Sunteți pe pagina 1din 131

Agenia Naional pentru Protecia Mediului Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

3061/.2012

Ministerul Mediului i Pdurilor

PROIECT
AUTORIZAIE INTEGRAT DE MEDIU NR. SB din SB 84/30.10.2007 REVIZUIT LA..2012 Titularul activitii/operator: S.C. AZOMURE S.A. Adresa: Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure Locaia activitii: Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure Categorii de activitate conform anexei nr. 1 a Ordonanei de urgen nr. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri de Legea nr. 84/2006, cu modificrile i completrile ulterioare: 4.1. Instalaii chimice pentru producerea de substane organice de baz, cum ar fi: d) hidrocarburi ce conin azot, precum: amine, amide, compui azotoi, azotai sau azotii, nitrili, cianai, izocianai; 4.2. Instalaii chimice pentru producerea de substane chimice anorganice de baz, cum ar fi: a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compui ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil; b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfuroi; 4.3 Instalaii chimice pentru producerea ngrmintelor chimice (simple sau complexe) pe baz de fosfor, azot sau potasiu. Cod CAEN 2014 Fabricarea ngrmintelor i produselor azotoase; 2015 Fabricarea de produse chimice organice de baz ( melamin) Emis de: SERVICIUL REGLEMENTRI Data emiterii: 30.10.2007 Data revizuirii: ..2012 Data expirrii: 31.12.2015 DIRECTOR EXECUTIV, Ing. Daniela STOICA CONSILIER JURIDIC, Jurist Ana THELLMANN EF SERVICIU REGLEMENTRI, Ing. Lucia POPOVICI NTOCMIT, Ecolog Viorica CERG

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITII/OPERATORULUI S.C. AZOMURE S.A., cu sediul n Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure, certificat de nregistrare seria B nr. 1533749 din data de 20.06.2008, numr de ordine n registrul comerului J26/1/14.01.1991, cod unic de nregistrare 1200490 din data de 29.11.1992. Societate pe aciuni nfiinat conform Legii nr. 15/1990 i a Hotrrii Guvernului nr. 1.200/1990. Acionarul principal conform certificatului constatator este SC Eurofert Investment LLC New Castle USA., cu cot de participare la beneficii i pierderi de 56,83 %. Date de contact ale societii: - e-mail: office@azomures.ro - pagina web: www.azomures.com Informaii privind perioada de tranziie: instalaie existent, beneficiaz de perioad de tranziie pn n 31.12.2015. pentru activitile principale 4.2 i 4.3. 2. TEMEIUL LEGAL Ca urmare a cererii adresate de S.C. AZOMURE S.A. cu sediul n Tg. Mure, str. Gh. Doja nr. 300, judeul Mure, nregistrat la Agenia pentru Protecia Mediului Mure cu nr. 5111/26.07.2010 i a transmiterii documentaiei ctre Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, nregistrat cu nr. 3061/20.08.2010, n baza analizrii documentaiei de susinere a cererii de revizuire a autorizaiei integrate, n baza comentariilor i punctelor de vedere nregistrate n timpul consultrilor cu autoritile membre ale Colectivului de Analiz Tehnic, n urma organizrii dezbaterii publice la sediul Universitii Dimitrie Cantemir n data de 30 iunie 2011; n urma evalurii condiiilor de operare i a respectrii cerinelor O.U.G. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea nr. 84/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, n baza O.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei integrate de mediu, modificat i completat prin O.M. 1158/2005, n baza H.G. nr. 1635/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Pdurilor; n baza H.G. nr. 918/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului i a instituiilor publice aflate n subordinea acesteia; n baza O.U.G. 195/2005 privind protecia mediului, aprobat prin Legea nr. 265/2006, modificat i completat prin OUG 114/2007, cu modificrile ulterioare; n baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmrii directe, a Documentelor de referin privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea European,

Cu respectarea cerinelor legale prevzute de: - Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaiei integrate de mediu; - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor; - Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului; - STAS 12574/1987 privind condiiile de calitate ale aerului din zonele protejate; - Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferei; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
2

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

STAS 10009/1988 privind acustica urban limite admisibile ale nivelului de zgomot; Legea Apelor nr. 107/1996 modificat i completat cu Legea nr. 310/2004 i Legea nr. 112/2006, modificat i completat de OUG nr. 12/2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar n domeniul proteciei mediului; H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate cu modificrile i completrile aduse de HG nr. 352/2005 i HG nr. 210/2007; Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificat prin Legea nr. 311/2004; H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, cu modificrile i completrile aduse de H.G. nr. 783/2006 i H.G. nr. 210/2007; Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calitii apelor de suprafa n vederea stabilirii strii ecologice a apelor de suprafa; Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor; HG nr. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase; O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare i procedurile preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate la fiecare clas de depozit de deeuri; Ordinul comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale n scopul aplicrii colectrii selective; H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje, modificat i completat prin HG 1872/2006, cu modificrile aduse de H.G. 247/2011; Ordinul nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje i deeuri de ambalaje; H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i acumulatori; H.G. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i electronice i O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor de echipamente electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea personalului din punctele de colectare; H.G. nr.1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei; H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase; H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor periculoase; HG. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 360/2003, privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase, modificat i completat de Legea nr.265/2005 Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum i

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
3

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificrile i completrile ulterioare; - Regulament (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH) - H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European i al Consiliului nr. 166/2006 privind nfiinarea Registrului European al Poluanilor Emii i Transferai i modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE - Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificrile ulterioare; - H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia privind mediul; - Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conveniei privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziei i la accesul n justiie n probleme de mediu, semnat la Aarhus la 25.01.2000, - O.U.G. nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea nr. 19/2008, cu modificrile i completrile ulterioare; - innd seama de recomandrile documentelor de referin BREF: - IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals Ammonia, Acids and Fertilisers (august 2007); - IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Waste Water/Waste Gas Treatment/Management in The Chemical Sector, February 2003, - IPPC Draft Reference Document on The General Principles of Monitoring, July 2003, - IPPC Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006, Titularul/operatorul autorizaiei integrate de mediu este obligat s respecte legislaie de mediu n vigoare, cu toate modificrile/completrile intervenite ulterior emiterii actului de reglementare pn la expirarea valabilitii acesteia. n condiiile n care orice emisie rezultat n urma activitii va fi n conformitate i nu va depi cerinele legislaiei de mediu din Romnia, armonizat legislaiei Uniunii Europene, se emite: AUTORIZAIA INTEGRAT DE MEDIU NR. SB 84/30.10.2007, revizuit n .2011 pentru: - S.C. AZOMURE S.A. , Trgu Mure, str. Gheorghe Doja nr. 300, judeul Mure -

Autorizaia include condiiile necesare pentru asigurarea c: a) sunt luate toate msurile preventive adecvate mpotriva polurii, n special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; b) nu este cauzat nici o poluare semnificativ; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
4

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

c) este evitat generarea deeurilor, iar acolo unde deeurile sunt produse ele sunt valorificate sau n cazul n care recuperarea este imposibil din punct de vedere tehnic i economic, deeurile sunt eliminate evitnd sau reducnd orice impact asupra mediului; d) sunt luate msuri necesare pentru a preveni accidentele i a limita consecinele lor; e) este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiiile de funcionare, n afara parametrilor normali de operare ai instalaiei; f) sunt luate msurile necesare pentru ca la ncetarea definitiv a activitii s se evite orice risc de poluare i s se readuc amplasamentul la o stare satisfctoare pentru a fi utilizat n circuitul economic; g) sunt luate msurile necesare pentru utilizarea eficient a energiei; h) sunt respectate principiile BAT. Autorizaia integrat de mediu conine cerine de monitorizare adecvate descrcrilor de poluani care au loc i specific metodologia i frecvena de msurare, procedura de evaluare i obligaia de a furniza autoritii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformrii cu autorizaia. Nerespectarea prevederilor autorizaiei integrate de mediu atrage dup sine suspendarea i/sau anularea acesteia, dup caz. 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE Prezenta autorizaie se aplic tuturor activitilor desfurate sub controlul titularului de activitate/operatorului, de la primirea materialelor pe amplasament pn la expedierea produselor finite, inclusiv managementul deeurilor de la punctul de colectare pn la punctul de eliminare sau recuperare. Denumirea instalaiei IPPC: - Producerea i comercializarea urmtoarelor produse: ngrminte chimice, melamin, substane tehnice de baz, azot gazos i lichid, carbonat de calciu uscat i carbonat de calciu umed Instalaia intr sub incidena HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser cu modificrile i completrile ulterioare i deine Autorizaia nr. 10 din 25.02.2008 privind emisiile de gaze cu efect de ser. Autorizaia se refer la o instalaie IPPC format din urmtoarele activiti din anexa nr. 1 a O.U.G. 152/2005: - activitatea 4.1. d. Instalaii chimice pentru producerea de substane chimice organice de baz, cum ar fi: hidrocarburi ce conin azot, precum: amine, amide, compui azotoi, azotai sau azotii, nitrili, cianai, izocianai; - activitatea 4.2. Instalaii chimice pentru producerea de substane chimice anorganice de baz, cum ar fi: a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compui ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil; b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfuroi; - activitatea 4.3. Instalaii chimice pentru producerea ngrmintelor chimice (simple sau complexe) pe baz de fosfor, azot sau potasiu. Activiti direct legate tehnic/conexe fluxului tehnologic: - instalaie de separare aer; - instalaie de demineralizare; - centrale termice CET I i CET II; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
5

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

instalaiile pentru primirea, depozitarea, ambalarea, expedierea produselor solide (ADEX); secia hidroenergetic; secia reparaii mecanice; secia automatizri; secia electroenergetic; secia transport feroviar i auto uzinal; laboratoare de ncercri.

Capaciti de producie: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Denumire instalaie Amoniac III Amoniac IV Acid azotic II Acid azotic III Acid azotic IV Azotat de amoniu I+II Azotat de amoniu III Uree ngrminte complexe NP/NPK Capacitate de producie (t/an) 300.000 300.000 240.000 240.000 247.000 462.000 Licen KELLOGG KELLOGG DIDIER GRANDE-PAROISSE GRANDE-PAROISSE GIAP, DIDIER KALTENBACH THURING KALTENBACH STAMICARBON NORSK HYDRO Anul punerii n funciune 1975 1978 1968 1975 1978 1968 (modernizat 2003) 1975 1975 1975 1975 1980 2006

ngrminte (URAN 32% N) Melamin 18.000 MONTEDISON Instalaie de producere a 700 t/zi, cca. KALTENBACHazotatului de calciu i 3 luni/an THURING amoniu (n cadrul seciilor NPK i Azotat de amoniu)

300.000 300.000 285.000 substan activ P2O5 lichide 660.000

Autorizaia integrat de mediu se refer la instalaia IPPC delimitat conform planului general al S.C. AZOMURE S.A. 10.139.00, anex la Raportul de amplasament.

4. DOCUMENTAIA DE SOLICITARE Documentaia de solicitare naintat de S.C. AZOMURE S.A. Trgu Mure pentru obinerea autorizaiei integrate de mediu nr. SB 84/30.10.2007: Cerere pentru emiterea autorizaiei integrate de mediu, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
6

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Raport de amplasament, ntocmit de S.C. IRPOCHIM S.A. Bucureti; Studiu de evaluare a nivelului tehnologiilor, volumul 1, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004; Studiu de evaluare a nivelului emisiilor n aer, volumul 2, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004; Studiu de evaluare a nivelului emisiilor n ap, volumul 3, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004; Deeuri i managementul deeurilor, volumul 4, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti octombrie 2004 ; Zgomot i vibraii/riscul industrial, volumul 5, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004; Substane toxice i periculoase, volumul 6, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004 ; Evaluarea impactului asupra mediului, volumul 7, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004; Politici, tehnici i msuri pentru prevenirea i reducerea polurii, volumul 8, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, octombrie 2004; Raport de securitate, volumul principal i 19 anexe, ntocmit de S.C. IPROCHIM S.A. Bucureti, septembrie 2006; Notificarea ntocmit conform H.G. 95/2003 privind controlul activitilor care prezint pericole de producere a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase; Informaii care trebuie comunicate publicului n cazul pericolelor de accidente majore, conform anexei nr. 6 din H.G. 95/2003; Evaluarea strii de siguran n exploatare a iazului batal de 30 ha, evaluare preliminar i final (depus la A.P.M. Mure), ntocmit de Ing. Horvath Csaba, expert tehnic MLPAT, 2005; Documentul privind solicitarea perioadei de tranziie; Autorizaia de mediu nr. 195/2003, emis de Inspectoratul de Protecie a Mediului Mure; Autorizaia de gospodrire a apelor nr. 171/29.09.2006, emis de Administraia Naional Apele Romne Bucureti; Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de ap nr. 403/2007 cu anexele nr. 1, 2, 3, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.S i A.N. APELE ROMNE DIRECIA APELOR MURE, privind utilizarea resurselor de ap de suprafa pentru industrie, contribuii pentru primirea apelor uzate n resursele de ap; Contract abonament privind prestarea de servicii de gospodrire a apelor nr. 404/2007 ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i A.N. APELE ROMNE DIRECIA APELOR MURE, privind asigurarea de nivel Baraj de priz 2; Contract de furnizare a energiei electrice la consumator eligibil nr. 18/03.12.2002, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. HIDROELECTRICA S.A., Actul adiional 10/03.12.2002, Actul adiional nr. 1/2002, Convenia la contractul nr. 285/2002 privind transportul, administrarea pieii agro de energie electric cu C.N. TRANSELECTRICA S.A. Bucureti; Contract prestri servicii de gospodrire comunal nr. 5202/1999, Actul adiional nr. 141/2002 i Anexele A, B, D, ncheiate ntre S.C. AZOMURE S.A. i R.A. Aquaserv Tg. Mure privind furnizarea apei potabile, colectarea apelor uzate i meteorice, desfundarea canalelor interioare;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
7

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Contract de vnzare cumprare nr. 5184/2006, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. REDIVIVUS PRODCOM S.R.L. Bistria, privind valorificarea deeurilor feroase, neferoase, hrtie i carton; Contract de vnzare cumprare nr. 416/2002, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. REMAT ALBA S.A., privind valorificarea deeurilor de cupru, alam i oel carbon din dezmembrri ale instalaiilor scoase din uz; Contract de prestri servicii nr. 91/2007, ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. DIMI TRADE S.R.L. Sighioara privind colectarea, transportul, incinerarea deeurilor provenite din activiti medicale; Act adiional nr. 2/2007 la Contractul de prestri servicii nr. 206102/2006 ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. ECO ROM AMBALAJE S.A. Bucureti privind obligaiile de valorificare/reciclare a deeurilor de ambalaje i a raportrii datelor; Contractul de prestri servicii nr. 458B/2000 cu Actul adiional nr. 5/2005 la Contractul de prestri servicii nr. 458B/2000 ncheiat ntre S.C. AZOMURE S.A. i S.C. SALUBRISERV S.A. Tg. Mure privind serviciile de salubritate; Autorizaie CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. VI 301/2006 deinere surse de radiaii i instalaii radiologice; Autorizaie CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. VI 077/2006 utilizare surse de radiaii i instalaii radiologice; Autorizaie CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. IO 058/20.03.2007 utilizare instalaii n cadrul laboratorului Roentgen diagnostic; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR7/TIP A/2066/23.03.2007 pentru repararea, reglarea, verificarea supapelor de siguran; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP F/148/12.07.2006 pentru executarea examinrilor nedistructive cu ultrasunete; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP E/174/12.07.2006 pentru executarea examinrilor nedistructive msurtori de grosimi cu ultrasunete; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP D/093/12.07.2006 pentru executarea examinrilor nedistructive cu radiaii penetrante ; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP C/058/12.07.2006 pentru executarea examinrilor nedistructive cu radiaii penetrante X; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP B/132/12.07.2006 pentru executarea examinrilor nedistructive examinri cu pulberi magnetice; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. ICPTCR5/TIP A/190/12.07.2006 pentru executarea examinrilor nedistructive cu lichide penetrante; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R3/TIP C/038/15.08.2006 pentru montare i reparare stivuitoare; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R2/TIP C/037/15.08.2006 pentru montare i reparare mecanisme de ridicat; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R1/TIP C/036/02.06.2006 pentru montare i reparare macarale; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT R6/TIP C/039/15.08.2006 pentru reparaii, revizii tehnice i ntreinere ascensoare; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C10/TIP B/1/109/23.11.2006 pentru montarea i repararea conductelor de abur i ap fierbinte sub presiune; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C6/TIP B/1/108/23.11.2006 pentru montarea i repararea conductelor sub presiune;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
8

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C5/TIP A/090/01.09.2006 pentru umplere, verificare periodic, scoatere din uz i casare recipiente transportabile; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C4/TIP B/1/106/23.11.2006 pentru montarea i repararea recipientelor sub presiune; Autorizaie I.S.C.I.R. nr. MS PT C1/TIP B/1,2/107/23.11.2006 pentru repararea cazanelor de abur i ap fierbinte; Certificat emis de SC ISCIR CERT SA nr. 115-584 pentru ndeplinirea cerinelor de securitate pentru echipamentele sub presiune; Certificat de abilitare nr. 25/10.01.2005 pentru efectuarea determinrilor de noxe profesionale; Autorizaia laboratorului de metrologie nr. BV 30.06/20.11.2006; Autorizaie de prevenire i stingere a incendiilor nr. 700035/10.06.2002; Autorizaie de funcionare din punct de vedere al proteciei muncii nr. 7394/13.01.2003; Licen de transport seria LP nr. 0030408/11.12.2006; Certificat de pregtire profesional a consilierului de siguran pentru transportul de mrfuri periculoase n trafic rutier seria ACS nr. 0006072/21.05.2005; Certificat de pregtire profesional a persoanei desemnate s conduc permanent i efectiv activitatea de transport rutier de mrfuri seria AMM nr. 0149992/29.07.2006; Declaraia locaiilor pentru substane clasificate din categoria 2 nr. 7/1674077/02.02.2007; Declaraia locaiilor pentru substane clasificate din categoria 3 nr. 25/1674077/02.02.2007; Autorizaie pentru manevr feroviar seria AMF nr. 201/09.05.2006; Certificat de atestare pentru executarea lucrrilor de verificare, reparare i ncrcare a stingtoarelor i a altor aparate de stins incendii nr. 873233/19.10.2006; Autorizaie ANPC privind regimul metalelor preioase i a pietrelor preioase nr. 0000797/25.03.2004; Aviz nr. 1047/14.03.2007 pentru azotat de amoniu ngrmnt; Aviz nr 1052/14.03.2007 pentru NPK 16-16-16 ngrmnt; Aviz nr 1053/14.03.2007 pentru NPK 22-22-0 ngrmnt; Aviz nr 1054/14.03.2007 pentru NPK 27-13,5-0 ngrmnt; Aviz nr 1051/14.03.2007 pentru NPK 15-15-15 ngrmnt; Aviz nr 1050/14.03.2007 pentru ngrmnt lichid tip URAN; Aviz nr 1049/14.03.2007 pentru ngrmnt uree; Aviz nr 1048/14.03.2007 pentru ngrmnt nitrocalcar; Autorizaie nr. 347/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NP 20-20-0; Autorizaie nr. 348/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NP 20-10-10; Autorizaie provizorie nr. 362/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NPK 27-6-6; Autorizaie provizorie nr. 363/16.03.2007 pentru ngrmnt complex NPK 25-5-5; Autorizaie provizorie nr. 364/16.03.2007 pentru azotat de calciu hidratat; Lista substanelor chimice periculoase i nepericuloase produse, importate, utilizate sau distribuite pe pia n anul 2006, raportate la ANSPCP; Statutul societii comerciale AZOMURE S.A. Trgu Mure, anexa nr. 2 la Hotrrea nr. 1200/1990; Certificat constatator al S.C. AZOMURE S.A., emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Mure; Certificat de nregistrare al S.C AZOMURE S.A. seria B nr. 0084162, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Mure; Documente doveditoare privind mediatizarea repetat a solicitrii de obinere a autorizaiei integrate de mediu; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
9

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anexe: plan de ncadrare n zon din raportul de amplasament; plan general Azomure nr. 10.139.00; plan cadastral platform combinat din 09.97; plan de situaie staia hidrogeologic Cristeti, plana nr. 1; plan de situaie profil hidrogeologic transversal; plan de situaie batal Azomure existent, 1/09.2000; profil geologic transversal, 4/2000; plan de amplasare n zon a iazului de 2,5 ha, 3804-2-43381 i 3804-2-43375; schema general de flux a apelor pe platforma S.C. AZOMURE S.A.; plan de situaie cu reeaua de canalizare ape meteorice i convenional curate; scheme de flux tehnologic; buletine de analiz; plan surse de emisie; plan puncte de prelevare probe.

Documentaia naintat de SC AZOMURE SA pentru revizuirea autorizaiei integrate de mediu nr. SB 84/30.10.2007: formular de solicitare

5. MANAGEMENTUL ACTIVITII S.C. Azomure S.A. a implementat sistemul de management integrat calitate mediu, deinnd certificatele de calitate ISO 9001: 2008 nr. 44 100 080946 /29.08.2011, valabil 2014 i mediu ISO 14001:2005 nr. 44 104 080946 /29.08.2011, valabil 2014, emise de ctre TUV Nord Germania. 5.1.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecia mediului pentru toi angajaii a cror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurnd pstrarea documentelor privind instruirile efectuate. 5.1.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie s fie calificat conform specificului instalaiei, pe baz de studii, instruiri i/sau experien adecvat. 5.1.3. Un exemplar din prezenta autorizaie trebuie s rmn, n orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuii n domeniul proteciei mediului. 5.2. Responsabiliti 5.2.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s implementeze msurile stabilite prin Planul de aciuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaie. Implementarea trebuie s includ: - desemnarea responsabilitilor pentru ndeplinirea obiectivelor; - modul n care msurile vor fi ndeplinite; - termenele i perioadele n care obiectivele pot fi atinse; - identificarea i specificarea resurselor financiare necesare. La nceputul fiecrui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a msurilor din Planul de aciuni pentru anul n curs. Modul de implementare va fi inclus n RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaii. 5.2.2. Titularul autorizaiei trebuie s asigure cu decizie o persoan responsabil cu probleme de protecia mediului. n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen nr. 195/2005 privind AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
10

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

protecia mediului (art. 94, lit. e, f, g), aprobat prin Legea nr. 265/2006, S.C. AZOMURE S.A., prin persoana cu atribuii n domeniul proteciei mediului, va asista persoanele mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control, punndu-le la dispoziie evidena msurtorilor proprii i toate celelalte documente relevante i le va facilita controlul activitii precum i prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor mputernicite pentru verificare, inspecie i control la instalaiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele i instalaiile de depoluare a mediului, precum i n spaiile sau n zonele aferente acestora. Titularul/operatorul activitii are obligaia de a realiza, n totalitate i la termen, msurile impuse prin actele de constatare ncheiate de persoanele mputernicite cu activiti de verificare, inspecie i control. 5.2.2. Contribuia la Registrul European al Poluanilor Emii i Transferai (PRTR) va fi depus la termenul stabilit conform punctului 14 din prezenta autorizaie. Poluanii care trebuie inclui n raportul ctre autoritatea competent pentru protecia mediului vor fi cei menionai n Ghidul pentru Implementarea PRTR la nivel european. 5.2.3. Prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului n cazul producerii unui prejudiciu, titularul/operatorul activitii suport costul pentru repararea prejudiciului i nltur urmrile produse de acesta, restabilind condiiile iniiale producerii prejudiciului, conform principiului poluatorul pltete. Se vor respecta prevederile O.U.G. 68/2007 privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea nr. 19/2008, cu modificrile i completrile ulterioare. n cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG 68/2007, operatorul are obligaia de a informa, n maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, A.P.M. Mure i Comisariatul Judeean Mure al Grzii Naionale de Mediu despre: a) date de identificare ale operatorului; b) momentul i locul producerii prejudiciului adus mediului; c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului; d) cauzele care au generat prejudiciul; e) elementele de mediu afectate; f) msurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravrii prejudiciului adus mediului; g) alte informaii considerate relevante de operator. n cazul unei ameninri iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definit conform OUG 68/2007, operatorul este obligat s ia imediat msurile preventive necesare, i n termen de 2 ore de la luarea la cunotin a apariiei ameninrii, s informeze A.P.M. Mure i Comisariatul Judeean Mure al Grzii Naionale de Mediu. Informaiile pe care operatorul este obligat s le aduc la cunotin autoritilor se refer la: a) date de identificare ale operatorului; b) momentul i locul apariiei ameninrii iminente; c) elementele de mediu posibil a fi afectate; d) msurile demarate pentru prevenirea prejudiciului; e) alte informaii considerate relevante de operator. n termen de 1 or de la finalizarea msurilor preventive operatorul informeaz autoritile despre msurile ntreprinse pentru prevenirea prejudiciului i eficiena acestora. n cazul n care ameninarea iminent persist n ciuda msurilor adoptate, operatorul informeaz, n termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficiena msurilor luate, APM Mure i Comisariatul Judeean Mure al Grzii Naionale de Mediu despre: a) msurile ntreprinse pentru prevenirea prejudiciului; b) evoluia situaiei n urma aplicrii msurilor preventive; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
11

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

c) alte msuri, dup caz, care se iau pentru prevenirea nrutirii situaiei. 5.3. Aciuni de control 5.3.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia s respecte condiiile impuse prin prezenta autorizaie i va iniia investigaii i aciuni de remediere n cazul unor neconformiti cu prevederile acesteia. 5.3.2. Titularul/operatorul activitii va lua toate msurile care s asigure c nici o poluare important nu va fi cauzat. 5.3.3. Titularul/operatorul activitii va lua toate msurile de prevenire eficient a polurii, n special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile. 5.3.4. Titularul/operatorul activitii trebuie s se asigure c toate operaiunile de pe amplasament vor fi realizate n aa manier nct emisiile s nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativ a mediului din afara limitelor amplasamentului. 5.3.5. Titularul activitii trebuie s stabileasc i s menin un Sistem de Management al Autorizaiei (SMA) pentru ndeplinirea cerinelor prezentei autorizaii. Acest sistem va evalua toate operaiunile i va revizui toate opiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei producii mai curate, precum i pentru evitarea producerii i/sau minimizarea cantitilor de deeuri. 5.4. Raportri 5.4.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze i s pstreze n registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, msurtorile, examinrile i toate cerinele nscrise n prezenta autorizaie. 5.4.2.Raportarea emisiilor de CO2 se va face conform Autorizaiei nr. 10/25.02.2008 privind emisiile de gaze cu efect de ser i a Deciziei 589/2007 cu modificrile i completrile ulterioare. 5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziia autoritii competente pentru protecia mediului i/sau autoritii de control pentru verificri. 5.4.4. Persoana mputernicit cu atribuii n domeniul proteciei mediului va transmite autoritii competente pentru protecia mediului raportrile solicitate la datele stabilite, conform prevederilor capitolului 14 al prezentei autorizaii. 5.4.5. Frecvena i scopul raportrilor prevzute n autorizaie pot fi modificate, prin acceptul scris al autoritii competente pentru protecia mediului, care va urmri i centraliza datele transmise. 5.5. Notificarea autoritilor 5.5.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia anunrii A.P.M. Mure, G.N.M. Comisariatul Judeean Mure i Administraia Naional Apele Romne n termen de 24 ore din momentul producerii: - oricrei emisii aprute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major; - oricrei funcionri defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricrui sistem de reducere a polurii de pe amplasament. Notificrile vor cuprinde: data i ora incidentului, detalii privind natura oricrei emisii i a oricrui risc creat de incident i msurile luate pentru minimizarea emisiilor i evitarea repetrii incidentului. 5.5.2. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze orice incident. Aceast nregistrare trebuie s includ detalii privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum i circumstanele care au dat natere acestuia. nregistrarea trebuie s includ toate msurile corective luate pentru protejarea mediului i evitarea repetrii n timp. Dup notificarea incidentului, titularul trebuie s depun la sediul Ageniei pentru Protecia Mediului Mure i ARPM Sibiu raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la ARPM Sibiu, ca parte a RAM.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
12

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

5.5.3. n cazul unor situaii de urgen, definite conform O.U.G. 21/2004, aprobat prin Legea nr. 15/2005, va fi anunat Inspectoratul pentru Situaii de Urgen, care asigur coordonarea unitar i permanent a activitii de prevenire i gestionare a situaiilor de urgen. 5.5.4. n cazul oricrei situaii de mai jos, titularul activitii va trimite o notificare scris ctre A.P.M. Mure, G.N.M. Comisariatul Judeean Mure i A.R.P.M. Sibiu, n termen de 14 zile de la producere: - ncetarea permanent a activitii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate; - ncetarea activitii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate pentru o perioad care poate depi un an; - reluarea exploatrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate dup oprire; - schimbarea titularului activitii/operatorului instalaiei; - revizuirea autorizaiei de gospodrire a apelor. 5.5.5. n cazul n care titularul de activitate/operatorul urmeaz s deruleze sau s fie supus unei proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori n alte situaii care implic schimbarea titularului de activitate, precum i n caz de dizolvare urmat de lichidare, faliment, ncetarea activitii, acesta are obligaia de a notifica autoritatea competent pentru protecia mediului. Autoritatea competent pentru protecia mediului informeaz titularul cu privire la obligaiile de mediu care trebuie asumate de prile implicate, pe baza evalurilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. n termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest ncheiere uneia dintre proceduri, prile implicate transmit n scris autoritii competente pentru protecia mediului obligaiile asumate privind protecia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaiile de mediu cuprinse n actele ntocmite au un caracter public. ndeplinirea obligaiilor de mediu este prioritar n cazul procedurilor de: dizolvare urmat de lichidare, lichidare, faliment, ncetarea activitii. 5.5.6. Operatorul are obligaia s informeze autoritatea competent cu privire la orice modificri planificate n exploatarea instalaiei. Orice modificare substanial planificat n exploatarea instalaiei nu va fi realizat fr a avea autorizaie integrat de mediu, potrivit prevederilor legislaiei n domeniul evalurii impactului asupra mediului i celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat prin Legea nr. 84/2006. 6. MATERII PRIME I AUXILIARE 6.1. Prevederi generale privind materiile prime i auxiliare Titularul/operatorul activitii va folosi materiile prime descrise n documentaie, conforme cu cele mai bune tehnici disponibile, prezentate n Anexa nr. 3 a prezentei autorizaii Materii prime, materiale auxiliare. 6.1.1. Operatorul va ine evidena lunar a materiilor prime, materialelor i substanelor chimice utilizate. 6.1.2. Se vor afla n stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale. 6.1.3. Orice modificare a materiilor prime i a substanelor utilizate va fi notificat autoritii competente pentru protecia mediului. 6.2. Gestiunea substanelor chimice periculoase 6.2.1. Titularul activitii are obligaia realizrii condiiilor specifice de fabricare, stocare, ambalare a produselor i a normelor de consum. 6.2.2. Operatorul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei n vigoare privind gestionarea subsantelor i preparatelor chimice periculoase, avnd n vedere urmtoarele aspecte: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
13

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

transportul, clasificarea, etichetarea, depozitarea n condiii de siguran, utiliznd informaiile din fiele cu date de securitate specifice fiecrei substane, - gestionarea adecvat a ambalajelor substanelor i preparatelor chimice periculoase, - manipularea de ctre personal instruit adecvat i dotat cu echipamente de protecia muncii specifice, - evidena gestiunii substanelor i preparatelor chimice periculoase. 6.2.3. Achiziionarea substanelor chimice periculoase, definite conform H.G. 1408/2008 i Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor i preparatelor chimice periculoase, se va face numai n condiiile n care productorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaz fia cu date de securitate, care va permite utilizatorului s ia toate msurile necesare pentru protecia mediului, sntii i pentru asigurarea securitii la locul de munc. 6.2.4. Testarea i evaluarea proprietilor substanelor n vederea clasificrii se efectueaz n conformitate cu Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), modificat de Regulamentul 453/2010, cu modificrile ulterioare. 6.2.5. Este interzis introducerea pe pia a substanelor periculoase dac ambalajul acestora nu ndeplinete urmtoarele cerine: - ambalajul trebuie s fie proiectat i realizat astfel nct s mpiedice orice pierdere a coninutului; - materialele din care sunt realizate ambalajul i sistemele de nchidere trebuie s fie rezistente la atacul coninutului i nu trebuie s formeze compui periculoi cu coninutul; - ambalajul i sistemele de nchidere trebuie s fie rezistente i solide pentru a se evita slbirea acestora i pentru a ndeplini criteriile de securitate n condiiile unei manipulri normale; - recipientele prevzute cu sisteme de nchidere care s permit renchiderea sunt astfel proiectate i realizate astfel nct ambalajul s poat fi nchis n mod repetat fr pierderi de coninut. 6.2.6. Recipienii sau ambalajele substanelor i preparatelor chimice periculoase trebuie s asigure: - prevenirea pierderilor de coninut prin manipulare, transport sau depozitare; - etichetarea s fie n conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor. - respectarea prevederilor H.G. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitii de transport rutier de mrfuri periculoase n Romnia; - respectarea prevederilor Regulamentului privind Transportul Internaional Feroviar al Mrfurilor Periculoase R.I.D. Apendice C la Convenia privind transporturile internaionale feroviare (COTIF), semnat la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificat prin protocolul ratificat prin Ordonana Guvernului nr. 69/2001; 6.2.7. Este interzis introducerea pe pia a substanelor periculoase dac etichetele nu ndeplinesc cerinele prevzute de Regulamentul 1272/2008. 6.2.8. ngrmintele fabricate la S.C. AZOMURE S.A., prevzute n lista cuprins n anexa nr. 1 a Ordinului comun al MAPAM i MS nr. 6/22/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i funcionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ngrmintelor n vederea nscrierii n lista ngrmintelor autorizate, cu meniunea RO NGRMNT, pentru utilizarea i comercializarea n Romnia, sunt nscrise n lista ngrmintelor autorizate cu meniunea RO NGRMNT, pe baza buletinului de analiz eliberat productorului de ctre Institutul de Cercetri pentru Pedologie i Agrochimie, a avizului sanitar i a avizului de mediu. 6.2.9. Se vor lua urmtoarele msuri generale:

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
14

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

depozitarea substanelor i preparatelor chimice periculoase se va face innd seama de compatibilitile chimice i de condiiile impuse de furnizor; - depozitele vor avea asigurate condiiile privind protecia factorilor de mediu sol, ap, aer. Gestiunea acestor substane se va realiza de persoane instruite, care vor cunoate msurile ce trebuie luate n cazul unui accident. 6.3. Depozite de materii prime aferente instalaiilor existente pe platform 6.3.1. Depozitul de sfere de amoniac lichid 2 rezervoare sferice de amoniac S-1 i S-2, cu posibilitatea de izolare ntre ele, avnd urmtoarele caracteristici: - volumul 1.000 mc/bucat; - greutate 250 t/bucat; - presiune 7 bar; - capacitate maxim de stocare 250 t/sfer Amoniacul produs n instalaiile de amoniac (Amoniac III sau IV), este primit la depozitul de amoniac sub form de amoniac lichid, avnd presiunea de 8 16 bari i temperatura cuprins ntre (-)50C i (+)200C. Primirea se face prin conducte, iar dirijarea spre una sau cealalt sfer se face prin distribuitorul de amoniac, amplasat ntre cele dou sfere. Tot prin intermediul distribuitorului de amoniac, se alimenteaz consumatorii, dup necesitile de moment. Fabricile de amoniac (Amoniac III i Amoniac IV) i depozitul de amoniac Kellogg, sunt legate de depozitul de amoniac din cadrul instalaiei Azotat I II, prin traseul 14 (colectorul A). Traseul 14 (colectorul A) se neap n traseul de amoniac de alimentare a instalaiei de Acid azotic II, asigurnd acesteia necesarul de amoniac. Distribuitorul de la sfere se compune din dou pri simetrice, cte una pentru fiecare sfer. De la distribuitor, pentru fiecare sfer, pleac cte dou trasee: unul care intr n sfere pe la partea superioar i unul pe la partea inferioar. Tot din depozitul de amoniac propriu-zis face parte i instalaia de evaporare a amoniacului, cu evaporatorul W-2. Evaporarea amoniacului se face cu ajutorul apei recirculate care se primete de la instalaiile de fabricare a azotatului de amoniu. Din depozitul de amoniac mai face parte i instalaia de pompare a amoniacului lichid spre consumatori. Ea se compune dintr-un degazor i o pomp i se folosete la ridicarea presiunii amoniacului n sfere de la 7 8 bari, pn la presiunea de 12 16 bari, necesar la alimentarea consumatorilor (instalaiile: Acid II, NPK i la ncrcarea cisternelor de amoniac). Rezervoarele sferice prezint urmtoarele dispozitive de siguran: - fiecare sfer este prevzut cu dou supape de siguran, cu un sistem de msurare a nivelului i dou sisteme de msurare a presiunii, legate la tabloul de comand, cu alarmare la valori maxime i minime; - sferele sunt prevzute i cu un sistem de msurare a temperaturii, cu indicare la tabloul de comand; - presiunea din sfer se regleaz prin posibilitatea de a evacua amoniac gazos, fie n rezervorul de ap amoniacal, fie la consumatori. Pentru reducerea riscului de producere a accidentelor chimice se iau o serie ntreag de msuri de protecie pasive i/sau active. Msuri pasive: - efectuarea mecanizat i/sau automatizat a operaiunilor periculoase; - protejarea contra focului i coroziunii a utilajelor i echipamentelor periculoase; - proiectarea i realizarea utilajelor, structurilor i fundaiilor n aa fel nct s reziste la cele mai grele condiii n caz de calamiti naturale; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
15

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

utilizare de echipamente electrice anti-ex unde zona este de aceast natur; organizarea ntreinerii preventive a tuturor utilajelor i echipamentelor; colarizarea i instruirea personalului pentru utilizarea procedurilor standard de operare i ntreinere, stipulate n instruciunile de exploatare; - implementarea msurilor de securitate a incintei mpotriva actelor de vandalism, terorism, sabotaj, incendiere deliberat; - examinarea medical sistematic a personalului; - verificarea siguranei tuturor modificrilor propuse a fi aduse instalaiilor n cazul unor modernizri preconizate. Msuri active: - sisteme de detecie i alarmare chimic pentru scurgerile de substane periculoase, abaterile parametrilor de lucru de la situaia normal de lucru (temperatur, presiune etc.); - sisteme automate/manuale de stingere a incendiilor; - verificri permanente a echipamentelor de control mpotriva incendiilor ca rspuns n cazul producerii evenimentului; - verificri i ntreineri permanente a echipamentelor de intervenie n focar; - organizarea pazei incintei; - oprirea automat a proceselor cheie n caz de alarmare; - verificarea periodic (preventiv) a funcionalitii sistemelor i dispozitivelor automatizate care detecteaz, msoar i acioneaz n caz de anormalitate. 6.3.2. Depozitul de amoniac lichid Kellogg Tanc de amoniac de capacitate 22.000 m3 (15.000 t), este amplasat n cuv betonat, iar scurgerile de la cuv sunt legate la canalizare prin vane. Are urmtoarele caracteristici: - temperatur: -340C; - grad de umplere: 0,9; - presiunea de lucru hidrostatic 1,4 atm; pneumatic 0,03 atm; vid 0,005 atm. Presiunea de prob hidrostatic cu umplere cu ap la 14 m + pneumatic 0,0375 atm. Tancul de amoniac prezint urmtoarele dispozitive de siguran: - este prevzut cu supap de siguran cu dubl aciune (suprapresiune i vacuum) i o membran de siguran pentru suprapresiune i vacuum pentru a se asigura securitatea rezervorului mpotriva modificrilor accidentale ale presiunii; - dou indicatoare de presiune i dou indicatoare de nivel, ambele prevzute cu alarm pe nivel maxim i minim la tabloul de comand; - 2 staii de comprimare: una cu dou compresoare: unul cu motor Diesel, iar cellalt cu motor electric, iar cealalt numai cu un compresor cu motor electric, pentru lichefierea amoniacului evaporat i meninerea constant a presiunii sub 250 mm H2O. n cazul n care scade presiunea n rezervor se va porni automat pe nclzitor cu abur, pentru readucerea la normal a presiunii i prevenirea pericolului de deteriorare a utilajelor. Msuri tehnice n caz de avarie: - posibilitatea alimentrii compresorului de amoniac de la o surs de tensiune independent pentru meninerea unei presiuni constante n cazul unei cderi de tensiune; - n jurul tancului de amoniac sunt amplasate tunuri de ap pentru stropire (intervenie) n cazul n care apar scurgeri de amoniac; - alimentarea cu ap de rcire a instalaiei se face din ciclul de rcire R3 sau R4; Pentru sigurana n exploatare, depozitul de amoniac este supus periodic urmtoarelor verificri: - revizia exterioar a depozitului de amoniac; - controlul calotei i a izolaiei termice; - verificarea plcii de beton; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
16

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

msurarea rezistenei de izolare de punere la pmnt; controlul etaneitii la mbinri, vane, ventile; controlul dispozitivelor de siguran i a aparatelor locale de pe calota tancului; controlul prizelor de ap i de incendiu aferent; verificarea metrologic a aparatelor de msur i control.

6.3.3. Instalaii de ambalare, depozitare i expediere a materiilor prime i produselor finite Materialele care necesit depozitare sau stocare, fie ca materii prime sau produse finite, sunt dirijate spre unitile ADEX Ambalare Depozitare Expediere. Acestea sunt dotate cu rampe CF i auto. Pe amplasament exist urmtoarele uniti ADEX: - ADEX I + II Instalaia de ambalare depozitare expediere a azotatului de amoniu/ nitrocalcarului (CAN)/ azotatului de calciu i amoniu; - ADEX III Instalaia de ambalare depozitare expediere a azotatului de amoniu i ureei; - ADEX NPK Instalaia de ambalare depozitare expediere ngrminte complexe. Liniile noi de ambalare de la ADEX NPK i ADEX II - Prin montarea liniilor noi de ambalare la ADEX NPK i ADEX II a crescut eficiena procesului de ambalare/ncarcare. Liniile 50/500/1000 kg sunt identice n ambele instalaii de ambalare. - n fiecare locaie s-a montat cte o linie de ambalare n saci de 500/1000kg i cte o linie de ambalare n saci de 50 kg. - Linia de ambalare n saci de 500/1000kg are o capacitate de 70 t/h i va fi deservit de un singur operator iar linia de ambalare n saci de 50kg are capacitatea de 80t/h i va fi desevit de 3 operatori. 1. Descrierea instalaiei de nscuire n saci de 500/1000kg (mari) Sistemul de ambalare este automatizat i este deservit de un singur operator care urmrete funcionarea sistemului, aeaz sacii la gura de umplere i supravgheaz modul de desfurare a procesului de nscuire, intervenind doar n caz de avarii sau situaii neobinuite. Din buncrul de stocare ngmintele ajung n buncrul dozator prin intermediul plniei de dozare. Cantitatea de ngrmnt dorit este cntrit cu exactitate cu un cntar automat, dup care este dozat n buncrul intermediar, de unde este descrcat n sac. Sacii, care n prealabil au fost aezai pe masa hidraulic de ridicare a sacilor, sunt preluai de ctre operator i aezai n poziia corespunztoare la gura de umplere. n acest moment se iniiaz procesul de umflare a sacului. n momentul cnd sacul este complet umflat, operatorul pornete umplerea i fixeaz sacul n poziia corect n raport cu dispozitivele de ghidare. Dup umplere se declanez funcionarea sistemului de desprfuire. Sistemul de filtrare cu care este dotat linia de ambalare n saci de 1000/500kg este un filtru JETLINE HF 28 cu elemente de filtrare tip saci cu curare automat cu aer comprimat. Sistemul are un numr de 4 elemente de filtrare i o suprafa de filtrare de 24 m2 (6m2/element). Debitul de aer filtrat este de 2400m3/h. Aerul filtrat este evacuat n mediul de lucru. Curarea elementelor de filtrare se face cu aer comprimat de 4,5 5 bari. Praful acumulat prin curarea elementelor de filtrare se acumuleaz ntr-un sac confecionat dintr-un material special i este reintrodus n procesul de fabricaie al ngrmintelor. n continuare sacii sunt preluai de un transportor i orientai la unitatea de lipire saci. Dup nchidere, sacii sunt preluai de transportorul de acumulare a sacilor care este dotat cu senzori de margine i dispozitiv de numrarea sacilor. De asemenea, sistemul este dotat cu dispozitiv de imprimare a sacilor cu datele de identificare corespunztoare. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
17

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

De pe band sacii sunt preluai cu stivuitorul i ncrcai n vagoane / autovehicule pentru livrare. 2. Descrierea instalaiei de nscuire n saci de 50 kg (mici) Sistemul de ambalare n saci mici este format din 3 uniti de baz: 1. Unitatea de nscuire 2. Unitatea de paletizare 3. Unitatea de nfoliere Unitatea de nscuire realizeaz dou operaii eseniale: pe de o parte asigur cntrirea i dozarea exact a cantitii de ngrmnt, iar pe de alt parte asigur confecionarea sacilor din folie. ngrmntul preluat din buncrul de stocare i cntrit n buncrul dozator ajunge n buncrul intermediar, de unde urmeaz a fi golit n sac. De pe rola de folie, n mod automat este msurat lungimea prestabilit pentru execuia sacului, iar un dispozitiv asigur lipirea prii inferioare a sacului i a colurilor acestuia. Sacul astfel confecionat este aezat la gura de umplere i se pornete umplerea. Dup umplere sacul este sudat la partea superioar i este preluat de un transportor i orientat n unitatea de paletizare. Sistemul de desprfuire asigur desprfuirea gurii de golire i a buncrului dozator. Pentru desprfuire linia de ambalare n saci de 50kg este dotat cu un filtru cu cartue filtrante LAMMERS tip LPF 19. Filtrul este este prevzut cu sistem de curare automat cu aer comprimat i ventilator ataat. Debitul de aer filtrat este de 1500m3/h. Aerul filtrat este evacuat n mediul de lucru. Filtrul este dotat cu 6 elemente de filtrare. Suprafaa de filtrare este de 19,2m2. Filtrul este dotat cu container pentru acumularea prafului care este reintrodus n procesul de fabricaie al ngrmintelor. Unitatea de paletizare dispune de un dispozitiv de alimentare automat cu palei goi pe care sunt aezai n mod automat sacii, dup o schem prestabilit. Numrul de rnduri de saci pe un palet poate fi reglat n funcie de cerine. Paletul astfel ncrcat este preluat de o band transportoare i ajunge la unitatea de nfoliat unde are loc nvelirea n folie stretch a ntregului pachet. Sistemul permite i ambalarea n pachete de saci fr palet. Depozitarea azotatului de amoniu n conformitate cu Acordul european privind transportul rutier internaional al materialelor periculoase, azotatul de amoniu ngrmnt este clasificat UN no. 2067, Clasa 5, Divizia 5.1. Depozitarea se face numai n saci pe maxim 10 rnduri, sau n cazuri excepionale stivele putnd ajunge la maxim 1,5 m de plafon; depozitarea pe palei - maxim 3 m cu palei cu tot. Depozitarea produsului se face n magazii nchise, curate i uscate. Ambalajele omologate, n conformitate cu Regulamentul CLP 1272/2008 trebuie respectate cerinele specifice, respectiv s fie proiectate i realizate astfel nct s mpiedice orice pierdere de coninut prin ambalare, transport i manipulare. Uzual produsul se ambaleaz n saci de 50 kg, dar poate fi ambalat i n saci de 500 kg sau 1.000 kg sau se transport n vrac, n vagoane CFR; sacii sunt din polipropilen sau saci dubli (polietilen i polipropilen). Sacii de polietilen se nchid prin sudur, pliere sau coasere mpreun cu sacii de polipropilen. Marfa va fi ferit de soare. Depozit de azotat de amoniu n saci cantitatea de ngrminte care va fi depozitat n depozit va fi de aproximativ 10.200 to. Depozitul va fi utilizat exclusiv pentru depozitarea azotatului de amoniu ambalat n saci, paletizat i nfoliat. Depozitul va funciona n regim de tranzit, fiind destinat asigurrii unui stoc tampon pentru livrare. Depozitul de nitrocalcar cu o capacitate de 10.000 t compus din dou magazii A i B simetrice, fiecare magazie avnd 5 boxe de depozitare cu 1.000 t capacitate/box, este destinat depozitrii,

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
18

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

respectiv ambalrii, ncrcrii nitrocalcarului spre a fi livrat la beneficiari. Depozitul la mijloc este prevzut cu spaiu tampon, unde sunt situate utilajele de ambalare i de ncrcare. Golirea depozitului se realizeaz cu ajutorul a dou sisteme de golire simetrice A i B, prevzute cu benzi transportoare i buncre mobile. Banda de distribuie mobil i reversibil, alimenteaz preferenial, instalaia de ambalare cu saci 50 kg, instalaia de ambalare saci mari 500 1.000 kg sau banda de ncrcare n vrac. Spaiul tampon al depozitului mai este prevzut cu: - un sistem de transport pentru ncrcarea sacilor n vagoane; - un sistem de ncrcare saci mari cu conveior gravitaional, cu pat cu role i macara rotitoare. nclzirea i climatizarea se realizeaz cu aer cald, insuflat prin dou tubulaturi de-a lungul depozitului. Aerul cald se obine de la dou aeroterme racordate la aceste tubulaturi, situate exterior la captul magaziei B. Depozitul n zona spaiului tampon este izolat de exterior cu o perdea de aer cald, realizat cu 4 aeroterme, montate la limita spaiului exterior. Condensul recuperat se trimite la CET cu ajutorul instalaiei de recuperare condens. n timpul manipulrii nitrocalcarului trebuie avute n vedere urmtoarele considerente: - evitarea generrii excesive de praf; - evitarea contaminrii cu substane combustibile (motorin, lubrifiani) i materiale incompatibile; - utilizarea unui sistem adecvat de ventilaie. Reguli care trebuie respectate la depozitarea nitrocalcarului: - produsul trebuie depozitat departe de sursele de cldur i foc; - se va depozita n spaii uscate i bine ventilate; - se vor asigura standarde ridicate de curenie n spaiile de depozitare; - se vor limita stivuirile la cifrele stabilite n prescripiile tehnice ale produsului i se va pstra cel puin 1 m distan ntre stivele cu saci de produs; - produsul va fi ferit de razele directe ale soarelui. 6.3.4. Depozite de acid azotic Depozitul de acid azotic II Instalaia de Acid azotic II Depozitul de acid azotic este format din 6 rezervoare, avnd fiecare un volum de 270 mc. Capacitatea total a depozitului este de 1620 mc sau 2154 t (acid de 56%) sau 1206 t acid monohidrat. Este deservit de 4 pompe de acid. Rezervoarele sunt prevzute cu indicatoare de nivel local i cu semnalizatoare de nivel maxim la tabloul de comand. Rezervoarele sunt amplasate ntr-o cuv de retenie cptuit cu crmid antiacid. Exist o pomp de transvazare a acidului n cazul unor scpri de acid. Depozitul de acid azotic Instalaia de Acid azotic III Depozitul de acid azotic este format din 3 rezervoare, avnd fiecare un volum de 270 mc. Capacitatea total a depozitului este de 810 mc sau 1077 t (acid de 58%) sau 625 t acid monohidrat. Este deservit de 4 pompe de acid. Rezervoarele sunt prevzute cu indicatoare de nivel local i cu semnalizatoare de nivel maxim la tabloul de comand. Rezervoarele sunt amplasate ntr-o cuv de retenie cptuit cu crmid antiacid. Exist o pomp de transvazare a acidului n cazul unor scpri de acid. Depozitul de acid azotic Instalaia de Acid azotic IV Depozitul de acid azotic este format din dou rezervoare, avnd fiecare un volum de 2.000 mc. Capacitatea total a depozitului este de 4.000 mc sau 5.200 t (acid de 58%) sau 3.000 t acid monohidrat 100%. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
19

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Depozitul este deservit de 3 pompe de acid pentru livrarea acidului la consumatori i transvazarea acidului dintr-un rezervor n altul i o pomp de capacitate redus pentru golirea final a rezervorului i a traseelor. Rezervoarele sunt prevzute cu indicatoare de nivel locale (plutitoare) i indicatoare cu transmitere la distan i nregistrare la tabloul de comand, prevzute cu semnalizatoare de minim i maxim. Rezervoarele sunt amplasate ntr-o cuv de retenie cptuit cu crmid antiacid. Exist o pomp de transvazare a acidului n cazul unor scpri de acid. 6.3.5. Instalaia Rampe CF Cisterne CF cu amoniac Societatea deine n proprietate 6 cisterne pentru amoniac lichid, avnd capacitatea de cca. 80 81 mc fiecare. Cisternele sunt autorizate ISCIR i sunt executate s transporte amoniac lichid la temperatura de +/- 500C i presiunea max. admisibil de 22,7 bar. Numrul de cisterne care pot fi umplute cu amoniac i sunt n ateptare, n acelai timp, este de 2 buci, iar timpul de staionare poate fi 3 4 h. Capacitatea de umplere a unei cisterne este de 40 41,5 t amoniac lichid. La rampa de amoniac are loc ncrcarea i descrcarea cisternelor de amoniac. ncrcarea amoniacului n cisterne se poate face n dou feluri: - fr degazarea recipientului aflat la ncrcare (n acest caz durata de ncrcare este mai lung); - cu degazarea recipientului aflat la ncrcare Cisternele de cale ferat pe toat durata ncrcrii sunt cntrite cu ajutorul a dou poduri bascul. Reguli obligatorii la rampa de ncrcare descrcare cisterne de CF: - asigurarea legturii echipoteniale a recipientului ncrcat; - starea perfect de funcionare a sistemului de nchidere rapid de tip GESTRA; - existena flanelor oarbe sau a capacelor la capetele libere a robineilor de umplere, rezistente la presiunea ce se poate crea n cistern i s asigure o bun etanare; - existena obligatorie a plcii de timbru cu datele inscripionate vizibil i corect; - este interzis nceperea operaiilor de ncrcare nainte ca: manevrele s fie terminate i locomotiva desprins; vagoanele cistern s fie fixate n dreptul gurilor de ncrcare pe podurile bascul; linia CFU s fie protejat prin nzvorrea macazului de acces spre linia cntarelor; cisternele s fie cntrite i vor fi nsoite de fie primite CFU; s fie fcut verificare exterioar a cisternei (defeciuni, loviri, tieturi, coroziuni, lips echipament). Se impune respectarea normelor referitoare la Prescripii tehnice nr. C12 din 15 decembrie 2003 privind cerine tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere i recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. Activitatea de control a cisternelor se centralizeaz ntr-un Registru de eviden IMSP (instalaii i maini sub presiune). Se vor efectua verificrile necesare, conform crii tehnice a recipientului, ntocmit de productor: - revizia intern (aspect, verificare cordoane de sudur cu ultrasunete, proba de etaneitate cu azot la 8 bar); - proba de presiune hidraulic (cu ap la presiunea de 29 bar, timp de 30 min.). 6.3.6. Depozitul mic de ngrminte lichide Const din 6 cisterne a 100 tone fiecare dintre ele i sunt echipate cu: - tu i alimentare cu uran 2 buc.; - tu i conduct de alimentare cu ap demineralizat; - tu i conduct de barbotare aer pentru omogenizare; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
20

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- indicator de nivel cu indicare la tabloul de comand; - tu i traseu de golire uran cu tu de luat probe. Cu fiecare din rezervoare se pot face operaii de umplere, golire i omogenizare. Cisternele sunt legate prin dou colectoare de ngrmnt lichid pe primire: a) colectorul de alimentare de la instalaia de preparare a ngrmintelor lichide b) colectorul de omogenizare Colectoarele sunt independente i permit efectuarea simultan a operaiei de omogenizare i de alimentare. 6.3.7. Depozitul mare de ngrminte lichide Utilaje: - rezervorul de 6000 tone - rampa de ncrcare avnd 20 de guri de ncrcare - baa interioar - baa exterioar - pompele - colectorul de abur - colector descrcare cisterne Pompele aspir din rezervor i refuleaz spre recirculare n rezervor sau la ncrcarea cisternelor. Uranul este curat de depunerile solide n filtre cu material filtrant novotex montate pe refularea pompelor. Exist posibilitatea de a by-passa aceste filtre. Din colectorul pentru descrcare cisterne ngrmntul se acumuleaz ntr-un vas aflat n hala pompelor de unde este refulat cu ajutorul unei pompe n rezervor. 6.3.8. Depozitul NPK Instalaia de ngrminte complexe NPK Capacitate 60.000 t de ngrminte Depozitarea ngrmintelor complexe se face n cldiri nchise. ngrmintele sunt aduse de la condiionare dup cntrire prealabil, pe estacade nchise nclzit cu dou benzi, care deverseaz pe dou transportoare cu band n depozit la cota +19 m, prevzute cu crucioare mobile. ngrmintele sunt descrcate prin fante n cele 4 compartimente ale depozitului i formeaz grmezi cu un unghi de taluz natural de 250. 6.4. Cerine BAT pentru stocarea substanelor n rezervoare Titularul activitii/operator are urmtoarele obligaii n vederea conformrii la cerinele privind cele mai bune tehnici disponibile pentru stocarea substanelor n rezervoare: - Elaborarea i implementarea unui sistem de inspecie intern: inspecie periodic de rutin i inspecie periodic detaliat care trebuie s aib n vedere ntreaga structur a rezervoarelor. Ambele tipuri de inspecii trebuie s ia n considerare construcia rezervoarelor i a cuvelor de retenie. - Elaborarea i implementarea unui sistem de inspecie de ctre experi externi; - Realizarea unui plan de ntreinere periodic a rezervoarelor de stocare ; - Stabilirea unor proceduri operaionale i instrumente pentru prevenirea supraumplerii; - Msuri pentru prevenirea i detectarea scurgerilor; - Inspecie periodic a cuvelor de retenie i meninerea unui program de inspecie;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
21

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

7. RESURSE: AP, ENERGIE, GAZE NATURALE 7.1. Alimentarea cu ap 7.1.1. Alimentarea cu ap potabil Sursa: reeaua de ap potabil a oraului Trgu Mure, printr-un branament Dn 150 mm, la conducta de ap potabil de pe str. Gh. Doja i un branament Dn 150 mm la conducta de ap potabil de pe str. Libertii conform contractului nr. 00245/27.12.2011 ncheiat cu SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures. Volume de ap prelevate: - zilnic maxim: 1372 mc/zi = 16,0 l/s; - zilnic mediu: 1060,0 mc/zi = 12,3 l/s; (la nivelul 2010-2011) - zilnic minim: 750,0 mc/zi = 8,7 l/s; - anual: 390,0 mii mc. Funcionarea unitii este permanent: 365 zile/an, 24 ore/zi. Nr. angajai: 2600 persoane (la nivelul anuului 2011). Instalaii de captare: - branament Dn 150 mm, cu 2 ramificaii Dn 100 mm, la conducta de ap potabil de pe str. Gh. Doja, n localitatea Tg. Mure; - branament Dn 150 mm, cu 2 ramificaii Dn 100 mm, la conducta de ap potabil pe str. Libertii, n localitatea Tg. Mure. Instalaii de tratare: Nu exist instalaie de tratare a apei, apa fiind potabil. Instalaii de distribuie i nmagazinare: Rezervor de nmagazinare ap potabil din beton, de capacitate V = 300 mc. Distribuia apei potabile se realizeaz printr-o reea inelar, Dn 100 mm, de lungime L = 7 km. 7.1.2. Alimentarea cu ap tehnologic Apa captat i tratat n instalaiile de tratare a apei este utilizat n special la sistemele de rcire ale instalaiilor tehnologice. Surse: 1. Sursa principal de alimentare: de suprafa, din rul Mure prin barajul de priz nr. 2 administrat de ABA Mure 2. Sursa secundar (de rezerv): de suprafa, canalul Turbin (UHE); Volume de ap autorizate: - captate din rul Mure - zilnic maxim: 60.264,0 mc/zi = 700 l/s; - zilnic mediu: 35.240,0 mc/zi = 408,0 l/s (la nivelul anului 2010-2011); - zilnic minim: 11.928,0 mc/zi = 138,0 l/s; - anual: 12.870,0 mii mc. Instalaii de captare: Baraj i priz de mal amplasat pe malul stng al rului Mure, aflate n administrarea ABA Mure. n zona de captare, albia rului Mure este regularizat. Aduciunea apei spre S.C. AZOMURE S.A. se face gravitaional, prin dou conducte din beton precomprimat tip Bucov, Dn 1400 mm i L = 4,2 km. Capacitate priz: Q = 3,5 mc/s. n incinta platformei industriale Azomure pe cele dou conducte sunt montate cte un aparat de msur a volumelor de ap captate. Priza de rezerv: priz de mal, amplasat pe malul stng al canalului Turbin aflat n administrarea UHE, utilizat n cazuri deosebite i pentru perioade scurte de timp. Aduciunea apei se face gravitaional, printr-o conduct subteran, din beton precomprimat tip Bucov, Dn 1.400 mm i lungime L = 5,75 km. Capacitate priz: Q = 1,3 mc/s AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
22

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaii de tratare: - Apa tehnologic captat, destinat producerii apei industriale, este condus gravitaional n dou bazine subterane, din beton, de capacitate V = 30 mc fiecare, prevzute cu preaplin. Din aceste bazine, apa este pompat prin intermediul unei staii de pompare (tr. 1) n bazinul de amestec i respectiv din camera de distribuie spre bazinul de ncrcare al decantorului Sediclar. Staia de pompare este echipat cu 5 pompe, respectiv 2 pompe verticale tip DV 5 47, de urmtoarele caracteristici fiecare: Q = 2.200 mc/h, H = 7,5 mCA, N = 75 kW (tr. 1) i 3 pompe de urmtoarele caracteristici fiecare: Q = 2.200 mc/h, H = 7,5 mCA, N = 90 kW (tr. 1 bis). Bazinele de aspiraie ale pompelor sunt din beton, de form paralelipipedic i urmtoarele dimensiuni constructive: Lxlxh = 4x3x5 m (tr. 1). - Bazinul de amestec este o construcie din beton, suprateran, prevzut cu camer de distribuie, camer de amestec, camer de ncrcare, compartiment de golire i preaplin. n bazinul de amestec apa brut este tratat cu sulfat de aluminiu. - Dup tratare, apa este condus n 3 decantoare radiale, construcii betonate, de capacitate V = 3.800 mc fiecare, compuse din : conul central, inel de distribuie, zona de decantare, colector exterior i camer de nmol. - Decantoare tip Sediclar, (2 buc.) decantoare acceleratoare circulare, din beton, de capacitate V = 5.000 mc fiecare, avnd D = 34 m. - Gospodria de reactivi este compus din : bazin de descrcare dizolvare sulfat de aluminiu: construcie semingropat, din beton, de urmtoarele dimensiuni: Lxlxh = 17x7x2,7 m i capacitate V = 310 mc. Bazinul servete la prepararea soluiei concentrate de sulfat de aluminiu. bazin tampon de capacitate V = 200 mc pentru stocarea soluiei de sulfat de aluminiu. electropompe pentru vehicularea soluiei concentrate de sulfat de aluminiu rezervor vertical i pomp de dozare a soluiei de sulfat de aluminiu. Dup decantare, o parte din apa limpezit este utilizat ca atare, ca ap industrial. O parte din apa decantat este tratat suplimentar prin filtrare mecanic i demineralizare. Instalaie de demineralizare i filtrare mecanic: Apa pretratat chimic n decantoarele Sediclar este pompat ctre instalaia de demineralizare compus din: - prenclzire pn la 200C; - filtrare mecanic (8 filtre cu curgere descendent amplasate n paralel); - bazine tampon subterane de ap filtrat (2 buc.); - staie pompare pentru alimentarea liniilor de demineralizare i pentru splare filtre; - demineralizare prin schimbtoare de ioni (11 linii amplasate n paralel). Regenerarea filtrelor de schimbtori de ioni se face cu soluii de HCl i NaOH. Apele reziduale de la regenerare se neutralizeaz i se transfer n canalizarea tehnologic a platformei industriale. - filtre cu pat mixt; - rezervoare tampon de ap de mineralizat (3 buc.); - staie pompare ap demineralizat ctre consumatori; Instalaii de distribuie i nmagazinare: Apa tehnologic tratat este nmagazinat astfel: - ap tehnologic rezultat din decantoarele radiale: 2 bazine deschise de capacitate V = 5.000 mc fiecare; - apa tehnologic rezultat din decantoarele Sediclar: 2 rezervoare de capacitate V = 500 mc fiecare; - castel de ap de capacitate V = 1.000 mc ( H = 50 m). AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
23

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Distribuia apei tehnologice se face prin staia de pompare treapta a II a, echipat cu 6 pompe tip 12 NDS de urmtoarele caracteristici: Q = 1.260 mc/h, H = 54 mCA, N = 250 kW, n = 1.450 rot./min. Transportul apei spre consumatori se realizeaz printr-o reea de distribuie din oel carbon de diametre variabile (Dn 800, 400, 250 mm), n sistem inelar. Platforma industrial dispune de: - 6 gospodrii de rcire i recirculare (R) a apei tehnologice, - 1 iaz batal (R10); - un turn de rcire a apelor agresive (turnul York-R8) n circuit nchis. Iazul batal de S = 30 ha (R5) i-a ncetat activitatea ncepnd cu data de 01.01.2007. n anul 2011, proprietatea asupra iayului batal vechi S = 30 ha a fost transferat Primriei municipiului Tg. Mure conform contractului de donaie imobiliar. Iazul batal de S = 2,5 ha (R10) are rolul de rcire a apelor agresive provenite din secia NPK, lucrnd n circuit nchis. Poate prelua i ap agresiv din iazul batal de S = 30 ha asiguzrnd ap agresiv de completare n tunul York (R8). S-a pus n funciune traseul de recuperare a condensului pur de la prenclzitoarele de amoniac lichid i tancul de amoniac, la CET II. S-a modificat sistemul de alimentare cu ap la staiile de splare aer din instalaiile de producere Acid azotic III i IV ceea ce a avut efect reducerea consumului de ap brut cu cca. 50 mc/h pentru fiecare instalaie de acid azotic i eliminarea deversrii de ap uzat. 7.1.3. Ap pentru stingerea incendiilor Volum intangibil: V = 10.000 mc. Apa este asigurat din bazinele de ap tehnologic (2x5.000 mc) i rezervorul castelului de ap. Timpul de refacere a rezervei de incendiu: 4 ore. 7.1.4. Volume de ap asigurate din surse: Volume prelevate din rul Mure - volum minim: 11.928,0 mc/zi = 138 l/s; - volum mediu: 35.240,0 mc/zi = 408 l/s; - volum maxim: 60.264,0 mc/zi = 725 l/s 7.1.5. Modul de folosire Necesarul total de ap (n scop potabil i tehnologic): Volume de ap zilnic maxim (mc/zi) zilnic mediu (mc/zi) zilnic minim (mc/zi) anual mediu (mii mc) Potabil (mc/zi) 1372,0 15,8 l/s 1060,0 12,3 l/s 750,0 8,7 l/s 390,0 mii mc Scopul utilizrii Tehnologic (mc/zi) 1679136,0 19434 l/s 901140,0 10430 l/s 397600,0 4602 l/s 324410,4 mii mc Total (mc/zi) 1680508,0 19450 l/s 902200,0 10442,3 l/s 398350,0 4610,7 324800,4 mii mc

Cerina total de ap (n scop potabil i tehnologic): Volume de ap zilnic maxim (mc/zi) Scopul utilizrii potabil 1372,0 15,8 l/s tehnologic 60264,0 698 l/s total 61636,0 714 l/s

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
24

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

zilnic mediu (mc/zi) zilnic minim (mc/zi) anual mediu (mii mc)

1060,0 12,3 l/s 750,0 8,7 l/s 390,0 mii mc

35240,0 408 l/s 11928,0 138 l/s 12870,0 mii mc

36300,0 420,3 l/s 12678,0 146,7 l/s 13260,0 mii mc

Gradul de recirculare intern al apei tehnologice: cca. R = 97% Pentru asigurarea debitelor de ap tehnologic, societatea dispune de 8 gospodrii de recirculare, organizate astfel: - gospodriile/recirculare de ap R1, R3, R4, R6, R7 furnizeaz ap recirculat cu impurificare redus; Gospodriile de ap recirculat (R1, R3, R4, R6, R7, R9) se compun fiecare din: - turnuri de rcire cu tiraj forat; - tiraj natural (R1); - staii de pompare ap recirculat; - staii de filtrare parial; - staii de tratare ap recirculat; - reele de ap recirculat tur retur. Gospodria /recircularea R1 desevete instalaiile de producie: Acid azotic II, Azotat de amoniu I+II, CET I, separare aer. Instalaia de recirculare ap R1 a fost modernizat. Gospodria /recirculare R3 deservete instalaiile de producie: CET II, Amoniac III, Acid azotic III, Azotat III, Uree. Gospodria /recircularea R4 deservete instalaiile de producie: NPK. Gospodria /recircularea R6 deservete instalaiile de producie: Amoniac IV. Gospodria /recircularea R7 deservete instalaiile de producie: Acid azotic IV. Gospodria /recircularea R9 deservete instalaiile de producie: Melamin. S-au modernizat toate turnurile de rcire ale instalaiilor de recirculare a apei (22 de celule de rcire cu un volum total de V=12.000 mc) ceea ce a dus la mbuntirea transferului termic i la scderea volumelor de ap utilizate. n cadrul instalaiilor de recirculare se folosesc reactivi Nalco de tratare a apei avnd ca efect reducerea cantitii de impuriti depuse n instalaiile de recirculare, mbuntirea transferului termic, scderea consumului de ap de splare i implicit a volumului de ap brut utilizat. Gospodriile de ap recirculat R8 (turnul York) recircul ap uzat agresiv, n circuit nchis, de la de la i spre secia NPK; Gospodria de ap R5-iaz batal S = 30 ha scoas din funciune; ncepnd cu data de 01.01.2007 nu sa mai trimis ap uzat agresiv n iazul batal. Apa acid remanent din iazul de S = 30 ha se pompeaz spre: - instalaia de evaporare a apelor fosfoamoniacale din secia NPK unde se concentreaz n azotat de amoniu i se trimite apoi spre secia Azotat de amoniu pentru concentrare final-granulare; - spre iazul batal nou de S = 2,5 ha; Acest lucru concord cu variant tehnic adoptat pentru nchiderea-ecologizarea iazului batal vechi S=30 ha. - Gospodria de ap recirculat R10 aferent iaz batal de S = 2,5 ha- poate prelua i ap agresiv din iazul batal de S = 30 ha i asigur ap agresiv de completare n turnul York;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
25

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

S-a nlocuit utilizarea apei industriale la rcitoarele de la compresoarele de dioxid de carbon din instalaia Uree cu ap recirculat, avnd ca efect creterea gradului de recirculare i scderea volumului de ap brut captat. Volumul total de ap tehnologic recirculat: Qmed = 36100 mc/h= 865.900 mc/zi. Capacitate maxim proiectat: Q = 67453 mc/h = cca. 1618872 mc/zi 7.1.5. Norme de ap pentru principalele produse: Produsul Amoniac III - ap recirculat-R3 - ap demineralizat Amoniac IV - ap recirculat-R6 - ap demineralizat Acid azotic II - ap recirculat-R1 - ap demineralizat Acid azotic III - ap recirculat-R3 - ap demineralizat Acid azotic IV - ap recirculat-R7 - ap demineralizat Azotat de amoniu I-II - ap recirculat R1 Azotat de amoniu III - ap recirculat R3 Nitrocalcar, la inst.Azotat I+II - ap recirculat R1 Uree ap recirculat-R3 NP/NPK - ap tratat chimic; - ap recirculat R4; - ap recirculat R8+R10, Melamin - ap recirculat R9 - ap demineralizat ngrminte lichide ap recirculat R3 - ap demineralizat Azotat de calciu i ampniu-ap recirculat R7 U.M. mc/ton mc/ton mc/ton mc/ton mc/ton mc/ton mc/ton mc/ton mc/ton mc/ton Volum de ap Specific (mc/U.M.) 385,0 3,5 385,0 3,5 140,0 1,15 184,0 0,63 245,0 0,64 31,0 13,0 27,6 150,0 19,0 178,0 210,0 786,0 6,0 18,0 0,1 23,8

mc/ton mc/ton mc/ton

7.1.6. Aparate de msur a debitelor i volumelor de ap: Pentru apa potabil- apometre pe fiecare branament: 2 apometre Dn 150 amplasate pe str. Gh. Doja i 2 apometre cu Dn 200 pe str. Libertii. Pentru apa industrial - 2 debitmetre cu ultrasunete la captare; - 14 debitmetre cu diafragm la instalaiile de recirculare ap tehnologic; - 1 debitmetru Ultraflow 2000 la instalaia de demineralizare; Pentru apa uzat tehnologic evacuat n ru Mure: debitmetru cu ultrasunete. - Instrumentele de msurare a debitului de ap tehnologic brut influent i a debitului de ap uzat efluent au fost reechipate iar la ora actual sunt dotate cu faciliti de nregistrare/descrcare electronic a datelor. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
26

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

7.1.7. Titularul/operatorul activitii are obligaia realizrii unui audit privind utilizarea apei i eficientizarea consumului de ap n termen de 3 ani de la emiterea prezentei autorizaii. Metodologia utilizat i rezultatele recomandrilor auditului vor fi prezentate autoritii competente pentru protecia mediului dup 2 luni de la ncheierea acestuia. 7.2. Alimentarea cu energie electric S.C. AZOMURE S.A. Trgu Mure este racordat la energie electric din Sistemul Energetic Naional prin dou staii de racord de 110/6 KV: staia 1, CIC (Azomure 1) i SRA Cristeti, CIC 2 (Azomure 2). n aceste staii sunt montate 5 transformatoare (trei n staia nr. 1 i dou n SRA) care reduc nivelul de tensiune de la 110 kV la 6 KV, nivel de tensiune la care sunt alimentate staiile uzinale ale societii. n cadrul societii exist 18 staii uzinale de nalt tensiune care folosesc energia la alimentarea consumatorilor de 6 KV i 101 staii de transformare de 6KV/0,4 KV pentru alimentarea consumatorilor de 400 V. n cele dou CET uri din cadrul societii precum i din aburul tehnologic se produce energie electric n 6 generatoare nsumnd o putere instalat de 28 MW, energie debitat n reeaua platformei, alturi de energia din SEN. Societatea dispune de un agregat Diesel de 1.000 KW care intr n funciune la cderea total a tensiunii. Selectarea consumatorilor de categoria 0 care vor fi alimentai de la agregatul Diesel se face automat. Consum specific normat de energie electric: - amoniac 34,5 kWh/tona - acid azotic - 34 kWh/tona - azotat de amoniu 20,5 kWh/tona - ngrminte complexe - 550 kWh/t P2O5 - uree - 150 kWh/tona - melamina - 371 kWh/tona 7.2.1. Titularul/operatorul activitii va realiza un audit privind utilizarea eficiena energetic a instalaiilor de pe platforma Azomure, n termen de 3 ani de la emiterea autorizaiei. Metodologia utilizat i recomandrile auditului vor fi prezentate autoritii competente pentru protecia mediului dup 2 luni de la ncheierea acestuia. 7.3. Alimentarea cu abur Necesarul de energie termic sub form de abur la diferite nivele de presiune i temperatur pentru seciile tehnologice de pe platforma Azomure, este asigurat la centralele termice CET I i CET II i de instalaiile de Acid azotic. Fluxul tehnologic al celor 2 centrale termice CET I i CET II este prezentat la capitolul 8 Descrierea instalaiei i a fluxurilor tehnologice de pe amplasament 7.4. Aer comprimat Aerul comprimat se obine la instalaiile Staia de aer i Separare aer, iar plecrile ctre consumatorii de pe platform se prezint astfel: - Staia de aer AMC cu presiunea de 6 at i temperatura de 250C i se alimenteaz CET I, CET II, Acid III, Instalaia de termoficare, Azotat III, Adex III, SRA, Acid IV, Hal NPK, Condiionare NPK, Turn NPK, Depozit ngrminte lichide; din acest traseu lng staia de aer este un racord de alimentare pentru aer de etanare la Acid III i Acid IV pentru pornire, de asemenea pentru bazinul de avarie i depozitul de nitrocalcar. - Separare aer sunt urmtoarele plecri

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
27

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

aer AMC pentru ATM, mbuteliere oxigen i Depozit ulei, la Staia de aer pentru etanare la repornire compresoare, PSU, CET I alimentare de rezerv, Acid II, Azotat I, II, Sferele de amoniac; aer suplimentar are dou plecri: una ctre Staia electric, iar cealalt alimenteaz: Demi II, Demi III, Azotat I, Azotat II, Depozit dolomit, Acid II, Adex III, Depozit Kellogg, Condiionare NPK, Ape fosfo Uscare carbonat, Ambalare NPK; aer cald cu consum la: Azotat I, II, Adex II, Uree, Melamin, Demi III, Descrcare chimicale, Azotat III, Adex III, Depozit ipsos, Cazangerie Acid IV, Uscare carbonat, Hal NPK, Ape fosfo, Ventilaie gaze, Turn NPK, Uscare clorur, Ambalare NPK. 7.5. Alimentarea cu gaze naturale (gaz metan) Alimentarea cu gaz metan a S.C. AZOMURE S.A. se realizeaz prin dou trasee diferite, cu presiuni diferite n funcie de utilizarea acestuia. Gazul metan de 6 bar vine de la casa de reglare de lng comuna Cristeti, printr-o conduct de Dn 500, care se alimenteaz instalaiile: Amoniac III, Amoniac IV (gaz de combustie i gaz tehnologic) i Melamin (gaz de combustie). Gazul metan de 2 bar vine de la aceeai cas de reglare printr-o conduct de Dn 500 i se distribuie urmtoarelor instalaii: CET I, CET II, Uscare clorur de potasiu, uscare carbonat de calciu (din secia NPK). Exist un traseu de rezerv Dn 400 pentru gazul metan combustie sau tehnologic n cazul n care unul din cele dou trasee de Dn 600 este n reparaie. 7.6. Cerine privind eficiena energetic: - Recuperarea cldurii din diferite pri ale proceselor; - Tehnici de deshidratare de mare eficien pentru minimizarea energiei necesare uscrii; - Minimizarea consumului de ap i utilizarea sistemelor nchise de circulaie a apei; - Izolaie bun (cldiri, conducte, instalaii) - Optimizarea fazelor motoarelor cu comand electronic - Transportor cu benzi transportoare n locul celui pneumatic (acesta trebuie protejat mpotriva probabilitii sporite de producere a evacurilor fugitive) - Msuri optimizate de eficien pentru instalaiile de ardere, - Valve automate, valve de returnare a condensului - Utilizarea sistemelor naturale de uscare. 7.7. Obligaii ale titularului / operatorului activitii pentru utilizarea eficient a resurselor: - Titularul activitii/operatorul trebuie s ia msuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip; - Titularul/operatorul activitii va menine i utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetic ; - Titularul/operatorul de activitate va nregistra anual consumul total pentru energie (electricitate, gaz) i ape utilizate pe amplasament. Se vor raporta ca parte a Raportului Anual de Mediu.

8. DESCRIEREA INSTALAIEI I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENT 8.1. Descrierea amplasamentului Platforma chimic i sediul central al S.C. AZOMURE S.A. ocup o suprafa total de 955.764 mp de teren i sunt amplasate n extremitatea de vest a zonei industriale a municipiului Trgu Mure, la o distan de 4 km de centrul oraului. Vecintile platformei sunt: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
28

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

NV zon industrial (TMUCB, TCCH), rul Mure; localitatea Nazna la distana de 1.200 m; NE zon industrial, Mureeni; municipiul Trgu Mure; SE Drumul Naional DN 60, supermarket-uri; SV terenuri agricole, comuna Cristeti; cartier Mureeni la distana de 300 m;

8.2. Descrierea principalelor activiti i procese 8.2.1. INSTALAIILE DE AMONIAC III I IV Capacitate de producie 300.000 t/an; 907 t/zi instalaia de amoniac III; 907 t/zi instalaia de amoniac IV Anul punerii n funciune: instalaia de amoniac III 1975; instalaia de amoniac IV 1978. Tehnologie: Kellogg Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia amoniac Denumire instalaie Instalaiile de Amoniac III i IV Instalaia de hidrogenului recuperare a Materie prim gaz metan de proces aer de proces abur de proces abur pentru striparea condensatelor amoniacale condens de proces combustibil (gaz metan combustie, aer combustie) gaz de purj din bucla de sintez a instalaiilor de amoniac III i IV ap demineralizat Produse finite/subproduse amoniac lichid 99,5% bioxid de carbon condens de proces stripat gaz de purj (se prelucreaz n vederea recuperrii hidrogenului) hidrogen ap amoniacal (ctre instalaia azotat I i II) gaz rezidual

Fazele principale ale procesului tehnologic sunt : I. Prepararea i purificarea gazului de sintez 1. Comprimarea gazului metan tehnologic; 2. Dozarea hidrogenului n gazul metan tehnologic; 3. Prenclzirea gazului metan tehnologic pentru desulfurare; 4. Desulfurarea gazului metan tehnologic; 5. Amestecarea gazului metan tehnologic cu abur tehnologic i prencalzirea amestecului abur/gaz; 6. Reformarea primar; 7. Reformarea secundar; 8. Rcirea gazului cracat II; 9. Conversia CO-ului la nalt temperatur; 10. Rcirea gazului convertit I; 11. Conversia CO-ului la joas temperatur; 12. Rcirea gazului convertit II; 13. Eliminarea CO2-ului din gazul de sintez (prin splare cu soluie Carsol); AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
29

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

14. Prencalzirea gazului splat de CO2 naintea metanizrii; 15. Metanarea; 16. Rcirea gazului de sintez dup metanare. II. Sinteza amoniacului 1. Comprimarea i recircularea gazului de sintez; 2. Degazarea i refrigerarea amoniacului produs. Fluxul tehnologic I. Prepararea i purificarea gazului de sintez 1. Comprimarea gazului metan tehnologic Gazul metan cu o presiune de 5 kgf/cm2 intr n partea de sud a fabricii de Amoniac. Debitul total se msoar i se nregistreaz. Trece apoi printr-un separator unde se separ picturile de ap, gazolin sau praf coninut n el. Lichidul separat este drenat la analizare. Separatorul este prevzut cu alarm i blocaj (oprete 102 - J) la nivel maxim. Dup separator fluxul de gaz metan se mparte n dou: - gaz metan de combustie; - gaz metan tehnologic (G.M.T.). Gazul metan tehnologic, cu ajutorul turbocompresorului 102 J este comprimat n dou trepte la cca. 40 41 kgf/cm2 ntre treptele T.C. gazul este rcit n rcitorul 131 C, iar condensul format se separ n separatorul 125 F. Turbocompresorul este prevzut cu un by-pass cu ventil pneumatic de reglare, care asigur debitul minim de pe refulare (protecie antipompaj), G.M.T. recirculat este rcit n rcitorul 130 C i este retrimis n separator. 2. Dozarea hidrogenului n gazul metan tehnologic Pentru fiecare Nm3 de G.M.T. se dozeaz aproximativ 0,067 Nm3 de gaz de sintez. Gazul de sintez dozat n G.M.T. se poate lua: - de la refularea treptei I al TC 103 J (n condiii normale); - din circuitul de sintez (se folosete n caz de urgen, pn la depresurizarea circuitului de sintez) 3. Prenclzirea G.M.T. pentru desulfurare De la refularea TC-ului, 102 j i dup amestecarea cu gazul de sintez, G.M.T. trece prin serpentinele prenclzitorului de desulfurare 103 B i este nclzit pn la 3900C. nczirea se face cu gazul metan de combustie, cuptorul avnd 4 arztoare. Temperatura G.M.T. se menine prin reglarea presiunii de gaz de combustie. Presiunea se regleaz cu ajutorul lui TRC 105 a crui ventil de execuie se gsete pe intrarea n distribuitorul de gaz metan de combustie ctre arztoarele cuptorului. 4. Desulfurarea G.M.T. Operaia se face n vederea eliminrii sulfului din G.M.T. Desulfurarea se face la 3900C n dou desulfuratoare (101-D i 102-D). Desulfuratoarele sunt astfel montate ca s poat funciona n serie, n paralel sau numai unul dintre ele. Desulfuratoarele au dou straturi, primul constnd dintrun catalizator pe baz de Co-Mo i servete pentru transformarea compuilor organici ai sulfului n prezena hidrogenului, n hidrogen sulfurat, iar al doilea strat este din ZnO i servete pentru reinerea H2S-ului sub form de ZnS. Catalizatorul Co-Mo este dezactivat prin depuneri de carbon. Pentru a evita depunerea de carbon se va evita depirea temperaturii maxime admise (4050C) i n mod continuu se asigur dozarea hidrogenului. 5. Amestecarea G.M.T. cu abur tehnologic i prenclzirea amestecului abur/gaz G.M.T. desulfurat se amestec cu aburul tehnologic n raport de (2,7 - 3) : (1) kg/abur/Nm3 G.M.T.. Acest amestec se prenclzete de la 360 3700C la maxim 5100C. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
30

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

6. Reformare primar Amestecul abur/gaz prenclzit la cca. 5100C prin intermediul a 8 distribuitoare se repartizeaz la cele 352 de tuburi de cracare suspendate n zona de radiaie a cuptorului de cracare. Parcurge tuburile de sus n jos, iar prin intermediul a 8 colectoare inferioare i a 8 conducte urctoare ajunge n colectorul nzidit (legtura ntre reformerul primar i reformerul secundar), cu o temperatur de cca. 830-8400C. Tuburile de cracare sunt umplute cu un catalizator pe baz de Ni. n tuburi are loc descompunerea catalitic a metanului n prezena vaporilor de ap. Procesul global fiind endoterm necesit aport de cldur. Cldura necesar reaciilor se asigur cu ajutorul gazului metan de combustie. Acesta este ars n 180 arztoare de bolt aezate n 9 rnduri. Conducta de legtur nzidit (ntre reformerul primar i reformerul secundar) se rcete n mod continuu cu condens sau ap demineralizat prin intermediul unei mantale de rcire. n funcionarea normal a fabricii, n metanul de combustie pentru reformerul primar se introduc i gazele de purj rezultate din sintez. Gazele arse din zona de radiaie prin intermediul tunelelor de la baza cuptorului ajung n zona de convecie. Tunelele sunt prevzute cu cte un arztor folosite n cazul cnd cldura gazelor arse ieite din zona de radiaie nu este suficient pentru nclzirea serpentinelor din zona de convecie. n seciunea I a zonei de convecie se gsesc urmtoarele serpentine recuperatoare de cldur: - prenclzitoare amestec abur/gaz; - prenclzire aer tehnologic; - supranclzire abur 105kgf/cm2, seciunea cald. n seciunea II a zonei de convecie se gsesc urmtoarele serpentine: - supranclzire abur 105 kgf/cm2, seciunea rece; - prenclzire ap alimentare cazan, seciunea cald; - prenclzire ap alimentare cazan, seciunea rece; - prenclzire gaz metan combustie prevzut i cu by-pass. Podul de legtur dintre cele dou seciuni ale zonei de convecie este prevzut cu 16 arztoare prin care se asigur cldura suplimentar necesar supranclzirii aburului de 105 kgf/cm2 de la 3170C la cca. 3700C (max. 4000C) n seciunea rece a serpentinei de supranclzire. Gazele arse dup ce au trecut prin zona de convecie a cuptorului de cracare sunt alimentate n atmosfer prin intermediul unui ventilator i co de fum. Instalaia de splare a gazelor de tanc de la instalaiile de Amoniac III, IV - Montarea unei coloane cu umplutur de inele Pal pentru splarea amoniacului din ,,gazele de tanc (gaze desorbite din gazul brut de sintez n timpul detentei acestuia de la 120 la 15 bar), nainte de procesul de ardere a acestora n reformerul primar (prin arderea amoniacului se formeaz NOx). Se obin cca 1,5 t/h ap amoniacal 13 14%, care se trimite la epurare la Azotat I+II. Efectul const n reducerea coninutului de NOx n gazele de ardere cu cca 100 ppm, respectiv reducerea practic complet a amoniacului din gazele de tanc; recuperarea amoniacului i reintroducerea acestuia n proces. 7. Reformare secundar Gazul cracat I, cu coninut de cca. 9,5 10,5% CH4 rezidual, temperatura de 780 8200C i presiunea de 29 32 kgf/cm2 prin intermediul conductei nzidite intr n reformerul secundar i n amestector arztor, se amestec cu aerul tehnologic introdus i prenclzit la 4550C. Azotul introdus n reformerul secundar cu aerul tehnologic rezultat n urma reaciilor de cracare constituie elemente de sintez a amoniacului. Debitul de aer tehnologic introdus n reformerul secundar se regleaz astfel ca raportul de H2/N2 din gazul de sintez la intrare n coloana de sintez s fie 3 : 1. 8. Rcirea gazului cracat II Rcirea gazului cracat II de la 9900C se face n dou trepte: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
31

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

prin dou generatoare de abur de 105 kgf/cm2 tip baionet montate n paralel n care gazul se rcete pn la cca. 390 4800C; - prin generatorul de abur unde se rcete pn la 3700C. Pereii de rezisten a reformerului secundar a conductei nzidite, a generatorului de abur i a conductelor de legtur sunt prevzui cu mantale de rcire pentru a evita supranclzirea lor. 9. Conversia la nalt temperatur a CO Gazul cracat II rcit la 3700C intr la prima treapt de conversie. n aceast faz, concentraia oxidului de carbon scade de la 10-12%, ct are la intrare, la 2,8-3,1%. Conversia se face cu vapori de ap n prezena catalizatorului de fier; n reactor sunt dou straturi de catalizator. La ieire gazul are o temperatur de 400 4200C. 10. Rcirea gazului convertit I Gazul convertit I se rcete n 3 trepte: - prin generatorul de abur de la 400-4200C la 325-3350C; - prin schimbtorul de gaz-gaz pn la 2390C; - prin schimbtorul de cldur care rcete gazul convertit I de la 2390C la 2050C. 11. Conversia de joas temperatur (CJT) Gazul convertit I, cu temperatura de 2390C, presiunea de cca. 28 kgf/cm2 i cu coninut de 2,8-3,1% CO intr n CJT. Trece prin stratul de catalizator, unde CO-ul din gaz, n prezena vaporilor de ap i a catalizatorului de oxid de cupru i zinc redus se convertete n CO2 i H2, astfel c la ieirea din CJT coninutul de CO al gazului va fi de cca. 0,5%, iar temperatura crete la cca. 2540C. 12. Eliminarea CO2-ului (prin splare cu soluie Carsol) - rcirea gazului convertit II; - absorbia bioxidului de carbon; - regenerarea leiei Carsol; - rcirea CO2-ului; - recircularea i rcirea leiei Carsol; - prepararea i stocarea leiei Carsol. Rcirea gazului convertit II de la 2540C la 820C (temperatura cu care intr n absorber) se face n trei trepte: prin stropirea cu condens de proces sau ap de alimentare cazan, folosit n cazul cnd nu exist condens de proces; prin reboilere de soluie Carsol; prin nclzitorul de ap demi+condens de abur. Absorbia bioxidului de carbon reinerea CO2-ului din gazul convertit II se realizeaz ntr-o coloan de absorbie, umplut cu umplutur mecanic, cu soluie de carbonat de potasiu care conine dietanolamin (DEA) i pentaoxid de vanadiu (V2O5), numit i soluie Carsol. Coloana de absorbie are dou seciuni: - seciunea superioar cu trei straturi de inele metalice; - seciunea inferioar cu patru straturi de inele metalice. n seciunea superioar se produce definitivarea procesului de reinere a CO2-ului din gaz cu leia regenerat. Coninutul de CO2 n gaz la baza seciunii superioare este de 0,6-08%, iar la vrful coloanei este de 0,1%. Gazul ce iese din absorber trece prin separatorul de picturi i este trimis ctre metanator. Regenerarea leiei Carsol leia semiregenerat distribuit uniform pe stratul superior de umplutur a seciunii inferioare a coloanei mpreun cu leia regenerat coboar pn la cele 4 straturi de umplutur a seciunii inferioare a coloanei i ajunge la baza absorberului. Gazul la intrarea n coloan barboteaz n leie i deja la baza aborberului se reine o parte din CO2 Rcirea CO2-ului CO2 saturat cu vapori de ap la 1020C mpreun cu picturile de leie antrenate se rcete n dou trepte AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
32

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Recircularea i rcirea leiei Carsol leia regenerat, prin intermediul unui colector, se distribuie la pompele de leie regenerat, de unde este dirijat ctre dou rcitoare cu ap, montate n paralel i prevzute cu by-pass pentru reglarea temperaturii leiei. n condiii normale unul din rcitoare funcioneaz, cellalt se menine n rezerv. Soluia se rcete de la 1190C la cca. 70-750C, temperatura cu care intr la vrful absorberului. Prepararea i stocarea leiei Carsol se face n vase de preparare; n vasul de stocaj se menine soluie preparat i concentrat care se folosete la completarea pierderilor din circuitul de splare. nainte de a se introduce n circuitul de splare, condensul adunat i soluia proaspt se trec printrun filtru mecanic pentru reinerea impuritilor mecanice. 13. Prenclzirea gazului splat de CO2 naintea metanizrii Se face n dou trepte: prin schimbtorul de cldur gaz-gaz care rcete gazul de sintez de pe refularea treptei I a turbocompresorului i nclzete gazul splat de CO2 de la cca. 700C la cca. 1120C sau prin schimbtorul de cldur gaz/gaz n care se nclzete de la 1120C la 280-3200C pe seama gazului convertit I. 14. Metanarea Gazul de sintez, splat de CO2 i prenclzit la 280-3200C trece de sus n jos prin stratul catalizator de nichel. Reaciile de metanare sunt reacii exoterme. Pentru fiecare proces de CO transformat n metanator temperatura catalizatorului crete cu cca. 740C, iar pentru fiecare procent de CO2 cu cca. 600C. n urma reaciilor de metanare, oxidul i bioxidul de carbon din gaz se reduce cca. 5-10 ppm, iar temperatura gazului crete la 365-4000C. Metanatorul este prevzut cu posibiliti de admisie gaz de sintez rece peste stratul de catalizator, folosit la rcirea gazului n cazul creterii excesive a temperaturii (450-4600C). Temperatura maxim continu de lucru a catalizatorului de metanare este de 400 4250C. n mod continuu se msoar i cderea de presiune pe stratul catalizator care nu trebuie s depeasc 0,15 kgf/cm2 . 15. Rcirea gazului de sintez de metanare Rcirea gazului dup metanare se face n trei trepte, prin: - apa de alimentare cazan; - ap demineralizat; - ap de rcire recirculat. Condensul rezultat n urma rcirii gazului se adun n separatorul de picturi. Gazul de sintez rcit cu o presiune de cca. 25,6 kgf/cm2 este dirijat la aspiraia TC-ului de gaz de sintez. II. Sinteza i separarea amoniacului 1. Comprimarea i recircularea gazului de sintez Comprimarea i recircularea gazului de sintez se realizeaz cu un turbocompresor, cu dou trepte de comprimare, antrenat cu dou turbine (nalt i medie presiune). n prima treapt de comprimare presiunea gazului crete la 67,5 kgf/cm2, iar temperatura la 1730C. Rcirea gazului refulat de prima treapt se realizeaz n trei trepte: - prin schimbtorul gaz/gaz pn la 1300C; - prin rcitorul cu ap pn la 410C; - prin rcitorul cu amoniac lichid pn la 80C. Apa rezultat n urma rcirii se separ i se trimite la coloana de stripare. n treapta a II a de comprimare gazul proaspt de sintez se amestec cu gazul de sintez recirculat.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
33

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Gazul de sintez se rcete n rcitorul cu ap recirculat pn la 410C i apoi n trei rcitoare cu amoniac lichid i un schimbtor de cldur gaz/gaz pn la 230C, temperatur cu care intr n separatorul de amoniac lichid. Dup separarea amoniacului lichid, gazul de sintez recirculat (cu un coninut de cca. 2% NH3) se prenclzete n dou trepte pn la 240C n schimbtorul gaz/gaz. Gazul astfel prenclzit intr n spaiul intertubular al schimbtorului de cldur gaz/gaz din vrful coloanei de sintez i intr n primul strat de catalizator din coloana de sintez. Gazul parcurge succesiv (de sus n jos) cele patru straturi de catalizatori. Dup ce iese din ultimul strat de catalizator ajunge n spaiul tubular al schimbtorului unde se rcete de la cca. 4600C la cca. 2800C. n continuare se rcete pe seama apei de alimentare tambur pn la 1650C i cu aceast temperatur reintr n coloana de sintez parcurge de sus n jos spaiul dintre mantaua de rezisten i coul de catalizator cu cca. 1690C i cu un coninut de amoniac de 12%. Amoniacul lichid condensat se separ. Gazul de purj cu un coninut redus de NH3 (sub 2,5%) se amestec cu gazele de tanc rezultat din vasul de destindere i dup ce se prenclzete la cca. 210C, se trimite n colectorul de gaz de combustie pentru cuptorul de cracare. 2. Separarea i refrigerarea amoniacului produs Amoniacul lichid din gazul de sintez recirculat i rcit la 230C se separ i se trimite n vasul de destindere. Tot aici se trimite i amoniacul lichid separat din purja continu a circuitului de sintez. Gazele rezultate din vas se trimit n traseul gazelor de purj. Amoniacul lichid ajunge n instalaia de refrigerare care asigur: - rcirea amoniacului pn la 330C prin destindere pn la o presiune de 0,015-0,024 kgf/cm2 (totodat i o degazare aproape complet); - alimentarea cu amoniac lichid a rcitoarelor de gaz/gaz; - comprimarea i condensarea amoniacului gazos n urma destinderii amoniacului lichid. Comprimarea amoniacului gazos se realizeaz cu un turbocompresor cu trei trepte antrenat de o turbin cu condensare. Rcitoarele de amoniac lichid sunt legate de trei vase de rcire. Alimentarea rcitoarelor cu amoniac lichid se face prin termosifonare. Amoniacul gazos, rezultat n urma evaporrii n rcitoarele cu amoniac lichid, se separ din emulsie lichid gaz n vasele de rcire i se dirijeaz ctre treptele de presiune corespunztoare a TC-ului. Amoniacul gazos comprimat de TC-ul la cca. 15 16 kgf/cm2 se rcete i se condenseaz n trei rcitoare cu ap i se adun ntr-un vas tampon. n acest vas tampon se poate admite amoniac lichid din exteriorul instalaiei de amoniac din reeaua combinatului. Amoniacul produs, rcit la 330C, se trimite n depozitul de amoniac lichid cu ajutorul pompelor. Utilizarea aburului excedentar de proces de 3,5 bar din instalaiile Amoniac III i IV, n instalaia de hidroliz stripare Uree prin montarea unor noi trasee, a avut ca efect reducerea consumului de abur viu, reducnd poluarea cu amoniu a apelor uzate. 8.2.2. INSTALATIILE DE ACID AZOTIC II, III SI IV Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia acid azotic Denumire instalaie Instalaiile de Acid Azotic II, III i IV Materie prim amoniac lichid 99,5% aer ap de proces Produse finite/subproduse - acid azotic 58% - gaze reziduale (evacuate n atmosfer)

Instalaia de Acid azotic II Capacitate de producie 725 t/24 ore AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
34

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anul punerii n funciune 1968 Tehnologie realizat de firma DIDIER dup licena STAMICARBON Produsul finit al instalaiei este acidul azotic care este un semifabricat utilizat pentru producerea de ngrminte chimice de tipul azotat de amoniu, nitrocalcar, azotat de calciu, NPK. Fluxul tehnologic Procesul tehnologic comport urmtoarele faze: 1. Pregtirea amestecului amoniac - aer - Evaporarea amoniacului lichid, purificarea NH3 gaz - Purificarea i comprimarea aerului 2. Oxidarea amoniacului cu oxigen din aer 3. Oxidarea i absorbia oxizilor de azot Procesul tehnologic are la baz oxidarea catalitic a amoniacului la presiunea de 4 bar, n prezena catalizatorului de Pt-Rh i absorbia oxizilor de azot n ap la presiunea de 4 bar. Materiile prime folosite sunt amoniacul i aerul. Aerul comprimat la presiunea de 4 bar se amestec cu amoniacul gazos, obinut prin evaporarea amoniacului lichid la presiunea de 5 5,6 bar. Amestecul aer+amoniac, avnd temperatura de 1550C, se filtreaz pentru reinerea impuritilor mecanice, dup care se distribuie n trei aparate de contact, n care are loc oxidarea amoniacului la temperatura de cca. 8500C, pe 5 site catalizatoare de platin rhodiu. Gazele nitroase trec prin cazane recuperatoare, unde o parte din cldura de reacie este recuperat prin producerea aburului supranclzit (39 bar i 4400C), dup care se rcesc pn la temperatura de 550C. Prin rcire, o parte din vaporii de ap condenseaz, obinndu-se, prin absorbia bioxidului de azot existent n gaze, un acid azotic diluat de 27 35% Gazele nitroase rcite la 550C se amestec cu aerul suplimentar i intr pe rnd n 4 coloane de absorbie, unde are loc oxidarea monoxidului de azot la bioxid de azot i absorbia acestuia n ap, acidul azotic obinut fiind recirculat prin rcitoare cu plci stropite cu ap. Gazele reziduale care ies din ultima coloan de absorbie cu temperatura de 300C intr n prenclzitorul de gaze reziduale, unde se prenclzesc la 125 1300C, n urma schimbului de cldur cu aerul comprimat, respectiv cu gazele nitroase evacuate din cazanele recuperate. Dup o nclzire suplimentar la 1800C i cu presiunea de 2,4 bar, gazele reziduale avnd concentraia de 0,18 0,20% oxizi de azot intr n instalaia de distrugere NOx, apoi trec prin turbina de expansie, recuperndu-se o parte din energia de comprimare, i sunt evacuate n atmosfer printro duz de evacuare. Acidul azotic de concentraie 55-58% se degazeaz n vederea eliminrii oxizilor de azot dizolvai, se rcete, dup care se trimite n depozitul de acid azotic. Schimbarea stratului de umplutur nr.1, 2, 3 si 4 din coloana de oxidare i absorbie K01 a constat n nlocuirea umpluturii de inele Raschig din ceramic cu inele Raschig din inox, pentru mbuntirea procesului de absorbie, respectiv reducerea cantitii de oxizi de azot din gazele evacuate n atmosfer. Instalaia de Acid azotic III i IV Capacitate de producie 240.000 t/an; 725 t/zi pentru instalaia de Acid azotic III; 247.500 t/an; 750 t/zi pentru instalaia de Acid azotic IV Anul punerii n funciune 1974 Acid azotic III; 1978 Acid azotic IV Tehnologie GRANDE PAROISSE Produsul finit al instalaiei este acidul azotic cu concentraia de 58%, care este un semifabricat utilizat pentru producerea de ngrminte chimice de tipul azotat de amoniu, nitrocalcar, azotat de calciu.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
35

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Fluxul tehnologic Fazele procesului tehnologic sunt urmtoarele: 3. Pregtirea amestecului aer amoniac; 4. Oxidarea amoniacului cu oxigenul din aer; 5. Oxidarea i absorbia oxizilor de azot n ap Procesul tehnologic are la baz procedeul mixt, respectiv oxidarea amoniacului la presiune medie de 2,5 - 3 bar, urmat de oxidarea i absorbia oxizilor de azot la presiune nalt de 9 10 bar. Aerul necesar oxidrii amoniacului este aspirat de compresorul de aer printr-o staie de splare, filtrare i reglare a temperaturii i umiditii. Amoniacul lichid se primete de la depozitul de amoniac. Amoniacul lichid se evapor n evaporatorul de amoniac la 4 5 bar, se prenclzete la 500C i se amestec cu aerul purificat i comprimat la 2,5 - 3 bar n amestectorul amoniac aer. Amestecul se filtreaz prin filtre poral inox, dup care se repartizeaz n reactoarele de oxidare, unde la temperatura de cca. 8500C, n prezena catalizatorului de Pt Rh, are loc oxidarea amoniacului. Gazele nitroase rezultate n urma oxidrii, trec prin cazane recuperatoare, cednd o parte din cldura lor, obinndu-se abur supranclzit de 40 bar i 4400C. Dup rcire pn la 45 500C, gazele nitroase intr n coloana de oxidare de joas presiune, unde NO se oxideaz la NO2, dup care se comprim de la 2,1 la 8-9 bar. Dup rcire la cca. 700C, gazele nitroase intr n coloana de oxidare de nalt presiune, unde se desvrete oxidarea NO la NO2, n prezena acidului azotic recirculat. Gazele nitroase cu temperatura de 450C intr n coloana de absorbie unde se absorb n acid azotic i ap demineralizat, care circul n contracurent. Gazele neabsorbite cu un coninut de max. 0,06% oxizi de azot se prenclzesc la 230-2650C, trec prin reactorul R30 (Denox instalaia de distrugere catalitic a oxizilor de azot) i intr n turbina de expansie, recuperndu-se energia de comprimare, dup care se elimin n atmosfer printr-o duz de evcuare. Distrugerea catalitic a oxizilor de azot (Denox) n instalaiile de acid azotic II, III i IV s-a adugat cte un sistem de distrugere catalitic a gazelor reziduale. Procesul se bazeaz pe reducerea catalitic, selectiv a oxizilor de azot cu amoniac din care rezult azot i ap. Gazele reziduale ieite din coloana de absorbie se nclzesc pe baza cldurii gazelor nitroase fierbini ieite din reactoare, n schimbtoarele de cldur situate nainte de faza de absorbie, la 1802650C. Gazele reziduale intr n reactorul amplasat amonte de turbina de expansie a gazelor reziduale. Amoniacul lichid este evaporat, filtrat i supranclzit la peste 1300C, dup care se amestec cu gazele nitroase ntr-un amestector, nainte de a intra n reactor. Debitul de amoniac se regleaz n funcie de coninutul de oxizi de azot. Produii de reacie sunt azotul i apa. Temperatura gazului crete datorit reaciei exoterme, dar se recupereaz n turbina de expansie. Gazele reziduale trec prin turbin i sunt evacuate la duz. Instalaii de distrugere catalitic selectiv a protoxidului de azot Instalaiile de distrugere selectiv catalitic a protoxidului de azot din gazele evacuate n atmosfer din cele 3 instalaii de acid azotic constau din montarea unui strat de cca. 150 - 250 mm de catalizator specific BASF O3-85, cu coninut de oxid de cupru i oxid de zinc pe suport de alumin (Al2O3), n reactorul de oxidare a amoniacului, peste care sunt trecute gazele nitroase. Efectul: reducerea concentraiei de protoxid de azot (gaz cu efect de ser) din gazele reziduale evacuate n atmosfer. Concentraia protoxidului de azot este msurat continuu automat, cu analizoarele MIR.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
36

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

8.2.3. INSTALATIA DE AZOTAT DE AMONIU Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia azotat de amoniu Denumire instalaie Instalaia de Azotat de Amoniu I Neutralizare Instalaia de Azotat de Amoniu I Concentrare faza I+II Instalaia de Azotat de Amoniu II Concentrare final Materie prim amoniac lichid 99,5% acid azotic 55% ap demineralizat soluie azotat de amoniu 60%, respectiv 90% soluie azotat de amoniu 90% de la instalaia azotat III soluie azotat de amoniu 80% de la instalaia NPK abur 13 bar abur secundar amoniac gaz pentru corecie soluie azotat 20% de la ARIONEX soluie azotat 40% de la scruber abur 5 bar soluie azotat de amoniu de 96% dolomit (pentru nitrocalcar) sulfat de aluminiu sau sulfat de amoniu abur 16 bar topitur azotat de amoniu 99,7% sulfat de aluminiu dolomita aer de rcire topitur azotat de amoniu 99,7% sulfat de aluminiu dolomita aer de rcire granule azotat de amoniu Prill sau nitrocalcar agent tensioactiv ap amoniacal 10 % de la instalaia azotat III Produse finite/subproduse - soluie de azotat de amoniu aprox. 60% - condens impur - gaze aerisiri vase stocare - soluie azotat de amoniu 80%, respectiv 96% - condens impur (spre ARIONEX) - gaze necondensate n aer - condens pur 13 bar soluie azotat de amoniu aprox. 60-80% condens impur spre ARIONEX gaze aerisiri vase stocare n atmosfer condens pur 5 bar azotat de amoniu topitur 60-80% topitur nitrocalcar

Instalaia de Azotat de Amoniu II Concentrare faza I

Instalaia de Azotat de Amoniu II Granulare prill

Instalaia Azotat de Amoniu II Granulare n tambur n strat fluidizat (FDG) Instalaia de Azotat de Amoniu II Condiionare Instalaia de Azotat de Amoniu I

granule Prill de azotat de amoniu sau nitrocalcar prill aer cald cu coninut de praf evacuat dup desprfuire granule de azotat de amoniu sau nitrocalcar aer cald cu coninut de praf evacuat dup desprfuire granule azotat de amoniu sau nitrocalcar condiionate praf de azotat de amoniu la scruber ap demineralizat la consum

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
37

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Staia de tratare ape uzate impurificate cu amoniac i azotat de amoniu (ARIONEX)

Instalaia de Azotat de Amoniu III Neutralizare Instalaia de Azotat de Amoniu III Concentrare faza I+II

Instalaia de Azotat de Amoniu III Granulare i condiionare Instalaia de Azotat de Amoniu III Hidroliza uree/Stripare ion amoniu Col. Stripare 9/1, 9/2

ap amoniacal 10 - 15% de la instalaia Uree apa amoniacala 10 - 15 % de la Sectia Amoniac condensuri impure de la instalaii (Azotat I-II-III , NPK) ape pluviale ap splare platform rini schimbtoare de ioni acid azotic 55% amoniac lichid hidroxid de sodiu 50% ap de rcire ap demineralizat amoniac lichid conc. 99,5% acid azotic conc. 58% soluie de carbamat de amoniu de la melamin soluie azotat de amoniu 75%, respectiv 90% soluie de azotat de amoniu 80% de la instalaia NPK abur 5 bar, respectiv 16 bar abur secundar topitur azotat de amoniu 99,7% agent tensioactiv aer de rcire azotat de magneziu condensuri din bazinul de avarie provenite de la Instalatia Melamin; acid sulfuric 98% ap de rcire abur 5 bar abur 40 bar

amoniac gaz 75% spre azotat I soluie azotat de amoniu 20% spre azotat II sau NPK

soluie de azotat de amoniu 75% abur secundar soluie azotat de amoniu 88%, respectiv 99,7% condens impur-spre ARIONEX condens pur 5 bar, respectiv 16 bar granule de azotat de amoniu min. 33,5% azot aer cald cu coninut de praf ap amoniacal (la ARIONEX) condens epurat spre canalizare

Instalaia de Azotat de amoniu I + II Capacitate de producie: Instalaia de Azotat de amoniu I+II 1.400 t/zi (462.000 t/an) Anul punerii n funciune: 1964 Azotat de amoniu I i modernizare n 2003 Azotat de amoniu II Instalaia de Azotat de amoniu I+II fabric azotatul de amoniu prin procedeul GIAP (instalaia de azotat de amoniu I), respectiv Instalaia de Azotat de amoniu II produce azotat de amoniu i nitrocalcar cu tehnologie KALTENBACH THRING. Fluxul tehnologic Procesul tehnologic de fabricare cuprinde urmtoarele faze: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
38

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

neutralizarea acidului azotic cu amoniac gaz, n instalaia Azotat I; concentrarea faza I-a a soluiilor de la neutralizare i a soluiei de la NPK, n instalaia de Azotat I; - concentrarea faza a II-a a soluiilor de la faza I-a, n instalaia Azotat I; - concentrarea final i granularea soluiilor n turnurile de granulare, n instalaia Azotat II; - activitatea la baza turnurilor de granulare, n instalaia Azotat II; - granularea n granulatorul FDG, n instalaia Azotat II; - rcirea i tratarea produsului finit; - recuperarea amoniacului din apele amoniacale, n instalaia Azotat I; - neutralizarea apelor de proces, n instalaia Azotat I; - evaporarea amoniacului lichid, n instalaia Azotat I, din cadrul depozitului de amoniac; - evaporarea amoniacului lichid, n instalaia Azotat II; - descrcarea i depozitarea reactivilor chimici, n instalaia Azotat II; - descrcarea i depozitarea materialului pudrant, n instalaia Azotat II; - concentrarea soluiilor diluate de azotat de amoniu, n instalaia Azotat II. n instalaia de azotat de amoniu I, amoniacul gazos se obine fie prin desorbia amoniacului din apa amoniacal, fie direct din colectorul de amoniac gaz. Dup separarea amoniacului lichid antrenat, amoniacul gazos se prenclzete la 800C, i intr n neutralizatorul tip ITN, n care se dozeaz i acid azotic diluat (55%). Reacia de neutralizare fiind exoterm, o parte din apa coninut n acidul azotic se evapor, obinndu-se o soluie de azotat de amoniu de concentraie 67%. Dup neutralizarea final, soluia se concentreaz n dou trepte, pn la 97,5 98,5%, fiind trimis n vasele colectoare de soluie de la instalaia azotat de amoniu II, prelucrndu-se pe flux tehnologic comun cu soluia obinut n aceast instalaie. Instalaia poate prelucra soluia de azotat de amoniu provenit de la secia NPK. n instalaia azotat de amoniu II, soluiile de la instalaia Arionex (cca. 20%) i de la scruberul de splare a gazelor reziduale (cca. 40%) se trimit la o prim faz de concentrare. Soluiile de azotat de amoniu se concentreaz n baterii de concentrare n turnul de granulare, obinndu-se o topitur de azotat de amoniu 99,8%, care se trimite la granulare sau la omogenizare, unde se amestec cu dolomit mcinat, dup care se dirijeaz la granulare. Granulele prill colectate la baza turnului se trimit la granularea n FDG, se rcesc, se trateaz cu substane tensioactive (STA, antiaglomerant), dup care se ambaleaz. Aceste instalaii se mai folosesc pentru fabricarea azotatului de calciu i concentrarea soluiilor diluate de azotat de amoniu provenite din instalaia de tratarea apelor amoniacale (ARIONEX) i de la instalaia de splare aerului cu praf, captat din utilajele din instalaie (instalaia Scruberului). Fabricarea azotatului de calciu cuprinde faze asemntoare celor de la fabricarea azotatului de amoniu, folosind n mare parte utilajele instalaiilor de la Azotat II, precum i utilaje specifice azotatului de calciu. Instalaii anexe: - Instalaia de stocare i degazare a apelor amoniacale - Instalaia de epurare a apelor uzate prin stripare i tratare prin schimb ionic. Instalaia de Azotat de amoniu III Capacitate de producie 300.000 t/an Anul punerii n funciune 1975 Tehnologie: KALTENBACH Fluxul tehnologic Fazele procesului tehnologic sunt: - evaporarea amoniacului lichid AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
39

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- neutralizarea amoniacului gazos i a carbamatului de amoniu cu acid azotic 58% - concentrarea soluiei de azotat de amoniu - pulverizare granulare n turnul de granulare - condiionare i tratare granule prin adaos de agent tensioactiv - ambalare Materiile prime folosite sunt amoniacul i acidul azotic, concentraie 56 59%. Aceast instalaie prelucreaz i soluia de carbamat de amoniu cu coninut de 38 40% NH3 i 35 37% CO2, rezultat de la instalaia de fabricare a melaminei, precum soluia de azotat de amoniu de la secia NPK. Instalaia de neutralizare este alimentat cu amoniac gaz la presiunea de 6 7 bar, obinut prin evaporarea amoniacului lichid sau cu soluie de carbamat de amoniu provenit din tehnologia fabricrii melaminei. Acidul azotic de concentraie 56 59% se alimenteaz n instalaie cu presiunea de 9 10 bar i temperatura de 25 400C. n urma neutralizrii acidului azotic cu amoniac gaz la 3,5 3,7 bar, se obine o soluie de azotat de amoniu de concentraie 78 85%, cu temperatura de 180 1840C, care se destinde ntr-un detentor, dup care se concentreaz sub vid. Soluia obinut (conc. 95%) se introduce n treapta a II-a de concentrare, dup care topitura se deshidrateaz prin insuflare de aer cald. Topitura se granuleaz prin pulverizare static, granulele obinute se rcesc n pat fluidizat, se sorteaz, se trateaz cu antiaglomerant i se trimit la ambalare. Soluia obtinuta dupa prima sau a doua faza de concentrare se poate trimite la fabricarea ingrasamintelor lichide (URAN). Instalaia poate prelucra soluia de azotat de amoniu provenit de la secia NPK. Linie de granulare prin pastilare la Azotat III Rotoformer instalatie pilot de solidificare utiliznd tehnologia Sandvik / Rotoformer. 8.2.4. INSTALAIA DE NGRMINTE LICHIDE (URAN 32%) Capacitate de producie 660.000 t/an (92 t/h) Anul punerii n funciune 1975 Tehnologie: Azomure ngrmintele lichide se obin prin amestecarea a patru componeni i anume: - soluia de azotat de amoniu 75 95% - soluia de uree 75 94% - ap demineralizat - inhibitori de coroziune. Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia azotat de amoniu

Denumire instalaie Instalaia de ngrminte (URAN) producere lichide -

Materie prim azotat de amoniu soluie 95% uree soluie 70% inhibitori de coroziune ap demineralizat

Produse finite/subproduse ngrmnt 32% N URAN

Fluxul tehnologic Fazele procesului tehnologic sunt: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
40

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- amestecare - omogenizare - adaos inhibitori de coroziune - rcire - depozitare Se obin soluii de ngrminte lichide URAN de 28, 30 sau 32% azot. Soluia se rcete i apoi se trimite la rezervoarele de depozitare. Livrarea ctre beneficiari interni sau externi se face prin cisternele CF ale ntreprinderii sau prin mijloacele proprii de transport ale beneficiarului. Utilajele i instalaia aferente lor sunt grupate fizic n trei zone: - hala de producie - depozitul mic - depozitul mare Prepararea ngrmintelor lichide se face n hala de fabricaie, este un proces continuu i const din amestecarea componenilor, rcirea i filtrarea lui. Soluia de uree se primete de la instalaia de Uree printr-un traseu de Dn 80 mm, manonat, ntr-un vas de stocaj. Se utilizeaz dou tipuri de soluie de uree: a) topitur de uree de 98%, cnd se prelucreaz soluie de 78% de azotat de amoniu, care rezult n neutralizator, b) topitur de uree de 80% cnd nu se prelucreaz soluie de la NPK i se poate folosi azotat de amoniu 94% provenit dup faza de concentrare Soluia de azotat de amoniu se primete din instalaia de neutralizare concentrare a seciei de Azotat III, pe conduct manonat. Apa demineralizat se primete de la cota +7m printr-o conduct prevzut cu ventil de izolare debitmetru i ventil automat de reglare a debitului i o purj. Amestectorul realizeaz amestecarea celor trei componeni de baz. Uranul format curge prin preaplin n vasul omogenizator prevzut agitator i serpentin de rcire cu ap unde se adaug inhibitorul de coroziune. 8.2.5. INSTALAIA UREE Capacitate de producie: 300.000 t/an (37,9 t/h) Anul punerii n funciune: 1975 Tehnologie: Stamicarbon Olanda Proces tehnologic Ureea se obine prin procedeul Stamicarbon, cu recirculare total a amoniacului i dioxidului de carbon nereacionai. Reacia de sintez are loc n doua trepte succesive: I. Reacia la presiune nalt a amoniacului lichid i a dioxidului de carbon, avnd ca rezultat formarea carbamatului de amoniu; II. Reacia de deshidratare a carbamatului de amoniu. Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia uree Denumire instalaie Instalaia de Uree Materie prim amoniac lichid bioxid de carbon aer abur Produse finite/subproduse uree conc. 99,65% condens pur recuperat se trimite la CET pulberi din instalaia de granulare emise n

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
41

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia de epurare a apelor cu coninut de uree i amoniu ape impure din procesul tehnologic de fabricare a ureei abur de 24 ata abur de 6 ata i 3,5 bar -

atmosfer gaze reziduale cu amoniac evacuate n atmosfer ape impure se trmit la instalaia de hidroliz stripare ap amoniacal concentrat recuperat se trimite la instalaia azotat I+II ape epurate (evacuate n traseul de retur al apei recirculate sau la canal)

Fazele procesului tehnologic sunt: - compresie amoniac i dioxid de carbon; - recirculare treapta I-a; - recirculare treapta II-a; - evaporare treapta I; - evaporare treapta II; - granulare, sortare, rcire granule; - depozitare. Bioxidul de carbon se supune fazei de compresie ntr-un compresor cu piston n 5 trepte. Sistemul de filtrare de ape cu coninut de ulei, provenit de la compresoarele de CO2 const n separarea avansat a uleiurilor uzate printr-un filtru coalescent, cu scopul mbuntirii calitii apelor uzate evacuate n rul Mure. Separarea propriu-zis are loc n 2 faze: - separare gravitaional a apei din ulei; - separarea particulelor microscopice de ulei. Amoniacul lichid de la depozitul de amoniac este trecut printr-un vas tampon i este trimis ctre coloana de splare i la pompa de nalt presiune, unde este este comprimat. Amoniacul comprimat este prenclzit i trimis spre coloana de sintez, unde n amestec cu bioxidul de carbon (de asemenea comprimat) are loc reacia de sintez a ureei. n treapta I de reciculare, prin destinderea i rcirea carbamatului are loc o descompunere parial a acestuia n amoniac, dioxid de carbon. Se separ produii gazoi de lichid. Lichidul este nclzit, pentru a descompune restul de carbamat netransformat n uree. Cldura gazelor este utilizat la concentrarea soluiei de uree, apoi sunt condensate n coloana de splare. Deci CO2 netransformat i excesul de amoniac se vor gsi sub forma unei soluii de carbamat de amoniu care se recircul n coloana de sintez. n coloana de splare gazele inerte i o cantitate de amoniac, corespunztoare temperaturii i presiunii din coloan, circul n contracurent cu un reflux de amoniac lichid i ap amoniacal. Vaporii de amoniac sunt condensai, iar gazele reziduale prsesc sistemul dup ce urmele de amoniac sunt splate n scruber. n a doua treapt de recirculare, gazele disociate (NH3 i CO2) trec prin coloana de rectificare n contracurent cu soluia de uree. Dup coloana de rectificare faza gazoas trece n sistemul de absorbie, format dintr-un condensator de carbamat i un absorber de amoniac. Carbamatul format se recircul n coloana de splare, iar soluia amoniacal se trimite la scruberul spltor. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
42

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Soluia de uree este destins n vid, urmnd a fi concentrat n dou trepte succesive de evaporare. Dup treapta a II-a de concentrare soluia ajunge la 99,7%. Topitura de uree se trimite la granulare, n turnul de granulare, unde este pulverizat cu ajutorul unui vibrogranulator perforat, i se solidific sub form de granule, n contracurent cu aerul proaspt, care circul ascendent prin turn. Instalaia este prevzut cu un analizor pentru monitorizarea continu a poluanilor amoniac i pulberi pe refularea ventilatorului din cele 6 couri de evacuare a gazelor din turnurile de granulare. Sistemul de transport preia granulele de la baza turnului i le conduce la sitare unde acestea sunt separate pe fracii granulometrice. Produsul finit este constituit din fracia de 1 3,15 mm. Fraciile cu granulaie n afara acestui domeniu sunt recirculate n proces. Instalaia de absorbie sistem colectare puncte emisii de amoniac i splarea gazelor ntr-o coloan de splare. Aceast instalaie const n colectarea surselor de emisii de gaze cu coninut de amoniac i eliminarea n atmosfer dup o splare prealabil cu ap ntr-o coloan de splare. Gazele colectate de la toate punctele de emisie sunt aspirate de un ventilator, care asigur circulaia acestora printr-o coloan de splare, n contracurent cu agentul absorbant (ap epurat de la inatalaia de epurare ape reziduale, rcit n prealabil). Efectul a constat n reducerea emisiilor continue / fugitive de amoniac n atmosfer. Concentraia gazelor evacuate n atmosfer este monitorizat continuu, printr-un analizor de amoniac nontat pe refularea ventilatorului ctre atmosfer. Produsul finit este livrat n vrac n cadrul instalaiei ADEX III, unde poate fi ambalat n saci. 8.2.6. INSTALAIILE DE NGRMINTE COMPLEXE - NPK Capacitate de producie: 285.000 t/an (36 t/h) Anul punerii n funciune: 1975 Tehnologie: NORSK HYDRO Norvegia Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia ngrminte complexe Denumire instalaie Fabricarea ngrmintelor complexe Materie prim roc fosfatic 33,9% acid azotic 58-60% amoniac lichid 98% bioxid de carbon 98% ap de proces pentru splarea carbonatului de calciu sruri de potasiu (clorur, sulfat, azotat), sruri de amoniu (sulfat), sruri de zinc (sulfat), sruri de calciu i magneziu (carbonat), oxizi de calciu, magneziu, zinc etc., sruri de bor antiaglomerant Produse finite/subproduse ngrminte complexe min. 11% P2O5 carbonat de calciu umed conc. 80% azotat de amoniu conc. 80% - se prelucreaz la secia azotat de amoniu acid azotic diluat recuperat conc. 40% se recircul la faza de atac reziduu insolubil P2O5 i azot urme, umiditate 30-40% (amendament n agricultur) gaze reziduale rezultate de la faza de atac se trimit la instalaia de splare a gazelor acide gaze acide de la faza de

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
43

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia de splare a gazelor acide

Instalaia de splare a gazelor amoniacale

Instalaia de uscare clorurii de potasiu

Instalaia de uscare carbonatului de calciu

gaze acide evacuate de la faza de atac gaze acide de la faza de cristalizare i filtrare aer aspirat prin sistemul de exhaustare a gazelor acide ap de iaz gaze amoniacale evacuate de la faza de carbonatare conversie vapori amoniacali de la fazele de neutralizare i evaporare aer aspirat prin sistemul de exhaustare a gazelor amoniacale ap de iaz acid azotic conc. 58% clorur de potasiu umiditate 4% gaz metan de combustie aer combustie aer aspirat prin sistemul de ventilaie i rcire produs finit carbonat de calciu umed, umiditate 15% gaz de combustie aer de combustie

cristalizare se trimit la instalaia de splare a gazelor acide gaze cu coninut de amoniac de la faza de carbonatare i conversie se trimit la instalaia de splare a gazelor amoniacale vapori amoniacali de la faza de neutralizare se trimit la instalaia de splare a gazelor amoniacale gazele reziduale de la evaporare azotat de amoniu se condenseaz i se trimit la ARIONEX gaze reziduale evacuate n atmosfer ape impure recirculate n ciclul R10

azotat de amoniu conc. 60% gaze reziduale evacuate n atmosfer ape impure recirculate n ciclul R10

clorur de potasiu uscat 99,8% gaze reziduale evacuate n atmosfer

carbonat de calciu uscat, umiditate 0,8% gaze reziduale evacuate n atmosfer

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
44

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia de evaporare a apelor fosfoamoniacale -

ap de iaz pentru splarea gazelor evacuate ap de iaz

ap de iaz reintrodus n circuitul apelor impure soluie de azotat de amoniu conc. 35% - se refolosete n proces la faza de neutralizare condens rezidual evacuat la ARIONEX

Proces tehnologic Principalele faze ale procesului tehnologic de fabricaie NPK sunt: - Alimentarea cu roc fosfatic; - Atacul rocii fosfatice cu acid azotic i decantarea insolubilelor; - Cristalizarea azotatului de calciu; - Filtrarea azotatului de calciu; - Neutralizarea soluiei N/P cu amoniac; - Carbonatare i conversia azotatului de calciu; - Filtrarea carbonatului de calciu; - Evaporarea azotatului de amoniu; - Evaporare final n turnul de granulare; - Amestecare cu KCl; - Granulare, condiionare; - Ambalare. Tehnologia NORSK HYDRO de fabricaie a ngrmintelor complexe se bazeaz, n principal pe atacul nitric al fosfailor obinui prin calcinarea rocilor fosfatice naturale. Fosfaii reacioneaz cu acidul azotic pentru a transforma fosforul insolubil n forme solubile, asimilabile de ctre plante. Dup ndeprtarea celei mai mari pri de calciu din roc, prin cristalizare i neutralizare cu amoniac, cea mai mare parte din fosfor rmne sub form solubil, n ap. Restul de fosfor este precipitat sub form de fosfat dicalcic, solubil, cu ajutorul acidului citric. Azotul din acidul azotic i din amoniac rmne, de asemenea n produsul finit, ca element nutritiv pentru plante. Reglarea raportului N/P2O5 se realizeaz prin adugarea la faza de neutralizare a azotatului de amoniu. Apa este ndeprtat prin evaporare i produsului obinut i se adaug sare de potasiu pentru obinerea ngrmintelor ternare. Produsul finit se obine prin granulare. Produsele secundare din proces se valorific astfel: calciu este ndeprtat prin cristalizare ca azotat de calciu, este transformat apoi n azotat de amoniu i carbonat de calciu, prin conversie cu carbonat de amoniu. O parte din azotatul de amoniu rezultat este recirculat n proces pentru obinerea raportului optim N/P2O5 n produsul finit i restul este trimis spre concentrare. Din instalaie rezult, ca produse secundare, carbonat de calciu i soluie de azotat de amoniu. Carbonatul de calciu este utilizat ca amendament agricol sau n industrie (sub form uscat). Soluia de azotat de amoniu se trimite n instalaiile de azotat de amoniu spre prelucrare pn la produs finit. Fabricaia NPK are mai multe instalaii anex, respectiv: -Instalaia de uscare a clorurii de potasiu; AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
45

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

-Instalaia de uscare a carbonatului de calciu; -2 instalaii de evaporare a apelor fosfoamoniacale din care se recupereaz soluie de azotat de amoniu, refolosit n faza de neutralizare; -Instalaia de splare a gazelor acide, evacuate din faza de atac nitric; -Instalaia de splare a gazelor amoniacale evacuate n faza de carbonatare conversie i neutralizare din care se recupereaz azotat de amoniu 60% Ambalarea i expedierea NPK ngrmintele sunt transportate pe benzi de estacade i apoi descrcate n buncre tampon : - doua buncare deservesc doua linii de ambalare in saci dublii de 5oo-1000 de kg-un buncar deserveste o linie automata de ambalare, paletizare si infoliere saci de polietilena de 50 kg -alte doua buncare deservesc 4 linii de ambalare compuse din cntar dublu, post de ncrcare n saci de polietilen si polipropilena, transportor cu ipci, maina de sudat (lipit) saci, main de cusut saci, jgheaburi i maini de nvagonat. Alimentarea cu saci goli, se face cu ajutorul unui crucior, iar vagoanele la ncrcare se deplaseaz cu o instalaie de tractat vagoane. Linie de granulare prin pastilare la NPK Rotoformer instalatie pilot de solidificare utiliznd tehnologia Sandvik / Rotoformer (o linie) Investiii realizate cuprinse n Planul de aciuni din Autorizaia integrat de mediu: - Reamenajarea platformei de carbonat de calciu din secia NPK : - Eliminarea evacurii n atmosfer a aburului secundar de la evaporatorul 2338 secia NPK hala de fabricaie : - Monitorizarea conductivitii condensului pur rezultat din instalaia NPK - Folosirea condensului impur rezultat din aburul secundar de la evaporatorul de azotat de amoniu poz.2338, la splarea filtrelor de carbonat de calciu - Sisteme de desprfuire transport pneumatic secia NPK - Montarea unor echipamente n punctele de emisie ,,desprfuire general (poz. 1324) i ,,aspiraie usctor (poz. 1322 sau 1317) din instalaia NPK - Uscare KCl - Optimizarea sistemului de splare a gazelor evacuate de la desprfuire usctor (poz. V14 A + V14 B) din instalaia NPK Uscare CaCO3 - Dublarea msurtorii de nivel din evaporatorul poz. 2338 secia NPK Investiii realizate, necuprinse n Planul de aciuni din Autorizaia integrat de mediu: - Refacerea condiiilor de proiect pentru eaparea gazelor reziduale din instalaia NPK, pentru realizarea condiiilor de dispersie prevzute n proiectul iniial - colectare gaze de evacuare n atmosfer printr-o conduct comun nou montat cu nalimea de 30m - montarea unui analizor continuu automat pe co ul comun de evacuare a gazelor reziduale linii noi de ambalare ADEX NPK

8.2.7. Instalaia de azotat de calciu i amoniu total solubil i instalaia de evaporare ap de iaz Capacitate de producie: A. Azotat de calciu i amoniu total solubil 700 t/zi, cca. 3 luni capacitate final; 420 t/zi capacitate intermediar B. Concentrare ap de iaz 33,8 m3/h apa de iaz ce se concentreaz de la 21% la 49,3%, exprimat n azotat de amoniu Anul punerii n funciune 2006 Regimul de lucru 24 ore/zi, 330 zile/an din care: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
46

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

A. 100 zile/an (2400 ore/an) pentru producerea azotatului de calciu total solubil granulat; B. 230 zile/an (5520 ore/an) pentru concentrare ap de iaz Regimul zilnic este de 3 schimburi de cte 8 ore/schimb. Procesul tehnologic Din punct de vedere tehnologic se disting dou situaii de operare a instalaiei i anume: - Pentru producerea de azotat de calciu i amoniu total solubil n fluxul tehnologic de fabricaie a ngrmintelor complexe NPK prin procedeul nitrofosfai, rezult ca produs intermediar azotat de calciu cristalizat. n fluxul normal, acesta se supune operaiei de conversie, de unde se obine ca produs rezidual carbonat de calciu. Din cantitatea de azotat de calciu rezultat se preia o cantitate determinat, necesar pentru producia de azotat de calciu i amoniu total solubil i se prelucreaz pentru eliminarea impuritilor, n special solide, i obinerea unui produs de calitatea necesar unui ngrmnt (CNgg). Faze de proces: - carbonatare; - neutralizare; - decantare; - centrifugare; Soluia de azotat de calciu i amoniu purificat se concentreaz ntr-o instalaie de evaporare, proiectat i realizat astfel nct s poat funciona i pentru concentrarea soluiei de azotat de calciu i amoniu, dar i pentru evaporarea apei de iaz. Echipamentele aferente sunt montate n Hala de procese umede de la NPK. Cea de-a treia i ultima faz de fabricare a azotatului de calciu i amoniu total solubil granulat produs finit const n prelucrarea final a soluiei concentrate i are loc n instalaia de azotat de amoniu/nitrocalcar retehnologizat. Fazele importante ale acestui proces: - granulare; - sortare; - rcire i condiionare; - splare gaze de praf i eflueni gazoi; - evaporarea apei de splare gaze i returnare n circuitul instalaiei de granulare. - Pentru concentrare apa de iaz batal conform descrierii din AGA revizuita: Apa din iazul batal de 30 ha, cu o concentraie n azotat de amoniu de cca 21%, este pompat din compartimentul mic al iazului (partea de est a acestuia), printr-o conduct care traverseaz rul Mure, spre iazul batal nou (de 2,5 ha). Cnd este necesar, apa din iazul batal de 2,5 ha servete ca ap de completare n turnul de rcire ape agresive (York). O parte a apei din circuitul York este trimis n instalaia de evaporare. Soluia este prenclzit i apoi este concentrat prin evaporare n 3 evaporatoare n film descendent, pn la cca 50% azotat de amoniu. Aceast soluie se utilizeaz n cadrul procesului tehnologic al instalaiei de producere a ngrmintelor chimice complexe tip NP/ NPK. Pentru concentrarea soluiei prin evaporare, agentul termic este aburul secundar rezultat dintr-una din fazele de evaporare ale instalaiei NPK. Condensurile rezultate din evaporarea apei de iaz se trimit n instalaia de tratare a apei cu schimbtori de ioni (ARIONEX). Reglarea parametrilor tehnologici din instalaie se face printr-un sistem centralizat, cu ajutorul unui calculator de proces.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
47

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

8.2.8. INSTALAIA DE MELAMIN Capacitate de producie: 18.000 t/an Anul punerii n funciune: 1981 Tehnologie: MONTEDISON Italia Materia prim, subprodusele i produsele finite Secia melamin Denumire instalaie Materie prim Produse finite/subproduse Instalaia de Melamin - uree topitur conc. 97 99% - melamin umiditate sau granule 0,07% - amoniac lichid conc. 99,6% - soluie de carbamat de - hidroxid de sodiu soluie amoniu se trimite la conc. 30% instalaia de uree i/sau - ap demineralizat azotat III - aer pentru instalaia de - ape uzate, provenite de uscare la tratarea soluiei - ap industrial mum de la faza de - dioxid de carbon filtrare a melaminei se epureaz n instalaia de stripare de la azotat III - aer de la instalaia de uscare se evacueaz n atmosfer Instalaia de nclzire - gaz de combustie - gaze evacuate n topire agent purttor de - aer combustie atmosfer cldur Proces tehnologic Melamina se obine prin sinteza ureei topite n prezena amoniacului la 70 bar i 3800C. Sinteza melaminei are loc ntr-un reactor nclzit cu vapori de DOWTHERM (amestec de difenil i difenil-eter), care circul n mantaua reactorului i cu sruri topite (amestec de azotat de sodiu, azotit de sodiu i azotat de potasiu) la 4200C, care circul prin evile fasciculului tubular din interiorul reactorului de sintez. Produii de reacie se destind de la 70 bar la 24 bar, dup care se rcesc de la 3800C la 1600C, melamina solubilizndu-se n soluie carboamoniacal, iar gazele (amoniac i bioxid de carbon) sunt splate i, sub form de carbamat de amoniu, se export n instalaia de azotat de amoniu III i/sau n instalaia de uree. Soluia de melamin este trecut la faza de finisare unde produii de policondensare hidrolizeaz la 1600C i 24 bar. Soluia este destins de la 24 bar la 5 bar ntr-o coloan de stripare. n vederea salefierii produilor secundari ai reaciei de sintez i transformrii acestora n amelinat de sodiu, soluia se trateaz cu hidroxid de sodiu, dup care acetia se filtreaz i se purific prin absorbie pe crbune activ. Soluia purificat se trece la cristalizare, suspensia de cristale se filtreaz, iar cristalele de melamin se usuc prin antrenare cu aer nclzit la 1800C. Apele uzate rezultate n urma filtrrii suspensiei cu cristale de melamin sunt carbonatate cu dioxid de carbon n vederea formrii suspensiei cu oxiaminotriazine, suspensie ce e reinut de ctre un filtru pres i reintrodus npoi n fluxul de fabricaie. Melamina se ambaleaz n saci de hrtie cu supap i n saci de polipropilen cerat. Agenii termici purttori de cldur DOWTHERM i srurile topite se nclzesc n cuptoare speciale. Fazele procesului tehnologic de fabricaie a melaminei sunt: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
48

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

topire i concentrare uree; comprimare reactani i sintez melamin; nclzirea agenilor termici; expandare i condensare; stripare i splare gaze; cristalizare, filtrare, uscare tratarea apelor uzate.

8.2.9. CENTRALE TERMOELECTRICE CET I I CET II Capacitate: - CET I: 1 cazan CR 5 cu capacitate de 20 t/h abur i 2 cazane CR 12 de 50 t/h abur; - CET II: 5 cazane CR 12B de 50 t/h abur Anul punerii n funciune: CET I 1968; CET II 1975 Proces tehnologic Centralele termice CET I i CET II asigur necesarul de abur, ap cald menajer i ap termoficat al platformei Azomure. Centrala electric i de termoficare produce n principal, abur supranclzit de 36 ata i 4500C obinut n cazane de radiaie tip CR 5 i CR 12 i CR 12B. Combustibulul utilizat este gazul metan. Ca produse ale funcionrii centralei mai sunt: abur tehnologic de 24 at, 13 at, 16 at, 5 at pentru consumatorii tehnologici, apa cald i energia electric produs de turboagregate. Principalele procese care au loc sunt: - alimentare cu ap demineralizat; prenclzirea i degazarea apei demineralizate; - recuperarea i degazarea condensurilor preluate de la seciile tehnologice; - alimentare combustibil i ardere gaz metan n focarele cazanelor; - producerea aburului i energiei electrice; - producere ap termoficat i ap cald menajer; - livrare de energie sub form de abur tehnologic, ap termoficat, ap cald menajer/energie electric la consumatori. Apa demineralizat care alimenteaz instalaia CET este prenclzit cu ajutorul aburului de 2,5 ata i 1400C, pn la 80 850C. n continuare, apa demineralizat prenclzit intr n coloana de degazare, unde se ntlnete cu aburul de 1,25 ata i 1050C i are loc degazarea termic eliminarea oxigenului, dioxidului de carbon. Urmeaz o degazare chimic a apei, prin tratare cu hidrat de hidrazin, pentru ndeprtarea urmelor de oxigen i dioxid de carbon. Dup degazare, apa ntrunete condiiile de a fi trimis la cazan, ca ap de alimentare. Din degazor apa de alimentare este aspirat de pompele de alimentare cazane i refulat n trei bare astfel: - bara rece din care se face alimentarea cazanelor direct n capul de alimentare al economizorului; - bara cald merge la prenclzitorii de nalt presiune unde apa se prenclzete pn la 1500C folosind abur de 13 at, 5 at (CET I) i 5 at (CET II), dup care trece spre cazane prin blocul de reglare a nivelului apei a fiecrui cazan; - recirculare apa este trimis ctre degazare. Cazanul CR 5 este un cazan de radiaie acvatubular cu circulaie normal i tiraj forat. Cazanele CR 12 i CR 12B pentru producerea aburului sunt cazane de radiaie cu evi de nclinare mare, cu circulaie natural, funcionnd cu depresiune pe partea gazelor. Principalii parametri funcionali ai cazanelor sunt: CET I Cazan CR 5: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
49

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- producie de abur: 20 t/h presiune 36 bar temperatur 4500C - consum de gaz metan 2200 Nmc/h - temperatura gazelor de ardere la evacuare 1500C Cazanele CR 12 (2 buc.) - producie de abur: 50 t/h presiune 36 bar temperatur 4500C; - consum de gaz metan 4350 Nmc/h; - temperatura gazelor de ardere la evacuare 1500C La cazanul CR 12 nr. 3, pe coul de evacuare exist montat un recuperator de cldur care furnizeaz ap cald menajer, micornd temperatura gazelor evacuate n atmosfer la cca. 100 1100C. CET II Cazane CR 12 B (5 buc.) - producie de abur: 50 t/h presiune 40 bar temperatur 4500C; - consum de gaz metan 4175 Nmc/h; - temperatura gazelor de ardere la evacuare 1580C La cazanele CR 12B nr. 1, 2, 3 i 4, pe coul de evacuare a gazelor s-au montat recuperatoare de cldur care furnizeaz ap termoficat, micornd temperatura gazelor evacuate n atmosfer la cca. 100 1100C. 8.2.10. INSTALAII DE DEMINERALIZARE Proces tehnologic Apa pretratat chimic n decantoarele sediclar este pompat spre instalaia de demineralizare cu pompele de la GAR 3 sau de la GAR 6. Pentru realizarea temeperaturii de minim 20oC apa pretratat trebuie prenclzit n perioada rece (trim. IV i I). n mod normal prenclzirea este asigurat prin aport de condens de proces de la fabricile de amoniac. n situaii deosebite, prenclzirea apei se asigur cu abur 6 bari prin intermediul prenclzitoarelor. Condensul rezultat de la prenclzitoare este colectat n bazinul de ap filtrat mecanic. Dup prencalzire apa pretratat trece la filtrare mecanic, prin intermediul unui colector de distribuie. Bateria de filtre mecanice este format din 8 filtre, care lucreaz n paralel. Filtrele mecanice sunt parcurse de un flux descendent de ap, care prin intermediul unui colector este dirijat spre rezervoarele tampon. Pentru resplarea filtrelor, instalaia este prevzut cu reeaua de conducte i claviatura de robinei, care asigur dirijarea fluxurilor de ap i aer comprimat i un grup propriu de suflante pentru aer. Prin intermediul unui colector, apa filtrat mecanic este dirijat spre cele dou bazine tampon, unul subteran i altul suprateran. Din aceste bazine aspir grupurile de pompare alimentare linii demi i resplare filtre. Pompele refuleaz ntr-un colector pentru alimentarea celor 11 linii de demineralizare. Apa filtrat mecanic este demineralizat prin schimb ionic n 11 linii cuplate n paralel. Cea mai mare parte a apei demineralizate (cu excepia consumului CET 2) este finisat n filtre cu pat mixt (PA/PB). Apa produs este trecut n rezervoarele tampon (1 i 2 pentru apa finisat, respectiv 3 pentru apa nefinisat), de unde se pompeaz la consumatori. Dup epuizarea liniilor, respectiv a filtrelor cu pat mixt se face regenerarea lor cu ajutorul instalaiei de regenerare. Din colectorul de ap filtrat mecanic sunt alimentate cele 11 linii de demineralizare formate prin inserierea a cte patru filtre ionice, dou filtre cationice i dou filtre anionice.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
50

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Apa demineralizat din liniile aflate n flux trece n colectorul de ap demineralizat din care se alimenteaz cele ase filtre de finisare cu pat mixt, cinci n flux i unul n regenerare. Din filtrele cu pat mixt, apa trece n colectorul de ap finisat i apoi n rezervoarele de ap demineralizat. La rezervoarele de ap demineralizat sunt racordate aspiraiile pompelor care trimit apa demineralizat n reeaua exterioar, ctre consumatori. Liniile de demineralizare se consider epuizate i se scot din flux dac indicii de calitate ai apei produse nu corespund prescripiilor. Afnarea filtrelor ionice se face cu flux ascendent de ap furnizat de filtrul precedent din cadrul liniei. Filtrele se afneaz n ordine invers dispunerii lor n linia de demineralizare, debitul de ap asigurnd o expandare de 75 % a stratului de schimbtori de ioni. Regenerarea filtrelor ionice se face prin recuperare (C2 C1 si A2 A1), cu acid clorhidric soluie 7%, respectiv leie de sod caustic 4 % la 40 50o C. Apele reziduale sunt colectate printr-o reea de canalizare antiacid i transportate gravitaional la instalaia de omogenizare neutralizare, dup care apele sunt descrcate n reeaua de canalizare. Pentru a asigura n permanen indicii calitativi prescrii pentru apa demineralizat cu care sunt alimentate fabricile de amoniac, ap este suprafinisat. Suprafinisarea se realizeaz ntr-un ansamblu format din trei filtre cu pat mixt. Instalaia de suprafinisare este alimentat cu ap din colectorul de distribuie a apei demineralizate finisate. Efluentul filtrelor de suprafinisare este transportat cu presiunea remanent la rezervoarele de la fabricile Amoniac III i IV . 8.2.11. ALTE ACTIVITI S.C. AZOMURE S.A. este autorizat de ctre C.N.C.A.N. pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear pentru deinere de surse de radiaii i instalaii radiologice, utilizarea surselor de radiaii i a instalaiilor radiologice n cadrul Laboratorului de CND Gamma i n cadrul Laboratorului de Roentgendiagnostic, categoria de risc radiologic 3. Laborator CND Gamma - instalaie de gammadefectoscopie tip GDP U5 surs nchis de Ir 192 cu activitatea maxim: 1,85 TBq; Laborator de Roentgendiagnostic - instalaie de roentgendiagnostic tip Sirescop CX II, cu dou posturi, scopie i grafie. - 2 containere de lucru tip GDP U5, conin uraniu srcit aflat sub control de garanii nucleare.

9. INSTALAII PENTRU REINEREA, EVACUAREA I DISPERSIA POLUANILOR N MEDIU 9.1. Instalaii pentru reinere, evacuarea i dispersia poluanilor n aer Sisteme de purificare gaze evacuate din instalaiile tehnologice Instalaia de acid azotic II instalaii de distrugere catalitic a oxizilor de azot din gazele reziduale pus n funciune n 2003; instalaie de distrugere catalitic a protoxidului de azot din gazele reziduale pus n funciune n 2010 AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
51

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia de acid azotic III - instalaii de distrugere catalitic a oxizilor de azot din gazele reziduale pus n funciune n 2004; instalaie de distrugere catalitic a protoxidului de azot din gazele reziduale pus n funciune n 2010 Instalaia de acid azotic IV - instalaii de distrugere catalitic a oxizilor de azot din gazele reziduale pus n funciune n 2004; instalaie de distrugere catalitic a protoxidului de azot din gazele reziduale pus n funciune n 2010 Instalaia de azotat de amoniu II hala de fabricaie: 1 sistem de desprfuire tip scruber n zona de fabricaie n care se vehiculeaz material uscat; Instalaia de azotat de amoniu III hala de fabricaie: 2 sisteme de desprfuire de la condiionare, Instalaia de ngrminte NPK un sistem de aspiraie a gazelor cu coninut de amoniac; un sistem de aspiraie a gazelor cu coninut de fluor i oxizi de azot; cte un sistem de aspiraie pentru fiecare linie tehnologic din instalaia de uscare carbonat de calciu; 3 sisteme de desprfuire la uscare cu clorur de potasiu; 4 sisteme de aspiraie n hala de fabricaie; 4 sisteme de aspiraie la turnurile de granulare; 2 sisteme de desprfuire n hala de condiionare NPK. Instalaii de reinere a poluanilor din gazele reziduale Sisteme de splare a gazelor reziduale Din instalaia NPK hala de fabricaie, rezult gaze cu coninut de amoniac, oxizi de azot i fluor. Reinerea poluanilor din gaze se realizeaz n dou sisteme finale de splare. a) Sistemul de splare a gazelor alcaline (cu coninut de amoniac); b) Sistemul de splare a gazelor acide (cu coninut de fluor i oxizi de azot). a) Sistemul de splare a gazelor alcaline Gazele de la neutralizare sunt trimise la un turn cu umplutur unde sunt splate n contracurent cu o soluie recirculat de azotat de amoniu (AN) 60%. Fluorul va fi absorbit n soluia de AN 60%. La soluia recirculat de AN se adaug acid azotic pentru a reaciona cu amoniacul liber absorbit din gaze, iar excesul de soluie de azotat de amoniu acumulat este trimis, printr-un element de control de nivel automat, la rezervorul de soluie AN. Gazul aspirat este rcit i vaporii sunt condensai cu ap de la turnurile de rcire tip York, ntr-o camer cu stropire deasupra turnului cu umplutur. Gazul aspirat din scruberul de la neutralizare se unete cu alte gaze care conin amoniac i trec prin scruberul suplimentar de la neutralizare. n final gazul aspirat este splat cu ap, care circul n echicurent cu gazul, prin scruber, fiind apoi dirijat spre coul comun de gaze montat pe turnul de granulare. Gazele cu amoniac de la secia de evaporare, de la partea superioar a turnurilor de granulare, sunt splate cu ap, n scruberul turnului de granulare i apoi sunt trimise n atmosfer prin coul comun de pe turn. b) Sistemul de splare a gazelor acide Gazele degajate n timpul descompunerii acide a rocii fosfatice sunt aspirate, mpreun cu aerul atmosferic, la sistemul de splare i apoi dirijate spre coul comun de gaze montat pe turnul de granulare. Gazele ventilate de la reactoare conin cca. 6% NOx, 1,6%F i vapori de ap. Fluorul este coninut n special sub form de SiF4. Gazul aspirat de la reactoare, plus alte gaze acide aspirate din proces, intr ntr-un scruber de splare unde se ndeprteaz SiF4 i HNO3. Gazul intr apoi n prima camer de oxidare unde are loc oxidarea NO la NO2. Camera de oxidare este stropit cu ap, pentru meninerea condiiilor izoterme, favorabile reaciei de oxidare. n aceast camer sunt absorbite i cantiti mici de NO2. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
52

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Urmeaz un scruber cu umplutur, unde are loc o absorbie suplimentar, apoi o alt camer de oxidare i n final gazul intr ntr-un ultim scruber cu umplutur. Gazele prsesc scruberul final i sunt evacuate n atmosfer prin coul comun de pe turn.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
53

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Centralizarea emisiilor n atmosfer


Instalaia Amoniac III Proces tehnologic/faz de proces Reformer primar Prenclzire gaz tehnologic Coloan stripare condens de proces Reformer primar Prenclzire gaz tehnologic Coloan de stripare condens de proces Acid azotic II Acid azotic III Acid azotic IV Duza de evacuare gaze reziduale Duza de evacuare gaze reziduale Duza de evacuare gaze reziduale Poziia din plan amplasament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cod sursa de emisie 101 B 103 103 E 101B 103 B 103 E 27 LO1 TO1 Poluant NOx, CO, SO2, pulberi CO2, Caracteristici fizice emisie/co de dispersie ale sursei de Echipamente de depoluare

t = 2150C, v = 8 m/s, Q = 435380 Nmc/h; H = 35,5 m, D = 3,75 m t = 4000C; Q = 16.625 Nmc/h; H = 25,5 m, D = 0,76; v = 8 m/s, t = 1000C, v = 8 m/s, Q = 10.937 Nmc/h; H = 22 m, D = 0,25 m t = 2150C, v = 8 m/s, Q = 435380 Nmc/h; H = 35,5 m, D = 3,75 m t = 4000C; Q = 16.625 Nmc/h; H = 25,5 m, D = 0,76; v = 8 m/s, t = 1000C, v = 8 m/s, Q = 10.937 Nmc/h; H = 22 m, D = 0,25 m t = 1000C, v = 18 m/s, Q = 116.784 Nmc/h; H = 106 m, D = 1,5 m t = 800C, v = 56 m/s, Q = 129.758 Nmc/h; H = 78 m, D = 0,9 m t = 900C, v = 65 m/s, Q = 156.253 Nmc/h; H = 88 m, D = 0,9 m

NOx, SO2, CO,CO2, pulberi NH3 NOx, SO2 NOx, CO2 NH3 NOx NOx NOx CO, SO2, CO2, CO,

Coloana stripare

de

Amoniac IV

Coloana stripare

de

DENOX i reducere protoxid de azot DENOX i reducere protoxid de azot DENOX i reducere protoxid de azot

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
54

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia Azotat de amoniu I+II

Proces tehnologic/faz de proces Turn de granulare (10 couri)

Poziia din plan amplasament 10

Cod sursa de emisie M 1004 M 1005 M 1006 M 1007 M 1008 M 1009 M 1010 M 1011 M 1012 M 1013 M 3201 V 1201 KO305 LV4+LV5

Poluant NH3, pulberi, NOx

Caracteristici fizice emisie/co de dispersie

ale

sursei

de

Echipamente de depoluare

t = 400C, v = 11 m/s, Q = 520.000 Nmc/h; H = 55 m, D = 3x1,4/ 3x1,7m/ 4x 3,0 m.

Azotat amoniu III

de

Evacuare gaze scruber Turn de granulare

dup

11 12 13 14

NH3, pulberi, NOx NH3, pulberi, NOx NH3, pulberi, NOx NH3

Evacuare pat fluidizat ngrminte lichide - URAN Vas URAN + vas uree (evacuare comun)

t = 400C, v = 13,44 m/s, Q = 276.732 Nmc/h; H = 36 m, D = 2,7 m. t = 400C, v = 11 m/s, Q = 516.000 Nmc/h; H = 64 m, D = 4 m. t = 550C, Q = 108.000 Nmc/h; H = 38 m, D = 1,1 m, v = 37,9 m/s t = 900C, Q = 720 Nmc/h; H = 15 m, D = 0,4 m, v = 1,59 m/s

scruber

Neutralizare amoniac cu acid azotic i condensare Monitorizare continu Coloana de splare

Uree

Turn de granulare (6 couri) Coloana de splare gaze reziduale Hala de fabricaie Refulare ventilator filtre CN- 1301 A-F Hala de fabricaie Aspiraie de la filtrele de CaCO3

15 16 19 22

401 A, B,C,D,E,F 2C0502M 1301 A, B,C,D,E,F 1327

NH3, pulberi NH3 NOx, pulberi NH3, pulberi

NPK

t = 400C, v = 10 m/s, Q = 900.000 Nmc/h = 150.000 x 6 Nmc/h; H = 48 m, D = 1,4 m t = 400C, v = 11 m/s, H = 7,4 m, D = 1,4 m. Qventilator = 100 Nmc/h; Qcoloana de splare = 4841 kg/s t = 250C, Q = 17.600x2 = 35.200 Nmc/h sau 17.600x6 Nmc/h; H = 65 m, D = 1,2 m t = 300C, Q = 45.500 mc/h; H = 65 m, D = 1,4 m, v=8,1m/s

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
55

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Proces tehnologic/faz de proces Turn de granulare co comun de evacuare a gazelor provenite de la: splare gaze cu F- i NOx (1309), splare gaze cu NH3 (1310), aspiraie vase (V1320) Turnuri de granulare Evacuare (10 ventilatoare) 1A-10A

Poziia din plan amplasament 20

Cod sursa de emisie 2401

Poluant NOx, F , NH3,

Caracteristici fizice emisie/co de dispersie

ale

sursei

de

Echipamente de depoluare Monitorizare continu

Q = 58.573 Nmc/h; t = 450C; H = 112 m, D = 1 m, v = 20,7 m/s,

25

1307/ 1A-10A

Pulberi, NH3, NOx

Q1 turn = 5x117.000 Nmc/h, = 585.000 Nmc/h sau 2turnuri=10x117.000 Nmc/h= 1.117.000 Nmc/h, t = 500C; H = 77 m, D = 2,5 m, v = 18 m/s, t = 500C, v = 12,8 m/s, Q = 14.000 mc/h; H = 27 m, D = 0,55 m t = 400C, v = 7,4 m/s, Q=6.700 mc/h; H = 27 m, D = 0,6 m Q1ventilator=25.000 Nmc/h; 2 ventilatoare = 50.000 Nmc/h, t=400C, H=44m; D=1,2 m Q = 100 Nmc/h, t = 1000C, H=7 m; D=0,15 m t = 2900C, Q = 13.223 Nmc/h; H = 50 m, D = 0,6 m Filtre cu saci Filtre cu saci

NPK

Uscare KCl - Aspiraie usctor -1317/1322 Uscare KCl - Desprfuire general - 1324 Uscare CaCO3 - Splare gaze V14A+V14B Staie ape fosfoamoniacale evacuare n atmosfer BO4 nclzire sruri topite n cuptor (B1) Cuptor agent termic Dowtherm (B2) (co comun) Uscare melamin, filtrare M500+F 4000

29 30

1317 sau 1322 1324

Pulberi Pulberi

31 31bis

V14A +V14B BO4

Pulberi NH3

Coloan de splare cu ap de iaz

Melamin

32

B1+B2 in B4

Pulberi, SO2, Nox, CO,CO2,

33

M 500+ F 4000

pulberi

t=1000C,Q=16.564 Nmc/h; H = 15 m, D = 0,3 m

Filtru cu saci

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
56

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Proces tehnologic/faz de proces Buncr melamin P20+P25 Ejector faza concentrare topitur P2E Cazan 1 CR 5 MW- A1 Cazan 2 CR 12 A MW- A2 Cazan 3 CR 12 A MW A3 Cazan 1 CR 12B MW A4 Cazan 2 CR 12B MW A5 Cazan 3 CR 12B MW A6 Cazan 4 CR 12B MW A7 Cazan 5 CR 12B MW A8 de uree 18,5 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2

Poziia din plan amplasament 34 35 43 44 45 46 47 48 49 50

Cod sursa de emisie P20+P25 PE2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Poluant pulberi Pulberi, NH3 Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2, COV

Caracteristici fizice emisie/co de dispersie

ale

sursei

de

Echipamente de depoluare Filtru cu saci Coloan de splare

t=500C, Q= 550 Nmc/h; H = 18 m, D = 0,15 m t=600C; H=30m; D=0,1 m; Q=659 Nmc/h t = 1500C, v = 9 m/s; Q = 50.000 Nmc/h; H = 18 m, D = 1,4 m t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h; H = 22 m, D = 1,3 m t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h; H = 22 m, D = 1,3 m t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h; H = 22 m, D = 1,3 m t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h; H = 22 m, D = 1,3 m t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h; H = 22 m, D = 1,3 m t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h; H = 22 m, D = 1,3 m t = 1580C, v = 18,8 m/s; Q = 90.400 Nmc/h; H = 22 m, D = 1,3 m

CET I

CET II

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
57

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.1.3. Minimizarea emisiilor fugitive n atmosfer Sursa Acid azotic Poluani Amoniac NOx Acid azotic gaz de la operaiile de prelevare probe Emisii de NH3 de la flane, ventile pompe. Msuri de reducere Manipulare corect a operaiilor de ncrcare descrcare a rezervoarelor de amoniac i acid azotic Eliminarea neetaneitilor la echipamente;

Sfere de amoniac

Azotat de ngrmnt NPK Uree

Amoniacul lichid trebuie recuperat i trimis la rezervoarele de depozitare; se vor reduce emisiile provenite de la neetaneitile compresoarelor de amoniac; Manipulare corect a operaiilor de ncrcare descrcare a rezervoarelor de amoniac i acid azotic Eliminarea neetaneitilor la echipamente; amoniu NH3, Pulbere de azotat de Verificarea etaneitilor la fazele de uscare, amoniu condiionare, transport, ambalare; pulberi Verificarea etaneitilor la fazele de uscare, condiionare, transport, ambalare; NH3, pulberi Etanarea utilajelor; Eliminarea tuturor posibilitilor de mprtiere a materiilor prime i materialelor pulverulente pe sol, ci de acces, platforme i eliminarea posibilitilor de antrenare a pulberilor de ctre vnt; NH3 Pentru sigurana n exploatare, depozitul de amoniac este supus periodic urmtoarelor verificri: - revizia exterioar a depozitului; - controlul calotei i a izolaiei termice; - verificarea plcii de beton; - msurarea rezistenei de izolare de punere la pmnt; - controlul etaneitii la mbinri, vane, ventile; - controlul dispozitivelor de siguran i a aparatelor locale de pe calota tancului; - controlul prizelor de ap i de incendiu aferent; - verificarea metrologic a aparatelor de msur i control; - Etanarea utilajelor; - Eliminarea tuturor posibilitilor de mprtiere a materiilor prime i materia

Depozitul de amoniac lichid KELLOGG

Emisii provenite de la Pulberi totale diversele faze de pregtire a materiilor prime din

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
58

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

fluxul de fabricare

Emisii de la mijloacele de CO2, CO , NOx, SOx, transport COV

pulverulente pe sol, ci de acces, platform eliminarea posibilitilor de antrenare a pulberilor de ctre vnt; - Meninerea permanent a strii de curenie n halele de producie i n incinta societii; Pentru reducerea cantitii de noxe evacuate se va urmri ca autovehiculele i utilajele s-i menin parametrii nscrii n cartea tehnic, prin efectuarea la timp a reviz tehnice i a reparaiilor;

9.1.3.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia evalurii i identificrii tuturor surselor posibile de emisii fugitive din cadrul platformei industriale pe fiecare instalaie de producie n parte, colectarea, dirijarea i tratarea acestora n sisteme de depoluare. Se vor lua toate msurile de minimizare/reducere ce se impun bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, pentru instalaiile de producie, conform termenelor de mai jos: Secie Termen evaluare, identificare surse emisii fugitive i identificare msuri necesar a fi aplicate. Elaborare proiecte conform rezultatului evalurii. Iunie 2012

NPK, Uree, Azotat de amoniu III Instalaia de URAN Azotat de amoniu I+II Amoniac III i IV Acid azotic II, III, IV

Decembrie 2012

Studiile de evaluare pentru identificarea surselor de emisii fugitive, precum i proiectele elaborate conform rezultatului evalurii, vor fi naintate la ARPM Sibiu la termenele menionate i vor include recomandri privind msurile necesar a fi aplicate. Termenele de finalizare a lucrrilor pentru reducerea emisiilor fugitive, conform proiectelor elaborate i a msurilor identificate, se vor stabili de ctre ARPM Sibiu mpreun cu SC AZOMURE SA, fr a se depi perioada de tranziie aprobat pentru instalaii. 9.1.3.2. Titularul/operatorul activitii are obligaia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodrire i control privind: manipularea i depozitarea materialelor, controlul proceselor, ntreinerea echipamentelor de depoluare, ntreinerea n stare de curenie a cilor de acces a perimetrului SC AZOMURE SA. 9.1.3.3. Titularul activitii are obligaia de a lua toate msurile care se impun n vederea limitrii emisiilor de poluani n atmosfer, inclusiv prin colectarea i dirijarea emisiilor fugitive i utilizarea unor echipamente de reinere a poluanilor la surs.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
59

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.2. Instalaii de colectare, tratare i evacuarea apelor uzate 9.2.1. Evacuarea apelor uzate tehnologice i pluviale Apele uzate tehnologice epurate, rezultate din instalaiile de epurare locale precum i apele pluviale colectate de pe platforma societii sunt transportate gravitaional printr-o reea subteran de canalizare i sunt conduse spre colectoarele magistrale astfel: Colectorul magistral C1: n colectorul magistral C1 sunt evacuate apele uzate rezultate de la urmtoarele secii: - Separare aer; - CET 1; - Azotat de amoniu I+II; - Acid azotic II; - Recirculare R1; - Instalaie aer instrumental - Staia de pompare tr.II; Colectorul magistral C2: n colectorul magistral C2 sunt evacuate apele uzate rezultate de la urmtoarele secii: - Stripare Azotat de amoniu III; - Amoniac III; - Uree; - Filtrare mecanic; - Amoniac IV; - Recirculare R6; - Recirculare R3; - Recirculare R9; - Demineralizare - neutralizare; - NPK Colectorul magistral C3: n colectorul magistral C3 sunt evacuate apele uzate rezultate de la urmtoarele secii: - Decantare ap brut; - Hidroliz+Stripare+Uree; - Recirculare R7; - Recirculare R4; - Amoniac III+IV; - Acid IV; - Azotat III; - NPK+Uree; Apele uzate din cele trei colectoare ajung n camera de distribuie a bazinului final de omogenizare de unde pot fi dirijate prin intermediul unor stvilare fie n bazinul final de omogenizare sau pot fi descrcate direct n emisar- ru Mure. Evacuarea se efectueaz controlat, n funcie de calitatea efluentului. Din bazinul final de omogenizare apele uzate sunt evacuate tot n rul Mure. Calitatea apelor uzate evacuate n emisar precum i debitele evacuate sunt permanent monitorizate (monitorizare on-line pentru: pH, conductivitate, amoniu, azotai uree cloruri). Pe fiecare din cele trei canale C1, C2, C3 de transport a apelor uzate ctre camera de distribuie sunt instalate aparate de msur on-line pentru: pH, amoniu. i NO3Apele uzate fecaloid-menajere rezultate din cadrul grupurilor sanitare existente n cadrul platformei industriale sunt colectate separat, n reeaua de canalizare menajer fiind descrcate gravitaional i prin pompare prin intermediul a dou staii de pompare n canalizarea oraului Tg. Mure cu preluare AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
60

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

n staia de epurare a oraului conform contractului ncheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. prin 5 racorduri. Staia de pompare ape menajere SP1: Are rolul de a colecta apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare de la seciile: Acid azotic II, Azotat de amoniu I+II, Staia CFU, Serviciul Transporturi auto, atelier Cazangerie. Staia de pompare este echipat cu grtar amplasat n faa vanei de admisie, bazin i pomp tip ACV de Q = 90 mc/h i P = 18 mCA precum i co metalic pentru reinerea reziduurilor solide. Staia de pompare ape menajere SP2: Are rolul de a colecta apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare de la seciile: acid azotic III+IV, amoniac III, IV, melamin, uree i azotat de amoniu III. Staia de pompare este echipat cu: van plat tip stvilar, grtar lamelar mobil, bazin de capacitate V = 108 mc, pomp tip EPEG 80-30 de Q = 100 mc/h i P = 25 mCA, co metalic pentru reinerea reziduurilor solide. Categoria apei Receptori autorizai Volum total evacuat (mc/zi) zilnic maxim zilnic mediu mc/zi mc/zi 1372,0 mc/zi 1060,0 mc/zi Tg. 16,0 l/s 12,3 l/s 58056,0 mc/zi 672,0 l/s 24960,0 mc/zi 289,0 l/s nivelul 2010-2011 zilnic minim anual mediu mc/zi mii mc/an 750,0 mc/zi 390 mii mc 8,7 l/s 9192,0 mc/zi 106,3 l/s 21190 mii mc

Ape uzate Canalizarea fecaloid-menajere oraului Mure Ape uzate ru Mure tehnologice 9.2.2. Staii de epurare

Epurarea apelor uzate tehnologice se realizeaz n instalaii i staii locale de epurare cu funcionare n cadrul instalaiilor tehnologice, astfel: - Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a azotatului de amoniu (instalaiile azotat de amoniu I+II i III) i din secia NPK. - Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a azotatului de amoniu (instalaia III) i a melaminei. - Instalaia de desorbie-hidroliz i stripare a apelor uzate rezultate de la fabricarea ureei. - Staia de neutralizare a apelor uzate acide colectate de pe platforma instalaiei de acid azotic IV. - Staia de neutralizare a apelor uzate reziduale rezultate de la instalaia de demineralizare III. - Instalaie de tratare ape uzate impurificate cu amoniac i azotat de amoniu ARIONEX. Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a azotatului de amoniu NH4NO3 (instalaiile azotat de amoniu I+II i III) i din secia NPK. Din procesul de obinere a azotatului de amoniu rezult abur secundar care, dup ce este utilizat la nclzirea traseelor condenseaz, rezultnd un condens impurificat cu amoniac i azotat de amoniu. Condensul impur este colectat ntr-un rezervor de capacitate V = 160 mc. Condensurile impure sunt tratate cu hidroxid de sodiu, sunt prenclzite (schimbtor de cldur tip HE1) i sunt trecute prin coloana de stripare condens impur A25 (I). n coloana de stripare (V = 46 mc), condensul circul descendent. - Pe la partea inferioar a coloanei de stripare se evacueaz ape uzate cu un coninut de max. 30 mg/l amoniu. Aceste ape sunt trimise spre o purificare superioar n instalaia de purificare ARIONEX. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
61

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

- La partea superioar a coloanei de stripare I, rezult un amestec de abur mbogit cu ioni amoniu. Amestecul este trecut prin dou schimbtoare de cldur pentru a fi rcit. Amestecul gaz-lichid este trecut printr-un deflegmator unde se separ apa amoniacal de gazele mbogite cu amoniac. - apa amoniacal concentrat rezultat, de conc. 12-15 %, este colectat ntr-un rezervor V = 160 mc ( TK1) aparinnd instalaiei de stripare II; n acest rezervor sunt stocate i apele amoniacale rezultate din instalaiile amoniac III +IV i uree; - apele amoniacale colectate n TK1 sunt stripate cu abur de 3,5 bar n coloana A34; - La partea superioar a coloanei de stripare ap amoniacal A34 (II) rezult un amestec de vapori de ap i ammoniac, conc. 75 % n amoniu. Acest amestec se reintroduce n procesul tehnologic de obinere a azotatului de amoniu, la faza de neutralizare cu acid azotic. - La partea inferioar sunt evacuate ape amoniacale cu un coninut redus de amoniac dar cu pH bazic. Aceste ape cu impurificare redus, sunt conduse ntr-un bazin de capacitate V = 100 mc, din beton armat, cptuit antiacid, unde sunt neutralizate cu soluie de acid sulfuric (H2SO4). Apele uzate neutralizate sunt conduse n bazinul final de retenie i omogenizare prin canalul C1. Calitatea apelor uzate evacuate u emisar este verificat prin determinarea automat (M41) a urmtorilor parametrii: pH, NH4+, NO3-. Instalaia de stripare i neutralizare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a azotatului de amoniu NH4NO3 instalaia III i melamin. a. Apele uzate provenite din instalaiile de fabricare a ureei (accidental) i melaminei, ncrcate cu ioni amoniu, impuriti mecanice i ulei sunt colectate n bazinul de avarie de capacitate V = 1000 mc. n cadrul instalaiei de producere a melaminei s-a montat suplimentar un cristalizor (n anul 2007) ceea cea dus la reducerea numrului de opriri /porniri ale instalaiei i reducerea acumulrilor de ape uzate. b. Apele pluviale i apele uzate rezultate din instalaia de fabricare a azotatului de amoniu secia III sunt colectate ntr-un bazin subteran de capacitate V = 100 mc. Ape uzate impurificate pot fi: ape de rcire a pompelor, ape de splare, ape meteorice, condens impur. c. Condensul rezultat din instalaia de melamin, condens ce conine urme de substane organice i NaOH (1-50 mg/l) este trimis n alcalinizator, unde se amestec cu celelalte condensuri. d. Dup filtrare, condensul i apele uzate sunt trecute ntr-o instalaie de hidroliz-stripare. n coloana de stripare condensul circul descendent, n contracurent cu abur la presiunea de 5 bar. La partea superioar a coloanei de stripare I, rezult un amestec de abur mbogit cu ioni amoniu. Amestecul este trecut prin dou schimbtoare de cldur pentru a fi rcit. Amestecul gaz-lichid este trecut printr-un deflegmator i respectiv printr-un condensator unde se separ apa amoniacal de gazele mbogite cu amoniac. Apa amoniacal concentrat (20%) este colectat ntr-un rezervorul de ap amoniacal i sunt trimise la instalaia ARIONEX. Apele uzate cu impurificare redus rezultate de la partea inferioar a coloanei de stripare sunt neutralizate n bazinele de neutralizare, subterane, izolate antiacid, de urmtoarele dimensiuni constructive fiecare: Lxlxh = 3x3x3 m. Dup neutralizare i decantare apele uzate sunt evacuate n colectorul magistral C2. Calitatea apelor uzate evacuate este verificat prin determinarea automat (M41) a urmtorilor parametrii: pH, NH4+, NO3- . Instalaia de desorbie - hidroliz i stripare a apelor uzate rezultate din procesul de fabricare a ureei.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
62

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Aceast instalaie are rolul de a reduce coninutul de amoniac din apele uzate rezultate din procesul tehnologic, cu recuperarea acestuia. Condensul amoniacal format n condensatoarele de suprafa de la treapta I evaporare este colectat n rezervorul V2 de unde este preluat de pompa de desorbie i trimis n coloana de prelucrare 2C0501 n care se barboteaz abur. n aceast instalaie se realizeaz: - absorbia amoniacului i a bioxidului de carbon prin hidroliza cu vapori de ap. - desorbia fazelor gazoase ( NH3 i CO2) i a vaporilor de ap; - striparea cu abur de 6 atm a urmelor de amoniac; Rezult ap amoniacal de 15-20% amoniac care se trimite la instalaia Arionex. Faza gazoas rezultat, format din (NH3 i CO2) i vaporii de ap sunt supuse procesului de condensare n urma cruia rezult carbamat de amoniu. Carbamatul de amoniu se colecteaz n rezervorul de ap amoniacal (conc.20 %) al instalaiei de stripare de la seciile azotat de amoniu I+II descris la punctele anterioare. Apele uzate rezultate n urma neutralizrii apelor amoniacale sunt evacuate prin canalul magistral C3 n bazinul final de omogenizare. Calitatea apelor uzate evacuate este verificat prin determinarea automat (M731) a urmtorilor parametrii: pH, NH4+. Instalaia de neutralizare a apelor acide colectate de pe platforma instalaiei de acid azotic IV. n aceast instalaie sunt neutralizate apele uzate provenite de la: - instalaiile de acid azotic- ape rezultate din splri sau poluri accidentale datorate neetaneitilor traseelor; - ape uzate rezultate de la depozitele de acid azotic; Apele uzate sunt colectate n dou bazine de capacitate V = 30 mc fiecare unde sunt tratate cu NaOH. Dup neutralizare, apele uzate sunt evacuate spre bazinul final de omogenizare prin canalul magistral C3. Calitatea apelor uzate evacuate este verificat prin determinarea automat (M316) a urmtorilor parametrii: pH, NH4+,NO3-. Instalaia de neutralizare a apelor reziduale de la instalaia de demineralizare III. n aceast instalaie sunt tratate apele uzate rezultate de la regenerarea i splarea filtrelor ionice i de la rampa de descrcare. Pentru separarea eventualelor substane solide insolubile apele uzate sunt trecute printr-un deznisipator. Din desnisipator, apele uzate sunt colectate ntr-un bazin tampon de caracteristici: Lxlxh = 2,8x5x5,4 m. Din bazinul tampon, apele sunt trecute n 4 bazine de omogenizare supraterane, protejate antiacid, de caracteristici: Lxlxh = 20x12,8x2,9 m fiecare unde se neutralizeaz.. Dup neutralizare, apele uzate sunt evacuate n canalizarea pluvial cu racord la colectorul magistral C2. Staia de tratare ape uzate impurificate cu amoniac i azotat de amoniu ARIONEX. Instalaia de tratare ape uzate impurificate cu amoniac i azotat de amoniu realizeaz tratarea (epurarea) apelor uzate provenite din urmtoarele sectoare/instalaii: - azotat de amoniu I+II+III; - ape de pe platforma instalaiei Azotat de amoniu I+II stocate n bazinul de avarie; - condensurile de la secia NPK; Staia de tratare ARIONEX: Instalaia de epurare a apelor uzate amoniacale ARIONEX a fost pus n funciune n anul 2006 avnd ca efect reducerea coninutului de amoniu i azotai n apele uzate evacuate n rul Mure,

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
63

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

reducerea cantitii de condens i recuperarea unei cantiti importante de azotat de amoniu. Msura a fost cuprins n Programul de etapizare pct.nr.1. Staia de tratare ARIONEX cuprinde urmtoarele instalaii: a. Instalaii de stripare amoniac nr.1 i instalaie de schimb ionic nr.1 de capacitate max = 70 mc/h pentru tratarea apelor uzate concentrate de la seciile azotat de amoniu. b. Instalaii de stripare amoniac nr. 2 i instalaie de schimb ionic nr.2 de capacitate max = 25 mc/h pentru tratarea apelor uzate conc. de la seciile de amoniac i uree; c. Instalaie de regenerare a rinilor schimbtoare de ioni; Fluxul tehnologic cuprinde urmtoarele faze: striparea apelor uzate pentru recuperarea amoniacului instalaie descris anterior. - reinerea i recuperarea amoniacului i a azotatului de amoniu din condensuri prin trecerea printr-o instalaie de schimb ionic procedeul FERTAREX. Prin procedeul FERTAREX realizeaz demineralizarea prin schimb ionic n dou trepte astfel: reinerea pe un filtru cationic puternic acid a NH3 liber i a ionilor NH4+ din azotatul de amoniu; - reinerea pe un filtru anionic slab bazic a HNO3. Produsul rezultat din fazele de regenerare (soluie de azotat de amoniu 20%) este recirculat n instalaia de producie. Din staia Arionex rezult ap demineralizat introdus n circuitul apei demineralizate. Instalaia a fost avizat prin emiterea Avizului de gospodrire a apelor nr.3/13.01.2004. Bazinul final de retenie i omogenizare: n bazinul final de retenie sunt colectate urmtoarele categorii de ape: - ape uzate epurate n instalaiile locale de epurare; - ape rezultate din circuitul de rcire, accidental impurificate cu amoniac; - ape meteorice impurificate; Bazinul este destinat pentru: - omogenizarea tuturor apelor uzate rezultate de pe ntreaga platform; - atenuarea variaiilor de concentraii i debit; - verificarea final a calitii apelor uzate evacuate i a debitului de ap evacuat; - retenia temporar a restituiilor n cazul depirii concentraiei unor indicatori; Bazinul final de retenie-omogenizare este constituit din: a. Camera de distribuie-bazin paralelipipedic, neacoperit, din beton armat, de urmtoarele dimensiuni constructive: Lxlxh = 20x10x5 m. Aici se recepioneaz totalitatea apelor uzate ce provin din cele trei colectoare principale(C1,C2,C3) fiind apoi dirijate spre cele 2 compartimente ale bazinului final de retenie fie spre colectorul final C. b. Bazinul final de retenie-omogenizare bazin semingropat, neacoperit, bicompartimentat. Cele dou compartimente sunt desprite printr-un perete central. Volumul util total al bazinului: V = 56.000 mc din care volumul util al compartimentului nr.1 V1= 31.500 mc iar volumul util al compartimentului nr.2 V2= 24.500 mc. c. Conduct de descrcare- L = 400 m, din beton, cu seciune clopot 260x165 cm. d. 3 stavile plane. -

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
64

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Bazinul poate funciona n urmtoarele variante: 1. Funcionare normal: n condiiile n care ncrcarea cu poluani specifici ai apelor uzate colectate n camera de distribuie permite deversarea apei uzate din camera de distribuie n emisar, dup trecerea printre icanele camerei de distribuie sunt dirijate direct spre emisar- ru Mure prin canalul final de evacuare -C. 2. Funcionare cu retenie total: Dac ncrcarea cu poluani a efluentului nu se ncadreaz n limitele admise , apele uzate sunt dirijate n totalitate ntr-unul din compartimentele bazinului de retenie, stvilarul canalului de evacure C fiind nchis. Dup revenirea parametrilor n limite normale, apa reinut va fi evacuat n emisar. 3. Funcionare cu retenie parial: Dac ncrcarea cu poluani a efluentului este puin mai mare dect limita maxim admis, o parte din debitul de ap uzat va fi dirijat ntr-unul din compartimentele bazinului final de retenieomogenizare. 9.2.3. Capaciti de depozitare a reziduurilor Iaz-batal vechi Nu mai este utilizat n flux din anul 2007; la ora actual este donat Primriei Municipiului Tg.Mure: Caracteristicile constructive ale iazului sunt: Are o suprafa de S = 30 ha. Este amplasat pe malul drept al rului Mure i a avut rolul de rcire a apelor uzate calde provenite din procesul tehnologic de fabricaie a ngrmintelor complexe ( NPK) ct i de stocare a suspensiilor transportate i a srurilor insolubile. Titularul activitii/operator este obligat s ia msurile necesare pentru conformarea n ceea ce privete nchiderea iazului batal de 30 ha, n conformitate cu legislaia n vigoare care transpune Directivele U.E. Iaz batal nou Iazul batal nou este amplasat pe malul stng al rului Mure i a fost dat n folosin n anul 2004. Are o suprafa S = 2,5 ha. Soluiile constructive aplicate la execuia batalului au fost: - s-a executat prin sptur pn la nivelul stratului de argil marnoas ( 294,5 mdMN) peste care este un strat de egalizare de argil de grosime h= 20 cm; - peste acest strat s-a aezat un strat de geomembran impermeabil ( HDPE de h = 1,5 mm grosime); - pentru protejarea zonei de amplasare a iazului, s-a realizat un ecran perimetral din noroi bentonitic autontritor, de la nivelul apelor freatice pn la stratul de argil; - taluzul interior al iazului este protejat cu folie HDPE peste care este aezat un strat de balast de 40 cm grosime; - apele pluviale sunt colectate de o reea de rigole situat la baza a trei laturi ale batalului i sunt dirijate n reeaua de canalizare existent pe platform; Iazul are rol de rcire a apelor calde i agresive rezultate din cadrul seciei NPK i repomparea lor ctre consumatori. Este prevzut s funcioneze n 2 moduri: a. apa pompat de la iazul batal de 30 ha este descrcat n batalul nou S = 2,5 ha; b. apa cald agresiv din secia NPK este trimis integral n batalul nou, este rcit i apoi este pompat ctre consumatori (NPK)-circuit nchis;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
65

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Caracteristicile constructive ale iazului sunt: - volum de depozitare : 105 mii mc; - suprafa iaz - 2,5 ha; - cot coronamet : + 302,7 mdMN - adncime maxim : 7,55 m; - dimensiuni: 250x85 m; - pant taluz: 1:3 n zona amplasamentului iazului exist 2 foraje de control-observaie. Din iaz nu se evacueaz ape uzate n rul Mure. Traversri cursuri de ap: Conductele de transport ap de iaz supratraverseaz rul Mure i digul de aprare (mal stng). Cot coronament dig : 301,3 mdM. Conductele sunt amplasate pe estacade din beton. Stlpii de susinere sunt amplasai la cca. 10 m distan unul de altul. n prezent este activ doar conducta de retur prin care se transport ap uzat din iazul batal de S = 30 ha spre instalaia de evaporare din cadrul NPK n zona traversrii rului Mure cu conductele de hidrotranport cota inferioar a conductelor s-a proiectat la cota 304,1 mdMN, fa de nivelul de 1% al rului respectiv 299,28 mdMN. Foraje de control ale apelor subterane: Pentru urmrirea calitii apelor subterane i a influenei infiltraiilor asupra acestora, au fost executate foraje de monitorizare astfel: - n jurul iazului (batalului) de suprafa S = 30 ha, sau executat 25 foraje de control din care sunt active 12 foraje; - n zona iazului batal nou S = 2,5 ha s-au executat 2 forajede control. 9.2.4. Msuri obligatorii Titularul activitii/operator are urmtoarele obligaii : 9.2.4.1.S exploateze construciile i instalaiile de captare, aduciune, folosire, epurare i evacuare a apelor uzate, precum i dispozitivele de msurare a debitelor i volumelor de ap, n conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, care face parte integrant din documentaia tehnica pentru fundamentarea autorizatiei; 9.2.4.2.S intretin constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, evacuare si epurare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa si implicit de evacuare a substantelor poluante ; 9.2.4.3.S determine prin msurtori datele tehnice privind folosirea, epurarea i evacuarea apei, s organizeze i s ntrein evidena acestora i s transmit datele respective autoritilor de gospodrire a apelor conform prevederilor legale; 9.2.4.4.n cazul n care, n urma unor incidente tehnice, valorile parametrilor poluanilor n efluent ajung la valori care ar putea cauza o poluare major a emisarului (ru Mure), titularul activitii are urmtoarele obligaii: - s realizeze imediat o investigaie pentru a identifica i izola sursa de contaminare; - s ia msuri pentru prevenirea extinderii contaminrii i s minimizeze efectele oricrei contaminri asupra mediului, ct mai curnd posibil; 9.2.4.5.Sa solicite anual necesarul de apa si sa incheie anual abonamentul pentru pentru utilizarea resursei de apa in vederea asigurarii functionarii folosintei;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
66

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.2.4.6.Sa plateasca contributia de gospodarire a apelor la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apa; 9.2.4.7.In cazul modificarii proceselor tehnologice, schimbarii materiilor prime folosite sau alte tehnologii ce pot conduce la modificarea parametrilor cantitativi si calitativi reglementati, inclusiv poluanti noi, s anune Administraia Bazinal de Ap Mure a Administratiei Nationale Apele Romane, in vederea reconsiderarii unor noi indicatori de calitate pe efluent ; 9.2.4.8.S efectueze automonitoringul apelor uzate evacuate, n conformitate cu prevederile art.7 din H.G. nr.351/2005, art. 12 din H.G. 352 / 2005. 9.2.4.9.S reactualizeze, ori de cte ori este necesar, Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale; s detina mijloacele i materialele necesare de interventie, operative, in caz de poluare accidentala, (spill sorb, etc ) i s acioneze n conformitate cu prevederile planului menionat mai sus; 9.2.4.10.n cazul provocrii unor poluari in receptor, prin depasirea indicatorilor de calitate autorizati s anune imediat telefonic sau prin alte mijloace (FAX) dispeceratul Administratiei Bazinale de Apa Mures. 9.3. Emisii n sol 9.3.1. Surse posibile de poluare a solului Principalele cauze care pot conduce la prezena poluanilor n sol i subsol sunt: manipularea neglijent a materiilor prime, materialelor i produselor finite; ntreinerea necorespunztoare a conductelor de transport produse lichide n incint; pierderea de produse din instalaii tehnologice i rezervoare datorat accidentelor tehnice i mecanice; scurgeri de produse de la: - rezervoarele de depozitare a produselor lichide (ngrmintele lichide, ulei etc.). Scurgerile pot apare ca urmare a coroziunii sau fisurrii fundului sau virolei rezervoarelor, a coroziunii, fisurrii, neetaneitii anexelor rezervoarelor (pompe, conducte, armturi, fitinguri) i a unor erori de manevrare n controlul i supravegherea rezervoarelor: deversri, manevrri greite. - rampele Auto sau CF de ncrcare/descrcare produse; - instalaiile i staiile locale de preepurare ape uzate; - staiile de pompare ape menajere stocarea n bataluri a apelor acide provenite din procesul tehnologic de fabricaie a ngrmintelor complexe peste capacitatea proiectat; exfiltraii din iazul batal, din bazinul final de omogenizare, din rezervoarele ngropate ale staiilor locale de preepurare ape uzate i din conductele de canalizare a apelor uzate degajarea n aer a gazelor reziduale i a pulberilor provenite din procesele de fabricaie. 9.3.2. Controlul emisiilor pe sol 9.3.2.1. Se vor evita deversrile accidentale de produse care pot polua solul. n cazul n care se produc, se impune eliminarea deversrilor accidentale, prin ndeprtarea urmrilor acestora i restabilirea condiiilor anterioare producerii deversrilor. 9.3.2.2. ncrcrile i descrcrile de materiale, materii prime i auxiliare, deeuri trebuie s aib loc n zone desemnate, protejate mpotriva pierderilor prin scurgeri sau dispersii de pulberi sau mirosuri. n cazul n care n zona depozitelor de materii prime/produse finite exist riscul contaminrii solului, se impune refacerea zonelor betonate sau betonarea anumitor suprafee cu risc. 9.3.2.3. Toate bazinele subterane trebuie etanate i izolate corespunztor, dup caz, pentru a preveni contaminarea solului.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
67

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

9.3.2.4. Titularul activitii/operator are obligaia s dein n depozite/magazii o cantitate corespunztoare de substane absorbante, potrivit pentru controlul oricrei deversri accidentale de produse. 9.3.2.5. Titularul activitii/operator trebuie s realizeze permanent verificarea integritii i remedierea reelei subterane de canalizare. Verificarea integritii reelei de canalizare se va realiza n baza unui program de ntreinere, o dat la 3 ani. 9.3.2.6. Planificarea lucrrilor de ntreinere periodic a instalaiilor de pe platform se face anual, planificarea pe secii va fi transmis ctre ARPM Sibiu ca parte a Raportului Anual de Mediu. 9.3.2.7. Titularul activitii/operator trebuie s realizeze instruirea personalului care execut lucrri de reparaii i ntreinere n vederea evitrii polurii solului. 9.3.2.8. Titularul activitii/operator trebuie s realizeze reducerea aportului de poluani n sol din emisii, prin buna funcionare a instalaiilor de depoluare a aerului, remedierea prompt pentru orice avarie aprut la instalaiile de splare i evacuare a gazelor, prevenind n acest fel o poluare accidental a atmosferei, dar i din depozitarea direct pe sol a unor deeuri. 9.3.2.9. Titularul activitii/operator trebuie s asigure evitarea avariilor prin respectarea proceselor tehnologice, a volumului de material prelucrat, reparaia la timp a utilajelor. 9.4. Managementul mirosului Surse de mirosuri emisii dirijate sau fugitive generate din urmtoarele operaii: - instalaiile tehnologice ; - zona de depozitare materii prime, materiale i produse finite; 9.4.1. Titularul activitii/operatorul se va asigura c toate operaiile de pe amplasament s fie realizate n aa fel nct mirosurile s nu determine o deteriorare semnificativ a calitii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. 9.4.2. Se va urmri prevenirea generrii mirosurilor la surs prin luarea msurilor necesare pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros. 9.4.3. Se va asigura ntreinerea corespunztoare a echipamentelor montate n exteriorul halelor de producie pentru a preveni emisiile de miros n aer.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
68

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1. AER 10.1.1. Limite admisibile la emisii i monitorizarea emisiilor n atmosfer Valorile limit de emisie pentru poluanii specifici activitii desfurate sunt stabilite innd cont de cele mai bune tehnici disponibile aplicabile n domeniu, caracteristicile instalaiei precum i de nivelul calitii aerului nconjurtor la nivel local.
Instalaia Sursa Coordonate puncte de emisie Cod surs Denumirea punctului de msura Reformer primar NOx SO2 2 Coordonate GPS: N 46grd 31min 1.9s E 24grd 30min 32.6s 3 Coordonate GPS: N 46grd 31min 3s E 24grd 30min 33.4s Amoniac IV Co de dispersie 4 Coordonate GPS: N 46grd 31min 10.9s E 24grd 30min 39s 101B 103 E 103 B Prenclzire gaz tehnologic Pulberi Parametrul Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare pn la 31.12.2015 450 mg/Nmc 35 mg/Nmc 5 mg/Nmc Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 01.01.2016 230 mg/Nmc 0,32 kg/tNH3 35 mg/Nmc 5 mg/Nmc Medii zilnice 3% coninut de oxigen (% volum) Timp de mediere Observaii

Amoniac III

Co de dispersie

1 Coordonate GPS: N 46grd 31min 2.3s E 24grd 30min 32.4s

101 B

Medii zilnice

3% coninut de oxigen (% volum)

Co de dispersie

Evacuare

Coloan stripare condens proces Reformer primar

NH3 de

pn la 31.12.2015 30 mg/Nmc

01.01.2016 Dup realizarea msurii 2.13. din planul de aciuni se elimin sursa 01.01.2016 230 mg/Nmc 0,32 kg/tNH3

Medii zilnice

3% coninut de oxigen (% volum)

pn la 31.12.2015 NOx 450 mg/Nmc

Medii zilnice

3% coninut de oxigen (% volum)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
69

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Sursa

Coordonate puncte de emisie

Cod surs

Denumirea punctului de msura Prenclzire gaz tehnologic

Parametrul

Co de dispersie

5 Coordonate GPS: N 46grd 31min 11.2s E 24grd 30min 39.3s 6 Coordonate GPS: N 46grd 31min 12.4s E 24grd 30min 37.7s

103 B

SO2 Pulberi

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 35 mg/Nmc 5 mg/Nmc

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 35 mg/Nmc 5 mg/Nmc

Timp de mediere

Observaii

Medii zilnice

3% coninut de oxigen (% volum)

Evacuare

103 E

Coloan stripare condens proces

de de

NH3

pn la 31.12.2015 30 mg/Nmc

01.01.2016 Dup realizarea msurii 2.13. din planul de aciuni se elimin sursa 01.01.2016 90 ppmv (184,5 mg/Nmc) 5 mg/Nmc 01.01.2016 90 ppmv (184,5 mg/Nmc) 5 mg/Nmc 01.01.2016 90 ppmv (184,5 mg/Nmc) 5 mg/Nmc

Medii zilnice

3% coninut de oxigen (% volum)

Acid azotic II

Duz de evacuare

7 Coordonate GPS: N 46grd 30min 43.5s E 24grd 30min 27.7s 8 Coordonate GPS: N 46grd 30min 55.6s E 24grd 30min 25.8s 9 Coordonate GPS: N 46grd 31min 54.4s E 24grd 30min 6.5s

27

Turn de evacuare gaze reziduale

NOx NH3

pn la 31.12.2015 500 mg/Nmc 5 mg/Nmc pn la 31.12.2015 500 mg/Nmc 5 mg/Nmc pn la 31.12.2015 500 mg/Nmc 5 mg/Nmc

Medie orar Medie zilnic Medie orar Medie zilnic Medie orar Medie zilnic

Acid azotic III

Duz de evacuare

LO1

Turn de evacuare gaze reziduale

NOx

NH3 TO1 Turn de evacuare gaze reziduale NOx

Acid azotic IV

Duz de evacuare

NH3

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
70

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Sursa

Coordonate puncte de emisie

Cod surs

Denumirea punctului de msura Turnuri de granulare (10 couri) M 1004, M 1005, M 1006, M 1007, M 1008, M 1009, M1010, M 1011, M 1012, M 1013 Evacuare gaze dup scruber

Parametrul

Azotat de amoniu I+II

Co de dispersie

10 Coordonate GPS: N 46grd 30min 56.9s E 24grd 30min 26.5s

Co de dispersie

11 Coordonate GPS: N 46grd 30min 56.7s E 24grd 30min 26.7s

M 1004 M1005 M 1006 M 1007 M 1008 M 1009 M 1010 M 1011 M 1012 M 1013 M 3201

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 31.12.2015 30 100

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 01.01.2016 30 50

Timp de mediere

Observaii

Corelat cu masura 2.1. din planul de actiuni Medii zilnice

NH3 pulberi

NH3 pulberi

30 50

Medii zilnice

Corelat cum asura 2.2. din planul de actiuni incepnd cu trim. II 2013 se va reduce debitul de gaze de la scruber cu pn la 50%,

Azotat de amoniu III

Co de dispersie

12 Coordonate GPS: N 46grd 30min 56.5s E 24grd 30min 24.2s

V 1201

Turn de granulare

NH3

30

Medii

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
71

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Sursa

Coordonate puncte de emisie

Cod surs

Denumirea punctului de msura Evacuare fluidizat pat

Parametrul

Co de dispersie

ngrminte lichide URAN

evacuare

13 Coordonate GPS: N 46grd 30min 57.1s E 24grd 30min 24.7s 14 Coordonate GPS: N 46grd 30min 58.1s E 24grd 30min 26.2s 15 Coordonate GPS: N 46grd 31min 0.8s E 24grd 30min 27.8s 16/1,16/2 Coordonate GPS: N 46grd 31min 1.8/3.7s E 24grd 30min 29.6/28.8s

KO305

pulberi

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 50

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare

Timp de mediere

Observaii

zilnice

LV4+L V5

Vas URAN + vas uree (evacuare comun)

Medii zilnice NH3 30

Uree

Couri de dispersie

401 A, B,C,D,E ,F

Turn granulare couri)

de (6 NH3 pulberi

pn la 31.12.2014 30 100 pn la 31.03.2013 NH3 350 perioada 01.04.201331.12.2014 NH3 150

01.01.2015 30 50 01.01.2015 30 Medie orar Medii orare

Valoarea limit la emisie intr n vigoare ncepnd cu 01.07.2012, dup finalizarea integrala a msurii 2.6. din planul de aciuni Corelat cu masura 2.3. din planul de actiuni

Co de dispersie

2C 0502 M

Coloana de absorbtie (cumulat mai multe surse de emisie)

Corelat cu msurile 2.4 i 2.5. din planul de actiuni

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
72

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Sursa

Coordonate puncte de emisie

Cod surs

Denumirea punctului de msura Hala de fabricaie Refulare ventilator filtre CN Turn de granulare co comun de evacuare a gazelor provenite de la: splare gaze cu F- i NOx (1309), splare gaze cu NH3 (1310), aspiraie vase (V1320) Hala de fabricaie Aspiraie de la filtrele de CaCO3 Turnuri de granulare

Parametrul

NPK

Evacuare ventilaie

19 Coordonate GPS: N 46grd 30min 47s E 24grd 30min 8.5s 20 Coordonate GPS: N 46grd 30min 50.2s E 24grd 30min 5.1s

1301 A, B,C,D,E ,F 2401 Cos comun

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare pn la 31.12.2015 500 31.12.2013 500 5 50

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 01.01.2016 425 01.01.2014 425 5 30

Timp de mediere

Observaii

Medie zilnic

NOx

Co de dispersie

NOx FNH3

Medii orare

Corelat cu masurile 2.8., 2.9, 2.10 si 2.12. din planul de actiuni

Evacuare

Evacuare (10 ventilatoar e)

22 Coordonate GPS: N 46grd 30min 50.3s E 24grd 30min 5,3s 25 Coordonate GPS: N 46grd 30min 48s E 24grd 30min 4.3s

1327/ V0

pn la 31.12.2013 Pulberi NH3 50 50 pn 2015 Pulberi NH3 50 30 la 30.06.

01.01.2014 25 30 01.07.2015 25 30

Medii zilnice

Corelat cu masura 2.11. din planul de actiuni Corelat cu masura 2.7 din planul de actiuni

1A-10A

Medii zilnice

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
73

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Sursa

Coordonate puncte de emisie

Cod surs

Denumirea punctului de msura Uscare KCl Aspiraie usctor

Parametrul

29 Coordonate GPS: N 46grd 30min 44.9s E 24grd 30min 5.5s 30 Coordonate GPS: N 46grd 30min 44.7s E 24grd 30min 7.9s 31 Coordonate GPS: N 46grd 30min 45.6s E 24grd 30min 5.4s 31 bis Coordonate GPS: N 46grd 30min 44.7s E 24grd 30min 7.9s 32 Coordonate GPS: N 46grd 31min 5.7s E 24grd 30min 24.5s

1317 sau 1322

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare pn la 31.12.2015 50

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 01.01.2016 25

Timp de mediere

Observaii

Medie zilnic

Pulberi

1324

Uscare KCl Desprfuire general Uscare CaCO3 Splare gaze

pn la 31.12.2015 Pulberi 50 pn la 31.12.2015 Pulberi 50

01.01.2016 25 01.01.2016 25

Medie zilnic

Evacuare

V14A +V14B

Medie zilnic

NPK

Co de dispersie

BO4

Melamin

Co de dispersie

B1+B2 in B4

Staia de ape fosfo amoniacale Evacuare n atmosfer nclzire sruri topite n cuptor (B1) Cuptor agent termic Dowtherm (B2) (co comun)

NH3

30

Medie zilnic

Pulberi SO2 NOx

5 35 350

Medii zilnice

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
74

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Sursa

Coordonate puncte de emisie

Cod surs

Denumirea punctului de msura Uscare melamin, filtrare

Parametrul

Co de dispersie

33 Coordonate GPS: N 46grd 31min 6.2s E 24grd 30min 27s 34 Coordonate GPS: N 46grd 31min 6.4s E 24grd 30min 27.4s 35 Coordonate GPS: N 46grd 31min 6.1s E 24grd 30min 25.8s 43 Coordonate GPS: N 46grd 30min 39s E 24grd 30min 23s 44 Coordonate GPS: N 46grd 30min 40s E 24grd 30min 25s

M 500+ F4000

Pulberi

Valoare limit la Valoare limit emisie/ la emisie/ Data intrrii n Data intrrii n vigoare vigoare 50

Timp de mediere

Observaii

Medie zilnic

Evacuare

P20+P2 5

Buncr melamin

pulberi

50

Medie zilnic

Co de dispersie

PE2

Ejector faza de concentrare topitur uree

NH3

30

Medii zilnice

CET I

Co de dispersie

A1

Cazan 1 CR 5 18,5 MW

Pulberi SO2 NOx CO Pulberi SO2 NOx CO

5 35 350 100 5 35 350 100

Medii zilnice

3% coninut de oxigen (% volum) 3% coninut de oxigen (% volum)

Co de dispersie

A2

Cazan 2 CR 12 A 46,2 MW

Medii zilnice

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
75

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Instalaia

Sursa

Coordonate puncte de emisie

Cod surs

Denumirea punctului de msura Cazan 3 CR 12 A 46,2 MW

Parametrul

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare 5 35 350 100 5 35 350 100 5 35 350 100 5 35 350 100 5 35 350 100 5 35 350 100

Valoare limit la emisie/ Data intrrii n vigoare

Timp de mediere

Observaii

Co de dispersie

45 Coordonate GPS: N 46grd 30min 41s E 24grd 30min 24s 46 Coordonate GPS: N 46grd 30min 59.9s E 24grd 30min 2s 47 Coordonate GPS: N 46grd 30min 59.8s E 24grd 30min 1.9s 48 Coordonate GPS: N 46grd 30min 59.7s E 24grd 30min 1.8s 49 Coordonate GPS: N 46grd 30min 59.6s E 24grd 30min 1.7s 50 Coordonate GPS: N 46grd 30min 59.5s E 24grd 30min 1.6s

A3

Pulberi SO2 NOx CO Pulberi SO2 NOx CO Pulberi SO2 NOx CO Pulberi SO2 NOx CO Pulberi SO2 NOx CO Pulberi SO2 NOx CO

Medii zilnice

3% coninut de oxigen (% volum) 3% coninut de oxigen (% volum) 3% coninut de oxigen (% volum) 3% coninut de oxigen (% volum) 3% coninut de oxigen (% volum) 3% coninut de oxigen (% volum)

CET II

Co de dispersie

A4

Cazan 1 CR 12B 46,2 MW Cazan 2 CR 12B 46,2 MW Cazan 3 CR 12B 46,2 MW Cazan 4 CR 12B 46,2 MW Cazan 5 CR 12B 46,2 MW

Medii zilnice

Co de dispersie

A5

Medii zilnice

Co de dispersie

A6

Medii zilnice

Co de dispersie

A7

Medii zilnice

Co de dispersie

A8

Medii zilnice

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
76

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Not 1. Valorile limit la emisie pentru aer se consider respectate dac n decursul unui an calendaristic pentru msurtorile discontinue - se respect valorile limit impuse. Pentru msurtorile discontinue: valorile medii zilnice se determin prin media valorilor orare determinate prin cel puin 3 exerciii de msurare/zi, n timpul de lucru efectiv (excluznd perioadele de pornire i oprire). 2. Valorile limit la emisie pentru msuratorile continue se consider respectate dac n decursul unui an calendaristic: nici una din valorile medii zilnice nu depete limita impus, cu excepia perioadelor de pornire-oprire ale instalaiilor; - 97 % din totalul mediilor orare nu depesc de 1,2 ori valoarea limit; - nici una din valorile medii orare nu depete dublul valorii limit; 3. Valorile limit de emisie de la centrala termic se raporteaz la un coninut n oxigen al efluenilor gazoi de 3% vol. i condiiile standard T = 273 K si p = 101,3 kPa, gaze uscate. 4. Rezultatele msurtorilor fcute pentru a verifica respectarea valorilor limit de emisie trebuie raportate la condiii standard: T= 273 K, p=101,3 kPa, gaz uscat. 5. Pornirea sau oprirea instalaiilor va fi notificat n scris autoritilor competente pentru protecia mediului : ARPM Sibiu, APM Mure, CJ Mure al GNM 10.1.2. Nici o emisie n aer nu trebuie s depeasc valoarea limit de emisie stabilit n prezenta autorizaie. Este obligatoriu s nu existe alte emisii n aer, semnificative pentru mediu, cu excepia celor acceptate legal. 10.1.3. Toate echipamentele de reducere, control i monitorizare trebuie calibrate i ntreinute, conform standardelor n vigoare i a regulamentelor interne. 10.1.4. Toate rezultatele msurtorilor trebuie nregistrate, prelucrate i prezentate ntr-o form adecvat pentru a permite autoritilor competente pentru protecia mediului s verifice conformitatea cu condiiile de funcionare autorizate i valorile limit de emisie stabilite. 10.1.5. Respectarea dispoziiilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor este obligatorie. 10.1.6. Titularul de activitate are urmtoarele atribuii i responsabiliti: - aplic i respect dispoziiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor; - anun, de ndat, ARPM Sibiu, APM Mure i Comisariatul Judeean Mure al GNM la producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc; - particip la elaborarea planurilor de calitate a aerului i a planurilor de aciune pe termen scurt; - aplic msurile de reducere a emisiilor de poluani n aer, cuprinse n planurile de calitate a aerului; - la declanarea de ctre autoritatea public teritorial pentru protecia mediului a planului de aciune pe termen scurt, ia msuri urgente i eficace de reducere a emisiilor de poluani n aer n conformitate cu planul, astfel nct concentraia acestora n aerul nconjurtor s fie redus pn la atingerea nivelului valorii-limit, inclusiv prin oprirea temporar a activitii, dac este cazul; - monitorizeaz emisiile de poluani n aerul nconjurtor i transmite rezultatele autoritilor competente pentru protecia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaie; -

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
77

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

transmite autoritii publice teritoriale pentru protecia mediului toate informaiile solicitate n vederea realizrii inventarelor de emisii, n conformitate cu metodologia recomandat de Comisia European i de Agenia European de Mediu; - asigur puncte de prelevare i control al emisiilor de poluani n aer, n conformitate cu prevederile prezentei autorizaii; - informeaz autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului n cazul nregistrrii depirii valorilor-limit de emisie impuse prin actele de reglementare. 10.1.7. n cazul depirii valorilor-limit de emisie pentru unul sau mai muli poluani, autoritatea competent decide s ia toate msurile necesare pentru nlturarea cauzelor i consecinelor asupra calitii aerului nconjurtor ale acestor depiri, inclusiv ntreruperea temporar a activitii instalaiei care a generat aceast situaie. 10.1.8. Imisii 10.1.8.1. SA AZOMURES SA va exploata instalaiile innd seama de condiiile de dispersie a noxelor n atmosfer, astfel nct emisiile din instalaie s asigure respectarea valorilor limit ale poluanilor specifici n imisie conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului nconjurtor i dispoziiile STAS 12574/87. 10.1.8.2. Concentraii maxim admise pentru amoniac n aerul nconjurtor Substana CMA conform STAS CMA conform 12574/87 Metoda de analiz poluant 12574/87 la 30 min zilnic (mg/mc) (mg/mc) NH3 0,3 0,1 STAS 10812/76 Puritatea aerului determinarea amoniacului

10.1.8.3. SC AZOMURES SA va ncheia un contract de prestri sevicii-furnizare de date meteo, cu instituiile abilitate termen 24.02.2012. 10.1.8.4. n cazul apariiei condiiilor meteorologice defavorabile dispersiei noxelor n atmosfer, pentru a se evita creterea concentraiei de amoniac n zonele locuite, SC AZOMURES SA are obligaia aplicrii procedurii operaionale privind modul de aciune n instalaii, n cazul unor condiii meteo defavorabile dispersiei noxelor n atmosfer aa dup cum sunt stipulate la pct. 17. din prezenta autorizaie. 10.1.8.5. Titularul/operatorul activitii are obligaia monitorizrii imisiilor de amoniac n urmtoarele puncte: - sat Cristeti (la Punctul termic) lat. N 46 grd, 30 min, 0.68s, long. E24grd 29min 31.2s - cartier Mureeni (Liceul de chimie) lat. N 46 grd 31min 0.47s i long. E 24 grd. 31 min 23.8s 10.2. APA Se vor respecta indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate prevzui n autorizaia de gospodrire a apelor nr. 255 din 31.10.2011, emis de Administraia Naional Apele Romne Bucureti.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
78

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

n conformitate cu prevederile normativului privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor industriale i oreneti la evacuarea n receptorii naturali i n reele de canalizare/staii de epurare H.G. 188/2002 cu modificrile i completrile ulterioare, valorile substanelor poluante nu vor depi urmtoarele limite: Categoria apei Ape uzate fecaloid menajere evacuate n canalizarea oraului Tg. Mure Ape uzate tehnologice epurate i ape pluviale evacuate n rul Mure Indicatori de calitate Valori admise Frecvena de monitorizare Cea impus de operatorul canalizrii/staiei de epurare On line i zilnic prob medie zilnic zilnic-prob medie zilnic On line i zilnicprob medie zilnic Sptmnal, din prob medie zilnic On line i zilnic prob medie zilnic zilnic-prob medie zilnic Punct de recoltare al probei Stabilite prin contractul cu S.C. Compania Aquaserv S.A. Din colectorul final de evacuare C evacuare n ru Mure

Conform contractului ncheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg.Mure

pH Suspensii totale Amoniu (NH4+) Reziduu filtrat la 1050C NO3-(azotai) NO2- (azotii) Azot total Fosfor total (P) Fluoruri CBO5 CCO-Cr Cloruri Sulfai Substane extractibile Produse petroliere Uree

6,5-8,5 200,0 mg/l 30,0 mg/l 2000 mg/l 120,0 mg/l* 2,0 mg/l 58,0 mg/l*

zilnic-prob medie zilnic 2,0 mg/l zilnic-prob medie zilnic 5,0 mg/l zilnic-prob medie zilnic 25,0 mg/l lunar, din prob medie zilnic 125,0 mg/l lunar, din prob medie zilnic 500,0 mg/l On line 600,0 mg/l Sptmnal, din prob medie zilnic 20,0 mg/l trimestrial, din prob medie zilnic 5,0 mg/l Semestrial, din prob medie zilnic On line i zilnic prob medie zilnic

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
79

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

* Valorile marcate sunt valabile pn la data de 01.09.2012 conform adresei nr. 4509/VNP/02.09.2011 prin care s-a aprobat depirea de la limitele de ncrcare cu poluani pentru apele uzate epurate evacuate n receptorul natural rul Mure; Indicatorii de calitate pentru care nu s-au nominalizat valori limit de autorizare, nu vor depi limitele de evacuare impuse de HG nr. 352/ 2005- NTPA 001. n plus, se vor determina nainte de evacuarea n efluent, n conformitate cu prevederile H.G. 351/2005 cu modificrile i completrile ulterioare, urmtoarele substane prioritare i prioritarpericuloase: Categoria apei Ape uzate tehnologice epurate i ape pluviale evacuate n rul Mure Indicatori de calitate Arsen Substan cuprins n lista II (H.G. 351/2005) Cupru Substan cuprins n lista II (H.G. 351/2005) Cadmiu Substan cuprins n lista I (H.G. 351/2005) Mercur Substan cuprins n lista I (H.G. 351/2005) Plumb Substan cuprins n lista II (H.G. 351/2005) 1,2 dicloretan Substan cuprins n lista I (H.G. 351/2005) Triclorbenzen Substan cuprins n lista I (H.G. 351/2005) Valori admise 0,1 mg/l 0,1 mg/l 0,2 mg/l 0,05 mg/l 0,2 mg/l 2,0 mg/l 0,05 mg/l Frecvena de monitorizare zilnic-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic Punct de recoltare al probei Din colectorul final de evacuare C evacuare n ru Mure

Foraje de control ale apelor subterane Categoria apei Apa subteran Indicatori de calitate pH Flour Amoniu ( NH4+) Azotai ( NO3-) Azotii ( NO2-) Fosfai (PO43-) Frecvena de monitorizare ** trimestrial, din prob momentan (4 probe/an) Punct de recoltare al probei Din cele 12 foraje de control active din zona batalului vechi (30 ha) i din cele 2 foraje amplasate n zona iazului nou (2,5 ha)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
80

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Fier total ionic (Fe2++Fe3+) Reziduu fix Mangan Cupru Plumb Cadmiu Calciu Cloruri Sulfai Uree Arsen Suspensii totale ( MTS)

anual, din prob momentan Din cele 12 foraje de control active din zona batalului vechi (30 ha) i din cele 2 foraje amplasate n zona iazului nou (2,5 ha)

**dup finalizarea lucrrilor de nchidere a batalului vechi S=30ha, indicatorii i freceventa de monitorizare vor fi stabilii prin Autorizaia de monitorizare postnchidere avnd la baz prevederile Avizului de gospodrire a apelor nr. 273/29.10.2010 emis pentruLucrri de nchidereecologizare a iazului batal S=30 ha de la SC AZOMURE SA Tg.Mure Revizuirea limitelor de emisie de ctre autoritatea de gospodrirea apelor, operatorul staiei de epurare va conduce la modificarea limitelor precizate n autorizaia integrat de mediu, conform prevederilor O.U.G. 195/2005 privind protecia mediului. 10.2.4. Nici o emisie nu trebuie s depeasc valorile limit de emisie stabilite n Autorizaia de gospodrire a apelor nr. 255/2011. Este interzis existena altor emisii n ap, semnificative pentru mediu. 10.2.5. Operatorul trebuie s ia toate msurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluani n ap. Se interzic deversrile neautorizate a oricror substane poluante pe sol, n apele de suprafa sau freatice. 10.2.6. Titularul activitii are obligaia s dein planul de amplasament n care sunt prevzute toate construciile i conductele subterane. 10.2.7. n cazul provocrii unor poluri n receptor, prin depirea indicatorilor de calitate autorizai, operatorul trebuie s anune imediat telefonic sau prin alte mijloace (fax) dispeceratul Administraia Bazinal de Ap Mure i Comisariatul Judeean Mure al Grzii Naionale de Mediu. 10.3.Zgomot i vibraii Receptori: unitile industriale din vecintate Surse generatoare de zgomot: - funcionarea agregatelor, mainilor, utilajelor n procesele de producie; - compresoare i ventilatoare; - turbogeneratoare; - pompe, dozatoare Aciuni ntreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot: - amplasarea utilajelor n hale, dup caz; - n hale sunt fcute lucrri de nsonorizare a pereilor laterali i a plafoanelor, iar personalul este dotat cu dispozitive individuale de protecie; - msuri de ntreinere a utilajelor (schimbarea pieselor uzate) n cel mai scurt timp posibil;

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
81

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

la seciile care au turbocompresoare sau compresoare, sunt amenajate tablouri de comand pentru supraveghere, n cabine fonice, iar personalul de intervenie poart cti antifoane. 10.3.1. Valoarea admis a zgomotului echivalent continuu la limita incintei industriale conform STAS 10009/88: 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB. 10.3.2. Activitile de pe amplasament nu trebuie s produc zgomote care depesc limitele de presiune (Leq), prevzute de STAS 10009/88, de 50 dB (A), Cz 45, n timpul zilei i 40 dB (A), Cz 35, n timpul nopii, conform O.M.S. 563/97, n afara amplasamentului, n locaii sensibile, zone rezideniale, de recreere, coli i spitale, cu excepia cazului n care zgomotul de fond depete aceste valori. Instalaia autorizat nu trebuie s contribuie, n nici un caz, la creterea valorii zgomotului de fond. 10.3.3. Msurtorile i calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectnd prevederile STAS 6161/1-89, STAS 6156-86 i STAS 6161/3-82. 10.3.4. Se va asigura ntreinerea corespunztoare a echipamentelor montate n exteriorul halelor de producie pentru a preveni creterea nivelului de zgomot ambiental. 10.3.5. Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai n timpul zilei, cu avertizarea populaiei din localitile vecine. 10.3.6 Titularul activitii va realiza msurtori de zgomot n patru puncte: - punctul nr. 1 (poarta de acces nr.1); - punctul nr.18 (ctre secia NPK); - punctul nr.11 (ctre instalaia Acid Azotic II) - punctul nr.27 (poarta de acces nr.6). Frecvena de monitorizare va fi trimestrial. 10.3.7. Pentru reducerea nivelului de zgomot la anumite surse, pn la sfritul anului 2012 titularul de activitate va realiza urmtoarele msuri: - Montare amortizoare de zgomot la instalaia de Acid Azotic II, n punctele: eapate abur 40, aerisire abur 40, i evacuarea gazelor reziduale prin by-pass-ul turbinei de expansie. - Cldire de antifonare a turbosuflantelor de transport pneumatic din instalaia Melamin. 10.4. SOL Titularul activitii/operator va realiza analize asupra solului, n puncte stabilite n cadrul raportului de amplasament. Valorile msurate ale indicatorilor de calitate vor fi prezentate comparativ cu datele din 2007. Valorile de referin pentru urme de elemente chimice n sol sunt exprimate n mg/kg substan uscat. Metodele de analiz sunt cele corespunztoare standardelor n vigoare. Se vor respecta prevederile O.M. 756/1997, pentru tipul de folosin pentru soluri mai puin sensibile. Rezultatele msuratorilor vor fi incluse n Raportul Anual de Mediu. Indicatori de calitate Valori msurate conform Raportului de amplasament Prag de alert/tipuri de folosine (mg/kg substan uscat) Prag de intervenie/tipuri de folosine (mg/kg substan uscat)

Sensibile

Mai puin sensibile

Sensibile

Mai puin sensibile

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
82

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Sulfai Arsen (As) Cadmiu Cupru Nichel Zinc

31,61 379,83 0,1 4,2/6,3 72/2 60/4,7 225/215

2.000 15 3 100 75 300

5.000 25 5 250 200 700

10.000 25 5 200 150 600

50.000 50 10 500 500 1500

Puncte de prelevare, conform Raportului de Amplasament, marcate pe planul de situaie: S1 mijloc NV n dreptul tancului de amoniac S2 mijloc SV splare vagoane NPK S3 mijloc NE n dreptul Amoniac III S4 mijloc SE n dreptul Acid II S5 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Mure) S6 perimetru iaz batal 30 ha (col S spre Mure) S7 perimetru iaz batal 30 ha (col treime stnga NV) S8 perimetru iaz batal 30 ha (col mijloc SV) S9 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Nazna) S10 mijloc dig iaz nou spre bazinele de omogenizare - retenie S11 mijloc dig iaz nou spre Mure S12 zon instalaie Amoniac II S13 zona tancului de amoniac S14 zona NPK S15 zona instalaiei Acid II Valorile nscrise n tabelul de mai sus constituie valori de referin msurate. 10.5. Radioactivitate Se vor respecta autorizaiile CNCAN pentru desfurarea de activiti n domeniul nuclear nr. IO 119/2010, SM 266/2011, DC 653/2011, VI 201/2009 i altele obinute ulterior. 10.5.1. Titularul autorizaiei are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru asigurarea i meninerea: - securitii nucleare, proteciei mpotriva radiaiilor ionizate, proteciei fizice, planurilor proprii de intervenie n caz de accident nuclear i asigurrii calitii pentru activitile desfurate sau a surselor asociate acestora; - evidenei stricte a materialelor nucleare i radioactive, precum i a tuturor surselor utilizate sau produse n activitatea proprie; - respectarea limitelor i condiiilor tehnice prevzute n autorizaia emis de CNCAN; - limitarea numai la activitile pentru care a fost autorizat; - dezvoltarea propriului sistem de cerine, regulamente i instruciuni care asigur desfurarea activitilor autorizate fr riscuri inacceptabile de orice natur. 10.5.2. Titularul autorizaiei pentru desfurarea unei activiti nucleare care genereaz sau a generat deeuri radioactive este obligat: AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
83

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

a) s rspund pentru gospodrirea deeurilor radioactive generate de activitatea proprie; b) s suporte cheltuielile aferente colectrii, manipulrii, tratrii, condiionrii i depozitrii temporare sau definitive a acestor deeuri; c) s achite contribuia legal la constituirea surselor financiare pentru gospodrirea i depozitarea definitiv a deeurilor radioactive i a combustibilului nuclear uzat i dezafectarea instalaiilor nucleare. 11. GESTIUNEA DEEURILOR 11.1. Prevederi generale 11.1.1. Titularul/operatorul activitii are obligaia evitrii producerii deeurilor. n cazul n care aceasta nu poate fi evitat, valorificarea deeurilor, iar n caz de imposibilitate tehnic i economic, neutralizarea i eliminarea acestora, evitndu-se sau reducndu-se impactul asupra mediului. Se va realiza un audit privind minimizarea deeurilor la fiecare doi ani. Concluziile acestuia vor fi prezentate autoritii de mediu n cadrul RAM. 11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deeurilor trebuie s se desfoare aa cum s-a precizat la punctul 11.2. din prezenta autorizaie i n conformitate cu legislaia naional n domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deeuri nici pe amplasament, nici n afara amplasamentului, fr a informa n prealabil autoritatea competent pentru protecia mediului i fr acordul scris al acesteia. 11.1.4. Transportul deeurilor Deeurile expediate n afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de ctre ageni economici autorizai, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008. Deeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitii la amplasamentul de recuperare/eliminare fr a afecta n sens negativ mediul i n conformitate cu reglementrile legale n vigoare. 11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deeuri se va realiza cu respectarea strict a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deeurilor. 11.1.6. Titularul de activitate/operatorul are obligaia s desemneze o persoan din rndul angajailor proprii care s urmreasc i s asigure ndeplinirea obligaiilor prevzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor sau s delege aceast obligaie unei tere persoane. Persoanele desemnate trebuie s fie instruite n domeniul gestiunii deeurilor, inclusiv a deeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. 11.1.7. Gestionarea deeurilor trebuie s se realizeze fr a pune n pericol sntatea uman i fr a duna mediului, n special: a) fr a genera riscuri pentru aer, ap, sol, faun sau flor; b) fr a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fr a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 11.1.8. Titularul activitii are obligaia s s colecteze separat cel puin urmtoarele categorii de deeuri: hrtie, metal, plastic i sticl. 11.1.9. Deeurile vor fi colectate i depozitate temporar pe tipuri i categorii, fr a se amesteca. 11.1.10. Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalitilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale n scopul aplicrii colectrii selective. 11.1.11. Abandonarea deeurilor este interzis. 11.1.12. Eliminarea deeurilor n afara spaiilor autorizate n acest scop este interzis.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
84

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

11.1.13. Zonele de depozitare temporar a deeurilor vor fi marcate i semnalizate. Recipienii vor fi inscripionai, verificai periodic, asigurndu-se proceduri pentru containerele avariate. 11.1.15. Deeuri periculoase Titularul activitii are obligaia s efectueze i s dein o caracterizare a deeurilor periculoase generate din propria activitate i a deeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziiei, n scopul determinrii posibilitilor de amestecare, a metodelor de tratare i eliminare a acestora. Productorii/deintorii de deeuri periculoase, precum i operatorii economici autorizai din punctul de vedere al proteciei mediului s desfoare activiti de colectare, transport, stocare, tratare sau valorificare a deeurilor periculoase sunt obligai s colecteze, s transporte i s stocheze separat diferitele categorii de deeuri periculoase, n funcie de proprietile fizico-chimice, de compatibiliti i de natura substanelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deeuri n caz de incendiu, astfel nct s se poat asigura un grad ridicat de protecie a mediului i a sntii populaiei, incluznd asigurarea trasabilitii de la locul de generare la destinaia final. Productorii i deintorii de deeuri periculoase au obligaia s nu amestece diferitele categorii de deeuri periculoase cu alte categorii de deeuri periculoase sau cu alte deeuri, substane ori materiale. Amestecarea include diluarea substanelor periculoase. Productorii de deeuri sunt obligai s se asigure c pe durata efecturii operaiunilor de colectare, transport i stocare a deeurilor periculoase acestea sunt ambalate i etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor, de modificare i de abrogare a directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotrrii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase i ale Hotrrii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor periculoase. Transferul deeurilor periculoase pe teritoriul naional trebuie s fie nsoit de documentul de identificare prevzut n anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006. 11.1.16. Evidena gestiunii deeurilor Titularul activitii/operatorul are obligaia s asigure evidena gestiunii deeurilor pentru fiecare tip de deeu, n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 856/2002, cu completrile ulterioare, i s transmit anual centralizarea gestiunii deeurilor la A.R.P.M. Sibiu. Titularul activitii/operatorul are obligaia s pstreze evidena gestiunii deeurilor cel puin 3 ani. Productorii i deintorii de deeuri persoane juridice trebuie s pstreze buletinele de analiz care caracterizeaz deeurile periculoase generate din propria activitate i s le transmit, la cerere, autoritilor competente pentru protecia mediului. Titularul activitii/operatorul are obligaia s in pentru deeurile periculoase o eviden cronologic a cantitii, naturii, originii i, dup caz, a destinaiei, a frecvenei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum i a operaiunilor prevzute n anexele nr. 2 i 3 din Legea nr. 211/2011i s o pun la dispoziia autoritilor competente, la cererea acestora. 11.1.17. Uleiuri uzate Se vor respecta dispoziiile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. 11.1.18. Deeuri de echipamente electrice i electronice Se vor respecta dispoziiile H.G. nr. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice i electronice i O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru colectarea deeurilor

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
85

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

de echipamente electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea personalului din punctele de colectare. 11.1.19. Baterii i acumulatori i deeuri de baterii i acumulatori Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i acumulatori. 11.1.20. Transferul deeurilor Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deeuri. 11.2. Deeuri produse, colectate, stocate temporar
Denumire deeu Cod deeu conform Catalogului European Deeurilor, O.M. 856/2002 12 01 01 Periculozitate conform anexei nr. 4 din Legea nr. 211/2011 Gestiunea deeurilor Stocare temporar unitate Valorificare n Eliminare

Pilitur i pan feros pan OL, pan inox

Deeuri de la modelarea, tratarea mecanic i fizic a suprafeelor metalice Pilitur i pan neferos pan bronz, pan alam, pan aluminiu Ambalaje de hrtie i carton Baterii i acumulatori uzai cu plumb

12 01 03

Boxe compartimentate pe suprafee betonate, arc MEA Containere metalice Suprafee Betonate, arc MEA

Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate

15 01 01 16 06 01*

H6, H14

Magazii nchise, betonate Containere metalice Suprafee Betonate, magazia electroenergetic Colectare n containere speciale pe categorie de ulei, depozit de ulei uzat Colectare containere n

Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate

Deeu uleiuri minerale hidraulice neclorinate, uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie i de ungere deeu ulei uzat cat. 1 Deeu uleiuri minerale hidraulice

13 02 05*

periculos

Valorificare prin uniti autorizate

13 01 10*

periculos

Valorificare prin uniti

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
86

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Denumire deeu

Cod deeu conform Catalogului European Deeurilor, O.M. 856/2002

Periculozitate conform anexei nr. 4 din Legea nr. 211/2011

Gestiunea deeurilor Stocare temporar unitate Valorificare n Eliminare

neclorinate, uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie i de ungere deeu ulei uzat cat. 1 Catalizatori uzai cu coninut de metale tranziionale sau compui ai metalelor tranziionale, fr alte specificaii Catalizatori uzai nichel 17%, fier, cupru, zinc Catalizatori uzai cu coninut de metale tranziionale sau compui ai metalelor tranziionale, fr alte specificaii Catalizatori uzai pentaoxid de vanadiu Catalizatori uzai cu coninut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platin Deeuri de la obinerea apei pentru uz industrial-rini schimbtoare de ioni saturate sau epuizate Deeuri municipale amestecate Hrtie - fraciuni colectate separat Plastic - fraciuni colectate separat Metal - fraciuni colectate separat

speciale pe categorie de ulei, depozit de ulei uzat 16 08 03 nepericulos Containere metalice, amplasate suprafee betonate, n cadrul seciei Amoniac

autorizate

Valorificare prin uniti autorizate

16 08 02*

periculos

Valorificare Containere prin uniti metalice, autorizate amplasate suprafee betonate, special dedicate acestui scop Magazii speciale, sigilate, n cadrul seciei Acid azotic Colectare la loc de generare, instalaia ARIONEX Containere metalice Containere pe suprafaa betonat Containere pe suprafaa betonat Containere pe suprafaa Se recupereaz integral i se returneaz productorului Eliminare prin uniti autorizate

16 08 01

nepericulos

19 09 05

nepericulos

20 03 01 20 01 01 20 01 39 20 01 40

Nepericulos Nepericulos Nepericulos

Eliminare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
87

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Denumire deeu

Cod deeu conform Catalogului European Deeurilor, O.M. 856/2002 20 01 02


09 01 07

Periculozitate conform anexei nr. 4 din Legea nr. 211/2011 Nepericulos


nepericulos

Gestiunea deeurilor Stocare temporar unitate betonat Containere pe suprafaa betonat Colectare la loc de generare Valorificare n Eliminare

Sticl - fraciuni colectate separat Film sau hrtie fotografic cu coninut de argint sau compui cu argintdeeu filme radiografice i filme gamma Deeuri din construcii i demolri deeu lemn din demolri Deeuri din construcii i demolri deeu plac PAFS Deeuri din construcii i demolri cupru, bronz, alam deeu alam Deeuri din construcii i demolri cabluri deeu cablu, srm cupru Deeuri a cror colectare i eliminare fac obiectul unor msuri speciale privind prevenirea infeciilor deeuri ocrotirea sntii Tuburi fluorescente i alte deeuri cu coninut de mercur deeu lmpi cu vapori de mercur Deeuri de ambalaje de lemn

autorizate Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate

17 02 01

nepericulos

Colectare la loc de generare Colectare la loc de generare Colectare la loc de generare, magazie Electro Colectare la loc de generare, magazie Electro Ambalaje speciale aprobate de Ministerul Sntii

Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate Eliminare prin uniti autorizate

17 02 03

nepericulos

17 04 01

nepericulos

17 04 11

nepericulos

18 01 03*

H9, H6

20 01 21*

periculos

Magazie Electro

Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti

15 01 03

Suprafee Betonate,

arc

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
88

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Denumire deeu

Cod deeu conform Catalogului European Deeurilor, O.M. 856/2002 15 01 02

Periculozitate conform anexei nr. 4 din Legea nr. 211/2011 -

Gestiunea deeurilor Stocare temporar unitate Valorificare n Eliminare

Deeuri de ambalaje de materiale plastice Deeuri ambalaje metalice Absorbani, materiale filtrante, materiale de lustruire, mbrcminte de protecie contaminate cu substane periculoase deeu de material textil contaminat cu substane periculoase Deeu ambalaje contaminate cu produse periculoase Deeuri din procese chimice anorganice cu coninut de arsen deeu soluii cu coninut de trioxid de arsen Deeuri din procese chimice anorganice cu coninut de arsen inele Rashig cu coninut de trioxid de arsen
Deseuri din industria fotografica Developani pe baz de ap i soluii de activare (deeu soluie revelator) Deseuri din industria fotografica - Solutii de fixare

15 01 04

nepericulos

15 02 02*

periculos

ADEX II Magazii special amenajate sau suprafee Betonate, secii Magazii special amenajate sau suprafee betonate, secii Colectare la loc de generare, secii

autorizate Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate Eliminare prin uniti autorizate

15 01 10* 06 04 03*

periculos H6

Suprafee Betonate, secii Soluia este stocat ntr-un bazin betonat, impermeabilizat, securizat, semnalizat, secia Amoniac II Stocate ntr-un fost vas de avarie dezafectat, provenite din instalatia Amoniac II
Locul de generare + magazia de chimicale

Eliminare prin uniti autorizate Eliminare prin uniti autorizate

06 04 03*

H6

Eliminare prin uniti autorizate

09 01 01*

H6

Eliminare prin uniti autorizate

09 01 04*

periculos

Magazii special amenajate magazia de chimicale

Valorificare prin uniti autorizate

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
89

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Denumire deeu

Echipamente electrice i electronice casate, altele dect cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 Echipamente electrice 20 01 36 i electronice casate altele dect cele specificate la 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 - deeu tuburi uzate neon, becuri 08 03 18 Echipamente casate altele dect cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 deeu tonere imprimante
Deseuri tonere imprimante cu continut de substante periculoase tonere cu cerneala

Cod deeu conform Catalogului European Deeurilor, O.M. 856/2002 16 02 14

Periculozitate conform anexei nr. 4 din Legea nr. 211/2011 -

Gestiunea deeurilor Stocare temporar unitate Magazii special amenajate Valorificare n Eliminare

Valorificare prin uniti autorizate

nepericulos

Magazii special amenajate, magazie Electro

Valorificare prin uniti autorizate

nepericulos

Magazii special amenajate

Valorificare prin uniti autorizate

08 03 17*

periculos

Magazia electro

Eliminare prin uniti autorizate

Anvelope uzate

16 01 03

nepericulos

Deeuri nespecificate n alt parte deeu cauciuc Componente demontate din echipamente casate nepericuloase deeu argint, platina din termocuple Substane chimice expirate, altele dect la 16 05 06* - deeu substane chimice de laborator

16 01 99

nepericulos

16 02 16

nepericulos

Magazii special amenajate sau suprafee betonate, magazie aprovizionare Magazii special amenajate sau suprafee betonate Magazii special amenajate

Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate Valorificare prin uniti autorizate

16 05 09

nepericulos

Magazii laboratoare

Valorificare prin uniti autorizate

Eliminare prin uniti autorizate

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
90

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Denumire deeu

Cod deeu conform Catalogului European Deeurilor, O.M. 856/2002

Periculozitate conform anexei nr. 4 din Legea nr. 211/2011

Gestiunea deeurilor Stocare temporar unitate Valorificare n Eliminare

nepericuloase, expirate, namol cu


continut de argint

Substane chimice de laborator constnd din sau coninnd substane periculoase, inclusiv amestecurile de substane de laborator expirate

16 05 06*

periculos

Deeurile sunt depozitate n magazii special amenajate, ambalaje etane, rezistente la coroziune, laborator de ncercare

Eliminare prin uniti autorizate

Deseu cu continut de mercur (mercur metalic) Deseu din constructii si demolarii fier si otel Deseu din constructii si demolarii aluminiu

06 04 04* 17 04 05

periculos nepericulos

17 04 02

nepericulos

Loc de generare + Valorificare magazia de chimicale prin uniti autorizate Colectare la loc Valorificare de generare, stocare prin uniti platforma zona autorizate NPK Colectare la loc Valorificare de generare, stocare prin uniti magazia electro autorizate

Deseuri materiale plastice nespecificate in alta parte (umplutura turn racire) Deseu din constructii si demolarii - Deseuri de azbest

06 10 99

nepericulos

Colectare la loc de generare

Valorificare prin uniti autorizate Eliminare prin uniti autorizate

17 06 05*

periculos

Colectare la loc de generare

Condiii privind stocarea temporar a deeurilor: Deeurile generate vor fi depozitate temporar ntr-un spaiu distinct (betonat, mprejmuit i acoperit) n vederea valorificrii/eliminrii. Deeurile menajere vor fi colectate selectiv i depozitate n containere speciale Deeurile rezultate din procesul de producie se colecteaz separat i fie se recircul n procesul propriu de producie, fie se valorific/elimin prin firme autorizate. Stocarea temporar a acestora se va face n condiii de siguran, n spaii special amenajate n cadrul instalaiei. Uleiurile uzate, vor fi stocate n containere metalice rezistente la ocuri mecanice, nchise, amplasate pe suprafee betonate, acoperite, avnd posibilitatea colectrii eventualelor scurgeri accidentale.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
91

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

12. INTERVENIA RAPID, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE URGEN Unitatea intr sub incidena H.G. 804/2007 privind controlul pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase, conform art. 10. n baza notificrii i solicitrii depuse i nregistrat la Agenia pentru Protecia Mediului Mure i n baza concluziilor evalurii i verificrii Raportului de securitate, titularul de activitate are obligaia respectrii prevederilor legale n vigoare. Raportul de securitate face parte integrant din solicitare. Titularul activitii/operator are obligaia realizrii unui audit al managementului de securitate al amplasamentului o dat la 2 ani. Auditul va fi realizat de experi externi autorizai pe domeniu specific. Titularul trebuie s prezinte metodologia utilizat i rezultatele recomandrilor auditului autoritilor competente pentru protecia mediului i autoritii de protecie civil. 12.1. n conformitate cu H.G. nr. 804/2007, titularul/operatorul activitii n care sunt prezente substane periculoase are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore i pentru a limita consecinele acestora asupra sntii populaiei i asupra calitii mediului, pentru asigurarea unui nivel nalt de protecie, ntr-un mod coerent i eficient. 12.2. Titularul/operatorul activitii va face dovada ctre autoritile competente de control c a luat toate msurile pentru prevenirea pericolelor de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase. 12.3.Titularul/operatorul activitii are obligaia de a informa imediat autoritatea publica teritorial pentru protecia mediului i autoritatea teritorial pentru protecie civil, respectiv Secretariatul de Risc al APM Mure i ISU Mure, n urmtoarele situaii: a) n cazul creterii semnificative a cantitii sau al schimbrii semnificative a naturii ori a strii fizice a substanei periculoase prezente, n raport cu notificarea transmis de operator, ntocmit cu respectarea prevederilor H.G. 804/2007, sau apariia oricrei modificri n procesele n care este utilizat aceast substan periculoas; b) n cazul modificrii unui amplasament sau a unei instalaii care ar putea duce la creterea pericolelor de a provoca un accident major; c) n cazul nchiderii definitive a instalaiei/amplasamentului. 12.4. Titularul activitii va ntiina societile din imediata vecintate, care intr sub incidena efectului Domino, asupra naturii i pericolului global de accident major. Se vor indica locul unde sunt afiate informaiile cu privire la accidentele majore n care sunt implicate substane periculoase. n cazul modificrilor aduse instalaiilor se vor specifica locul unde se pot consulta informaiile asupra consecinelor accidentelor majore. n conformitate cu art. 9 din HG 804/2007 avei urmtoarele obligaii: a) s demonstrai c exist un schimb reciproc adecvat de informaii, astfel nct s fie avute n vedere natura i amploarea pericolului global de accident major; b) s furnizai informaiile necesare ISU n vederea ntocmirii planului de urgen extern; c) s asigurai cooperarea pentru informarea publicului asupra acestor categorii de amplasamente. 12.5. n cazul n care are loc modificarea unei instalaii, unui amplasament, unei uniti de stocare sau unui proces ori modificri ale naturii sau cantitii de substane periculoase utilizate, care ar

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
92

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

putea avea consecine semnificative n cazul producerii unui accident major, titularul/operatorul activitii are obligaia s reexamineze i, unde este necesar, s revizuiasc: - raportul de securitate i s informeze Secretariatul de Risc din APM Mure asupra detaliilor revizuirii nainte de a efectua orice modificare i/sau completare. 12.6. Planul de urgen intern se actualizeaz , revizuiete, testeaz i evalueaz periodic de ctre titularul activitii. Actualizarea planului de urgen intern se realizeaz anual sau ori de cte ori apar modificri. Revizuirea planului de urgen intern se realizeaz la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autoritilor teritoriale de protecie civil, pe baza modificrilor produse n caracteristicile surselor de risc, structura economic a obiectivului, realizarea cooperrii sau n concepia aplicrii planului. Planul de urgen intern va fi testat i evaluat prin exerciii organizate de titularul activitii. Anual se va executa cel puin cte un exerciiu pentru fiecare tip de eveniment n care sunt implicate substane periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substane periculoase. Exerciiile i antrenamentele cu scenarii care presupun efecte n afara amplasamentului se vor organiza i desfura cel putin o dat la 3 ani. Evaluarea planului de urgen intern se realizeaz dup executarea exerciiilor, pe baza concluziilor i rapoartelor prezentate de personalul special angrenat n acest scop. n cadrul procedurii de evaluare se iau n considerare schimbrile care au loc pe amplasament,noile cunotine tehnice precum i noile cunotine privind rspunsul la accidentele majore. 12.7. Msurile prevzute n planurile de urgen se pun n aplicare imediat de ctre operator i, dac este necesar, de ctre ISU, n urmtoarele situaii: a) cnd survine un accident major, sau b) cnd survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, s conduc la un accident major. 12.8. Operatorul amplasamentului furnizeaz, din oficiu, periodic i n forma cea mai adecvat, informaii privind msurile de securitate n exploatare i comportamentul n caz de accident tuturor persoanelor, precum i factorilor de decizie din cadrul unitilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament. 12.9. Titularul/operatorul activitii are obligaia de a pune la dispoziia publicului raportul de securitate. Raportul de securitate se revizuiete cel puin o dat la 5 ani sau la iniiativa operatorului sau la cererea autoritilor competente, dac se justific prin apariia unor noi circumstane n funcionarea amplasamentului sau innd seama de noile tehnologii din domeniul securitii rezultate din analiza accidentelor, a disfuncionalitilor aprute n activitatea de operare, precum i de progresele tiinifice n domeniu. 12.10. n cazul producerii unui accident major, titularul/operatorul activitii are obligaia s informeze n maximum 2 ore autoritile teritoriale pentru protecie civil i autoritile publice teritoriale pentru protecia mediului, cu privire la: a) circumstanele accidentului, substanele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sntii populaiei i mediului i msurile de urgen luate; b) aciuni pe care intenioneaz s le ntreprind pentru atenuarea efectelor pe termen mediu i lung ale accidentului i pentru a preveni repetarea unui astfel de accident; c) actualizri ale informaiilor furnizate, dac investigaiile ulterioare dezvluie elemente suplimentare, care modific informaiile iniiale sau concluziile formulate anterior. 12.11. Titularul/operatorul activitii are obligaia s avertizeze imediat populaia asupra riscurilor de poluare i contaminare a zonelor limitrofe amplasamentului i s intervin cu forele i mijloacele de care dispune pentru protecia populaiei i nlturarea efectelor polurii.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
93

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

12.12. n cazul producerii unui accident major se vor respecta prevederile Ordinului comun al MMGA i MAI nr. 520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore n care sunt implicate substane periculoase. 12.13. Titularul de activitate va institui proceduri n cadrul Sistemului de Management al Securitii n vederea atribuirii unor responsabiliti pentru colectarea, analiza i nregistrarea evenimentelor, monitorizarea performanei proceselor n scopul de a identifica cauzele i posibilele intervenii. 12.14. Secretariatele de risc din cadrul autoritilor de protecie a mediului vor urmri realizarea msurilor dispuse n urma inspeciilor n colaborare cu conducerea obiectivului. n situaiile n care raportul de inspecie specific necesitatea realizrii unor msuri suplimentare sau a unor msuri de remediere, este obligatorie urmrirea realizrii acestor msuri n limitele de timp prevzute n raport. 12.15. Operatorul are obligaia s numeasc la nivelul amplasamentului un responsabil n domeniul managementului securitii, conform art. 22 din HG 804/2007. 12.16. Se vor respecta, pe lng Planul de Urgen intern, urmtoarele programe de msuri sau planuri de aciuni, avizate sau aprobate de ctre autoritile competente: - Plan de alarmare chimic general document intern; - Plan de evacuare n cazul producerii unei situaii de urgen. Operatorul va ntiina autoritatea competent pentru protecia mediului ori de cte ori se vor actualiza, revizui aceste programe de msuri sau planuri de aciune.

13. MONITORIZAREA ACTIVITII 13.1. Prevederi generale privind monitorizarea 13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin dou tipuri de aciuni: - supraveghere din partea organelor abilitate i cu atribuii de control - automonitorizarea 13.1.2. Automonitorizarea este obligaia societii i are urmtoarele componente: - monitorizarea emisiilor i calitii factorilor de mediu - monitorizarea tehnologic/monitorizarea variabilelor de proces - monitorizarea post nchidere. 13.1.3. Automonitoringul emisiilor n faza de exploatare are ca scop verificarea conformrii cu condiiile impuse de autoritile competente. Automonitorizarea emisiilor const n urmrirea poluanilor emii i este obligaia titularului. 13.1.4. Titularul/operatorul autorizaiei trebuie s realizeze prelevrile, analizele, msurtorile, prevzute n prezenta autorizaie. 13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va face de ctre laboratoare care dein acreditarea cerut de legislaia naional. n cazul n care titularul/operatorul activitii realizeaz monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dat pe an va realiza monitorizarea/msurarea emisiilor n paralel cu un laborator acreditat pentru ncercrile prevzute n prezenta autorizaie.Standardele utilizate pentru toate ncercrile, vor fi cele utilizate n U.E. (EN, ISO). 13.1.6. Frecvena, metodele i scopul monitorizrii, prelevrii i analizelor, aa cum sunt prevzute n prezenta autorizaie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritii competente pentru protecie a mediului. 13.1.7. Toate rezultatele msurtorilor trebuie nregistrate, prelucrate i prezentate ntr-o form adecvat pentru a permite autoritrilor competente pentru protecia mediului s verifice conformitatea cu condiiile de funcionare autorizate i valorile limit de emisie stabilite. 13.1.8. Titularul/operatorul de activitate este obligat s informeze cu regularitate autoritatea competent pentru protecia mediului despre rezultatul monitorizrii emisiilor (anual n cadrul AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
94

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

RAM) i n termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afecteaz semnificativ mediul. 13.1.9. Echipamentele de monitorizare i analiz trebuie exploatate, ntreinute i verificate astfel nct monitorizarea s reflecte cu precizie emisiile sau evacurile. Calibrarea acestora se va face conform legislaiei n vigoare. 13.1.10. Titularul/operatorul activitii trebuie s asigure persoanelor mputernicite pentru verificare, inspecie i control accesul sigur i permanent la urmtoarele puncte de prelevare i monitorizare: punctele de prelevare a emisiilor n aer punctele de prelevare a apelor uzate la evacuarea lor n canalizare, evacuare n emisar, foraje de control a apelor subterane zonele de depozitare a deeurilor pe amplasament accesul la orice alte puncte de prelevare i monitorizare cerute de autoritatea de mediu. 13.1.11. Titularul/operatorul are obligaia monitorizrii emisiilor i factorilor de mediu i a raportrii ctre autoritatea competent conform celor precizate n autorizaie. 13.2. Monitorizarea emisiilor n aer Titularul/operatorul activitii are obligaia realizrii trimestriale a unui raport de msurare al emisiilor n aer n vederea respectrii cerinelor prezentei autorizaii.

Instalaia Amoniac III

Sursa

Sursa de emisie

Cod surs 101 B

Parametrul NOx SOx Pulberi CO2* NOx SOx pulberi NH3 NOx SOx Pulberi CO2* NOx SOx pulberi NH3

Timp de mediere Medii zilnice Medii zilnice Medii zilnice Medii zilnice Medii zilnice Medii zilnice Medie orar Medie zilnic

Frecvena de monitorizare Trimestrial

Co de dispersie Reformer primar

Co de dispersie Prenclzire gaz tehnologic Coloan stripare condens de proces Co de dispersie Reformer primar Evacuare

103 B 103E 101B

Trimestrial trimestrial Trimestrial

Amoniac IV

Co de dispersie Prenclzire gaz tehnologic Evacuare Acid azotic II Duz de evacuare Coloan de stripare condens de proces Turn de evacuare gaze reziduale

103B 103E 27

trimestrial trimestrial Continuu trimestrial

NOx NH3

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
95

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia Acid azotic III

Sursa Duz de evacuare Duz de evacuare

Sursa de emisie Turn de evacuare gaze reziduale Turn de evacuare gaze reziduale de (10

Cod surs LO1

Parametrul NOx NH3

Timp de mediere Medie orar Medie zilnic Medie orar Medie zilnic Medii zilnice

Frecvena de monitorizare Continuu trimestrial Continuu trimestrial Semestrial trimestrial

Acid azotic IV

TO1

NOx NH3

Azotat de amoniu I+II

Co de dispersie Turnuri granulare couri)

Co de dispersie Evacuare gaze dup scruber Azotat de amoniu III Co de dispersie Turn de granulare Co de dispersie Evacuare fluidizat Ingrminte lichide UAN Uree Evacuare pat

M 1004 M 1005, M 1006, M 1007, M 1008, M 1009, M 1010, M 1011, M 1012, M 1013 M 3201 V1201 KO305 LV4+LV5

Pulberi NH3

pulberi NH3 pulberi NH3 pulberi NH3 NH3

Medii zilnice Medii zilnice Medii zilnice Medii zilnice Medii orare Medie orara Medie zilnic

Semestrial trimestrial Semestrial trimestrial Semestrial trimestrial trimestrial

Vas URAN + vas uree (evacuare comun) Couri de Turn de dispersie granulare (6 couri) Co de dispersie Scruber spltor Evacuare ventilaie Hala fabricaie Refulare ventilator CN de filtre

401 A, B, C, NH3 D, E, F pulberi 2C 0502M NH3

Continuu Continuu Continuu semestrial

NPK

1301 A, B, C, NOx D, E, F

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
96

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia

Sursa

Sursa de emisie

Cod surs 2401

Parametrul NH3 NOx F-

Timp de mediere Medii orare

Frecvena de monitorizare Continuu Continuu Continuu

NPK

Melamin

CET II

Co de dispersie Turn de comun granulare co comun de evacuare a gazelor provenite de la: splare gaze cu F- i NOx (1309), splare gaze cu NH3 (1310), aspiraie vase (V1320) Evacuare Hala de fabricaie Aspiraie de la filtrele de CaCO3 Evacuare Turnuri de ventilaie granulare Evacuare (10 ventilatoare) Uscare KCl Aspiraie usctor Evacuare Uscare KCl Desprfuire general Co de dispersie Uscare CaCO3 Splare gaze Co de dispersie Staia de ape fosfo-amoniacale - Evacuare n atmosfer Co de dispersie nclzire sruri topite n cuptor (B1) Cuptor agent termic Dowtherm (B2) (co comun) Co de dispersie Uscare melamin, filtrare evacuare Buncr melamin Co de dispersie Ejector faza de concentrare topitur uree Co de dispersie Cazan 1 CR 5 18,5 MW

1327

Pulberi NH3 Pulberi NH3 Pulberi pulberi + pulberi NH3

Medie zilnic Medii zilnice Medie zilnic Medie zilnic Medie zilnic Medie zilnic Medii zilnice

trimestrial

1A 10A

trimestrial

1317 sau 1322 1324 V14A V14B BO4

trimestrial trimestrial trimestrial trimestrial

B1+B2 n b4

Pulberi SOx NOx

semestrial

M 500 + F4000 P20+P25 PE2 A1

Pulberi pulberi NH3 Pulberi SOx NOx CO CO2*

Medie zilnic Medie zilnic Medii zilnice Medii zilnice

semestrial semestrial trimestrial Anual

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
97

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Instalaia

Sursa

Sursa de emisie

Cod surs A2

Parametrul Pulberi SOx NOx CO CO2* Pulberi SOx NOx CO CO2* Pulberi SOx NOx CO CO2* Pulberi SOx NOx CO CO2* Pulberi SOx NOx CO CO2* Pulberi SOx NOx CO CO2* Pulberi SOx NOx CO CO2*

Timp de mediere Medii zilnice

Frecvena de monitorizare Anual

Co de dispersie Cazan 2 CR 12 A 46,2 MW

Co de dispersie Cazan 3 CR 12 A 46,2 MW

A3

Medii zilnice

Anual

CET II

Co de dispersie Cazan 1 CR 12B 46,2 MW

A4

Medii zilnice

Anual

Co de dispersie Cazan 2 CR 12B 46,2 MW

A5

Medii zilnice

Anual

Co de dispersie Cazan 3 CR 12B 46,2 MW

A6

Medii zilnice

Anual

Co de dispersie Cazan 4 CR 12B 46,2 MW

A7

Medii zilnice

Anual

Co de dispersie Cazan 5 CR 12B 46,2 MW

A8

Medii zilnice

Anual

* Monitorizarea emisiilor de CO2 se face conform Deciziei 589/2007 cu completrile i modificrile ulterioare i a Autorizaiei nr. 10/25.02.2008 privind emisiile de gaze cu efect de ser Note: - Metodele de analiz pentru monitorizarea emisiilor n aer sunt anexate prezentei autorizaii integrate - La fiecare msurtoare de emisie este necesar s se msoare viteza efluentului n seciunea de msur, parametrii auxiliari necesari calculului emisiilor i s se nregistreze toate informaiile privind condiiile de explotare a instalaiei (debit, O2, umiditate, parametrii specifici de proces). Msurarea indicatorilor de calitate a aerului - imisii Titularul activitii/operator va efectua determinri ale indicatorilor de calitatea aerului n puncte fixe de automonitorizare amplasate n zona de influe a AZOMURE, sat Cristeti i cartier Mureeni. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
98

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Frecvena de msurare: continu. Concentraia maxim admisibil pentru amoniac este prevzut la punctul 10.1.8. Coordonatele punctelor extrauzinale de msurare sunt: - sat Cristeti (la Punctul termic) lat. N 46 grd, 30 min, 0.68s, long. E24grd 29min 31.2s - cartier Mureeni (Liceul de chimie) lat. N 46 grd 31min 0.47s i long. E 24 grd. 31 min 23.8s Msurtorile vor fi efectuate utiliznd metode de referin actualizate. Rezultatele vor fi transmise lunar la ARPM Sibiu i APM Mure. Se vor stoca ntr-o form adecvat care s permit i afiarea pe pagina de internet a titularului/operatorul activitii. Se vor transmite i ca parte a Raportului Anual de Mediu. n cazul nregistrrii unor concentraii de amoniac mai mari dect concentraiile maxime admise, titularul/operatorul activitii are obligaia s informeze ARPM Sibiu i APM Mure n ziua imediat urmtoare pn la ora 12. 13.3. MONITORIZAREA EMISIILOR N AP 13.3.1.Frecventa de monitorizare a emisiilor in apa si standardele aplicate vor fi cele prevazute in tabelul urmator: Categoria apei Ape uzate fecaloid menajere evacuate n canalizarea oraului Tg. Mure Ape uzate tehnologice epurate i ape pluviale evacuate n rul Mure Indicatori de calitate Conform contractului ncheiat cu S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg.Mure pH Suspensii totale Amoniu (NH4+) Reziduu filtrat la 1050C NO3-(azotai) NO2- (azotii) Azot total Fosfor total (P) Frecvena de monitorizare Cea impus de operatorul canalizrii/staiei de epurare Punct de recoltare al probei Stabilite prin contractul cu S.C. Compania Aquaserv S.A. Metoda de analiza

On line i zilnic prob medie zilnic zilnic-prob medie zilnic On line i zilnicprob medie zilnic Sptmnal, din prob medie zilnic On line i zilnic prob medie zilnic zilnic-prob medie zilnic zilnic-prob medie zilnic zilnic-prob medie

Din colectorul final de evacuare C evacuare n ru Mure

SR ISO 10523/1997 1 STAS 6953/81 SR ISO 7150-1 /2001 STAS 9187-84 SR ISO 78903/2000 SR EN 26777:2002 SR EN 25663:2000 SR EN ISO

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
99

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Fluoruri CBO5 CCO-Cr Cloruri Sulfai Substane extractibile Produse petroliere Uree

zilnic zilnic-prob medie zilnic lunar, din prob medie zilnic lunar, din prob medie zilnic On line Sptmnal, din prob medie zilnic trimestrial, din prob medie zilnic Semestrial, din prob medie zilnic On line i zilnic prob medie zilnic

6878:2005 SR ISO 103591:2001 SR EN 18991:2003 SR ISO 606096 SR ISO 9297:2001 STAS 8601-70 SR 7587-96 SR 7877/1-95 SR 13252:1995

Not: Metoda de analiz corespunztoare standardului indicat n tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putnd fi folosite dac se demonstreaz c acestea au aceeai sensibilitate i limit de detecie. Substane prioritar periculoase Categoria apei Ape uzate tehnologice epurate i ape pluviale evacuate n rul Mure Indicatori de calitate Arsen Substan cuprins n lista II (H.G. 351/2005) Cupru Substan cuprins n lista II (H.G. 351/2005) Cadmiu Substan cuprins n lista I (H.G. 351/2005) Mercur Substan cuprins n lista I Frecvena de monitorizare zilnic-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic Punct de recoltare al probei Din colectorul final de evacuare C evacuare n ru Mure

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
100

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

(H.G. 351/2005) Plumb Substan cuprins n lista II (H.G. 351/2005) 1,2 dicloretan Substan cuprins n lista I (H.G. 351/2005) Triclorbenzen Substan cuprins n lista I (H.G. 351/2005)

lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic lunar-prob medie zilnic

13.3.2. Titularul activitii/operatorul trebuie s ia toate msurile necesare pentru a preveni sau minimaliza emisiile n ap, n special prin structurile subterane. 13.3.3. Titularul activitii/operator are obligaia s asigure ntreinerea forajelor hidrogeologice astfel nct s poat fi prelevate probe de ape freatice. 13.3.4. Titularul activitii are obligaia de a respecta Programul de msuri privind asigurarea calitii rului Mure pe perioade de debite mici ale rului. 13.3.5. Se vor respecta prevederile HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase i Planul de implementare pentru Directiva nr. 76/464/CEE i a directivelor fiice referitoare la poluarea cauzat de substanele periculoase evacuate n mediul acvatic al comunitii. Foraje de control ale apelor subterane: Categoria apei Apa subteran Indicatori de calitate pH Flour Amoniu ( NH4+) Azotai ( NO3-) Azotii ( NO2-) Fosfai (PO43-) Fier total ionic (Fe2++Fe3+) Reziduu fix Mangan Cupru Plumb Cadmiu Calciu Cloruri Sulfai Uree Frecvena de monitorizare ** trimestrial, din prob momentan (4 probe/an) Punct de recoltare al probei Din cele 12 foraje de control active din zona batalului vechi (30 ha) i din cele 2 foraje amplasate n zona iazului nou (2,5 ha)

anual, din prob momentan Din cele 12 foraje de control active din zona batalului vechi (30 ha) i din cele 2 foraje amplasate n zona iazului nou (2,5 ha)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
101

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Arsen Suspensii totale ( MTS) 13.3.7. Rezultatele analizelor monitorizrilor pentru apele subterane se vor compara cu analizele efectuate n raportul de amplasament. Orice cretere semnificativ a concentraiilor de poluani specifici urmnd a fi raportat autoritilor competente pentru protecia mediului i autoritii pentru gospodrirea apelor. n cazul unor depiri semnificative se va anuna autoritatea de gospodrire a apelor i de mediu i se vor lua msurile necesare de stopare/remediere dup caz. Rezultatul msurtorilor va fi inclus n RAM. 13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR N SOL 13.4.1. Frecvena de monitorizare a poluanilor n sol i standardele aplicate vor fi cele prevzute n tabelul urmtor: Indicatori de Frecvena Metode de analiz calitate Sulfai Rezultatele analizelor SR ISO 11048/1999 monitorizrilor pentru sol Arsen (As) SAA cu generator de hidruri se vor compara cu SR EN ISO 11885:2005 analizele efectuate n SR EN 26595 :2002 raportul de amplasament SR ISO 11466/1999 Analizele se vor efectua n Cupru SR ISO 11047/1999 anul 2015 pentru aceeai SR ISO 11466/1999 poluani determinai SR EN ISO 11885:2005 Cadmiu SR ISO 11047/1999 SR ISO 11466/1999 SR EN ISO 11885:2005 Zinc SR ISO 11047/1999 SR ISO 11466/1999 SR EN ISO 11885:2005 Nichel SR ISO 11047/1999 SR ISO 11466/1999 SR EN ISO 11885:2005

Not: Metoda de analiz va fi cea corespunztoare standardului n vigoare. Se pot utiliza i alte standarde care asigur o calitate tiinific echivalent Puncte de prelevare, conform Raportului de Amplasament S1 mijloc NV n dreptul tancului de amoniac S2 mijloc SV splare vagoane NPK S3 mijloc NE n dreptul Amoniac III S4 mijloc SE n dreptul Acid II S5 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Mure) S6 perimetru iaz batal 30 ha (col S spre Mure) S7 perimetru iaz batal 30 ha (col treime stnga NV) S8 perimetru iaz batal 30 ha (col mijloc SV) AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
102

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

S9 perimetru iaz batal 30 ha (col N spre Nazna) S10 mijloc dig iaz nou spre bazinele de omogenizare - retenie S11 mijloc dig iaz nou spre Mure S12 zon instalaie Amoniac II S13 zona tancului de amoniac S14 zona NPK S15 zona instalaiei Acid II Orice cretere semnificativ a concentraiilor de poluani specifici urmnd a fi raportat autoritilor competente pentru protecia mediului. n cazul unor depiri semnificative se va anuna autoritatea de gospodrire a apelor i de mediu i se vor lua msurile necesare de stopare/remediere dup caz. Rezultatul msurtorilor va fi inclus n RAM. 13.5. Monitorizare zgomot i vibraii 13.5.1. Titularul activitii va realiza msurtori de zgomot n patru puncte, avnd frecvena de monitorizare trimestrial. Datele vor fi incluse n Raportul Anual de Mediu. 13.6. Monitorizarea deeurilor Evidena gestiunii deeurilor se va realiza conform prevederilor H.G. 856/2002, Anexa nr. 1. Evidena gestiunii deeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate i eliminate se raporteaz autoritilor competente la solicitarea acestora. 13.7. Monitorizarea tehnologic/monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea periodic a strii i funcionrii instalaiilor n care se desfoar activitatea autorizat. Materiile prime vor fi achiziionate numai de la furnizori autorizai i sunt nsoite obligatoriu de declaraii/certificate de conformitate sau fie tehnice de securitate. Operatorul are obligaia s asigure respectarea regimului tehnologic i a regulamentelor de fabricaie la fiecare instalaie de pe amplasament. Se vor urmri indicatorii de performan pentru fiecare instalaie, realizndu-se controlul i msurarea parametrilor de proces, dup caz: debit, temperatur, presiune, compoziie i cantitate. Monitorizarea parametrilor cheie de performan: - realizarea bilanului pentru azot: materii prime, produse, emisii NH3, soluii de splare; - realizarea bilanului pentru P2O5: materii prime, produse, emisii de praf;
realizarea bilanului pentru abur (cu presiune i temperatur) realizarea bilanului pentru ap realizarea bilanului pentru CO2

Monitorizarea parametrilor cheie la instalaia de Uree: materii prime, consum utiliti, utiliti generate, produse, conform celor mai bune tehnici disponibile. Titularul activitii are obligaia transmiterii unui raport sintetic privind opririle i pornirile din instalaii, cu urmtoarele date: instalaie, data opririi/data pornirii, cauza. 13.8. Monitorizarea post nchidere n cazul ncetrii definitive a activitii vor fi realizate i urmrite urmtoarele aciuni: - golirea bazinelor i conductelor, splarea lor; - demolarea construciilor, colectarea separat a deeurilor din construcii, valorificarea lor sau depozitarea pe o hald ecologic, funcie de categoria deeului; - refacerea analizelor pentru sol n vederea stabilirii condiiilor amplasamentului la ncetarea activitii.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
103

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

14. RAPORTRI LA AUTORITATEA COMPETENT PENTRU PROTECIA MEDIULUI I PERIODICITATEA ACESTORA 14.1. Titularul/operatorul activitii trebuie s nregistreze toate prelevrile, analizele, msurtorile i ntreinerile realizate conform cerinelor prezentei autorizaii. 14.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie s nregistreze toate incidentele care afecteaz exploatarea normal a activitii i care pot crea un risc pentru mediul nconjurator. Aceast nregistrare trebuie s includ detalii privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum i circumstanele care au dat natere incidentului. nregistrarea trebuie s includ toate msurile corective luate pentru gestionarea incidentului i evitarea reapariiei. 14.3. nregistrrile incidentelor vor fi puse la dispoziia autoritii de mediu i/sau autoritii de control pentru verificri n timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus in RAM. 14.4. Titularul/operatorul de activitate trebuie s nregistreze toate reclamaiile legate de mediul nconjurator care au legatur cu operaiile, sau care ar putea fi generate de operaiile ce au loc n activitatea sa. Fiecare nregistrare de acest tip trebuie s ofere detalii n legatur cu datele i timpul n care au fost fcute aceste reclamaii, numele reclamantului i alte detalii legate de natura plngerii. nregistrrea trebuie de asemenea s conina i rspunsul dat n cazul fiecrui reclamant. Titularul/operatorul de activitate va nainta un raport cu toate reclamaiile de acest tip n timpul urmtoarei luni ctre autoritatea competent pentru protecia mediului, nsoit de toate amnuntele legate de reclamaiile existente. 14.5. nregistrrile i raportrile vor fi transmise autoritii competente pentru proteciea mediului, la datele stabilite. 14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborrii autorizaiei trebuie s fie disponibile i puse la dispoziia inspectorilor autorizai n timp util. 14.7. Titularul/operatorul autorizaiei trebuie s menin un dosar pentru informarea public, care s fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie s conin urmtoarele: autorizaia, solicitarea, raportarea anual privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaiei le consider adecvate. 14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de ctre managerul agentului economic titular al autorizaiei sau de ctre alt persoan desemnat de managerul instalaiei. 14.9. Frecvena i scopul raportrii, aa cum sunt prevzute n prezenta autorizaie, pot fi modificate cu acordul scris al autoritii competente pentru protecia mediului, care urmrete i centralizeaz datele transmise. 14.10. Titularul/operatorul de activitate trebuie s se informeze la nceputul fiecrui an calendaristic despre coninutul raportrilor i datele limit de predare la autoritatea competent pentru protecia mediului. 14.11. n scopul diseminrii active a informaiei privind mediul, operatorii au obligaia de a informa trimestrial publicul, prin afiare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinele activitilor i/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia de mediu, art. 26).

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
104

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Raportri Raportul Anual de Mediu (RAM)

Frecvena Data limit a raportrilor raportrii anual 30 martie La solicitarea autoritilor competente pentru protecia mediului

Raportul anual pentru Registrul anual european al poluanilor emisi i transferai, conform H.G. nr. 140/20038 (EPRTR) Raportarea inventarului emisiilor in atmosfera, conform OMAPM nr. 524/2000 Raportarea situaiei gestiunii anual deeurilor conform HG nr. 856/2002

Autoritatea la care se face raportarea APM Mure ARPM Sibiu CJ Mure al GNM APM Mure ARPM Sibiu - n cadrul RAM APM Mure ARPM Sibiu

La solicitarea autoritilor competente pentru protecia mediului La solicitarea autoritilor competente pentru protecia mediului n luna urmtoare primirii acesteia La data producerii

APM Mure ARPM Sibiu n cadrul RAM APM Mure ARPM Sibiu n cadrul RAM APM Mure CJ Mure - GNM ARPM Sibiu APM Mure CJ Mure GNM Comisariatul Regional Sibiu al GNM ARPM Sibiu APM Mure CJ Mure - GNM ARPM Sibiu APM Mure ARPM Sibiu n cadrul RAM

Raportarea situaiei gestiunii anual ambalajelor i a deeurilor de ambalaje, conform H.G. nr. 621/2005 i Ordinului nr. 927/2005. Reclamaii (dac ele exista) cnd exist Raportarea incidentelor semnificative cnd se produc

Raportarea investiiilor i cheltuielilor de mediu Raportarea situaiei colectrii i valorificrii acumulatorilor, bateriilor i anvelopelor scoase din uz, precum i a uleiurilor uzate conform legislaiei n vigoare: HG nr. 1132/2008, HG 235/2007, HG nr.170/2004 Lista substanelor chimice, importate i utilizate, potrivit H.G. nr. 1408/2008 i Regulamentului CLP nr. 1272/2008 Verificarea strii tehnice a construciilor subterane Notificrile n caz de pornire/oprire

periodic periodic

n luna urmtoare realizrii acestora La solicitarea autoritilor competente pentru protecia mediului

La solicitarea autoritilor competente pentru protecia mediului O dat la 3 La o lun dup ani realizare Cu 48 de ore Cu 48 de ore nainte

anual

APM Mure ARPM Sibiu APM Mure ARPM Sibiu APM Mure

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
105

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

programat a instalaiei Auditul energetic Audit privind minimizarea deeurilor Audit privind utilizarea apei Audit al managementului de securitate al amplasamentului

nainte 3 ani 2 ani 3 ani 2 ani La 2 luni dup realizare La 2 luni dup realizare La 2 luni dup realizare La 2 luni dup realizare n cadrul RAM

Raport sintetic privind opriri/porniri Anual ale instalaiilor

ARPM Sibiu CJ Mure - GNM APM Mure ARPM Sibiu APM Mure ARPM Sibiu APM Mure ARPM Sibiu APM Mure ARPM Sibiu CJ Mure GNM APM Mure ARPM Sibiu CJ Mure GNM

NOTA: RAM va fi ntocmit n conformitate cu ghidul ntocmit de autoritatea competent pentru protecia mediului. Cte un exemplar al RAM va fi depus att pe suport electronic ct i pe hrtie la Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, Agenia pentru Protecia Mediului Mure i CJ Mure al GNM i Comisariatul Regional Sibiu al Grzii Naionale de Mediu. 15. OBLIGAIILE TITULARULUI DE ACTIVITATE/OPERATORULUI 15.1.Exploatarea instalaiei se poate efectua numai n baza autorizaiei integrate de mediu. 15.2.Titularul/operatorul activitii va respecta condiiile din autorizaia integrat de mediu privind modul de exploatare a instalaiei. 15.3. Autorizaia impune condiiile de desfurare a activitii instalaiei din punct de vedere al proteciei mediului. 15.4. Autorizaia este emis n scopul respectrii normelor privind prevenirea, controlul integrat al polurii, definite prin O.U.G. nr. 152/2005, aprobat prin Legea nr. 84/2006 inclusiv msurile privind gestiunea deeurilor, astfel nct s se ating un nivel ridicat de protecie a mediului, considerat n ntregul su, n acord cu legislaia n vigoare i cu obligaiile din conveniile internaionale n domeniu, la care Romnia este parte. 15.5. Titularul/operatorul activitii este obligat s informeze autoritile competente pentru protecia mediului despre orice schimbare pe care dorete s o aduc instalaiei sau procesului tehnologic i asupra modificrilor planificate n exploatarea instalaiei. Autoritatea competent pentru protecia mediului va reanaliza dup caz condiiile de funcionare stabilite n autorizaia de mediu. 15.6. Orice modificare substanial planificat n exploatarea instalaiei va fi realizat potrivit legislaiei n domeniul evalurii impactului asupra mediului i prevederilor din Ordonana de Urgen nr. 152/2005, aprobat prin Legea nr. 84/2006. 15.7. Conform Ordonanei de Urgen nr. 152/2005 art. 25: Autoritatea competent evalueaz periodic condiiile din autorizaia integrat de mediu i acolo unde este necesar le revizuiete. Revizuirea autorizaiei integrate de mediu este obligatorie n toate situaiile n care: - poluarea cauzat de instalaie este semnificativ nct necesit revizuirea valorilor limit de emisie sau includerea de noi astfel de valori n autorizaia integrat de mediu

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
106

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

schimbrile substaniale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibil reducerea semnificativ a emisiilor fr a impune costuri excesive - sigurana n exploatare a proceselor sau activitilor impune utilizarea altor tehnici - prevederile unor noi reglementri legale o impun. 15.8. Autorizaia integrat de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competent n domeniul apelor. Revizuirea acestuia implic i revizuirea condiiilor din prezenta autorizatie. Titularul/operatorul activitii este obligat s prezinte la autoritatea competent pentru protecia mediului orice revizuire a autorizaiei de gospodrire a apelor pentru instalaia IPPC n termen de 14 zile de la primire. 15.9. Orice referire la amplasament va nsemna zona marcat pe Planul de delimitare a instalaiei i pe Planul de ncadrare n zona, anexe la solicitare. 15.10. Titularul/operatorul asigur reprezentanilor autoritii competente pentru protecia mediului ntreaga asisten necesar pentru a le permite s desfaoare orice inspecie a instalaiei, prelevare de probe, culegerea oricaror informaii necesare pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu. 15.11. Titularul/operatorul activitii are obligaia furnizrii de informaii, la cerere, autoritilor competente pentru protecia mediului n vederea ntocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local. 15.12. Conform H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaia privind mediul, n scopul diseminrii active a informaiei privind mediul, titularul are obligaia de a informa trimestrial publicul, prin afiare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinele activitilor i/sau ale produselor lor asupra mediului. 15.13. Prezenta autorizaie este emis n scopul proteciei integrate a mediului i nimic din prezenta autorizaie nu va fi interpretat ca negnd obligaiile statutare ale titularului autorizaiei sau cerinele altor acte juridice sau reglementari. 15.14. Titularul/operatorul activitii are obligaia achitrii sumelor la Fondul pentru mediu, n conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobat prin Legea nr.105/2006 i a legislaiei subsecvente n vigoare. 15.15. n caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de ncetare provizorie sau definitiva a activitatii, titularul/operatorul de activitate este obligat sa efectueze notificrile care se impun ctre autoritatea de mediu i autoritatea de gospodrirea apelor. 15.16. La transpunerea Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale avei obligaia de a solicita revizuirea prezentei autorizaii integrate de mediu. 15.17. Propunerile pentru Programul de modernizare al instalaiilor sunt prevzute n Anexa nr. 2 a prezentei autorizaii. 16.MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI I AL REZIDUURILOR 16.1. n cazul n care titularul de activitate/operatorul urmeaz s deruleze sau s fie supus unei proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori n alte situaii care implic schimbarea titularului de activitate, precum i n caz de dizolvare urmat de lichidare, faliment, ncetarea activitii, acesta are obligaia de a notifica autoritatea competent pentru protecia mediului. Autoritatea competent pentru protecia mediului informeaz titularul cu privire la obligaiile de mediu care trebuie asumate de prile implicate, pe baza evalurilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. n termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest ncheiere uneia dintre proceduri, prile implicate transmit n scris autoritii competente pentru protecia mediului AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
107

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

obligaiile asumate privind protecia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaiile de mediu cuprinse n actele ntocmite au un caracter public. ndeplinirea obligaiilor de mediu este prioritar n cazul procedurilor de: dizolvare urmat de lichidare, lichidare, faliment, ncetarea activitii. 16.2. n cazul ncetrii temporare sau definitive a activitii ntregii instalaii, sau a unor pri din instalaie se vor respecta prevederile din Planul de nchidere a amplasamentului ntocmit de S.C. AZOMURE S.A. anex la documentaia de solicitare. Se vor lua toate msurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective, innd seama de urmtoarele : - oprirea n condiii de siguran a procesului tehnologic i a funcionrii instalaiilor ; - golirea instalaiilor tehnologice i de stocare cu recuperarea coninututlui, gestionarea produselor rezultate ; - splarea/curarea instalaiilor tehnologice i de stocare ; - gestionarea corespunztoare a deeurilor existente pe amplasament ; - investigaii iniiale privind calitatea solului i subsolului pe amplasament ; - dezafectarea i demolarea construciilor i reelelor existente, cu refacerea amplasamentului. 16.3. Planul de nchidere trebuie s identifice resursele necesare pentru punerea lui n practic i s declare mijloacele de asigurare a disponibilitii acestor resurse, indiferent de situaia financiar a titularului autorizaiei. 16.4. Titularul/operatorul activitii are obligaia ca n cazul ncetrii definitive a activitii s ia msurile necesare pentru evitarea oricrui risc de poluare i de aducere a amplasamentului i a zonelor afectate ntr-o stare care s permit reutilizarea lor. 16.5. La ncetarea activitii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitii sau a destinaiei terenului, operatorul economic sau deintorul de teren este obligat s realizeze investigarea i evaluarea polurii mediului geologic. 16.7. n cazul demolrii construciilor, instalaia de verificare, cu surs radioactiv, trebuie demontat de ctre o firm de service acreditat de CNCAN. Operaiunea se va face anterior activitii de demolare propriu-zis. n cazul RK, instalaia se va depozita ntr-un depozit realizat conform cerinelor CNCAN. Instalaia va fi deinut n condiiile de depozitare conform autorizaiei de deinere, n vigoare, emis de CNCAN. Firma de service va da un buletin de verificare a contaminrii nefixate i a dozimetriei mediului ambiant. In cazul n care se dorete ncetarea practicii, sursele se vor preda prin transfer autorizat de CNCAN ctre staia de tratare deeuri de joas activitate din cadrul INFIN HH.

17. FUNCIONAREA N AFARA CONDIIILOR NORMALE DE LUCRU 17.1. Titularul/operatorul activitii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performan ai instalaiei, incluznd alarmarea rapid i eficient a operatorilor instalaiei privind abaterile de la funcionarea normal a instalaiei. 17.2. n caz de producere a unei poluri accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare iminent se vor anuna persoanele cu atribuiuni prestabilite pentru combaterea avariilor, n vederea trecerii imediate la msurile i aciunile necesare eliminrii cauzelor i pentru diminuarea efectelor avariei (eliminarea cauzelor care au provocat poluarea, limitarea i reducerea ariei de AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
108

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

rspndire a substanelor poluante implicate, ndeprtarea lor prin mijloace adecvate, colectarea, transportul i depozitarea intermediar n condiii de securitate corespunztoare pentru mediu, n vederea recuperrii, neutralizrii, distrugerii substanelor poluante). 17.3. Bazinul final de retenie i omogenizare poate funciona n urmtoarele variante: Funcionare normal: n condiiile n care ncrcarea cu poluani specifici ai apelor uzate colectate n camera de distribuie permite deversarea apei uzate din camera de distribuie n emisar, dup trecerea printre icanele camerei de distribuie sunt dirijate n emisar ru Mure prin canalul final de evacuare. Funcionare cu retenie total: Dac ncrcarea cu poluani a eflunetului nu se ncadreaz n limitele admise, apele uzate sunt dirijate n totalitate ntr-unul din compartimentele bazinului de retenie, stvilarul canalului de evacuare C, fiind nchis. Dup revenirea parametrilor n limitele normale, apa reinut va fi evacuat n emisar. Funcionare cu retenie parial: Dac ncrcarea cu poluani a efluentului este puin mai mare dect limita maxim admis, o parte din debitul de ap uzat va fi dirijat ntr-unul din compartimentele bazinului final de retenie omogenizare. 17.4. n cazul avariilor aparute pe traseele care vehiculeaza cu substante periculoase se impune in cel mai scurt timp remedierea defectiunii, spalarea si aerisirea locului. 17.5. n cazul avariilor datorate scprilor de substane toxice(la instalaii tehnologice sau la rezervoarele de stocare materii prime) se vor lua imediat msuri de remediere a defeciunilor. 17.6. Orice avarie trebuie comunicat dispecerului de serviciu. 17.7. Emisii n perioada de pornire i oprire a instalaiei de amoniac; Instalaia de amoniac se pune n funcie n etape. Se pornete reformerul, gazul de alimentare este trecut prin desulfurator i apoi n reformer. Gazele rezultate sunt evacuate n atmosfer apoi sunt pornite fazele urmtoare ale procesului de producie; pn la introducerea n circuit a seciunii urmtoare, gazele sunt de fiecare dat eliminate n aer. Reactorul din bucl de sintez este adus la temperatura de funcionare, folosind un nclzitor de pornire. Pornirea integral (normal) poate dura una pn la dou zile. Oprirea se desfoar n sensul invers al pornirii. Aceste procedee presupun eliminarea n atmosfer a unor volume mari de gaze ce conin hidrogen, oxid de carbon, metan i amoniac. 17.8. Porniri-opriri ale instalaiei de acid azotic: Procesul de obinere a acidului azotic este instabil n timpul pornirilor i opririlor. La pornire emisiile de NOx sunt mai mari (600 2000 ppm/1230 4100 mg NOx/m3) n primele 10 45 minute, rezultnd o emisie suplimentar de 100 1000 kg NOx/an. Concentraia NOx din emisii n timpul opririlor se afl n aceleai domenii de concentraii (600 2000 ppm/1230 4100 mg NOx/m3) timp de 10 30 minute, rezultnd o emisie suplimentar de maxim 500 kg NOx/an. n timpul funcionrii normale a instalaiei, procentul de NO2 n NOx variaz ntre 50 75%. n special n timpul pornirii, emisia de NO2 este mai mare dect emisia de NO (70% NO2 i 30% NO), colornd gazele reziduale evacuate n brun - rocat sau galben. Impactul vizual al gazelor evacuate provoac adeseori plngeri ale populaiei din zon. Pentru reducerea emisiilor de NOx n timpul pornirilor i opririlor sunt disponibile mai multe tehnici, ns investiiile sunt adeseori mari comparativ cu cantitatea de NOx care s-ar putea reduce. Emisiile

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
109

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

suplimentare de NOx datorate pornirilor i opririlor reprezint mai puin de 1% din cantitatea total de NOx emis n decursul unui an. 17.9. Se vor respecta urmtoarele programe de msuri, ntocmite de titularul activitii i avizate de autoritile competente: - Programul de msuri privind funcionarea Combinatului de ngrminte chimice al SC AZOMURE SA pe perioadele de debite mici ale rului Mure; - Programul de msuri privind funcionarea Combinatului de ngrminte chimice al SC AZOMURE SA pe perioade de calm atmosferic i cea n Trgu Mure; Operatorul va ntiina autoritatea competent pentru protecia mediului ori de cte ori se vor actualiza, revizui aceste programe de msuri sau planuri de aciune.

Verificarea conformrii cu prevederile autorizaiei integrate de mediu se face de ctre Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, Comisariatul Regional Sibiu al Grzii Naionale de Mediu, Agenia pentru Protecia Mediului Mure i Comisariatul Judeean Mure al Grzii Naionale de Mediu

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
110

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Anexa nr. 1 PLAN DE ACIUNI Not: Planul de aciuni a fost ntocmit pe baza proiectului de plan de aciuni al SC AZOMURE S.A., a programului de etapizare anex la autorizaia de gospodrire a apelor. Msurile din planul de aciuni se consider ndeplinite dac se constat fizic existena echipamentelor i prin analize se demonstreaz ncadrarea n limitele din autorizaie VALOAREA INVESTIIEI [EURO] (300.000)

OBIECTIVE / INTE

MSURI

TERMEN

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR Reducerea polurii apelor uzate cu NH4+ i NO3- prin reducerea eaprilor de vapori cu coninut de azotat de amoniu care se fac n prezent (cca 3,5 t/h). Reducerea emisiilor de CO2 i azotat de amoniu n aer. Reducerea polurii cu ioni amoniu a apelor, datorit antrenrii (cu precipitaiile) a cca 48 kg /h NH3 eapat n aer; reducerea consumului de abur viu; reducerea emisiei de NH3 n aer pe sursa 103 E -

COD SURS

1.Reducerea 1.1. Eliminarea eaprilor de emisiilor de poluani vapori din instalaia Azotat n apele de suprafa de amoniu III (cu coninut de n vederea ncadrrii abur + CO2 + azotat de n limitele admise amoniu)

31.12.2012

1.2. Sistem de stripare de nalt presiune condensuri de proces instalaiile Amoniac III, IV

31.12. 2014

200.000

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
111

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI 1.3. Implementarea unui sistem de epurare a apelor uzate, nainte de evacuarea n rul Mure

TERMEN - etapa I identificarea solutiei tehnice: 31.03.2013 - etapa II implementarea solutiei identificate: 31.12.2015

VALOAREA INVESTIIEI [EURO] Se va estima dup finalizarea cercetarii pe staia pilot i dimensionrii proiectului la scar industrial

MENIUNI SUPLIMENTARE -

EFECTELE MSURILOR Reducerea emisiilor de poluani n apele uzate evacuate, n vederea ncadrrii n limitele legale -

COD SURS

OBIECTIVE / INTE 2. Prevenirea polurii aerului / reducerea impactului negativ produs de emisiilor de gaze rezultate din activiti / instalaii i ncadrarea n valorile limit de emisie

MSURI AZOTAT DE AMONIU I+II 2.1. Instalarea unor sisteme de reducere a emisiilor n aer la turnurile de granulare

TERMEN

VALOAREA INVESTIIEI [EURO] Valoarea va fi estimat dup identificarea soluiei tehnice

MENIUNI SUPLIMENTARE -

EFECTELE MSURILOR Reducerea cantitii de pulberi emise n atmosfer. Reducerea cantitii de praf de ngrmnt antrenat n caz de precipitaii (cantitate necuantificabil).

COD SURS M 1004 M 1013

-etapa I- identificarea soluiei tehnice pentru sisteme de desprfuire la turnurile de granulare: 31.12.2012 -etapa II- instalarea de sisteme de desprfuire la turnurile de granulare: 31.12.2015

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
112

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE conform legislaiei n vigoare

MSURI 2.2. Montare de echipamente pentru reducerea cantitii de pulberi la faza de granulare

TERMEN - elaborarea proiect i obinere avize, acorduri i autorizaii: Trim. II 2012 - achizitie utilaje: Trim. IV 2012 - finalizare lucrri de construcii-montaj i desfurarea probelor tehnologice: Trim. I 2013 - PIF: Trim. II 2013

VALOAREA INVESTIIEI [EURO] 800.000

MENIUNI SUPLIMENTARE -

EFECTELE MSURILOR Reducerea debitului de gaze de la scruber cu pn la 50%, implicit reducerea cantittii de pulberi emise; reducerea consumului de energie

COD SURS M3201

UREE 2.3. Reducerea suplimentar a emisiilor de amoniac i pulberi n vederea ncadrrii n limitele BAT -etapa I- identificarea soluiei tehnice pentru reducerea cantitatii de 1.000.000 praf si amoniac emise la turnurile de Reducerea emisiei de praf si amoniac de la faza de solidificarea a topiturii de uree. 401A-F

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
113

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI

TERMEN granulare: 31.03.2013

VALOAREA INVESTIIEI [EURO]

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR

COD SURS

-etapa IIimplementarea solutiei tehnice identificate : Trim.IV 2014 2.4. Reducerea suplimentar a emisiilor de amoniac de la Expansiile treptei I recirculare de la cele dou linii de producie (2H1207 +2H2207) Implementarea soluiei tehnice : 31. 12.2014 150.000 Reducerea emisiei de amoniac in aer

2C0502M

2.5. Implementarea solutiei tehnice de reducere suplimentara a emisiilor de

Implementarea soluiei tehnice : 31.03.2013

50.000

Reducerea emisiilor de amoniac

2C0502M

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
114

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI amoniac la coloana de spalare 2C0502M

TERMEN

VALOAREA INVESTIIEI [EURO]

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR

COD SURS

URAN 2.6. Instalarea de echipamente pentru ncadrarea n limite legale a concentraiei amoniacului provenit din gazele de aerisire a vasului de uree (poz LV4 + LV5) din instalaia Azotat de amoniu III ngrminte lichide NPK AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
115

Finalizarea 20.000 implementrii soluiei tehnice identificate : 30.06. 2012

ncadrarea n limite legale a concentraiei amoniacului provenit din gazele de aerisire a vasului de uree + URAN din instalaia Azotat de amoniu III ngrminte lichide

LV4+LV5

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI 2.7. Reducerea emisiilor de pulberi i amoniac la faza de solidificare (granulare) prin: 2.7.1. Modificarea tehnologiei de solidificare prin introducerea granulrii pe Rotoformer

TERMEN - testare instalaie pilot: 30.04.2012 - elaborare proiect inginerie de baz : Trim. III 2012 - elaborare proiect tehnic de detaliu : Trim IV 2012 - obinere avize, autorizaii pentru realizare lucrri : Trim IV 2012 - aprovizionare utlaje, echipamente, materiale : Trim. II 2013 - lucrri de construcii-montaj : Trim. III 2013 - efectuarea testelor de performan : Trim IV 2013 - PIF : Trim IV 2013 - etapa I identificarea soluiei tehnice : Trim. IV

VALOAREA INVESTIIEI [EURO] 15.000.000

MENIUNI SUPLIMENTARE Implementarea masurii 2.7.1 este conditionata de succesul testelor pe noua instalatie pilot de solidificare utilizand tehnologia Sandvik / Rotoformer

EFECTELE MSURILOR Reducerea debitelor de gaze emise cu pn la 90%, implicit reducerea cantitilor de amoniac i pulberi emise.

COD SURS 1A-10A

2.7.2. Instalarea unui sistem de

Valoarea se va estima dup realizarea

Msura 2.7.2 va fi implementat n situaia n

Reducerea emisiilor de amoniac i pulberi la turnurile de

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
116

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI desprfuire la turnurile de granulare 2012

TERMEN

VALOAREA INVESTIIEI [EURO] proiectului tehnic

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR

COD SURS

2.8. Montarea de sisteme de msurare i control automat a pH-ului la dozarea excesului de amoniac la neutralizarea soluiei NP

- etapa II implementarea soluiei tehnice identificate : Trim II 2015 Implementare gradual pn la 01.05.2013, conform urmtoarelor etape : - 4 sisteme pn la 31.12.2012 - 4 sisteme pn la 01.05.2013

care testele pilot granulare pentru msura 2.7.1. nu vor prezenta rezultate satisfctoare. Reducerea excesului de amoniac din soluia de NP i astfel reducerea concentraiei amoniacului n ventilaia amoniacal prin mbuntirea controlului pHului n vasele de neutralizare (controlul continuu i automat a pHului n vasele de neutralizare n locul controlului discontinuu) Reducerea polurii aerului cu amoniac i oxizi de azot. mbuntirea 2401 (co comun)

100.000

2.9. Optimizarea proceselor tehnologice de splare acid i splare amoniacal la condensarea aburului secundar

Implementarea soluiei tehnice : 31.12.2013

Valoarea va fi estimat dup identificarea soluiei tehnice

2401 (co comun)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
117

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI provenit din aceste faze prin modernizarea scruberului cu splare n ap 1705

TERMEN

VALOAREA INVESTIIEI [EURO]

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR transferului de mas i absorbiei amoniacului i implicit scderea emisiilor de amoniac la coul comun. Reducerea polurii aerului cu amoniac i oxizi de azot. mbuntirea transferului de mas i absorbiei amoniacului i implicit scderea emisiilor de amoniac la coul comun ncadrarea n limite legale a concentraiei amoniacului provenit de la aspiraia filtrelor de carbonat de calciu din instalaia NPK hala de fabricaie.

COD SURS

2.10. Optimizarea proceselor tehnologice de splare acid i splare amoniacal la condensarea aburului secundar provenit din aceste faze prin modernizarea scruberului cu splare n acid azotic 1716

Implementarea soluiei tehnice : 31.12.2013

Valoarea va fi estimat dup identificarea soluiei tehnice

2401 (co comun)

2.11. Montarea de echipamente pentru ncadrarea n limite legale a concentraiei amoniacului provenit de

2.11.1. Introducerea a 3 sisteme de msurare i control automat a pHului la dozarea excesului de amoniac de la conversia

Implementarea soluiei tehnice : 30.06.2012

35.000

2316 A 2316 B 2319

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
118

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI la aspiraia filtrelor de carbonat de calciu (poz. 1327/VO) prin: Ca(NO3)2, n vasele de reacie poz. 2316A, 2316B i n rezervorul de stocare a soluiei de NH4NO3 poz. 2319 2.11.2. Identificarea i implementarea unei soluii tehnice pentru reducerea emisiilor gazoase de amoniac de la filtrele de CaCO3, poz. 1402 A, B, C legat tehnic de msurile 2.9 i 2.10

TERMEN

VALOAREA INVESTIIEI [EURO]

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR

COD SURS

Implementarea soluiei tehnice : 31.12.2013

Valoarea va fi estimat dup realizarea proiectului tehnic

Reducerea excesului V0 de amoniac n suspensia de alimentare a filtrelor de carbonat de calciu prin mbuntirea controlului pHului n vasele de reacie i stocare azotat de amoniu (control continuu i automat de pH n locul controlului discontinuu) Incadrarea in limitele legale a concentratiei amoniacului la ventilatia acestor

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
119

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI

TERMEN

VALOAREA INVESTIIEI [EURO]

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR filtre

COD SURS

2.12. Implementarea soluiei tehnice pentru ncadrarea n limite legale a concentraiei amoniacului provenit din aspiraia vaselor (poz. V1320) turnuri de granulare, prin modernizarea splrii gazelor n scruberul poz. 1710

Implementarea soluiei tehnice: 31.12.2012

Valoarea va fi estimat dup realizarea proiectului tehnic

ncadrarea n limite legale a concentraiei amoniacului la coul comun de evacuare.Imbuntir ea eficienei absorbtiei amoniacului la nivelul scruberului 1710

2401 (co comun)

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
120

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI

TERMEN

VALOAREA INVESTIIEI [EURO]

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR

COD SURS

AZOTAT DE AMONIU III 2.13. Modernizarea fazei de solidificare/granulare prin introducerea tehnologiei Rotoformer - testare instalaie 10.000.000 pilot : Trim I 2012 - elaborare ingineria de baz : Trim II 2012 - elaborare proiect de detaliu : Trim. III 2012 - obinere avize, autorizaii pentru lucrri : Trim III 2012 - lucrri de demontare utilaje existente : Trim IV 2012 - aprovizionare Implementarea Reducerea emisiilor msurii este de amoniac i pulberi condiionat de succesul testelor pe instalaia pilot de solidificare, utiliznd tehnologia Sandvik / Rotoformer K0305 V1201

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
121

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

OBIECTIVE / INTE

MSURI

TERMEN utilaje, echipamente, materiale: Trim I 2013 - lucrri de construcii-montaj: Trim. II 2013 - test de performan: Trim III 2013 - PIF : Trim III 2013 Implementare: 31.12.2012

VALOAREA INVESTIIEI [EURO]

MENIUNI SUPLIMENTARE

EFECTELE MSURILOR

COD SURS

3. Managementul deeurilor

3.1.Dezafectarea instalaiei de splare CO2 de la Amoniac II

190.000

Eliminare deeuri periculoase (decontaminare arsen).

Nu este cazul

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
122

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007, revizuit n ../2012

Anexa nr. 2 - PROGRAM DE MODERNIZARE Not: Azomure S.A. are n vedere urmatoarele proiecte majore de mbuntire a eficienei energetice, a cror implementare vor avea i un impact pozitiv indirect asupra mediului prin: reducerea consumului specific de gaz metan ( combustibil fosil ) n instalaiile de producie amoniac i reducerea emisiilor de CO2 i NOx. DESCRIERE PROPUNERE DAT ESTIMAT PENTRU IMPLEMENTARE VALOAREA INVESTIIEI [EURO] (APROX.) EFECTELE PRECONIZATE ALE PROPUNERII COD SURS

AMONIAC III + IV 1.Reducerea consumului specific de gaz metan

Modernizarea Trim.IV 2015 instalaiilor

71.000.000

Mrirea capacitii de producie a instalaiilor Amoniac III i IV ; mbuntirea eficienei de generare abur; scderea cantitii de dioxid de carbon i amoniac emise n aer pe tona de amoniac produs

103E

UREE 2. Mrirea produciei Modernizarea i reducerea consumului fazei umede Trim.IV 2015 specific de abur a procesului 3. mbuntirea calitii produsului finit Modernizarea Trim. III 2015 fazei de solidificare 46.000.000 Reducerea cantitii de CO2 emise n aer Reducerea cantitii de amoniac emise n aer 2C0502M

24.000.000

Granulaie mai uniform, coninut de praf mai mic i rezisten mecanic mai bun a produsului finit 401A-F Reducerea cantitilor de praf i amoniac emise n aer

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
123

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anexa nr. 3 Materii prime i auxiliare, produse finite Denumirea material auxiliar/substan Gaz metan Amoniac Acid azotic Hidroxid de sodiu Acid clorhidric Acid sulfuric tehnic Hipoclorit de sodiu Hidrazina Formaldehida Motorin Acetilen Azotit de sodiu Natura chimic Periculozitate i fraze de risc Mod de depozitare

NH3 HNO3 Soda caustic Acid clorhidric tehnic Hipoclorit de sodiu tehnic Hidrat de hidrazin Formol tehnic Component al amestecului de sruri topite Oxigen tehnic -

F+; R12 R10; TR32; C R34; NR50 O-R8; C-R35; C-R35 T-R23; C-R35 C-R35 C-R34 R10; T-R23/24/25; CR34; N-R50/53; R43, Carc. Cat. 2 R45 R43; T23/24/25; CR34: Carc. Cat. 3-R40; Carc. Cat. 3-R40 R5; R6; F+ R12 Xn-R22; O-R8; T-R25; N-R50

Nu se depoziteaz Tanc / sfere de amoniac Rezervoare Rezervoare Rezervor Rezervor Rezervoare Butoaie Rezervor Rezervor subteran tuburi Saci

Dietanolamina Oxigen Petrol

Xn-R22 -22/48; XiR38-41 O-R8 Carc. Cat. 2-R45; TR45 Carc. Cat. 2-R45; TR45

Butoaie tuburi Butoaie Rezervoare depozit ulei

Lubricating oils ulei (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated Lubricating oils ulei (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed,

Carc. Cat. 2-R45; TR45

Rezervoare - depozit ulei

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
124

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

hydrogenated Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated Inhibitor coroziune NALCO 7359 Acid fosforic

ulei

Carc. Cat. 2-R45; TR45

Rezervoare - depozit ulei

IWC Corrogard MC 1007 A; Lichid antigel; reactiv laborator Diluant 5O6 Diluant 5 O 6 Azotat de amoniu / Nitrocalcar ngrmnt lichid (URAN) ngrminte complexe tip NP/NPK Uree

Clorur de zinc Inhibitor coroziv NALCO 7359 Acid fosforic tehnic etilenglicol

C-R34; N-R50-53 C-R34

butoaie Butoaie

Xn: R22

Butoaie

Butanol Acetat de butil Amestec soluii uree + azotat de amoniu

Xn:R22; Xi: R37/3841; R67; R10 R10, R66, R67 -

Butoaie Butoaie Depozite - Azotat de amoniu / Nitrocalcar ngrmnt Depozite URAN

Depozit NPK Depozite - Uree ngrmnt Uree tehnic Uree pentru melamin Depozite Rezervor Tuburi Buncre Magazii aferente instalaiilor

Melamina Azot Dioxid de carbon Dolomita Sulfat de aluminiu

Azot lichid CO2 tehnic CO2 alimentar Roc Sulfat de aluminiu 17% pentru secia Hidro

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
125

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Carbonat de potasiu Clorura de potasiu Carbonat de calciu Sulfat de potasiu Sulfat de calciu Azotat de calciu i amoniu Crbune activ Agent de tratare ap NALCO 73204 Antiaglomerant

i sulfat de aluminiu tehnic pentru secia Azotat de amoniu Ipsos natural carbon Benzotriazol id de sodiu Grsime hidrogenat alchil aminic Trietanolami na; Sruri de Na ale acizilor sulfonici C13-17; Laurat de sodiu Platin; Rhodiu; Paladiu -

Magazii aferente instalaiilor Depozite Depozitat n cadrul instalaiei de ngrminte NPK Depozitat n cadrul instalaiei de ngrminte NPK Buncare Depozit Saci n depozit Butoaie Rezervoare

Inhibitor de coroziune IWC Corrogard MC 1007A

Butoaie

Bentonita Site catalitice ngrminte complexe tip NP/NPK Roca fosfatic

nepericulos

Depozite Magazie Depozit instalaia NPK Depozit

nepericulos nepericulos

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
126

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Anexa nr. 4 - Lista metodelor de msurare recomandate pentru determinarea emisiilor n atmosfer Nr. crt. 1 Parametrul Prelevare Metoda de analiz SR EN 15259-2009 Msurarea emisiilor surselor fixe. Cerine referitoare la seciuni si amplasamente de msurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de msurare SR EN 14181:2004 Emisii de la surse fixe Asigurarea calitii sistemelor automate de msurare (SAM) SR ISO 10396:2008 emisii de la suse fixe Prelevarea pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi anorganici si organici prin metoda extractive spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR SR EN 14792:2006 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentratiei masice de oxizi de azot(Nox). Metoda de referinta:Chemiluminiscenta SR ISO 10849:2006 Determinarea comcentratiei masice de oxizi de azot. Caracteristicile de performanta ale sistemelor de masurare automate SR ISO 11564:2005 ver. Eng. Emisii de la surse fixe.Determinarea concentratiei masice de oxizi de azot. Metoda fotometrica cu naftiletilendiamina SR ISO 10396:2008 emisii de la suse fixe Prelevarea pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi anorganici si organici prin metoda extractive spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR) SR EN 14791:2006 Emisii de la surse fixe . Determinarea concentratiei masice de dioxid de sulf . Metoda de referinta SR ISO 7935:2005 Emisii de lasurse fixe. Determinarea concentratiei masice de dioxid de sulf . Caracteristici de performanta ale metodelor automate de masurare EPA Method 6 C Metoda de determinare cu senzor electrochimic U.S. AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
127

NOx

SO2

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Pulberi

SR ISO 9096 :2005 Emisii de la surse fixe. Determinarea manuala a concentratiei masice de pulberi in efluenti gazosi SR EN 13284-1 Emisii de la surse fixe Determinarea concentratiei masice scazute de pulberi, SR EN 13284-2 Emisii de la surse fixe Determinarea concentratiei masice scazute de pulberi,Sisteme automate de masurare SR ISO 10396:2008 emisii de la suse fixe Prelevarea pentru determinarea automata a concentratiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi anorganici si organici prin metoda extractive spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR) SR ISO 15713:2008Emisii ale surselor fixe. Prelevarea si determinarea continutului de floruri in stare gazoasa EPA method 320 Masurarea emisiilor de compusi anorganici si organici prin metoda extractive spectroscopie IR cu Transformata FourieR (FTIR) Determinarea fluorului metoda spectrofotometrica cu zirconiu-alizarin sulfonat de sodiu;Metode de analiza toxicologice Centrul de Protectie si Igiena a Muncii MICh 1981;Industrial & Engineering Chemistry Analytical Edition ,1945,17 (3),pp 148-149 SR EN 15058:2006 Emisii de la surse fixe.Determinarea concentratiei masice de monixid de carbon(CO). Metoda de referinta :spectrometrie in infrarosu nedispersiv EPA Method 10 Metoda de determinare cu senzor electrochimic U.S.

NH3

Fluoruri

CO

Not: Metoda de analiz corespunztoare standardului indicat n tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putnd fi folosite dac se demonstreaz c acestea au aceeai sensibilitate i limit de detecie.

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
128

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Glosar de termeni Autoritatea competent pentru protecia 1. mediului Autoritatea cu atribuii de control, inspecie i sancionare n domeniul 2. proteciei mediului 3. Autoritatea central de protecie a mediului Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, cod 550360 ; Agenia pentru Protecia Mediului Mures, Tg. Mures, str. Podeni nr. 10, judetul Mures Comisariatul Regional Sibiu al Grzii Naionale de Mediu, Sibiu, Str. Hipodromului, nr. 2A; Comisariatul Judeean Mures al Grzii Naionale de Mediu Tg. Mures, str. Podeni nr. 10, judetul Mures Ministerul Mediului i Pdurilor B-dul Libertii, nr. 2, Sector 5, Bucureti Agenia Naional pentru Protecia Mediului Bucureti, Splaiul Independenei, nr. 294, sector 6 Persoana juridic care opereaz ori deine controlul instalaiei, aa cum este prevzut n legislaia naional, sau care a fost investit cu putere economic decisiv asupra funcionrii instalaiei, respectiv S.C. AZOMURE S.A. Stadiul de dezvoltare cel mai avansat i eficient nregistrat n dezvoltarea unei activiti i a modurilor de exploatare, care demonstreaz posibilitatea practic a tehnicilor specifice de a constitui referin pentru stabilirea valorilor limit de emisie n scopul prevenirii polurii, iar n cazul n care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce n ansamblu emisiile i impactul asupra mediului, n ntregul su. Colectiv de Analiz Tehnic Consumul biochimic de oxigen la 5 zile. Consumul chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu. Decibeli (curba de zgomot A) Prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii. Orice instalaie tehnic staionar, n care se desfoar una sau mai multe activiti prevzute n anexa 1 din OUG nr. 152/2005, precum i orice alt activitate direct legat, sub aspect tehnic, de activitile desfurate pe acelai amplasament, susceptibil de a avea efecte asupra emisiilor i polurii. Raport anual de mediu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European i al Consiliului nr. 166/2006 privind nfiinarea Registrului European al

4.

Titularul/operatorul activitii

5. BAT

6. CAT 7. CBO5 8. CCOCr 9. dB(A) 10. IPPC

11. Instalaie IPPC 12. RAM 13. EPRTR

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
129

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

14. 15. 16.

17.

Poluanilor Emii i Transferai i modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE; Cod de de clasificare a activitilor din economia naional Cod CAEN O schimbare negativ msurabil a unei resurse naturale sau o deteriorare msurabil a unui serviciu legat de resursele naturale, Prejudiciu care poate surveni direct sau indirect Ameninare iminent cu O probabilitate suficient de producere a unui prejudiciu asupra mediului n viitorul apropriat un prejudiciu a) prejudiciul asupra speciilor i habitatelor naturale protejate orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau meninerii unei stri favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueaz n raport cu starea iniial, innd cont de criteriile prevzute n anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor i habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezult din aciunile unui operator care a fost autorizat n mod expres de autoritile competente n concordan cu prevederile legale n vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte Prejudiciul asupra adverse semnificative asupra strii ecologice chimice i/sau mediului cantitative i/sau potenialului ecologic al apelor n cauz, astfel cum au fost definite n Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia efectelor negative pentru care se aplic art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezint un risc semnificativ pentru sntatea uman, care este afectat negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substane, preparate, organisme sau microorganisme n sol sau n subsol. Emisii nedirijate, eliberate n aerul nconjurtor prin ferestre, ui i alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intr n mod normal n categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011

18. Emisii fugitive

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
130

Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu revizuit n ../2012

Autorizaie integrat de mediu nr. SB nr. 84/2007,

Cuprins

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI SIBIU Adresa: str. Hipodromului nr. 2A ; Tel : 0269 232806, 0269.422653; Fax : 0269 444145, 0269.446.758 email : office@arpmsb.anpm.ro; http://arpmsb.anpm.ro
131