Sunteți pe pagina 1din 1038

PARTEA I

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 475 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 12 mai, 2022

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor


și infrastructurii, nr. 443/2022 privind aprobarea
Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului
generat de traficul rutier aferente drumurilor principale
din administrarea Companiei Naționale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere — S.A..................................... 3–1037
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind aprobarea Planurilor de acțiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier aferente drumurilor
principale din administrarea Companiei Naționale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.*)
În temeiul prevederilor art. 66 lit. a) din Legea nr. 121/2019 privind evaluarea
și gestionarea zgomotului ambiant, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite


prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului
generat de traficul rutier aferente drumurilor principale din administrarea
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,


Sorin Mihai Grindeanu

București, 28 aprilie 2022.


Nr. 443.

*) Ordinul nr. 443/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din
12 mai 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 3

ANEXĂ

Planurile de acţiune pentru sectoarele de drum care cad


sunt incidenţa Legii 121/2019 privind evaluarea si
gestionarea zgomotului ambiant, aflate în adminsitrarea
CNAIR SA

2022
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

INTRODUCERE

Prezentul document reprezintă Planurile de acţiune pentru 267 de sectoare de drum care cad
sunt incidenţa Legii 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, aflate în
adminsitrarea CNAIR SA.

AUTORITATEA RESPONSABILĂ
Autoritatea responsabilă de realizarea cartării strategice a zgomotului şi de întocmire a
planurilor de acţiune este Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR
S.A.) din cadrul Ministerului Transporturilor.
CNAIR S.A. desfăşoară în principal activităţi de interes public naţional, în domeniul administrării
drumurilor naţionale şi autostrăzilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

CADRUL LEGISLATIV
În prezent, în România, este în vigoare Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi
gestionarea zgomotului ambiant.

VALORILE LIMITĂ UTILIZATE


Conform Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile, al Ministrului
Transporturilor, al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor
limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru
indicatorii Lzsn şi Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi
în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe
aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se
desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea
şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, valorile
limită utilizate sunt:

Lzsn – dB(A) Lnoapte – dB(A)


Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 Coloana 4 Coloana 5 Coloana 6
Surse de zgomot Ținta de atins Valori Surse de zgomot Ținta de atins Valori
pentru maxime pentru valorile maxime
valorile permise maxime permise
maxime permise pentru
premise anul 2012
pentru anul
2012
Străzi, drumuri și Străzi, drumuri și
65 70 50 60
autostrăzi autostrăzi

9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 5

1. A1 KM 10+600 - KM 30+510

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 10+600 – km 30+510 situat pe A1, autostradă de 120
km care leagă municipiul Bucureşti de Piteşti (DN7).
Lungime conform bornaj: 19 910 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 12 236 260
Aglomerare: Municipiul București
Sector de drum în aglomerare: A1, km 10+600 – km 11+056
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 11 031 Intersecţie CF 102, Pasaj superior


A A1 11 046 Intersecţie stradă în traversare, (UAT loc. Domneşti, UAT loc.
Chiajna)
A A1 11 440 Intersecţie stradă parte dreaptă, (UAT loc. Dragomiresti-Vale)
A A1 12 772 Intersecţie CF 100, Pasaj superior, ( UAT loc. Ciorogârla)
A A1 12 792 Intersecţie stradă în traversare, (UAT loc. Bolintin Deal)
A A1 13 237 Intersecţie stradă parte dreaptă, (UAT loc. Joiţa)
A A1 13 420 Intersecţie stradă parte dreaptă
A A1 18 784 Intersecţie stradă în traversare, (UAT loc. Ulmi)
A A1 23 035 Intersecţie stradă în traversare, (UAT loc. Bolintin Vale)
A A1 27 542 Intersecţie stradă în traversare
A A1 30 391 Intersecţie stradă în traversare

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 489 198 180 71 0 0 0 0 0 0
65 - 70 254 195 93 70 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 249 43 88 16 0 0 0 0 0 0
> 75 145 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Bolintin- 60 - 65 78 53 28 19 0 0 0 0 0 0
Deal 65 - 70 54 18 19 6 0 0 0 0 0 0
10
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 66 0 23 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 365 70 137 27 0 0 0 0 0 0
Ulmi 65 - 70 115 37 44 14 0 0 0 0 0 0
70 - 75 66 20 25 8 0 0 0 0 0 0
> 75 44 0 17 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 30 28 10 9 0 0 0 0 0 0
Bolintin-
65 - 70 35 29 11 8 0 0 0 0 0 0
Vale
70 - 75 46 0 13 0 0 0 0 0 0 0
> 75 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 4 47 1 17 0 0 0 0 0 0
Floresti-
65 - 70 49 85 18 31 0 0 0 0 0 0
Stoenesti
70 - 75 57 23 21 8 0 0 0 0 0 0
> 75 77 0 28 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 2 26 1 9 0 0 0 0 0 0
Bucuresti
70 - 75 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0
> 75 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 394 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 436 persoane
expuse peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 10+600 – km 30+510, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 7

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A1.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A1, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin
intermediul mas-media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România
Liberă nr. 8475 din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu
de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor
cinci (5) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de
acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un
exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Bucureşti,
Bolintin-Deal, Ulmi, Bolintin-Vale, Floreşti-Stoeneşti.

12
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Pentru sectorul de drum A1, km 10+600 – km 30+510 nu au fost depuse observaţii/ propuneri
în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A1, km 10+600 – km 30+510 se va realiza
prin montarea de panouri fonoabsorbante după cum urmează:
x km 27+200 – km 28+200 pe calea 1, zona localităților Ulmi și Bolintin Vale (direcția
București – Pitești)
x km 27+200 – km 28+400 pe calea II, zona localităților Ulmi și Bolintin Vale (direcția Pitești
– București).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 9

VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a


zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A1, km 10+600 – km 30+510:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 166 30 63 11 0 0 0 0 0 0
ULMI 65 - 70 42 2 16 1 0 0 0 0 0 0
70 - 75 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 25 27 8 8 0 0 0 0 0 0
BOLINTIN-
65 - 70 27 27 9 8 0 0 0 0 0 0
VALE
70 - 75 43 0 13 0 0 0 0 0 0 0
> 75 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că din totalul de persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru
indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant - Lzsn) beneficiază de
măsuri un număr de 99 locuitori, astfel:
x UAT Ulmi – 94 persoane
x UAT Bolintin Vale – 5 persoane
Pentru zgomotul din timpul nopţii > 60 dB (pentru indicatorul Ln) din totalul de persoane
expuse la zgomot, beneficiază de măsuri un număr de 99 locuitori, astfel:
x UAT Ulmi – 95 persoane
x UAT Bolintin Vale – 4 persoane

2. A1 KM 30+510 - KM 49+208

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 30+510 – km 49+208 situat pe A1, autostradă de 120
km care leagă municipiul Bucureşti de Piteşti (DN7).
Lungime conform bornaj: 18 698 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 8 619 110
Sectorul de drum este amplasat la șes avand următoarea schemă itinerară

14
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 30 391 Pasaj inferior strada care traverseaza A1, (UAT loc. Floresti-
Stoenesti, UAT loc. Gaiseni)
A A1 35 305 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada, (UAT loc.
Vanatorii Mici)
A A1 35 425 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada
A A1 39 239 Pasaj inferior strada care traverseaza A1, (UAT loc. Corbii
Mari)
A A1 42 043 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada
A A1 44 095 Pasaj inferior strada care traverseaza A1
A A1 47 335 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada
A A1 49 207 Pasaj inferior strada care traverseaza A1

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 389 119 151 46 0 0 0 0 0 0
55 - 60 159 40 61 16 0 0 0 0 0 0
60 - 65 85 18 34 6 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 31 5 12 2 0 0 0 0 0 0
70 - 75 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 16 20 7 7 0 0 0 0 0 0
55 - 60 25 17 9 6 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 19 9 7 3 0 0 0 0 0 0
Gaiseni 65 - 70 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 344 99 130 39 0 0 0 0 0 0
55 - 60 133 23 51 10 0 0 0 0 0 0
Com.
60 - 65 66 9 27 3 0 0 0 0 0 0
Floresti-
65 - 70 20 5 8 2 0 0 0 0 0 0
Stoenesti
70 - 75 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 11

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru


Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizării rezultatelor obținute se observă faptul că există 9 persoane expuse peste limita de
zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, iar pentru indicatorul Ln există 23 persoane expuse peste
limita de 60 dB.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 30+510 – km 49+208, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A1.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A1, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
16
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor două
(2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Floreşti-Stoeneşti şi
Găiseni.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Pentru sectorul de drum A1 km 30+510 - km 49+208 nu au fost depuse observaţii/ propuneri
în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A1, km 30+510 – km 49+208, se va realiza
prin montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul km 30+700 – km 32+700 pe calea 1, zona
localității Florești-Stoenești (direcția București – Pitești).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 13

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea poate fi facută o dată, pentru ansamblul măsurilor, sau distinct, pentru fiecare măsură.
În oricare dintre situaţii, simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor


Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot

VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a


zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A1, km 30+510 – km 49+208 în zona localităţii Floresti-Stoenesti:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 303 20 116 7 0 0 0 0 0 0
55 - 60 75 9 30 3 0 0 0 0 0 0
Com.
60 - 65 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Floresti-
65 - 70 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stoenesti
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că în zona localității Florești-Stoenești pentru indicatorul care are
în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant – Lzsn, vor beneficia de reducerea
18
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

zgomotului un număr de 20 persoane din 25 expuse peste valoarea de 65 dB. Pentru zgomotul din
timpul nopţii > 50 dB (pentru indicatorul Ln) minim 107 persoane din 136 expuse beneficiază de
aceeași măsură implementată.

3. A1 KM 49+208 - KM 70+460

I.DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 49+208 – km 70+460 situat pe A1, autostradă de 120
km care leagă municipiul Bucureşti de Piteşti (DN7).
Lungime conform bornaj: 21252 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 8 235 130
Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 49 207 Pasaj inferior, strada care traverseaza A1, (UAT loc. Corbii
Mari)
A A1 51 200 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada
A A1 51 720 Pasaj inferior, strada care traverseaza A1, (UAT loc. Uliesti)
A A1 55 957 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada
A A1 61 830 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada, (UAT loc.
Petresti)
A A1 63 674 Pasaj inferior, strada care traverseaza A1
A A1 70 450 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu o strada
A A1 70 457 Pasaj inferior, strada care traverseaza A1

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 213 23 94 10 0 0 0 0 0 0
55 - 60 68 60 28 26 0 0 0 0 0 0
60 - 65 43 49 18 21 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 46 18 20 7 0 0 0 0 0 0
70 - 75 48 0 19 0 0 0 0 0 0 0
> 75 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 15

50 - 55 37 19 15 8 0 0 0 0 0 0
55 - 60 37 60 16 26 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 43 49 18 21 0 0 0 0 0 0
Corbii Mari 65 - 70 46 18 20 7 0 0 0 0 0 0
70 - 75 48 0 19 0 0 0 0 0 0 0
> 75 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 95 0 43 0 0 0 0 0 0 0
55 - 60 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uliesti 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 82 3 36 1 0 0 0 0 0 0
55 - 60 22 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petresti 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
x În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 56 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 67 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 49+208 – km 70+460, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

20
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A1.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A1, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor trei (3)
UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Corbii Mari, Ulieşti şi
Petreşti.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 17

x prelucrarea datelor și informațiilor;


x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Pentru sectorul de drum A1 km 49+208 - km 70+460 nu au fost depuse observaţii/ propuneri
în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A1, km 49+208 – km 70+460 se va realiza
prin montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul: km 69+950 – km 70+450 pe calea 2 - UAT
Petresti (direcția Pitești – București).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A1, km 49+208 – km 70+460 in zona UAT Petresti:

22
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 58 0 25 0 0 0 0 0 0 0
55 - 60 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petresti 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că din totalul de 104 persoane expuse la zgomot > 50 dB (pentru
indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant - Lzsn) pe raza UAT
Petresti minim 36 persoane beneficiază de măsura implementată, în timp ce pentru zgomotul din
timpul nopţii > 50 dB (pentru indicatorul Ln), toate persoanele expuse beneficiază de aceeași măsură
implementată.

4. A1 KM 70+460 - KM 94+393

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 70+460 – km 94+393 situat pe A1, autostradă de 120
km care leagă municipiul Bucureşti de Piteşti (DN7).
Lungime conform bornaj: 23 933 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 9 253 480
Sectorul de drum este amplasat la șes avand următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 70 460 Pasaj superior traversare DN 61, (UAT loc. Petresti)


A A1 73 160 Pasaj superior traversare DJ 702D
A A1 77 271 Pasaj superior traversare DC 95, (UAT com. Crangurile)
A A1 85 772 Pasaj superior traversare DJ 702A, (UAT loc. Ratesti)
A A1 88 745 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu un drum de acces
A A1 89 486 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu un drum de acces
A A1 91 116 Pasaj inferior, strada care traverseaza A1, (UAT loc. Cateasca)
A A1 94 204 Pasaj imferior, traversare DJ 703B

23
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 19

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 189 60 85 27 0 0 0 0 0 0
55 - 60 89 39 40 18 0 0 0 0 1 0
60 - 65 42 19 19 9 0 0 0 0 0 0
All areas 65 - 70 33 16 15 7 0 0 0 0 0 0
70 - 75 27 0 12 0 0 0 0 0 0 0
> 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 55 21 25 9 0 0 0 0 0 0
55 - 60 25 29 12 13 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 19 14 9 6 0 0 0 0 0 0
Ratesti 65 - 70 22 10 10 4 0 0 0 0 0 0
70 - 75 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0
> 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 118 39 53 17 0 0 0 0 0 0
55 - 60 63 8 28 4 0 0 0 0 1 0
Com. 60 - 65 22 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Petresti 65 - 70 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 17 0 8 0 0 0 0 0 0 0
55 - 60 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Cateasca 65 - 70 5 6 2 3 0 0 0 0 0 0
70 - 75 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
24
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A1


x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.


În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 29 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 35 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 70+460 – km 94+393, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A1.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A1, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:

25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 21

1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor trei (3)
UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Petreşti, Răteşti şi
Căteasca.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 70+460 - km 94+393 nu au fost depuse observaţii/ propuneri


în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A1, km 70+460 – km 94+393 se va realiza prin
montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul: km 70+600 – km 71+100 pe calea 1 (direcția
București – Pitești), în zona localității Greci (UAT Petrești).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
26
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);


Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
respectiv hărtile de diferență de zgomot aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare
similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A1, km 70+460 – km 94+393:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 103 0 46 0 0 0 0 0 0 0
55 - 60 14 0 6 0 0 0 0 0 1 0
Com. 60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petresti 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că în zona localității Greci (UAT Petrești) vor beneficia de măsura
de instalare de panouri fonoabsorbante toate cele 28 de persoanele afectate, pentru indicatorul care
are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant – Lzsn, iar pentru zgomotul din timpul
nopţii > 50 dB (pentru indicatorul Ln), toate cele 47 persoane afectate beneficiază de aceeași măsură
implementată.

27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 23

5. A1 KM 94+393 - KM 106+500

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 94+393 – km 106+500 situat pe A1, autostradă de 120
km care leagă municipiul Bucureşti de Piteşti.
Lungime conform bornaj: 12 107 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 11 237 620
Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 97 615 Intersectie strada pe partea dreapta (UAT Cateasca)


A A1 97 634 Intersectie strada in traversare
A A1 99 295 Intersectie drum exploatare parte dreapta (UAT Oarja)
A A1 102 337 Intersectie DJ 503 in traversare(UAT Stefanesti)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 201 101 100 47 0 0 0 0 0 0
55 - 60 141 62 67 29 0 0 0 0 0 0
60 - 65 72 26 33 12 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 54 0 24 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 201 101 100 47 0 0 0 0 0 0
55 - 60 128 52 61 25 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 72 22 33 11 0 0 0 0 0 0
Cateasca 65 - 70 40 0 19 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Com.
55 - 60 13 10 5 4 0 0 0 0 0 0
Stefanesti
60 - 65 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
28
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

65 - 70 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.


În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 10 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 26 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 94+393 – km 106+500, au fost identificaţi factori
care determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care
se numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A1.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A1, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

29
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 25

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor două
(2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Căteasca şi Ştefăneşti.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 94+393 - km 106+500 nu au fost depuse observaţii/ propuneri


în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A1, km 94+393 – km 106+500 se va realiza prin
montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul: km 106+000 – km 106+500 pe calea 1 (direcția
București – Pitești) în zona localității Recea (UAT Căteasca).
30
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.


Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A1, km 94+393 – km 106+500:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 242 55 118 26 0 0 0 0 0 0
55 - 60 142 0 67 0 0 0 0 0 0 0
Com. 60 - 65 28 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Cateasca 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că in localitatea Recea- UAT Căteasca din totalul de 50 persoane
expuse la zgomot mai mare de 65 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 27

datorat zgomotului ambiant - Lzsn) toate persoanele beneficiază de măsura implementată, în timp ce
pentru zgomotul din timpul nopţii mai mare de 50 dB (pentru indicatorul Ln), minim 120 persoane
beneficiază de aceeași măsură implementată din totalul de 175 persoane afectate.

6. A1 KM 106+500 - KM 120+100

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 106+500 – km 120+100 situat pe A1, autostradă de 120
km care leagă municipiul Bucureşti de Piteşti (DN7).
Lungime conform bornaj: 13 600 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 9 448 390
Aglomerare:Municipiul Pitești
Sector de drum în aglomerare:A1, km 112+601 – km 120+100
Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 106 900 Intersectie la nivel cu DN 65B, loc. Stefanesti


A A1 107 255 Pasaj inferior, traversare DJ 702G
A A1 109 148 Pasaj superior, traversare DN 7, Mun. Pitesti
A A1 115 250 Nod rutier, pasaj superior DN 7, loc. Maracineni
A A1 118 420 Nod rutier, loc. Budeasa
A A1 120 100 Nod rutier (pasaj Bascov), loc. Bascov

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 371 35 153 15 0 0 0 0 1 0
65 - 70 98 5 42 2 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0
> 75 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 41 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Stefanesti
65 - 70 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 307 35 123 15 0 0 0 0 1 0
65 - 70 94 5 40 2 0 0 0 0 0 0
Pitesti
70 - 75 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0
> 75 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bascov
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.


În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 24 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 40 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 106+500 – km 120+100, au fost identificaţi factori
care determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care
se numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A1.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

33
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 29

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A1, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor trei (3)
UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Ştefăneşti, Piteşti şi
Bascov.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 106+500 - km 120+100 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
34
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A1, km 106+500 – km 120+100 se va realiza prin
montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul: km 113+120 – km 113+520 pe calea 1 (direcția
București – Pitești) în zona localității Ștefănești.
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor


Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot

VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a


zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A1, km 106+500 – km 120+100:
Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 35 0 19 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stefanesti
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 31

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că in localitatea Stefanesti din totalul de 45 persoane expuse la
zgomot mai mare de 60 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn) minim 8 persoane beneficiază de măsura implementată.

7. A1 KM 237+432 - KM 254+240

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 237+432 – km 254+240 situat pe A1, autostradă parte
a Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 16 808 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 513 325
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 242 460 Intersectie cu DJ106


A A1 244 000 Acces pe parte stanga
A A1 247 900 Intersectie cu DN14
A A1 252 450 Iesire din comuna Selimbar si intrare in Municipiul Sibiu
A A1 253 500 Intrare in comuna Sura Mica
A A1 253 950 Intersectie cu DJ 106B

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
All areas 60 - 65 165 0 66 0 0 0 0 0 0 0
65-70 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0

36
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 164 0 65 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul Sibiu
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selimbar
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 237+432 – km 254+240 nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB
(pentru indicatorul Ln).
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 237+432 – km 254+240.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul

37
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 33

dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor două
(2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Sibiu şi Şelimbăr.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
centralizarea observațiilor și propunerilor;
prelucrarea datelor și informațiilor;
elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise.
Pentru sectorul de drum A1 km 237+432 - km 254+240 au fost depuse un număr de 88 de
Chestionare şi în urma analizării acestora s-a constatat că autorii se plâng de zgomotul intens, deşi în
zona pentru care s-au facut sesizările există panouri fonoabsorbante montate. CNAIR va efectua
măsurători pentru a stabili dacă situaţia din teren este diferită de cea modelată în cartarea efectuată şi,
dacă situaţia o impune, va propune măsuri şi va revizui prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

8. A1 KM 254+240 - KM 270+345

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 254+240 – km 270+345 situat pe A1, autostradă parte
a Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
38
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Lungime conform bornaj: 16 105 m


Trafic: număr anual treceri vehicule = 6 120 685
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 254 900 Intersectie cu DJ143B


A A1 256 100 Iesire Sura Mare /intrare in Cristian
A A1 264 150 Intrare in orasul Salistea
A A1 268 830 Intersectie cu DJ65
A A1 270 000 Intersectie cu DJ67

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 15 2 8 1 0 0 0 0 2 0
All areas 65-70 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 12 2 7 1 0 0 0 0 2 0
65 - 70 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Oras Saliste
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sura Mica
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlat
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 35

65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sibiu
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 2 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că există 2 persoane expuse peste limita de zgomot de 60 dB pentru
indicatorul Ln, în aceste zone este recomandat să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului
pe termen lung.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 254+240 – km 270+345, au fost identificaţi factori
care determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care
se numără:
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
x Numărul mare de autovehicule din trafic;

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de autostradă A1, km 254+240 – km 270+345.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:


1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din
data de 23.10.2019.

40
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și
modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de
Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Cristian, Sălişte şi Şura Mică.
4. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-
zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate si
transmise);
finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentrusectorul de drum A1, km 254+240 – km 270+345 s-a constat că nu au fost depuse


observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

9. A1 KM 292+455 - KM 303+600

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 292+455 – km 303+600 situat pe A1, autostradă parte
a Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 11 145 m
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 37

Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 916 185


Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 293 600 Iesire comuna Șpring (sat Cunța)


A A1 293 600 Intrare comuna Calnic
A A1 297 990 Intrare in Municipiul Sebes

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebes 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spring 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea măsuri de reducere a zgomotului.

42
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 292+455 – km 303+600, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 292+455 – km 303+600.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor două
(2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Sebeş şi Spring.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 39

x prelucrarea datelor și informațiilor;


x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 292+455 - km 303+600 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

10. A1 KM 303+600 - KM 309+235

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 303+600 – km 309+235 situat pe A1, autostradă parte
a Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 5 635 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 307 830
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 303 605 Access pre DN7 pe partea stanga


A A1 305 855 Intersectie cu DJ 106K

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
Municipiul 60 - 65 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sebes 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în acestă zonă nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 303+600 – km 309+235, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 303+600 – km 309+235.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 41

2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat


de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Sebeş.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 303+600 - km 309+235 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de
acțiune a fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

11. A1 KM 309+235 - KM 312+246

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 309+235 – km 312+246 situat pe A1, autostradă parte
a Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 3 011 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 434 385
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

46
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 309 250 Intersectie cu DN1


A A1 312 245 Intersectie cu DN7

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebes 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în acestă zonă nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 309+253 – km 312+246, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.

47
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 43

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 309+253 – km 312+246.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
pe sectorul de drum A1, km 309+253 – km 312+246.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Sebeş.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 309+235 - km 312+246 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
48
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

12. A1 KM 312+246 - KM 335+070

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 312+246 – km 335+070 situat pe A1, autostradă parte
a Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 22 824 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 687 695
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 312 250 Bretele acces DN7


A A1 313 155 Iesire din Municipiul Sebes
A A1 313 155 Intrare in comuna Vntu de Jos
A A1 314 925 Intrare in comuna Pianu
A A1 318 970 Intrare in comuna Salistea
A A1 322 850 Intrare in comuna Sibot
A A1 324 850 Intrare in orasul Geoagiu
A A1 326 405 Intersectie cu DN7
A A1 327 550 Intersectie cu DN7
A A1 334 300 Bretele acces DN7
A A1 335 070 Intersectie cu DN7

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
All areas 60 - 65 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0

49
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 45

65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sibot
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pianu
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salistea
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 312+246 – km 335+070, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 312+246 – km 335+070.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.

50
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor trei (3)
UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Sibot, Pianu şi Săliştea.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 312+246 - km 335+070 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

51
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 47

13. A1 KM 335+0700 - KM 353+666

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 335+070 – km 353+666 situat pe A1, autostradă parte
a Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 18 596 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 612 505
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 335 100 Intersectie DN 7


A A1 335 140 Iesire Romos
A A1 335 140 Intrare Oras Geoagiu
A A1 336 400 Intersectie cu DJ705
A A1 337 300 Intrare in Municipiul Orastie
A A1 341 010 Intrare in Turdas
A A1 343 135 Intersectie DJ 707L
A A1 347 590 Intersectie DJ709G
A A1 351 875 Intrare in orasul Simeria

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
65-70 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Turdas
65-70 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oras Geoagiu
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 335+070 – km 353+666, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn şi peste limita de 60 dB
pentru indicatorul Ln.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 335+070 – km 353+666.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul

53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 49

dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor două
(2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Geogiu şi Turdas.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 335+070 - km 353+666 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

14. A1 KM 504+341 - KM 517+436

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 504+341– km 517+436 situat pe A1, autostradă parte a
Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
54
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Lungime conform bornaj: 13 095 m


Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 384 280
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 506 450 Iesire Giarmata/intrare Pischia


A A1 513 650 Intrare Ortisoara

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giarmata
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortisoara
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pischia
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

55
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 51

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și un număr de 0 persoane expuse peste limita
de 60 dB (pentru indicatorul Ln).
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 504+341 – km 517+436, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB
(pentru indicatorul Ln).
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 504+341 – km 517+436.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din
data de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și
modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de
Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Giarmata, Ortisoara şi Pischia.

56
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

4. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-
zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
Pentru sectorul de drum A1, km 504+341 – km 517+436 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

15. A1 KM 517+436 - KM 536+236

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 517+436 – km 536+236 situat pe A1 autostradă parte a
Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 18 800 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 377 345
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 517 450 Intersectie DJ 693


A A1 522 900 Iesire Ortisoara/Intrare Sagu
A A1 523 515 Intersectie DJ682G pe partea stanga/DJ682A pe partea
dreapta
A A1 532 325 Intrare Municipiul Arad
A A1 536 215 Acces dinspre DN 69

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
57
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 53

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun. Arad
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortisoara
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagu
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și un număr de 0 persoane expuse peste limita
de 60 dB (pentru indicatorul Ln).
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.

58
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În cazul sectorului de autostradă A1, km 517+436 – km 536+236, nu au fost identificate


persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB
(pentru indicatorul Ln).
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 517+436 – km 536+236.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:


1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din
data de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și
modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de
Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Arad, Ortisoara si Sagu.
4. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-
zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

59
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 55

Pentru sectorul de drum A1, km 517+436 – km 536+236 s-a constatat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

16. A1 KM 538+136 - KM 545+936

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 538+136– km 545+936 situat pe A1, autostradă parte a
Coridorului IV pan-european de transport, care leagă Mun. Bucuresti de Nădlac (frontiera cu
Ungaria).
Lungime conform bornaj: 7 800 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 740155
Aglomerare:Municipiul Arad
Sector de drum în aglomerare: A1, km 540+559 – km 543+377
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A1 538 136 Municipiul Arad


A A1 541 800 Acces DJ682F

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 52 0 23 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul Arad 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în această zonă nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A1, km 538+136 – km 545+936, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A1, km 538+136 – km 545+936.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere

61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 57

detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și


propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Arad.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A1 km 538+136 - km 545+936 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de
acțiune a fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

17. A2 KM 11+950 - KM 35+400

I.DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 11+950 – km 35+400 situat pe A2, autostradă care
strabate Campia Romana intre localitatile: Bucuresti si Constanta (km 213+080) si trece prin raza
localitatilor Lehliu, Drajna, Fetesti, Cernavoda.
Lungime conform bornaj: 23 450 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 7 388 330
Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

A A2 11 800 Intersectie tip Pasaj superior, CB, TR, Nod rutier Catelu (UAT
com. Pantelimon, UAT com. Cernica, UAT com. Glina, )
A A2 17 100 Intersectie tip Pasaj inferior, DJ 301, TR (UAT com. Fundeni,

62
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

A A2 22 382 Intersectie tip Pasaj inferior, DJ 103, TR (UAT com. Branesti,


UAT com. Belciugatele)
A A2 35 450 Intersectie tip Pasaj inferior, DJ 403, TR
A A2 35 547 Intersectie la nivel, TR, Nod rutier Fundulea (UAT com.
Fundulea)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 736 304 262 113 0 0 0 0 1 0
55 - 60 514 106 189 44 0 0 0 0 0 0
60 - 65 203 38 77 16 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 73 7 31 3 0 0 0 0 0 0
70 - 75 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0
> 75 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 7 9 4 4 0 0 0 0 0 0
55 - 60 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Branesti
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 346 164 118 54 0 0 0 0 0 0
55 - 60 283 28 93 11 0 0 0 0 0 0
60 - 65 106 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Cernica
65 - 70 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 110 124 45 52 0 0 0 0 0 0
55 - 60 183 78 76 33 0 0 0 0 0 0
60 - 65 89 38 38 16 0 0 0 0 0 0
Fundulea
65 - 70 68 7 28 3 0 0 0 0 0 0
70 - 75 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0
> 75 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 273 7 96 2 0 0 0 0 1 0
Glina 55 - 60 39 0 15 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 59

65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A2
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.


În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 29 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 45 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A2, km 11+950 – km 35+400, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A2.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A2, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

64
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor patru
(4) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Glina, Cernica, Fundulea
şi Brăneşti.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A2 km 11+950 - km 35+400 nu au fost depuse observaţii/ propuneri


în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A2, km 11+950 – km 35+400 se va realiza prin
montarea de panouri fonoabsorbante pe următoarele sectoare:
65
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 61

x km 13+400 – km 14+800 pe calea 2, zona localității Căldăraru – UAT Cernica (direcția


Constanța - București)
x km 21+300 – km 21+650 pe calea 1, zona localității Vadu Anei – UAT Brănești (direcția
București - Constanța)
x km 21+300 – km 21+650 pe calea 2, zona localității Vadu Anei – UAT Brănești (direcția
Constanța – București)
x km 34+650 – km 35+250 pe calea 2, zona localității Fundulea (direcția Constanța –
București).

Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.


Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor


Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a


zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A2, km 11+950 – km 35+400:

Estimare numar
cladiri
Interval persoane locuinte scoli/gradinite
spitale expuse administrative
(dB) expuse expuse expuse
Localitate expuse
Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln
50 - 55 741 154 266 61 0 0 0 0 1 0
All areas
55 - 60 230 41 92 17 0 0 0 0 0 0
66
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

60 - 65 94 30 38 12 0 0 0 0 0 0
65 - 70 42 6 17 3 0 0 0 0 0 0
70 - 75 21 0 9 0 0 0 0 0 0 0
> 75 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0
55 - 60 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branesti
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 294 30 98 10 0 0 0 0 0 0
55 - 60 51 4 18 2 0 0 0 0 0 0
60 - 65 24 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Cernica
65 - 70 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 167 111 69 47 0 0 0 0 0 0
55 - 60 131 37 55 15 0 0 0 0 0 0
60 - 65 65 30 27 12 0 0 0 0 0 0
Fundulea
65 - 70 40 6 16 3 0 0 0 0 0 0
70 - 75 21 0 9 0 0 0 0 0 0 0
> 75 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 273 9 96 3 0 0 0 0 1 0
55 - 60 39 0 15 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Glina
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că din totalul de 102 persoane expuse la zgomot mai mare de 65 dB
(pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant - Lzsn) minim
34 persoane beneficiază de măsurile implementate, în timp ce pentru zgomotul din timpul nopţii mai
mare de 50 dB (pentru indicatorul Ln) din totalul de 455 persoane, minim 224 persoane sunt
beneficiare ale aceloraşi măsuri implementate.

18. A2 KM 35+400 - KM 64+100


I.DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI
Localizare: Sector de drum între poziţiile km 35+400 – km 64+100 situat pe A2, autostradă care
strabate Campia Romana intre localitatile: Bucuresti si Constanta (km 213+080) si trece prin raza
localitatilor Lehliu, Drajna, Fetesti, Cernavoda.
Lungime conform bornaj: 28 700 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 7 255 470
67
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 63

Sectorul de drum este amplasat la ses având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A2 35 547 Nod rutier Fundulea (UAT Fundulea, UAT com. Tamadau


Mare)
A A2 38 988 Pasaj inferior, intersectie cu DJ 303 in traversare (UAT com.
Sarulesti,
A A2 46 050 Pasaj inferior, intersectie cu DC 53 in traversare (UAT com.
Ileana,
A A2 54 700 Pasaj inferior, intersectie cu DJ305 in traversare (UAT com.
Nicolae Balcescu)
A A2 61 990 Pasaj inferior, intersectie cu DC 34 in traversare
A A2 63 156 Pasaj inferior, intersectie cu DJ 201 in traversare (UAT
Lehliu, UAT com. Lehliu Gara)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 1037 189 469 88 0 0 0 0 0 0
55 - 60 482 65 220 29 0 0 0 0 0 0
60 - 65 128 18 58 8 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 26 2 12 1 0 0 0 0 0 0
70 - 75 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 279 57 124 26 0 0 0 0 0 0
55 - 60 135 11 61 5 0 0 0 0 0 0
60 - 65 28 12 12 5 0 0 0 0 0 0
Sarulesti
65 - 70 8 2 4 1 0 0 0 0 0 0
70 - 75 14 0 6 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 191 47 101 25 0 0 0 0 0 0
55 - 60 106 10 57 6 0 0 0 0 0 0
Nicolae
60 - 65 32 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Balcescu
65 - 70 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 482 58 197 23 0 0 0 0 0 0
55 - 60 213 25 87 10 0 0 0 0 0 0
60 - 65 42 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Fundulea
65 - 70 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 10 10 4 4 0 0 0 0 0 0
55 - 60 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0
60 - 65 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Lehliu Gara
65 - 70 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 67 18 38 10 0 0 0 0 0 0
55 - 60 24 13 13 6 0 0 0 0 0 0
Tamadau 60 - 65 15 6 8 3 0 0 0 0 0 0
Mare 65 - 70 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A2
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 16 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 20 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A2, km 35+400 – km 64+100, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

69
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 65

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A1.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A2, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor cinci
(5) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Fundulea, Tămădău Mare,
Săruleşti, Nicolae Bălcescu şi Lehliu-Gară.

70
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A2 km 35+400 - km 64+100 a fost depus un Chestionar şi în urma analizării
acestuia s-a constatat că autorul acestuia se plange de zgomot în intervalul orar 05-24 din lunile
aprilie-octombrie şi propune montarea de panouri fonoabsorbante.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A2, km 35+400 – km 64+100 se va realiza prin
montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul, km 54+000 – km 54+400 pe calea 2, zona localității
Nicolae Bălcescu (direcția Constanța - București).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor adoptate
pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor


Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn și Ln,
care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

71
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 67

VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A2, km 35+400 – km 64+100, pe raza UAT Nicolae Bălcescu:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 208 10 111 5 0 0 0 0 0 0
55 - 60 79 5 43 3 0 0 0 0 0 0
NICOLAE 60 - 65 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0
BALCESCU 65 - 70 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că în zona localității Nicolae-Bălcescu pentru indicatorul care are în vedere
disconfortul general datorat zgomotului ambiant – Lzsn, vor beneficia de reducerea zgomotului un
număr de 24 persoane din 35 expuse peste valoarea de 60 dB. Pentru zgomotul din timpul nopţii mai
mare de 50 dB (pentru indicatorul Ln) minim 42 persoane din 57 expuse beneficiază de aceeași
măsură implementată.

19. A2 KM 64+100 - KM 106+500

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 64+100 – km 106+500 situat pe A2, autostradă care
strabate Campia Romana intre localitatile: Bucuresti si Constanta (km 213+080) si trece prin raza
localitatilor Lehliu, Drajna, Fetesti, Cernavoda.
Lungime conform bornaj: 42 400 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 6 286 395
Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A2 64 100 Pasaj inferior, in traversare DN 3 (UAT Lehliu Gara)


A A2 70 200 Pasaj inferior, intersectie cu DJ313 in traversare (UAT com.
Lupsanu)
A A2 72 710 Pasaj inferior, intersectie cu DJ315 in traversare (UAT com.
Dor Marunt)
72
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

A A2 78 100 Pasaj inferior, intersectie cu DJ304 in traversare (UAT com.


Vlad Tepes)
A A2 89 450 Pasaj inferior, intersectie cu DJ306 in traversare (UAT com.
Dragos Voda, UAT com. Valcelele)
A A2 105 400 Nod rutier Drajna (UAT com. Dragalina)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 472 91 200 39 1 0 0 0 0 0
55 - 60 190 29 81 13 0 0 0 0 0 0
60 - 65 56 12 24 5 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 30 4 13 1 0 0 0 0 0 0
70 - 75 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 29 3 11 1 0 0 0 0 0 0
55 - 60 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0
60 - 65 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Dragalina
65 - 70 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 81 12 34 5 0 0 0 0 0 0
55 - 60 34 6 14 2 0 0 0 0 0 0
Dor- 60 - 65 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marunt 65 - 70 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 188 53 85 23 1 0 0 0 0 0
55 - 60 97 13 44 6 0 0 0 0 0 0
Dragos 60 - 65 30 3 13 2 0 0 0 0 0 0
Voda 65 - 70 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 161 24 61 10 0 0 0 0 0 0
Lehliu-
55 - 60 55 8 21 3 0 0 0 0 0 0
Gara
60 - 65 18 8 7 3 0 0 0 0 0 0
73
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 69

65 - 70 15 3 5 1 0 0 0 0 0 0
70 - 75 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A2
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 7 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 16 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A2, km 64+100 – km 106+500, au fost identificaţi factori
care determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care
se numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A2.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A2, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de

74
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea


zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1.Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2.Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3.Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile
com. Dragoş-Vodă, com. Lehliu Gară, com. Dor Mărunt şi com. Dragalina.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:
x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum A2, km 64+100 – km 106+500 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A2, km 64+100 – km 106+500 se va realiza prin
montarea de panouri fonoabsorbante pe următoarele sectoare:
x km 65+180 – km 66+180 pe calea 1, zona localității Răzvani – UAT Lehliu Gară (direcția
București - Constanța)
x km 85+590 – km 86+590 pe calea 2, zona localității Bogdana – UAT Dragoș-Vodă (direcția
Constanța – București).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.

75
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 71

Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante


constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn și Ln,
care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A2, km 64+100 – km 106+500:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 133 18 60 8 0 0 0 0 0 0
55 - 60 26 6 12 3 0 0 0 0 0 0
Dragos 60 - 65 18 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Voda 65 - 70 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 158 22 59 9 0 0 0 0 0 0
55 - 60 49 8 18 3 0 0 0 0 0 0
Lehliu- 60 - 65 26 11 10 4 0 0 0 0 0 0
Gara 65 - 70 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că din totalul de persoane expuse la zgomot mai mare de 60 dB
(pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant - Lzsn) pe raza
UAT Dragos-Voda beneficiază de măsură un număr de 19 locuitori.
Pentru zgomotul din timpul nopţii mai mare de 50 dB (pentru indicatorul Ln) din totalul de persoane
expuse la zgomot, beneficiază de măsuri un număr de 99 locuitori, astfel:
x UAT Dragos-Voda – 94 persoane
x UAT Lehliu-Gara – 5 persoane

20. A2 KM 106+500 - KM 143+568

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 106+500 – km 143+568 situat pe A2, autostradă care
strabate Campia Romana intre localitatile: Bucuresti si Constanta (km 213+080) si trece prin raza
localitatilor Lehliu, Drajna, Fetesti, Cernavoda.
Lungime conform bornaj: 37 068 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 609 220
Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A2 106 500
Nod rutier Drajna (UAT com. Dragalina)
A A2 117 080
Pasaj inferior, intersectie cu drum de acces in traversare
A A2 120 790
Pasaj inferior, intersectie cu DJ213A in traversare (UAT com.
Perisoru, UAT com. Stefan cel Mare)
A A2 132 080 Pasaj inferior, intersectie cu DJ308A in traversare
A A2 142 670 Nod rutier Fetesti (UAT Fetesti, UAT com. Borcea)
II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI
II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
All areas 60 - 65 12 4 6 1 0 0 0 0 0 0
77
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 73

65-70 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perisoru
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 12 4 6 1 0 0 0 0 0 0
65-70 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fetesti
70 - 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borcea
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există două persoane expuse peste limita
de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și patru persoane expuse peste limita de 60 dB (pentru
indicatorul Ln).
Având în vedere faptul că există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone este recomandat
să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului pe termen lung.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A2, km 106+500 – km 143+568, au fost identificaţi factori
care determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care
se numără:
x Viteza de deplasare a autovehiculelor;
x Numărul mare de autovehicule din trafic.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A2, km 106+500 – km 143+568.

78
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile
com. Perişoru, com. Feteşti şi com. Borcea.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate si
transmise);
finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum A2, km 106+500 – km 143+568 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.

79
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 75

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

21. A2 KM 143+568 - KM 160+980

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 143+568 – km 160+980 situat pe A2, autostradă care
strabate Campia Romana intre localitatile: Bucuresti si Constanta (km 213+080) si trece prin raza
localitatilor Lehliu, Drajna, Fetesti, Cernavodă.
Lungime conform bornaj: 17 412 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 362 945
Sectorul de drum este amplasat la șes avand următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A2 143 568 Pasaj inferior in traversare DN 3B (UAT Fetesti, UAT com.


Stelnica)
A A2 160 980 Intersectie la nivel cu DN 22C (UAT Cernavoda)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
Pe baza rezultatelor evaluărilor acustice cuprinse în hărțile de zgomot se vor identifica zonele
cu depășiri ale zgomotului pe sectorul de drum analizat și se vor trage concluzii privind conținutul
planului de acțiune.
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln.

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 1113 326 390 117 1 0 0 0 0 0
55 - 60 513 175 181 66 0 0 0 0 1 0
60 - 65 298 74 109 28 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 112 42 42 14 0 0 0 0 0 0
70 - 75 68 2 25 0 0 0 0 0 0 0
> 75 24 0 8 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Com.
55 - 60 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Stelnica
60 - 65 0 27 0 10 0 0 0 0 0 0

80
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

65 - 70 8 29 3 10 0 0 0 0 0 0
70 - 75 32 0 11 0 0 0 0 0 0 0
> 75 19 0 6 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 1069 274 373 96 1 0 0 0 0 0
55 - 60 480 117 168 42 0 0 0 0 1 0
Mun. 60 - 65 230 45 82 17 0 0 0 0 0 0
Fetesti 65 - 70 81 13 30 4 0 0 0 0 0 0
70 - 75 36 2 13 0 0 0 0 0 0 0
> 75 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 - 55 41 52 17 21 0 0 0 0 0 0
55 - 60 29 56 12 22 0 0 0 0 0 0
Mun. 60 - 65 68 2 27 1 0 0 0 0 0 0
Cernavoda 65 - 70 23 0 10 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a autostrăzii A2
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 92 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 118 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A2, km 143+568 – km 160+980, au fost identificaţi factori
care determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care
se numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe autostrada A2.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.
81
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 77

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea autostrăzii A2, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:


1 Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile
com. Stelnica, Mun. Feteşti şi Mun. Cernavodă.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:
verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate si
transmise);
finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
Pentru sectorul de drum A2, km 143+568 – km 160+980 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).

82
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de autostradă A2, km 143+568 – km 160+980 se va realiza prin
montarea de panouri fonoabsorbante pe următoarele sectoare:
x km 143+400 – km 143+700 pe calea 1, zona localității Fetești (direcția București –
Constanța
x km 143+650 – km 144+000 pe calea 2, zona localității Fetești (direcția Constanța –
București).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
Beneficiile reducerii zgomotului prin aplicarea măsurii de montare de panouri fonoabsorbante
constau în evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei din
zonele afectate.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn și Ln,
care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe autostrada
A2, km 143+568 – km 160+980:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
50 - 55 981 258 342 91 1 0 0 0 1 0

83
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 79

55 - 60 475 113 166 42 0 0 0 0 0 0


60 - 65 209 35 75 13 0 0 0 0 0 0
Mun.
65 - 70 75 11 28 4 0 0 0 0 0 0
Fetesti
70 - 75 29 2 10 0 0 0 0 0 0 0
> 75 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier.
Astfel, se poate constata că pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant – Lzsn, în zona localității Fetești vor beneficia de reducerea zgomotului un număr
de 36 persoane peste 60 dB. Pentru zgomotul din timpul nopţii mai mare de 50 dB (pentru indicatorul
Ln) vor beneficia de măsura propusă un număr de 32 persoane.

22. A2 KM 160+980 - KM 192+940

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 160+980 – km 192+940 situat pe A2, drum cu lungimea
de 201.98 km care leagă în ordine localitățile: București și Constanța.
Lungime conform bornaj: 31 960 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 751 570
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A2 160 980 Orasul Cernavoda


A A2 161 000 Intersectie bretea acces DJ 22C
A A2 166 600 Comuna Rasova
A A2 168 300 Comuna Mircea Voda
A A2 179 850 Comuna Pestera
A A2 181 145 Intersectie cu DJ 222
A A2 181 150 Municipiul Medgidia
A A2 184 075 Comuna Ciocarlia
A A2 188 168 Municipiul Medgidia
A A2 192 850 Intersectie bretea acces DJ 381

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

84
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cernavoda
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.

II.2. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI SITUAȚIILOR CARE NECESITĂ


ÎMBUNĂTĂȚIRI
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A2, km 160+980 – km 192+940, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB
pentru (indicatorul Ln).
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN
DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A2, km 160+980 – km 192+940.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că

85
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 81

acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Cernavodă.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Pentru sectorul de drum A2 km 160+980 - km 192+940 nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

86
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

23. A2 KM 192+940 - KM 211+980

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 192+940 – km 211+980 situat pe A2, drum cu lungimea
de 201.98 km care leagă în ordine localitățile: București și Constanța.
Lungime conform bornaj: 19 040 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 673 095
Sectorul de are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A2 192 940 Municipiul Medgidia


A A2 193 300 Orasul Murfatlar
A A2 197 480 Intersectie cu DN 3
A A2 197 733 Comuna Ciocarlia
A A2 200 415 Comuna Cumpana
A A2 202 260 Comuna Valul lui Traian
A A2 210 070 Comuna Cumpana
A A2 211 500 Intersectie cu A4 bretea pe partea dreapta

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciocarlia
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

87
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 83

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.

II.2. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI SITUAȚIILOR CARE NECESITĂ


ÎMBUNĂTĂȚIRI
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A2, km 192+940 – km 211+980, nu au fost identificate
persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB
pentru (indicatorul Ln).
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN
DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A2, km 192+940 – km 211+980.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
88
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Ciocârlia.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A2 km 192+940 - km 211+980 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de
acțiune a fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

24. A3 KM 15+000 - KM 68+793

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 15+000 – km 68+793 situat pe A3, drum care leagă în
ordine localitățile: Bucuresti și Ploiesti.
Lungime conform bornaj: 53 793 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 414 410
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A3 15 000 Comuna Stefanestii De Jos


A A3 15 495 Intersectie cu DJ100
A A3 19 160 Comuna Dascălu
A A3 21 840 Comuna Moara Vlasiei
A A3 24 960 Intersectie cu DJ101
A A3 28 110 Comuna Snagov
A A3 33 865 Comuna Gruiu
89
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 85

A A3 35 200 Intersectie cu DJ101B pe partea dreapta


A A3 35 200 Intersectie cu DJ101C pe partea stanga
A A3 36 565 Intersectie cu DJ101D
A A3 39 503 Comuna Balta Doamnei
A A3 40 850 Comuna Gherghita
A A3 47 920 Comuna Draganesti
A A3 48 525 Comuna Dumbrava
A A3 50 330 Comuna Rifov
A A3 61 050 Comuna Berceni
A A3 63 060 Comuna Barcanesti

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 281 0 90 0 0 0 0 0 1 0
65-70 58 0 18 0 1 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruiu
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 21 0 9 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moara Vlasiei
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snagov
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefanestii de 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jos 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 232 0 71 0 0 0 0 0 1 0
Barcanesti
65-70 43 0 13 0 1 0 0 0 0 0
90
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumbrava
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gherghita
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 27 0 10 0 0 0 0 0 0 0
65-70 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Rifov
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.

II.2. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI SITUAȚIILOR CARE NECESITĂ


ÎMBUNĂTĂȚIRI
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A3, km 15+000 – km 68+793, nu au fost identificate persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB pentru
(indicatorul Ln).

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A3, km 15+000 – km 68+793.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.
91
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 87

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor opt (8)
UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Gruiu, Moara Vlasiei,
Snagov, Ştefăneştii de Jos, Bărcăneşti, Dumbrava, Gherghita şi Rifov.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A3 km 15+000 - km 68+793 nu au fost depuse observaţii/ propuneri în ceea
ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
92
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Nu este cazul.

25. A4 KM 11+520 - KM 15+440

I.DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 11+520 – km 15+440 situat pe A4, drum cu lungimea
21,77 km, reprezentând varianta ocolitoare a municipiului Constanța.
Lungime conform bornaj: 3 920 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 365 035
Aglomerare:Municipiul Constanta
Sector de drum în aglomerare:A4, km 11+520 – km 12+345
Sectorul de drum este amplasat la deal având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A4 11 520 Municipiul Constanta


A A4 12 315 Comuna Cumpana
A A4 12 600 Bretea lagatura A2

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constanta 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

93
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 89

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și un număr de 0 persoane expuse peste limita
de 60 dB (pentru indicatorul Ln).
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.

II.2. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI SITUAȚIILOR CARE NECESITĂ


ÎMBUNĂTĂȚIRI
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă A4, km 11+520 – km 15+440, nu au fost identificate persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB pentru
(indicatorul Ln).

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A4, km 11+520 – km 15+440.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.
V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE
Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
94
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind


"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Constanţa.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum A4 km 11+520 - km 15+440 nu au fost depuse observaţii/ propuneri în ceea
ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

26. A4 KM 15+440 - KM 20+540

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 15+440 – km 20+540 situat pe A4, drum cu lungimea
21,77 km, reprezentândvarianta ocolitoare a municipiului Constanța.
Lungime conform bornaj: 5 100 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 117 200
Sectorul de drum este amplasat la deal având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

A A4 15 440 Municipiul Constanta


A A4 15 950 Comuna Cumpana
A A4 16 675 Intersectie cu DN39E
A A4 18 385 Agigea
A A4 20 050 Intersectie cu DN39

95
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 91

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 47 2 16 1 0 0 0 0 0 0
65-70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 29 0 9 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumpana
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 18 2 7 1 0 0 0 0 0 0
65-70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agigea
70 - 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Constanta 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există o persoană expusă peste limita de
zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și două persoane expuse peste limita de 60 dB (pentru
indicatorul Ln).

II.2. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI SITUAȚIILOR CARE NECESITĂ


ÎMBUNĂTĂȚIRI
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.

96
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În cazul sectorului de autostradă A4, km 15+440 – km 20+540, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Viteza de deplasare a autovehiculelor;
x Numărul mare de autovehicule din trafic.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum A4, km 15+440 – km 20+540.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile
com. Cumpăna şi com. Agigea.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la
dispoziţie publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:
x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
97
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 93

Pentru sectorul de drum A4, km 15+440 – km 20+540 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Nu este cazul.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

27. CALB KM 0+000 - KM 7+831

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 0+000 – km 7+831 situat pe Centura Municipiului Alba-
Iulia (DN1-DN107-DN1) cu o lungime totala de 7 831m.
Lungime conform bornaj: 7 831 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 717 525.

Sectorul de drum este amplasat la deal având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CALB 0 000 Municipiu Alba Iulia


DN CALB 3 435 Intersectie stanga/dreapta cu DJ107
DN CALB 7 831 Municipiu Alba Iulia

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 78 8 29 4 0 0 0 0 0 0
Mun. Alba Iulia 65 - 70 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0

98
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului CALB km 0+000–7+831
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 6 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 8 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CALB km 0+000–7+831, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
Construcţia autostrăzii A10 Sebeș – Turda (proiect aflat în execuţie) reprezintă o variantă
rutieră alternativă pentru artera de circulaţie DN1. Deschiderea circulaţiei pe această autostradă va
avea ca efect decongestionarea arterei de circulaţie a sectorului de drum CALB km 0+000–7+831 şi
reducerea semnificativă a zgomotului generat de traficul rutier.
Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru A10 Sebeș –
Turda, se va putea obţine o reducere de cca. 53% din traficul actual al sectorului de drum analizat în
cadrul prezentului plan de acţiune.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A.are în vedere finalizarea autostrăzii A10 Sebeș – Turda. Utilizarea acestui traseu
rutier alternativ pentru sectorul de drum CALB km 0+000–7+831 si va asigura un confort acustic
necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea drumului, acolo unde s-a înregistrat un nivel foarte
ridicat al zgomotului generat de traficul rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
99
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 95

Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro


a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Alba-Iulia.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Pentru sectorul de drum CALB km 0+000 - km 7+831 nu au fost depuse observaţii/ propuneri
în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de drum naţional CALB km 0+000–7+831 se va realiza prin
măsura reducerii traficului, măsură ce presupune construirea autostrăzii A10 Sebeș – Turda.
Finalizarea construirii autostrăzii A10 Sebeș – Turda va conduce la reducerea traficului de tranzit
prin localități şi la eliminarea traficului de tranzit greu.
Construcția autostrăzii va avea un impact pozitiv asupra mediului natural și social din zonă prin
preluarea unei mari părți din traficul care în prezent se desfășoară pe rețeaua de drumuri din culoarul
autostrăzii.
Reducerea volumului de trafic pe aceste drumuri va conduce la scăderea poluării aerului și a nivelului
de zgomot, aceasta având un important impact pozitiv în special în localitățile traversate de drumurile
din rețeaua existentă.
Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru A10 Sebeș –
Turda, se va putea obţine o reducere de cca. 53% din traficul actual al sectorului de drum național
menţionat mai sus.

100
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilor de zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln, sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de
drum CALB km 0+000–7+831:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 55 1 21 0 0 0 0 0 0 0
65-70 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Mun. Alba Iulia
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 6
persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 0. În ceea ce priveşte zgomotul
din timpul nopţii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 8 de persoane expuse la zgomot > 60 dB, se
reduce numărul persoanelor afectate la 0.

101
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 97

28. CB KM 0+000 - KM 12+444

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 0+000 – km 12+444 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.
Lungime conform bornaj: 12 444 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 8 267 980.
Aglomerare: Bucuresti
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 0 000 Intersectie tip pasaj cu DN 1, Mun. Bucuresti


DN CB 0 650 Intersectie tip pod hobanat cu CF
DN CB 1 260 Intersectie strada, partea stanga, oras Otopeni
DN CB 2 140 Intersectie strada, partea stanga
DN CB 5 970 Intersectie drum judetean in traversare, comuna Tunari
DN CB 7 790 Intersectie strada, partea stanga, Stefanestii de Jos
DN CB 8 670 Intersectie bretea autostrada A3, parte stanga
DN CB 9 100 Intersectie bretea autostrada A3, parte stanga
DN CB 10 470 Intersectie tip pasaj cu drum judetean, oras Voluntari
DN CB 12 260 Intersectie strada, partea stanga, comuna Afumati
DN CB 12 444 Intersectie tip pasaj cu DN 2, in traversare

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 2053 1030 871 439 0 0 0 0 9 8
All areas 65-70 1550 521 656 220 0 0 0 0 8 0
70 - 75 794 92 334 40 0 0 0 0 1 0
> 75 351 0 151 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 381 178 160 76 0 0 0 0 0 0
Voluntari
65 - 70 206 58 87 24 0 0 0 0 0 0
102
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 118 5 50 2 0 0 0 0 0 0
> 75 30 0 13 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 616 295 262 125 0 0 0 0 0 0
65 - 70 304 127 128 54 0 0 0 0 0 0
Tunari
70 - 75 301 28 128 12 0 0 0 0 0 0
> 75 69 0 29 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 86 75 30 26 0 0 0 0 0 0
65 - 70 157 3 54 1 0 0 0 0 0 0
Stefanestii de Jos
70 - 75 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0
> 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 444 308 207 144 0 0 0 0 9 8
65 - 70 469 88 219 41 0 0 0 0 8 0
Otopeni
70 - 75 106 45 49 21 0 0 0 0 1 0
> 75 118 0 55 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 493 137 201 55 0 0 0 0 0 0
65-70 400 230 163 93 0 0 0 0 0 0
Bucuresti
70 - 75 216 14 88 5 0 0 0 0 0 0
> 75 120 0 48 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 33 36 11 13 0 0 0 0 0 0
65-70 14 16 5 6 0 0 0 0 0 0
Afumati
70 - 75 37 0 13 0 0 0 0 0 0 0
> 75 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1145 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 1643 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.

103
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 99

În cazul sectorului de drum CB, km 0+000 – km 12+444, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB, km 0+000 – km 12+444.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul
CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului
și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de
Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul
de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei
adresa CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în
vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind
organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune
(Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model
de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile com. Voluntari, com. Tunari, com.
Ştefăneştii de Jos, com. Otopeni, Mun. Bucureşti şi com. Afumaţi.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la
dispoziţie publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-
la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:

104
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
Pentru sectorul de drum CB, km 0+000 – km 12+444 s-a constat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan
de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 0+000 – km 12+444, reducerea impactului zgomotului asupra
persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o
faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din
fonduri europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim
următoarele activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare după aplicarea măsurilor de gestionare a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum CB, km 0+000 – km 12+444. Estimarea are la bază
105
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 101

distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5 din


Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CB, km 0+000 – km
12+444 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea HĂRȚI/2017/Harti
strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.
Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse
Voluntari 845 354
Tunari 1985 842
Stefanestii de Jos 439 150
Otopeni 1471 685
Bucuresti 1355 551
Afumati 121 43

29. CB KM 12+444 - KM 18+535

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 12+444 – km 18+535 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 73,900 km.
Lungime conform bornaj: 6 091 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 6811265
Sectorul de drum este amplasat la ses avand următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 12 444 Intersectie tip pasaj cu DN 2, in traversare, oras Voluntari


DN CB 13 520 Intersectie CF, la nivel
DN CB 14 800 Intersectie drum judetean, partea stanga, comuna Afumati
DN CB 15 940 Intersectie CF, pasaj superior, comuna Dobroesti
DN CB 16 510 Intersectie strada, partea dreapta, oras Pantelimon
DN CB 17 930 Intersectie strada, partea stanga
DN CB 18 535 Intersectie cu DN 3, tip pasaj

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

106
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 784 612 248 213 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 464 291 151 102 0 0 0 0 0 0
70 - 75 590 49 206 18 0 0 0 0 0 0
> 75 188 0 68 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 532 287 160 86 0 0 0 0 0 0
65 - 70 329 94 98 29 0 0 0 0 0 0
Pantelimon
70 - 75 246 7 75 2 0 0 0 0 0 0
> 75 43 0 13 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 3 30 2 19 0 0 0 0 0 0
65 - 70 16 17 10 10 0 0 0 0 0 0
Dobroesti
70 - 75 24 1 15 1 0 0 0 0 0 0
> 75 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 33 89 14 39 0 0 0 0 0 0
65 - 70 38 44 16 18 0 0 0 0 0 0
Voluntari
70 - 75 94 11 40 5 0 0 0 0 0 0
> 75 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 216 206 73 70 0 0 0 0 0 0
65 - 70 80 136 27 45 0 0 0 0 0 0
Afumati
70 - 75 227 30 76 10 0 0 0 0 0 0
> 75 105 0 36 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 778 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 952 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
107
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 103

În cazul sectorului de drum CB,km 12+444 – km 18+535, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB,km 12+444 – km 18+535.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile com. Pantelimon, Dobroeşti, Voluntari şi Afumaţi.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:

108
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum CB, km 12+444 – km 18+535 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului
Plan de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 12+444 – km 18+535, reducerea impactului zgomotului asupra
persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o
faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din
fonduri europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1 . Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim
următoarele activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse


În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CB, km 12+444 – km 18+535. Estimarea are
109
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 105

la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5


din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CB, km 12+444
– km 18+535 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Pantelimon 1353 405

Dobroesti
62 36

Voluntari
221 96

Afumati
731 160

30. CB KM 18+535 - KM 23+600

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 18+535 – km 23+600 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.
Lungime conform bornaj: 5 065 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 6 561 970.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 18 535 Intersectie cu DN 3, tip pasaj


DN CB 19 320 Intersectie cu drum judetean, parte stanga, oras Pantelimon
DN CB 21 700 Intersectie CF, pasaj superior
DN CB 22 380 Intersectie cu drum exploatare, comuna Cernica
DN CB 23 600 Intersectie cu autostrada A2, comuna Glina

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar

110
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri


expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 103 40 32 13 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 36 100 13 30 0 0 0 0 0 0
70 - 75 41 291 13 87 0 0 0 0 0 0
> 75 561 178 168 53 0 0 0 0 0 0
60 - 65 55 12 17 4 0 0 0 0 0 0
65 - 70 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Com. Cernica
70 - 75 12 6 4 2 0 0 0 0 0 0
> 75 12 2 3 1 0 0 0 0 0 0
60 - 65 33 0 10 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 92 0 27 0 0 0 0 0 0
Oras Pantelimon
70 - 75 7 285 2 85 0 0 0 0 0 0
> 75 545 175 163 52 0 0 0 0 0 0
60 - 65 15 27 5 9 0 0 0 0 0 0
65 - 70 35 4 13 1 0 0 0 0 0 0
Com. Glina
70 - 75 22 0 7 0 0 0 0 0 0 0
> 75 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 602 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 609 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CB, km 18+535 – km 23+600, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

111
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 107

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB, km 18+535 – km 23+600.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect
de izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul
nopţii mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de
zgomot admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri
de autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și
modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de
Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul
de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea
de Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu
preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de
Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile com. Cernica, oraşului Pantelimon şi com.
Glina
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
112
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului


Plan de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 18+535 – km 23+600, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din
fonduri europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au
cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim
următoarele activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2 Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse
În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CB, km 18+535 – km 23+600. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile
capitolului 5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional
CB, km 18+535 – km 23+600 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la
secțiunea HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Com. Cernica
120 37
113
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 109

Oras Pantelimon
595 176

Glina
75 25

31. CB KM 23+600 - KM 30+200

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 23+600 – km 30+200 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.
Lungime conform bornaj: 6 600 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 678 305
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 23 600 Intersectie cu autostrada A2


DN CB 23 720 Intersectie cu strada, parte dreapta
DN CB 24 930 Intersectie strada, parte dreapta
DN CB 25 010 Intersectie strada, parte dreapta
DN CB 25 010 Intersectie strada, parte stanga
DN CB 26 000 Intersectie cu drum judetean, partea stanga, comuna Glina
DN CB 26 420 Intersectie cu strada, parte stanga
DN CB 26 840 Intersectie cu strada, parte stanga
DN CB 27 770 Intersectie cu drum communal, partea dreapta, comuna
Popesti-Leordeni
DN CB 30 200 Intersectie cu DN 4, la nivel

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
All areas 60 - 65 359 149 137 58 0 0 0 0 0 0
65-70 154 40 63 15 0 0 0 0 0 0

114
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

70 - 75 116 3 44 1 0 0 0 0 0 0
> 75 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 312 124 106 42 0 0 0 0 0 0
65 - 70 120 35 40 12 0 0 0 0 0 0
Glina
70 - 75 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0
> 75 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 47 25 31 16 0 0 0 0 0 0
65 - 70 34 4 23 3 0 0 0 0 0 0
Popesti Leordeni
70 - 75 17 1 11 1 0 0 0 0 0 0
> 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 125 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 192 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CB, km 23+600 – km 30+200, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB, km 23+600 – km 30+200.

115
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 111

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
x Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
x Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Glina şi Popeşti Leordeni.
x Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri
în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan
de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 23+600 – km 30+200, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.

116
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse


În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CB, km 23+600 – km 30+200. Estimarea are
la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5
din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN73 km 1+285
– km 6+950 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Glina
680 229

Popesti Leordeni
113 76

32. CB KM 30+200 - KM 40+531

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 30+200 – km 40+531 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.
117
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 113

Lungime conform bornaj: 10 331 m


Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 921 560.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 30 200 Intersectie cu DN 4, la nivel


DN CB 30 590 Intersectie cu strada, parte stanga, comuna Popesti-Leordeni
DN CB 32 730 Intersectie cu strada, parte stanga, comuna Berceni
DN CB 33 720 Intersectie cu drum judetean, in traversare, Mun. Bucuresti
DN CB 34 380 Intersectie cu strada, partea stanga
DN CB 35 140 Intersectie CF la nivel
DN CB 35 330 Intersectie cu strada, parte stanga, comuna Vidra
DN CB 37 900 Intersectie cu strada, parte stanga
DN CB 38 130 Intersectie CF tip pasaj
DN CB 39 200 Intersectie cu drum comunal, in traversare, comuna Jilava
DN CB 40 531 Intersectie cu DN 5, tip pasaj

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 926 558 347 210 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 881 209 329 79 0 0 0 0 0 0
70 - 75 456 2 172 1 0 0 0 0 0 0
> 75 51 0 21 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 775 460 268 161 0 0 0 0 0 0
65 - 70 745 174 259 60 0 0 0 0 0 0
Jilava
70 - 75 369 0 129 0 0 0 0 0 0 0
> 75 25 0 9 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 64 30 43 20 0 0 0 0 0 0
65 - 70 62 15 41 10 0 0 0 0 0 0
Popesti Leordeni
70 - 75 30 2 20 1 0 0 0 0 0 0
> 75 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 86 68 35 28 0 0 0 0 0 0
Bucuresti 65 - 70 74 20 30 8 0 0 0 0 0 0
70 - 75 57 0 24 0 0 0 0 0 0 0
118
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

> 75 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidra
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berceni
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 507 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 769 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CB, km 30+200 – km 40+531, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB, km 30+200 – km 40+531.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii

119
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 115

mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Jilava, Popesti Leordeni, Bucuresti, Vidra si Berceni.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri
în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului
Plan de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 30+200 – km 40+531, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
120
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII.1. Descriere măsură propusă


În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse


În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CB, km 30+200 – km 40+531. Estimarea are
la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5
din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN73 km 1+285
– km 6+950 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Jilava
2129 738

Popesti Leordeni
175 118

Bucuresti
248 101

33. CB KM 40+531 - KM 49+095

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 40+531 – km 49+095 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.
Lungime conform bornaj: 8 564 m

121
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 117

Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 563 230.


Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 40 531 Intersectie cu DN 5, tip pasaj, comuna Jilava


DN CB 42 590 Intersectie cu strada, parte stanga,
DN CB 44 640 Intersectie cu strada, tip pasaj, comuna Magurele
DN CB 45 580 Intersectie cu strada, parte stanga
DN CB 47 000 Intersectie cu strada, parte stanga, comuna Bragadiru
DN CB 49 095 Intersectie cu DN 6, tip pasaj

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 332 226 136 90 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 339 121 135 48 0 0 0 0 0 0
70 - 75 143 0 58 0 0 0 0 0 0 0
> 75 72 0 28 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 144 129 61 56 0 0 0 0 0 0
65 - 70 193 59 84 25 0 0 0 0 0 0
com. Magurele
70 - 75 74 0 32 0 0 0 0 0 0 0
> 75 38 0 16 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 54 8 30 4 0 0 0 0 0 0
65 - 70 18 11 10 6 0 0 0 0 0 0
com. Bragadiru
70 - 75 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0
> 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 134 89 44 30 0 0 0 0 0 0
65 - 70 127 51 42 17 0 0 0 0 0 0
com. Jilava
70 - 75 52 0 17 0 0 0 0 0 0 0
> 75 33 0 11 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.

122
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-


informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 215 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 347 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CB, km 40+531 – km 49+095, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB, km 40+531 – km 49+095.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității

123
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 119

de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică


de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile com. Măgurele, com. Bragadiru şi com. Jilava.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului
Plan de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 40+531 – km 49+095, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
124
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru


izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse


În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CB, km 40+531 – km 49+095. Estimarea are
la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5
din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CB, km 40+531
– km 49+095 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

com. Magurele
558 238

Bragadiru
116 63

Jilava
422 141

34. CB KM 49+095 - KM 55+250

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 49+095 – km 55+250 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.
Lungime conform bornaj: 6 155 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 401 435.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 49 095 Intersectie cu DN 6, tip pasaj


DN CB 50 190 Intersectie cu strada, parte stanga, comuna Bragadiru
DN CB 50 760 Intersectie cu strada, parte stanga, comuna Clinceni

125
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 121

DN CB 52 010 Intersectie cu drum judetean, in traversare, Mun. Bucuresti


DN CB 53 170 Intersectie cu strada, parte stanga, comuna Domnesti
DN CB 55 250 Intersectie cu autostrada A1, tip pasaj

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:
Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 239 180 121 89 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 191 52 96 23 0 0 0 0 1 0
70 - 75 131 1 62 0 0 0 0 0 0 0
> 75 29 0 13 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 157 118 84 63 0 0 0 0 0 0
65 - 70 137 15 73 8 0 0 0 0 0 0
Bragadiru
70 - 75 70 0 37 0 0 0 0 0 0 0
> 75 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 39 53 16 21 0 0 0 0 0 0
65 - 70 45 33 18 13 0 0 0 0 0 0
Bucuresti
70 - 75 52 1 21 0 0 0 0 0 0 0
> 75 19 0 8 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 40 9 19 5 0 0 0 0 0 0
65 - 70 6 4 3 2 0 0 0 0 1 0
Domnesti
70 - 75 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0
> 75 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Clinceni
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

126
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.


În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 160 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 233 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI SITUAȚIILOR CARE NECESITĂ


ÎMBUNĂTĂȚIRI
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CB, km 49+095 – km 55+250, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB, km 49+095 – km 55+250.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
127
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 123

câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu


observaţii/propuneri către Primăriile Bragadiru, Bucureşti, Domneşti şi Clinceni.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-
zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 49+095 – km 55+250, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

128
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse


În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CB, km 49+095 – km 55+250. Estimarea are
la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5
din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CB, km 49+095
– km 55+250 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Bragadiru
482 259

Bucuresti
162 65

Domnesti
66 32

Clinceni
9 3

35. CB KM 55+250 - KM 64+246

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 55+250 – km 64+246 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km).
Lungime conform bornaj: 8 996 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 10 423 305
Aglomerare: Municipiul București
Sector de drum în aglomerare:CB, km 63+074 – km 63+840
Sectorul de drum este amplasat la șes avand următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 55 250 Intersectie cu autostrada A1, tip pasaj, comuna Chiajna


DN CB 57 630 Intersectie cu drum judetean, parte dreapta, comuna Chiajna
DN CB 57 890 Intersectie cu drum judetean, parte stanga, comuna
Dragomiresti Vale
DN CB 59 710 Intersectie cu strada, parte stanga
DN CB 59 790 Intersectie cu strada, parte dreapta
DN CB 63 160 Intersectie giratorie cu strada, comuna Chitila
DN CB 64 246 Intersectie cu DN 7, tip pasaj, Mun. Bucuresti
129
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 125

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 1081 1116 359 375 0 0 0 0 0 0
65-70 1431 554 492 184 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 713 248 236 81 0 0 0 0 0 0
> 75 648 5 213 2 0 0 0 0 0 0
60 - 65 199 422 71 150 0 0 0 0 0 0
65-70 778 124 278 44 0 0 0 0 0 0
Chiajna
70 - 75 87 29 30 10 0 0 0 0 0 0
> 75 141 0 50 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 118 48 48 19 0 0 0 0 0 0
65-70 60 32 24 12 0 0 0 0 0 0
Dragomiresti
70 - 75 34 16 13 6 0 0 0 0 0 0
> 75 45 3 17 1 0 0 0 0 0 0
60 - 65 740 617 230 195 0 0 0 0 0 0
65-70 560 367 176 116 0 0 0 0 0 0
Chitila
70 - 75 543 183 173 56 0 0 0 0 0 0
> 75 432 0 133 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 24 29 10 12 0 0 0 0 0 24
65-70 34 31 14 13 0 0 0 0 0 34
Bucuresti
70 - 75 49 20 20 8 0 0 0 0 0 49
> 75 31 0 12 0 0 0 0 0 0 31

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DNCB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
x În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

130
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1361 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 1923 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DNCB, km 55+250 – km 64+246, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul de drum
DNCB, km 55+250 – km 64+246.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R.S.A are în vedere implementarea măsurilor de reducere a zgomotului care împlică
prounerea de montare panouri fonoabsorbante şi modificarea limitei de viteză pe timpul nopţii, în
zonele în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise.
Monatarea panourilor fonoabsorbante şi limitarea vitezei va reduce semnificativ nivelul
zgomotului şi va asigura un confort acustic necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea
sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

1. Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:


Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
131
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 127

3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile
com. Perişoru, com. Feteşti şi com. Borcea.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum DNCB, km 55+250 – km 64+246 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DNCB, km 55+250 – km 64+246, atenuarea zgomotului se poate realiza
astfel:
- montare panouri fonoabsorbante în zona CB km 58+150 - km 58+4500, CB km 59+220 - 59+520
si CB km 61+950 - km 68+250;
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
- reducerea limitei de viteză pe timpul nopţii. Astfel că, în localitatea în care s-au înregistrat
depăşiri ale limitelor de zgomot admise, se recomandă să fie modificată limita de viteză la 40 de km/h
pe timpul nopţii, în intervalul orar 23:00 - 07:00. Reducerea limitei de viteză reprezintă una dintre
cele mai importante metode de reducere a poluării şi a zgomotului în mediul urban. Nivelul
zgomotului va fi redus, dacă se reduce viteza de deplasare a autovehiculelor. Termen: 31.12.2023.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare

132
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln, sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe drumul
naţional DNCB, km 55+250 – km 64+246:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 970 1104 320 373 0 0 0 0 0 0
65-70 1369 513 473 169 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 685 230 226 75 0 0 0 0 0 0
> 75 639 5 210 2 0 0 0 0 0 0
60 - 65 141 419 50 149 0 0 0 0 0 0
65-70 779 124 279 44 0 0 0 0 0 0
Chiajna
70 - 75 86 29 30 10 0 0 0 0 0 0
> 75 140 0 50 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 100 52 41 20 0 0 0 0 0 0
65-70 62 28 24 11 0 0 0 0 0 0
Dragomiresti
70 - 75 21 16 8 6 0 0 0 0 0 0
> 75 45 3 17 1 0 0 0 0 0 0
60 - 65 705 597 218 189 0 0 0 0 0 0
65-70 492 338 156 106 0 0 0 0 0 0
Chitila
70 - 75 533 165 170 51 0 0 0 0 0 0
> 75 423 1 130 1 0 0 0 0 0 0
60 - 65 24 37 10 15 0 0 0 0 0 24
Bucuresti 65-70 37 23 15 10 0 0 0 0 0 34
70 - 75 45 20 19 8 0 0 0 0 0 49
133
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 129

> 75 31 0 12 0 0 0 0 0 0 31

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 1361
persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 1324. În ceea ce priveşte
zgomotul din timpul nopţii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 1923 de persoane expuse la zgomot
> 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 1852.

36. CB KM 64+246 - KM 66+800

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 64+246 – km 66+800 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 73,900 km.
Lungime conform bornaj: 2 554 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 8 493 915.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 64 246 Intersectie cu DN 7, tip pasaj, Mun. Bucuresti


DN CB 65 750 Intersectie cu drum exploatare, parte dreapta
DN CB 65 890 Intersectie cu drum exploatare, parte stanga, oras Chitila
DN CB 66 800 Intersectie giratorie cu DN 1A, comuna Mogosoaia

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 167 35 70 15 0 0 0 0 0 0
65-70 40 18 16 8 0 0 0 0 0 0
Bucuresti
70 - 75 32 0 13 0 0 0 0 0 0 0
> 75 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mogosoaia 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chitila
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CB
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 42 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 53 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ȘI SITUAȚIILOR CARE NECESITĂ


ÎMBUNĂTĂȚIRI
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CB, km 064+246 – km 066+800, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CB, km 064+246 – km 066+800.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.
135
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 131

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Bucureşti, Mogoşoaia şi Chitila.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-
zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului
Plan de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CB, km 064+246 – km 066+800, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă

136
132 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse


În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CB, km 064+246 – km 066+800. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CB, km
064+246 – km 066+800 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Bucuresti
334 139

Mogosoaia
2 1

Chitila
9 3

137
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 133

37. CB KM 66+800 - KM 72+000

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 066+800 – km 072+000 situat pe linia de Centura a
Bucurestiului (CB), drum national cu lungimea de 72,000 km.
Lungime conform bornaj: 5 200 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 6 741 550
Aglomerare:Municipiul București
Sector de drum în aglomerare:DNCB, km 66+800 – km 72+000
Sectorul de drum este amplasat la șes avand următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CB 66 800 Intersectie giratorie cu DN 1A, comuna Mogosoaia, mun.


Bucuresti
DN CB 72 000 Intersectie cu DN 1, pasaj inferior, oras Otopeni

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
Pe baza rezultatelor evaluărilor acustice cuprinse în hărțile de zgomot se vor identifica zonele
cu depășiri ale zgomotului pe sectorul de drum analizat și se vor trage concluzii privind conținutul
planului de acțiune.
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln.

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 471 248 198 105 0 0 0 0 0 0
65 - 70 370 52 159 22 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 134 0 57 0 0 0 0 0 0 0
> 75 34 0 14 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 252 166 103 69 0 0 0 0 0 0
65 - 70 230 29 95 12 0 0 0 0 0 0
Bucuresti
70 - 75 93 0 40 0 0 0 0 0 0 0
> 75 17 0 8 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 114 20 53 10 0 0 0 0 0 0
65 - 70 70 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Otopeni
70 - 75 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mogosoaia 60 - 65 105 61 42 26 0 0 0 0 0 0

138
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

65 - 70 70 23 30 10 0 0 0 0 0 0
70 - 75 38 0 16 0 0 0 0 0 0 0
> 75 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a Centurii București
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 168 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 336 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de autostradă DNCB, km 66+800 – km 72+000, au fost identificaţi factori
care determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care
se numără:
Numărul mare de autovehicule din trafic;
Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe Centura București.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A. are în vedere, conform proiectului menționat anterior privind achiziția,
transportul și montarea de panouri fonoabsorbante, ca în perioada 2019 – 2023 să monteze panouri
fonoabsorbante.
Implementarea proiectului menționat mai sus, va oferi un confort acustic necesar persoanelor
care locuiesc în vecinătatea Centurii București, pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al
zgomotului datorat traficului rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de

139
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 135

autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea


zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:


1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile
Bucuresti, Mogoşoaia şi Otopeni.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum DNCB, km 66+800 – km 72+000 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de DNCB, km 66+800 – km 72+000 se va realiza prin:
-montarea de panouri fonoabsorbante pe următoarele sectoare:
km 67+950 – km 68+250 pe calea 2, zona localității Otopeni (Mogoșoaia – DN 1)
km 70+000 – km 70+700 pe calea 2, zona localității Otopeni (Mogoșoaia – DN1).
Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.
- reducerea limitei de viteză pe timpul nopţii. Astfel că, în localităţile în care s-au înregistrat
depăşiri ale limitelor de zgomot admise, se recomandă să fie modificată limita de viteză la 40 de
140
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

km/h pe timpul nopţii, în intervalul orar 23:00 - 07:00. Reducerea limitei de viteză reprezintă una
dintre cele mai importante metode de reducere a poluării şi a zgomotului în mediul urban. Nivelul
zgomotului va fi redus, dacă se reduce viteza de deplasare a autovehiculelor. Termen: 31.12.2023.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
respectiv hărtile de diferență de zgomot aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare
similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de diferență, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de diferență pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier DNCB, km
66+800 – km 72+000:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 428 238 179 113 0 0 0 0 0 0
65 - 70 358 50 153 24 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 127 0 63 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 33 0 14 0 0 0 0 0 0
60 - 65 233 183 96 81 0 0 0 0 0 0
65 - 70 245 30 102 14 0 0 0 0 0 0
Bucuresti
70 - 75 95 0 45 0 0 0 0 0 0 0
> 75 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Otopeni 60 - 65 90 13 42 7 0 0 0 0 0 0
141
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 137

65 - 70 48 0 23 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 104 61 42 26 0 0 0 0 0 0
65 - 70 66 19 28 10 0 0 0 0 0 0
Mogosoaia
70 - 75 28 0 16 0 0 0 0 0 0 0
> 75 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 168
persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 127. În ceea ce priveşte
zgomotul din timpul nopţii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 336 de persoane expuse la zgomot
> 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 288.

38. CBM KM 0+000 - KM 1+436

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 0+000 – km 1+436 situat pe CBM (Centura ocolitoare
a municipiului Baia Mare), drum cu lungimea de 1,436 km.
Lungime conform bornaj: 1 436 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 283 905.
Aglomerare: Municipiul Baia Mare
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CBM 0 0 Intersectie DN1C


DN CBM 1 250 Iesire Recea
DN CBM 1 250 Intrare Municipiul Baia MARE
DN CBM 1 436 Intersectie DN1C

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
142
138 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

60 - 65 16 22 6 8 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 22 6 8 2 0 0 0 0 0 0
70 - 75 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul Baia 65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mare 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 16 22 6 8 0 0 0 0 0 0
65 - 70 22 6 8 2 0 0 0 0 0 0
Recea
70 - 75 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru
Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CBM
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 16 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 28 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CBM, km 0+000 – km 1+436, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CBM, km 0+000 – km 1+436 .
143
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 139

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăria com. Recea.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului


Plan de acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
144
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În cazul sectorului de drum CBM, km 0+000 – km 1+436, reducerea impactului zgomotului


asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse
În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CBM, km 0+000 – km 1+436. Estimarea are
la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5
din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CBM, km 0+000
– km 1+436 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Recea
59 21

39. CORA KM 0+000 - KM 1+350

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 0+000 – km 1+350 pe centura de ocolire a municipiului
Oradea (la intersectia DN1 cu DN19).
145
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 141

Lungime conform bornaj: 1 350 m


Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 414 410.
Aglomerare: Oradea
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CORA 0 0 Intersectie la nivel pe partea stanga cu DN 19, intrare in


localitatea Oradea
DN CORA 0 200 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada
DN CORA 0 400 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada
DN CORA 0 767 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu strada
DN CORA 1 350 Intersectie la nivel cu DN1

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de cnair în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval Persoane Locuinte Scoli/gradinite Spitale Cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(db) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 1342 1253 539 503 0 0 0 0 0 0
Oradea 65-70 1331 9 535 4 0 0 0 0 0 0
70 - 75 674 0 270 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național cora
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 674 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 db pentru indicatorul Lzsn și un număr de 1262 persoane expuse peste
limita de 60 db pentru indicatorul Ln.

146
142 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CORA, km 0+000 – km 1+350, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CORA, km 0+000 – km 1+350.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăria Mun. Oradea.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


147
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 143

x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CORA, km 0+000 – km 1+350, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
x CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri
europene nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse
În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CORA, km 0+000 – km 1+350. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CORA, km
0+000 – km 1+350 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

148
144 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Oradea
4039 1623

40. CORA KM 1+350 - KM 5+870

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 1+350 – km 5+870 situat pe centura de ocolire a
municipiului Oradea.
Lungime conform bornaj: 4 520 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 816 640.
Aglomerare: Oradea
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CORA 1 350 Intersectie la nivel cu DN 1, mun. Oradea


DN CORA 2 225 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada
DN CORA 2 517 Intersectie la nivel cu strada in traversare
DN CORA 4 080 Intersectie la nivel cu strada in traversare
DN CORA 4 700 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu DJ 797
DN CORA 5 870 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu DN 79

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
Pe baza rezultatelor evaluărilor acustice cuprinse în hărțile de zgomot se vor identifica zonele
cu depășiri ale zgomotului pe sectorul de drum analizat și se vor trage concluzii privind conținutul
planului de acțiune.
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln.

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
149
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 145

60 - 65 1461 1005 597 406 0 0 0 0 0 0


65 - 70 1462 326 592 133 0 0 0 0 0 0
Oradea
70 - 75 606 0 246 0 0 0 0 0 0 0
> 75 151 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a Centurii Oradea
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 757 persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 1331
persoane expuse peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CORA, km 1+350 – km 5+870, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CORA, km 1+350 – km 5+870.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
150
146 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:


1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria
Mun. Oradea.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:
x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum CORA, km 1+350 – km 5+870 s-a constat că nu au fost depuse
observaţii/ propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CORA, km 1+350 – km 5+870, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă

151
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 147

În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
respectiv hărtile de diferență de zgomot aferente indicatorilor Lzsn şi Ln sunt prezentate în continuare
similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de diferență, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de diferență pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier CORA, km
1+350 – km 5+870:

Estimare numar
persoane scoli/gradinite spitale cladiri
locuinte expuse
Interval expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 1195 863 489 349 0 0 0 0 0 0
65 - 70 1379 293 558 119 0 0 0 0 0 0
Oradea
70 - 75 573 0 233 0 0 0 0 0 0 0
> 75 143 0 58 0 0 0 0 0 0 0

152
148 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor
afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 757 persoane
expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 716. În ceea ce priveşte
zgomotul din timpul nopţii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 1331 de persoane expuse la zgomot
> 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 1156.

41. CORA KM 5+870 - KM 11+180

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 5+870 – km 11+180 pe centura de ocolire a
municipiului Oradea.
Lungime conform bornaj: 5 310 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 7 670 110.
Aglomerare: Oradea
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CORA 0 0 Intersectie la nivel pe partea stanga cu DN 19, intrare in


localitatea Oradea
DN CORA 0 200 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada
DN CORA 0 400 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada
DN CORA 0 767 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu strada
DN CORA 1 350 Intersectie la nivel cu DN1

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 4288 1182 1722 475 0 1 0 0 3 0
Oradea
65-70 2462 788 989 317 2 0 0 0 0 1
70 - 75 933 332 375 133 0 1 0 0 0 0
153
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 149

> 75 872 34 351 14 1 0 0 0 1 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CORA
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
x În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1805 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 2336 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CORA, km 5+870 – km 11+180, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. are în derulare un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier
reprezentat de achiziția, transportul și montarea de panouri fonoabsorbante pe sectorul de drum
CORA, km 5+870 – km 11+180.
Proiectul se dorește a se finaliza până la sfârșitul anului 2023.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R.S.A are în vedere implementarea măsurilor de reducere a zgomotului care împlică
prounerea de montare panouri fonoabsorbante şi modificarea limitei de viteză pe timpul nopţii, în
zonele în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise.
Monatarea panourilor fonoabsorbante şi limitarea vitezei va reduce semnificativ nivelul
zgomotului şi va asigura un confort acustic necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea
sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

154
150 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 23.10. - 06.11.2019 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul
anunţului afişat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8492 din data
de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/74081/22.10.2019 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria
Mun. Oradea.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-
cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:
x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost
completate si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri
ale limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum CORA, km 5+870 – km 11+180 s-a constat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CORA, km 5+870 – km 11+180, atenuarea zgomotului se poate realiza
astfel:
- montare panouri fonoabsorbante în zona CORA km 5+870 - 6+170 (Calea 2 pasaj);
155
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 151

Termenul de finalizare al proiectului de montare panouri fonoabsorbante este 31.12.2023.


- reducerea limitei de viteză pe timpul nopţii. Astfel că, în localitatea în care s-au înregistrat
depăşiri ale limitelor de zgomot admise, se recomandă să fie modificată limita de viteză la 40 de km/h
pe timpul nopţii, în intervalul orar 23:00 - 07:00. Reducerea limitei de viteză reprezintă una dintre
cele mai importante metode de reducere a poluării şi a zgomotului în mediul urban. Nivelul
zgomotului va fi redus, dacă se reduce viteza de deplasare a autovehiculelor. Termen: 31.12.2023.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
Realizarea hărtilorde zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln, sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe drumul
naţional CORA, km 5+870 – km 11+180:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 1669 643 670 257 1 0 0 0 0 1
Oradea 65-70 832 152 333 62 0 1 0 0 0 0
70 - 75 407 17 164 7 1 0 0 0 1 0
> 75 77 0 31 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 1805
persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 484. În ceea ce priveşte

156
152 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

zgomotul din timpul nopţii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 2336 de persoane expuse la zgomot
> 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 812.

42. CORA KM 11+180 - KM 14+120

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 11+180 – km 14+120 pe centura de ocolire a
municipiului Oradea.
Lungime conform bornaj: 2 940 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 159 540.
Aglomerare: Oradea
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN CORA 11 180 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu DN 76


DN CORA 11 380 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada
DN CORA 12 210 Intersectie la nivel cu calea ferata (semnalizare acustica)
DN CORA 13 630 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu strada
DN CORA 13 920 Intersectie la nivel cu calea ferata (semnalizare acustica)
DN CORA 14 120 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu DN1

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 78 76 31 30 0 0 0 0 0 0
Oradea 65-70 124 69 49 28 0 0 0 0 0 0
70 - 75 103 0 41 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.

157
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 153

Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-


informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național CORA
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 103 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 145 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum CORA, km 11+180 – km 14+120, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
CORA, km 11+180 – km 14+120.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:

1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de
derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de
confidențialitate a datelor cu caracter personal.
158
154 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR
nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea finalizării
Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum
naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de Consultări publice,
însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format
A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria
Mun. Oradea.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiune a
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:
x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum CORA, km 11+180 – km 14+120, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;

159
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 155

x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru


izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional CORA, km 11+180 – km 14+120. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional CORA, km
11+180 – km 14+120 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Oradea
351 140

43. DN1 KM 7+500 - KM 12+461

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 7+500 – km 12+461 situat pe DN 1, drum national de
643,907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia, Cluj
Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 4 961 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 20 557 530.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 5 500 Inceput sector, mun. Bucuresti


DN 1 12 461 Intersectie DN CB in traversare

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

160
156 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 809 561 331 229 0 0 0 0 2 2
65-70 659 8 270 3 0 0 1 0 3 1
Bucuresti
70 - 75 309 0 126 0 0 0 0 0 3 0
> 75 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 314 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 569 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 7+500 – km 12+461, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 7+500 – km 12+461.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.

161
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 157

Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:

1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăria Mun. Bucureşti.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 7+500 – km 12+461, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.
162
158 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 7+500 – km 12+461. Estimarea are
la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5
din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km 7+500
– km 12+461 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Bucuresti
1950 797

44. DN1 KM 12+461 - KM 16+000

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 12+461 – km 16+000 situat pe DN 1, drum national de
643,907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia, Cluj
Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
163
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 159

Lungime conform bornaj: 3 539 m


Trafic: număr anual treceri vehicule = 24 898 475.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 12 461 Intersectie DN CB in traversare


DN 1 12 890 Intrare in localitatea Otopeni
DN 1 17 590 Iesire din localitatea Otopeni

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 491 550 225 259 0 0 0 0 0 0
65-70 657 279 308 131 0 0 0 0 0 0
Otopeni
70 - 75 481 5 226 2 0 0 0 0 0 0
> 75 81 0 38 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
x În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 314 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 569 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
164
160 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În cazul sectorului de drum DN1, km 12+461 – km 16+000, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 12+461 – km 16+000.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăria Otopeni.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiune a
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

165
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 161

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 12+461 – km 16+000, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 12+461 – km 16+000. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
12+461 – km 16+000 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

166
162 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Otopeni
1966 916

45. DN1 KM 16+000 - KM 36+110

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 16+000 – km 36+110 situat pe DN1, drum cu lungimea
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 20 110 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 11 786 215.
Sectorul de drum este amplasat la ses avand urmatoarea schema itinerara

DR DRUM KM M Informatii
DN 1 17 590 Iesire din localitatea Otopeni
DN 1 17 943 Intersectie CF tip pasaj inferior
DN 1 19 736 Intersectie la nivel cu DJ 101 parte stanga (com. Corbeanca)
DN 1 19 990 Intrare in localitatea Balotesti
DN 1 20 665 Intersectie la nivel cu DJ 101C parte dreapta
DN 1 20 677 Intersectie drum pe partea stanga
DN 1 20 910 Iesire din localitatea Balotesti
DN 1 21 500 Intrare in localitatea Saftica (com. Balotesti)
DN 1 24 600 Iesire din localitatea Saftica
DN 1 27 700 Intrare in localitatea Tancabesti (com. Snagov)
DN 1 30 000 Iesire din localitatea Tancabesti
DN 1 32 950 Intrare comuna Ciolpani
DN 1 36 110 Intersectie cu DJ101C partea dreapta

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
167
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 163

60 - 65 965 148 456 74 1 1 0 1 1 0


All areas 65-70 530 1 256 1 0 0 0 0 2 0
70 - 75 114 0 58 0 1 0 1 0 1 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 219 31 97 15 0 0 0 0 0 0
65 - 70 121 0 55 0 0 0 0 0 1 0
Ciolpani
70 - 75 21 0 10 0 0 0 0 0 1 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 428 67 189 31 1 1 0 1 0 0
65 - 70 241 1 108 0 0 0 0 0 1 0
Balotesti
70 - 75 55 0 26 0 1 0 1 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 157 34 94 21 0 0 0 0 0 0
65 - 70 105 0 62 0 0 0 0 0 0 0
Snagov
70 - 75 29 0 18 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 152 15 72 7 0 0 0 0 1 0
65 - 70 61 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Otopeni
70 - 75 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 8 1 5 1 0 0 0 0 0 0
65 - 70 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Corbeanca
70 - 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 114 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 149 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 16+000 – km 36+110, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
168
164 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x Numărul mare de autovehicule din trafic;


x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drumDN 1 km
16+000 – km 36+110.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu
de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor cinci (5) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un
exemplar al prezentului Plan de acţiune, câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot
şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Baloteşti, Ciolpani, Snagov,
Otopeni şi Corbeanca.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Concluzie

169
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 165

În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 16+000 – km 36+110, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 16+000 – km 36+110. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
16+000 – km 36+110 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

170
166 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Ciolpani
399 178

Balotesti
755 338

Snagov
303 182

Otopeni
242 116

Corbeanca
13 8

46. DN1 KM 36+110 - KM 53+650

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 36+110 – km 53+650 situat pe DN1, drum cu lungimea
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 17 540 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 12 864 060.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M Informatii
DN 1 36 110 Intersectie cu DJ101C
DN 1 36 932 Iesire din localitatea Ciolpani
DN 1 37 126 Intersectie DC, parte dreapta (com. Balta Doamnei)
DN 1 40 220 Intrare in localitatea Potigrafu (com. Gorgota)
DN 1 41 343 Intersectie DJ101E in traversare
DN 1 41 980 Iesire din localitatea Potigrafu
DN 1 42 360 Intersectie strada, parte dreapta
DN 1 42 650 Intersectie strada, parte stanga
DN 1 43 50 Intrare in localitatea Puchenii Mosneni (com. Puchenii Mari)
DN 1 43 497 Intersectie strada, parte stanga
DN 1 43 637 Intersectie drum exploatare, parte dreapta
DN 1 45 310 Iesire din localitatea Puchenii Mosneni
DN 1 45 310 Intrare in localitatea Puchenii Mari
DN 1 46 454 Intersectie DC 89 parte dreapta
DN 1 46 680 Iesire din localitatea Puchenii Mari

171
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 167

DN 1 46 872 Intersectie strada, parte dreapta


DN 1 47 580 Intersectie DC 90 parte stanga
DN 1 48 506 Intersectie strada, parte stanga
DN 1 48 980 Intrare in localitatea Romanesti (com. Barcanesti)
DN 1 51 35 Intersectie drum acces, parte stanga
DN 1 51 680 Iesire din localitatea Romanesti
DN 1 51 700 Intrare in localitatea Barcanesti

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 3139 1510 1045 507 1 3 0 0 3 3
All areas 65-70 3488 144 1156 51 2 1 0 1 4 0
70 - 75 1088 1 364 0 1 0 1 0 1 0
> 75 38 0 14 0 1 0 0 0 0 0
60 - 65 689 392 250 144 1 0 0 0 2 1
Com. Puchenii 65 - 70 922 49 336 19 0 1 0 1 1 0
Marii 70 - 75 298 1 109 0 0 0 1 0 0 0
> 75 13 0 5 0 1 0 0 0 0 0
60 - 65 1853 860 565 267 0 2 0 0 1 2
65 - 70 2046 73 625 24 1 0 0 0 3 0
Com. Barcanesti
70 - 75 639 0 199 0 1 0 0 0 1 0
> 75 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 555 250 212 93 0 1 0 0 0 0
65 - 70 496 20 184 8 1 0 0 0 0 0
Com. Gorgota
70 - 75 145 0 53 0 0 0 0 0 0 0
> 75 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 42 7 18 3 0 0 0 0 0 0
65 - 70 24 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Com. Ciolpani
70 - 75 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
> 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.

172
168 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-


informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens din cauza următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1126 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și un număr de 1655 persoane expuse peste
limita de 60 dB (pentru indicatorul Ln).
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 36+110 – km 53+650, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 36+110 – km 53+650.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
173
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 169

1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un


comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu
de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor patru (4) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un
exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Puchenii
Mari, Bărcănesti, Gorgota şi Ciolpani.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 36+110 – km 53+650, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora

174
170 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1 km 36+110 - km 53+650. Estimarea are
la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului 5
din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1 km 36+110
- km 53+650 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Puchenii Mari
2072 755

Barcanesti
4778 1462

Gorgota
1284 484

Ciolpani
83 37

47. DN1 KM 53+650 - KM 59+750

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 53+650 – km 59+750 situat pe DN1, drum cu lungimea
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 6 100 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 7 667 920.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

175
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 171

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 53 650 Intrare in comuna Barcanesti


DN 1 59 800 Iesire comuna Barcanesti, Mun. Ploiesti

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 305 169 96 52 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 282 7 87 3 0 0 0 0 0 0
70 - 75 126 0 39 0 0 0 0 0 0 0
> 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 300 169 94 52 0 0 0 0 0 0
65 - 70 277 7 85 3 0 0 0 0 0 0
Barcanesti
70 - 75 126 0 39 0 0 0 0 0 0 0
> 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mun. Ploiesti
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 128 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 176 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

176
172 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 53+650 – km 59+750, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
Numărul mare de autovehicule din trafic;
Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 53+650 – km 59+750.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:
1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Mun. Ploieşti şi Bărcăneşti.
3. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.
177
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 173

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI
Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 53+650 – km 59+750, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 53+650 – km 59+750. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
178
174 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

53+650 – km 59+750 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea


HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Barcanesti
796 248

Ploiesti
11 4

48. DN1 KM 59+750 - KM 67+284

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 59+750 – km 67+284 situat pe DN1, drum cu lungimea
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 7 534 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 12 693 605.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 60 290 Intersectie DN1A parte stanga (VO Ploiesti)


DN 1 63 50 Intersectie CF Targoviste-Ploiesti, tip Pasaj superior
DN 1 64 250 Intersectie DN72 parte stanga
DN 1 64 500 Intersectie CF Bucuresti-Brasov, tip Pasaj superior
DN 1 66 406 Intersectie DJ101I parte stanga
DN 1 66 407 Intersectie DJ101I parte dreapta
DN 1 66 500 Intersectie DN1B parte stanga
DN 1 67 46 Intersectie DC parte dreapta

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln,
informaţii care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

179
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 175

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ploiesti
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 0 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 0 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
Având în vedere faptul că nu există persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru
indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln, în aceste zone nu se propune
implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 59+750 – km 67+284, nu au fost identificate persoane
expuse peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) şi peste limita de 60 dB (pentru
indicatorul Ln).

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
CNAIR S.A. nu are în derulare proiecte pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe
sectorul de drum DN1, km 59+750 – km 67+284.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


Nu este cazul.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că

180
176 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Ploieşti.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum DN1 km 59+750 - km 67+284 nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

181
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 177

49. DN1 KM 67+284 - KM 79+580

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 67+284 – km 79+580 situat pe DN1, drum cu lungimea
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 12 296 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 10 871 160.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRU KM M Informatii
M
DN 1 67 284 Intersectie DN1B, pasaj inferior (UAT Paulesti)
DN 1 69 911 Intersectie CF tip NIVEL
DN 1 73 747 Intersectie DC 8A parte stanga
DN 1 77 815 Intersectie DC 8A parte dreapta
DN 1 79 580 Intersectie DJ100F parte dreapta (UAT Baicoi, UAT Floresti)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 41 42 15 17 0 0 0 0 0 0
65-70 12 11 5 5 0 0 0 0 0 0
All areas
70 - 75 42 8 17 3 0 0 0 0 0 0
> 75 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 39 27 14 10 0 0 0 0 0 0
65-70 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0
Baicoi
70 - 75 27 8 10 3 0 0 0 0 0 0
> 75 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 2 15 1 7 0 0 0 0 0 0
65-70 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0
Paulesti
70 - 75 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0
> 75 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0

182
178 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 57 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 61 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 67+284 – km 79+580, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
DN1, km 67+284 – km 79+580.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe

183
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 179

site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR SA, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de
mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor doua (2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR SA nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR S.A nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de
un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Băicoi şi
Păulești.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de
acțiune a fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 67+284 – km 79+580, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:

184
180 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care


recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 67+284 – km 79+580. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
67+284 – km 79+580 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Baicoi
122 44

Paulesti
32 15

50. DN1 KM 79+580 - KM 95+450

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 79+580 – km 95+450 situat pe DN1, drum cu lungimea
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 15 870 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 10 181 675.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

185
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 181

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 79 700 Intrare localitate Baicoi


DN 1 79 877 Intersectie DC 113 parte stanga
DN 1 79 984 Intersectie drum comunal parte dreapta
DN 1 80 20 Iesire din localitatea Baicoi
DN 1 80 272 Intersectie drum comunal parte stanga
DN 1 80 280 Intersectie drum comunal parte dreapta
DN 1 80 642 Intersectie DJ 720 parte stanga (UAT Floresti, UAT
Magureni)
DN 1 81 338 Intersectie drum comunal parte stanga
DN 1 82 366 Intersectie drum comunal parte stanga
DN 1 87 950 Intrare in localitatea Banesti
DN 1 89 100 Iesire din localitatea Banesti
DN 1 89 550 Intersectie drum comunal parte stanga
DN 1 90 860 Intersectie DJ102I parte dreapta (UAT Campina, UAT Poiana
Campina))
DN 1 91 50 Intersectie drum comunal parte dreapta
DN 1 94 94 Intersectie CF tip pasai superior (UAT Cornu)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 1263 784 498 299 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 1100 264 429 99 0 0 0 0 0 0
70 - 75 602 18 229 7 0 0 0 0 0 0
> 75 124 0 47 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 558 508 209 188 0 0 0 0 0 0
65 - 70 632 175 236 64 0 0 0 0 0 0
Banesti
70 - 75 394 0 145 0 0 0 0 0 0 0
> 75 54 0 20 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 561 217 232 89 0 0 0 0 0 0
65 - 70 388 54 159 22 0 0 0 0 0 0
Campina
70 - 75 164 18 67 7 0 0 0 0 0 0
> 75 43 0 17 0 0 0 0 0 0 0

186
182 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

60 - 65 114 57 43 21 0 0 0 0 0 0
65 - 70 67 35 25 13 0 0 0 0 0 0
Baicoi
70 - 75 43 0 16 0 0 0 0 0 0 0
> 75 28 0 10 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 22 0 9 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poiana Campina
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Cornu
70 - 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens din cauza următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 726 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și un număr de 1066 persoane expuse peste
limita de 60 dB (pentru indicatorul Ln).
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 79+580 – km 95+450, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 79+580 – km 95+450.

187
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 183

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:

1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Băneşti, Câmpina, Băicoi, Poiana Câmpina şi Cornu.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că a fost depus un chestionar cu observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune. Semnatarul menționează că disconfortul
genereat de traficul rutie apare non-stop, iar acesta se resimte mai accentuat în perioada primăvară-
toamnă.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

188
184 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 79+580 – km 95+450, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 79+580 – km 95+450. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
79+580 – km 95+450 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Banesti
1779 663

Campina
1350 555

189
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 185

Baicoi
288 108

Poiana Campina
58 24

Cornu
48 28

51. DN1 KM 95+450 - KM 122+000

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 95+450 – km 122+000 situat pe DN1, drum cu lungimea
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 26 550 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 9 724 695.
Sectorul de drum este amplasat la munte având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M Informatii
DN 1 95 450 Intersectie DJ101R, partea dreapta (com. Poiana Campina)
DN 1 96 110 Intersectie DJ101R, partea stanga (com. Cornu)
DN 1 101 220 Intrare in localitatea Nistoresti (oras Breaza)
DN 1 103 400 Iesire din localitatea Nistoresti
DN 1 105 490 Intrare in localitatea Comarnic
DN 1 106 515 Intersectie drum comunal parte stanga
DN 1 106 780 Intersectie DJ101S, parte dreapta
DN 1 111 190 Iesire din localitatea Comarnic
DN 1 112 400 Intrare in localitatea Posada (oras Comarnic)
DN 1 113 740 Iesire din localitatea Posada
DN 1 118 800 Intrare in localitatea Sinaia
DN 1 121 360 Intersectie DN 71 parte stanga

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

190
186 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 3452 3618 1259 1322 1 1 0 0 0 1
All areas 65-70 3248 1701 1186 621 2 1 1 1 0 1
70 - 75 3256 321 1189 116 0 0 0 0 1 1
> 75 1176 0 429 0 1 0 1 0 2 0
60 - 65 1484 1977 543 721 1 0 0 0 0 0
65 - 70 1674 1059 610 388 1 1 0 1 0 1
Comarnic
70 - 75 1870 236 685 86 0 0 0 0 0 1
> 75 781 0 286 0 1 0 1 0 2 0
60 - 65 522 385 190 142 0 0 0 0 0 1
65 - 70 352 217 130 79 0 0 0 0 0 0
Breaza
70 - 75 362 15 132 5 0 0 0 0 1 0
> 75 124 0 44 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 1403 1219 511 444 0 1 0 0 0 0
65 - 70 1190 394 435 143 1 0 1 0 0 0
Sinaia
70 - 75 976 64 355 22 0 0 0 0 0 0
> 75 263 0 95 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 43 36 15 13 0 0 0 0 0 0
65 - 70 31 31 11 11 0 0 0 0 0 0
Cornu
70 - 75 49 7 17 2 0 0 0 0 0 0
> 75 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poiana
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campina
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens din cauza următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 4432 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 5640 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

191
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 187

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea viteza, traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 95+450 – km 122+000, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
Numărul mare de autovehicule din trafic;
Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 95+450 – km 122+000.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu
de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor cinci (5) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un
exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
192
188 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Comarnic,


Breaza, Sinaia, Cornu şi Poiana Cîmpina.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că a fost depus un chestionar în ceea ce priveşte
prezentul Plan de acţiune. Semnatarul chestionarului menționează faptul că este deranjat de zgomotul
generat de traficul rutier, în special în intervalul orar 10:00-14:00, iar disconfortul se resimte mai
accentuat în perioada iulie-august/decembrie-februarie. Pe lângă măsurile propuse în planurile de
acțiune, acesta propune devierea/restricționarea traficului.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN 1 km 95+450 - km 122+000, reducerea impactului zgomotului
asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

193
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 189

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN 1 km 95+450 - km 122+000. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN 1 km
95+450 - km 122+000 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Comarnic
6403 2342

Breaza
1685 615

Sinaia
4191 1524

Cornu
150 52

52. DN1 KM 122+000 - KM 125+000

I.DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 122+000 – km 125+000 situat pe DN 1, drum national
de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes, Alba Iulia,
Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 3 000 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 213 195.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 122 035 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada din Sinaia


DN 1 122 115 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada din Sinaia
DN 1 122 170 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada din Sinaia
DN 1 122 568 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu strada din Sinaia
DN 1 123 345 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada din Sinaia
DN 1 124 0 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu strada din Sinaia
DN 1 124 56 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada din Sinaia
DN 1 124 100 Intersectie la nivel pe partea stanga cu strada din Sinaia
194
190 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 298 227 191 145 0 0 0 0 0 0
65-70 288 109 183 69 0 0 0 0 0 0
Sinaia
70 - 75 213 2 135 2 0 0 0 0 0 0
> 75 50 0 32 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 263 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 338 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 122+000 – km 125+000, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

195
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 191

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 122+000 – km 125+000.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR SA, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de
mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
unui (1) UAT pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de
acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR SA nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR S.A nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de
un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primaria Sinaia.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că locatarii unui imobil localizat pe Calea
Prahovei și-au exprimat dorința de a fi incluși în cadrul măsurilor propuse în prezentul .

196
192 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 122+000 – km 125+000, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse
În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 122+000 – km 125+000. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
122+000 – km 125+000 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Sinaia
975 621
197
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 193

53. DN1 KM 125+000 - KM 138+000

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 125+000 – km 138+000 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 13 000 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 8 562 900.
Sectorul de drum este amplasat la munte având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 125 000 Iesire localitatea Sinaia


DN 1 127 900 Intersectie la nivel cu strada parte dreapta
DN 1 128 210 Intrare localitatea Busteni
DN 1 128 350 Intersectie la nivel cu strada parte stanga
DN 1 129 100 Traversare la nivel strada
DN 1 132 020 Intersectie la nivel cu DC132 parte stanga
DN 1 132 500 Intersectie la nivel cu strada parte stanga
DN 1 132 800 Iesire localitatea Busteni
DN 1 133 600 Intersectie la nivel cu strada parte dreapta
DN 1 134 000 Intrare localitatea Azuga
DN 1 135 000 Intersectie la nivel cu drum forestier parte dreapta
DN 1 135 450 Intersectie la nivel cu DC129 parte stanga
DN 1 135 700 Intersectie la nivel cu strada parte stanga
DN 1 135 880 Iesire localitatea Azuga
DN 1 137 600 Intersectie la nivel cu drum forestier parte stanga

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
Allareas 60 - 65 1439 1542 844 894 1 0 1 0 0 2
198
194 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

65-70 1352 800 786 464 1 1 0 1 3 10


70 - 75 1286 197 746 115 0 0 0 0 6 1
> 75 619 0 361 0 1 0 1 0 7 0
60 - 65 1085 1178 655 701 1 0 0 0 0 1
65-70 1048 667 626 394 1 0 0 0 3 7
Busteni
70 - 75 1026 178 609 105 0 0 0 0 4 1
> 75 546 0 322 0 0 0 0 0 5 0
60 - 65 354 364 189 193 0 0 1 0 0 1
65-70 304 133 160 69 0 1 0 1 0 3
Azuga
70 - 75 260 19 138 10 0 0 0 0 2 0
> 75 73 0 38 0 1 0 1 0 2 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1905 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 2539 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 125+000 – km 138+000, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 125+000 – km 138+000.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
199
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 195

mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR SA, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de
mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor doua (2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR SA nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR S.A nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de
un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primariile Busteni si
Azuga.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 125+000 – km 138+000, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
200
196 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 125+000 – km 138+000. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
125+000 – km 138+000 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Busteni
4358 2602

Azuga
1150 609

201
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 197

54. DN1 KM 138+000 - KM 140+923

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 138+000 – km 140+923 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 2 923 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 109 900.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 138 156 Intersectie la nivel drum forestier parte dreapta (loc. Azuga)
DN 1 138 389 Intersectie la nivel drum exploatare parte dreapta
DN 1 138 435 Intersectie la nivel DC parte stanga
DN 1 138 446 Intersectie la nivel DC parte dreapta
DN 1 138 830 Intrare oras Predeal
DN 1 138 991 Intersectie la nivel DC parte dreapta
DN 1 140 923 Intersectie la nivel DN73A parte stanga

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 85 88 63 61 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 100 35 71 26 0 0 0 0 0 0
70 - 75 65 3 47 2 0 0 0 0 0 0
> 75 19 0 14 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 85 87 63 61 0 0 0 0 0 0
65 - 70 99 35 70 25 0 0 0 0 0 0
Predeal
70 - 75 65 3 46 2 0 0 0 0 0 0
> 75 19 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Azuga 60 - 65 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
202
198 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

65 - 70 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 84 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 126 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 138+000 – km 140+923, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 138+000 – km 140+923.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
203
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 199

de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:

3. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
4. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Predeal şi Azuga.
5. Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-
zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 138+000 – km 140+923, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

204
200 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 138+000 – km 140+923. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
138+000 – km 140+923 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Predeal
305 218

Azuga 1 1

205
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 201

55. DN1 KM 140+923 - KM 160+798

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 140+923 – km 160+798 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 19 875 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 916 550.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M Informatii
DN 1 140 923 Intersectie la nivel DN 73A, parte stanga
DN 1 143 780 Intersetie la nivel DJ 102P, parte stanga
DN 1 144 10 Iesire din localitatea Predeal
DN 1 147 543 Intrare in localitatea Timisu de Sus (UAT Predeal)
DN 1 152 982 Iesire din localitatea Timisu de Sus
DN 1 155 460 Intrare in localitatea Timisu de Jos (UAT Predeal)
DN 1 158 285 Iesire din localitatea Timisu de Jos
DN 1 159 600 Intrare in Municipiu Brasov

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 417 188 274 127 0 1 0 1 0 2
All areas 65-70 309 38 210 28 0 0 0 0 2 0
70 - 75 124 0 84 0 1 0 1 0 1 0
> 75 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 338 156 240 114 0 1 0 1 0 2
65 - 70 268 37 192 28 0 0 0 0 2 0
Predeal
70 - 75 105 0 76 0 1 0 1 0 1 0
> 75 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 79 31 34 13 0 0 0 0 0 0
65 - 70 41 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Brasov
70 - 75 19 0 8 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206
202 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacele
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 127 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 226 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 140+923 – km 160+789, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
DN1, km 140+923 – km 160+789.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
207
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 203

acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu
de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor trei (3) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de
acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/ instrucţiuni
privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului
generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului
CNAIR nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Predeal, Braşov şi Săcele.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN 1 km 140+923 - km 160+798, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

208
204 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN 1 km 140+923 - km 160+798. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN 1 km
140+923 - km 160+798 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Predeal
847 606

Brasov
152 65

Sacele
7 2

209
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 205

56. DN1 KM 173+375 - KM 175+205

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 173+375 – km 175+205 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 1 830 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 5 903 145.
Sectorul de drum este amplasat la deal având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 173 440 Intersectie la nivel drum acces


DN 1 174 050 Intrare localitate Ghimbav
DN 1 174 700 Intersectie la nivel drum acces
DN 1 175 205 Intersectie la nivel DN73, sens giratoriu (mun. Brasov)

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 37 3 13 1 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 25 0 10 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 36 0 13 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0
GHIMBAV
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
65 - 70 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0
BRASOV
70 - 75 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210
206 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 3 persoane expuse peste
limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 3 persoane expuse peste limita de
60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 173+375 – km 175+205, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 173+375 – km 175+205.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea
finalizării Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile
traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

211
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 207

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:


1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăriile Ghimbav şi Braşov.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 173+375 – km 175+205, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora

212
208 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 173+375 – km 175+205. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
173+375 – km 175+205 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Ghimbav
56 21

Brasov 16 6

57. DN1 KM 175+205 - KM 179+700

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 175+205 – km 179+700 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 642.965 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 4 495 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4154065
Sectorul de drum este amplasat la deal având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 175 205 Intersectie la nivel DN73, sens giratoriu


DN 1 175 493 Intersectie la nivel DJ 103 parte dreapta
DN 1 176 910 Iesire localitate Ghimbav
213
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 209

DN 1 177 788 Intersectie la nivel drum acces


DN 1 178 025 Intersectie la nivel cu strada parte stanga
DN 1 178 125 Intersectie la nivel cu strada parte stanga
DN 1 178 535 Intersectie la nivel drum acces parte dreapta
DN 1 179 221 Intersectie la nivel drum acces parte dreapta
DN 1 179 022 Intersectie la nivel drum acces parte dreapta
DN 1 179 700 Intrare localitatea Codlea

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 532 501 198 186 0 0 0 0 0 0
65-70 519 165 193 61 0 0 0 0 0 0
GHIMBAV
70 - 75 392 11 145 4 0 0 0 0 0 0
> 75 58 0 22 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 450 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 677 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.

214
210 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În cazul sectorului de drum DN1, km 175+205 – km 179+700, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 175+205 – km 179+700.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.
Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:

1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăria Ghimbav.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:


x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
215
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 211

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 175+205 – km 179+700, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 175+205 – km 179+700. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
175+205 – km 179+700 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

216
212 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Ghimbav
1781 660

58. DN1 KM 220+010 - KM 232+600

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 220+010 – km 232+600 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 12 590 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 674 455.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M Informatii
DN 1 220 000 Intare in localitatea Sercaia
DN 1 221 230 Iesire din localitatea Sercaia
DN 1 227 010 Intrare in localitatea Mindra
DN 1 227 700 Intersectie la nivel cu DC66 parte stanga
DN 1 227 710 Intersectie la nivelcu DC12 parte dreapta
DN 1 228 300 Iesire din localitatea Mindra
DN 1 232 600 Intrare in Municipiu Fagaras

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

217
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 213

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 422 187 191 87 1 0 0 0 0 2
65-70 308 111 142 52 0 1 0 0 0 0
Allareas
70 - 75 157 0 73 0 1 0 0 0 2 0
> 75 42 0 20 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 287 141 134 66 0 0 0 0 0 1
Comuna 65-70 255 95 118 45 0 1 0 0 0 0
Mandra 70 - 75 112 0 53 0 1 0 0 0 1 0
> 75 42 0 20 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 134 45 57 20 1 0 0 0 0 1
Comuna 65-70 53 16 23 7 0 0 0 0 0 0
Sercaia 70 - 75 45 0 19 0 0 0 0 0 1 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Municipiul 65-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fagaras 70 - 75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 199 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 298 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 220+010 – km 232+600, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;

218
214 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
DN1, km 220+010 – km 232+600.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR SA, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de
mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor trei (3) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de
acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR SA nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR S.A nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de
un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primariile Mandra,
Sercaia si Fagaras.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/ propuneri în
ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
219
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 215

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 220+010 – km 232+600, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 220+010 – km 232+600. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
220+010 – km 232+600 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

220
216 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Mandra
753 352

Sercaia
282 121

Fagaras
1 1

59. DN1 KM 236+100 - KM 258+618

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 236+100 – km 258+618 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 22 518 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 267 215.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M Informatii
DN 1 236 116 Iesirea din municipiul Fagaras
DN 1 237 318 Intrarea in localitatea Beclean
DN 1 238 974 Iesirea din localitatea Beclean
DN 1 245 000 Intersectie la nivel pe partea stinga cu DJ 105
DN 1 245 110 Intrarea in localitatea Voila
DN 1 245 632 Iesirea din localitatea Voila
DN 1 248 100 Intersectie la nivel pe partea stinga cu DJ 105B
DN 1 254 730 Intrarea in localitatea Vistea
DN 1 255 110 Iesirea din localitatea Vistea
DN 1 258 323 Intrarea in localitatea Ucea
DN 1 258 650 Intersectie la nivel pe partea stinga cu DJ 105C

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

221
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 217

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 832 375 384 171 0 4 0 0 0 3
65-70 694 313 324 145 2 2 0 0 1 2
All areas
70 - 75 379 0 177 0 3 0 0 0 3 0
> 75 76 0 34 0 1 0 0 0 1 0
60 - 65 410 201 159 78 0 1 0 0 0 2
Comuna 65-70 333 150 130 59 1 2 0 0 1 2
VOILA 70 - 75 180 0 70 0 1 0 0 0 2 0
> 75 39 0 15 0 1 0 0 0 1 0
60 - 65 156 84 84 45 0 3 0 0 0 0
Comuna 65-70 149 58 80 30 1 0 0 0 0 0
VISTEA 70 - 75 68 0 37 0 2 0 0 0 0 0
> 75 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 257 87 137 46 0 0 0 0 0 1
Comuna 65-70 208 104 111 55 0 0 0 0 0 0
BECLEAN 70 - 75 129 0 69 0 0 0 0 0 1 0
> 75 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
65-70 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Comuna UCEA
70 - 75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Municipiul 65-70 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FAGARAS 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
x În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 455 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 688 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

222
218 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 236+100 – km 258+618 , au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
DN1, km 236+100 – km 258+618 .

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR SA, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de
mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor cinci (5) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR SA nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR S.A nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de
un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
223
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 219

strategice de zgomot și un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primariile Voila, Vistea,


Beclean, Ucea și Fagaras.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
x Concluzie
x În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 236+100 – km 258+618, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
224
220 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 236+100 – km 258+618. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
236+100 – km 258+618, (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane locuinţe
Localitate
beneficiare propuse

Voila
1133 441

Vistea
456 247

Beclean
681 364

Ucea
6 2

Fagaras
12 5

60. DN1 KM 258+618 - KM 267+152

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 258+618 – km 267+152 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 642.965 km care leagă în ordine localitățile: București, Ploiești, Brașov, Sibiu, Sebeș,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Borș (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 8534 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 561405
Sectorul de drum are următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 258 618 Intrare comuna Ucea


DN 1 258 800 Intersectie la nivel cu DJ105C pe partea stanga
DN 1 261 135 Iesire din comuna Ucea
DN 1 261 135 Intrare comuna Arpasu de Jos
DN 1 263 000 Intersectie la nivel cu DJ 104E pe partea dreapta
DN 1 263 020 Intersectie la nivel cu DJ 105H pe partea stanga
DN 1 264 804 Intrare comuna Carta
DN 1 267 112 Intersectie la nivel cu DN 7pe partea stanga

225
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 221

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 241 361 92 134 0 0 0 0 0 1
All areas 65-70 287 170 105 62 0 2 0 0 0 5
70 - 75 267 12 100 4 0 0 0 0 2 0
> 75 139 0 51 0 2 0 0 0 4 0
60 - 65 178 300 65 108 0 0 0 0 0 1
65 - 70 245 147 88 52 0 2 0 0 0 4
Arpasu de Jos
70 - 75 218 12 78 4 0 0 0 0 2 0
> 75 121 0 43 0 2 0 0 0 3 0
60 - 65 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carta
70 - 75 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 59 55 25 23 0 0 0 0 0 0
65 - 70 42 23 18 10 0 0 0 0 0 1
Ucea
70 - 75 42 0 19 0 0 0 0 0 0 0
> 75 19 0 8 0 0 0 0 0 1 0
60 - 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirtisoara
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 406 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB (pentru indicatorul Lzsn) și un număr de 543 persoane expuse peste
limita de 60 dB (pentru indicatorul Ln).
226
222 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri


Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 258+618 – km 267+152, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
DN1, km 258+618 – km 267+152.
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR SA, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de
mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor patru (4) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR SA nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR S.A nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de
un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primariile Arpasu de
Jos, Carta si Ucea.
227
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 223

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI
Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 258+618 – km 267+152, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 258+618 – km 267+152. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
228
224 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

258+618 – km 267+152, (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea


HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

Estimare număr
persoane
Localitate locuinţe propuse
beneficiare

Arpasu de Jos
835 300

Carta
12 6

Ucea
178 76

61. DN1 KM 267+152 - KM 296+150

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 267+152 – km 296+150 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 642.965 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 28 998 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 4402265
Sectorul de drum este amplasat la deal avand urmatoarea schema itinerara

DR DRUM KM M Informatii
DN 1 267 150 Intersectie la nivel pe partea stinga cu DN7C (com.
Carta)
DN 1 270 249 Intrarea in localitatea Scoreiu (com. Porumbacu de Jos)
DN 1 271 419 Iesirea din localitatea Scoreiu
DN 1 276 434 Intrarea in localitatea Porumbacu de Jos
DN 1 277 593 Iesirea din localitatea Porumbacu de Jos
DN 1 283 246 Intrarea in localitatea Avrig
DN 1 284 742 Intersectie la nivel pe partea stinga cu DJ 105F
DN 1 284 800 Intersectie la nivel pe partea stinga cu DJ 105G
DN 1 284 990 Iesirea din localitatea Avrig
DN 1 288 564 Intrarea in localitatea Bradu (oras Avrig)
DN 1 289 101 Iesirea din localitatea Bradu
DN 1 295 350 Intersectie cu drum local pe partea stanga (oras
Talmaciu)
DN 1 296 150 Intersectie cu DN7, sens giratoriu (com. Selimbar)

229
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 225

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 1617 633 662 271 0 1 0 0 1 0
65-70 1044 305 438 134 0 0 0 0 0 1
All areas
70 - 75 487 0 206 0 1 0 0 0 1 0
> 75 136 0 62 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 589 351 270 161 0 1 0 0 1 0
Porumbacul de 65-70 523 223 240 103 0 0 0 0 0 1
Jos 70 - 75 274 0 125 0 1 0 0 0 1 0
> 75 108 0 51 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 975 244 365 91 0 0 0 0 0 0
65-70 483 79 180 29 0 0 0 0 0 0
Avrig
70 - 75 208 0 77 0 0 0 0 0 0 0
> 75 25 0 9 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 46 35 24 18 0 0 0 0 0 0
65-70 31 3 16 2 0 0 0 0 0 0
Selimbar
70 - 75 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
> 75 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0
65-70 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Carta
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

230
226 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 623persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 938 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 267+152 – km 296+150, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.
III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI
PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum
DN1, km 267+152 – km 296+150 .
IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI
C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat
de traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de
conflict pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe
site-ul dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a
CNAIR SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-
zgomot.cnadnr.ro a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin următoarele modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunțate printr-un
comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR SA, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de
mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul
observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter
personal.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 15.01-29.01.2021 au fost anunţate la nivelul
celor patru (4) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan
de acţiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR SA nr. 92/2138/13.01.2021 cu explicaţii/
instrucţiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea
zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a
anunţului CNAIR S.A nr. 92/2139/13.01.2021 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de
231
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 227

un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor
strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primariile Porumbacul
de Jos, Avrig, Selimbar, Carta.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.
Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că au fost depuse 4 chestionare în ceea ce
priveşte prezentul Plan de acţiune. Semnatarii chestionarelor sunt de acord cu măsurile propuse, cu
excepția unui singur semnatar care precizează ca nu le cunoaște, și menționează următoarele aspecte:
disconfort generat de traficul rutier: în intervalul 05:00-00:00 si pe tot parcursul zilei și al întregii
nopți; perioada anului cand disconfortul generat de traficul rutier este mai intens: tot anul. De
asemenea, aceștia mai sesizează existența unor probleme precum apariția crăpăturilor și a fisurilor la
nivelul structurii pereților locuințelor generate de traficul intens.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.
VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI
Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 267+152 – km 296+150, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.

232
228 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 267+152 – km 296+150. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
267+152 – km 296+150 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.
Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Porumbacul de Jos
1716 789

Avrig
1882 703

Selimbar
91 48

Carta
15 6

62. DN1 KM 296+150 - KM 307+050

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 296+150 – km 307+050 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 643.907 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria). Sectorul in cauza se afla de la intersectia
cu DN7 pana la intrarea in municipiul Sibiu.
Lungime conform bornaj: 10 900 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 6 437 505.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 296 150 Intersectie la nivel sens giratoriu cu DN7


DN 1 302 627 Intersectie la nivel pe partea dreapta cu DJ57
DN 1 303 120 Intersectie la nivel pe partea stanga cu DJ106D
DN 1 304 518 Intrare in localitatea Selimbar
DN 1 306 550 Iesire din localitatea Selimbar
DN 1 307 050 Intrare in municipiul Sibiu

233
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 229

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 379 40 191 21 0 0 0 0 0 0
Selimbar 65-70 155 0 79 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 16 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 40 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 296+150 – km 307+050, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

234
230 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
Construcţia autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti (proiect parţial în execuţie, restul in licitare, centura Sibiu in
exploatare), reprezintă o variantă rutieră alternativă pentru artera de circulaţie DN7. Deschiderea
circulaţiei pe această autostradă va avea ca efect decongestionarea arterei de circulaţie a sectorului
de drum DN1, km 296+150 – km 307+050,şi reducerea semnificativă a zgomotului generat de traficul
rutier.
Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate a autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti,
se va putea obţine o reducere a autovehiculelor transport marfă MTMA mai mică sau egală cu 3,5
tone cu cca. 74%, iar pentru autovehiculele transport marfă MTMA mai mare de 3,5 tone cu cca.
84% din traficul actual al sectorului de drum analizat.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A.are în vedere finalizarea autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti în perioada 2022-2025,
conform graficului de construcţie a acesteia. Utilizarea acestui traseu rutier alternativ pentru sectorul
de drum DN7 va asigura un confort acustic necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea
drumului, acolo unde s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului generat de traficul rutier
intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat
de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul UAT-ului
pe raza căruia traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv
prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al

235
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 231

prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăria Şelimbăr.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum DN1 km 296+150 - km 307+050 a fost depus un Chestionar şi în urma
analizării acestuia s-a constatat că autorul reclamă zgomot mai intens în intervalul orar 21.00 - 6.00
în lunile mai-septembrie.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de drum naţional DN1, km 296+150 – km 307+050, se va realiza
prin măsura reducerii traficului, măsură ce presupune construirea autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti.
Finalizarea construirii autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti va conduce la reducerea traficului de tranzit prin
localități inclusiv eliminarea traficului de tranzit greu.
Construcția autostrăzii va avea un impact pozitiv asupra mediului natural și social din zonă prin
preluarea unei mari părți din traficul care în prezent se desfășoară pe rețeaua de drumuri din culoarul
autostrăzii. Termen: 31.12.2025
Reducerea volumului de trafic pe aceste drumuri va conduce la scăderea poluării aerului și a nivelului
de zgomot, aceasta având un important impact pozitiv în special în localitățile traversate de drumurile
din rețeaua existentă.
Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate a autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti,
se va putea obţine o reducere a autovehiculelor transport marfă MTMA mai mică sau egală cu 3,5
tone cu cca. 74%, iar pentru autovehiculele transport marfă MTMA mai mare de 3,5 tone cu cca.
82% din traficul actual al sectorului de drum analizat.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilor de zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

236
232 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor


Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln, sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de
drum DN1, km 296+150 – km 307+050:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 89 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Selimbar 65-70 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 16
persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn) se reduce numărul persoanelor afectate la 0. În ceea ce priveşte zgomotul
din timpul nopţii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 40 de persoane expuse la zgomot > 60 dB, se
reduce numărul persoanelor afectate la 0.

63. DN1 KM 315+500 - KM 320+505

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 315+500 – km 320+505 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 642.965 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 5 005 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 502 540.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

237
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 233

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 315 500 Iesire din localitatea Sibiu


DN 1 315 519 Intersectie la nivel cu DJ 106B pe partea dreapta
DN 1 318 629 Intrare in localitatea Cristian
DN 1 319 181 Intersectie la nivel cu DJ 106E pe partea stanga
DN 1 320 505 Iesire din localitatea Cristian

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 971 1100 318 367 0 0 0 0 0 0
65-70 1109 493 369 163 0 0 0 0 0 0
Com. Cristian
70 - 75 1119 130 373 43 0 0 0 0 0 0
> 75 642 0 213 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1761 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și un număr de 1723 persoane expuse peste
limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului şi tipul de trafic,
starea tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.

238
234 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

În cazul sectorului de drum DN1, km 315+500 – km 320+505, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
În prezent, nu există proiecte care sa contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1,
km 315+500 – km 320+505.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


C.N.A.I.R. S.A. are în vedere realizarea în parteneriat cu Autorităţile Locale a unui proiect de
izolare fonică a clădirilor rezidenţiale care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii
mai mare sau egal cu 50 dB, în localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot
admise.
Izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acţiune.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


CNAIR S.A. a organizat în perioada 15.01-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării
Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate
de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de
autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea
zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetăţenilor au fost parcurse următoarele etape:

1. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR,
comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității
de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică
de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
2. Consultările publice au fost anunţate la nivelul UAT-ului pe raza cărora traversează sectorul de
drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune, respectiv prin transmirea adresei adresa
CNAIR nr. 92/2138/13.01.2021 care conţine detalii privind "Consultarea publică în vederea
finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul
de drum naţional care traversează localitatea, a anunţului public privind organizarea de
Consultări publice, însoţite de un exemplar al prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar),
câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de zgomot şi un model de Chestionar cu
observaţii/propuneri către Primăria com. Cristian.
Propunerile de Planuri de acţiune şi hărţile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziţie
publicului în mediul online la următoarele adrese: http://www.cnadnr.ro/, Sectiunea
Transparenta/Informatii de interes public/Hartile de zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.
În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:
x verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate
si transmise);
x finalizarea Planului de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale
limitelor de zgomot admise, ţinându-se cont de observațiile și propunerile primite.
239
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 235

Concluzie
În urma desfășurării consultărilor publice s-a constatat că nu au fost depuse observaţii/
propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de
acţiune este publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu
prioritate pentru situaţiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.
În cazul sectorului de drum DN1, km 315+500 – km 320+505, reducerea impactului
zgomotului asupra persoanelor expuse se poate realiza prin izolarea fonică a clădirilor rezidenţiale
care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2029 şi se intenţionează finanţarea lui din fonduri
europene nerambursabile din următorul exerciţiu financiar 2021-2027.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE GESTIONARE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere măsură propusă
În localităţile în care s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de zgomot admise, CNAIR SA va
încheia protocoale cu Autorităţile Locale în vederea izolării fonice a clădirilor rezidenţiale care au cel
puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB.
Protocoalele incheiate între CNAIR SA şi Autorităţile Locale vor avea în vedere minim următoarele
activităţi, nelimitative:
x CNAIR SA va transmite Autorităţilor Locale numărul de clădiri rezidenţiale pentru care
recomandă izolarea fonică şi poziţia geografică a acestora
x Verificarea respectivelor clădiri de către Autorităţile Locale din punct de vedere al tipului de
clădire şi transmiterea de informaţii privind necesitatea pentru alte clădiri necuprinse în listă
(nou-construite sau omise din baza de date CNAIR);
x Validarea de către CNAIR a listei finale de clădiri ce pot beneficia de izolarea fonică;
x Obţinerea de către Autorităţile Locale a acordului proprietarilor clădirilor validate pentru
izolare fonică;
x Realizarea proiectelor tehnice privind izolarea fonică;
x Izolarea fonică a clădirilor;
CNAIR va asigura sprijin Autorităţilor Locale în demersurile privind obţinerea de fonduri europene
nerambursabile pentru finanţarea proiectului.
VII.2. Estimare număr de persoane beneficiare ale implementării măsurii propuse

În tabelul de mai jos se prezintă numărul aproximativ de persoane și de clădiri rezidenţiale


care au cel puţin o faţadă expusă la zgomot pe timpul nopţii mai mare sau egal cu 50 dB şi care vor
beneficia de izolare fonică pe sectorul de drum naţional DN1, km 315+500 – km 320+505. Estimarea
are la bază distribuţia persoanelor şi a locuinţelor efectuată în conformitate cu prevederile capitolului
5 din Raportul privind harta strategică de zgomot aferent sectorului de drum naţional DN1, km
315+500 – km 320+505 (publicat pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro, la secțiunea
HĂRȚI/2017/Harti strategice de zgomot 2017 în coloana Documentaţie asociată HSZ.

240
236 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

Estimare număr

Localitate persoane locuinţe


beneficiare propuse

Cristian
3804 1261

64. DN1 KM 370+000 - KM 375+930

I. DATE GENERALE
I.1. Descrierea generală a drumului
Localizare: Sector de drum între poziţiile km 370+000 – km 375+930 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 642.965 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria).
Lungime conform bornaj: 5 930 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 6 826 595.

Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 370 000 Iesirea din localitatea Sebes


DN 1 373 201 Intersectie la nivel cu DJ 107C pe partea stanga, Com. Vintu de
Jos
DN 1 375 930 Intrarea in municipiul Alba Iulia

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
45-50 2887 269 1026 113 0 0 0 0 1 0
All areas 50 - 55 395 201 170 76 1 0 0 0 0 0

241
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 237

55 - 60 212 290 86 106 0 0 0 0 0 0


60 - 65 212 315 78 115 0 0 0 0 0 0
65 - 70 300 128 111 46 0 0 0 0 0 0
70 - 75 307 34 111 12 0 0 0 0 0 0
> 75 109 0 38 0 0 0 0 0 0 0
45 - 50 2436 141 831 55 0 0 0 0 0 0
50 - 55 190 140 76 51 0 0 0 0 0 0
55 - 60 129 256 49 93 0 0 0 0 0 0
Mun. Sebes 60 - 65 167 301 60 107 0 0 0 0 0 0
65 - 70 259 118 94 41 0 0 0 0 0 0
70 - 75 302 34 107 12 0 0 0 0 0 0
> 75 100 0 34 0 0 0 0 0 0 0
45 - 50 444 121 192 55 0 0 0 0 1 0
50 - 55 199 38 92 16 1 0 0 0 0 0
55 - 60 76 16 33 8 0 0 0 0 0 0
Mun. Alba 60 - 65 18 13 8 7 0 0 0 0 0 0
Iulia 65 - 70 25 9 12 5 0 0 0 0 0 0
70 - 75 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
> 75 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0
45 - 50 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0
50 - 55 5 24 2 9 0 0 0 0 0 0
55 - 60 7 18 4 6 0 0 0 0 0 0
60 - 65 26 1 9 1 0 0 0 0 0 0
65 - 70 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0
com. Vantu 70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de Jos > 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn
și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită
ale acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.
În urma analizei rezultatelor obținute, se observă faptul că există un număr de 416 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 477 persoane expuse
peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

242
238 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri

Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 370+000 – km 375+93, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE

Construcţia autostrăzii A10 Sebeș – Turda (proiect aflat în execuţie) reprezintă o variantă rutieră
alternativă pentru artera de circulaţie DN1. Deschiderea circulaţiei pe această autostradă va avea ca
efect decongestionarea arterei de circulaţie a sectorului de drum DN 1 km 370+000 – km 375+930
şi, implicit, reducerea semnificativă a zgomotului generat de traficul rutier. Conform datelor statistice
de trafic din cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru A10 Sebeș – Turda, se va putea obţine o
reducere de cca. 77% din traficul actual al sectorului de drum național menţionat mai sus.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A.are în vedere finalizarea autostrăzii A10 Sebeș – Turda. Utilizarea acestui traseu rutier
alternativ pentru sectorul de drum DN1 va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea drumului, acolo unde s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
generat de traficul rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE

Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de


traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.

243
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 239

2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat


de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor trei (3)
UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Sebeş, Alba-Iulia şi Vinţu
de Jos.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:


x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum DN 1 km 370+000 - km 375+930 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune (Studiu preliminar).

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI

Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate


pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de drum naţional DN1 km 370+000 – km 375+930 se va realiza
prin măsura reducerii traficului, măsură ce presupune construirea autostrăzii A10 Sebeș – Turda.
Finalizarea construirii autostrăzii A10 Sebeș – Turda va conduce la reducerea traficului de tranzit
prin localități inclusiv eliminarea traficului de tranzit greu.
Construcția autostrăzii va avea un impact pozitiv asupra mediului natural și social din zonă prin
preluarea unei mari părți din traficul care în prezent se desfășoară pe rețeaua de drumuri din culoarul
autostrăzii. Termen: 30.04.2022
Reducerea volumului de trafic pe aceste drumuri va conduce la scăderea poluării aerului și a nivelului
de zgomot, aceasta având un important impact pozitiv în special în localitățile traversate de drumurile
din rețeaua existentă.
Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru A10 Sebeș –
Turda, se va putea obţine o reducere de cca. 77% din traficul actual al sectorului de drum național
menţionat mai sus.

244
240 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A


ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare
Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
x Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
x Realizarea hărtilor de zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
x Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
x Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.
VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor
Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln, sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de
drum DN1, km 370+000 – km 375+930:

Estimare numar
persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
Interval expuse expuse expuse expuse administrative
Localitate
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
45-50 317 178 135 68 0 0 0 0 0 0
50 - 55 208 279 81 102 0 0 0 0 0 0
55 - 60 191 287 71 106 0 0 0 0 0 0
60 - 65 272 137 101 47 0 0 0 0 0 0
All areas
65 - 70 313 40 112 14 0 0 0 0 0 0
70 - 75 102 0 35 0 0 0 0 0 0 0
> 75 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 - 50 182 151 73 55 0 0 0 0 0 0
50 - 55 140 249 53 90 0 0 0 0 0 0
55 - 60 159 274 58 99 0 0 0 0 0 0
Mun. Sebes 60 - 65 254 137 92 47 0 0 0 0 0 0
65 - 70 303 40 107 14 0 0 0 0 0 0
70 - 75 102 0 35 0 0 0 0 0 0 0
> 75 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 - 50 127 22 58 10 0 0 0 0 0 0
50 - 55 42 13 18 7 0 0 0 0 0 0
245
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 241

Mun. Alba 55 - 60 16 12 8 7 0 0 0 0 0 0
Iulia 60 - 65 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0
65 - 70 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 - 50 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0
50 - 55 26 16 10 6 0 0 0 0 0 0
55 - 60 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0
com. Vantu
60 - 65 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
de Jos
65 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 - 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul
persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 416
persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat
zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 105. În ceea ce priveşte
zgomotul din timpul nopţii (pentru indicatorul Ln), din totalul de 477 de persoane expuse la zgomot
> 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 177.

65. DN1 KM 385+160 - KM 397+049

I. DESCRIEREA GENERALĂ A DRUMULUI


Localizare: Sector de drum între poziţiile km 385+160 – km 397+049 situat pe DN1, drum cu
lungimea de 642.965 km care leaga in ordine localitatile: Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Sibiu, Sebes,
Alba Iulia, Cluj Napoca, Oradea, Bors (frontiera cu Ungaria). Sectorul se afla la iesirea din municipiul
Alba Iulia pana la intersectia cu DN14B.
Lungime conform bornaj: 11 889 m
Trafic: număr anual treceri vehicule = 7 254 740.
Sectorul de drum este amplasat la şes având următoarea schemă itinerară:

DR DRUM KM M INFORMATII

DN 1 385 160 Iesire din municipiul Alba Iulia


DN 1 385 889 Intersectie la nivel cu DJ107B pe partea dreapta (UAT
Santimbru)
DN 1 394 099 Intersectie la nivel cu DJ107H pe partea stanga (UAT Galda
de Jos)
DN 1 396 561 Intrare in localitatea Teius
DN 1 397 050 Intersectie la nivel cu DN14B pe partea dreapta

246
242 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI


II.1. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuinte, școli, spitale, cladiri
administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln, informaţii
care reies din hărţile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 741 542 303 227 0 0 0 0 0 0
All areas 65-70 511 462 210 186 0 0 0 0 0 0
70 - 75 585 107 243 42 0 1 0 0 0 1
> 75 272 0 107 0 1 0 0 0 1 0
60 - 65 326 136 127 54 0 0 0 0 0 0
com. 65 - 70 159 117 62 44 0 0 0 0 0 0
Santimbru 70 - 75 134 21 51 8 0 1 0 0 0 1
> 75 69 0 26 0 1 0 0 0 1 0
60 - 65 166 185 78 88 0 0 0 0 0 0
Com. 65 - 70 122 157 59 73 0 0 0 0 0 0
Galda de Jos 70 - 75 224 30 106 14 0 0 0 0 0 0
> 75 79 0 37 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 88 46 35 19 0 0 0 0 0 0
Mun. 65 - 70 77 33 31 13 0 0 0 0 0 0
Alba Iulia 70 - 75 39 6 16 2 0 0 0 0 0 0
> 75 24 0 9 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 162 174 64 66 0 0 0 0 0 0
65 - 70 152 154 58 55 0 0 0 0 0 0
Teius
70 - 75 187 50 69 18 0 0 0 0 0 0
> 75 99 0 35 0 0 0 0 0 0 0
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln,
hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale
acestora.
Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-
informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot.
Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru Lzsn
și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:
x Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 1
x Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

247
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 243

În urma analizei rezultatelor obținute, se observă faptul că există un număr de 857 persoane expuse
peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și respectiv un număr de 1111 persoane
expuse peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.
II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri
Zgomotul generat de traficul rutier este o combinaţie între zgomotul produs de motor,
eşapament şi contactul anvelopelor cu suprafata de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este
influenţată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului şi tipul de trafic, starea
tehnică a vehiculelor, condiţiile de drum etc.
În cazul sectorului de drum DN1, km 385+160 – km 397+049, au fost identificaţi factori care
determină depăşirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se
numără:
x Numărul mare de autovehicule din trafic;
x Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI


PROIECTE ÎN DERULARE
Construcţia autostrăzii A10 Sebeș – Turda (proiect aflat în execuţie) reprezintă o variantă rutieră
alternativă pentru artera de circulaţie DN1. Deschiderea circulaţiei pe această autostradă va avea ca
efect decongestionarea arterei de circulaţie a sectorului de drum DN1, km 385+160 – km 397+049
şi reducerea semnificativă a zgomotului generat de traficul rutier.
Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru A10 Sebeș –
Turda, se va putea obţine o reducere de cca. 70% din traficul actual al sectorului de drum analizat în
cadrul prezentului plan de acţiune.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI


CNAIR S.A.are în vedere finalizarea autostrăzii A10 Sebeș – Turda. Utilizarea acestui traseu
rutier alternativ pentru sectorul de drum DN1 va asigura un confort acustic necesar persoanelor care
locuiesc în proximitatea drumului, acolo unde s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului
generat de traficul rutier intens.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE


Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de
traficul rutier la elaborarea planului de acţiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că
acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost
informaţi încă de la început cu privire la planurile de acţiune.
În scopul informării publicului, hărţile de zgomot pentru indicatorii Lzsn şi Ln, hărțile de conflict
pentru indicatorii Lzsn şi Ln şi Planurile de acţiune (Studiu preliminar), au fost afişate pe site-ul
dedicat gestionarii problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR
SA, http://management-zgomot.cnadnr.ro, secțiunea HĂRȚI/2017.
Informarea publicului cu privire la existenţa pe pagina de web http://management-zgomot.cnadnr.ro
a informaţiilor menţionate a fost efectuată prin trei modalităţi:
1. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-
media, respectiv un anunţ la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj naţional România Liberă nr. 8475
din data de 30.09.2019.
248
244 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022

2. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat


de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere
detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și
propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice desfăşurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunţate la nivelul celor patru
(4) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acţiune,
respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicaţii/ instrucţiuni privind
"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului generat
de traficul rutier pe sectorul de drum naţional care traversează localitatea", a anunţului CNAIR nr.
92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoţite de un exemplar al
prezentului Plan de acţiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărţilor strategice de
zgomot şi un model de Chestionar cu observaţii/propuneri către Primăriile Santimbru, Galda de Jos,
Alba-Iulia şi Teiuş.
În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:
x centralizarea observațiilor și propunerilor;
x prelucrarea datelor și informațiilor;
x elaborarea propunerii de plan de actiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate
depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum DN1 km 385+160 - km 397+049 nu au fost depuse observaţii/


propuneri în ceea ce priveşte prezentul Plan de acţiune.
Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a
fost publicată pe site-ul http://management-zgomot.cnadnr.ro la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri
de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI


Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate
pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare.
Reducerea zgomotului pe sectorul de drum naţional DN1, km 385+160 – km 397+049 se va realiza
prin măsura reducerii traficului, măsură ce presupune construirea autostrăzii A10 Sebeș – Turda.
Finalizarea construirii autostrăzii A10 Sebeș – Turda va conduce la reducerea traficului de tranzit
prin localități inclusiv eliminarea traficului de tranzit greu.
Construcția autostrăzii va avea un impact pozitiv asupra mediului natural și social din zonă prin
preluarea unei mari părți din traficul care în prezent se desfășoară pe rețeaua de drumuri din culoarul
autostrăzii. Termen: 30.04.2022
Reducerea volumului de trafic pe aceste drumuri va conduce la scăderea poluării aerului și a nivelului
de zgomot, aceasta având un important impact pozitiv în special în localitățile traversate de drumurile
din rețeaua existentă.
Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate realizat pentru A10 Sebeș –
Turda, se va putea obţine o reducere de cca. 70% din traficul actual al sectorului de drum național
menţionat mai sus.
VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A
ZGOMOTULUI
VII.1. Descriere simulare

249
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 475 bis/12.V.2022 245

Simularea implementării planului de acţiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor
adoptate pentru reducerea zgomotului.
Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor paşi:
Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
Realizarea hărtilor de zgomot (similar hărţilor strategice de zgomot);
Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor


Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului,
aferente indicatorilor Lzsn şi Ln, sunt prezentate în continuare similar hărţilor strategice de zgomot.
Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn
și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-
interes-public/harti-strategice-de-zgomot
VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a
zgomotului
În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale,
cladiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după
simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de
drum DN1, km 385+160 – km 397+049:

Estimare numar
Localitate Interval persoane locuinte scoli/gradinite spitale cladiri
expuse expuse expuse expuse administrative
expuse
(dB) Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln Lzsn Ln
60 - 65 540 202 226 80 0 1 0 0 0 1
65-70 458 11 184 5 0 0 0 0 0 0
All areas 70 - 75 106 0 42 0 1 0 0 0 1 0
> 75 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
60 - 65 113 41 44 15 0 1 0 0 0 1
65 - 70 107 0 41 0 0 0 0 0 0 0
com. 70 - 75 21 0 8 0 1 0