Sunteți pe pagina 1din 3

Fișa 1

Completează propoziţiile:
 Dacia a fost definitiv supusă de către romani către 11 august 106.
 Pe teritoriile supuse, Trăian a format provincii romane.
 Determinaţi 2-3 cauze ale confruntărilor dintre daci şi romani.
 Bogăţiile Daciei, în special resursele de aur.
 Poziţia strategică a Daciei.
 Atacurile dacilor erau sursa de instabilitate, de nesiguranţă a stăpînirii romane în Balcani.

Fișa 2
Scrieţi evenimentele pe axa cronologică care au avut loc în anii:
87 - vârstnicul Duras îi cedează tronul tânărului Decebal (Diurpaneus).
101 – Principala bătălie daco - romană s-a dat la Tapae, unde dacii sunt înfrânţi.
102 - Campania se încheie dezastruos pentru Decebal, pacea încheiată este foarte
împovărătoare.
105 – Bătălia de la Costeşti se încheie cu distrugerea cetăţii de către romani.
106 –căderea Sarmizegetusei și transformarea unei bune părți a Daciei în provincie
romană

Scara: - 1 an

80 87 90 100 101
110 vârstnicul Duras Principala bătălie
îi cedează tronul daco - romană s-a
tânărului Decebal dat la Tapae, unde
(Diurpaneus). dacii sunt înfrânţi.

Fișa 3
1. Compară cele doua personalități: un rege dac și un împărat roman.

2. Descrieţi monumentele romane ridicate în cinstea cuceririi Daciei.

 Tropaeum Traiani, monument ridicat în anul 109 la Adamclisi - are 39 m înaltime și un


diametru al bazei de 38 m. Pe pereții exteriori se află 54 de metape de 1.48/1.49 m, care
înfatișează scene de razboi. Ansamblul triumfal de la Adamclisi era mult mai mare. Alături
se află un altar funerar în care erau gravate numele a 3800 de soldați romani căzuti în luptă.
 Columna lui Traian este unul dintre cele mai importante monumente ale antichităţii
europene fiind construită de arhitectul Apolodor din Damasc, din ordinul ȋmpăratului Traian,
monumentul reprezintă o preţioasă cronică vizuală a războiului daco-roman. Columna a fost
inaugurată la 12 Mai 113 d.Hr., păstrându-se şi astăzi ȋn Forul lui Traian din Roma.
Monumentul este decorat cu un celebru basorelief ȋn formă de spirală, care ȋnfăţişează scene
din timpul confruntărilor daco-romane. Columna are o înălțime de aproximativ 30 de metri
(baza columnei, fusul şi capitelul) și este formată din 18 blocuri masive de marmură de
Carrara. Basorelieful prezintă scene de luptă din campaniile lui Traian împotriva dacilor din
101-102 (în partea de sus a columnei) și 105-106 (în partea de jos). Soldații romani și daci
sunt prezentați în timpul bătăliei.

Fişa 4
 Marcheză pe harta mută prin simbolul ”║║” podul roman din Drobeta de peste Dunăre
construit sub conducere arhitectului Apollodor din Damasc.
 Localizaţi pe hartă mută prin simbolul █ cetăţile cele mai importante.

x x
██

║║

Fişa 5
Notează pe hartă prin simbolul “X “ locul bătăliei care a hotărât soarta.
Fişa 6
 Descrie imaginile și echipamentul militar al ostașului roman și al celui dac.
 Rebus.

Extinderea
 Elaboraţi un eseu cu subiectul: „ Cucerirea Daciei de către romani - un sfîrşit tragic sau un
început eroic”

S-ar putea să vă placă și