Sunteți pe pagina 1din 11

Informația

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către deputații în Parlamentul RM de legislatura a XI-a
și personalul Secretariatului Parlamentului în trimestrul II, a.2022

Actul de delegare în deplasare Costul deplasării


Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
1 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Strasbourg, Republica Franceză DRU-1 nr. 43 din 29.03.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru a efectua o vizită de lucru Persoanele delegate: 118,7 mii lei (inclusiv diurne – 34,5
Perioada Mihail Popșoi – vicepreședintele mii lei, cazare – 51,2 mii lei, transport
05 - 08 aprilie 2022 Parlamentului RM, copreședintele avia tur - retur – 33,0 mii lei)
Comitetului Parlamentar de Asociere RM
– UE, șeful delegației;
Doina Gherman – președintele Comisiei
politică externă și integrare europeană,
vicepreședintele Comitetului Parlamentar
de Asociere RM – UE, deputat în
Parlament;
Dan Perciun – președintele Comisiei
protecție socială, sănătate și familie,
membrul Comitetului Parlamentar de
Asociere RM – UE, deputat în Parlament;
Olesea Stamate – președintele Comisiei
juridice, numiri și imunități, membrul
Comitetului Parlamentar de Asociere RM
– UE, deputat în Parlament;
Vasile Bolea – vicepreședintele Comisiei
juridice, numiri și imunități,
vicepreședintele Comitetului Parlamentar
de Asociere RM – UE, deputat în
Parlament;
Ana Ciobanu – consultant principal,
Direcția relații externe, secretarul
delegației.

1
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
2 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Sankt – Petersburg, DRU-1 nr. 46 din 08.04.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
Federația Rusă Persoana delegată: 14,2 mii lei (inclusiv diurne – 3,0 mii
pentru participarea la Vasile Bolea – vicepreședintele Comisiei lei, transport auto personal – 11,2 mii
Reuniunea Comisiei juridice, numiri și imunități, membrul lei)
permanente AIP CSI pentru delegației naționale la AIP CSI , deputat
chestiuni juridice în Parlament.
Perioada
11 - 15 aprilie 2022

3 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


București, România DRU-1 nr. 45 din 05.04.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la cea de-a DRU-1 nr. 51 din 20.04.2022 31,0 mii lei (inclusiv diurne – 24,2
VIII-a Reuniune a CCIE dintre Persoanele delegate: mii lei, cazare – 4,3 mii lei, transport
Parlamentul Republicii Petru Frunze – vicepreședintele Comisiei auto de serviciu (combustibil, taxe) –
Moldova și Parlamentul administrație publică, copreședintele 2,3 mii lei, asigurare medicală – 0,2 mii
României Comisiei Comune pentru Integrare lei)
Perioada Europeană (CCIE) dintre Parlamentul
13 - 16 aprilie 2022 RM și Parlamentul României, deputat în
Parlament, șeful delegației;
Vladimir Bolea – președintele Comisiei
agricultură și industrie alimentară,
deputat în Parlament;
Veronica Roșca – vicepreședintele
Comisiei juridice, numiri și imunități,
membrul CCIE dintre Parlamentul RM și
Parlamentul României, deputat în
Parlament;
Mihail Druță – membrul Comisiei
politică externă și integrare europeană,
membrul CCIE dintre Parlamentul RM și
Parlamentul României, deputat în
Parlament;

2
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Sergiu Lazarencu – membrul Comisiei
economie, buget și finanțe, membrul
CCIE dintre Parlamentul RM și
Parlamentul României, deputat în
Parlament;
Alla Darovannaia – membrul Comisiei
protecție socială, sănătate și familie,
membrul CCIE dintre Parlamentul RM și
Parlamentul României, deputat în
Parlament;
Veronica Vrabie – consultant principal,
Direcția relații externe, secretarul
delegației;
Serghei Morozan – conducător auto.

4 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Strasbourg, Republica Franceză DRU-1 nr. 50 din 19.04.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Sesiunea DRU-1 nr. 58 din 29.04.2022 129,8 mii lei (inclusiv diurne – 36,8
de primăvară a Adunării Persoanele delegate: mii lei, cazare – 57,4 mii lei, transport
Parlamentare a Consiliului Ion Groza – vicepreședintele Comisiei avia tur - retur – 34,1 mii lei, asigurare
Europei (APCE) politică externă și integrare europeană, medicală – 0,2 mii lei, transport auto –
Perioada șeful delegației naționale la APCE, 1,3 mii lei)
25 - 30 aprilie 2022 deputat în Parlament;
Mihail Popșoi – vicepreședintele
Parlamentului RM, membrul delegației
naționale la APCE;
Natalia Davidovici – secretarul Comisiei
drepturile omului și relații interetnice,
membrul delegației naționale la APCE,
deputat în Parlament;
Rodica Iovu – șef Direcție relații externe,
secretarul delegației naționale la APCE.

3
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
5 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente
Tirana, Republica Albania DRU-1 nr. 54 din 29.04.2022 deplasării – suportate de
în vederea efectuării unei vizite Persoanele delegate: către organizatori
de studiu, în contextul Vasile Grădinaru – membrul Comisiei
pregătirii procesului de juridice, numiri și imunități, deputat în
evaluare externă extraordinară Parlament;
a judecătorilor și procurorilor Mihai Gheorghieș – consultant principal
Perioada în Secretariatul Comisiei juridice, numiri
02 - 07 mai 2022 și imunități.

6 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Kiev, Ucraina DRU-3 nr. 1 din 03.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru a efectua o vizită oficială Persoanele delegate: 5,8 mii lei (inclusiv diurne – 5,8 mii
Perioada Igor Grosu – Președintele Parlamentului lei)
03 - 05 mai 2022 Republicii Moldova;
Lilian Carp – președintele Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament.

7 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Riga, Republica Letonia DRU-1 nr. 59 din 03.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Persoana delegată: 16,4 mii lei (inclusiv diurne – 2,4 mii
Conferința Adunării Baltice și a Maria Pancu – secretarul Comisiei lei, transport avia tur - retur – 14,0 mii
Consiliului Baltic de Miniștri cu protecție socială, sănătate și familie, lei)
genericul „Educație, știință și membrul delegației Parlamentului RM la
inovații - cheia dezvoltării AP GUAM, deputat în Parlament.
regionale durabile și prospere
în Statele Baltice”
Perioada
12 - 14 mai 2022

4
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
8 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Sofia, Republica Bulgaria DRU-1 nr. 63 din 10.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Persoanele delegate: 26,8 mii lei (inclusiv diurne – 4,8 mii
Reuniunea Comitetului Igor Chiriac – secretarul Comisiei lei, cazare – 8,2 mii lei, transport avia
Parlamentar al Dimensiunii juridice, numiri și imunități, membrul tur - retur – 13,8 mii lei)
Parlamentare a Inițiativei delegației naționale la DP a ICE, șeful
Central Europene delegației, deputat în Parlament;
Perioada Adela Guțu – consultant principal,
16 - 18 mai 2022 Direcția relații externe, secretarul
delegației.

9 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


București, România DRU-1 nr. 65 din 12.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru efectuarea vizitei de Persoanele delegate: 11,4 mii lei (inclusiv diurne – 8,9 mii
lucru la Parlamentul României Lilian Carp – președintele Comisiei lei, transport auto personal tur - retur
Perioada securitate națională, apărare și ordine – 2,4 mii lei, asigurare medicală – 0,1
16 - 18 mai 2022 publică, deputat în Parlament; mii lei)
Boris Marcoci – membrul Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament;
Ion Șpac – membrul Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică,
deputat în Parlament;
Ana Brașovan – consultant superior în
Secretariatul Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică.

10 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Iași, România DRU-1 nr. 66 din 17.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la vizita de Persoanele delegate: 23,2 mii lei (inclusiv diurne – 22,8
lucru la invitația Senatului Doina Gherman – președintele Comisiei mii lei, transport auto de serviciu tur -
României politică externă și integrare europeană, retur – 0,4 mii lei)
Perioada deputat în Parlament;
19 - 20 mai 2022
5
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Olesea Stamate – președintele Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Vladimir Bolea – președintele Comisiei
agricultură și industrie alimentară,
deputat în Parlament;
Ion Groza – vicepreședintele Comisiei
politică externă și integrare europeană,
deputat în Parlament;
Veronica Roșca – vicepreședintele
Comisiei juridice, numiri și imunități,
deputat în Parlament;
Adrian Băluțel – secretarul Comisiei
politică externă și integrare europeană,
deputat în Parlament;
Igor Chiriac – secretarul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Galina Sajin – membrul Comisiei politică
externă și integrare europeană, deputat în
Parlament;
Mihail Druță – membrul Comisiei
politică externă și integrare europeană,
deputat în Parlament;
Vasile Grădinaru – membrul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Artemie Cătănoi – membrul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;
Ana Calinici – membrul Comisiei
juridice, numiri și imunități, deputat în
Parlament;

6
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Constantin Butnaru – consultant
principal, Secretariatul Comisiei politică
externă și integrare europeană;
Nina Ciocîrlă – consultant principal,
Secretariatul Comisiei juridice, numiri și
imunități;
Mihail Duca – conducător auto, Direcția
generală administrativă.

11 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


București, România DRU-1 nr. 70 din 25.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Forumul Persoana delegată: 1,6 mii lei (inclusiv diurne – 1,6 mii
Sud-Est European, organizat de Ion Groza – vicepreședintele Comisiei lei)
Parlamentul României politică externă și integrare europeană,
Perioada deputat în Parlament.
25 - 26 mai 2022

12 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Vilnius, Republica Lituania DRU-1 nr.64 din 12.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Sesiunea Persoana delegată: 15,1 mii lei (inclusiv diurne – 3,2 mii
de primăvară a Adunării Radu Marian – vicepreședintele Comisiei lei, cazare – 5,6 mii lei, transport avia
Parlamentare a OTAN economie, buget și finanțe, membru tur - retur – 6,3 mii lei)
Perioada supleant al delegației Parlamentului RM
27 - 30 mai 2022 la AP OTAN, deputat în Parlament.

13 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Stockholm, Regatul Suediei DRU-1 nr. 74 din 26.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Persoana delegată: 16,0 mii lei (inclusiv diurne – 5,1 mii
Conferința „Stockholm+50”, Ina Coșeru – vicepreședintele Comisiei lei, transport avia tur - retur – 10,8 mii
dedicată Zilei Mondiale a mediu și dezvoltare regională, deputat în lei, asigurare medicală – 0,1 mii lei)
Mediului, organizată sub Parlament.
patronajul Programului
Organizației Națiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP)
7
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Perioada
31 mai - 04 iunie 2022

14 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente


Moinești, România DRU-1 nr. 73 din 26.05.2022 deplasării – suportate de
pentru efectuarea vizitei de Persoana delegată: către organizatori
lucru în municipiul Moinești Petru Frunze – vicepreședintele Comisiei
Perioada administrație publică, deputat în
02-03 iunie 2022 Parlament.

15 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Ankara și Istanbul, DRU-1 nr. 75 din 26.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
RepublicaTurcia Persoanele delegate: 33,9 mii lei (inclusiv diurne – 6,5 mii
pentru efectuarea vizitei de Larisa Novac – membrul Comisiei lei, transport avia tur - retur – 27,2 mii
lucru la Marea Adunare cultură, educație, cercetare, tineret, sport lei, asigurare medicală – 0,2 mii lei)
Națională a Republicii Turcia și mass-media, membrul Grupului de
Perioada prietenie Republica Moldova – Republica
08 - 11 iunie 2022 Turcia, deputat în Parlament, șeful
delegației;
Fiodor Gagauz – membrul Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, președintele Grupului de
prietenie Republica Moldova – Republica
Turcia, deputat în Parlament.

16 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente


Vilnius, Republica Lituania DRU-1 nr. 83 din 10.06.2022 deplasării – suportate de
în scopul efectuării vizitei de Persoanele delegate: către organizatori
studiu la Seimas-ul Republicii Liliana Nicolăescu - Onofrei –
Lituania președintele Comisiei cultură, educație,
Perioada cercetare, tineret, sport și mass-media,
12-15 iunie 2022 deputat în Parlament;

8
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Maria Gonța – membrul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media, deputat în Parlament;
Marcela Adam – membrul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media, deputat în Parlament;
Andrian Cheptonar – membrul Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament;
Ion Șpac – membrul Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică,
deputat în Parlament;
Oazu Nantoi – membrul Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament;
Boris Marcoci – membrul Comisiei
securitate națională, apărare și ordine
publică, deputat în Parlament;
Liliana Grosu – membrul Comisiei
protecție socială, sănătate și familie,
deputat în Parlament.

17 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Bruxelles, Regatul Belgiei DRU-1 nr. 84 din 10.06.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Persoana delegată: 30,4 mii lei (inclusiv diurne – 4,0 mii
Conferința „Susținem Olesea Stamate – președintele Comisiei lei, cazare – 11,3 mii lei, transport avia
Republica Moldova în pașii de juridice, numiri și imunități, deputat în tur-retur – 15,1 mii lei)
pe drumul European: Reușite și Parlament.
provocări ale reformei în
justiție”
Perioada
19-22 iunie 2022

9
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
18 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Riga, Republica Letonia DRU-1 nr. 80 din 08.06.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Cel de-al Persoana delegată: 22,7 mii lei (inclusiv diurne – 2,4 mii
doilea Forum parlamentar al Doina Gherman – președintele Comisiei lei, cazare – 2,9 mii lei, transport avia
Inițiativei celor Trei Mări politică externă și integrare europeană, tur-retur – 17,4 mii lei)
(I3M) deputat în Parlament.
Perioada
20 - 22 iunie 2022

19 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Strasbourg, Republica Franceză DRU-1 nr. 71 din 26.05.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Sesiunea Persoanele delegate: 125,1 mii lei (inclusiv diurne – 34,9
de vară a Adunării Ion Groza – vicepreședintele Comisiei mii lei, cazare – 64,7 mii lei, transport
Parlamentare a Consiliului politică externă și integrare europeană, avia tur-retur – 25,5 mii lei)
Europei (APCE) șeful delegației naționale la APCE,
Perioada deputat în Parlament;
19 - 25 iunie 2022 Mihail Popșoi – vicepreședintele
Parlamentului RM, membrul delegației
naționale la APCE;
Vlad Batrîncea – vicepreședintele
Parlamentului RM, membrul delegației
naționale la APCE.

20 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente


Leipzig, DRU-1 nr. 89 din 21.06.2022 deplasării – suportate de
Republica Federală Germania Persoana delegată: către organizatori
pentru participarea la Larisa Novac – membrul Comisiei
Conferința internațională cultură, educație, cercetare, tineret, sport
Volkshochscultag 2022 (zilele și mass-media, deputat în Parlament.
centrelor de educație a
adulților)
Perioada
19 - 25 iunie 2022
10
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Total 622,1 mii lei

11