Sunteți pe pagina 1din 2

Suport lecţie Clasa a XI-a

Cap. V STATUL ŞI POLITICA


(Manual Istorie clasa a XI-a, ed Humanitas Educaţional, 2007)

L.1. REGIMURI ŞI IDEI POLITICE. DICTATURI ŞI DEMOCRAŢII

DEFINIŢII
1. Regim politic→totalitatea sistemelor ce definesc relaţia dinttre stat şi societate
2. Clasificarea regimurilor politice→in funcţie de natura relaţiilor dintre societate si stat
a. societatea controlează statul prin vot → democraţie
b. statul controlează societatea→dictaturi (clasice / autocratice + totalitare)

DICTATURI CARACTERISTICI
a. Clasice Puterea DICTATOR Puterea absolută apartine DICTATORULUI
Cultul personalităţii DICTATORULUI
Partid unic Monopartidism
Politie politică atotputernică
Societatea Lichidarea adversarilor politici
(Poporul)

b. Regimuri totalitare interbelice

CARACTERISTICI COMUNE 1. FASCISMUL 2. NAZISMUL 3. COMUNISMUL

1. Se declară ideologii stiintifice → sustin că


teoriile lor sunt un adevăr absolut
2. Unitatea perfectă între:
Popor/stat-Conducător-Partid →
Cel care se opune partidului sau/si
conducătorului devine dusman al poporului si
tradător de tară
3. Vor să creeze „omul nou” – cel educat
in spiritul ideologiei totalitare
Fascia Svastica Secera şi ciocanul
4. Vor să modifice harta lumii şi să creeze prin
Culoarea Culoarea Culoarea roşie
război o Nouă Ordine Mondială neagră brună
5. Fuhrerprinzip: Puterea absolută apartine
Conducatorului U.R.S.S.
ITALIA GERMANIA Secretar general
6. Cultul personalităţii Conducătorului
Duce Führer Vl. I. LENIN
7. Monopartidism
Benito MUSSOLINI Adolf HITLER I.V. STALIN
8. Politie politică atotputernică P.N.F. P. NAZIST/N.S.D.A.P. P.C.U.S.
9. Lichidarea adversarilor politici Partidul Naţional Partidul National Partidul Comunist
10. Au simboluri/culori specifice Fascist Socialist al Uniunii Sovietice

Teme pe grupe:
Grupa 1. Identifică 4 elemente comune dictaturilor clasice (autocratice) şi regimurilor totalitare
Grupa 2. Identifică 4 elemente ce diferenţiază dictaturile clasice (autocratice) şi regimurile totalitare
Grupa 3. Alege o caracteristică pe care o consideraţi cea mai importantă in definirea regimurilor totalitare. Îşi
justifică opinia cu un argument
Grupa 4. Alege o caracteristică a regimurilor totalitare despre care consideră că modifică total viaţa omului de rând.
Îşi justifică opinia cu un argument

IDEOLOGIILE TOTALITARE:
1. FASCISMUL ITALIAN - Benito Mussolini „Fascism, doctrină şi instituţii”
„…Totul se află in stat, nimic uman sau spiritual nu se află in afara statului. …..statul nu este altceva decât sinteză si
unitate a tuturor valorilor” --- Duce Benito Mussolini „Fascism, doctrină şi instituţii”
♣ Interesele statului italian sunt mai presus de orice
♣ Ducele este cel care cunoaşte şi defineşte interesele statului italian.
♣ ”IL DUCE HA SEMPRE RAGIONE!” – Ducele are întotdeauna dreptate!
♣ „ITALIA À NOI! – Noi suntem Italia!; „Italia este a noastră”
♣ Refacerea gloriei Imperiului Roman; Marea Mediterană trebuie să devină un lac italian – cucerirea Greciei, Albaniei, Africii de
Nord (Egiptul britanic, coloniile franceze Maroc, Tunisia, Algeria, Etiopia, insulele mediteraneene)
Grupa 1.
 Identifică valoarea fundamentală promovată de regimul fascist
 Stabileşte legătura dintre principiile fasciste si caracteristicile comune prezentate in tabelul de mai sus
 Numeşte patru state cu care Italia fascistă itenţionează să intre in război

2. NAZISMUL GERMAN – Adolf Hitler „ Mein Kampf” – Lupta mea


„Alterarea sângelui şi deteriorarea rasei reprezintă singurele cauze care explică declinul civilizaţiilor…. Niciodată războiul
nu a ruinat naţiunile. În această lume oricine nu este de origine sănătoasă poate fi considerat sclav”.
Fuhrer Adolf Hitler „ Mein Kampf”
♣ Poporul german – rasa de stăpâni (Herrenvolk), supraoameni (Ubermensch), arieni – rasa pură (alături de germanici)
♣ Rasa superioară – popoarele germanice (englezi, olandezi, norvegieni, danezi, suedezi)
♣ Rase inferioare → rase sclave – latinii, slavii, asiaticii, negrii
♣ Rasele de suboameni (Üntermensch) – evreii/tiganii – lichidate (Antisemitism – ură împotriva evreilor)
♣ „EIN REICH-EIN VOLK-EIN FÜHRER!” - Un Stat, un Popor, un Conducător!
♣ Fuhrerul garantează ordinea si disciplina (Ordnung und Disziplin)
♣ Sloganuri oficiale ale Germaniei Naziste
„LEBENSRAUM” – Spatiul Vital (anexarea Austriei, prov. Alsacia/Lorena dar şi Poloniei)
„DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND, ÜBER ALLES!” – Germania, Germania, peste toti! - (cucerirea planetei)
Grupa 2.
 Identifică valoarea fundamentală promovată de regimul nazist
 Stabileşte legătura dintre principiile naziste si caracteristicile comune prezentate in tabelul de mai sus
 Realizează un tabel cu rasele umane – aşezate in ordinea importanţei lor
 Identifică principiile naziste ce stabilesc războiul mondial obiectivul major al politicii externel

3. COMUNISMUL SOVIETIC – KARL MARX „Capitalul”; „Manifestul Comunist”


♣ Teoretician – K. Marx, Fondator –Vl I. Lenin (comunism = marxim-leninism)
♣ Lichidarea claselor exploatatoare si crearea unei societăţi fară clase ( doar poporul muncitor)
♣ Desfiinţarea proprietăţii private – totul in proprietatea statului (nationalizare/colectivizare) + lupta impotriva religiei
♣ Economie planificată
♣ Conducătorul este „ TĂTUCA” popoarelor (părintele protector plin de grijă şi afectiune)
♣ Egalitatea deplină a membrilor poporului muncitor
♣ Sloganuri oficiale ale U.R.S.S.
„ PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ!” – comunistii din intreaga lume se subordonează total U.R.S.S.
„ REVOLUTIA MONDIALĂ” – U.R.S.S. sprijină preluarea puterii de către comunisti în intreaga lume – cucerirea planetei
Grupa 3
 Identifică valoarea fundamentală promovată de regimul comunist
 Identifică elementele economiei de tip comunist
 Identifică principiile naziste ce stabilesc războiul mondial obiectivul major al politicii externel
 Stabileşte legătura dintre principiile naziste si caracteristicile comune prezentate in tabelul de mai sus
 Explică de ce comunismul a fost pentru oamenii săraci şi needucaţi din lume cel mai atragător regim totalitar
 Citeşte din manual doc 3 şi doc 5 (pag 72) si explică modul in care comunismul postbelic s-a extins in Europa.
 Citeşte din manual doc 5 (73) şi notează pe tablă statele in care s-a extins comunismul

4. TEOCRAŢIA; DICTATURA PRAGMATICĂ


Grupa 4. Citeşte cu atenţie fragmentele Teocratia + dictatura pragmatică din manual (pag.73) si răspunde la intrebări:
 Identifică caracteristicile Teocraţiei
 Stabileşte deosebirea dintre dictatura lui Ataturk in Turcia şi cea a lui Franco in Spania
 Precizează care dintre cele două dictaturi poate fi considerată reformatoare şi care este conservatoare
 Notează pe tablă dictaturile postbelice din Africa si din lumea arabă şi identifică deosebirea dintre ele

TEMĂ RECAPITULATIVĂ INDIVIDUALĂ


Aşează intr-un tabel urmatorii termeni : monopartidism, politie politica, dirijism economic, ateism, rasism, revolutia mondială,
dusmanul de clasa, dusmanul de rasă, antisemitism, dictatura proletariatului, svastica, ubermensch, cultul personalitatii
dictatorului, economie etatizată, monopolul informatiilor, părintele popoarelor, spatiul vital, poporul muncitor, rase inferioare
COMUNISM COMUNISM + NAZISM NAZISM