Sunteți pe pagina 1din 4

Simulare cls.

a VIII-a decembrie

SIMULARE EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ


Rândul 1.

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele (30 puncte):

(5p) 1. Rezultatul calculului 15 – 14:0,7 este …………


(5p) 2. Pătratul numărului -3 este ……….
(5p) 3. Un obiect costă 80 lei. După o reducere cu 5%, obiectul va costa …….… lei.
(5p) 4. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 2 cm, este ………..cm2.
(5p) 5. Aria unui pătrat cu perimetrul de 120 cm, este ........ dm2.
(5p) 6. Să se deseneze o piramida numită simbolic EGAL.

Subiectul II.Pe foaia de examen scrieți rezolvări complete (30 puncte):

(10p) 1. Împărțiți numărul 77 în părți invers proporționale cu 2; 4 și 6.


{ 3
}
(10p) 2. Fie A = { x ∈ R∨¿ 2 x+ 3∨¿ 7 } și B= x ∈ Z∨ 2 x−1 ∈ Z .
Să se calculeze A ∩ B .
(10p) 3. Fie expresia E(x) =( x √ 2+1 )2− ( x √ 2+1 )( x √ 2−1 ) .
Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația E(x) = 0.

Subiectul III.Pe foaia de examen scrieți rezolvări complete (30 puncte)

(10p) 1. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A, care are AB = 2 cm


și m ( ^
ACB )=30 0. Să se determine aria acestui triunghi.

(20p) 2. Fie cubul CORIGENT pentru care CR = 2√ 18 cm.


Se cere:
a) Să se determine măsura unghiului format de dreptele CI și NO.
b) Să se calculeze suma muchiilor cubului.
Simulare cls. a VIII-a decembrie

SIMULARE EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ


Rândul 2.

Subiectul I.Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele (30 puncte):

(5p) 1. Rezultatul calculului 16 + 3:¿0,2) este …………


(5p) 2. Cubul numărului -2 este ……….
(5p) 3. Un obiect costă 50 lei. După o mărire de preț cu 2%, obiectul va costa
…… lei.
(5p) 4. Înălțimea unui triunghi echilateral cu latura de 2 cm, este ….. cm.
(5p) 5. Perimetrul unui pătrat cu aria de 900 d m2, este ....... m.
(5p) 6. Să se deseneze piramida numită simbolic PATRU.

Subiectul II.Pe foaia de examen scrieți rezolvări complete (30 puncte):

(10p) 1. Împărțiți numărul 68 în părți direct proporționale cu 4; 5 și 8.


{ 5
}
(10p) 2. Fie A = { x ∈ R∨¿ 2 x−5∨¿7 } și B= x ∈ Z∨ 2 x +1 ∈ Z .
Să se calculeze A ∩ B .
(10p) 3. Fie expresia E(x) =( x √3+1 ) ( x √ 3−1 )−( x √ 3−1 )2 .
Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația E(x) = 0.

Subiectul III.Pe foaia de examen scrieți rezolvări complete (30 puncte)

(10p) 1. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A, cu înălțimea AD,


D∈(BC ). Dacă DB = 3 cm și DC = 12 cm, să se determine
aria acestui triunghi.

(20p) 2. Fie cubul ALGEBRIC având suma muchiilor egală cu 12√ 12 cm.
a) Să se calculeze diagonala bazei cubului.
b) Să se determine măsura unghiului format de dreptele AC și LG.

Barem de notare – rând 1


Simulare cls. a VIII-a decembrie

Subiect I - 0,5 puncte fiecare răspuns corect.


Exercițiu 1 2 3 4 5 6
Răspuns -5 9 76 lei √ 3 cm2 9 dm2 desen
Subiect II
Ex 1 (a,b,c) i.p. (2,4,6)¿>¿ 2a=4b=6c=k 5
10p k k k 3
¿> + + =77=¿ k =84 2
2 4 6
Atunci a=42, b=21 și c=14
Ex 2 −7<2 x +3<7=¿−10< 2 x < 4=¿−5< x <2=¿A=(-5; 2) 5
10p 2x-1∈ {−3 ,−1,1,3 }=¿ B={−1,0,1,2 } 3
A ∩ B= {−1,0,1 } 2
Ex 3 E(x)=2x√ 2+2 5

{ }
10p −1 −√ 2
=¿ S= √
− 2
¿>2 x √2+2=0=¿ x= = 5
√2 2 2
Subiect III
Ex 1 desen 3
10p AB 1 2 2
În ∆ ABC dr . î n A , avem sinC = =¿ = =¿ BC =4 cm 3
BC 2 BC
Prin Pitagora sau alte funcții trig. avem AC = 2 √ 3 cm. 2
AB∙ AC
A ∆ ABC = =2 √ 3 cm2
2
Ex 2 desen 5
20p a) Avem CI//RO ¿> ^CI , NO=^ RO , NO = ^
NOR=45
0 2
pentru că NEOR pătrat și diagonala ON este bisectoarea unghiului de 3
900
b) CR=2 √ 18=6 √ 2 = a √ 2=¿ a=6 cm (= latura cubului) 5
Suma muchiilor este 12a = 12∙ 6=72 cm . 5

Barem de notare – rând 2


Subiect I - 0,5 puncte fiecare răspuns corect.
Exercițiu 1 2 3 4 5 6
Răspuns 1 -8 49 lei √ 3 cm 12 m desen
Subiect II
Ex 1 a b c 5
10p (a,b,c) d.p. (4,5,8)¿> = = =k 3
4 5 8
¿>17 k=68=¿ k =4 2
Atunci a=16, b=20 și c=32
Ex 2 −7<2 x−5<7=¿−2<2 x <12=¿−1< x <6=¿A=(-1; 6) 5
10p 2x+1∈ {−5 ,−1,1,5 }=¿ B={−3 ,−1,0,2 } 3
A ∩ B= {0,2 } 2
Ex 3 E(x)=2x√ 3−2 5

{ }
10p 1 √3
¿>2 x √ 3−2=0=¿ x= = =¿ S=
√3 5
√ 3 3 3
Subiect III
Ex 1 desen 3
10p În ∆ ABC dr . î n A aplicăm teorema înălțimii ¿>¿ AD2 = BD ∙ DC 2
¿> AD=6 cm. 3
AD ∙ BC 2
BC = BD+DC=3+12 = 15 cm. Atunci A ∆ ABC = =45 cm2
2
Simulare cls. a VIII-a decembrie

Ex 2 desen 5
20p a)Avem 12a=12√ 12=¿ a=√ 12=2 √3 2
Diagonala bazei este EL = a√ 2=2 √ 6 cm. 3
b)Avem LG//AE ¿> ^ AC , LG=^ ^
AC , AE =CAE=45 0 5
5
pentru că AECB pătrat și AC este bisectoarea unghiului de 90 0

S-ar putea să vă placă și