Sunteți pe pagina 1din 23

Investeşte în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Competenţe
transversale/soft/cheie?

2/13/2018
Ce competente ar trebui sa aiba un…?

1
2/13/2018
Esti de acord cu punctul de vedere?

2
2/13/2018
Nu sunt suficiente competentele ‘tehnice’?
‘Daca expertiza tehnica este ‘Învăţarea la locul de muncă a
intotdeauna apreciata si de ajuns să insemne dezvoltarea
valoare, ascensiunea oamenilor în companie pornind
profesionala la locul de de la competenţe esenţiale şi
munca inseamna mult mai de angajabilitate. Aceste
mult decat sa fii recunoscut competenţe se centrează pe
ca expert in domeniul tau. atitudine şi caracter mai
‘Soft skills’/deprinderile degraba decât pe competenţe
‘soft’ sunt adesea cele care tehnice sau hard.’
disting indivizii obisnuiti de
manageri si leaderi.’ Ron Koslowsky, vice preşedinte CME
Manitoba
www.money-zine.com

2/13/2018 3
Soft skills

Hard skills

Competente transversale

Competente comune mai multor ocupatii

Competente ocupationale

4
2/13/2018
Investeşte în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii”
Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659
Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Competente
transversale/soft/cheie?

2/13/2018
Competenta: definitie

Configuratie specifica de cunostinte, atitudini, deprinderi care


duc la comportamente noi si care permit unui individ sa
realizeze o actiune/sarcina data, intr-un context dat, intr-un
anume rol si avand in vedere criterii specifice

5 7
2/13/2018
In ‘noua economie’ munca este
• materială:  ‘executam’ lucruri
• relaţie:  interactionam în echipe
• comunicare:  vorbim şi ascultăm pentru a negocia sarcinile
de lucru
• text:  citim şi scriem texte pentru a ne îndeplini
sarcinile de lucru şi pentru a rezolva rutina
organizaţională
• cunoaştere:
 trebuie să fim creativi şi să producem
cunoştinte noi pentru a rămâne competitivi
• informaţie:  trebuie să interpretam şi să recontextualizam
informaţie
• identitate:  trebuie să ne poziţionam în diverse roluri
pentru a rezolva diverse situaţii
şi relaţii
2/13/2018 6
Competente cheie

Europenii trebuie sa poata avea acces la educatie si formare si sa poata


participa la aceste activitati pe parcursul intregii vieti pentru a-si putea
dezvolta competentele si pentru a dobandi unele noi cand e nevoi.

Acest lucru e valabil atat in cazul competentelor specifice unei ocupatii/loc


de munca, dar si in cazul acelor competente necesare pentru a functiona
eficient in contextul familiei, comunitatii, locului de munca si pentru a
duce o viata sociala activa.

Pentru a pune in practica aceste deziderate a fost dezvoltat Cadrlu european


al competentelor cheie pentru LLL, care defineste 8 competente cheie
necesare pentru a functiona eficient ca membru de familie, lucrator si
cetatean.
7 9
2/13/2018
Competente cheie: cadrul european

1. Comunicarea in limba materna


2. Comunicarea in limbi straine
3. Competente matematice si competente de baza pentru stiinta si
tehnologie
4. Competente digitale
5. Competenta de a invata sa inveti
6. Competente sociale si civice
7. Competente antreprenoriale
8. Competente de exprimare interculturala

8 10
2/13/2018
Soft skills/hard skills: comunitatea de afaceri
Soft skills Hard skills
deprinderi ‘intangibile’, care nu sunt deprinderi ‘tehnice’, usor observabile si
usor de cuantificat , dar care cuantificabile
potenteaza deprinderile ‘tehnice’

se dezvolta prin modele, experienta, pot fi ‘predate’ intr-o situatie de invatare


reflectie, nu numai in situatii de formala sau la locul de munca
invatare explicite

o varietate de competente /deprinderi de exemplu


care pot fi incadrate in urmatoarele
categorii
* interactiune cu colegii si clientii
comunicare, lucru in echipa, networking utilizarea unor softuri, utilizarea unei limbi
strainne
* profesionalism &etica muncii
punctualitate, integritate, motivatie
* gandire critica si rezolvarea d
eprobleme

9
2/13/2018
Profesionalism: standarde & soft skill?

Orice breaslă îţi stabileşte anumite standarde care asigură pe de o parte


calitatea şi competitivitatea ridicată a fiecărui membru al său şi pe de altă
parte care permit breslei în sine să se apere de impostori. Toate breslele
acceptă că pentru a promova profesionalsimul intr-o meserie, fiecare
membru al sau trebuie:
 să fie la curent cu domeniul său de activitate
 sa planifice si sa se ocupe de propria dezvoltare profesionala
 să fie capabil să identifice unde/cu ce poate să contribuie dezvoltarea domeniului
 să aibă ceva ‘original’ de spus care să fie de interes pentru ‘confraţi’ (peers)
si/sau sa aduca o contribuite la cunoastere (‘create new knowledge’)
 să stapânească tehnicile-metodele potrivite de lucru şi de chestionare/cercetare a
muncii/domeniului lui şi sa fie conştient de limitările acestora
 să poată comunica eficient în interiorul şi în afara breslei
 sa acorde atentie clientilor

2/13/2018 10 12
Competente : formarea profesional a adultilor

Competente trans-ocupationale Competente ocupationale

Competente comune mai multor


ocupatii

Competente transversale Competente tehnice

11
2/13/2018
Competente : ocupationale/tehnice

Standard Ocupational: formator


1. Pregătirea formării
2. Realizarea activităţilor de formare: motivare, facilitarea activitati de invatare
3. Evaluarea participanţilor la formare
4. Metodelor şi tehnicilor speciale de formare: lucrul in echipa, dinamica de grup,
dezvoltarea competentelor transversale
5. Marketing-ul formării
6. Proiectarea programelor de formare
7. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de
formare

12
2/13/2018
Competente : ocupationale/tehnice

Standard Ocupational: maistru in industria lemnului

exemplu
aplicarea formei de lucru in echipa

comunicarea interactiva la locul de munca

interpretarea desenului tehnic (citire , intelegere, re-contextualizare info)

14
2/13/2018
Competente : comune mai multor ocupatii

14
2/13/2018
Competente cheie/transversale: educatie
Relatia dintre dezvoltarea si formarea A doua coordonata se bazeaza pe
profesorilor si competentele cheie prezumtia ca, de vreme ce
trebuie evaluata pe doua coordonate. competentele cheie trebuie dobandite
Prima coordonata este formarea de catre fiecare individ, profesorii
profesorilor (initiala si continua) trebuie sa le aiba si ei. Este greu de
pentru ca acestia sa dezvolte crezut ca un profesor care nu are o
competentele cheie elevilor lor. anume competenta ar fi capabil sa
[…] asteptarea este ca profesorii cel dezvolte aceasta competenta elevilor
putin sa faciliteze achizitia lui. De aceea intrebarea ramane daca
competentelor cheie de catre elevii educatia profesorilor formeaza si
lor. Aceasta perspectiva aduce in dezvolta competente cheie
discutie chestiunea legata de profesorilor.
metodele, practicile si crezurile cele
mai potrivite pentru acest scop si http://ec.europa.eu/education/more-
information/doc/keyreport_en.pdf
daca acestea sunt cuprinse sau nu in
p. 148/149
educatia si formarea profesorilor.

15 17
2/13/2018
Competente cheie/transversale: educatie
Strategii menite sa promoveze 2. prin metodele si tehnicile utilizate in
competentele cheie in scoala predare/invatare
• invatarea prin proiecte
3 abordari • planuri de invatare individuale
• munca in grupuri, echipe
• experiemente
1. prin proiectarea curriculumului scolii
•Experiente practice
• competentele cheie definite in • utilizarea evaluarii formative
interiorul disciplinelor traditionale
• competentele cheie promovate 3. prin organizarea activitatii in scoala
transversal la diverse amterii • activitati extra-scolare
• competente cheie ‘speciale’ legate de • invitarea unor experti externi
• retele ale profesorilor
unele discipline: d ex. ICT • responsabilitati delegate levilor

http://ec.europa.eu/education/more-
information/doc/keyreport_en.pdf
p. 174
16 18
2/13/2018
Formarea de formatori: transversala?

Competente cheie (si) pentru formatori/educatori

• comunicarea în limba maternă (inclusiv alfabetism)


• comunicarea în limbi străine
• competenţele de matematică, ştiinţă şi tehnologie
• competenţele digitale
• competenţa de a învăţa să înveţi
• competenţe sociale şi civice
• spiritul de iniţiativă şi antreprenoriatul
• deschiderea spre multiculturalism

Key Competences in Europe: Opening Doors for LLL across the School
curriculum and teacher Education 2009
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517804

17
2/13/2018
Formarea de formatori: transversala?
Competente generice(A)
A.5. competenţa de a utiliza metode de
A.1. competenţa de a reflecta învăţare, inclusiv media şi conştiinţa
sistematic asupra propriului proces progresului tehnologic, inclusiv
de învăţare şi dezvoltare personală abilitatea de a le evalua în mod critic
A.2. competenţe de a comunica şi de a A.6. competenţa de a încuraja clienţii în
colabora cu colegii şi clienţii procesul lor de învăţare, de a le oferi
suport pentru a deveni LLL-er
A.3. competenţe de a asuma autonom
responsabilitatea pentru procesul A.7. Competenţa de a stăpâni dinamicile
de învăţare şi dezvoltarea clienţilor de grup, eterogenitatea, nevoile
A.4. competenţa de a valorifica diverse de învăţare, motivaţiile şi
expertiza proprie şi resursele de experienţele anterioare (inclusiv
învăţare accesibile eşecul şcolar)

18
2/13/2018
Formarea de formatori: transversala?
Competente specifice: direct implicate B.6. competenţa de a concepe programe de
de procesul de invatare(B) formare
Competente specifice: care sustin
B.1. competenţa de a evalua experienţele procesul de invatare(B)
anterioare, nevoile de învăţare, B.7. competenţa de a gestiona resurse
motivaţia şi dorinţele clienţilor (analiza financiare şi de a evalua beneficiile sociale
de nevoi) şi economice aferente
B.2. competenţa de a selecta şi utiliza stiluri B.8. competenţe în gestionarea resurselor
şi metode didacice adecvate (design umane (managementul oamenilor, a
educţional) relaţiilor)
B.3. competenţa de a facilita procesul de B.9. competenţa de a asigura calitatea şi de a
învăţare (cunoaşterea teoretică şi gestiona calitatea la nivel organizaţional
practică, şi dezvoltare personală)
B.10. competenţe în marketing şi relaţii
B.4. competenţe de evaluare continuă a publice (gestionarea parteneriatelor şi a
procesului de învăţare pentru a grupului ţintă)
interveni la nevoie cu corecţii
ameliorative B.11. competenţa de a gestiona situaţii
B.5. competenţa de a oferi consultanţă în administrative (sistemul, instituţia,
carieră, în viaţă, în dezvoltarea viitoare programe, soft etc)
B.12. competenţa de facilitator al învăţării prin
medii virtuale
2/13/2018 21

19
Realizati un auxiliar pentru formare:

• in grup
• utilizand resursele pe care le aveti si prorpia experienta
• alegeti-va sarcina de lucru
• timp de lucru 20 minute pentru realizarea produsului
• prezentarea produsului, frontal

20 22
2/13/2018
Competente ‘tehnice’ + ?

2/13/2018 4