Sunteți pe pagina 1din 18

Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Proiect

Imbunatatirea calitatii proceselor si


produselor
( Dezvoltarea economică, educaţie, resurse umane )

Elev: Manolache Gabriel

Clasa: a XII-a A

2011

1
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Dezvoltarea economică, educaţie, resurse umane

Strategia de dezvoltare regională pune administraţiile locale în faţa unei


alegeri fundamentale: dezvoltarea economică sau dezvoltarea socială. Deşi
alegerea uneia în detrimentul celeilalte nu înseamnă excluderea celei din urmă
dintre preocupările administraţiei locale, această alegere presupune o anumită serie
de acţiuni şi demersuri.

Preocuparea în acest moment a tuturor administraţiilor locale din România este


înspre dezvoltare economică, cel puţin la nivel declarariv, deoarece există
încrederea că dezvoltarea economică aduce după sine reducerea problemelor
sociale, cel puţin a celor considerate clasic sociale (ne referim aici la cele a căror
cauză este sărăcia şi excluderea) sau aduce resursele financiare necesare
diminuării sau eliminării problemelor sociale.

Alegerea dezvoltarii economice nu se face insa prin ignorarea unor elemente


esenţiale pentru o dezvoltare economică durabilă: resursele umane şi educaţia
forţei de muncă. Aceste trei domenii de intervenţie sunt interconectate şi trebuie
abordate într-o manieră integrată. Este si abordarea pe care am preferat-o in cadrul
procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare economica. Astfel, Comitetul
Consultativ organizat pentru acest domeniu a reunit reprezentanti ai mediului
economic (oameni de afaceri), ai sectorului public – invatamant si administratia
locala, ai mediului universitar, public si privat (V. Lista Comitet Consultativ, pag.
18), care pe parcursul a trei intalniri au incercat sa identifice principalele probleme
(v. Arborele de probleme, pag. 19), obiective (v. Arborele de obiective, pag. 20) si
apoi sa le concretizeze intr-o declaratie de viziune, obiective si posibile proiecte.

Situaţia actuală

2
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Municipiul Zalău nu are o îndelungată tradiţie industrială. Situat în centrul unei


zone (a unui judeţ) preponderent agricole, chiar şi azi, nu este de mirare că
industrializarea a ajuns aici abia la începutul sec. XX. Este momentul în care a
început exploatarea carierei de piatră roşie, apoi de argilă din Munţii Meseş. Prima
fabrică din oraş a fost cea de cărămidă. A urmat uzina de producere a energiei
electrice, modernizată în jurul anului 1940. La acea dată, majoritatea populaţiei
lucra în agricultură, în special pomicultură şi viticultură.

După al doilea război mondial, oraşul Zalău a devenit parte a amplului proces
de industrializare ce a marcat România socialistă. Platforma industrială cuprindea în
momentul Revoluţiei din 1989 fabrici ca “Întreprinderea de Armături Industriale de
Fontă şi Oţel” - I.A.I.F.O Zalău (cel mai mare angajator din oraş), “Întreprinderea de
prelucrare a lemnului”, “Întreprinderea de produse ceramice”, “Întreprinderea de
Conductori Electrici Emailaţi”, “Fabrica de anvelope”, “Întreprinderea de Ţevi,
“Filatura de Bumbac”, precum şi altele.

Marea majoritate a populaţiei active era angajată în industrie, aceasta fiind


perioada de maximă dezvoltare a platformei industriale a Zalăului. La începutul
anului 1990, înainte de perioada de privatizare a industriei româneşti, în Zalău
existau 42.072 angajaţi (aproape 60% din populaţia totală), marea majoritate în
industrie. Populaţia era la acea dată de aprox. 71.000 locuitori. Azi, fişa localităţii pe
anul 2006 ne indică la o populaţie de aprox. 64.000 locuitori si un număr de angajaţi
de 21.676 (adică aprox. 33% din populaţia oraşului).

În prezent industria a fost privatizată 100%. Nici una dintre marile fabrici nu a
fost închisă, chiar dacă unele au fost nevoite să îşi reducă activitatea şi implicit
numărul de angajaţi. In ultimii ani insa unele unităţi economice şi-au extins
activitatea, deschizând noi unităţi productive.

Conform Fişei localităţii pe anul 2006, structura angajaţilor din municipiu se


prezintă astfel:

3
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Se observă că industria prelucrătoare deţine 43% din numărul total de


angajaţi, în timp ce în domeniul serviciilor lucrează 57%. Comerţul reprezintă
principalul domeniu de servicii în care lucrează angajaţii din Zalău (16% din totalul
angajaţilor din Zalău), urmat de servicii de sănătate şi asistenţă socială.

În ceea ce priveşte resursele umane şi educaţia, din următorul grafic se poate


vedea evoluţia numărului de elevi înscrişi la învăţământul licel, respectiv profesional
(incl. şcolile de ucenici) şi învăţământul post-liceal.

Dacă în ceea ce priveşte învăţământul liceal se poate observa o menţinere a


numărului de elevi, este evidentă în schimb scăderea numărului de elevi înscrişi la
învăţământul profesional şi învăţământul post-liceal, adică acele tipuri de educaţie
care pregătesc resurse umane medii – tehnice.

4
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

În ceea ce priveşte pregătirea tehnică superioară, nu dispunem de date cu


privire la numărul de studenţi din Zalău care urmează cursuri tehnice sau care este
orientarea acestora.

Rata şomajului, calculată la nivelul judeţului Sălaj, a fost de 4,6% în luna martie
2008, mai mică decât cea înregistrată în luna martie 2007 (5,4%). Comparativ cu
judeţele din Regiunea de Nord – Vest şi media naţională, situaţia se prezintă astfel:

Judeţul Sălaj are deci cea mai ridicată rată a somajului din Regiune, mai mare
şi decât media naţională, fapt explicabil prin procentul mare de populaţie care
locuieşte în zonele rurale, respectiv 59,2% (Bihor – 49,6%, Bistriţa Năsăud – 63,8%,
Cluj – 33%, Maramureş – 41,2%, Satu Mare – 54%, nivel naţional – 45,1%).

În ceea ce priveşte salariul mediu brut, un alt indicator calculat doar la nivelul
judeţului Sălaj, ne indică totuşi care este gradul de atractivitate al zonei din care
facem parte din punct de vedere al veniturilor comparativ cu celelalte judete din
Regiunea de Nord Vest si nivelul national. De mentionat ca una dintre problemele
identificate in chestionarul aplicat populatiei era nivelul salarizarii mai mic in Zalau
fata de alte orase din Regiune.

5
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Din nou se poate observa ca salariul mediu brut la nivelul judetului Salaj este
mai mic decat a 4 alte judete din regiune si decat media nationala. Salariul mediu
brut în judeţul Sălaj a fost în luna martie 2008 de 1273 lei. Faţă de luna martie a
anului trecut, s-a înregistrat o creştere de 13,6%, în timp ce indicele preţurilor de
consum al populaţiei la nivel naţional a crescut în martie 2008 faţă de martie 2007
cu aprox. 8,4%.

Deşi Zalăul poate fi considerat un exemplu de succes în ceea ce priveşte


privatizarea marilor firme, există destule probleme care creează bariere în
dezvoltarea economică a oraşului. În cele ce urmează vom enumera principalele
probleme, fără a fi prezentate într-o ordine ierarhică a importanţei lor:

- judeţul Sălaj şi implicit municipiul Zalău are unul din cel mai scăzuţi indici
antreprenoriali; acest lucru se datorează lipsei unei educaţii antreprenoriale
la nivelul populaţiei municipiului Zalău (situaţie ce se regăseşte la nivelul
întregii ţări), dar şi unei anumite stări de aşteptare din partea populaţiei („ne
creştem copiii pentru a fi angajaţi”, aşa cum s-a exprimat unul dintre membrii
Comitetului Consultativ)
- lipsa spaţiilor, în special terenuri, pentru dezvoltarea de noi unităţi
productive; municipiul Zalău este situat într-o zonă deluroasă, care are prea
puţine suprafeţe plane propice pentru dezvoltarea economică; în plus,
porcesul de retrocedare a terenurilor catre foştii proprietari nu este finalizat
încă, drept pentru care primăria nu este în măsură să prezinte o ofertă clară
de terenuri disponibile, iar în ceea ce priveşte terenurile private, mulţi dintre
proprietari preferă să îşi îndrepte atenţia spre dezvoltarea sectorului imobiliar

6
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

(mai trebuie menţionat că de multe ori această proprietate privată este mult
fărâmâţată, fiind vorba de loturi mici
- resurse umane insuficiente şi neadecvate; criza de pe piaţa forţei de muncă
determinată pe de o parte de emigrarea forţei de muncă calificate, pe de altă
parte de lipsa de pregătire tehnică, la nivel mediu, a celor care intră pe piaţa
muncii au fost semnalate ca probleme de către agenţii economici – membri ai
Comitetului Consultativ Dezvoltare Economică, Resurse Umane, Educaţie;
cauzele acestei situaţii pot fi identificate în scăderea atractivităţii şcolilor
tehnice (vocaţionale) pentru tineri, în condiţiile în care aceste şcoli nu se
finalizează cu un examen de bacalaureat care să le permită accesul la
învăţământul superior, dar şi în lipsa unor programe de practică şcolară şi a
unei curricule adecvate realităţii de pe piaţa muncii
- oferta de locuri de muncă nediversificată şi nivelul mai scăzut al salarizării
faţă de alte oraşe duce de asemenea la o lipsă de specialişti în anumite
domeni, în special în domeniul medical sau în general specialişti cu pregătire
superioară; această problemă, a ofertei limitate de locuri de muncă şi a
salarizării inferioare, a fost identificată şi în chestionarele aplicate populaţiei
- lipsa de atractivitate a oraşului atât pentru tinerii originari din Zalău, cât şi
pentru cei din alte zone ale ţării; din păcate, municipiul Zalău suferă de o
acută lipsă de imagine; pentru cei care nu au fost niciodată în oraş acesta fie
nu există (fiind deseori confundat judeţul cu municipiul), fie are o imagine
negativă (oraşul fără apă, etc.); pentru cei născuţi şi crescuţi aici oraşul nu
este suficient de atractiv atât din punct de vedere al ofertei locurilor de
muncă, dar şi din punct de vedere urban şi comunitar.
Toate aceste probleme se regăsesc şi în analiza SWOT (pag. 15).

Direcţii strategice şi obiective

1. Îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă şi a disponibilităţii acesteia


pe piaţa locală

1.1. Dezvoltarea unui sistem de şcolarizare care să creeze forţă de muncă


adaptabilă şi flexibilă
1.2. Creşterea ofertei forţei de muncă pe piaţa locală

7
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

2. Diversificarea şi creşterea adaptabilităţii economiei locale la


schimbările socio-economice

2.1. Creşterea nivelului investiţiilor în municipiul Zalău

2.2. Promovarea municipiului Zalău în rândul investitorilor şi oamenilor de


afaceri

Metode de imbunatatire- elaborare de proiecte

Lista proiecte

Titlul proiectului Centru de formare continua a adultilor


Scopul proiectului Dezvoltarea unui centru care sa ofere servicii de formare continua a
adultilor, intr-un cadru modern si dotat cu infrastructura necesara,
un cadru flexibil si capabil sa se adapteze oricaror cerinte de
instruire; serviciile vor fi asigurate atat de furnizori locali, cat si din
regiune, conditia fiind ca acestia sa fie acreditati si sa ofere servicii
de calitate.
Obiectivul strategic caruia ii Dezvoltarea unui sistem de şcolarizare care să creeze forţă de
raspunde muncă adaptabilă şi flexibilă
Problema vizata Resurse umane insuficient pregatite si nepregatite pentru o piata a
muncii flexibila, lipsa unui asemenea centru de formare continua a
adultilor intr-o societate in continua schimbare
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri AJOFM, Inspectoratul Scolar Judetean, Universitati, furnizori de
servicii de instruire/formare continua acreditati de pe plan local
Posibila sursa de finantare POS Resurse Umane
Perioada de implementare propusa 2009 - 2011
Sub-proiecte - Identificarea de domenii de pregatire lipsa de pe piata
muncii locale/judetene
- Organizarea de cursuri in domeniul socio-medical
- Organizarea de cursuri de antreprenoriat

Titlul proiectului Dezvoltarea programelor de practica pentru elevi


Scopul proiectului Orientarea educatiei elevilor de liceu spre o pregatire practica, ce ii
va ajuta sa se integreze mai bine pe piata muncii dupa finalizarea
studiilor, incurajarea firmelor private si a institutiilor publice de a
aloca resurse (umane si de timp, in special) pentru sprijinirea
programelor de practica pentru elevi, precum si incurajarea scolilor
de a fi mai active in acest domeniu

8
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Obiectivul strategic caruia ii Dezvoltarea unui sistem de şcolarizare care să creeze forţă de
raspunde muncă adaptabilă şi flexibilă
Problema vizata Inadvertenta cunostintelor teoretice dobandite in scoala fata de
cerintele angajatorilor si realitatea de pe piata muncii
Responsabil Inspectoratul Scolar Judetean
Parteneri Licee si grupuri scolare, agenti economici, institutii publice
Posibila sursa de finantare POS Resurse Umane
Perioada de implementare propusa 2009

Titlul proiectului Dezvoltarea programelor de practica pentru studenti


Scopul proiectului Orientarea educatiei elevilor de liceu spre o pregatire practica, ce ii
va ajuta sa se integreze mai bine pe piata muncii dupa finalizarea
studiilor, incurajarea firmelor private si a institutiilor publice de a
aloca resurse (umane si de timp, in special) pentru sprijinirea
programelor de practica pentru elevi, precum si incurajarea scolilor
de a fi mai active in acest domeniu
Obiectivul strategic caruia ii Dezvoltarea unui sistem de şcolarizare care să creeze forţă de
raspunde muncă adaptabilă şi flexibilă
Problema vizata Inadvertenta cunostintelor teoretice dobandite in scoala fata de
cerintele angajatorilor si realitatea de pe piata muncii
Responsabil Universitatile locale
Parteneri Agenti economici, institutii publice
Posibila sursa de finantare POS Resurse Umane
Perioada de implementare propusa 2009

Titlul proiectului Imbunatatirea procesului de consultare a agentilor economici in


vederea elaborarii planurilor de scolarizare, prin Comitetul local de
dezvoltare a parteneriatului social pentru formare profesionala
Scopul proiectului Implicarea sectorului economic in evaluarea nevoilor de instruire si
pregatire a viitoarei resurse umane, adaptarea planurilor de
scolarizare la nevoile de pe piata muncii (agentilor economici),
dezvoltarea unui veritabil parteneriat social intre sectoarele public si
privat in ceea ce priveste planurile de scolarizare
Obiectivul strategic caruia ii Dezvoltarea unui sistem de şcolarizare care să creeze forţă de
raspunde muncă adaptabilă şi flexibilă
Problema vizata Inadvertenta intre nevoile de resurse umane intr-un anumit domeniu
si ceea ce se pregateste conform planurilor de scolarizare
Responsabil Inspectoratul Scolar Judetean
Parteneri Agentii economici
Posibila sursa de finantare Resurse locale
Perioada de implementare propusa Incepand cu 2008

9
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Titlul proiectului Construirea unor locuinte destinate exclusiv tinerilor – specialisti in


domenii de interes pentru municipiul Zalau
Scopul proiectului Atragerea de tineri specialisti in domeniile in care acestia lipsesc
Obiectivul strategic caruia ii Cresterea ofertei fortei de munca pe piata locala
raspunde
Problema vizata Lipsa de atractivitate a orasului pentru tineri si pentru forta de
munca inalt calificata, in special pentru anumite domenii; penuria
de resurse umane in anumite domenii de activitate, penurie care se
manifesta de altfel la nivelul intregii tari
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri Agenti economici si institutii publice interesate
Posibila sursa de finantare Program ANL, fonduri private
Perioada de implementare propusa 2009 - 2011

Titlul proiectului Realizarea unui portal pe internet dedicat locurilor de munca


disponibile pe piata locurilor de munca judeteana, incl. a slujbelor
part-time
Scopul proiectului O mai buna informare a celor aflati in cautarea unui loc de munca,
dezvoltarea unui spatiu accesibil si flexibil in care sa se poata intalni
cererea si oferta de pe piata fortei de munca locale/judetene
Obiectivul strategic caruia ii Cresterea ofertei fortei de munca pe piata locala
raspunde
Problema vizata Lipsa de informatii care contribuie la imaginea municipiului Zalau
ca fiind un oras care ofera relativ putine locuri de munca si care are
o oferta relativ nediversificata
Responsabil AJOFM
Parteneri Institutia Prefectului Judetului Salaj, Asociatia CRESCENDO
Posibila sursa de finantare Resurse locale, altele
Perioada de implementare propusa 2009

Titlul proiectului Realizarea unei baze de date cu privire la terenurile si spatiile


disponibile pentru dezvoltare economica, aflate in proprietate
publica sau privata
Scopul proiectului Posibilitatea de a oferi informatii reale cu privire la spatiile si
terenurile disponibile pentru dezvoltarea de activitati economice,
facilitarea contactului intre cei care dispun de resurse si cei care au
nevoie de resurse pentru dezvoltarea economica
Obiectivul strategic caruia ii Cresterea nivelului investitiilor in municipiul Zalau
raspunde
Problema vizata Lipsa de informatii cu privire la terenurile si spatiile disponibile
pentru dezvoltarea de activitati economice, chiar si in ceea ce

10
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

priveste proprietatea publica; lipsa spatiilor si terenurilor detinute de


autoritatile locale in conditiile in care exista cereri din partea unor
posibili investitori
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri Consiliul Judetean Salaj, Institutia Prefectului Judetului Salaj
Posibila sursa de finantare Resurse locale, altele
Perioada de implementare propusa 2008 - 2009

Titlul proiectului Dezvoltarea de noi zone industriale si de servicii in baza Planurilor


Urbanistice de Zona existente (PUZ Parc Industrial, PUZ Parc
Industrial Zalau Vest)
Scopul proiectului Delimitarea unor zone destinate dezvoltarii economice in conditiile
presiunii dezvoltarii zonelor imobiliare/rezidentiale; asigurarea de
zone (resurse de spatiu) pentru dezvoltarea economica in viitor (nu
este vorba obligatoriu de industrie, ci si de servicii sau cercetare,
etc.)
Obiectivul strategic caruia ii Cresterea nivelului investitiilor in municipiul Zalau
raspunde
Problema vizata Presiunea din partea populatiei si dezvoltatorilor imobiliari de a
construi locuinte (colective sau nu) in toate zonele, ceea ce duce pe
de o parte la lipsa spatiilor pentru dezvoltare economica, iar pe de
alta parte la aparitia unor „conflicte” intre zonele rezidentiale si cele
economice
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri Proprietari privati
Posibila sursa de finantare Resurse locale, altele
Perioada de implementare propusa 2008 - 2010

Titlul proiectului Realizarea unui studiu de oportunitate pentru a identifica domeniile


de interes pentru dezvoltarea judetului si municipiului
Scopul proiectului Clarificarea directiei de dezvoltare a municipiului si judetului astfel
incat sa poate fi luate cele mai bune solutii in ceea ce priveste
dezvoltarea altor proiecte de dezvoltare econimica si pentru a
asigura o dezvoltare economica durabila si sustenabila
Obiectivul strategic caruia ii Cresterea nivelului investitiilor in municipiul Zalau
raspunde
Problema vizata Lipsa unei viziuni in ceea ce priveste directia de urmai in
dezvoltarea economica a orasului si judetului, strategia prezenta
fiind de a accepta orice oferta fara a vedea in ce masura aceasta este
benefica pe termen lung si aduce o valoare adaugata din punct de

11
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

vedere al veniturilor populatiei si statului, protectiei mediului,


protectiei sociale, dezvoltarii urbane, pregatirii resurselor umane
Responsabil Primaria Municipiului Zalau si Consiliul Judetean Salaj
Parteneri Camera de Comert si Industrie Salaj, Institutia Prefectului Judetului
Salaj
Posibila sursa de finantare Resurse locale, altele
Perioada de implementare propusa 2008 - 2009

Titlul proiectului Constituirea Biroului de dezvoltare economica al Municipiului


Zalau
Scopul proiectului Responsabilizarea autoritatii locale cu privire la rolul activ pe care
trebuie sa il joace in dezvoltarea economica a orasului si asumarea
acestei responsabilitati
Obiectivul strategic caruia ii Cresterea nivelului investitiilor in municipiul Zalau
raspunde
Problema vizata Lipsa unei responsabilitati clare in ceea ce priveste dezvoltarea
economica a orasului, aceasta sarcina facandu-se necoerent si de
catre personal nespecializat
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri Camera de Comert si Industrie Salaj
Posibila sursa de finantare Resurse locale, altele
Perioada de implementare propusa 2009

Titlul proiectului Dezvoltarea unui Incubator de afaceri care sa dezvolte si un


program de consultanta gratuita pentru cei care doresc sa isi
dezvolte afaceri
Scopul proiectului Incurajarea antreprenoriatului, sprijinirea dezvoltarii de noi afaceri,
cresterea indicelui antreprenorial al judetului Salaj
Obiectivul strategic caruia ii Cresterea nivelului investitiilor in municipiul Zalau
raspunde
Problema vizata Lipsa unei structuri care sa ajute dezvoltarea de afaceri noi, in
special de catre tineri si femei sau persoane care nu au sustinerea
financiara necesara pentru a-si asigura in primii 2 ani de activitate
spatiul sau alt gen de infrastructura necesare dezvoltarii afacerii
proprii
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri Camera de Comert si Industrie Salaj, Universitati
Posibila sursa de finantare POS CCE
Perioada de implementare propusa 2011

Titlul proiectului Centrul expozitional si logistic Zalau

12
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Scopul proiectului Utilizarea centralitatii geografice a municipiului Zalau in Regiunea


de Nord Vest pentru pronovarea orasului si dezvoltarea de servicii
lipsa in regiune
Obiectivul strategic caruia ii Promovarea municipiului Zalau in randul investitorilor si oamenilor
raspunde de afaceri
Problema vizata Lipsa unui centru expozitional regional si lipsa de imagine a
municipiului Zalau la nivel national
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri Camera de Comert si Industrie Salaj
Posibila sursa de finantare De identificat
Perioada de implementare propusa 2011 - 2013

Titlul proiectului Organizarea de conferinte, seminarii pe tematici economice (si nu


numai)
Scopul proiectului Promovarea orasului prin organizarea de evenimente care sa aduca
in Zalau oameni de afaceri din diverse domenii, dezvoltarea unei
oferte de servicii complete in acest sens
Obiectivul strategic caruia ii Promovarea municipiului Zalau in randul investitorilor si oamenilor
raspunde de afaceri
Problema vizata Lipsa de imagine a municipiului, lipsa unor evenimente care sa
puna Zalaul pe harta tarii
Responsabil Camera de Comert si Industrie Salaj, Universitati
Parteneri Primaria Municipiului Zalau, Consiliul Judetean Salaj, Institutia
Prefectului Judetului Salaj, agenti economici
Posibila sursa de finantare Resurse locale, altele
Perioada de implementare propusa Incepand cu 2008

Titlul proiectului Elaborarea unei strategii de marketing a municipiului, cu un mesaj


unic ce urmeaza a fi promovat de toti agentii economici, organizatii,
institutii, cetateni, etc
Scopul proiectului Crearea unui mesaj pentru promovarea orasului nu doar din punct
de vedere al dezvoltarii economice, ci si pentru identificarea
locului/identitatii orasului
Obiectivul strategic caruia ii Promovarea municipiului Zalau in randul investitorilor si oamenilor
raspunde de afaceri
Problema vizata Lipsa de imagine a municipiului Zalau la nivel regional, national,
international, lipsa unei strategii de promovare, insuficienta
cunoastere a propriilor puncte tari si a oportunitatilor care ar
permite valorizarea acestor puncte tari
Responsabil Primaria Municipiului Zalau
Parteneri Universitati
Posibila sursa de finantare De identificat

13
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

Perioada de implementare propusa 2009

Analiza SWOT

Ce este analiza SWOT?


SWOT vine in limba engleza de la initialele cuvintelor Strenghts(puncte tari),
Weaknesses(puncte slabe), Opportunities(oportunitati) si Threats(amenintari.

Analiza SWOT este de fapt o tehnica prin care se pot identifica punctele tari si slabe si se pot
examina oportunitatile si amenintarile unui proiect, ale unei actiuni sau ale unei persoane si poate
fi utiliza ca element de realizare a bilantului.

In general, exista doua moduri in care poate fi utilizata o analiza SWOT: in scopuri profesionale
sau personale. In scop personal, analiza SWOT poate fi utilizata pentru a monitoriza cariera unei
persoane, notand abilitatile si problemele pe care aceasta le are. In context profesional, analiza
SWOT poate fi utilizata pentru a masura profitabilitatea unei afaceri sau unui proiect.

In poza de mai jos se poate vedea care este impartirea clasica a unei analize SWOT: in partea de
sus sunt trecute in stanga punctele tari si in dreapta punctele slabe, iar in partea de jos sunt
trecute oportunitatile in stanga si amenintarile in dreapta.

Strenghts - Punctele tari


Aici trebuie sa treci punctele tari, adica aspectele pozitive interioare ale proiectului sau persoanei
respective. Pentru a identifica punctele tari din analiza SWOT trebuie sa gasesti raspunsul la
urmatoarele intrebari:

 Care sunt avantajele proiectului respectiv? / Care sunt abilitatile persoanei respective?
 Ce este mai bine realizat la proiectul respectiv decat in cazul concurentei? / Ce face
persoana respectiva mai bine decat ceilalti?
 Ce vad cei din jur ca fiind punctele tari ale proiectului /persoanei respective?

Weaknesses - Punctele slabe


La puncte slabe vei trece aspectele negative interioare ale proiectului sau persoanei respective,
puncte slabe care pot fi astfel corectate o data ce sunt identificate. Intrebari ajutatoare pentru
identificarea punctelor slabe din analiza SWOT sunt urmatoarele:

 Ce ar putea fi imbunatatit la proiectul / abilitatile persoanei respective?


 Ce vad cei din jur ca fiind punctele slabe ale proiectului /persoanei respective?
 Ce ar trebui sa eviti din experienta trecuta?

Opportunities - Oportunitati
Aici vei trece conjuncturile exterioare pozitive pentru proiectul sau cariera ta. Astfel de

14
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

oportunitati pot fi considerate schimbarile tehnologice, politice, sociale si chiar cele economice.
Intrebari pentru a identifica astfel de oportunitati pentru proiectul sau cariera ta sunt urmatoarele:

 Care sunt conditiile favorabile dezvoltarii proiectului / persoanei existente acum pe piata?
 Care este avantajul concurential al proiectului / persoanei?

Threats - Amenintari
La amenintari vei trece conjuncturile externe negative pentru proiectul sau cariera ta. Pentru a
identifica aceste amenintari poti cauta raspunsul pentru urmatoarele intrebari:

 Care sunt obstacolele existente in calea proiectului / carierei respective?


 Care sunt schimbarile globale care pot afecta evolutia proiectului / persoanei?
 In ce mod te afecteaza negativ activitatea competitionala?

Puncte tari Puncte slabe


- grad rezonabil de dezvoltare economica - gradul deficitar al scolarizarii fortei de
- prezenta unor firme puternice munca atat din punct de vedere al
- prezenta unor modele de succes locale educatiei medii, cat si superioare
- interes din partea agentilor ec. de a colabora cu - disparitia scolilor de ucenici si a celor
inst. publice, precum si din partea acestora din profesionale
urma - lipsa centre de formare continua
- existenta unor universitati care pot furniza - lipsa programelor de practica in timpul
importante resurse umane si informationale scolii (medii sau superioare)
- existenta unor exemple de buna practica a - reticenta din partea agentilor ec. de a
marilor intreprinderi cu privire la programele de participa la dezv. unor programe de practica
vara pentru studenti - lipsa de resurse umane cf. Legii
- existenta unui exemplu de buna practica pentru practicii 2008
dezv. programme de practica pentru elevii de - lipsa de orientare a elevilor/studentilor
liceu si chiar a unui targ de locuri de munca - necorelarea curriculei de invatamant cu
pentru elevii de liceu, pe timp de vara cerintele locului de munca
- necorelarea planului de invatamant cu
necesitatile pietei de munca judetene/locale
- lipsa de experienta si expertiza la niv.
inst. publice (primarie si inspectorat scolar)
pt. a decise cu privire la planul de
invatamant in accord cu nevoile pietei
- forta de munca in scadere

15
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

- forta de munca in curs de imbatranire


- migrarea tinerilor spre orase mai
attractive
- atractivitate scazuta a orasului pentru
forta de munca din alte zone ale tarii
- salarii mai mici decat in alte orase
- mediu urban mai putin atractiv
- lipsa oportunitatilor de petrecere a
timpului liber
- servicii socio-medicale slab dezvoltate
- mediu economic nediversificat
- mediu economic tertiar putin dezvoltat
- numarul scazut al investitorilor
- lipsa de informatii cu privire la
terenuri/hale/spatii disponibile pentru
afaceri
- lipsa programe de sprijinire a
intreprinderilor mici si mijlocii
- lipsa culturii antreprenoriale la nivelul
intregii populatii
- lipsa unei scoli de afaceri
- reticenta din partea unor ag. ec. de a
colabora cu inst. publice
- lipsa unui cadru coerent de colaborare
intre ag. ec. si aut. locale
- lipsa de experienta in luarea deciziilor
aut. loc. cu implicarea mediului ec.
- lipsa de incredere
- imagine inexistenta sau negative a mun.
- promovare insuficienta a orasului
Oportunitati Amenintari
- existenta unor programe de finantare care se - concurenta de pe piata europeana
adreseaza intreprinderilor din mediul urban si - apropierea de alte orase cu grad de atractivitate
rural mai mare atat pentru forta de munca, in special
- existenta PODRU tineri, cat si pentru investitori
- pozitia geografica centrala in regiune - lipsa unei viziuni pentru dezv. orasului
- dezvoltarea retelei rutiere in Regiune in - legislatie ref. la educatie in continua schimbare,
apropierea municipiului incl. datorita legislatiei europene

16
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

- reforma continua din invatamant


- legislatie care nu incurajeaza
antreprenoriatul/dezv. afacerilor/dezv. IMMurilor

Componenţă

Comitet Consultativ Dezvoltare economică, resurse umane, educaţie

Coordonator – Mariana Cuibus, Director economic, Primăria Municipiului Zalău

Secretariat:

• Ramona Butcovan, Serviciul de proiecte cu finanţare


internaţională, programe, strategii, dezvoltare, Primăria Municipiului Zalău
• Simina Sampetrean, Serviciul de proiecte cu finanţare
internaţională, programe, strategii, dezvoltare, Primăria Municipiului Zalău
Membrii

 Prefectura Judeţului Sălaj


 Reprezentant Consiliul Local al Mun. Zalău
 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
 Direcţia Judeţeană a Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
 Direcţia Judeţeană de Statistică
 AJOFM
 Inspectoratul Teritoral de Muncă
 Inspectoratul Şcolar Judeţean
 Universitatea V. Goldiş
 Universitatea Tehnică
 Universitatea Babeş – Bolyai
 Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj
 Agenti economici reprezentativi
• SC Michelin
• SC Tenaris Silcotub

17
Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea Manolache Gabriel

• SC RomInserv Valves
• SC Cuprom
• SC Universal
• SC Euroactiv
• SC Comfrig
• Sc Complex Service
• Grupul Cento

18