Sunteți pe pagina 1din 194

GERARD DE VILLIERS

Gerard de Villiers

Amman
însângerat

([biblioteca perst
~ CHIRILOiU
Tehnoredactare computerizată: Cătălina Andrei
Redactor tehnic: Ioana Sandu

Tiparul executat sub comanda nr. 90 336


Compania Națională a Imprimeriilor
„CORESI" S.A. București
ROMÂNIA
Terence Ziros lucra pentru Central Intelligence Agency de,
cincisprezece ani. Specialist în Orientul Mijlociu, în moravurile
arabe și tot restul, era șeful lui Malko în acea misiune. Frână și.
vira la stânga pe o alee care ducea spre o clădire modernă: Hotelul
„Jordan Intercontinental”. Lui Malko-i se păru mai proșt întreținut
decât închisoarea. j <■
- Aceasta este casa dumneavoastră, îl anunță Ziros. Vă’
sfătuiesc ca noaptea să nu stați la o fereastră luminată... S-ar;
putea să fiți victima unei glume de prost gust.
- Au tras ca într-un iepure, zise gânditor Terence Zițos. Avea ’
unsprezece gloanțe în cap, trase de la mică distanță - lovitura de •-
grație a primit-o în cap. Păcat, avea cele mai frumoase picioare ■
din Amman.

i
i

PREȚ 10 000 Lei ISBN 973-9138-80-2


! 'S ' ( >