Sunteți pe pagina 1din 5

Automatele comerciale

Automatele comerciale sunt dispozitive şi agregate care efectuează eliberarea


şi încasare banilor pentru marfa comercializată în procesul de deservire a
clienţilor fără participarea diretă a personalului unităţii de comerţ.

Vînzarea mărfurilor prin intermediul automatelor comerciale este o formă de


comerţ care s-a extins mult în ţările cu o economie de piaţă avansată.Produsele
se eliberează cumpărătorilor de automatul comercial în schimbul introducerii
monedei sau a unei fişe care constituie contravaloarea acestuia.

Vînzarea mărfurilor prin intermediul automatelor comerciale se caracterizează


prin următoarele avantaje:

-clienţii au posibilitatea de a fi deserviţi permanent


-amplasarea automatelor este comodă pentru cumpărători ,acestea fiind
instalate în apropierea locurilor aglomerate ,de exemplu:staţii de autobus
,troleibus , ,holuri de teatru şi hotel ,cinema ,în incinta instituţiilor de
învăţămînt ,întreprinderi producătoare unde î-şi desfăşoară activitatea un
număr mare de persoane.

-pentru întreţinerea automatelor comerciale se impun cheltuieli relativ mici

-reducerea pierderilor de marfă

-cheltuielile pentru întreţinerea personalului de deservire a automatelor sunt


limitate.

Vînzarea prin intermediul automatelor comerciale este aplicată la o gamă


variată de mărfuri precum:ţigari ,băuturi răcoritoare ,produse de cofetărie
,ziare ,reviste.

În Japonia automatele de vînzare s-au perfecţionat şi vînd:bijuterii ,carne


congelată ,flori ,whisky.

Automatele comerciale pot fi întîlnite în fabrici ,birouri ,în staţiile de benzină ,în
hoteluri ,restaurante.

Automatele de vînzare oferă clienţilor avantajele vînzării nonstop ,ale


autodeservirii şi faptul că marfa nu este atinsă cu mîna în procesul de vînzare.

Automatele comerciale nu doar completează reţeaua de comerţ fixă dar în


unele cazuri înlocuiesc parţial magazinele ,mai ales cînd acestea sunt închise.

Pentru consumator cele mai dificile situaţii apar atunci cînd automatele se
defectează ,se epuizează stocurile de marfă şi marfa procurată nu corespunde
aşteptărilor şi nici nu poate fi returnată vînzătorului.

Clasificarea automatelor comerciale:

Automatele comerciale se clasifică după mai multe criterii:

1.În funcţie de destinaţie:

-automate comerciale dozatoare ,pentru vînzarea produselor alimentare lichide


-automate comerciale pentru vînzarea mărfurilor cu bucata

2.În dependenţă de starea fizică a produselor comercializate:

a.automate comerciale dozatoare

-automate destinate pentru producţia şi vînzarea produselor alimentare lichide

-automate comerciale destinate pentru vînzarea poduselor alimentare lichide

-automate destinate pentru vînzarea produselor pulverulente

b.automate comerciale pentru vînzarea mărfurilor cu bucata

3.În dependenţă de particularităţile constructive şi modul de instalare:

-în sala de comerţ

-la întreprinderi

-în locurile publice

4.În funcţie de tipul mecanismului de recepţionare a monedei:

-uninominal ,care recepţionează monede sau jetoane de o singură valoare

-multinominal ,care recepţionează monede de diferite valori

Automatele comerciale sunt compuse din:

 Dispozitivul de incarcare si pastrarea stocurilor de marfa care este sub


foma de camera sau vas in care se incarca si se pastreaza stocurile marfii
destinate pentru vinzarea curenta.De exemplu in automatele pentru
vinzarea marfurilor lichide ,dispozitivele de incarcare si pastrare a
marfurilor sunt sub forma de vase precum bacuri ,borcane ,baloane etc.
 Mecanismul de transportare a marfurilor in automatul comercial
este destinat pentru efectua deplasarea marfii in interiorul automatului de la
locul de pastrare pina la nisa de eliberare cumparatorului.
 Mecanismul de preparare a marfurilor este necesar pentru automatele
comerciale in care marfa se prepara inainte de a fi eliberata
consumatorului, adica au loc un sir de operatiuni tehnologice de
pregatirea marfiii pentru vinzare.
 Mecanismul de livrare a marfii- este un dispozitiv cu ajutorul caruia
marfa se deplaseaza in zona acesibila cumparatorului. ( este efectuata
sub forma de impingatoare).
 Mecanismul de receptie a monedelor sau a banilor – este destinat
pentru controlul si receptia banilor.

Automatele comerciale trebuie sa corespunda cerintelor tehnice si de


exploatare.
Cerintele fata de automatele comerciale sunt fixate in standarde.
Dintre cerintele tehnice si de exploatare fata de automatele comerciale fac
parte
Cerintele fata de constructie:
asigura posibilitatea reglarii de catre personal a mecanismului de dozare
Sa fie dotate cu elemente de informare despre starea de lucru
Automatele trebuie sa fie dotate cu filtru pentru inlturarea impuritatilor
In cazul in care automatul se exploateaza in locuri deschise trebuie sa
fie dotate cu sisteme de protectie ( carcase, husa)pentru a nu permite
patrunderea in interiorul lor a stropilor ,apei de ploaie ,
automatele trebuie sa fie dotate cu dispozitive care ar asigura
intoarcerea banilor sau blocarea primirii lor in cazul cind rezervele de
produs au fost epuizate sau cind sa intererupt aprovizionarea cu curent
electric.
Cerinte de securitate
Constructia trebuie sa fie comoda , sa asigure exploatarea fara accidente
In scopul asigurarii securitatii , in procesul de exploatare pe carcasa
automatului trebuie sa fie indicate simboluri si semne de intimpinare a
accidentelor
Cerinte fata de rezistenta- presupune ca termenul de functionare automatelor
pina la reparatia capitala sa nu fie mai mic de 3 ani , iar termenul de exploatare
sa nu fie mai mic de 8 ani.
In procesul exploatarii automatelor comerciale trebuie sa se respecte un sir
de reguli:
 pentru deservirea automatelor comerciale la intreprindere prin ordin se
numeste o persoana responsabila de exploatarea automatelor.
 aprovizionarea automatului cu marfa trebuie sa se efectueze in limita
capacitatii de incarcare
 automatele trebuie sa fie asigurate cu reserve suficiente de pahare si alte
material pentru functionarea continua
 periodic automatele vor fi supuse procedurilor de igienizare precum
spalare ,dezinfectare.

S-ar putea să vă placă și