Sunteți pe pagina 1din 100

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Florentina Chifu

Educație
muzicală
Manual pentru clasa a VI-a
Acest manual școlar este proprietatea Ministerului Educației Naționale.
Acest manual școlar este realizat în conformitate cu Programa școlară
aprobată prin OM nr. 3393 din 28.02.2017.

116.111 – numărul de telefon de asistență pentru copii


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Florentina Chifu

Educație
muzicală
Manual pentru clasa a VI-a
Manualul școlar a fost aprobat prin ordinul ministrului educației naționale nr. 5103/03.09.2019

Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și digital, și este transmisibil timp de patru ani școlari,
începând cu anul școlar 2019–2020.

Inspectoratul școlar ...................................................................................................................................................................................................................................................................


Școala/Colegiul/Liceul ..............................................................................................................................................................................................................................................................
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:
Aspectul manualului*
Anul Numele elevului Clasa Anul școlar format tipărit format digital
la primire la predare la primire la predare
1
2
3
4

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Educație muzicală. Manual pentru clasa a VI-a


Florentina Chifu

Referenți științifici: conf. univ. dr. Diana Dembinski, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală, Universitatea
Națională de Muzică din București
prof. metodist gr. I Ilie Iustina Daniela, Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Școala Gimnazială nr. 1, Brănești

Copyright © 2019 Grup Media Litera


Toate drepturile rezervate

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Editura Litera CHIFU, FLORENTINA
O.P. 53; C.P. 212, sector 4, București, România Educație muzicală: Manual pentru clasa a VI-a/
tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372 Florentina Chifu – București: Litera, 2019
e‑mail: comenzi@litera.ro ISBN 978-606-33-4208-0
Ne puteți vizita pe
811.111

Editor: Vidrașcu și fiii


Redactor: Mihaela Spurcaciu
Corector: Carmen Bîtlan
Credite foto: Dreamstime, Shutterstock
Copertă: Vlad Panfilov
Tehnoredactare și prepress: Vlad Pamfilov, Dorel Melinte
Cuprins
Structura manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Muzica bisericească . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Cuvânt-înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Competențe generale și specifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Unitatea 1. Cânt vocal și instrumental . . . . . . . 7 Unitatea 5. Elemente


Deprinderi de cânt vocal: respirație, de limbaj muzical. Melodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
emisie vocală, intonație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Moduri de 2–5 sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Păstrarea unei pulsații constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Diezul și becarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Gesturi dirijorale (tactarea măsurilor, pregătirea
Bemolul și becarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
intrării, închideri de frază, diferențe dinamice) . . . . 11
Structura gamelor majore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Elemente de tehnică instrumentală:
emisie, intonație, coordonare ritmică . . . . . . . . . . . . . . 12 Tonalitatea Sol Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tonalitatea Fa Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Structura gamelor minore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
La minor armonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Unitatea 2. Elemente
La minor melodic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
de limbaj muzical. Ritmul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gama mi minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ritmul în muzică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gama re minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Anacruza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Sincopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Contratimpul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Unitatea 6. Procedee
Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 componistice simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Unitatea 3. Melodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Procedee componistice simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Intervale muzicale. Prima și secunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Varierea discursului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Terța . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Elemente de forme muzicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Cvarta și cvinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Sexta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Septima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Octava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Unitatea 7. Genuri ale muzicii culte . . . . . . . . . 85
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Miniatura instrumentală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Suită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Unitatea 4. Elemente de folclor . . . . . . . . . . . . . . . 41 Suită modernă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Tradiții și obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou . . . . . . . 42
Tradiții de Anul Nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Tradiții și obiceiuri de Florii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Recapitulare finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Dansuri populare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Evaluare finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a 3
Structura manualului

Varianta tipărită Pagina de prezentare a unității de învățare

Manualul de Educație muzicală


este structurat pe unități tematice, Numărul
unității
Unitatea
1 Cânt vocal
și instrumental Titlul unității
care dezvoltă conținuturile din Muzica este oglinda sufletului. Ea pornește
din inimă și se adresează inimii.

programă. Prezentate într-o formă


George Enescu (1881–1955), compozitor,
violonist, pianist și dirijor român

Muzica a izvorât din natură, îngemănată cu

deosebit de atractivă, lecțiile


aceasta, fiind cea mai veche formă de exprimare a
omului și a trăirilor sale, prin intermediul sunetelor.
Din timpuri străvechi, muzica a avut un rol im-

cuprind exemple de activități care


portant în viața societății. Această artă dezvoltă
cele mai frumoase trăsături intelectuale, psihice și
morale ale oamenilor, însoțindu-i de-a lungul vieții
la toate evenimentele importante.

conduc la formarea de competențe • Cum trebuie să respiri în


timpul cântării?
Muzica este un limbaj universal care îi ajută pe
oameni să comunice fără cuvinte.

• Cepentru
specifice disciplinei.
mișcări face dirijorul
a coordona corul?
• Ce rol au aceste mișcări?

Organizarea conținutului • Amintește-ți din clasa a V-a


• Lați-arceplăcea
instrument
să cânți?
De ce ai ales acest

permite crearea de conexiuni Conținuturi


regulile de cântare vocală. instrument?
Ce reguli de cântare Ce știi despre acest
respectă copiii din ilustrația instrument?

cu celelalte discipline studiate.


de mai jos?

Competențe Conținuturi
specifice • Deprinderi de cânt vocal: respirație, emisie
vocală, intonație
• Păstrarea unei pulsații constante
• Gesturi dirijorale: tactarea măsurii, pregă-
tirea intrării, închideri de frază, diferențe
dinamice
• Elemente de tehnică instrumentală: emisie,
intonație, coordonare ritmică

Competențe vizate: 1.1; 1.2; 3.1; 3.2


Unitatea 1 7

Pagini de lecție și aplicații

Anacruza
Titlul lecției Descoperă !
Exersează!
Anacruza poate fi și pe sfert • Intonează și apoi dirijează cele două piese de mai jos: Materialul
de timp (vezi Suita Mihai Viteazul,
• • pag. 90).      Aria Reginei

  
Recită poemul Deșteaptă-te, române! urmărind care sunt silabele accentuate Ce s-ar întâmpla dacă am începe Nopţii
din cuvinte.
_ / _ _ _ / _ _ / _ _ _ / _ •
piesa pe un timp accentuat?
Ce soluţie a găsit compozitorul

Transcrie pe caiet formulele de
din   Flautul fermecat
 opera
muzical
Deș - teap - tă - te, ro - mâ - ne, din som - nul cel de moar - te etc. pentru ca accentul poetic să mai jos care încep cu anacruză:
œœœœ
Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart
˙ j j œ. œ œ. œ ˙
& 44 œ
˙
Allegroassai
Allegro assai(Foarte
(Destulrepede)
de repede)
˙
44 œj ˙ ˙ ˙ . œj Œ œ 43 œ œ ˙ . J Œ
corespundă cu cel ritmic?
J
Imnul Național al României urmărind cu degetul pe partitură • & 42 œ œ œ œ 43 œ œ œ ˙ . ˙
Menţionează timpii accentuați în măsura de patru pătrimi.
• Intonează Care sunt silabele din prima

44 œj ˙ ˙ œ. ˙œ. .œœj œ. œ. œ.43 œ.œ œ. ˙ . ˙


măsură completă din piesă? Nu vei mai fi ni - cio - da - tă fii - ca mea A

& 42 œ œ œ œ 43 œ œ œ ˙ .
frazele muzicale delimitate de anacruză și colorate diferit:
. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
Deșteaptă-te, române! & ˙ Œ œœœœ œ œ Œ
Versuri: Andrei Mureșanu Muzica: Anton Pann &4 2 œ œœ œ 34 œ œ œ ˙ . 44 œj ˙ ˙ ˙ . œj 34 œ ˙ . a ˙ etc.
Portofoliu A a

44 œj ˙ ˙ ˙ . œj
Maestoso

& 42 œ œ œ œ 43 œ œ œ ˙. 43 œ ˙ . ˙ Aria lui Papageno


Informează-te din diferite surse
1. Deș teap tă te, ro mâ ne, din som nul cel de moar te În
și alcătuiește un portofoliu des-
din opera Flautul fermecat
pre Imnul Naţional. Menționează Reține! Andante (Potrivit de încet)
Andante
 Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart

          
contextul istoric în care a apărut,
ca re te-a dân ci ră bar ba rii de ti rani, bar de ce a fost ales ca imn, compozi- Atunci când dirijezi și cântecul
torul și textierul, importanţa sa. începe cu anacruză pe timp, avân- A vrea s îmi g - sesc i eu o po - rum - bi - ț -a

 
tul se dă pe timpul care precede
intrarea.      

Curiozități
ba rii de ti rani! A cum ori ni-ci o da tă cro
Știai că…? În cazul în care piesa începe
cu anacruză pe jumătate de timp, mea Fru - moa - s i zglo - bi - e i s m -n - sor cu


Termenul anacruză provine
 
avântul se dă tot pe timpul care
 
legate de
ieș teți al tă soar te La ca re să sen chi ne și din limba greacă: ana care în-
precede intrarea, iar atacul se dă
seamnă a merge către și krusis
1 2 care înseamnă a accentua. Împre- pe pauza dinaintea intrării.
ea i s m -n - sor cu ea i s m -n - sor cu ea
ună înseamnă mers spre accentu-

Informații cru zii tăi duș mani și cru zii tăi duș mani! A mani!
are, înainte de accentuare.

Din lumea muzicii!


conținutul
teoretice Reține!
Anacruza reprezintă sunetul sau grupul de sunete neaccentuate cu care începe o piesă. Anacruza de
Opera Flautul fermecat a avut premiera la 30 septembrie 1791. lecției
Subiectul operei (libretul)
importante la începutul unei piese se completează cu valorile ultimei măsuri, din cauza căreia acestea se numesc mă-
suri incomplete. Măsurile incomplete se află la începutul și la sfârșitul piesei, în timp ce anacruza se găsește
și în interiorul cântecului, la început de fraze muzicale, având rolul de a pregăti timpul accentuat care urmează
Într-o ţară imaginară, prinţul Tamino, urmărit de un balaur, este salvat de trei zâne.
Păsărarul Papageno se laudă că el l-a salvat pe Tamino, fapt pentru care zânele îl
în măsura completă. Piesele pot avea început anacruzic (pe timp neaccentuat) sau cruzic (pe timp accentuat). pedepsesc închizându-i gura. Ele îi încredinţează lui Tamino portretul Paminei, fiica

Numărul
Anacruza pe timp Reginei Nopții, pe care acesta va trebui să o salveze de temutul Sarastro. Tamino
2 3 4 œ œ œ œ œ ˙.
& 4 œ œ> œ >œ œ œ 4 œ œ >œ œ œ ˙> 4
primește ca armă un flaut fermecat, iar Papageno niște clopoței. Sarastro îi explică
> > lui Tamino că el o ocrotește pe Pamina de influenţa nefastă a Reginei Nopţii. Pentru a primi încuviinţarea de

unității
a se căsători cu Pamina, Tamino trebuie să treacă prin Templul Încercărilor, iar Papageno nu o va dobândi pe

2 j j rjj 3 j j j 4 œj œ œ ˙ j
Anacruza pe jumătate de timp frumoasa Papagena de soție decât dacă se va supune probei tăcerii. Instrumentele fermecate primite de la

& 4 œ œ> . œ œ œ œ> ‰ 4 œ >œ . œ œ ˙ œ 4 ˙. œ zâne îi ajută să treacă cu bine probele Apei și Focului. Opera se încheie cu un imn care glorifică triumful luminii
> > > și al iubirii dintre Tamino și Pamina.

20 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a Unitatea 2 21

4 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Pagina de recapitulare Rubrici în paginile de lecție și de recapitulare
Recapitulare Întrebări, exerciții, activități menite
Descoperă !
• Intonează
să-l conducă pe elev spre însușirea
cântecul alăturat și
delimitează frazele și perioadele
Primăvara
Din colecția Petre Ciorogariu
Allegro
Allegro
 
din care este construită melodia
acestuia urmând indicațiile de   
   

noilor cunoștințe și competențe.


deasupra portativului. Stabilește
forma melodiei. Pri - m - va - r , pri - m - va - r , Noi ie -

– bătaie ușoară pe bancă pentru      


perioada A     
– pocnet din degete pentru pe-
im la câmp a - fa - r , Fra - ii i su - ro - ri - le
rioada B

Amintește-ți !
   

      
Noțiuni însușite anterior, necesare în
– bătaie din palme la sfârșit de
 
Elemente frază

Lucrăm împreună
Tra la la la la

la la Când vin s r - b - to - ri - le Tra
 
la la la

la.

de conținut Împărțiți-vă în două grupe și intonați pe două voci această piesă. Prima grupă va cânta melodia principală, iar
grupa a doua va cânta aceeași melodie cu o terță mai jos. lecție.
reprezentative • Ascultă
Audiază!
 
Țăranul vesel
 
Muzica: Robert Schumann

    
Exerciții pentru dobândirea anumitor
piesa Țăranul vesel, de
  

Exersează!
Robert Schumann, și delimitea-
ză frazele și perioadele din care
este construită melodia urmând  
   
1. 2.

     

competențe.
indicațiile de deasupra portati-
vului. Stabilește forma melodiei.
Folosește aceleași procedee de     
percuție corporală de la cânte-  
cul anterior.

Din lumea muzicii!


Piese instrumentale sau vocale
Exerciții
Audiază!
Robert Schumann (1810–1856) este un compozitor german, supranumit „poetul

reprezentative pentru exemplificarea


pianului”, pentru sensibilitatea și expresivitatea compozițiilor sale care evocă momen-
te de joacă, de visare, de rugă, de suferințe și de bucurie. Creația sa este cuprinsă în

și aplicații volumele Carnavalul, Album pentru tineret, Scene din pădure, Scene din lumea copiilor.
Caracterul programatic al pieselor sale rezultă din titlurile pieselor: Calul de lemn,

noțiunilor muzicale.
Visare, Copilul doarme, Arlechinul.

Proiect
Melodia noastră
Împărțiți-vă în grupuri de lucru de câte 5–6 elevi și realizați variațiuni ale exercițiului format din primele patru

Exerciții care vizează aplicarea


Fii creativ
măsuri din cântecul Primăvara. Efectuați schimbări ale ritmului sau ale melodiei. Intonați varianta obținută de
fiecare grupă, apoi uniți toate variantele într-o piesă. Înregistrați pe suport electronic piesa realizată.

Unitatea 6 83
creativă a noțiunilor însușite.

Pagina de evaluare Informații despre compozitori și eve‑


Din lumea muzicii! nimente istorice care le-au influențat
Evaluare
1. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul
scris pe verticală. (6 x 2 p. = 12 puncte)
opera.
1

Povestea unei
1. Suita modernă reprezentată de muzică pentru tea-

Informații despre piesa studiată sau


tru, balet sau ... .
3
2. Suita este executată de ... .
3 3. Al treilea dans obligatoriu din suita preclasică.

Exerciții audiată și despre contextul cultural-is­


capodopere
4 4. Al doilea dans obligatoriu din suita preclasică.
5. Primul dans obligatoriu din suita preclasică.
5

și aplicații
6. Piesă de mici dimensiuni în care ideile sunt expri-

toric în care a fost creată.


6 mate într-o formă concisă.

2. Stabilește valoarea de adevăr (A – adevărat, F– fals) a enunțurilor următoare. (5 x 2 p. = 10 puncte)


a. Alemanda este un dans german cu mișcare moderată.
b. Suita simfonică are la bază dansuri populare.
c. Părțile suitei preclasice sunt contrastante, ca expresie și mișcare.

Învață să înveți
d. Miniatura are formă monopartită, bipartită sau tripartită.

Instrumente și tehnici de învățare.


e. Sarabanda este un dans spaniol cu mișcare vioaie.
3. Copiază exercițiul pe caiet. Unește compozitorii (coloana A) cu operele pe care le-au compus (coloana
B) și naționalitatea acestora (coloana C). (6 x 3 p. = 18 puncte)
A B C

Barem
Franz Schubert Visul unei nopți de vară român
Felix Mendelssohn Bartholdy Suita Muzica Apelor german
Tiberiu Olah Suita Șeherezada rus

de notare
Georg Friedrich Händel Prima întristare german

Teme interdisciplinare care arată acti‑


Portofoliu
Nikolai Rimski-Korsakov Suita Mihai Viteazul german
Robert Schumann Șase momente muzicale german
1
4. Recunoaște piesa de mai jos, apoi scrie pe caiet titlul și numele compozitorului acesteia. (25 de puncte)

& 44 ˙
j
Allegro vivace
œ. #œ œ œ nœ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
ƒ
j
œ ˙ œ œ. œ vitatea desfășurată individual.
&˙ œ. #œ œ œ nœ œ ˙ œ œ. œ ˙ œ
Œ
etc.
5. Cântă la un instrument cu clape o piesă învățată în această unitate. (25 de puncte)

Tehnologia
Punctaj maxim: 100 de puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Aplicații ale tehnologiei în sprijinul
Unitatea 7 93
te învaţă muzică! învățării muzicii.

Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în variantă


Varianta digitală tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri educa­ționale, animații,
filme și simulări.
Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare precedentă.
Forma electronică a manualului școlar are un conținut similar celei tipărite și cuprinde, în plus, o serie de activități multimedia
interactive de învățare: statice, animate, interactive.
AMII static
Cuprinde: desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.

AMII animat
Cuprinde animații sau filme.

AMII interactiv Cuprinde elemente educaționale cu grad înalt de interactivitate – simulări de


procese, rezolvare de probleme, experiment și descoperire, jocuri educative – prin
care elevul reușește să adauge o valoare cognitivă superioară.

Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a 5


Dragul meu elev,

Manualul de Educație muzicală îți propune o călătorie în lumea muzicii. Cu


ajutorul acestuia, vei descoperi elementele de limbaj muzical care constituie cheia
învățării acestei arte care a însoțit omul din cele mai vechi timpuri.
Cântecele îndrăgite și captivante pe care le vei întâlni în paginile manualului
îți vor face învățarea ușoară și plăcută. Exercițiile atractive te vor încuraja să îți
exprimi liber ideile și să lucrezi singur sau alături de colegi, pe echipe, prin dife-
rite moduri de interacțiune. Audițiile muzicale propuse, experimentele cu sunete,
exercițiile realizate cu ajutorul tehnologiei te vor face să descoperi complexitatea
fenomenului muzical și să îndrăgești această artă. Textele interesante despre com-
pozitori, interpreți sau despre genuri muzicale te vor ajuta să faci conexiuni între
muzică și alte obiecte de studiu.
Prieteni și ajutoare de nădejde îți vor fi cântecele, audițiile muzicale, imaginația,
gândirea și creativitatea.
Îți urez mult succes în călătoria muzicală!
Autoarea

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina Educație


mu­zicală, clasa a VI-a, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393/28.02.2017
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale
1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice și pe două voci
1.2. Interpretarea unor piese simple instrumentale
1.3. Asocierea structurii și mesajului muzical cu gesturi și imagini adecvate
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical
2.1. Operarea cu intervalele simple
2.2. Utilizarea unor tonalități și a unor moduri
2.3. Operarea cu diverse formule ritmice
2.4 Observarea unor procedee componistice
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic
3.1. Perceperea unor noțiuni muzicale prin audiție direcționată
3.2. Explorarea relației muzicii cu celelalte arte

6 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Unitatea
1 Cânt vocal
și instrumental
Muzica este oglinda sufletului. Ea pornește
din inimă și se adresează inimii.
George Enescu (1881–1955), compozitor,
violonist, pianist, dirijor și pedagog român

Muzica a izvorât din natură, înge­mă­nată cu


aceasta, fiind cea mai veche formă de exprimare a
omului și a trăirilor sale, prin intermediul sunetelor.
Din timpuri străvechi, muzica a avut un rol im‑
portant în viața societății. Această artă dezvoltă
cele mai frumoase trăsături intelectuale, psihice și
morale ale oamenilor, însoțindu-i de-a lungul vieții
la toate evenimentele importante.

• Cum trebuie să respiri


în timpul cântării?
Muzica este un limbaj universal care îi ajută pe
oameni să comunice fără cuvinte.

• Cepentru
mișcări face dirijorul
a coordona corul?
• Ce rol au aceste mișcări?
• Lați-arceplăcea
instrument

• Amintește-ți
să cânți?
din clasa a V-a De ce ai ales acest
regulile de cântare vocală. instrument?
Ce reguli de cântare respectă Ce știi despre acest
copiii din ilustrația de mai instrument?
jos?

Conținuturi
• Deprinderi de cânt vocal: respirație, emisie
vocală, intonație
• Păstrarea unei pulsații constante
• Gesturi dirijorale (tactarea măsurii, pregă-
tirea intrării, închideri de frază, diferențe
dinamice)
• Elemente de tehnică instrumentală: emisie,
intonație, coordonare ritmică

Competențe vizate: 1.1; 1.2; 3.1; 3.2


Unitatea 1 7
Deprinderi de cânt vocal:
respirație, emisie vocală, intonație
Amintește-ți ! Exersează!
• De ce este necesar să stai cu • Inspiră numărând până la 3, reține aerul numărând din nou până la 3, ex‑
spatele drept în timp ce cânți? piră tot în trei timpi, emițând în același timp un „s” încet și relaxează până
• De ce trebuie să ții gura larg la 3. Repetă exercițiul numărând până la 5, apoi până la 8.
deschisă și rotundă?
• Cum trebuie să respiri în timpul
• Inspiră și reține aerul spunând un „s” prelungit, mai întâi încet, apoi tare;
observă că trebuie mai multă susținere pentru sunetul tare decât pentru
cântării?
• De ce trebuie să îți încălzești
cel încet. Repetă secvența încet-tare, spunând de data aceasta „uan, uan”.
• Intonează pe o singură respirație următorul exercițiu de încălzire a vocii.
 
vocea înainte de a cânta?

   
Exercițiile de încălzire a vocii au
rolul de a pregăti și de a încăl‑
zi corzile vocale pentru a avea    
Inspiră
o intonație corectă și o emisie m
frumoasă și îngrijită. Exercițiile
de respirație se bazează pe
inspirație profundă și pe expi‑
• Exersează respirația, deschiderea corectă a gurii și dicția pe această vocaliză.
rare lentă pentru a susține fra‑
zele discursului muzical. În mo‑
mentul trecerii aerului expirat,
corzile vocale vibrează și pro‑
duc sunete. Când numărul de
vibrații este mai mare sau mai
• Inspiră fără să ridici umerii și emite sunetul curat. Caută ca sunetul să fie
îngrijit, suplu și catifelat, astfel încât să vibreze cavitatea bucală.
 
mic față de înălțimea sunetului

             
dat, atunci acesta se produce
mai sus, respectiv mai jos, iar
sunetul trebuie corectat pentru
a avea o intonație corespunză‑ Inspiră Ma me mo ma
toare.

Reține !
ma
Ține spatele drept pentru a putea respira corect. me
Inspiră adânc și expiră lent, eliberând aerul treptat. mo mi
Ține gura deschisă pe verticală, cu buzele ușor
rotunjite (imaginează-ți un ou în poziție verticală),
mu
pentru o emisie bună. Numai pentru vocalele
i și u deschiderea gurii este mai mică, dar forma este aceeași. ©
Nu forța vocea atunci când cânți. Tăria exagerată distruge vocea și face ca sunetul emis să se audă forțat.
Intonează corect sunetele, la înălțimea corespunzătoare.
Ascultă sunetele emise de colegi, astfel încât să nu ieși în evidență.

8 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Exersează! Vocea mea
• Audiază pe internet
Potrivit

3 Œ ¿ ¿ Œ œ œ œ ˙
bătăi din palme
Versurile și muzica: Florentina Chifu

Œ ¿ ¿ Œ
bătăi din palme
Imnul Național al Ro- &4 œ œ œ ˙ œ œ œ
mâniei. Ur­m ă­rește în
timpul audiției cum
sunt respectate regu‑
lile de cântare corectă
învățate. Intonează apoi
și tu Imnul Național,
urmărind respectarea
acelorași reguli.
• Intonează cântecul ală‑
turat, respectând regu‑
lile de cântare învățate.

Din lumea muzicii!


Citește textul de mai jos și răspunde la întrebările care urmează.
„Premiera era cât pe-aci să se transforme într-un dezastru. Dar se întâmplă un
lucru nemaipomenit. Darclée își ridică fața brăzdată de lacrimi. Ochii ei se plimbă,
o clipă, îndurerați, deasupra publicului. Se aude pentru întâia oară Vissi d’arte, vis-
si d’amore*, romanța pe care Puccini o scrisese în cinstea marii soprane române,
Hariclea Darclée. Soarta premierei e hotărâtă după primele măsuri. Într-un sublim
abandon, ea își stăpânește emoția pentru a cuceri cu vibrațiile vocii ei suple și strălu‑
citoare, cu arta de a-și folosi glasul, un public regăsit pe cele mai înalte culmi ale en‑
tuziasmului. La ultima notă, toată lumea s-a ridicat în picioare. Darclée bisează, dar
ovațiile nu contenesc. A doua zi, gazetele italiene titrează: «Darclée a salvat Tosca»”.
Viața de glorie și pasiune a marii cântărețe Darclée, după Nicolae Carandino

• Cine a fost Hariclea Darclée? • ÎnCumce dobândise


constă „arta de a-și folosi glasul”?
• Cum a salvat ea premiera • De ce crezi că Puccini
Darclée această artă?
operei Tosca? • pentru ea partitura? scrisese special
• Care erau calităţile vocii ei?
Muzica în filme
• Vizionează pe internet filmul Darclée, inspirat din viața marii artiste române, re‑
alizat de regizorul Mihai Iacob și nominalizat la Festivalul Internaţional de Film
de la Cannes în 1961. Vei auzi frumoasele arii care au făcut-o celebră și vei vedea
cum își încălzea artista vocea.
• Notează pe caiet numele compozitorilor care au scris opere special pentru vo‑
cea marii Darclée, așa cum vei afla din film.

* Vissi d’arte, vissi d’amore – am trăit pentru artă, am trăit pentru dragoste (traducere din limba italiană)

Unitatea 1 9
Păstrarea unei pulsaţii constante
Descoperă ! Tehnologia
te învaţă muzică!
Inspiră și expiră încercând să stabilești câte bătăi ale inimii se produc în fie‑
care dintre cele două faze ale respiraţiei. Degetul arătător și cel mijlociu vor sta Instalează-ţi pe telefonul mo­­
la încheietura mâinii stângi, unde se află artera radială pentru a măsura pulsul. bil aplicaţia The Metronome by
Apoi, folosind un cronometru, numără bătăile inimii într-un minut. Vei afla care Soundbrenner pe care o poţi
este numărul de pulsaţii ale inimii tale într-un minut. descărca gratuit de pe internet.
Aceasta are următoarele funcţii:
Citește ritmic exerciţiul de mai jos. Vei observa că și acest exerciţiu are pro‑
pria pulsaţie ritmică dată de accentele fiecărei măsuri. Tempoul unei piese, adică • îţi redă tempoul (miș­ca­rea)
ales de tine;
mișcarea în care se cântă piesa, reprezintă numărul de pulsaţii ritmice pe minut.
• repetă anumite pasaje de

& 42 œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
mai multe ori, până când
> > > stăpânești ritmul;
• repetă cu subdiviziuni* și
accente;
Reține ! • repetă în grup vocal sau in‑
strumental cu Multiplayer
Fiecare piesă muzicală are propria sa pulsaţie ritmică dată de alternanţa Synchronisation;
timpilor accentuaţi și neaccentuaţi grupaţi în măsuri. În exerciţiul de mai • alege sunetul metronomului;
sus, succesiunea periodică a accentelor are loc din 2 în 2 timpi. • salvează propriile tale com‑
binaţii ritmice și încarcă-le în
œ œ œ> œ œ œ
>
metronom.
> Repetă cântecele învăţate fo‑
În piesa Vocea mea (pag. 9), succesiunea periodică a accentelor are loc losind aplicaţia The Metronome.
din 3 în 3 timpi.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> >
>

Exersează! Mândruliță de la Ramna


• Intonează cântecul ală‑
turat și marchează pulsa­
ţiile metrului lovind ușor
cu degetele în bancă pe
timpul accentuat.
• Intonează cântecul Vo-
cea mea (pag. 9) și mar­
chează pulsațiile ritmice Ram - na!
cu bătăi din palme pe
timpul accentuat. * Subdiviziuni – împărţiri ale unei unităţi de timp mai mari în părţi mai mici:
jumătăţi, sferturi etc.

10 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Gesturi dirijorale (tactarea măsurilor, pregătirea
intrării, închideri de frază, diferenţe dinamice)
Amintește-ți ! Descoperă !
Pentru a începe cântarea în
același timp cu colegii tăi și pentru
• Intonează următorul exercițiu de încălzire a corzilor vocale. Privește la dirijor
pentru a te sincroniza cu ceilalți colegi, intrând în același timp, atacând și
a vă sincroniza în timpul cântării, încheind în același timp frazele muzicale.

& 44
trebuie să urmărești gesturile diri‑
∑ œ œ œ Ó
jorului. Acestea sunt niște semne
œ œ œ œ œ ˙
cunoscute pretutindeni.
Inspiră
Da ba da ba da ba da ba da
Lo bo do bo lo bo do bo do

Ştiai că…?
Dirijorii folosesc de obicei
• Intonează exerciţiul de încălzire de mai jos. Privește la dirijor pentru
a respecta indicaţiile privind intensitatea sunetelor: se crește de la piano
bra­ţul drept pentru a da intrarea (p) – încet la forte (f ) – tare.
p
și pentru a tacta măsura. Braţul
f f p
& 44
stâng se ocupă de latura expresi‑
∑ ˙ Ó œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ ˙.
vă a conducerii muzicale: nuanţe,
schimbări ale tempoului, accente.
Ma Mo

Exersează! Reține !

• Intonează cântecul de mai


jos urmărind gesturile dirijo‑
Momentul de începere a cântării se numește
intrare și este compus din două părți: inspirația, Atac
rului (profesorului tău). la gestul de avânt executat de dirijor, și emisia,
• Amintește-ți din clasa a V-a
tactarea măsurilor (pag. 18)
la gestul acestuia de atac. Pentru ca piesa să fie
cântată în viteza dorită de dirijor, acesta va tacta Atenție Avânt
și dirijează cântecul folosind o măsură înainte de momentul începerii cântă‑
gesturile prezentate la ru‑ rii. Când gestica dirijorului este apropiată de corp, înseamnă că intensitatea
brica Reține!. Apoi dirijează sonoră este mică. Atunci când gesturile sale sunt ample, spre înainte – inten‑
cântecele Vocea mea (pag. 9) sitatea sonoră crește. Momentul închiderii unei fraze muzicale se realizează
și Mândruliţă de la Ramna cu ambele mâini care execută o mișcare circulară din exterior către interior
(pag. 10) exersând gesturile concomitent cu închiderea degetelor.
învăţate.

Le matin
Moderato Cântec francez
Audiază!
   
        Ascultă pe internet Rap-
Dans le loin tain L'au be s'é veil le, sodia Română nr. 1, de Geor‑
În de păr tări Zorii se răs fa ță,
ge Enescu, piesa in­ter­pretată
    
5

        de Orchestra Fi­lar­monicii
Rien ne som meil le, C'est le ma An.
George Enescu, condusă de
Scli pesc în zări E di mi nea ță.
dirijorul Sergiu Ce­li­bi­dache
și urmărește ges­turile dirijo‑
rale ale acestuia.
Unitatea 1 11
Elemente de tehnică instrumentală:
emisie, intonaţie, coordonare ritmică
Descoperă ! &
Instrumente cu clape
Instrumente cu clape sunt pianul, orga, orga elec‑
tronică, clavieta etc. Toate acestea au un element co‑
mun: claviatura. Aceasta reprezintă totalitatea clapelor
albe și negre ale instrumentului respectiv. Sunetele
sunt produse prin apăsarea clapelor și urcă în do
înălțime
re mi fa sol la si do1 re mi fa sol la si do2 re2 mi2 fa2 sol2 la2 si
de la stânga la dreapta.
3 2 2 3
4 4
5 5
1 1 do re mi fa sol la si do1 re mi fa sol la si do2 re2 mi2 fa

Mâna dreaptă 1 2 3 1 2 3 4 5
&
Mâna stângă 5 4 3 2 1 3 2 1
DO RE MI FA SOL LA SI DO

Exersează! Reține !
Execută acest exercițiu cu
fiecare mână în parte. Obser‑
Pianul este un instrument muzical la care sunetul este produs de corzi
vă modul în care se schimbă
degetele: metalice fixate pe o placă de rezonanță, lovite de ciocănele acoperite cu
• La mâna dreaptă: de la 1,
2, 3, apoi degetul 1 trece
pâslă, prin intermediul unei claviaturi. Studiul pianului nu pune probleme

pe sub degetul 3 pentru a de intonaţie. În schimb, trebuie exersată coordonarea ritmică și melodică
continua până la do2. dintre mâna stângă și mâna dreaptă, care cântă împreună.
• La mâna stângă: de la 5, 4,
3, 2, 1, apoi degetul 3 tre‑
ce pe deasupra degetului
1 pentru a continua până
la do2.
Trageți hora
Melodie populară
Apoi execută exerciţiul cu
ambele mâini deodată.
Execută la un instrument
cu clape piesa Trageţi hora.
Urmărește digitația notată cu
albastru deasupra portativu‑
lui pentru mâna dreaptă, și cu
roșu  – sub portativ – pentru
mâna stângă.

12 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Instrumente de percuție
Instrumentele de percuție au rolul de a susține linia ritmică a
unei piese. Aceste instrumente sunt ușor de procurat și de folosit.
Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt tobele, tamburine‑
le, maracasele. Poți încerca să construiești singur instrumente
de percuție, din diferite ambalaje (sticle, borcane, cutii) umplu‑
te cu boabe de orez, de fasole, de mazăre sau de grâu.
Instrumentele de percuție produc sunete atunci când in‑
strumentistul le atinge, le scutură sau le lovește. Aceste tehnici
pot fi aplicate și asupra corpului uman. Bătăile din palme, din
picioare, bătăile pe coapse, pocnetele din degete, clic cu limba
în cerul gurii poartă denumirea de percuție corporală.

Exersează!
• Scrie Azi
numele instrumentelor din e soare
imaginea alăturată.
• Acompaniază-i pe colegii tăi cu toba în timp ce intonează
Intonează cântecul pe note, apoi pe cuvinte.
• cântecul, după cum îţi arată duratele
Azi e soare
Versuri: Florentina Medeleanu
de linia ritmică.
Cântec american

Versuri: Florentina Medeleanu Cântec american


Cor
Versuri: Florentina Chifu
Azi e soare Cântec american
Câ te doi tot îm pre u nă. Ba tem pal me le u șor,
Cor Mu zi ca me reu ne-a du nă Și un zâm bet dă ru im.

Tobă Câ te doi tot îm pre u nă. Ba tem pal me le u șor,


Mu zi ca me reu ne-a du nă Și un zâm bet dă ru im.

Tobă
3

Cor
3
Ştiai că…?
Azi e soa re, vre me bu nă Și pe cer nu-i ni ciun nor. Instrumentele de percuţie
Cor Azi e soa re, vre me bu nă Și doar ve seli o să fim.
sunt printre cele mai vechi
Azi e soa re, vre me bu nă Și pe cer nu-i ni ciun nor. instru­men­te. Acestea erau
Tobă
Azi e soa re, vre me bu nă Și doar ve seli o să fim. folosite în dansuri primiti‑

• Intonează
Tobă cântecul și acompaniază cu percuție corporală (bătăi din palme sau
pocnet din degete) respectând duratele scrise sub portativ.
ve, ceremonii religioase și
marșuri militare.

Portofoliu
Discută cu colegii despre conţinutul de idei și sentimente transmis de piesă. Scrie pe o foaie A4 ce apreciezi
la această lucrare. Poţi să te inspiri din ideile cuprinse în lista de mai jos:
• ritmul vioi; •
simplitatea melodiei; •
melodia luminoasă;
• acompaniamentul antrenant; •
alternanţa optimi–pătrimi; ritmul punctat; •
• îndemnul la veselie; •
versurile optimiste;
Adaugă și alte motive pentru care ți-a plăcut piesa.

beneficiile muzicii.

Unitatea 1 13
Recapitulare
Intonează exercițiile de încălzire de mai jos urmărind obiectivele menționate. Execută următorul exer­ci­
țiu de respirație:


1. O emisie rotundă a sunetelor:

• Inspiră în timp ce ridici

       
brațele într-o mișcare cir‑
culară, numărând până la
Inspiră 4, cu bătaie din palme sus,
mi me mo
pe timpul 4.
2. Acuratețea intonației: • Expiră în timp ce cobori
 
 
brațele în 4 timpi, cu bătaie

       
din palme jos, pe timpul 4.
Inspiră Mi a mi a mi a mi a o

3.  Variații de intensitate:
Ştiai că…?
Marele compozitor, violonist,
pianist, dirijor și pedagog
George Enescu avea o me‑
morie fenomenală: cânta și
Inspiră
Ma dirija totul pe dinafară. Parti‑
tura după care dirija sau cân‑
4. Exerciții de omogenizare și suplețe: ta se afla, închisă, pe pupitru
în timpul spectacolului.

Inspiră
Ma e i o

Exersează!
Cântec de joc
Allegretto din folclorul copiilor • Intonează cântecul alătu‑

          
rat respectând regulile de
     
3 3 5 5 4 4 3 5 3 4 4 3 1 1 3 3

 cântare vocală: respirație,


emisie, intonaţie, dicție.
• Execută
3 3 1 1 2 2 3 1 3 2 2 3 5 5 3 3
Joa - c fa - tă ce-i ju - ca, Tra, la, la, la, la Vin' a - ca - s cântecul la un
instrument cu clape, res‑
 
Tobă  pectând digitaţia scrisă
cu albastru pentru mâna
dreaptă și cu roșu pentru

   3 2
mâna stângă.
      
1. 2.
2 2 1 3 3 2 2 5 5 4 1

 • Acompaniază-i pe colegii
tăi cu toba în timp ce into‑
4 4 5 3 3 4 4 1 1 2 3 4 5
c -i mân - ca. Tra, la, la, la, la. Tra, la, la, la, la. nează cântecul, după cum
îţi arată duratele de pe li‑
Tobă  nia ritmică, având grijă să
vă coordonaţi ritmic.

14 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Lucrăm împreună Experimente
cu sunete
Împărțiți-vă în trei grupe și exe­cu­
Etape de lucru:
tați cântecul astfel: Descoperă!
• O grupă va intona cântecul.
Sunetul are nevoie de
• Opringrupă va executa partea ritmică
bătăi din palme.
1. Ia o sticlă goală, așaz‑o
lângă ureche și lovește‑o un mediu pentru a se putea
ușor cu lingura. Repetă transmite. Sunetul călă­ to­
• Un elev va executa partea ritmică
la tamburină.
sunetul pe care îl auzi. rește mai repede prin apă
decât prin aer, pe când în vid

• Un elev va executa cântecul la pian,


respectând digitația scrisă.
2. Umple sticla cu orez, așaz‑o
lângă ureche și lovește‑o
nu‑l putem auzi, așa cum se
întâmplă în spațiu. Delfinii și
balenele folosesc unde sono‑
• Un elev va fi dirijorul, va tacta o mă‑
sură înainte de începerea cântării
din nou. Cum se aude
sunetul de data aceasta?
re pentru a naviga în ape întu‑
necate și pentru a comunica
și va conduce colegii pentru a in‑ între ele.
terpreta corect și expresiv cântecul. 3. Umple a treia sticlă cu apă,

• Schimbați rolurile între voi când


repetați cântecul.
așaz‑o lângă ureche și
lovește‑o din nou. Cum este
sunetul obținut?

Proiect
Recreații muzicale
Împreună cu profesorul și colegii tăi, selectează săptă­mânal, până la sfârșitul semestrului, piese muzicale pe care
să le audiați împreună în timpul recreațiilor. În acest fel, vă puteți organiza recreațiile în mod plăcut, cunoscut fiind
efectul relaxant al muzicii asupra creierului uman. Puteți audia:

Cântece Muzică Muzică Muzică Muzică


pentru copii simfonică folclorică de dans folk
Audierea pieselor este o invitație la mișcare și dans, la relaxare și crearea unei
atmosfere plăcute, acesta fiind scopul recreațiilor.
Ține cont în alegerea pieselor și de criteriul timpului:
—  piesele să se încadreze, ca lungime, în cele 10 minute cât durează pauza;
—  să fie adecvate perioadei anului (anotimpului), să ilustreze evenimente impor‑
tante, sărbători naționale sau internaționale, aniversarea unor poeți, compozitori,
Muzică artiști etc.
rock
Scrie pe caiet schimbările pe care le-a adus audierea pieselor în timpul recreației.
Notează impresiile tale legate de audiții și de reacțiile colegilor la audierea pieselor.
Dacă școala în care înveți are sistem de amplificare, poți propune spre ascultare piesele alese și elevilor din cele‑
lalte clase.

Unitatea 1 15
Evaluare
1. Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect. (3 x 5 p. = 15 puncte) Exemplu: A-c.
A. Pentru a susține sunetele în timpul cântării, trebuie:
a. să rostești apăsat consoanele;
b. să ții gura deschisă și rotunjită;
c. să inspiri adânc și să expiri lent.
B. Inspirația înainte de începerea cântării are loc la:
a. gestul de atac al dirijorului;
b. gestul de avânt al dirijorului;
c. gestul de încheiere al dirijorului.
C. Exerciţiile de încălzire a vocii au rolul:
a. de a te învăţa cum să solfegiezi;
b. de a pregăti corzile vocale pentru cânt;
c. de a te pregăti ca să cânţi mai tare decât colegii tăi.
2. Intonează exerciţiul de încălzire a vocii de mai jos, respectând regulile de cântare pe care le-ai învățat.

& 44 ∑ œ œ œ Œ
în această unitate. (10 puncte)
œ œ œ œ œ ˙.
Ma mo me mi ma mo me mi ma

3. Intonează trei strofe din Imnul Național al României, res‑


pectând regulile de cânt învăţate. (25 de puncte)
4. Execută la un instrument cu clape sau de percuţie unul
dintre cântecele învăţate în această unitate.
(20 de puncte)
5. Completează pe caiet căsuţele cu literele corespunză‑
toare cuvintelor din definiţii. Descoperă cuvântul aflat
pe verticală. (20 de puncte)

1 1. Momentul începerii cântării.


2 2. Producerea sunetelor cu gura larg deschisă, rotunjită.
3 3. La gestul de avânt al dirijorului, coriștii…
4 4. Instrumente care produc sunete prin lovire, atingere, scuturare.
5 5. Rostirea corectă și clară a unui text.
6 6. Conduce corul sau orchestra.
7 7. Inspiri la gestul de… al dirijorului.
8 8. Emisia are loc la gestul de … al dirijorului.
9 9. Totalitatea clapelor albe și negre ale unui instrument.
10 10. Dispozitiv folosit de muzicieni pentru păstrarea tempoului.

Punctaj maxim: 100 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.

16 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Unitatea
2 Elemente de limbaj
muzical. Ritmul
Accentul, ritmul, tempoul, toate vin
de la felul nostru de a ne mișca și de a trăi.
Leonard Bernstein (1918–1990), pianist,
dirijor și compozitor american

Ritmul este prezent în viața de toate zile-


le. Iată numai câteva dintre procesele care
au o anumită periodicitate în desfășurare:
ritmul de dezvoltare a unei plante, ritmul
de lucru, ritmul naturii, ritmul de învățare,
ritmul unei poezii. În muzică, ritmul este
succesiunea organizată a duratelor sunete-
lor în cadrul unei piese muzicale.

• Descrie activitățile
din imagini. Care
este rolul ritmului
în fiecare caz?

Conținuturi
• Ritmul în muzică
• Anacruza
• Sincopa
• Contratimpul
• Elemente de contextualizare istorică și
geografică a unor lucrări
• Elemente de interconectare între
limbajul muzical și cel literar
• Elemente de tehnologie a informaţiei
Competențe vizate: 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2
Unitatea 2 17
Ritmul în muzică
Amintește-ți !
Calitatea sunetelor de a fi mai lungi sau mai scurte se numește durată. Ritmul este succesiunea organizată a duratelor
sunetelor în cadrul unei piese muzicale.
Duratele sunetelor muzicale învățate și pauzele corespunzătoare acestora se găsesc în tabelul de mai jos.
Urmărește cu atenţie succesiunea duratelor
și apoi răspunde la întrebări:
• Cum se numește cea mai lungă dintre
duratele din tabel?
• Dar cea mai scurtă?
• Care este cea mai scurtă pauză din tabel?
• Câte pătrimi are o notă întreagă?
r r r r r r r r r r r r r r r r Transcrie pe caiet combinaţiile ritmice de
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mai jos care corespund unei pătrimi.

Duratele sunt organizate în măsuri. O măsură este


gruparea de timpi accentuaţi și neaccentuaţi care se Exersează!
succede la intervale de timp egale.
Urmărește și tactează măsurile învăţate, cuprinse în
tabel.
• magic
Completează pătratul
alăturat, astfel în-
cât să ai trei timpi pe ori-
Succesiunea timpilor Tactarea zontală, pe verticală și
Măsura
accentuați măsurii pe diagonală. Transcrie
duratele pe un portativ,
pe caiet, și încadrează-le
în măsuri de trei pătrimi.
4
• obţinut.
Citește ritmic exerciţiul

2
1
3
• mică
Citește ritmic exerciţiul de mai jos, folosind silaba rit-
ta.
 A B

   

Lucrăm împreună Știai că…?


Un canon este o com-
Împărţiţi-vă în două grupe și cântaţi în canon ritmic exerciţiul menţionat.
poziţie muzicală în care
A cânta în canon înseamnă a executa același exerciţiu ritmic, dar intrând pe rând. două sau mai multe voci,
Va începe prima grupă (A), iar după două măsuri va începe grupa a doua (B). intrând succesiv, execută
Veţi încheia exerciţiul în ordinea în care aţi început: mai întâi grupa A și, după aceeași melodie.
două măsuri, grupa B.

18 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Semne de prelungire
a duratei Exersează!
Legato de prelungire este
un semn în formă de arc ce
• Citește ritmic exercițiile de mai jos în timp ce tactezi măsura.
unește două note de aceeași
înălțime, însumând duratele
acestora.

= = 
4

= =  = • =

  cântecele
 Intonează de mai jos tactând măsura.

Sub fereastra mândrei mele


Punctul 
  de prelungire se
=  2 j r j j j j œj œj œ . ‰ œ
œ œ œ œ œj œj. œr œj œj
Moderato (Potrivit) Muzica: Gheorghe Dima

&4 œ. œ œ œ œ œ j
=
pune la dreapta unei note
(sau a unei pauze), prelun-
gind durata
== cu jumătate din 
Sub = =fe - reas - tra mân - drei me - le Cur - ge - un pâ - râ - iaș cu je - le
valoarea notei (sau a pauzei). Ie - se mân - dra să se spe - le Ve - de că-s la - crimi de-a me - le

   = =&   ‰ .. j j Œ j j Œ
4 4

 = =  = = =
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
    Mân - dru - li - ța mea, mân - dru - li - ța mea.
= =
Hora mare
Moderato
În cazul în care nota punc-
tată este pe un spațiu al porta-
tivului, punctul va fi situat pe
același spațiu. În cazul în care
nota este pe o linie, punctul
va fi pus pe spațiul de mai sus.
Punctele de lângă notele
punctate nu trebuie confun-
date cu punctele care indică
staccato (executarea sunetu- • Completează pe caiet măsurile cu duratele potrivite.
lui detașat de celelalte), situa-
te deasupra sau sub notă.
– vezi pag. 21
44 ˙ j rrr
œ œ œ. œ Œ œœœ ˙.
Aria Reginei
Nopții.

Fii creativ
Compune o melodie care să aibă durate de pătrimi cu punct (q.) și optimi cu punct (e.) pe versurile de mai jos:
Codrule cu frunza rară,
Vine toamna rece iară.

Unitatea 2 19
Anacruza
Descoperă !
• Recită poemul Deșteaptă-te, române! urmărind care sunt silabele accentuate • Ce s-ar întâmpla dacă am începe
din cuvinte. piesa pe un timp accentuat?
_ \ _ _ _ \ _ _ \ _ _ _ \ _ • Cepentru
soluţie a găsit compozitorul
ca accentul poetic să co­
Deș - teap - tă - te, ro - mâ - ne, din som - nul cel de moar - te etc.
respundă cu cel ritmic?


Menţionează timpii accentuați în măsura de patru pătrimi.
Intonează Imnul Național al României urmărind cu degetul pe partitură • Care sunt silabele din prima mă­-
sură completă din piesă?
frazele muzicale delimitate de anacruză și colorate diferit:
Deșteaptă-te, române!
Versuri: Andrei Mureșanu Muzica: Anton Pann
Maestoso Portofoliu

1. Deș teap tă te, ro mâ ne, din som nul cel de moar te În


Informează-te din diferite sur-
se și alcătuiește un portofoliu des-
pre Imnul Naţional. Menționează
contextul istoric în care a apărut,
ca re te-a dân ci ră bar ba rii de ti rani, bar de ce a fost ales ca imn, compozi-
torul și textierul, importanţa sa.

ba rii de ti rani! A cum ori ni cio da tă cro


Știai că…?
Termenul anacruză provine
ieș te-ți al tă soar te La ca re să se-n chi ne și din limba greacă: ana care în-
seamnă a merge către și krusis
1 2 care înseamnă a accentua. Împre-
ună înseamnă mers spre accentu-
are, înainte de accentuare.
cru zii tăi duș mani și cru zii tăi duș mani! A mani!

Reține !
Anacruza reprezintă sunetul sau grupul de sunete neaccentuate cu care începe o piesă. Anacruza de
la începutul unei piese se completează cu valorile ultimei măsuri, din cauza căreia acestea se numesc mă-
suri incomplete. Măsurile incomplete se află la începutul și la sfârșitul piesei, în timp ce anacruza se găsește
și în interiorul cântecului, la început de fraze muzicale, având rolul de a pregăti timpul accentuat care urmează
în măsura completă. Piesele pot avea început anacruzic (pe timp neaccentuat) sau cruzic (pe timp accentuat).
Anacruza pe timp

& 42 œ œ> œ >œ œ œ 43 œ œ >œ œ œ ˙> 44 œ œ œ œ œ ˙ .


> >
j j rjj 34 œj œ . œj œ ˙ œj 44 œj œ œ ˙ j
Anacruza pe jumătate de timp
2
& 4 œ> . œ œ œ œ> ‰
œ ˙. œ
> > > >

20 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Exersează!
Anacruza poate fi și pe sfert • Dirijează prima piesă în timp ce audiezi.
de timp (vezi Suita Mihai Viteazul,
pag. 90).    • Intonează a doua piesă. 
  
   Reginei
 Aria  Nopţii
Transcrie pe caiet formulele de din opera Flautul fermecat
mai jos care încep cu anacruză:
œœœœ
Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart
4 ˙ ˙ j j . œ ˙
œ 3 œ œ œ . ˙ . œJ œ˙
Allegroassai
Allegro assai(Foarte
(Destulrepede)
de repede)
˙ jŒ Œ
2 œ œœ œ 3 œ œ œ &
˙ 4 œ
. 4 œj ˙ ˙ ˙. œ J
&4 4 4 4
j j
Nu vei mai fi ni - cio - da - tă fii - ca mea A

3 4 œ ˙ ˙ œ. ˙œ. œ.œ œ. œ. œ.43 œ.œ œ. ˙ .


œ œœ œ 4 œ œ œ ˙. 4 ˙
˙
Œ
. . . . . . . .
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
&
4 j j 3
˙. 4 œ ˙ ˙ ˙. œ 4 œ ˙. a ˙ A a etc.

j
˙ ˙. œ 43 œ ˙ . ˙ Aria lui Papageno
din opera Flautul fermecat
Reține ! Andante (Potrivit de încet)
Andante
 Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart

Atunci când dirijezi și cântecul


          
începe cu anacruză pe timp, avân- A vrea s îmi g - sesc i eu o po - rum - bi - ț -a

 
tul se dă pe timpul care precede
intrarea.      
În cazul în care piesa începe
cu anacruză pe jumătate de timp, mea Fru - moa - s i zglo - bi - e i s m -n - sor cu
avântul se dă tot pe timpul care
   
precede intrarea, iar atacul se dă 
pe pauza dinaintea intrării.
ea i s m -n - sor cu ea i s m -n - sor cu ea

Din lumea muzicii!


Opera Flautul fermecat a avut premiera la 30 septembrie 1791.
Subiectul operei (libretul)
Într-o ţară imaginară, prinţul Tamino, urmărit de un balaur, este salvat de trei zâne.
Păsărarul Papageno se laudă că el l-a salvat pe Tamino, fapt pentru care zânele îl
pedepsesc închizându-i gura. Ele îi încredinţează lui Tamino portretul Paminei, fiica
Reginei Nopții, pe care acesta va trebui să o salveze de temutul Sarastro. Tamino
primește ca armă un flaut fermecat, iar Papageno niște clopoței. Sarastro îi explică
lui Tamino că el o ocrotește pe Pamina de influenţa nefastă a Reginei Nopţii. Pentru a primi încuviinţarea de
a se căsători cu Pamina, Tamino trebuie să treacă prin Templul Încercărilor, iar Papageno nu o va dobândi pe
frumoasa Papagena de soție decât dacă se va supune probei tăcerii. Instrumentele fermecate primite de la
zâne îi ajută să treacă cu bine probele Apei și Focului. Opera se încheie cu un imn care glorifică triumful luminii
și al iubirii dintre Tamino și Pamina.

Unitatea 2 21
Sincopa
Descoperă !
Citește ritmic și compară perechile de măsuri din coloanele A, B, C.
Răspunde la întrebări.
• Unde se găsește accentul în mă-
sura fără legato de prelungire?


A 
     B       C   
         
• Unde se află accentul în măsura
în care s-a folosit legato?

     
   • Cui crezi că i se datorează depla-
                 sarea accentului?

Reține ! Exersează!
Sincopa pe timp se for-
• deFormează sincope pe timp, folosind legato de prelungire, în exerciţiul
mai jos. Transcrie sincopele folosind doimi, acolo unde este posibil.
mează prin contopirea sune- Citește ritmic exerciţiul obţinut.
44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
tului de pe timpul accentuat
cu cel de pe timpul precedent œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
neaccentuat și deplasarea ac-
centului de la dreapta spre • Citește ritmic piesele de mai jos.
stânga. Cele două sunete le-
gate au aceeași înălţime.
• Intonează cântecul executând o bătaie din palme pe fiecare sincopă.
42 œ >œ œ œ 43 œ œ œ œ œ œ
44I’m
œ œWalking
œ œ œ ˙ by
œ the River
> Moderato > > >
,
4
Cântec american
œ œ. œ œ ˙ œ œ. œ
44 œ œ&œ 4œ œ œ ˙ œ œ J œ œ J
œ œ 43 œ œ œ œ œ œ > >I'm > walk
> - ing by the river, I'm walk - ing by the

,
œ œ ˙ , œ
Pe mal de râu cu - rat A - co - lo m-am plim -

j
œ œ 44 œ œ œ œ œ ˙ œ &œ ˙ œ œ. J œ. œ œ œ ˙.
> > > œ œ
ri - ver, I'm walk - ing by the ri - ver To meet my own true friend.
bat Să-mi ca - ut pe-n - se - rat A - mic a - de - vă - rat.

Audiază! Dunărea albastră


• Audiază piesa Dunărea albastră

   
Moderato Muzica: Johann Strauss-fiul
de Johann Strauss (tema 3) ur-
  
mărind cu degetul pe partitură
pentru a descoperi sincopele.
•    

Compară cele două piese și
completează pe caiet tabelul 
etc.
următor.

Piesa Ritm binar/ternar Început cruzic/anacruzic Măsuri cu sincope


I’m Walking by the River
Dunărea albastră

22 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Reține ! Exersează!
• Citește ritmic

exerciţiul de mai jos.
  
Sincopa pe jumătate de 
timp este formula ritmică ce         
constă în deplasarea accen-
tului de pe jumătatea de timp
• Transcrie exercițiul de mai jos pe caiet și formează sincope pe jumătate de
timp folosind legato de prelungire. Citește ritmic exerciţiul obţinut.
accentuată pe jumătatea ne-
2
accentuată, spre stânga, prin
4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
legato de prelungire.
• Intonează
sincopă.
cântecele de mai jos executând o bătaie din picior pe fiecare

j j j j Cine
4 œ œ œ œnu
42 œ >œ œ œ œ œ> œ 43 œ >œ œ œ> œ œA œAllegro
œ œ œ 4 œ œ œștie
œ hori
> > > > >
    
Melodie populară

B
   
j j j

43 œ >œ œ œ> œ œ œ œ> >œ œ
œ 44 œ œ œ œ1.œCiœ œ- œ ne
> > >2. La> c -
nu
tat
ti
în
-
-
e ho - ri
tu - ne - cat
Tri - li - li - li,

  
j j 44 œ œ œ œ œ œ œ œ
     
œ œ œ 
> > > > > Zici c -i mu - ma p - du - rii, Tri - li - li - li.
La glu - mit de ne - ur - nit

Ca la Breaza Joc popular Prahova


Allegretto
Allegretto
Lucrăm împreună œ œ
& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ
1. 2.

J J œ œ œ
Împărţiţi-vă în două grupe și
intonaţi în canon cântecul Cine nu
œ œ œ œ œ œ
& .. œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ
1. 2.
știe hori. Va începe prima grupă (A),
J œ
iar după două măsuri va începe
grupa a doua (B). Veţi încheia exer-
ciţiul în ordinea în care aţi intrat:
mai întâi grupa A și, după două Audiază!
măsuri, grupa B.
• Ascultă Menuet, de Luigi Boccherini, tactând măsura. Reia audiția și bate
din palme pe sincope.
Știai că…?
Jocul popular Ca la Breaza, Menuet
specific nordului Munteniei, se Allegretto
Allegretto ,
& 43 œ œ œ œ œJ j 2
Muzica: Luigi Boccherini
j j
œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ 4 œ œ œ
execută cu mișcări vioaie și ritm
sin­co­pat. Dansatorii ţin mâinile œ œ etc.
încrucișate la spate și subliniază

• Compară cele două piese și completează pe caiet tabelul următor:


accentele prin bătăi din picior.

Piesa Ritm binar/ternar Început cruzic/anacruzic Măsuri cu sincope


Ca la Breaza
Menuet

Unitatea 2 23
Reține ! Exersează!
Sincopa pe sfert de
• Intonează cântecul de maiHOT
jos și descoperă
POTATO sincopa pe sfert de timp.

timp este formula ritmică Hot Potato (Cartof fierbinte) Cântex american
ce constă în deplasarea Allegro Cântec american
accentului de pe sfertul de
timp accentuat pe >sfertul
de timp neaccentuat, spre Hot po ta to, pass it on Hot po ta to, pas it on
D -mi car to ful! Ia a min te Fiind c e foar te fier bin te!
stânga, prin legato de pre- 3

lungire. >

Hot po ta to, pass it on Get rid of the hot po ta to.


> >
Ar de! Ar de! D -l 'na in te! Nu vreau car tof fier bin te!
>

> > • Transcrie exercițiul de mai jos pe caiet și formează sincope pe sfert de timp
folosind legato de prelungire:
> >
> >

> >

Lucrăm împreună Cielito lindo (Cer frumos)


> >
– bătaie din palme
Cielito lindo
– pocnet din degete – bătaie pe coapse
• Intonați cântecul alăturat
adăugând percuție corpora-
– bătaie pe piept cu brațele încrucișate Melodie mexican

Vivace (Iute)
Vivace (iute) Cântec mexican
lă care să evidențieze sinco-
pele. Pentru că acestea sunt
puternic accentuate, folosiți De la sier ra mo re na, cie li to lin do, vie nen ba jan do
Din tre mun i ne gri, ce rul e splen did, Ca s gea ta co boa r
bătăi din palme mai intense.
Pentru timpii neaccentuați,
folosiți pocnet din degete,
bătăi pe piept cu brațele
încrucișate sau bătăi pe
Un parde o ji tos ne gios, cie li to lin do de con tra ban do
coapse. Urmăriți semnele Str lu cind, doi ochi ne gri, ce rul e splen did i te-n fi oa r
de sub portativ. Exersați mai
întâi percuția pe audiție, ca
să vă puteți concentra asu-
pra mișcărilor, apoi intonați
Ay, ay, ay, ay Can tay no llo res Por que can tan do sea
cântecul. În­re­gistrați video Ai, ai, ai, ai Fii ve sel, cân t Cân tând i i ni ma
o repetiție și utilizați fil- qHei! qHei!
marea pentru ob­­ser­­varea
aspectelor care tre­ buie
îmbunătățite. Pre­zen­tați pie-
sa cu percuție corporală cu le gran, cie li to lin do, los co va zo nes
ba te, ce rul e splen did i te în cân t
ocazia unor evenimente pe
care le sărbă­toriți în școală. qq
Hei! Hei!

24 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Contratimpul
Descoperă !
• Citește ritmic măsurile de mai jos, apoi răspunde la întrebări. • Unde se află accentul în primul exemplu?
  
          • Dar în al doilea exemplu?
• Cui crezi că i se datorează mutarea accentului?
Reține !
Contratimpul reprezintă înlocuirea valorilor ritmice periodic accentuate, prin pauze, care are ca efect deplasarea
accentelor la durata imediat următoare. Acesta se obține prin înlocuirea de cel puțin două ori, succesiv, a sunetului exis­
tent pe timpul tare (sau pe partea tare din timp) prin pauză, urmată de un sunet egal ca valoare cu pauza (sau mai scurt).
Dacă un sunet situat pe un timp slab (neaccentuat) este precedat și urmat de pauze plasate pe timpi tari
(accentuați), atunci accentul se deplasează de la stânga la dreapta și se formează contratimpul pe timp.

& 42 Œ œ Œ œ 44 Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ
În cazul în care un sunet situat pe a doua jumătate neaccentuată a unui timp este precedat și urmat de pau-
ze situate pe jumătăți tari (accentuate) de timp, se formează contratimpul pe jumătate de timp. Contratimpul

j j j j j j j 44 ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj
se folosește în acompaniament, dar și în melodie.

& 42 ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ 43 ‰ œ ‰ œ ‰ œ

Exersează!
• Împărțiți-vă în două echipe și intonați gama Do Major, după exemplul de
mai jos. Precizați care dintre grupe execută contratimpi.
• Transcrie pe caiet măsurile
în care se află contratimpi pe

& 42 Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ timp și pe jumătăți de timp din


A
œ œ exemplele de mai jos.
j j
42 Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œ œ Œ
& 42 Œ Œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ jŒ jœ Œ œ
œ œ
42 Œ œ Œ œ ‰ œ ‰ œ œ Œ 44 œj ‰ œj ‰ œj œj œj ‰ ‰ œj ‰ œj ˙
B

• Intonează cântecul de mai jos. Ascultă-l pe varianta digitală și execută


bătăi din palme în contratimp pe timp.

În grădină
Muzica și versurile: Florentina
Florentina Chifu
Știai că…?
O probă de ciclism poartă
numele de contratimp individual.
Probe de contratimp au loc
pe întregul glob, fiind foarte
apre­ciate de către public. Curse­
le au loc pe drumuri deschise
traficului, dar și pe drumuri
închise.

Unitatea 2 25
Dansul săbiilor
Audiază!
# >œ >œ >œ >œ >œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ
& 44 ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰
Allegro Muzica: Aram Haciaturian
j ‰
Ascultă Dansul săbiilor, de œ
Aram Haciaturian, urmărește par- > > > >
titura și descoperă unde se află 4 >œ # œ # œ >œ >œ n >œ # œ œ >œ >œ >œ # œ # œ >œ >œ n >œ # œ œ >œ >œ # œ n œ >œ >œ >œ b >œ >œ >œ
contratimpii. &
etc.

Cântec de joc
Exersează! Allegretto Melodie populară

          
        
2 4 4 4 5 5 4 2 4 4 3 1 2 1 1 2 2 2

• clape
Execută la un instrument cu
piesa Cântec de joc.
4 2 2 2 1 1 3 5 3 2 3 5 4 5 3 1 1 1
Mân - dru joa - c to i fl - c - ii, Hop! Hop! To i fl - c - ii De r - su - n
Urmărește digitația notată cu 3
 4 5 2

5
 5
 4
 
2 1
 
2

2

3

4

3

1
albastru deasupra portativu-
 
lui (pentru mâna dreaptă), și  
cu roșu – sub portativ (pentru 3 2 1 4 3 3 1 3 5 4 4 3 2 3 5

mâna stângă). zur - g - l - ii, Hop! Hop! Ui - te-a - a! Hop! Hop! Voi - ni - ce - te,


Hop! Hop! Fe - cio - re - te

 
Intonează Cântec de joc și scrie
     
1. 1 2 3 5 4 2. 2 3 4 2 5
pe caiet ce ţi-a plăcut mai mult.
 
Alege din lista de mai jos:
5 4 3 1 2 4 3 2 4 1
– ritmul sprinten; Hop! Hop! Vezi a - a Hop! Nu te l - sa!
– melodia veselă;
– caracterul folcloric al piesei; Allegretto Ardeleana
          
– efectul contratimpului.

Text adaptat: Florentina Chifu Joc popular

Adaugă și alte motive pentru 


care ţi-a plăcut piesa. Foa - ie ver - de bu - su - ioc, Ba - de, s ju - c m cu foc.

• de - lea na,     


 
Ar - - joc de doi, Ar - de - lea - na, a - mân - doi.
Intonează cântecul de joc Ar-
Toba 
deleana pe note și pe cuvinte.
Acompaniază-i pe colegii tăi
  
      
1. 2.
cu toba în timp ce intonează
 
cântecul, după cum îţi arată
duratele de sub portative. Pre- 'Na - in - te, pe sub mâ - n , Ia bi - ne sea - ma!
S joci
 o
 s p - t - mâ
 -
n Doar Ar
 - de-
   -lea - na.

  
cizează măsurile în care se gă-
Toba
sesc contratimpii și sincopele.

Știai că…? • Audiază piesa corală În poieniță, de Gheorghe Danga, și bate ușor cu
degetele pe bancă pe fragmentele asemănătoare jocului Ardeleana.
Ardeleana este un joc de pe-
rechi specific zonei din centrul
și sudul Transilvaniei, precum și Fii creativ
din Banat. Melodia are un tem-
po mișcat și formule ritmice al-
cătuite din optimi punctate și Creează acompaniament în contratimp pe jumătate de timp, cu bătăi
sincopate. din palme, pe treptele gamei Do Major.

26 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Audiază!
Citește versurile alăturate, apoi audiază un fragment O, lac, stânci mute, peșteri, păduri de farmec pline,
din poemul simfonic Preludiile, compus de Franz Liszt pe O, voi pe cari vă cruță al anilor convoi,
baza textului poetic al scriitorului francez Alphonse Măcar doar amintirea acestei nopți senine
de Lamartine, și descoperă contratimpii și sincopa. Scrie Să o păstrați cu voi!
pe caiet ce îți sugerează muzica audiată. Lacul, de Alphonse de Lamartine

Poemul simfonic Preludiile


 
 
Muzica: Franz Liszt


Andante

                
Andante

   

Din lumea muzicii!


Legătura dintre muzică și literatură își găsește materializarea în mod special în creația muzicală a secolului al
XIX-lea. O parte dintre compoziții se realizează pe baza unui pretext literar, care poate fi un poem, un scenariu,
o descriere sau doar un titlu sugestiv. Operele apărute ca urmare a transpunerii în muzică a unui program literar
liric sau dramatic au la bază, ca principiu de creație, programatismul. La acest principiu vor adera compozitori
ca Franz Liszt, Hector Berlioz, Piotr Ilici Ceaikovski și alții. Muzica programatică se adresează instrumentelor și

                                
este deosebit de sugestivă.

   
Exerciții de improvizație
A improviza ritmic pe o formulă dată înseamnă a modifica unele valori de notă pentru a îmbogăți expresiv formula
ritmică dată. De5obicei, valorile
5 mai mari de notă sunt transformate în valori mai mici prin împărțire în jumătăți sau
în sferturi (vezi tabelul de la pagina 18). Poți schimba formula ritmică introducând punctul de prelungire, pauzele,

 
sincopele sau contratimpii. Urmărește exemplele de mai jos, apoi propune și tu alte combinații ritmice.

            
2.              
 6
Formula
ritmică
             3.                     
6

Exemple: 1.    
5 5

Exerciții de declamație
Muzica hip-hop este îndrăgită pentru felul în care îmbină textul literar cu muzica. La baza acestui gen muzical
stă declamația, care constă în redarea nuanțată a unui text, cu sublinierea accentelor și a curbei melodice a frazei.
Intonează următoarele exerciții de declamație, care te vor ajuta să reții ce este anacruza:
     –bătăi
 din
 palme
      dindegete
,  –pocnet            ,
6 6

 
4 œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ
4

~
¿ ~ ~ ~
¿ ¿ ~ ~ ¿ ¿ ~ ~
U - ne - ori se - n - tâm - plă, in - spi - rat de mu - ză, Să com - pui o pie-să ca- re-n-ce -pe cu-a-na- cru - ză. N-a - re-ac -
4 Œ ¿ ¿ ¿
4
,
/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
- cent și se gă - seș - te la-n-ce - put de fra - ză, Pre - gă
© - teș - te tim
© - pul ta - re-n mă - su - ra ce-i ur-mea - ză.

Unitatea 2 27
Recapitulare
• Transcrie exerciţiul pe caiet, apoi scrie barele de măsură la locul potrivit
pentru a forma contratimpi pe un timp.
Experimente
cu sunete
 Dicteu la telefon
• Intonează cântecul Mango Walk tactând măsura.
Etape de lucru:
Mango Walk
j j j
& 44 œ œ œ œ œj œj œ œj œj œj œ j œ
j
Moderato Cântec din Indiile de Vest 1. Folosește două pahare de
j j
œ œ œ œ
plastic pe care le găurești la
œ œ œ bază cu un creion.
My bro - ther did - a tell me that you go man - go walk You go man - go walk you
My bro - ther did - a tell me that you go man - go walk And steal all the num - ber
2. Taie o bucată foarte lungă
.. Œ
1. 2.

& œj œ j de sfoară pe care o fixezi cu


œ œ œ œ œ œ œ œ œ câte un nod în gaura de la
go man - go walk 'le - ven Now tell me Joe, do baza fiecărui pahar.
That you don't go to

j .. Œ
1. 2.

& œj œ j j
3. Roagă un coleg să iasă afară
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ din clasă, pe hol, departe,
tell me for true, Do tell me for true, Do tell me 'le - ven
cât permite sfoara. Ține
no man - go walk And steal all the num - ber paharul la gură și dictează-i

• Acompaniază-ţi colegii cu maracasul, în timp ce aceștia intonează cântecul colegului câteva durate
învățate.
j j
pe formula ritmică:
œ œ œ œ Œ 4. Verifică duratele pe care le-a
scris colegul. Schimbaţi pe-
rechile și continuaţi dicteul.
Lucrăm împreună
Împărţiţi-vă în două grupe și intonaţi cântecul de mai jos. Exersaţi mai întâi
melodia de pe portativele colorate, apoi acompaniamentul aflat pe portativele
alb-negru. După ce fiecare grupă a învăţat bine partea sa, cântaţi împreună.
Descoperă!
Joc așa cum este hora Dacă vorbești în pa-

 
Moderato Cântec popular har, vibraţiile vocii tale
A se transmit de-a lungul
1. Joc a - a cum es - te ho - ra Nu-i în a - ra ni - m - nu - ia
sforii până la al doilea

 
2. Cât e lu - mea s tr - ias - c Ho - ra mân - dr ro - mâ - neas - c pahar aflat la urechea
B colegului.
Sfoara trebuie ținută
             
La, la, la, la, la, la, la, la,

    
întins pentru a favoriza
transmisia sunetului.
Doi pa i î - na - in - te i doi î - na - poi Vezi a - a se joa - c ho - ra pe la noi. Paharele se compor-

  
tă ca amplificatoare de
sunete.
La, la, la, la, la, la, la, la,

28 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Învață să înveți Proiect
Metoda R.A.I. (Răspunde–Aruncă–Interoghează)
Cu ritmul pe scenă
Printr-un joc de aruncare a mingii răspunzi la întrebările colegilor și îi pro-
voci să răspundă. Cel care prinde mingea răspunde și apoi o aruncă, punând Propune exemple de impro­
o nouă întrebare. Elevul care nu știe răspunsul aruncă mingea celui care a pus vizație ritmică pentru următoa-
întrebarea, iar acesta îi va răspunde. Exemple de întrebări: rele structuri ritmice. Folosește
• Cât durează o pătrime? •
Ce este anacruza? aplicaţia The Metronome insta-
• Ce este sincopa? •
Ce este contratimpul? lată pe telefonul mobil pentru
a face improvizaţii cât mai inte-
resante.
Audiază!
• Ascultă Partea I din Concert pentru flaut și orchestră, de W.A. Mozart, și
marchează cu bătăi din palme sincopele. q q h
q q h
Concert pentru flaut și orchestră

& 44 œ
Allegro Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart

˙ q œ qœ œ œh œ ˙ œ #œ œ ˙ œœœœ œ ˙ œ

j j
& #œ œ œ ‰ œj œ œ ˙ œ œ œ œ #œ œ œ. œ œ œ.
etc. Lucrăm împreună
Din lumea muzicii! Folosiţi improvizaţiile rea-
lizate de colegi pentru a crea
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), unul dintre cei mai mari un exerciţiu de percuţie cor-
compozitori din istoria muzicii, s-a născut la Salzburg, în Austria. Micul porală care să acompanieze o
Mozart a început să compună din primii ani ai copilăriei, fiind numit co- piesă muzicală. Puteți folosi și
pilul-minune care concerta și improviza în public uimind audienţa. instrumente de percuţie care să
Creaţia sa sintetizează stilurile și genurile epocii în care a trăit: simfo- execute alte combinaţii ritmice
nii, concerte, serenade, sonate, triouri, cvartete, opere, drame muzicale decât cele de percuţie corpora-
și un Requiem. lă. Alegeţi piesa cu măsura po-
trivită, apoi hotărâţi formulele
ritmice corespunzătoare fiecă-
Muzica în filme rei fraze muzicale. Repetaţi cu
percuţie corporală formulele
• inspirat
Vizionează pe internet filmul Amadeus,
din viața marelui compozitor,
exerciţiilor ritmice până le învă-
ţaţi și vă sincronizaţi, apoi exer-
realizat în anul 1984 de regizorul Milos
saţi-le cu muzică.
Forman. Filmul a câștigat 40 de premii
(dintre care 8 premii Oscar), fiind nomi- Prezentaţi piesa cu ocazia
nalizat pentru 53 de distincţii. unor evenimente care se desfă­
• Scrie pe caiet ce te-a impresionat din cre-
aţia și din viaţa compozitorului, în urma
șoară în școală: Ziua Școlii, Ziua
Naţională a României, Ziua Cul-
vizionării filmului. turii Române etc.

Unitatea 2 29
Evaluare
1. Completează pe caiet căsuţele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiţii. Descoperă cuvântul
aflat pe verticală. (7 x 2 p. = 14 puncte)

1. Grupare de timpi accentuaţi și neaccentuaţi care


1
se succed la intervale egale.
2 2. Un sfert dintr-o notă întreagă.
3. Sunet sau grup de sunete neaccentuate cu care
3 începe o piesă.
4 4. Compoziţie muzicală în care două sau mai multe
voci intrând succesiv execută aceeași melodie.
5 5. Semn care leagă sunete de aceeași înălţime.
6 6. Un sfert dintr-o doime.
7. Sunet neaccentuat precedat și urmat de pauze pe
7 timpii tari.

 
2. Transcrie pe caiet măsurile care încep cu anacruză. (3 x 2 p. = 6 puncte)

  
3. Transcrie pe caiet exerciţiul de mai jos. Scrie în alt mod sincopele. (5 x 2 p. = 10 puncte)

44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4. Transcrie exerciţiul pe caiet și scrie barele de măsură la locul potrivit pentru a forma contratimpi.

 
(10 x 1 p. = 10 puncte)


5. Transcrie exerciţiul pe caiet și formează sincope pe timp și pe jumătăţi de timp folosind legato de pre-
lungire în exerciţiul de mai jos, după model. (5 x 2 p. = 10 puncte)


6. Intonează un cântec învăţat în această unitate. Tactează măsura. (20 de puncte)

7. Execută la un instrument cu clape sau de percuţie unul dintre cântecele învăţate în această unitate.
(20 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.

30 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Unitatea
3 Melodia
Melodia este cea care face farmecul muzicii.
Joseph Haydn, compozitor austriac,
1732–1809
Melodia este o înlănțuire de sunete cu
diferite înălțimi și durate exprimate prin
note muzicale.
Melodia redă starea sufletească a com­
pozitorului și produce trăiri artistice audi­
toriului.

• Care este melodia


ta preferată?
• Cum te simți când
asculți sau cânți o
Explică de ce. melodie îndrăgită?
• Cum se înlănțuie
sunetele în
• Cum poți deosebi
o melodie de alta?
melodia preferată?

• Cum este înălţimea


sunetelor redate
de mâna dreaptă în
comparaţie cu cea
a sunetelor redate de
mâna stângă, la pian?
Conținuturi

• Intervale muzicale. Prima și secunda


• Elemente de contextualizare
istorică și geografică a unor lucrări
• Elemente de tehnologie
a informației (utilizarea unor
softuri digitale pentru testarea
și dezvoltarea auzului muzical)

Competențe vizate: 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 3.2


Unitatea 3 31
Intervale muzicale. Prima și secunda
Descoperă !
Intonează exercițiul alăturat, apoi răspunde la întrebări.

• Care dintre sunete sunt vecine ca înălțime?


• Care dintre sunete sunt mai depărtate ca înălțime?
• este mersul melodic în acest exercițiu?
Cum

Reține !
Raportul de înălțime dintre două sunete muzicale se numește interval muzical.
Prima (prescurtat 1p) este un interval perfect care se formează prin repetarea aceleiași trepte. Secunda
este intervalul care se formează între două sunete aflate pe trepte alăturate. Între două sunete alăturate pot fi
diferențe mai mari, numite tonuri, sau diferențe mai mici, numite semitonuri.
Secunda Prima
1 1

mare = un ton mică = un semiton   


 
Secunda mare (prescurtat 2 M) conține un ton:
2M 2M 2M 2M Secunda mică (prescurtat 2 m) conține un semiton.
 
2m 2m

2m 2m
        
   
Secundă ascendentă Secundă descendentă

Exersează!
Intonează următorul exercițiu și descoperă primele, secundele mari și mici.
   
                        Știai că…?
Toate denumirile
Intonează cântecul următorun' te duci
și transcrie pe caiet primele și secundele. intervalelor provin
din limba latină.
Un’ te duci tu, mielule? De exemplu: secunda
versuri populare Muzica: Mircea Vintilă provine din latinescul
4 j j j j ‰ œ œj œj j ‰
secundus-a-um.
&4 œ œ œœœ ‰ œ œ ˙ œ œ œ œj ˙

1.Un’ te duci tu, mie - lu - le? La pă - șu - ne, dom -nu - le.
2.Ce să faci tu, mie - lu - le? Să pasc iar - bă, dom -nu - le.

Recunoaște secunda în piesele studiate: Ardeleana (pag. 26), Sub fereastra mândrei mele (pag. 19).

Fii creativ
   
        
Adaugă note potrivite celor de pe portativ pen­
tru a forma prime, secunde mari și mici, înca­
    
drând duratele în măsură. Precizează felul fiecărei secunde (mare, mică, ascendentă, descendentă). Intonează exercițiul obținut.

32 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Terța
Intonează Cântec Reține !
de joc (pag. 26) și men­
țio­nează din câte trep­ Intervalul format între două sunete situate la distanță de trei trepte se numește terță.
te este alcătuit primul 3M 3M
Terța
interval. Procedează    
în mod asemănător cu mare (3 M): două mică (3 m): un ton
intervalele din a doua tonuri și un semiton terță mare ascendentă ()
măsură a cântecului terță mare terță mică 3m 3m

 
Mango Walk (pag. 28).
Numără câte tonuri și  
semitonuri cuprinde ST T terță mică descendentă ()

T T
fiecare interval.
       

Exersează! 
     
Intonează exercițiul următor pe treptele gamei după model. Continuă cu încă trei secvențe:  
  
              
      
 
etc

     
Intonează  Dansul fulgilor de nea
cântecul alăturat și  
 Potrivit   
 Potrivit
 Versurile și muzica: Florentina Chifu
  & b 43 
descoperă terțele.
  și execută
 cântecul   o bă­  
4 5 4 2 1 2 4 5 4 3 1 2 1 3 5 4 3 2 1
Reia
etc
  
taie din palme pe terțe. Sta­bilește 1 2 1 3
5
3 1 2 1 2 5 4 5 3 1 2 3 4 5
1. Al - be pe - ta - le pur - ta - te de vânt, Zboa - r în ca - le, cad pe p - mânt.
care este felul terțelor, reia cânte­ 2. Flu - turi de ghea - cu dal - b a - ri - p , Dan - sea - z -n a - er cli - p de cli - p .
cul și execută o bătaie din picior
&b .
4 5 4 2 1 2 4 5 4 3 1 2 1 3 5 1 2 3 4

pe terța mare și un pocnet din


1 2 1 3 3 1 2 1 2 5 4 5 3 1 5 4 3 2
degete pe terța mică. 5
Mici di - a - man - te cu li - c r de stea, Dan - sea - z ful - gii de ca - ti - fea.
Acompaniază-i pe colegii tăi i când de joc o - bo - si i se o - presc, Pe na - sul meu gr - bi i se to - pesc.

la pian, urmărind digitația notată Recunoaște terța în piesele studiate: Ca la Breaza (pag. 23), Cielito lindo
deasupra și sub portative. (pag. 24).

Audiază!
Audiază Simfonia Surpriza de Joseph Haydn. Urmărește cu degetul pe portativ și recunoaște terțele. Precizează felul
2 œœ ‰
&4 œ œ œ œ œœœ œœœœ œœœ #œ œ œ j
acestora.
œœœœ œœ
œ œ etc.
Fii creativ
Adaugă note celor existente pe portativ pentru a forma terțe, conform indicațiilor. Completează cu duratele
potrivite, în funcție de măsură. Intonează exercițiul obținut.

 
©

  
  
3m  3m  3m  3m  3M 3m 
©
© ©

Unitatea 3 33
Cvarta și cvinta
Descoperă ! Reține !
Audiază Aria Reginei Nopții din opera Flautul fermecat (pag. 21) și
urmărește partitura. Analizează primul interval din cântec și menționează
câte trepte are:
Intervalul format între două sunete
Cvarta perfectă (4 p): două Cvinta perfectă (5 p): trei muzicale situate la distanță de patru
tonuri și un semiton tonuri și un semiton trepte se numește cvartă.
cvart cvintă

Intervalul format între două sune­


te muzicale aflate la distanță de cinci
T T ST T T ST T sunete se numește cvintă. Cvarta și
cvinta sunt intervale perfecte, deoare­
ce numărul de tonuri și de semitonuri
Exersează! din care sunt constituite nu se schimbă.

• Intonează exercițiul următor. U U


& w w w w w w w w
w w w w w w
Știai că…?
U U
&w w
w w w w w w w w
w
Dacă răsturnăm o cvartă
w w w cvartă cvintă

 
• Intonează
colorate.
cântecul de mai jos pe note, urmărind melodia de pe portativele  
răsturnată

Land of the Silver Birch obţinem o cvintă. Ce crezi


că se întâmplă dacă

 
Versuri: Florentina Chifu Cântec canadian
       
răsturnăm o cvintă?
  cvintă
Land of the sil - ver birch Home of the bea - ver Where still the might - y moose

 
Plai cu p - duri de-ar - gint Ve - gheat de cas - tor, Un - de e - lani mu - gind

Amintește-ți de la lecțiile
   
La - la la - la la la
 de matematică despre
      răsturnatul unui număr.
Wan - ders at will Blue lake and ro - ckey shore, I will re - turn once more,
De exemplu, răsturnatul
Sal - t cu dor, La - curi i rm cres - tat M voi în - toar - ce-o - dat lui 12 este 21. Același lucru
 se întâmplă și cu intervalele.
O cvintă răsturnată se
La - la - la - la - la - la - transformă într-o cvartă.
          
     Poți încerca să răstorni
și o terță pentru a vedea
Hi - a - ya, hi - ya, Hi - a - ya hi - ya Hi - a - ya, hi - ya, A în ce alt interval
se transformă.

La - la - la - la - la -

34 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Descoperă cvartele și
cvintele din cântec și scrie-le
Lucrăm împreună
pe caiet. Intonează melodia
Repetați împreună melodia, apoi acompaniamentul. Împărțiți-vă în două grupe
și marchează cvartele cu o
și cântați împreună. La repetare, schimbați rolurile, grupa A va cânta acompania­
bătaie din palme, iar cvintele
mentul, iar grupa B va cânta melodia.
cu o bătaie ușoară pe bancă. Transcrie pe caiet și completează tabelul de mai jos cu date din cântec.
Intonează vocea a doua
și descoperă intervalele care Începutul
Ritmul Combinații Rolul
se înlănțuie. Precizează care cruzic/ Intervale Impresii
binar/ternar ritmice sincopei
anacruzic
este cel mai frecvent interval
întâlnit în acompaniament.

Experimente cu sunete
Acum 2500 de ani, Pitagora și-a dat seama, făcând mai multe experimente, că sunetul muzical este rezultatul
vibrațiilor regulate ale corpurilor elastice. De asemenea, Pitagora a constatat că atunci când vibrează împreună două
coarde, din care una este de două ori mai lungă decât cealaltă, se aud două sunete, coarda mai scurtă dând sunetul
cel mai înalt.
Sunetul cel mai înalt produs de coarda scurtă este în octavă (la distanță de opt trepte) față de sunetul cel mai
jos produs de coarda dublă. Prin urmare, dacă cele două coarde au raportul lungimilor lor 1/2, raportul frecvențelor
sunetelor emise este 2/1, adică rapoartele lungimilor și ale frecvențelor sunt inverse unul altuia. Tot Pitagora a con­
statat că, atunci când lungimile coardelor sunt în  raportul  3/2, sunetele care se aud formează intervalul muzical
numit cvintă; iar raportul 4/3 dă intervalul numit cvartă.

Diagrama Venn
Învață să înveți pentru terță și secundă
Diagrama Venn te ajută să înțelegi mai ușor asemănările, diferenţele și
legăturile dintre idei. Urmează indicațiile pentru a realiza Diagrama Venn terța:
în care să compari terța și secunda. între două secunda:
Desenează două cercuri care se suprapun, ca în imaginea alăturată. sunete sunt între două
În primul cerc, notează elementele caracteristice secundei. În al doilea aflate la intervale sunete
distanță de alăturate
cerc, notează caracteristicile terței. În partea care se suprapune, notează
trei trepte
elementele comune secundei și terței.
Realizează, pe o foaie A4, o diagramă Venn pentru cvartă și cvintă.

Tehnologia
te învaţă muzică!
Exersează intervalele cu ajutorul unor softuri sau platforme digitale care îți pun la dispoziție exerciții pentru tes­
tarea și dezvoltarea auzului diferențiat și exerciții de recunoaștere a intervalelor învățate. Intră pe www.teoria.com,
Absolute pitch, Perfect Ear, Pitch Improver.com. Alege Exercises – Ear training, apoi Intervals Recognition. Apasă Play,
ascultă intervalul, apoi redă-l prin apăsarea clapelor. Vei primi feedback imediat. Pentru a te descurca mai ușor, învață
notația notelor muzicale cu litere, conform tabelului:
Nota do re mi fa sol la si do
Notația
C D E F G A B C
cu litere

Unitatea 3 35
Sexta
Descoperă ! Reține !
Intonează începutul cântecului I’m
Walking by the River (pag. 22) și analizea­ Intervalul format între două sunete muzicale aflate la distanță de șase
ză primul interval din măsura completă. trepte se numește sextă.
   

Sextă
 
• Câte trepte are acest interval? mare (6 M): patru tonuri mică (6 m): trei tonuri
• Câte tonuri și câte semitonuri
conține?
și un semiton
sext mare
și două semitonuri
sext mic

Exersează! T T ST T T ST T T T ST

Intonează exercițiul următor.


   
        
                  
Intonează cântecul Tricolorul și descoperă sextele.
Tricolorul
Știai că…?
& 43 j j j r
Maestoso
Maestoso Versurile și muzica: Ciprian Porumbescu
r j r j r
œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ Intervalele se formează când
raporturile de frecvenţe dintre
1. Trei cu - lori cu - nosc pe lu - me Și le țin ca sfânt o-

,
2. Iar când, fra - ți - lor, m-oi du - ce De la voi și-o fi să sunete, având la bază fracţiile

& j r j j r j r j r determinate de Pitagora, sunt


œ œ. œ œ œ œ. œ
˙ œ . œ œ. œ œ. œ œ următoarele:
1/1 – prima perfectă
dor. Sunt cu - lori de-un vechi re - nu - me A - min - tind de-un brav po -
2/1 – octava perfectă
,
mor Pe mor - mânt a - tunci să-mi pu - neți Mân - drul nos - tru tri - co -

j r j j j j r
œ . œ œ. œ œ œ œ œ œ œj. œr
3/2 – cvinta perfectă
&˙ œ. œ ˙
œ œ 5/3 – sexta mare
8/5 – sexta mică
por Sunt cu - lori de-un vechi re - nu - me A - min - tind de-un brav po - por.
lor Pe mor - mânt a - tunci să-mi pu - neți Mân - drul nos - tru tri - co - lor.

Din lumea muzicii!


Muzica și versurile cântecului Tricolorul au fost scrise de compozitorul Ciprian Porumbescu, inspirat de
idealurile Revoluției de la 1848. Acest cântec patriotic a străbătut veacurile, fiind drag românilor. În 1977, în
plin regim comunist, Nicolae Ceaușescu dorește schimbarea imnului existent, Te slăvim, Românie, compus de
Matei Socor, cu Tricolorul lui Ciprian Porumbescu. Noului imn i se păstrează melodia, dar textul este modificat,
introducându‑se versuri care făceau referire la ideologia comunistă. După Revoluția din 1989, este ales ca imn
al României Deșteaptă-te, române! Ascultă pe net acest cântec.

36 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


septim mare
Septima
Descoperă ! Reține !
• Intonează intervalele de mai jos și precizează
câte tonuri și câte semitonuri au. T T ST T T T
Intervalul format între două sunete muzicale aflate la
septim mare septim mic
distanță de șapte trepte se numește septimă.
2
Septimă

T T ST T T T T ST T T T ST
mare (7 M): cinci tonuri mică (7 m): patru tonuri
și un semiton și două semitonuri
2
septim mic

Exersează!
• Intonează exercițiul următor și bate
T ST T T T ST

din palme pe septime.
 
                     Din lumea muzicii!
   
• Intonează cântecul Do You Want to Build a Snowman (Hai la joacă în zăpadă)
din filmul Frozen (Regatul de gheață) și găsește septima.
Regatul de gheață (Frozen)
©
este un film 3D de animație și
musical* produs de studioul
Do You Want to Build a Snowman? de animație Walt Disney. Are
Versuri: Florentina Chifu Muzica: Kristen Anderson Lopez și Robert Lopez la bază basmul scris de Hans
Christian Andersen, Crăiasa
zăpezilor. Filmul a câștigat
©
Do you want to build a snow man? Come on, let's go and play. I ne ver see you Premiul Oscar pentru cel mai
Hai la joa că în ză pa dă! Să fa cem om de nea Aș vrea să-mi spui de
bun film de animație și cea
mai bună melodie originală,
Let it go, dar și Globul de Aur
a ny more, come out the door. It's like you've gone a way! We used to be best
pentru cel mai bun film de
ce te-as cunzi și nu-mi răs punzi, Că doar ești so ra mea! Toți vor ca să ne animație.

bu ddies And now we're not I wish you would tell me why? Do you want to build a
va dă, Dar nu a pari Iar eu îmi fac griji prea mari. Hai la joa că în ză

Go away, Ana!

snow man? It does n't have to be a snow man O key, bye!


pa dă, Chiar de nu fa cem om de nea!
Pleac , Ana! Bi ne, pa!

• Vizionează pe internet filmul Frozen. Ascultă și piesele: Let it go, Rein­deer(s)


are better than people și completează tabelul alăturat pe caiet.
Cântecul Început cruzic/anacruzic Ritm binar/ternar Combinații ritmice Intervale Impresii
Let it go
Do you want to build a snowman? ©

Reindeer(s) are better than people

* Musical – gen de spectacol muzical și teatral cu o intrigă narativă redusă

Unitatea 3 37
Octava
Reține !
Octava perfectă (8 p): cinci tonuri
și două semitonuri
Știai că…?
Intervalul format între Pentru a exprima matema­
octav perfect
două sunete muzicale cu tic un interval se folosește un
aceeași denumire, aflate raport în care numărătorul re­
la distanță de opt trepte, prezintă frecvența sunetului
se numește octavă. T T ST T T T ST înalt, iar numitorul, frecvența
sunetului grav.
De exemplu:
octava do2–do1 = 530/26;
Exersează! cvinta sol1–do1= 396/264;
Intonează exercițiul următor, urcând sau coborând atâtea octave câte îți per­ Așa cum ai constatat, mu­
mite vocea. zica este matematică pură.
Învață să cânți la pian un exercițiu format din octave. Urmărește digitația scri­
să deasupra și sub portativ.
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
Portofoliu
Intonează cântecul de mai jos și bate din palme pe octavă.
Informează-te, din dic­ți­o­­-
Haideți, haideți na­re, enciclopedii, reviste,
Cor din opereta Crai nou cărți, internet, despre viața
      
Allegro

 
Allegro Muzica: Ciprian Porumbescu și activitatea lui Ciprian
      Porumbescu. Alcătuiește un
portofoliu în care să prezinți
  
Hai - de i, hai - de i, hai - de i, Hai - de i în co - drul în - ver - zit, Hai -
activitatea sa muzicală, ca
     profesor, dirijor și compo­
de i, hai - de i, hai - de i, Hai - de i în pla - iul în - flo - rit. zitor. Prezintă portofoliul
colegilor tăi.
Intonează cu o octavă mai sus cântecele: Cine nu știe hori (pag. 23), Ardeleana Vizionează pe internet
(pag. 26). Transcrie cu o octavă mai sus unul dintre cântece. filmul Ciprian Porumbescu,
realizat în 1972 de regizorul
Din lumea muzicii! Gheorghe Vitanidis, din care
vei afla date despre viața
Compozitorul și dirijorul român Ciprian Porum­ compozitorului.
bescu (1853–1883) s-a născut lângă Suceava.
Participă la serbarea de la Putna, organizată de
România jună din Viena, cu prilejul împlinirii a 400 de
ani ai ctitoriei lui Ștefan cel Mare. Muzica lui cuprinde
lucrări valoroase: Pe-al nostru steag e scris unire, Trico-
lorul, cantata Altarul Mănăstirii Putna, Balada pentru
vioară, Odă ostașilor români și opereta Crai nou. În
opera sa, compozitorul inserează tematici patriotice, ©

influențat de idealurile Revoluției de la 1848. În cin­


stea sa, Conservatorul din București i-a purtat numele
până în anul 1990.

38 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Recapitulare
INTERVALE MUZICALE ȘI CALITATEA LOR
MARI/MICI PERFECTE
Secunda, terța, sexta, septima Prima, cvarta, cvinta, octava
Citește informațiile din tabel, apoi completează pe caiet denumirea intervalelor scrise pe portativ. Intonează
intervalele.
     
     
 

Exersează! • Intonează cântecul de mai jos pe note, apoi pe cuvinte. Scrie cu o octavă
mai sus primul portativ din cântec.
• Extrage din cântec câte un
exemplu pentru fiecare din­ Maestoso Românul Muzica: Ciprian Porumbescu
tre cele opt intervale învățate
și transcrie-le pe caiet.
• Creează intervale după indi­
ca­țiile de sub portativ.
1. Ța
2. Vi
ră mân
ță ve
3. Sunt ro mân
dră
che
ves
și
și
tit
bo ga
ves ti
în lu
tă,
tă,
me,
Da tă de
De dac și
Pen tru-al ță
stră
ro
rii
buni,
man,
dor,
Ța
De
Pen
ră no
la De
tru lim
uă,
ce
bă,

5p  4p  a vân ta tă, Spre î nal te culmi. Toa tă lu mea de-ai um bla, Ța ră c-as ta
bal să di tă Și de la Tra ian.
na ți u ne Ga ta sunt să mor.

7M  6m 
n-ai a a, Toa tă lu mea de-ai um bla, Ța ră c-as ta na-i a a

Proiect
Sărbătorim Marea Unire
Lucrăm împreună Realizați un spec­ta­col lite­rar‑mu­zical dedicat Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918. Urmați etapele de mai jos:

cate
Învăţaţi poezii dedi Învăţaţi cântece patriotice
Creaţi un afiș Confecţionaţi Marii Uniri: potrivite evenimentului:
atractiv de invitaţii pentru Ce -ţi do resc eu ţie, dulce Treceţi batalioane române
promovare a părinţii, rudele, Românie, Carpaţii,
spectacolului, profesorii și de M. Eminescu Pe-al nostru steag e scris
șbuc
precizând locul, prietenii voștri Sus inima, de G. Co Unire.
ta , de G. Vi eru
ziua și ora când și împărţiţi-le În limba Cântecele învăţate scrise
M ar șu l Un iri i,
va avea loc din timp. de C. Porumbescu:
Mare,
Trăiască România Deșteaptă-te, române! etc.
evenimentul. c.
de A. Păunescu et

Nu uitați să filmați și să fotografiați evenimentul. Alegeți cele mai bune fotografii din punct de vedere tehnic și
alcătuiți cu acestea un album. Includeți albumul în portofoliul școlii.

Unitatea 3 39
Evaluare
1. Completează pe caiet căsuțele libere cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă
cuvântul aflat pe verticală. (6 x 2 p. = 12 puncte)

1 1. Interval care cuprinde patru trepte.

2 2. Raportul de înălțime dintre două sunete muzicale.

3 3. Interval format prin repetarea aceleiași trepte.

4 4. Interval format între două sunete alăturate.

5 5. Interval care cuprinde trei trepte.

6 6. Interval care cuprinde opt trepte.

2. Scrie pe caiet, pe un portativ, notele reprezentate de clapele colorate cu roșu, de mai jos. Menționează
intervalul format și felul acestuia. (2 x 4 p. = 8 puncte)

3. Scrie sub portativ denumirea fiecărui interval și felul acestuia. (5 x 3 p. = 15 puncte)

     
      
3M
4. Scrie cu o octavă mai sus următorul fragment. Recunoaște și scrie numele piesei și al compozitorului
acesteia. (5 x 3 p. = 15 puncte)

& 43 j r . j œj r œ j r œ
j r
œ. œ œ œ . œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
5. Găsește patru diferențe între cele două portative și stabilește care este fragmentul corect din cântecul

j j j j j j j
& 42 œ œ œJ œ Jœ œ œJ œ œ œJ œ œ œ
Haideți, haideți, de Ciprian Porumbescu. (5 x 2 p. = 10 puncte)
œ œ ‰
J
œ
& 42 œ
j œ œj œ œj œ œj œ œ œ œJ œj œ œj ‰
J J J J J
6. Intonează un cântec învățat în această unitate. Scrie pe caiet trei intervale reținute din cântec.
(15 puncte)

7. Execută la un instrument cu clape unul dintre cântecele învățate în această unitate. (15 puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.

40 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Unitatea
4 Elemente
de folclor
Muzica populară românească formează
un ansamblu impunător, un tezaur scump,
de la care se vor inspira compozitorii noștri.
George Enescu (1881–1955), compozitor,
violonist, pianist și dirijor român

Folclorul reprezintă totalitatea creați­


i­lor literare, muzicale și coregrafice rea­
lizate de oameni din popor și transmise
pe cale orală. Din timpuri străvechi, po­
porul român a creat un tezaur folcloric
de o rară frumusețe și originalitate, ad­
• Amintește-ți din
clasa a V-a despre
mirat în întreaga lume.
obiceiurile de
iarnă. Ce crezi că
intonează copiii
din ilustrația de
mai sus și cu ce
prilej?

• Ceși detradiții de Crăciun


Anul Nou se
respectă în familia ta?
• Ceromânești
dansuri populare
cunoști?
• De ce se fac urări
în această perioadă
De ce crezi că sunt
apreciate dansurile
a anului? românești în
întreaga lume?

Conținuturi
• Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri,
dansuri din diverse regiuni geografice)
• Elemente de relaționare a muzicii cu
contextul cultural în care a fost creată
• Elemente de contextualizare istorică
și geografică a unor lucrări
• Elemente de interconectare între
limbajul muzical și cel literar (accente
ritmice, ritmuri poetice)

Competențe vizate: 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3.1; 3.2


Unitatea 4 41
Tradiții și obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou
Colindatul
Obiceiurile și tradițiile de iarnă ocupă un loc important în folclorul româ­
nesc, acestea desfășurându-se începând cu Ajunul Crăciunului și încheindu-se
cu Boboteaza (Botezul Domnului) și Sfântul Ioan Botezătorul.
Discută cu colegii tăi despre ce reprezintă imaginea alăturată și cum se nu­
mesc cântecele care însoțesc aceste obiceiuri.

Descoperă !
• Intonează aceste colindeZiurel de ziua
pe note, apoi pe cuvinte și răspunde la întrebări:

Ziurel de ziuă
Adagio Colind din Transilvania

La poar t la a ri grad Zi u rel de


Un de s- a n s cut Hris tos
Mi ti tel i- n f el

4
Ploa
La
ia
fe
plo
reas
u
tr
de
cru
mi- l
ce- n
scal
ma
d
s Știai că…?
În unele regiuni din țară, de
la Crăciun până la Bobotează,
zi u a de- un fe cior de- m p rat. creștinii se salută astfel: „Hris­
Me si a chip lu mi nos. tos se naște!”, iar răspunsul este
Scu te cel de bum b cel.
Nea ua nin ge, nu- l a tin ge „Măriți-L!”. Acesta este și titlul unei
R mâi gaz d s n toa s piese de Paul Constantinescu.
7

Sus la poarta Raiului


Zi u rel de zi u . Reține !
Sus la Poarta Raiului
         
Moderato Colind din Muntenia Colindele au o neprețuită
                    valoare literară și muzicală,
  având următoarele caracte­
ristici:

Sus la poar ta ra iu lui, poa ta ra iu lui Li nui lin și
Paș te tur ma Ta tă lui, tur ma Ta tă lui. constituie modele de con­

  topire între text și melodie;   
 
       
 
• au refrene tipice, atât din
     punct de vedere literar (Zi-
ia ră lin. Ba te vân tul frun za lin. Lin și ia ră lin. urel de ziuă, Flori dalbe, Flori

• Din câte versuri sunt formate strofele colindelor? de măr etc.), cât și muzical,
care nu au loc fix, pot sta la
• Care este versul ce redă refrenul și unde este așezat? începutul, la mijlocul sau la
• Recită versurile colindelor și observă ritmul poetic: sfârșitul melodiei și se pot
repeta;
\ _ \ _ \ _ \ \ _ \ _ \ \ _
Sus la Poar - ta Ra - iu - lui, / Paș - te tur - ma Ta - tă - lui. • strofa muzicală este alcătui­
tă din 2–3 rânduri melodice;
• Ce legătură este între ritmul poetic și cel muzical? • au melodie simplă, ritm

• Ce legătură observi între versuri și melodie? măsurat și se cântă în grup.

42 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Intonează următoarele colinde:
Din lumea muzicii! Flor'le'n dalbel lemn
Exersează! de mar
Colindă de fereastră:

Primul colind, care se cântă Flor’le’n dalbe lemn de măr


la fiecare casă, este colindul de Moderato Colind din Corbi – Făgăraș

ușă sau de fereastră. Prin acest


colind se invocă trezirea gaz­
1. Flor' le'n dal be lemn de m ru', Ia m' te scoa l
delor, pentru a-i întâmpina pe 2. Da' vin ju nii
colindătorii care le aduc vestea 3. Ei sunt Sfin ii
Nașterii Mântuitorului. După
ce colindătorii termină de cân­
tat la fereastră, gazda îi invită în 'cest domn bu nu' De mi f fo cul cel mai bun.
casă. Colindul pe care îl rostesc Sa tu lu i Ju nii s buni co lin d tori.
aici este colindul de masă, cân­ lui Cr ciu nu Lui Cr ciun ce lui b trân.
tat în fața mesei încărcate de
Crăciun. Urmează colindul cel
Colindă în casă, la masă: Pe cerul cu flori frumoase
mare adresat gazdei. Ceata co­ Pe cerul cu flori frumoase
lindă apoi, pe rând, toți mem­ Allegretto Colind din Transilvania
brii familiei.

1. Pe ce rul cu flori fru moa se Flo ri - dal be


2. Lân g tur m ci - i um bl ?
3. Um bl - i din flu ier cân tând,
4. S fii gaz d s n toa s !

Grea tur m de oi se la s , Flo ri - dal be


Um bl - i Dom nul Dum ne zeu

Doamnele Dumnezeu Toa


i
te
to i
o
câ i
i
sun
le
te i

la
nând
ma s .

Colindul mare:
Doamnele Dumnezeu  Descoperă colindul care:

Moderato Arpașul de Sus
               începe cu interval de secundă;

• are la început două terțe;
Doam ne le Dum ne ze u, Prin
Ci
cur
ne,
ți
Doam
le
ne,
lui
mi
Cră
să • are în cuprins trei cvarte;
Prim blăn sus și plim blăn
• începe cu două prime;
 •
Ca să nas că Fi ul

 se termină cu o cvartă;
8

       
    • are combinația ritmică e jq;
ciu
prim
nu,
blă,
Da
Cea

Mai
prim

blă
Sfân
Doa

mne

primbl'.
ri e.
• are o sincopă.

La poart la tefan-Vod
jo su, Prim blăn gra jdu' ca i lor.
Sfân tu Fi ul Sfânt pea cest pă mânt.

Știai că…?
Moderato
La poartă la Ștefan Vodă Moldova O parte din obiceiurile
românești de Crăciun, precum
colindatul de ceată bărbăteas­
La poar t la te fan Vo d , bo ie rii s- au strâns la vor b . că din 14 zone ale României, au
Dar vor ba de ci ne es te? De Ii sus n s cut în ies le. fost incluse pe lista patrimoniului
El pe da t s-a ple cat Cu bo ie rii s- a- n chi nat
mondial imaterial UNESCO.

Unitatea 4 43
Plugușorul Muzica în filme
Plugușorul este un obicei străvechi de urare pentru belșugul pămân­
tului, practicat în ajunul Anului Nou sau în ziua de Anul Nou. În trecut, în
timp ce urau, flăcăii foloseau un plug adevărat cu care trăgeau o brazdă prin
• Vizionează filmul Amintiri din
copilărie, realizat de Elisabeta
curtea gospodarului ca să-i crească mari semănăturile. Apoi aruncau în
Plugusorul
brazda proaspătă semințe de grâu, porumb, secară și ovăz. Se mai arunca
Bostan în anul 1964. Urmărește cu­
noscuta scenă în care Nică merge
grâul peste casă, ca să crească mare cât ea. cu uratul. Explică de ce crezi că
grupul de colindători nu a fost
Repejor
Plugușorul Muntenia
George Breazul primit. Scrie părerea ta pe caiet.
Fă schimb de idei cu colegii tăi.

tr-o zi de s r b toa re D , Doa mne, Doam ne


2.Se-n ni cu Dum ne zeu
3.Un' te duci tu, ge rel?
4.S-a leg ze ce co pi la i
5.S tros neas c , s ples neas c ,
5

Tre ce-un ge rel c la re, D Doam ne, Doam ne.


Dum ne zeu trea b ,
M duc, Doam ne, la rai
To i cu bi ce le de tei
Plu gu o rul s por neas c

Sorcova Știai că…?


Textul Sorcovei poate fi Și astfel:
Sorcova
În Moldova și în Muntenia se obișnuiește să se meargă cu Sorcova în Sorcova, vesela,
dimineața de Anul Nou. Copiii mai mici, în grup sau câte unul, purtând în Să trăiți, să-mbătrâniți, 
mână o creangă împodobită, urează gazdelor un an cu sănătate și belșug. Ca un măr, ca un păr 
Ca un fir de trandafir. 
Vioi
Sorcova Muntenia
George Breazul Ca merii, ca perii, 
În mijlocul verii; 
Ca vița-de-vie 
1.Sor co va ve se la Pes te va r , Pri m va r La Sfântă Mărie 
2.S -n flo ri i, S m r g ri i Ca un m r Ca un p r Tare ca piatra, 
3.Ta re ca pia tra, Iu te ca s gea ta
Iute ca săgeata 
Tare ca fierul 
Iute ca oțelul. 
S tr ii să-m b trâ ni i. Iu te ca o e lul. Vacile lăptoase, 
Ca un fir de tran da fir. Oile lânoase, 
Ta re ca fie rul. Porcii unsuroși 
Fenomene de versificație specifice folclorului Copii sănătoși 
pentru realizarea contopirii dintre muzică și poezie Câte cuie sunt pe casă 
Pentru păstrarea tiparului metric, atunci când terminația versului nu co­ Atâția galbeni pe masă. 
respunde cu finalul rândului melodic, se folosesc: La anul și la mulți ani! 
Să trăiți să ne dați bani.
1. completările de silabe – de obicei se adaugă vocala „u”:
Prin curțile lui Crăciunu’
Colo josu’ mai din josu’
Audiază!
2. dispariția unor silabe: • în interiorul versului:
• în versuri care se repetă, după Flor’le’n dalbe lemn de măru’ • Ascultă pe internet colinde în in­
terpretarea corului Madrigal „Ma­
ce acestea au apărut mai întâi Ia’m te scoală cest domn bunu’
în forma completă:
Da’ să primblă, / Doamne primbl’
• Găsește și tu astfel de exemple în
piesele studiate și scrie-le pe caiet. •
rin Constantin”.
Completează pe caiet impresiile
tale în urma audiției.

44 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Sorcova la noi
Tradiții de Anul Nou
Există câteva legende despre apariția Sorcovei la noi. Una dintre ele vorbește despre Sfântul
Vasile, care era un om bun. El s-a rugat de Dumnezeu să-i dea și lui o zi, iar Dumnezeu i-a dat cea
dintâi zi a anului, Anul Nou. De bucurie, Sfântul Vasile a luat un clopoțel și a legat la toartă o crenguță
de busuioc și s-a suit la Dumnezeu să-i ureze. Astfel, s-ar fi născut obiceiul sorcovitului.
În popor, se colinda cu o mlădiță înmugurită de măr, care se punea în apă în noaptea Sfântului Andrei (30 noiembrie)
și care până în ziua de Sfântul Vasile (1 ianuarie) era înflorită. Așa se explică de ce în colindele românești se cântă, în
plină iarnă, despre florile dalbe-flori de măr și despre măruț-mărgăritar. Cu sorcova se bătea de mai multe ori pe umărul
unei persoane, ea jucând rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite sănătate, tinerețe și
bogăție celui sorcovit.

Alte obiceiuri de Anul Nou


În noaptea Anului Nou,
în multe zone din țară, fete­
taie o Există obiceiul ca anul să fie le numără nouă stele pe cer; Se spune că
De Anul Nou se „dezlegat”. Astfel, cete de flăcăi co­ dacă a noua stea este mai așa cum este
ac e în 12
ceapă și se desf lindă ulițele satelor cu „Dezlegatul strălucitoare înseamnă că m us af iru l di n
să re ază și
părți. Acestea se anului”, pocnind din bice, cântând tânăra va avea un ursit voi­ prima zi a anu­
rio ar ă. Se
se pun pe o farfu din buciume, mergând cu buhaiul și nic și frumos. Apoi, fata roa­ lui – bogat sau
lie de cea­
crede că fiecare fe bătând în oale sau în tobe, pentru a gă steaua strălucitoare să-i sărac – așa va fi
fi lu na res­
pă arată cum va pe: speria și goni forțele malefice, sece­ aducă ursitul cât mai repede. și anul gazdei.
re în ce
pectivă a anului ca ta și dăună­torii, pentru tot anul.
to as ă.
ploioasă sau sece

În unele sate, masa din prima zi a anului cel nou, Tot de Sfântul Vasile,
masa
În Mehedinți, în Ajun de Sf. Vasile, are cele patru colțuri marcate sub flăcăii dezleagă cununi­
ul acoperă­
noului an, seara, vin mânt cu un ban, un cărbune, o oglindă și o buca ile cu descântecul: „Slo­
părinții tă de
cu copiii la moașă, ad mămăligă. Tinerii intră și-și aleg câte un colț; bozim câșlegile/ Să mă­
ucând dacă un
plocon. Moașa se preg tânăr își alege banul – va fi bogat, dacă alege măm rităm fetele/ Umblați,
ătește ăliga
cu co lac i îm po do – va avea belșug, dacă va alege oglinda – va fi feciori/ Să fie pețitori”.
bi ți cu frumos și
bănuți. Asistată de sănătos, dacă alege colțul cu cărbunele – va fi urât
mamă, și rău.
moașa trece prin co
lac co­
piii de până la un an
, de trei
ori, apoi se închină și-
la grinda casei urân
i ridică Portofoliu
du-le:
„Bine-au venit nepoții!
Ca la
ziua de azi, la anul și
la mulți Pe o foaie A4, descrie un obicei de Anul Nou cunoscut în zona în care locuiești.
ani! Să crească și să tră Scrie dacă ai practicat acest obicei și care sunt impresiile tale. Prezintă colegilor
iască,
cu norocul să se hrăn descrierea ta.
ească!”.
Obiceiul poartă num
ele de
„Masa Moașei”.
Povestea unei capodopere
Ascultă lucrarea Festum Hibernum (Sărbătoare de iarnă) a compozitorului Ale­
În noaptea de Anul xandru Pașcanu și recunoaște melodiile unor colinde (Cântecul caprei, Sorcova).
me.
Nou nu se doar Piesa a fost compusă în perioada comunistă când colindele erau interzise. De
e ac um va
Cine doarm
anul. aceea, în lucrare nu apar cuvinte, compozitorul concentrând în muzica sa reper­
fi leneș tot
toriul sărbătorilor de iarnă. Scrie pe caiet titlurile colindelor recunoscute.

Unitatea 4 45
Tradiții și obiceiuri de Florii
Descoperă !
Paștele sau Învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare creștină, iar poporul nostru respectă tradițiile și
obiceiurile moștenite din vechime. Cu o săptămână înainte de Paști, în Duminica Floriilor credincioșii se pregătesc pentru
marea sărbătoare cu ramuri de salcie și așteaptă momentul când, după slujba religioasă, se vor cânta colinde. Credincioșii
pun ramurile de salcie pe stupi pentru ca albinele să fie ferite de rău. Ramurile de salcie mai sunt agățate în pomii fructiferi
pentru ca aceștia să rodească.
Colindele de Florii exprimă admirația pentru minunea învierii lui Lazăr de către Domnul Iisus. Cu acest prilej sunt
sărbătoriți cei ce poartă nume de flori: Camelia, Florin, Narcisa, Violeta, Crina, Viorel etc.
• Ascultă pe varianta digitală colindele O, minune și Astăzi la Florii, apoi completează tabelul:

Prilejul cu care se cântă Cui se adresează Sentimente exprimate Impresiile tale

• Intonează colindele
Veniti cu toti dimpreuna
de mai jos:

Veniți cu toți dimpreună Lucrăm împreună


Moderato Gheorghe Cucu
Repetați pe grupe, separat,
apoi în ansamblu. Înregistrați
1.Ve ni i cu to i dim pre u n S -m ple
2.Pe Ii sus s -n tâm pi n m i lui
și utilizați filmarea pentru ob­
servarea aspectelor ce trebuie
îmbunătățite.
Înainte de a învăța al doilea
colind, repetă cu pianul inter­
tim i noi cu nu n . De o dras le în flo ri te,
s ne în chi n m. i a le noas tre ve min te valele care sunt mai dificil de
intonat, apoi cântă-le singur(ă).

i de stâl p ri în ver zi te. O! mi nu ne


S le- a ter nem î na in te. Verifică intonația, de fieca­
re dată, cu ajutorul pianului
În muzica bisericească se folo­sește un acompaniament vocal constând în sune­ sau prin intermediul pianului
te grave prelungite pe o singură vocală, numit ison. Împărțiți-vă în două grupe și virtual de pe mobil pentru a
intonați piesa a doua cu ison. cânta corect intervalele.
Grupa A va fi formată din
Doamne Iisuse, Hristoase fete, iar grupa B va fi alcătuită
Moderato Gheorghe Cucu din băieți care au vocile mai
grave, potrivite cu înălțimile
1. Doam ne Ii su se Hris toa se Tu e ti zori prea lu mi noa se.
sunetelor de pe al doilea por­
2. Tu e ti ra za cea cu ra t i Lu mi n-a de v ra t . tativ. Isonul se ține în piano
3. O, Ii su se, nu me dul ce Ne-ai sc pat prin ta- i cru ce.
întrucât este un acompania­
ment ușor, lăsând să se audă
grupa A care are partea solis­
A A A A A
tică.

46 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Dansuri populare
Dansul popular românesc se caracterizează printr-o bogăție de
mișcări izvorâte din miile de jocuri existente, într-o mare varietate a
stilurilor proprii fiecărei regiuni a țării.

Descoperă !
• Discută cu colegii tăi despre ce reprezintă imaginea alăturată și
cu ce prilej are loc.
• Intonează cântecul Trageți hora (pag. 12) și tactează măsura.
Exersează!
Reține !
• Intonează cele două pieseHora
de maidin
jos și Banat
dirijează.
Horă din Banat Hora este cel mai vechi
Allegro moderato Din colecția Tiberiu Brediceanu
și mai răspândit dans po­
pular românesc. Se joacă în
toată țara de către femei și
Foa ie ver de bu su ioc, Prin de mi te co lea n joc
bărbați, în cerc mare, dan­
satorii ținându-se de mâini.
Ocaziile la care se dansea­
Toa t zi ua s ju c m, Pâ n -n sea r s cân t m. ză sunt: hora de duminică,
nunta, nedeia (petrecere
pastorală organizată în fi­
ecare sat la o dată fixă), di­
Chi u ie te, nu stri ga, S r su ne u li a.
ferite obiceiuri. Ritmul ho­
• Amintește-ți ce ai învățat la limba română despre ritmul poetic și analizează
textul acestei hore.
rei este binar, iar tempoul
potrivit.
\ – \ – \ – \ – \ – \ – \ – \ –
Foa - ie ver - de bu - su - ioc, / Prin - de - mi - te co - lea-n joc. Ritm poetic trohaic
• Braul pe sase ca la Muscel
Observă primul portativ din cântec și accentele din fiecare măsură. Vei con­
Știai că…?
stata că ritmul muzical este binar. Ritmul poetic corespunde ritmului muzical.
Hora mare (bătrâneas­

Allegro
Brâul pe șase ca la Muscel Vâlcele, Pitești
că sau boierească) este o
variantă mai nouă, cu ritm
ternar, legănat. (vezi Hora
mare, pag.19)

Audiază!
Brâul este un dans românesc de virtuozitate, jucat mai ales de bărbați. Me­
lodia instrumentală este însoțită de strigături. Brâul se dansează în semicerc
sau în linie, cu brațele prinse de cingătoarea (brâul) vecinului. Caracterul vioi
• Ascultă Brâul din piesele sim­
fonice Trei dansuri românești,
al acestui dans se datorează tempoului rapid, cu ritm variat, cu multe sincope. de Paul Constantinescu, în
Denumirea Brâul pe șase vine de la fraza muzicală alcătuită din trei măsuri de care vei recunoaște brâul ca
două pătrimi (3 × 2 = 6, ca în exemplul de mai sus). la Muscel.

Unitatea 4 47
Pe campul cu florile

Tempo de sârbă
Pe câmpul cu florile
Gorj
Sârba este un dans ju­
cat de bărbați și femei, răs­
pândit în toată țara. Are o u , u , u u , u
mișcare rapidă și ritm binar.
Dansatorii își țin mâinile pe
umerii vecinilor și execută
pași laterali în semicerc. 1. Pe câm pul cu flo ri le, u , u ,
M du sei cu o i le,
Une­ori se execută și figuri de
2. Pe câm pul cu ghi o cei,
virtuozitate. Această sârbă M du sei cu mie lu ei,
începe cu un fragment ca­
racterizat prin modul special
de emisie vocală din piept,
reminiscență a unui obicei u , u, u, u, u, , u
vechi numit hăulit. Taraneasca
Țărăneasca este un joc Țărăneasca
Moldova
de grup, mixt (jucat de băr­ Allegro
1. 2.
bați și de femei) din Moldo­
va. Dansul se execută cu pași
mărunți, presărați cu bătăi
pe contratimp, îmbinați
1. 2.
cu deplasări spre stânga și
spre dreapta, înainte și îna­
poi. Mișcarea este vioaie și
ritmul binar. Invartita
Învârtita este un joc de Învârtita
Din zona Aradului. Ioan T. Florea
perechi din Ardeal. Uneori, Allegro
1. 2.
un flăcău poate dansa cu 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 3 4 3 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 4 3 2 1

două fete. Aceasta este o


variantă din zona Aradului. 1 1 1 1 1
4
1 1
4 3 2
1 2
3 2 3 1
1 1 2 3
Mazarica
2 2 3
Cântă la pian această piesă 4 3 4

instrumentală. Digitația te
va ajuta.
Măzărica
Allegro Banat
Măzărica este un joc de
pe­rechi din Banat. Uneori
este însoțit de strigături cu
M z ri ca tiu ju ca Pi t nu tiu fr mân ta, Tra, la, la, la,
nu­an­ță satirică, așa cum sunt
Dar de pi t hai i hai, Nu tiu fa ce nici m lai
și versurile. Mișcarea este vi­
oaie, măsura binară în care 1.
predomină formele ritmice
cu durate inegale:
la, la, la, la, Tra, la, la, la, la, la, la, la, la la, la, la, la.

48 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Călușul – unul dintre cele mai rapide dansuri din lume
Călușul este considerat a fi unul dintre cele mai rapide și spectaculoase
dansuri din lume. În anul 2005, a fost inclus de UNESCO în patrimoniul cultural
imaterial al umanității. Călușul se practică de Rusalii. Este un ceremonial plin de
ritm și de viață. Este un ritual prin care sunt invocate vindecarea și protecția. Ori­
ginea dansului Călușul este străveche. Se crede că își are rădăcinile în ritualurile
de fertilitate și că aduce fericire, noroc și sănătate în satele în care este practicat.
Călușul cuprinde o serie de jocuri, cântece, strigături și dansuri, interpretate de
grupuri de dansatori bărbați (călușari), în număr impar.
Calasul
Călușul Transilvania
Vioi Franz Joseph Sulzer
1.

2.

Personajele Însemnele cetei


În cadrul cetei, se detașează per­ Steagul călușarilor este alcătuit din­
Costumația sonaje importante: vătaful  – con­ tr-o prăjină lungă de 4–5  m în vârful că­
Călușarii au o îmbrăcă­ ducătorul călușarilor, el coordonea­ reia se leagă o năframă albă sau roșie,
minte caracteristică: pălărie ză întregul ritual; câteva căpățâni de usturoi, un fir de
cu panglici, bastoane, ciu­ mutul – personaj considerat a pelin și câte un spic de grâu de fiecare
curi și zurgălăi la picioare, avea puteri supranaturale de vin­ jucător. Toate sunt legate cu un fir de ață
bete* așezate cruciș peste decare; în timpul ritualului nu are roșie cu care s-a luat măsura (înălțimea)
cămașă. Clopoțeii, nelipsiți, voie să vorbească; în schimb, poa­ vătafului. În vârful prăjinii se pune o le­
sunt purtați de călușari la pi­ te să facă tot ce dorește pe durata gătură care conține, printre altele, nouă
cior, la brâu sau la gât, zgo­ dansului, să ia în derâdere călușarii buruieni vindecătoare: tei, usturoi, pe­
motul lor alungând spiritele care nu execută bine mișcările, să lin, răsură (măceș), soc, nuc, busuioc,
rele. Inelele, păftăluțele, interacționeze cu spectatorii; une­ mușețel, alun. După confecționarea
cordelele, florile, fluture­ ori poartă mască; stegarul – cel care steagului, se sare peste el, apoi în fața
le întregesc echipamen­ poartă steagul cetei de călușari. lui se face jurământul.
tul călușeresc. Costumul
călușarilor îmbină două Etapele ritualului Dansurile călușarilor
culori: albul – semnificând 1. Alcătuirea cetei Călușarii execută în timpul jocului
puritatea, castitatea, jocul și 2. Depunerea jurământului – se figuri de dans asociate calului: merg
roșu (brâul, fundele, betele face la loc de taină, în pădure la pas, imită tropăitul, galopul și ne­
încrucișate pe piept) împo­ 3. Exersarea dansului chezatul calului, fac diferite figuri de
triva deochiului. 4. Desfășurarea dansului pentru acrobație care sugerează încălecarea
vindecarea bolnavilor, pentru ferti­ (Săritul Călușului) sau potcovirea (Bă­
*bete: fâșii lungi și înguste
litate și belșug tutul la tălpi), salturi spectaculoase,
de țesătură care se pun
5. Dezlegarea călușului – ceata scene războinice în care mimează lupta
în cruce sau oblic peste
se destramă păstrând jurământul cu bețele, jucatul copiilor în brațe sau
cămașă.
tăcerii până la următoarele Rusalii săritul peste ei, pentru a le alunga bolile.

Unitatea 4 49
Jocul din Oaș este foarte vechi și specific zonei denumite Țara Oașului. Melodia este însoțită de „țipurituri”, adică
strigături, are ritm binar, bazat pe optimi și este acompaniată cu o formulă sincopată. Este alcătuit din jocul fetelor, un
Vine badea pe carare
joc bărbătesc (roata feciorilor), urmate de un joc de perechi. Ultimul se dansează cu mâinile pe umerii partenerului,
cu pași mărunți care marchează sincopele.

Allegretto Vine badea pe cărare Țara Oașului

u rai! Vi ne ba dea pe c ra re, Poar t strai pe spi na re


i ne te, m i, ba de, bi ne, C râd fe te le de ti ne

i briș c la cin g toa re. Co boa r la mân dra-n va le. Hai, u rai u rai!
Fiind c nu tii a ju ca, Nu te-o-n v at mâ ni ta.

Hai, u rai, u rai, u rai, a!

Intonează piesa cu bătăi din palme pe formula sincopată: q e q e q


Funcția socio-culturală
Învață să înveți Cum?
a jocului
În afara rolului artistic pe care îl
Explozia stelară te ajută să faci cât mai au piesele folclorice, acestea joacă
multe legături între informații. Trebuie să un rol important în plan social re­
observi problema scrisă în mijlocul stelei, Ce? De ce?
prezentând moduri în care mem­
ale cărei soluții trebuie să le descoperi. Dansuri brii comunității interacționează:
Apoi formulează cât mai multe întrebări
care au legătură cu aceasta. Cuvintele care • marchează creșterea/maturi­
zarea: tinerii/copiii pot intra în
desemnează începutul întrebărilor, scrise horă sau în ceata de colindă­
în colțurile stelelor, te vor ajuta. Unde? Cine? tori la o anumită vârstă, uneori
după trecerea unor probe (în
Completează tabelul următor cu exemple din lecțiile învățate în această cazul călușarilor);
unitate.
• jocul reprezintă o întruni­
re a membrilor comunității
Dansul Hora Brâul Țărăneasca care, prin dans, promovează
Participanții bucuria vieții și bunăstarea
Mișcarea comunității;
Zona de răspândire • jocul (hora) marchează trecerea
de la starea de adolescent(ă) la
Exerciții de declamație cea a fetei bune de măritat/a
flăcăului bun de însurat; aici,
cei doi se cunosc și își mărtu­
risesc dragostea prin dans;

Hop, Hop, Hop, Hop! Jo cul ro mâ nesc e-n top. Hai, ba te pa sul c -i cu no
Sâr bă sau ho r nu sta pe dansul marchează cele mai im­
portante evenimente din viața
comunității (nunți, logodne,
roc. Sin co pa, sin co pa în cânt i joc. E ne lip si t , ba te-o cu foc.
loc. botezuri, aniversări).

50 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Portofoliu
Hora în artă
Scrie, pe o foaie de hârtie A4, motivele pentru care consideri că hora este prezentă în mai multe arte și însușirile
horei care sunt scoase în evidență în lucrările prezentate. Menționează prin ce mijloace reușește fiecare artă să
evidențieze caracteristicile horei. Pornește de la faptul că hora reprezintă cercul, formă ce redă perfecțiunea în artă.
Dar și vibrațiile sunetului au aceeași formă. În jocul popular, cercul viu al dansatorilor este simbolul unirii. Scrie des-
pre funcția socio-culturală a horei care este o expresie a sufletului românesc.
Literatură
George Coșbuc
Dimitrie Cantemir Liviu Rebreanu
patru „Trei pași la stânga linișo
„Ei nu joacă doi sau „Hora e în toi. De tropotele jucăto- r
uji și leși Și alți trei pași la dreapt
inși laolaltă, ca la frant rilor se hurduca pământul. Zecile de a lor:
ulți roată Se prind de mâini
(polonezi), ci mai m perechi bat Someșana cu atâta pasi-
Când se și se desprind
sau într-un șir lung. une, că potcoavele flăcăilor scapără
de mână Se-adună-n cerc și iar se
prind unul pe altul scântei, poalele fetelor se bolbocesc, -ntind
nd de la Și bat pământul tropotin
și joacă roată, mergâ iar colbul de pe jos se învâltorește, d
aceeași În tact ușor.”
dreapta spre stânga cu se așază în straturi groase pe fețele
zic că joa-
pași potriv­ iți, atunci brăzdate de sudoare, luminate de
Nunta Zamfirei
că hora.” oboseală și de mulțumire.”
Descrierea Moldovei Ion

Joc așa cum este hora


Repejor

1.
2.
3.

Pictură
Hora de la
Aninoasa,
de Theodor
Aman

Hora,
de Nicolae
Grigorescu

Unitatea 4 51
Muzica bisericească
Amintește-ți ! Reține !
Amintește-ți ce ai învățat la
Cântarea bisericească este o rugăciune intonată pe un text biblic
istorie despre Imperiul Bizantin.
de laudă a lui Dumnezeu (psalm). De aceea, mai poartă și denumirea
Strămoșii noștri, creștinați
de muzică psaltică. Aceasta are următoarele caracteristici:
de Apostolul Andrei, au intrat
din punct de vedere religios sub
• se cântă pe o singură voce (este monodică) și nu se acompaniază
instrumental;
autoritatea Patriarhiei din Con­
• are o notație specifică, numită psaltică;
stantinopol, capitala Imperiului • textul este luat din Biblie sau din scrierile Sfinților Părinți;
Bizantin. Muzica bizantină, prac­ • ritmul este neîncadrat în măsuri;
ticată în această parte a lumii, își
trage rădăcinile de aici.
• melodia are la bază scări muzicale speciale, diferite de gamele
majore sau minore, numite glasuri.

Cea mai importantă slujbă creștină ortodoxă este Sfânta Liturghie, care
se săvârșește duminica dimineața sau în zilele marilor sărbători. În mănăs­
Știai că…? tiri, Sfânta Liturghie se săvârșește în fiecare zi. Printre cele mai importante
Fericirile sunt cele nouă Sfinte Dumnezeule
cântări comune Liturghiilor amintim: Antifonul I – Binecuvântează, suflete al
îndemnuri ale Mântuitoru­ meu, pe Domnul, Fericirile, Sfinte Dumnezeule, Heruvicul (imnul heruvimic sau
lui, din cuprinsul Predicii de cântecul îngerilor), Axionul (imn închinat Fecioarei Maria), Tatăl nostru.
pe munte rostite în Galileea.
Aceste fericiri sunt îndem­
Moderato Sfinte Dumnezeule
nuri prin care se împlinește
legea în scopul desăvârșirii
spirituale. Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te ta re, Sfin te
În Liturghia ortodoxă, Fe-
ricirile sunt cântate la ieșirea
cu Sfânta Evanghelie. Fericirile
Sfinte Dumnezeule este un
f r' de moar te, mi lu ie te ne pre noi
imn care se mai numește Tri-
saghion sau „cântarea întreit Allegro – moderato Fericirile
sfântă“ fiind închinată Sfintei
Treimi.
În - tru - m - pă-ră-ția Ta, când vei ve-ni, po - me-neș-te - ne pe noi, Doam - ne
1

Audiază!
• Ascultă pe internet Fericirile și
Sfin­te Dumnezeule prelucrate
Fe - ri - ciți cei să - raci cu Du - hul
2
că a - ce - lo - ra es - te îm - pă-ră - ți - a
3
ce -

de Nicolae Lungu și Bogații au


sărăcit de Ioan D. Chirescu.
• Scrie
ru ri l or. Fe - ri - ciți cei ce plâng, că a - ce - ia se vor mân-gă-ia. Fe - ri
pe caiet nuanțele folosite
în interpretarea pieselor și im­
presiile tale legate de muzica
bisericească. ciți cei blânzi, că a - ce - ia vor moș- te- ni pă - mân - tul

52 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Condacul Nasterii Domnului
Condacul* Nașterii Domnului Din lumea muzicii!
Moderato

Fe cioa ra as t zi pe cel mai pre sus de fi in naș te i p

mân tul pe te ra Ce lui ne a pro pi at a du ce În ge rii cu

p s to rii sl vesc i ma gii cu stea ua c l to resc

Audiază!
Paul Constantinescu (1909–
• Ascultă Condacul Nașterii Domnului – fragment din Oratoriul bizantin de
Crăciun – și Hristos se naște de Paul Constantinescu, în interpretarea Coralei
1963) a fost compozitor, violo­
nist, profesor și dirijor, membru
Bărbătești Ortodoxe Te Deum Laudamus (Pre Tine, Doamne, Te lăudăm). corespondent al Academiei
Române. Întreaga sa creație s-a
centrat pe valorificarea folcloru­
Lucrăm împreună lui și a vechilor cântări bisericești
psaltice, tradiționale. Oratoriile
• Discutați despre emoțiile și sentimentele transmise de cele două piese.
Alegeți însușirile potrivite fiecăreia din lista de mai jos:
de Crăciun și de Paști, scrise de
compozitor, sunt capodopere ale
creației culte inspirate din muzica
armonie univ bizantină. A scris muzică simfonică,
strălucire ersală vocal-simfonică, vocală, corală și
măreție optimism
încredere de film. Poemul coral Miorița și pa­
optimism tru madrigale pe versuri de Mihai
iubire recunoștință
a trăi sacrificiu Eminescu sunt câteva piese repre­
bucuria de zentative pentru creația sa.

• Împărțiți-vă în grupe de câte patru elevi și ascultați piesa psaltică Condacul, interpretată de grupul psaltic Tronos,
apoi audiați varianta piesei prelucrată de Paul Constantinescu. Observați cele două piese și completați, pe o foaie
de hârtie A4, rubricile tabelului de mai jos. Prezentați colegilor ideile notate și îmbunătățiți fișa cu observațiile
prezentate de alte grupe.

Piesa Asemănări Deosebiri Impresiile voastre


Condacul psaltic
Condacul de Paul
Constantinescu

• Observați că grupul psaltic folosește un acompaniament vocal, despre care ați învățat la pag. 46. Scrie pe caiet
denumirea acestui acompaniament.

* Condac – cântec bisericesc scurt prin care se aduc laude unui sfânt.

Unitatea 4 53
La slujbele din perioada Postului Mare sau a Postului Sfintelor Paști se prac­
Cu noi este Dumnezeu
tică anumite cântări specifice. În Postul Mare se cântă Cu noi este Dumnezeu și Știai că…?
Doamne al puterilor.
Postul Paștelui durează
Cu noi este Dumnezeu 40 de zile, la care se adaugă
Moderato Săptămâna Patimilor Mân­
tuitorului. Este o perioadă
de pregătire spirituală prin
Cu noi es te Dum ne zeu, în e le ge i nea muri i
renunțarea la anumite ali­
Stihul 1 mente de origine animală
și reținerea de la fapte rele
pentru a primi cu sufletul
v ple ca i, c ci cu noi es te Dum ne zeu. A u zi i, toa te
curat sărbătoarea Învierii
Domnului.

nea mu ri le, c ci cu
Doamne al puterilor
noi es te Dum ne zeu.

Moderato Doamne al puterilor

D oam ne al pu te ri l or, f i i cu noi c pre al tul a f a r de ti ne a j u tor î n

tru ne ca zuri nu a vem, Doam ne al pu te ri l or, mi l u i e ște ne pre noi

În săptămâna cuprinsă între Florii și Paști, denumită și Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare, de duminică
Prohodul
până vineri au loc slujbe religioase de seară numite denii. Vinerea Mare este ziua de doliu a creștinătății: atunci a fost
răstignit Mântuitorul și are loc Denia Prohodului sau slujba înmormântării lui Iisus.

Allegretto Prohodul

      
          
   
Nea mu ri le toa te la u dăn gro pă rii 'Ți-a duc, Hris toa se al meu.
hristos a inviat
Momentul culminant al slujbei din noaptea Învierii este intonarea Troparului* Învierii – Hristos a înviat, cunoscut în
diferite variante. Hristos a înviat se cântă până la Înălțarea Domnului, care are loc după 40 de zile de la Înviere.

Moderato
Moderato
Hristos a înviat după Gavriil Musicescu

3
&4 œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
Hris - tos a în - vi - at din morți, cu moar -tea pe moar - te căl -

j j j
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ ˙
când Și ce - lor din mor - min - te vi - a - ță dă - ru - in - du - le.

* Tropar – scurtă cântare bisericească de laudă în cinstea unui sfânt sau a unui eveniment religios, diferită de la o sărbătoare la alta.

54 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


p_51Recapitulare
• Recunoaște cântecele de mai jos, după durate și intervale, apoi intonează-le Experimente
tactând măsura. cu sunete
Cântă la… sticle primul
portativ din cântecul
„Pe câmpul cu florile“ (pag. 48)!
Etape de lucru:

1. Ai nevoie de cinci sticle pe


Proiect care să le umpli cu apă.

2. Ascultă sunetul sol redat de


Comori românești orgă. Umple o sticlă cu apă,
atât cât e nevoie, pentru ca
Lucrăm împreună suflând pe buza sticlei să
redea sunetul sol.
— Împărțiți-vă pe grupe și alegeți-vă un domeniu care vă place.
3. Umple treptat celelalte sticle
Folcloriștii Geografii cu apă din ce în ce mai mul­
Realizați un poster în care să Realizați un poster în care să tă, pentru a obține sunetele
pre­zen­tați alte tradiții și obiceiuri pre­zentați dansuri specifice zonei si, re2. Apoi umple celelalte
de iarnă din zona în care locuiți sau în care locuiți. Menționați numele și sticle rămase cu apă din ce
în ce mai puțină, pentru a
din alte zone geografice. Descrieți caracteristicile acestora. Prezentați
obține sunetele fa, re. Pune
aceste obiceiuri. Adăugați fotografii. melodia și pașii de dans. etichete pe sticle cu sunetele
pe care le reprezintă.
Dansatorii Bizantinologii
Realizați un poster în care să pre­ Realizați un poster în care să
zen­tați dansurile populare învățate, pre­zentați momentele principale și
aducând informații suplimentare. cântările Sfintei Liturghii specifice
Repetați pașii de dans și prezentați zonei în care locuiți. Mergeți la bise­
jocurile în fața colegilor. rică, documentați-vă și învățați aces­
te cântări. Prezentați-le colegilor.
— Realizați posterele și organizați o expoziție cu lucrările voastre.

Descoperă!
Muzica în filme Atunci când sufli, aerul

• Vizionați filmul animat Fluierașul


fermecat, urmărind coloana sono­
din sticlă vibrează, creând
sunete. În sticlele cu mai
multă apă și mai puțin aer
ră compusă de Radu Paladi. Piesele
se produce un sunet mai
care alcătuiesc coloana sonoră sunt
înalt. Când este mai mult
de inspirație populară. Ascultați-le
aer în sticle și mai puțină
și găsiți asemănări cu melodiile
apă, se creează un sunet
dansurilor populare învățate.
mai grav.

Unitatea 4 55
Evaluare
1. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul
scris pe verticală. (8 x 2 p. = 16 puncte)

1. Ansamblu coral înființat de dirijorul Marin Con­


1
stantin.
2
2. Cel mai cunoscut joc popular românesc.
3 3. Muzica Imperiului Bizantin.
4 4. Dans cu o mișcare rapidă, răspândit în toată țara.
5 5. Cea mai importantă slujbă creștină ortodoxă.

6 6. Cântecul care însoțește colindătorii.


7. Dans și ritual pentru fertilitate și vindecare jucat
7
de Rusalii.
8
8. Joc de perechi din Ardeal.

2. Copiază pe caiet tabelul de mai jos, apoi completează-l. (3 x 2 p. = 6 puncte)


Dansul Hora Brâul Țărăneasca
Participanții
Mișcarea
Zona de răspândire
p_52
p_52
3. Descrie, în cinci enunțuri, pe caiet, unul dintre obiceiurile de iarnă învățate în această unitate.
(5 x 2 p. = 10 puncte)

4. Măsurile din refrenul colindului Sus, la 1poarta raiului, sunt încurcate. Scrie-le pe caiet în ordinea corectă,
după model. (6 x 2 p. = 12 puncte)
1

5. Recunoaște cântecele după duratele și intervalele de mai jos. Scrie pe caiet titlurile pieselor.
(2 x 8 p. = 16 puncte)

6. Intonează un cântec care face parte din Sfânta Liturghie, învățat în această unitate. (15 puncte)

7. Cântă la un instrument cu clape un cântec învățat în această unitate. (15 puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.

56 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Unitatea
5 Elemente de limbaj
muzical. Melodia
Asta vreau în rai... cuvintele să devină note
muzicale și conversațiile să fie simfonii.
Tina Turner (n. 1939), cântăreață și compozitoare
pop-rock americană, actriță și scriitoare

Într-o melodie, sunetele se înlănțuie alcătuind grupuri care


se repetă, urcă sau coboară succesiv sau prin salturi. Atunci
când compozitorii și-au îndreptat atenția spre cântecul po-
pular, au fost uimiți de modul în care sună melodia. Aceasta
nu se supunea regulilor cunoscute din muzica cultă, nici în
ceea ce privește construcția melodiei, nici în privința game-
lor utilizate. Unele melodii se bazau doar pe câteva sunete.
• Care este mersul melodic
al primei măsuri întregi din
Cântecele învățate sunt construite folosind scări muzica-
le alcătuite din câteva sunete sau cuprinzând un grup mai
Imnul Național al României? mare de sunete.
Dar al ultimei măsuri?

• Din câte sunete • Din câte sunete este


compusă o gamă?
este compusă
melodia Sorcovei?
• Dar melodia
Plugușorului?

Conținuturi
• Moduri de 2–5 sunete
• Diezul, bemolul, becarul
• Structura gamelor majore
• Structura gamelor minore (natural, armonic, melodic)
• Arpegiul major și minor pe tonică
• Armura
• Tonalități cu o alterație constitutivă (Sol Major, mi mi-
nor, Fa Major, re minor)
• Elemente de contextualizare istorică și geografică
a unor lucrări
• Elemente de tehnologie a informației
Competențe vizate: 1.1; 1.2; 2.1;2.2; 3.1; 3.2
Unitatea 5 57
Moduri de 2-5 sunete
Descoperă !
• Intonează piesele Sorcova (pag. 44) și Ardeleana (pag. 26), apoi stabilește din câte sunete este compusă melodia
fiecărui cântec și care sunt aceste sunete.

Reține !
Muzica populară a fost creată folo-
Scări oligocordice sau prepentacordice
sindu-se sistemul modal bazat pe scări
muzicale cu un număr redus de sunete și Cordii Tonii
moduri populare. După numărul de sune- Succesiune treptată Succesiune treptată și prin salt

  
te componente extrase dintr-o melodie

Bicordii –
populară, scările muzicale sunt de mai Bitonii
2 sunete
multe feluri:
• Scări alcătuite dintr-un număr redus de
sunete (2, 3 sau 4), numite oligocor-
Tricordii –
3 sunete
   Tritonii   
dii (oligos în limba greacă înseamnă
Tetracordii –  
„puțin” + corde – „coardă, sunet”), în-
tâlnite, mai ales, în folclorul copiilor.
4 sunete
Tetratonii

• Intonează cântecele de mai jos:


Bicordie: două sunete alăturate Scara extrasă
din cântec
Călțunei, mititei
2 j j
Repejor
jj j j jj j j j jColecția
j j jj
Nelu Ionescu

&4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ  
Căl - țu - nei mi - ti - tei Hai ve - niți în cas' la noi Că dă fri - gul pes-te voi.

Bitonie: două sunete prin salt Scara extrasă


din cântec
Înger, îngerașul meu Colecția George Breazul
j j j j j j j j
& 42 œ œ œj œj œ œ œj œj œ œ œj œj œ œ œj œj
Potrivit

 
În - ger, în - ge - ra - șul meu, Ce mi te-a dat Dum - ne - zeu,
Tot - dea - u - na fii cu mi - ne Și mă-n - va - ță să fac bi - ne.

Tricordie: trei sunete alăturate Scara extrasă


din cântec
Arici pogonici
j j j j j j j j j j j folclorul
j j
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj
2 j j   
Potrivit copiilor

A - rici, a - rici Po - go - nici Stai de joa - că Cum îți toa - că,


Că a - șa, și azi și mâi - ne, Ne în - ve - se - lim cu ti - ne.

Tritonie: trei sunete în succesiune treptată și prin salt Scara extrasă


din cântec
Licurici
j j j j j j œj œj j j
& 42 œ œ œ   
Repejor folclorul copiilor

œ œ œ œ œ œ œ œ
Li - cu - rici, Cu ochi mici, Vi - no sea - ra pe a - ici.

58 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


• Scări alcătuite din 5 sunete,
numite scări pentatonice și
Tetracordie: patru sunete în succesiune treptată

Toco, toconițele
Scara extrasă
din cântec
j j
& 42 œ œj œj œj œj œj œ œ œj œj œj j j ..
folclorul copiilor

pen­ta­cordice. Termenii provin
tot din limba greacă: pen­te în- œ œ œ
seamnă „cinci”, tonos – „sunet”, To - co, to - co - ni - țe - le, Dă-mi ma - mă che - i - țe - le,
Să des - cui lă - di - țe - le, Să-mi iau pan - gli - cu - țe - le.
iar corde – „coardă, sunet”.
Scara pentacordică are sune- Scările de patru sunete în succesiune treptată și prin salt, numite tetratonii,
tele în succesiune treptată. Scara răspund nevoii de diversitate necesară în creațiile copiilor.
pentatonică are sunetele așezate Tetratonie: patru sunete în succesiune treptată și prin salt. Scara extrasă
în succesiune treptată și prin salt. La moară din cântec
Scările pentatonice sunt primele
2 j j j j j j j j jColecția j Breazul
j jGeorge
&4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 
œ 
scări muzicale pe baza cărora oa-
menii au creat o teorie muzicală. Vi - ne-o cioa - ră jos, la moa - ră, Ti - ca, ti - ca, ta.
Să ma - ci - ne grâu, se - ca - ră,

Scări formate din cinci sunete


pentacordice – 5 sunete în succesiune treptată pentatonice – 5 sunete în succesiune treptată și prin salt

Pentacordie Scara extrasă Intonează cântecele Hora mare


din cântec (pag. 19), Ca la Breaza (pag. 23),
Nani, nani
j j j j j j
& 42 œj œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ œj œj œ . ‰      
jfolclorul copiilor
Potrivit Land of the Silver Birch (pag. 34) și
stabilește scara muzicală folosită în
Na - ni, na - ni, na - ni, Na - ni, na - ni, na - ni, Na - ni, na - ni, na.
fiecare melodie.
Pentatonie Scara extrasă
din cântec
Plugușorul
j j j j j Știai că…?
& 42 œJ œJ œ œ œ œ . œ œ J J J œ œj œ œ . œ œ œj ‰      
œ œ
Potrivit Muntenia. Gheorghe Cucu
‰ œ
Scara pentatonică este alcătuită
Mâi - ne a - nul se-n - no - ieș - te, Plu - gu - șo - rul se por - neș - te, din cinci trepte și stă la baza muzi-
j j j œ . ‰ œj œj œj œj œj œ .
& œ œ œ œj œj œ . œ. ‰
7
cii populare chineze, vietnameze
și coreene.
Plu - gu - șor cu pa - tru boi, Plu - gu - șor mâ - nat de noi.
Cele cinci note ale gamei pen-
tatonice chineze sunt conectate cu
teoria chineză a celor cinci elemen-
Exersează! te: pământ, apă, lemn, foc și aer.

Scrie pe caiet scara muzicală a cântecelor de mai jos:


La gărgăriță
2
Potrivit
j j
& 4 œJ œJ œ œ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œj œj œ œ
folclorul copiilor • Scrie pe caiet denumirea in-
JJ J J J J tervalelor care se formează
pe treptele scării muzicale din
Găr - gă - ri - ță, ri - ță, A - vi - a - to - ri - ță, Cu a - ripi u - șoa - re, Du - mă la plim - ba - re.
care sunt alcătuite cele două
cântece.
Ciucur verde de mătasă • Intonează pe note melodia
cântecelor.
2 œj œj œj œj œ œ •
Repejor Someșu Rece, Cluj

&4 œ œ œ œ j j Acompaniază-ți colegii cu


tobița pe formula ritmică:

Unitatea 5 59
• Transcrie pe caiet numai scărilew pentatonice dintre
ww
cele aflate pe portativele de mai jos.
&www & wwww wwww www & wwwww
7

& &

• Intonează următorul exercițiu de declamație care te va ajuta să reții mai ușor


scara pentatonică.
            


Sca - ra pen - ta - to - ni - c a - re doar cinci trep - te.
Vin la rând și -n salt în sus sau jos ca s se-n - drep - te.

   
      
Do re mi sol la la sol mi do re
S cân - t m to i ga - me pen - ta - to - ni - ce

• Descoperă scări modale în muzica pop-rock. Intonează pe note și pe cuvinte


cântecele de mai jos. Scrie pe caiet scara muzicală corespunzătoare fiecărui
cântec.

They Don’t Really Care About Us


       
Versiune în limba română: Florentina Chifu Muzica: Michael Jackson
    
Melodia cântecului se ba-
1. Skin head dead head ev - ery - bo - dy gone bad
2. Beat me, hate me you can ne - ver break me
zează pe o scară muzicală cu un
       
număr redus de sunete așezate
    
M u - r ti i chiar de m lo - ve ti
    la interval de terță. Varietatea
de combinații ritmice optime/
Sit - u - a - tion ag - gra - va - tion ev - ery - bo - dy al - leg - a - tion
Will me thrill me you can ne - ver you can ne - ver kill me șaisprezecime conferă dinamism

   
și atractivitate melodiei. De altfel,
 
De m frângi sau m o - mori nu po i s m o - pre ti.

       finalul melodiei se simplifică, fi-


ind o înlănțuire de secunde, iar
In the suite on the news ev - ery - bo - dy dog food
Do me Sue me ev - ery - bo - dy do me
textul: They Don’t Really Care Abo-
ut Us (Lor chiar nu le pasă de noi)
     
Ori - ce faci, de m ba i, m-a - runci la gu - noi

     este concluzia întregului demers


muzical-literar. Scara muzicală
Bang bang shock dead ev - ery - bo - dy's gone mad simplă permite textului să iasă
Kick me Strike me don't you black or white me

             ”
în evidență prin curajul cu care
      
Alb sau ne - gru eu nu sunt ca voi.

        
prezintă problemele lumii în care
trăim: violență, ură, nepăsare.
All I wan - na say is that they don't real - ly care a - bout us Discută cu colegul de bancă
Tot ce vreau a - cum s spun ni - m - nui nu-i pa - s de noi. despre emoțiile și sentimentele
   transmise de piesă. Scrie pe caiet
Fii creativ                  ce ți-a plăcut mai mult la această
piesă. Alege din lista de mai jos:
Combină următoarele fragmente muzicale pentru a obține o melodie •  melodia simplă • textul plin de
curaj • ritmul sprinten • combi­
    
formată pe o scară pentatonică.
                        
națiile optimi/șai­spre­zecimi
Scrie și alte motive pentru care
ți-a plăcut (sau nu) piesa.

 pentru clasa a VI-a


Educație muzicală – manual

               
60
Let It Rock • Intonează pe note și pe cu-
vinte piesa de mai jos. Scrie
Versiune în limba română: Florentina Chifu Muzica: Kevin Rudolf pe caiet scara muzicală pe
care este compusă. Explică
de ce crezi că melodia este
I see your dir ty face high be hind your col lar What is done in vain truth compusă dintr-o înlănțuire
Eu te pri vesc și văd că pe fa ța ta mur da ră Griji, nă luci mii de intervale de primă care se
întinde pe două portative și
jumătate.

is hard to swal low so you pray to God to jus ti fy the way you live a
• Analizează legătura dintre
text și melodie în piesa Let
te prind și te do boa ră, Tu mai crezi că-n drepți prin ru gă ciuni iz vo rul
It Rock, după modelul de la
pagina 60 (corespunzător
piesei They Don’t Really Care
lie, live a lie, live a lie And you take your time and you do About Us).

tău de min ciuni, de min ciuni Dru mul ți-l a legi, Doar fă ră
Intonează Rey’s Theme, un
fragment din coloana sono-
ră a filmului Star Wars: The
your crime Well you made your bed I'm in mine. Force Awakens (Războiul Ste-
de legi Ce-ai să dit cu legi Sunt cu cei buni. lelor: Trezirea Forței) și desco-
peră scara modală folosită.
Rey’s Theme
(from Star Wars. The Force Awakens)
Allegro

& 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. ˙
Muzica: John Williams

˙ ˙. œ œ œ œ œ w

Muzica în filme
• Ascultă coloana sonoră a seriei de filme științifico-fantastice Star Wars
concepută de George Lucas. Primul film din serie a fost difuzat la 25 mai
1977, de studiourile 20th Century Fox, și a devenit un fenomen de cultură
populară, răspândit în lumea întreagă. Seria Star Wars a dat naștere altor
mijloace ale mass-mediei: jocuri video și benzi desenate. Jocurile video
păstrează muzica filmului.
• Transcrie tabelul pe caiet și completează rubricile cu datele din cântec.
Numărul Succesiunea Numărul de Scara
Cântecul de sunete sunetelor (treptată/ tonuri/ modală Impresii
folosite prin salt) semitonuri utilizată
They Don’t Really
Care About Us
Let It Rock ©

Rey’s Theme

Unitatea 5 61
Diezul și becarul
Descoperă !
Modificarea înălțimii sunetelor muzicale se notează prin semne grafice denumite alterații sau semne de alterație.

Audiază! • Cepe semn, pe care îl cunoști de


tastatura telefonului, ob-
• Ascultă piesa Marșul lui Radetzky de Johann Strauss-tatăl. Urmărește pe par- servi pus înaintea sunetului re?
titură înlănțuirea sunetelor, înălțimile acestora și răspunde la întrebări. • Cum se aude re # față de re
nealterat?
Marșul lui Radetzky
Allegro • Ce semn s-a pus pentru a re-
 
Allegro Muzica: Johann Strauss-tatăl
aduce sunetul re la înălțimea
          obișnuită?


 • Ce interval se formează prin

         adăugarea diezului? Dar prin


  etc. adăugarea becarului?

Reține !
Diezul (#) este semnul muzical care modifică înălțimea sune- &
& w #w ww ## ww ww ww ## ww ww
tului, urcând-o cu un semiton. w #w
Becarul (n) este semnul muzical care anulează efectul diezului.
Diezul și becarul se scriu pe linia sau pe spațiul portativului, înain- &
& ww ## ww ww nn ww ww ## ww ww nn ww
tea notei care desemnează sunetul a cărui înalțime este modificată.
   
Efectul diezului asupra notei în dreptul căreia este pus se li-
mitează la o singură măsură. Becarul din măsura următoare este
considerat alterație de precauție.

Exersează!
• Intonează cântecul de mai jos. Știai că…?
Gazde mari, nu mai dormiți Semnului # i se spune pound

Moderato

     
Moderato Transilvania

key. Apare pe orice tastatură de
  telefon și e tasta care dă coman-
1. Gaz - de mari, nu mai dor - mi i, da sistemului de operare. E ca
2. Da-i vre - me de co - lin - dat, Li - li - oa - r , tran - da - fir,
un enter. Mai poate fi folosit ca o
 
3. Da-i vre - me de-m - po - do - bit,

  
Final prescurtare a cuvântului number,
       fiind mult mai ușor să scrii Mam-
C nu-i vre - me de dor - mit,
bo#5 decât Mambo number 5.
i co - co - ii au cân - tat,
i Cr - ciu - nul a so - sit, i Cr - ciu - nul a so - sit.

Povestea unei capodopere


Marșul lui Radetzky a fost compus de Johann Strauss-tatăl cu ocazia sărbătoririi generalului Radetzky căruia
i se datorează victoria armatei austriece asupra italienilor la Custozza, în anul 1848. Datorită ritmului energic,
specific marșului, această piesă a devenit pentru austrieci un al doilea imn național.
Scrie pe caiet impresiile tale după audierea acestei piese.

62 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Bemolul și becarul
Descoperă !
În muzică, pe lângă diez, care urcă înălțimea sunetelor, există și bemolul – semnul care coboară înălțimea sunetelor.
Modificarea înălțimii sunetelor se notează prin semne grafice numite alterații.
Ascultă pe internet piesa Pe deal pe la Cornățel, interpretată de artista Maria Tănase, și observă efectul bemolului
asupra sunetelor alterate (vezi partitura de mai jos).

Reține !
Bemolul ( b) este semnul muzical care modifică înălțimea su- &w w w bw w
netului în dreptul căruia este scris, coborând-o cu un semiton.
4
Scrierea bemolului respectă aceleași reguli ca scrierea diezului.
& 4 œ bœ œ œ œ nœ ˙
Efectul bemolului este anulat prin folosirea becarului (n).
alterație de precauție

Iată cum sunt reprezentați bemolii și diezii pe claviatura pianului.

re b mi b sol b la b si b Știai că…?


do # re # fa # sol # la # Fiecare dintre clapele negre
ale pianului redă două sunete:
do re mi fa sol la si do re b este identic cu do#

Exersează! Povestea unei


• Intonează piesa audiată pe note și pe cuvinte. capodopere
Pe deal pe la Cornățel
    
Moderato
  
Moderato Cântec popular Poemul coral Miorița,
compus de Paul Constan-
1. Foa - ie ver - de di - di - e - lî, Pe deal, pe la Cor - n - el, tinescu, se bazează pe trei

 
2. Tre - ce do - rul m - run - e - lî, Cu dra - gos - tea du - p el,

  
melodii ale cunoscutei
    balade și pe textul cules
Tre - ce do - rul m - run - el Cu dra - gos - tea du - p el. de Vasile Alecsandri. În lo-
Ca va - ca du - p vi - el, Ca o - i - a du - p miel.
cul pasajelor recitate din
baladă, numite în popor
Audiază! „băsmite”, compozitorul
• Ascultă pe internet piesa Miorița, de Paul Constantinescu, și urmărește folo-
sirea semnelor de alterație.
alternează cele trei versuri
melodice reprezentând
Miorița melodii din diferite zone

Liniștit
Lini tit
           Sibiu geografice. Melodia redată
     mai sus este din Rășinari, fi-
Pe-un pi - cior de plai Pe-o gu - r de rai Pe dea - ind alcătuită din patru rân-
 
Ia - t vin în ca - le, Se co - bor la va - le Trei tur -
duri melodice, dintre care
   
   primul se repetă.
luri m - run - te, Cu pla - iuri t - cu - te
me de miei Cu trei cio - b - nei.

Unitatea 5 63
Structura gamelor majore
Gama Do Major Arpegiul
Amintește-ți ! septim mare
sext mare

Intonează gama Do Major și răspunde la   


ter mare

întrebări: 
 
 
       
 

• Câte sunete muzicale se găsesc într-o gamă? I III V VIII I II III IV V VI VII VIII I III V VIII

• Ce interval învățat corespunde unei game? Structura gamelor majore (TTSTTTTST)


• Unde se află semitonurile în gama Do Major? Semitonuri Intervale caracteristice
• Cum se numește sunetul cu care începe și se
termină gama?
Între treptele
Terță mare – între treptele I–III
Sextă mare – între treptele I–VI
III–IV, VII–VIII
Septimă mare – între treptele I–VII
Reține !
Tonalitatea este un sistem de organizare muzicală alcătuit din sunete muzicale de diferite înalțimi, între care
există relații de subordonare, cel mai important sunet al sistemului fiind tonica.
Tonalitatea poate fi reprezentată schematic prin gamă.
Succesiunea treptată, ascendentă sau descendentă a opt sunete
muzicale așezate în ordinea înălțimii în cadrul unei octave formează
o gamă. Primul și ultimul sunet al gamei îl reprezintă tonica. Sunetele
gamei se numesc trepte și se numerotează de jos în sus. do1 re mi fa sol la si do2
Arpegiul este o succesiune de patru sunete muzicale care reprezin-
tă treptele I, III, V, VIII ale gamei. Gama care are treapta a III-a la interval &
t t t st
de terță mare, treapta a VI-a la interval de sextă mare și treapta a VII-a t t st
la interval de septimă mare față de treapta I se numește gamă majoră. I II III IV V VI VII VIII

Exersează! Povestea unei capodopere


Aria lui Orfeu Despre Orfeu, legendarul muzi-
Cântă în dialog cu clasa. Tu vei cânta un grup de sunete din gama Do Major, cian trac, fiu al muzei Calliope și al
Aria lui Orfeu
iar colegii vor răspunde de fiecare dată cu tonica. zeului Apollo, grecii credeau că era
   
      cel care a dăruit oamenilor muzica.
       Aria lui Orfeu               etc. Fragmentul redat mai sus prezintă
   durerea sfâșietoare a lui Orfeu, pri-
 
Intonează  cântecul 
de mai jos.
   și so ți ami mult iu cinuită de moartea tinerei sale soții,
   Aria
Plâng a
 
mar
lui 
cum
Orfeu 
pli
 din
tami

soar
opera 
tă,
 
Orfeu
Ah,
   
 Euridice
   Muzica: Euridice, care este mușcată de un

 Plâng a mar cum pli tami Ah, so ți ami mult iu
Moderato Christoph Willibald Gluck șarpe veninos. Înfruntând împărăția
            
soar tă,
   
               
morții pe care o străbate cu puterea
 Plâng   
 a  mar cum pli  tami soar tă, neasemuită a lirei sale, a iubirii și a
ți ami mult  iu  muzicii care fermeca nu numai crea-
bi tă
Ah, so
 
                 
Eu ri  di ce, ea, prin moar te De la sân mia fost ră turile vii, ci și pietrele, Orfeu coboară
 în infern și își salvează, după multe

bi tă  la  sân mia fost ră încercări, soția iubită. Compozitorul
                        
Eu ri di ce, ea, prin moar te De
german Christoph Willibald Gluck
           
 reformează opera prin exprimarea
 sân mia fost ră
 tă, 
veridică a situațiilor dramatice.
bi tă Eu ri di ce, ea, prin moar te De la
  
   
pi Vai, 
de soar
     
tăs greu lo vit! 
 
pi tă,  manual   clasasoar
 pentru  a VI-a
64
          
Educație muzicală – Vai, de tăs greu lo vit!

 
Intonează pe note fragmentul de mai jos:
Pe cărare sub un brad

       
Allegretto

Allegretto 1. 2.

  
 
Pornind de la structura gamei Do Major, urcă o cvintă și intonează același cântec pornind de la sol. Vei observa
că, pentru a realiza semitonul între treptele VII–VIII, trebuie să alterezi cu diez sunetul fa.

    
    
Allegretto
Allegretto 1. 2.

    

De data aceasta, cobori o cvintă și intonezi același cântec. Poți scrie gama obținută și cu o octavă mai sus. Vei ob-
serva că, pentru a avea semiton între treptele III–IV, va trebui să alterezi cu bemol sunetul si, adică treapta IV.

   
 
  
Allegretto
Allegretto

 
1. 2.

  

Astfel, ai descoperit încă două tonalități majore: Sol Major și Fa Major. Alterația pe care ai folosit-o pentru fiecare
exemplu face parte din structura tonalității și va fi notată pe portativ după cheia sol, constituind armura. Aceste
alterații au efect asupra tuturor notelor cu aceeași denumire (în toate octavele).
# w w w # w
& w w w w w & w w w
Sol Major Arpegiul

I II III IV V VI VII VIII I III V VIII

w w w
Do Major
w
Arpegiul
& w w w w &
w w w w
I II III IV V VI VII VIII I III V VIII

w w w
&b w w w w w w & w w w
Fa Major Arpegiul
&b b
scrisă cu
w w w w
w w w w
o octavă
mai sus I II III IV V VI VII VIII I III V VIII
I II III IV V VI VII VIII

Exersează!
Transcrie pe caiet fragmentele cu arpegii din cântecele: Do You Want to Build
Știai că…?
Gamele Do Major și la minor
a Snowman (pag. 37), Aria Reginei Nopții (pag. 21) și Horă din Banat (pag. 47). natural sunt singurele care sunt
alcătuite numai din sunete natu-
Fii creativ rale (adică nu au armură).

Scrie pe portativ, pe caiet, notele corespunzătoare treptelor indicate prin cifre în cele trei tonalități învățate:
Do Major, Sol Major și Fa Major.
j j j j j j j j
42 œ œ œ œ œ œ œ
I III V VIII VIII VII VI VI VI V IV III II I

œ œ œ ˙ œ œ œ œ Œ
Cân - tă un pi - ți - goi Co - lo-n ză - voi Cu glas vi - oi.

Unitatea 5 65
7M
6M
Tonalitatea Sol Major
# w w w w # # w w
3M

& w w w w
Gama Sol Major

&Armura w w
& Semitonuri Intervale
## # # # # w w w w w ww w w ## # ww w ww w
# w w
I II III IV V VI VII VIII I III V VIII
# &&& &&&ww &&& w w ww w w w w w ww w
& ∑ & w w
3M3M3M 6M6M6M 7M7M7M
I III V VIII

Exersează!
• Intonează exercițiul de mai

jos:
 
• Cântă la pian gama Sol Major
 folosind digitația notată pe
 portativ.

• Intonează cântecul de mai jos, pe note și pe cuvinte, apoi marchează tonica


cu o bătaie ușoară în bancă. do re mi fa sol la si do1 re mi fa sol la si do2
Cocorico  
# j j     
Melodie franceză 5
4 3 2 1 3 2 1


& 44 œ œ Jœ œ
Allegretto
 
A Allegretto B

œ œ œ œ œ œ œ Œ œ
J
œ
1 2 3 1 2 3 4 5
Co - co - ri - co, co - co - ri - co! Voi - ci le jour, nous

#
Co - co - ri - co, co - co - ri - co! Un co - co - șel în

œ. œ œ œ œ œ œ œ Lucrăm împreună
& œ œ œ Œ J R J J J J œ J œJ œ Œ
dit
zori
le
de
coq,
zi
De
Cân -
son é - cla - tant
tă mi - nu - nat
co - co
co - co
-
-
ri,
ri,
co - ri - co!
co - ri - co!
• Împărțiți-vă în două grupe și
intonați în canon acest cântec.
#
& œJ . œ œ œ œ œ
J œ œ œ œj œ Œ
R J J J J
Pa
O -
- res - seux,
ra-i de
rends - toi
scu - lat,
bien
hai
vite
la
à
trea -
tes
bă,
tra - vaux!
co - pii!
Știai că…?
# j r j j j j Œ
Tonalitatea Sol Major are
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ o sonoritate luminoasă, op-
timistă. Compozitori precum
Co - co - ri - co - co, co - co - ri - co - co! J.S. Bach, W.A. Mozar t,
Co - co - ri - co - co, co - co - ri - co - co!
F. Schubert au ales-o pentru
lucrările lor.
Audiază!
Ascultă un fragment din Mica se-
Mica serenadă

Allegro
Allegro

  
Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart
renadă (partea a IV-a) de Wolfgang
Amadeus Mozart, urmărește partitu-


ra și marchează cu o bătaie din pal-
me de fiecare dată nota alterată: fa #. 
etc.

Fii creativ

  
Continuă fragmentul alăturat
în tonalitatea Sol Major. Into-
nează melodia obținută. E pri - m - va - r pe câm - puri, pe-a - lei, Ne-n - ve - se - lesc mu - guri i mie - lu - ei.

66 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


7M Tonalitatea Fa Major
  
     
6M
Gama Fa Major
I II III IV V VI VII VIII Armura Semitonuri Intervale
w w ww w w ww w
3M
w ww w
&b w w w &&b&b b wb wb w w w
&&b & &&b &
wb wb ww w w w w w ww w
3M3M3M 6M6M6M 7M7M7M
I III V III

Exersează!
• Intonează exercițiul demai jos:   • Cântă la pian gama Fa Major


folosind digitația notată pe
portativ.

• Intonează pe note și pe cuvinte cântecul de mai jos:


Sing a Smiling Song do re mi fa sol la si do1 re mi fa sol la si

& b 44 Œ j j j j œ œ j j œj œj œ œ œ. œ
1 2 3 4 1 2 3 4
Versiune în limba română: Florentina Chifu Muzica: Piotr Ilici Ceaikovski
œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ . . . 5 4 3 2 1 3 2 1
When you have a bu - sy, bu - sy day, here is how to turn your work to

. œ. . . . ˙ Povestea unei
œ. œ œ œ
Da - că ai vreo - dat' o zi mai grea, Nu te su - pă - ra, nu te-m - buf -

&b ˙ j j œj œj œ œ œ. œ. œ. œ œ. Œ
œ œ . . capodopere
play, Here's a lit - tle re - ci - pe that can't go wrong, Just sing a smi - ling song.
na, Ia - tă o re - țe - tă ca - re nu-i de râs: doar cân - tă c-un su - râs.
Cântecul de mai sus face
parte din coloana sonoră a fil-
Audiază! mului animat Sleeping Beauty
(Frumoasa din pădurea ador-
Ascultă Simfonia nr. 6, Pastorala, Partea I, de Ludwig van Beethoven, scrisă mită), produs de Studiourile
în tonalitatea Fa Major și marchează tonica bătând ușor în bancă. Walt Disney. Muzica acestui
U
œ. œ œ œ j
Allegro ma non troppo

b 2 ‰ œ œ Ó ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
film este preluată din baletul
& 4 œ œ. œ œ œ œ œ ˙
. J etc.
cu același nume de Piotr Ilici
Ceaikovski. Frumoasa din pă-
durea adormită este un balet
Fii creativ îndrăgit de public, având o
durată de aproximativ trei
Continuă fragmentul de mai jos în tonalitatea Fa Major. Intonează melodia ore, fără pauze. Baletul a fost
obținută. compus în 1889 și, alături de

  
Spărgătorul de nuci și Lacul
Lebedelor, redefinesc muzica
de balet.
Fru - moa - sa a - teap - t ca-n ceas ne - ti - ut S fie tre - zi - t cu un s - rut.

Tehnologia
te învaţă muzică! Intră de pe tabletă, telefon, laptop sau PC pe Chrome Music Lab, aplicație ce
îți permite să creezi propriile cântece. Deschizi aplicația, dai click pe Experiments,
folosești sunetele, tonalitățile și ritmurile dorite pentru a crea un cântec, apoi îl salvezi și îl poți trimite prietenilor tăi.
Poți compune așa cum îți dorești, ba chiar îți poți transforma propriile desene în muzică. Nu trebuie să te loghezi sau
să îți faci cont. Intră pe site: http://g.co/songmaker și începe să compui.

Unitatea 5 67
Structura gamelor minore
Amintește-ți !
Structura gamelor minore (TSTTTSTTT)
Intonează exercițiul următor, apoi răspunde la întrebările
Semitonuri Intervale Variante
de mai jos.
   între treptele I–III: 3m
 între treptele
între treptele I–VI: 6m Naturală
II–III, V–VI
între treptele I–VII: 7m
• Din ce sunete este formată scara muzicală a melodiei din
exercițiu?
II–III, V–VI,
3m, 6m, 7M Armonică
• Unde
sunt plasate semitonurile în această scară muzicală?
VII–VIII

• Ce altă gamă are aceleași semitonuri, dar altfel așezate? II–III, VII–VIII 3m, 6M, 7M în urcare Melodică

Reține !
Sunetele folosite în exercițiu sunt aceleași ca în tonalitatea Do Major, pentru că la minor este relativa lui
Do Major. Deși sunt aceleași sunete, sunt așezate în altă ordine, având noi relații între trepte și o altă tonică:
sunetul la. Semitonurile se află între treptele
II–III și V–VI. Treapta I formează cu treapta a 7m
la minor natural Arpegiul
III-a terță mică, iar cu treptele VI și VII, sextă 6m
mică, respectiv septimă mică. Noile relații în- 3m
tre trepte redau o altă atmosferă, o sonorita- &
w w w w w w w w &
w w w w
te specifică. Gamele minore au trei variante:
naturală, armonică și melodică. I II III IV V VI VII VIII

Exersează!
  
• Intonează exercițiul alăturat: 
• Intonează cântecul de mai jos:
Vai, săracul pui de cuc!
   
Allegretto
Lucrăm împreună
 
A
      
B Muzica: Nelu Ionescu

     
1. Vai s - ra - cul pui de cuc pui de cuc pui de cuc În v z - duh el ar zbu - ra
• Împărțiți-vă în două grupe și
intonați în canon acest cântec.
 
2. St -n p - du - re pe bu - tuc pe bu - tuc pe bu - tuc

            Fii creativ
ar zbu - ra ar zbu - ra Nu-l a - ju - t ni - me - nea ni - me - nea ni - me - nea.
Scrie pe caiet, pe portativ,
melodia corespunzătoare trepte-
Audiază! lor de mai jos indicate prin cifre.
       
I III V V VI VIII V IV IV


Ascultă un fragment din baletul Lacul lebedelor, de Piotr Ilici Ceaikovski, și
marchează de fiecare dată tonica cu un pocnet din degete. Ho - ra ma - re s-a por - nit, To i flă - c

4 ˙ œ œ œ j
œ œ œ œ . œJ . œJ . œ œ œ œ œ ˙  ‰ œ œ œ .. ˙         
1. I III V V VI VIII V IV IV III III II I II III I

&4
Ho - ra ma - re s-a por - nit, To i flă - c - ii ve - seli au ve - nit.

68 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Gama la minor armonic
7M
6m

  
Semitonuri Intervale

     3m 3m 6m 6m 7M 7M secunda
secunda

           
m rit
m rit
          
I
3m
II III IV V VI VII VIII
       

Reține !
Treapta a VII-a a gamei la minor armonic este alterată suitor, astfel vom avea semitonuri între treptele II–III,
V–VI și VII–VIII. Gama minoră armonică va avea între treapta I și a III-a, terță mică, între treptele I și a VI-a sextă
mică, iar între treapta I și a VII-a septimă mare. Între treptele VI și VII se formează o secundă mărită.

Exersează!
Din lumea muzicii!
• Intonează exercițiul de mai jos.

• Intonează piesa de mai jos pe note și pe cuvinte.


Pletoase sălcii Muzica: Felix Mendelssohn Bartholdy

Andantino

Andantino

 
Îi scal - dă, săl - cii, crengi în vad, Le

    

 
poar - tă-n - cet o boa - re li - nă și su - nă va - lea

 
Peer Gynt este o compoziție
    muzicală pentru orchestră și
ne - tih - nit, Ple - toa - sa sal - ci - e sus - pi - nă. cor compusă de Edvard Grieg în
1874, având ca inspirație opera
Audiază! cu același nume scrisă de scrii-
torul norvegian Henrik Ibsen.
Ascultă Cântecul lui Solvèjg, de Edvard Grieg, și descoperă treapta a VII-a Reprezentant de frunte al școlii
alterată suitor și formând varianta armonică a gamei la minor. naționale norvegiene, compozi-
Cântecul lui Solvèjg din suita Peer Gynt torul Edvard Grieg (1843–1907)

œ œ œ œ œ , oglindește în opera sa peisajul


& 44 œ .. œ œ œ œ œ
Andante Muzica: Edvard Grieg
œ J J J J J œ œ
J J
insolit al fiordurilor. Concertul
J pentru pian și orchestră în la
1. Va tre
tre
-
-
ce
ce
și
și
iar -
toam -
na
na,
și-a -
un
pril
an se
va ve - ni,
va-m - pli - ni,
și-a
un
- minor și muzica de scenă Peer
j Œ œ .. .. œj # œj œ œ œ œ #œ Gynt sunt cele mai cunoscute lu-
& œJ Jœ œJ # œ œ œ œ ˙ J J J J crări ale sale. Folosind resursele
expresive ale gamei la minor,
pril va ve - ni. Eu te aș - tept me - reu, dra - gul
an se va-m - pli - ni. Vai i - ni - ma ți-am dat, te aș - compozitorul evocă în frag-
j œ œ œ j œ. j U
mentul intonat tristețea unei

& œ J # œJ œ . j . œ. œ œ. Œ
1. 2.

œ J J J œ œ . J œ ˙ fete care își așteaptă de multă


vreme iubitul.
meu mult do - rit, Te port me - reu în gând.
tept ne-n - ce - tat De Eu do - rul tău eu cânt.

Unitatea 5 69
Gama la minor melodic
7M
6M

        Semitonuri Intervale
        
    
3m 6M 3m7M 6M 7M

   
  
3m          
I II III IV V VI VII VIII VIII VII VI V IV III II I

Reține !
Treptele VI și VII ale gamei la minor melodic sunt alterate suitor, astfel vom avea semitonuri între treptele II–III
și VII–VIII. Gama minoră melodică va avea între treapta I și III, terță mică, între treptele I și VI sextă mare, iar între
treapta I și VII septimă mare. Gama la minor melodic în coborâre devine naturală (se folosește becarul pentru a
reveni la sunetele naturale pe treapta VI și VII).

Exersează! La izvor
p j j
Lento(lent,
Lento (lent,lin,
lin,domol)
domol)

• Intonează & 44 œ œ œ . j j
Versurile și muzica: Ion D. Vicol
cântecul alăturat pe
œ œ j j œ œ œ. œ œ #œ #œ œ. ‰
note și pe cuvinte marcând cu œ œ œ œ
bătăi din palme sunetele alte- În pă - du - re su - nă la iz - vor, Pe-n - se - rat, un cân - tec de dor,

j ‰ œ œj œj œ . j œj œj # œj # œj œ .
& œ n œ n œj œ . j j j ‰
rate suitor.
• Scrie pe caiet intervalele care se œ œ œj œj œ œ . œ
găsesc în prima măsură. Zi - ce un flu - ier doi - na lui cu drag Și îi răs - pun - de frun - za cea de fag.

• Intonează fiecare melodie ală-

& 42 œ # œ # œ œ œ œ
turată scriind pe caiet diferența
de caracter dintre acestea și ase- nœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœœœ ˙

& 42 œ œ œ œ œ œ
mănările lor. Menționează tona-
litatea în care este scrisă fiecare œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ ˙
melodie.
Bula dublă Au același număr
Învață să înveți de sunete

„Bula dublă” este un organizator Au semitonuri Au același număr Au semitonuri


între treptele III– de T și de ST (vari- între treptele II–III,
grafic folosit pentru gruparea ase- IV, VII–VIII anta naturală) V–VI
mănărilor și deosebirilor între două
elemente. „Bula dublă” cuprinde Terță mare Tonalități Au arpegiul pe Tonalități Terță mică
între treptele I–III majore aceleași trepte minore între treptele I–III
două cercuri sau ovale de care sunt
corelate prin linii alte cercuri sau ova- Sextă mică
Sextă mare Au o tonică
le mai mici situate la mijloc, în cele între treptele I–VI,
între treptele I–VI (dar diferită)
varianta naturală
din mijloc scrii asemănările. În cele
Au aceleași Septimă mică
exterioare, vei scrie particularitățile Septimă mare
sunete când sunt între treptele I–VII,
fiecărui termen sau deosebirile. între treptele I–VII
relative varianta naturală
Iată „Bula dublă” completată Au trei variante:
pen­tru tonalități majore și tonalități Realizează pe caiet „Bula dublă” pentru tonalitățile naturală, melodică,
armonică
minore. Do Major și la minor.

70 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Tonalitatea mi minor
Descoperă ! 
7M Gama mi minor melodic

       
      
6M

Fiecare tonalitate majoră  


are o relativă minoră, aflată cu
3m
o terță mică mai jos decât ma- I II III IV V VI VII VIII VIII VII VI V IV III II I
jora. Gama Sol Major va avea ca
relativă gama mi minor. Exersează!
• Intonează exercițiul de mai jos:
# w w w w    
Gama Sol Major
& w w w w  
I II III IV V VI VII VIII
terță mică
descendentă
• Intonează cântecul de mai jos și descoperă varianta gamei mi minor pe care
o ilustrează.
Gama mi minor
7m
Drum bun
  
      
6m
Tempodi
dimarcia
marcia
# 2F
Tempo

j j j j j j
Muzica: Ștefan Nosievici

œ # œj j j j j Œ
Refren
& 4 j œ
I II III
3m
IV V VI VII VIII
œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ
Drum bun, drum bun, to - ba ba - te Drum bun, bravi ro - mâni

# w #
& w w w & j œj # œj œj j œj # œj œj j j
n œ œ œj œj
Œ
Arpegiul
œ œ œ
I III V VIII Cu sa - cul le - gat în spa - te, Cu ar - me - le-n mâini.

# f r j j j j
7M Gama mi minor armonic
& .. œJ . œ œj œ œ œ j
œ œj œ œ œ œ œ Œ
   J
      
6M

1. Fi - e zi cu soa - re, Sau ce - rul no - ros,

# r
& œJ . œ œj œ œ œ œj œj œj j j Œ ..
I II III IV V VI VII VIII

J œ œ j œ
œ
3m

Fi - e ploi, nin - soa - re, Noi mer - gem vo - ioși.

Audiază!
• tonalității
Ascultă piesa Valurile Dunării, de Iosif Ivanovici, și descoperă varianta
mi minor pe care o ilustrează. Știai că…?
Versuri: Aurel Felea Valurile Dunării Valsul Valurile Dunării a


fost scris de un român, Io-

 
Tempo di
Tempo divalse
valse Muzica: Iosif Ivanovici

sif Ivanovici, compozitor și
  
 dirijor de muzică militară.
Valsul s-a bucurat de un
O bar - c pe va - luri plu - te -


nu nu e vân - tul, nici Du - succes imens în țară și pes-
    te hotare, de la apariția sa
în anul 1880 și până astăzi.
- te u - or Dar ci - ne în - gâ - A fost interpretat prima
- n - rea nu-i E doar lo - p - ta -
oară la Expoziția Universală
 
1. 2.
de la Paris, în anul 1889.
   
- n un cân - tec de dor. O lui.
- rul i cân - te - cul

Unitatea 5 71
Tonalitatea re minor
Relativa gamei Fa Major este re minor.

  
Gama Fa Major
     

terță mică
descendentă Gama
7 m Gama re minor natural Arpegiul 7 M re minor armonic

    w w    
6m 6m
     &b w w     
3m 3m
Compozitorul francez
I II III IV V VI VII VIII I III V VIII I II III IV V VI VII VIII Georges Bizet a compus
7M Gama re minor melodic muzica de scenă la piesa de

                 
6M teatru Arleziana de Alphon-
se Daudet. La început, Bizet
prelucrează o melodie ve-
3M che: Marșul regilor, cântec
I II III IV V VI VII VIII VIII VII VI V IV III II I
francez de Crăciun.
Exersează!
• Intonează exercițiul de mai jos, observă alterațiile și stabilește care variantă
a gamei re minor este ilustrată de cântec. Portofoliu
Treceți batalioane române (Ardealul)
Marciale
Marciale
j j j , j
& b 42 j j j
Ascultă pe internet Con-
œ Jœ œ j j œ œJ
***

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ certul pentru două viori în re


œ minor, de Johann Sebastian
1. Un cân - tec is - to - ric ne-a - du - ce a - min - te, Că fra - ții în
Bach. Vizionează live același
‰ œj .. œ j j j
&b œ œ œ
J J ˙ œ œ œ œ œ œj œ j j
œ œ
concert. Scrie pe caiet care
dintre variante ți-a plăcut
veci vor fi frați, Un cân - tec de lup - tă bă - trân ca U - mai mult. Cum te-ai simțit

j j j ‰ œj ..
atunci când ai fost prezent(ă)
&b œ œ œj œ j j
1. 2.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ.
în sală?

ni - rea, Voi, com - pa - tri - oți, as - cul - tați, Un tați.


• Scrie motivele care te-au
făcut să te simți diferit.
Marșul regilor • Schimbă impresii despre

& b 44 œ ≈ œr œj. r j ≈ œr œ
Tempo di
Tempo dimarcia
marcia(mișcare
(mișcarede
demarș)
marș) Muzica: Georges Bizet concert cu colegii tăi.
r œ œ
œ œ. œ œ. œ .
Ce ma - tin, fai ren - con - tré le train, De trois grands

,
Azi în zori tre - cea un lung con - voi Cu trei mari

j j
& b œJ œ œ œj œ œ œœœœœ œ.
≈ œr œj. œr œj. r
œ
œ Știai că…?
Rois qui al - laient en voy - a - ge, Ce ma - tin, j'ai ren - con - tré le
regi mer - gând pe drum în frun - te, Azi în zori tre - cea un lung con -
j
I mnul țăr ii noastre,
& b œ. ≈ œr œ œ œ œ œj œj œ
Fine Deșteaptă-te, române, este
J œ ˙ scris în tonalitatea re minor.
train, De trois grands Rois des - sus le grand che - min.
voi Cu trei mari regi mer - gând în frun - tea lui.

72 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Recapitulare
Amintește-ți scările mu-
zicale învățate la începutul

Sc

te
ne
ăr
acestei unități, cuprinse în 1. Bicordii

id

su
in
organizatorul grafic de mai 1. Tricordii

3
2. Bitonii

in
2
su

id
jos și răspunde la întrebări. 2. Tritonii

ne

ăr
Sc
te
• Care dintre scările pre-
zentate este cea mai Moara modurilor Moduri
simplă? de 2–5 sunete de 2–5
• Dar cea mai amplă? sunete
• Care este diferența dintre
tricordii și tritonii?

te

Sc
1. Pentacordii 1. Tetracordii

ne

ăr
id
su
2. Pentatonii 2. Tetratonii

in
5
in

4
su
id

ne
ăr
Sc

te
Exersează!
• Intonează cele două cântece de mai jos:
Ai hai yo
 
   
Traducere: Florentina Chifu Cântec popular chinez
Tehnologia
   te învaţă muzică!
Ai hai yo, ai hai yo, ai hai yo hai yo Wen he tai yang dao ta di,
Soa - re bun i iu - bit, Câm - pu-ai în - ver - zit. În - c l - ze - te-al meu o - gor Instalează-ți pe telefonul mo-
 
 
bil un soft gratuit pentru a exersa
  scări modale și tonale, inclusiv cu
Xin nian an yi jing dao Jia jia xin fu nong tian hao shou chung. ajutorul softurilor/platformelor
D - ne mult rod i spor A - nul vi - i - tor, Soa - re hr - ni - tor.
digitale:
Canon www.teoria.com,
Maestoso www.musictheory.com.

Maestoso Muzica: Antonio Caldara
  A
 B
   Lucrăm împreună
Drag ves - ti - tor, A - pril, bun so - sit! Iar - na sim - in -

      — Împărțiți-vă în trei grupe și



C
  intonați canonul fiind atenți
la dirijor, care dă intrarea
- du - te a fu - git Bi - ne-ai ve - nit, sol iu - bit! fiecărei grupe. După cum

• Intonați canonul împărțindu-vă în trei grupe (A, B, C). observați, intrarea fiecărei
grupe se face pe anacruză.
• Compară cele două piese și completează pe caiet următorul tabel:
Cântecul Începutul cruzic/ Măsura Scara folosită Impresii
anacruzic (modală/tonală)
Ai hai yo
Canon

Unitatea 5 73
Gamele tonalităților majore și minore studiate
• Observă organizatorul gra-
fic de mai jos și scrie pe ca- la Minor (natural)
& w w w w
iet tonalitățile majore cu o
alterație și relativele acestora. w w w w
• Scrie cum se formează gamele
majore și cum poți afla relati-
I II III IV
3m
V VI VII
Aflată cu o terță mai jos
VIII

vele acestora. Do Major


& w w w w w
• Transcrie gamele care nu au
nicio alterație.
w w w
I II III IV V VI VII VIII
5p
# Tonalități cu alterație b

Sol Major Fa Major


# w w w w w
& w w w w w &b w w w w w w
I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII

3m Relative 3m
mi minor (natural) re minor (natural)
# w w w
& w w w w w w &b w w w w w w w
I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII

Exersează!
• Intonează cântecul Bim, bom. La repetare, acompaniază la tamburină colegii care cântă vocal, așa cum îți arată
duratele de pe linia ritmică.
Bim, bom
              
Allegro ***

Cor

Bim Bom Bi - ri bi - ri bom Bi - ri bi - ri bim bom bi - ri bi - ri bom

Tamburin


       

Bim Bom bi - ri bim Bom bi - ri bim bom bi - ri bi - ri bom.


• Descoperă tonalitatea în care este scrisă fiecare dintre piesele: Canon (pag. 73) și Bim, bom. Scrie patru argumente
care să motiveze răspunsul tău. Rubricile tabelului de mai jos te vor ajuta să răspunzi.

Intervale formate de tonică și Caracter major/


Cântecul Tonica Armura Tonalitatea
treptele III, VI, respectiv VII minor
Canon
Bim, bom

74 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Audiază!
Ascultă piesa Promenada din suita Tablouri dintr-o expoziție, de Modest
Musorgski. Imaginează-ți ce lucrări a admirat compozitorul pentru a scrie aceas-
tă capodoperă.
Știai că…?
Unele persoane văd mu-
Tablouri dintr-o expoziție zica în culori. Fenomenul a
Muzica: Modest Musorgski
fost denumit cromestezie și
5 6 5 6
Allegro

&b 4 œ œ œ œ œ œ 4 œœ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œœ œ 4 este des întâlnit la cei care


gândesc vizual, în special la
artiști, și se manifestă prin
b 6 œœ 5 6 œ œ 5 etc.
& 4 œ œ œ œ œ 4 œ œ œœ 4 œœœ œœ 4 œ
asocierea unei culori cu un

œ œ œ œ œ œœœ anumit sunet.

Povestea unei capodopere


Tablouri dintr-o expoziție este o suită care cuprinde zece piese pentru pian. În anul 1874, Modest Musorgski
a vizitat expoziția dedicată lucrărilor arhitectului Victor Hartmann. Expoziția a produs o impresie extraordinară
asupra compozitorului căruia i-a venit ideea de a crea un ciclu de tablouri muzicale, după subiectele desenelor
lui Hartmann. Suita lui Musorgski este un exemplu de suită cu program care folosește imagini ale vieții reale
într-o formă originală.

Experimente cu sunete
Pornind de la proprietățile matematice ale structurii muzicii, oamenii de știință au experimentat și au reușit să
transforme muzica în imagini.
Matematicienii au construit
algoritmi complecși de calcul,
obținând programe compu-
terizate care transformă mu-
zica în imagini caleidoscopice
sau structuri geometrice în
continuă mișcare.

Proiect
Ziua Pământului
Împărțiți-vă în grupe de câte 6–8 elevi și organizați o expoziție de desene și fotografii prin care sărbătoriți
Ziua Pământului (22 aprilie). Fiecare grupă își va alege domeniul preferat. Invitați colegi, profesori, părinți și
reprezentanți ai Consiliului Local pentru a lua parte la acest eveniment.
PICTORII FOTOGRAFII ECOLOGIȘTII MUZICIENII
Realizați lucrări plastice Realizați o selecție Realizați o prezentare a fe- Selectați fragmente muzicale
care să prezinte frumusețile de fotografii și video- nomenelor care pun în pericol din diferite piese, potrivite ima-
Terrei. Folosiți tehnicile de clipuri care înfățișează sănătatea Pământului și a oame- ginilor vizuale pregătite de gru-
lucru preferate pentru a locuri pitorești din di- nilor. Găsiți soluții pentru rezol- pa pictorilor și cea a fotografilor.
scoate în evidență unicita- ferite zone geografice varea problemelor ecologice cu Veți realiza ilustrația muzicală pe
tea Planetei Albastre. ale Pământului. care se confruntă omenirea. care se vor derula imaginile.

Unitatea 5 75
Evaluare
1. Scrie pe caiet litera corespunzătoare răspunsului corect. (3 x 3p. = 9 puncte)
A. În gamele majore semitonurile se află între:
a. treptele a III-a și a IV-a, a VI-a și a VII-a;
b. treptele a II-a și a III-a, a VII-a și a VIII-a;
c. treptele a III-a și a IV-a, a VII-a și a VIII-a.
B. Relativele minore ale gamelor majore se formează:
a. la distanță de o cvintă ascendentă de tonica gamei majore;
b. la distanță de o terță descendentă de tonica gamei majore;
c. la distanță de o cvintă descendentă de tonica gamei majore;
C. Scara muzicală formată din cinci trepte succesive se numește:
a. scară pentatonică;
b. scară pentacordică;
c. scară tetracordică.

2. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul
aflat pe verticală, după model. (7 x 2p. = 14 puncte)
1 1. Tonalitate cu sonoritate veselă, optimistă, luminoasă.

2 B E C A R 2. Semn care anulează folosirea diezului sau a bemolului.


3. Scară muzicală formată din 5 sunete în succesiune prin salt.
3
4. Semn de alterație care ridică înălțimea unui sunet.
4
5. Succesiune de opt sunete așezate în ordinea înălțimii în cadrul
5 unei octave.
6 6. Sunet cu care începe și se termină o gamă.
7 7. Alterații notate pe portativ după cheia sol.
3. Scrie pe caiet, pe un portativ, gama Sol Major și relativa acesteia, mi minor natural (7 x 2p. = 14 puncte).

4. Scrie pe caiet, pe un portativ, arpegiul gamelor Do Major și Fa Major. (2 x 4p. = 8 puncte)

5. Scrie pe caiet denumirea notelor reprezentate pe portativul de mai jos. Scrie gama redată de acestea.
(8 x 2p. = 16 puncte)     
 
6. Intonează un cântec învățat în această unitate, în tonalitatea la minor armonic. (15 puncte)

7. Intonează un cântec a cărui melodie se bazează pe o scară modală învățată în această unitate.
(14 puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.

76 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Unitatea
6 Procedee
componistice simple
Ideile vin asupra mea direct de la Dumnezeu și nu numai
că văd teme distincte cu ochii minții, dar ele sunt și
îmbrăcate în formele, armoniile și orchestrațiile potrivite.
Johannes Brahms (1833–1897), compozitor german

Într-o piesă muzicală, sunetele nu sunt puse la voia în-


tâmplării. Sunetele muzicale sunt organizate în elemente
de structură care se combină într-o anumită ordine. Unele
fragmente se repetă pentru a fi bine înțelese și trăite intens
de ascultători, dar compozitorii introduc și structuri noi care
fac muzica atât de frumoasă și de spectaculoasă. Prin formă

• Dă un exemplu
de piesă muzicală
muzicală se înțelege modul în care se combină elementele
structurale ale melodiei.
în care există
fragmente care
se repetă. • De câte ori se
repetă primul
fragment al
Marșului lui
• Simetria reprezintă
unul dintre principiile
Radetzky?

fundamentale, comune
tuturor artelor.
Ce elemente simetrice
observi în fotografia
de mai jos?

Conținuturi
• Procedee componistice simple
• Repetiţia/schimbarea,
discursului
varierea

• Elemente de forme muzicale –


construcțiile mono-, bi-, tri-partite
(schema formală A, AB, ABA)
• Elemente de contextualizare
istorică și geografică a unor lucrări

Competențe vizate: 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2


Unitatea 6 77
Procedee componistice simple
Repetiția/schimbarea, varierea discursului

Descoperă !
• Ascultă cântecul de mai jos pe varianta digitală și bate din palme pe frag-
mentele care se repetă. Stabilește câte fragmente s-au repetat și de câte ori
Reține !
fiecare. Intonează cântecul pe note și pe cuvinte. Ideile muzicale, pentru a

Andante
De-a lungul Melodie populară
fi înțelese, trebuie repetate.
Repetiția stă la baza com­po­
  
Andante
   ziției muzicale. De cele mai
multe ori, repetările sunt par­

   
1.
țiale, dar există și fragmente
   muzicale întregi care se repe-
tă. De regulă, sfârșitul frazei

 
2.
muzicale aduce o schimbare.

Știai că…? Învață să înveți


De-a lungul este un dans po-
pular din zonele Bistrița-Năsăud Cum să compui o melodie
și Cluj, cu mișcare lentă, caracter
Grupurile de sunete care alcătuiesc mersul melodic formează enunțuri
solemn, în măsura de trei pătrimi.
Denumirea dansului provine de la muzicale, asemănătoare enunțurilor dintr-un text.
așezarea dansatorilor în coloană Într-un dialog, întrebările se intonează ascendent, iar răspunsurile des-
de perechi (de-a lungul unui șir). cendent. Același lucru se petrece și într-o melodie.
     
    
Exersează! Ci - ne flori vo - ioa - se pe câm - pii pre - sa - r ?

• Ascultă        
 
din nou piesa De-a lungul
și marchează cu pocnet din degete 
fragmentele care se repetă. Es - te mult do - ri - ta noas - tr pri - m - va - r .

• Intonează pe note piesa astfel: cân-


tă în gând fragmentele care se re- Întrebarea muzicală va avea mersul melodiei ascendent.
petă, intonează fragmentele în care Răspunsul muzical va repeta o parte din întrebare, apoi va avea mersul
au intervenit schimbări. melodiei descendent, terminat pe tonică, la fel ca în exemplul de mai sus.

Fii creativ
     
Compune o melodie care să    
  
răspundă la următoarea întrebare

Ci - ne-s oas - pe - ii pe flori cu pe - ta - le fi - ne?

muzicală. Copiază pe caiet măsuri- 


le date, apoi completează melodia. Flu - tu - ra i cu-a - ripi de-ar - gint i do - u al - bi - ne

78 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Varierea discursului
Descoperă !
Rosie, Darling Rosie
          Cântecamerican
  
Intonează pe note și pe cuvinte
cântecul alăturat. Găsește asemă-
nările și deosebirile dintre prima Ro - sie, dar - ling Ro - sie ha ha Ro - sie, Ro - sie, dar - ling Ro - sie ha ha Ro - sie

               
Ro - sie, dra - g Ro - sie Ro - sie, dra - g Ro - sie
măsură de pe primul portativ și pri-
    

ma măsură de pe al doilea portativ.
Scrie pe caiet ce se schimbă în al Way down yon - der in Bal - ti - more ha ha ha Ro - sie need no car - pet on my floor ha ha Ro - sie
doilea portativ. Am o ca - s în Bal - ti - more N-am ne - vo - ie de co - vor

Reține !
Varierea discursului înseamnă repetarea unei fraze muzicale introducând schimbări ale ritmului, ale melodiei, ale
măsurii, ale tonalității sau ale armoniei, care să îmbogățească discursul muzical. Varierea poate fi doar ornamentală
sau poate schimba caracterul piesei. În exemplele de mai jos vei vedea cum realizează compozitorul W.A. Mozart
variațiuni* ale piesei Ah, vous dirai-je, Maman, în limba engleză Twinkle, Twinkle Little Star.

  
        
     

                    
Allegro

I. În această variantă, Mozart realizează alte I         
combinații ritmice, introducând pauze și  
contratimpi pe jumătate de timp pentru a                  
pune în evidență sunetele neaccentuate.  
Allegro

II             
II. Varianta a III-a propune o schimbare de
   
metru binar cu cel ternar, dar și schimbări  
melodice și de formule ritmice.
               
 

Adagio
   
                 
  Adagio      
Adagio
       
III. Varianta a IV-a introduce o variație a tem-    
III         
poului. Mișcarea Allegro este schimbată cu    
Adagio.

5

             
        
          
5

 Allegro   
         
  
IV          
IV. Pe lângă varieri ale ritmului, Mozart schim-
    
bă tonalitatea piesei care devine minoră. 

Audiază!
• Ascultă piesa Bolero, de Maurice Ravel, și numără de câte ori se repetă fiecare dintre cele două fraze muzicale ale
temei. La fiecare repetiție, sunt folosite diferite orchestrații pentru a crea o creștere gradată a trăirilor. Piesa Bolero
este un exemplu de variere a discursului prin schimbarea armoniei.

*Variațiuni: ornamente sau schimbări aplicate unei melodii pentru a o îmbogăți și pentru a întări o idee.

Unitatea 6 79
Exersează! Povestea unei
• Intonează pe note și pe cuvinte Odă bucuriei, grandiosul final al Simfoniei
capodopere
a IX-a de Ludwig van Beethoven.
Odă bucuriei, reprezen-
Odă bucuriei tare muzicală a fraternității
universale, prin care compo-
zitorul german Ludwig van
Beethoven exprimă unul
dintre idealurile Revoluției
Franceze, își schimbă funcția
socio-culturală, devenind
prin Joyful, Joyful o rugăciu-
ne. Autorii americani aduc și
o schimbare de gen muzical
noului cântec care devine
din piesă clasică un gospel*.

Muzica în filme
• Intonează cântecul de mai jos și descoperă asemănările și deosebirile dintre
această piesă și Odă bucuriei.

Joyful, Joyful din filmul Sister Act II


   
   
Versiune în limba română: Florentina Chifu Muzica: Mark Halland și Bernie Herms
    
Joy - ful, joy - ful Lord we a - dore Thee God of Glo - ry, Lord of Love,

   
Domn al P - cii i-al Iu - bi - rii, Sla - v i - e, Domn ce - resc,

     
  
• Scrie
Hearts un - told like flo - wers be - fore Thee Hail Thee as the sun a - bove
pe caiet care dintre proce-

Pen - tru Ti - ne tran - da - fi - rii Su - fle - te - lor în - flo - resc.
deele de variere învățate au fost
      
folosite de compozitorii Mark 
Hall și Bernie Herms pentru a Melt the clouds of sin and sad - ness Drive the dark of doubt a - way
realiza piesa Joyful, Joyful.
       
Ma - rea nea - gr de p - ca - te O a - lungi cu un cu - vânt,

• Vizionează filmul Sister Act 2, o     


comedie muzicală din care face Gi - ver of im - mor - tal glad - ness Fill us with the light
parte piesa Joyful, Joyful. Filmul
      
D - ne da - ru - ri - le toa - te, Doar gân - duri cu - ra - te,
regizat de Emile Ardolino o are
    
în rolul principal pe actrița,   
cântăreața și compozitoarea Fill us with the light Oh, fill us with the light of day.
Whoopy Goldberg. Ascultă în D lu - mi - n i Iu - bi - re pe p - mânt.

întregime piesa Joyful, Joyful și


descoperă și alte procedee de
variere a discursului muzical.
• Cântă la pian Odă bucuriei, așa cum îți arată digitația scrisă deasupra și sub
portativ și vizionează filmul de pe varianta digitală.

*Gospel – muzică religioasă a negrilor.

80 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Elemente de forme muzicale
Construcțiile mono-, bi-, tri-partite
Într-o lucrare muzicală, sunetele Pic! Pic! Plouă!
se înlănțuie formând elemente de
Muzica și versuri: Florentina Chifu
structură care se combină într-o Perioada A
anumită ordine. Melodia poate fi  
  
fraza a
construită în diferite forme.
Prin forme muzicale se înțelege Plo - u cu stropi de roa - d no - u , Pes - te câm - pi - e, pes - te col - nic
modul în care se combină elemen-
 
 
fraza a'
tele structurale ale melodiei.
• Intonează cântecul alăturat și des- 
coperă câte fraze muzicale are. Spi - ce se scal - d -n boa - be de ro - u , Chea - m la joa - c no - r ii. Pic! Pic!

Reține !
• Intonează cântecul de mai jos și descoperă câte fraze muzicale are.
Menționează tonalitatea în care este scris. Intonează secunda mărită, speci-
fică gamelor minore armonice.
Prima melodie intonată Taffta Hindi
este formată dintr-o idee mu-
zicală numită perioadă. Piesa Perioada A Cântec arab

  
alcătuită dintr-o singură pe-

fraza a
rioadă muzicală are o formă
monopartită. O perioadă (A) Taf - fta Hin - di Taf - fta Hin - di
se compune, de obicei, din
fraza a'
      
 
două fraze. Prima frază este
de întrebare, a doua frază      
este de răspuns. A doua fra- Ne - gus - to - rul Taf - fta Hin - di La pa - lat s-a a - r - tat
See the ped - lar Taf - fta Hin - di He has silk for mai - dens fair
ză se sfârșește pe tonică, pe Perioada B
când prima frază se oprește
         
fraza b
pe o altă treaptă.
  
Cu m - t - suri i po - doa - be, Voa - luri cu fi - rul bro - dat
PERIOADA A From your door - ways come and bar - gain For my silk and la - ces rare

         
fraza b'

 
Fraza a Fraza a’
Vin prin - e - se - le a - ra - be ca s cum - pe - re în - dat'.
From your door - ways come and bar - gain For my silk and la - ces rare.

Reține !
Piesa Taffta Hindi este formată din două idei muzicale, numite perioade, având formă bipartită.

PERIOADA A PERIOADA B

Fraza a Fraza a’ Fraza b Fraza b’ A B

Unitatea 6 81
Tamburina

Allegretto
Allegretto

    
Muzica: Jean Philippe Rameau

   
          
Perioada A fraza a
• Intonează cântecul ală-
turat, descoperă în ce to-

Azi e s r-b - toa - re i iar su - n , Tam - bu - ri - na su - n ne-n - ce - tat.
nalitate este scris și câte
Perioada A fraza a'     
idei muzicale conține me-
  
          

lodia sa.


Așa cum poți vedea, ana- Pe fl - c i i fe - te îi a - du - n , Jo - cul s por - neas - c în - fo - cat.

    
    
cruza delimitează frazele Perioada B fraza b

muzicale.        
Culorile notelor apropi- Ti - ne - re - ea sal - t -n pas gr - bit, Pes - te sat se 'nal - chi - u - it

 
     
ate ca nuanță formează o Perioada B fraza b'
perioadă.    
 
   
Perioada A este formată
Via - a-i Vre - re i pu - te - re, Cu pri - vi - rea cu - prind fi - rea.


din fraza a (verde) și fraza a’

  
            
  
Perioada A fraza a
(verde-deschis).
Culorile albastru și albas-
tru-deschis reprezintă peri- Azi e s r - b - toa - re i iar su - n , Tam - bu - ri - na su - n ne-n - ce - tat,


           
oada B.
     
Perioada A fraza a'

Pe fl - c i i fe - te îi a - du - n , Jo - cul s por - neas - c în - fo - cat.

Reține !
Melodia este formată din trei fragmente, având formă tripartită: două idei muzicale A, B și al treilea fragment
care constă în reluarea primei perioade (verde, albastru, verde).

PERIOADA A PERIOADA B PERIOADA A

Fraza a Fraza a’ Fraza b Fraza b’ Fraza a Fraza a’

Forma ABA se compune din două elemente simetrice care încadrează un element median. Simetria repre-
zintă unul dintre principiile fundamentale, comune tuturor artelor. Este întâlnită în arhitectură, în poezie și în
proză, în pictură și în natură. În muzică este des folosită pentru a da stabilitate și echilibru discursului muzical.

Exerciții de declamație
Exersează!                

• Analizează și scrie pe caiet forma
pieselor Veniți cu toți dimpreună
1. Me - lo - di - a ca - re a - re for - m bi - par - ti - t i din do - u

             
2. Me - lo - di - a ca - re a - re for - m tri - par - ti - t Cu trei pe - ri -
(pag. 46), Odă bucuriei (pag. 80),
Vai, săracul pui de cuc (pag. 68),
pe - ri - oa - de e al - c - tu - i - t , Ce u - or o-n - ve i i foar -
Pe deal pe la Cornățel (pag. 63).
           
oa - de, pen - tru noi e fa - vo - ri - t . Si - me - tri - a ei ne-a - ju -

• Intonează următorul exercițiu


de declamație și stabilește for-
- te re - pe - de! A - re-o for - m cu - nos - cu - t : A B.
ma ritmică a acestuia. - t -a o cân - ta, A - re-o for - m cu - nos - cu - t : A B A.

82 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Recapitulare
• Intonează cântecul alăturat și
delimitează frazele și perioadele
Primăvara
Din colecția Petre Ciorogariu
Allegro
Allegro
 
din care este construită melodia
   
acestuia urmând indicațiile de    
deasupra portativului. Stabilește
forma melodiei. Pri - m - va - r , pri - m - va - r , Noi ie -

– bătaie ușoară pe bancă pentru      


perioada A     
– pocnet din degete pentru pe-
im la câmp a - fa - r , Fra - ii i su - ro - ri - le
rioada B
        
  
– bătaie din palme la sfârșit de
    
frază

Tra la la la la la la Când vin s r - b - to - ri - le Tra la la la la.
Lucrăm împreună
Împărțiți-vă în două grupe și intonați pe două voci această piesă. Prima grupă va cânta melodia principală, iar
grupa a doua va cânta aceeași melodie cu o terță mai jos.

Audiază! Țăranul vesel


Allegro animato Muzica: Robert Schumann

• Ascultă piesa Țăranul vesel, de


Robert Schumann, și delimitea-          
 
ză frazele și perioadele din care
este construită melodia urmând  
   
1. 2.

     

indicațiile de deasupra portati-
vului. Stabilește forma melodiei.
Folosește aceleași procedee de     
percuție corporală de la cânte-  
cul anterior.

Din lumea muzicii!


Robert Schumann (1810–1856) este un compozitor german, supranumit „poetul
pianului”, pentru sensibilitatea și expresivitatea compozițiilor sale care evocă momen-
te de joacă, de visare, de rugă, de suferințe și de bucurie. Creația sa este cuprinsă în
volumele Carnavalul, Album pentru tineret, Scene din pădure, Scene din lumea copiilor.
Caracterul programatic al pieselor sale rezultă din titlurile pieselor: Calul de lemn,
Visare, Copilul doarme, Arlechinul.

Proiect
Melodia noastră
Împărțiți-vă în grupuri de lucru de câte 5–6 elevi și realizați variațiuni ale exercițiului format din primele patru
măsuri din cântecul Primăvara. Efectuați schimbări ale ritmului sau ale melodiei. Intonați varianta obținută de
fiecare grupă, apoi uniți toate variantele într-o piesă. Înregistrați pe suport electronic piesa realizată.

Unitatea 6 83
Evaluare
1. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul
scris pe verticală. (8 x 2 p. = 16 puncte)

1 1. Tăcerile din muzică.

2 2. Un fragment muzical identic cu altul.

3 3. Final transformat al unui fragment.

4 4. Lucrare de forma AB.

5 5. Compozitorul care a scris Odă bucuriei.

6 6. Ornament adăugat unei idei muzicale.

7 7. Răspunsul dintr-o frază muzicală are mers ... .

8 8. Lucrare de forma ABA.

  
2. Scrie pe caiet din câte fraze și câte perioade este alcătuită melodia de mai jos. (2 x 7 p. = 14 puncte)

        
 
 
Di - ri, di - ri dim dam
 
dom di - ri dom
   Di - ri, di - ri dim dam
 
dom di - ri dom di - ri


dim dam dim dam dom di - ri dom di - ri dim dam dim dam dom di - ri dom.

3. Compară cele două portative și scrie pe caiet care sunt schimbările aduse de cea de a doua variantă.
(4 x 5 p. = 20 de puncte)
#
& 44 œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

 
4. Intonează un cântec de formă AB învățat în această unitate. (20 de puncte)
5. Compune o melodie răspunzând la următoarea întrebare muzicală. Copiază pe caiet măsurile date,

      
apoi completează melodia și intoneaz-o. (4 x 5 p. = 20 de puncte)
  
    
   
De sub no - rul cel pu - fos - Vi - ne, vi - ne F t Fru - mos.-
Vi - ne-n gra - b , cu-n - dr z - nea - l , C-a în - târ - zi - at la coa - l .

Punctaj maxim: 100 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.

84 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Unitatea
7 Genuri ale
muzicii culte
În muzică, instrumentele joacă rolul culorilor folosite de pictor.
Honoré de Balzac (1799–1850), scriitor francez

Frumusețea muzicii constă în varietatea stărilor sufletești,


a sentimentelor și a imaginilor pe care compozitorul le transmite
cu ajutorul sunetelor. Muzica instrumentală a apărut întâi sub
formă de acompaniament al muzicii vocale și apoi s-a constituit
în gen de sine stătător, prin transcrierea părții vocale pentru
diferite instrumente soliste. Miniatura instrumentală este un
exemplu de compoziție instrumentală în care conținutul de idei
și sentimente este exprimat într-o formă concentrată. Vei învăța

• Lagândul
ce te duce cu
cuvântul
și despre suită, gen muzical care a evoluat de-a lungul timpului
și nu încetează să farmece ascultătorii prin expresivitatea sa.
miniatură? Ce crezi
că denumește în
muzică?

• Care este diferența


dintre muzica vocală
și cea instrumentală?

• Dă exemple de
piese vocale și de
piese instrumentale
cunoscute.

Conținuturi
• Elemente de forme muzicale –
construcțiile mono-, bi-, tri-partite
(schema formală A, AB, ABA)
• Genuri: Miniatura instrumentală.
Suita. Suita modernă
• Elemente de contextualizare istorică
şi geografică a unor lucrări
• Elemente de tehnologie a informației
(utilizarea unor softuri digitale pentru
înregistrări audio/audio-video)

Competențe vizate: 1.2; 1.3; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.2


Unitatea 7 85
Miniatura instrumentală
Descoperă ! Prima întristare
Andantino
Andantino Muzica: Robert Schumman

• Ascultă       
5 4 3 2 3 1 5 3 5 2 4 5 5 4 3

  
piesa Prima întristare, de
Robert Schumann, apoi scrie pe   
caiet ce ai simțit audiind-o și ce 1 2 3 4 3 5 1 3 1 4 2 1 1 2 3

legatură există între titlu și muzi-   


 
1. 2.
2 3 2 1 2 3 4 2 4 3
că. Menționează forma muzicală       
a melodiei piesei. 1 1 2 3 4 3 2 4 2 3

Reține !
Miniatura instrumentală este o piesă de mici dimensiuni în care ideile și sentimentele sunt exprimate în­
tr-o formă concisă. De obicei, miniatura are formă monopartită, bipartită sau tripartită. Miniatura poate primi
un titlu sugestiv care induce un substrat programatic, așa cum am văzut la Robert Schumann. Compozitorul
Felix Mendelssohn Bartholdy creează două cicluri de miniaturi pentru pian intitulate: Cântece fără cuvinte, care
se înscriu, la rândul lor, în muzica programatică. Miniatura instrumentală se poate intitula simplu: miniatură.

Exersează!
• Cântă
ajuta.
la un instrument cu clape miniatura Prima întristare. Digitația scrisă sub portativ și deasupra acestuia te va

• Ascultă piesa nr. 4 din Cântece fără cuvinte de Felix Mendelssohn Bartholdy și scrie pe caiet ce imagini îți sugerează
această miniatură. Stabilește care este forma muzicală a melodiei acestei piese.

Cântece fără cuvinte


Nr. 4

Moderato
    
Moderato Muzica: Felix Mendelssohn Bartholdy

   

 

1. 2.

    

 
  


  

86 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Din lumea muzicii!
Compozitorul şi dirijorul german Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) s-a
născut la Hamburg. La 17 ani scria capodopera Visul unei nopţi de vară, având ca text
comedia lui William Shakespeare. Opera sa cuprinde simfonii, concerte, uverturi,
miniaturi, lieduri. Ca dirijor, a restituit publicului meloman, după aproape un secol
de uitare, creaţia marelui compozitor Johann Sebastian Bach.

• Ascultă și intonează pe note miniatura de mai jos.


Miniatura pentru pian Povestea unei
Andantino Muzica: Sabin Drăgoi
capodopere
 1 1 4 3 2 1 3 4 3 2 1 3 5 1 1 4 3 2 1 3 4 3 2 3 1 1

5 5 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3 5 5 5 2 3 4 5 3 2 3 4 3 5 5


Allegro moderato
          
Volumul Miniaturi pentru pian de Sabin Drăgoi cuprinde mici piese pentru

             
pianiștii începători, printre care întâlnim prelucrarea unei cunoscute piese de 
Timotei Popovici: Cântec de primăvară.
•            
piesa intitulată Moment muzical nr. 3 de Franz Schubert și bate ușor
AscultăAllegro moderato

          
în bancă pe fragmentele care se repetă.
 
Moment muzical nr. 3
         
7

      
Allegro moderato
 
Allegro moderato
  
 
      
   
 
   
Muzica: Franz Schubert

 
            
7
 

                        

   Culegerea Șase momente
    
13

 
                 
7

 
muzicale a compozitorului

      german Franz Schubert este

  
o colecție de șase piese scur-
   Moment
  muzical   Nr. 3 șiobservă alternarea frag-
13

 în întregime piesa
• Ascultă 
te (miniaturi) pentru pian.

mentelor în tonalitate minoră cu fragmentele  în tonalitate


  majoră.
  Perioa- Mișcările și tonalitățile în care
au fost scrise piesele sunt di-
 minor-major
  continuă până la finalul piesei. Reascultă piesa exe-
da A este scrisă în re minor, perioada B este scrisă în Fa Major și această
    
13
ferite. Culegerea a fost publi-
 exercițiul următor.
cutând 
   unul
alternanță
Pregătește două șervețele:  albși altulcolorat. cată în anul 1824 sub forma
unui album de Crăciun.
În timp ce asculți piesa, flutură șervețelul alb pe fragmentele minore, iar
șervețelul colorat pe fragmentele majore, apoi completează rubricile tabe-
lului de mai jos pe caiet.

Nr. de fragmente minore Nr. de fragmente majore Impresiile tale

Unitatea 7 87
Suita
Audiază!
• Audiază piesele Air și Allegro din Suita Muzica Apelor a compozitorului german
Georg Friedrich Händel și notează pe caiet tonalitatea în care sunt scrise și
mișcarea aleasă de compozitor pentru fiecare piesă.

Air din Suita Muzica apelor


Adagio
Adagio Muzica: Georg Friedrich Händel
4
& b 4 œ. œ œ. œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ ˙
etc.
Allegro
Allegro

&b œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œœœœœœ


œ œ œ œ œ œ etc.

Reține !
Suita este o lucrare muzicală instrumentală alcătuită din mai multe părți scrise în aceeași tonalitate, dar con-
trastante prin caracter și prin mișcare. În evoluția suitei s-au conturat două tipuri: suita preclasică și suita modernă.
Suita preclasică s-a dezvoltat la începutul secolului al XVIII-lea, fiind o suită de dansuri care conținea patru
dansuri obligatorii: alemandă, curantă, sarabandă și giga. La acestea se adaugă alte dansuri (libere) ca: menuet,
gavotă, badinerie. Principalele caracteristici ale suitei preclasice sunt:
1. un dans în mișcare lentă este urmat de unul mișcat, unul în măsura binară este urmat de altul în măsura
ternară;
2. succesiunea binar/ternar și rar/mișcat a dansurilor aduce un real contrast de mișcare și nuanță expresivă;
3. forma bipartită este predominantă;
4. dansurile sunt compuse într-o singură tonalitate.
german francez spaniol englez

Alemanda Curanta Sarabanda Giga

moderat vioi rar vioi

Audiază!
• Audiază Alemandă de Johann
Sebastian Bach, Curantă de
Alemanda
Moderato
Moderato Muzica: Johann Sebastian Bach

& b 44 œj b œ . œ œ
Georg Friedrich Händel, Sara-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
bandă de Arcangelo Corelli și
Gavotă de Johann Pachelbel,
apoi completează tabelul de etc.

pe pagina alăturată.

88 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Curanta nr. 7
Allegro
Allegro Muzica: Georg Friedrich Händel
Exersează!

  • Ascultă piesele Curanta nr. 7 și
Sarabandă.
    • Repetă audiția și dirijează în
timp ce asculți.

Sarabanda • Amintește-ți tactarea măsu-


rii de trei pătrimi și gesturile

Largo (Larg, foarte rar) Muzica: Arcangelo Corelli

Largo (Larg, foarte rar)

 
dirijorale învățate la pagina
 11. Execută corect gestul de
 
avânt și de atac pentru intrarea
   
 
instrumentiștilor.
 etc.
• Nu uita de termenii de mișcare,
aceștia sunt foarte importanți
Gavotă și variațiuni în interpretare. Piesa Curanta
Allegretto

 
se execută rapid (Allegro), iar

Allegretto Muzica: Johan Pachelbel
 
 
Sarabanda foarte rar.
• Adaptează-ți gesturile dirijorale
    pentru a reda mișcarea fiecărei
 piese.
• Ascultă fiecare piesă și adau-
Menuet gă interpretării și termenii de

 Allegretto
nuanță pe care i-ai observat.
 
Muzica: Johann Sebastian Bach
Folosește gesturi ample spre
înainte pentru forte și gesturi
 
apropiate de corp pentru pia-
1. 2.

   no.

• Ascultă piesa Hornpipe din suita


Muzica apelor de Georg Friedrich Piesa Mișcarea Măsura Impresiile tale
Händel. Această suită a fost compu- Alemanda
să pentru regele George I al Angliei, Curanta
cu ocazia unei croaziere pe Tamisa. Sarabanda
Hornpipe este un vechi dans scoțian,
Gavota
cu caracter sprinten și face parte din
cele 25 de piese ale acestei suite. Menuet

Hornpipe din Suita Muzica apelor


#
Allegretto
,
Muzica: Georg Friedrich Händel
Știai că…?
œ œ œj œ œ œj œ œj œ œ œ œj œ œj œ œ œ œj œJ œ œ
Allegretto

& 43 œ œ œ J œ
Georg Friedrich Händel a călă-
torit în Italia, unde a rămas timp

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ
de doi ani pentru a studia muzica.

& œJ J J œ œ . œj ˙ Œ Arcangelo Corelli a fost unul dintre


profesorii lui.
etc.

Unitatea 7 89
Suita modernă
Suita modernă a apărut în secolul al XIX-lea și este diversificată.

Suita modernă

Suita dintr-o lucrare scenică Suita simfonică Suita de dansuri (folclorică)

Muzica Muzica Muzica


pentru teatru pentru balet pentru film
a. Suita dintr-o lucrare scenică (muzică pentru teatru, balet, film)
Visul unei nopți de vară
Marș nuptial
1

& 44 ˙ œ . # œj œ
Allegrovivace
Allegro vivace Muzica: Felix Mendelssohn Bartholdy Suita Mihai Viteazul, compu-
œ nœ
œ. œ. . œ. œ. œ.
œ œ œ œ
˙ œ. œ
să de Tiberiu Olah, reprezintă
ƒ coloana sonoră a filmului cu
j
&˙ œ. Œ
același nume realizat de regizo-
#œ œ œ nœ œ ˙ œ œ. œ ˙ œ rul Sergiu Nicolaescu în 1971.
etc. Suita se remarcă prin măreție
și lirism adaptate momentelor
œ œ œ œ
2

& 44 ˙ œ.
J
œ œ œ œ .. œ œ ..
R R
œ œ œ filmului. Fragmentele muzi-
cale dedicate momentelor de

œ œ .. œ ˙ œ œ œ #œ. œ œ
biruință (ieșirea la mare, intra-
& œ .. R R œ. nœ œ œ œ œ rea triumfală în Alba Iulia) sunt
etc. maiestuoase. Fragmentele care
Suita Visul unei nopți de vară ilustrează lumea feerică a comediei lui William evocă începutul secvențelor de
Shakespeare. Această suită cuprinde 10 piese, cele mai cunoscute fiind: bătălie sunt dinamice, se deru-
Nocturna – piesa care ne poartă în universul magic al naturii adormite în lează pe fondul unui marș care
care apar spiriduși și zâne. începe cu semnale de bucium,
Marș nupțial – piesa care marchează solemnitatea festivității căsătoriei per- specifice folclorului nostru.
sonajelor principale.

Suita Mihai Viteazul


# 4 Lento œ #œ œ nœ œ #œ œ
Muzica: Tiberiu Olah

œ #œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ ˙
& 4 ˙. œ œ #œ œ ˙ n˙
Lento
w

#
& ˙ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ ˙

# 4 ,
œ œ. œ œ œ œ œj. r
Tempo
Tempodi
dimarcia
marcia

& 4 œr œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ

œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ j., œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ
3

# œ
. .
& œ œœ œœ . œ R
etc.

,
3

# œ. œ œ. œ œ œ œ ˙
œ œ . –œ manual j œ œa.VI-aœ œ . œ œ
3

œ . muzicală
&Educație œ œ œpentru
3

90 œ . clasa
R etc.
Muzica în filme
• Filmul Mihai Viteazul se află pe locul trei în topul celor mai vizionate filme
românești din toate timpurile și a fost distins cu 8 premii ale Asociației
Cineaștilor din România. Tiberiu Olah a obținut premiul pentru muzică.
• Vizionează partea I a filmului și ascultă piesele care fac parte din această
suită. Descoperă momentele în care au fost folosite fragmentele muzicale
de la pagina 90.

b. Suita simfonică sau instrumentală care are la bază o povestire sau o descriere
Acest gen se înscrie în curentul programatic prin expresivitatea discursului muzical, care pune în evidență ideile
poetice sau filosofice, imaginile care l-au inspirat. Compozitorul rus Nikolai Rimski Korsakov transpune fragmente din
cartea 1001 de nopți în suita Șeherezada, realizând o adevărată capodoperă.

Suita simfonică Seherezada Știai că…?


Muzica: Nikolai Rimski Korsakov
#
Andantino Suita Seherezada are patru
œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
Andantino

& 68 œ œ œ J
j
œ œ œ
părți: Marea și corabia lui Sindbad,
Prințul Kalendar, Prințul și prințesa,

#
Festival la Baghdad.
j
& œ . œ œ œ œ œ œ . œ œj œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œj
etc.

Suita simfonică Prin Munții Apuseni, de Marțian Negrea, este inspirată de frumusețea munților noștri și constituie
una dintre cele mai frumoase pagini de muzică românească. Suita are patru părți: Pe Arieș în Sus, Cetățile Ponorului,
Ghețarul Scărișoara, Izbuc.
Ascultă ultima parte, care poartă denumirea dată de localnici apelor subterane ce izvorăsc în preajma Cetății
Ponorului. Ritmul avântat, mișcarea rapidă, melodia luminoasă creează senzația unui fond continuu ce ilustrează
curgerea apelor.

c. Suita de dansuri (folclorică) Șase dansuri populare româ­nești


este o suită de 6 piese scurte com-
Șase dansuri românești puse de Béla Bartók, în 1915, și cu-
& 42 j j
Allegro moderato Muzica: Béla Bartók
j #œ # œ œ >œ nœ œ
prinde: Jocul cu bâta, Brâul, Pe loc,
œ œ œ >œ œ œ œ >œ Buciumeana, Poarga* româneas-
că, Mărunțel. În 1917, a orchestrat
&œ œ j œ Œ aces­te dansuri pentru ansamblu
œ œ œ œ >œ œ œ. œ œ. œ ˙ mic. Piesele au la bază 6 melodii
transilvănene pentru vioară.

Împărțiți-vă în grupe de câte patru membri. Fiecare echipă va realiza o


Lucrăm împreună lucrare plastică inspirată de una dintre suitele audiate. Prezentați lucrările
celorlalte echipe. Acestea vor încerca să descopere care dintre suite a fost ilustrată. Realizați o expoziție cu lucrările
plastice executate.

Poarga – dans românesc rapid și plin de viață, jucat în Beiuș

Unitatea 7 91
Recapitulare
Învață să înveți
Ciorchinele
Ciorchinele te ajută să stabilești legături între elementele studiate, să faci comparații și clasificări. În centru, notezi
conceptul de referință, apoi trasezi sateliții acestuia și, de la fiecare, ideile derivate. Completează pe caiet ciorchinele
care prezintă suita.
Muzică
pentru
Curantă teatru
Alemandă Dintr-o
lucrare
Dansuri scenică
obligatorii

Suită Suită
preclasică modernă

Dansuri Suită
Suită
libere simfonică
Menuet

Proiect
Suita Mihai Viteazul
Împărțiți-vă în echipe de câte 4–6 elevi și vizionați împreună, pe internet, partea I a filmului Mihai
Viteazul–Călugăreni urmărind acțiunea și ascultând coloana sonoră.
Fiecare echipă va realiza un proiect în care va prezenta legătura dintre muzica realizată de compozitorul
Tiberiu Olah și scenariul realizat de Titus Popovici.
Prezentați corespondența muzică-text în momentele principale ale părții I a filmului.

1. Alegerea lui 3. Începutul campa-


Mihai ca domn 2. Întâlnirile cu niei antiotomane 4. Bătălia de la Călugăreni –
Atitudinea lui Mi- contesa genoveză Atacarea garnizoa- punctul culminant al primei
hai în fața sultanului Rossana Viventini nelor turcești de pe părți a filmului
Murad al III-lea. Cum redă muzi- Dunăre. Scenele de luptă sunt sus­ți­
Cum redă muzica ca trăirile celor două Cum sunt marcate nute dramatic de muzică.
atmosfera seraiului personaje (dragos- mu­z i­c al scenele de Cum este redată muzical înain-
în care trăia sultanul? tea înfiripată care nu luptă? tarea trupelor otomane, a trupelor
se poate împlini)? române și lupta propriu-zisă?

92 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Evaluare
1. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul
scris pe verticală. (6 x 2 p. = 12 puncte)

1 1. Suita modernă reprezentată de muzică pentru


teatru, balet sau ... .
2
2. Suita este executată de ... .
3 3. Al treilea dans obligatoriu din suita preclasică.
4 4. Al doilea dans obligatoriu din suita preclasică.
5. Primul dans obligatoriu din suita preclasică.
5
6. Piesă de mici dimensiuni în care ideile sunt ex­
6 primate într-o formă concisă.

2. Stabilește valoarea de adevăr (A – adevărat, F – fals) a enunțurilor următoare. (5 x 2 p. = 10 puncte)


a. Alemanda este un dans german cu mișcare moderată.
b. Suita simfonică are la bază dansuri populare.
c. Părțile suitei preclasice sunt contrastante, ca expresie și mișcare.
d. Miniatura are formă monopartită, bipartită sau tripartită.
e. Sarabanda este un dans spaniol cu mișcare vioaie.
3. Copiază exercițiul pe caiet. Unește compozitorii (coloana A) cu operele pe care le-au compus (coloana
B) și naționalitatea acestora (coloana C). (6 x 3 p. = 18 puncte)
A B C
Felix Mendelssohn Bartholdy Șase dansuri românești german
Franz Schubert Visul unei nopți de vară român
Tiberiu Olah Suita Muzica Apelor rus
Georg Friedrich Händel Suita Șeherezada german
Nikolai Rimski-Korsakov Prima întristare german
Robert Schumann Suita Mihai Viteazul maghiar
Béla Bartok Șase momente muzicale german
1
4. Recunoaște piesa de mai jos, apoi scrie pe caiet titlul și numele compozitorului acesteia. (25 de puncte)

& 44 ˙ œ . # œj œ
Allegro vivace

œ nœ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
ƒ
˙ œ. œ
j
&˙ œ. #œ œ œ nœ œ œ œ. œ ˙
Œ
˙ œ etc.

5. Cântă la un instrument cu clape o piesă învățată în această unitate. (25 de puncte)


Punctaj maxim: 100 de puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Unitatea 7 93
Recapitulare finală I Gave My Love a Cherry
• Intonează cântecul I Gave My
Love a Cherry și marchează cu
I Gave My Love a Cherry (I-am dat iubitei)
Allegretto Cântec scoțian
bătăi din palme sincopele.

• Intonează piesa Cântec de joc cu


acompaniamentul de tobă notat
I
I-am
gave my love
dat în dar
a
iu
cher ry
bi tei
that
ci
has
re
no
e
stone
moi,
I
i-un
pe linia ritmică. Menționează to-
nalitatea în care este scris cânte-
cul. Intonează cântecul în canon
gave my love a chick en that has no bone, I gave my love a
cu doi colegi. pui cu ochi m r ge le i pe ne noi, I-am dat iu bi rea
• Scrie pe caiet denumirea inter-
valelor notate pe portativ.
• Completează pe caiet tabelul de
mai jos cu date din cântece.
Cantechas
ring that
mea cu un i
de
no joc
end, I
nel, i
gave my love a
mi-a cân tat cu
ba by with
gla su i de
no cry
clo po
ing.
țel.

Presto
Cântec de joc
***
AA BB CC

Ve
Ve sel
sel ee cân
cân te
te cul
cul Cantecfoc,
ce-l de joc
cân ii cu
ce-l cân cu
foc, Cân
Cân tt cob
cob za
za re,
re, hai,
hai, cân
cân tt ss joc.
joc.

Tob
Tob

A B C

Zum,
Vezum,
Zum, sel ezum,
zum, zum,cân zum,
te cul
zum, zum,
ce-l
zum,cânzum,
i cuzum,
zum, foc, zum,
zum, zum, Cân cân tt cu
tcâncob cu za foc,
re, hai,
foc, cân
cân tt sss joc
joc.
joc

Tob

Forma Început Scara modală/ Impresiile


Cântecul Măsura
melodiei cruzic/anacruzic tonală tale
Cântec de joc Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, cân t cu foc, cân t s joc
I Gave My Love a Cherry

Lucrăm împreună
• Împărțiți-vă în trei grupe și
cântați în canon Cântec de joc.
Moderato

• Intonați exercițiul de mai jos


pe grupe. Scrieți pe caiet în ce
A
tonalitate este scris exercițiul Di-ri dam di-ri dim di-ri dam di-ri dim
și gama corespunzătoare
acesteia. B

• Acompaniază-i pe colegii tăi


cu trianglul urmărind desene-
Di-ri dom di-ri dam di-ri dom di-ri dam

le de deasupra portativului.

94 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


œœœ œ œœ œ

h.
œœ j
œ œ œ. œœ œ œœœ

j
œ.
œœœ
• Găsește drumul băiatului spre
sala de concerte, știind că aces- œ œ
ta trece prin căsuțele în care se œ œ
găsesc combinații ritmice care
formează patru timpi. Scrie-le pe
un portativ pe caiet și încadrea-
ză-le în măsuri de patru pătrimi.
Citește-le ritmic. œœœ
• Realizează trei improvizații ritmi-
ce pornind de la formula ritmică
œ œ
aflată în prima căsuță prin care
œ œœ œ
œ œ œŒ
trece drumul băiatului. Scrie-le
pe caiet și citește-le ritmic. ‰e ‰e ‰e ‰e

Proiect
Ziua Europeană a Muzicii
Ziua de 21 iunie a fost declarată pentru prima dată Ziua Muzicii în Franța, în anul 1982, devenind mai târziu Ziua
Europeană a Muzicii, la inițiativa compozitorului și jurnalistului francez Maurice Fleuret. Acest eveniment reprezintă un
motiv de bucurie pentru întreaga lume, știind că muzica, prin beneficiile ei, ne îmbogățește și ne înfrumusețează viața.
Poți organiza împreună cu prietenii și colegii tăi un eveniment prin care să sărbătoriți Ziua Europeană a Muzicii.
Împărțiți-vă în echipe de 4–6 elevi și pregătiți câte o înregistrare care să prezinte muzica din diferite țări ale Uniunii
Europene.
Amintiți-vă melodiile studiate aparținând diferitelor popoare, intonați-le și înregistrați-le cu telefonul mobil sau
cu un aparat foto.
Scrieți pe o foaie A3 informații despre compozitori din Europa și despre opera lor.
Prezentați înregistrările și proiectele realizate, apoi organizați o expoziție cu acestea, ca într-o galerie de artă.
Turul galeriei
Un reprezentant al grupei va fi ales ca ghid și va sta lângă
posterul realizat.
Membrii grupelor vizitează galeria, adresează întrebări și pot
face observații sau alte propuneri pe care le consemnează în sub-
solul foii.
Fiecare grupă își reexaminează posterul și îl poate îmbunătăți
valorificând observațiile făcute de colegi.

Evaluare finală 95
Evaluare finală
1. Completează pe caiet căsuțele cu literele corespunzătoare cuvintelor din definiții. Descoperă cuvântul
scris pe verticală. (8 x 2 p. = 16 puncte)

1 1. Gamă care are terță mică între treapta I și a III-a.


2. Variantă a gamei minore care are alterată treapta
2 a VII-a.
3 3. Piesă instrumentală de mici dimensiuni.
4. Succesiune de patru sunete muzicale care repre-
4 zintă treptele I, III, V, VIII ale gamei.
5. Grup de sunete neaccentuate cu care începe
5 o piesă.
6 6. Exerciții de încălzire a vocii.
7. Prelungirea unui sunet cu legato și deplasarea
7 accentului de pe timpul tare pe cel slab (neac-
centuat).
8 8. Piesă care vestește nașterea Domnului Iisus.

2. Scrie pe caiet numele compozitorilor din ilustrațiile de mai jos. (5 x 3 p. = 15 puncte)

3. Scrie, pe caiet, denumirea notelor reprezentate de clapele albe de mai jos.


Scrie denumirea tonalității pe care acestea o redau. (8 x 2 p. = 16 puncte)

4. Scrie, pe caiet, gama Sol Major și relativa sa, mi minor. (2 x 10 p. = 20 de puncte)


5. Intonează un cântec învățat în clasa a VI-a tactând măsura. (23 de puncte)

Punctaj maxim: 100 de puncte.


Se acordă 10 puncte din oficiu.

96 Educație muzicală – manual pentru clasa a VI-a


Programa școlară poate fi accesată la adresa:
http://programe.ise.ro.
Manualul este prezentat
în variantă tipărită
și în variantă digitală.
Varianta digitală are un
conținut similar celei tipărite.
În plus, cuprinde o serie de
activități multimedia interactive
de învățare (exerciții interactive,
jocuri educaționale, animații,
filme, simulări).

Tradit, ie din 1989

ISBN 978-606-33-4208-0

S-ar putea să vă placă și