Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Clasa a V-a
Obiectul: Religie
Unitatea de învăţare: Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit
Subiectul: Pildele Mantuitorului (Pilda samarinenului milostiv, Pilda bogatului nemilostiv si a
saracului Lazar, Pilda vamesului si a fariseului, Pilda celor zece fecioare)
Tipul lecţiei: de evaluare.

Competenţe generale de realizat de-a lungul ciclului gimnazial:


CG2: Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase.
Competenţe specifice:
C1 - identificarea invataturii cuprinse in cuvintele Mantuitorului;
C2 - definirea notiuni de pilda;
C3 - precizarea scopului pildelor si a modului cum acestea trebuiesc interpretate pentru
indeplinirea acestui scop.
Competentele evaluarii:
CE1. Recunoasterea modului de prezentare a invataturii de credinta pe intelesul tuturor;
CE2. Identificarea particularitatilor Pildelor;
CE3. Recunoasterea si explicarea simbolurilor din Pilde;
CE4. Precizarea titlului unei Pilde pornind de la un fragment din aceasta;
CE5. Capacitatea de a povesti una din Pildele studiate, urmarind personajele, actiunea si
invatatura Pildei alese.

Strategia didactică:
a) Metode si procedee: conversaţia, exerciţiul, introspectia;
b) Forme de organizare: frontal, individual;
c) Resurse:
 materiale: fişa de evaluare;
 temporale: 50’
 umane: colectivul clasei a V-a

Evaluare: proba scrisă.


Bibliografie:
 Resurse speciale:
 Muha, Camelia, Religie: caietul elevului, clasa a V-a, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2007.
 Resurse generale:
 ***Biblia, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1982.

Anexe:
Analiza itemilor;
Fişa de evaluare;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele Co Conţinutul activităţii Strategia didactică: Evaluare


. lecţiei mp resurse
crt ev. Activitatea profesorului Activitatea elevului timp procedurale materiale Forme de
organizare
1. Moment Profesorul salută elevii. / 3` conversaţia catalogul frontal aprecieri
organizatoric Bună ziua! -elevii raspund individual verbale
salutului;
Rosteşte rugăciunea
„Doamne si Stapanul - se pregătesc pentru
vietii mele” împreună cu oră.
elevii. -semnalează absenţii
Notează absenţele. sau probleme de
Realizează managementul organizare, dacă este
clasei. cazul.
2. Captarea - se reaminteşte elevilor - sunt atenti la explica- 1` conversaţia frontal aprecieri
atenţiei faptul că vor fi evaluate ţiile profesorului, cer verbale
cunoştinţele referitoare la eventuale lămuriri în
Pildele studiate şi li se cadrul discuţiei.
explică competentele
propuse.
3. Verificarea C1 -se împart fişele de - rezolvă fişele primite 44` exerciţiul fişe de individual proba
cunoştinţelor - evaluare evaluare scrisă
C5 -se supraveghează elevii
pe parcursul rezolvării
fişelor
4. Tema pentru - comunică elevilor tema - notează tema pentru 1` conversaţia caietele frontal aprecieri
acasă pentru acasă: realizarea acasă verbale
unei liste cu invataturile
desprinse din Pildele
studiate si evaluate..
5. Incheierea - Profesorul intoneaza -elevii intoneaza 1` Exerciţiul frontal
activitatii cantarea impreuna cantarea moral.
religioasa: ,,Cuvine-se cu dedicate Maicii
adevărat ...”. Domnului;
- Salută elevii: Doamne
ajută!
TIPURI DE ITEMI

Itemi obiectivi: a. cu alegere multiplă I1,I2,I3,I4


Itemi semiobiectivi: a.cu răspuns scurt II1, II2, II3,
Itemi subiectivi – III

Nr. Itemi Punctaj


crt.
1. I1Alegeti variant corecta de raspuns:
 să aleaga pilda ca mod de propovaduire folosit de Mantuitorul; 0.5 p
 punctaj de tip calitativ- totul sau nimic

2.. I2. (Alegeţi răspunsul corect din variantele date)


 să numeasca pilda care explica cine este aproapele nostru; 0.5 p
 punctaj de tip calitativ- totul sau nimic;
 pentru alegerea corectă s-a acordat un 1 punct
3. I3. Alegerea raspunsului corect din variante:
 să recunoască unde se gaseste exemplul cel mai bun de rugaciune curata; 0.5 p
 pentru răspunsul corect se acordă 1 punct;
4. I4. Identificarea raspunsului correct din varante date:
 să recunoască simbolul care il desemneaza pe Domnul Hristos in pilda 0.5 p
samarinenului;
 pentru răspunsul corect se acordă 0,5 puncte
5. II1. Indicaţi scopul cantarilor bisericesti
 să sesizeze titlul pildei “Bogatului nemilostiv si a sarcului Lazar”, 1p
pornind de la un fragment din aceasta;
 pentru raspusul corect se acordă 1 punct;
6. II2. Indicati pilda “Vamesului si a Fariselui” pornind de la citatul dat:
 să identifice correct titlul pildei
 pentru identificarea corecta se acorda 1p. 1p

7. II3.Recunoaste pe baza textului dat,pilda “Samarineanului milostiv”


 pentru răspuns corect alcătuit s-a acordat 1 punct; 1p
 pentru răspuns incomplet sau cu greşeli s-au acordat 0,50 puncte;
 pentru încercare de răspuns s-au acordat 0,20 puncte;

8. III. Povestiţi, în maxim 20 de rânduri, una din Pildele studiate, urmărind


personajele, acţiunea şi învăţătura Pildei alese. 4p

 pentru răspuns corect alcătuit, nuanţat şi logic s-a acordat 4 puncte;


 pentru răspuns incomplet sau cu greşeli s-au acordat 1,5 puncte;
pentru încercare de răspuns s-au acordat 0,5 puncte;

OFICIU 1p
TOTAL 10 p

S-ar putea să vă placă și