Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ……………………


LICEUL /ŞCOALA……………………………………………………..
STR. ……………………. NR…….LOCALITATEA…………………
TEL/FAX : ………………………………
E-mail:……………………………………
Nr…………..din…………………………

CARACTERIZARE ELEV ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞCOLAR (1)

Elevul ………………………………………. face parte din colectivul clasei ………la


…………………………………….. Elevul a înregistrat rezultate slabe la învăţătură, atingând
cu greu standardele minimale de performanţă. Sub aspect comportamental, elevul manifestă
lipsă de respect faţă de cadrele didactice şi personalul auxiliar al şcolii, dezinteres faţă de
activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de comportament. Elevul nu dezvoltă relaţii
interumane armonioase, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă. Pe semestrul I al
anului şcolar în curs elevul are media……………la purtare. Direcţiunea şcolii, dirigintele şi
consilierul psihopedagog au încercat să menţină legătura cu familia elevului, informând
părinţii în legătură cu situaţia şcolară a copilului lor, cu frecvenţa acestuia şi comportamentul
şcolar. În prezent, elevul are…………de absenţe nemotivate şi preaviz de exmatriculare nr.
……………din ……………….. Elevul se află în evidenţele consilerului psihopedagog ca
elev în situaţie de risc şcolar.

Director, Diriginte,

S-ar putea să vă placă și