Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 2.

Obiectul și metoda de studiu al contabilității

Problema 1. Să se grupeze în active (bunuri economice) și pasive (surse de


formare a bunurilor economice) elementele patrimoniale prezentate.
Elemente patrimoniale Suma, lei Activ Pasiv
Combine 218 012 +
Tractoare 573 486 +
Camioane 445 408 +
Mașini și utilaje de prelucrare primară a
58 342 +
cerealelor
Credite bancare pe termen lung 140 000 +
Utilaj destinat instalării 752 140 +
Păsări și familii de albine 2 811 +
Programe informatice 800 +
Active biologice circulante (purcei și miei) 93 013 +
Active biologice imobilizate (vaci pentru
186 670 +
lapte și suine)
Combustibil 10 692 +
Drept de utilizare a mărcii 19 980 +
Semințe și material de plantat 2 550 +
Datorii față de furnizori pentru mărfurile
121 400 +
cumpărate
Licențe de activitate 5 500 +
Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 4 600 +
Construcții în curs de execuție 25 070 +
Piese de schimb 3 278 +
Furaje 12 030 +
Anvelope 5 469 +
Producția în curs de execuție 68 516 +
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 8 670 +
Creanțe pe termen lung privind leasingul 61 293 +
Depozite 15 000 +
Creanțe ale titularilor de avans 450 +
Cai 198 316 +
Datorii privind impozitul de venit 17 956 +
Credite bancare pe termen scurt 4 000 +
Produse 97 316 +
Timbre și numerar în casierie 492 +
Numerar în contul curent în monedă
20 040 +
națională
Transferuri de numerar în expediție 53 200 +
Bilete de tratament 2 000 +
Împrumuturi pe termen lung 400 000 +
Avansuri primite pe termen lung 3 600 +
Capital de rezervă 9 800 +
Datorii față de personal privind retribuirea
28 138 +
muncii
Investiții imobiliare 546 200 +
Rezerve statutare 68 993 +
Terenuri fără construcții 28 900 +
Capital suplimentar 18 920 +
Numerar la conturi legat 41 200
Capital social 50 000 +
Active biologice imobilizate mature (vii și
10 000 +
livezi)
Substanțe chimice pentru protecția
98 000 +
plantelor
Materiale de construcție 3 800 +
Profit nerepartizat al anilor precedenți 4 800 +
Datorii privind asigurările sociale și
936 000 +
medicale
Profit net al perioadei de gestiune 1 389 656 +
Avansuri primite curente 100 000 +
Alte rezerve 246 173 +
Datorii privind impozitul funciar 24 800 +
Datorii față de proprietari 15 708 +
Venituri anticipate pe termen lung
85 000 +
(subvenții)
Cheltuieli anticipate pe termen lung 12 400 +
Datorii față de deponenți 11 500 +
Total x 3 651 044 3 651 044

Problema 2. Să se clasifice activele din problema 1 în funcție de modul de


valorificare și gradul de lichiditate.
Suma, Suma,
Active imobilizate Active circulante
lei lei
I. Imobilizări necorporale,
I. Stocuri, total
total
Active biologice
Programe informatice
circulante( purcei şi miei)
Licențe de activitate Combustibil
Seminţe şi materiale de
Drept de utilizare a mărcii
plantat
Construcţii in curs de
execuţie
Piese de schimb
Furaje
Anvelope
Producţie in curs de execuţie
Obiecte de mica valoare şi
scurta durata
Produse
Substanţe chimicee pentru
protecţia plantelor
Materiale de construcţie
II. Imobilizări corporale, II. Creanțe comerciale și
total calculate, total
Combine
Tractoare
Camioane
Mașini și utilaje de
prelucrare primară a
cerealelor
Terenuri fără construcții
Utilaj destinat instalării
III. Active biologice III. Alte creanțe curente,
imobilizate, total total
Păsări și familii de albine
Active biologice imobilizate
(vaci pentru lapte și suine)
Cai
Active biologice imobilizate
mature (vii și livezi)

IV. Investiții financiare pe


IV. Numerar, total
termen lung, total
Depozite

V. Investiții imobiliare, V. Investiții financiare


total curente, total

Investiții imobiliare( cladire


transmisa in leasing
operaţional şi teren deţinut in
scopul creşterii valorii
acestuia)

VI. Creanțe pe termen VI. Alte active circulante,


lung, total total
Creanțe pe termen lung
privind leasingul
VII. Alte active
imobilizate, total
Cheltuieli anticipate pe
termen lung
Total active imobilizate Total active circulante
TOTAL ACTIV =
Problema 3. Să se clasifice pasivele din problema 1 în funcție de modul de
finanțare și gradul de exigibilitate.
Capital Suma, Datorii pe Suma, Datorii Suma,
propriu lei termen lung lei curente lei
Capital de Credite bancare
9 800 140 000
rezzerva pe termen lung
Datorii față
de furnizori
pentru 121 400
mărfurile
cumpărate
Datorii
privind taxa
4 600
pe valoarea
adăugată
Datorii
privind
17 956
impozitul de
venit
Credite
bancare pe 4 000
termen scurt
Împrumuturi
Împrumuturi pe
pe termen 400 000 400 000
termen lung
lung
Avansuri
Avansuri primite
primite pe 3 600 3 600
pe termen lung
termen lung
Capital de 9 800
rezervă
Datorii față Datorii față de
de personal personal
privind 28 138 privind 28 138
retribuirea retribuirea
muncii muncii
Total capital Total datorii pe Total datorii
propriu termen lung curente
TOTAL PASIV =

S-ar putea să vă placă și