Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru la Chimie

Legături chimice
Clasa a-VII-a ,,___” N.P elev: _________________
Data:___________ Nota:______________

1. Scrie cuvintele care lipsesc:


a) legătura covalentă se formează între atomii_________________________________________________.
b) legătura metalică se formează între atomii__________________________________________________.
c) legătura ionică se formează între atomii____________________________________________________.
2. Explică, ce tipuri de legături chimice sînt în următoarele substanțe:
a) NaCl; b) N2; c) KI; d) CH4; e) Al.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Determină tipul legăturii chimice în următoarele substanțe:
a) O2; b) H2O; c) K; d) K2O; e) F2;
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Divizează următoarele substanțe în trei grupe după tipul legăturii(covalentă, ionică, metalică): H2S, Na,
MgBr2, Fe, NaI, HF, BaO, Br2, Li.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Alege din substanțele propuse substanțele cu legătură covalentă:
NaCl, H2, Zn, HCl, CaO, O2, Mg, NH3.
_______________________________________________________________________________________
5. Aranjează elementele în ordinea micșorării electronegativității:
Br, O, I, H, N, B, C, Mg (după tabelul ,,Electronegativitatea relative a elementelor”).
_______________________________________________________________________________________
6. Aranjează elementele în ordinea creșterii electronegativității:
Be, P, S, Cl, F, Ba, Si, N (după tabelul ,,Electronegativitatea relative a elementelor”).
_______________________________________________________________________________________
7. Determină, în care șir cele trei substanțe sînt formate prin legătura covalentă polară:
a) O2, NH3, H2O; b) HF, H2O, P4; c) HCl, NO, H2; d) HBr, H2O, NH3;
8. Determină tipul legăturii chimice în următoarele substanțe:
a) Cl2; b) KCl; c) HBr; d) Cu; e) CaO; f) NaCl.
9. Determină în ce substanțe se realizează legătura ionică:
a) KBr; b) Mg; c) LiF; d) Cu; e) CaO; f) NaCl.
Care este tipul de legătură chimică la celelalte substanțe?
10. Alege substanțele cu legătura ionică:
a) NaCl; b) O3; c) HCl; e) CaF2.
11. Asociază numărul de ordine al substanței cu litera ce marchează tipul legăturii:
_____1. NaCl a) covalentă nepolară
_____2. H2 b) covalentă polară
_____3. Al c) ionică
_____4. CO2 d) metalică