Sunteți pe pagina 1din 1

POLUAREA FONICĂ LA MARI VITEZE

Subiecte pentru examen

1. NoŃiuni generale de acustică – Unde acustice. Factorii care influenŃează propagarea


undelor acustice
2. NoŃiuni generale de acustică – Mărimi acustice
3. NoŃiuni generale de acustică – Surse acustice elementare
4. Sursele de zgomot ale vehiculelor feroviare - Clasificarea surselor de zgomot. Sursele
predominante de zgomot
5. Mecanismul de generare a zgomotului de rulare
6. Reducerea rugozităŃii suprafeŃelor de rulare
7. Reducerea zgomotului emis de roată - Optimizarea formei roŃii
8. Reducerea zgomotului emis de roată - Creşterea amortizării roŃii
9. Reducerea zgomotului emis de roată - RoŃi realizate din mai multe materiale. RoŃi
reziliente (elastice). Reducerea radiaŃiei acustice a roŃii
10. Reducerea zgomotului emis de cale - Rigiditatea plăcuŃelor de şină
11. Reducerea zgomotului emis de cale - Amortizoarele de şină
12. Reducerea zgomotului emis de cale - Optimizarea formei şinei. Şine încastrate. Calea
fără balast
13. Măsuri de ecranare - Boghiuri cu „manta” şi bariere joase. Bariere de înălŃime redusă.
Bariere speciale
14. Zgomotul aerodinamic – Principii de bază
15. Zgomotul aerodinamic – Tehnici experimentale
16. Reducerea zgomotului aerodinamic - ContribuŃia surselor de zgomot. Zgomotul
pantografului
17. Zgomotul de curbă – ConsideraŃii generale
18. Măsuri de combatere a zgomotului de curbă - Măsuri privind infrastructura căii. Măsuri
privind materialul rulant
19. Măsurarea zgomotului la vehiculele feroviare - CondiŃii specifice de măsurare a
zgomotului la vehiculele feroviare
20. Măsurarea zgomotului în interiorul vehiculelor feroviare
21. Măsurarea zgomotului emis de vehiculele feroviare