Sunteți pe pagina 1din 9

Alexandru Ofrim

Practici de lectur`

Dan Stanciu

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 0 1 0

DOSAR
Cititul ni se pare natural, la fel ca respiratul sau mersul pe jos, o deprindere universal`, desf`[urat` dup` acelea[i reguli, att n zilele noastre, ct [i n trecutul mai mult sau mai pu]in ndep`rtat. Este ns` suficient s` arunc`m o privire asupra unei pagini dintr-o carte manuscris` din secolul al XIV-lea pentru a ne da seama c` maniera n care era citit` difer` foarte mult fa]` de obi[nuin]ele cititorului de azi. Practicile [i gesturile lecturii s-au schimbat de-a lungul timpului, odat` cu transformarea suporturilor materiale ale scrierii. Textele nu pot fi disociate de materialitatea lor. Formatul c`r]ii, punerea n pagin`, organizarea intern` a textului, regulile ortografice ndeplinesc o func]ie expresiv` [i determin` modalit`]ile de lectur`. Istoricii vorbesc despre mai multe revolu]ii ale lecturii care au modificat obi[nuin]ele [i preferin]ele cititorilor: nlocuirea ruloului de papirus de c`tre codex, trecerea de la lectura cu voce tare la lectura silen]ioas`, inventarea tiparului, apari]ia textului electronic.

Lectura ruloului de papirus


Primul suport care a f`cut posibil` redactarea unor texte de mari dimensiuni a fost ruloul de papirus. Tulpina de papirus era prelucrat` prin uscare, presare [i lustruire, ob]inndu-se o suprafa]` neted`, un material suplu pe care se putea scrie. Poten]ialul tehnologic a fost repede sesizat de egipteni, care au nceput s` lipeasc` foile de papirus, unele n continuarea celorlalte, ntr-o band` continu` lung` de 6-10 metri [i lat` de 20-30 cm. Din Egipt papirusul a fost importat n Grecia [i apoi la Roma (sec. VII-V .Hr.). Pentru a putea fi manipulat cu u[urin]`, sulul de papirus era rulat pe un cilindru confec]io-

nat din lemn sau din metal, numit umbilicus (buricul c`r]ii). De unul din mnere se ata[a o etichet` pe care se afla titlul c`r]ii syllabus n greac`, titulus n latin`. Textul era scris cu cerneal`, pe o singur` fa]` a sulului de papirus, cea din interior. Pe m`sur` ce se desf`[ura ruloul, de la dreapta la stnga, ap`reau sec]iuni succesive de aproximativ 30 de cm l`]ime, cu scrisul pe dou`-trei coloane: aceasta era pagina pe care o avea sub ochi cititorul din Antichitate. Nu era prea comod s` cite[ti un sul de papirus. Pentru a fi citit`, o carte n form` de rulou trebuia ]inut` cu ambele mini. Cu mna dreapt` se ]inea sulul, iar cu mna stng` erau efectuate succesiv dou` opera]iuni: derularea [i nf`[urarea paginii citite. Dup` lectur`, cartea trebuia nf`[urat` la loc, n sens invers, pe cilindru, o-

Alexandru Ofrim este conferen]iar la Facultatea de Litere, Universitatea Bucure[ti. Are n preg`tire un volum despre istoria practicilor de lectur`.

15

DOSAR
pera]iune n care, deseori, cititorul se folosea de b`rbie ca punct de sprijin. Poetul latin Mar]ial aminte[te acest gest ntr-o epigram`: O carte fat`-mare, o carte neumblat`, / Pe care-al ei p`rinte o ]ine ncuiat`, / Un sul pe care nimeni nu l-a desf`[urat, / {i nimeni nc` barba de el nu [i-a frecat. Lectura unui rulou de mari dimensiuni putea fi o opera]ie periculoas`. Pliniu cel B`trn relateaz` c` un cititor n vrst` de 83 de ani citea n picioare un volumen foarte greu pe care l-a sc`pat din mini. |ncercnd s`-l prind` [i-a pierdut echilibrul, a c`zut [i [i-a rupt piciorul, dup` care a murit. Ruloul impunea o lectur` linear` [i secven]ial`; consultarea unei pagini precedente sau reg`sirea unei informa]ii erau opera]iuni greoaie, ce necesitau derularea nainte [i napoi a ruloului. Cartea de papirus nu putea fi frunz`rit`, nu se putea pune un semn de carte. Lectura, o dat` ntrerupt`, ducea la pierderea reperelor. Dac` dorea s` localizeze un capitol sau un paragraf, cititorul nu dispunea de orientare n organizarea intern` a c`r]ii [i era obligat s` citeasc` pasaje ntregi pentru a reg`si informa]ia dorit`. Specialistul canadian n teoria lecturii, Christian Vandendorpe, este de p`rere c` ruloul de papirus a impus serioase limit`ri expansiunii scrisului [i a contribuit la men]inerea acestuia sub tutela oralului.

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 0 1 0
Unaspectinteresantalculturiiscrisedinanti chitateagrecoroman`estefaptulc`texteleeraur edactatenscriptiocontinuaadic`f`r`separar eacuvintelorapropozi]iilor[iafrazelorscribiifo loseaurar[iinconsecventsemneledepunctua]ie literelealc`tuiauuntextcontinuuf`r`majuscu lealineate[iparagrafe. Vedem c` cititorul modern are mari dificult`]i n a citi [i a n]elege un text n aceast` prezentare. Lectura este greoaie [i necesit` interven]ia vocii pentru descifrare. Din pricina absen]ei oric`rui dispozitiv grafic care s` marcheze pauzele, cititorul trebuie s` redea de mai multe ori textul cu voce tare pentru a sesiza succesiunea cuvintelor, sensul frazei. |n acest tip de lectur`, ochiul are nevoie de un supliment vocal. Cititorii din Antichitate nu puteau avea obi[nuin]a de a citi n t`cere, maniera cea mai obi[nuit` de lectur` era cu voce tare, f`cut` att pentru sine, ct [i pentru ceilal]i. Scrisul nu se putea dispensa de voce, dup` cum afirm` clasicistul Jesper Svenbro, ntr-o carte n care analizeaz` rela]iile complexe dintre scriere [i lectur` n Grecia antic`: Pentru greci, lectura nseamn` lectura cu voce tare. Aceasta nu pentru c` ar fi fost incapabili s` citeasc` n t`cere, cum sus]ine o pozi]ie extrem`, ci pentru c` modul natural de a citi un text n Grecia antic` era, f`r` nici o ndoial`, acela de a-l citi cu voce tare. Leg`tura pe care grecii o ntre]ineau cu scrisul ar putea fi, ntr-adev`r, comparat` cu aceea pe care noi modernii o avem cu nota]ia muzical`: nu este imposibil s` citim muzica n t`cere, dar modul cel mai curent de a face acest lucru este de a o cnta sau a o interpreta la un instrument pentru a [ti cum sun` (Phrasikleia. Antropologia lecturii n Grecia antic`, traducere din limba greac` de Anca Dan [i Raluca-Mihaela Nedea, Editura Symposion, 2004). Svenbro mai constat` c` exist` o serie de analogii ntre categoriile culturii scrise grece[ti [i practica pederastiei pedagogice, care presupunea rela]ia amoroas` dintre un erast (b`rbat adult, activ [i dominant) [i un eromen (adolescent, pasiv [i dominat). Acest model, al rela]iei ntre erast [i eromen, a fost folosit de greci pentru a reprezenta scrisul [i lectura, rela]ia

Scrierea continu` [i lectura cu voce tare


Un aspect interesant al culturii scrise din Antichitatea greco-roman` este faptul c` textele erau redactate n scriptio continua, adic` f`r` separarea cuvintelor, a propozi]iilor [i a frazelor. Scribii foloseau rar [i inconsecvent semnele de punctua]ie, literele alc`tuiau un text continuu, f`r` majuscule, alineate [i paragrafe. Cititorul nu avea alt` solu]ie dect s` urmeze firul textului, citindu-l nentrerupt, de la prima pn` la ultima pagin`. |n textele antice, sarcina de a separa cuvintele era ndeplinit` de cititor, [i nu de scrib. Pentru a exemplifica sistemul scrierii n scriptio continua, vom alege paragraful de mai sus [i vom scoate semnele de punctua]ie:

16

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 0 1 0

DOSAR

dintre scriptor [i lector. Printre multele verbe care nsemnau a citi n limba greac` veche, se num`r` [i enthynkhnein, care avea [i sensul de a avea raporturi sexuale cu. O inscrip]ie descoperit` n Sicilia (sec. V .Hr.) utilizeaz` chiar termenii acestei analogii: cel care scrie inscrip]ia aceasta i-o va trage (pygxei) cititorului. Faptul nu este izolat, fiind vorba de un adev`rat topos care poate fi identificat [i n inscrip]iile latine[ti (amat qui scribet pedicatur qui leget cel care scrie este cel care iube[te, cel care va citi o ia pe la spate). Motivul exist` [i n imaginea figurativ`. Pe o cup` din Attica, datnd din aceea[i perioad`, este reprezentat un tn`r imberb, mbr`cat ntr-o mantie, citind o inscrip]ie de pe o coloan` de piatr`. Pentru a citi, el se apleac` n fa]`, punndu-[i n eviden]` partea posterioar`, bine conturat` sub faldurile ve[mntului. Metaforic, lectorul este asemenea unui eromen: [i asum` rolul pasiv al celui ce accepta s` fie dominat, n timp ce scriptorul este activ [i dominant, folosind corpul lectorului pentru a-[i exercita puterea. Cititorul trebuie s` cedeze scriptorului propria sa voce pentru ca textul scris de acesta s` se realizeze complet. Chiar dac`, mult` vreme, lectura n Grecia antic` nsemna n primul rnd lectura sonor`, aceasta nu nseamn` c` lectura silen]ioas` era

necunoscut`. Pentru secolul al V-lea .Hr. exist` m`rturii c` lectura interiorizat` era practicat` n medii restrnse, ceea ce nseamn` c` scriptio continua nu era un obstacol de netrecut. |ns`, majoritatea cititorilor practica lectura cu voce tare, n diverse situa]ii [i contexte. Istoricul francez Roger Chartier apreciaz` c` practica obi[nuit` n Antichitate a lecturii cu voce tare, pentru al]ii [i pentru sine, nu trebuie atribuit` absen]ei controlului lecturii vizuale (aceasta este f`r` ndoial` practicat` n lumea greac` nc` din secolul al VI-lea .Hr.), ci, mai curnd, unei conven]ii culturale care asocia strns textul [i vocea, lectura, declama]ia [i ascultarea.

Noua form` a c`r]ii: codexul


Ob]inut din pielea unor animale, arg`sit` [i netezit` pe ambele fe]e, pergamentul asigura o suprafa]` alb`, bun` pentru scris. Buc`]ile de piele erau t`iate n dreptunghiuri care puteau fi mp`turite [i a[ezate unele ntr-altele, n form` de caiet sau codex. Codexul este forma c`r]ii cu care sntem obi[nui]i noi ast`zi, form` stabil` care rezist` de dou` milenii. Aproape patru secole i-au trebuit codexului s` detroneze ruloul [i vechile practici

17

DOSAR
de lectur`. |ncepnd cu secolul al II-lea are loc trecerea lent` de la volumen la codex, pentru ca spre sfr[itul secolului al IV-lea, n Occidentul latin, pergamentul [i codexul s` nlocuiasc` definitiv ruloul de papirus. Noua form` a c`r]ii a antrenat o transformare profund` a practicilor de lectur`. Schimbarea formei [i a suportului c`r]ii a fost comparat` cu o adev`rat` revolu]ie, similar` cu consecin]ele introducerii tiparului sau cu apari]ia c`r]ii electronice. |n mai multe epigrame, Mar]ial se entuziasma fa]` de avantajele codexului: De vrei, dintr-ale mele, s` iei cu tine-o carte, / La drum s` te-nso]easc`, acum cnd pleci departe, / Alege-o pe aceasta: e mic` [i u[oar`, / Po]i s-o cuprinzi n mn`, s-o por]i la sub]ioar`, / L`snd pe raft acas` prea-grelele volume; Ia-n mini aceast`

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 0 1 0
carte, scris` pe piele fin` de vi]el; / {i-l ai pe Cicero tovar`[ [i-un gnd s` pleci la drum cu el; Mai multe epigrame trei sute de-ai avea, / Te-ar mai citi ntreag`, vreunul, carte-a mea? / De ce att de mic` te-am pl`m`dit? Ascult`: / |nti, fiindc` astfel nu-mi ceri hrtie mult`; / Al doilea: copistul, pe pagini pu]intele / Mai mult deun ceas nu pierde cu fleacurile mele; / Al treilea: n grab` prinzi un cititor, / Orict ar fi de seac`, se-nghite mai u[or. O consecin]` important` a trecerii de la volumen la codex a fost afirmarea unei noi ergonomii a lecturii, o amplificare a gesturilor de lectur`, adaptarea corpului la noul aspect material al c`r]ii. Forma dreptunghiular` [i paralelipipedic` a codexului permite cititorului s`-[i elibereze mai mult corpul. |n timp ce cititorul ruloului de papirus era obligat s`-[i foloseasc` amndou` minile pentru a-l derula lateral, cititorul codexului l ]ine cu o singur` mn` sau poate s`-l pun` pe mas` ori pe alt suport, ntorcndu-i lejer filele. Noua materialitate a c`r]ii a dus la apari]ia unor gesturi alt`dat` imposibile, cum ar fi acela de a frunz`ri, de a pune un semn de carte sau de a face nsemn`ri. Cititorul poate citi [i scrie n acela[i timp, poate s`ri de la o pagin` la alta sau aspect foarte important poate s`ri de la o carte la alta, le poate consulta n acela[i timp, poate compara pagini din c`r]i diferite. Codexul nu mai este dependent de constrngerile tehnice ale ruloului de papirus, el poate fi confec]ionat n formate [i grosimi diferite. De asemenea, codexul este mult mai compact dect ruloul, textul poate fi scris pe ambele p`r]i ale suportului, rezultnd o important` economie de material. Apari]ia codexului a nsemnat desprinderea c`r]ii de linearitate [i intrarea ei n sfera tabularit`]ii, adic` a posibilit`]ii cititorului de a accede la con]inut n ordinea pe care o dore[te. A trebuit s` treac` ns` aproape o mie de ani pentru ca accesul cititorului s` devin` un procedeu direct [i rapid. Abia n secolul al XII-lea ncep s` fie utilizate elemente paratextuale [i dispozitive vizuale care ghideaz` lectura [i permit reperarea informa]iei n con]inutul c`r]ii. Pagina devine unitatea de baz` a textului [i

18

DOSAR
l`sase Epistolele Sfntului Pavel, deschide cartea la ntmplare [i nimere[te peste un pasaj a c`rui lectur` l-a f`cut s` se converteasc`: M-am repezit deci napoi, c`tre locul unde [edea Alypius, c`ci acolo l`sasem cartea Apostolului cnd m` ridicasem s` plec. Am apucat-o, am deschis-o [i am citit n t`cere primul pasaj pe care mi-am aruncat privirea: S` umbl`m n plin` zi cu bun`-cuviin]`, nu n ospe]e [i be]ii, nu n desfrn`ri [i n destr`b`l`ri, nu n certuri [i n rivalit`]i; ci mbr`ca]i-v` n Domnul Iisus Hristos [i nu v` ngriji]i de ndestularea poftelor trupului. Dup` aceasta a f`cut un gest foarte familiar cititorilor: Apoi, nsemnnd locul din care citisem, cu degetul sau cu nu mai [tiu ce alt semn, am nchis cartea [i, ntorcndu-m` c`tre Alypius cu chipul mp`cat, i-am povestit ce mi se ntmplase. Cele dou` pasaje din Confesiuni pot p`rea contradictorii. |n primul episod, Augustin este derutat cnd l vede pe episcopul Ambrozie citind cufundat n t`cere. |n cel de-al doilea, el spune c` a citit n t`cere pasajul din cartea deschis` la ntmplare. Lectura sonor` [i cea silen]ioas` nu aveau cum s` se exclud` reciproc, n mod radical. De[i lectura cu voce tare era maniera privilegiat` de a citi, f`cnd obiectul unei conven]ii general acceptate, existau [i contexte care f`ceau posibil` lectura silen]ioas` n cazul consult`rii rapide a unui document sau a unui pasaj dintr-o carte, cu scopuri imediate, func]ionale. Este [i cazul pasajului citit de Augustin, aflat ntr-o stare de tulburare sufleteasc`, pe care o resimte n urma auzirii vocii. El spune c` s-a repezit s` citeasc`, deci nu mai era timp aici de dregerea glasului, de intonarea retoric`, de tot ceremonialul asociat lecturii cu voce tare. Mai exist` n Confesiuni un pasaj care subliniaz` diferen]a de natur` ntre lectura solitar` (f`r` public, f`r` ascult`tori) [i lectura cu voce tare (n prezen]a unui auditoriu). Dup` momentul convertirii, Augustin se retrage la ]ar` mpreun` cu familia sa [i prietenii, pentru a se dedica medita]iei [i edific`rii n noua lui religie. Aici el descoper` Psalmii lui David, pe care i cite[te cu voce tare: Cte strig`te nu am n`l]at c`tre tine, Dumnezeul meu, cnd am citit Psal-

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 0 1 0
mii lui David, aceste cnt`ri de credin]`, aceste glasuri ale evlaviei n care nu [i poate g`si locul un spirit trufa[! (...) Da, cte strig`te nu n`l]am c`tre tine citind acei psalmi, cum m` nfl`c`ram prin ei de iubire pentru tine [i cum eram mistuit de dorin]a de a-i recita, dac` ar fi fost cu putin]`, c`tre ntregul p`mnt, ca s` nfrunt nfumurarea neamului omenesc! (...) Ct de aprig` [i de ascu]it` era dureroasa mea pornire mpotriva maniheilor! (...) A[ vrea ca ei s` m` asculte f`r` ca eu s` o [tiu, s` m` asculte a[a, pentru ca ei s` nu cread` cumva c` acele cuvinte ale mele, pe care le-am mpletit cu Psalmii, le erau adresate lor; c`ci este adev`rat, nu a[ fi rostit acele cuvinte, sau, dac` le-a[ fi rostit, nu le-a[ fi rostit n acela[i mod, dac` a[ fi sim]it c` snt ascultat; pe de alt` parte, chiar dac` a[ fi vorbit astfel, ei nu ar fi n]eles cuvintele mele a[a cum mi le spuneam mie nsumi, pentru mine, naintea ta, prin sim]irea intim` a sufletului meu. A[adar, Augustin nu citea cu voce tare n aceea[i manier`, exista o diferen]` calitativ` ntre lectura pentru sine [i lectura pentru ceilal]i. Lectura cu voce tare exercita o influen]` asupra cititorului nsu[i, iar aceste efecte puteau fi transmise ascult`torilor prin expresia vocii, mimic` facial`, efecte retorice. Nu se citea la fel dac` erai singur sau n prezen]a unui public.

Apari]ia dispozitivelor de lectur`


Pagina c`r]ii manuscrise de la nceputurile Evului Mediu nu era deloc prietenoas` cu cititorul. Acesta trebuia s` ndeplineasc` o sarcin` anevoioas`, ntruct vechiul sistem al scrierii continue a fost preluat de scribii medievali. Marea cotitur` n evolu]ia practicilor de lectur` a fost separarea cuvintelor n interiorul textului, opera]iune care a facilitat trecerea la lectura silen]ioas`. Istoricul american Paul Saenger a demonstrat n cartea sa Space Between Words. The Origins of Silent Reading (1997) faptul c`, n Occident, abilitatea de a citi repede [i silen]ios un text este rezultatul evolu]iei istorice a procedeului separ`rii cuvintelor. Acesta [i are originea n practicile copi[tilor irlandezi [i anglo-saxoni din secolul al VII-lea, de la centrele

20

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 0 1 0
m`n`stire[ti Durrow, Iona, Lidisfarne. Spre deosebire de ]`rile romanice, n insulele britanice, limba latin` nu avea leg`tur` cu limbile vorbite aici, iar scribii distingeau cu greu cuvintele, propozi]iile [i frazele latine[ti. Pentru a-[i u[ura munca de copiere a manuscriselor, dar [i lectura cu voce tare a textelor latine[ti, ei au recurs la individualizarea cuvintelor n interiorul propozi]iilor. Separarea cuvintelor [i celelalte procedee grafice introduse n scriptoriile monahale din insulele britanice se vor r`spndi [i pe continent, ntre secolele VII-X, mai nti n ]`rile germanice [i apoi n Fran]a, Spania [i Italia. La copi[tii occidentali, separarea cuvintelor devine sistematic` [i coerent` abia n secolul al XII-lea. Concomitent cu separarea cuvintelor au ap`rut [i alte procedee care s` u[ureze accesul cititorilor la text. Lectura silen]ioas` este condi]ionat` nu numai de segmentarea cuvintelor, ci [i de recunoa[terea rapid` a formei literelor. Pentru a putea fi citit`, scrierea trebuie s` fie lizibil`. |n secolele VII-VIII existau mari deosebiri ntre diversele scrieri ntrebuin]ate n Italia, Fran]a, Spania, astfel nct cititorii aveau dificult`]i n a descifra un text latinesc provenind din alt` parte. C`lug`rii-copi[ti irlandezi [i anglo-saxoni au pus la punct o scriere minuscul` cu litere standardizate, prin restrngerea num`rului de variante pe care le puteau avea acelea[i litere n interiorul cuvintelor sau rezultate din ligamentele cu alte litere. Aceast` standardizare a scrisului a contribuit [i ea, f`r` ndoial`, la o mai mare lizibilitate a textului [i la deprinderea lecturii silen]ioase. Principiile scrierii minuscule irlandeze vor fi preluate [i pe continent, astfel n`scndu-se minuscula carolingian`, o scriere unitar`, valabil` n toate col]urile Imperiului lui Carol cel Mare. Mai agreabil` pentru ochi [i mai u[or de citit, aceast` scriere a u[urat nu numai lectura, ci [i copierea c`r]ilor: din momentul cnd a intrat n uz, cantitatea de manuscrise copiate s-a dublat. |n practica lecturii vizuale, ochii au nevoie de asisten]a unor semne care nu se pronun]`, dar care ajut` la n]elegerea sensului. Aceia[i c`lug`ri irlandezi [i anglo-saxoni au fost preocupa]i [i de izolarea constituantelor gramaticale

DOSAR

ale frazei latine. Ei au nceput s` opereze pe scar` mai larg` cu semnele de punctua]ie, aceste conven]ii grafice cu care sntem att de obi[nui]i ast`zi. Este imposibil de stabilit cu precizie data cnd au fost adoptate de o manier` general` aceste instrumente de lectur`. Schimb`rile n istoria c`r]ii [i a lecturii se fac lent, inova]iile se generalizeaz` cu foarte mare greutate, la mare distan]` n timp. A trebuit s` treac` mult` vreme pn` ce pagina c`r]ii s` devin` lizibil`, aerisit` [i echilibrat`, condi]ii esen]iale pentru un confort sporit de lectur`. Cratima [i desp`r]irea n silabe apar n secolul al X-lea n Anglia, generalizndu-se dou` secole mai trziu. |n secolul al XII-lea ncepe s` fie folosit punctul (punctus) pentru a marca pauza final`, plasat fie la baza literelor, fie la mijlocul lor. Tot acum apare [i virgula (virgula suspensiva), avnd forma /. (Cea pe care o folosim noi dateaz` din secolul

21

DOSAR
al XVII-lea [i este o crea]ie a epocii tiparului, la fel ca semnul de ntrebare, de exclamare, parantezele.) Numerotarea paginilor devine o norm` mult mai trziu, n secolul al XV-lea. |n secolul al XVII-lea se generalizeaz` folosirea alineatului [i divizarea textului n paragrafe.

D I L E M AT E C A l A U G U S T 2 0 1 0
Noile practici au transformat lectura [i au dus la apari]ia unor noi modele cognitive. Segmentarea cuvintelor n interiorul textului nu a antrenat imediat trecerea la lectura silen]ioas`, acest proces a fost foarte lent, f`r` schimb`ri bru[te, desf`[urndu-se cu viteze diferite n snul diverselor p`turi socio-culturale. Cunoscut` [i practicat` pe o scar` din ce n ce mai larg` n mediile monahale din secolele VII-IX, lectura silen]ioas` iese din chiliile m`n`stire[ti cteva secole mai trziu. Mediile universitare occidentale o mbr`]i[eaz` n secolele XII-XIII, n timp ce lumea laicilor cea a elitelor aristocratice [i a burgheziei urbane ncepe s` citeasc` n t`cere abia n secolele XV-XVII. Aceasta n vreme ce mediile populare ]`r`ne[ti sau or`[ene[ti r`mn n cea mai mare parte dependente de lectura cu voce tare a textelor apar]innd culturii scrise. Putem vorbi despre o democratizare [i o banalizare a lecturii silen]ioase trziu, abia spre sfr[itul secolului al XIX-lea, moment n care se generalizeaz` tipul lectorului modern, obi[nuit s` citeasc` n t`cere [i n singur`tate. n

De la lectura cu voce tare la lectura silen]ioas`


Trecerea de la lectura oralizat` la lectura silen]ioas`, ocular` reprezint` aspectul cel mai important al evolu]iei practicilor de lectur`. Aceast` muta]ie fundamental` a nsemnat transformarea modalit`]ilor corporale ale lecturii: vocea nceteaz` s` mai sus]in` efortul de n]elegere a textului de c`tre cititor. Eliberat de mi[c`rile laringelui, noul mod de a citi este mult mai rapid dect lectura oral`. Frecven]a mi[c`rilor oculare ale cititorului se diminueaz` n fa]a unui text ale c`rui cuvinte snt separate n unit`]i vizuale distincte, ceea ce accelereaz` viteza lecturii. |n cazul lecturii sonore, viteza este de aproape 9000 de cuvinte pe or`, pe cnd lectura silen]ioas` este de trei ori mai rapid`.

22