARS VINDEREI VASLUI Vinderei SAT VINDEREI ,COM VINDEREI,NA
KOREKTMARKET SRL VASLUI Badeana PRINCIPALA,154
PROFIR DODESTI VASLUI Dodesti PRINCIPALA,153
BERLIN SRL GRADINA VASLUI Barlad REPUBLICII,306
CRANGASI SRL VASLUI Barlad GRANGULUI,74
DIASMIN-CSD MAG.2 VASLUI Popeni (Zorleni) PRINCIPALA ,155
BERLIN CINEMA VASLUI Barlad REPUBLICII,BL B5 SC A B ETAJ PARTER,85
LA MAMA DANA SRL VASLUI Mitoc COMUNA BANCA,52
BERLIN STADION VASLUI Barlad REPUBLICII,265
LORENZO HD HUNEDOARA Hunedoara CHIZID,MAG 50
IRI SOCOCONSTRUCT HUNEDOARA Zam PRINCIPALA,219
DORIS INTRAX HUNEDOARA Hunedoara B-DUL DACIA,33
MFG 1 HUNEDOARA Ilia LIBERTATII,10
ADRIACOST BEST HUNEDOARA Hunedoara RUNCULUI,FN
LA DANA HUNEDOARA Hunedoara LIBERTATII,6
PUNGA ABC HUNEDOARA Hunedoara REPUBLICI,12
YANNIS HD HUNEDOARA Hunedoara TRANDAFIRILOR,FN
RURAL PRTFECT TRUST HUNEDOARA Zam PRINCIPALA,289
LA MENDI HUNEDOARA Hunedoara ELISABETA MARGINEANU,BL 45,ETAJ P
MAGAZIN MIXT LALA HARGHITA Baile Tusnad Barzilor ,13
RADULY UNIC BALAN HARGHITA Balan 1 Decembrie,32/D
ELAN TRIO-LUNCA MARE HARGHITA Miercurea-Ciuc STR LUNCA MARE ,19
ABIGEL VEGYES UZLET HARGHITA Lunca de Jos VALEA RECE,990
Drobeta-Turnu
BYA KEV MEHEDINTI Severin DIMITRIE GRECESCU,43
Drobeta-Turnu
CASA VERDE SCHELA MEHEDINTI Severin CALEA TIMISOAREI,111
CIRSTINOIU I.ANISOARA MEHEDINTI Balacita PRINCIPALA,30
Drobeta-Turnu
NAVALA VIORICA MEHEDINTI Severin CRISAN,65
M.C.G.TURIST MEHEDINTI Oprisor SAT OPRISOR, Str. PRINCIPALA,61
Drobeta-Turnu
ALE-ELENA COM MEHEDINTI Severin CALOMFIRESCU,60
TANYDAN IMPEX LDP MEHEDINTI Cujmir PRINCIPALA,0
MITARU ANISOARA DIANA MEHEDINTI Devesel PRINCIPALA,525
BOBYA IMPEX MEHEDINTI Vanju Mare REPUBLICII,92
ANITESCU ANA MEHEDINTI Balta PRINCIPALA,164
COMIS GIURGIU Valea Dragului PRINCIPALA,FN
SCORPIONS TRANS GIURGIU Valea Dragului PRINCIPALA,354
CRYSTYBYBY GIURGIU Valea Dragului TRANDAFIRILOR,9
RADUCANU GIURGIU Budeni PRINCIPALA ,FN
PLEY BIG FRYER GIURGIU Darasti-Vlasca PRINCIPALA,FN
PEDRO CONSTRUCT IMPEX GIURGIU Colibasi LINIA MICA,121
ANASTASIA MARKET GIURGIU Colibasi PRINCIPALA,137
MIHALACHE IONELA VALENTINA GIURGIU Colibasi LINIA MICA,141
MADI BRU COM GIURGIU Colibasi PRINCIPALA,347
MILEMA GIURGIU Hotarele Sat HOTARELE, Comuna HOTARELE,662
HOT MARKET SHOP GIURGIU Obedeni PRINCIPALA,430
MICASA BELLA MARKET GIURGIU Izvoarele (Hotarele) PRINCIPALA,209
SERBAN COMERCIAL IALOMITA Malu CALEA BUCURESTI DN 2A,19B
FLO MAR COM 2017 IALOMITA Manasia CALEA BRAILEI,54A
NE-TA IALOMITA Cosereni DN2A,153
VOINOIU MARKET 1 IALOMITA Gheorghe Doja COFETARIEI,35
GIULIA IALOMITA Reviga AI CUZA,71
CASA DINU IALOMITA Garbovi PRINCIPALA,19
MACH NICO IALOMITA Barcanesti MIHAI VITEAZU,299
NFC MIXT SRL IALOMITA Colelia Sudului,22
DRIDEA COSTINA-MIHAELA IALOMITA Perieti Padurii,FN
EVOLUTION COSMETICS 1 IALOMITA Cazanesti CALEA Bucuresti,54
DON ALEJANDRO MARKET GIURGIU Giurgiu SOSEAUA PORTULUI,5F, LOT A,
ARIS FLORALL GIURGIU Vedea ARSACHE,178
MDI 77 ANL GIURGIU Giurgiu SOSEAUA SLOBOZIEI, ADIACENT Bloc C,FN
MDI 77 COMPANY GIURGIU Slobozia PRINCIPALA,466
VEGA COMEXPO GIURGIU Calugareni DN 5,221
ELEOMARIDOR GIURGIU Adunatii-Copaceni SOSEAUA GIURGIULUI,142
DARYCOM MARKET GIURGIU Hulubesti VOINESCU,29
TAPROS GIURGIU Hulubesti COMUNA CALUGARENI, SOSEAUA VOINESCU,64A
RAVACAN TINEL GIURGIU Giurgiu BULEVARDUL BUCURESTI ,BLOC 205/3
AGROCOR UTIL GIURGIU Calugareni SOSEAUA BUCURESTI ,146
VLASCU GIURGIU Giurgiu TINERETULUI,BLOC 16/42
AGROCOR GIURGIU Calugareni SOSEAUA BUCURE?TI ,235
TANSY ACTIV CONSTANTA Navodari NUFERILOR,7
NIMABAR 98 CONSTANTA Lumina LUCEAFARULUI,9
ABC MARKET CONSTANTA Lumina STRADA MARE ,170b
COJANU SANDA CORINA CONSTANTA Harsova SOSEAUA PLANTELOR,FN
EXCELENT PRODSERV SRL-
MAGAZIN CONSTANTA Nicolae Balcescu Str.PRINCIPALA
DON & NEDELCU PARTNERS FOR
LIFE MARKET CONSTANTA Dorobantu GENERAL DUMITRESCU,16
SUPERMARKET FRAHER E3 TULCEA Tulcea PODGORIILOR,PIATA E3,FN
SND RING TULCEA Lunca PRINCIPALA ,51
Parmac TULCEA Babadag Republicii ,93
DARA MIXT TULCEA Nufaru DOMNITA MARIA,286
AGROMIXT ACTUAL TULCEA Baia REPUBLICII,110
ROBIMARC COM TULCEA Nufaru BISERICII,1
FRAHER VEST TULCEA Tulcea ALEEA METALURGISTILOR, MICROPIATA,16
ALESANCO VENDING TULCEA Bestepe TULCEI,64
SUPERMARKET FRAHER NEPTUN TULCEA Tulcea I. L. CARAGIALE,
ALCAMIO TULCEA Malcoci OVIDIU,FN
SC.FRAHER RETAIL SRL TULCEA Babadag Mihai Viteazu,11
FRAHER MAHMUDIA TULCEA Mahmudia SALSOVIA,2
VLAICAN CLAUDIA MARIANA TULCEA Salcioara PRINCIPALA,32
VLAMAT SNACK TULCEA Murighiol PORTULUI,6
Supermarket Aless TULCEA Tulcea Barajul,1
CAMRA COM MURES Sancraiu de Mures PRINCIPALA,164
PAUTOSCANA MURES Viforoasa PRINCIPALA ,232
BAKO ANDREA-KATALIN MURES Sambrias PRINCIPALA ,116
ELIXON MARKET MURES Sovata PRINCIPALA,205
LA MOTU CLUJ Cluj-Napoca BUCEGI, AP. 3/1, COMPLEX COMERCIAL MINERVA,7
CITY MOON CLUJ Cluj-Napoca ALEXANDRU VLAHUTA,60
BAM MARKET MEHEDINTI CLUJ Cluj-Napoca MEHEDINTI, Ap. 2,86
TEI MARKET LDP CLUJ Floresti TEILOR,12/A
LUSYION EROILOR CLUJ Floresti EROILOR,50A
RAPSODIA 5 CLUJ Cluj-Napoca OCTAVIAN GOGA,46
BAM MARKET BATOZEI CLUJ Cluj-Napoca BATOZEI,75
VIZA SEND FLORILOR 2 CLUJ Floresti FLORILOR,306
ELVIRA STAR TULCEA Zebil PRINCIPALA ,FN
Razvan Mag TULCEA Somova PRIMAVARII,37A
JHON COLECT TULCEA Turda PRINCIPALA ,FN
Anca si Camy TULCEA Turda Morii,18
Prodartrom TULCEA Tulcea SILVESTRU,32
G.N. GROUP TULCEA Somova PRIMAVERII,25
DARIABEL 3 TULCEA Rachelu TINERETULUI,14
MAH TRADING COMPANY TULCEA Satu Nou UNIRII,53
ECOSTEL BLUE TULCEA Vacareni PRINCIPALA,138
CLAN TULCEA Niculitel ISACCEI,113
AGROCOM CORINA TULCEA Nalbant SLT.MARIAN RITCU,13
MINIMARKET ADI TULCEA Somova GALATULUI,66
FIFTEEN MAD TULCEA Traian CERNEI,22
Alprod 2 TULCEA Niculitel DRUMUL VINULUI,45
Evy & Crys TULCEA I.C. Bratianu Principala ,5
ROBER R ROBERTA MAG ALBA Lopadea Noua PRINCIPALA ,191
ARTI PAN ZLATNA ALBA Zlatna TUDOR VLADIMIRESCU,77
ARANCEA LA DOI PASI ALBA Aiud ECATERINA VARGA,27
SERGIANA 33 BRASOV Zarnesti FLORILOR,17-19
SERGIANA 13 BRASOV Zarnesti CIUCAS,14
SERGIANA POIANA BRASOV Poiana Marului PRINCIPALA,339B
SERGIANA 18 BRASOV Rasnov REPUBLICII,28
LA DOI PASI MURES Reghin GARII,BL2
PALAS IERNUTENI MURES Reghin IERNUTENI,2-8
UNI-GRECOMAS MURES Toaca MICA,392A
PAVEL DAN MARIAN MAG. 1 MURES Lunca Bradului Principala,150
ALI 2000 OLT Icoana PRINCIPALA,180
TIBERIAS OLT Potcoava PRINCIPALA,67
VLASORA SOFIPAN OLT Slatina PRIMAVERII,7
ILINCA DAN ROZ OLT Slatina ALEEA TRANDAFIRILOR,5
MATRA OLT Scornicesti B-DUL MUNCII,21
TURKROM YETI OLT Poboru PRINCIPALA,58
SIFOMAR OLT Slatina TUDOR VLADIMIRESCU,127
INNES OLT Dobroteasa PRINCIPALA,48
LA DOI PASI DOBROTEASA OLT Dobroteasa PRINCIPALA,159
PASEGA MAGAZIN OLT Vitomiresti LIBERTATII,53
BEBICO OLT Colonesti PRINCIPALA,9
MIROV IMPEX OLT Poganu PRINCIPALA,45
LA DOI PASI LUCI&IULIA OLT Vulturesti PRINCIPALA,15
MANDA EXCLUSIV SRL OLT Scornicesti LIBERTATII ,4
TT BACANU CALARASI Fundeni PRINCIPALA,FN
DANY CRISTINA LUC CALARASI Luica ION CREANGA,4
BERCOM MILY CALARASI Chirnogi VIILOR,54
NAE GHEORGHITA CALARASI Borcea PIETEI,FN
RADU MADALIN MARKET CALARASI Radovanu Principala,234
FRANGU CRISTINEL CALARASI Borcea STR.CALARASI,15
MASTER TOTAL COMIMPEX CALARASI Progresu PRINCIPALA,FN
LA PREDA MARKET CALARASI Nana MARIN PREDA,38
TEDIMAN CALARASI Oltenita Marasesti,8
MM ALEX CALARASI Soldanu OLTENITEI,73
MONASI CONSTANTA Mihail Kogalniceanu UNIRII,FN
AGROTRITICUM COMPANY CONSTANTA Pantelimon fn , principala,fn
LUCI CENTRU LDP COVASNA Intorsura Buzaului MIHAI VITEAZUL, Bl. 6F,141
BERTIS SRL - SUPERMARKET COVASNA Covasna STR.UNIRII NR.1BL.8 SC.B,1
TERA-COM SRL MAG PRUND COVASNA Intorsura Buzaului BERZEI ,1
LUCI BARCANI LDP COVASNA Barcani PRINCIPALA,161A
B.M SHOP SRL COVASNA Dobarlau PRINCIPALA,236
MARIA COM IMPEX GIURGIU Cartojani TARGULUI,56
RUSE C. IOANA GIURGIU Posta PRINCIPALA,21
ZOTA RODICA GIURGIU Hobaia PRINCIPALA ,332
NENIDO GIURGIU Naipu PETRU RARES,25
BOBI SILV MAG GIURGIU Hobaia HOBAIA PRINCIPALA ,24
LUCATEO GIURGIU Dealu PRINCIPALA,168
DANALY COM GIURGIU Marsa PRINCIPALA,128
IOANA COMEXIM GIURGIU Roata de Jos SECUNDARA ,FN
MAVIC IMPEX SRL GIURGIU Cartojani BISERICII,60
INFORTUNISTICA BUSINES
CONSULT GIURGIU Valea Bujorului PRINCIPALA,27
ASTER GIURGIU Mihailesti CALEA BUCURESTI,17
ANIMAR GIURGIU Bulbucata SAT BULBUCATA, STR. VELEA,75
FLORCRIS PROMOTION CONSTANTA Adamclisi DECEBAL,41
San-Jus Market CONSTANTA Deleni Militari,85
ELY & VIC SUPER 1 CONSTANTA Dunareni PRINCIPALA,153
ARGINTARU ADRIANA II CONSTANTA Ostrov NATIONALA,66
BEST PRICE MAGAZIN CONSTANTA Cobadin NEGRESTI,5
LORDIANA MARKET CONSTANTA Cumpana STRAJEI,46
DANADI MIH TRANT 1 CONSTANTA Ciocarlia 1 DECEMBRIE,63
CEL MAI CAL FRUMOS CONSTANTA Schitu PRINCIPALA,42
DIVERS CMI MIXT CONSTANTA Cochirleni PRINCIPALA,30
TODEM TUDOR CONSTANTA Cobadin Sat Viisoara, CRANGULUI,243
INTERNATCOM SRL CONSTANTA Ion Corvin SF ANDREI,FN
David-Andrei Activ CONSTANTA Cumpana Soseaua Constantei,108
MARKET CENTRAL BOTOSANI Darabani 1 DECEMBRIE,11
SCM COMATI 4 BOTOSANI Dorohoi VICTORIEI,4
BALTARIU MAGAZIN BOTOSANI Suharau PRINCIPALA,FN
SABCO-S MARKET OLINESCU BOTOSANI Dorohoi Aleea Pinului,1
NADLAS SRL BOTOSANI Hiliseu-Horia principala,fn
TANMEN 2 BRASOV Brasov ZIZINULUI,114A
EXOTIC 5 BRASOV Codlea Lunga,1
CRINALINA BRASOV Ghimbav LUNGA, SPATIU 1-3, ET. PARTER,22
NAVAGIO BRASOV Brasov 13 Decembrie,129, la pa
TANMEN 1 BRASOV Brasov ALEEA CONSTRUCTORILOR,2
EXOTIC 3 BRASOV Codlea FREZIEI,31
AUF DEN MARKT BRASOV Ghimbav CRIZANTEMEI,FN
CRIOPAMA GRUP TIMIS Timisoara PALMIERILOR,25B,ETP,AP
GEO-OPREA TIMIS Timisoara PALMIERILOR,35
HARVIO TIMIS Timisoara SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL, ST,17
MOF TIMIS Timisoara DOROBANTILOR,84A
LENS DON 2014 TIMIS Timisoara CERNA,9
ANGI MARKET TIMIS Giarmata-Vii INFRATIRII,142
VILYO CONFORT MARKET TIMIS Timisoara DOBROGEA,5
EMFLOR TIMIS Timisoara DACILOR,8
NISTOVAL TIMIS Timisoara STUPARILOR ,47
LM FRESH DISTRIBUTION 3 TIMIS Timisoara HOLDELOR,14
JOY CONSTRUCT A&C TIMIS Timisoara STR CERNA NR 12,ET P,AP 1
Vilyo Confort TIMIS Timisoara Calea Bogdanestilor,141
VMB VELCOM OLT Izbiceni PREOT DUMITRU STANCU,120
ALX-ROM OLT Babiciu PRINCIPALA ,1
LA DOI PASI ROMOTORS OLT Gostavatu Dulgheresti,1
ADAMIMI OLT Rusanesti PRINCIPALA,21
KARISMA OLT Corabia CARAIMAN,D6
RODEX OLT Draganesti-Olt NICOLAE TITULESCU,85
CORA MIG GROSS OLT Corabia T VLADIMIRESCU ,26
REMAD RAICO 2014 OLT Draganesti-Olt JUGALIEI,23
MONACOS MIXT BOGSTEL OLT Maruntei MIHNEA TURCITU,83
VALCEA M G OLT Slatina TEXTILISTULUI-CRISAN,37
LA DOI PASI BARBU OLT Izbiceni NICU TIRS,6
ALX-ROM OLT Scarisoara ROMANATI,12
FABY PLAST CONSTRUCT GIURGIU Crevedia Mare LUNCIO,501
HIGH MONOLIT CONSTRUCTIONS GIURGIU Cascioarele (Gaiseni) PADURII,27
ANDRASIG EXPRES - LDP GIURGIU Floresti MIHAI VITEAZUL,202
ARITIA GIURGIU Trestieni Sat TRESTIENI, Comuna ULMI, DOUA CAMERE,FN
ALI FRUIT CRIST GIURGIU Floresti MIHAI VITEAZUL,96
Stoenesti (Floresti-
CODRUMAT 1 GIURGIU Stoenesti) Strada Parcului,2
ALINA & MIHAI MARKET SRL GIURGIU Gaiseanca PRINCIPALA,103
ADA IMPEX COSOBA GIURGIU Cosoba PRINCIPALA,683
MELAMEX GIURGIU Crevedia Mare PRINCIPALA,FN
COMGENERAL GIURGIU Clejani PRINCIPALA,80
PAV DISTRIBUTION SRL GIURGIU Sabareni POPESTI,65
MXM CONSTRUCT 2 GIURGIU Cosoba PRINCIPALA,FN
IVET SRL FURNICA ALBA Cugir 21 DECEMBRIE,1 A
AGRA'S OARDA 5 ALBA Oarda BIRUINTEI,25 A
DACIA 117 ARIESUL ALBA Alba Iulia B-Dul TRANSILVANIEI,25
DACIA 103 ALBA Alba Iulia TRANSILVANIEI BD,BL 23
DACIA 115 ALBA Alba Iulia TUDOR VLADIMIRESCU,72
DACIA 106 ALBA Alba Iulia PIATA IULIU MANIU, 16
VASITEO PRODCOM PIATA ALBA Cugir 21 DECEMBRIE 1989,152
FLOVIPAL LDP MARAMURES Somcuta Mare NICOLAE BALCESCU,ST,80
DISCO INTERNATIONAL 1 MARAMURES Grosii tiblesului PRINCIPALA,ST ,583
TGT DIVERS COM MARAMURES Lapus PRINCIPALA,ST ,834
BANYAI VIORICA MARAMURES Targu Lapus TIBLESULUI,ST ,50
MAG. MIXT ROHIA MARAMURES Rohia PRINCIPALA,ST ,267
LAROROEX MARAMURES Rogoz PRINCIPALA,ST ,253
CIP & COR STORE MARAMURES Suciu de Sus PRINCIPALA,ST,369
MAG. MIXT FAURESTI MARAMURES Fauresti PRINCIPALA,ST ,63
MONNIC MARAMURES Copalnic-Manastur PRINCIPALA,ST,15
V.R.CRONOS COM MAG VRANCEA Ciorasti PRINCIPALA ,-
CORIN COM VRANCEA Focsani ALEEA 1 IUNIE,11
G.I.NONA SERVICE VRANCEA Ramniceni SECUNDARA,-
CORIN COM 2 VRANCEA Focsani aleea echitatii,17
BIRACOM VRANCEA Golesti Soseaua Nationala,45A
BORCEA ARTISTA VRANCEA Rastoaca PRINCIPALA,-
ZITAMA BARCOM VRANCEA Focsani B-DUL INDEPENDENTEI,47
ELECTRIC VRANCEA Focsani VILCELE,58
BARBALATA NICOLAE VRANCEA Gologanu Principala,FN
G.I.NONA M2 VRANCEA Milcovul PRINCIPALA ,-
ANVIO PE DEAL VRANCEA Dumbraveni PRINCIPALA,67
FIRST HAND SIMERIA 2 HUNEDOARA Simeria 1 DECEMBRIE,NR 2,,ET PARTER
ELIT CALAN HUNEDOARA Calan INDEPENDENTEI,9
FIRST HAND SIMERIA HUNEDOARA Simeria A IANCU,BOOC 1 PAR
PREST 1 HUNEDOARA Calan INDEPENDENTEI,18/P/34
PREST 3 HUNEDOARA Calan AVRAM IANCU,14
SILINIUS BANLOC TIMIS Banloc PRINCIPALA,777
COMPANIA ROZICA TIMIS Clopodia COMUNA JAMU MARE, SAT CLOPODIA,420
NIADAL GHILAD 1 TIMIS Ghilad PRINCIPALA,5A
HARVIO TIMIS Timisoara DRUBETA,96
MVL VYMYAN TIMIS Deta VICTORIEI,16
RALDAYA TIMIS Urseni MARE,187
NIADAL TIMIS Ciacova NICOLAE BALCESCU,1
NIADAL DENTA TIMIS Denta PRINCIPALA,139
SS CAFFE HOUSE TIMIS Bacova PRINCIPALA,1
REBRISOREANA TIMIS Timisoara bujorilor,18
RACLIU STEFAN & MONI TIMIS Buzias ION VIDU,10B
KAOLA TIMIS Timisoara CALEA MARTIRILOR 1989(SAD NR 4,CAMERA 1),60,BL 5,ET
MVL VYMYAN TIMIS Moravita PRINCIPALA ,263
MOTOC M. ZENOVEA BRAILA Lacu Sarat PRINCIPALA,57
BISTRITA-
TORENTE RODNA NASAUD Rodna MAGURII,653
BISTRITA-
TRIPURSUNDRA MAIERU NASAUD Maieru PRINCIPALA,206
BISTRITA-
CENDRA PAV NASAUD Bistrita Bargaului PRINCIPALA ,27A
BISTRITA-
BLACTEEA SUPERMARKET NASAUD Nasaud GRANICERILOR,1
BISTRITA-
TRIPURSUNDRA DN SANGEORZ NASAUD Sangeorz-Bai CARPATILOR,8C
BISTRITA-
LILIALMA MAGAZIN NASAUD Bistrita Bargaului PRINCIPALA,714
BISTRITA-
CICLOMAR PROD SSM NASAUD Sangeorz-Bai STEJARULUI,21A
BISTRITA-
TRIPURSUNDRA FELDRU NASAUD Feldru PRINCIPALA,194
BISTRITA-
FOROVAN CORPORATION NASAUD Prundu Bargaului Sat PRUNDU BARGAULUI,116
BISTRITA-
RIMINI RODNA NASAUD Rodna GRANICERILOR,1022
BISTRITA-
LIR-AVE NASAUD Sant SAT SANT,327
BISTRITA-
AMERIMARC PRUND NASAUD Prundu Bargaului PRINCIPALA,1027
ARUXANDEI PAUL BOTOSANI Vorona PRINCIPALA,FN
MARSIM ANOMIS MAG BOTOSANI Rauseni Viilor,1
PATRICK SEVEN MARKET LDP BOTOSANI Lunca Principala ,fn
SELFI LANDE BAL BOTOSANI Frumusica principala,1
SURDU NECULAI - CONSTANTIN II BOTOSANI Tudora Principala,fn
OVISIM flamanzi BOTOSANI Flamanzi DIMITRIE IOV,53
DAN MARIAN BUZAU Caldarasti POSTEI,688
TOMI COM BUZAU Tabarasti STR PRINCIPALA UNIRII ,32
MADIV TRADITIONAL 96 BUZAU Amaru PRINCIPALA,555
LEU LOGISTIC CARRY 2 BUZAU Siriu Principala,FN
RAISOF SUPERMARKET BUZAU Spataru E 85,209
GEOCRIS UTIL MARKET OFF BUZAU Maxenu PRINCIPALA,378
FORTIUS COM 1 BUZAU Pogoanele UNIRII,BLOC 12A,P,BLOC 12A
BOGDAN BIGMARKET LDP BUZAU Furtunesti Sat Furtunesti, Comuna Gura Teghii,FN
VICTOMAR COM BUZAU Pitulicea PRINCIPALA,247
ALEXANA COM OFF BUZAU Largu PRINCIPAL ,302
LEU LOGISTIC CARRY BUZAU Nehoiasu Principala ,FN
CONFMET INSTAL OFF BUZAU Udati-Manzu PRINCIPALA,FN
LARRA TOTAL MARKET BUZAU Movila Banului PRINCIPALA,171
DIACONU ION SI GEORGETA BUZAU Gura Teghii PRINCIPALA,FN
MADALINA PRODCOM 1 BUZAU Padina Bibescu Voda,28
MCA COMERCIAL SMEENI BUZAU Smeeni PRINCIPALA,FN
PALM MIXT OFF BUZAU Glodeanu-Silistea PRINCIPALA,1
ROMGAMA Prieteniei BOTOSANI Botosani Prieteniei,4
VRACOMAR IONUT BOTOSANI Botosani SAVENILOR,31
M&C COMIXT BOTOSANI Mihaileni com.MIHAILENI,STR PRINCIPALA,FN
Q MARKET BOTOSANI Bucecea NATIONALA,FN
OVISIM BAZAR BOTOSANI Botosani Calea Nationala, Etaj P,107
ROMGAMA 1 BOTOSANI Botosani VIILOR,2
OVISIM Bucovina BOTOSANI Botosani BUCOVINA,21
OVISIM 5 BOTOSANI Botosani Grivita,7
KARINCOM BACAU Moinesti ZORILOR ,1
GENOCOP BACAU Onesti DOBROGEANU GHEREA,8
BRASOVEANU CONSTANTIN II BACAU Onesti LIBERTATII,5
BRENICO BV 2 BACAU Onesti bdul.Oituz,2
ZAFIU3/LA BUCALAU BACAU Agas SULTA,FN
TAFALAN ILEANA II BACAU Onesti GEORGE BACOVIA,5B/66
GABUREANU P FELICIA II BACAU Moinesti TUDOR VLADIMIRESCU,CASCADA,7
MCN FOOD&DRINK BACAU Onesti A.I.CUZA,6
TOMITA|SUPER MARKET BACAU Comanesti REPUBLICII,FN
VIMIROM BACAU Onesti LIBERTATII,9A/2
AVANTGARDE|4 BACAU Dofteana CENTRU,368
AVANTGARDE CENTRAL BACAU Onesti OITUZ,23
M&G2012-ANL BACAU Onesti MERCUR,7
ABY DD BRO CALARASI Calarasi prel.bucuresti,18
ABY DD BRO2 CALARASI Calarasi belsugului,3
MINIMARKET UNAF TIMIS Timisoara ARADULUI, CL,30
LA KASSY MARKET TIMIS Bencecu de Sus PRINCIPALA,165
COMPLEX TIMIS UNU TIMIS Timisoara PIATRA CRAIULUI ,1
LM FRESH DISTRIBUTION TIMIS Timisoara MASLINULUI, SPATIU COMERCIAL, ETAJ P,11
TOP FULL COMPANY TIMIS Fibis PRINCIPALA ,416
Tubec Construct TIMIS Fibis Principala,38
MMG 5 HYM FAMILY TIMIS Timisoara INTRAREA DOINEI,25
TUBEC - ALIOS TIMIS Alios Principala,267
SUPER WIK TIMIS Dumbravita PETOFI SANDOR,105
MIHAIELLA & AIMEE TIMIS Timisoara ION SLAVICI,64
OVIDIU 3 HUNEDOARA Hateg MIHAIL EMINESCU,98
AGROALIMENT VULCAN HUNEDOARA Vulcan PREPARATIEI,10
OVIDIU 1 HUNEDOARA Hateg HORIA,5
OVIDIU 2 HUNEDOARA Hateg AUREL VLAICU,2
TAMASOIU OTC HUNEDOARA Ocolisu Mic PRINCIPALA,107
ELIT BARU HUNEDOARA Baru PRINCIPALA,A6/P
LDP EXPANS HUNEDOARA Petrila REPUBLICII,36B
SOCOM 61 HUNEDOARA Petrila Republicii,COMPLEX
BUGAN PAN VULCAN HUNEDOARA Vulcan NIC TITULESCU ,69
TICTAC RIB HUNEDOARA Silvasu de Jos PRINCIPALA,138
COOP STRAJA 25 A HUNEDOARA Vulcan PARC OCTOGON,R
TIG /B Borsa MARAMURES Baile Borsa INDEPENDENTEI,13
LIBRARIA NORD CENTRU MARAMURES Borsa 22 DECEMBRIE,ST,2
JEEVES ADELA MARAMURES Moisei PRINCIPALA,22A
TILICA VALERICA MARAMURES Borsa LIBERTATII,ST,67
TIG /poiana MARAMURES Borsa AL. I. CUZA, ST,45
ABC COMAN MARAMURES Viseu de Sus 22 DECEMBRIE,ST,T4
JEEVES IZVOR MARAMURES Moisei PRINCIPALA,156B
MARKET STUDENTI 152 GALATI Galati DOMNEASCA,152
ALICTOS FAM DISTRIB GALATI Galati MELODIEI BL PALTIN,1
CHINAROM GALATI Vanatori PRINCIPALA,56
DUENDE STEEL GALATI Galati RADU NEGRU,64
VICALCRIS BEST 3 GALATI Galati DOMNEASCA ,BL C1 PARTER ,71
BIGU GALATI Ganesti GANESTI,109
LAUMAR CONCEPT TRADE GALATI Galati STELEI, Et. Parter, Camera 2,28
GELINGEN GALATI Suceveni PP, STATIE A
TDV SENIOR BUZAU Maracineni PRINCIPALA,216
BIAN MARKET CRANG BUZAU Buzau B-dul MARESAL ALEXANDRU AVERESCU, PIATA MICRO XII,55
BIAN 5 BUZAU Buzau B-dul UNIRII, Bl. 7, Et. Parter,FN
GLOBAL CASH & CARY BUZAU Buzau TRANSILVANIEI,508B
CERNICA NON STOP BUZAU Maracineni CENTRALA,145
COM FORTUNA 93 5 BUZAU Buzau BUCEGI,20BIS
COM FORTUNA 4 BUZAU Buzau ALEXANDRU MARGHILOMAN,180
UNIVERSAL LE BIG BUZAU Buzau UNIRII BLOC C2-S2 ,PARTER
UNIVERSAL LE BIG 1 BUZAU Buzau CART. MICRO 14 - MAGAZIN 20,FN
BIAN 4 BUZAU Buzau B-dul UNIRII, Bl. 01-E7, Et. Parter,FN
UNIVERSAL LE BIG BUZAU Buzau B-dul STADIONULUI, PIATA INDUSTRIALA,FN
ACE TRADE DISCOUNT ARGES Costesti Victoriei ,L23 P
DANVLADU ARGES Stefan cel Mare CIOBANASULUI,2
SPINU RAICU VIOLETA ARGES Buzoesti VULPESTI,20 Bis
AIM FOOD ARGES Bradu PRINCIPALA,25
LILI&CORNEL LA DIDINA BACAU Lespezi RACILA,FN
LILICORNEL LA DIDINA BACAU Garleni GARLENI,FN
CIMINI MERCATO BACAU Blagesti PRINCIPALA,103
MINI MARKET 1 PETRAL FOR BACAU Lespezi COMUNA GARLENI,FN
CHICOR PROD MARKET BACAU Luncani PRINCIPALA,349
COMSTEF SPATARU SRL BACAU Parjol SAT PUSTIANA ,FN
SUPERMARKET SPORT SILAND BACAU Hemeius SAT HEMEIUS, STR. ION SIMIONESCU,233
VENO-VIP MAGAZIN BACAU Margineni CALEA MOINESTI, SAT MARGINENI,108
VITMEX DEPOZIT BACAU Balcani FRUMOASA CENTRU,774
REEA-KYS MAG MIXT BACAU Magura BARATI,FN
GLACIAL LA DOI FRATI BACAU Buhusi REPUBLICII,42
MAGAZIN ALIMENTAR DRAGHIN BACAU Hemeius LILIECI, ROZELOR,593
ROST COM PRUNULUI BRASOV Brasov PRUNULUI, bl8, ap SP COM 1,7-15
SERGIANA 2 BRASOV Brasov GRIVITEI,38A
ANISIA 2002 FABRICA DE BERE BRASOV Brasov CALEA BUCURESTILOR,252
ROST COM AVANGARDEN BRASOV Brasov GRAURULUI,17
GUACAMOLE SRL BRASOV Brasov VARFUL CU DOR ,9
TOAMNA OLT Slatina CRISAN,42
LILIANA MONDIAL OLT Radomiresti EROILOR,106
MIRA CRISMAR 1 OLT Tufeni PRINCIPALA,4c
DALYMAR FAMILY OLT Valeni NICOLAE TITULESCU ,142
MARJACU OLT Slatina ALEEA BRADULUI,6,BL C4,SC
SELECT COMPANY 2 OLT Daneasa MIHAI VITEAZU,151
PAULIX OLT Crampoia BUTA,45
COM METASTAR OLT Stoicanesti PRINCIPALA,25
CONBAB CENTRU OLT Seaca PRIMARIEI,183
NEAGA IMPEX OLT Crampoia PRINCIPALA,28
REAL MARKETING MARKET OLT Mihaesti BUSCA,PRINCIPALA,29D
ABRAZIV OLT Brebeni PRINCIPALA,220
GLM 78 MARKET MEHEDINTI Gemeni PRINCIPALA,110
AUTOSERVIRE ROZMAR HARGHITA Cozmeni Str.Principala,519
LA DOI PASI /BIOCHAR GRILL BACAU Stefan cel Mare PRINCIPALA,74
CONDORUL BACAU Oituz PRINCIPALA,147
SANDU DAN BACAU Barsanesti SECUNDARA, 622
MINIMARKET FAMILA BACAU Pargaresti SAT BAHNA, STR. MIHAI EMINESCU ,216
AVANTGARDE CENTRAL 2 BACAU Targu Ocna VICTORIEI,44-48/14
CENTRAL CASIN BACAU Casin PRINCIPALA,75
PAF TRANS ANNE/MAGAZIN BACAU Cotofanesti PRINCIPALA,411
CENTRAL POPENI BACAU Caiuti POPENI,82
NEVILA-TIRGU OCNA BACAU Targu Ocna COSTACHE NEGRI,37
LA CATIVA PASI/GEMA-PRODUCTIE BACAU Targu Trotus PRINCIPALA,562
CARPORTAR SERV BACAU Oituz PRINCIPALA,1316
SILUS COMIXT BACAU Orasa SECUNDARA, 274
MAGAREATA CONSTANTIN MEHEDINTI Salcia PRIHCIPALA ,295
BAZAR FOOD & BEVERAGE MARKET BUZAU Gheraseni STR IOAN GHERASSY,429
LA STRADA ROBERT GIURGIU Giurgiu B_DUL 1907,1
Sat MIHAI BRAVU, COM. MIHAI BRAVU, SOSEAUA
GEMI ALIMENT GIURGIU Mihai Bravu PRINCIPALA,70
PETRUS P. NICOLETA II GIURGIU Giurgiu SOS SLOBOZIEI,60B
PYMO DALIEI GIURGIU Giurgiu DALIEI,2
FITING COMSTALY GIURGIU Giurgiu SOS. ALEXANDRIEI,93
VIOTUR BUSINESS GIURGIU Mihai Bravu PRINCIPALA,138
LUCI SI IULI TINERET GIURGIU Giurgiu TINERETULUI,BLOC 64
CARI-STEFI GIURGIU Giurgiu SOS. GHIZDARULUI,215
SILVIU ALEXANDRIEI GIURGIU Giurgiu ALEXANDRIEI,25
INTERCOM CRISCAT GIURGIU Giurgiu B-DUL 1907,69A
BRIZA GIURGIU Giurgiu SLOBOZIEI,16A
KIRUMITU 1901 GIURGIU Giurgiu BALANOAIEI,19
ALBINUTA MEHEDINTI Strehaia A.I. CUZA,1
CHETU CAMELIA MK MEHEDINTI Strehaia Bdul Republicii,148
Drobeta-Turnu
PENTAGON MEHEDINTI Severin TOPOLNITEI, BL G1, sc1, parter AP 3-4,2
MARIAN & MIHAELA 2 MEHEDINTI Cazanesti Sat Cazanesti, COMPLEX,
SIVLE MEHEDINTI Corcova DN 67 A,518
Drobeta-Turnu
EURO PRODUCT MEHEDINTI Severin GHE. IONESCU SISESTI,97
IRIZA VALERIA MEHEDINTI Posta Veche Com Stangaceaua,17
DUMITRU P. ELENA MEHEDINTI Plopi PRINCIPALA,84
Drobeta-Turnu
LA BUTIC MEHEDINTI Severin INDEPENDENTEI,50
TURCU N.A. IULIAN MEHEDINTI Voloiac SAT VOLOIAC,21
PORTOS CENTRU MEHEDINTI Baia de Arama VICTORIEI,62
CONFIDENT SRL BUZAU Balta Alba PRINCIPALA,216
ALEX TERMOVERO BUZAU Salcioara PRINCIPALA,162
BACIU C.G GEORGEL BUZAU Posta Calnau PRINCIPALA,94A
X-OTIC/1 BUZAU Valea Ramnicului PRINCIPALA,446
MCA COMERCIAL/3 BUZAU Ramnicu Sarat BALTA ALBA, Mag. 87, Bl. D1,FN
GEOMEX 94 SRL BUZAU Bajani PRINCIPALA,20
ALINA MAGIC COM BUZAU Buda PRINCIPALA,636
MCA COMERCIAL NON STOP BUZAU Ramnicu Sarat PRIMAVERII,28
VERO COMTEX BUZAU Boboc PRINCIPALA,FN
STEVAL DANCOM OFF BUZAU Sageata PRINCIPALA,169
MAFGOS MIRAGE BUZAU Bordusani PRINCIPALA,170
MIH&MARY MARKET SELECT BUZAU Costieni PRINCIPALA ,17 A
GANSTEF FAMILY BUZAU Balaceanu PRINCIPALA ,436
B & C IMPEX BUZAU Magura MIHAI VITEAZUL,205
GHINEA COM 4 BUZAU Sibiciu de Jos PRINCIPALA,FN
CIPRY & LUCY BEST BUZAU Cozieni PRINCIPALA ,FN
SIS STYLE COMPANY 1 BUZAU Parscov PRINCIPALA,0
LUCAS STONE EXPERT BUZAU Cislau Mihai Viteazu,208
CARMEN CEREAL BUZAU Gura Bascei POIENI DE JOS,40
ENE V RAZVAN DANIEL BUZAU Satuc BRASOVULUI,96
BISTRITA-
VARODIMEX DACIA NASAUD Bistrita DECEBAL,28
BISTRITA-
VARODIMEX D'ACAPO NASAUD Bistrita ANDREI MURESANU,15
BISTRITA-
VARODIMEX DOR NASAUD Bistrita TARPIULUI, HALA 10, CORP A,40
BISTRITA-
COREX PRIMA 2002 SSM NASAUD Beclean GRIGORE SILASI,9
BISTRITA-
SOLO-TIMCOM NON STOP NASAUD Bistrita CALEA MOLDOVEI,1
BISTRITA-
RIMINI ALMA 2 NASAUD Bistrita ANDREI MURESANU,50
BISTRITA-
TYSITA COTIDIAN NASAUD Bistrita STEFAN CEL MARE,21
BISTRITA-
RIMINI ALMA 4 NASAUD Bistrita CART UNIREA,47
BISTRITA-
ROXANA RETEAG NASAUD Reteag PRINCIPALA ,360
BISTRITA-
PROFING NASAUD Beclean PARCULUI,9
BISTRITA-
VARODIMEX DENAR NASAUD Bistrita G-ral GRIGORE BALAN, Bl. 7,27
BISTRITA-
ROXANA MAG CHIUZA NASAUD Chiuza PRINCIPALA,260A
BISTRITA-
ROXANA OTC CICEU CIURGESTI NASAUD Ciceu-Giurgesti PRINCIPALA,292
BISTRITA-
COREX UNIC SSM NASAUD Beclean LIVIU REBREANU,2
BISTRITA-
RIMINI 24 BECLEAN NASAUD Beclean MIHAIL KOGALNICEANU,20
BISTRITA-
VARODIMEX ATLANTIS 20 NASAUD Bistrita GEN. GRIGORE BALAN,48
ALEXION IMPEX BUZAU Merei Sat DEALU VIEI,FN
BAR MAURRO BUZAU Podu Muncii PRINCIPALA,117
L&N BULLY SUPER MARKET BUZAU Sahateni SCOLII,4
SEMPRO BIANCO STORE BUZAU Buzau DIMINETII,10
AMY IMPEX BUZAU Grajdana PRINCIPALA,141
MARINA VISAN MARVIS 2 BUZAU Hales PRINCIPAL ,281
ZECHE OVIDIU MARKET BUZAU Pietroasele Pietroasele,602
MERIDIAN EXIMINVEST BUZAU Candesti PRINCIPALA,FN
Bar Maurro/1 BUZAU Beceni Principala,19
DODO ACTIV MARKET BUZAU Niscov PRINCIPALA,34
IONI SAN PROD BUZAU Vernesti PRINCIPALA,75
SUPERION ANA MARKET ARGES Barla MANDRA,11
MADY SI CATY COMERT ARGES Lunca Corbului PRINCIPALA,28
EURO PROD MIXT 1 IASI Miroslovesti PRINCIPALA
BOGDY TRANS INVEST SRL SSM IASI Ruginoasa PRINCIPALA ,FN
TLT HALAUCESTI IASI Halaucesti PRINCIPALA,FN
DELIA CONCEPT SRL IASI Pascani VATRA,59
BOCOMIO IASI Siretel SIRETEL,Principala
ACTIV SAT 1 IASI Valea Seaca PRINCIPALA,21
FLORIS IASI Tatarusi PRINCIPALA
LORIMER 5 IASI Pascani STEFAN CEL MARE, BL. P1, ET. PARTER,10
CAZACU D ELENA II IASI Vanatori PRINCIPALA,FN
PAUN ELENA OLT Piatra-Olt FLORILOR,15
STAMERS OLT Bals NICOLAE BALCESCU, Bloc R,Scara 5, Etaj parter, AP 82,
DIACONU GEORGETA OLT Gradinari PRINCIPALA,122
B MARKET OLT Slatina A I CUZA,BL UNION,2
ROATA OLT Piatra-Olt TRAIAN,108
VINDOBVIS OLT Plesoiu SAT DOBA,142
FLOREA SIMONA OLT Bobicesti COMANESTI,74
GAVRIS ANDY OLT Plesoiu CRINULUI,142
STAMERS OLT Morunglav PRINCIPALA,63
RAULPROD SIMBAR OLT Slatioara TEIULUI,3
ALBINA 22 HUNEDOARA Orastie B:DUL EROILOR,BL C FN
COSMIN MEGA HUNEDOARA Castau PRINCIPALA,9A
DRAGOS ARDELEANA MAG HUNEDOARA Baita PRINCIPALA,112
MOARA 1 HUNEDOARA Brad MORII,10
MEGAFOX HUNEDOARA Vetel TRANDAFIRILOR,155A
MEGA FOX LDP HUNEDOARA Luncoiu de Jos PRINCIPALA,123C
CRISAN MARIANA ROXANA I.I HUNEDOARA Spini PRINCIPALA,27
MOARA 2 HUNEDOARA Criscior CALEA ZARANDULUI,M4
MEGA FOX 2 HUNEDOARA Hartagani Sat Hartagani,342
ANA 1 HUNEDOARA Romos PRINCIPALA,322
PLUS E&R 1 BRASOV Prejmer NOUA, CORP A,167
COMIXT 5 BRASOV Sacele VIITORULUI,29A
DINASTY 1 BRASOV Harman AVRAM IANCU,45
CARMELA MARKET SRL BRASOV Brasov Tarlungului,40
CHRIS & ALFA SRL BRASOV Zizin PETOFI,255
PLUS E&R 4 BRASOV Lunca Calnicului I.C.FRIMU,435
Mihak & Tibak IASI Iasi Clopotari,12
ANDRIESCU SRL 1 IASI Pietraria PRINCIPALA,FN
SUPERMARKET CORNELIUS IASI Iasi NICOLINA,BL 1004,TR 1,PARTER,105-107
CRISNIC MARKET INCLUSIV IASI Iasi CETATUIA, PARTER, BL: 763, SC: C,6
CASA VANI MG IASI Mogosesti PRINCIPALA ,FN
TLT SUPERMARKET IASI Voinesti Principala,FN
DACRYS INVESTMENT IASI Paun PRINCIPALA,.
BLACKBEANS IASI Iasi NICOLINA,13
TLT SUPERMARKET IASI Scanteia PRINCIPALA,FN
DEVIL IASI Iasi BUCIUM,82
COOP CONSUM BILED TIMIS Biled PRINCIPALA,417
MEDINTU LORICA TIMIS Sandra Princ,447
TOMI IMPEX 2 ARAD Pecica STR. 2,195
UNIVERSAL CRIS ARAD Chisineu-Cris CUZA VODA,1
PRONTO MARKET ARAD Arad POETULUI,96
SIMANDI TRANS MARKET ARAD Zerind ZERIND,245/a
TUSI SI CRIS TIMIS Lovrin LOVRIN,226
CATICOM BACAU Bacau CORNISA,1
SIMOMARIO BACAU Nicolae Balcescu SECUNDARA, 352
TUDORIU MAG ALIMENTAR BACAU Bacau MIORITEI,3
DUNIN COM BACAU Bacau REPUBLICII,40
ADRIATICA BACAU Bacau ALEXANDRU CEL BUN,ST,4
DIANAMIH 2 BACAU Nicolae Balcescu SECUNDARA,44
DOMENIUL PAVEL BACAU Bacau ALECU RUSSO,20
DUNICEC BACAU Racaciuni PRINCIPALA, E-85
NOVOBIS BACAU Valea Seaca BUCHILA,38
PANTERA DIUMEA EVEREST BACAU Bacau MIORITEI,70
VRACIU SUPERMARKET BACAU Bacau APRODU PURICE (STATIE AUTOBUZ),8
COLLEXIS BACAU Bacau MAGURA CASIN,8
EMMA HART BACAU Bacau Chimiei,4
SANTEC 14MAI SATU MARE Satu Mare P-TA 14 MAI, Bl. 4,Ap. M53
CRISTEA SNC SATU MARE Barsau de Sus PRINCIPALA ,459
JUNIOR COMPANI SATU MARE Turt CALINETE,25
DEPOZIT LF SATU MARE Livada SATU MARE,9
MODIC MAGAZIN SATU MARE Odoreu REPUBLICII,123
SANTEC PAULESTIULUI SATU MARE Satu Mare PAULESTI,UP 8
MIRANDA COMPANY SATU MARE Mediesu Aurit PRINCIPALA,754
SANTEC IPOTESTI SATU MARE Satu Mare ALEEA IPOTESTI,2
MAGAZIN ANA SATU MARE Negresti-Oas Victoriei,181
MAGAZIN DIXY SATU MARE Negresti-Oas VICTORIEI,4B
MATHIAS FAMILY GROUP SRL ARAD Taut NR 544,NR 544
CRISCO JOLLY MAG ARAD Zimandcuz ZIMANDCUZ,236A
STADI COMIMPEX ARAD Sanpaul STRADA 5 ,77
POLIT SEVCONSTRUCT ARAD Zimandu Nou PRINCIPALA,29
SFERLE 2 ARAD Curtici 1 DECEMBRIE,2
BULZAN ANCA ARAD Arad CAIUS IACOB,BL 8, SC B
NITA-ALEX GROUP ARAD Iratosu IRATOSU,255
VIKY FAMILY 5 ARAD Santana MUNCII,88
CRENGUTA MARKET ARAD Vinga PRINCIPALA,468
COMDORE 1 ARAD Macea PRINCIPALA,2
APOLLO M-M ARAD Sanmartin SANMARTIN,363
CORALIA FANGE 2 ARAD Tarnova ,NR 500
MARYLAND BRASOV Brasov HARMANULUI,60
AMIGOS BRASOV Brasov BRANDUSELOR, S+P, SPATIU COMERCIAL,68-70
CASTILLO 4 BRASOV Brasov CRINULUI, SPATIU COMERCIAL 1, BL 18,75
MARIJNE 2 BRASOV Brasov TRAIAN ,44
SMARKET BRASOV Brasov carpatiilor,83
Kron Saturn BRASOV Brasov Saturn, Sc B, Ap 3,15
DALIOMEX BRASOV Brasov CARPATILOR,21
CASTILLO 6 BRASOV Brasov ZIZINULUI, BL 40, AP P,4
CRUSTO TALMACIU SIBIU Talmaciu INFRATIRII,14
ADILEX ORLAT SIBIU Orlat PRINCIPALA,820 C
KAREN COM BOGATU SIBIU Bogatu Roman PRINCIPALA,138
VLADEXIM SALISTE SIBIU Saliste PIATA EROILOR,13
TRANS ARAL LA DOI PASI SIBIU Racovita DONULUI,258
MIC BAN-MIERCUREA SIBIU Miercurea Sibiului TARGULUI,35
KAREN COM PAUCA SIBIU Pauca PRINCIPALA,172
ANDREEA&ROBERT SHOP SIBIU Avrig AVRAM IANCU,25A
VERITAS 111 SIBIU Sura Mica PRINCIPALA,111
KAREN COM BROSTENI SIBIU Brosteni Principala,158
BARTA CAREIULUI SATU MARE Satu Mare Prahova,R27
BARTA JOCULUI SATU MARE Satu Mare JOCULUI,UJ 18-19
MAGIC DIAMANT SATU MARE Satu Mare ZENIT, Bl. Z1, Et. P,FN
SANITAS M&M SATU MARE Satu Mare CLOSCA,BD,11
BERTALAN SATU MARE Camin PRINCIPALA,222/B
ATLANTIC PISCOLT SATU MARE Piscolt LIBERTATII,61
BARTA ATI GANEA SATU MARE Satu Mare GANEA,CG12
MIRANDA COMPANY SATU MARE Satu Mare BARITIU,51
BARTA BOTIZULUI SATU MARE Satu Mare BOTIZULUI,49
SANTEC ARDUD 2 SATU MARE Ardud CETATII,2
EVERY M.VITEAZU SIBIU Sibiu MIHAI VITEAZU,7
EVERY SOLUTION SIBIU Sibiu PIATA 1 DECEMBRIE 1918,28
EVERY SOLUTION STEAZA SIBIU Sibiu ALEEA STEAZA,2A
YO KO SIBIU Cisnadie MAGURII,1
RADA ASO SIBIU Sibiu TIGLARILOR,FN
FLORADI MAGAZIN SIBIU Sibiu FRIGORIFERULUI,3
EVERY RUSCIORULUI SIBIU Sibiu RUSCIORULUI ,6
SMART SIBIU Sibiu STEFAN CEL MARE,147 bl 18
ALAN V. AURIE SIBIU Sibiu SIBIEL,28
COSA 2 SIBIU Cisnadie MAGURA,39
TOTUL LANGA TINE IASI Costuleni Principala ,fn
VALY&PIAS ARAD Arad STR.VOIEVOD MOGA,NR.11
ATAMAX TIMIS Sannicolau Mare ANDREI SAGUNA,17
TIAD COMPANY ARAD Zarand T. VLADIMIEESCU,2
VIRUZAB STOMI 3 TIMIS Dudestii Vechi PRINCIPALA,282/D
DOR ARAD Arad BARBU LAUTARU,38
AFITAR TIMIS Nerau PRINCIPALA,128
ADI ARAD Pancota CLOSCA,1
NORBELA ARAD Pancota STR. TUDOR VLADIMIRESCU,23
PANEAG ARAD Galsa PRINCIPALA,394
ZAFIRA MARKET ZVEZDA TIMIS Sannicolau Mare STADIONULUI,28
RIVALY CH SRL S M2 ALBA Campeni REVOLUTIEI 1848, BL. C1 BC,FN
RIVALY CH SRL S M ALBA Abrud REPUBLICII,4
MARU GENO SUCEAVA Danila PRINCIPALA,FN
MARTISORUL LDP SUCEAVA Partestii de Sus PRINCIPALA,FN
PIATA UNIRII, NR. 67, Apartament 1, RADAUTI, JUD.
RACORITOARE BUCOVINA SUCEAVA Radauti SUCEAVA,67
FARGAMA M1 SUCEAVA Marginea PRINCIPALA,1266
NICOLASEB SUCEAVA Adancata PRINCIPALA, AP. PARTER,314
HAPURNE SUCEAVA Burla PRINCIPALA,167 A
ABC MARKET SUCEAVA Adancata PRINCIPALA,120
Poleacec SUCEAVA Solonetu Nou PRINCIPALA ,1174A
BARTA ATI ORASU NOU SATU MARE Orasu Nou PRINCIPALA ,252
WINTIS 3 SATU MARE Tasnad NICOLAE BALCESCU,20
FEIER RAMONA MARICICA II SATU MARE Vama OLARILOR,881
EDA IMINIS-D SATU MARE Tasnad NICOLAE BALCESCU,33
ADI DUMI CALARASI Lehliu PRINCIPALA
ZOLKMARIGAB 1 CALARASI Dalga SECUNDARA,FN
ANKUTA JOSSEFINA CALARASI Dragalina CIRESIULUI,8 bis
DEEA MARKET 2 CALARASI Dor Marunt BUCURESTI-CONSTANTA,159
IONITA ADRIAN FRANCOIS CALARASI Dragos Voda MIHAI EMINESCU,FN
CICICRIS IOLANDA CALARASI Dalga SECUNDARA,FN
STAMATE VASILICA CALARASI Dor Marunt BUCURESTI-CONSTANTA,41
ANDREEA DANI CALARASI Gradistea PRINCIPALA,FN
MOCANASU DUMITRU CALARASI Manastirea PRINCIPALA,FN
TONE V. VICTOR CALARASI Fundulea VASILE BABUS,17
MARRAR DOLJ Pielesti ALEEA 2 MAGNOLIA,1A
MK SALCIA BADEA DOLJ Salcia ALEEA IONECILOR,57
DRV RADU IMPEX DOLJ Barca MIHAI VITEAZU,92
SPERCHEZ NICOLETA PRAHOVA Predeal CAPRIOAREI,40
ADI&NUTZA INTERTRADE PRAHOVA Sinaia BRANDUSELOR,3
ANCA C PRAHOVA Poiana Campina CENTRU,197
MARACO & TAM SERVICES PRAHOVA Comarnic GHIOSESTI,69
CRISVATY COM PRAHOVA Breaza OCINEI,FN
CRISADI TEAM FORTE SRL PRAHOVA Magureni PRINCIPALA,352
OPTIMAN LOGISTIC SRL PRAHOVA Breaza OCINEI,184A
IULIANDRA GROUP PRAHOVA Cornu CAROL 1,741A
TIBI&MARIO PRAHOVA Breaza REPUBLICII,FN
CONCORDIA PRAHOVA Azuga INDEPENDENTEI,45
MAPROVAT PRAHOVA Provita de Jos PRINCIPALA,FN
GOLDENBERG COM IMPEX PRAHOVA Busteni FLORILOR,61
ABC AMALIA CLUJ Luna de Sus PRINCIPALA,743
GHEORGHE VIOREL DAIANA ILFOV Peris PRINCIPALA,225
ALEGRO MARKET IMPEX BUCURESTI SECTOR 1 GRIVITEI,168
TP REAL MARKET BUCURESTI SECTOR 1 CHITILEI SOSEAUA,309
GEOSIM COM ILFOV Tancabesti BUCURESTI-PLOIESTI ,217
TNA SERVICE BUCURESTI SECTOR 1 SOS STRAULESTI,60 A
LIVORNO STORE BUCURESTI SECTOR 5 Margeanului ,Bloc M126, etaj parter ,48
LIVORNO STORE BUCURESTI SECTOR 1 BANUL MANTA,18
ROM SEP BUCURESTI SECTOR 1 GRIVITEI CALEA,214
PHARAON COMPANY 1 ILFOV Buftea BUCURESTI-TARGOVISTE,136A
M CORNELIUS BUCURESTI SECTOR 5 MARGEANULUI,36
DARCOS SERV TOP BUCURESTI SECTOR 1 CLUJ,57
MONE 96 1 ILFOV Chitila PACII,2
DLI CONCEPT MAG ILFOV Mogosoaia Sos. BUCURESTI-TARGOVISTE, Et. Parter,118
ALTA PETUNT ILFOV Buftea INDEPENDENTEI,59
MIHA NEK 83 ILFOV Buftea OLTULUI,5
DERYANO TRADING BUCURESTI SECTOR 5 Bucuresti Magurele ,47N
DANTIB 94 COM IMPEX BUCURESTI SECTOR 1 NAZARCEA,77
MONCOM BUCURESTI SECTOR 5 MARGEANULUI,44
GEOSIM MARKET BUCURESTI SECTOR 5 Calea Rahovei, IN SUPRAFATA DE 25 MP,348
EXIMCOM VALENTINO 94 2 ILFOV Chitila str Pacii bloc D, etaj P,1A
GINAN ROBERTO ILFOV Chitila RUDENI, FORTULUI,18
WESTAR GOTICA 2 BUCURESTI SECTOR 1 APICULTORILOR,2A
CORIL PALAE ILFOV Corbeanca OSTRATU,29
STAR TREK BUCURESTI SECTOR 5 BUCURESTI-MAGURELE ,54 c
ROTARY MATADOR ILFOV Tamasi UNIRII,451
UNISERVICE TRUST ILFOV Buftea 23 AUGUST,69
DAN FUSION ILFOV Burias GHEORGHE PETRE,127
CORAL PETCOM - PUCHENI BUCURESTI SECTOR 5 PUCHENI, Corp 7, Demisol, Bloc 7-8,139-149
ALBO CON BROTHERS SRL ILFOV Chitila Scolii,1A
ISSA INTERNET BUCURESTI SECTOR 5 MARGEANULUI,138
BOGNAR CICIR ARAD Cicir PRINCIPALA,284A
MAD MARKET ARAD Arad ADY ENDRE,143
DELARIS SI OANA TIMIS Jimbolia MARASESTI,56/A
BOGNAR VLADIMIRESCU ARAD Vladimirescu GARII,1 AP1,2B
EURO PET SPAM ARAD Arad STR.OGORULUI,NR.29
MOLDOVAN TEO ABC ARAD Arad GHEORGHE CIUHANDRU,3
FAUST FLOREA USTUROI 4 TIMIS Jimbolia REPUBLICII,10
LA CUCU ARAD Ghioroc PRINCIPALA,19
PRAVALIA NOUA ARAD Lipova BUGARIU,12B
EURO PET SPAM ARAD Arad STR.CALEA TIMISORII,NR.43, AP.
FIRST HAND HUNEDOARA Hunedoara INDEPENDENTEI,bl 33,ap 31,1
VOINEA DISTRIBUTION 1 IALOMITA Ciulnita MATEI BASARAB,90
PURDA SIBIU Sura Mare PRINCIPALA,270
NEG MAG SIBIU Medias STEJARULUI,1
KONSTA DUPA ZID SIBIU Medias DUPA ZID, Bloc 4, Etaj P,27
KONSTA MADALINA SIBIU Medias 1 DECEMBRIE,32
XARA LDP SIBIU Medias METANULUI,16
D&D MARKET SIBIU Altina PRINCIPALA,93
VALY EXIM SIBIU Daia DAIA, Str. Principala,181
MARCOPAN SIBIU Agnita AVRAM IANCU,132
MARCOPAN LDP SIBIU Barghis PRINCIPALA,268
G MARKET SIBIU Seica Mare PRINCIPALA,410
HIR MARKET TIMIS Sanmihaiu Roman PRINCIPALA,393,CAM 2
SITEAVU TIMIS Gelu PRINCIPALA,247
RAMICOM TIMIS Periam PERIAM,130
ROMDOR TIMIS Ianova IANOVA PRINCIPALA,217
VASIAN GROUP TIMIS Rauti PRINCIPALA,88
REAL CONTOUR TIMIS Beregsau Mare PRINCIPALA,267
PICADILI TIM TIMIS Sanandrei PRINCIPALA,218
RAD ROPACOM TIMIS Cenei PRINCIPALA,58
MONA TOTAL2 TIMIS Ortisoara ORTISOARA,208
VASA TIMIS Barateaz BARATEAZ,40
Ghilro Ani TIMIS Sanmihaiu Roman PRINCIPALA,25
CARAS-
COOP CONSUM TEREGOVA SEVERIN Teregova PRINCIPALA,454
CARAS-
BUSU ALI DAN 2006 SEVERIN Bozovici PRINCIPALA,266
CARAS-
N&M BUDESCU SEVERIN Bozovici PRINCIPALA,262A
CARAS-
MADOL DANI SRL SEVERIN Mehadia PRINCIPALA,24
CARAS-
SFETCU ION OFF SEVERIN Cornereva Centru,
OVISIM IMPEX M.13 STEFANESTI BOTOSANI Stefanesti OITUZ ,4
DORIAN SHOP ILFOV 1 Decembrie Giurgiului ,230
KARIN DIDOS ILFOV Magurele ATOMISTILOR,169
GEXI VIO REAL ILFOV Magurele ALUNIS,182
GENY COM PRODIMPEX ILFOV Bragadiru SPERANTEI,30-32
NIGERA EXPRES MARKET ILFOV 1 Decembrie Sos Giurgiului ,194
MATEDCO INTRADED ILFOV Bragadiru Monumentului ,31
NEMARVAL ILFOV Magurele Atomistilor,250A
KARINA ROD FRESH 2 ILFOV Bragadiru Crisul Repede, Tarla 25, Parc 107/8/1, Bl. 5, Ap. 3,34
MIHAMAR ALIMENTARE ILFOV 1 Decembrie Mihail Sadoveanu ,32
TRANDAFIR STEFAN MARIUS ILFOV Darasti-Ilfov 1 DECEMBRIE 1918,31A
COMETRANS C & H ILFOV Dumitrana OITUZ,20
ELIANCA ALEX COM 2016 ILFOV Bragadiru Safirului,40B
ALEX DELIVER SERVICES ILFOV Bragadiru SOS ALEXANDREI ,428
DM COMPANY ILFOV Jilava GIURGIULUI,33
M & V COM MAG HORSE ILFOV 1 Decembrie Victoriei,108
LAVI ALEX BRASOV Zarnesti PIATRA CRAIULUI,25
ALFI WASH BRASOV Bran G-RAL MOSOIU,139 A
ALDEA TRANS MAGAZIN BRASOV Sinca Veche Sat Sinca Veche,50
MXL SPEDITION BRASOV Rasnov Caraiman,2
SAFRA COMSIB SIBIU Cisnadie P-TA NOUA,bl Q1
RAUL WAS CONSTRUCT SIBIU Cisnadie BAIILOR,1
FANTASTIC SIBIU Rasinari STEZII,555
PRO POINT SIBIU Sibiu PROF.DR IOAN MOGA,1 Bl.1
SORIMAR CENTRU LDP SIBIU Sadu I M KLEIN,38
BANCOS MARKET ULMENI MARAMURES Ulmeni PETRE DULFU,ST,56
GAJ COMIMPEX FARCASA MARAMURES Farcasa INDEPENDENTEI,ST ,1A
VELEA MIRCEA CRISTIAN MARAMURES Arinis PRINCIPALA,ST,186
CIOBANU N CAMELIA OLT Slatina Crizantemei, Bl 6B, Sc A, Ap 2/1,6
FRESHCORNER MARKET BIA OLT Studina SAT GRADINILE,5
MAGNA OLT Caracal N.TITULESCU,84
PROMBIAN OLT Brastavatu A I CUZA,24
CERES COM OLT Caracal BICAZULUI,3
BATRANCA AUREL CRISTI OLT Visina INTRAREA EUROPEI,9
RALU RAMIDA OLT Visina DECEBAL,12
SIMI ALEXIA GEOMIXT OLT Caracal ALEEA CRESEI,4
APROCOM IMPEX OLT Slatina ECATERINA TEODOROIU,12
IONESCU ALEX OLT Caracal CALEA BUCURESTI,BL 32|33P
MADOREX OLT Slatina ECATERINA TEODOROIU,12
DELTA SPRING LDP OLT Caracal ARM.ION MINCU,46
BONI OLT Vadastrita PRINCIPALA,NA
MIDRAG BUCURESTI SECTOR 5 SOS SALAJ, BL49, ET PARTER, AP.LIB 78,136
EXACT 25 BUCURESTI SECTOR 5 PRICOPAN,12
ALIMENTARA 4G TEAM BUCURESTI SECTOR 5 MUNTII CARPATI,62
BABOIASUL BUCURESTI SECTOR 5 TOPORASI,29
KUBERT MARKET BUCURESTI SECTOR 5 SG TURTURICA,17
TEDAIO BUCURESTI SECTOR 5 TROMPETULUI,1
ANTONIO'S CONSTRUCTIONS &
DEMOLITIONS BUCURESTI SECTOR 5 INTR PASUNILOR,36
DAVRAS TEAM 2 BUCURESTI SECTOR 5 NEDELEANU ION,1
ROM DAC 2 BUCURESTI SECTOR 5 IASI,37-57
GOOD LUCK MARKET BUCURESTI SECTOR 5 SALAJ ,196
BIRISAN MIRELA ILFOV Popesti-Leordeni SOSEAUA OLTENITEI,56
JUNIOR BARON BOUTIQUE ILFOV Vidra PRINCIPALA,78
DALMA PERFECT SHOP ILFOV Popesti-Leordeni Biruintei,198A
ALEX & RARES ILFOV Berceni STEFAN CEL MARE,19
FLORY&COPIII S.R.L. ILFOV Berceni Stefan cel Mare ,6
GIRMEL 1 ILFOV Popesti-Leordeni Popesti-Romani,6
NIMAR UNIC ILFOV Berceni SPORTULUI (SOLA/TARLAUA 18,PARCELELE 848/1,849),3
MEDELEANU GEORGE ILFOV Sintesti PRINCIPALA,104
MIH ALI ILFOV Cretesti PRINCIPALA,286
EBYTAM IMPEX ILFOV Berceni CALUGARENI,41
RAR 2 CONSTRUCT ILFOV Berceni CRIZANTEMEI,1
DAWI CRIS MARKET ILFOV Jilava GIURGIULUI,284
LORI COM ILFOV Popesti-Leordeni LEORDENI,221
RICOS 3 ILFOV Popesti-Leordeni OLTENITEI,126
RODACIA SUPERMARKET MURES Ludus Randunelelor,5
CIEL MAGAZIN MURES Iernut Libertatii,56
LA DOI PASI OMNIA MURES Sarmasu Republicii,89
RIAD TRADE MURES Ludus Bdul. 1 Decembrie 1918,17
ATLANT IMPEX SRL BUCURESTI SECTOR 4 GIURGIULUI,BLOC 2 B,127
JADBRO BUSINESS GROUP BUCURESTI SECTOR 4 OLTENITEI,228
B & A COMERCIAL TRADE SRL BUCURESTI SECTOR 4 OLTENITEI,BLOC 4,142
AMMATEO HUEDIN TIMI BUCURESTI SECTOR 4 HUEDIN, Parter, Unitatea 218, BL5,1
R&C TWINS COMERCE BUCURESTI SECTOR 4 DUMBRAVENI,2
AMMATEO OBREGIA BUCURESTI SECTOR 4 ALEXANDRU OBREGIA, Parter,35
DOLL GENERAL BUCURESTI SECTOR 4 LALOSU ,2
VDA FAMILY MARKET BUCURESTI SECTOR 4 IONESCU GHEORGHE CAM 1,4
SHOPPING LA MATEI BUCURESTI SECTOR 4 SOIMUS,19
BULEVARDUL METALURGIEI,LOT 1,PARTER,SP. COM 1,Bloc
TOTAL FRUCTO LAND BUCURESTI SECTOR 4 1,61
GALILA COM 1 PRAHOVA Poienarii Burchii PRINCIPALA ,178
DENESIS RAMI PRAHOVA Ploiesti FRATIEI,20
OPREA I GABRIEL PRAHOVA Sirna SAT SIRNA,153
COTEANU ALEXANDRA MARKET PRAHOVA Ploiesti BLV PETROLULUI,FN
MULTICOM PRAHOVA Ploiesti ANA IPATESCU,62
COSTACHE MARIAN PETRUT PRAHOVA Strejnicu CRANGULUI,17
ECONAD SERVCOM SRL PRAHOVA Targsoru Vechi PLUTEI,1
DUMITRACHE CONSTANTA PRAHOVA Ploiesti BOBALNA,127
AULIVA COM SRL PRAHOVA Ologeni PRINCIPALA ,342C
MATED INTERSERV SRL PRAHOVA Strejnicu PRINCIPALA,78
GENES IMPEX SRL PRAHOVA Ploiesti RUDULUI,184
ALEKONST SRL PRAHOVA Strejnicu PRINCIPALA,6
GEORGELIUS COM PRAHOVA Brazi CRIZANTEMELOR,2
MARIO BRICOLAJ ILFOV Moara Vlasiei SOS.EROILOR,245
BYK SPEED ILFOV Stefanestii de Jos SOS.STEFANESTII DE JOS,194
ISVORAN V.VALENTIN ILFOV Petrachioaia PETRICHIOAIA, ZONA COREA, PARCELA 72,LOT 330/2,791
LA RADU AM ILFOV Ciolpani SCOLII,1BIS
LITTLE DRU MARKET SRL ILFOV Petrachioaia SAT VANATORI, STRADA GAGU,169A
VITAL STIL CONCEPT ILFOV Ghermanesti MARASTI,BL D1A,SCARA 1,2
ASTRA GRUP 4 ILFOV Dascalu Victoriei,106
COSMA SUPERMARKET ILFOV Silistea Snagovului PESCARI,TARLA 62,PARCELELE 1944,1943,17
MERII PETCHII ILFOV Merii Petchii SOCULUI,2
ZAH MARKET VERO ILFOV Gradistea LIBERTATII,1G
REBECA TRADE INTERNATIONAL ILFOV Caciulati COMUNA MOARA VLASIEI,SOS.UNIRII,CAMERA 1,244
LA VOICU & VALI ILFOV Gruiu GRUIU-SNAGOV,216
ALY ELY COSTA ILFOV Stefanestii de Jos CRINILOR,25
RALUCRIS SOCIETY 2 ILFOV Balotesti Sos. UNIRII, Bl. 5F, Et. Parter,154
COSTENIUC FLORIN CLAUDIU MARAMURES Cavnic ELIBERARII,66
LIANA MARAMURES Baia Mare BUCOVINEI,ST,5
LIANA MARAMURES Baia Mare GAROAFEI,ST,21
ANIMARI MARAMURES Sabisa PRINCIPALA,ST,219
AAD MARA CONSULTING MARAMURES Baia Mare DECEBAL,8
JOKE MARAMURES Baia Mare BUCURESTI,35A
IORDACHE VASILE CRISTIAN PRAHOVA Valenii de Munte VALEA GARDULUI,67
POTICA MARIA PRAHOVA Maneciu GHEABA,263
VRACIUL PRAHOVA Drajna PRINCIPALA,184
EPIK IAN SERV PRAHOVA Posesti PRINCIPALA,98
LA DOI PASI HARALY PRAHOVA Valenii de Munte STEFAN CEL MARE,19
CORAD SERVPREST PRAHOVA Homoraciu MALU VANAT,137
WEISE PLACE PRAHOVA Teisani PRINCIPALA,70A
AMILENCOM PRAHOVA Maneciu PRINCIPALA,93
FORMENTERA CAPITAL PRAHOVA Valenii de Munte GEORGE ENESCU ,7
STAR 92 SLON PRAHOVA Slon PRINCIPALA ,FN
MAYA & MATTEO FOX SRL PRAHOVA Drajna MIHAI VITEAZUL,12
BRADUL MANECIU PRAHOVA Maneciu PRINCIPALA,98
BIMOS 4 PRAHOVA Posesti SAT NUCSOARA DE SUS,35
DRAVIO SAT DOLJ Galicea Mare BAILESTIULUI,24
IONSTEL T1 DAMBOVITA Titu I.C. VISARION, BL.3A, SCARA A,AP. 1
CARTAXO MAGIC M-12 DAMBOVITA Targoviste IC BRATIANU, Bl. 29, Et. Parter, Ap. 1,58
DUMITRA DRAGOS FLORIN DAMBOVITA Targoviste GENERAL I E FLORESCU,B1
VISINESCU NON-STOP DAMBOVITA Titu GARII,30
LIVORNO LUNGULETU DAMBOVITA Lunguletu Principala, SPATIUL NR. 2,70
DIAVER TORRE (LDP) DAMBOVITA Targoviste CALEA BUCURESTI,H2
LIVORNO STORE DAMBOVITA Targoviste CALEA BUCURESTI,2
DIA MAG ABC ARAD Arad Str. Fat Frumos ,Nr. 16
ELCOTRANS MIXT , ACA JUNIOR ARAD Arad Str. Ioan Brezoianu,Nr. 5
ENTREPRISE ARAD Socodor SOCODOR,235
OANA 3 ARAD Nadlac VASILE LUCACIU,97
OANA 2 ARAD Nadlac VASILE GOLDIS,60
PENA COM ILFOV Afumati BUCURESTI-URZICENI,144
ANDYBEL COM ILFOV Dobroesti ZORILOR,38A
MAXIMA MARKET SRL ILFOV Branesti NICOLAE BALCESCU,20
GHITA SORINA-MIRELA PFA ILFOV Cernica DECEBAL OGRAZI,4
PACOR BEST MARKET SRL ILFOV Branesti 24 IANUARIE, SAT IZLAZ,52 A
ONNY COMPANY ILFOV Dobroesti STEFAN DUMITRESCU ,41
CLADI SUCREE EVENTS SRL ILFOV Branesti ION C BRATIANU,17
RAMBRA INTERNATIONAL SRL ILFOV Branesti PETRE IONEL,1
DINU I ADRIAN ILFOV Cernica DECEBAL ,NR 169 A
JAQUELINE BOUTIQUE EXPRESS
S.R.L. ILFOV Branesti PETRE IONEL,117
DANA MOLNAR TRADING SRL ILFOV Caldararu INDEPENDENTEI,64
COCKTAIL SHOP SRL ILFOV Branesti VIILOR,39 C
SUPERLIMON STORE ILFOV Pantelimon DUZILOR,10
GRAUR MIHAELA PFA ILFOV Tanganu SOS. BUREBISTA, CAMERA 1,40
UNTARU PETRE DOLJ Motatei SF. CONSTANTIN SI ELENA,3
ASIMED IMPEX 2 BUCURESTI SECTOR 3 GURA IALOMITEI,1
ASIMED IMPEX BUCURESTI SECTOR 3 CAMPIA LIBERTATII,46
CLAGE PREST SERV BUCURESTI SECTOR 3 PATINOARULUI INTRAREA,52
B&A FUTURE INVESTMENT BUCURESTI SECTOR 3 1 DECEMBRIE 1918,13
NICK GAVROCHE IMPEX BUCURESTI SECTOR 3 GARII CALELU,150
MIBEL PROIECT MARKET BUCURESTI SECTOR 3 DRUMUL GURA CALITEI,74
ILG EASY MARKET BUCURESTI SECTOR 3 GURA IALOMITEI,22
FRUNZA ELENA BUCURESTI SECTOR 3 LIVIU REBREANU,37C
ADY & ELENA IMPEX 2004 BUCURESTI SECTOR 3 DRUMUL SATENILOR,2
PANCOLA BUCURESTI SECTOR 3 NICOLAE ROSU,25B
ASIMED IMPEX BUCURESTI SECTOR 3 THEODOR PALLADY,27
STEPHANA CONCEPT BUCURESTI SECTOR 6 PETRE POPOVAT GENERAL,49
DG&2M TOTAL BUCURESTI SECTOR 3 LIVIU REBREANU,29A
A.H.A. BUSSINES COM BUCURESTI SECTOR 3 NICOLAE GRIGORESCU,53
NBF BUCURESTI SECTOR 3 STELIAN MIHALE,6G
TEMPESTA MARKET BRAILA Braila DUDULUI , 3
BRIANOM MARKET BRAILA Jirlau RM SARAT,67
ILIESCU ILEANA BRAILA Ramnicelu BRAILEI,146
NEY COM BRAILA Ulmu UNIRII,1
Sat SURDILA GAISEANCA, Comuna SURDILA GAISEANCA, Str.
FARMAVET COM SRL OTC BRAILA Surdila-Gaiseanca Brăilei,16
STAR TOP SMART BUCURESTI SECTOR 3 LACRAMIOAREI,43
BANINA EXPERT SERVICE BUCURESTI SECTOR 3 CALEA VITAN ,223
LETONY BUSSINES BUCURESTI SECTOR 6 INTRAREA VAGONETULUI,2
BE&ST PETS CONFORT BUCURESTI SECTOR 6 RASARITULUI,9A
BSK&GO CONVENABIL BUCURESTI SECTOR 3 CALEA DUDESTI,194
NISTOR FASHION BUCURESTI SECTOR 3 FIZICIENILOR,7-9
COROLA ROSA BUCURESTI SECTOR 3 NERVA TRAIAN,12
XNH COMPANY BUCURESTI SECTOR 3 CONSTANTIN STEFAN,25
FAMILY MARKET CONCEPT ILFOV Catelu LIBERTATII,67
KESKERIAN CAFFEE BUCURESTI SECTOR 3 ENERGITICIENILOR,242
CITY MARKET BUCURESTI SECTOR 3 CALEA VITAN,107
IANNRIS MARKET ILFOV Glina Sat Catelu, Str Libertatii, etaj P,72B
BULF IMPEX BUCURESTI SECTOR 6 VALEA LUNGA,7
BULF 2 BUCURESTI SECTOR 6 CENTURII,7
XO MARKET BUCURESTI SECTOR 3 B-DUL OCTAVIAN GOGA,BL M63,TRONSON 1,PARTER,22
OGHIZA PRAHOVA Podenii Noi PRINCIPALA,39
ASTUN COM PRAHOVA Priseaca PRINCIPALA,87
COALIN ALEX INTERSERV PRAHOVA Carbunesti PRINCIPALA,304
LILIGAB COM PRAHOVA Valea Dulce PRINCIPALA,224
DONAQUELLE PRAHOVA Tarculesti PRINCIPALA,168
MARGAB PRAHOVA Priseaca PRINCIPALA,31
PARFUM DE TEI IMPEX PRAHOVA Iordacheanu SAT VALEA CUCULUI,128
AGER LIQUID PRAHOVA Miresu Mare PRINCIPALA,52 C
PERLA PRAHOVA Urlati 1 MAI,97
IN COLT SUPERMARKET PRAHOVA Mocesti PRINCIPALA,332
ALGIN PRAHOVA Urlati 1 MAI,46
RAULUTU CONS PRAHOVA Surani PRINCIPALA,195
RENALDO GALATI Ijdileni ,241
MYRVAL MARKET GALATI Targu Bujor GRIGORE HAGIU,2
DINATOS GALATI Baleni BALENI,FN
GAMA GIALI GALATI Schela PRINCIPALA ,168
FLORIOCOM (MARKET) GALATI Cuca CUCA,356
KOSTEALAND GALATI Rediu principala,642A
BERTANO MARKET RIK GALATI Cismele PRINCIPALA,3
CONPINA GALATI Chiraftei PRINCIPALA,844
DARINA FURNICA MURES Targu Mures BOBALNA,20
PALAS INFRATIRII MURES Targu Mures INFRATIRII,25
DARINA-LITORAL MURES Targu Mures ONESTI,12
DARINA-UNIRII MURES Targu Mures VOINICENILOR,92
ENTRO MANAGEMENT BUCURESTI SECTOR 1 ELENA CARAGIANI ,17
SILOR ONLINE MARKETING BUCURESTI SECTOR 2 JOAGARULUI,40-42c
MIRUNA ADICOM BUCURESTI SECTOR 2 GHICA TEI,155
SERV CONEX 2000 BUCURESTI SECTOR 1 BERZEI,36
ELDI COMSERV BUCURESTI SECTOR 2 TUSNAD,82
AGROPETRIA COM IMPEX BUCURESTI SECTOR 2 FRUCTELOR,3A
NEL-DEDE IMPEX 95 SRL BUCURESTI SECTOR 1 MIHAIL MOXA,20
VALEROS BUCURESTI SECTOR 2 TEIUL DOAMNEI ,5 - parter
DOG BLUE CRIS BUCURESTI SECTOR 1 PIPERA,15
KERRIA 07 BUCURESTI SECTOR 2 BD. LACUL TEI,126-128
LA CUCU 2 BUCURESTI SECTOR 2 ROPOTULUI ,67
CRROMA INTERNATIONAL BUCURESTI SECTOR 2 PARGARILOR,41
INTERCOM MADALINA STEFAN BUCURESTI SECTOR 2 CORNISEI,2C
LISMARI SERVCOM BUCURESTI SECTOR 2 MAICA DOMNULUI,29
ELLEN RAISA MARIA OLT Traian CALEA LUI TRAIAN,139
NEAGU I MARIAN OLT Visina RENASTERII,30
VIITORUL OLT Vladila PR NOUA GENERATIE,2
GENIMEX PRAHOVA Bara Secundara,69
SEBOTHEC IMPEX PRAHOVA Barcanesti DN 1,22
OLIVIA PROD IMPEX SRL PRAHOVA Potigrafu PRINCIPALA ,270
EURO ALDEA STAR SNC 1 PRAHOVA Ploiesti MIHAI BRAVU,97
CLAUDIA MONICA PRAHOVA Olari Principala,FN
DINU MADALIN PRAHOVA Ploiestiori MORII,138
MACO IMPORT EXPORT PRAHOVA Balta Doamnei PRINCIPALA,244
AMIRAL MAG. PRAHOVA Olari PRINCIPALA,203
CRIPAMI PROD MAG. PRAHOVA Gherghita PRINCIPALA,253
MIULET SERV PRAHOVA Olari FANATI,77
MADENCO GROUP PRAHOVA Puchenii Mari DN 1,496
IONITA IONUT CRISTIAN DAMBOVITA Poiana PRINCIPALA,...
MARGA IMAGE DAMBOVITA Corbii Mari PRIMARIEI,15
EMA 1 DAMBOVITA Gaesti 1 Decembrie,62
CASA RUSTU DAMBOVITA Corbii Mari Sat CORBII MARI, Str. PRINCIPALA,128
PLACOFIX DAMBOVITA Picior de Munte DN 72,704
ANT 2007 DAMBOVITA Gaesti NICOLAE TITULESCU,8
ANDENISFLOR MAG MERI DAMBOVITA Merii SAT MERII, COMUNA MOGOSANI,43
TRENDY COMPANY SRL BUCURESTI SECTOR 2 FUNDENI,284
P.A.N. ANDREI TRADING BUCURESTI SECTOR 2 ALEEA VERGULUI , BL 17, PARTER,65
LISSE MARKET BUCURESTI SECTOR 2 LANTERNEI,72A
COBIAL IMPEX 2 BUCURESTI SECTOR 2 RASCOALA 1907,2
VASOABIL BUCURESTI SECTOR 2 MIHAI BRAVU,55B, PARTE
SARA INEDIT SRL BUCURESTI SECTOR 2 IANCULUI SOS,7
NAD COM BUILDING SRL BUCURESTI SECTOR 2 Sos. Fundeni,145A
TARACOM SRL BUCURESTI SECTOR 2 VATRA LUMINOASA,28
EU WIFI BUCURESTI SECTOR 2 PANTELIMON,74,bl,411,
BLUE STAR 2004 COM ALIM SRL BUCURESTI SECTOR 2 RASCOALA 1907,5
ANDOABIL 1 BUCURESTI SECTOR 2 MATEI VOIEVOD,36
TOTAL MAX 1 BUCURESTI SECTOR 2 BLD. CHISINAU, NR. 69,BL. B6, SC. A, AP.2,69
ANDREEA DARYA SHOP BUCURESTI SECTOR 2 POPA NAN,55
MIRQ SALES BUCURESTI SECTOR 2 SINAIA,16
PAO ALUTUS OLT Slatina ALEEA ROZELOR,8
PREDA EMILIA SAT OLT Farcasele PRINCIPALA,102
GALETAN MARPROD SRL OLT Farcasele TRAIAN,186B
MARIDAV HAPPY MARKET OLT Slatina TEIULUI,2A
INFAL PREST OLT Parscoveni DEALUL MORII,29
SOFTMUS CAREFULL OLT Osica de Sus A.I.CUZA,78
PITVAL COM OLT Iancu Jianu BARBU STIRBEI ,140
JOJO MAGIC TAXI OLT Falcoiu PRINCIPALA,146
CORALIA ANA IPATESCU MURES Sighisoara ANA IPATESCU,37
DANIMAX MURES Adamus Podului,19
CESIRO MURES Sighisoara MIHAI VITEAZU,96
DARINA TARNEVENI MURES Tarnaveni 1 DECEMBRIE 1918,46
ANTON SOFICA BRAILA Mihai Bravu PRINCIPALA,0
PREDA E STELUTA BRAILA Baraganul DUDESTI,24
APARENT BRAILA Gulianca BRAILEI , CVARTAL 20 , PARCELELE 396/397 ,60
CARMINAS BRAILA Salcia Tudor PRINCIPALA,36
SIRENA BRAILA Braila MILCOV, CONSTRUCTIA 440-C2, Et. PARTER,105F
GILY IMPEX 95 ILFOV Voluntari DUNARII BD,49
COM IMPEX CENCA ILFOV Voluntari NICOLAE BALCESCU,57
GAMBINI BROTHERS ILFOV Voluntari BULEVARDUL EROILOR,61
NAE SERCOM ILFOV Otopeni TUDOR VLADIMIRESCU,20
BEAUTY ZONE STUDIO 1 ILFOV Otopeni 23 AUGUST,62
LA DOI PASI BML & CA FAMILY
BUSINESS ILFOV Tunari 1 DECEMBRIE,101
MAGAZINUL TAU DE CARTIER
TRADE ILFOV Otopeni 23 AUGUST, ZONA BLOCULUI P22 ,FN
PETER S COMANY STORE ILFOV Voluntari NICOLAE MOHANESCU,24
NECO ADVANCE ILFOV Voluntari BULEVARDUL DUNARII,88
PRAVALIA LUI CORNEL ILFOV Voluntari ION FONAGHI,19
DWV ECO MARKET ILFOV Tunari MIHAI EMINESCU ,19
PERIDOT ILFOV Otopeni POLONA,3A
SOSEAUA STEFANESTI, CORP 2, TARLAUA 71, PARCELA
PRAVALIA LUI CORNEL 3 ILFOV Voluntari 2619,68
PIRVU MARIANA-MADALINA ILFOV Otopeni INTRAREA VERONICA,7A
ANNES AVANGARD SHOP BUCURESTI SECTOR 6 DRUMUL TABEREI,98
GROSU COMERCIAL BUCURESTI SECTOR 6 DREPTATII,8
CLAU & OVE BUCURESTI SECTOR 6 CEAHLAU, BLOC 103, PARTER, SPATIU COMERCIAL, 20
CLAU & OVE 3 BUCURESTI SECTOR 6 IULIU MANIU, PARTER, BLOC 5,69
BEST FOOD MARKET 2 ILFOV Chiajna SERGENT ILIE PETRE,88
MAVI TRANS 1 BUCURESTI SECTOR 6 CHITILA-TRIAJ ,2
NICOLA&ANDREEA QUANTUM ILFOV Dragomiresti-Vale MICSUNELELOR,349A
BYA-SYM MARKET ILFOV Chiajna 1 DECEMBRIE 1918,171
IMPULS EURO CONCEPT ILFOV Chiajna REZERVELOR,80A
ACA GROUP JUNIOR (MILITARI COM. CHIAJNA, TINERETULUI, SPATIILE COMERCIALE 3 SI 4,
RESIDENCE) ILFOV Dudu BLOC 1, PARTER,4
CONCEDO BUCURESTI SECTOR 6 GIULESTI,146
CLAU & OVE 2 BUCURESTI SECTOR 6 CRANGASI, PARTER, BLOC 42,18
ALEXANDRA COM ILFOV Dragomiresti-Vale GHIOCEILOR,56
GODAC CHIAJNA ILFOV Chiajna DUMITRU PIPERCU,2
TUDOR S PETRUTA II ILFOV Chiajna INTR NICOLAE IORGA,7
RALEX GVR ILFOV Dragomiresti-Deal REPUBLICII,23
EBOB MARKET MEHEDINTI Vanju Mare REPUBLICII,4
DANTI COM DAMBOVITA Moroeni PRINCIPALA,CENTRU
LIVORNO STORE MORENI DAMBOVITA Moreni Strada CPT. ION PANTEA,15
LIVORNO STORE GURA OCNITEI DAMBOVITA Gura Ocnitei NISIPURI,HALA
FABYALINA DAMBOVITA Targoviste BULEVARDUL INDEPENDENTEI,NA
PETRE M PAUL DAMBOVITA Ghirdoveni PRINCIPALA,309
BADOIU IONAS DAMBOVITA Bezdead PRINCIPALA,86
ANDREALEX COM DAMBOVITA Buciumeni PRINCIPALA,715
BAS BARUD SRL PRAHOVA Scorteni VARFULUI,6
EUROCOM MARKET PRAHOVA Brebu PRINCIPALA,1
ARO SIA PROD PRAHOVA Cocorastii Mislii PRINCIPALA ,217
ANIBAS EXIM SRL PRAHOVA Campina ERUPTIEI,FN
BIMOS GAGENI PRAHOVA Paulesti SAT GAGENI,110
LUCEAFARUL IMPEX PRAHOVA Valea Doftanei LUNCA,27
TACHE & CO 1 PRAHOVA Valea Doftanei PRINCIPALA,139
MAYA PAULESTI PRAHOVA Paulesti SAT PAULESTI,2017
FLOANGEMAT PRAHOVA Valcanesti PRINCIPALA,41
TRIANON 1 PRAHOVA Brebu PRINCIPALA,697
LANDINA SERV PRAHOVA Baicoi VIITORULUI,12
MUSAT CRISTINA ANICA PRAHOVA Baicoi DECEBAL,2
ANAMIR NEWCOM SRL PRAHOVA Campina BOBALNA,84
VIORICA PRAHOVA Mizil Tohani,2
JENIFER&FLOR SHOP PRAHOVA Albesti-Paleologu SAT ALBESTI-PALEOLOGU,184A
CONDUCHIM COM PRAHOVA Conduratu CONDURATU,Principala,322
UNIC PRAHOVA Bucov PRIMARIE,1
VIRLEVYANTI PRAHOVA Baba Ana PRINCIPALA,375A
GUTCRIS PROD COM PRAHOVA Gura Vadului SAT VADU SAPAT,188
NEACSU N DANIELA NICOLAE 2 PRAHOVA Fulga PRINCIPALA,101
COMPACT DEI PRAHOVA Albesti-Paleologu GARII,195
ALIDAN POPESCU PRAHOVA Valea Calugareasca SOS NATIOANALA,106
TRANDAFIR PRAHOVA Gura Vadului SAT PERSUNARI,122
IORDACHE N CORNEL PRAHOVA Fantanele PRINCIPALA,13
LUMYCRIS PELGEL PRAHOVA Tomsani PRINCIPALA,481
BARTA SANATATII SATU MARE Satu Mare SANATATII,K21
Doftanei Market BUCURESTI SECTOR 6 Valea Doftanei ,47-51
ALEXPRODSERVCOM SRL ILFOV Domnesti DC ( AI CUZA 358) parcela 3, lot12,1
BECO TIP ILFOV Darvari 1 MAI,44
COCHET TEAM BUCURESTI SECTOR 6 Lavei,6-8
STOIAN PETRUTA ILFOV Domnesti T VLADIMIRESCU,11 (392)
SHOPPING LA MATEI BUCURESTI SECTOR 6 INTRAREA COSMINA,54-62
COCHET TEAM BUCURESTI SECTOR 5 SOSEAUA ALEXANDRIEI,193B
GEOVIK OPREA ILFOV Domnesti Tudor Vladimirescu,246
CAPUCINO ACTIV ILFOV Olteni Comuna CLINCENI, SOSEAUA BUCURESTI-DOMNESTI,38
NIDVAL COMERCIAL BUCURESTI SECTOR 6 TOLBEI,1
NEW COM 93 SRL BUCURESTI SECTOR 6 GHENCEA,40-44
MARIALEX GENERAL BUCURESTI SECTOR 6 GARLENI,11 A
ANTGIP AURORA ILFOV Ciorogarla SOSEAUA BUCURESTI,120
MIROMAR SHOP BUCURESTI SECTOR 6 GHIRLANDEI,14
VICTOMAG SUPERMARCHET PRAHOVA Filipestii de Padure PRINCIPALA,828
DIVERSIT PRAHOVA Ditesti PRINCIPALA,945
AMY SUPERMARKET PRAHOVA Dumbravesti PRINCIPALA,179
LARIF SERV SRL MAG PRAHOVA Aricestii Rahtivani PRINCIPALA ,129
TRANS BUCUR PRAHOVA Varbilau Principala,fn
BAL-AD '95 IMPEX 1 PRAHOVA Stefesti PRINCIPALA,60A
ZINVAS CAR PRAHOVA Alunis PRINCIPALA,FN
MERIDIAN DARISS ANDREASS PRAHOVA Plopeni Tineretului,10B
MORCOVO PRAHOVA Bratasanca PRINCIPALA ,286
DALION 3 PRAHOVA Bertea PRINCIPALA,356
SPERANTA SERVO PRAHOVA Marginenii de Jos PLOPILOR,FN
CONDOR PRODSERV PRAHOVA Slanic I.L.CARAGIALE,48
VLASCEANU GEORGE 3 DAMBOVITA Ludesti SAT SCHEIU DE JOS, STR. PRINCIPALA,425
ANDREESCU RALUCA ELENA II DAMBOVITA Gemenea-Bratulesti PRINCIPALA,107
CARTAXO VOINESTI DAMBOVITA Voinesti Principala,164
PISICA COSTEL DAMBOVITA Visina MIHAI VITEAZU,FN
BIMIVAS BRAILA Zavoaia FLORILOR,14
MIHALACHE DANUT MARIAN CALARASI Rasa CALEA CALARASI,35
ANDRELOR SRL GALATI Matca MATCA,486
CHIRITA LENUTA LILIANA GALATI Tecuci KAUFLAND,BL60
AGRESSIVE GALATI Tecuci TECUCI,129
EUROPICMIC DISCOUNT GALATI Tecuci GHEORGHE PETRASCU,19
STANIFAN GALATI Draguseni POD,512
FOT PINADRIMAT GALATI Munteni STEFAN CEL MARE,35
DO KING GALATI Ciuresti CIURESTI,326
GREEN TECH ROMTUR SRL GALATI Matca principala,154
CARAS-
IACOBICI IOSIF SEVERIN Armenis Fs,155
CARAS-
IREUPS SRL SEVERIN Baile Herculane TRANDAFIRILOR,32
CATASIL BRASOV Bod TUDOR VLADIMIRESCU,134
VIOVIS IMPEX MAG BRASOV Comana de Jos PRINCIPALA,154
SEMAD FAMILY BRASOV Sercaita PRINCIPALA,133
HELSY PROD-IMPEX BRASOV Halchiu FELDIOAREI,408
AGROLA COM BRASOV Crizbav PRINCIPALA,159
VALENCIA BRASOV Hoghiz FAGARASULUI,100
DINASTY 3 BRASOV Sanpetru REPUBLICI,657
COVORAN MAG 1 SERCAIA BRASOV Sercaia PRINCIPALA,185
IDEAL ANAMAR DAMBOVITA Lazuri COMISANILOR,4
NEACSU GH.VALERIA DAMBOVITA Catunu (Cornesti) DN1A,32
ALIN SUTOIU DAMBOVITA Bucsani INCINTA PARTER COMPLEX BUCSANI,678
LIVORNO DAMBOVITA Racari ANA IPATESCU,126A
BACIOIU COMIMPEX DAMBOVITA Boteni SAT BOTENI, COMUNA CONTESTI,FN
LIVORNO DAMBOVITA Baleni-Romani SOS BUC-TGV,148
ABYSAR -ANG DAMBOVITA Finta PRINCIPALA,72
COSENABY (LDP) DAMBOVITA Crevedia SOS. BUC-TARGOVISTE ,179
FIRST IMO HUNEDOARA Orastie NICOLAE TITULESCU,BL 73 P
CARTAXO MAGIC 3 DAMBOVITA Fieni REPUBLICII,BL A1 P
MICSUNICA SRL DAMBOVITA Pucioasa FANTANELOR,BLC5
CONSTANTIN BRANCOVEANU,PUNCTUL"ZONA COMPLEX
BEST MARKET DAMBOVITA Sotanga COMERCIAL",293
GOTICA DAMBOVITA Doicesti CONSTANTIN BRANCOVEANU,CENTRU
CARTAXO MAGIC DAMBOVITA Targoviste SOSEAUA GAESTI,10B
SELECT (LDP) DAMBOVITA Targoviste TINERETULUI,2
NARSAB DAMBOVITA Viforata MIHAI VITEAZUL,105
STAN ELECTRO CALARASI Valcelele CALARASILOR,-
DRUS CALARASI Visinii PRINCIPALA,_
ADA CALARASI Calarasi PREL DOBROGEI,FN
ADAM IANCU TIMIS Gavojdia PRINCIPALA,294 sad 3
EDALEX ( EX.ANGHELUS
FLORENTINA) IASI Razboieni SCOLII,0
ADA CALARASI Calarasi BUL REPUBLICI,157A
ADA CALARASI Calarasi SOS SLOBOZIEI,8
ALIMENTARA AMZ TIMIS Lugoj OLARI,29
BINI TIMIS Lugoj V.V DELAMARINA,30
PAMIRCO TIMIS Manastiur PRINCIPALA,105A
LDP TIMI FARM TIMIS Dumbrava PRINCIPALA,351
IULIAND TIMIS Fardea PRINCIPALA,63
GIULIA VESTPAN TIMIS Betausen PRINCIPALA,239/2
OLIMPIC MIODOR CALARASI Modelu sat Tonea,str. prelungirea Bucuresti,3
REM CRIS DUM CALARASI Ceacu 7,fn
ADA CALARASI Calarasi ZAVOIULUI,3B
CBA MARKET TIMIS Balint PRINCIPALA,141
LA DOI PASI TIMIS Lugoj CARAGIALE,2
ADA CALARASI Calarasi MAGNOLIEI,1
TEOREEA 2 TIMIS Lugoj BUJORILOR COLONIA ITL-A NR.36,SC.A,AP.19,36/2
ADA CALARASI Calarasi CARAMIDARI,3
RAMS COM CALARASI Modelu CULTURII,24
PRIMAVERA NOVITA TIMIS Lugoj COTU MIC,FN
STOICONI TIMIS Criciova CRICIOVA,51
LDP MAGTOMVIC TIMIS Tomesti PRINCIPALA,29
SAND MARY TIMIS Chizatau PRINCIPALA,83
EVISTAR TRADE MARKET BRAILA Braila MARULUI,80 bis
COMUNA TOPOLOVATUL MARE,CENTRU,FOSTA COOP
CITALISS TIMIS Iosifalau CONSUM
CALINOIU TEODORA PRAHOVA Coada Malului DN PLOIESTI_VALENI,124
ILIE V. MADALINA PRAHOVA Ploiesti MARASESTI,281
EDRINKS.RO SRL ARAD Arad Arad Loc. Arad, Str. 6 Vanatori nr.99
EDRINKS SRL Timis Arad Loc. Arad, Str. 6 Vanatori nr.99
EDRINKS SRL Timis Ghiroda Calea Lugojului, nr 150, Ghiroda, jud Timis in attn Bianca PAVEL
GROSBI DOLJ Dolj Carcea Progresului 24,Comuna Carcea jud Dolj.
GROSBI GJ Gorj Tg Jiu Str.Calea Bucuresti nr 250 B,Tg Jiu,Jud Gorj
Exflor Mehedinti Dr. Tr. Severin Str Banovitei nr 5 ,Dr.Tr.Severin
GROSBI IMPEX SRL OLT Olt Slatina Nicolae Balcescu nr 29,Slatina jud.Olt
GROSBI IMPEX SRL OLT Olt Slatina Nicolae Balcescu nr 29,Slatina jud.Olt
IRINA IMPEX SRL Valcea Rm. Valcea Str Parteneriatului nr 2
SPEDITION TRANSCONTINENTAL
SRL Hunedoara Deva Loc. Deva,Str. Depozitelor nr 5
MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX
CARAS SR Caras-Severin Resita Loc. Resita, STR. CALEA TIMISOAREI NR. 4
Alma Tim Bucuresti Bucuresti Loc. Bucuresti, str Biruintei, nr 103
Tarell Bucuresti Glina, Manolache str. Caminului nr. 55, comuna Glina,judetul Ilfov, sat Manolache
Transan Bucuresti Bucuresti Loc. Bucuresti, Intrarea Binelui nr 1, Fortuna etaj 4
Mergeani Giurgiu Bucuresti sos Bucuresti, nr 219,
MERGEANI SRL TR Teleorman Alexandria Oras Alexandria – str Viilor nr 7-9, judetul Teleorman
LAS VEGAS-MI SRL TR Teleorman Alexandria Oras Alexandria – str Viilor nr 7-9, judetul Teleorman
FICUS TRADE SRL Braila Braila Loc. Braila, Str Baldovinesti, Tarlaua 23, nr 13-15, Braila
M.W.IMPORT EXPORT SRL Constanta Constanta Loc. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, 125, Constanta
PROGRES DISTRIBUTIE SRL GL Galati Galati Str. Brailei nr 308
TRANSAN INTERACTIVE
DISTRIBUTION SRL CL Ialomita Calarasi Varianta Nord nr 5, Calarasi
TRANSAN INTERACTIVE
DISTRIBUTION SRL CL Calarasi Calarasi Varianta Nord nr 5, Calarasi
CUB SRL TL Tulcea Tulcea Loc. Tulcea, Str Prislav, nr 179, Tulcea
PROGRES DISTRIBUTIE SRL VN Vrancea Focsani Loc. Focsani, Str Cotesti, nr 116, Focsani
DISTRIB EXPERT SRL Buzau Buzau Loc. Buzau, Sos Spatarului, nr 55, Buzau
LICURICI IMPEX SRL Bacau Bacau Bacau,Calea Moinesti nr 31
ECUATOR SRL BT Botosani Botosani Loc. Botosani, Str. Manolesti Deal nr. 6, Botosani
PRO SOFT SRL CV Covasna Sf. Gheorghe Sf Gheorghe,Lt. Paius David, Nr. 9 /incinta ISAMA/poarta 3
DISTRIB PLUS SRL Harghita M. Ciuc M.Ciuc,str.Harghitei 157
INTER UNO SRL Iasi Iasi Calea Chisinaului, nr 132, Iasi
MIGDALIN SRL Iasi Iasi Calea Chisinaului, nr 132, Iasi
ECUATOR SRL NT Neamt Piatra Neamt Loc. Piatra Neamt,Str Orientului, nr 4
G & T TRANS SRL Neamt Horia Loc. Horia, Str. Campului nr 70
ECUATOR SRL SV Suceava Ipotesti Loc. Ipotesti, Str. MIHAI VITEAZUL NR.424
TAVIANY SRL Vaslui Vaslui Loc. Vaslui,Str. Calugareni nr.103 A
ROXANA SRL BN Bistrita-Nasaud Ciceu Mihaiesti Localitate Ciceu Mihaiesti,Str. Principala 94,Judet Bistrita Nasaud
ELBORIS COM SRL Cluj Cluj judetul Cluj, Gilau, str. Principala, nr 613
ROXANA SRL CJ Cluj Ciceu Mihaiesti Localitate Ciceu Mihaiesti,Str. Principala 94,Judet Bistrita Nasaud
TOP MARKET COMIMPEX SRL MM Maramures Baia Mare Str. Margeanului nr.9 ,Baia Mare
RO DACIA COM SRL Mures Tg. Mures Str. Dezrobirii nr.13, Tg. Mures
SEPAL COMERT SRL Salaj Zalau Str Mihai Viteazul nr. 60, Zalau
TOP MARKET COMIMPEX SRL SM Satu Mare Satu Mare Str. Soimoseni nr. 29
FLORADI PROD COM SRL AB Alba Alba Iulia Alba Iulia, str Garii nr.2
FLORADI PROD COM SRL SB Sibiu Sibiu Sibiu,Str. Frigoriferului nr.3-5
Loc. Oradea, Calea Santandreiului nr. 26, centura Oradea spre
VANDANA COM SRL Bihor Oradea Satu Mare
MANOIL - TRANS SRL Dambovita Targoviste Loc. Targoviste, B-dul Unirii, nr 2, Targoviste
B & B SRL Prahova Ploiesti Loc. Ploiesti,DN 72 Ploiesti-Targoviste, km 76
ANA MARIA POP SRL Prahova Bucov Loc. Bucov, Drumul Balastierei
LAS VEGAS-MI SRL AG Arges Pitesti Loc. Pitesti; Str.General Magheru nr 10 Pitesti
PRO SOFT SRL BV Brasov Brasov Brasov, Str Zizinului nr 121