Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ


Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

CLASA a VI-a

PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

Nr. Domenii de conținut Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. specifice
1. Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 Structura gamelor majore (varianta naturala) 16 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Structura gamelor minore (natural, armonic și 9, 10, 11, 12,
melodic) 13, 14, 15, 16,
Arpegiul major și minor pe tonică 17, 19
Armura
Tonalități cu o alterație constitutivă
Moduri de 2-5 sunete
Anacruza, sincopa, contratimpul
Procedee componistice simple (repetiția/schimbarea,
varierea discursului)
Elemente de forme muzicale - construcțiile mono-,
bi-, tri-partite (schema formală A, AB, ABA), genuri
- Suita, Miniatura instrumentală
2. Aspecte culturale 1.3; 3.1; 3.2 Elemente de interconectare între limbajul muzical și 3 1, 2, 18
eteronomice și cel literar (accente metrice, ritmuri poetice)
interdisciplinare
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ
Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL al II-lea
CLASA a VI-a

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conţinut specifice învăţare ore

Aspecte Elemente de 1.1;1.3;3.1; 3.2 - exerciţii de intonaţie; Cântece –Pe lângă plopii 1 1 Probe
culturale contextualizare - interpretare vocală la fără soț, Sara pe deal, practice,
eteronomice și istorică și geografică unison; Revedere, La mijloc de orale
interdisciplinare a unor lucrări - discuții libere asupra codru des Observare
conținutului afectiv și ideatic - fişe, instrumente sistematică
Muzica şi literatura al unor lucrări Audiţii –Eminescu – Ion
- audiţii muzicale; Aldea Teodorovici

Muzica şi istoria 1.1;1.3;3.1; 3.2 - exerciţii de intonaţie; Cântece –Cuvântul lui 1 2 Probe
- interpretare vocală la Ion Roată, Jurământ la practice,
unison; Putna, etc. orale
- discuții libere asupra - fişe, instrumente Observare
conținutului afectiv și ideatic Audiţii –Cântece sistematică
al unor lucrări patriotice
- audiţii muzicale;
Elemente de Game:
limbaj muzical Gama la minor 1.1; 2.2; 3.1 - exerciţii de reproducere,
(armonic și melodic) comparare şi recunoaştere a - manual, fişe,
înălţimii sunetelor muzicale, instrument, CD-player Probe
- intuirea auditivă a Cântece –La izvor 1 3 practice,
sonorităţii gamei la minor Audiţii – orale
(natural, armonic, melodic) Observare
- exerciţii de citire şi sistematică
reprezentare grafică a gamei
la minor;
- solfegiere
- exerciţii de sesizare a
expresivităţii intervalelor
caracteristice gamelor;
- analiza gamei
- audiţii muzicale
- recunoaşterea în audiţii a
caracterului major sau minor

Gama Sol Major 1.1; 2.2; 3.1 - exerciţii de scriere a gamei; Probe
- descoperirea auditivă a - manual, fişe, 1 4 practice,
sonorităţii specifice gamelor instrument, CD-player orale
majore; Cântece - Românul – Observare
- solfegiu; C.Porumbescu sistematică
- audiţii muzicale; Audiţii – Mica serenadă
- exersarea gamei la un – W.A.Mozart.
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor între Do Major şi
Sol Major;

Gama mi minor 1.1; 2.2; 3.1 - intonarea gamei şi a - manual, fişe,


arpegiului; instrument, CD-player
- exerciţii de scriere a gamei; Cântece – Cântec de Probe
- descoperirea auditivă a toamnă – D.G.Kiriac, 1 5 practice,
sonorităţii specifice gamelor Codrule, codruţule – orale
minore; D.G.Kiriac. Observare
- solfegiu; Audiţie – Concert pentru sistematică
- audiţii muzicale; vioară în mi minor –
- exersarea gamei la un F.M.Bartholdy.
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor cu Sol Major dar
şi cu la minor;

Gama Fa Major 1.1; 2.2; 3.1 - intonarea gamei şi a - manual, fişe, Probe
arpegiului; instrument, CD-player practice,
- exerciţii de scriere a gamei; Cântec –Copilul şi 1 6 orale
- descoperirea auditivă a floarea – J.Brahms. Observare
sonorităţii specifice gamelor sistematică
majore;
- solfegiu;
- exersarea gamei la un
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor cu Sol Major şi
Do Major;
- exerciţii de transpunere în
cele 3 game majore învăţate;

- intonarea gamei şi a - manual, fişe, Probe


arpegiului; instrument, CD-player practice,
Gama re minor 1.1; 2.2; 3.1 - exerciţii de scriere a gamei; Cântec – Frunză verde 1 7 orale
- descoperirea auditivă a dintre vii – după Titus Observare
sonorităţii specifice gamelor Cerne, Revedere, Pe sistematică
minore; lângă plopii fără soţ
- solfegiu;
- audiţii muzicale;
- exersarea gamei la un
instrument sau pe claviatura
desenată;
- descoperirea asemănărilor şi
deosebirilor cu Fa Major dar
şi cu celelalte game minore
învăţate;
Probe
Tonalităţi majore şi 1.1; 2.2; 3.1 - exerciţii de intonaţie; Cântece însuşite la acest 1 8 practice,
minore - interpretare vocală la capitol, audiţii orale
-consolidare- unison, canon Manual, CD-player Observare
- audiţii muzicale sistematică
- recunoaşterea în audiţii a
caracterului major sau minor
- jocuri muzicale
Cântece – melodii din
- exerciţii de intonaţie; folclorul copiilor, cântece Probe
Moduri de 2-5 sunete 1.1; 2.2; 3.1; 3.2 - interpretare vocală la unison de leagăn, cântece 1 9 practice,
- audiţii muzicale; populare orale
- observarea unor structuri Audiţii - Observare
modale oligocordice și Kevin Rudolf - Let It Rock sistematică
pentatonice în lucrări Robbie Williams – Angels
muzicale pop – rock Bruno Mars – It Will Rain
Elemente de forme Probe
muzicale - - exerciţii de intonaţie; Cântece - Alunelu’, practice,
construcțiile mono-, 1.1; 2.4 - interpretare vocală la unison Sârba pe loc, Popas, S-a orale
bi-, tri-partite - audiţii muzicale; dus cucul, Copilul şi 1 10 Observare
(schema formală A, - descoperirea auditivă a floarea, La mijloc de sistematică
AB, ABA), temei muzicale; codru des.
- utilizarea unui vocabular
îmbogăţit cu termeni muzicali
noi;
Procedee
componistice simple - exerciţii de intonaţie; Cântece – Valsul, Trageţi Probe
(repetiția/schimbarea, - interpretare vocală la unison hora etc. 1 11 practice,
varierea discursului) 1.1; 2.4 - audiţii muzicale; Audiţie – Simfonia orale
- descoperirea auditivă a Surpriza, p II – J.Haydn Observare
temei muzicale; sistematică
- utilizarea unui vocabular
îmbogăţit cu termeni muzicali
noi;
Probe
- exerciţii de intonaţie; Cântece - Cântec de 1 12 practice,
Anacruza 1.1; 2.3; 3.1 - interpretare vocală la unison leagăn, Popas, orale
- audiţii muzicale; Deşteaptă-te române etc. Observare
- exerciţii de citire ritmică; sistematică
- exerciţii de recunoaştere a
anacruzei;
Probe
- exerciţii de intonaţie; Cântec – Oda bucuriei, 1 13 practice,
- interpretare vocală la unison Cielito lindo – melodie orale
Sincopa 1.1; 2.3 - audiţii muzicale; mexicană. Observare
-pe timpi - exerciţii de citire ritmică; - manual, fişe, sistematică
- exerciţii de recunoaştere a instrument.
sincopei;
- exerciţii de formare a
sincopelor pe timpi;

- exerciţii de intonaţie; Cântece – Brâul Probe


-pe jumătăţi de timp. 1.1; 2.3 - interpretare vocală la unison amestecat – Pretorian practice,
- audiţii muzicale; Vlaiculescu, Vine badea 1 14 orale
- exerciţii de citire ritmică; pe cărare - melodie Observare
- exerciţii de recunoaştere a populară. sistematică
sincopei; Audiţii – Dans ungar –
- însoţirea melodiei cu bătăi J.Brahms, Menuet –
ritmice; Bocherini.
- manual, fişe, instrument
CD-player
- exerciţii vocale; Cântece – Hop şi-aşa, Probe
Contratimpul 1.1; 2.3 - citire ritmică; Zice baciul, Mândru-i practice,
- solfegiu; jocul Haţegana orale
- jocuri muzicale; Audiţii Observare
- audiţii muzicale; - Rapsodia română Nr 1- 1 15 sistematică
- intonare vocală la unison; G.Enescu
- exerciţii de recunoaştere a – cântece populare –
contratimpului; Lăutarii din Chişinău
- manual, fişe,
instrument.
Genuri muzicale Probe
culte: - audiţii muzicale Audiţii - Moment 1 16 practice,
- receptarea unor teme muzical – R.Schumann, orale
Miniatura 1.3; 2.4; 3.1 muzicale celebre miniaturi de Fr. Chopin, Observare
instrumentală - delimitarea auditivă a - manual, fişe, sistematică
genului muzical; instrumente.
- exprimarea preferinţelor
muzicale
Audiţii: Probe
- audiţii muzicale Menuet de Bocherini, 1 17 practice,
- recunoaşterea genului în Marş nupţial – orale
Suita 1.3; 2.4; 3.1 audiţii F.M.Bartholdy, Observare
- utilizarea unui vocabular Allemanda, Couranta, sistematică
îmbogăţit cu termeni muzicali Sarabandă şi gigă –
noi J.S.Bach, Arleziana –
G.Bizet, Muzica apelor –
G.Fr.Haendel, Suită de
dansuri folclorice, Suita
Sătească – G.Enescu
Probe
Aspecte Elemente de - exprimarea unor păreri -Coloane sonore ale unor 1 18 practice,
culturale interconectare între 1.1; 1.3; 3.2; 3.2 personale despre fondul filme de genuri diverse orale
eteronomice și limbajul muzical și muzical utilizat în produse (comedii, drame, Observare
interdisciplinare cel literar multimedia (film, jocuri, animație) sistematică
publicitate, etc) - Coloane sonore ale unor
- exerciţii de intonaţie; filme de desene animate
- interpretare vocală la
unison;
- discuții libere asupra Cântece:
conținutului afectiv și ideatic T. Popovici - Luncile s-au
al unor lucrări deșteptat ;
- audiţii muzicale; Ciobănaş cu trei sute de
- observarea relației muzică - oi (cântec popular)
literatură F. Schubert - Cântec de
leagăn
N. Oancea - Pitpalacul
Recapitulare finală Probe
- exerciţii de intonaţie; Cântece însuşite în clasa 1 19 practice,
Intervale, game, - interpretare vocală la a VI-a orale
formule ritmice, 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; unison; Audiţii
genuri muzicale 2.3; 3.1; 3.2 - audiţii muzicale
- jocuri muzicale
Repertoriu de cântece

S-ar putea să vă placă și