Sunteți pe pagina 1din 1

TABEL CU MINIMUL SI MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE

ACHITATE PERSONALULUI DIN M.Ap.N – ÎN LUNA MARTIE 2021 PENTRU


LUNA FEBRUARIE 2021

NR. FUNCTII CU COMANDA FUNCTII FARA COMANDA


CATEGORIE
CRT.
MINIM MAXIM MINIM MAXIM
2.733 18.083 2.443 11.737
Ofiter
1
2.284 6.183
Maistru militar
2
2.284 6.301
Subofiter
3
1.843 3.957
SGP
4
6.437 11.680 2.680 9.311
FP
5
2.554 12.776 1.566 7.774
Pcc
6

NOTA

- Valorile minime sunt cele stabilite pentru program normal de lucru.

- Veniturile salariale prezentate includ exclusiv drepturile prevăzute de Legea-


cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.

- În tabel nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent obținute de


categoriile de personal cu activități specifice (piloți, magistrați militari, medici
și profesori universitari,etc.).