Sunteți pe pagina 1din 6

Subiecte examen utilaje tehnologice - mecanizare

1 tractorul agricol - definitie, cerinte, clasificare ( se prezinta si transmisi


a + sistemul de franare / trebuie tratat rolul, cerinte, tipur constructive, par
ti componente, functionare )
2 tractorul agricol - mecanismul de directie, echipamentul de lucru ( rolul fiec
arul ansamblu, cerinte, clasificare, parti componente, clasificare )
3 utilaje agricole de lucrat solul - pluguri si freze ( destinatia, clasificare,
constructie, functionare si indici calitativi de lucru )
4 masini pt lucrarile solului - grape si cultivatoare ( destinatia, clasificare,
constructie, functionare si indici calitativi de lucru )
5 utilaje agricole de semanat si plantat - ( rol, clasificare, constructie si fu
nctionare, indici calitativi de lucru )
6 utilaje agricole de fertilizat - ( rol, clasificare, constructie si functionar
e, indici calitativi de lucru )
7 utilaje agricole de stropit - ( rol, clasificare, constructie si functionare
, indici calitativi de lucru )
8 utilaje agricole de recoltat - ( combine autopropulsate pt cereale paioase, ro
l, clasificare, scheme bloc, constructie, caracterizarea componentelor, function
are, indici calitativi de lucru )
9 utilaje agricole pt conditionarea produselor agricole - ( rol, tipuri construc
tive, parti componente, functionare )
10 utilaje pt maruntirea produselor agroalimentare - ( definitie, metode, clasif
icare, constructie si functionare )
11 utilaje pt amestecarea produselor agroalimentare - ( definitie, metode, clasi
ficare, constructie si functionare )
12 utilaje pt separarea amestecurilor eterogene - ( definitie, metode, tipuri de
utilaje, constructie, procese de lucru )
13 utilaje pt prelucrarea termica a produselor alimentare din bucatariile de ali
mentatie publica si agroturism
14 utilaje pt prelucrarea termina a produselor alimentare - utilaje frigorifice
( racire, congelare, refrigerare ) din unitatile de alimentatie publica, princip
iul de functionare a unei instalatii de racire clasica cu compresie mecanica.
Masini de recoltat
Care sunt destinate pt a efectua strangerea productiei principale si secundare l
a momente precis determinate de timp si cu pierderi minime.
Cea mai importanta cerinta pt o masina de recoltat este aceea de a se incadra in
perioada optima de recoltat, care asigura evitarea pierderilor ( datorate scutu
rarii boabelor, caderii plantelor, intensificarii atacurilor de daunatori, zile
cu conditii meteo nefavorabile ) , incadratea in perioada optima permite elibera
rea mai rapida a solului.
Masinile de recoltat se impart in :
- masini de recoltat cereale paioase
- masini pt recoltat furaje
- masini pt recoltat cartofi
- masini pt recoltat leguminoase boabe, etc
Masini pt recoltat cereale paioase, mai recolteaza si sorg, rapita, mei, porumb,
bob, naut, recolteaza ieburi.
Recoltarea se realizeaza dupa metoda directa ( la o trecere sunt realizate toate
operatiunile prin care boabele ajung intr-un buncar )
In anumite zone in care conditiile meteo sunt nefavorabile, gradul de imburuiena
re este ridicat,se recomanda metoda divizata ( taierea plantelor si lasarea pe s
ol in brazda continua pt definitivarea uscarii iar apoi ridicarea din brazda si
treieratul )
La metoda directa umiditatea boabelor 14-16 %
La metoda divizata umiditatea boabelor aprox 20%
Clasificare masinilor, dupa modul de actionare:
- autopropulsate
- purtate
- tractare
Clasificare dupa fluxul tehnologic:
- flux tehnologic in T pt autocombine
- flux tehnologic in L pt cele tractate, pt campuri experimentale
Clasificare dupa modul de dispunere a aparatului de treier
- masini cu aparat de treier transversal
- masini cu aparat de treier axial
Combina cu aparat de treier transversal are in componenta un sistem de propulsie
, actionare, comanda, protectie si control, are in componenta organele de lucru-
heder si batoza.
Hederul cuprinde :
-rabatorul
-aparatul de taiere
-transportor elicoidal
-transportor central
Hederul realizeaza taierea plantelor, ingustarea fluxului tehnologic si alimenta
rea batozei.
Batoza cuprinde:
-aparatul de treier
-organele de separare ( numai pt combinele cu aparat transversal )
-organele de curatire, unul sau doua grupuri
Componente :
rabator
aparat de taiere
transportor melc
transportor central
aparat de treier
contrabatator
batator
postbatator
ventilator
site suprapuse
organe de curatire- ventilator si site
plan inclinat oscilant - colector si transportor de materiale
transportoare elicoidale - pt boabe, pt spicele netreierate care urmeaza un circ
uit retur
organul de separare, scuturare
decorticator sau desaristator
transportor boabe
motorul termic
transportor buncar, de evacuare
buncar
cabina cu postul de comanda
Flux tehnologic in T si aparat de treier transversal :
1 rabator
2 aparatul de taiere
3 transportor elicoidal
4 transpottor central care alimenteaza batoza
5 aparatul de treier - rezulta un materia, reprezentat in cea mai mare parte de
boabe
6 planul inclinat oscilant - colectare si transport
7 organul de separare scuturare
8 prima evacuare - paie lungi
9 sistem de transport material, organe de curatire
10 evacuarea 2 - paie scurte, praf, pleava
11 boabele ajung la decorticator, dezaristator
12 evacuarea 3
13 circuitul retur pt spice netreierate catre aparatul de treier
14 circuit de la organele de curatire direct in buncar
Flux tehnologic in T si aparat de treier de tip axial :
1,2,3,4 -rabator, aparat de taiere, transportor melc, transportor central
5 aparat de treier axial care realizeaza atat treieratul cat si separarea, evacu
area paielor lungi se efectueaza de la aparatul de treier
6 grupurile de curatire
7 evacuarea 2
8 circuit retur pt material netreierat
9 optional - decorticator
10 transport catre buncar, circuit boabe
Avantajele combinelor cu aparat de treier axial:
- compacta, zone de intoarcere mai mici
- capacitatea de lucru a combinei este mai mare, aparatul de treier poate obtine
debit mai mare
- avand debit mai mare se poate creste viteza
- procentul de spice netreierate 2-3 %
Dezavantajele combinelor cu aparat de treier axial:
- pierderi in general mai mari pentru ca aparatul de treier nu se infunda iar me
canizator mareste foarte mult debitul de alimentare
- gradul de vatamare al boabelor este mari mare
Hederul realizeaza urmatoarele operatiuni in cazul fluxului tehnologic :
1 aplecare plantelor
2 taiere plantelor
3 trangerea materialului si ingustarea fluxului tehnologic
4 alimentarea batozei
Organe de lucru heder - rabator, aparat de taiere, transportoare
Rabatorul antrenat in miscare de rotatie actioneaza asupra plantelor in zona cen
trului de greutate pt ca a acestea sa fie inclinate catre centrul de taiere, iar
in urma taierii ele sa cada in jgeab.
Rabatoarele pot fi normale la care paletele cu degete au pozitie fixa, nu se poa
te modifica unghiul de inclinare, fapt ce determina utilizarea combinei echipate
cu astfel de rabatoare numai pt lanuri cu plante verticale
Rabatoare cu excentric la care unghiul de inclinare 0-30 grade se realizeaza pri
ntr-un mecanism cu excentric
Rabatoare cu palete ghidate, inclinarea degetelor se realilzeaza prin intermediu
l unor came.
Principalii parametrii ai rabatorului sunt reprezentati prin turatie care trebu
ie corelata cu viteza de deplasare, unghiul de inclinare al degetelor si pozitii
le in plan vertical si orizontal-longitudinal.
Aparatul de taiere - se folosesc aparate clasice cu taiere normala, simplu cutit
.
Un aparat de taiere la care avem urmatoarele componente:
- o parte fixa reprezentata de contra cutit
- parte mobila cutitul
- actionare miscare
Cutitul prezinta miscare rectilinie alternativa 1-2 cm/s, cu cat viteza cutitulu
i este mai mare cu atat si debitul poate fi mai mare.
Taierea plantelor se realizeaza prin forfecare intre componenta fixa si cea mobi
la.
Transportoarele hederului realizeaza strangerea materialului, ingustarea fluxulu
i tehnologic si alimentarea batozei.
Transportoare cu banda, elicoidale sau melc, racleti.
Batoza este formata din aparat de treier, organe de separare si curatire pt vari
anta cu aparat transversal, batoza este alcatuita din aparat de curatire pt apar
at axial.
Aparatul de treier transversal alcatuit dintr-un element mobil batator cu sine s
i vergele, postbatator si contrabatator
. la aparatul de treier principalii parametrii care influenteaza procesul de luc
ru - nr. de sine batator ( 6-10 ), diametrul batatorului, lungimea batatorului,
turatia batatorului 200-500 rpm, astfel se poate determina debitul aparatului de
treier, se noteaza cu Qt = nr de sine * lungimea sinelor * debitul pe sina * K(
raportul dintre boabe si paie).
Pt a nu se infunda cu material trebuie respectata urmatoarea conditie, debitul c
ombinei sa fie mai mic decat debitul aparatului de treier.
Qc=(viteza*latime*productie)/10000
Organele de separare, scuturare, au rolul de a separa boabele de materialul paio
s iar separarea se face prin scuturarea materialului - organe de separare cu pla
tforma, scuturatori cu cai, separatoare rotative-centrifugale.
Organele de curatire reprezentate printr-un grup sau doua grupuri de curatire, f
iecare grup fiind format din site suprapuse si ventilator. sita superioara a unu
i grup de curatire indeparteaza paiele scurte, impuritatile grosiere, iar sita i
nferioara colecteaza spicele netreierate care le trimtie retur, impuritatile uso
are sunt indepartate prin curentul de aer produs de ventilator.
Ca parametrii de functionare: unghiul de inclinare al sitei si intensitatea de s
cuturare.
Pt aprecierea calitatii lucrarii de recoltat se determina indici calitativi de l
ucru:
- pierderi totale de boabe / Pt=10 la puterea 3 * M/Pb, se ia rama metrica, din
interiorul ramei se recolteaza boabelor si se cantareste masa boabelor pe sol.
- gradul de puritate a boabelor Gpb=100*Mbc/Mtb, probele se preleveaza 3 probe d
in buncarul combinei, fiecare proba 100 g, din locuri diferite, din cele 100 g s
e aleg impuritatile si boabele.
- gradul de spargere a boabelor Gsb=100*Mbs/Mtb, se iau 3 probe de 100 g din bun
car, se diferentiaza boabe intregi/boabe sparte.
Valorile admisibile:
pierderi de boabe cereale paioase max 2,8 %
gradul de puritate cereale paioase min 98 %
gradul de spargere a boabelor cereale paioase max 3 %
Masini pentru recoltarea cartofilor
Se foloseste fie metoda divizata, semimecanizata cu masini de scos cartofi.
1. dislocare si lasare in brazda continua la suprafata solului
2. adunatul manual al tuberculilor de cartofi
metoda recoltarii directe, combine de recoltat, la o singura trecere se ralizeaz
a urmatoarele operatiuni:
- dislocarea randurilor
- separare a tuberculilor de cartofi de bulgarii de pamant
- sortarea tuberculilor + curatire
- transport in remorca
Masini de scos cartofi cu furci radiale, cu gratare oscilante.
Componente de baza masina scos cartofi cu furci:
aparatoare fixa
paravanul cu vergele, vergelele dispuse la o distanta mai mica decat tuberculul
de cartof
brazdarul dispus inclinat fata de plan astfel incat acest brazar sa intre la o a
dancime mai mare decat adancimea la care se afla tuberculii, sa taie bilonul si
sa il disloce
rotor cu furci are rolul de a prelua brazda de material si de a o antrena catre
paravanul de vergele unde se realizeaza separarea tuberculilor de pamant
Masinile de scos cartofi sunt prevazute cu brazdare plate sau curbate. La brazda
rul curbat are loc taierea solului in plan vertical si orizontal stanga dreapta.
La brazdarul plat, masina este echipata cu discuri.
Pt separarea tuberculilor de pamant, pe langa varianta paravan cu vergele se mai
folosesc gratarele oscilante si transportoarele separatoare, constructie aseman
atoare avand in componenta:
vergele dispuse in plan transversal montate pe un lant, pt a realiza miscarea de
oscilatie in cadrul transmisiei sunt dispuse roti eliptice, inseamna ca ramura
superioara oscileaza, prin miscarea de oscilatie se realizeaza desprinderea pama
ntului de pe tubercul, maruntirea bulgarelui de pamant si trecerea printre verge
le.
O masina de scos cartofi poate fi prevazuta cu 1-2 gratare, dispuse in cascada.
parametru - unghi de inclinare.
Masini de recoltare a leguminoaselor pentru boab
e
Pt mazarea uscata se utilizeaza metoda divizata, lasarea pe sol pt uscare apoi r
idicarea din brazda si treieratul.
Pt prima faza de taiere a plantelor se foloseste o masina de recoltat care prezi
nta:
-aparat de taiere
-aparat de smulgere - tambur cu degete excamotabile
-transportoare
Cu aceiasi masina se poate realiza in mijlocul de transport, apoi treierata.
Sau se foloseste combina de cereale paioase, in locul hederului se pune un echip
ament de recoltare
Pt mazarea verde se foloseste o combina speciala, care rupe pastaile de pe plant
a si apoi trece la un aparat de treier.
Aparat de treier pt mazare verde:
-contrabatator circular sub forma de sita care este antrenat in miscare de rotat
ie, in interiorul contrabatatorului se afla un anumit nr de batatoare, unul cent
ral si mai multe batatoare laterale.
-perie de curatire
-transportoare separatoare, impuritatile nu se rostogolesc si sunt antrenate cat
re partea superioara si apoi evacuate, boabele se rostogolesc la partea inferioa
ra
-colector
Pt recoltarea fasolei se foloseste metoda divizata si anume, se foloseste o masi
na de dislocat fasole care taie plantele ( in sol ), dupa care lasare in brazda
continua pe sol de unde in faza a doua se foloseste combina de recoltat care rea
lizeaza adunatul din brazda si treieratul.
echipament montat in fata tractorului de ridicare
echipament montat in spatele tractorului pt taiere
Masini pt recoltarea legumelor radacinoase
Se poate folosi metoda directa dar si metoda indirecta sau semimecanizata la car
e se foloseste o masina numita dislocator care disloca si lasa materialul la sup
rafata solului, recoltarea se face manual sau mecanizat.
cadru
roata de sprijin
brazdare de dislocare