Sunteți pe pagina 1din 40

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI TIMIOARA Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timioara

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU NR . 24 din 05.06.2007 Titularul autorizatiei : S.C. AVIA AGRO-BANAT S.R.L. Locatia activitatii : Strada Timisorii, nr. 2, Bocsa, jud. Caras-Severin Categoria de activitate conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152/2005 : 6.6Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de: a)40.000 de locuri pentru pasari Cod CAEN: 0124 Cod NOSE-P: 110.04 Cod SNAP: 1004 Emisa de : Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data emiterii : 05.06.2007

1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

CUPRINS INTRODUCERE 1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII 2. TEMEIUL LEGAL 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.SCOPUL 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE 7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 7.1. APA 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI 7.3. COMBUSTIBILI 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT 8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) 8.2 Procesul tehnologic 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1 . AER 9.2. APA 9.3. SOL 9.4. ZGOMOT 9.5. ALTE DOTARI 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1. AER 10.2. APA 10.3 Apa Subterana 10.4 SOL 10.5 ZGOMOT 10.6 MIROSURI 11. GESTIUNEA DESEURILOR 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR 11.2 DESEURI COMERCIALIZATE 11.3. DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR 11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII 13.1. AER 13.1.1 Emisii 13.1.2 Imisii 13.2. APA 13.2.1. Apa uzata 2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

13.2.2. Ape subterane 13.3 SOL 13.4. DESEURI 13.5 ZGOMOT 14. RAPORTARI LA A.R.P.M. TIMISOARA SI PERIODICITATEA ACESTORA 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI 17. VALABILITATE 18. PLAN DE ACTIUNI 19.GLOSAR DE TERMENI INTRODUCERE Autorizaia include condiiile pentru: Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a polurii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile; Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata; Evitarea producerii de deeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitndu-se sau reducndu-se impactul asupra mediului; Utilizarea eficienta a energiei; Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinelor acestora; Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora. Sunt respectate principiile BAT. Autorizaia include valori limita de emisie pentru poluanii rezultai de pe amplasament, care respect prevederile Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al polurii i ia in considerare natura lor i potenialul transferrii polurii dintr-un mediu in altul. Autorizaia integrat de mediu conine: cerinele de monitorizare adecvate emisiilor care rezult de pe amplasament, metodologia specific i frecvena de msurare a acestora, procedura de evaluare i obligaia de a furniza autoritii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformrii cu autorizaia. 1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII S.C. AVIA AGRO-BANAT S.R.L. Adresa: Strada Timisorii, nr. 2, Bocsa, jud. Cara - Severin; Telefon: 0255-525109; fax 0255-525109 E-mail:AVIA AGRO-BANAT@rdslink.ro Numrul de nregistrare la Registrul Comerului: J11/58/1999 2. TEMEIUL LEGAL 3
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

2.1. Ca urmare a cererii adresate de SC AVIA AGRO-BANAT S.R.L. cu sediul in Bocsa, Strada Timisorii, nr. 2, inregistrata la A.R.P.M. Timisoara cu nr.6857din 15.12.2006 si a completarilor inregistrate ulterior cu nr. 564/31.01.2007, in urma analizarii documentelor transmise,a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 195/2005 , aprobata prin Legea 265/2006, privind protectia mediului, a H.G. nr. 368/2007, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a H.G. nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu . 2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare : O.U.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, privind protectia mediului care transpune DC 85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE; DC 91/157/CEE; RC 259/93; DC 92/43/CEE; DC 79/409/CEE ; Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE ; Legea nr. 24/06.05.1994 (M.O. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE ; Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.O. nr. 40/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu ; Legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93 ; Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase ; Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonantei nr. 78/2000 privind regimul deseurilor care transpune DC 75/442/CEE (amendata de DC 91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE ; H.G. nr. 1159/2003 (M.O. nr. 715/14.10.2003) pentru modificarea H.G.nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC 5/439/CEE (amendata de DC 87/101/CEE si de DC 91/692/CEE) ; H.G.nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor ; H.G. nr. 621/2005 (M.O. nr. 639 din 20.07.2005) privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata in 4
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005 ; H.G. nr. 124/30.01.2003 (M.O. nr. 109 din 20.02.2003) privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la revenirea si reducerea poluarii mediului cauzate de azbest ; H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.1999/31/EC privind depozitarea deseurilor ; H.G.nr.1057/2001privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase, care transpune Directivele 91/157/CEE si DC 93/86/CEE H.G. nr. 448 din 19 mai 2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 si Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.L345 din 31 decembrie 2003 ; H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. nr. 27.04.2005) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului ; Ordinul MAPPM 462/93 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare ; Ordinul MAPPM 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului; Ordinul MAPPM 592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie PM(10) si PM(2.5), plumbului ,benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator; Legea nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2004; H.G. nr. 352 /21.04.2005 (M.O. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G.nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE . STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot; STAS 112574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zoneleprotejate Ordinul MMGA 241/2005 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole Ordinul MMGA 242/2005-privind programul de oorganizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati. H.G. .964/2000 privind aprobarea planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE 5
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Ordinul MMGA,MAPDR nr.1182/2005 si 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole ordinul nr.202 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor. Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz. 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005 : 6.6Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de: a)40.000 de locuri pentru pasari Cod CAEN: 0124 -cresterea pasarilor Cod NOSE-P: 110.04-Conform ORD. MAPM nr. 1144/2002 Cod SNAP: 1004- Conform ORD. MAPM nr. 1144/2002 Capacitatea maxima de productie: 1.800.000capete/an Termenul limita conform OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii,pentru realizarea masurilor din Planul de actiuni este 31.12.2014 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde :


Cerere tip pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ; Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de S.C. MEDANA COMPANY S.R.L., SATU MARE ; Raport de amplasament intocmit de S.C. MEDANA COMPANY S.R.L., SATU MARE; Buletine de analiza si acte de reglementare emise de alte autoritati : Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul CARASSEVERIN , Seria B, Nr.0642379 , Cod Unic de Inregistrare 11503164/02.03.1999 Contract de concesiune nr.5 din 30.03.2004 intre Agentia Domeniilor Statului si SC Bardeau Holding Romania SRL privind transmiterea dreptului si a obligatiei de exploatare a terenului cu destinatie agricola. Contract nr.163/10.09.2007 de furnizare-preluare dejectii pasara intre SC Avia Agro Bamat si SC Bardeau Holding Romania SRL Contract nr.149/22.01.2007 de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si de colectare a gunoiului menajer intre Serviciul Public de Gospodarire Comunala Bocsa si Avia Agro-Banat SRL; Contract de Cumparare-Vanzare nr.008 din 08.12.2005 incheiat intre SC Simp SRL Bocsa si SC Avia Agro-Banat SRL pentru preluarea deseurilor din cartoane,hartie si masa plastica. Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori nr.41 din 10.05.2000 incheiat intre SC ELECTRICA S.A BUCURESTI SUCURSALA DE distributie Resita si Avia Agro-Banat SRL. 6
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Contract de furnizare a energiei electrice la micii consumatori nr.556 din 01.04.2004 intre FDFEE ELECTRICA BANAT si Avia Agro-Banat SRL. . Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 353 din 18.12.2006 emisa de Administratia Nationala Apele Romane Directia Apelor Banat ; Contract pentru alimentarea cu apa potabila, industriala si canalizare nr. 522/16.03.2006, incheiat cu S.C. Aqua CARAS SA, exploatarea Bocsa ; Fisa de siguranta pentru Virocid, Ewabo Fog Add, Aldekol DES FF, Aldekol DES 03 Buletine de analiza a solului efectuate de OJSPA SATU MARE; Buletin de analiza a imisiilor, efectuat de Directia de sanatate publica SATU MARE; Raport de incercare nr.204/Tim din 26.10.2006 pentru pentru apa freatica; Buletin de analiza a emisiilor in aer, efectuat de Directia de sanatate publica SATU MARE; Buletin de analiza a zgomotului, efectuat de Directia de sanatate publica SATU MARE; Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale ; Plan de incadrare in zona . Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidentierea retelei de canalizare si a punctelor de prelevare probe. SCOPUL Instalaia va fi controlat, exploatat si ntretinut, iar emisiile vor fi evacuate aa cum s-a stabilit n prezenta Autorizaie integrat de mediu. Prezenta Autorizaie integrat de mediu conine 38 de pagini, intr n vigoare la data de 05.06.2007 Autorizaia integrat de mediu se revizuiete n condiiile prevzute de legislaia specific privind prevenirea i controlul integrat al polurii (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195 / 2005) Revizuirea autorizaiei integrate de mediu este obligatorie n toate situaiile prevzute n art. 25 alin a,b,c,d din OUG nr.152 / 2005 In cazul modificrii actelor de reglementare i a parametrilor pentru care s-a emis autorizaia, se va notifica la ARPM Timisoara. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaii atrage dup sine suspendarea/anularea dup caz. Nici o modificare sau reconstrucie, afectnd activitatea sau orice parte a activitii, care va rezulta sau este probabil s rezulte ntr-o schimbare n termeni reali sau cretere n ceea ce privete: natura i cantitatea oricrei emisii, sistemele de reducere a polurii /tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prim, produsele intermediare, produsele sau deeurile generate, sau orice schimbri n ceea ce privete managementul i controlul amplasamentului, precum i modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativ a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fr notificare i fr acordul prealabil scris al ARPM Timisoara. Autorizaia integrat de mediu este emis de autoritatea competent n scopul asigurrii unui nivel ridicat de protecie a mediului n ntregul su, cu respectarea reglementrilor privind calitatea aerului, apei i solului. Prezenta autorizaie se aplica tuturor activitilor desfurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pn la expedierea produselor finite. Prezenta autorizaie se aplica activitilor de management al deeurilor de la punctul de colectare pn la punctul de eliminare sau recuperare.

7
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului . 5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii . SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate in planul de actiune planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel : o Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini . o La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 20 si nr. 21 . 5.3. Titularul va pregati si va depune la A.R.P.M. TIMISOARA, ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include si performantele obtinute in indeplinirea sarcinilor stabilite, precum si modificarile intervenite . Astfel de rapoarte vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare . 5.4. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (REP) Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.R.P.M. sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la REP va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va fi depusa/transmisa ca parte a RAM . 5.5. Documentatia Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.R.P.M. TIMISOARA . 5.6. Actiunea corectiva Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate masuri corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite . In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile prezentei Autorizatii, se vor declara si responsabilitatea, precum si autoritatea pentru initierea de investigatii si actiuni corective suplimentare . 5.7. Constientizare si instruire Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea . Registre adecvate privind instruirile vor fi pastrate . Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata . Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii . 5.8. Responsabilitati Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.R.P.M. TIMISOARA . 5.9. Comunicare Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii. 8
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Titularul Autorizatiei va depuna la A.R.P.M., nu mai tarziu de 31 ianuarie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.R.P.M. TIMISOARA. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 20 si Tabelul nr. 21.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE Materii prime si auxiliare Natura chimica/ compozitie

Cantitate utilizata la capacitatea proiectata 200.000 buc./serie

Modul de ambalare, depozitare

Pui 1 zi furaj/CP

- mcini cereale 5.000 t porumb , orz , gru 70 80 % ; - mcini proteic rot soia , floarea soarelui 10 - 15 % - ingrediente minerale ( vitamine, etc ) 5 % - organic nu prezint fraze de risc 7,2 t

In cutii de carton Se populeaza halele la inceput de ciclu Buncre de stocare de 8 to, la nivel de hale de cretere.

Baloi paie/aternut psri

Nu se depoziteaza in unitate sunt adusi in functie de necesitati

VIROCID dezinfectant ferma

R20/21/22, R34,R40,

360 kg.

Pungi 1kg. Este depozitat in magazie inchisa Bidoane de 60l Este depozitat in magazie inchisa Depozit

Formaldehida/Dezinfectant R23,,R34,R40,R43. ferm Cofraje oua - organic nu prezint fraze de risc 9


Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

500 l

130 t

Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Carton/ Ambalaje,cutii carton transport pui Medicamente

Organic fr fraze de risc.

240 kg 20kg

Depozit Depozit

Comparaie ntre consumurile specificate de documentele de referin i consumurile din instalaia analizat sunt: Specificaie Consum de hran Unitate de msur kg/ pasare/an Ferma psri Boca S.C. AVIA AGROBANAT 6,9-41,2 Conform BREF 22-47(pe durata ouatului)

Sistemele de hranire,adapare,ventilare,incalzire,se desfasoara conform cu prevederile BREF la nivel BAT. 7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE APA 1. Alimentarea cu ap n scop igienico-sanitar i tehnologic: 1.1. Sursa: din reeaua de alimentare cu apa potabila a oraului Boca, conf. Contract nr. 522/16.03.2006 ncheiat cu S.C. Aquacara S.A.-Exploatarea Bocsa 1.2. Volume i debite de ap autorizate: - zilnic maxim= 122,57 m3/zi (1,42 l/s); -zilnic mediu = 111,43 m3/zi (1,29 l/s) -volum total = 40 672 m3/an. Funcionarea este: 365zile/an, 7 zile/sptmn, 24 ore/zi. 1.3. Instalaii de aduciune i nmagazinare a apei: - aduciunea se face prin conduct metalic cu 100 mm; - nmagazinarea - n 2 rezervoare circulare semingropate, din beton, avind V=2x20 m3. - staia de pompare- 2 hidrofoare cu recipienti de 50 l cu Qmax=25 m3/h; 2. Ap pentru stingerea incendiilor - se asigur din retea prin 2 pompe,Qpompa=15 m3/h,prin intermediul rezervoarelor de inmagazinare. 3.Volume de ap asigurate n surs Volumul anual de ap asigurat prin reeaua oreneasc este de 39.708m3/an. 4. Modul de folosire al apei 10
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

4.1.Necesarul total de ap: - zilnic maxim= 122,57 m3/zi - zilnic mediu = 111,43 m3/zi 4.2.Cerina total de ap: - zilnic maxim= 122,57 m3/zi - zilnic mediu = 111,43 m3/zi 5. Norme de ap pentru principalele produse de fabricaie -puicute - 0,26 l/cap/zi; -gaini-0,35l/cap/zi -personal ntreinere- 60 l/om.zi; -intretinere spatii,spalari-dezinfectie 2,35m3/zi 6.Evacuarea apelor uzate Categoria apei -ape uzate menajere -ape de spalare hale Ape pluviale Receptori autorizai Bazin vidanjabil Batal Barzava Volum total evacuat Volum anual (m3/zi) (m3/an) maxim mediu 0,847 0,77 281,05 2,33 2,12 858 Qmax pluvial calculat =204 l/s (S=47 016 m2)

Canalizare menajer:Canalizarea interna colecteaza apele uzate menajereintr-un bazin etans vidanjabil cu V=35 mc; Canalizare pluvial: prevede rigole cu descarcarea in colectorul stradal si apoi in canalul de desecare din zona ,cu debusare in Barzava 7.Staii de epurare Apele uzate menajere sunt stocate n bazin vidanjabil V= 35 m3 fiind apoi pompate (impreuna cu apele de spalare ale halelor de gaini ouatoare) in batal. Apele uzate tehnologice, rezultate de la spalare si dezinfectie hala se evacueaza in bazinul colector cu V=35 mc al statiei de pompare echipata cu o pompa tip tocator care dirijeaza apele,in batal.Batalul este neconform, fiind neimpermeabilizat .Este inconjurat de un canal de garda ce comunica cu rigole pluviale, cu debusare in Barzava. Nu exista un batal de rezerva. 8.Indicatori de calitate a apelor evacuate Apele uzate rezultate din preaplinul batalului si descarcate in rigolele pluviale, respectiv colectorul stradal,canal de desecare cu debusare in Barzava, vor respecta limitele impuse de NTPA/001,din H.G 352/2005. Substantele prioritar periculoase:in limitele H.G. 351/2005 9.Linia namolului 11
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

-pentru halele de crestere a gainilor unde se practica sistemul de baterii, evacuarea dejectiilor se realizeaza prin intermediul instalatiei cu racleti amplasata sub baterii, in bazinele exterioare de colectare pozitionate intre blocurile(betonate si racordate la canalul colector ce se descarca in bazinul cu V=35 mc al statiei de pompe tocator si apoi in batal). -pentru halele de tineret, unde se practica sistemul de crestere cu asternut uscat, la sfirsitul ciclului de crestere de 18 saptamini, acesta este evacuat cu remorci si transportat pe terenurile agricole pentru fertilizare.

Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile. Specificaie Unitate de msur Ferma psri Boca S.C. AVIA AGROBANAT SRL Consum de ap pentru adparea psrilor Consum de ap pentru splarea halelor 6,9-41,2 l/pasare/an 0,02-0,07 mc/mp

Conform BREF

22-47(pe durata ouatului) 0,002 0,02

Consumul de apa pentru adaparea pasarilor este conform BAT.Consumul de apa pentru spalarea halelor nu este conform BAT. 7.2 ENERGIE n Ferma de psri S.C. AVIA AGRO-BANAT S.R.L. se utilizeaz n principal dou tipuri de energie: -energie electric -energie termic, produs prin arderea gazului metan Att energia electric, ct i gazul metan sunt preluate din reele de distribuie situate n apropierea amplasamentului fermei. Energia electric este folosit n principal pentru: -acionarea instalaiilor care deservesc halele de cretere a psrilor (instalaii de ventilare, instalaii de hrnire i adpare, pompe, etc.) -iluminatul din interiorul halelor de cretere a psrilor, a corpului administrativ; -iluminatul exterior; Gazul metan este utilizat pentru nclzire, principalii consumatori fiind turbosuflantele care sunt utilizate pentru nclzirea halelor de cretere a psrilor. Echipamentele de msurare a consumului de energie electric sunt montate nainte de instalaia de distribuie a energiei electrice la consumatorii din ferm, astfel nct defalcarea consumurilor de energie pe tipuri de activiti nu poate fi fcut dect cu un anumit grad de eroare. Lund n considerare consumul total de energie electric, puterea instalat a consumatorilor de energie (electric i termic) consumul mediu total de energie pentru Ferma de psri poate fi estimat la: - Energie consumat pentru nclzire: 50 kW/bloc x 24 h = 1.200 kw/zi: 100.000 cap = 12 Wh/pasre/zi 12
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Energie consumat pentru distribuia hranei: 0,75 KW/bloc X 2 X 24 h = 36 kw/zi:100.000 cap= 0,36 wh/pasre/zi Energia consumat pentru ventilaie: 2 ventilatoare mari 0,90 KW = 1,8 KWh x 24 h/ vara = 43,2 KW/zi :100.000 cap = 0,43 Wh/pasre/zi Energia consumat pentru iluminat: 100 becuri x 11 W x 24 h = 26,4 KW/zi:100.000 cap = 0,26 Wh/pasre/zi Total consum = 0,014 kWh/cap/zi

COMPARAREA CU CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE Specificaie Unitate de msur Ferma psri Boca Conform BREF S.C. AVIAAGROBANAT S.R.L. Consum total de Kwh/pasare /zi 0,014-0,035 0,03 0,046 energie Utilizarea energiei electrice si termice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile . Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica . Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei . 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT 8.1.DOTARI Ferma de pasari, cuprinde: -linii de furajare - adapatori cu supapa - buncar exterior de 7-8 tone pentru depozitarea furajelor amplasate in exteriorul fiecarei hale -instalatie tip spiromat de transport si dozare furaje -sistem de dozare medicamente prin intermediul apei sau hranei -sisteme de incalzire cu incalzitoare pe gaz -sistem de iluminare cu lampi incandescente: - turbosuflante, funcioneaz pe perioada rece a anului i la capacitate la puii mici. -ventilatoare exhaustoare 8.2PROCESUL TEHNOLOGIC Activitatea care se desfoar n incinta Fermei de psri S.C. AVIA AGRO-BANAT SRL este: cea de cretere a puilor pentru carne la sol pe pat uscat si a gainilor ouatoare. Ferma adulte gaini oua consum : -3 blocuri cu doua nivele; -6 blocuri cu un nivel; 13
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Ferma tineret-puicute inlocuire -3 blocuri cu 2 nivele Capacitatea maxim de locuri pentru psri la care poate fi populat ferma este de: 200.000capete pentru gaini oua consum; 100.000 capete x 2 serii/an = 200.000 capete/an; Numar total de locuri:300.000capete; Capacitatea anuala=400 000capete. Activitatea care se desfoar n incinta Fermei de psri de ctre S.C. AVIA AGRO-BANAT S.R.L. este cea de cretere a ginilor pentru ou consum i puicuelor pentru nlocuire. Ferma de psri, cuprinde : Sistemul de cretere a psrilor n ferm: - pentru ferma adulte: baterii de cretere pe trei nivele; BP3 - pentru ferma tineret: pe aternut uscat. Durata de cretere a psrilor: - pentru ferma adulte - 80 sptmni; - pentru ferma de tineret 18 sptmni. Activitatea de cretere a psrilor este o activitate ciclic, care presupune urmtoarele faze tehnologice: - popularea halelor cu psri; - creterea ginilor pentru ou consum (alimentare cu furaje, adpare, eliminare dejecii, asigurare microclimat); - depopularea halelor la sfritul ciclului de cretere, valorificarea ginilor pentru abatorizare; - valorificare ou; - pregtirea halelor pentru o nou populare;

asigurarea furajelor , de la firme specializate (F.N.C.) cu autobuncr , se alimenteaz silozurile de construcie metalic avnd capacitatea de 7-8 to/buc. amplasate n exteriorul halelor 1 buc/hal . administrarea furajelor , instalaia de alimentare a furajelor n halele de cretere a psrilor este mecanizat, se face prin instalaie tip spiromatic. adparea , se realizeaz cu adptoare cu supap . Apa se distribuie gravitaional din rezervoarele de zi de 1,0 mc. Alimentarea cu ap a rezervoarelor se face cu hidrofor .

colectarea oulor din hale se face manual. sortarea oulor , se face manual la Staia de Sortare . evacuarea patului de cretere uzat din halele de cretere a puicuelor:

- evacuarea patului de cretere uzat se realizeaz dup 18 sptmni, se ncarc direct n remorc i se transport pentru fertilizarea terenurilor agricole din proprietatea S.C BARDEAU HOLDING S.R.L. 14
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Nu exist spaiu special amenajat pentru depozitarea patului de cretere uzat, el fiind eliminat din ferm direct din blocurile de cretere a psrilor n remorc i este utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole din proprietatea S.C BARDEAU HOLDING S.R.L., deintor de terenuri agricole n Berzovia i Mureni. evacuarea dejeciilor de pasre din halele de cretere a ginilor : - evacuarea dejeciilor din hal se realizeaz prin intermediul instalaiei cu raclei amplasate sub baterii, n bazine exterioare de colectare amplasate ntre blocuri . Bazinele ( cminele ) exterioare sunt racordate la canalul colector din beton 250 mm amplasat de-a lungul halelor, de unde gravitaional dejeciile ajung n bazinul colector cu Vutil = 35 mc de la staia de pompare . Prin pompare cu o pomp tip toctor sunt evacuate n batalul avnd suprafaa S = 80,0 m x 90,0 m =7.200 mp, aflat la o distan de cca. 50 m de limita incintei . n exteriorul blocurilor de cretere a psrilor se efectueaz urmtoarele procese: transport furaje i depozitarea acestora (n silozuri metalice pozate pe estacade); transport pui de 1 zi pentru popularea halelor pentru creterea puicuelor de nlocuire; transport gini pentru abatorizare dup 80 sptmni; transport puicue n blocurile de creetere a ginilor pentru ou consum, dup 18 sptmni; transportul oulor la staia de sortare; evacuarea dejeciilor de la blocurile de cretere a ginilor; depozitarea dejeciilor i a apelor uzate n batal; evacuarea patului de cretere uzat din halele de tineret. incinerarea deeurilor de origine animalier (cadavre pasre- ou sparte) Halele de cretere a psrilor au o structur de rezisten realizat din grinzi de beton armat, cu nchideri laterale din zidrie, iluminat artificial, echipat cu sisteme de nclzire i de ventilare. Ventilarea halelor se face forat (cu ventilatoare exhaustoare). nclzirea halelor de cretere a psrilor se face cu aer cald (preparat n nclzitoare tip turbosuflante, utiliznd gaz). Sistemul de iluminat este artificial . Ferma de psri a S.C. AVIA AGRO-BANAT S.R.L. nu dispune de sistemul de cretere necesar conform Directivei UE/1999/74/EG, pentru creterea ginilor pentru ou consum, sistemul de cretere utilizat este n baterie piramidal pe trei nivele BP3, sistem standard. Densitatea psrilor pe cuc a fost redus la 5 capete/cuc, avnd spaiu disponibil, dar bateriile nu au fost reutilate cu stinghie, cuibar i aternut. De asemenea sistemul de evacuare a dejeciilor prin raclare i splare cu ap nu este conform cu prevederile BREF, la nivelul BAT. Sistemele de hrnire, adpare, ventilare, nclzire se desfoar conform prevederilor BREF, la nivelul BAT. Densitatea psrilor este: 5 psri/cuc = 750 cm2/pasre. Tineretul de nlocuire, puicuele sunt crescute pe patul de cretere (din paie) care se ntinde pe ntreaga suprafa a pardoselii halei. Pardoseala halelor este realizat din beton. Dejeciile sunt evacuate la sfritul fiecrei perioade de cretere. Halele sunt echipate cu linii automate de furajare (cu nlime ajustabil) i cu instalaii de adpare (cu adptoare tip niplu). n hrana psrilor nu sunt administrate proteine crude. Densitatea psrilor este: 17.000 cap: 1043 mp = 16 psri/m2. 15
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Blocul adpostete un numr de 34.000 psri/pe dou nivele. n halele de cretere a psrilor din cadrul Fermei de psri Boca, sunt controlai urmtorii parametri: -temperatura din halele de cretere -umiditatea din halele de cretere -regimul iluminrii halelor de cretere Temperatura din halele de cretere este controlat att prin utilizarea unor sisteme de nclzire locale (aeroterme utiliznd gaz metan), ct i prin reglarea nivelului de ventilaie. n general turbosuflantele sunt utilizate doar n prima perioad a ciclului de cretere a psrilor i n special n perioadele reci ale anului. n hale, intensitatea luminii poate fi fcut variabil, pentru a putea fi reglat conform nevoilor diferitelor vrste. Procesul de cretere a psrilor presupune activiti de hrnire i de adpare a acestora. Pentru hrnirea psrilor se utilizeaz un furaj a crui principale componente sunt: - porumbul - rotul de soia - grsimea - fina proteic - vitamina mineral Furajul pentru psri este adus de la firme specializate din ar. Transportul furajului se face cu mijloace de trasport auto, special amenajate pentru acest tip de transport, aa numitele autobuncre. Autobuncrele sunt mijloace de transport auto tipizate pentru transportul furajelor, ele fiind echipate cu un conteiner metalic nchis (n care se ncarc furajele) i cu un transportor melcat destinat descrcrii furajelor n buncrele de stocare de la fermele de cretere a psrilor. Hrnirea psrilor se face cu un sistem de transport mecanic al furajelor, ale crui principale componente sunt: transportorul spiromat, care alimenteaz liniile de hrnire a psrilor; instalaia de dozare a furajelor pe liniile de hrnire a psrilor linii de hrnire a psrilor, amplasate la sol, de-a lungul fiecrei hale de tineret, i de-a lungul bateriilor pentru halele de adulte;sistem de control a liniilor de hrnire a psrilor; Depozitul frigorific Cladirea de depozitare este cu un regim de inaltime tip parter,volumul constructiei V=1,155mc; aria construita Ac=Ad=218 mp, destinatia fiind pentru depozitarea oualor. Eliminarea cadavrelor se face prin incinerare intr-un incinerator ecologic de tip STOUR II ,care functioneaza intre 10-24ore/zi, 250zile/an. Instalatiile de incinerare tip STOUR II sunt alcatuite din: 1. Incinerator cu doua camere de ardere: 1.1 camera de combustie, de ardere primara 1.2 camera de post-combustie, de ardere secundara 2. Instalatia de distributie aer suplimentar 3. Instalatia de distributie combustibil 4. Instalatia de automatizare 5. Racordul la cosul de fum Capacitatea incineratorului : - deeuri organice de natur animalier: 16
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

- 50 kg/h; - 500 kg/arj /durata medie 1 arj 10 h - max.1 to/zi (n funcie de umiditate) 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1 . AER Sursele de emisii provenite din activitatea de crestere a pasarilor sunt fixe si mobile . Surse mobile : -sursele mobile de poluare a atmosferei sunt utilajele si autovehicolele pentru transportul materiilor prime si produselor finite care deservesc unitatea. Surse fixe : Sursa de poluare Hale cretere psri Punctul de emisie Poluanti Masuri pentru Poluanti monitorizati reducerea continuu poluantilor Jaluzele de protecie asigur o difuzare mai bun a aerului exhaustat. Nu este necesar

- ventilatoare exhaustoare, amplasate la captul halei , debitul de evacure: Q = 4 buc x pulberi, amoniac 10.000 mc/h H2S pentru ventilatoarele mici Hev = 2,0 m Q = 3 buc x 40.000 mc pentru ventilatoarele mari Hev = 0,5 m Co gaze arse

Microcentrala - cos de dispersie termic gaze cu H = 4,0 m D = 0,2 m incinerator Cos dispersie cu H=6m,D=0.25m

Particule,CO, SO2, Nu sunt Nu este necesar. NO2 echipamente de depoluare

Particule,CO, SO2, Nu sunt Nu este necesar. NO2,HCl,HF,subst. echipamente de Organice, metale depoluare grele si compusii 17
www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

lor 9.2 APA Sursa de apa uzata

Ape uzate de la dezinfectia halelor Ape uzate de la spalare hale dupa raclarea dejectiilor Ape uzate menajere

Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata Pompa cu presiune mare si consum redus de apa Pompa cu presiune mare si consum ridicat de apa Norma de consum 60 l/om/zi

Metode de epurare

Punctual de evacuare

Nu sunt epurate pe amplasament ,colectare batal din pamint Nu sunt epurate pe amplasament, colectare batal din pamint Nu sunt epurate pe amplasament ,colectare batal din pamint.

Batal la distanta de cca. 50m fata de ferma Batal la distanta de cca.50m fata de ferma Batal la distanta de cca.50m fata de ferma

Sistemul de canalizare a apelor pluviale este format din rigole betonate amplasate de-a lungul halelor cu evacuare in santuri de garda din jurul amplasamentului. 9.3 SOL -pubele pentru colectarea deseurilor menajere -platforma betonata pentru depozitarea deseurilor feroase rezultate din activitati de intretinere 10.CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR 10.1.AER 10.1.1 Valorile Limita de Emisie Emisiile poluantilor in aer , se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M), astfel: Tabel 1 Sursa Poluant Punct de emisie Limita impusa cf.Ordin 462/1993 Valoare U.M. incinerator pulberi Cos de evacuare 10 mg/Nmc Subst. organice 10 mg/Nmc exprimate prin COT CO 50 mg/Nmc

18
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Nici o emisie n aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta n Tabel 1 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii n aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate in Tabel 1. 10.1.2 Imisii: Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera sa nu depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute de Ordinul MAPM nr. 592/2002 si anume: Tabel 2 Indicator Perioada de mediere Valoare limita Dioxid de sulf 1h 350 g/mc 24 h 125 g/mc anuala 20 g/mc Dioxid de azot si oxizi de 1 h 200 g/mc NO2 azot anuala 40 g/mc NOx Pulberi in suspensie 24 h 50 g/mc PM10 anuala 40 g/mc PM10 Valorile imisiilor substantelor poluante cuprinse in STAS 12574/1987, rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute, astfel: a) pentru media de scurta durata (30 min.) Tabel 3 Indicator Limita impusa Dioxid de azot 0,3 mg/m3 H2S 15 g/m3 amoniac 300 g/m3 b)pentru medie de lunga durata zilnica Tabel 4 Indicator Limita impusa Dioxid de azot 0,1mg/m3 H2S 9 g/m3 amoniac 100 g/m3 Pulberi sedimentabile 17 g/m2/luna 10.2 APA Apele uzate provenite de la:dezinfectia halelor, spalarea halelor precum si apele menajere sunt colectate intr-un batal din pamint neimpermeabilizat . Apele uzate rezultate din preaplinul batalului si descarcate in rigolele pluviale, respectiv colectorul stadal,canal de desecare cu debusare in Barzava, vor respecta limitele impuse de NTPA/001,din H.G 352/2005. Tabel: 5 Nr.crt 1 Categoria apei Ape pluviale si tehnologice impurificate cu ape din Indicatori de calitate Materii in suspensie CBO5 CCOCr 19
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

Valori admise mg/l 60 25 125

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

preaplinul batalului

pH Ntotal Detergenti sintetici Rezidiuu filtrabil Substante extractibile Amoniu Azotati Azotiti Fosfor total Ca Mg Bacterii coliforme totale

6,5-8,5 15 0,5 2000 20 3 25 1 2 300 100 1milion/100cmc

10.3 APE SUBTERANE Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile admise conform Legii 458/2002-privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea Nr.311/2004: Tabel 6 INDICATOR Unitatea de masura Valorile admise conform Legii 458/2002, modificata si completata prin Legea Nr.311/2004 pH Unit. PH 6.5-9.5 amoniu mg/l 0.5 Oxidabilitate mg O2/l 5 Nitriti mg/l 0.5 Nitrati mg/l 50 Carbon organic total Nici o modificare anormala 10.4 SOL Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si solurile pe care se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele prevazute in tabelele de mai jos: Pentru indicatorul carbon organic % ,PH si aprovizionarea cu azot se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza: tabel 7 element poluant carbon organic% Sol nepoluat 0-1 % Sol usor poluat 1-3 % Sol mijlociu poluat 3-4% Sol puternic poluat 4-6 %

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH) Tabel 8 Domeniu de pH


Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

Reactia solului 20
Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

3.3-5.0 5.0-5.8 5.8-6.8 6.8-7.2 7.2-8.4 8.4-9.0 >9.0

Puternic acida Moderat acida Slab acida Neutra Slab alcalina Moderat alcalina Puternic alcalina

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot Tabel 9 Strarea de aprovizionare Culturi de camp Culturi intense Azot nitric+azot amoniacal,ppm(mg/kg) Scazuta <20 <40 Mijlocie 21-40 41-70 Normala 41-60 71-100 Ridicata 61-100 101-130 Foarte ridicata >101(0.01%) >131(0.013%) Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170- 210 kg de azot pe hectar si an conform Codului de bune practici agricole. Cantitatea maxima se va aplica atunci cand: -se utilizeaza balegar putin fermentat; -se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitateridicata de denitrificare; -se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot; Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol . 10.5 ZGOMOT 10.4.1 Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB. 10.6. MIROS Conform Standardului National 12574/87-Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv. Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala apoluantilor, pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus. Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se va face cu limitele din STAS12547/87. Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol al dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil. 11. GESTIUNEA DESEURILOR 21
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

11.1 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR 11.1.1 Deseuri nepericuloase Tabel 10 Nr. Crt. 1 2 Cod deseu Denumire conf.HG deseu 856/2002 02 01 06 Dejectii animaliere 02 01 02 Cadavre pasari Starea fizica solida solida Depozitare Se incarca in mijloace de transport adecvate , si este utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole Se colecteaza in pubele de plastic si se incinereaza la incineratorul propriu Se depoziteaza pe groapa de gunoi a orasului

10 01 17

cenusa

solida

20 01 01 hrtie i carton

solida

Se depoziteaza provizoriu in magazie se transporta pentru reciclare de S.C. SIMP S.R.L. Boca se colecteaz n pubele se transportata la halda oraului

20 03 01

deeuri menajere

solida

02 01 99

Oua sparte

solida Incinerare in incineratorul propriu

11.2 DESEURI VALORIFICATE Tabel 11 Nr. Cod deseu Denumire deseu Crt. conf.HG 856/2002 1 02 01 06 Dejectii animaliere

Starea fizica solida

Depozitare Se incarca in mijloace de transport adecvate , si este utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole Valorificate in cadrul companiei (fabricarea taietai) 22
Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

02 01 99

Oua crapate

solida

Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

11.3 DESEURI COMERCIALIZATE Tabel 12 Nr. Cod deseu Denumire deseu Crt. conf.HG 856/2002 1 20 01 01 hrtie i carton

Starea fizica solida

Depozitare

Se depoziteaza provizoriu in magazie se transporta pentru reciclare de S.C. SIMP S.R.L. Boca.

11.4 DESEURI ELIMINATE Tabel 13 Nr. Cod deseu Denumire deseu Crt. conf.HG 856/2002 1 02 01 02 Cadavre pasari

Starea fizica solida

Depozitare Se colecteaza in pubele de plastic si se incinereaza la incineratorul propr Incinerare in incineratorul propriu

02 01 99

Oua sparte

solida

11.5 DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR Tabel 14 Nr. Cod deseu Denumire deseu Starea Depozitare Crt. conf.HG fizica 856/2002 1 20 03 01 deeuri menajere solida se colecteaz n pubele se transportata la halda oraului 2 10 01 17 cenusa solida Se depoziteaza pe groapa de gunoi a orasului

11.1 Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului. 23
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

11.2 Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. 11.3 Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau eliminarea (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe tenurile agricole) pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor OMMGA nr.2/2004. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. 11.4 Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare; 11.5 Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri; 11.6 Dejectii animaliere: Se vor respecta prevederile recomandate de codul bunelor practici agricole: Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de: -minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide); -minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide) -minim 100m de captarile de apa potabila; Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si /sau minerale: -pe timp de ploie; -ninsoare; -soare puternic; -pe terenuri cu exces de apa; -pe solurile acoperite cu zapada si inghetate. NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.R.P.M. Timisoara. Se vor respecta prevederile: a) Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea O.U.G nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; b) Legea nr. 431/27 10 2003 privind aprobarea OUG nr. 61/ 2003 pentru modificarea alin. 2 al art. 7 din OUG nr. 16/ 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile; c) H.G. 662/2001 modificata si completata prin HG nr.1159/2003 privind gestionarea uleiurilor uzate; d) H.G nr.1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; e) H.G.R. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; f) H.G.R. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; g) H.G.R. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; h) Legea nr. 263/2005 care modifica Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; i) Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, modificata si completata prin Legea 505/2004; j) Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase; m) Ord. nr. 2 din 5.01.2004/ , nr.211/6.02.2004/, nr. 118/2.03.2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transporturilor deseurilor pe teritoriul Romaniei. n)Ordinul MMGA 242/2005-privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al 24
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati. o)Ordinul MMGA,MAPDR nr.1182/2005 si 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole 11.5Gestiunea substantelor toxice si periculoase Substantele toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie,realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati. Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta HG 95/2003-privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel: - ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI; - reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare; - personalul este instruit la angajare si periodic; - unitatea este verificata pe linie PSI de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta grupul de pompieri Resita. n cadrul firmei a fost ntocmit n conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997, Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale care cuprinde sistemul de alert n caz de poluri accidentale, programe de msuri i lucrri de prevenire a polurilor accidentale , asigurarea dotrilor cu materiale i personal de intervenie n cazuri de poluare accidental. n conformitate cu profilul de producie, pe amplasamentul analizat cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare i administrarea dejeciilor. O evacuare necontrolat n mediu a dejeciilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafa. Conform Planului de prevenire i combatere a polurilor accidentale, sunt luate msuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului nconjurtor printr-un management al deeurilor care are ca scop sigurana n transportul, stocarea i administrarea pe terenul agricol a dejeciilor rezultate din creterea pasarilor Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale este anexat la documentatie. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G. nr.95/2003. 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare. Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii. Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005 aprobata prin legea 265/2006, privind protectia mediului. Rezultatele masuratorilor se inregistreaza , se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata , stabilita de autoritatea de mediu. 25
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a: - cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate; - cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole; - activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente; - instruiriilor personalului. Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse. Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele: - managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili . - igienizarea halelor se va face cu consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune ; 13.1. AER 13.1.1 EMISII Monitorizarea emisilor in aer si raportarea catre APM Caras si ARPM Timisoara se vor realiza conform tabelului: tabel 15 Nr.crt. Punctul monitorizare 1 incinerator de Poluanti analizati pulberi Subst. organice exprimate prin COT CO Frecventa anual anual Metoda de analiza Conform standardelor in vigoare

anual

13.1.2 Imisii Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 16, astfel : Tabel 16 1 Pulberi in suspensie semestrial Conform standardelor in vigoare 2 Monoxid de carbon Semestrial 3 amoniac Semestrial 4 H2S Semestrial 5 Dioxid de azot Semestrial 6 Pulberi sedimentabile Semestrial NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. 13.2. APA

26
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Apele uzate rezultate din preaplinul batalului si descarcate in rigolele pluviale, respectiv colectorul stradal, canal de desecare cu debusare in Barzava, si apele pluviale vor fi monitorizate conform tabelului: Tabel 17 Nr.crt Categoria apei Indicatori de calitate Frecventa de Metode de Monitorizare analiza 1 Pluviale si Materii in suspensie Conform tehnologice standardelor in CBO5 impurificate cu ape vigoare CCOCr din preaplinul pH batalului Ntotal Detergenti sintetici Trimestrial Rezidiuu filtrabil Substante extractibile Amoniu Azotati Azotiti Fosfor total Ca Mg Bacterii coliforme totale Apa subterana va fi monitorizata semestrial, din forajele existente, atat in incinta fermei, a platformei de stocare dejectii cat si a terenurilor de imprastiere a dejectiilor. Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului: Tabelul 18. Locul prelevarii probei Forajele din interiorul fermei, a platformei de stocare dejectii si forajele de pe solele unde se imprastie dejectiile

Indicator de calitate analizat pH Amoniu Oxidabilitate Nitriti Nitrati Carbon organic total

Frecventa de monitorizare Semestrial Semestrial Semestrial Semestrial Semestrial Semestrial

Metoda de analiza Conform standardelor in vigoare

13.3. SOL Se va realiza monitorizarea solului in punctele de unde s-au prelevat probe si care sunt indicate in planul de amplasament, o data pe an, iar rezultatele analizelor se vor compara cu valorile impuse. Pentru terenurile pe care se vor imprastia dejectiile,se va realiza anual Studiul Agrochimic si Pedologic cu Plan de fertilizare a terenurilor. 27
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

TABEL 19 PARAMETRU

FRECVENTA

C organic anual PH anual Azot total anual NOTA: Titularul va efectua reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati

METODA DE ANALIZA Conform standardelor in vigoare

pentru toti factorii de mediu(aer, apa, sol, zgomot), avand ca plecare datele din documentatia pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu.Aceasta reprezentare va fi inclusa in RAM. Toate monitorizarile vor fi efectuate cu laboratoare acreditate
13.4 DESEURI 13.4.1 Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea lor conform celor specificate in tabelele 10-14. 13.4.2 Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pna la punctul de eliminare sau recuperare. 13.4.3 Recuperarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat n tabelele11 -14 ale prezentei Autorizatii si n conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici n afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara. 13.4.4 Deseurile trimise n afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta n sens negativ mediul si n conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. 13.4.5 Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare n nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil al ARPM Timisoara . 13.4.6 Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus n orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la: - Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, nsotite de codul din Codul European al Deseurilor pentru deseurile transportate. -Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii deseurilor). - Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare. Recomandarile privind imprastierea dejectiilor vor fi monitorizate in mod special tinind cont de (OM 296/2005) partea II-a punctul 2.4. Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

28
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata. Pe terenurile agricole in panta fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinind seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa. Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare. Pe lng planul de fertilizare, n exploataie trebuie inut un registru privind istoricul fertilizrii pe fiecare parcel sau sol, n care trebuie notat n fiecare an plantele cultivate,tipul i dozele de ngrminte aplicate, concentraia acestora n nutrieni, momentele de aplicare i produciile obinute. Asemenea informaii sunt deosebit de utile la perfecionarea permanent a planului de fertilizare precum i n gestionarea economic a exploataiei. RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1 13.4.7 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la ARPM Timisoara, ca parte a RAM pentru amplasament. 13.5. ZGOMOT Intrucat unitatea este amplasat la distanta fata de ultima cas a localitii iar in incinta unitii nu se semnaleaz zgomote, nu are loc o monitorizare a zgomotului. 13.6. MIROSURI Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitatea Bocsa este foarte redus, datorita amplasarii fermei. Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin: Imprastierea in timpul zilei cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice; Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate. 13.7 ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute n prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al ARPM Timisoara dupa evaluarea rezultatelor testarilor. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate. Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere. In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri: -vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare -vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii

29
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu avind ca punct de plecare datele din documentatia pentru obtinerea autorizatiei de mediu.Aceste date se vor include in RAM;

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele OM MAPAM 1144/2002. Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia Regionala de Protectie a Mediului Timisoara, Str. Amurgului, nr. 1. Rapoartele trebuie depuse astfel: Tabel 20- Rapoarte periodice: Raport Frecventa raportarii Data de depunere a raportului Monitorizarea emisiilor, Emisii , Imisii 10 zile de la ncheierea imisiilor n aer semestrial, urmnd a fi semestruilui pentru care se face incluse anual in RAM raportarea Monitorizarea emisiilor n apa Monitorizarea calitatii solului Rezultatele monitorizarii apelor subterane trimestrial, urmnd a fi incluse anual in RAM Anual Semestrial, urmnd a fi incluse anual in RAM 10 zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea. Ca parte a RAM 10 zile de la ncheierea semestruilui pentru care se face raportarea 10 zile de la ncheierea trimestrului pentru care se face raportarea 31.01. al fiecarui an,conform Anexei 1 15 martie anul urmator -

Situatia lunara a gestiunii Trimestrial deseurilor Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale Raportul Anual de Mediu (RAM) Raportarea emisiilor conform OM MAPAM
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

anual Data inscrisa in chestionare Data inscrisa in chestionare Anual Anual

01februarie a anului urmator 30 ianuarie an urmator raportarii 30


www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

1144/2002 privind Registrul poluantilor emisi NOTA: Raportarile se vor face conform anexelor Tabel 21 Rapoarte singulare: Raport Plan de nchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei Notificare privind poluarile accidentale Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale Reclamatii (acolo unde apar) Data de depunere a raportului Odata cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru dezafectare Maxim o ora de la producere Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala 10 zile de la ncheierea lunii in care se face reclamatia

Titularul autorizatiei trebuie sa nregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de nregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata n cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara n luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus n RAM. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de ARPM Timisoara . Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate n orice moment. Rapoartele tuturor nregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate n prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul ARPM Timisoara n conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si n modalitatea precizata. Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele OM MAPM nr. 1144/2002. Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute n autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Timisoara dupa evaluarea rezultatelor. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul ARPM Timisoara, APM Caras si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum: - Copii ale corespondentei (alta dect cea desemnata a fi confidentiala) ntre ARPM Timisoara si titularul autorizatiei - Autorizatia integrata de mediu - Solicitarea -Raportarile anuale catre ARPM Timisoara - Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

31
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

15.1Nerespectarea celor prevazute n prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la ncetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din OUG 195/2005 pentru Protectiei Mediului, precum si la sanctionarea celor vinovati. 15.2 Instalatia va fi controlata, exploatata si ntretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit n prezenta Autorizatie integrata de mediu. 15.3 Operatorul este obligat sa notifice ARPM Timisoara cu 30de zile nainte, orice modificare afectnd activitatea sau orice parte a activitatii. 15.4 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pna la expedierea produselor finite. 15.5 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze( intr-o baza de date ) toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie. 15.6 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale. 15.7 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze, activitatiile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine, rezervoare subterane. 15.8 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza la termenele stabilite, investitiile, lucrarile, si masurile prevazute in Planul de actiuni. 15.9 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare,titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu. 15.10 Operatorul activitatii are obligatia de a urmarii in permenenta cantitatea de aditivi din hrana animala, o importanta deosebita se va acordata si folosirii antibioticelor si riscului potential pe care il reprezinta dezvoltarea unor bacterii rezistente la tratamentul medicamentos. 15.11Notificarea autoritatilor Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice ARPM Timisoara si APM Caras prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil , imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii: a) Orice emisie n aer, care depaseste valorile limita prevazute n autorizatie, de la orice punct potential de emisie. b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament. c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii Titularul Autorizatiei trebuie sa includa, ca parte a notificarii, data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei. Titularul Autorizatiei trebuie sa nregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta nregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. nregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie, ct mai curnd posibil, sa depuna la ARPM Timisoara raportul privind incidentul. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la ARPM Timisoara ca parte a RAM. n cazul oricarui incident precizat mai sus care are legatura cu deversarile n apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Apele Romne imediat dupa incident. 32
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

n cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa catre ARPM Timisoara: 1.ncetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a ntregii Instalatii Autorizate; 2.ncetarea functionarii oricarei parti sau a ntregii Instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an; 3 Reluarea exploatarii oricarei parti sau a ntregii Instalatii Autorizate dupa oprire. Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator n solicitare trebuie notificata la ARPM Timisoara n scris n 14 zile de la aparitia ei: 1. modificari privind numele sub care societatea este nregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului; 2. modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final n cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala) 3.masuri luate privind implicarea Operatorului n administratie, intrarea Operatorului ntr-un aranjament voluntar al companiei sau n proces de lichidare. 16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALATIEI La ncetarea activitii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitii, inclusiv prin vnzare de active, vnzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmat de lichidare, lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de ctre titularul activitii, n scopul stabilirii obligatiilor de mediu. Pe baza bilantului de mediu, a propunerii de program de actiuni si a planului de nchidere, prezentate de titularul activitii, autoritatea competent pentru protectia mediului emite avizul de mediu pentru nchidere conform, art.10 din Ordonanta de Urgent nr. 195/2005 privind protectia mediului. La ncetarea activittii se va reface raportul de amplasament, reanalizndu-se poluantii pentru a stabilii aportul de poluare al instalaiei si msurile de remediere ce se impun. Plan de nchidere va cuprinde msurile propuse la incetarea definitiva a activittii de pe amplasament pentru evitarea oricror riscuri de poluare si readucerea terenului la o stare satisfctoare. Acesta contine: a) Msuri generale care se impun la ncetarea activitii - Eliminarea stocului de combustibil si livrarea acestuia altui agent economic - Inchiderea conductelor de aductiune a gazului natural si aerisirea acestora - Golirea si inchiderea conductelor de aductiune a pcurii de la rampa de descrcare si rezervoarele de stocare supraterane - Eliminarea stocurilor de reactivi chimici tehnologici (valorificarea acestora prin vinzare sau daca acest lucru nu este posibil se va realiza neutralizarea acestora) - Investigatii asupra contaminarii solului si pinzei freatice si msurile ce se impun pentru protectia solului si subsolului - Msuri de nchidere, dezmembrare si demolare, - Mod de evacuare, transport si depozitare a materialelor rezultate; - Metode de reconstructie ecologic; b) Lucrri si msuri specifice de protectie a mediului - Msuri speciale de manipulare a substanelor chimice periculoase utilizate pina la incetarea activittii - Splarea si neutralizarea instalatiilor, rezervoarelor si magaziilor de stocare a 33
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

substantelor chimice - Deconectarea de la alimentarea cu gaze naturale si dezafectarea instalatiilor, cu respectarea normelor specifice Titularul obiectivului trebuie s asigure resursele necesare pentru punerea lui n aplicare a prevederilor din Planul de inchidere

17. VALABILITATE n conformitate cu art. 16 alin. 5 i alin 6 din OUG 195/2005 aprobata prin lege 265/2006 : - autorizaia integrat de mediu emis cu plan de aciuni este valabil pe toat perioada derulrii planului - perioada de valabilitate a autorizaiei integrate de mediu nu poate depsi ultimul termen scadent al planului de aciuni ; Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie precum si a termenelor si masurilor cuprinse n Planul de actiuni, conduce la suspendarea activitatii dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni . Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa . In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.R.P.M. Timisoara dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu . Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Comisariatul Garzii de Mediu Caras Sevarin, APM Caras si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara. A.R.P.M. Timisoara isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala .

34
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

18. PLAN DE ACTIUNI Nr. crt Termen de realizare

Situaia curent

M suri

Valoare

Responsabil

1.

TEHNICI DE MANAGEMENT S.C. AVIA Implementarea AGRO-BANAT unui sistem de S.R.L. nu are management de implementat un mediu certificat, sistem de recunoscut de management de standardele n mediu. vigoare. ELIMINAREA DEEURILOR Elaborare studiu de solutie privind reabilitarea retelei de canalizare, colectare, evacuare dejectii Identificarea soluiei optime pentru ncadrarea n prevederile celor mai bune tehnologii disponibile (BAT)

10000 EURO

31.12.2008

Administrator, Crpan Florentin

2.

13000 EURO

31.08 2008

Administrator, Crpan Florentin

3.

3.1

Respectarea prevederilor Realizarea legislaiei in lucrarilor domeniul mediului rezultate in gospodaririi apelor urma studiului i a codului celor de solutie mai bune practici agricole Reutilarea Respectarea bateriilor prevederilor conform celor legislaiei in mai bune domeniul mediului tehnologii gospodaririi apelor disponibile: i a codului celor mai bune practici 2 hale in 2007 agricole 4 hale in 2008 4 hale in 2009

1.752.000 EURO

31.12. 2010

Administrator, Crpan Florentin

84.000 EURO

31.12.2007

168.000 EURO 168.000 35

31.12.2008 31.12.2009

Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Nr. crt

Situaia curent

M suri

Valoare EURO

Termen de realizare

Responsabil

2 hale in 2010 Realizarea evacurii dejectiilor pe banda cu ventilatie 2 hale in 2007 4 HALE 2008 IN Minimizarea consumurilor de ap n conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile (B.A.T.)

82.000 EURO

31.12.2010

3.2 .

172.000 EURO

31.12.2007

Administrator, Crpan Florentin

4 hale in 2009 3.3 . 2 hale in 2010 Realizarea platformei de deshidratare dejectii, acoperita, cu bazin colectare pentru partea lichid V=30 m3 Executie retele de canalizare pentru transportul apelor de splare la bazinul de colectare fraciune lichid L=5 km Inchidere batal existent : eliminarea stocarii dejectiilor semilichide in batal, golirea batalului prin imprastierea Respectarea prevederilor legislaiei in domeniul mediului gospodaririi apelor i a codului celor mai bune practici agricole Respectarea prevederilor legislaiei in domeniul mediului gospodaririi apelor i a codului celor mai bune practici agricole Ecologizarea zonei

343.000 EURO 343.000 EURO 172.000 euro 40.000 EURO

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Administrator, Crpan Florentin 31.12.2008

3.4 .

150.000 EURO

31.12.2008

Administrator, Crpan Florentin

3.5 .

30.000 EURO

31.12.2010

Administrator, Crpan Florentin

36
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

Nr. crt

Situaia curent dejectiilor pe terenul agricol

M suri

Valoare

Termen de realizare

Responsabil

4.

Hale acoperite cu plci azbociment Emisii in apa Consolidare batal existent Realizarea unei perdele verzi in jurul fermei

nlocuirea plcilor de azbociment de pe acoperiuri S = 12.000 mp Eliminare scurgeri de ape uzate din batalul existent

60.000 EURO

30.12.2014

Administrator, Crpan Florentin

5. 6

3000 EURO 3000 euro

30.12.2007 30.04.2008

Administrator, Crpan Florentin Administrator, Crpan Florentin

9. GLOSAR DE TERMENI 1 Autoritatea competenta pentru protectia mediului Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara(ARPM)Str.Amurgului nr.1, Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin resita str.Petru Maior nr.73 Autoritatea cu atributii de Comisariatul Regional al Garzii de Mediu Timisoara control,inspectie si sanctionare Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu in domeniul protectiei mediului Caras-Severin Autoritatea centrala pentru protectia mediului BAT BREF EMAS EWC RAM EPER IPPC Instalatie IPPC Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti Cele Mai Bune Tehnici Disponibile Documentul de Referinta BAT Schema de Audit si Management de Mediu Catalogul European al Deseurilor Raport anual de mediu Registrul European al Emisiilor Poluante Prevenirea ,Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii Orice instalatie tehnica stationara,in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. 37
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

2.

3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

H Cod CAEN Cod NOSE-P Cod SNAP 2 VLE CBO 5 CCO-Cr dB (A) TOC (COT)

Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 Standard de nomenclatura a activitatilor economice Standardul de nomenclatura a surselor de emisie Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii Valorile limita de emisii Consumul biochimic de oxigen la 5 zile Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu Decibeli(curba A de zgomot) Carbon organic total

DIRECTOR EXECUTIV GABRIELA LAMBRINO

SEF SERVICIU ACC AURELIA POMPARAU

38
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA AGRO-BANAT SRL BOCSA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA

39
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU-SC AVIA AGRO-BANAT SRL BOCSA

ANEXA 1 RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI Cantitate a de dejectii ramasa t/an Pota siu Tota l Kg. s.a

Parcela de fertilizare NR. Capete/ an t/a Cantitate a de dejectii t/an Concentrat ia de N,P,K din dejectii Numar ul Suprafat Perioad a a de imprasti ere

Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi

Realizat

Ingrasa minte natural e t/an

Azot Fosf or Tota l Total Kg. Kg. s.a s.a

Potas iu Total Kg. s.a

Ingrasa minte naturale Total tone

Azot Fosfo r Tota l Total Kg. Kg. s.a s.a.

ANEXA 2 DENUMIRE SOCIETATE TIPUL PARAMETRII ANALIZEI VLE IMPUSA CONFORM AUTORIZATIEI VALOARE OBSERVATII* OBTINUTA

*se va justifica depasirea VLE impusa daca este cazul 40


Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526