Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMAŢII Cojocari Ana

PERSONALE

Strada Cetatea Hotin, Racovăţ, Soroca, Republica Moldova, MD-3031

(0230) 60-6-26 (+373) 68419515


ana.cojocari2002@gmail.com
facebook.com/annacojocari01

Sexul Femenin
Data naşterii 01.06.2002
Naţionalitatea Moldoveancă

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

20.08.2022- prezent Licenţiat în ştiinţe economice, Specialitatea Finanţe şi Bănci


Universitatea de stat din Moldova, Strada Alexei Mateevici 60, Chișinău
https://usm.md/?lang=ro
▪ Bazele contabilităţii
▪ Dreptul afacerilor
▪ Statistica
▪ Teoria economică
EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

01.09.2018- prezent Asistent- manager, specialitatea Servicii administrative şi de


secretariat
Colegiul «Mihai Eminescu» din Soroca,strada Ion Creanga 19, Soroca 3006
https://colegiulmeminescusoroca.educ.md/
▪ Dreptul administrativ
▪ Administraţia publică
▪ Asistenţa managerială
▪ Managementul resurselor umane/ strategic
▪ Dreptul muncii/ afacerilor
▪ Drepul financiar şi fiscal
În urma acestor studii, am căpătat o bază fundamentală în ceea ce priveşte
domeniul dreptului şi a administraţiei publice, să cunosc şi să folosesc eficient
abilităţile, drepturile şi responsabilităţile în calitate de viitor funcţionar public.
Am obţinut o gamă largă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru găsirea
de soluţii la problemele specifice în acest domeniu.
COMPETENΤE

Pagina 1 / 2
PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Limba română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Limba franceză B1 B1 B1 B1 B1

Limba engleză A1 A1 A1 A1 A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent –


C1/2: Utilizator experimentat

Competenţe de comunicare ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite în urma lecţiilor practice/ proiecte
▪ Comunicare în echipă
▪ Ascultare activă
▪ Negociera

Competenţe ▪ Leadership
organizaţionale/ ▪ Organizare fizică
manageriale ▪ Planificare
▪ Lucrul în echipă
▪ Atenţie la detalii
▪ Colaborare
▪ Gândire creativă
▪ Luarea deciziilor
▪ Direcţionarea altora
▪ Stabilirea obiectivelor
▪ Gestionarea conflictelor
▪ Gestionarea timpului eficient

Competenţe informatice ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™


▪ Zoom / Meet
▪ Utilizator de internet
▪ Instagram/Facebook/Social Media/Whatsapp

Alte competenţe ▪ Orientat spre munca in echipa / Bun ascultator si comunicator / Luare decizii
/ Motivat / Responsabilitate / Ascultător empatic

Permis de conducere ▪ B, B1

Pagina 2 / 2

S-ar putea să vă placă și