Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Resursele turistice ale


Galatiului

Student:

2018

1
1. Consideratii geografice generale
1.1 Asezare geografica.
Judeţul Galaţi este situat în partea central-estică a ţării noastre, desfăşurându-se intre
45 25’ şi 46o10’ latitudine nordică, între 27o20’ şi 28o10’ longitudine estică. Ca poziţie
o

geografică, judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice-dunărene, fiind situat în


partea cea mai sudică a Moldovei, la confluenţa a trei mari ape curgătoare: Dunăre, Siret şi
Prut, în sectorul fluvio-maritim al ţării.
În partea de nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la est, Prutul formează graniţa
naturală cu Republica Moldova, spre sud, Dunărea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la
sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin judeţul Brăila, iar la vest şi nord-vest, în mare
parte pe cursul aceluiaşi râu, se învecinează cu judeţul Vrancea. În aceste limite
geografice judeţul Galaţi ocupă 4466,3 km 2 , adică 1,9 la sută din suprafaţa României.

Tabel 1. Organizarea administrativă


Suprafaţa totală a judeţului Galaţi – 4466,32 Km2
Judeţul Galaţi Numărul oraşelor din care: Numărul Numărul
şi municipiilor municipii comunelor satelor
2000 4 2 56 180
2005 4 2 60 180
2010 4 2 61 180
2011 4 2 61 180
2012 4 2 61 180
2013 4 2 61 180
2014 4 2 61 180
2015 4 2 61 180
Sursa: www.galati.insse.ro

Sursa:

www.galati.insse.ro

2
1.2.Căile de comunicaţie
Judeţul este străbătut de 223,5 km de drumuri naţionale, 873,7 km drumuri judeţene,
1452,3 km cale ferată. La Galaţi există un aerodrom militar în nordul oraşului, dar sunt planuri
pentru construirea unui aeroport internaţional numit Dunărea de Jos ce va fi comun cu Brăila.
Din Galaţi pleacă 2 trenuri intercity în direcţia Bucureşti Nord şi Iaşi mai multe trenuri rapid în
direcţiile Bucureşti Nord, Braşov etc, numeroase accelerate spre Bucureşti Nord, Constanţa,
Cluj-Napoca, Timişoara şi multe trenuri personale către Bârlad, pe o linie specială, Mărăşeşti,
Buzău, Bereşti etc. Galaţiul este oraşul cu cele mai multe căi ferate din ţară, având şi cele mai
mari 3 triaje de vagoane. Reţeaua feroviară din oraşul Galaţi este cu mult mai dezvoltată chiar
şi decât cea din Bucureşti datorită triajelor de vagoane, cel mai mare din ţară fiind Galaţi Triaj
Sud (Barboşi Triaj) cu 32 de linii.
Oraşul Galaţi are o istorie încărcată şi datorită faptului că este plasat pe
fluviul Dunărea şi astfel pe cea mai importantă arteră comercial-fluvială
europeană, Canalul Dunăre - Main - Rin.

Sursa: http://romanialivewebcam.blogspot.com

3
1.3.Cadrul geografic natural
Trepte de relief: În judeţ predomină câmpia şi podişul. Aici se întâlnesc cele două
mari unităţi de relief ale ţării, Câmpia Română şi Podişul Moldovei, care corespund zonei de
întrepătrunderi a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi
parţial central-europeană. Zonă de confluenţă între Platoul Covurlui la nord (50% din suprafaţa
judeţului), câmpiile Tecuci şi Covurlui (34%) şi lunca Siretului inferior şi a Prutului la sud
(16%), judeţul Galati reprezintă o structură unitară din punct de vedere fizico-geografic.
Teritoriul judeţului Galaţi în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai
accentuată în nord şi mai slabă în sud, distingându-se după altitudine, poziţie şi particularităţi
de relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia
Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos. Altitudinea maximă este atinsă
în Dealurile Fălciului: 274
Clima: Dat fiind faptul că judeţul Galaţi reprezintă o deschizătură spre nord-est şi spre
sud-vest, el se găseşte sub influenţa maselor de aer continental estice şi mai puţin sudice,
lipsind aproape cu totul influenţa aerului vestic care este oprit de paravanul munţilor Carpaţi.
Temperatura medie anuală este, calculată pe o perioadă de 70 de ani, este la Galaţi de
10 gr C şi la Tecuci de 9,8 gr C. Temperatura medie a verii este de cuprinsă între 21 gr C la
Tecuci şi 21,3 gr C la Galaţi.
În timpul iernii, deasupra judeţului Galaţi vin din nord şi nord-est mase de aer rece care
produc scăderi de temperatură care oscilează între 0,2 gr C -3 gr C. Temperatura medie lunară
este mai scăzută în ianuarie când are valori de -3 -4 gr C. Temperatura medie a lunii iulie este
de 21,7 gr C. În timpul anului sunt cca.210 zile cu temperaturi de peste 10 gr C. Repartiţia
anuală a precipitaţiilor este neuniformă, cele mai mari cantităţi de apă cad în anotimpul de
vară, sub formă de averse.
Vântul predominant este Crivăţul, care reprezintă 29% din frecvenţa anuală a
vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sud, cu o frecvenţă de 16% şi bate mai mult
vara şi este destul de uscat. Clima, aşa cum rezultă din cele prezentate, este temperat-
continentală.
Hidrografia: Dunărea, Prutul şi Siretul constituie principalele ape curgătoare ce
delimitează teritoriul judeţului Galaţi. La limitele dintre judeţele Galaţi şi Tulcea, Dunărea
colectează pe o distanţă de 22 km apele râurilor Siret şi Prut, precum şi afluenţii lor. SiretuI are
ca afluent principal Bârladul, care colectează apele Corozelului. Prutul adună apele Elanului şi
Horincei, iar în centrul judeţului, Gerul, Suhurlui şi Lozova sunt colectate de Bârladel. În lacul
Brateş se varsă pârâul Chineja. Lacurile şi bălţile amenajate în scop piscicol ocupă 40% din
suprafaţa totală ocupată de reţeaua hidrografică.

4
Principala sursă de apă a oraşului Galaţi este Dunărea 178,800 metri cubi / zi (81%).
Aceasta este suplimentată de apele de adâncime de la Salcia - Vadul Roşca de 41,900 metri
cubi / zi (19%). Reţeaua hidrografică a judeţului are o lungime de 1348 km.

Principalele Lungime(km), din care:


cursuri de apa in % din aria totala a
Judeţul Galaţi în România în Judeţul Galaţi Judeţului Galaţi

Dunărea 1.075 22 2,05


Prut 742 103 13,88
Siret 559 150 26,83
Bârlad 207 55 26,57
Chineja 79 79 100,00
Berheci 92 92 100,00
Zeletin 83 83 100,00
Geru 62 62 100,00
Suhu 72 72 100,00
TOTAL 2.971 718 24,17
Sursa: http://www.prefecturagalati.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/000028DA?OpenDocument

Judeţul deţine 3770 m2 de lac şi teren mlăştinos.


Principalele lacuri şi bălţi din Judeţul Galaţi, sunt urmãtoarele :

Denumire Aria (ha)


Lacul Brateş 2.400
Maţa Rădeanu 605
Şovârca 274
Mălina 154
Lozova 145
Tudor Vladimirescu 101
Potcoava 49
Vlaşca 42
TOTAL 3.770
Sursa:http://www.prefecturagalati.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/000028DA?OpenDocument

Mediul înconjurător
Judeţul Galaţi se caracterizează în cea mai mare parte, prin teren agricol plat, cu zone de luncă
în sud şi de-a lungul Dunării, Siretului şi Prutului.
Judeţul deţine zone naturale protejate de interes naţional şi un parc natural, dupã cum
urmeazã :
Aria Tipul zonei
Nr. Numele zonei protejate Locaţie
(ha) protejate
Dunele de nisip de la Hanu Comuna Fundeni, Rezervaţie
1 199,30
Conachi satul Hanu Conachi naturală
Municipalitatea Rezervaţie
2 Pădurea Gârboavele 230,00
Galaţi naturală
3 Pădurea -Roşcani Breana Comuna Băneasa 78,30 Rezervaţie

5
naturală
Rezervaţie
4 Pădurea Fundeanu Comuna Drăguşeni 53,20
naturală
Rezervaţie
5 Pădurea Tălăşmani Bereşti Oraş 20,00
naturală
Comuna Buciumeni Rezervaţie
6 Pădurea Buciumeni 71,20
şi Brăhăşeşti naturală
Rezervaţie
7 Pădurea Pogăneşti Comuna Băneasa 33,50
naturală
Zona Fosiliferă Tirighina Municipalitatea Rezervaţie
8 1,00
Barboşi Galaţi naturală
Tecuci Rezervaţie
9 Zona Fosiliferă Rateş 1,50
Municipalitatea naturală
Rezervaţie
10 Zona Fosiliferă Bereşti Bereşti Oraş 49,00
naturală
Rezervaţie
11 Mlaştina Potcoava Comuna Braniştea 49,00
naturală
Comuna Tudor Rezervaţie
12 MlaştinaTălăbasca 139,00
Vladimirescu naturală
Lacul Pochina (Parc Rezervaţie
13 Comuna Suceveni 74,80
Naţional- lunca de jos Prut) naturală
Lacul Vlăşcuţa (Parc Rezervaţie
14 Comuna Măstăcani 41,80
Naţional- lunca de jos Prut) naturală
Ostrovul Prut (Parc Municipalitatea Rezervaţie
15 62,00
Naţional- lunca de jos Prut) Galaţi naturală
(Parc Naţional- lunca de jos Comuna Rezervaţie
16 81,00
Prut) (Maţa-Rădeanu) Cavadineşti naturală
(Parc Naţional- lunca de jos
17 Judeţul Galaţi EST 8.247 Parc Natural
Prut)
Municipalitatea Patrimoniu
18 Grădina Botanică 22,2
Galaţi judeţean protejat
Municipalitatea Patrimoniu
19 Grădina Publică 16
Galaţi judeţean protejat
Municipalitatea Patrimoniu
20 Faleza Dunării 30
Galaţi judetean protejat
Municipalitatea Patrimoniu
21 Parcul CFR 2,92
Galaţi judeţean protejat
Municipalitatea Patrimoniu
22 Parcul Eminescu 0,8
Galaţi judeţean protejat
Municipalitatea Patrimoniu
23 Turnul TV 0,6
Galaţi judeţean protejat
Sursa: http://www.prefecturagalati.ro/portal/portal.nsf

6
Zonele protejate în Judeţul Galaţi

Sursa: http://www.prefecturagalati.ro

1.4. Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Numărul
Judeţul Galaţi Locuitori / km2
locuitorilor
29 decembrie 1930 324504 72,6
21 februarie 1956 396138 88,7
15 martie 1966 474279 106,2
5 ianuarie 1977 581561 130,2
7 ianuarie 1992 641011 143,5
18 martie 2002 619556 138,7
20 octombrie 2011 536167 120,0
Sursa: www.galati.insse.ro

7
2. Analiza potentialului turistic.
2.1.Consideraţii generale:
Judeţul Galaţi are o poziţie turistică privilegiata: arterele sale rutiere înlesnesc
trecerea turiştilor spre Delta Dunării, zonă turistică de mare atracţie, şi spre litoralul
Mării Negre. Toate drumurile din nord, ca şi unele trasee din vestul ţării, care pleacă
spre Dobrogea, trec prin Galaţi. Accesul din Dobrogea şi sud-estul ţării către staţiunile
balneare şi turistice ale Moldovei de nord şi din Carpaţii Orientali se face, de asemenea,
prin Galaţi.
Judeţul dispune de un valoros fond natural şi cultural care conferă turismului
dimensiuni naţionale şi internaţionale.

2.2.Potenţialul turistic natural:


Numeroase privelişti naturale, ca de exemplu pădurea cu nisip fluviatil de la
Hanu Conachi, dealurile de la Iveşti, Nicoreşti sau Bujoru, prezintă atracţie pentru
iubitorii de turism. Locuri pline de atracţie sunt, de asemenea, Dunărea, Siretul şi Prutul,
cu luncile lor pline de zăvoaie, Lacul Brateş cu plaja şi Balta Catuşa cu amenajările
specifice sporturilor nautice şi pescuitului sportiv, pădurile de la Buciumeni, Adam şi
Viile, din partea de nord a judeţului, Gârboavele şi Spahiu, din apropierea oraşului
Galaţi.

Localitate Resursa naturala Descriere


Ocupă o suprafaţă de 84 ha, fiind cea
mai întinsă din ţară. Dunele sunt fixate
cu salcâm de nisip, instalându-se aici
cea mai bogată floră cu arenarie din
Moldova, cu specii foarte rare pentru
Rezervatia de dune flora ţării. Importanţa dunelor este
Hanu Conachi
fluviatile marcată şi de existenţa unor elemente
faunistice mediteraneene unice pe
teritoriul Moldovei şi puţin frecvente
prin ţară: şopârla de stepă şi şopârla de
nisip.

Tufele de bujor românesc- plantă


monument al naturii în ţara noastră - se
Rezervatia cu
Satul Roscani întind pe o suprafaţă de 70 ha prin
bujori
poienile din pădure.

- o insulă de pădure naturală de


silvostepă.
17 km nord-vest - are o suprafaţă de circa 900 ha,
Pădurea
de municipul din care 250 ha constituie pădure parc,
Gârboavele
Galaţi unde turiştii se pot relaxa în spaţiile
amenajate pentru agrement, dar pot
vizita şi Grădina Zoologică.
Galati Lacul Vânători Pe o suprafaţă de 28 ha. Cuprinde un

8
lac natural de 11 ha, un versant de 10 ha de
pădure de salcâm şi un versant de 8 ha
parţial amenajat pentru agrement şi supus
unui plan intensiv de modernizare şi
reamenajare.
Sursa: http://www.cjgalati.ro

Rezervaţia "Dunele de Nisip de la Hanu Conachi" Rezervatia cu bujori de la Roscani

Padurea Garboavele Lacul Vanatori

2.3.Potenţialul turistic antropic


Potenţialul turistic cultural istoric
În judeţul Galaţi există 263 de monumente istorice clasificate şi protejate prin lege,
dintre care circa 43 monumente sunt încadrate în categoria A, cu valoare naţională. Patrimoniul
cultural construit al judeţului Galaţi evaluat conform Legii 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice şi Listei Monumentelor istorice aprobată prin Ordinului ministrului
culturii şi cultelor 2361/2010 cuprinde:

Sursa: http://www.cjgalati.ro

9
 Muzee

Muzeul de ştiinţe ale naturii: Planetariul are


diametrul cupolei de 7 metri, aici putând fi
vizionate diferite proiectii ("Sistemul Solar",
"Giganţii Sistemului Solar", "Nebuloase şi Roiuri
stelare"), astfel încât publicul vizitator să poată
călători imaginar în toate colţurile Universului; de
asemenea, în cadrul planetariului se desfăşoară şi
foarte multe programe educaţionale, bune exemple
fiind Astroclubul "Călin Popovici", dar şi Programul Educaţional "Să cunoaştem Soarele",
adresat elevilor claselor V-XII. Acvariu are ca tematicã ihtiofauna rarã şi foarte rarã din
bazinul hidrologic al Dunãrii, fauna Mãrii Mediterane şi pesti exotici (pirania). Grădina
Botanică domină malul stâng al Dunării, ocupând o suprafaţă de 18 ha.

Muzeul de Istorie Galaţi a fost inaugurat la 24


ianuarie 1939, cu ocazia celei de-a 80-a aniversare a
Unirii Principatelor Române, în casa care a aparţinut
familiei Cuza şi unde Alexandru Ioan Cuza a trăit în
perioada-n care a fost pârcălabul Galaţiului.
Activitatea ştiinţifică a muzelui a reînceput în 1951-
1952, când a demarat organizarea ştiintifică a
colecţiilor. În 1956, obiectele din colectii au fost
separate; astfel o parte dintre ele au format colectiile
Muzeului de Ştiinte ale Naturii, iar o alta, colectiile
Muzeului de Artă. Treptat, colecţia Muzeului de
Istorie s-a mărit prin noi achiziţii şi cercetări arheologice realizate în partea sudică a Moldovei,
în principal la castrul roman de la Tirighina-Barboşi, ajungând acum la un patrimoniu de peste
50.000 de exponate, unele fiind de o importanţă excepţională.

Casa Memorială Alexandru Ioan Cuza e construită pe


locul fostei case a pârcălabului de Galaţi, de Alexandru
Ioan Cuza, primul domnitor al României (1859 - 1866).
Cuprinde o expoziţie permanentă dedicată domnitorului,
întrunind şi calitatea de reconstituire a ambientului
gălăţean de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al
XX-lea.

Muzeul de artă vizuală este primul muzeu de artă


contemporană românească din ţară . A fost inaugurat în anul
1967 şi a fost conceput structural să prezinte cele mai noi
tendinţe ale fenomenului plastic în devenire, destinaţie pe care

10
şi-o păstrează şi la acest început de mileniu. Aproximativ 400 de lucrări existente în sălile de
expunere şi-n aer liber, în parcul muzeului, constituie o selecţie dintrun patrimoniu mult mai
amplu, completat adesea cu un patrimoniu virtual, din atelierele artiştilor contemporani.
Sursa: www.galati.djc.ro

 Biserici şi mănăstiri

Biserica fortificată "Sfânta Precista" este construcţia cea mai


veche din Galaţi, fiind sfinţită ca lăcaş de cult în septembrie
1647, în timpul domnitorului Vasile Lupu. Biserica a fost
închinată Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos. La ridicarea
bisericii au fost folosite materialele existente la faţa locului:
piatră de la Barboşi, lemnul din pădurile de pe platforma
Covurluiului, cărămidă şi var, nisip de pe plajele Dunării etc.

Biserica Romano-Catolică : monumentul din strada


Domnească nr. 86 este construit în anul 1844 şi extins
în anul 1873. Printre obiectele de valoare artistică
amintim: Altarul Mare, executat din marmură colorată,
tabloul "Sfântul Ioan Botezatorul predicând", Statuia
Inimii Preasfinte a Domnului Iisus Hristos, Statuile
Pieta si Sfântul Francisc de Assisi. Biserica a fost consolidată şi renovată în starea actuală între
anii 1985-1988.

Biserica Greacă : La data de 6 august 1866 se pune piatra de


temelie a bisericii cu hramul "Schimbarea la Faţă" a cărei
sfiinţire se face la 17 septembrie 1872 de către episcopul
Melchisedec alături de Arhimandritul Eughenie Xiropotamo. În
pronaos se află placa de marmură cu numele fondatorilor
precum şi două plăci de marmură cu numele ctitorilor şi a
marilor ctitori. Biserica e în formă de cruce înscrisă cu turlă şi are pe latura vestică două
clopotniţe.

Catedrala Ortodoxă a fost ridicată între 1906-1917, după


planurile arhitectilor Petre Antonescu şi Ştefan Burcuş.
Construcţia se detaşează în planul arhitectural gălăţean,

11
fiind concepută în stil muntenesc, cu o singura cupolă fără abside laterale.

Biserica Mavromol („Stânca neagră” în greacă) a fostei


mănăstiri Mavromol poartă hramul Adormirea Maicii
Domnului şi a fost construită în 1669 de Gheorghe Duca
şi refăcută de fiul său între 1700-1703. Păstrează picturi
murale interioare valoaroase refăcute între 1973-1975. În
chiliile acestei biserici au funcţionat primele scoli din
Galaţi înfiinţate-n 1765 (cu predare în limba greacă) şi 1803 (cu predare in limba română).
Biserica are o splendidă icoană de lemn sculptat "Maica Domnului", şi o valoroasa
catapeteasmă adusa de la biserica Mănăstirii Sf. Sava din Bucureşti.

Biserica Sf. Spiridon a fost ridicată în anul 1817 pe un


plan triconic cu patru contraforţi. Are trei turle, una mai
mică, celelalte două egale, baza turlei de pe naos se
sprijină pe arce dispuse în cruce. Cele mai valoroase
elemente ale bisericii sunt catapeteasma şi icoanele.
Pictura originală nu se mai pastrează.

Sursa: www.galati.djc.ro

Castrul Roman de la Tirighina - Barboşi Săpăturile efectuate


în castellum roman de la Bărboşi (la nord de Dunăre, lângă
Galaţi, aproape de vărsarea Siretului), din anii 1959—1962, au
dovedit în condiţii stratigrafice perfect de clare, că pe înălţimea
Tirighina se găsea la început o cetăţuie dacică, întărită cu un val
de pământ. Ceramica dacică şi cea de import, ca şi o monetă de
argint histriană, permit ca începuturile cetăţui dacice să fie fixate în secolul I î.e.n. (cel mult
sfârşitul secolului II î.e.n.). Cetăţuia dacică de la Bărboşi a sfârşit apoi în urma unui puternic
incendiu, a cărui urme sunt destul de evidente. Monedele romane aflate în acest nivel dacic
sunt din vremea lui Augustus şi continuă apoi seria neîntreruptă până în anii domniei
împăratului Nero (54—68 e.n.). Nu ar fi exclus deci ca sfârşitul acestei cetăţui să fie pus în
legătură cu acţiunea guvernatorului Moesiei Tib. Plautius Silvanus Aelianus în regiunea de la
nord de Dunăre, a cărui rezultat a fost mutarea forţată a celor 100.000 de transdanubieni la sud
de Dunăre şi care a avut loc prin anii 62—66 e.n. în legătură cu problema vechimii stăpânirii

12
romane la nord de Dunăre, în partea de sud a Moldovei, se pune întrebarea dacă acest
castellum de la Bărboşi, datează dintr-o perioadă mai veche decât anii 101 —102, primul
război dacic (eventual 105—106 cel de al doilea război dacic), sau numai începând cu aceşti
ani.
"Fata pe valuri" - sculptură realizată de Constantin Baraschi (n. 17 noiembrie 1902,
Câmpulung - d. 22 martie 1966, Bucureşti) în 1966. O replică a acestei sculpturi este la
Genova, în colecţia Hohn. Pe fundul bazinului în care se scurge apa este desenată stema
municipiului Galaţi, steagul României şi drapelul UE.
Copia “Statuii Lupoaicei” (“Lupa Capitolina”), simbolul latinităţii poporului român.

Potentialul turistic tehnico-economic


Casa Lambrinidi situată pe Strada Domnească nr.
51, lângă Universitate. Construită de Epaminonda
Lambrinidi, proprietarul unei mori de pe strada
Portului, şi având ca anexa o turnătorie şi atelier de
reparat maşini şi vase, înainte de aprilie 1879, îl
găzduieşte pe domnitorul Carol I, cu ocazia unei vizite
în Galaţi. A fost sediul Curţii de Apel, al Liceului
Mihail Kogălniceanu şi, după cutremurul din 9-10 noiembrie 1940, al Primăriei.
Casa Macri, unică în România, a fost
construită în 1910, fiind locul în care a cântat George
Enescu. Familia Macri, una din cele mai vechi familii
din Galaţi, locuieşte acum în clădirea din spate. Un
imobil superb: Candelabre de Veneţia, draperii ţesute
cu fir din aur, covoare lucrate manual în Europa,
piese rare de mobilier, confecţionate pe comandă
specială la o celebră firmă din Anglia - toate acestea au existat în clădirea în care funcţionează
acum clubul de noapte Pasha. Au fost furate sub formă de "amintire" de cei care au fost chiriaşi
în casa Macri, pe vremea comunismului.

Palatul Administrativ edificiu impunător, inaugurat la 27 aprilie 1906, astăzi sediu al


Prefecturii judeţului Galaţi, Palatul Administrativ a fost construit în perioada anilor 1904 -1905
după planurile arhitectului Ion Mincu, fondatorul şcolii naţionale a arhitecturii româneşti. Pe

13
faţada principală a Palatului, la nivelul superior, se
află două statui realizate din marmura albă –
„Industria" şi "Agricultura" ale sculptorului
Frederic Storck, care sunt acoperite de tencuială.
Mai jos, se găsesc două steme de bronz ale
judeţului. Pe frontonul clădirii se găseşte un ceas
de mari proporţii. Fiecare oră este marcată prin
câteva fraze muzicale ale nemuritorului vals
"Valurile Dunării" capodopera de renume mondial a compozitorului gălăţean losif Ivanovici
(1845 -1902).

Palatul Universităţii situat în centrul Galaţilor, fostul


Palat al Justiţiei, astăzi sediul Universităţii, ocupă în
vechiul peisaj arhitectural al municipiului locul cel
mai de seamă, datorita monumentalitaţii sale. Acest
edificiu este opera arhitecţilor Grigore Cerchez si
Vîrnav. A fost construit între anii 1911-1913.

Sursa: www.galati.djc.ro

14
3. Stadiul actual de valorificare a potentialului turistic.

3.1.Structuri de primire turistică (baza tehnico-materială pentru turism).


Structuri de primire turistică de cazare
Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, la 31 iulie, in 2000, 2005
si in perioada 2010-2016:

Judeţul Galaţi 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 14 21 21 35 30 30 32 40 40
Hoteluri 5 9 9 22 17 17 16 17 16
Hosteluri : 1 1 : : : 2 5 5
Moteluri : : : 2 2 2 3 4 4
Vile turistice 6 8 8 3 6 6 6 5 5
Bungalouri : : : 2 1 1 1 : :
Tabere de elevi si 3 3 3 : : : : : :
prescolari
Pensiuni turistice : : : 6 4 4 4 8 8
Sursa: www.galati.insse.ro

Hotel Magnus Galaţi

Sursa: www.eximtur.ro

Situat la intrarea în oraş dinspre Bucureşti şi în apropierea celei mai importante zone
comerciale din oraş, HOTEL MAGNUS este locul ideal de odihnă şi relaxare atât pentru
oamenii de afaceri , cât şi pentru cei care vizitează oraşul Galaţi.
Hotelul oferă oaspeţilor 53 de camere împărţite în 25 double, 26 matrimoniale şi 2
apatramente elegante. Pentru confortul turiştilor, camerele au un design modern, sunt spaţioase
şi dotate cu telefon, cablu tv, televizor LCD şi climatizare. De asemenea, MINIBARUL din
cameră este GRATUIT , iar în permanenţă se poate accesa INTERNETUL WIRELESS
GRATUIT în tot hotelul.

15
Hotel Vega

Hotelul Vega este o construcţie modernă pe 12 nivele, situat în centrul oraşului Galaţi, pe
faleza superioară a Dunării. Deschis în mai 2003, Hotelul Vega a reuşit să se impună pe piaţa
gălăţeană prin standardul ridicat al serviciilor şi dotărilor.
Serviciile de cazare răspund oricăror solicitări: 69 de camere - single, double sau
apartamente dotate la standarde europene.

Sursa:
www.eximtur.ro

Restaurantul, terasa şi barul hotelului pun la dispoziţia clienţilor o gamă largă de preparate
culinare din bucătăria naţională şi internaţională şi diverse sortimente de băuturi. O serie de
servicii suplimentare asigură confortul deplin al clienţilor, indiferent de natura călătoriei - de
afaceri sau turistică: business office, fitness, masaj şi saună, săli de conferinţă, parcare, transfer
aeroport-hotel-aeroport.

Hotel Parc Tecuci

Sursa: www.viaromania.eu

Hotel modern de 3 stele, este situat în


centrul Tecuciului. Hotel Parc Tecuci
dispune de 13 camere dintre care:
 3 camere cu pat matrimonial;
 2 camere cu paturi individuale ;
 1 camera în regim family (un pat matrimonial + un pat individual);
 7 camere cu 2 paturi individuale.
Camerele sunt dotate cu:  Minibar;
 Telefon;  Aer condiţionat
 Televizor;
.

16
Facilităţi:
- internet;
- sală de conferinţe;
- parcare monitorizată;
- spălătorie;
- sală fitness;
- sală masaj;
- jacuzzi;
- saună;
- salon înfrumuseţare;
- informare turistică;
- fax, Xerox

Alte elemente de cazare: Hotel Galaţi, Hotel Dunărea, Hotel Faleza, Hotel Turist, Hotel
Galmondo, Hotel Alex, Vila Belvedere ,Vila Classic Motel Iveşti etc.

Capacitatea si activitatea de cazare turistica in 2000, 2005 si in perioada 2010-2015:


Judeţul Galaţi 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Capacitate de cazare
Existentă (locuri) 1385 1449 1452 1386 1324 1308 1541 1994
În funcţiune (mii locuri- 292,9 331 250,4 361,8 425,2 461,4 517,2 632,7
zile)
Sosiri (mii) 43,2 57,5 32,2 52,3 62,6 70,9 64,4 74,4
Înnoptări (mii) 66,7 106 75 103,6 108,1 132,3 118,4 137,1
Indicii de utilizare netă a 22,8 32,0 30,0 28,6 25,4 28,7 22,9 *
capacităţii în funcţiune
(%)
Sursa: www.insse.galati.ro

Structuri de primire turistică de alimentaţie pentru turism


Echipamente de alimentaţie:

 Restaurante:
În incinta Hotelului Magnus se află restaurantul "Crama Lăutarilor", unde se
poate asculta muzică lăutărească autentică interpretată de un taraf de lăutari , se pot savura
gustoase bucate româneşti şi vinuri din potgorii
renumite. Toţi oaspeţii cramei sunt întâmpinaţi
cu o palincă din partea casei.

Sursa: www.hotelmagnus.ro

17
Restaurant Dune
Sursa: www.restaurantdune.ro

Un loc select în care se îmbină superlativele


bucătăriilor internaţionale şi autohtone.

Restaurant Andra Tecuci


Restaurant cu specific internaţional şi tradiţional. Dispune de 100 de locuri şi de
cafenea interioară "Cafe IN" cu o varietate mare de produse bistro.

Sursa:www.infopensiuni.ro

Alte restaurante: Restaurant “Ca Ju”, Restaurant “Cozy”, Restaurant “La Mamma”,
Restaurant “Cina” etc.
Pizzerii: Pizzeria “Amadeus”, Pizzeria “Bella Italia”, Pizzeria “Marco Polo”, Pizzeria
“Corso” etc.

Structuri de primire turistică de agreement

 Parcul Eminescu amenajat în 1869, acest parc mai


păstreaza câţiva arbori contemporani cu Mihai
Eminescu care poposi aici de mai multe ori mai ales
în ultima parte a vieţii. În parc există un mic lac
artifical şi un loc amenajat unde-n trecut fanfara
militară susţinea recitaluri. Este renumit datorită
prezenţei statuii lui Eminescu.

 Faleza Dunării este una dintre zonele reprezentative


ale Galaţiului. Loc de promenadă pentru toţi, aici au loc
frecvente concerte muzicale şi întreceri sportive
(concerte "La Elice" şi Crosul Copiilor). Reprezintă
aproape singura zonă unde s-au valorificat resursele

18
pentru agrement. Oferă un mare potenţial de relaxare şi agreement prin, spaţii verzi.

 Grădina Publică situată în apropierea Complexului Studenţesc reprezită o zonă deosebit de


frumoasă pentru odihnă şi recreere. Este un punct
de vedere excelent asupra Lacului Brateş şi a
gării principale a Galaţiului. O plimbare prin
Gradina Publică, unde odinioară se jucau popice
şi cricket, dezvaluie ronduri de flori şi gard viu,
alei umbroase şi o fântină arteziană a carei apă
este purtată de vânt, stropind copiii care trec pe
sub ea, în goana bicicletei.

 Complexul de agrement Priza Dunării situat la ieşirea


din Galati, pe drumul spre Brailă, cuprinde trei piscine,
căsuţe, locuri de camping şi un restaurant. Pe o porţiune a
complexului se află un club occidental ce are ca dotări o
piscină, restaurant (150 de locuri), bar şi cafenea.

Structuri de primire turistică de promovare şi comercializare turistică


Agenţii de turism :
 Agenţia de turism Amigos Travel este o agenţie de turism nouă pe piaţa turistică din
Galaţi, în plină dezvoltare, care oferă turiştilor săi servicii de cea mai bună calitate.
Seriozitatea, profesionalismul şi orientarea către client, sunt principalele atuuri ale
agenţiei.
 Agenţia de turism Bel Ami: Touroperator, oferă servicii de transport şi cazare diverse,
organizează evenimente, excursii, tabere. Oferă programe proprii pentru Grecia,
Croaţia, Italia, Franţa. Sunt deschişi oricărei destinaţii pe care o doresc clienţii şi
asigură programe flexibile. Aceştia vând pachete turistice şi colaborează cu turiştii din
toată ţara, plata făcându-se on line sau în cont.
 Agenţia de turism CONDOR: Agenţie de turism specializată pe litoral extern, şi orice
alt fel de concedii. Vinde sejururi, circuite, vacanţe de lux, bilete de avion şi asigurări.
 Agenţia de turism Agatur este membră ANAT (Asociaţia Naţională a Agenţiilor de
Turism) ,IATA (Asociaţia Internaţională de Transport Aerian) prin intermediul cărora
poate pune la dispoziţia turiştilor posibilitatea de a călători oriunde în lume. Pe lângă
programele proprii de turism intern şi internaţional ,agenţia AGATUR îşi completează
gama de servicii turistice cu oferte ale marilor touroperatori din ţara şi străinătate.

Sursa: http://www.cjgalati.ro/images/stories/formulare/potential-turistic.pdf

19
4. Propuneri de dezvoltare a turismului:
Punerea în valoare a patrimoniului turistic naţional, al unei zone, staţiuni, localităţi, este
strâns condiţionată de conţinutul prestaţiilor turistice, de formele de diversificare şi nivelul
calitativ al serviciilor oferite de organizatorii de turism şi de prestatorii de servicii pentru
turişti.
Printre motivaţiile care determină un turist al zilelor noastre să accepte o anumită formă de
turism, o anumită variantă de aranjamente turistice, o anumită destinaţie a călătoriei, se numără
şi factorul de atractivitate care este denumit generic „agrement”, respectiv plăcerea,
destinderea, divertismentul care însoţesc odihna activă a turistului, atât de mult solicitată în
petrecerea agreabilă a timpului liber în perioada concediilor sau a vacanţelor.
La prima vedere, noţiunea de odihnă activă (vacanţă activă) pare un mod contradictoriu,
deoarece pentru unii turişti perioada de vacanţă este concepută ca o formă de odihnă în care se
urmăreşte eliberarea totală de preocupările zilnice, prin plăcerea de a nu face nimic, prin
recreere (somn prelungit, lectură etc.) timpul liber total de care dispune populaţia este în
continuă creştere. Or, în condiţiile în care durata timpului consumat pentru odihna pasivă
rămâne aproape constantă, se înregistrează o continuă creştere a cererii populatiei pentru
odihna activa, ca o formă agreabilă de petrecere a timpului liber disponibil.
Creşterea preocupărilor populaţiei pentru formele de odihnă activă este stimulată şi de
efectele poluate tot mai accentuate ale aglomeraţiilor de tip urban provocate de furnicarul zilnic
al circulaţiei oamenilor şi al vehiculelor tot mai numeroase din aceste aglomerări civice. Aceşti
factori poluanţi acţionează continuu asupra creşterii tensiunii fizice şi psihice a omului din
societatea contemporană, fenomen care se traduce prin oboseala nervoasă provocată de
ritmurile trepidante ale vieţii moderne, cu daune sensibile asupra sănătăţii nervoase.
Pe măsură ce consumul turistic se transformă tot mai mult într-o formă specifică a
consumului de masă, asemenea preocupări pentru includerea în aranjamentele oferite a unor
formule cu variante opţionale de vacanţe active ocupă o pondere crescândă în prestaţiile de
servicii turistice.

Judeţul Galaţi poate fi promovat prin:


1. Imbunătăţirea infrastructurii turistice in judet
2. Creşterea afluxului de turişti
3. Asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi valorificarea tradiţiilor etno - culturale;
4. Protejarea, păstrarea şi imbogăţirea patrimoniului;
5. Creşterea calităţii serviciilor of erite turiştilor;
6. Crearea unei mărci turistice
7. Promovarea unor proiecte turistice cu finanţare externă;

20
Bibliografie:

 “Judeţele Patriei-Galaţi” (monografie),(1980), Editura Sport-Turism, Bucureşti;

 Institutul Naţional de Statistică:


 Buletin statistic lunar al judeţelor-ediţia 2008
 Anuarul Statistic al Judeţului Galaţi-ediţia 2007
 Statistică teritorială-ediţia 2008

www.insse.galati.ro
www.cjgalati.ro
www.prefecturagalati.ro
www.primaria.galati.ro

21
Anexa 1.

Harta Municipiului Galati

Anexa. 2

22
Anexa 3

Anexa 4

23