Sunteți pe pagina 1din 14

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. Tranziie de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: Student azi! Profesionist maine! - Imbuntirea procesului de inserie pe piaa
muncii a studenilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)
Codul proiectului: POSDRU/160/2.1./S/139928

RAPORT DE PRACTICA

Student practicant
PODARU ADRIAN OVIDIU

2015
Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. Tranziie de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: Student azi! Profesionist maine! - Imbuntirea procesului de inserie pe piaa
muncii a studenilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar (IMPULS)
Codul proiectului: POSDRU/160/2.1./S/139928

RAPORT DE PRACTICA

Student practicant : PODARU ADRIAN OVIDIU


Semnatura
Universitatea : POLITEHNICA ,BUCURESTI
Facultatea :STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR
Specializarea:
INGINERIE
MATERIALELOR

ECONOMICA

IN

INDUSTRIA

CHIMICA

Partener Practica: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI


BUCURESTI
Profesor indrumator : CRISTIAN DOBRESCU

2015

CUPRINS

Sectiunea A Informaii privind unitatea partener de practic:


o Date de identificare ale unitii (denumire, adres, date de contact);
o Poziionarea geografic;
o Scurt descriere a companiei, numr de angajai;
o Domeniul de activitate (se vor meniona serviciile/produsele oferite/realizate
de ctre unitate);
o Poziionare n pia; principali clieni i furnizori;(in cazul in care acestea nu
fac

obiectul

unor

date

confidentiale

ale

operatorului

economic/institutiei/organizatiei);
o Structura organizatoric (departamente, secii se prezint pe scurt rolul
fiecaruia i interaciunea dintre acestea);
o Perspective de angajare (departamente n care exist poziii disponibile).

Sectiunea B Informaii privind activitatile prestate de ctre student


o Durata perioadei de practic;
o Descrierea detaliat a departamentelor n care i-a desfurat activitatea
(servicii/produse, ncadrarea n schema funcional a unitii);
o Descrierea activitatilor efectuate de ctre student in domeniul programului de
studii.

Sectiunea C Informatii privind abilitatile personale


o Gradul de integrare/acceptare n echipa de lucru;
o Competenele i abilitile dobndite n perioada de practic;
o Colaborarea cu tutorele reprezentant al societatii

SECTIUNEA A :
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BUCURESTI (CCIB)

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB):


Adresa: Strada Octavian Goga , nr.2 , Sector 3 , 030982 Bucuresti
Centrala: Tel.: 021 319 01 73; 021 319 01 21
Email : office@ccib.ro
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) este o organizatie
autonoma, neguvernamentala, apolitica, fara scop patrimonial, cu personalitate juridica, de
utilitate publica, destinata reprezentarii, apararii si sustinerii intereselor membrilor sai si a
celorlalti operatori economici din municipiul Bucuresti, pentru dezvoltarea comertului si
industriei, agriculturii si serviciilor corespunzator cerintelor economiei de piata.
Membrii CCIB isi desfasoara activitatea in cadrul a sase sectiuni, respectiv: Servicii,
Industrie, Comert, Turism, Cercetare-Dezvoltare-Inovare si Membri Colectivi. Camera de
Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti este continuatoarea de drept a Camerei de Comert
Bucuresti, indiferent de forma de organizare si functionare sau de denumirea avuta in perioada de
timp de la constituirea sa in 1868, fiind practic nedesfiintata de-a lungul istoriei sale.
CCIB nu lucreaza numai cu membrii sai, ci se adreseaza intregii comunitati de AFACERI
din municipiul Bucuresti si sprijina autoritatile administratiei publice locale in scopul dezvoltarii
economico-sociale a Capitalei, inclusiv prin implicarea in cadrul unor actiuni desfasurate in
parteneriat public-privat. Ea activeaza in cadrul unor comisii i grupuri de lucru la nivelul
Ministerului Finantelor Publice, Institutiei Prefectului Municipiului Bucureti, Primariei
Sectorului 2 si Primariei Sectorului 3.
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
isi desfasoara intreaga activitate dupa urmatoarea structura organizatorica :

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BUCURESTI asigura servicii de mediere


si consultanta in domeniul resurselor umane si pentru problemele legate de relatiile publice atat
pentru firme din tara , cat si pentru cele din strainatate , poate contribui la emiterea unor
documente si certificate de atestare. Totodata , ea este cea care furnizeaza informatii de afaceri ,
initiaza proiectele de finantare din fonduri europene cu consultarea altor camere de comert din
alte judete , organizeaza cursuri de instruire ,pregatire si evenimente la nivel international si
national.
CCIB a incheiat acorduri de colaborare cu urmatoarii parteneri :
-Parteneriate interne : Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) , Academia de
Studii Economice (ASE) , Directia Regionala de Statistica a Municipiului Bucuresti (DRSMB) ,
Institutul de Prognoza Economica (IPE) , Universitatea Titu Maiorescu , Universitatea
Hyperion , Roial Consulting , Camera de Comert si Industrie Cluj ;
-Parteneriate externe : CCI Yerevan (Armenia) , CCI Minsk (Belarus) , CCI Ruse (Bulgaria) ,
CCI Sofia (Bulgaria) , CCI Zagreb (Croatia) , CCI Lyon (Franta) , TIAD , CCI Madrid (Spania) ,

CCI Johannesburg (Africa de Sud) , CCI Alexandria (Egipt) , Asociatia de Afaceri Alexandria
(Egipt) , CCI Amman (Iordania) , CCI Sfax (Tunisia) , CCIS Sousse (Tunisia) ;
-Nr. de angajati= 38
- Perspective de angajare (departamente n care exist poziii disponibile)=NU
- Directia in care ati facut practica este Directia Programe si Finantari Externe (DPFE)
NR. TOTAL ORE PRACTICA :360 h- (7h/zi);

SECTIUNEA B :

Departamentele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti :


- DEPARTAMENTUL CONSULTANTA, MEMBRI, MARKETING, PROTOCOL, ARHIVA
ELECTRONICA;
- DEPARTAMENTUL DE RELATII INTERNATIONALE, PROGRAME EUROPENE;
- DEPARTAMENTUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, INFORMATICA ;
- DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE SI FORMARE PROFESIONALA;

DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE SI FORMARE PROFESIONALA:

Legea 346 /2002 :


Art. 1
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane,
face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice
prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii
de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Art. 2
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si
prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:
a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor
profesionale;
b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.
6

Art. 14
(1) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale,
dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de
munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare.
(2) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de
munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca
fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de
factori profesionali specifici locului de munca.
Art. 15
Riscurile asigurate in conditiile prezentei legi sunt accidentele de munca si bolile profesionale
definite in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
Art. 16
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale are urmatoarele obiective:
a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) reabilitarea medicala si socioprofesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si
ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora;
c) acordarea de prestatii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte
ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.
Art. 17
Asiguratorul are obligatia de a-si organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevazute la
art. 16, precum si de a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces in scopul
realizarii acestor obiective.
Analiza modului de realizare si derulare a unui proiect tehnico-economic , a tipului
si continutului documentelor unor metode specifice de management al proiectelor
PROIECTUL: " AMELIORAREA SOLURILOR ACIDE FOLOSIND UN DEEU DIN
INDUSTRIA METALURGIC (AMELSOL) "
Contract nr. 122/26.07.2012
Responsabil Proiect: CS III ing. Lavinia Gabriela POPESCU

PARTENER 3: INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE- ICEM SA


OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui procedeu inovativ pentru ameliorarea
solurilor acide folosind un deseu rezultat din rafinarea secundare a otelului, zgura LF.
Obiective secundare:
Zgura LF prin continutul ei de microelemente poate contribui la cresterea fertilitatii si a
productivitatii solului acid;
Introducerea in circuitul economic a unui deseu periculos, reducand astfel consumul unui
material natural utilizat in mod curent pentru ameliorarea solurilor acide(var, dolomit);
Curatirea solui pe care a fost depozitata zgura LF;
Imbunatatirea calitatii solului acid si reintroducerea lui in circuitul agricol;
Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin utilizarea unui deseu;
Obtinerea unor date si competente noi in valorificarea deseurilor;
ETAPELE PROIECTULUI
- Etapa I - Cunoaterea situatiei existente .Termen: 30 noiembrie 2012
- Etapa II - Elaborarea si proiectarea solutiei de tratare a solului acid cu zgura LF.Termen:31
noiembrie 2013
- Etapa III - Demonstrarea funcionalitatii solutiei tehnologice de ameliorare a aciditatii solului
prin tratare cu zgur LF .Termen: 15 decembrie 2014
Analiza procedurilor de calitate aplicate de catre agentul economic : sistemul de
management al calitatii ISO-9001:2008
CCIB este certificata conform EN ISO 9001:2008, pentru reprezentarea i apararea
intereselor generale ale comunitatii de afaceri i pentru furnizarea de servicii comunitatii de
afaceri. Certificarea s-a realizat in anul 2010, conform procedurii TUV AUSTRIA CERT. Printre
avantajele enumerate mai sus, standardul ISO 9001 este unul dintre factorii care favorizeaza
comertul international cu bunuri si servicii; dovada o reprezinta numarul de tari care au adoptat
acest standard si sutele de mii de firme care au obtinut certificare ISO 9001. Standardul ISO
9001 a fost elaborat pentru o certificare oferita clientilor ca societatea in cauza functioneaza in

acord si pe baza unui sistem de calitate recunoscut international si care este reprezentativ atat
pentru calitatea produselor si serviciilor, cat si managementului organizatie respective. Faptul ca
o societate a obtinut certificare ISO nu reprezinta simpla obtinere a unui certificat recunoscut
international, ci reprezinta masura in care firma respectiva foloseste anumite practici de lucru,
este constienta de obligatiile sale referitoare la scopul ei in sine, respecta cerintele clientilor si
reprezinta, de fapt, o recomandare generala bazata pe procesele si performantele organizatiei.
Principii:
Acesta pastreaza principiile standardului din 1994 la care s-au adaugat 8 noi principii:
- Orientarea catre client
- Stil de conducere
- Implicarea personalului
- Managementul pe procese
- Abordarea sistemica a Managementului
- Imbunatatirea continua
- Decizii bazate pe fapte
- Relatii reciproc avantajoase dintre furnizori
Proiecte ale Camerei De Comert Si Industrie A Municipiului Bucuresti
Proiectul BusNetSupport:
OBIECTIVELE PROIECTULUI: Obiectivul general al proiectului este de a mbunti
accesul ntreprinztorilor la servicii de sprijin n afaceri, precum i de a mbunti calitatea
acestor servicii. Atingerea obiectivului se va realiza prin implementarea unor forme i programe
inovatoare de sprijin al ntreprinztorilor, n special al micilor ntreprinztori, la nivel local i
regional.
OBIECTIVE SPECIFICE : Crearea i dezvoltarea de reele regionale suport de sprijin n
afaceri (BusNetSupport) ca modalitate inovatoare de sprijin i consiliere n afaceri i pentru
iniierea i dezvoltarea de afaceri noi de catre ntreprinztori.
-

mbuntirea accesului ntreprinztorilor, n special al micilor ntreprinztori, la servicii

integrate de formare, consiliere i asisten pentru iniierea de afaceri, disponibile la nivel local i
regional, prin crearea i sprijinirea dezvoltrii de sisteme teritoriale de servicii integrate pentru

dezvoltarea afacerilor i a parteneriatului ntre noile companii i companiile consolidate n cadrul


reelelor.
Rezultatele ateptate de la proiect sunt, n principal, urmatoarele:
-

mbuntirea accesului la servicii integrate de sprijin n afaceri, inclusiv formare pentru

un numar de 650 de ntreprinzatori sprijinii ;


-

mbuntirea accesului la scheme pilot de finanare pentru 65 ntreprinztori din cei 650

de ntreprinztori sprijinii ;
-

mbuntirea accesului la formare, prin acordarea, de vouchere de formare pentru 65 de

ntreprinztori din cei 650 de ntreprinztori sprijinii;


Prezentarea sistemului european de management de mediu si audit EMAS:
Sistemul comunitar de management si audit (EMAS) este un instrument pentru
managementul de mediu destinat intreprinderilor si altor organizatii pentru a implementa , evalua
, raporta si imbunatati performanta lor de mediu.
EMAS este construit pe un set de actiuni si instrumente de management de mediu care
depind unele de altele pentru a facilita o imbunatatire continua si protectia mediului , cu scopul
de a maximiza contributia organizatiei la reducerea impactului asupra mediului.Participarea la
schema EMAS este voluntara si deschisa tuturor tipurilor de organizatii publice si private.
Oportunitatile pe care EMAS le ofera mediului de afaceri:
-conformitate cu legislatia de mediu si prevenirea accidentelor;
-riscuri scazute de amenzi de mediu, penalitati si costuri juridice;
-reduceri de costuri prin economisirea materiilor prime;
-cresterea motivatiei angajatilor;
Pasi pentru adoptarea EMAS:
ACT

PLAN

DO

Unde:
PLAN= programarea sistemului de management de mediu;
DO=crearea si realizarea programului;

10

CHECK

CHECK=controlarea si evaluarea performantei de mediu;


ACT=actiune pentru imbunatatirea continua , comunicare si verificare;

CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI SI ACTELE NECESARE PENTRU


CONSTITUIRE
SOCIETATEA COMERCIALA poate fi definita ca o grupare de persoane constituita
pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitatea juridica , in care asociatii se
inteleg sa puna in comun anumite bunuri , pentru exercitarea unor fapte de comert , in scopul
realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.
Pentru constituirea unei societati comerciale sunt necesare urmatoarele acte:

Actele de identitate ale viitorilor asociati in original si copie ;

O copie dupa actul de proprietate si o copie dupa actul de identitate al celui care pune la
dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii;

Alegerea denumirii societatii: se aleg cel putin 3 denumiri in ordinea preferintelor;

Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii Codului CAEN; stabilirea


obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate;

Alegerea sediului social;

Capitalului social al firmei - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea


contului. Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL;

Se opteaza ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu si la ce interval sa se faca plata TVAului;

Rezervarea denumirii societatii ;

SECTIUNEA C:

CONCLUZIE:

11

In urma intregii perioade de practica ,din data de 02 iunie 2015 pana la data de 11
septembrie 2015 ,am acumulat foarte multe informatii,m-am deprins cu modul de a utiliza
anumiti termeni economici invatati in timpul facultatii si totodata mi-am dezvoltat armonios si
spiritul de lucru in echipa . Colaborarea cu tutorele reprezentant al Camerei de Comert si
Industrie a Municipiului Bucuresti a fost una foarte buna , deoarece ne-a ajutat sa intelegem
detaliat modul de desfasurare al activitatii departamentelor.

BIBLIOGRAFIE :
a) Site-uri:
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://www.ccib.ro/
http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/emas.htm
b) Documente :
-EMAS (Centrul de informare EMAS in regiunea Bucuresti-Ilfov);
-EMAS (Sistemul comunitar de management de mediu si audit)-Instrument pentru
imbunatatirea performantei de mediu si de afaceri;
-BusNetSupport Studii si analize economice ;

NOTIUNI GENERALE DE ANTREPRENORIAT :


Antreprenorul (ntreprinztorul) este acea persoan care i asum riscul nceperii
propriei afaceri. Dar i cel care prin inovaie i creativitate poate promova succesul firmei din
care face parte.
Rolul antreprenorului in economia contemporana:

Sunt cei care dezvolta modele noi si indraznete , vin cu solutii inovatoare;

Sunt cei care isi asuma o parte din riscurile associate dezvoltarii afacerii , au viziunea si
incapatanarea de a reusi si de a gasi formula succesului;

12

Antreprenorii sunt fara indoiala PURTATORII CUNOASTERII , cei care o disemineaza


in societate si gasesc formule stabile in care eficienta este maximizata;

I.

Antreprenoriatul abordare teoretica:

Rolul antreprenoriatului ca forta motrica a cresterii economice a gasit cel mai explicit
fundament in teoria ciclurilor lungi a lui Joseph Schumpeter. Potrivit lui Schumpeter, Toat
lumea este un antreprenor, cnd de fapt, el realizeaz noi combinaii.
II.

Antreprenoriatul - abordare empirica:

Exist numeroase aspecte n literatura empiric cu privire la antreprenoriat i


creterea economic care utilizeaz diferite modaliti de a msura activitatea
antreprenorial, prin analize economice.
NOTIUNI GENERALE DE CONTABILITATE PRIMARA :
ROLUL CONTABILITATII IN ECONOMIA DE PIATA
Pentru a putea s se menin i s reziste n aceast lupt CONTABILA agentul
economic trebuie s i cunoasc rezultatele activitii sale astfel nct din venituri s-si acopere
cheltuielile i s obin i profit.
Pentru ndeplinirea obiectului de activitate, patrimoniul ag. ec. se afl
ntr-o permanent micare i transformare ca urmare a urmtoarelor procese
economice :
PROCESE ECONOMICE

APROVIZIONARE

PRODUCTIE

Astfel obiectul contabilitii l reprezint nregistrarea, urmrirea i controlul sistematic


al existenei, micrii i transformrii patrimoniului n procesul de producie (de exploatare)
precum i al surselor de formare ale acestora concomitent cu rezultatul obinut.

13

PATRIMONIUL unui ag. ec. este format din totalitatea mijloacelor economice de care
dispune ag. ec. n vederea realizrii obiectului de activitate, precum i totalitatea drepturilor i
obligaiilor cu valoare economic.

14