Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Primăria Sărata Galbenă Примария Сэрата Галбена

MD-3446, com.Sărata Galbenă, str. Ștefan Cel Mare МД-3446,ком. Сэрата Галбена, ул. Ш. Чел Маре,
tel. (269) 50-2-36, fax (269) 50-2-36, тел. (269) 50-2-36, факс (269) 50-2-36,
E-mail: primsar@mail.ru E-mail: primsar@mail.ru

DISPOZIŢIE
РАСПОРЯЖЕНИЕ

din ______________ 2018 nr.______

Cu privire la organizarea Controlului în producţie


la obiectele industriale periculoase a
Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța .

Pentru asigurarea necesităţilor procesului de producţie la obiectele


industriale periculoase a Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța, în conformitate cu
prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor
industriale periculoase, în baza Cerințelor minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.552 din 12.07.2017, în temeiul art. art. 53.alin.
(1), 54.alin.(1) al Legii privind admimistraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006,
D I S P U N:
1. Se aprobă Regulamentul privind controlul în producţie referitor la
respectarea cerinţelor securităţii industrial la centrale termice cu gaze a Instituției
preșcolare nr.1 ,,Albinuța, (Anexa nr. 1).
2. Se desemnează persoană responsabilă pentru controlul în producţie la
obiectele industriale periculoase a Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța (centrală
termică cu gaze) dl Solomon Ion – viceprimar al comunei Sărata Galbenă, atestat,
(Permis de executare pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul
securităţii industriale nr.________________ din _______________), cu exercitarea
atribuţiilor stabilite în compartimentul 3 al Regulamentului aprobat prin p.1
prezentei Dispoziţii, (Anexa nr.2).
4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primarul comunei Lozovoi Mihail


REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Primăria Sărata Galbenă Примария Сэрата Галбена

MD-3446, com.Sărata Galbenă, str. Ștefan Cel Mare МД-3446,ком. Сэрата Галбена, ул. Ш. Чел Маре,
tel. (269) 50-2-36, fax (269) 50-2-36, тел. (269) 50-2-36, факс (269) 50-2-36,
E-mail: primsar@mail.ru E-mail: primsar@mail.ru

DISPOZIŢIE
РАСПОРЯЖЕНИЕ

din ______________ 2018


nr.______

Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru


evidenţa şi păstrarea documentaţiei privind exploatarea
centralei termice cu gaze a Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,,
s.Sărata Galbenă.

În scopul asigurării exploatării inofensive a instalaţiilor cu gaze a Instituției


preșcolare nr.1 ,,Albinuța,,, în confopmitate cu prevederile Legii nr.116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, -
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.552 din 12.07.2017 pentru aprobarea
Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a
gazelor combustibile naturale. în temeiul art.art. 53.alin.(1), 54.alin.(1) al Legii
privind admimistraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,
D I S P U N:
1.Se desemnează persoană responsabilă pentru evidenţa şi păstrarea
documentaţiei privind exploatarea centralei termice cu gaze a Instituției
preșcolare nr.1 ,,Albinuța,, dna Svetlana Blănuță, contabil-şef al Primăriei
comunei Sărata Galbenă.
2. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primarul comunei Lozovoi Mihail

S-ar putea să vă placă și