Sunteți pe pagina 1din 157

ANDREI BODIU

Direcia optzeci poezia romn


CUPRINS:
INTRODUCERE 5 Naterea optzecismului. Ct dureaz optzecismul poetic! "# Tr s turile optzecismului. $ia%a &' a(ara poeziei ") Tr s turile modelului optzecist. Scriitorul i literatura #* Tr s turile optzecismului. +e'ul pro,im i di(ere'%a speci(ic #5 Tr s turile poeziei optzeciste #Poezia optzecist i postmoder'ismul *. /lRCE0 C1RT1RESCU Postmoder'ismul ( r (ro'tiere *2 34ORIN I0RU 5Ne6u'ia7 lucidit %ii e,treme 2" /0RI0N0 /0RIN Poezie i radicalitate moral "#8 ION /URE90N :' c utarea Poeziei ")* 04E;0NDRU /U9IN0 Pe'tru o poetic a e,plor rii "2* 4i<iu lO0N STOICIU Epopeea (ra=me'tat ##2 >i6lio=ra(ie: #8*

INTRODUCERE IN$ENT0RI0T l E e,trem de di(icil s (i,ezi u' (e'ome' de istorie literar mai ales c'd el se a(l &'c &' micare? &' de<e'ire. Pe'tru a aeza optzecismul &' teritoriul literaturii 'oastre <oi &'cerca mai &'ti s @i sta6ilesc limitele temporale. 5Periodizarea e o 5lectur 5 a datului istoric? proprie (iec rui dome'iu de acti<itate? i'telectual ? a<'d drept scop s determi'e di'colo de succesiu'ea <izi6il a e<e'ime'telor 5pu'ctele de ruptur 5? care (ra=me'teaz 5co'ti'u5@ul temporal &' 5disco'ti'uit %i5 speci(ice i relati< omo=e'e? &' tra'e de durat A7B Por'i'd de la o6ser<a%ia lui Paul Cor'ea? <oi sistematiza cte<a pu'cte de <edere re(eritoare la 5=e'era%iile de creatori7 aa cum se re(lect ele &' literatura rom' . /ai &'ti de toate tre6uie spus c literatura rom' co'tempora' e imposi6il de

De(i'it i &'%eles dac o rupem de co'te,tul politic. Comu'ismulC I'staurat &'5lDE.8?E a (ost u' re=im care a c utat s se le=itime=e@sTpT'TTTteratura. El a (olosit literatura ca pe u' i'strume't de propa=a'd ? ca pe u' adDu<a't al ideolo=iei mar,ist@le'i'iste. :' (orme radicale? aser<irea literaturii de c tre re=imul comu'ist? poate (i o6ser<at mai cu seam &' perioada cupri's &'tre "2.- i &'ceputul dece'iului B)F. E perioada c'd se culti< 5poezia u'ei reli=ii politice5*. Eu=e' Ne=riei o6ser<a c poezia rom' 5e<olueaz 5 su6 sem'ul seculariz rii. Se despri'd ast(el eleme'tele co'stituti<e ale ceea ce am putea 'umi Raiul Comu'ist? eleme'te pe care criticul le reco'stituie por'i'd de la cure'tul o(icial al poeziei <remii: Dum'ezeu e &'locuit cu 5pro(e%ii5 i 5apostolii5: 4e'i'? Stali'? +Geor=Ge +Geor=Giu@DeD. 0par 5martirii credi'%ei5: 5soldatul so<ietic eli6erator i eroii comu'iti5? apare 5omul 'ou5 i 56iserica protectoare: Partidul5.. 0r (i a doua mare 5secularizare5 dup cea i'<e'tat de roma'tici5. Di(ere'%ele su't &'s ese'%iale. Dac roma'ticii proclamaser 5secularizarea5 ca pe u' =est de ime's li6ertate i'di<idual i creatoare? poe%ii celei de@a doua 5seculariz ri5 r spu'd u'ei come'zi politice? ei su't 5scla<ii5 lui Stali' i scrisul lor 'u e e,presie a li6ert %ii i'di<iduale ci o (orm de aser<ire &' 'umele 5colecti<ului5 i 5colecti<ismului5. Co'ti'u'd aceast discu%ie? care pu'e &' le= tur poezia i politicul? tre6uie spus c ca'ale 'eo(iciale? 5u'der=rou'd7? poezia rom' a co'ti'uat s e,isted Poate (i re= sit ? la cote <alorice deose6ite &' operele 5=e'era%iei pierdute7? r mase? multe? 'epu6licate? p' la 5dez=Ge%ul7 comu'ist care &'cepe &' a'ii B)F i cu'oate mome'tul de co'(irmare ideolo=ic la Co'=resul al I;@lea al PCR). Su't a'ii la's rii &' literatura rom' a 5=e'era%iei B)F7. Perioada 5dez=Ge%ului7 ideolo=ic se &'cGeie &' iulie @H%T28:Ic'd Nicolae Ceauescu %i'e 5istoricul7 discurs cu ocazia Co's( tuirii de lucru a acti<ului di' dome'iul ideolo=iei i al acti<it %ii politice i cultural@educati<e8. Di'(J28J' &' decem6rieC "2-2? BClimatul politic se <a deteriora co'ti'uu? Ceauescu decla''d o i'(er'al de z=omotoas mai' propa=a'distic me'it s @i dez<olte p' la cote tpocaliptice cultul? 5&'=Ge%ul7 politic a ' scut 'a%io'srl@comu'ismul? u' 'ucleu ideolo=ic di(erit de 5proletcultism7. Poezia a dus. O perpetu lupt de supra<ie%uire cu puterea? aDu'='d? mai ales &' a'ii B-F? t'tr@o situa%ie deKsemiIL=alitate. Poe%ii 5o(iciali7 ai re=imului au culti<at? slu=ar'ici? ima=i'ea /arelui Co'duc tor accept'd am6i=uitatea de a 5scrie i o poezie cu Partidul sau To<ar ul7 i u'a cum <roiau de (apt. /ul%i &'s au re(uzat 5pactul7 accept'd s atepte a'i 6u'i p' s @i <ad c r%ile pu6licate. $oi de(i'i situa%ia de 5semi@ile=alitate7 mai departe? &' i'teriorul lucr rii? &' mod ese'%ial poezia a'ilor B8F i B-F se 'ate &'tr@o epoc istoric a u'ei dictaturi comu'iste &' care li6ertatea de crea%ie i e,primare a sc zut co'ti'uu? ati'='d limita &' "2-2? a'ul re<olu%iei rom'e. Recapitul'd? poezia pri<it di'spre latura politic cu'oate? &'tre "2.8 l "2-2? urm toarele etape: "2.8 M "2)5?. "2)5 M "28"?"28" M "2-2< E limpede c acest 5sce'ariu7? care cupri'de 5stali'izaiN7 poeziei rom'e? perioada 5dez=Ge%ului7 i lu'=a 'oapte 'a%io'al@comu'ist ? 'u se re= sete &'tocmai? tra'slat ? &' cadrele poeziei rom'e co'tempora'e. Periodizarea poeziei rom'e dup r z6oiul al doilea mo'dial s@a ( cut pe criteriul 5=e'era%iilor7. /odelul 5=e'era%iilor7 i al 5=e'era%iilor de crea%ie7 i'tr &' critica rom'easc pe (ilier (ra'cez . Ideea e preluat de la 0l6ert TGi6audet- i apoi uzitat ? &' literatura 'oastr ? de Tudor $ia'u. Pu6lic'd &' "2)2 +e'era%ie i crea%ie? /ircea /arti' 'ota &' 0<ertisme'tul c r%ii c : 5aceste cro'ici su't? &'ai'te de toate? op%iu'i? i op%iu'ea su<era' o reprezi't =e'era%ia celor care M deasupra (orma%iei i <rstei M s@au a(irmat ple'ar a6ia &' ultimii a'i. E <or6a de o 5=e'era%ie de crea%ie5 M cum spu'e Tudor $ia'u? de la care &mprumut terme'ul? &mpreu' cu titlul <olumului. Nu solidaritate =re=ar sau i'tolera'%a Du<e'il ? ci o atmos(er de emula%ie artistic ? u' co'curs descGis pe'tru promo<area 'oului i ade< ratelor <alori72. E'tuziasmul criticului a<ea &ri

I'troducere <edere cte<a 'ume repreze'tati<e de autori? o 5=e'era%ie de creatori7 cu'oscut su6 'umele de =e'era%ia B)F. 5I'trarea &' literatur 7 a acestei =e'era%ii? care <e'ea dup lu'=a 'oapte proletcultist ? a &'sem'at re(acerea le= turii cu marea tradi%ie i'ter6elic a moder'ismului rom'esc. Por'i'd de la modelul TGi6audet? poezia a (ost periodizat ca apar%i''d 5=e'era%iilor de creatori7. Criteriul 5=e'era%io'ist7 este cel mai cu'oscut i uzitat &' periodizarea literaturii? &' cele Cte<a l muriri pu6licate de 0le,a'dru Piru la &'ceputul Pa'oramei dece'iului literar rom'esc "2.F M "25F? autorul 'oteaz : 50m distri6uit autorii pe =e'era%ii &' &'%eles material? dar i moral? (i,'d dup <rste i atitudi'i trei cate=orii. +e'era%ia <rsti'c este aceea care la s(ritul perioadei are .5 de a'i? =e'era%ia miDlocie7mi'imum *5 de a'i la aceeai dat ? iar =e'era%ia t' r cea care &' "25F se apropia sau dep ea <rsta de #5 de a'i5. 0m a<ea su=erat ast(el o separare a =e'era%iilor la zece a'i. 0le,a'dru Piru <a re<e'i cu u' studiu care <a ap rea &' "2-87. :' Pro6lema =e'era%iilor literare? por'i'd de la modelul lui TGi6audet? istoricul literar <a &'cerca o se=me'tare a &'tre=ii istorii a literaturii rom'e? &'cep'd cu zorii moder'it %ii ei? a'ul "-*F. 50c%iu'ea acestei prime =e'era%ii dureaz p' la apari%ia 5Ou'imDi5 P"-)*E? deci ** de a'i? c'd orie'tarea de<i'e clasic ? iar idealul politic se pre(ace &' ideal estetic7 5. 0dopt'd u' pu'ct de <edere (le,i6il? 0le,a'dru Piru 'u <a i'troduce 5'orma5 celor ** de a'i ca perioad o6li=atorie de separare a =e'era%iilor. 0st(el? 5a doua =e'era%ie5 are pu'ctul e plecare &' "-)*? e,prim'du@se depli' p' &' "-2# M "-2*"*. 0 treia =e'era%ie cupri'de o perioad 5de 'umai #5 de a'i5 "-2* M "2"-".. 50 patra =e'era%ie5 &'cepe s se pro(ileze di' "2"2? dup r z6oi? dur'd p' la &'cGeierea p cii dup cel de@al doilea r z6oi mo'dial &' "2.8? aadar #- de a'iB. 5Ultima5 =e'era%ie pe care o delimiteaz Piru se situeaz temporal &'tre "2.- i "2-"B). Proiecti<? istoricul literar? 'oteaz : 5Desi=ur c di'tre cei mai ti'eri scriitori? ast zi la de6ut? la a doua sau a treia carte? e =reu &'c de spus care <or (i repreze'ta'%ii =e'era%iei de mi'e? ai s(ritului i &'ceputului de secol P"2-"@ #F".E 5(8. O alt periodizare realizeaz 4aure'%iu Ulici &' 4iteratura rom' co'tempora' I"-? 5&' co'(ormitate cu modelul de periodizare a literaturii pe =e'era%ii? iar? &'l u'trul acestora? pe promo%ii deca'ale? ta6loul cro'olo=ic al literaturii rom'e moder'e ar ar ta &' (elul urm tor? &'cep'd de ast zi? spre ori=i'i: ". +e'era%ia post6elic sau =e'era%ia 5re(le,ului co'di%io'at7 cu promo%iile -F? 8F i )F? cupri'z'd scriitori de6uta%i i a(irma%i &'tre "25) i "2-)7"2. Pu'ctul de ori=i'e al periodiz rii se a(l ? pe'tru 4aure'%iu Ulici? &' "-)). 5E <or6a? mai e,act? de a'ul de6utului lui Emi'escu P"-))E? a' (a% de care 'e@am &'= duit o atitudi'e co'templati< i sacral 7#F. S o6ser< m? pe r'd? care su't limitele acestor modele &' ce pri<ete. De(i'irea literaturii co'tempora'e. 4a 0le,a'dru Piru? perioada "2.- M "2-" pu'e (a% &' (a% u' criteriu politic? &'ceputul stali'iz rii i u'ul pe care 'u &l de(i'ete clar dar care se a(l &' apropiere? de "2-F? a'ul mor%ii lui /ari' Preda? &' ce pri<ete 5proiectarea7 "2-" @#FF.? dac a'ul 5de sosire7 '@a<ea cum (i moti<at? 'ici cel de por'ire 'u e &'so%it de 'ici o ar=ume'ta%ie. 4a 4aure'%iu Ulici? lipsesc 5pu'ctele de ruptur 7. Ri=oarea separ rii 5promo%iilor7 la zece a'i se do<edete ast zi ir6itrar i creatoare de co'(uzie? &i lipsete? i acelei? alt(el di(icile i mi'u%ioase opera%iu'i de separare? ar=ume'ta%ia pro(u'd . 0'ii 'ou zeci au do<edit limitele ese'%iale pe care o periodizare 5deca'al 7 a poeziei le are. /ai &'ti? e imposi6il ca poezia s @i scGim6e (a%a o dat la zece a'i. 0r &'sem'a c a<em literatura cu cea mai rapid e<olu%ie di' lume. O =e'era%ie se 'ate di' 5pu'cte de ruptur 7? iar 5pu'ctele de ruptur 7 presupu' modi(ic ri radicale ale raportului di'tre poet i lume? poet i poezie. Cte ast(el de mome'te e,ist &' poezia rom' co'tempora' ! U' model (oarte rece't a propus Io' >o=da' 4e(ter &'tr@o tez de doctorat i'titulat Structurile criticii rom'e moder'e Pepoca i'ter6elic E i su6i'titulat Pe'tru o 'ou istorie a literaturii rom'e#"? &' capitolul Pe'tru o 'ou sec<e'%ialitate a istoriei literaturii rom'e? criticul propu'e urm toarea succesiu'e a 5cure'telor

literare rom'eti7: paoptism M Du'imism M moder'ism M proletcultism M 'eo@moder'ism @postmoder'ism. Pe'tru Io' >o=da' 4e(ter? 5moder'ismul7 su6&'ti'de u' 5arc7 temporal cupri's ca terme' de &'ceput &'tre T-2FH@ "2FF i ca pu'ct de (i'al a'ul "2.8. 5Proletcultismul7 e situat &'tre "2.- M circa "2)F@"2)5? 'eo@moder'ismul &'tre I2)F M "2)5 i "2-F? iar postmoder'ismul are drept pu'ct de =e'erare apro,imati< a'ul "2-F? 5cu a'tecede'%e izolate &'cep'd di' a doua parte a a'ilor B)F M i co'ti'u i ast zi7##. Pu%i' parado,al pe'tru modul =reoi i i'ert &' care a (u'c%io'at <reme &'delu'=at ? coala rom'easc a adoptat aceast periodizare ast(el &'ct pro=rama pe'tru literatur rom' la clasa a ;l@a cupri'de? ca 5ideolo=ii literare post6elice7: 'eomoder'ismul i postmoder'ismul#*. 4a capitolul 5Repere ale e<olu%iei poeziei rom'eti7? pro=rama propu'e u' model care co'ser< ? pe l'= preze'%a 5'eomoder'ismului7? i trei 5=e'era%ii de crea%ie7: B)F? B8F i B-F#.. Cert e c ideea =e'era%iilor ca 5pu'cte de ruptur 7 ar presupu'e? &' cazul literaturii co'tempora'e? 56 t lia7 a dou I'troducere modele: 5'eo@moder'ismul7 i 5postmoder'ismul7. Tra'slat &' pla'ul poeziei? disti'c%ia de<i'e mai =reu opera't ca &' cazul ideolo=iei. Totui? disti'c%iile cu care opereaz Io' >o=da' 4e(ter i care se re= sesc? ast zi? i &' pro=rama colar ? se a(l la cap tul u'or demersuri teoretice i a u'ei practici poetice care au marcat 'aterea i creterea a ceea ce s@ a 'umit 5=e'era%ia B-F7. E limpede c &' Durul a'ului "2-F poezia rom' <a i'tra :P%r. Ri K'rQ'(l <irata &i <a &''oi u'eltele i <a pri<i deopotri< polemic i curaDos tradi%ia. Dac ar (i s propu' propria traiectorie a modelelor poetice rom'eti? a spu'e c ? lu'd drept reper a'ul "2*-? c'd se i'staureaz dictatura re=al i p' ast zi e,ist patru mari 5se=me'te7: =e'era%ia pierdut M proletcultismul M aizecismul i optzecismul. :' =e'ere? si'ta=rG" @5=e'era%ie pierdut 7 e atri6uit poe%ilor care i@au &'ceput acti<itatea literar &' a'ii r z6oiului. Cred c respecti<a si'ta=m e potri<it i pe'tru autorii care &' a'ii primei di'tre cele trei dictaturi? cea re=al ? se a(lau la primul <olum sau urmau s @" tip reasc pe al doilea. 0st(el? co'ceptul de 5=e'era%ie pierdut 7 'u i@ar a<ea &' <edere doar pe: +eo Dumitrescu? Dimitrie Stelaru? Co'sta't To'e=aru sau pe Radu Sta'ca? Io' Ne=oi%escu i 9te(a' 0u=. Doi'a. El i@ar cupri'de i pe Emil >otta sau $i'til Roria. Recuperarea 5ac%iu'ii poetice7 a acestei 5=e'era%ii7 se &'cGeie a6ia la miDlocul a'ilor B)F? &' "2))? c'd apare? postum? <olumul $ersuri al lui Radu Sta'ca? &'tre "2.- M "2)F M "2)5 se situeaz proletcultismul? si'=ura perioad a poeziei co'tempora'e care poate a<ea mar=i'i temporale de(i'ite. Tra's(ormarea poeziei &' arm de propa=a'd a (ost o decizie politic ce i@a &'cGeiat ac%iu'ea atu'ci c'd a (ost &'locuit de o alt decizie politic . E drept? sem'ele 'aterii direc%iei B)F se &'tre< d &'c di' "258? a' ales drept reper de por'ire al 'oii direc%ii &'tr@o (oarte rece't a'tolo=ie#5 a lui Co'sta'ti' 06lu% . E a'ul de6utului &' re<ista 5Steaua7 pe'tru poe%i ca NicGita St 'escu? /atei C li'escu sau Petre Stoica? &' acelai a' Petre Stoica de6uteaz i editorial cu placGeta Poeme? ce co'%i'ea =ra%ioase scGi%e dup 'atur ? mela'colice pasteluri citadi'e? iar 0. E. >aco'sLS scoate 3lu,ul memoriei? <olum ce a a<ut o audie'% e,traordi'ar c ci? &mpreu' cu Di'colo de iar' Ptitlu cu co'ota%ii sim6olice &' epoc ? tip rit tot &' "258E? a marcat o &'toarcere decisi< la temele i to'ul ade< ratei poezii#). Poetul i a'tolo=atorul realizeaz o i'teresa't sistematizare? scrii'd c =e'era%ia 5de dup proletcultism7 are dou <aluri#8. Co'sta'ti' 06 lu% e<it s 'umeasc I=e'era%ia5 &' <reu' (el. Pro6a6il c i s@a p rut impropriu s@o 'umeasc =e'era%ia B)F7 di' mome't ce a'tolo=ia cupri'de i poe%i aptezeciti. :' Opi'ia mea? terme'ul 5=e'era%ie 5 poate (i su6stituit? tocmai pe'tru c ac%iu'ea u'ei 5=e'era%ii7 'u (u'c%io'eaz deca'al? cu acela de direc%ie. Separarea la "F a'i a u'ei 5=e'era%ii de creatori7 e i'adec<at i i'opera't . Pe modelul ci'ci'alului &' patru a'i i Dum tate istoria literar a propus disti'c%ii di' zece &' zece a'i ( r s %i' seama c 'aterea u'ei 5=e'era%ii de creatori7 presupu'e? &' primul r'd 5pu'cte de ruptur 7. Ultimul model poetic rom'esc este optzecismul. 50c%iu'ea7 lui &'cepe la s(ritul a'ilor B8F i co'ti'u i ast zi.

Naterea optzecismului Ct dureaz optzecismul poetic! B Pu'ctul de &'ceput al direc%iei B-F este di(icil de (i,at. Totui? am putea co'<e'i asupra u'or date care au marcat? &' mod ese'%ial? (e'ome'ul optzecist &' poezie. U'a di'tre aceste date esteI*D'artie "288? a'ul c'd? la >ucureti se &'(ii'%eaz Ce'aclul Re 4. N'D? 4Raea de a crea u' ce'aclu care s adu'e (or%ele literare ale stude'%imii 6ucurete'e e,ista &'c di' "28.. 3lori' laru &i ami'tete c 5=rupuri separate de scriitori ti'eri reu'i%i &' Durul U'i<ersit %ii? deci de la 3ilolo=ie? de la 3iloso(ic? &'c mai e,ista psiGolo=ia pe <remea aceea? di' tot perimetrul 6ucuretea'? au &'cercat de mai multe ori s se reu'easc &'tr@u' ce'aclu i'depe'de't? de@a lu'=ul timpului? asta &'cep'd de pri' "28. p' &'! 887#-. /eritul cre rii ce'aclului &i <a apar%i'e? spu'e 3lori' laru? lui Radu C li' Cristea? 5care a reuit s 'e str'= pe to%i &' Durul u'ui 'ucleu care s@a putut dez<olta ulterior7#2. Reami'ti'du@i &mpreDur rile &' care s@a ' scut Ce'aclul? Nicolae /a'olescu? me'torul s u? spu'ea:5APot s spu' urm torul lucru? c ? &'tr@u' (el? Ce'aclul a re(lectat o realitate o6iecti< . Era limpede c ap ruser su(icie'te (or%e literare &' U'i<ersitate? m ro=? 'u 'umai &' U'i<ersitate? ci i &' celelalte i'stitute de &'< % m't superior? &' =e'eral &'tre stude'%ii Capitalei i cGiar di' %ar ? cum 'e@am dat seama pe urm 7*F. Criticul adau= &'s c ? date (ii'd <remurile? &' Rom'ia &'=Ge%ul5 re&'ceput &' "28" eraD'K4urirHa (ost 'e<oie de o 5a'umit diploma%ie? de o a'umit politic literar 5 pe'tru ca i'stitu%ia s &'ceap s (u'c%io'eze. Criticul &i ami'tete c a primit propu'erea de a co'duce Ce'aclul de la Pompiliu /areea. 0st(el? prima edi'% are loc pe * martie "288? cu o zi &'ai'te de mome'tul c'd (usese pla'i(icat ? <i'eri . martie "288? ziua cutremurului de<astator pe'tru Rom'ia. Re( c'd mome'tul &'(ii'% rii Ce'aclului? C li' $lasie spu'ea: 50 doua sear s@a produs 'e'orocirea care i@a u'it pe to%i rom'ii cte<a s pt m'i M cutremurul de "# I'troducere la . martie "288. 4e@am spus lui Padi'a i $i'iec? dup u' timp? c i &' literatura rom' se <a cutremura ce<a5O. 0mi'ti'du@i mome'tele de 'atere ale Ce'aclului? 0le,a'dru /ui'a simte 'e<oia s reac%io'eze ca u' 5i'sider5: 5S@au scris attea lucruri dup urecGe? attea prostii? sau @pur i simplu M s@au co'struit 5sce'arii7 pe 6aza u'or i'(orma%ii par%iale? partiza'e? 5e,terioare7? &'ct 'u m pot a6%i'e la a@i'i aduce 5modesta co'tri6u%ie7. Ce'aclul? care u' a' i ce<a s@a %i'ut Doia? la Catedra de literatur di' Ed=ar Tui'et? a (ost catalizatorul care a 5cristalizat7 o e(er<esce'% poeticeasc deDa e,iste't &' mediile stude'%eti ale mome'tului etc. 0 (ost precedat M i &'so%it M de 5Ou'imea7 Pde la 3ilolo=ieE?. 5CGar@mides7 Pde la (iloso(ieE? 50m(iteatru7? dar i de lecturi i 5dez6ateri7 i'(ormate &' car'e%ele de c mi'? acas la u'ii 6ucurete'i5*#. Re<e'i'd? putem o6ser<a c * martie "288 e u' pu'ct al 'aterii optzecismului dar c e,ista? dup m rturiile poe%ilor? o e(er<esce'% scriitoriceasc e,traordi'ar ? care 5a rodit5 la Ce'aclul de 4u'i. S(ritul a'ilor B8F i &'ceputul a'ilor B-F au repreze'tat o ade< rat Ie,plozie7 a ce'aclurilor literare. Cauza acestui (e'ome' este multipl . /ai &'ti? apari%ia u'or ce'acluri cu sta'darde de <aloare &'alte <e'ea di'tr@u' tot mai pro'u'%at 5de(icit de comu'icare7? era o reac%ie de 'ormalitate la a=resiu'ea dictaturii lui Ceauescu. 5Ce'aclul7? c (orm de a reac%io'a (a% de u' re=im opresi< 'u repreze'ta o 'outate &' cmpul cultural rom'esc. Totui? Ce'aclul de 4u'i sau ce'aclul re<istei 5EcGi'o,7 'u au (ost 5societ %i secrete7 pe modelul celor or=a'izate de Io' ReliadeR dulescu**. Ele au e,istat 5ca 5=rupuri mar=i'ale5 le=ate de sistem7*.. Cert este &'s c la Ce'aclul de 4u'i atitudi'ea a'ti@dictatorial s@a co'solidat co'ti'uu? duc'd? &' (apt? PIa des(ii'%area lui? &' "2-:. /'cercarea de a te sim%i li6er &'tr@o lume care era? e<ide't? o &'cGisoare cu limite la 'i<el 'a%io'al5*5 despre care <or6ea Doru /are ar (i co'dus? poate? la diside'% . 5Pro6a6il c ? dac 'u ar (i (ost des(ii'%at? ce'aclul acolo ar (i aDu's M la diside'% . Dar 'u e si=ur. Eram o ma'i(estare de tip u'der=rou'd (ii'dc 'u acceptam re=ulile sistemului literar Po6li=atoriu poezii 5patriotice7? 5parti'ice7? cu 5eroul i'tre

eroi7E? dar i (ii'dc acesta 'u 'e <oia? 'e respi'=ea5*). Ce'aclul a de<e'it i'stitu%ia ce'tral a <ie%ii literaturii ti'ere. S 'e ='dim la (aptul c 'ucleul prozatorilor optzeciti s@a (ormat tot &'tr@ u' ce'aclu? 5Ou'imea5? coordo'at de O<id. S. CroGm l'icea'u. :' a(ara capitalei au e,istat =rup ri literare puter'ice &' CluD? Iai sau Timioara. 4a CluD ap rea re<ista 5EcGi'o,5? co'dus de 5trium<iratul7 Io' Pop? /aria'? Io' $artic? o pu6lica%ie care s@a situat mereu pe pozi%ii &'ai'tate 0le ='dirii i ac%iu'ii literare. I' Durul 5EcGi'o,ului7 s@au (ormat poe%i? prozatori i critici de prim@pla'. Ca i ce'aclurile? re<istele stude'%eti erau tolerate? la limit ? de re=imul politic. 4a limit pe'tru c de pild co'ducerea re<istei 5EcGi'o,7 a (ost scGim6at la dispozi%ia partidului. 4a limit apoi pe'tru c re<istele stude'%eti a<eau o circula%ie restr's ? ele se adresau mai ales 5arealului7 stude'%esc c ruia s@a &'cercat s i se o(ere m car iluzia li6ert %ii. E &'s (als s credem c &' re<istele stude'%eti 5EcGi'o,7 la CluD? 5Dialo=7 i 5Opi'ia stude'%easc 7 la Iai? 53orum stude'%esc7 la Timioara se putea pu6lica orice. Pe'tru literatur &'s ? ele r m seser supape pri' care spiritul t' r a respirat? e drept tot mai rar? p' la s(ritul dictaturii. Nici aceste pu6lica%ii 'u sc pau ocGiului <i=ile't al ce'zorului. Totui? repet? ca i ce'aclurile? re<istele au (ost tolerate p' c'd direc%ia spre care por'iser 'u a de<e'it? &' co'cep%ia PCR i a Securit %ii? =reit . 0pari%ia u'or ti'eri scriitori tale'ta%i &' toate marile ce'tre u'i<ersitare ale % rii a (ost u' (e'ome' c<asi@simulta'. 4a CluD? la coala 5EcGi'o,7 s@au (ormat la s(rtul a'ilor B8F i &'ceputul a'ilor B-F poe%i precum loa' /oldo<a'? Io' /urea'? Traia' 9te(? $iorel /urea' sau 0'drei Ua'ca? prozatori ca 0le,a'dru $lad sau critici ca 0l. Cisteleca'? $ir=il Podoa6 ? +Geor=Ge Peria' sau 9te(a' >or6VlS. 4a Iai 'u a e,istat u' ce'aclu puter'ic? &' scGim6? presa stude'%easc a (ost &' &'tu'eca%ii a'i ai dictaturii cea mai acti< i <aloroas . 5Opi'ia stude'%easc 7 i 5Dialo=7 erau di'tre cele mai 6u'e? dac 'u cele mai 6u'e re<iste ale % rii. 0ceast e(er<esce'% pu6licistic a (ost sus%i'ut de apari%ia u'or poe%i precum 4i<iu 0'to'esei? acesta i u' e,cele't eseist? 4ucia' $asiliu? /aria'a Codru%? NicGita Da'ilo<? sau eseiti ca 4uca Pi%u? 0'drei Cor6ea? Da' Petrescu sau $aleriu +Ger=Gel. 4a Timioara? &' Durul ce'aclului 5Pa<el Da'7 de la Casa stude'%ilor i a re<istei 53orum stude'%esc7? s@au (ormat poe%i ca Io' /o'ora'? /arcel Tolcea? loa' T. /orar? prozatori ca Da'iel $i=Gi sau $iorel /ari'easa? critici ca $asile Popo<ici sau /ircea /iG ie. Scopul acestei treceri &' re<ist 'u este de a epuiza 'umele care se a(irmau la s(ritul a'ilor B8F i &'ceputul a'ilorB -F? ci de a ar ta c (e'ome'ul optzeci a a<ut o 5e,plozie7 simulta' i co'siste't . R m''d &' s(era reperelor &'ceputultR? a ad u=a datei de * martie "288 &'c trei e<e'ime'te care mi se par importa'te pe'tru de>i tul optzecisr'ului. 0r (i? mai &'ti? 'um rul di' mai "28- al re<istei 5Rom'ia literar 7? &' care poe%ii de la Ce'aclul de 4u'i pu6lic ? preze'ta%i de Nicolae /a'olescu? dou pa=i'i de poezie. 0mi'ti'du@i respecti<ul mome't? 0le,a'dru /ui'a 'oteaz : 50m deI'troducere 6utt? a treia oar ? ca poet M PcredCE &'tr@o 5Rom'ie literar 5 di' mai "28-? u'de? pe dou pa=i'i? se pu6lica u' =rupaD cu poe%ii de la 5Ce'aclul de 4u'i5? cu o 5pre(a% 5 a lui /a'olescu. Nu %i' cro'icile la c r%ile mele? 'ici re<istele la care pu6lic? dar respecti<a 5Rom'ie literar 5 e u'de<a la &'dem' : pe prima pa=i' e poza lui Nicolae Ceauescu i a lui Rua@+uo@3e'=? e(ul de pe atu'ci al CGi'ei comu'iste a(lat &'tr@o <izit M 'u@i aa!C W Istoric 7*8. Tot &' aria 5pu'ctelor de &'ceput7 ale =e'era%iei aeza a'cGetaKre<istei. 5EcGi'o,7? Dreptul la timp? realizata de Nico > ciu% i pu6licat &' 'umerele di' 'oiem6rie@ decem6rie "282. :' (i'e? u' ultim reper? de data aceasta editorial? este apari%ia <olumului Ni'soarea electric al lui Traia' T. Coo<ei &' "282. Compar'd acum datele pe care le@am ales dre(it repere de &'ceput ale optzecisr'ului poetic o6ser< m c ele se situeaz &' i'ter<alur "288 M "282. 4a "2-F? &mpotri<a u'ei realit %i sociale crude? &' po(ida lipsei li6ert %ii? o 'ou direc%ie se ' scuse &' literatura rom' .

0u trecut? iat ? dou zeci de a'i de atu'ci i rDaradi=ma optzecist 'u aK (ost &'locuit cu o alta. S@au purtat polemici &' ce pri<ete e,iste'%a u'ei =e'era%ii B2F. 0ceste discu%ii &mi par &'s e,emplare pe'tru eecul ideii teoretice c e,ist 5pu'cte de ruptur 7 la zece a'i. O' ce. 0re mai 6u'? poezia ' scut &' a'ii B2F co'ti'u ? ad'cete modelul poetic propus &' a'ii B-F. :' (ormele ei mai pu%i' <aloroase poezia creat &' a'ii B2F e o 'e(ercit e,Gi6are a se,ualit %ii me'it s su6stituie lipsa de tale't. 0'ul Re<olu%iei rom'e lU4a &'sem'at o modi(icare radical a poeziei. Se do<edete ast(el c periodiz rile literare ( cute &' (u'c%ie de e<e'ime'te istorice 'u pot (i a6solutizate. 4i6ertatea pe'tru care au su(erit maDoritatea scriitorilor rom'i? i'clusi< optzecitii? a a(ectat mai mult preze'%a pu6lic a scriitorilor dect opera lor propriu@zis . :' ce pri<ete tr s turile ese'%iale ale ootzecismului. Paradi=ma pe care poezia optzecist o i'au=ureaz ? e limpede c etCes%e &' <i=oare@Ttata? i la peste dou zeci de a'i de c'd s@a ' scut. Nu pu' &' discu%ie? aici? <aloarea literar ? ci modelele mari ale poeziei. Suma tr s turilor poeziei optzeciste poate (i les'e descoperit la 'ou zecitii care s@au raportat di'tr@o (ireasc dori'% de a(irmare? polemic (a% de cei di'ai'tea lor. 0ceast te'tati< de ide'ti(icare a 'oii 5=e'era%ii7 se do<edete i'opera't i di' pu'ct de <edere temporal. Em6lema 5'ou zecismului7? poetul Cristia' Popescu? disp rut? di' p cate? prematur di'tre 'oi? s@a ' scut &' "252? la u' a' dup >o=da' +Giu? u' 5optzecist7 importa't. /ai mult? u' alt poet <aloros? loa' Es. XP? re<e'dicat i el de 5'ou zecism7? e ' scut &' acelai a' cu >o=da' KI +Giu? &' "25-. Dac 56iolo=ic7 separarea &'tre 5optzeci7 i 5'ou zeci7 e imposi6il de ( cut? co'duc'd la di(ere'%ieri irele<a'te pe'tru orice istorie literar ? se pu'e pro6lema dac 5'ou zecismul7 'u i'stituie o alt paradi=m poetic . 0a cum se <a despri'de di' de(i'irea tr s turilor direc%iei B-F <om <edea c ? &' a(ara <aria%iu'ilor (ireti? care marcGeaz di(ere'%ele &'tre poe%ii importa'%i? e,ist u' 5tru'cGi comu'7 care 'u poate (i eludat doar por'i'd de la se'time'te. /odelul poetic propus de optzeciti Bse prelu'=ete? ast(el? p' ast zi i 5pe ct se poate ome'ete7 presupu'e? secolul ;;I se <a descGide 5su6 auspiciile7 acestei paradi=me poetice. Tocmai pe'tru c 5ac%iu'ea7 poetic optzecist e domi'a't r ast zi cred c mai potri<it i mai cupri'z tor pe'tru a de(i'( (e'ome'ul mi se pare co'ceptul de direc%ie. Co'sider c =e'eralizarea terme'ului de 5direc%ie7 i@ar scuti pe istoricii literari de (ra=me'tarea e,cesi< i i'e,act a poeziei rom'eti post6elice. Suma tr s turilor comu'e? 'oua me'talitate literar 'e &'drept %ete s <edem &' optzecism o direc%ie 'ou ? u' pu'ct de plecare ori=i'al? di(erit radical de ceea ce a propus cealalt direc%ie importa't di' literatura post6elic ? direc%ia aizeci. Tr s turile optzecismului $ia%a &' a(ara poeziei B.? K@I &'tr@u' eseu pu6licat &' 5O6ser<ator cultural7? ICarme' /uat de(i'ea atitudi'ea optzecitilor (a% de politica <remii: 5Re(uzul sistematic i oste'tati<.al compromisului i implic rii &' mi'ciu'a politic ? promo<at de ideolo=ia comu'ist ? ca i i'depe'de'%a M att (a% de ca'o'ul cultural al mome'tului? ct i (a% de 5li'ia5 trasat de propa=a'da de partid @caracterizeaz atitudi'ea pu6lic a maDorit %ii scriitorilor optzeciti7*-. 0u e,istat te'siu'i e<ide'te &'tre aparatul partidului@stat care co'ducea Rom'ia i optzeciti. 0cestea 'u au co'dus &'s dect trziu? i &' cazuri particulare? la o opozi%ie ( %i (a% de re=imul comu'ist. Optzecitii au re(uzat 5i'te=rarea7 &' sistem dar au i (ost re(uza%i. 5/ar=i'alitatea lor social este a6solut . Dac autorii di' dece'iul precede't? dei 'u mai (i=urau &' ma'uale i erau c<asi'ecu'oscu%i pu6licului lar=? se mai 6ucurau totui de u'ele a<a'taDe M aDutoare de la 3o'dul 4iterar? posturi de redactori ai re<istelor literare etc. W Toate acestea le su't re(uzate 'oilor <e'i%i. Pe'tru c oraele mari su't &'cGise a6sol<e'%ilor de (acult %i? optzecitii? cei mai mul%i repartiza%i ca pro(esori? &'cep pri' a'i =rei de

'a<et la %ar . Nu pot p tru'de &' redac%ii sau u'i<ersit %i i 'u@i pot (ace doctorate. Pu6licarea &' re<iste este deose6it de di(icil pe'tru ei7 ") I'troducere /ar=i'aliza%i? optzecitii s@au a(lat &'tr@o stare social am6i=u ? pe care a 'umi@5 semi@ ile=alitate. Ei s@au putut &'tl'i? tot mai rar cu ct &'ai't m &' dece'iul opt? &'s &'tl'irile lor au (ost perma'e't supra<e=Geate i? '' la urm ? i'terzise. Sau? ca s (olosesc lim6aDul epocii? ele 5'u s@au t'ai %i'ui5 E,po'e'%ial e modul &' care a (ost i'terzis Ce'aclul de 4u'i. N 5co'<or6irea cole=ial 5 pu6licat &' 5Co'trapu'ct5 e re( cut atmos(era a'ului "2-*? c'd ce'aclul a (ost des(ii'%at. /ai &'ti? ceea ce a dera'Dat cel mai mult a (ost 5ideea de =rup5.F. 5ION >O+D0N 4E3TER: E posi6il deci ca o(icialitatea s (i reac%io'at represi< &mpotri<a Ce'aclului de 4u'i &' mome'tul &' care i@a de<e'it limpede c acest ce'aclu de<e'ise u' (el de 5coma'dame't7 'a%io'al al =e'era%iei ti'ere. U' loc u'de <e'eau oame'ii di' toate p r%ile i &i citeau poeziile? se discuta i se <or6ea deDa coere't? c tre B-*? c'd s@a produs i'terzicerea? despre o 'ou =e'era%ie literar ? u' 'ou 5<al7 literar? cu o ideolo=ie speci(ic ? u' pro=ram i aa mai departe. >O+D0N +RIU: PAE s@a do<edit de (apt c proiectul estetic al =rupului de 4u'i are o dime'siu'e 'et su6<ersi< ? c (ormele lui apare't ludice? apare't i'terte,tualiste? 'epolitice? apare't 6io=ra(iile? (ra=me'tariste? realiste ct &'cape? su6mi'au pri' ele &'sele o a'umit me'talitate? o a'umit <iziu'e? o a'umit ideolo=ie? 'u 'umai politic .ci i cultural . NICO40E /0NO4ESCU: Era la a'tipodul trium(a@lismului. Care cel pu%i' &' ultima Dum tate a dece'iului &' care &'c su'tem de<e'ise compo'e'ta ese'%ial . Nu se putea ce<a mai departe de toat atmos(eia trium(alist a a'ilor B-* M B-2 dect literatura care se ( cea &' Ce'aclul de 4u'i. 0utomat literatura asta de<e'ea literatur politic ? ( r s ai6 'ici o tem politic 5.". Pro6a6il c ? aa cum 'ota i 0le,a'dru /ui'a co'ti'uarea acti<it %ii Ce'aclului de 4u'i ar (i dus la o opozi%ie ( %i (a% de re=imul lui Ceauescu. Ce este &'s de remarcat %i'e de (aptul d literatura optzecist a co'%i'ut a(irmarea u'or <alori 'et di(erite (a% de <alorile o(iciale. 0ici am putea plasa ideea de i'di<id i i'di<idualitate opus colecti<ismului. 0pare't parado,al? optzecitii s@au do<edito =rupare solidar &' a(irmarea i'di<idualit %ii? a ide'tit %ii. 3 r &'doiala c a <or6i depre 5eu5? despre 5mi'e5 era o re<olt implicit &' (a%a ideolo=iei care propa=a ideea % rii care e 5u' si'=ur trup? o si'=ur <om% 7. 0ceast situare &' prim@pla'ul literaturii a i'di<idului? cu a'=oasele i (a'tasmele sale? a (ost o ac%iu'e su6<ersi< . Totui? 'oua atitudi'e? opus cate=oric comu'ismului? 'u s@a tra's(ormat dect trziu i izolat &' ac%iu'e direct &mpotri<a re=imului despotic al lui Nicolae u. Spre deose6ire de aizeciti? care 6eiY(Yiaser @deOeiiipcirara. I>S*U+ TEC0 5+EOR+E >JrtiZSU W >R09O$@ "8 > M dul Eroilor 55? Tel. .".2*.*- :/PRU/UT PENTRU 0DU4ZI DlR>CZI0 OPTUECI ON POEUI0 RO/JN1 M 0'drei Sodiu descGidere cultural di' a'ii care au urmat Co'=resului al I;@lea al PCR? optzecitii s@au (ormat pe (o'dul acce'tu rii isteriei 'a%io'al@comu'iste i'au=urate de Nicolae Ceauescu &' "28". De aceea pozi%iile politice ale partidului i ale ti'erilor scriitori au (ost opuse? &' epoc ? aceast opozi%ie pe care? pe de o parte? a6ilitatea re=imului? pe de alt parte? re%i'erile ti'erilor optzeciti '@au tra's(o''at@o &' lupt descGis ? e o=li'dit de atacurile = zduite de re<ista 5S pt m'a7 su6 sem' tura lui Eu=e' >ar6u. 0colo? 'oua atitudi'e i 'oua estetic erau ter(elite di' moti<e politice cu ar=ume'te aa@ zis literare. 9irul de atacuri al 56ra%ului pu6licistic7 al Securit %ii? re<ista 5S pt m'a7 a a<ut o ac%iu'e du6l : pe de o parte el a co'dus la des(ii'%area Ce'aclului? pe de alt parte? el i@a tra's(ormat pe u'ii di'tre autorii optzeciti &' 5$IP@uriA7: 5. Seria de (uri6u'de atacuri &mpotri<a acestei promo%ii poetice &'tr@o re<ist de mare tiraD i de circula%ie 'a%io'al P5S pt m'a5? co'dus de Eu=e' >ar6u i diriDat di' um6r de SecuritateE a asi=urat co'ce'trarea 'eo6i'uit a opi'iei pu6lice aspra a ceea ce se &'tmpla cu aceast =e'era%ie

i'sur=e'% ? 'o'co'(ormist ? complet lipsit de i'Gi6i%iile celor precede'te. 3oarte repede? poe%ii 5Ce'aclului de 4u'i5 au de<e'it $IP@uri ale lumii culturale rom'eti7.5? &' ce pri<ete <ia%a &' societate i rela%ia cu re=imul comu'ist? optzecitii rom'i au a<ut reac%ii de o omo=e'itate remarca6il . 0cceptarea i asumarea mar=i'alit %ii sociale a ' scut 6io=ra(ii 5america'e5? ca ale lui +Geor=Ge Io<a? 0le,a'dru $lad? $asile +o=ea sau 4i<iu loa' Stoiciu. Pri'tre meseriile prozatorului 0l,a'dru $lad se 'um r cea de ma=azio'er la clu6ul 5U5 CluD? &' timp ce 4i<iu loa' Stoiciu a (ost 56a pro(esor supli'itor? 6a stude't Pla (ilolo=ieA la (iloso(ieAE? 6a <a=o'etar &' su6tera'? 6a calculator? 6a corectorA la 5I'(orma%ia Rar=Gitei7? eGe? <remuriA5 B. Re<e'i'd la ideea de semi@ile=alitate care caracterizeaz rela%ia optzecitilor cu societatea &' care s@au (ormat? ea poate (i re= sit i &' preze'%ele editoriale ale acestor scriitori. / <oi opri doar la soarta editorial a poeziei? &'cep'd cu a'ii B-F? 5i'trarea &' literatur 5 a ti'erilor de<i'e tot mai a'e<oioas . Ea 'u e stopat de(i'iti< ci i'tr &'tr@u' Doc al am' rilor care@i &mpi'=e &'cet@&'cet la e,asperare pe ti'erii poe%i? &i &mpi'=e p' spre starea e,plozi< pe'tru a le da? trziu i par%ial? satis(ac%ie? &' pro=ramele editoriale? <irule'%a atacurilor 5S pt m'ii5 &mpotri<a optzecitilor s@a tra's(ormat &' di<ersiu'e. 0st(el a (ost i'<e'tat 5Caietul de6uta'%ilor7? o (orm de de6ut colecti< &' care poe%ii ade< ra%i erau amesteca%i? cu 6u' tii'% ? cu <eleitarii. Se'za%ia care se ' tea di' acest amal=am 'u era a u'ei (ireti I'troducere di<ersit %i? ci a u'ei i'e=alit %i (la=ra'te care &'s ? pe'tru cititorii 'ei'i@tiati? d dea se'za%ia de 5to%i o ap i@u' p m't.7 C era o ac%iu'e co'certat de di<ersiu'e o arat i apari%ia 5Suplime'tului literar@artistic al 5Sc'teii ti'eretului5. $or6i'd despre eticGeta de 5te,tualism5 pus prozei optzeciste? /ircea Nedelciu remarca &'tr@u' i'ter<iu acordat re<istei 5I'ter<al5: /ircea Nedelciu: 5Ei? eticGeta asta dateaz cam di' B-"? B-*? s zicem? di' perioada 5Suplime'tului literar@artistic al BSc'teii ti'eretuluiB5? c'd? dup ce re<ista a (ost ( cut pro6a6il pe'tru a 5dre'a7 pu%i' ti'erii tia? ce@o (i cu eiA? dup aceea re<ista a &'ceput s ai6 o atitudi'e acti< ideolo=ic . 0'drei >odiu: Io' Cristoiu era respo'sa6il cu 5dre'area7A /. N.: Da. 9i el a reuit la &'ceput s co'<i'= mul%i oame'i s <i' acolo? 'oi cGiar credeam c se <a (ace o re<ist A 0. >.: Tu &'su%i ai cola6orat. /. NA: Si=ur? si=ur. N@am putut (i a'=aDat. Nu a<eam? m ro=? datele? 'u m dusesem la post? 'u puteam s (iu a'=aDat? dar ( ceam corectura ca s cti= u' 6a'? &'s am cola6orat. 9i &'tr@u' a'? doi re<ista 'oastr a de<e'it o re<ist care s st p'easc (e'ome'ul i care s dea direc%ii? i care s critice pe u'ii? i atu'ci a ap rut acest cu<'t? 5te,tualism7? care a ap rut ca u' cu<'t acuzator? adic 5te,tualismul7 era prima (az ? dup aia erai 'umit 5cosmopolit7? i dup aia pro6a6il? m ro=? 'u se mai practica asta cu 5duma' al poporului7. Dar 5cosmopolit7 'u era u' 'ume 6u'. Dup ce a<eai 'ite cro'ici &' care erai 'umit 5te,tualist7? pe urm erai &'Durat &' 5S pt m'a7? pe urm a<eai =reut %i s &%i pu6lici urm torul <olum. Se crea u' (el de dosar5..? &' (a%a reac@%iu'ii omo=e'e a optzecitilor (a% de 'a%io'al@comu'ismul ceauist? di<ersiu'ile de tipul 5Suplime'tului literar@artistic al 5Sc'teii ti'eretului7 sau al 5Caietului de6uta'%ilor7 erau me'ite s creeze co'(uzie? s amestece ct mai mult 'umele? s distru= ideea de i'di<idualitate pe care pro=ramatic? optzecitii o opu'eau 5colecti<ismului7 de tip comu'ist. 0u e,istat dou modele mari de a reac%io'a (a% de re=imul Ceauescu. 5'r'ul este cel ce'tral? optzecitii ='deau i scriau radical alt(el dect o cereau ca'oa'ele <remii? &mpotri<irea (a% de re=im <e'ea ast(el di' di(ere'% : &' timp ce ima=i'ea o(icial era cea a 5'a%iu'ii ca trup5? optzecitii au pus &' prim@pla' i'di<idul? ide'titatea creatoare de <arie@ate? &' timp ce discursul o(icial era u'ul (icti<? 5trium(alist5? optzecitii au situat &' miezul ac%iu'ii lor culturale realitatea aa cum era ea. U'a Di'tre ideile pre(erate ale lui /ircea /arti'? co'duc torul ce'aclului 'i<ersitas7 care a succedat? cro'olo=ic? 'u i ideolo=ic? Ce'aclului de ur5? era c poe%ii optzeciti r spu'd 5coma'dame'telor7 politice ale

0'ilor B5F? ei (ac o art realist ? le=at de e,iste'%a de zi cu zi. Era acesta? ( r &'doial ? u' i'teli=e't Doc al criticului. Realismul artei optzeciste era u'ul critic? i'<ers dect cel pe care i "@ ar (i dorit aparatul propa=a'dei. Su6sta'%ial? acest mod de a ='di alt(el? a por'it di'tr@o 5(iloso(ie7 a e,iste'%ei care a ' scut o op%iu'e estetic . 0l doilea mod de a reac%io'a la dictatur a (ost cel direct. El s@a cristalizat trziu i &' ac%iu'i mai de=ra6 solitare. E,aspera%i de ac%iu'ea re=imului? poe%i precum /aria'a /ari' sau 4i<iu loa' Stoiciu au reac%io'at ( %i &mpotri<a lui. :' zilele Re<olu%iei di' decem6rie "2-2? prozatorii timiore'i Da'iel $i=Gi i $iorel /ari'easa s@au a(lat &' primele r'duri ale ma'i(esta'%ilor. 4a (el? criticul $asile Popo<ici. Prozatorul $asile do=ea s@a a(lat &' miezul e<e'ime'telor de la >rao<. 3lori' laru a (ost arestat i &'cGis la Oila<a. 9i e,emplele pot co'ti'ua. :' rela%ie de semi@ile=alitate s@au a(lat optzecitii i &' ce pri<ete apari%iile editoriale. Discut'd raporturile scriitorilor cu ce'zura? +Geor@=Ge Cr ciu' 'ota: 59tiu c se tr iete &'c su6 impresia c acetia Poptzecitii? '.'.E au (ost 'ite r s( %a%i ai criticii i ai editurilor i 'ite pri<ile=ia%i ai co'te,tului cultural &' care au de6utat. E tot ce poate (i mai (als? pe'tru c 'oii scriitori ai a'ilor B-F au a<ut de luptat 'u doar cu ce'zura comu'ist Pmai drastic cu ei dect cu 'umele deDa impuseE? ci i cu idiosi'craziile? mo(turile i teama de scGim6are a u'or perso'alit %i literare 5de 6i'e5? deloc lipsite de puterea u'or =esturi acti<e la 'i<elul deciziei culturale7.5. 0proape to%i? dac 'u to%i poe%ii pe care &i <oi a'aliza &' cele dou <olume ale acestei c r%i au propria istorie &' 5lupta cu ce'zura7. 3aptul c literatura le ap rea cu di(icult %i tot mai mari a ' scut u'a di'tre cele mai importa'te tr s turi ale optzecismului: oralitatea lui. :' Rom'ia 'u tiu s (i e,istat pu6lica%ii literare ap rute 5samizdat7? &' scGim6? literatura? mai ales poezia s@a tra'smis pri' <iu =rai. +reu de &'%eles pe'tru s(ritul mile'iului? uor de &'%eles dac 'e raport m la speci(icul dictaturii. Cred c 'ic ieri &' Europa Ce'tral i de sud@est 'u se ti'dea spre tra's(erul spre literatura oral a? mai ales? poeziei. $ersuri i (ra=me'te de poezie se cu'oteau mult &'ai'te de apari%ia c r%ilor. 3irete? dac ea se petrecea. Cu ct 'e apropiem mai mult de "2-2? cu att apari%ia c r%ilor e mai a'e<oioas . 0m s 'otez? pe'tru a e,empli(ica 'i<elul de a6era%ie la care aDu'sese sistemul c ? spre s(ritul dictaturii ap ruser liste de cu<i'te i'terzise. Pri'tre ele: 5pat7? 5s'7? 5'e=ru7. U'ei autoare i s@a cerut s &'locuiasc &' te,tele poemelor cu<'tul 5&'tu'eric7 cu cu<'tul 5lumi' 7 de cte ori ap rea acesta. C r%ile care I'troducere PmaiE ap reau erau ciu'tite zdra< ' sau am'ate. Pe acest (o'd? literatura ce'aclurilor? (ie c se des( urau la >ucureti? Iai? Timioara? CluD sau >rao< de<e'ise tot mai importa't . Nu 'umai pe'tru c prileDuia &'@tl'irea scriitorilor? dar i pe'tru c de<e'ise ultima (orm de comu'icare a literaturii. Ce'aclul? ca ultim (orm a comu'ic rii? a de<e'it? el &'sui? periculos. De aceea? &' a'ii B-F ce'aclurile s@au des(ii'%at u'ul dup altul. 0r e,ista co'traar=ume'tul c &' locul celor des(ii'%ate s@au creat altele. 0cest (apt 'u e &'s do<ada u'ei 5emula%ii7 culturale? ci tot o (orm ? a6il ? de co'str'=ere. U' ce'aclu? ca or=a'ism? 'u mai poate (i re( cut 'iciodat ? odat des(ii'%at. Celui 'ou &i tre6uia o perioad 5de rodaD7 pe'tru a se structura. 4o=ica era de multe ori aceea de a l sa ce'aclurile ade< rate s (u'c%io'eze p' c'd se co'solidau? &' mome'tul respecti< ele de<e'eau periculoase i erau des(ii'%ate? &' a(ara semi@ile=alit tii? o alt tr s tur a optzecismului. Este solidaritatea. Despre solidaritatea opt@zecist ? care are pe'tru scriitorii mai ti'eri iz de le=e'd ? Nicolae /a'olescu scria c modelul solidarit %ii 5Du'imiste7 &i = sete u' si'=ur corespo'de't &' literatura 'oastr ? modelul optzecist: 5Nu = sim 'imic compara6il &' secolul ;;? cu e,cep%ia optzecitilor? a c ror solidaritate r m'e? de aceea? a6solut uimitoare. 4a dou dece'ii de la Ce'aclul de 4u'i i reui'd s treac peste or=oliile re=io'ale i s (ormeze u' =rup 'a%io'al? scriitorii care au ast zi &'tre .F i .5 de a'i co'ti'u s se comporte

ca i cum ar apar%i'e u'ei co'(rerii. Ri<alit %i e,ist ? (irete? &'tre oame'i mult prea dota%i i e=oiti? ca s se suporte reciproc &' toate ocaziile. E,ist i diside'%e &' cadrul =rupului. E,ist i solitari. Dar solidaritatea lor r m'e iz6itoare? 'eurmat de a celor mai ti'eri dect ei i 'eprecedat de cea a =e'era%iei mele7.). Solidaritatea optzecist s@a ' scut 'u 'umai di'tr@o estetic cu eleme'te comu'e? dar &' primul r'd ca solidaritate su(leteasc i i'telectual ? &' <remuri =rele? optzecitii au reuit s respire? atu'ci c'd se &'tl'eau? aerul tare al li6ert %ii. 0a s@a &'tmplat la (esti<alurile de la Si=Gioara sau >uz u? %i'ute &' a'ii B-F i des(ii'%ate tocmai pe'tru c &i asumau o prea mare li6ertate? &'tr@o [om'ie care@i t iase? practic? (irele de comu'icare? optzecitii au %esut o P'z de rela%ii? de priete'ii. Epistolarul 5=e'era%iei7 B-F? di' care re<ista aralela .55 a pu6licat (ra=me'te.8 e e,emplar pe'tru solidaritatea Ptzecist . 0ceast p'z de rela%ii s@a creat i pri' &'tl'iri (ormale i 5itorr'ale? pri' drumurile 6ucurete'ilor la Iai? ale timiore'ilor la CluD? I e cluDe'ilor &' capital . De alt(el? aceste &'tl'iri au trezit suspiciu'i? ''d ate't supra<e=Geate. 5Nicolae /a'olescu: Era%i to%i urm ri%i c'd < Ducea%i la Iai? sau c'd < &'tl'ea%i cu cei de acolo? sau c'd <e'eau timiore'iiA5.-? &' (a%a a=resiu'ii tot mai ( %ie a pu6lica%iilor co'duse di' um6r de Securitate i a celor create &' scopuri de di<ersiu'e? optzecitii au str's i mai tare r'durile. 5+e'era%ia 'oastr i@a do6'dit o 'otorietate pri' a (i de'i=rat ? 'omi'alizat la Oscarul 'e=ru al u'ei caricaturi &'sce'ate de emi'e'%ele tot mai ce'uii ale u'ui trecut@preze't@<iitor5.2. Tot di' solidaritate i'telectual ? dar i di' dori'%a de a promo<a 'oua literatur s@au ' scut cte<a a'tolo=ii e,emplare pe'tru spiritul optzecist. Plec'd pe u' (ir cro'olo=ic? prima a'tolo=ie de poezie optzecist apare &' "2-# i se i'tituleaz 0er cu diama'te. Ea co'%i'e poeme de /ircea C rt rescu? Traia' T. \Coo<ei? 3lori' laru i Io' Strata'. :' pre(a%a c r%ii? Nicolae /a'olescu scria: 5Nu tiu dac poe%ii Ce'aclului de 4u'i <or (i co'sidera%i c'd<a a (i (ormat 'ucleul u'ei 'oi promo%ii sau =e'era%ii literare. Tot ce pot spu'e deocamdat este c ei au co'tii'%a u'ui (el comu' de a &'%ele=e i de a (ace poezia? i c &'tre poezia lor i poezia celor care &i preced e,ist su(icie'te deose6iri? spre a &'temeia pe ele ideea u'ei scGim6 ri de =e'era%ie literar 55F. 0er cu diama'te e u' sem'al clar pe'tru scGim6area de model poetic pe care o aduce optzecismul. Come't'd? la mare dista'% temporal ? importa'%a <olumului? u'ul di'tre autori? /ircea C rt rescu? a(irm : 5Cei di' 0er cu diama'te au dat? &' acei a'i? 5li'ia7 poetic a =rupului. CGiar i azi? c'd se <or6ete de optzecism? cei mai mul%i au &' <edere =e'ul de poezie di' acest <olum55". 0er cu diama'te e o a'tolo=ie <ie i ast zi. 0r putea p rea parado,al c aceast a'tolo=ie 5de =rup5 a ap rut tocmai pe (o'dul temerilor tot mai cresc'de ale re=imului le=ate de 5=rupurile literare5. /ai &'ti? istoric <or6i'd? apari%ia a'tolo=iei 0er cu diama'te preced des(ii'%area Ce'aclului de 4u'i. 0poi? pri'tr@o idee a6il ? autorii acestei c r%i au ocolit editurile de stat u'de? de alt(el? a'tolo=ia 'u a<ea 'ici o a's s apar ? i au pu6licat cartea la si'=ura editur care scotea c r%i &' re=ie proprie &' perioada comu'ist ? editura 4itera. Ne(ii'd come'zi de stat c r%ile de la 54itera5 erau mai pu%i' <i=ile't urm rite de pri<irea a=er a ce'zurii. I'i%iati<a celor patru poe%i care au pu6licat 0er cu diama'te a (ost urmat ? la o scurt dista'% temporal ? la s(ritul lui "2-#? de apari%ia <olumului Ci'ci? a'tolo=ie &' care sem'eaz Romulus >ucur? >o=da' +Giu? Io' >o=da' 4e(ter? /aria'a /ari' i 0le,a'dru /ui'a. Pro6a6il c ? dac 'u se =r 6eau s pu6lice cartea? &' "2-#? Ci'ci 'u ar mai (i ap rut. 0 (ost ultimul 5tre'5 al a'tolo=iilor de poezie ap rute la 54itera5? &' "2-*? prozatorii de la ce'aclul 5Ou'imea7? coordo'at de I'troducere criticul O<id. S. CroGm l'icea'u? pu6lica a'tolo=ia Desa't B-*. Pri'tre repreze'ta'%ii 'oii proze se 'um rau /ircea Nedelciu? care 5&i cti=ase deDa o 5oarecare (aim de BdescGiz tor de drumuriB55#? +Geor=Ge Cr ciu'? +Geor=Ge Io<a? +Geor=Ge E'e? Emil ParascGi<oiu? Cristia' Teodorescu? loa' 4 cust A Ca ='dire teoretic i proiecte literare? 'ucleul prozatorilor se situase &' a<a'=arda spiritului optzecist.5AIdeile ese'%iale ale 'oului

spirit s@au ' scut &' mediul prozatorilor 6ucurete'i? i 'u al poe%ilor. 5Te,tualismul7 Pde care se (ace atta caz de dou zeci de a'i &'coaceE e o dime'siu'e teoretizat pe'tru prima dat &' a'ii B8F la ce'aclul 5Ou'imea7 sau &' spa%iul re<istei de perete 5Noii75*. 5Re<ista de perete7 5Noii7 reprezi't pu'ctul cel mai &'dep rtat al a<a'=ardei optzeciste. Ea a ap rut &' "28" ca rezultat al ideilor 'o<atoare ale u'ui =rup (ormat di' /ircea Nedelciu? +Geor=Ge Cr ciu'? +Geor=Ge Io<a? +Geor=Ge E'e i loa' 3lora. 9i apari%ia acestei 5re<iste de perete7 e e,emplar pe'tru solidaritatea optzecist . 5Noii7 a de<e'it ast(el 5re<ista de perete7 a 3acult %ii de 4itere di' >ucureti? o 5re<ist 7 care <e'ea s &'locuiasc <ecGea (ormul i structur a =azetei de perete. 59i cGiar pe Golul (acult %ii e,ista u' (el de =azet d@asta de perete care se 'umea 'u mai %i' mi'te cum? a<ea u' 'ume (als? i &' Doac am zis? Gai s (acem 'oi o cGestie care s parodieze 5=azeta de perete5 o(icial . Ne@am spus? Gai s o (acem ca o re<ist ? s @i (acem ru6rici? s@o structur m ca o re<ist i s@o lipim (oaie cu (oaie. > team te,tele la mai' ? le decupam &' di<erse (orme? deei ( ceam i u' (el de pa=i'a%ie7. 0c%iu'ea acestui 5=rup u'der=rou'd7I a pre<estit? pri' spirit i'o<ati< i 'o'co'(ormism? ac%iu'ea literar <iitoare. Tr s turile modelului optzecist Scriitorul i literatura Optzecitii au (ost co'sidera%i 5i'compzil'u doar pe'tru c D'cercau s se simt li6eri &'tr@ o atmos(er de &'cGisoare sau pe'tru c realizaser oDDo(rcta%i%ate cu care 'ici o alt =e'era%ie post6elic 'u se putea l uda. Optzecitii su't scriitori cu u' ascu%it spirit 5critic i cu u' puter'ic D%=e(t& Teoret(c. Tocmai de la aceste dou coordo'ate? puse (a% &' (a% . CuDDoezia? Pleac &'trea=a 'oastr &'trepri'dere istoric i critic . Spiritul criticI optzecitilor se o6ser< 'u 'umai di' e,i=e'%ele la care e supus literatura W +e 5l'ai'tea lor? ci i di' e,i=e'%ele la care &i supu'Kpropria Ti%eratur . >duca( &' ce'acluri? spiritul critic a co'dus? pe de o parte la TAa? cceDptuaD4. Pro(esio'alizare a scriitorului iar? pe de alt parte? a ' scut e,cele'%i DlREC T"0 OPTUECI :N POEUI0 RO/JN1 @0'drei >odilt Icome'tatori I@literatur . DescGiderea spre teoretizare pe care o pro(eseaz optzecitii e o co'sta't Bpe'tru mul%i poe%i i prozatori? &' 'ici o alt perioad post6elic 'u e,ist o aseme'ea dispo'i6ilitate pe'tru a teoretiza literatura? literatura proprie sau a co'=e'erilor. Di' acest pu'ct de <edere? ar (i util o compara%ie &'tre modelul aizecist i cel optzecist. $oi &'cepe compara%ia pri' e<ocarea ideilor despre poezie care se = sesc &' opera lui NicGita St 'escu. :' 3iziolo=ia poeziei? <olum pe care 0le,a'dru Co'deescu &l selecteaz di' Respir ri? Cartea de recitire? di' Necu<i'tele i di' ru6ricile sus%i'ute de NicGita St 'escu &' periodice de@a lu'=ul timpului5)? redescoperim spiritul ele<at al marelui poet dar i latura lui co'tradictorie. O6ser<a%iile teoretice alter'eaz mome'tele de 'are claritate cu pasaDe care %i' de o pri<ire 5meta(izic 7 asupra poeziei. Putem compara? ast(el? u' eseu ca Rolul literaturii i u'ul ca i Cu<i'tele i 'ecu<i'tele &' poezie. Citez di' ultimul: 5Poezia este o te'siu'e sema'tic spre u' cu<'t care 'u e,ist ? pe care 'u "@a = sit. Poetul creeaz sema'tica u'ui cu<'t care 'u e,ist . Sema'tica precede cu<'tul. Poezia 'u rezid di' propriile cu<i'te. Poezia (olosete cu<i'tele di' disperare758. E(ortul poetului se &'dreapt spre surpri'derea 5( pturii de (um7 a poeziei. El (iloso(eaz spre a@i surpri'de ese'%ele. /ai toate te,tele optzecitilor (ac o opera%iu'e de demitizare a discursului teoretic despre poezie. S cit m di'tr@u' te,t pu6licat de Io' /urea' &' 5EcGi'o,7? 'r. ""@"#? 'oiem6rie@decem6rie "282? i'titulat Poezia: 5U' t' r poet spu'ea la u' mome't dat? i ct dreptate a<ea? c poezia este &'tr@u' (el aseme'ea reumatismului. 4i'=e &'cGeieturile? dar 'u pe'tru a le (ace s scr%ie? ci pe'tru a le lu6re(ia. O epoc s rac &' poezie este o epoc s rac &' uma'. O epoc s rac &' poezie scr%ie. Iar 6o= %ia &' poezie a u'ui popor este m sura 6o= %iei &' ome'ie a acelui popor.

De aceea &'totdeau'a m@a 6ucurat acea? de<e'it 6a'al ? e,presie: 5rom'ul s@a ' scut poet55-. 9i reciti'd eseurile lui Cezar >alta=? alt poet repreze'tati< pe'tru direc%ia aizeci? o6ser< m c poezia e de(i'it mereu &'tr@u' co'te,t (iloso(ic i cu co'cepte apropiate (iloso(iei. E,emplare su't? &' acest se's? eseurile di' <olumul Parado,ul sem'elor52? cupri'se &' sec%iu'ea i'titulat Te'siu'ea meta(orei. C'd iese de su6 po<ara de(i'irii poeziei? eseistica lui Cezar >alta= &i scGim6 (a%a? clari(ic'du@se. :'cerc'd s de(i'easc rolul 5=e'era%iei B)F5 di' care (ace i el parte? poetul 'ota? &' eseul i'titulat /aiorescu sau <erticalitatea culturii: 5+e'era%ia B)F a <e'it Q&' literatur dup u' 6rutal Giatus i &' miDlocul u'ei =ra<e o6'u6il ri a spiritului critic. Pe'tru ea? u'ica a's de a(irmare I'troducere supra<ie%uire depi'dea de 5re= sirea7 pri'cipiilor maiorescie'e? re@udiate de ideolo=ia comu'ist ? &' primul r'd al separa%iei esteticului5)F. I' ce pri<ete poezia? discursul teoretic al optzecitilor e mult mai co'cret i mai pra=matic. CGiar tratarea u'ei teme se'si6ile ca aceea a rela%iei di'tre Poezie i psiGic 'u &l &'dreapt pe autorul studiului? C li' $lasie? spre 5(iloso(are5? ci mai de=ra6 spre u' lim6aD cu tr s turi i de o precizie teG'ic : 5Poezia are <ia%a ei psiGic di' mome't ce este =e'erat Oe u' psiGic uma'. 5PsiGicul7 poeziei 'u este e=al &'s cu psiGicul poetului sau al societ %ii. 5PsiGicul7 poeziei se supu'e u'ei le=it %i speci(ice. /ai'ismul a e,ercitat o i'(lue'% co'sta't i e,trem &' ='direa poetic moder' Pa ultimei sute de a'iE 5)B. Nu &'tmpl tor aceste de(i'i%ii a6rupte? polemice (a%ade modelele a'terioare de teoretizare pe mar=i'ea poeziei? poart ca su6titlu 5teze despre moder'ismul i postmoder'ismul poeziei7. Tr s turile optzecismului +e'ul pro,im i di(ere'%a speci(ic E(ortul de De(i'ire a optzecitilor s@a ( cut pri' ide'ti(icarea %r @Siurilor proprii ale 'oii paradi=me literare &' raport cu cea <ecGe. Cea 5<ecGe7? co'stituit ? IC 5&'? putere7 la s(ritul a'ilor B8F i &'ceputul a'ilor B-F? era direc%ia aizecist. De aceea dista'% rile creatoare de di(ere'% r]s@au ( cut &'deo6te pri' raDI'rD^ area :'tr@u' capitol a'terior scriam c a'cGeta realizatIdeINicolae > ciu% este u'ul di'tre 5pu'ctele de por'ire7 ale optzecismului. 0p rut &' 5istoricul7 5EcGi'o,7 'r. ""@"#]l282? a'cGeta co'%i'e o &'tre6are (ormulat ast(el: 5Su6 rezer<a c =e'era%ia este 5o (ic%iu'e 'ecesar 5 P/ircea /arti'E? crede%i c s@ar putea <or6i de o =e'era%ie 'ou di' perspecti<a u'ei similitudi'i cu i'di<idualitatea =e'era%iei lui NicGita St 'escu7! R spu'z'd la aceast &'tre6are? /ircea C rt rescu sesiza? proiecti<? c optzecitii <or 5domi'a S(ritul de secol5: 5&' mod 'ormal aceast =e'era%ie? dup p rerea mea 5prima =e'era%ie &' se'sul de coal poetic di' poezia rom' ? ar tre6ui s domi'e s(ritul de secol aa cum NicGita i seco'da'%ii s i di' a'ii B)F au domi'at poezia de p' azi. Di' p cate? s@ar p rea c =e'era%ia B-F se <a a(irma &' co'di%ii ce<a mai <itre=e7)*. R spu'z'd aceleiai &'tre6 ri? /a=da Cr'eci scria: 5Nime'i? cred? 'u mai poate 'e=a e,iste'%a u'ei 5=e'era%ii B-F5? dar 'u 5&' <irtutea u'ei similitudi'i cu i'di<idualitatea =e'era%iei B)F ci? dimpotri< ? &' <irtutea u'eDKasum riKi dep iri polemice a acesteia5).? &'tr@u' eseu pu6licat &' re<ista 50r=e7 &' "2-#? Nicolae Oprea scria? tot raport'd modelul optzecist ce atu'ci se ' tea? celui precede't: 5&'tr@u' a'ume (el se repet situa%ia a'ilor "2)F@B). c'd a (ost redescoperit lirismul aute'tic &' opozi%ie cu lirica de circumsta'% ? co'@Du'ctural a dece'iului precede't. De aceast dat &'s ? 5ti'erii (urioi5 care p tru'd impetuos &' literatur <or &'cerca s &'(ru'te multiplele cuceriri ale poeziei co'tempora'e7@)5? &' &'ceputul eseului Spirit critic i perso'alitate? Io' >o=da' 4e(ter 'ota c 5Tot mai mul%i come'tatori su't &' ultima <reme dispui s accepte c 5<or6ele mari5 care circul deDa de c%i<a a'i au totui acoperire &' aurul st rii de (apt: ce<a e scGim6at &' poezia pe care o scriu cei mai mul%i di'tre de6uta'%ii di' ultima <reme i cGim6area pare s (ie destulKDde pro(u'd pe'ttu a? se putea (ace o OiiimTtre de poezia de p' acum7. /ult mai apri= i mai

tra'a't &' raport cu poe%ii 5<ecGi7? &' primul r'd cu aizecitii? dac citim pri'tre r'duri? este opi'ia lui 0le,a'dru /ui'a: 5Ne@am cam plictisit? s recu'oatem? de poezia oracular . Ueul &' 'umele c ruia preti'de a <or6i 'u e,ist . Ne@am plictisit de poezia merce'ar ? de poezia ca6oti'ilor ce c't % ra'ul i Golda de =ru di' ca(e'elele i redac%iile >ucuretilor? de poezia (arsorilor ce se plim6 &' /ercedes? dar tiu ct de mare e suta de lei? de poezia 5Germetic 5? produs al 'eputi'%ei de a sim%i i e,prima emo%ia? ca i de cea a proletcultitilor 5co'<erti%i5 Pde(i'iti<? oare!E pe'tru a se putea me'%i'e ct de ct &' actualitatea literar 7). 0m =rupat aceste i'ter<e'%ii pe'tru c ele su't e,emplare pe'tru spiritul dezi'Gi6at care &i caracterizeaz pe optzeciti. :' se'sul pe care /ircea /arti' &l d dea 5comple,elor7 literaturii rom'e)-? a spu'e c optzecitii su't prima =e'era%iKe di' literatura 'oastr c reia &i lipsesc 5comple,ele7. 0s(3e5ITHr portarea la =e'era%ia a'terioar 'u se mai (ace 'ici pri' respi'=ere z=omotoas ? 'ici pri' acceptare o6edie't ? ci pri'tr@o 5asumare 4:KDiepOiire polemic 5 a ei. De u'de totui aceast co'tie't a <alorii creatoare de i'di<idualitate i di(ere'% ! :' primul r'd? di'tr@u' e,cele't 5(u'dal5 cultural. Spre deose6ire de aizeciti? mai pu%i' de criticii lor? dar i de c%i<a scriitori care au do<edit o dispo'i6ilitate remarca6il pe'tru 'ou? optzecitii au 6e'e(iciat de o i'struc%ie solid . S 'e ami'tim c a'ii (orm rii su't? pe'tru poe%ii aizeciti?7a'i c'd &'cepe destali'izarea i c'd doar a@i citi pe marii i'ter6elici era o ade< rat s r6 toare. Scrii'd despre aizeciti? Co'sta'ti' 06 lu% 'ota c 7A+e'era%ia de care 'e ocup m? prima =e'era%ie de scriitori ap rut dup proletcultism? este o =e'era%ie spo'ta'ee ' scut pe u' =ol e<ide't. 0<'d &'c di' start olipKs de coeziu'e? c ci ea '@a 6e'e(iciat de coli ori de cure'te I'troducere sa'izateA5)2@ &' scGim6? ipptzecitii su't? &' acest pla'? 6e'e(iciarii u'ui 5 '< t m't ce cu'oscuse? &' a'ii (orm rii lor? o scurt perioad de 5'<iorare. Pe de alt parte &' a'ii "2)5. R "28" se tradusese mult literatur str i' ? &' primul r'dD,cide'tal ? pe care ti'erii <iitori scriitori o 5de<oraser 5I 0mi'ti'du@i a'ii (orm rii? 3lori' laru spu'ea: 5Nu uita%i? < ro=? a'ii B)- M B8"? a'ii de ma,im descGidere cultural i politic ai Rom'iei post>eTTceTpe care? acum? su6 presiu'ea e<e'ime'telor? mult lume are te'di'%a de a@i uita? perioad &' care 'oi to%i 'e@am (ormat i ca adolesce'%i i ca <iitori oame'i de litere? dei poate 'u tiam acel lucru? perioad &' care am putut <e'i &' co'tact cu o (oarte 6u' literatur moder' i co'tempora' a lumii58F. Cp. Eziu'e? a optzecitilor se 'ate i di'tr@o educa%ie cu multe eleme'te comu'e ce cupri'de 'u 'umai literatura pe care o ami'tea? &' respecti<ul co'te,t? 3lori' laru? dar i muzica? rocLul a'ilorI 'e6u'i aDK NoodstocL@ului? u' &'tre= 5u'i<ers5 5Deul%ur.al? domi'a't america'? pe care re=imul lui Ceauescu "@a l sat o <reme s se i'(uzeze &' lumea rom'easc . 0pete'%a optzecitilor pe'tru poezia america' i mutarea i'teresului de la modelele culturii (ra'ceze? e,emplare pe'tru aizeciti? spre cele a'=lo@sa,o'e? mai ales america'e? sB@ ' scut cred? &'tr@o sim6ioz cu &'tre=ul comportame't pe care "@a ' scut perioada 53loYer PoYer7. Pe de alt parte? &' separarea celor dou direc%ii? aizeci i optzeci? o co'tri6u%ie ese'%ial au a<ut i criticii care &i sus%i'user di' pli' pe aizeciti? impu''du@i? u'eori &' timp record? pe pia%a cultural rom'easc . Nu e <or6a aici doar de Nicolae /a'olescu? care a do<edit o mo6ilitate critic ieit di' comu'? de<e'i'd sus%i' torul 9i s( tuitorul cel mai apreciat de mare parte di'tre? mai ales? poe%ii optzeciti. 4a (el a procedat Eu=e' Simio'? care a marcat di(ere'%ele de ese'% e,iste'te &'tre aizeciti i optzeciti. Realitate &' micare? poezia rom' &i <a impu'e criticului i o a6ordare istoric . De alt(el? &' <olumul "$ al operei sale? Scriitori rom'i de azi? autorul delimiteaz ? pri' titluri de capitole u' 5mome't .5@.8? u' altul B)F i u'ul B-F7. /ai mult? criticul rezer< u' capitol8B pe'tru a discuta ideile teoretice ale optzecitilor. E este de re%i'ut aici di' atitudi'ea e,e=etului care 5pa'oramase7? p' 5 "2-2? literatura ap rut la 'oi? este modul &' care percepe pozi%iile u $erse ale aizecitilor i optzecitilor8#. Critic care a participat la eriaterea7 <alorilor estetice dup perioada proletcultist ? Eu=e' Simio' PC $ete cu circumspec%ie 5re<olta7

ti'erilor aprecii'd &'s ideea de 5. P Ider'ism7 pe care o moti<eaz pri' ar=ume'te ale autorit %ii: o'ceptul Pde postmoder'ism '.'.E este co'testat cGiar de o parte di'tre Ti'erii 5optzeciti7 PTraia' T. Coo<ei? 0le,a'dru /ui'aE i? 6i'e&'%eles de cei care? 'e&'%ele='d ese'%a (e'ome'ului? cred c este <or6a de o 'ouD impostur literar Pimita%ie? e,perime't &' a(ara speci(icului 'ostru spiritual etcAE. Critica de autoritate este &'s recepti< i ap r scrierile acestor ti'eri tale'ta%i? cu 6u'e lecturi literare i critice? si'cro'iza%i cu micarea de idei di' lumeA58*. /ircea /arti'? autorul memora6ilei +e'era%ie i crea%ie? carte care a co'solidat ideea de =e'era%ie B)F? a (ost u'ul di'tre primii critici care au a(irmat i marcat di(ere'%a di'tre direc%ia aizeci i optzeciti. :' "282? &' acelai 'um r di' 5EcGi'o,5 care = zduiete a'cGeta Dreptul la timp? /ircea /arti' pu6lic u' eseu i'titulat Portret de. +rup? &' care pu'e (a% &' (a% modelul poetic aizecist i 'oua poezie care se ' tea: 5Repreze'tati< mi se pare &'s 0titudi'ea lor (a% de poezie? poezie pe care (ace impresia c <or s@o cucereasc (u=i'd de ea^ &'dep rt'du@se? alt(el spus? de ceea ce s@a ( cut p' la ei^ &'dep r@t'du@se? alt(el spus? de ceea ce au ( cut cei care s@au a(irmat &'ai'tea lor58.. /ai mult? descGis spiritului t' r? criticul a coordo'at? &' a doua BOum tate a a'ilor B-F? ce'aclul 5U'i<ersitas5? ce'aclu u'de ideile optze@cismului au (ost 'ua'%ate i &m6o= %ite. Dei 'u a la'sat u' 'ou model poetic? era de alt(el imposi6il &' m sura &' care 5cel <ecGi5 a<ea c%i<a a'i? ce'aclul 5U'i<ersitas5 a propus cte<a 'ume de prim@pla' pe'tru poezia i proza rom'easc . U'ul di'tre me'torii re<istei 5EcGi'o,5? Io' Pop? care a co'dus &mpreu' cu /aria' PapaGa=i i Io' $artic re<ista p' au (ost scGim6a%i de co'ducerea de partid? a dez<oltat i el ideea ide'tit %ii 'oii =e'era%ii &'c di' "282. :' acelai 'um r di' 5EcGi'o,5 (rec<e't citat p' acum tocmai pe'tru c e u'ul di'tre 5pu'ctele de por'ire7 ale optzecismului? Io' Pop pu6lic u' te,t i'titulat Noua poezie 'ou 85. Solidaritatea criticilor cu autoritate recu'oscut cu ti'erii scriitori are mai multe e,plica%ii. /ai &'ti? u'i<ersitari recu'oscu%i? criticii cita%i mai sus au (ost pro(esorii multora di'tre optzeciti? maDoritatea stude'%i e,cep%io'ali. 0poi? a impresio'at e(er<esce'ta spiritual i creati<itatea optzecitilor? (aptul c &'%ele=eau literatura 'u doar ca pe o pasiu'e? dat ca pe o meserie. 9i 'u &' ultimul r'd? (aptul c ? &' (a%a propa=a'dei 'atio'aucoTiiO'ste? orice suport acordat ti'erilor era o (orm de reziste'% cultural . Tr s turile poeziei optzeciste $oi &'cerca o surpri'dere sistematic a eleme'telor care de(i'esc poezia direc%iei optzeci? &' opi'ia mea? e,ist u' set comu' 5de <alori7 I'troducere care optzecitii &l propu' &' poezie. Pe de alta parte &'s ? la (el de. Orta't mD se pare caQ m a(ara eleme'telor de i'terrela%ie? s o6ser< m c direc%ia optzeci a ' scut i'di<idualit %i puter'ice? pre='a'te. 0cest studiu &i propu'e 'u doar s precizeze e,iste'%a optzecismului ca model 'oetic dar? mer='d p' la cap t? s moti<eze critic <aloarea i'di<idual a u'or poe%i. Di' p cate ideea de 5=e'era%ie B-F7 a ' scut de (oarte multe ori ideea c optzecitii su't u' =rup puter'ic? dar ( r i'di<idualit %i. 0cestei idei i se opu'e pu'ctul meu de <edere? care &'cearc s pri<easc (e'ome'ul att &' zo'a idealurilor comu'e? ct i &' cea a di(ere'%elor care au creat poe%i cu i'di<idualit %i puter'ice? <alori certe ale literaturii 'oastre. Ori=i'alitatea perspecti<ei se 'ate di' (aptul c am pus (a% &' (a% ideile teoretice ale poe%ilor i poezia lor. /i s@a p rut c di' acest impact se 'ate o ima=i'e care o=li'dete per(ect di(ere'%ele. O lectur a poeziei optzeciste pri' poetica acestor autori este 'u 'umai u' demers critic ori=i'al? dar mi se pare (orma cea mai adec<at pe'tru a surpri'de &' pro(u'zime opera u'or poe%i? tr s turile ei speci(ice. De aceea? suma eleme'telor 5tru'cGiului comu'7 pe care le <oi preze'ta e u'a 5ideal 7? de 'e= sit su6 o ast(el de (orm la 'iciu'ul di'tre poe%i. Tot demersul a'alitic care <a urma acestei de(i'iri a tr s turilor poetice ale optzecismului <a scoate &' e<ide'% u'=Giurile di(erite di' care poe%ii &'%ele= co'ceptele 5mari7 la care ader . Oper'd o ierarGizare a co'ceptelor care

de(i'esc optzecismul? a situa &' 'ucleul 5dur7 dou tr s turi: realismul i 6io=ra(ia. Tr s turi sem'i(icati<e &' opera u'or poe%i de p' la optzeciti de<i'? &' poezia i ='direa teoretic a acestei direc%ii? ce'trale. Desi=ur? preze'%a ese'%ial a realismului i 6io=ra(iei 'u <i'e di' 'ea't. Ea co6oar di'tr@o e,perie'% a poeziei rom'eti &' care modelul >aco<ia7 este ese'%ial. Tot ca precursori pot (i cita%i +eo Dumitrescu? apoi Petre Stoica? /ircea I< 'escu sau /ircea Di'escu. To%i aceti poe%i a'ticipeaz o e,perie'% ce <a de<e'i ce'tral di' a'ii optzeci P' ast zi. Realismul Realismul5 este ce'tral &' poezia optzecist . /ulte i'ter<e'%ii teorelce ale optzecitilor por'esc de la ideea c 5realismul7? e marca de(mi@ Ie@a@uoi4pT=zii. :'tr@u' te,t i'titulat pro=ramatic? Realismul poeziei re? /ircea C rt rescu scria: 5Co'crete%ea i'(i'itezimal ? cea cu care zi &' Sis (iecare 'er<ura de pe (iecare (ru'z <isat ? este ceea ce tre6uie e? uit &' poezie. Nu e,ist 'umai tii'%e e,acte? ci i arte e,acte. Poezia Este u'a di'tre ele. De aceea? realitatea &' Gipera6u'de'%a i Giperser'@'i(ica%ia ei Ps 'u uit m realitatea < zut E co'stituie o6iectul poeziei58) Pe'tru Io' /urea'? 5poezia? (ie i cea mai 5acoperit 7? re(lect realitatea mai a6itir dect o (oto=ra(ie ( cut cu cel mai 6u' aparat [odaL588. Situarea 5realului5 &' ce'trul crea%iei poetice este ese'%ial i pe'tru 0le,a'dru /ui'a? poetul care a i'trodus &' discu%ia teoretic si'ta=ma de 5poezie a cotidia'ului. Este <or6a de 5o poezie despre <ia%a 'oastr o6i'uit B5 PIar totodat care s e,prime i 5poezia7 di' aceast <ia% 58-? &' acelai eseu? autorul 'oteaz c 5poetul tre6uie s scrie despre realitatea imediat ? deoarece 'u putem cu'oate se'zorial 'imic di'a(ar cmpului 'ostru o6iectual582? &'tr@u' r spu's la o a'cGet a =re<istei 5Cro'ica5? NicGita Da'tto< scria: 5Poetul sau prozatorul 'u este dect u' ocGi care &'re=istreaz realitatea. OcGiul i accesoriile sale: aparatul de (oto=ra(iat i camera de luat <ederi au de<e'it or=a'ul se'si6il al artistului5-F? &'tre 5propozi%iile apocri(e5 pu6licate de 0urel Pa'tea &' re<ista 50m(iteatru5 descoperim urm torul e'u'%: 53iecare poem e o &'tl'ire &'trerupt cu u' cGip al c rui cod o'tolo=ic <reau s @" a(lu5. 0propierea de 5real5? de realitatea cotidia' ? de <ia%a imediat 'u tre6uie pri<it simpli(icator. De alt(el? &mpotri<a u'ei &'%ele=eri eleme'tare a 5poeziei realului5 au e,istat reac%ii care au clari(icat op%iu'ea optzecitilor. Iat pu'ctul de <edere al Simo'ei Popescu: 5Poezia realului 'u &'seam' ? cum ar putea crede ci'e<a? tra'scriere aseptic ? 'eimplicat a ceea ce se <ede? &'re=istrare 6a'al a (aptelor 6a'ale? 'u &'seam' 'ici tra'scriere 5(idel 7 sau 5'aturalist 7 a cotidia'ului. 53idelitatea7 &i are i ea su6tilit %ile i strate=iile ei PliterareE. De'otati<ul? &' modestia lui asumat ? poate (i pro(u'd Pi poate &'tr@u' mod mai ra(i'atE co'otati<? elud'd cu 6u' tii'% PsicCE arse'alul de sim6oluri? trimiteri? so(isticare meta(oric 5-#. Tot pe'tru o &'%ele=ere comple, a 5poeziei realului5 pledeaz i /a=da Cr'eci:5ACare e 5zo'a7? di(ere'%a speci(ic a acestui 5z=omotos7 real! Ei 6i'e? 'ici o zo' a'ume i cu e,clusi<itate. Nici e'tuziasmul pueril &' (a%a ci<iliza%iei teG'olo=ice? 'ici re(uz? &' de(i'iti< la (el de 'ai<. Nici su(ocare &' descripti<ismul adere't la detalii i am 'u'te p' la <idare de se's? dar 'ici izolare &' 'ea'tul co'ceptelor pure i al lim6aDului 5secu'd7 tra'sce'de't &' de(i'iti< la (el de irespira6il5-*? &' mod e,cep%io'al? aceast 5priz la real7 a poe%ilor direc%iei optzeci e si'cro' cu poezia ti'erilor poe%i =erma'i di' Rom'ia. 3e'ome'ul poate (i les'e o6ser<at dac pu'em (a% &' (a% dezideratele poeziei optzeciste cu poemele di' a'tolo=ia $'t potri<it p' la tare-.. /ai mult? a spu'e c &' practica I'troducere tBc ti'erii =erma'i o iau &'ai'tea optzecitilor? i'(lue'%'d radica@rX rea <iziu'ii asupra realului pe care o aduc poe%ii di' 5al doilea <al7 al RBrectiei optzeci. Totui? 5realismul7 propus de RicGard Na='er? Rol( Rossert sau Nilliam TotoL <a duce i la radicalizarea discursului despre alitate al /aria'ei /ari'? s spu'em. 5Realismul poeziei ti'ere7

se 'ate &'ai'te de a (i o op%iu'e estetic ? di'tr@o 'ou atitudi'e (a% de e,iste'% . Optzecitii <or ca? &'tr@o lume alie'at de comu'ism? s re(ac P. W P turile pierdute cu realul. De aceea e super(icial i i'adec<at s <edem 5realismul7 poeziei optzeciste ca o co'seci'% a i'(lue'%ei poeziei america'e. 0 doua tr s tur ese'%ial a poeziei direc%iei B-F? str's le=at de e,iste'%a celei di'ti? este 6io=ra(ia? preze'%a eului 6io=ra(ic &' poezie. Eul 6io=ra(ic I'stalarea 5realului"B &' prim@pla'ul poeziei p &'s'%it? d4.! Reze'%a 6io@=raDi(iOOptzeci ti i readuc 6io=ra(icul &' poezie. Se'sul acestei rece'tr ri asupra i'di<idualit %ii este? i &' acest caz? &'ti e,iste'%ial i apoi estetic. Nu &'tmpl tor? u'ul di'tre co'ceptele importa'te la'sate &' a'ii B-F este 5'oul a'tropoce'trism5-5? &' <iziu'ea lui 0le,a'dru /ui'a? acest 5'ou a'tropoce'trism5 &'seam' : ce'trarea ate'%iei pe (ii'%a uma' ? &' datele ei co'crete? (izic@ se'zoriale? pe e,iste'%a 'oastr de aici i de acum i o a'ume 5claritate a pri<irii5. :'cep'd cu 5practica medita%iei orale de (iecare zi5? 4i<iu loa' Stoiciu propu'e? plec'd de la i'di<idualitate? o poezie 5e,trem de si'cer 5-8. E,ist cGiar o 5re<ela%ie5 a descoperirii 6io=ra(iei? aa cum se &'tmpl &'tr@u' te,t teoretic al lui /ircea C r@trescu? &' care autorul aaz &' ce'trul lumii propria e,iste'% ? cu to%i se'zorii descGii? =ata s e,ploreze toate sem'ele realului. 5/ plim6 cu mi'ile &' 6uzu'are pri' i'tersec%ia de la Doam'a +Gica. Su't primele zile de prim <ar ? i aerul este &'c rece ca apa de la (ri=ider. Dar soarele e puter'ic i@mi proiecteaz ima=i'ea z=ri6ulit &' <itri'a de la 50rticole 5ectro@cas'ice5. Tram<aie <i' i se duc. O (at trece cu o 6utelie &' c rucior. U' uria camio' TIR sta%io'eaz cu capota l sat &' Dos? i orul meterete ce<a la (irele portocalii care ies di' motorul 'e=ru. SQoseaua e =al6e'@str lucitoare. Totul m emo%io'eaz pe'tru c totul e,ist cu aceeai i'te'sitate7--? &'tr@u' i'ter<iu rece't? 0le,a'dru /ui'a spu'dea la &'tre6area: 5e<olu%ia dum'ea<oastr ? ca scriitor? %i'e de <ia% !7: 5Pe'tru mi'e poezia e u' mod de a (i <iu. P.E &' poe p ezie '7are rost s triezi. Cum 'ici &' <ia% '@are rost s triezi. SX'al? 'u pot crede dect &'tr@o poezie a <ie%ii 'oastre de zi cu zi? Ce'trat pe mi'e? cu corpul i (a'tasmele mele? aici i acum? &'tr@u' ti? _ ST _ _ / `i u' loc5. I' mod ese'%ial? poezia optzecist i'clude? &' 'ucleul ei du? rela%ia di'tre eul 6io=ra(ic i realitate. Scrii'd despre aceast rela%De +Geor=Ge Cr ciu' 'ota: 5Poezia optzecist este o poezie puter'ic le=at@de co'te,tul socio@cultural &' care ea s@a ' scut i care co'stituie cr'pui ei predilect de e,plorare. O dat cu ea criteriul poeticului cu'oate o rs. Tur'are spectaculoas . Importa't 'u mai e acum poezia ca spa%iu al u'ei atemporalit %i pri<ile=iate? ci realitatea ca loc al tuturor te'siu'ilor <ie%i^ importa't 'u mai e acum eul meta(izic? ci eul 6io=ra(ic al celui care scrie7. Di' rela%ia ese'%ial care co'stituie? spu'eam? 'ucleul 'oii pers@&ecti<e asupra poeziei? lim6aDul poetic <a cu'oate modi(ic ri importa'te. Comu'icare. Demeta(orizare. Directele. Oralitate &'cercarea de a descoperi 5sacrul7 care 5'u dispare? ci se topete? se ascu'de &' pro(a'72"? &' realitatea cotidia' pe care eul 6io=ra(ic o Pe,ploreaz ? a adus scGim6 ri radicale ale lim6aDului poetic. 0 remarca l mai &'ti du6la Ia=prtare polemic (a% de lim6aDele poetice a'terioare. :' primul r'd? poezia parcur=e u' drum al demeta(oriz rii. Nu e prima dat &' istoria poeziei 'oastre c'd discursul meta(oric? criptic e supus u'ui proces de 5tra'ziti<izare7. +e'era%ia pierdut ? mai ales pri' +eo Dur'i@trescu sau Io' Caraio'? procedase i ea la o demeta(orizare a lim6aDului poetic? prppu''d o poezie &' care co'crete%ea? cGiar discursi<itatea epici luau locul co'ota%iei i lirismului. Procesul? reluat de optzeciti? dup ce (usese <izi6itrp r%ial? la 0. E. >aco'sLS? apoi la Petre Stoica? la /ircea I< 'escu sau /ircea Di'escu? e de(i'itoriu de aceast dat pe'tru o &'trea= direc%ie. Di' 'ou? aceast atitudi'e? acest 'ou lim6aD e? cred? e,presia? mai ales a u'ui r spu's e,iste'%ial &' (a%a

u'ei situa%ii? ceauismul trziu? asem ' toare cu cea &' care scriseser +eo Dumitrescu sau Io' Caraio'.?. PeK Kde. Oalt parte? orie'tarea lim6aDului poetic optzecist spr4 co'crete%e e u' r spu's la 5a<ala'a7 liric aizecist . 4im6aDul 5<ecGii B poezii 'u e 'umai &'locuit? ci i iro'izat. /aestrul acestor 5Docuri du6le tu lim6aDul e /ircea C rt (escu. Se'sul acestei poetici? ce'trate pe lim6aDul co'cret? este acela c poezia este? rede<i'e comu'icare. Do" di'tre cei mai importa'%i poe%i i teoreticie'i ai direc%iei B-F? /ircI C rtrescu i 0le,a'dru /ui'a? au i'sistat asupra ideii c poezia optzecist e? de<i'e? &' primul r'd comu'icare? &' Cu<i'te &mpotri<_ mai'ii de scris? /ircea C rt rescu (ace elo=iul 5lecturii 5 poeziei? a <ocii care citete i a auzului care recepteaz . /ai mult? rela%ia cu *# I'troducere BtBtorul 'e=liDat timp &'delu'=at? rede<i'e importa't . 53r'=erea pu'%ii i(((Vr te,t i re(re'? salutar la s(ritul secolului trecut? a de<e'it azi suporta6il . Nu se mai poate respira &' 'ite tipare poetice care pierd de'otatul &'tr@o pul6ere de co'ota%ii72*. :' Poezia M o a's ? 0le,a'dru /ui'a scria c 5A0tt &' 5producerea5 ct i &' i'terpretarea poeziei acce'tul se deplaseaz PAE de la te,t la receptor? de la i'te'sitatea stilistic la i'te'sitatea comu'ic rii72.. Oralitatea poeziei optzeciste se 'ate di' i'serarea &' poezie a lim6ii <ii? a lim6ii <or6ite. Scrii'd despre <ia%a de zi cu zi? poe%ii optzeciti au &'=lo6at &' poezie? ca &'tr@u' tot (iresc? i lim6a <or6it . 4im6aDul poeziei apare ast(el complet desacra@lizat. 9i di' acest pu'ct de <edere? 5ceremo'iile7 poetice ale direc%iei B)F su't complet &'locuite? su't date uit rii. 0cest lucrSDiu. 4'? seam' &'s c poezia optzecist KSalproas las loc <ul=arit %ii. De<ierile di' a'ii B2F c tre u' lim6aD pli' de cu<i'te de o <iole'% e,trem su't? de (apt? sem'ele 'eputi'%ei i ale lipsei de tale't. Iro'ie. Sarcasm &' studiul care premer=e a'alizele asupra literaturii optzeciste? Radu +. Zeposu scria c 5. 4iaDitua7 literaturii optzecisteI este iro'ia. 5U'ii au < zut &' aceasta o pro6a a 'eseriozit %ii? o persi(lare a ade< ratelor <alori. I's rolul iro'iei &' poezie seam ' cu acela al u'ui du rece. Nu mai scormo'esc acum de(i'i%ia ei? &'s K%itudi'ea iro'ic ? departe de a (i o 6a=atel ? dizol< orice tra'sce'de'% ? su=er'd? o situare mai e,act a poetului &' raport cu te,tul? (ie &' raport cu realitatea pe care o %a%o 'eaz 5. E e,cesi< s co'sider m iro'ia 5lia'tul5 poeziei optzeciste. De cele mai multe ori iro'ia optzecist de<i'e sarcasm? &'tre6at dac poezia optzecist este iro'ic ? 3lori' laru a r spu's: 5Ei 6i'e? 5=e'era%ia B-F7 'u este iro'ic . Ea 'u ia &' 6alo'? 'u@i 6ate Doc cu =ra%ie? 'u m rete dista'%a amtre su6iect i o6iect. PAE Deci: poezia t' r 'u e cGiar att de iro'ic pe cit beK. Ke,aci . 9i este o e,actitate detecta6il Iistoric? &' lim6aDele epocii? ca 9i &' realitatea ei i'tim 52). H7 de cele Umor amar morul optzecist e deri<at di' sarcasm? e u' umor amar? care se 'ate mai multe ori di' asumarea =ra< a e,iste'%ei? di'tr@o a'ume dispere =reu mascat . 0cest umor amar se 'ate di'tr@o ime's luciditate. 4uciditate 4uciditatea poeziei optzeciste tre6uie pus &' rela%ia cuDioul pact@cS. 4ealul. Realitatea e asumat &' datele el i'te=rale? cGiar dac u'eori? 5'oua se'si6ilitate7 o <ede 5mo'struoas 7? =rotesc . W Poezia optzecist i postmoder'ismul 0m am'at discu%ia despre rela%ia di'tre poezia optzecist i postmoder'ism pe'tru c ea &'s i merit u' studiu separat. $oi (ace? de alt(el? o discu%ie asupra le= turii di'tre optzecism i postmoder'ism &' descGiderea celui de@al doilea <olum al c r%ii. Totui? ca o o6ser<a%ie prelimi'ar ? a spu'e c lectura poeziei &' rela%ia cu poetica autorilor mi@a do<edit c a de(i'i optzecismul drept postmoder'ist e i'e,act. Datele postmoder'ismului 'u se re= sesc dect la u'ii

di'tre poe%ii pe care &i <oi a'aliza? &' primul <olum al c r%ii? dcar /ircea C rt rescu corespu'de u'ui model postmoder'. Nu (ac? su6 'ici o (orm ? o ecGi<ale'% &'tre postmoder'ism i <aloare. Nu cred c a (i postmoder' &'seam' a (i <aloros i a (i? de e,emplu? 'eoa<a'=ardist &'seam' a (i mai pu%i' <aloros. 0'aliza pe care am ( cut@o do<edete c poe%ii optzeciti importa'%i su't ireducti6ili la u' co'cept@um6rel . Cu toate acestea? (aptul c se ti'de spre de(i'irea optzecitilor drept postmoder'C Pare ire<ersi6il. Nu e 'imic r u &' acest lucru dar 5eticGeta7 'u creeaz di(ere'% ci ti'de s u'i(ormizeze u' (e'ome' poetic realme'te comple,. Toat demo'stra%ia critic ce <a urma e u' elo=iu adus di(ere'%ei? perso'alit %ii u'or poe%i <aloroi. Tr s turile comu'e pe care le@am a'alizat mai sus su't du6late? <om <edea? de deose6iri clare. 3ie ca acest studiu s do<edeasc (aptul c de(i'i%iile par%iale su't de multe ori i'capa6ile s rele<e comple,itatea u'ei direc%ii poetice maDore di' cultura rom' . B Paul Cor'ea? Re=ula Docului? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-F? p@ ""2. # Ideea 5=e'era%iilor de creatori7 apare &' literatura rom' (ormulat de Tudor $ia'u. Eu=e' Ne=riei i@a i'titulat a'tolo=ia pu6licat &' "225 la editura Poezia u'ei reli=ii politice. . Idem? p. "F. 5 0 se <edea studiul lui $ir=il Nemoia'u? &m6l'zirea roma'tismului? E\O /i'er<a? >ucureti? "22-. I'troducere 0 se <edea discursul lui Nicolae Ceauescu la Co'=resul al I;@lea al PCR. NBcolae Ceauescu? E,pu'ere cu ocazia Co's( tuirii de lucru a acti<ului di' dome'iul ideolo=iei i al acti<it %ii politice i cultural@educati<e? iulie "28". S 0i6ert TGi6audet (olosete co'ceptul de 5=e'era%ie7 pe'tru a delimita perioadele di' istoria literaturii (ra'ceze. 2 /ircea /arti'? +e'era%ie i crea%ie? EP4? >ucureti? "2)2. "F 0l Piru? Pa'orama dece'iului literar rom'esc "2.F M "25F? >ucureti? IEP4? "28#. 5 0l. Piru? Discursul critic? Ed. Emi'escu? >ucureti? "2-8? p. 8"@8.. Idem? p. 8". Idem? p 8#. Idem? p. 8* Idem? p. 8*. Idem? p. 8.. Idem? p. 8.. 4aure'tC U Ulici? 4iteratura rom' co'tempora' I? Ed. Emi'escu? >ucureti? "225? p. -. Idem? p. ".. Idem p. ".. Io' >o=da' 4e(ter? Structurile criticii rom'e moder'e Ptez de doctoratE? U'i<ersitatea >ucureti? "222? p. ##-. Idem p. #*). 0 se <edea 5O6ser<ator cultural7? 'r. *8]#FFF. Idem. Este <or6a de masi<a a'tolo=ie Poezia rom' dup proletcultism ap rut la Ed. E, Po'to? Co'sta'%a? #FFF. Co'sta'ti' 06 lu% ? Pre(a% la Poezia rom' dup prolecultism? E, Po'to? Co'sta'%a? #FFF? p. *8. Idem? p. .*.

Ro'' laru? &' Ce'aclul de 4u'i peste mode i timp Pco'<or6ire cole=ial E? BCo'trapu'ct7? 'r. 5]"22F. Idem. Idem. C li' $lasie? Editurile (ormeaz 6u'ul =ust PIE? u' i'ter<iu de Raluca *# _ e,a'drescu? &' 5O6ser<ator cultural7? 'r. #-]#FFF. ** # ,a'dru /ui'a? S de<ii ceea ce eti? 5I'ter<al7? 'r. "F]"222. 0 se <edea mo'o=ra(ia lui /ircea 0'=Gelescu? Io' Reliade R dulescu? Ed. *. 5iB'er<a? >ucureti? "2-). *5 Hle_a'dru /ui'a? arT. Cit. *) 5ru /are? &' Ce'aclul de lu'iA? re< cit idem. I'troducere 58 50le,a'dru /ui'a? arT. Cit. Carme' / ust? Ieirea di' moder'ism? 5O6ser<ator cultural7? 'r. ##]#FFF. /ircea C t rescu. Postmoder'ismul rom'esc? Ed. Ruma'itas? >ucureti? "222? p. ".#. Nicolae /a'olescu? &' Ce'aclul de lu'iA? re<. Cit. O Idem. 3. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. ".#. 4i<iu loa' Stoiciu? 4a (a'io'. Ed. 0l6atros? >ucureti? "2-F? p. 2-. /ircea Nedelciu? Su't att de or=olios &'ct co'sider c 'ici '@am a<ut modele i 'ici 'u m@am l sat i'(le'%at? u' i'ter<iu de 0'drei >odiu? 5I'ter<al7? 'r. .]"22-. B +Geor=Ge Cr ciu'? O =e'era%ie i'comod ? &' Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice? ed. I? Ed. $lasie? Piteti? "22.. IL? Nicolae /a'olescu? Ou'imiti i optzeciti? 5Dilema7? 'r. *#.]"222. 0 se <edea 'umerele ap rute p' acum ale re<istei 5Paralela .57. I Nicolae /a'olescu? &' Ce'aclul de lu'iA? re<. Cit. _ Traia' T. Coo<ei? 4i(e is a state o( mi'd. +e'era%ia B-F: <ia% i literatur pe =ara'%ie!C U' i'ter<iu de Raluca 0le,a'drescu? 5O6ser<ator cultural7? 'r. Nicolae /a'olescu? >ilete de papa=al? pre(a% la <oi. 0er cu diama'te? Ed. 4itera? >ucureti? "2-#? p. 5. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. *8F. +Geor=Ge Cr ciu'? I'er%ie i sem'ale poziti<e? u' i'ter<iu de Raluca 0le,a'drescu? 5O6ser<ator cultural7? 'r. .]#FFF. Idem. /ircea Nedelciu? i'ter<iul citat. Idem. NicGita St 'escu? 3iziolo=ia poeziei? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22F. Idem? p. *-. Io' /urea'? Poezia? &' Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice? Vd. Cit.? p. "*#. Cezar >alta=? Parado,ul sem'elor? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22). Idem? p. #8@*5. C li' $lasie? Poezie i psiGic? 5Caiete critice7? 'r. "@#]"2-)? p. ")). 0ceasta este u'a di'tre &'tre6 rile puse de Nicolae > ciu% &' 0'cGeta 5Dreptul la timp7? pu6licat &' 5EcGi'o,7? 'r. ""@"#]"282. /ircea C rt rescu? r spu's la a'cGeta 5Dreptul la timp7? &' 5EcGi'o,7? 'r. /a=da Cr'eci? r spu's la a'cGeta 5Dreptul la timp7? 5EcGi'o,7? 'r. ""@

"#]"282. T Nicolae Oprea? Pu'ctul de plecare? 50r=e7? 'r. #]"2-#. X 88 8- 82 -F -" -# 2" 2# Io' >o=da' 4e(ter? Spirit critic i perso'alitate? 5Opi'ia stude'%easc 7? 'r. 0le,a'dru /ui'a? Poezia cotidia'ului? &' 50stra7 'r. .]"2-". 0 se <edea studiul i'troducti< al lui /ircea /arti' la +. C li'escu i 5comple,ele7 literaturii rom'e? Ed. 0l6atros? >ucureti? "2-". Co'sta'ti' 06 lu% ? op. Cit.? p. .#. 3lori' laru? &' Ce'aclul de lu'iA? re<. Cit. Eu=e' Simio'? Scriitori rom'i de azi? I$? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-2? p. .))@.8-. Idem? p. .)2. Idem? p. .8 OA /ircea /artiriI@Portret de =rup? 5EcGi'o,7? 'r. "F@""@"#]"28-. Io' Pop? Noua poezie 'ou ? 5EcGi'o,7? 'r. -@2]"282. /ircea C rt rescu? Realismul poeziei ti'ere? 5Rom'ia literar 7? 'r. Io' /urea'? arT. Cit.? p. "*#. 0le,a'dru /ui'a? arT. Cit. Idem. NicGita Da'ilo<? O=li'da acti< ? 5Cro'ica7? 'r. #"]"2-5. 0urel Pa'tea? Propozi%ii apocri(e? 50m(iteatru7? 'r. 2]"2--. Simo'a Popescu? Se'sul poeziei? ast zi? &' Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice? Vd. Cit.? p. "--. /a=da Cr'eci? arT. Cit. _ $'t potri<it? p' Ia tare? Ed. [riterio'? >ucureti? "2-#. 0le,a'dru /ui'a? Poezia M o a's ? 50stra7? 'r. "]"2-#. Idem. 4i<iu loa' Stoiciu? r spu's la a'cGeta re<istei 5Cro'ica7? &' 5Cro'ica7? 'r. /ircea C rt rescu? arT. Cit. 0le,a'dru /ui'a? Poezia M u' mod de a (i <iu? u' i'ter<iu de /arius la'u? 5$i'eri7? 'r. -]"22-. +Geor=Ge Cr ciu'? Dime'siu'i tra'ziti<e &' poezia moder' ? Piteti? Ed. Paralela .5? "222? p. ##-. 0le,a'dru /ui'a? Poezia cotidia'ului? 50stra7? 'r. .]"2-". :' le= tur cu co'ceptul de 5tra'ziti<itate7 a poeziei este de urm rit teoria pe care o (ace +Geor=Ge Cr ciu'? &' op. Cit. /ircea C rt rescu? Cu<i'te &mpotri<a mai'ii de scris? &' 5Caiete critice7? 'r. "@#]"2-). 0le,a'dru /ui'a? Poezia M o a's ? 50stra7? 'r. "]"2-#. Radu +. Zeposu? Istoria tra=ic c =rotesc a &'tu'ecatului d5C7ala Rtorar 'ou ? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22*? p. "-. 3lori' lu'i. /odelul Cara=iale? &' Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice? Vd. Cit.? p. "5.@"55. /lRCE0 C1RT1RESCU Postmoder'ismul ( r (ro'tiere dpar

e &'cerc'd s ide'ti(ice temporal 'oua paradi=m postmodem? Oea' 3ra'fois 4Sotard scrie c ^5scGim6area a &'ceput s se e(ectueze cel pu%i' de la s(ritul a'ilor B5F? perioad care marcGeaz pe'tru Europa s(ritul reco'struc%iei sale7". Dar postmoder'i smul ca (e'ome' tre6uie pus &' direct le= tur cu literatura america' ?5ATerme'ul postmoder'ism7 a i'trat pe'tru prima oar &' lim6aDul literar &' Statele U'ite? u'de? spre s(ritul a'ilor B.F? u' 'um r de poe%i \_u recurs la el pe'tru a se delimita de moder'ismul de tip sim6olist repreze'tat de T. S. Eliot5#. I'i%ial? (e'ome'ul postmoder' a (ost u'ul de dista'%are e,trem de speci(ic . El de(i'ete? aa cum scria /atei C li'eccu? e(ortul poe%ilor america'i di' coala de la >lacL /ou'tai' PCGarles Olso'? Ro6ert Du'ca'? Ro6ert CreelSE? al poe%ilor >eat? al celor di' 9coala de la NeY eorL? de a@i e,prima ide'titatea artistic &' raport cu poezia lui T. S. Eliot? &'cerc'd s apro,imeze critic di(ere'%a? criticul /arDorie Perlo(( scrie c poeticii sim6olismului pro=resate de T. S. Eliot i se opu'e o poetic a 'edetermi' rii. 0m6ii terme'i duc c tre de(i'iri (oarte particulare. Sim6olismul lui Eliot 'u are 'ici o le= tur cu ceea ce 'umim cure't sim6olist? la (el cum poetica 'edetermi' rii presupu'e o sum de tr s turi caracteristice =rupurilor de poe%i ami'tite mai sus. 0m su6li'iat aceste lucruri pe'tru c de(i'irea postmoder'ismului este imposi6il de dat o dat pe'tru totdeau'a. Pe'tru 4i<iu Petrescu*? postmoder'ismul este o cate=orie epistemolo=ic . E o pr pastie &'tre uzitarea co'ceptului de c tre poe%ii america'i de la s(ritul a'ilor B.F i ce de<i'e el la teoreticia'ul rom' la s(ritul a'ilor B2F. Totui? dou o6ser<a%ii mi se par 'ecesare &' le= tur cu aceast tra's(ormare: mai &'ti? aceea c postmoder'ismul a crescut? ca s(er a cupri'derii? ca 3 t@3rumos di' po<este. De la u' 5cmp7 de de(i'ire (oarte particularizat el a aDu's o6iect de studiu al (iloso(iei. Putem sesiza (aptul c e,ist mai multe postmoder'isme i c &' &'%ele=erea co'ceptului tre6uie = site? pe ct posi6il? i'<aria'tele. Restr'='d de(i'i%ia la S(era literaturii? se poate o6ser<a c terme'ul a (ost pus &' le= tur mai ales cu proza? &' spe% ? cu roma'ul. 0a procedeaz teoreticie'ii &'cep'd cu IGa6 Rassa'. i termi''d cu /atei C li'escu5 i 4i<iu Petrescu). E,plica%ia este dat (u=ar de /atei C li'escu: 5Pro6lematica impreciziei este mult mai acut ? a spu'e eu? &' proz dect &' poezie? iar co'seci'%ele ei mer= mult mai departe. U' a'umit =rad de imprecizie a se'sului Pde'umit su=estie? am6i=uitate? polisemie sau o6scuritateE a caracterizat di'totdeau'a poezia? &' proz ? mai ales dup a(irmarea puter'ic a realismului social i psiGolo=ic &' secolul "2? a r mas prea pu%i' loc. @'tru o imprecizie de 'atur structural 78. 4a (el de =reu de de(i'it <a (i (e'ome'ul postmoder' &' Rom'ia? &' primul r'd? teoretizarea a &'ceput la miDlocul ultimei? si'istre decade a dictaturii comu'iste? c'd orice soi de discu%ie literar (ie p rea di<ersiu'e? (ie era clasat ca su6<ersiu'e. Totui? a'ii B-F su't? &' %ara 'oastr ? a'ii la's rii u'ei 'oi =e'era%ii de creatori? &'tr@u' (el? pri' apari%ia =e'era%iei B-F &' pli' criz a sistemului comu'ist am asistat la cea mai (la=ra't co'trazicere a ideii mar,iste c literatura apare ca u' deri<at al 6u' st rii sociale. 3oarte mul%i optzeciti au ar tat o e,traordi'ar capacitate de teoretizare. 4ucrul a (ost e<ide'%iat pri' apari%ia a'tolo=iei Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice a lui +Geor=Ge Cr ciu'. Ne <om co'ce'tra ate'%ia asupra te,telor teoretice scrise de /ircea C rt rescu. U'ul di'tre ele se i'tituleaz : Cu<i'te &mpotri<a mai'ii de scris. Te,tul se descGide pri'@tr@o a(irma%ie tra'a't : 5Nu 'umai poezia? dar i <ia%a mea &'s i dateaz i'e<ita6il7. To'ul e? e<ide't? polemic. Poezia 'emuritoare e tra's(ormat &'tr@o art 5datat 7? &' (o'd? ea de<i'e di'tr@o art a6solut o art relati< ? iar mai'a de scris meca'ic este sim6olul co'cret al ultimului <eac de poezie? este cGiar sim6olul moder'ismului. C rt rescu se &'dep rteaz ? ast(el? de moder'ism. Dista'%area 'u este 'umai meta(oric . Poetul se raporteaz polemic att la moder'ism? ct i la a<a'=ard . El opu'e ci<iliza%iei < zului? ci<iliza%ia urecGii. Pe'tru C rt rescu? att moder'ismul ct i a<a'=arda su't promotoarele u'ei poezii pri' e,cele'% <izuale. 5Nimic di' ci<iliza%ia urecGii 'u &i este

caracteristic 'ici a<a'=ardei. Ea 'u se adreseaz omului ple'ar.7tri6alizat5 P&' co'cep%ia lui /c4uGa'E? ci u'ui om decorticat? redus la u' depozit ime's de ima=i'i. Caracterul 5z=omotos5 al a<a'=ardei este o simpl meta(or ? c ci te,tele ema' t cere. Cele6rele ima=i'i surrValiste su't pur i simplu o succesiu'e de picturi suprarealiste7. $izualizarea &' e,ces i deperso'alizarea su't pri'cipalele lucruri care@" iz=o'esc pe cititorulBde /ircea C rt rescu poezie. Te,tul moder'ist sau a<a'=ardist se &'str i'eaz de autor i de cititor deopotri< . 0utorul de poezie moder' produce 5lucruri str i'e de persoa'a sa real 7. E 'e<oie? &' (o'd? de o reperso'alizare a discursului liric? de o re<e'ire a lui? <ocea i'tim ? su6iecti< i co'<i'= toare a eului &' cel mai restricti< se's 6io=ra(ic i toate acestea pe'tru c 5(r'=erea pu'%ii di'tre te,t i re(ere't? salutar la s(ritul secolului trecut? a de<e'it i'suporta6il 7"#. Ruptura pe care C rt rescu o pu'e pe seama moder'it %ii <izeaz toate 'i<elele: autorul M te,tul M re(ere'tul. Ideea poetului e aceea a u'ei 'ecesare u'i(ic ri. 0ceasta se poate realiza pri' rei'ser%ia eului &' poem i pri' reluarea u'ei le= turi directe i imediate cu cititorul. /ai'a de scris 'u e 'umai sim6olul meca'icit %ii moder'iste? ci i cel al alie' rii. Re=e'erarea 5miraculoas 7 este ateptat di' partea postmoder@'ismului? ale c rei e,presii poetice erau? scrie C rt rescu la "2-)? deDa puse &' oper ? de<e'iser materialitate cGiar ( r tii'%a autorilor. Caracteristica 'oii poetici este tra's=resarea di'spre e(ectul <izual spre cel opus? auditi<. Teoretiza'ta mai' de scris este &'locuit cu 6a'da ma='etic i cu &'re=istrarea audio. 5Nu m &'doiesc de (aptul c o 'ou poezie? co'tempora' cu 6a'da <ideo? <a termi'a cu toate aceste ser<itu%i. Eu &'sumi am <isat &'totdeau'a s &mi 5editez5 poezia su6 (orm de casete cu 6a'd ma='etic 7"*. Postmoder'ismul este &'%eles ca u' cure't alter'ati<. /oder'itatea "@a &'str i'at pe autor de te,t i de cititor. Postmoder'itatea e ='dit ca ese'%ial apropiere? o uma'izare a rela%iei poetice. 0dres'du@se auzului? poezia 'u (ace altce<a dect s reia u' circuit a'tic. Poetul rede<i'e aedul? c't re%ul. /oti<a%ia lui C rt rescu este &'s i u'a de 'atur psiGo@social . /ar=i'aliza%i de ceauism? optze@citii alc tuiau u' =rup c<asi@ermetic? iar produc%ia lor literar ? &' loc s se re= seasc &' c r%i r m'ea la 5trocul7 ce'aclist. Ca u'ul di'tre cei mai importa'%i mem6ri ai Ce'aclului de 4u'i? C rt rescu era? cred? posesorul u'ui se'time't parado,al: priete'ia i u' dar 'arcisiac &l determi'au s @i per(ormeze poemele &' pu6lic? dar 'eapari%ia c r%ilor &l determi'a s caute alter'ati<e. $ zul &'locuit cu auzul. 5Su't u' auditi<7? spu'e poetul. 9i B@am putea apropia pri' op%iu'e de 5teoria respira%iei7 teoretizat de CGarles Olso' &' $ersul proiecti<".. 5$ersul PAE tre6uie s surpri'd i s @i &'corporeze a'umite le=i i posi6ilit %i ale respira%iei? ale respira%iei omului care scrie? ca i a actelor sale de asaltare7"5. :' remarca6ilul eseu Poetica postmoder'ismului")? 4i<iu Petrescu? cit'du@" pe >rooL TT@ "8 iGomas? scria c postmoder'ismul st su6 sem'ul 5cGiasmului7. Stilis@toc? cGiasmul presupu'e pu'erea &' rela%ie a dou a'titeze. Ideolo=ic? el Presupu'e situarea &' 'edetermi'are. Iat cum su' o (raz di' OoG' >artG: 5De pild . /@ am apucat de cartea asta i? cu toate c s@ar putea s (iu dep rtior 6i'e de &'ceputul po<estirii? m car 'e &'drept m c tre el? iar eu u'ul m@am &'< %at s m mul%umesc cu att7B-. :' terme'i =e'erici? am putea spu'e: apropii'du@m m &'dep rtez i &'dep rt'du@m m apropii? &' terme'ii cGiasmului? am putea spu'e i Cu<i'te &mpotri<a mai'ii de scris. Rela%ia di'tre autor i mai'a de scris e 6i<ale't : pe de o parte el e,prim dori'%a de a se &'dep rta de 6 taia meca'ic a mai'ii? pe de alt parte el (ace di' ea o6iectul ese'%ial al e,iste'%ei sale. 5&i pri<esc ca Gip'otizat miile de articula%ii i arcuoareA7. :' al doilea r'd? &'sui raportul di'tre i'di<idualitate i =e'era%ie este pus su6 sem'ul du6lei posi6ilit %i. 5U' <olum de <ersuri al u'ui poet di' =e'era%ia mea &i ati'=e scopul c'd &i determi' cititorul s recite cu <oce tare7#F. C rt rescu e,ti'de teoria pri<i'd raportul citire M ascultare asupra poe%ilor =e'era%iei sale^ pe de alt parte? &l <edem ca pe purt torul u'ui mesaD

particular i'di<idual e,trem de pre='a't. 5Timp de ci'cisprezece a'i am citit &' ce'acluri7#". 3i'alul st su6 sem'ul imperati<ului i al u'i(ic rii: 5$a tre6ui s a6a'do' m mai'a de scris7. Iar sem'ul a6a'do'ului este tocmai? parado,al? eseul 6 tut meticulos la 5EriLa7 lui /ircea C rt rescu. dpar :' Realismul poeziei ti'ere? C rt rescu scrie c 5i cele6rul 5i'e(a6il5 i cGiar poezia? trimit c tre ideea u'ui (el de percepere crepuscular 7 5. Se'sul terme'ului 5crepuscul5 'u acoper moartea moder'ismului? el se e,ti'de asupra terme'ului 5i'e(a6il5 i asupra poeziei. 9i &' acest eseu autorul d e,presie u'ui parado, (u'dame'tal. Poeticia' al 'edetermi' rii? C rt rescu aDu'=e s promo<eze precizia < zului p' spre teatralitate: 5ocGiul poetic tre6uie s (ie &' stare s <ad ct mai precis <iziu'ea5#.. Compleme'taritatea co'trariilor mer=e? &' Realismul poeziei ti'ere? p' la cap t. C rt rescu se rece'treaz pe 6io=ra(icul pur i pe percep%ia su6iecti< duse p' la ultimele co'seci'%e. 5/ plim6 cu mi'ile &' 6uzu'are pri' i'tersec%ia de la Doam'a +Gica. Su't primele zile de prim <ar ? i aerul este &'c rece ca apa de la (ri=ider5#5. Co'cluzia <i'e i ea? ca u' amestec de seriozitate i iro'ie. 5Ca s aDu'= &'s la 5realismul7 6io=ra(ic? &' ese'%a lui post@moder'ist? al poe%ilor ti'eri de azi? poezia rom'easc a tra<ersat multe 5rValisme7#). Terme'ul postmoder'ist are di' 'ou? ca &' Cu<i'te &mpotri<a mai'ii de scris? se'sul u'ei u'i(ic ri: eul 6io=ra(ic M te,t M cititor. /ircea C rt rescu pare a re(uza co'<e'%ia literar 'u co'trazic'd@o precum a<a'=arditii? ci /ircea C rt rescu &'cerc'd s o eludeze. $om <edea? come't'd poezia lui C rt rescu? c el 'u 'umai c 'u <a eluda co'<e'%ia? ci? precum lui Sarda'apal? <a &'cerca s @i de<oreze toate osioarele. Di' 'ou 6i<ale'ta i simulta'eitatea su't cele care de(i'esc discursul lui C rt rescu. Ce'tr'du@se acce'tuat asupra 6io=ra(icului? poetul am6i%io'eaz s spu' 5totul7. 50 spu'e totul? co'(esiu'e? m rturie i crea%ie simulta'. Ne a(l m &' miDlocul u'ei co'tradic%ii postmoder'e: a spu'e totul cu miDloacele co'(esiu'ii? m rturiei i crea%iei^ a ati'=e o (orm de =e'eralitate pri' mi'u%ioasa co'(esiu'e? pri' aute'ticitatea m rturiei i pri' e(ectul particular? u'ic de a crea7#8. 4i<iu Petrescu 'ota c postmoder'ismul st su6 sem'ul (ra=@me'tarismului.#E i'teresa't cum u' postmoder'ist pri' e,cele'% ca /ircea C rt rescu are o6sesia totului? &' (o'd? su'tem di' 'ou su6 zodia compleme'tarit %ii: autorul &i asum e,iste'%a@i u'ic ? particular ? dar <rea? am6i%io'eaz s spu' totul. Realismul poeziei ti'ere e,prim i <irila &'credere &' literatura ti'erilor. Re= sim ce<a di' to'ul i di' si=ura'%a =e'era%iei 5Criterio'7: 5Ti'erii poe%i de azi? cole=ii &mpreu' cu care am <isat i? &' parte? am realizat 5o 'ou poezie5 ati'= &' preze't? maturitatea 6iolo=ic i artistic ? di' Durul <rstei de treizeci de a'i7 Te,tul Realismul poeziei ti'ere a (ost pu6licat &' 5Rom'ia literar 7 &' "2-8. E,plica%iile pe'tru o att de clar atitudi'e &' <remurile ceau@ismului trziu su't multiple. E,ist di' 'ou dori'%a de a str'=e r'durile? de a a(irma r spicat primatul <alorii precum i trium(ul 'oii =e'era%ii de creatori. E<ide't? poet (ii'd? C rt rescu (a6ula: di' =e'era%ia B-F r m sese mai ales m'dria? pe'tru c <olumele lor erau (ie oprite la Co'siliul Culturii? (ie purecate de <reu' editor zelos. E pro(u'd ade< rat? &'s ? c di' perspecti< etic C rt rescu putea (i m'dru c 5stea=urile7 =e'era%iei sale (l(ie. Nu se cu'oate poet importa't al direc%iei optzeci care s (i pactizat cu re=imul lui Ceauescu. /ai mult? ura (a% de totalitarism a ( cut di' aceti scriitori cea mai solidar =e'era%ie di' literatura rom' . C dup B-2 solidaritatea 5s@a spart7? era &' (irea lucrurilor. Realismul poeziei ti'ere pledeaz pe'tru 5o poezie mai si'cer ? mai uma' ? mai pu%i' co'<e'%io'al ra(i'at ? mai lar= &' cmpuri e,iste'%iale i stilisticeA? i 'u &' cele di' urm mai pl cut la lectur 7*F. 5Pl cerea7 lecturii era de mult u' am 'u't care ieise di' ate'%ia poe%ilor. /ircea C rt rescu re<i'e asupra u'ei &'cerc ri de u'i(icare pe care o ( cuse i &' Cu<i'te &mpotri<a mai'ii de scris: autor M te,t M cititor. De aceast dat ? acce'tul cade asupra cititorului

c ruia i se o(er pl cerea lecturii. Era? e<ide't? o te'tati< cutez toare &' co'te,tul literaturii dam'a%ilor pe care &i la'sase 4iteratura rom' &' dece'iul B8F: /azilescu? Ro6escu? Turcea. PE<ide't c aceast separa%ie %i'e strict de o tipolo=ie i 'u de ese'%a <aloric D o'tolo=ic a autorilor i a operelor discutateE. Ca u' aute'tic postmodem? C rt rescu 'u <a mai miza pe 5te'sio'area7 cititorului p' la cotele 'e6 'uite ale triste%ii i mor%ii tr ite paro,istic. El &i <a o(eri cititorului pl cerea lecturii 'u ca u' (el de 5tortur 7? ci pe'tru c &'sui te,tul <a &'cerca s ias de su6 arcul de(i'i%iilor 'e=ati<iste. :' "222? /ircea C rt rescu pu6lic Postmoder'ismul rom'esc*"? o lucrare &' care autorul a'alizeaz ? pe spa%ii mari? eleme'tele de(i'itorii a ceea ce co'sider el c s@ar putea circumscrie terme'ului de postmoder'ism &' literatura 'oastr . 0m ( cut i <om (ace dese re(eriri la aceast importa't co'tri6u%ie teoretic . I' acest su6capitol <om &'cerca s rele< m doar aspectele teoretice care au le= tur cu poetica lui C rt rescu. /ai &'ti? e de o6ser<at (aptul c ? &'tr@o lucrare &' care ar (i tre6uit s (ie prota=o'ist? C rt rescu e aproape a6se't. Totui? aceast a6se'% e mereu supli'it de op%iu'ea clar a autorului pe'tru postmoder'ism? &' spatele ei se pot cGiar citi sem'e de(i'itorii pe'tru poetica lui C rt rescu. Cred c te'tati<a scriitorului de a se 5o6iecti<a7 &' acest scop cu (i'alitate academic e imposi6il . Postmoder'ismul e crezul artistic al lui C rt rescu i? atu'ci c'd &l discut ? scriitorul 'u are cum s 'u (ie su6iecti<? &' se's lar=? Postmoder'ismul rom'esc este o ade< rat ars poetica a autorului. Totui? &' acest su6capitol 'e <om m r=i'i s o6ser< m li'iile clare de co'ti'uitate ale poeticii lui /ircea C rt rescu. :' prim@ pla' ar tre6ui situat rea(irmarea realismului poetic? ca marc de(i'itorie pe'tru aria 5lu'edist 7 a 5=e'era%iei B-F7? arip di' care i autorul (ace parte: 50ripa 5lu'edist 5 a =e'era%iei este? (a% de cea 5te,tualist 5? orie'tat pro=ramatic 'u c tre te,t? ci c tre realitate. Ne'um rate declara%ii ale repreze'ta'%ilor pri'cipali atest e(ortul de a iei di' s(era a6strac%iu'ii i o6iecti<it %ii moder'iste? pe'tru o atitudi'e mai pra=matic ? mai direct (a% de u' real la scar uma' . Poezia 'ou este descripti< ? are 5priz la real5? e'umera la 'es(rit o6iecte i supra(e%e &' des( ur ri poematice orale? tore'%iale. Poemele su't lu'=i? dezordo'ate? copleite de ima=i'i. Realitatea apare &' ele torsio'at de o su6iecti<itate 'elimitat ? marcat de coloc<ial? derizoriu? sordid. Caracterul 5a'=aDat5 al 'oii poezii e su=erat de o alt si=l ? adesea utilizat : 5co6orrea poeziei &' strad 7. Recu'oatem &' toate acestea o i'(lue'% recu'oscut de to%i mem6rii 'ucleului pri'cipal 6ucuretea'? cea a poeziei america'e de dup r z6oi? i &' .) /ircea C rt rescu primul r'd cea a colii de la S' 3ra'cisco? cu'oscut su6 'umele de 5>eat +e'eratio'7*#. Postmoder'ismul rom'esc e o pri<ire retrospecti< 'u 'umai pe'tru mome'tele de emer=e'% ale (e'ome'ului optzecist ci e? iat ? &' citatul ales? i o rea(irmare a poeticii lui C rt rescu. I'(lue'tele citate@s't e,emplare 'u 'umai pe'tru 5'ucleul pri'cipal 6ucuretea'7? ci mai ales pe'tru C rt rescu &'sui. Poetul &i citeaz pe autorii =eera%iei 6eat recu'osc'du@i ca 5maetri7? ca surs a poeticii 5'ucleului7 =e'era%iei sale. 0lle' +i's6er=? 4aYre'ce 3erli'=Getti? +re=orS Corso? +arS S'Sder? PGilip NGale'? /icGael /cClure? poezia i perspecti<a lor asupra realit %ii su't? &'tr@ade< r? e,emplare pe'tru crea%iile lui /ircea C rt rescu sau Traia' T. Coo<ei? dar mai pu%i' pe'tru 3lori' laru i aproape deloc pe'tru :o'@Strata'. 0m citat aceste 'ume pe'tru c ele su't? &' <iziu'ea lui C rt rescu? cele ce alc tuiesc 5'ucleul pri'cipal7 6ucuretea'. Co'(irmarea o a<em &' capitolul Poezia optzecist ? u'de autorul (ace i u' clasame't 5tra'spare't7 al poe%ilor di' Ce'aclul de 4u'i: 5Structura ierarGic a =rupului a (luctuat de cte<a ori o dat cu <e'irea mai trzDe a u'or poe%i de <aloare? dar? &' li'ii mari? ea este re(lectat de cele dou <olume pu6licate? &' re=ie proprie? la editura 54itera5. Numele cele mai citate su't cele ale celor patru poe%i di' 0er cu diama'te P"2-"E: /ircea C rt rescu? Traia' T. Coo<ei? 3lori' laru i Io' Strata'. 0<em aici co'(irmarea (aptului c ? &' ce pri<ete sursele

culturale pe care C rt rescu le e<oc &' le= tur cu 5'ucleul 6ucuretea'5 al =e'era%iei? multe? dac 'u toate pot (i puse &' rela%ie cu poetul &'sui. 0st(el? relu'd (irul re(eri'%elor =rupate &' capitolul Poezia optzecist ? putem o6ser<a c poe%ilor 6eat? di'tre care cel mai i'(lue't e recu'oscut a (i 4aYre'ce 3erli'=Getti? li se adau= re(eri'%ele culturale rom'eti. Repet? re%i' &' acest su6capitol doar 5zo'a5 cultural de la care se re<e'dic ? dup toate i'diciile? /ircea C rt rescu. :' ce &i pri<ete pe autorii rom'i? C rt rescu dez<olt o =e'ealo=ie care? &' mare parte? e de re= sit i &' Poezia sa. 50st(el? &' pri<i'%a poeziei i'ter6elice Pce'trul de =reutate 'eco'testat al poeziei rom'e moder'eE 'u mai su't selecta%i ca modele Poe%i pur moder'iti? ca Io' >ar6u sau 4ucia' >la=a Pacesta di' urm mai cu seam detestat de ti'erii poe%i? de<e'i'd u' ade< rat a'timodel pe'tru eOQ ci 0r=Gezi i >aco<ia? a c ror aparte'e'% la moder'ism e discuta6il ? cel pu%i' pe'tru o parte a operei lor PAE. 0lte modele declarate su't poe%ii de la re<ista 50l6atros7? mai ales Co'sta't To'e=aru i +eo Dumitrescu? care pot (i co'sidera%i? dac mi se iart acumularea de pre(i,e? u' (el de Pre@postmoder'i? ale c ror poeme cupri'd &' 'uce tr s turi importa'te ale Optzecismului: iro'ia? sarcasmul? prozaismul? =ustul pe'tru derizoriu i misti(icare. Di'tre poe%ii co'tempora'i? i'(lue'%a cea mai puter'ic pare cea a lui /ircea I<'escu i a lui 4eo'id Dimo<? de mult popularitate 6ucur'du@se? de aseme'ea? Emil >rumaru i 9er6a' 3oart ? pe c'd NicGita St 'escu &'cepe pe'tru prima dat s (ie co'testat ca poet7*.? &' (apt? mare parte di' aceast =e'ealo=ie cultural poate (i relati< les'e <eri(icat reciti'd 4e<a'tul? poem ' scut pe o %es tur ce ami'tete de 0r=Gezi i de 4eo'id Dimo<. De alt(el? despre 5rela%ia cultural 7 a lui C rt rescu cu cel di' urm ? Io' >o=da' 4e(ter o6ser<a &' come'tariul ( cut 4e<a'tului c 5omisiu'ea7 lui Dimo< di'tre 5cori(eii7 poeziei rom'e e 5psiGa'aliza6il ? co'(orm i m rturisirii sc pate &' ultimul C't? u'de 4e<a'tul e elo=iat ca o lume7* pe care Dimo< '@a mai a<ut c'd s@o zu=r <easc : 5O? 4e<a't? ostroa<e@' marea limpezit ca paGarul? ] Sert ra u'de miroas cim6rul i e'i6aGarul]Ce Dimo< &'tr@o poem '@apuc a mai descriA7. Pe de alt parte? ar (i de o6ser<at (aptul c ? &' ce@i pri<ete pe poe%ii rom'i? c rora &' capitolul Poezia optzecist C rt rescu li@" <a mai ad u=a pe /ircea Di'escu? acetia (ac parte di' 5zo'e7 di(erite ale poeziei 'oastre? (ii'd? &' apare'% ? imposi6il de adu'at su6 aceeai 5um6rel 7. Totui? /ircea C rt rescu co'sider c di' si'teza surselor ami'tite se realizeaz 5modelul a6stract al poeziei optzeciste care? (irete? 'u poate (i &'tl'it &' stare pur dect la c%i<a autori i doar &' cte<a te,te? dar care este preze't ca paradi=m i se realizeaz par%ial &' mai toate te,tele di' prima Dum tate a a'ilor -F7*). Urmeaz o de(i'i%ie a ceea ce C rt rescu 'umete 5poemul@sta'dard7 optzecist. Re%i' aceast descriere pe'tru c ea mi se pare cea mai proprie pe'tru de(i'irea poemului lui C rt rescu &'sui. 50st(el? poemul@sta'dard optzecist ti'de s (ie lu'=? 'arati<? alu'=i'a't? cu o oralitate 6i'e marcat pri' e(ecte retorice speciale? a=resi< Ptr s turi speci(ice =e'era%iei >eaiE? dar i iro'ic i autoiro'ie? ima=i'ati< p' la o'irism? ludic? do<edi'd o de,teritate prozodic i le,ical ieit di' comu' Ptradi%ia rom'easc moder'ist E? &' (i'e impre='at de aluzii culturale sa<a'te i'serate pri' procedee metate,tuale i de autore(ere'%ialtate7*8. Spre aceast 5si'tez 7 postmoder' e<olueaz poezia lui /ircea C rt rescu. E,trapolarea acestei de(i'i%ii la 5scara7 &'tre=ii direc%ii optzeci e &'s imposi6il de realizat. :'s i 5=e'ealo=ia7 cultural e<ocat de C rt rescu i care ar tre6ui s de(i'easc cel pu%i' 5'ucleul pri'cipal 6ucuretea'7 e discuta6il . $oi ale=e u' si'=ur e,emplu? cel al lui Io' Strata'? pe'tru a ar ta c de(i'irea

dpar 5poemului@sta'dard7 optzecist e? mai de=ra6 ? o de(i'ire a poemului /ircea C rt rescu c rt rescia' &'sui? o de(i'i%ie e,cele't pe'tru poezia autorului a'alizat &' aceste pa=i'i? i 'u pe'tru &'trea=a direc%ie optzeci. $om por'i a'aliza de la a(irma%ia lui C rt rescu co'(orm c reia 5&' pri<i'%a poeziei i'ter6elice PAE 'u mai su't selecta%i ca modele poe%i pur moder'iti ca Io' >ar6u sau 4ucia' >la=aA7. :' cazul lui Io' Strata'? a(irma%ia e i'e,acta? cum i'e,act e &' cazul poetului i e,cluderea di' s(era de i'(lue'% a lui NicGita St 'escu. De alt(el? C rt rescu <a i'tra &' co'tradic%ie cu si'e? cu propria@i teorie? atu'ci c'd trece la a'aliza propriu@zis a poeziei lui Strata':5AStrata' este? structural? u' poet moder'ist? care torsio'eaz lim6aDul la toate 'i<elurile sale ca s e,prime u' i'e,prima6il pro(u'd? de 'atur meta(izic i reli=ioas . NicGita St 'escu 'u lipsete? ca i &' cazul lui Coo<ei? di'tre sursele sale: 5Di'tr@o c ldur pli' ]de ocGi care se < d]doar pe ei? +eruit e =erul]eul &i duce meul5? al turi de Io' >ar6u? ale c rei so'orit %i su't uor de recu'oscut &' alte poeme7*-. 3oarte 6u' cu'osc tor al poeziei? C rt rescu i'tr aici &'tr@o co'tradic%ie me'it s co'(irme ideea c &' 5poemul sta'dard optzecist7 el a proiectat propria poezie? postmoder' pri' e,cele'% . Iei'd &'s de su6 5co'ti'e'tul7 poeziei lui C rt rescu? de(i'i%ia 5poemului@sta'dard7 'u de<i'e doar par%ial i'e,act ? ci i'e,act de@a dreptul. Pe'tru poetica lui C rt rescu e de(i'itoriu acest 5mi,tum compositum7? aceast amal=amare de e,perie'% poetic america' i poezie rom'easc ? (iltrat pri'tr@o perso'alitate ce se re= sete (iresc pe si'e &' i'teriorul postmoder'ismului. Ideea c 'e a(l m &' (a%a u'ei ars poetica se co'(irm tot mai mult atu'ci c'd <or6im de Postmoder'ismul rom'esc? lucrare de(i'itorie pe'tru co'cep%ia asupra literaturii i asupra propriei literaturi. $olumul Poeme de amor apare &' "2-*? la doi a'i de la de6utul editorial al lui C rt rescu. Nucleul tare al acestei c r%i &l co'stituie sec<e'%a i'titulat /o'tri ai ele=iei? situat ? deloc &'tmpl tor? &' cGiar ce'trul <olumului. Partea citat e precedat de se=me'tul i'titulat Poeme de amor i succedat de So'ete. Partea i'au=ural a c r%ii mi s@a p rut doar o 5pre= tire de artilerie7? o pre= tire a celor trei mari poeme care su't ese'%iale pe'tru &'trea=a poezie a lui C rt rescu: 3emeie? (emeie? (emeieA? O sear la oper i /a'=a(aua? &'cerc'd o descriere a surselor poetice di' Poeme de amor? /ircea /iG ie scria c 5A4umea colorat a lui C rt rescu Ppoate prea colorat E poate deco'certa. E spa%iul de muca<a al discotecilor? a 5ceai7@urilor da'sa'te i a muzicii lui >o6 DSla' Pplus poezia a(ere't E? a str zilor i cartierului de 6locuri? a ma=iei /ircea C rt rescu 5'e=re7 a suprarealismului? a liricii lui Ste<e's? /a, Er'est? Eliot dar 5ai presus de orice? 5am murit pe'tru ti'e i am i'trat &' 6urta ta i mai pu%i' a poemelor emi'escie'e? ale lui /acedo'sLi? >aco<ia? 0r=Ge_ B.C^ di'%ii &mi]sclipeau pri' 'oaptea culoarelor rou i am retezat o]To'e=aru? /ircea I< 'escu. Surpri'z tor! Nu? doar uimitor5*2 B 5_U" departe criticul apropie e,perie'%a di' Poeme de amor de opera luD 5Cara=iale Ptat lE7. 5Ceea ce 'u &'seam' c Poeme de amor e carte s rac &' co'seci'%e? &' ce 'e pri<ete? ea 'e@a descGis o po(t i'sa%ia6il de a@" reciti pe Cara=iale Ptat lE. De la 'e'ea la'cu &'coace 'u am a<ut <reu' autor care s 'e dea impresia c miticismul Pi meta(izica lui =re=ar E poate (i o stare de spirit att de comple, 7.. Comple,itatea 5miticismului7 descris de /ircea /iG ie poate (i descoperit &'tr@u' poem ca 3emeie? (emeie? (emeieA? u'de]eroul &'dr =ostit parcur=e toate (azele iu6irii? de la ridicol la su6lim cu aceeai (re'ezie. Iu6irea a6solut ? iu6irea dam'at e su6mi'at co'ti'uu cu armele iro'iei i autoiro'iei. Ca 5respira%ie7 poetic ? 3emeie? (emeie? (emeieA Nu se apropie de 'iciu'a di'tre sursele e<ocate de /iG ie. El poate (i pus? ca (orm ? &' rela%ie cu poemele =e'era%iei 6eat? i'(lue'% marcat pe'tru to%i poe%ii Ce'aclului de 4u'i? deci i pe'tru C rt rescu. E o i'(lue'% de sor=i'te 5(erli'=Get@tia' 7? cum spu'e poetul &' Postmoder'ismul rom'esc: 5&' cazul altor poe%i ai 'ucleului ce'tral Ppri'tre care se 'um r i C rt rescu? '.'.E? 3lori' laru? Traia' T. Coo<ei? Io' Strata'? s@ar putea <or6i de o 'ua'% mai cur'd (erli'=Gettia' A7." 3emeie? (emeie? (emeieA E u' poem structurat &' patru p r%i. Despre prima sec<e'% ? Nicolae

/a'olescu scria c e 5o declara%ie e'orm de amor? u' portret de i'tero=a%ii 'es(rite? ta'dru? s(ietor? comic? sarcastic7.5. Se co'struiesc? &' (o'd? dou 5portrete5? u'ul al iu6itei i altul al &'dr =ostitului. Primul se co'(i=ureaz di' date co'crete dar cap t <ia% doar pri' pasiu'ea &'dr =ostitului care &l rememoreaz . De aceea el e co'tradictoriu? precum st rile creatorului s u? amestec de su(eri'% i iro'ie? de disperare meditera'ea' B sarcasm ' scut di' sup rare i i'<idie. Dar el e mai ales e,presie a admira%iei? a u'ei admira%ii 'em r=i'ite: 5ci'e pu'e um6re aa ascu%ite pe z pad de@a lu'=ul casei sc'teii]i prome'adei de la osea! ]ci'e are o6raDii =r su%i i lucioi cu =ropi%e i totui teri6ili ca]o6raDii para'oiei@mor%ii i descompu'erii! ]ci'e sclipete? ci'e e or6itoare? ci'e mica o 6oti' dup alta iar]p rul s u (lutur tor &i scGim6 culoarea dup dup (iecare di'@]@tre cele o sut de miliarde de a'otimpuri!7 0 doua sec<e'%a a poemului se r s(r'=e asupra eului? asupra &'dr =ostitului ale c rui st ri se amal=ameaz co'ti'uu. Ca i &' prima parte dista'%ele temporale 9D spa%iale se estompeaz ? autorul s(id'd dista'%ele i cro'olo=iile. Nuraal Dar apFD s@au descGis 'ite ui de sticl i deasupra]lor scria cu 'aP p4<is i am ieit su6 u' cer al6astru]sc'teietor? pli' de diriDa6ile? 5 i Dos se &'ti'dea u' ora]cu metrouri i mo'oraiuri i <itri'e cu! 4 trume'te muzi@]@cale <opsite dulce &' acaDu? ora'D? i erau i al muri ari]to6e <erzi? sa,o(oa'e? tra'zistori? carcase de picL@upA7 Pe'tru 0l. Cisteleca'? 5amorul7 st la C rt rescu su6 sem'ul o,imoro'ului. 50morul7 e? spu'e criticul? 5o Gidr pe care /ircea C rt rescu o e,orcizeaz ( r a o putea r pu'e? pe care o ur te ador'd@o i o Delete implor'@d@ o7.*. Partea a treia a poemului 3emeie? (emeie? (emeieA E co'struit pe =ama? _.^ s r m'em &' s(era o,imoro'ului? patetismului autoiro'izat. Su't st ri co'tradictorii pe care poetul le pu'e co'comite't &' lumi' : 5m mai %ii mi'te! Ci'e a (ost mircea! ]&'tre ce a'i a (ost priete'ul t u! ]mai %ii ce<a mi'te!7. 3i'alul sec<e'%ei tra's(er pletora de st ri co'tradictorii pe teritoriul 'ostal=iei? u'ul di'tre se'time'tele ese'%iale &' opera lui C rt rescu:5A0cum tu pe'tru mi'e %ii de (iziolo=ic]acum tu eti doar o torsiu'e de de=ete? o rupere de te'doa'e]acum tu eti doar u' lac de s'=e u'de@a (ost ci'e<a c s pit]pe z pada dum'ezeiasc di' 6ucureti? ]acum tu eti doar o (ost cole= de (acultate]o (ost cole= de (acultate? di' (acultate? di' ti'ere%eA7 3i'alul poemului e co'ceput ca parte separat dei are doar dou <ersuri: 5acum? tu eti o supersti%ie? o Giperrea@lita(c cu zeci de miliarde]de (e%e.7 Sem'i(ica%ia s(ritului poemului e P. Ural . Preze'%a (emeii? a iu6itei e o6sesi< . Ea pare a (i i'<adat de(i'iti< Bma=i'a%ia poetului. Pe de alt parte ea e 5o realitate7 doar pe'tru c a ost creat ast(el de poet? de artistul capa6il s re(ac zecile de miliarde de (e%e ale realului. 0l doilea poem care co'stituie miezul <olumului Poeme de amor este e(ra Ba oper . E cel mai marcat poem postmoder' al lui C rt rescu iuG 4e<a'tul. 0pare't doar? tema di' prim@pla' 'u mai e aici aQ ci poezia de dra=oste. Simulta'e <or (i &' acest poem scrierea i cu 4rea IugestBa X primim &'c de la lectura 0r=ume'tului: 5Este i 5 D_* sPecuBatia co'(orm c reia o maimu% dresat s 6at la mai' trilio dispozi%ie i'(i'itatea timpului <a reui? la cap tul a multe re(er + *'B Sa rePrXduc u' so'et de SGaLespeare. Poemul de (a% se e(or'?.? c'iai Ba mome'tul &' care maimu%a 'oastr ? co'ce'tr'du@i Xpera B eB reuIteQ de 6i'e de r u? s &'D=Ge6e acest so'et.7 O sear la? ese &'tr@o di'amic i'terte,tual . Nu 'umai citarea &'c de la :'ceputul primei p r%i a lui Nicolae 4a6i sem'aleaz acest lucru? ci &'trea=a re%ea de re(eri'%e culturale spre care (ace trimitere autorul i care re(ace u' (el de istorie ca'o'ic a poeziei rom'eti. Cu toate acestea? dei e calea cea mai simpl ? 'u 'e putem rezuma? &' i'terpretarea poemului? doar la str lucita capacitate de a pastia i a parodia a lui C rt rescu. /ai mult? cred c a &'cepe i'terpretarea di'spre miezul poemului. Duetul? e u' drum &'(u'dat? o capca' dac a'aliz m doar spumosul scGim6 de replici &'tre 3emeie i /aimu%oi? &' (o'd? miza

di' O sear la oper e de a ilustra caracterul polimor( al iu6irii? (ie c e <or6a de dra=ostea <iril care prelu'=ete tema di' celelalte 5poeme de amor7? de dra=ostea (ilial ? de eecul iu6irii cas'ice sau de iu6irea li<resc . Poemul e co'struit di' ase sec<e'%e i se or=a'izeaz ? cred? &' Durul a dou re(re'e? u'ul preze't &' p r%ile a doua i a patra a poemului? al doilea &' i'teriorul p r%ii a treia. 0 doua sec<e'% a poemului marcGeaz re<e'irea &' timpul copil riei. E u' (ra=me't de dra=oste (ilial care se &'cGeie? &'s ? cu ima=i'ea eului aDu's la maturitate i cu mai@ mult@dect@plictiseala ' scut di' <ia%a de (amilie: 5i &'cetul cu &'cetul s@au dus i martie? i aprilie? i mai]iar &' septem6rie 'e@am mutat la 6loc i pe mama au dus@o la mater'itate]tre6uia s dorm dup @masa? crlio'%ii meiA ]aG? doam'eC Doam'eC ]acum <a tre6ui s am eu &'sumi copii]doam'e? acest trolei6uz care m duce zi de zi la ser<iciu]u'de mu'cesc ca s @mi pot &'ti'de ira spi' rii mele]&' patul (emeii pe care o ur sc.7 Partea a treia de6uteaz a6rupt? cu eul@poet co'<ie%ui'd &' acelai apartame't cu /aimu%oiul? 5care este? (irete? u' alter@e=o7.. a(lat de mult <reme &' (ocul crea%iei? =ata s iz<odeasc 5o od cum '@a < zut La'sasul7. Oda? care? 6i'e&'%eles c '@are 'imic a (ace cu respecti<a specie a poeziei? &'cepe ast(el: 5&' (i'e? tipul i tipa]su't &' pia%a <ictoriei? l'= muzeul a'tipa]i tocmai c'd totul mer=e %ais? mer=e 6rici]<i'e e,iste'%a i le spu'e: Gai? da%i@i cu sasuB de@aiciC7 Re=istrul poetic e? dac pri<im partea a doua &' compara%ie cu a treia? complet scGim6at. PReE i'tr m &'tr@u' spa%iu ludic? al i'<e'%iei a6solute. I' acest spa%iu &i (ace apari%ia al treilea perso'aD al poemului? 3emeia: 5c'd? 6rusc? &' zidul de plum6 di' spatele lui se des( cu o (ereastr ]i pri' ea? cu u' teri6il de se,S =las]se i<i o dom'ioar de ple,i=las. ]era ( r &'doial cea mai (rumoas (emeie di' lume]co<rit de le'Duri? poleieli? crotali? c i (erate? p p dii? par(umuri? creme i spume]maimu%oiul (u mai rapid dect mi'e: s ri i &i s rut m'ui%a aproape de cot: ]M madam? dom'ioar ? dum'ea<oastr i tu? <oulez@<ous! ]$OU4EU@$OUS!7 I'i%iati<a lasci< a 5#? N /ircea C rt rescu maimu%oiului se &'cGeie cu o &'tre6are pe m sur . E o pro<ocare erotic ce se <a tra's(era apoi &'tr@u' Duet care re(ace cro'olo=ic istoria ca'o'ic a poeziei de dra=oste rom'eti. Dup ludica pro<ocare erotic a maimu%oiului? (asci'at de (rumuse%ea (emeii de ple,i=las? urmez sce'a 5duetului7? mome't al 5operei7 despre iu6ire pe care o pu'e la cale@ poetul. E cea mai spectaculoas parte a poemului? parte care readuce &' auzul pu6licului re(re'ele u'ei muzici cu'oscute. 5Opera7 e 'u doar scriere despre iu6ire ci i postmoder' rescriere a istoriei poeziei despre iu6ire. 0ezat &' 'ucleul poemului? Duetul 'u e miezul sema'tic al acestui poem? el propu'e doar o ipostaz ? &'c u'a? a 5operei despre iu6ire7 pe care o scrie C rt rescu. Poemul mizeaz pe e(ectele simulta'e pe care le pot a<ea ipostazele iu6irii. O sear la oper e u' poem polimor(? &' care 5(e%ele7 dra=ostei i'tr succesi< &' sce' ? &'cerc'd s de iluzia Totului. De aceea? a reduce poezia lui C rt rescu doar la dime'siu'ea parodicului.5 e i'adec<at i e,cesi< de simpli(icator. Ide'titatea /aimu%oiului? u'ul di'tre prota=o'itii Duetului? e l murit &'tr@o 'ot : 5&' co'cep%ia autorului? acest perso'aD reprezi't spiritul de ima=i'a%ie al artistului t' r^ &'ai'te de a@i = si o <oce ori=i'al ? el reia stilurile 5clasice5 ale poeziei care &i precede i pe care el? primul? le iu6ete i le admir cel mai mult7.). Reciti'd aceast 'ot ? o6ser< m c poetul de(i'ete Duetul ca pe u' a'sam6lu de (ra=me'te lirice pre@e,iste'te? o rescriere a 5stilurilor 5clasice5. Nota e &'s i u' a<ertisme't adresat ideii de lectur u'ilateral a poemului. O sear la oper 'u e doar rescriere a se'time'tului iu6irii? ci i scriere a lui. Cel lalt prota=o'ist al Duetului este 3emeia. 3ra=me'tele de 5c'tec5? 5re(re'e5 pastiate ale poeziei de dra=oste rom'eti? se completeaz . 5>aco<ia'ismul5 i'ter<e'%iei 3emeii e urmat de 56ar6ia'ismul5 cu<i'telor /aimu%oiului? 5iu6itule? mi@e =roaz @' ast sear ]i cGiar la ti'e@' 6ra%e mi@este (ri=]<isez c (u= i c 'u pot s stri=]&' sala <ast cu (i=uri de cear ]stai l'= mi'e? taci &' ast sear ]<isez c eti de cear i te stri'=]i tu te moi i eu 'u pot s pl'=]&' diorama cu

(i=uri de cear 5 i 5lu'=ete@te? cu cardi'ali? pe soare]la timpul o(ilirii? presupus? apri'se < i &' 6ucle s @%i presare]lumi'a ars ? sti'= ? de apus](ii (ocul de pe lup ? stea e,act ]lu'ule 6 l cite &' ocGea']triu'=Gi ade<erit? 6uz compact ]=est recuzat? oprit? 'azare'ea'.5 3i'alul p r%ii a treia a poemului marcGeaz dispari%ia 3emeii? &'trucGipare de (um? rod al ima=i'a%iei eului@poet i al alter@e=o@ului s u. Structura ciclic a sec<e'%ei e su=erat la cte<a 'i<ele. 0r (i mai &'ti? cum spu'eam? dispari%ia 3emeii: 5i (emeia de le'Duri? poleieli? Crotali? c i (erate? p p dii? par(umuri? creme i spume]se rosto=oli cu capul &'ai'te &' lume]se l %i ca u' 'or purpuriu peste 6ucuretiul &'%esat de miliarde de limuzi'e]iar &'tre mi'e i maimu%oi (ume=a u' se'time't &' rui'e.5 0r (i apoi re(re'ul poetic care or=a'izeaz i el discursul: 5@ prim < rateco? ate'o? perdito i (os mu? ]<oulez@<ous! ]$OU4EU$OU4!7? marc'd p r sirea spa%iului iu6irii li<reti i re<e'irea &' cel al aspira%iilor erotice. Succesiu'ea 'ua'%elor care ampli(ic se'time'tul iu6irii? ese'%ial &' O sear la oper ? se prelu'=ete &' partea a patra a poemului cu o re<e'ire la dra=ostea (ilial ? su6li'ii'd structura simetric a poemului. De aceast dat ? dra=ostea (ilial de<i'e patetic ? disperata. Bmam ? te@am udat toat cu lacrim/e mele]mam ? %i@am ' cl it corsaDul rocGiilor tale cu sali<a mea]mam ? %ii mi'te c'd m@ai uitat &' autoser<ire]l s'd co'ser<ele i 6orca'ele i pu'=ile tale s m mute de i'im !5 Dar ca i &' 3emeie? (emeie? (emeieA? patetismul e mi'at de iro'ie i auto@iro'ie? iar eul comut spre (i'al ate'%ia di'spre si'e spre eecul rela%iei &'tre mam i tat ? eec al <ie%ii (amiliale pe care? peste timp? &l tr iete el &'sui. E u' prileD de re<e'ire la re(re'ul citat la s(ritul p r%ii a doua: 5aG? doam'e? i acest trolei6uz care m duce zi de zi la ser<iciu]u'de mu'cesc ca s @mi pot &'ti'de ira spi' rii mele]&' patul (emeii pe care o ur sc. 5 Poem structurat &' u'de co'ce'trice? O sear la oper re<i'e? &' partea a ci'cea? la ima=i'ea &'dr =ostitului (e6ril di' partea &'ti? relu'd <ersul i'%ial di'tr@o poezie de 4a6i i e<oc'd apoi ima=i'ea i preze'%a iu6itei cu acelai amestec de su(eri'% i iro'ie de(i'itoriu pe'tru &'trea=a atitudi'e di' Poeme de amor. 5dac@au aDu's cGiar i pizzeriile s se i'tereseze de ti'eC ]dac (u'c%io'ezi mai 6i'e dect u' motor de =ordi'iC ]dac treci &' tram<aiul ") pri'tr@o lume &''e6u'itor de iu6ea% ]cu poeta de lac &' m 'ua de a% C5 Scrii'd despre O sear la oper ? Radu +. Zeposu su6li'ia c 5metapoezia ati'=e aici pu'ctul cel mai &'alt? pri' asumarea iro'ic i co'tie't a co'di%iei sale li<reti7. Demo'stra%ia mea e,prim ideea c ? &' O sear Ia oper ? C rt rescu 'u (ace doar poezie despre poezie? 'u rescrie doar? ci &'cearc ? pri'tr@o poetic ori=i'al ? s surpri'd toate (a%etele iu6irii? r m''d acelai (a'atic al ideii de Tot? care@" urm rete de la prima sa carte. O sear la oper r m'e? ast(el? u' poem postmoder' &' care ori=i'alitatea scrierii e du6lat de priceprea rescrierii. S@ar putea ca 5po(ta de a@" reciti pe Cara=iale tat l7? pe care a a<ut@o /ircea /iG ie atu'ci c'd a citit Poeme de amor? s (i de<e'it 5i'sai' %ia6il 7 o dat cu lectura poemului /a'=a(aua. Rela%ia i'terte,tual ? 5. /ircea C rt rescu precizat &'c di' titlu? poate (i descoperit &' %es tura su6tera' a poemului. Si=ur c /a'=a(aua lui C rt rescu 'u repet i'tri=a di' DBale Car'a<alului? dar 'e a(l m aici pe teritoriul u'ei poezii create cu su6sta'% iro'ic . Partea &'ti se i'tituleaz ? am6i=uu? CGestiu'e de traducere? trimi%'d c tre co'ota%iile terme'ului 5traducere7 &' comediile cara=ialie'e? dar i la te,tul care &'cepe cu o suspect em(az : 5Ct de (rumos e oraul >ucureti? capitala % rii 'oastre? perla]Pe'i'sulei >alca'iceC7. Su'tem a<ertiza%i ast(el? &'c di'tru &'ceput? c &' /a'=a(aua codul <a (i emi'ame'te iro'ic. Di'tre cele6rele triu'=Giuri cara=ialie'e aici descoperim u'ul si'=ur: o Ea? stude'tul i soldatul? <asile =G. /a'=a(a. Trama 5dramatic 7 se %ese &' Durul soldatului &'elat de iu6it ? o iu6it care scrie o depe &' stilul /i%ei >asto'? pu'ctat de acce'te li<reti di'tre cele mai di<erse. Sec<e'%a se i'tituleaz Docome't olo=ra( i ami'tete de cel mai 5cara=ialia'7 di'tre optzeciti? 3lori' laru. 5dra= iu6itule? ]su't tuta sola &'

camera mea cu icoa'e pe sticl ? su't am6etat ? ci <i'o tu? stare m rea% a su(letului? pe motociclet ? pe 6i%iclu. ]pe limuzi' ma'=a(aua a plecat la (eteti? de ce 'u <ii tu! $i' C ]mi@am ( cut u'=Giile cu side(? am cGe(? arGo'da? am cGe(A ]p.s. 0du i 6a'da cu Le''S ro=ers. ]au=uri? mi%a. Strada 6l 'arului ") 6is. ]ce ser<itute? ]ce dez=ust? ]ce plictisA7 Dar i stude'tul? cu co'tururi di' Rica $e'turia'o? <a trece pri' 5mala,orul tr d rii7 r m''d? i el? 'eco'solat. Te'siu'ea se creeaz i aici? ca &' alte poeme ale lui C rt rescu? di' suprapu'erea timpului i spa%iului? di' omo=e'izarea lumii li<reti i a lumii reale. E,emplar mi se pare cGiar (i'alul poemului? u'de eleme'tele lumii lui Cara=iale se &'mul%esc? se ampli(ic p' c'd eul Pu' amestec de <asile =G. /a'=a(a i stude'tE se trezete di' <isul &' care (usese p c lit? p c litor i p c litor p c lit. 5@ %c ? ce (aci cu 6alo'ul de cauciuc pe tere'ul <ira'! ]lacrima lui &i &'(ipse u' di'te &' =aroa(a mea de 6uto'. ]&l pri<eam pri' lor'io'. ]&i <or6eam pri' aerul (ria6il ca o teD=Gea: ]M ai? 6a! Ce <e'e se um(l pe s(era de muama]de@'cepe s seme'e cuA ] Pdar ']am mai s(rit? c'd s i'tru &' uli% ]mi@au ieit &' cale o=arii lui maioruB di' col%]i micul ceas de ar=i't al papadopoli'ei]l tra cu spume? ca u' apucatE ]i]doam'e]dum'ezeule]&' s(rit]/@0/ TREUIT l 0/ SC1P0TC7 Trezirea ecGi<aleaz cu ieirea di' comarul iu6irii &'elate. Ca poet? C rt rescu co'trazice (u'dame'tal teoriile (iloso(ice despre Postmoder'ism. S@ar putea ca poetul s se (i ='dit la u' postmoder'ism 3eeric care? teoretic <or6i'd i'tr &'tr@o total dizarmo'ie cu co'ceptul postmoder' de 5'iGilism7. Cu toate acestea el reprezi't ese'%a ideii de postmoder'ism re(lectat de literatura rom' &' direc%ia optzeci. E(ortul de i'te=rare &l determi' pe autor s @i i'tituleze al treilea <olum de <ersuri Totul. Ne a(l m? di' 'ou? &' (a%a u'ui parado, postmoder'. 5Postmoder'ismului i@ar (i pri' urmare caracteristic o a'ume te'di'% spre (ra=me'tarism? pri' opozi%ie cu te'di'%ele totalizatoare pri' care (usese marcat moder'ismul trziu7.2. S (ie C rt rescu purt torul u'ui mesaD de tip moder'ist! 3 r &'doial ? 'u. 9i atu'ci? cum poate (i pus &' ecua%ie totalitatea i o6sesia ei cu caracterul realme'te (ra=me'tar al modelului postmoder'! S re<e'im asupra u'eia di'tre ideile teoretice ale poetului: 50 spu'e totul? co'(esiu'e? m rturie i crea%ie simulta'.7 0 spu'e totul &'seam' ? spu'eam mai sus? a (olosi su6iecti<itatea eului cu scopul de a ati'=e =e'eralitatea ma,im ? totul. E posi6il 'umai dac admitem c postmoder'ul C rt rescu e u' spirit pro(u'd ludic i c ruia &i plac relati<iz rile. 0 spu'e totul &'seam' ? parado,al? a uza de miDloacele relati<it %ii i pluralit %ii^ pluralitatea care 'u ecGi<aleaz ? su6 'ici o (orm ? cu 5totul7. Discursul poetic e i'te=rator? el a6soar6e lumea i lumea poeziei dar o (ace di'tr@o <oca%ie pur su6iecti< i tocmai de aceea? relati< . Poemul Totul (ace parte di' <olumul cu acelai titlu? pu6licat &' "2-5. Totul co'(irm am6i%ia e'ciclopedic a lui C rt rescu. Te'ta%ia e e<ide't i 'umai c &'cerc m s &'scriem 'umele pe care poetul le e'umera &' te,t. Ca orice e'ciclipedist? C rt rescu e pus &' (a%a u'ei limite i'<i'ci6ile? a u'ui ade< r sesizat &'c de a'tici. 5Cu ct cu'oti mai mult? cu att tii mai pu%i'. 5Spirit postmoder'? C rt rescu 'u mai e impresio'at de aceast descoperire. El cu'oate limit rile? tie c ceea ce poate s (ac este doar s reco'stituie u' (ra=me't di' &'tre=ul lumii. Poetul simulta@'eizeaz Totul i 3ra=me'tul ( r a le aeza &'tr@o ierarGie? ( r a speci(ica rela%ia di'tre ele. :' poemul Totul putem re= si mai clar ideea c postmoder'ismul este? literar <or6i'd? u' cure't al cupri'derii? al i'te=r rii? &' postmoder'ism co'trapu'ctul e &'locuit de compleme'taritate. Nu &'tmpl tor u'a di'tre meta(orele di' Totul este aceea a trupului care &'=Gite? 'est <ilit i de@a <alma tot ce apuc . Co'struit &' apte parti? poemul de6uteaz cu e'u'%area 5re%elei7 poetice? 5ce li'ite? peste 6locul meu se ridic lu'a. ]peste europa@i r coare i

lumea citete su6 razele lu'ii]ula'o<a? Nitt=e'stei'? su6 razele lu'ii (iltrate@' ar%ari]se 'um r salarii? i o scGizo(re'ic /ircea C rt rescu moarte]&i (ace 6uzele &' o=li'zi.5 S compar m &'ceputul poemului lui C rt rescu cu de6utul poemului 4i'ite de 4ucia' >la=a. PPu'erea &' rela%ie a celor dou crea%ii are &' <edere muta%iile de sem' care se petrec de la moder'ism la postmoder'ismE. 50tta li'ite@ i &' Dur de@mi pare c aud]cum se iz6esc de =eamuri razele de lu' . ]&' piept]mi s@a trezit u' =las str i']i@u' c'tec c't @' mi'e@u' dor? ce 'u@i al meu.5 /oder'ismul 6la=ia' se Gr 'ete di'tr@o dori'% < dit de a aduce lirica rom'easc pe 'ite coordo'ate si'cro'e cu lirica europea' a <remii. De aceea? cGiar i'direct? pri' &'s i 'atura crea%iei? >la=a se raporteaz polemic la poezia de di'ai'tea sa. C rt rescu este? (u'dame'tal? u' poet al rescrierii. Spectacolul liricii sale este? &'ai'te de toate? u'ul li<resc. De aceea parBotiia? pastia? toate miDloacele i'terte,tului se <or re= si &' crea%ia lui. S relu m primele dou <ersuri ale poemului 6la=ia': 50tta li'ite@i &' Dur de@mi pare c aud]cum se iz6esc de =eamuri razele de lu' .5 4a C rt rescu? i'e(a6ilul poetic e zdro6it &'c de la &'ceput? 5ce li'ite? peste 6locul meu se ridic lu'a5. 4i'itea? eleme't ese'%ial@ meta(izic &' lirica 6la=ia' ? se re<ars ? la C rt rescu? asupra 56locului meu5? descotorosi'du@se de orice urm de suscepti6il situare &' alt orizo't dect cel apropiat? cotidia'. Dista'%area este u'a iro'ic . Tre6uie &'s sesizat c pe'tru u' postmoder' cum e C rt rescu? cultura? poezia? poezia rom'easc su't o6sesie. P0m sesizat reluarea parodic a modelelor pree,iste'te &' O sear la oper . 0'aliza &'ceptului poemului Totul 'e rele< ? la alt 5scar 5? aceeai ese'%ial ? pe'tru poet? preocupareE. 4i'itea 'u mai este prileD de medita%ie (iloso(ic ? aa cum se &'tmpl la >la=a? ci de<i'e priel'ic lecturii: 5i lumea citete su6 razele lumii]ula'o<a? Nitt=e'stei'. 5 /ai mult? su6 razele lu'ii 5se 'um r salarii5. Di' 'ou su'tem martorii u'ei 6i<ale'te a <iziu'ii poetice? ai u'ui parado, al crea%iei lui C rt rescu. Pe de o parte? depoetizarea? 'u 'umai la 'i<elul lim6aDului? pare a de<e'i op%iu'ea creatoare a scriitorului. Pe de alt parte? C rt rescu 'u por'ete de la depoetizarea lumii? ci de la depoetizarea poeziei? primul s u re(ere't 'e(ii'd? surpri'z tor? realitatea co'ti'=e'% ? ci realitatea poetic . /ai mult? parc pe'tru a ad'ci aceast 6i<ale't a te,tului? poetul &'cGeie (ra=me'tul pe care "@am citat cu o ima=i'e puter'ic poetizat :5A9i o scGizo(re'ic moarte]&i (ace 6uzele &' o=li'zi.7 Prima parte a poemului Totul se &'cGeie cu o pu'ere &' e<ide'% a compleme'tarit %ii poetice la 'i<elul eleme'tar? al si'ta=mei poetice? 5ce li'ite? ce li'ite? ce 'e6u'ie7? scrie C rt rescu? al tur'd terme'i 0'ti'omici. O,imoro'ul e creat pri' al turarea li'itii i a 'e6u'iei? &mp carea co'trariilor? pe care poetul &'cearc s o realizeze la 'i<elul &'tre=ii sale crea%ii se re= sete? simptomatic? la 'i<elul si'ta=mei. Partea a doua a poemului Totul co'(irm e,cep%io'ala capacitate de a acoperi cele mai di<erse aspecte ale <oca6ularului de care dispu'e /ircea C rt rescu. Nu ieim? &'s ? 'ici acum? de su6 impactul parado,ului. 0utorul disocia teoretic postmoder'ismul de a<a'=ard . I' poezie &'s ? C rt rescu i'te=reaz i discursul a<a'=ardei &' te,t. 5stelele care@m6rac ]p m'tul &' <ateli'a lor ta'dr ? ce su't] Parcturus i <e=a cu =e'ele sc'tei'd de co'Du'cti<it ]peste u'i<ersitatea di' Cam6rid=e i peste opera di' ca'6erra? ]sire'e de cupru momii(d su6mari'ele li6r riilor p' ce se cioc'esc]de sloiul ime's al a'tire'ateriiE7. Se <eri(ic ast(el di' 'ou <oca%ia i'te=ratoare a postmoder'ismului &' <aria'ta lui C rt rescu. :' Totul redescoperim ruptura care caracterizeaz poezia lui C rt rescu. Pe de o parte? poetul &'cearc s spu' totul. Pe de alt parte? mai mult ca &' alte situa%ii? el &'cearc s surpri'd uma'ul &' cele mai se'si6ile detalii. Poetul rescrie (ra=me'te ale uma'ului? por'i'd di'spre a'atomic. Partea a treia a poemului Totul este 5po<estea7 s'=elui. 5c ci s'=ele 'ostru? e li'itea.7 S'=ele cap t la C rt rescu o du6l sem'i(ica%ie. El este e,presia <ie%ii? dar

sem'i(ic i re=resiu'e. Este? poate? o 'ou aluzie c tre lirica 6la=ia' . I'terte,tul este &'s preze't pri' citarea u'ui <ers di' Io' >ar6u: 5eti <iticultorul care produci <i'ul 'e=ru? ]puterea ursului: li'itea? peste mode i timp. Peste stele i 'ori.7 Re=resiu'ea di' Totul acoper att temporalitatea (ii'%ei ce se z6ate la limita di'tre pre@e,iste'% i e,iste'% ? ct i u' (el de o6sesie (a% de trecutul poeziei rom'eti? amestec ciudat de dista'%are iro'ic i 'ezdru'ci'at iu6ire (ilial . Cea mai sem'i(icati< parte a poemului Totul este a patra. Este o medita%ie asupra creierului? &'ceputul (ra=me'tului de6ordeaz de (a'tezie: 5creierul (a% &' (a% ]cu lumea? smocGi'a must cioas di' %east ? =Ge6osul de su6 me'i'=e](rec'du@i 6ar6a de stele? su(l'du@i 'asul &' tra'da(ir]ter='du@i cea(a de sudoare cu 'orii.7 S(era ima=i'arului e aezat di' 'ou su6 te'siu'ea o,imoro'ului: 5ce e creierul dect o mado' cu pru'c? o maimu% cu diama't]u' =eam=iu cu maiou tetra url'd pri' maGalale7. Creierul e? (u'c%io'al? impre<izi6il? iar asocierea disparat a ima=i'ilor 'u arat dect ct su't de =reu de cupri's limitele sale. Ne a(l m di' 'ou su6 sem'ul simulta'eiz rii: puritatea Pcreierul M 5o mado' cuB pru'c7E st'd cu <ul=aritatea 5la mas 7? creierul M 5u' =eam=iu cu maiou tetra url'd pri' maGalale7. Scrii'd7ACreierul]u'de /ircea C rt rescu totul i'tr ? 6uretele pli' de o%et lumi'os5? C rt rescu &i situeaz ? di' 'ou? poezia su6 sem'ul postmoder'ismului. Poezia e u' (e'ome' i'te=rator? ea 'u respi'=e? ci 5&'=Gite5? iar poetul <a miza mai mult pe meteu= dect pe tale't? &' se's poetic strict? am a<ea? de (apt? de@a (ace cu o disociere &'tre creier i i'im . Creierul i o6sesia? su6sec<e't ? a ='dirii? se tra's(orm la C rt rescu &' imperatori. 5<oi ='di cu di'%ii? cu 6ere=ata? cu su6%iorile? cu coastele]<oi ='di cu pulpele i cu t lpile]cu pomii <erzi de su6 ceruri]cu p s rile di' < zduGuri]cu petii di' <aluri.7 Partea a ci'cea a poemului de6uteaz radical: 5' scu%i &' ipsos? mor%i &' 6rad7? scrie poetul? pu'ct'd pri' am 'u'te de acut materialitate trecerea omului di'spre 'atere spre moarte. 0cestei cur=eri ire<ersi6ile i se opu' miturile culturale. C rt rescu amestec 'o'ala't 'ume de scriitori cu 'ume de c't re%i i cGiar (ot6aliti. 0r (i aceasta u' sem' al 5u'i(ic rii7 postmoder'e? atu'ci c'd 6arierele se ter= i co'trariile dispar: 5pri<eti cu ocGii lar=i dum'ezeii: 6or=es i =oetGe? ]i el<is i Daspers i 6acG i mo'roe i 'etzer i =oSa]i (ord i toSota i au=usti' i abui'o i iuda i caldYell7. :' partea a ci'cea? C rt rescu e,prim te'siu'ea &'tre te'ta%ia Totului i acea ima=i'e a i'di<idului < zut att ca o (ii'% cu u' comportame't disco'ti'uu i (ra=me'tar? ct i ca (ii'% a'atomic (ra=me'tat ? 5totul Piar eu? omul sec%io'at]cu (osele 'azale <izi6ileA7 Di' acest impact <i'e i &'doiala poetului c ar putea e,prima Totul. Poetic? situa%ia este sal<at pri'tr@o iro'ie. /aterialitatea este luat ? di' 'ou? ca e,presie a dematerializ rii: 5totul este ce este totul! De u'de pri<esc]dum'ezeu 'u se <ede mai mare dect]o piu'ez ? iar totul e 'umai o plom6a di' =ura lui.7 Su=estia 'em r=i'irii? a i'(i'itului e rele<at pri' cu<i'te ca 5piu'ez 7 i 5plom6 7. Se'sul e? ( r &'doial ? i u'ul iro'ic? ireducti6ilitatea Totului (ii'd su=erat pri' dou o6iecte. Dori'%a de a crea u' poem coere't &l &'deam' pe C rt rescu s re<i' asupra temei li'itii? pe care o aaz ? di' 'ou? &'tr@o structur marcat o,imoro'ic : 5( r materie i ( r su(let]<or6ete li'itea.7 3i'alul poemului Totul? 5iar 'oi s (im mame7? <a (i o &'cercare de a &mp ca <ia%a i moartea? apel'd la ideea de crea%ie ca perpetuu iz<or al e,iste'%ei. Eu=e' Simio' scria c &' poezia lui C rt rescu 5perso'aDul su't eu? (hra masc ? miz'd 'u pe < lurile stilistice? ci pe ce este cu ade< rat i'teresa't Pdac este ce<aE &' perso'alitatea mea7 X. P rerea criticului 'u se sus%i'e. C rt rescu 'u este poetul eului 6io=ra(ic. /ai mult? poezia sa e Pli' de m ti? &'s i ideea de i'terte,t? de(i'itorie pe'tru &'trea=a poetic a autorului? e,prim 5ascu'derea7 &' spatele m tii. Eul se <a pierde sau $a e,prima o ide'titate care 'u se spu'e pe si'e ci doar ima=i'eaz lumi i spa%ii (a6uloase.

:'tr@u' lu'= i'ter<iu pe care i "@a luat /ircea /iG ie5"? /ircea C rt rescu spu'ea despre 4e<a'tul: 54e<a'tul e i si'=ura carte care@mi place di' tot ce@am scris? si'=ura di' care recitesc. Pe celelalte 'u 'umai ca 'u le recitesc dar 'ici 'u le mai %i' mi'teC75# Ce putem citi di'colo de 5spectacolul7 acestei a(irma%ii! :' primul r'd? c 4e<a'tul e cartea cea mai dra= autorului. /ai mult? scriitorul e,clude epopeea di' irul poeziei i prozei sale? situ'd@o pe o pozi%ie special ? u'ic . 5Si'=urul te,t complet izolat? e di' pu'ctul meu de <ed_re 4e<a'tul. Nu@" co'sider ca ( c'd parte di' latura mea poetic ? 'ici di' cea prozastic . Este cu totul i cu totul altce<a.57" Tra'a'ta a(irma%ie a autorului are? cred? dou 5cGei7 de e,plicare: mai &'ti? pro(esio'ist al scrisului p' @' <r(ul u'=Giilor? C rt rescu tie s @i i'soliteze cititorul i c'd e <or6a de u' i'ter<iu^ apoi? 4e<a'tul e opera &' care ideile teoretice &' micare ale autorului se &'tl'esc cel mai 6i'e cu practica scrisului s u. Postmoder'ist declarat i partiza'? C rt rescu se simte cel mai 6i'e repreze'tat de aceast oper ? cea mai importa't a postmoder'ismului rom'esc. /ai departe? &' dialo=ul cu /ircea /iG ie? scriitorul <a 'ua'%a o alt a(irma%ie care a ocat lumea cultural rom'easc ? a'ume c 4e<a'tul este o piatr (u'erar pe'tru poezia rom'easc : 5/IRCE0 /IR1IE9: S@ar putea ca? la u' mome't dat? s sim%i 'e<oia s @i pui u' capac: tim c e <or6a de rescrierea u'ei &'tre=i literaturi? (olosi'd 'ite prete,teA /IRCE0 C1RT1RESCU: 0m ( cut cGiar eu ima=i'ea asta? i mi s@au spart &' cap toate oalele cu puti'% . 0cum c%i<a a'i? la o emisiu'e la tele<izor? am spus c 4e<a'tul este o piatr (u'erar peste poezia rom'easc . /i i@am ridicat &' cap pe to%i poe%ii care i@au ima=i'at c iat ? a <e'it =e'iul care a dat capodopera i cu asta 'u se mai poate scrie &' co'ti'uare. /IRCE0 /IR1IE9: Dar o piatr (u'erar poate &'sem'a i elo=iu? i cele6rareA /IRCE0 C1RT1RESCU: 3 r &'doial c da. Pe de alt parte? m@am ='dit la ideea de s(rit al literaturii? al istoriei etc.? care este ideea ce'tral a postmoder'it %ii. Nu &'seam' c dup 4e<a'tul 'u se mai scrie poezie? ci c 4e<a'tul &'cGeie istoria poeziei? acea dez<oltare cauzal i li'iar pe care istoricii literari simt 'e<oia s@o co'struiasc &' c r%i de e,ti'dere 'a%io'al . P rerea mea este c o )F /ircea C rt rescu dat cu 4e<a'tul se termi' cu aceast <iziu'e a u'ei mari istorii literare. $or co'ti'ua istorii ale =rupurilor? =rupusculilor? istorii locale? istorii ale ideilor? me'talit %ilor? dar 'u o 5istorie a poeziei7 &' se'sul clasic al cu<'tului. E ca i c'd 3oucault spu'e c dra=ostea 'u e,ist dect de cte<a secole. Sau c'd spu'e c omul a murit. E ca i cum oame'ii '@ar e,ista. Or? e<ide't c '@a murit omul? ci o a'umit idee despre om. 4a (el? dup p rerea mea? o a'umit idee despre poezie moare o dat cu 4e<a'tul. /IRCE0 /IR1IE9: Deci? o carte care recapituleaz A /IRCE0 C1RT1RESCU: Da? recapituleaz ? totalizeaz i di'colo de care 'u mai poate (i 'imic? pe'tru c ea &i ocup orizo'tulA75. S recapitul m ideile ese'%iale di' acest (ra=me't de dialo=: 4e<a'tul e o epopee postmoder' ? cu ea se &'cGeie 5istoria poeziei7 &' 5se'sul clasic7 al cu<'tului? ca istorie cauzal i li'iar ? 4e<a'tul 'u poate a<ea 'imic ca urmare? 5epopeea7 ocup'du@i orizo'tul. S remarc m di'tru &'ceput adeziu'ea total a autorului la ideea de postmoder'ism? precum i credi'%a lui c 4e<a'tul e pu'ctul (i'al al 5istoriei poeziei7. I' Postmo@der'ismul rom'esc? C rt rescu dez<olt ideea de 5s(rit al istoriei7? aez'd &' ce'trul tezei sale studiul lui 3ra'cis 3uLuSama? S(ritul istoriei i ultimul om55. I'trarea &' postistorie presupu'e i'trarea lumii &'tr@ o 'ou epoc . 4e<a'tul e co'struit por'i'd de la totala co'<i'=ere a lui C rt rescu c lumea a ieit di' moder'itate. Nici u' poet rom' 'u a a(irmat cu atta co'<i'=ere aparte'e'%a lui total la postmoder'ism. Re<e'i'd la epopeea spre care se apleac studiul 'ostru? am putea o6ser<a c /ircea C rt rescu d ? &' i'ter<iul di' 5Orizo't7? u' r spu's u'ei dileme critice care pri<ete 4e<a'tul. El &i situeaz epopeea &'tr@u' spa%iu 5di'colo de care 'u poate (i 'imic7? la cap tul

u'ui drum. C rt rescu &l co'trazice ast(el pe post(a%atorul primei edi%ii a 4e<a'tului? O<id S. CroGm l'icea'u? care <edea &' epopeea lui C rt rescu 5o (ormida6il reacti<are de (or%e late'te ale poeziei rom'eti di' cele mai <ecGi timpuri P' azi75). O opi'ie critic di(erit a e,primat? &'tr@u' e,cele't studiu dedicat epopeii? Io' >o=da' 4e(ter? care &i e,prima rezer<a? 5'e<iz'd Poemul &' si'e7? c 4e<a'tul e o e,perie'% u'ica? limitat de 5co'di%io' rile7 lim6ii rom'e. I'traducti6il? &' opi'ia criticului? poemul 5<a r m'e o e,perie'% &'cGis Pi pro6a6il u'ic &' 6i6lio=ra(ia autoruluiE758. Rezum'd op%iu'ile celor doi critici? Nicolae /a'olescu se a6%i'e s e'iit o opi'ie pri<i'd 5e(ectele7 epopeii lui C rt rescu? a(irm'd? totui? c 5dac e pu%i' pro6a6il ca modelul o(erit de C rt rescu s &mpi'= NemiDlocit i pe al%ii la a scrie epopei? s@ar putea ca el s ai6 e(ecte mai i'sidioase i mai pro(u'de &' e,ploatarea u'i<ersului poetic rom'esc. Di'colo de (armecul imediat al 4e<a'tului? sesiza6il de c tre mul%i cititori? e,ist o ime's erudi%ie poetic la care poe%ii? ei? '@au cum sa r m' 'ep s tori5*. Relu'd opi'ia autorului &'sui? co'stat m (aptul c el &i situeaz opera 5la cap tul drumului5? c o co'sider o e,perie'% u'ic ? irepeta6il . 4a zece a'i de la apari%ia primei edi%ii a 4e<a'tului putem s @i d m dreptate poetului. CGiar epi=o'ii crt rescie'i 'u s@au 5Gr 'it5 di' e,perie'%a poetic a epopeii? ci di' <olumele a'terioare: 3aruri? <itri'e? (oto=ra(ii52. Poeme de amor)F i Totul)B. 5Erudi%ia poetului5 la care poe%ii 'u puteau r m'e 5'ep s tori5 e perso'alizat la ma,imum. Sursele se topesc &'tr@o materie irepeta6il . O ampl discu%ie s@a purtat &' ce pri<ete sursele culturale ale epopeii? &' i'ter<iul pe care /ircea C rt rescu i@" acord lui /ircea /iG ie? autorul 4e<a'tului m rturisete c su6iectul epopeii este 5di' Io' +Gica5)#. Sursa (usese de alt(el clar precizat &'tr@o cro'ic a lui 3lori' /a'olescu: 5Pu'ctul de plecare al epopeii lui /ircea C rt rescu pare s se = seasc &' cu'oscuta scrisoare a lui Io' +Gica c tre $asile 0lecsa'dri? Di' timpul za<erei. 5Poetul Ri=a? &i po<estete +Gica priete'ului s u? (ostul secretar al lui 0le,a'dru@<od Ipsila'te? &' u'ire cu Scu(a? u' 'e=u% tor epirot di' Odesa? cu pro(esorul Sa'to (armazo'ul i cu arGima'dritul Diceu? &'(ii'%ase o societate secret cu 'umele de Eteric Pto< r ieE PAE 0cei care se pri'deau (ra%i de cruce mer=ea &' 6iseric &m6r ca%i &' Gai'e de s r6 toare i acolo? la ua altarului? se &'%epau (iecare cu ac la 6ra% p' scotea o pic tur de s'=e? pe care cel lalt o lua cu lim6a^ scGim6au armele u'ul cu altul i pro'u'%au cu<i'tele: B$ia%a ta a mea i su(letul meu al t uB PAE 4ozi'ca sau parola de recu'oatere &'tre so%i era cu<'tul %arucGi Popi'c E la care cel lalt r spu'dea palucGi PparEA7)*. E<ide't? (ii'd o 5comedie a literaturii7? 4e<a'tul a suscitat i'teresul criticilor care? sa<ur'd epopeea? au &'cercat s @i descopere parc i'(i'itele re(eri'%e culturale. 0cestea cer 'u 'umai o e,plorare &'delu'= datorat 6o= %iei lor? ci i o discutare a statutului lor. Oper postmoder' ? 4e<a'tul se raporteaz la re(ere'tul cultural &' dou moduri. El de<i'e =e' pro,im dar e? pe de alt parte? i i'te=rat &' corpul epopeii. Zi=a'iada e u' model? dar epopeea lui >udai@Delea'u e i parte a te,tului epopeii. 4a (el se &'tmpl i cu Co'rad al lui Dimitrie >oli'ti'ea'u. 0cest du6lu statut al surselor %i'e de atitudi'ea postmoder' a autorului? care mizeaz 'u doar pe 5Gi6ridizarea7 =e'urilor? ci i a surselor culturale. Di' aceast du6l pers/ircea C rt rescu 'ecti< tre6uie &'%elese sursele culturale ale epopeii lui C rt rescu. Criticii care au a'alizat 4e<a'tul au rele<at mozaicul de re(eri'%e i aluzii culturale pe care &l co'%i'e epopeea lui C rt rescu. :' du6lul re=im e,primat mai sus ar tre6ui s situ m trimiterile lui Nicolae /a'olescu spre Zi=a'iada? CGilde Rarold al lui >Sro' sau Co'rad al lui >oli'ti'ea'u)). 9i pe'tru 3lori' /a'olescu %es tura epic di' 4e<a'tul i'tr &' rela%ie cu 5Co'rad de >oli'ti'ea'u? i pri' ea? cu Nicolae > lcescu sau cu cele6ra poem a lui >Sro'? CGilde RaroldA7)8. Dac re(eri'%ele citate de Nicolae /a'olescu i 3lori' /a'olescu corespu'd ideii c sursele culturale au? &' epopeea lui C rt rescu? u' re=im du6lu de 5e,ploatare7? cele i'dicate dc Io' >o=da' 4e(ter presupu' PiE descoperirea u'ei i'teresa'te =e'ealo=ii a operei lui C rt rescu. 5Dac (olosim

cGeia de lectur di' titlul c r%ii? descoperim &' pa=i'ile ei o pa'oram ca i e,Gausti< a ceea ce a (ost 'umit 56alca'ism literar5. 0le=erea spa%iului de Doc 5le<a'ti'5 spu'e totul &' aceast pri<i'% . De la >udai@Delea'u la 0'to' Pa''? de la >oli'ti'ea'u i +ri=ore 0le,a'drescu la Io' >ar6u? aDu'='d p' la Dimo< i 9er6a' 3oart ? <ersurile lui C rt rescu citeaz e,plicit o direc%ie poetic i'te's (rec<e'tat de Pcel pu%i'E dou secole &'coace pe care o reco'stituie &' toat str lucirea ei? amestec de aute'ticitate 5Doas 5? sucule't i de &'alt ra(i'ame't7)-. /ai toate perspecti<ele critice di' care a (ost pri<it 4e<a'tul por'esc de la rele<area 5la6iri'tului7 i'terte,tual creat de C rt rescu. Pe'tru Nicolae /a'olescu? 5Oocul de@a literatura pare mai importa't la C rt rescu &'sui dect orice altce<a7)2. 9i 3lori' >eri'dea'u pri<ete te,tul 4e<a'tului ca pe 5u' poem recapitulati< al c r%ilor e,emplare i al (aptelor e,emplare ale literaturii78F. Pri<it di' acest u'=Gi? perspecti<a mi se pare (ra=me'tar . Cred c pu'ctul de ori=i'e al u'ei 'oi a6ord ri a 4e<a'tului co'st &' situarea &' ce'trul come'tariului a co'ceptului as (a'tezie. :' /a'ierismul &' literatur ? +rusta< Re'V RocLe opera o disti'c%ie &'tre aticism i asia'ism. 50ticism &'seam' &' retorica a'tic : de's? co'ce'trat? lapidar? iscusit? ese'%ial. 0sia'ic desem'eaz co'trariul e,trem: e,a=erarea? ecGi<ocul? por'irea arti(icial de la 'eese'%ial i &'< luirea <iclea' &' proli,itate a miezului? redarea su6iecti< 5truc'd5 &' mod co'tie't u'=Giul de perspecti< . Eduard Norde' de'umea stilul aticist 5co'ser<ator7? iar pe cel asia'ic? moder'. Putem deci l r=i polii 'o%iu'ilor 'oastre: clasic M aticist? armo'ios? co'ser<ator^ ma'ierist M asia'ic? ele'ist? disarmo'ic? moder'. Stilul aticist are ca ideal re=ularitatea Rela,a't ^ cel asia'ic M u'ul asem ' tor cu 5pGa'tasiai7^ ire=ularul &'c rcat de te'siu'e58" Co'ceptul de 5pGa'tasiai5 e preluat de RocLe de la Tui'tilia'? cel care de(i'ea pGa'tasiai drept 5(or%ele su(letului datorit c rora 'e putem repreze'ta att de i'te's ima=i'ile u'or lucruri a6se'te? &'ct s 'i se par c le <edem cu ocGii? r s ri'd aie<ea &' (a%a 'oastr . Ci'e are percep%ia <ie a u'or aseme'ea repreze't ri <a e,cela &' redarea st rilor a(ecti<eA78# 4a &'ceputul C'tului al zecelea? C rt rescu elo=iaz 5(a'tasia7: 53a'tasie? (a'tasieA 3orm ce copri'zi i'(ormul? ]9oapt ce opteti t cerea u'dB sc'teie cloro(ormul]Ca i <i'ul d' pocalul re< rsat? di' s'tul +raalC7 E 'umai u'ul di'tre e]emplele su=esti<e care plaseaz (a'tezia &' ce'trul epopeii. 3 r &'doial ? modelul poetic di' 4e<a'tul corespu'de modelului asia'ic propus de RocLe. Este &'s C rt rescu u' ma'ierist p' la cap t! Io' >o=da' 4e(ter a respi's aceast idee? socoti'd c ea ar do<edi super(icialitate &' &'%ele=erea epopeii: 50a st'd lucrurile? 4e<a'tul ar putea totui s (ie luat M ca para6ol a'titotalitar @drept 'u mai mult dect o scrisoare 5(ilisti' 5 Psi'o'im mai tare al ami'titului 5esopic5CE? iar M ca e,perie'% retoric M drept 'u mai mult dect o e,tra<a=a'% ma'ierist 78*? &' partea a doua a studiului pu6licat &' 5Co'trapu'ct7? Io' >o=da' 4e(ter <a de(i'i precis care i se par mizele ad'ci ale epopeii. Re<e'i'd? criticul socotete c 4e<a'tul ar putea (i pri<it 5ca e,perie'% retoric M 'u mai mult dect o e,tra<a=a'% 5ma'ierist 58.. Pe'tru /ircea C rt rescu &'s ? postmodemismul M i 4e<a'tul e o e,emplar oper postmoder' M 5seam ' iz6itor cu ma'ierismul5: 5$ia% moart ? a=o'ie 6l'd ? 5<esel apocalips 7 iat cum arta actual 'u mai poate (i de(i'it dect o,imoro'ic? ceea ce o apropie &'c o dat de cure'tul estetic cu care seam ' iz6itor &' multe pri<i'%e? ma'ier i s mur" s. 0a e i 4e<a'tul? o oper postmoder' &' care se re= sesc? 'u 'eap rat retoric? multe eleme'te ma'ieriste. Nucleul asia'ic al operei lui C rt rescu este &'s i (a'tezia. Pe ea se altoiete <i%a postmoder' . /ai mult? a spu'e c (a'tezia e 5'ucleul dur7 al epopeii. Epopee eroi@comico@satiric ? 4e<a'tul e co'struit &' mod ese'%ial di'tr@o perspecti< iro'ic . C rt rescu scrie c &' 5postmoder'ism iro'ia se =e'eralizeaz ? de<e'i'd &'s i su6sta'%a operelor artistice78). Totui? (a'tezia se p streaz &' a(ara 5e(ectelor7 iro'iei? &' c'tul al 'ou lea

descoperim o m rturie a 0utorului? 'u a 0uctorelui? o co'(esiu'e care clari(ic op%iu'ea lui C rt rescu de a crea o oper care s iz<orasc di' (a'tezie? &'tr@u' cGe'ar 'e=ru? care ami'tete Docurile de ima=i'i di' /ircea C rt rescu c r%ile lui [urt $o'e==ut Dr.? OoG' >art sau TGomas PS'cGo'? C rt rescu scrie: 5Eu? /ircea C rt rescu? am scris 4e<a'tul &'tr@u' mome't =reu al <ie%ii mele? la treizeci i u'u de a'i ti'd? 'emaicrez'd &' poezie Ptoat <ia%a mea de p' atu'ciE i &' realitatea lumii i &' desti'ul meu &' aceast lume? m@am Got rt s &mi ocup timpul cloci'd o iluzie.7 5Iluzia7 e 5clocit 7 cu aDutorul (a'teziei? su6 cupola c reia se <a des( ura tot Docul postmoder'. S re<e'im la disti'c%ia &'tre 0utor i 0uctore. / iestria lui C rt rescu se poate o6ser<a di' pluralitatea de posturi &' care apare 0utorul. 0uctorele e alter@e=o al 0utorului? dar i perso'aD. 50ceast i'cludere a 0uctorelui &' lumea (ic%iu'ii? care@i o(er posi6ilitatea s o <ad deopotri< di' a(ar i di' i'terior reprezi't prima surs a comicului te,tual788. Dar &' a(ara (aptului c e 5u' ma'ual de postmoder'ism78-@ 4e<a'tul e i u' ma'ual de 'aratolo=ie. :' primul c't 'aratorul e doDe'it pe'tru =ra6a cu care &'ai'teaz &' po<estire: 5Dar? e(e'di 'arator? ]Cam =r 6i cu die=esis i te lu =ura@'ai'te.7 O6ser<a%iile 'aratolo=ice 'u se <or opri aici. :'sui statutul 0utorului se poate recepta &' cele mai su6tile 'ua'%e. 0st(el? &' 4e<a'tul putem descoperi att ipostaza 5autorului co'cret7? ct i pe aceea a 5autorului a6stract7. Primul e de(i'it de Oaap 4i't<elt: 50utorul co'cret PAE e o perso'alitate istoric i 6io=ra(ic ce 'u apar%i'e operei literare? &'s se situeaz &' lumea real u'de el duce? i'depe'de't de te,t? o <ia% 'ormal 782? &' accep%ia lui NaS'e C. >ootG? 5autorul a6stract7? c ruia teoreticia'ul &i spu'e 5autorul implicit7? este o i'sta'% care 5ale=e? co'tie't sau i'co'tie't? ceea ce 'oi citim^ 'oi &l &'(ier m ca o <ersiu'e ideal ? literar ? creat ? a omului real^ el este suma propriilor sale ale=eri7 X. S reluam co'(esiu'ea lui C rt rescu di' partea a 'oua a 4e<a'tului: 5Eu? /ircea C rt rescu? am scris 4e<a'tul &'tr@u' mome't =reu al <ie%ii mele? la treizeci i u'u de a'i c'd? 'emaicrez'd &' poezie Ptoat <ia%a mea de p' atu'ciE i &' realitatea lumii i &' desti'ul meu &' aceast lume? m@ am Got rt s &mi ocup timpul cloci'd o iluzie.7 Ceea ce se pu'e aici &' lumi' este? i 'u pe'tru prima dat ? ima=i'ea autorului co'cret dispus s se co'(eseze? &' acest (ra=me't? disti'c%ia ' sc toare de (ic%iu'e? autorul di(erit de 'arator-"? se ter=e? l s'du@" pe autorul co'cret s se adreseze direct cititorului s u. :'tre preze'%a autorului co'cret i (a'tezie? 'ucleul dur al 4e<a'tului lui C rt rescu? e,ist o rela%ie direct . /ai &'ti? co'(esiu'ea autorului co'cret tre6uie scoas de su6 i'cide'%a Imi'ciu'ii estetice5. Ea este e,presia dori'%ei autorului de a comu'ica cum a scris 4e<a'tul7? &' ce circumsta'%e. Pri<i'd ast(el lucrurile? DlRRCll0 OPTUECI :N POi]"0 RO/JN0 @0'drei >odiii 4e<a'tul e rezultatul (a'teziei? al 5clocirii u'ei iluzii7. 0ceast co'(esiu'e iese de su6 i'cide'%a Docului? a iro'iei@su6sta'% a operei. De@a6ia de aici &'colo opera se <a co'(i=ura ca epopee postmoder' . :'tr@o posi6il ierarGie cate=orial (a'tezia ar ocupa prima pozi%ie. Tot ce %i'e de de(i'irea operei lui C rt rescu ca a'sam6lu postmoder' deri< de la]di'spre (a'tezie. 0a cum preze'%a 0utorului poate (i receptat ca sum de 'ua'%e? la (el i 3a'tezia <a (i preze't &' <arii ipostaze. Ea e pri'cipiu =e'erator al operei lui C rt rescu? dar e i preze'% acti< &' te,tul epopeii. Dar aa cum ima=i'ea autorului co'cret se disti'=e de cea a autorului a6stract sau a 'aratorului? aa cum 0utorul e o ipostaz alta dect 0uctorele? i 3a'tezia tre6uie perceput 'ua'%at. Cred c am putea izola ima=i'ea 3a'teziei ca pri'cipiu =e'erator al epopeii de 53a'tasia7 e<ocat de autor &' te,tul epopeii. Dac ar (i s oper m p' la cap t disti'c%ia? a spu'e c 0utorului &i apar%i'e 3a'tezia? iar 0uctorelui? 3a'tasia. Primele dou cate=orii ies di' Docul epopeii? celelalte dou su't (ecu'de preze'%e &' amestecul postmoder' ima=i'at de poet. 4e <om urm ri pe cele dou di' urm &'cerc'd s sesiz m i posi6ilele rela%ii &'tre ele.

4a s(ritul c'tului al treilea? C rt rescu e<oc <isarea i 5(a'tasia7 &'tr@o ma'ier roma'tic ? ma'ier care@" ami'tete pe Emi'escu: 5Som'? tu dom' al 'e(ii'%ei? tu cu de=etul ati'=e]Diama'tul =reu pe care to%i &l poart su6 me'i'=e? ]Umple@l? umple@" de <ede'ii? ca pocalul de /ader ? ]3 <ecia s 'e par 'u o clip e(emer ]Ci u' ir de clipe <eci'iei^ ( s (im eter'i? imu'i? ]3 s lumi' m ca sorii peste G uri i =e'u'i. ]Som'? um6rete cu lumi'a@%i epopeea mea Girsut ? ]Um(l @i tu (ira<a p'z cu su(larea 'e< zut ]0 $is rii? 3a'tasiei? ta ca l'cedul sera(]S 'u@i trie aripa pri' =u'oaie i pri' pra(]Ci pri' pra(ul =ala,iei s str<ad @' <iitor.7 3 r &'doial ? e<ocarea $is rii? 3a'tasiei cade aici su6 i'cide'%a Iro'iei re=i'e &' opera lui C rt rescu. Nu su't &'s iro'izate 3a'tezia i 3a'tasia? $isarea roma'tic . Su=estia cultural trimite mai de=ra6 c tre roma'ticii &'ceputurilor? c tre ceea ce $ir=il Nemoia'u de(i'ea drept 5Ri=G Roma'ticism7-B? &'s i posi6ila re(eri'% la Emi'escu trimite aici mai de=ra6 la /urea' dect? s zicem? la Scrisoarea I. De alt(el? preze'%a lui Emi'escu &' 4e<a'tul a de<e'it su6iect de dez6atere critic . Pe'tru Io' >o=da' 4e(ter 5emi'escia'ismul7 e u' alt strat de sem'i(ica%ie5 al poemului. /ai departe criticul 'oteaz c 5pu' =Gilimele ca sem' c 'u m ='desc la ce se &'%ele=e de o6icei pri' emi'escia'ism? adic la preluarea de teme? stil? so'orit %i. + sim i aa la C rt rescu? /ircea C rt rescu (irete. Sistemul de re(eri'%e literare pe care &l co'struiete 4e<a'tul 'u putea ocoli pre &'sui 54ucea( rul7 poeziei rom'eti. El e parodiat i pastiat 'u o dat P$. P. *"? .F? -8@--? 2.@2)? "*F@"*.? "58E? cu <irtuozitate. PAE &' trecere (ie spus Pc ci su6iectul ar tre6ui dez<oltat pe m sura importa'%ei lui pe'tru literatura autoruluiE? &'tl'im &' 4e<a'tul i'ai rar procedeul parodiei dect pe cel al pastiei? care (ace posi6il 5a6sor6%ia7 istoriei stilurilor poetice rom'eti i'staurat de ma'iera lui C rt rescu. Re<e'i'd la cGestiu'ea 5emi'escia'ismului7 Pcu =GilimeleE: mai mult dect o sum de ecouri directe? el e o preze'% implicit i Pdac 'u m &'el cum<aE o o6sesie5-*. Por'i'd de la o6ser<a%iile critice ale lui Io' >o=da' 4e(ter? Nicolae /a'olescu a &'cercat o alt a6ordare a rela%iei di'tre epopeea7lui C rt rescu i opera emi'escia' : 5Io' >oda' 4e(ter a atras ate'%ia asupra emi'escia'ismului pro(u'd al acestei epopei. Tre6uie spus c Emi'escu este cel mai des preze't pri' citarea direct de <ersuri i mai rar pri' pasti . Emi'escia'ismul ade< rat este u'ul de <iziu'e asupra u'i<ersului i reprezi't ? de 'u =reesc? co'trapo'derea pri'cipal la comic. Pro6a6il c si'=urele pasaDe care 'u su't comice di' 4e<a'tul su't acelea u'de se percepe 'ota emi'escia' 7". 0'aliz'd opi'iile criticilor? o6ser< m pu'cte de di<er=e'% ? &' ce pri<ete pastia? parodia sau 5citarea direct 7? cred c Io' >o=da' 4e(ter are dreptate c'd sus%i'e primatul celei di'%ii. 0a cum spu'e criticul? pastia e domi'a't 'u 'umai &' rela%ie cu te,tul emi'escia'? ci i cu celelalte te,te literare 5prelucrate7 de C rt rescu. 0ceast co'sidera%ie e importa't pe'tru c ? spre deose6ire de parodie? 5pastia e u' e,erci%iu de <irtuozitate i presupu'e pl cerea pe'tru Docul stilistic? capacitatea de a disti'=e automa@tismele li'=<istice ale modelului. Corespo'de'%a &' ordi'ea su6iectului 'u este o6li=atorie? ceea ce poate co'duce la opere ori=i'ale7-5. Precum scriam? 3a'tezia se situeaz &' ce'trul co'struc%iei epopeii. Capacitatea lui C rt rescu de a 5(a'taza7? de a i'<e'ta pare i'epuiza6il . Pastia &'s i se Gr 'ete di' aceast e,cep%io'al dispo'i6ilitate a autorului? e i'te=rat &' u'i<ersul mai mare al 3a'teziei. Re<e'i'd la rela%ia &'tre Xpera lui Emi'escu i 4e<a'tul? s pu'em &' discu%ie a(irma%ia lui Nicolae /a'olescu co'(orm c reia 5emi'escia'ismul ade< rat este u'ul (a <iziu'e asupra u'i<ersului i reprezi't ? de 'u =reesc? co'trapo'derea Pri'cipal la comic.7 Opi'ia criticului e i'cita't i merit discutat . 0 al tura <iziu'ea asupra u'i<ersului la Emi'escu i la /ircea C rt rescu Presupu'e a asocia modelul roma'tic emi'escia' i pe cel postmoder' al BuQ C rt rescu. /ai &'ti? &'s i 5<iziu'ea7 emi'escia' e <aria6il . Ea Por'ete di'spre situarea poetului@demiur= &' ce'trul lumii i s(rete pri' aezarea acestuia &'tr@o mar=i'alitate pe'tru care sacralitatea r m'e u' deziderat imposi6il de ati's.

Totui? &' prima parte a crea%iei. Emi'escu caut ? e te'tat s descopere dime'siu'ea demiur=ic a crea%iei? o dime'siu'e care s @" pu' &' le= tur cu 06solutul? &' 4e<a'tul? dei e,ist 5pariul u'ei demiur=ii creatoare7? acesta e su6mi'at de <iziu'ea postmoder' a autorului. Dac Emi'escu se a(la &' c utarea 06solutului sau a<ea 'ostal=ia pierderii lui? C rt rescu e? (iloso(ic <or6i'd? ataat ideii de relati<itate. 06solutului el &i opu'e relati<ismul? i'te=ralit %ii? (ra=me'tul. 5Orice discurs posi6il ast zi este pri' (or%a lucrurilor doar u' ra=me't alc tuit di' (ra=me'te7-8. 0st(el? pariulBdemiur=iei5 creatoare e pierdut di' start? &' C'tul al ci'cilea? ru=a lui /a'oil? pasti a <ersurilor lui Doso(tei di' Psaltire? e urmat de apari%ia ocGiului demiur=ic al autorului? mai precis al 0uctorelui. Co'cluzia e repede corectat ? 5Dum'ezelea5 do<edi'du@se a (i 0uctorele. 5Dar =reea za<era toat ? i creti'i ca i p ='i? ]C ci cel ocGiu ce o clip &' poema@ mi se i<i]0l lui Dum'ezeu 'u (use? ci al meu? care luci]Uit tur i'discret &'tre pa=i'e de op? ]Cum pri<ete 6iolo=ul =oa'=ele la microscop. ]Reise'6er= =r ia cu mi'te c 'u@i cGip a cerceta]3e'ome'uri su6@atomici ( r a le@'(lue'%a. ]4a (el eu? de <reu o lume <ie s o ticluesc]Nice <oie am <reodat 'ici s@ati'=? 'ici s pri<esc. ]Deci s @'cGid ocGiul d' 'ouri? 'u cum<a s &i smi'teasc ]Pa pira%i i to%i ca u'ul s mi se c lu= reasc ]Uit'd de %arucGi? paluLi? de za<er i de tot.5 Ideea de 5dVmiur=ie5 creatoare <a (i &'s su6mi'at &' c'turile urm toare? c'd 0uctorele <a de<e'i el &'sui perso'aD. C rt rescu relati<izeaz perspecti<a? respec@t'du@i op%iu'ea postmoder' .5A:' C'tul al 'ou lea? 0uctorele i'tr pe sce' &' car'e i oase? (ii'd preze'tat perso'aDelor de c tre /a'oil? i &'so%i'du@le p' la cap t &' a<e'tur 5--. P r si'd mai'a de scris la care scrie epopeea? 0uctorele las scrierea s se dez<olte si'=ur . 5Demiur@ =uPB@0uctore de<i'e perso'aD? l s'd su6 sem'ul &'tre6 rii co'ti'uarea scrierii. 5/ &'tre6 ce trup =i=a'tic st &' locul meu la mas ]&' 6uc t rie u'de la mai' scriu acas . ]Poate (i'c@acum mai'a mea de scris si'=ur 6ate]S 'u lase aste (ile dezola't 'etermi'ate? ]Poate (i? la (el? ca &'s i epopeea s @i &''oad ]3irele? (iresc? la (ii'%a@i ca oprla ( r coad . ]3apt e c aDu's@am? iat ? perso'a=i 'e&'sem'at]Cum &' 6oa6 d rui'e u' ='dac s@a &'cGeiat7. 0utorul are? &' epopeea lui C rt rescu? u' statut plural. El de<i'e 0uctore sau se ascu'de &' spatele posi6ilului. El poate (i 5u' trup =i=a'tic7? dar se poatei <olatiliza? l s'd mai'a de scris s /ircea C rt rescu co'ti'ue 5irul7? ca &'s i epopeea s se &'cGe=e si'=ur ? pe si'e. 0ceast pluralitate e proprie postmoder'ismului? 5u'i<ersul7 de<e'i'd o 5sum de u'i<ersuri7? de (ra=me'te. Re<e'i'd la rela%ia epopeii lui C rt rescu cu opera emi'escia' ? cred c preze'%a marelui roma'tic se e,plic pri' ca'o'ul la care se raporteaz poetul? &' ca'o'ul literar rom'esc? Emi'escu e (i=ura ce'tral . 9i la C rt rescu marele poet ocup ? ca'titati< i calitati<? primul loC. :' C'tul al aptelea? /a'oil? perso'aDul pri'cipal al epopeii lui C rt rescu? c l torete &' Raluci'aria? spa%iu &' care descoper 5u' (a'tastic meGa'ism? Poesia7A5/a'oil are <iziu'ea (a6uloas a poeziei 'a%io'ale? su6 (orma u'ui ir de 5ermi%i5 care recit <ersuri &' ma'ierele succesi<e ale lui Emi'escu? 0r=Gezi? >ar6u? >aco<ia? NicGita St 'escuA 9i C rt rescu72F. 0utorul re(ace? rescrie &' spirit postmoder' 'u istoria poeziei rom'eti? ci ca'o'ul poeziei rom'eti. Ca'o'ul &l are &' ce'tru pe Emi'escu. $iziu'ea di' 4e<a'tul e di(erit de aceea di' O sear la oper . 0colo? &' Duetul? C rt rescu re( cea istoria poeziei rom'eti tot di' perspecti< ca'o'ic . Di(ere'%a co'st &' (aptul c &' 4e<a'tul? ca'o'ul e des <rit. Emi'escu e aezat limpede &' ce'trul s u. IerarGia su=erat &' O sear la oper e co'turat precis &' C'tul apte al 4e<a'tului. Dac &' Duetul di' O sear la oper re(acerea ca'o'ului poeziei rom'eti se limita la u' dialo= al pastielor? &' 4e<a'tul pastia e precedat de o i'troducere a 'aratorului? me'it s su=ereze clar o ierarGie. 5S descGide@o poart lar= &' o =lez' a 3ecioarii. ]/a'oil co'dus de 'im( str 6 tur sale <arii]P'@aDu'ser &'tr@u'a 'alt ? spart @' diama't. ]E o si'=ur statu pe u' piedestal =i=a't. Ueci i zeci de st'De'i are de la talpe p' @' (ru'te. ]Peplu@i str'=e cu o m' cre%ii cutelor m ru'te. ]M Este primul d' cei apte cori(ei? i cel mai ti'er? ]Cel mai 'o6il d'

ama'%ii muselor i z'a $i'eri. ]OG? =r iete@'e? statu cu ocGii 'e=ri i cumi'%iC ]Pri'se <ia% @al poesiei i al 'op%ei dulce pri'%: 5De ce di' um6ra@mi ai (u=it! ]De ce '@auzi cGemarea@mi! ]&' cr'=ul <ecGi i li'itit]S <ii o clip 6aremi? ]9i li' al apei sc'teiat]S @%i lu'ece pe pleoapa@ %iA ]&' tristul som'ului re=at]I'trarea s o cape%i.5 Perso'alitatea lui Emi'escu e si'=ular i si'=ularizat . CGiar dac rescrierea ca'o'ului se (ace &'tr@o perspecti< istorica? Emi'escu e ce'trul ca'o'ului? &i urmeaz 5patruA Statue uriee5. Prima di'tre cele patru este cea a lui Tudor 0r=Gezi. 9i aici C rt rescu respect ca'o'ul? i aici Pastia ar=Gezia' e precedat de u' (ra=me't care (ace trimitere la Psalmi i la 3lori de muci=ai: 5Prima statu @i <ersatil : acum 6ro'z? acum lut e? ]0cum arde ca o tort ? acum e doar D r =ai. ]3iltre (ace d' $e'i'uri? perle reci d' muci=ai: De ce 'u@s si'=ur i 'e(ericit! ]Tu &%i t cusei di' mi'e u' scGit]S pat &' Goitul meu? P ri'te? de@%i &' l% m &' piscuri crucile s(i'te.5 Ca'o'ul e respectat i mai departe. Io' >ar6u e aezat 5l'= 5 Tudor 0r=Gezi: 59i &'creme'i statua. Dar cea de l'= si'e? ]R t cit &' epure? epta=oa'e i lumi'e? ]0<'d Craii@' m'a dreapt lucuri'd ca d@u' Galou]Iar &' st'=a cu < dit clim Ed=ar 0lla' Poe]Pri'de <ia% ? @ocGiul <erde &' triu'=Gi <ir=i' descGisul]4a =eamii &'col cite? turci pu(oi? pre(ir <isul]Riali'ului? prea tai'ic? <isul Ro=ei Nastrati'A5 Preze't rii poetului &i urmeaz o trimitere la poezia +rup? pastiata cu Gar: 5Numit %i'ut? =rup simplu? (als la'd ]4a soarele po'ti(ical &'tors. ]Plu= str <eziu &' recea /el=ola'd ]$ ditului? tras cu compasul? torsA5 0 treia preze'% ? a treia 5statu =i=a't 5 e a lui +eor=e >aco<ia. Sce'ariul se repet i aici? 'aratorul re( c'd mai &'ti ima=i'ea poetului: 50lt statu =i=a't : e aproape u' scGelet]&'( at &' cute rupte u'ei to=e de (i'et. ]Toate oasele d' (a% &' triu'=Giuri es p' piele? ]D' ma'di6ul de@a dreptul %epii 6ar6ei cresc re6ele? ]Iar ocGiiA Nu su't ocGii u'ui om ce au tr it.5 0poi se re(ace atmos(era 6aco<ia' ? amestec de eleme'te de(i'itorii pe'tru lirismul autorului: 5E 6ez' . U' ci'e@a l trat. ]De@acum '@are rost s mai sper. ]SpriDi'it de u' stlp? u' soldat]9i@apri'de %i=area? sti'=Ger.5 0l 5patrulea ermite5 este 4ucia' >la=a. El 5st tu p' acum cu pri<irile@' p m't.5 Urmeaz pastia? co'=lomerat de teme 6la=ie'e: 5Dar aa? la ce 6u' cocoii cu pe'ele? ]9i cum s s ru%i miezul (lorii de mac! ]/ z<rcolesc ca arpele &' um6rele as(i'%itului]4'= (i't'ile ce des(ac]OcGii p m'tului? mitului. 5 O dat s(rit c l toria? /a'oil a(l c 5acetia patru? /a'oil? ]Su't m iestrii poesiei <eacului cel <ersatil? ];;A5 Celor ci'ci poe%i aeza%i deloc aleatoriu? u'ul &'tr@o sal ime's 5pe u' piedestral =i=a't5? ceilal%i patru? u'ul l'= altul? &'tr@o alt colosal sal ? le urmeaz &'c doi poe%i. U'ul e NicGita St 'escu: 5U' colos cu ocGi al6atri i cu 6uza s'=erat ]C ut'd &' Dur de si'e cam s(ios i r t cit]U' pulo< r ca o zale preste peptu@i st lipit.5 0pari%ia lui NicGita St 'escu e du6lat de u' come'tariu auctorial? u' (el de mea culpa &' (a%a poetului ale c rui realiz ri le pusese la &'doial 5Dr muir m &' poesia@%i ct e aur i ct lut? ]3 r @atu'ci a &'%ele=e c de aur doar o <' ]Dac @' mu'te se = sete sti's &' peatra cea 6 tr' ? ]E tot mu'tele de aur i mi'u'e e a lumii.5 Urmeaz apoi? ca &' toate celelalte cazuri? o pasti dup <ersurile lui NicGita St 'escu: 5Deodat mi s@a ( cut moarte]cum altora som' li se (ace. ]i cum lor li se &'=reu'eaz ocGii]aa i mie mi se &'=reu'eaz i'ima. ]0tt i'ima &mi aDu'=e de =rea /ircea C rt rescu ]c o scap di'tre coaste]cum a sc pa@o di'tre de=ete.5 Ultima 6olt ? ultima statuie se su=ereaz a (i a lui /ircea C rt rescu &'sui. 0supra acestei op%iu'i merit s i'sist m? pe'tru c ea presupu'e o ree<aluare a &'tre=ului parcurs pri' ca'o'ul poeziei rom'eti. Nicolae /a'olescu s@a limitat s o6ser<e c drumul lui /a'oil &' Raluci'aria se s(rete dup ce C rt rescu rostete &'ceputul 4e<a'tului. /ai 'ua'%at pri<ete lucrurile Io' >o=da' 4e(ter? care scria c :5A:' C'tul al aptelea i se &'( %ieaz lui /a'oil u' ir de apte cori(ei ai poeziei? 'e'umi%i dar uor reco=@'osci6ili &' <ersurile care le su't atri6uite: ase di'tre ei recit poeme care pastieaz stilurile lui Emi'escu? 0r=Gezi? Io' >ar6u? >aco<ia? >la=a i NicGita St 'escu? pe

c'd al aptelea declam cGiar &'ceputul 4e<a'tuluiC :'tr@o 5scriere att de PautoE iro'ic totul este permis? 'u@i aa!72" 0 spu'e mai &'ti c 'u 'umai pastiele 'e co'duc c tre ide'ti(icarea u'or poe%i a'ume? dar i descrierea statuilor. /odul &' care su't preze'ta%i >aco<ia sau NicGita St 'escu e eloc<e't &' desci(rarea ide'tit %ii lor poetice. Rescrierea ca'o'ului poeziei rom'e are? dup p rerea mea? dou scopuri. Primul ar (i ceea ce am putea 'umi Buma'izarea5 ca'o'ului. 5Statuele5 care &i reprezi't pe poe%i su't ale u'or 5ermi%i5. Eremi%ii su't asce%ii? pust'icii? scGim'icii? siGastrii2#. Rostul c l toriei lui /a'oil este i de a 5reuma'iza5 ima=i'ea poe%ilor r mai &' istorie. Statuile 5ermi@%ilor7 'u =r iesc 'umai pe'tru a@i di<ul=a ide'titatea? dar i pe'tru a re&'<ia? pe'tru a rei'tra &' <ia%a literaturii. Su6 pri<irea admirati< a eroului epopeii? statuile cap t car'a%ie? =rai. Ele &'<ie. 0l doilea scop al rescrierii ca'o'ului are direct le= tur cu PautoE aezarea lui C rt rescu &' cap tul lui. :' studiul s u? Postmoder'ismul rom'esc? C rt rescu 'ota c u'a di'tre tr s turile postmoder'ismului este deca'o'izarea. 3olosi'du@se de o6ser<a%iile lui IGa6 Rassa' i Oea' 3ra'cois 4Sotard? C rt rescu de(i'ete deca'o'izarea ast(el: 5O <erita6il 6 t lie ca'o'ic 7 are loc ast zi &' u'i<ersit %ile di' &'trea=a lume Pdar mai cu seam di' Statele U'iteE. /area tradi%ie europea' ? Cultura? 0rtele? 4iteratura cu maDuscule su't puse &' discu%ie cu o li6ertate de ='dire u'eori stupe(ia't de c tre repreze'ta'%ii mi'orit %ilor culturale? pe'tru care SGaLespeare? +oetGe sau Na='er su't doar 'ume de al6i? europe'i? 6 r6a%i? mor%i M aa cum e de(i'it omul de cultur 5tradi%io'al7 &' =rupurile care urm resc demitizarea i deca'o'izarea culturii. 3irete? &' po(ida e,a=er rilor care au &'so%it &'totdeu'a scGim6 rile de ='dire? mic rile de deca'o'izare a culturii su't le=itime &' m sura &' care? pe de@o parte? demitizeaz o ima=i'e sclerozat a acesteia? cu <alori imua6ile i Sacrosa'cte? iar pe de alt parte? impu' <alorile altor culturi? di(erite pri' ras ? se,? zo' =eo=ra(ic ? aparte'e'% reli=ioas de cea p' de cur'd domi'a't . Idealul culturii =lo6ale de azi e cel al e=alit %ii pri' di(ere'% ? pri'cipiu care permite coe,iste'%a tuturor (ormelor culturale &' pluralitate i i'terdepe'de'% . Orice tip de ='dire domi'a't este supus deca'o'iz rii i deco'struc%iei tocmai pe'tru c e domi'a't i? pri' urmare? pote'%ial opresi<: 5deca'o'ize culture? demisti(S L'oYled=e? deco'struct tGe la'=ua=es o( poYer? desire? deceit7? scrie Rassa'? urm'd &'deaproape ='direa marelui demolator care a (ost NietzscGe. Deca'o'izarea are de multe ori u' se's politic su6iace't? ceea ce o tra's(orm adeseori &'tr@u'5 i'strume't de su6<ersiu'e a <alorilor i a m=rilor sce'arii de le=itimare. O. 3. 4Sotard scrie &' acest se's c ea reprezi't 5a massi<e dele=itimatio' o( tGe mastercodes &' societS? a desuetude o( meta'arrati<es? (a<ori'= i'stead /es petites GistpiresB YGicG preser<e tGe Getero=e'eitS o( tGe la'=ua=e =ames52*. 0 al tura ideea deca'o'iz rii ='dit ca u'a di'tre tr s turile ese'%iale ale postmoder'ismului de u'a di'tre ideile emise de C rt rescu &' i'ter<iul pe care /ircea /iG ie i "@a luat pe'tru re<ista 5Orizo't5. 5Nu &'seam' c dup 4e<a'tul 'u se <a mai scrie poezie? ci c 4e<a'tul &'cGeie istoria poeziei? acea dez<oltare li'iar i cauzal pe care istoricii literari simt 'e<oia s@o co'struiasc &' c r%i de e,ti'dere 'a%io'al . P rerea mea este c o dat cu 4e<a'tul se termi' aceast <iziu'e a u'ei mari istorii literare. $or co'ti'ua istorii ale =rupurilor? ale =rupuscurilor? istorii locale? istorii ale ideilor? me'talit %ilor? dar 'u o 5istorie a poeziei7 &' se'sul clasic al cu<'tului5. Dup 5uma'izarea5 ca'o'ului? al doilea scop al rescrierii ca'o'ului poetic rom'esc este deca'o'izarea. Rezultatul 'u e pur i simplu o deca'o'izare? ci "@am putea de(i'i PdoarE pri'tr@u' cGiasm? tr s tur proprie postmoder'ismului pe care am mai pus@o &' rela%ie cu ='direa teoretic i poetic a lui C rt rescu. 0st(el? am putea spu'e c &' 4e<a'tul autorul ca'o'izeaz deca'o'iz'd i deca'o'izeaz ca'o'iz'd. 0ez'du@se la cap tul ca'o'ului? C rt rescu se situeaz i 'u se situeaz &'tr@o postur polemic (a% de acesta. 3 r &'doial ? e,ist o dime'siu'e autoiro'ic &' ima=i'ata preze'% a lui C rt rescu pe ultimul soclu al poeziei

rom'eti. /ai &'ti? /a'oil 'u are <oie s pri<easc aceast ultim 5statu 5. 0poi? 5uma'izata5 statuie <a rosti cGiar <ersurile cu care &'cepe 4e<a'tul. 5@ 0ide? pri'de@m &' 6ra% s z6ur m d' ast 6olt ]P'@la ultima@'c pere mult &'alt ? mult &'<oit ? ]U'de ultima statu uria @%i <a =r i. ]Pe aceasta &'s 'u po%i tu 'icicum a o pri<i. ]C ci 'u@i dat s <az (i'%a pa acel ce@i dpar 8# /ircea C rt rescu d du 'ume]9i@mpre=iuru@i ca o ma't pl smui u' <ac i@o lume? De aceea &%i pu' palma mea de peatr i de <'t]Preste pleoape^ dar ascult i 'u pierde u' cu<'t? ]C ci e ultimul poetic &'sem'at d' <acul cari]$a s <ie? i cu d'sul? om aDu'=e la (ru'tarii. ]/ai &'colo ce@o s (ie? la@'ceput d 'ou mile'iu? ]Nice Dom'ul o cu'oate? 'ice &'=er? 'ice =e'iu. ]Uite? su'tem la picioare statuiei d stucl pur C ]Ci =r ete? 6l'd priete'i? Gai descGide a ta =ur C ]53loare@a lumilor? <al <erde cu lucori de petre rare? ]/ ri pe care <ase d@aur port piper i scor%ioare7A5 Se'sul autoiro'ie al situ rii lui C rt rescu la cap tul ca'o'ului e ampli(icat de (aptul c poetul citeaz ? autociteaz cGiar &'ceputul epopeii sale eroi@comico@satirice. 0st(el? &'tre=ul ca'o' e deca'o'izat pri' (or%a iro'iei@su6sta'% a epopeii. Pe de alt parte? ar tre6ui s o6ser< m i c autorul ca'o'izeaz deca'o'iz'd. El e? ca i ceilal%i 5ermi%i5? o 5statu uria 5. /ai mult? preze'%a sa la cap tul irului ca'o'ic e &'t rit de dou <ersuri tra'spare'te ca mesaD: 5C ci e ultimul poetic &'sem'at d' <acul cari]$a s <ie? i cu d'sul? om aDu'=e la (ru'tarii.5 O co'(irmare a celei de@a doua (i'alit %i a rescrierii ca'o'ului poetic rom'esc? (aptul c autorul ca'o'izeaz deca'o'iz'd i deca'o'izeaz ca'o'iz'd? o descoperim i &' ideea c 4e<a'tul marcGeaz s(ritul istoriei poeziei ca 5dez<oltare li'iar i cauzal 5. Pri<i'd ast(el lucrurile? autorul se co'sider ultimul scriitor 5ca'o'ic5? dar i primul care 5deca'o'izeaz 5 istoria poeziei rom'e. 0(irma%ia autorului ar a<ea darul s ocGeze dac '@am ti c /ircea C rt rescu e u' e,cele't promotor al propriilor scrieri. Ideea c 4e<a'tul &'cGeie istoria poeziei rom'eti ca 5dez<oltare cauzal i li'iar 7 tre6uie citit ca u' pur mesaD postmoder'. C rt rescu e? &' atitudi'e? cel mai postmoder' autor rom'. E,ist o li'ie de co'ti'uitate e<ide't &'tre mesaDul teoretic al poetului i (elul &' care pri<ete ca'o'ul poeziei rom'eti. Re<e'i'd la relati<izarea pozi%iei 0utorului? tre6uie spus c deco'@struc%ia aplicat acestuia 'u are doar (u'c%ie 'aratolo=ic i (u'c%ia de a relati<iza ideea de 06solut. Pluralitatea ipostazelor auctoriale are le= tur cu caracterul su6<ersi< al operei. 4e<a'tul a ap rut &' primul a' dup re<olu%ie? &' "22F. Dac societatea rom'easc '@ar (i trecut pri'tr@o scGim6are ese'%ial ? epopeea lui C rt rescu 'u a<ea 'ici o a's s apar . 0utorul a a<ut? ca de alt(el mtre=ul popor rom'? o a's e,traordi'ar ? &' cro'ica e,ti's pe care o scrie despre 4e<a'tul? 3lori' /a'olescu re(ace circumsta'%ele apari%iei epopeii: 59i totui? c'd i@a citit la 5Ou'imea7? &' urm cu doi@trei a'i? Primele c'turi di' 4e<a'tul? totul a ap rut ca o surpriz de mari propor%ii? c ci de cele mai multe ori poetul <e'ea pe 'eateptate &' ce'aclu? dup ce promisese <a= 6a o 'u<el ? 6a u' roma' auto6io=ra(ic? 6a u' poem. Era i di' pu'ctul acesta de <edere o deose6ire ese'%ial (a% de aproape to%i ceilal%i ce'acliti? care &i pre= teau di' timp apari%ia sau care erau? pur i simplu? i'<ita%i speciali. Ce s@a citit atu'ci la 5Ou'imea7 a produs o impresie e'orm . S@a <or6it? 'u ( r oarecare em(az ? despre dime'siu'ea istoric a mome'tului i despre 'orocul celor care au a<ut pri<ile=iul s @" (i tr it. I' plus? lumea a<ea i u' se'time't de secret complicitate? c ci epopeea purta &' cutele ei sem'ele timpului &' care a (ost scris . 3oamea? (ri=ul? (rica Icei trei 3E? &'tu'ericul i murd ria de pe str zi? &'tr@u' cu<'t mizeria <ie%ii de zi cu zi. Ceea ce 'e strica &'s aproape tot cGe(ul era (aptul c &'tr@u' mome't &' care 'ime'i 'u putea a<ea &'c certitudi'ea u'or <remuri mai 6u'e? poema lui C rt rescu se pro(ila ca o clasic lucrare de sertar5I. Istoric <or6i'd? &'tmpl rile po<estite de 3lori' /a'olescu se petreceau &' a'ii de s(rit ai dece'iului

optzeci? &' mome'tele &' care isteria ceauist ati'sese apo=eul. 4e<a'tul ar (i r mas o 5oper de ce'aclu5 ca i alte? 'u pu%i'e scrieri ale optze@citilor. 0'aliza caracterului su6<ersi< al epopeii lui C rt rescu tre6uie? cred? s &'ceap de la co'(esiu'ile auto6io=ra(ice ale 0utorului. 5Oocul5 epopeii postmoder'e &i permite acestuia s i'sereze &' cte<a r'duri am 'u'te precise asupra propriei co'di%ii. Derizoriul cotidia' e surpri's &' C'tul al doisprezecelea? c'd? &'ai'te de a l sa loc 0uctorelui s i'tre &' sce' ? 0utorul mediteaz asupra propriei co'di%ii. 3re'etica i'<e'%ie epic las loc u'ei o6ser< ri i'tero=ati<e a co'di%iei scriitorului &' <reme de amar e,iste'% . 5E octom6rie *F. ]4ucrez &' 6uc t rie. Su(lu@' de=etele reci. ]+aze su't mai mici ca u'=Gia? ca petale de@al6 strea. ]Ua% de 'ecGezol m'Dete (u'dul cetii de ca(ea. ]Su't pe mas doar 6orca'e 'esp late? i@u' cu%it: ]Se re(lect @' lama@i oa6l cGipul meu 'e6 r6ierit.5 Nu e 'imic &'ci(rat &' aceast mizerie cotidia' ? &' (ri=ul parc ( r s(rit di' cas ? cu suro=atul de ca(ea al turi. Umorul sclipitor al epopeii se tra's(orm &' am r ciu'e? o am r ciu'e cu =ust de 5'ecGezol5. Si'ceritatea 0utorului se o6ser< 'u di' meteu=it co'struc%ie a <ersurilor care 'e@ ar putea co'duce pe u' drum care s e,clud 'ua'%ele? ci di' co'(i=ura%ia de Dur'al pe care o cap t te,tul poetic. 5E octom6rie *F5. Spu'e poetul &'ai'te de a@i &'cepe co'(esiu'ea. Tot &' C'tul al doisprezecelea? ca u' (el de prelu'=ire a mizeriei cotidie'e? descoperim i &'doiala 0utorului c epopeea <a lua cur'd lumi'a tiparului. 5Poate 8. $? /ircea C rt rescu peste a'i d zile? cetitor? cu a ta <ia% ]S@o i'tersecta aceast maGi' de smal% i cea% ]Ce m ''c al meu creier? ce su6Du= al meu duG. ]Ori? <a arde? iar (umu@i se <a pierde &' < zduG.5 9i 3lori' /a'olescu citeaz aceste <ersuri? spu''d c poetul &'sui luase &' calcul e<e'tualitatea ca opera sa s r m' o 5lucrare de sertar5. Resituat &' timpul c'd a (ost scris epopeea? co'(esiu'ea lui C rt rescu e mai de=ra6 o amar co'statare? o asumare a co'di%iei operei supus 5coma'dame'telor5 politicului. De aceast dat ? umorul lui C rt rescu este doar apare't. Cartea e 5maGi' de smal% i cea% 5 pe care Cititorul o <a &'tl'i? poate? este &'s i 5maGi' 5 ce <a putea lua (oc? 'el s'd &' urm 'ici u' sem'. 0m putea descoperi aici u'a di'tre te'siu'ile ese'%iale ale epopeii lui C rt rescu. 0utorul percepe precis mizeria comu'ismului. 0pare't? 'e@am a(lat &' (a%a u'ei epopei care ar putea (i luat 5ca para6ol a'titotalitar 5 B. Io' >o=da' 4e(ter a atras ate'%ia c 5implica%iile politice ale eroi@comicei epopei su't importa'te pe'tru dez6aterea moral pe care o pro<oac 5. 0'aliz'd ipostazele 0utorului &'%ele=em c ? la 'i<elul ma,im de =e'eralitate? de c<asi@ide'ti(icare a 0utorului cu /ircea C rt rescu? 5para6ola5 se desci(reaz ? ea e,prim'd o ad'c criz i'di<idual . Tra'spare'%a cu care e comu'icat aceast stare e e<ide't . Su't u' ir de co'(esiu'i? de m rturii ale 0utorului? de la care se por'ete ulterior la deco'struirea ima=i'ii lui. U'a di'tre aceste ipostaze este aceea a 0uctorelui. Scrii'd despre preze'%a 0uctorelui? Nicolae /a'olescu a(irma c 5&' C'tul I;? 0uctorele i'tr pe sce' &' car'e i oase? (ii'd preze'tat perso'aDelor de c tre /a'oil? i &'so%i'du@le p' la cap t &' a<e'tur . C'tul (i'al 'i@" arat scrii'du@i epopeea i primi'd <izita i'opi'a't a perso'aDelor care su' pur i simplu la u i pe care le trateaz cu <i' de Oid<ei2-. Dac 0utorul se suprapu'e aproape pe ima=i'ea real a lui /ircea C rt rescu? 0uctorele este <aria't artistic a 0utorului. El? iar 'u 0utorul? e cel ce se i'te=reaz empatic &' des( urarea epopeii. De aici &'ai'te? satira politic se &'ci(reaz ? i'te=r'du@se (le,i6ilelor re=uli ale epopeii eroi@comico@satirice. :' C'tul al treilea? la'cu 0ricescu &i trimite Ue'aidei o scrisoare &' care &i istorisete soarta c r%ii sale: 5mai mare 'e'orocire dect s m le=e i s m aru'ce &' oc' ? scump sor ? 'u credeam s mi se tmple? c'd o <este ca u' tr s'et Ptr z'easc @i cel s('t pe duma'i i ale=e@s@ar (ocul de eiE c zu peste 'e'orocirea mea: cartea mea de stiGuri 5Ode? ele=Gii? satire? (a6uli? traduc%iu'i di' dom'ul 4a /ar%i'e5? precum i a ci'cea perdea di' tra=odia 50mlet? pri'% de Da'ia? alc tuite cu aleas &'=riDire de dum'ealui

4a'co 0ricesco i tip rite la tipar'i%a lui 4eo'ida 3irma'is5 'u s mai tip rete. De patru a'i ce'sorul lui $od ca pe copii m mi'%ea i zicea Pparc @" auzE: 5le' cGi% ? (iule? mai ra6d u' a'? c poate <remi mai 6u'e apuc m.5 C el zicea c doar datori'%a sa &i (ace. /@a cGi'uit ca pe Go%ii de cai. /ulte <or6e 'u le r 6da de loc. U'de eu scriam 5s'uri rotu'=ioare5? el r dea cu u' 6rice=el i scria 5pept (eciorel'ic5. U'de ziceam de 5coapsa cea rotu'd ce str <ede p' al<ar5 el pu'ea 5Peplul rece al /i'er<ei5. I' loc de 5Gurioar 5 scria 5<estal 5? scris s @i (ie 'umele i ters cu 6rice=elul di'tre cei <ii. Dar apoiC Eu ziceam de >ucureci? c '@are cimele? i el ter=ea i pu'ea 5Peters6ur=5? i doar acolo? sla< Dom'ului? cimele ctV po(teti. Uicea c a'u@asta <ru' r u s @'tmpl ? i el pu'ea c s@a tmplat pe <remea r posatului le'acGe $ c rescul sau cGiar a lui Paz<a'te CGiorul. 0m zis? treac de la mi'e? i eram =ata s @mi pocesc &' st (eliu c r%ulia? 'umai s ias i s m laud i eu c uite? i &' $alaGia pot iei poe%i ca >airo' i ca 9ato6ria'. Dar 'ici aa '@a (ost 6i'e. Dodat ? a'ul trecut? <i'e ce'sorul i@mi spu'e: 5CGir la'cu? %i@ai ( cut@o cu m'a ta. 3a6ulile tale te pierdur . Poeticul cur%ii? e(e'di Tripa'osma TodoraLis? s@a dus p' la dom'ie cu ast (a6ul &' di'%i? ce dom'ul? ceti'd@o? a r c'it cu =las mare: BS 'u se tip reasc este 'e6r z riCB5 Odat cu 6iata mea c rticic s@au poprit i alte? &'tre care m iastr compu'ere a dra=ului t u (rate /a'olacGi? 5StiGuri de amoriu5. 9i doar ce a<ea acea (a6ul !7 Tra'slat temporal? scrisoarea lui la'cu 0ricescu e o scurt istorie a rela%iilor di'tre scriitorul rom' i ce'zur &' timpul lui Nicolae Ceauescu. Episola merit desci(rat pe'tru c &' spatele ei se a(l o &'trea= me'talitate. /ai &'ti? &'s s o6ser< m c pe la'cu 0ricescu &l pri'de (oarte 6i'e <'a mu'tea' a lui /ircea C rt rescu. De alt(el? 'u e 'ici prima 'ici ultima dat c'd autorul se re<e'dic de la tradi%ia cultural care &'cepe cu cro'icarii mu'te'i? co'ti'u cu 0le,a'drescu sau Reliade? cu <er6ul muc tor al lui /acedo'sLi i cu <er<a satiric a lui Tudor 0r=Gezi. +'di'du@se la ce'sor? la'cu 0ricescu &i dorete 5scris s @i (ie 'umele i ters cu 6rice=elul di'tre cei <ii7? &' a(ara umorului? (ie el i acid? s o6ser< m c istoria c r%ii lui 0ricescu repet 5cariera7 multor c r%i ale optzecitilor. Pe'i6ilele a=resiu'i (a% de e(ortul scriitorului su't proprii ceauismului trziu. :' <olumul lui la'cu 0ricescu? autorului i se cere s &'locuiasc : 5s'uri rotu'=ioare7 cu 5pept (eciorel'ic7? 5Gurioar 7 cu 5<estal 7? 5>ucureci7 cu 5Peters6ur=7. Presiu'ea era similar pe'tru scriitorul rom'. Desti'ul de Grtie al lui la'cu 0ricescu e desti'ul real al multor /ircea C rt rescu optzeciti. Umorul lui C rt rescu e amar. Ce'sorul lui $od se Doac ? &'(ricoat la r'dul lui? cu soarta lui la'cu. 0cesta e =ata s a6dice? s accepte scGim6 rile? dar e prt la $od de poetul de curte Tripa'osoma TodoraLis. /utatis? muta'dis? umili'%a de a@%i <edea cartea ciopr%it 'u e su(icie't . 0Du'=e s (ii prt la co'ducerea de partid pe'tru a spu'e adio? de(i'iti<? c r%ii. Nu e 'imic eroic &' str da'ia lui la'cu 0ricescu de a@i <edea cartea tip rit ? dar e imoral ? per<ers atitudi'ea lui Tripa'osoma TodoraLis? cole=ul de litere al lui la'cu. Di' 'ou tra'sl'd lucrurile &' Rom'ia co'tempora' lui C rt rescu? e de o6ser<at c &' i'teriorul 6reslei sciitoriceti a (u'c%io'at mereu ura? diGo'ia. Poe%ii de curte? ast zi se'atori sau <edete media? au (ost mereu =riDulii ca 'imic s 'u@i supere pe co'duc torii comu'iti ai Rom'iei. /ai importa't &'s ca aceast o=li'dire istoric i social a lumii culturale a Rom'iei ceauismului trziu? e umili'%a pe care scriitorul o &'dura. 3aptul c accepta umili'%a e u' sem' de &'tre6are pe'tru &'tre=ul comportame't al scriitorilor utimului dece'iu comu'ist. Discut'd despre latura moral a epopeii? Io' >o=da' 4e(ter 'ota: 5descrii'd a6solutismul (a'ariot ca model al totalitarismului? C rt rescu spu'e cte ce<a despre moralitatea rom'easc &' =e'eral i despre aceea a scriitorului &' special7B2. Dez6aterea moral ? &'ci(rat &'tr@u' cod istoric trecut? 'u se &'cGeie o dat cu dilematica scrisoare a lui la'cu 0ricescu. :' C'tul al zecelea? di'tr@o alt scrisoare Pre(lectare a aute'ticit %ii sau a dela%iu'ii!E a(l m c la'cu 0ricescu? poetul ce'zurat? a acceptat s (ac pactul cu dia<olul. Poetul 'epu6licat? ostracizat

pe'tru (a6ulele sale trece cu imoral dezi'<oltur la ode. Scrisoarea pe care o primesc c uzaii reproduce o od dedicat de (ostul poet co'testatar? lui 5Samoderseu7. 5Soare m'dru s &'al% p@ a $alaGiei o=oare? ]Ce 'icic'd < zu <reodat (ericitul meu popor^ ]Este soarele sl <it 'oastr stirpe dom'itoare]Ce pe to%i 'e m' @' =ra6 c tre@u' (al'ic <e'itor.7 Tra'slarea temporal ? &' miezul dece'iului B-F? apropie oda lui la'cu 0ricescu de poezia c't @re%ilor de curte ai re=imului lui Ceauescu. Pe de alt parte? &'s ? e iro'izat dema=o=ia u'ui re=im care@i <edea pe oame'i &'colo'a%i &'tr@o si'=ur direc%ie. Cedarea lui la'cu 0ricescu 'u e 'umai prileD de derut Pe'tru cauzai? ci i de medita%ie pe'tru 0uctore. 5Nici eu &'sumi? ce lui la'cu 0ricescu am dat (ii'% ]Nu credeam a (i <rodat lucrul sta cu P.uti'% 7? scrie 0uctorele? marc'd 'u 'umai dista'%a sa (a% de 0utor? ci i lipsa de &'credere &' cel lalt? speci(ic perioadei comu'iste. Surpriza tr d rii lui 0ricescu 'u (ace dect s ad'ceasc (rica? suspiciu'ea. Dime'siu'ea moral a epopeii a t cut? cred? ca autorul s propu' dou <aria'te ale C'tului al u'sprezecelea. Prima e cupri's &' 5cur=erea7 (ireasc a epopeii? cealalt apare ca o a'e, a c r%ii. $oi &'cerca s compar cele dou c'turi? pe'tru c multe di'tre se'surile epopeii se 5&'cGid7 'u &' al doisprezecelea c't? ci &' al u'sprezecelea. /ircea C rt rescu i@a e,primat p rerea de r u c al u'sprezecelea c't? <aria'ta acestuia se a(l la s(ritul c r%ii? 'u a (ost perceput de critici aa cum i@a dorit: 5Da? i 'u s@a o6ser<at u' lucru &' 4e<a'tul? ce<a care eu mi@a (i dorit s se <ad mai 6i'e. 9i a'ume? c &' ultima parte? care este dramatizat ? e,ist o reluare a stilurilor teatrului istoric rom'esc. 4a &'ceput Radeu? 0lecsa'dri? i aa rpai departe? p' la Cara=iale. 0sta 'u s@a < zut deloc7"FF. Este aceast com6i'are de stiluri u'a di'tre mizele p r%ii a u'sprezecea. Epopee postmoder' ? 4e<a'tul e creat ? &' mod ese'%ial? por'i'd de la ideea de rescriere. Nu <om i'sista asupra codurilor dramatice pastiate &' <aria'ta p r%ii a u'sprezecea? ci <om ce'tra demersul asupra laturii morale a epopeii. :' C'tul al u'sprezecelea? <aria'ta i'clus &' 5cursul7 epopeii? pe care o <om 'umi? di' ra%iu'i de simpli(icare? prima <aria't ? ceata co'dus de /a'oil i laurta aDu'=e s st p'easc 5>ucuresciul7. Reuita 'u ar (i putut a<ea loc tar spriDi'ul 0uctorelui? care ridic o 5(il cu ora cu tot7 i le permite c uzailor pe care@i &'so%ete s p tru'd &' 5catacom6ele7 oraului. 5/a=ic sem' s (ac i (ile cte<a s dau 'apoi? ]P' u'de >ucuresciul pl smuit@a d' 'oroi. ]S ridic i ceea (il cu ora cu tot? o %r ? ]Ca cu to%ii s p tru'dem u'd@doar o6ola'i se <r ? ]&' ca'alele 6oltite ce su6 ur6e se@mpletesc? ]9i ast(eliu s aDu'=em &' palatul cel dom'esc.7 E 'e<oie de &'%elepciu'ea lui Nastrati' pe'tru a p tru'de apoi di'colo de poarta (erecat . 4umea de di'colo de poart seam ' cu ima=i'ea Paradisului %i=a'ilor di' Zi=a'iada lui Io' >udai Delea'u? dar e i u' amestec de ima=i'ar popular i i'<e'%ie auctorial . 5Ima=i'arul popular7 e re( cut de C rt rescu dup temele ese'%iale ale s(ritului de dece'iu opt? c'd? do6or%i de s r cie? (oame i mizerie? rom'ii i'<e'tau tot (elul de lucruri despre 5paradisul7 &' care tr ia dictatorul. 0cestei (rustr ri autorul &i adau= 5i'=redie'tul7 cultural ami'tit? epopeea lui Io' >udai Delea'u? i propria i'<e'%ie. 54au=edoc d scGise poarta i /a'oli@apri'se tor%a]Nes(rite acareturi se i<ir ? ca &' Scorza]9coala care +ara6om6o i ai ei zidi pre deal. ]Su't od i de =em d aur? altele d caca<al? ]Su't c m ri u'de urcioare %i'e@' coaDa lor d lut]Ne=ru <i' cu mirode'ii ce te arde de@ ai 6 ut. ]lar @' alte tai'i(i zace? spre a putrezi dpar 8/ircea C rt rescu cu totul? ]Or6i? leproi? 'e6u'i? cei care@au &'(ru'tat c'd<a despotul. 5 &'ai't'd &' sala de ospe%e? c uzaii descoper ( pturile de 5cea% 5 ale 6oierilor i a lui $od . 5$raD e. W N=' /a'oli5. R spu'sul 0uctorelui e o scurt (iloso(are asupra Puterii? / ririi? Poesiei: 5Nu? prieti'e? 'u@i <raD . ]Ce@i Puterea dect cea% ? ce@i / rirea dect coaD ]U'ui (rupt ce 'iciodat miezul 'u@i <a 6 'ui? ]C ci e miezul lumii eti =lo6ul dulcii poesii.5 /edita%ia

0uctorelui e u'a de ese'% roma'tic . Ea 'e ami'tete scrierea &'crezut a paoptitilor. 9i pe'tru >oli'ti'ea'u poezia este 5miezul lumii5? &' Co'rad? r t cirea eroului e prileD de a e<ide'%ia ese'%a eter' a poeziei pe care? la (el ca 0uctorele? alter e=o al 0utorului? >oli'ti'ea'u o opu'e Puterii i / ririi e(emere. Dispari%ia Puterii i? o dat cu ea? i a lui $od &i pu'e pe cauzai &' postura de a@i ale=e co'duc torul % rii? &'tr@u' e'tuziasm =e'eral? cel propus este /a'oil care &'s se recuz (ilozo('d &' (a%a celorlal%i asupra lumii: 5Nu? priete'i? pe'tru mi'e o iluzie e totul? ]9tiu? Dert(ete pe'tru %ear a lui s'=e sa'cGilotul? ]4aud @i aduc? dar &'s 'u@" mai pot urma 'icidecum: ]Eu al <eci'iciei doar tra= &' piept amar per(um.5 &' miDlocul cu<'t rii lui /a'oil apar &' sala de ospe%e i palicarii i %i=a'ii ce urmaser pedestru 5coma'doul5 lui /a'oil i laurta. /ult mai pra=matic dect <is torul /a'oil se arat a (i laurta care? cu rapiditate? ocup 5<idul de putere5? pl 'ui'd repede cum s co'duc Zara Rom'easc : 5Iac ? <@am ( cut prea 'o6ili sa'cGilo%i ce <eci'ie lupt ]Doar &' sluD6a li6ert %ei? cu o sa6ie 'erupt ? ]9@am &'<i's? i@acuma clipa r spl tirii au sosit: ]4am6ros: dre= tor cu (al ^ +Gior=Gios: 6oier <elit^ ]Treti lo=o( t: SpiracGi^ /a<ru? mare <istier^ ]9perlea c m ra^ Pastrama <or'ic^ +o=u pi<'icerA5 0proape (iresc? &' (ru'tea % rii aDu'= cei alei de laurta? 5Uotalis l'= si'e5. I' (a%a acestei 'oi admi'istra%ii =reco@%i= 'eti? /a'oil rom'ul? cel ce@i ridicase pe to%i la lupta pe'tru li6ertate? p r sete sce'a? &mpreu' cu el pleac 0uctorele i ceilal%i cauzai 'ai<i. Tlcul acestei po<eti este? cred? mai ad'c dect iluzoria scGim6are la co'ducerea % rii? 5&' >ucureti? pe tro'ul $alaGiei se <a urca piratul laurta? tot att de r u i de capricios ca i dom'itorii care "@au precedatA5"F". El tre6uie c utat &' cu<'tarea lui /a'oil? care spu'e: 5Eu al <eci'iciei doar tra= &' piept ar'ar per(um.5 $ictorios? eroul re'u'% . 53iloso(ia7 re'u'% rii 'u@" are drept model doar pe /a'oil. 0uctorele &'sui accept aceast stare? P r si'd? la r'dul s u? sce'a. Re'u'%area lui /a'oil are? cred? direct le= tur cu mitul /iori%ei. I'teresa't e (aptul c ? de aceast dat ? raportarea 'u e doar iro'ic i polemic ? &' urma ei putem citi o acceptare 0 (atalit %ii care@i (ace solidari pe /a'oil i pe 0uctore. :' (i'alul c'tului? 0uctorele iese di' timpul epopeii i se &'toarce &' timpul preze't? &' lumea cotidia' a >ucuretilor a'ului "2-A /ai mult? duGul s u 5s str'=e7? 0uctore i 0utor rede<i' o si'=ur (ii'% : 5Nu tiu cum dar s str'=e al ei duG &' al meu piept? ]/'a@mi tremur pe (il ? parc@ascult i parc@atept]Ci'e<a s @ mi plim6e pea'a preste (il de la si'e? ]S'=ure ca s s scrie 6ucGiile le<a'ti'e. ]Eu m tiu de 'eputi'%e &'c rcat i <l =uit.7 3atalitatea eecului luptei pe'tru li6ertate pare a@" molipsi pe &'sui 0utor? &' acest (i'al de c't? &'ci(ratul 5Doc7 postmoder' se desci(reaz di' 'ou? l s'd loc u'ei dez' deDdi ( r orizo't. 53iloso(ia re'u'% rii7 pare acceptat i de 0utor. ] O alt co'(i=ura%ie are <aria'ta a doua a C'tului al u'sprezecelea. C'tul poart i u' su6titlu cu co'ota%ii 6i6lice Deertarea deert rilor au cum pier pa lume &mp r %iile ce se credea <eci'ice c su't. Dac prima <aria't pu'e acce'tul mai de=ra6 pe c l toria c uza@ilor? a doua re(ace atmos(era de la curtea lui $od . :' al doilea r'd? dac prima <aria't se p streaz &' apele poetice ale epopeii? <aria'ta e co'ceput ca o dram ? &' a doua <aria't ? satira la adresa dictaturii e tra'spare't ? C rt rescu re( c'd atmos(era de mi'ciu' de '%at care a &'so%it <ia%a rom'ilor &' dece'iul 'ou . Dac &' prima <aria't ? la'cu 0ricescu disp ruse? l s'd tr darea sa &'tr@o oarecare? (ertil am6i=uitate? &' <aria'ta a doua poetul reapare. 0 acceptat s @i <'d co'tii'%a i s @i pu' tale'tul &' sluD6a lui $od . Duma'ul s u de moarte? poetul cur%ii Tripa'osoma? i@a de<e'it (rate: 5Papar la 6ra% poetul cur%ii? messer Tripa'osoma? i le'acGe 0ricescu? =(i'd de prea lu'=ul urcu. StraDa le pu'e la'ce &' piept? dar la <or6a ma=ic 5/usaca7? st't l sa%i s treac . Re=isorele &i &'tmpi' surz torE: RE+ISORE4E: Plec ciu'e? plec ciu'eC /aestre? comme't fa <a! ]Tocmai <@ateptam. C'ta@<e%i im'ele la 6acla<a? ]Ca lui $od s @i priasc 6uc tura.

TRIP0NOSO/0: E O[. RE+ISORE4E: $ %i' loc &' (ru'tea mesei mai presus de al%i lacGei. I0NCU: /o'er? arta mai presus e de oricare c m ra Paparte? re=i@sorelui:E 0propo? cr'a%i au 6r'z su6t teD=Gea a<e%i ce<a!7 06dicarea moral a lui la'cu 0ricescu e pri<it cu sarcasm dar i cu am r ciu'e. Ea se re= sete &' timpul totalitarismului la autori care au acceptat 5s se <'d 7 Puterii pe'tru mi'ime a<a'taDe? &'tre6area (i'al a 4 /ircea C rt rescu lui la'cu repet rolul de pri<ile=ia%i ai mizeriei pe care "@au acceptat destui scriitori rom'i? &'c o dat ? tre6uie remarcat c &' <aria'ta a doua acce'tele satirice su't mult mai puter'ice? 5drama7 ima=i'at de C rt rescu &' perioada (a'ariot (ii'd tra'spare't asem ' toare cu dezastrul pri' care trecea Rom'ia &' dece'iul 'ou . 0pari%ia lui $od e pre= tit de u' spectacol asem ' tor pri' li'=ueal Dos'ic cu cele6rele episoade ale 5C't rii Rom'iei7. 0cti<ul Re=isore? u' (el de satrap al or=a'iz rii? se &'moaie de tot &' mome'tul &' care Zera'ii pe care <roia s @i pu' la respect se do<edesc a (i a=e'%i ai a= i. 5RE+ISORE4E: PAE P<ede c%i<a %era'i &' coDoace miloaseE: DaB cu <oi 5 ce e aici! Z? 5 TER0NII: Cu 'oi alta@i socotealaA Ca s 'u@%i (aci i'amici]Nu@'tre6a 'emicaA Pu' %era' &l tra=e pe re=isore de@o parte i@i arat u' mic zapis cu pecete. Re=isorele p lete i (ace c%i<a ee@a@'d rateleaE. RE+ISORE4E: >i'eA N@am < zut? '@am auzitA ]Sta%i i <oi cum <@a pus 0=a? (ie@i 'umele sl <it7. 5Drama7 lui C rt rescu e u' 6al mascat si'istru? cu ide'tit %i ascu'se su6 po<ara (ricii i a lait %ii. 0cce'tul <eGeme't satiric se p streaz i &' 5perdeaua a doua7 a 5dramei7. Nic ieri &' cursul epopeii <irule'%a satiric 'u ati'=e cote att de &'alte ca &' <aria'ta C'tului al u'sprezecelea. Poate tocmai pe'tru c i s@a p rut att de 5a(ar di' r'd7? autorul 'u a i'te=rat@o &' discursul pri'cipal al epopeii. Cred c <eGeme'%a satiric di' <aria'ta a doua mai are o e,plica%ie. Su(ocat de atmos(era cultural@politic a Rom'iei <remii? C rt rescu pare a@i ame'da? &' C'tul al u'sprezecelea? sl 6iciu'ea de a 'u (i ripostat direct? desci(rat la a=resiu'ea totalitar . El se r z6u' ? ast(el? &' <aria'ta C'tului al u'sprezecelea? 'eiei'd di' codul epopeii? dar dez<olt'd o 5dram 7 =rotesc ? tra'spare't ? &' care <iole'%a satiric &i = sete cu claritate adresa? &' Postmode'ismul rom'esc? C rt rescu descrie cte<a tr s turi ale optze@citilor: 5pe l'= mar=i'alizare i su6tera'eizare o(icial P&' e<ide't co'tradic%ie cu 5cele6ritatea5<pu6lic a u'ora di'tre eiE? alte epi(e'ome'e aBe situa%iei i'solite ale optzecitilor au (ost i'(a'ttizarea i? le=at de aceasta? depolitizarea lor7"F#. 0p rute la zece a'i de la Re<olu%ie? &' S22? aceste idei par a 'u mai a<ea 'ici o le= tura cu u' mesaD poetic co'struit la s(ritul a'ilor B-F. Cred c a(irma%iile ( cute cu dista'% teoretic ? &' "222? erau tr ite dramatic la s(ritul dictaturii ceauiste? u'ei c'd C rt rescu scrie 4e<a'tul. Te'siu'ea e,primat &' <aria'ta lutului al u'sprezecelea al epopeii lui C rt rescu se 'ate tocmai? DIRECZI0 OPTUECI :N POEUI0 RO/JN1 M 0'drei >odiit postmoder' <or6i'd? di'tr@o politizare a depolitiz rii? di' dori'%a de a i apropia p' la ide'ti(icare modelul st p'irii (a'ariote de cel al dictaturii lui Ceauescu. Di' acest e(ort? dar i di' 'eputi'%a suprapu'erii? se 'ate <irule'%a satiric di' <aria'ta a doua. C te'siu'ea &'tre a'=aDare politic i e<aziu'e estetic 'u &i e deloc str i' autorului? o co'(irm Io' >o=da' 4e(ter?:A care scria: 5Nepu6licat? cGi'uit de ce'zur P.E? co'deierul se a(l &'tr@o 5=rea dilem 5? a<'d de ales M dar oare tertium 'o' datur! W :'tre a@i <edea de meserie i a lupta pe (a% cu puterea7"F*. Sem'i(icati< i se pare Bcriticului episodul &' care? &' C'tul al doisprezecelea? 0uctorele &i r spu'de Uoei: 5@ Uoe? cGera

mu? d' ast =rea dilem '@am s scap]Cte zile <oi a<ere? zisei eu. De eti u' la? ]Po%i &' scGim6 a ta ='dire oame'irii s o lai? ]Dar c z'i'du@te pe ti'e zi de zi i str'='d =ea'a. De te 6a=i? &' ' cl iala &%i (r'=i =tul i@%i (r'=i pea'a. ]/ rturie c@a ale=e 'u@s &' stare? c ama'tul]4i6ert %ei mai iu6ete i@alt dam : Poesia? ]9i ar <rea s le@mpace. C'd ar <rea a (i /esia] PDar de cuie i piroa'e i@esteDeam E? c'd ar <rea]Doar e<a'=Gelist s (ie? deasupra altul a scria]Cari el <a (i Dert<itul? eu s scriu la ad post. ]4a i <ierme@mi spu' adesea? e amar paGarul 'ostB. ]0sta@i <ia%a: Cel ce@' templu el a r stur'at tara6a]R sti='it e? iar &' locu@i se d drumul la >ara6a.7 Dilema 0uctorelui este i a 0utorului. Pe'tru C rt rescu? i'e,iste'%a u'ei solu%ii care s &mpace cele dou 5ama'te7? 4i6ertatea i Poesia? se tra's(er ? &' C'tul al u'sprezecelea? &'tr@o <iole't satir politic . Drama autorului e c tre6uie 5s &'ci(reze7? s &'< luie satira? s o (i,eze temporal &' alte <remi dect cele ale totalitarismului pe care le tr iete. I'trarea lui $od e urmat de discursul 4o=o( tului. Cu<'tarea? ce se <rea u' oma=iu? se tra's(orm ? pri' suprapu'erea u'or sec<e'%e muzicale? &'tr@u' discurs (ra=me'tat &' care multe di'tre laude aDu'= s (ie &'%elese tocmai pe dos: 54O+O31TU4 Pp ete &'ai'te i stri= ct poate? ca s acopere muzica? dar di' discursul lui 'u se aud dect <or6eE Urmae a lui /ircea. Co'cep%ii =e'iale. ]>eserici ctitorite. N deDde. Nu. Parale. ]Nici. Ci'stea? ome'ia. Popolul truditor. ]9i patria? &' (i'e. 9i 'iciu'. $e'itor. ]Cu to%i o ducem ast zi. Cu mult. /ai 6i'e. 4ips . ]Tu (eara. Cu t iul. Cea d' 0pocalips ]>alaurul. Cu la'cea. Ucizi. U' 'eam &'tre=. ]Pri'os i &'cGi'are. :'<red'icit strate=.7 &' <aria'ta C'tului al u'sprezecelea? Docul ima=i'at de poet ti'de c tre =rotesc. Des <rirea =rotescului se realizeaz la (i'alul celei de@a /ircea C rt rescu treia perdele c'd? dup ate'tatul 'ereuit? $od le cere supuilor s 5&'D=Ge6e piramida ro6iei7. Rezultatul e u' 'um r si'istru de circ? o demo'stra%ie de prost@=ust? u' LitscG a c rui dulcea% s@a tra's(ormat &'tr@u' derizoriu =rotesc. 5Spectacolul7 piramidei ami'tete de (ormele <idate de co'%i'ut ce spriDi'eau me'%i'erea &' <ia% a totalitarismului rom'esc. 5P0poteoza lui $od . Ro6ii %i=a'i cum i (alii %era'i se aeaz &' =e'u'cGi? pe spetele lor se suie i ed &' patru la6e ciocoii mititei? preste ei? ciuci%i pe <i'e? 6oierii cu 6ar6e? pe =rumaDii lor <eli%ii d' protipe'dad ? cu spi' rile &'doite? iar &' <r(? $od ? &'tr@o posi%iu'e eroic ? de statu . R m' to%i &'creme'i%i? &' timp ce musicGia e,ecut o partitur asurzitoare? de circ. Pe urm ? &'ti &'cet? apoi tot mai tare? p'j la u' (ormida6il cor 6 r6 tesc? de 6ai? care ar (ace s ples'easc (eretile dac ar (i? c't toat adu'area? descGiz'd =urile e,a=erat i roti'd ocGii &' capE7 l 50poteoza7 lui $od amestec solem'ul i circul. Rezultatul e de u' =rotesc i'suporta6il. C'tecul corului (ace elo=iul 5pum'ului7 i al 56tei7 ca (ormele cele mai e(icie'te de a =u<er'a. 5Spu' ce 'u e? uit de este]Pum'u@' =ur ? 6t @' %este]Putiri'%a? putiri'%a]Ni@i crediiiiiii'@%aP 5Putiri'%a5 c'tat cu (oc e permisi< . Ea 5cocolete5 orice a6uz. I' aceeai ordi'e a =rotescului se situeaz i (i=ura Ce'sorului. 0cesta reapare &' <aria'ta c'tului al u'sprezecelea dup ce (usese perso'aD i &' scrisoarea lui la'cu 0ricescu. R z6u'area lui C rt rescu pe umili'%ele su(erite ca autor se co'tureaz pre='a't &' ima=i'ea Ce'sorului. 0cesta &i (ace i'trarea &' sce' &' timpul perdelei a doua? atu'ci c'd $od &l cGeam s co'troleze spectacolul soitarului. Ce'sorul are o apari%ie care ami'tete de <ode<ilurile lui Ne=ruzzi sau 0lecsa'dri. Suprapus &'s pe co'%i'utul tra=i@comic al c'tului? preze'%a Ce'sorului este? la r'dul ei? =rotesc . Dac e(ectul o6%i'ut pri' pastiarea di(eri%ilor scriitori este &' epopeea propriu@zis ? u'ul comic? &' <aria'ta c'tului al u'sprezecelea el de<i'e =rotesc. Este? poate i acesta u'ul di'tre moti<ele pe'tru care C rt rescu a 5izolat5 <aria'ta c'tului al u'sprezecelea. Preze'%a Ce'sorului e solicitat de $od : 5$OD1: Rai? prostule? r dic perdeaua i &'cepe]iar ce'sorul s (ie aici? spre a pricepe]De <reo 'ecu<ii'% &' te,t s@au strecurat]0u <reo ci'stita 6ar6 @i ( cut de raGat. PCu multe i teme'ele se &'( %ieaz Ce'sorul. O cealma uria pe cretet arat c e R 'eam de ciocoi.

Pe o cu'oscut arie de 3lecGte'macGer &i &'cepe R c'ticelul? cl '% 'i'd u' (oar(ece uria? %op i'd i Gol6'd ocGiiE. C'ticelul7 Ce'sorului ami'tete de autorii paoptiti cu di(ere'% c aici L B -* 5=lazura7 comic ascu'de u' 5aluat7 ci'ic? &m6 tat de 5putiri'% 7? ciocoiul aDu's Ce'sor de<i'e prota=o'istul spectacolului =rotesc. Iro'ia acid ? sarcasmul (ac di' r z6u' torul C rt rescu u' dem' uria al lui Radu Popescu: 5CENSORU4: Eu su't ce'sorul lui <od ? ]Perso'a=i (oarte la mod ? ]Care < z i ce 'u e. ]Eu p'desc orice micare]Eu retez orice@ aripioare? ]Eu pui sem'e de@'tre6are]Pe oricare mar=i'e. ]Re(re': Rrti? Grti? Grti cu (oar(ica]4a orice alusiaC7 Repreze'ta%ia Soitarului? perso'aD c ruia? &' 'umele tradi%iei? ar tre6ui s i se permit orice? e (ra=me'tat de i'ter<e'%iile Ce'sorului. Soitarul ima=i'eaz u' spectacol popular cu $asilacGe i / riuca pe care Ce'sorul &l urm rete &'deaproape i@" &'trerupe c'd crede el de(cu<ii'% . 0sist m? ast(el? &'tr@u' mis e' a6Sme? la spectacolul Soitarului &'%eles pri' ocGii i puterea de cupri'dere a Ce'sorului? asist m Ia u' 5model7 practic de distru=ere a u'ei 5c r%i7? la o poetic a des(ii'% rii e(ortului u'ui scriitor. Spectacolul soitarului re(lect soarta i'=rat a autorului rom' la s(ritul dece'iului 'ou . Su'tem spectatorii a dou repreze'ta%ii: mai &'ti? cea o(erit de Soitar? apoi cea o(erit de Ce'sor. I'teresa't e c Ce'sorul 'u e 'umai u' sluD6a care 5reteaz 7 orice 5alusie7 politic ? el e purt torul u'or preDudec %i care &i a(l s laul &' ad'cul me'talit %ii: 5$0SI40CRE Purmeaz E EG? &' scGim6ul la ta6ac]0ide s < (ac pe plac]9i@o p %a'ie s spui: ]/ plim6am odat pe =rui]P'@a 'u s l sa sar ]9i@o z rii pa / rioara? ]9ti%i? muiare cu. Parat 'ite %%e uriaeE i cu. Polduri aidomaE l Care@' ur . UiuiuC Papare / rioara? mic'd molatic di' olduri. Se@'<rte pe li'= $asilacGe? a c rui m ciuc se ridic &'cet p' la <ertical ? &'cepe cu =las pi%i= iatCE /1RIO0R0: $asila@cGeeeC $0SI40CRE: Da@aaaaC /1RIO0R0: $asilacGe? <i' la muica]0ide? scoate@o scoate %uica]9i s cGe(uim aici? ]Su6t st pom cu mere mici.7 CENSORU4: Tu cGestia cu 5scoate@o7 s@o sco%i 'umaidect]C ci e alusiu'e la u' lucru prea urt]9i s@ai6 / rioara mai mici i old i %% ]C oc'a te m ''c . /ai scoate@i di' t r% C ]C oc'a te m ''c . /ai scoate@i di' t r% C7 SOIT0RU4: Pi%ete iar capulE Dar 6i'e? (rate? arteaA CENSORU4: Nemic 'u <oi a tireC B B@ SOIT0RU4: >audelaire? 3lau6ertA _ /ircea C rt rescu CENSORU4: >ol'a<i su't? 'e<rotici &' dVlire]Ce otr <ete duGul. Eu i@a (i co'dam'at]E la <alaGi amorul u' ce ta6uizat. ]0Du'=eC /ascarade mai tii sau asta@i tot!7 Spectacolul p puilor e curmat 'u pe'tru trimiterile erotice. O (als moralitate e e,Gi6at <i=uros de c tre Ce'sor. Cred &'s c amorul ca 5u' ce ta6uizat7 la <alaGi lo<ete 'u 'umai &' per(idia totalitar ? ci i &' preDudec %ile culturale ale 5<alaGilor7? i'clusi< ale scriitorilor lor. 5CGeia7 amorului (ii'du@i re(uzata? Soitarul atac ? mult mai periculos? politica. Spectacolul propus e 5/oartea lui <od Tartarot7. 4a ru= mi'%ile lui $od ? PsicCE Ce'sorul accept ca Soitarul s Doace spectacolul. 4a cap tul lui. Soitarul &'cearc ? dup ce a epuizat armele satirei? s @" r pu' pe $od . :'cercarea e sortit eecului? str Dile captur'du@" pe cel care dorise s @" &mpute pe tira'. Eecul poart ? &'c de la aceast te'tati< ? o pre='a't ampre't de (atalitate. 5PSoitarul iese p' la 6ru &' cadrul cutiei sale i smul=e pistolul de la 6rul p puii. II &'drept spre pieptul lui $od i tra=e. O 6il ridicol se rosto=olete di' %ea<a lui i cade la u' pas pe podea ( c'd u' z=omot de 6lciE7 3atalitatea se <a ampli(ica dup ce c uzaii reuesc s co6oare cu 56 ica7 0mpotro(a=ului &' palatul lui $od . Dup dialo=ul di'tre acesta i /a'oil? 4a'=uedoc &l &'Du'=Gie pe $od . 0cesta &'s pare 'emuritor.

5$OD0: PImpacie'tE 0m6etat su'tC 0= ? um(l @i pe aceti < di%i 'e6u'iC PClip de cump ' pe'tru c r<u'ari. $a 6irui reac%iu'ea! Cei 6u'i <or (lri Dert(i%i cum mieii cei 'e<i'o<a%i sDia%i de]aleile cele lacome! Nu? c ci e,ist o Pro<ide'% care totul <ede i totul Dudec . U'ealta ei se (ace <estitul 4a'=uedoc? care scoate di' si' u' pum'al i s repede cu iu%eala u'ei(eare la $od . :'(u'd p' la plasele pum'alul &' peptul lui $od ? sco%'d u' r c'et de trium(. $od r m'e o clip 'emicat? dar apoi? &' uimirea tutulor? &i smul=e cu%itul di' pept i@l az<rle pe dalele de marmur. :'cepe s rz E. $OD0: Ra? Ga? GaC Ce pru'ci d %% C S m omor%i s@a%%C7 Puterea de supra<ie%uire a tira'ului pare ( r s(rit. 9i aici am putea 'e (ace o tra'slare temporal i s <edem &' ima=i'ea 'emuritorului Xda o (idel repreze'tare a comarului 'es(rit? &'ai'te ca acest 5co@Bar B? cum &l 'umete Nastrati'? s se co'sume p' la cap t? 0uctorele e =at s i'ter<i' . Oocul postmoder' (ace mai &'ti ca 0uctorele? ipostaz 0utorului? s de<i' autorul &'sui? /ircea C rt rescu. 0utorul se ima@'eaz pe'tru scurt <reme &' 0uctore? el cGiar cere? ca i'dica%ie sce'ic ? 0uctorele s (ie Ducat de /ircea C rt rescu 5aa cum e &' realitate7.B /ai mult? 'aratorul spu'e c 5'ime'i 'u@" poate &'locui7. Ce urmeaz e o demo'stra%ie de 'iGilism postmoder' la cap tul c ruia? cu iro'ie! 0ucto@rele spu'e: 5'imic? 'imic 'u e,ist 7. 0poi? dup ce 0uctorele 5taie cu dou li'ii ultima (il 7? iese di' sce' rede<e'i'd 0utor i scGim6'd desti'ul perso'aDelor sale. 0st(el? pe u' spa%iu redus? 0uctorele de<i'e 0utor? pe'tru ca apoi 0utorul s ias di' pielea 0uctorelui rede<e'i'd Demiur=ul scrierii sale. :' acest Doc 'u st 'umai desti'ul perso'aDelor sale. Ni se atra=e? &' (o'd? di' 'ou ate'%ia? 'u 'umai asupra Puterii Creatorului? ci i asupra limitelor Puterii sale. Pe t rmul 3a'teziei? 0utorul este re=e? &' a(ara lui &'s ? puterile &i dispar. Re<e'i'd la mai'a de scris? care &' i'ter<alul ct C rt rescu apucat rolul 0uctorelui? 5a 6 tut si'=ur 7? autorul scGim6 cursul epopeii des( c'd <raDa 'emuririi lui $od . 50=a i %era'ii &i iau pe sus pe za<er=ii dar ca<alerul 4a'=uedoc se s6ate i scap de pri=o'itorii s i. Scoate da'=a d' teac i se repede la $od . To%i se tra= &'tr@o parte? tira'ul r m''d si'=ur i p r sit cu spatele la tro'. Estimp Sulea? care i'trase de@o <reme 'eo6ser<at &' sce' ? s aru'c cu peptul =ol &' (a%a lui $od . Uadar'ic pa< z ? c ci 6ra%ul zua<ului &i str pu'=e pe am'doi dodat ca pa dou potr'icGi &'tr@o (ri=are? u'i'd ast(el sim6olic ceea ce apare'%a desp r%ea.7 Ca i &' <aria'ta i'te=rat &' epopee? /a'oil re(uz s ocupe tro'ul? l s'du@" pe laurta s 5descGid 7 drumul u'ei 'oi di'astii tira'ice. 3aptul c ? dup moartea lui $od ? e<e'ime'tele se ordo'eaz la (el &' am6ele <aria'te? e u' sem' c autorul i'sist asupra atitudi'ii pasi<e? co'templati<e? de auto@e,cludere? cum<a proprie 'u 'umai eroului epopeii sale? /a'oil. 3i'alul <aria'tei a doua co'%i'e o re(eri'% clar la comedia lui Cara=iale? O scrisoare pierdut : 5UOT04is: 0Du'=e? tat . Ce atta <or6 rie! Pe o'oarea mea? 'u o s ai maDoritate ci u@'a@'i@mi@ta@teC $oi? tia? de@aici? ci'e e pe'tru! PTo%i ridic mi'i tremur toareE. UOT04IS: Sire? <oi'%a poporuluiC >o, popului? 6o, deiC Nu te po%i pu'e co'tra &' 'ici u' cGip. 40URT0: PUdro6itE PrimescC Dac e <oia poporuluiA UOT04IS: 5P i alt(el cumC 4o=o(ete? u' discurs. 9i muzicaC /uzicaC7 laurta &''oad repede tradi%ia tira'ilor pre= ti'du@se? lucru a'ticipat &' epopee? s lase tro'ul (iului s u? Uotalis. U' cerc <icios al r ului tra's(orm (i'alul <aria'tei a doua a c'tului al u'sprezecelea &'tr@o satir amar . Ceilal%i eroi? c uzaii 'ai<i? co6oar treptele tur'ului pe'tru a se re= si? de data aceasta &'tr@u' si'=ur c't? acas la 0uctore@0utor. 4i'ia /ircea C rt rescu care desparte cele dou ide'tit %i e preze't i &' ultimul c't? care &'cepe cu o deloc &'tmpl toare 'ota%ie de Dur'al a 0utorului? spre a p i apoi? di' 'ou? &' lumea 3a'teziei? atu'ci c'd la u su' cGiar perso'aDele sale dra=i. 0utorul rede<i'e 0uctore ridic'd

de(i'iti< &' ra'=? Ilusia sal<atoare. Come't'd (i'alul 4e<a'tului? Nicolae /a'olescu 'ota: 5Cartea se 'ate di' carte i se pierde &' carte. /oti<ul 6or=esia' Palt autor e<ocat &' 4e<a'tE al i'(i'itului te,tului apare e,plicit &' (i'al? u'de? dup ce 0uctorele spu'e adio cititorului? &l <edem pe /a'oil sco%'d di' ra(t o carte pe coperta c reia scrie 4e<a'tul i aa la 'es(rit7. Dac pe'tru 0uctore re(u=iul &' 3a'tasie poate (i o solu%ie? pe'tru 0utor dilema e,iste'%ial a implic rii sau 'o'@implic rii r m'e &'tre6area ce str 6ate di'cold7tde sem'i(ica%iile imediate ale <aria'tei a doua a c'tului al u'sprezecelea i a epopeii &'s i. Oea' 3ra'cois 4Sotard? Co'di%ia postmoder' ? Ed. >a6el? >ucureti? "22*? p. 8 /atei C li'escu? Ci'ci (e%e ale moder'it %ii? Ed. U'i<ers? >ucureti? "225? p. #.8. 4i<iu Petrescu? Poetica postmoder'ismului. Ed. Paralela .5? Piteti? "22). IGa6 Rassa'? TGe Dismem6erme't o( OrpGeus: ToYards a Postmoder'e 4iterature? /adiso': U'i<ersitS o( Nisco'si' Press? "2-#. 0 se <edea demo'stra%ia lui /ater C li'escu di' capitolul Postmoder'ismul literar: (ormarea u'ui corpus? &' op. Cit.? p. #.8@#5". 0 se <edea parte di' demo'stra%iile lui 4i<iu Petrescu di' capitolul 4ira lui Or(eu? &' op. Cit.? p. --@"*8. /atei C li'escu? op cit.? p. #.2. +Geor=Ge Cr ciu'? Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice? Ed. Paralela .5? Piteti? "222. /ircea C rt rescu? Cu<i'te &mpotri<a mai'ii de scris? &' 5Caiete critice7? 'r. "@#]"2-) Idem? i6idem. Idem? i6idem. Idem? i6idem. Idem? i6idem. CGarles Olso'? $ersul proiecti<? &' 5I'ter<al7? 'r. .@5]"22" Idem? i6idem 4i<iu Petrescu? op. Cit. B5^ Q >rooL TGomas? cipud 4i<iu Petrescu? op. Cit.? p. 22(& Ld :' <m.: /.^ DIRECZI0 OPTUECI :N POE@UI0 RO/JN1 M 0'drei >oc]iu /ircea C rt rescu *) OoG' >artG? $arieteu pe ap ? Ed. U'i<ers? >ucureti? "22#? I /ircea C rt rescu? arT. Cit. I? Idem? i6idem. Idem? i6idem. Idem? i6idem. /ircea C rt rescu? Realismul poeziei ti'ere? 5Rom'ia literar 7? 'r. "8]"2-8 Idem? i6idem. Idem? i6idem. Idem? i6idem. Idem? i6idem. 0 se <edea discu%ia pe care 4i<ii( Petrescu o poart &' le= tur cu 5(ra=@me'tarismul7 &' Poetica postmoder'ismului. :' Postmoder'ismul rom'esc? /ircea C rt rescu co'sider 5(ra=me'tarismul7 u'a di'tre tr s turile postmoder'ismului? ad u='d &'s i ideea c 5(ra=me'tarismul &' si'e? ca procedeu literar? 'u este speci(ic? ast zi? doar postmoder'ismului? ci i aproape oric rei (orme de art cu care coe,ist : 'eoa<a'=ardelor? LitscGului? paraliteraturii? aa &'ct? dei importa't? acest procedeu 'u poate (i (olosit? luat si'=ur? ca u' criteriu disti'cti<. 5 Pop. Cit?. P. 28E. /ircea C rt rescu? arT. Cit.^ D Idem? i6idem!B /ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'esc? Ed. Ruma'itas? >ucuDDcti? Idem? i6idem? p. "5F. Idem? i6idem? p. *8F.^ Idem? i6idem? p. "5*@"5.. Io' >o=da' 4e(ter? &' 4e<a't? citi'd 54e<a'tul7 PIIE? 5Co'trapu'ct7^ 'r. .5]"22F. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. "5.. I Idem? i6idem? p. "5.. B Idem? i6idem? p. *-#.

/ircea /iG ie? Tur'eul ca'dida%ilor? &' 5Orizo't7? 'r. .*]"2-*? idem? i6idem /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. "5* Nicolae /a'olescu? Poeme de amor? &' 5Rom'ia literar 7? 'r. #"]"2-* 0l. Cisteleca'? Poeme de amor? &' 53amilia7? 'r. )]"2-* Nicolae /a'olescu? arT. Cit. 0 se <edea /ari' /i'cu? Eseu despre te,tul poetic II? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-* 0 se <edea 'ota care &'so%ete poemul O sear la oper Radu +. Zeposu? Istoria tra=ic c =rotesca a &'tu'ecatului dece'iu literar 'ou ? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22*? p. .5 /ircea /iG ie? arT. Cit. R. [iii'@:^ " \^5. U@e i. W 3t Qs @B. _:\O 5@ 4i<iu Petrescu? op. Cit. Eu=e' Simio'? Scriitori rom'i de azi? I$? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-2? p. .8-. 3a'tasme i (ur'ici? 5Orizo't7? 'r. /ircea C rt rescu? Despre (luturi? "]"22-? u' i'ter<iu de /ircea /iG e. Idem? i6idem Idem? i6idem i ultimul om? Ed. Paideia? >ucuIdem? i6idem 3ra'cis 3uLuSama? S(ritul istoriei reti? "22.. O<id S. CroGm l'icea'u? Post(a% la <oi. 4e<a'tul? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22F? p. ##). Io' >o=da' 4e(ter? &' 4e<a't? citi'd 54e<a'tul7? &' 5Co'trapu'ct7? 'r. Nicolae /a'olescu? Comedia literaturii PIE? 5Rom'ia literar 7? 'r. .8]"22F. /ircea C rt rescu? 3aruri? <itri'e? (oto=ra(ii? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22F. Idem? Poeme de amor? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-*. Idem? Totul? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-5. Idem? i'ter<iul citat? p. ). 3lori' /a'olescu? 5E,e=i moiiume'tumA7 PIE? 54ucea( rul7? 'r. .*]"22F. Si'ta=ma 5comedie a literaturii7 apar%i'e lui Nicolae /a'olescu i e pus &' le= tur cu epopeea lui Io' >udai Delea'u? Zi=a'iada PNicolae /a'olescu? Istoria critic a literaturii rom'e? <ol. I? Ed. /i'er<a? >ucureti? "22F? p. "*5E. 5Ri6rid7 i 5Gi6ridizare7 su't terme'i cu care /ircea C rt rescu opereaz (rec<e't atu'ci c'd de(i'ete opera postmoder' P<. /ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'escE. Nicolae /a'olescu? arT. Cit. 3lori' /a'olescu? arT. Cit. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit. Nicolae /a'olescu? Comedia literaturii PIIE? 5Rom'ia literar 7? 'r. 3lori' >eri'dea'u? /a'ualul de postmoder'ism? 5Co'trapu'ct7? 'r. +usta< Re'V RocLe? /a'ierismul &' literatur ? Ed. U'i<ers? >ucureti? "22-? p. #-@#2. Tui'tilia'? De i'stitutio'e oratoria? apud +usta< Re'V RocLe? op. Cit.? p. *F. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit. Idem? i6idem. /ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'esc. Ed. Ruma'itas? >ucureti? "222? p. #). Idem? i6idem? p. "F".

Nicolae /a'olescu? arT. Cit. 0a &i &'tituleaz studiul critic 3lori' >eri'dea'u P<ezi 'ota 8FE. Oaap 4i't<elt? Pu'ctul de <edere? Ed. U'i<ers? >ucureti? "22.? p. #5. NaS'e C. >ootG? Retorica roma'ului? Ed. U'i<ers? >ucureti? "28.. 0 se <edea aici i separarea 5<ocilor7 po<estirii pe care o (ace +erard +e'ette &' I'troducere &' arGite,t? Ed. U'i<ers? >ucureti? "22.. $ir=il Nemoia'u? :m6l'zirea roma'tismului? Ed. /i'er<a? >ucureti? "22-. Pe'tru re(acerea modelului 5Gi=G roma'ticism7 e e,emplar prima sec %iu'e a c r%ii? Di'amica perioadei roma'tice. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit.? Ppartea a douaE. Nicolae /a'olescu? arT. Cit.? Ppartea a douaE. +Geor=Ge Cr ciu'? I'troducere &' teoria literaturii? Ed. /a=ister]Cartier? >rao< M CGii' u? "228? p. 5). Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit.? Ppartea a douaE. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. 2). Nicolae /a'olescu? arT. Cit.? Ppartea a douaE. 3olosesc terme'ul 5ca'o'7 &' accep%iu'ile pe care le@a (ormulat Rarold >loom &' cartea sa Ca'o'ul occide'tal? EdB. U'i<ers? >ucureti? "22-. Nicolae /a'olescu? arT. Cit.? Ppartea a douaE. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit.? Ppartea a douaE. /ircea SecGe? 4uiza SecGe? Dic%io'arul de si'o'ime al lim6ii rom'e? Ed. U'i<ers E'ciclopedic? >ucureti? p. #.F. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. 2-. /ircea C rt rescu? i'te'Biul citat? p. 5. 3lori' /a'olescu? arT. Cit.? Ppartea &'tiE. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit.? Ppartea &'tiE. Idem? i6idem. Nicolae /a'olescu? arT. Cit.? Ppartea a douaE. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit.? Ppartea a douaE. /ircea C rt rescu? i'ter<iul citat. 3lori' /a'olescu 5E,e=i mo'ume'tumA7? 54ucea( rul7? 'r. ..]"22F. /ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'esc? Ed. Ruma'itas? >ucureti? "222? p. ".*. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit.? Ppartea a douaE. Nicolae /a'olescu? arT. Cit.? Ppartea a douaE. 34ORIN I0RU 5Ne6u'ia7 lucidit %ii e,treme IraD_7Y: @c\k. 3d. I BA I WI. 5Nu uita%i? < ro=? a'ii B)- M B8"? a'ii de ma,im descGidere cultural i politic ai Rom'ieiIpost6elice? pe care acum? su6 presiu'ea e<e@mmerite(or? mult lume are te'di'%a de a@i uita? perioad &' care am putut <e'i &' co'tact cu o (oarte 6u' literatur moder' co'tempora' a lumii. 0m a<ut aceast descGidere &' primul r'd pri'tr@o eroare a puterii ce'tralizate care a crezut c <a putea aDu'=e la a'iGilarea perso'alit %ilor &'tr@u' scop (oarte 'eclar? pe <remea aceea? am6i=uu. Or? 'oi a<'d acces la aceste (orme de cultur ? 'u am putut (i &'str i'a%i de o a'umit ='dire i de o a'umit idee europea' sau mo'dial &' acea perioad . Zi'e%i mi'te re<ista 5Secolul #F5 sau Editura pe'tru 4iteratur U'i<ersal ? colec%iile de literatur care

i'<adaser pia%a! Numai ci'e 'u dorea 'u citea. Pe urm a e,istat la to%i M i iar i &mi cer scuze pe'tru aceast =e'eralizare M o ime's sete de cultur ? de lectur ? de i'trare &' cultural? de pu'ere a discursului teoretic i artistic pe o a'umit 6az care s @i dea sta6ilitate. Reproul meu cel mai (la=ra't &mpotri<a celor care 'e@au premers M poate 'u to%i M era acela c asimilarea culturii se termi'a o dat cu de6utul sau cu o a'umit <rst . Or? aici 'u se mai pu'e aceast pro6lem . Dei eu am termi'at (acultatea &' B8-? am co'ti'uat s <i' lu'i de lu'i? ( c'd e(orturi e,traordi'are s @ mi scGim6 pro=ramul de la 9coal ? tocmai pe'tru a (i &' miDlocul ce'aclului? special pe'tru a putea (i &' co'ti'uare &' dialo= i a@mi putea modi(ica]aDusta modul de a m e,prima. $ecGea acuz de i'cultur a dus pe urm i la o a'umit co'cep%ie asupra masi(ic rii discursului literar@ cultural &' Ce'aclul de 4u'i: su'te%i to%i la (el? su'te%i to%i urmai mi'ori ai poe%ilor america'i di' 5>eat +e'eratio'5. 0sta e tot ce@am auzit &' materie de discurs critic di' a(ar timp de trei sau patru a'i.7" I'ter<e'%ia a a<ut loc la o dez6atere retrospecti< pri<i'd Ce'aclul de 4u'i? dez6atere = zduit ulterior &' re<ista 5Co'trapu'ct7. $ocea e a lui 3lori' laru. :'ai'te de a i'tra &' spuselor poetului s o6ser< m e,cep%io'ala solidaritate uma' i I'telectual care@i u'ea pe poe%ii 5lu'editi7 i pe me'torul lor? Nicolae /a'olescu. :'cerc'd s co'tur m portretul lui 3lori' laru tre6uie s o6ser< m mai &'ti temei'icia cultural la care poetul (ace trimitere. El ami'tete de a'ii de (ormare ca a'i ai setei de cultur ? ca a'i ai u'or acumul ri e,cep%io'ale. 0a@'umita 5perioad de descGidere7 5comu@'ismului? "2)- M "28"? e pri<it ca u' timp 6e'e(ic pe'tru poet? adolesce't &' (ormare. 3aptul c autorul e te'tat s =e'eralizeze? pu''du@i i co'=e'erii &' situa%ia &'< % ceilor care au pro(itat de scurta descGidere politic ami'tit ? e &' co'corda'% cu realitatea. Pu%i'i su't autoriI optzeciti care s 'u pu' asce'siu'ea lor spiritual pe seama e,ploziei culturale de la s(ritul a'ilor BoO.IDou lucruri importa'te ar mai (i de sesizat &' i'ter<e'%ia lui laru. /ai &'ti? ca u' lucru <ala6il pe'tru to%i cole=ii s i de =e'era%ie? di(ere'%a (a% de scriitorii care i@au precedat e u'a cultural sau? mai precis spus? de atitudi'e cultural . E prima dat c'd e,ist i'te'%ia clar ? premeditat ? de a 5pu'e discursul teoretic sau artistic pe o a'umit 6az care s @i dea sta6ilitate.5# &' al doilea r'd? laru ame'deaz <iziu'ea di' a(ara (e'ome'ului Ce'aclului de 4u'i i? implicit? optzecist? o perspecti< critic me'it s u'i(ormizeze di' comoditate sau rea@<oi'% ? toate <ocile poetice: 5su'te%i to%i la (el? su'te%i urmai mi'ori ai poe%ilor america'i di' 5>eat +e'eratio'7. 0sta e tot ce@am auzit &' materie de discurs critic di' a(ar timp de trei sau patru a'i5*. E limpede c ? &' su6sidiar? 3lori' laru ( cea? &' "22F? c'd apare dez6aterea &' 5Co'trapu'ct5? elo=iul di(ere'%ei <ocilor poetice pe care le@a ' scut Ce'aclul de 4u'i. De alt(el? &'cerc'd s &'t reasc o idee a lui /ircea C rt rescu.? preze't la aceei dez6atere? poetul a(irm : 5erau asem ' ri de atitudi'e? &' ce pri<ete arta poetic i erau deose6iri de teG'ic i de <iziu'e.75 0supra di(ere'%elor i ide'tit %ii poetice a lui 3lori' laru <om i'sista &' co'ti'uare. Spirit ele<at? 5la ce'aclu a (ost de la &'ceput u'ul di'tre cei mai 6u'i come'tatori de poezie7)? 3lori' laru 'u are pre Hmurte I'ter<e'%ii teoretice? &' a(ara dez6aterii di' care am citat? laru a mai r spu's la o a'cGet a re<istei 5Caiete critice78. Dei te,tul pu6licat &' 5Caiete critice7 e a'terior dez6aterii pu6licate &' 5Co'trapu'ct7? am pre(erat s le i'<ersez. Primul descrie mai de=ra6 preze'%a lui laru &' Ce'aclul de 4u'i? al doilea 5atac 7 mai precis a(i'it %ile poetului? o(er o perspecti< mai clar ? dei? e<ide't? par%ial ? asupra modului &' care ='dete autorul poezia. Discut'd despre poezia lui laru? /ircea C rt resc. U descoperea 5ID%'(eeli'=D=o%SIem? de care? tre6uie spus? autorul 'u a (ost co'tie't 3lori' laru 'iciodat P&' ciuda <eGeme'%ei sale o6i'uite? el este u'ul di'tre optzecitii cu cslmai pu%i' apRt(cteorieticE 5_. Despre aparte'e'%a lui laru la postmoder'ism <om mai <or6i. S 'e limit m acum s <edem c /ircea C rt rescu co'stat pu%i' tatea co'tri6u%iilor teoretice ale lui 3lori' laru. Totui? r spu'sul lui laru la a'cGeta di' 5Caietele critice5 e departe de a (i r mas

'eo6ser<at. Eu=e' Simio' &l citeaz (ra=me'tar &' capitolul dedicat poetului &' <olumul I$ di' Scriitori rom'i de azi? iar +Geor=Ge Cr ciu' 5&'re=istreaz 5 r spu'sul lui laru &' am6ele edi%ii ale a'tolo=iei sale Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice."F S <edem mai &'ti care su't &'tre6 rile la care r spu'de? &' "2-*? t' rul poet: lE 0re poezia t' r modele! #E Ce rol are i ce rost &'depli'ete poezia &' lumea co'tempora' ! *E Ce a'se are iro'ia &' poezie! Cred c recitirea r spu'surilor lui laru 'e poate o(eri 'u 'umai o ima=i'e mai 6u' asupra modului &' care autorul ='dete poezia dar i o cale ori=i'al de i'terpretare a poeziei sale. S plec m de la u' am 'u't care mie mi se pare re<elator? &'cerc'd s = seasc u' titlu potri<it i'ter<e'%iei lui laru di' 5Caiete critice5 u'de r spu'surile? &' tradi%ia a'cGetelor? 'u primiser titlu? +Geor=Ge Cr ciu' ale=e /odelul Cara=iale.7 Titlul e sem'i(icati< i Dusti(icat. Di'tre 5modeleD6IluiOacuICara=iale se deDspri'de cel mai limpede: 5/odele HpeGtruHpoezia t' r ? 'u pot s i'<e'tariez^ eu ru citescrGiar orice i 'ici 'u m o(usc cer'd opera%ii drastice de pli<ire a 6uruie'ilor. S@ar putea ca &' (a%a 'oului s (iu opac. 9i pe urm ? mie? di' poezia t' r ? 'u@mi place dect cea a 5=e'era%iei B-F7. 0poi? dac tot <or6im de modele? cel mai (rapa't model se impu'e a (iA Cara=iale. 0ici ar (i o lu'= discu%ie despre <ocile poeziei? despre li6ertatea de op%iu'e i despre tra's(ormarea u'or preDudec %i literare &' eleme'te de surpriz i e,presi<itate. Se pare c modelul Cara=iale s@a impus mai ales aripii 6ucurete'e? ast(el &'ct se pot scoate lu'=i citate cara=ialie'e di' <olumele ap rute? ( r ca ele s par poetice sau i'actuale. S@ar putea s par o = sel'i% ? dar trimiterile la u' automatism =eopsiGic? de reac%ie? 'u su't de ici de colo. Nu se poate s &'tl'eti &' te,te pe Dup' DumitracGe? Coriola' Dr = 'escu? co'u 4eo'ida? s clopo@%eti? s te am6etezi Pde lu,? calm etc.E? s su(eri dup /i%a? s (ii ma'=a@Ba. S iei la 6ere cu amicii ara'D'd promo<area ele<ului Popescu? s (ii la u' pas de (a'da,ie M i? de orict rea<oi'% ai da do<ad ? s 'u te &'tre6i Care e rostul acestei i'truziu'i a derizoriului atu'ci c'd discursul pare B'ai &'dr =ostit ca 'iciodat 5."# /ai &'ti de toate e de 'otat c 5modelul5 ese'%ial al lui laru 'u este u'ul poetic. Dei e,ti'de 5cara=ialismul7 3lori' laru 0supra &'tre=ii 5aripi Gucurete'e7 a =e'era%iei? e limpede c 5modelul Cara=iale7 &i e &' primul r'd a(i'. Ri &'sumi. /ai mult? poetul <or6ete despre u' 5automatism =eopsiGic7? poate pe urmele de(i'i%iilor proprii a<a'=ardei. 0st(el? ar e,ista u' 5Iara=ialism7 co'su6sta'%ial 5aripii 6ucurete'e7 a 5=e'era%iei@ B-F7. El ar %i'e &' mod ese'3at de particularit %ile locului i de structura psiGic a poe%ilor? &'tr@u' (el 'e &'toarcem? pri' i'ter<e'%ia lui laru? la u' studiu cele6ru al lui +ara6et I6r ilea'u? Spiritul critic &' cultura rom'easc ".? studiu care pleca tocmai de la datele 5=eopsiGice7 ale scriitorilor rom'i. De data aceasta laru &i asum ? ca poet? spiritul sudului. 5Cara=ialismul7 poetului tre6uie &'%eles &' &'trea=a sa comple,itate. U'a di'tre accep%iu'ile sale este cea i'tuit de Cristia' /oraru: 5Cara=ialismul acestei poezii se do<edete &'s tot mai mult? tar a se dezice de aute'tica percep%ie cara=ialia' a lumii? o reac%ie automat ? patolo=ic ? re(le, i'er%ial i <er6al stereotip al celui copleit de 5c ldura mare5 ce <a (i &'totdeau'a simptomul sim6olie al iz=o'irii ra%io'alului i ome'escului di' om? cu att mai mult c'd acesta se (ace su6 (aldurile celui mai r su' tor uma'ism.7"5 Este sui pri's aici. Dime'siu'ea social a poeziei lui laru? compo'e't ca' di' opera cara=ialia' tocmai lucidi%a%=a care se opu'e di' r sput derGa=o=ie&? discursului <idat de co'%i'ut. Pe de alt parte? cred c reia%i poeziei lui laru cu opera marelui dramatur= poate (i pri<it i alt(el 0(i'itatea sa declarat e,prim i u' pu'ct de <edere perso'al asupi p'ezieG laru <rea s scrie bDQoezie dramatic ? o poezie apropiat de ai spectacolului. De aceea i'sist att poetul asupra ima=i'ii lui Cara=ia Toate celelalte modele? pe care le <a e<oca ulterior? 'u (ac dect completeze u' 5peisaD7 domi'at de ima=i'ea marelui clasic? 5&' r\ poe%ii ti'eri mai iu6esc pe >aco<ia? Dimo<? /. I< 'escu? >rum NicGita? 6eat =e'eratio'? Tzara? suprarealitii? CeGo< M m ro=? cam t ce e 6u'.7")

Di' r spu'sul la a doua &'tre6are a a'cGetei 5Caietelor critice7 aittD despri's u' (ra=me't care mi se pare simptomatic pe'tru modul &' care^ laru &'%ele=e poezia? pe'tru modul cum ='dete asupra propriei sal poezii. 4a &'tre6area 5ceDfp4Iare i ce rost are poezia &' lum co'tempora' ! 4aru r spu'de c : 5posi6ilitatea te,tului liric de a i'tra & co'tii'%a i'telectualit %ii u'ei societ %i a sc zut catastro(al tocmai & spa%iile culturale &' care teoria s@a do<edit a (i mai 6i'e pus la pu'ct &rtl se'sul tradi%io'al. Deci: aE e,ist mai mul%i autori de <ersuri P=ra(oma'i? dect cititori de poezie Pi'telectualiE^ 6E poezia este o art mi'or i 3ro'tier .5"8 S o6ser< m c ? &' ce pri<ete prima co'cluzie? laru a (ost u' clar< z tor. Dup Re<olu%ie? ca'titatea =ra(oma'ilor a r mas cel mult co'sta't . Ideea c 5poezia e o art mi'or i de (ro'tier 5 se lea= ? &'tr@o a'umit m sur ? cu perspecti<a e'u'%at a'terior? aceea co'(orm c reia laru pu'e &' rela%ie actul dramatic i poezia. 0ici s@ar putea s (ie 5(ro'tiera5 de care <or6ete poetul. Iar poezia? ca art mi'or ? tre6uie s scape de i'=rata@i co'di%ie e<ad'd spre alte spa%ii. U'a di'tre solu%ii 'e@o o(er poetul &'sui: poezia dramatic ? poezia ca spectacol. Coere'%a su6tilului demers al poetului e o(erit la ultimul r spu's al a'cGetei 5Caietelor critice5. De<i'e limpede c pe'tru autor poezia de<i'e spec@tacDDl? supu''du@se cGiar re=ulilor acestuia: 5RoGotul de rs iz6uc'it &' B5urma u'or asocia%ii de cu<i'te? a de(orm rilor co'ti'ui i a aerului =e'eral al poeziei este? la urma urmei? u' mod de participare a spectatorului.7B Poezia i? 6i'e&'%eles? poezia lui 3lori' laru 'u are cititori? ea are spectatori. Rezum'd am putea descoperi %es tura su6tera' a r spu'sului lui 3lori' laru. Este? mai &'ti? e<ocarea pe spa%ii mari a modelului Cara=iale. Este apoi ideea c poezia e o art de (ro'tier i? &' cele di' urm . C ea are spectatori. 0propierea te,tului liric de teatru presupu'e cGiar tca%rblizarea poeziei i? decur='d de aici? u' Iu poetic? Qce@i <a scGim6a co'ti'uu statutul? de<e'i'd 4J'dKa%acKaDD%? cruiDiiarITr? Descrii'd poezia lui 3lori' laru? /ircea C rt rescu spu'ea c 5i'sule de 6io=ra(ism moder'izeaz ? di' loc &' loc acest spa%iu de Doc =e'eralizat cu cu<i'te i o6iecte? 'ereui'd totui s @i'(uzeze poemelor u' spirit cu ade< rat postmoder'? c ci poetul KDm@e &'Di%are s spu' 5eu5"2@ Co'trazic'du@" pe autorul Postmoder'is@mului rom'esc a spu'e c laru rostete (rec<e't? cGiar (oarte (rec<e't 5eu5? 'umai c 5eu5 &'seam' o sum de 5euri5 di(erite? pul<erizate &' sute de roluri. Surselor deDa ami'tite li se adau= ? &' come'tarea i'ter<e'%iei lui laru di' "2-*? i Eu=e' Simio'. Iat cum &'cepe criticul capitol dedicat lui 3lori' laru &' <olumul I$ al studiilor i'titulate Scriitori rom'i de azi: 5/odelele lui lirice Pcitim &'tr@u' articolE su't I. 4. Cara=iale? >aco<ia? Dimo<? /ircea I< 'escu? 5>eat =e'eratio'7? Tzara? suprarealitii? NicGita St 'escu i 5cam tot ce e 6u'7#F. 9i +Geor=Ge 5eria' &i &'cepe studiul despre laru? di' Scriitori rom'i postmoder'i? Por'i'd tot de la r spu'sul dat de autor a'cGetei di' 5Caiete critice7: &'tre6at odat despre modelele poe%ilor ti'eri? 3lori' laru '@a uitat s @i Iur'easc pe Trista' Tzara i pe suprarealiti? a<'d &' mi'te? pro6a6il? Propriile lui <ersuri di' C'tece de trecut strada P"2-"E? rede<a6ile &' /are m sur (ilo'ului a<a'=ardist.5#" Re<e'i'd? cred c ese'%iale pe'tru &'%ele=erea poeziei lui laru su't ideile de teatralizare a te,tului liric i? pe de alt parte? de repreze'tare aeuiui@poeticDca o sum de@(oG'i@tti4cului. Citarea lui Cara=iale &' te,tul poetic e co'su6sta'%ial <iziu'ii poetului asupra lumii. De aceea? i'terte,tualitatea ca procedeu ese'%ial al poeziei Oui laru tre6uie pri<it 'ua'%at. Eu=e' Simio' asocia i'terte,tualitateal' poezia lui laru cu 'oua a<a'=ard : 5Noua a<a'=ard i'troduce u' eleme't i'edit i acesta ar putea (i 'umit pri'tr@u' co'cept di' s(era li'=<isticii: i'terte,tualitatea.5 Tre6uie s o6ser< m c i'terte,tualitatea are la laru cel pu%i' dou K accep%iu'i. /ai &'ti ea este? spu'eam? atu'ci c'd e <or6a de citarea operei lui Cass=iale? co'su6sta'%ial modului &' care poetul &'%ele=e lumea. 0m putea ast(el discuta despre u' i'terte,t i'tSU3i/? de o e,perie'% literar care se prelu'=ete

or=a'ic dD'sDD'Tte,tul N cara=ialia' spre poezia lui laru. E,ist &'s i u' i'terte,t parodiTp scut di' <oca%ia spectacular a poeziei lui laru. Disocierea celor dou tipuri de i'terte,t mi se pare importa't pe'tru c l murete mai precis ideea de teatralizare a poeziei. Pe'tru primul model de i'terte,tualitate am ales poemul C'tec de trecut strada? poem care descGide <olumul lui laru di' "2-".#* 5Preze'%a5 lui Cara=iale &' acest poem a (ost i'tuit de Eu=e' Simio': 5Primul poem PAE este compus &' stilul umorist di' 4a /oi: Du,tapu'ere de a'u'%uri pu6licitare? (ra=me'te di' lim6aDul str zii? adi%iu'e de o6iecte? 'ota%ii ste'o=ra(ice ( r i'teres pe'ru or=a'izarea i su6limarea realului5#.. Cred c preze'%a lui Cara=iale poate (i pri<it i alt(el? ca o compo'e't i'ter'alizat a discursului poetic. Cara=ialismul este la laru o dime'siu'e o'tolo=ic ? 'u literar . 5AIar]3OTO SUPER>]simte aie<ea pe (a% ]o 'ico<al de =Gea% . ]Ce 'oapte (rumoas C ]Rar mai %ip &' ea]'edomirit]R0/E O+4INUI M U'de (emeie! $or6ete clar? 'u < d? u'de! ]Iar]3E/EI >04ONU0IDE]@Bi r spu'de: ]M 4a poli%iu'e? 'e'e DumitracGe? ] Pcu se'time'tE la poli%iu'eA 5 Poetul 'u e<oc lumea lui Cara=iale. 4umea lui Cara=iale este acolo? &' (a%a sa? 'escGim6at &' datele sale ese'%iale. 0l doilea model de i'terte,t? i'terte,tul parodic poate (i descoperit? de e,emplu &' r st lm cirea u'or <ersuri de +eor=e Co6uc sau /iGai Emi'escu. E,emplar este scurtul poem Rai [u mi'e peste mu'tele 3udDi: 5Capul meu cade]pe]mai'a de scris]A ](ru'tea de r'duri mi@e pli' 7. Ce sem'i(ica%ie are teatralizarea te,tului lirici Care e <aloarea ei o'tolo=ic ! Poezia lui 3lori' laru e scris su6. Presiu'e? su6 presiu'ea u'ui re=im? polidcDotalitar. De aceea Oumea poeziei (ui l TuTraete la 3lori' laru ma,im K te'siu'e? &' pli' a6surd. E o lume dezarticulat ? (ra=me'tat ? o lume care se e,teriorizeaz cu =esturi teatrale. 5P rerea mea este c se%eaI de s='s D si'=ura <ala6il A#5? 5&'setat de se's5? poetul sesizeaz <idul? TJpsTse'sului? a6surdul? &' Ui ploioas pe strada P cii? eul@perso'aD &i e,prim re<olta surd . Oprimarea e aceeai pe care o descopeream &' >udila@E,press a lui 0le,a'dru /ui'a. Eul tre6uie s &'%elea= . 0 aDu's &'s la cap tul puterilor: 5$i'e la mi'e o 6ricGet cu om]i@mi apri'de toate %i= rile ude: ]M DomBle cGimicalele asteaA ]DomBle u'i<ersul e cur6A ]M DomBle &'%ele=e%i 'ecesitatea! ]Creierul meu s@ a s turat s &'%elea= . ]Ca o 6ascula't e,citat ]'er<ul mai cGeam su6 stea= 6a'i%a ='dului 6lea=a.5 Nu e de mirare c i laru? ca mai to%i optzecitii? a a<ut mari pro6leme cu ce'zura. S 'e ami'tim c primul <olum al autorului a ap rut &' "2-"? c'd Ceauescu str'sese de(i'iti< 5uru6ul5. Protestul pe care &l = sim pro(u'd e,primat &' poezia lui 3lori' laru tre6uie co'te,tualizat. Pe de alt parte &'s o6ser< m c poezia lui laru a rezistat i scGim6 rilor. Protestul autorului e? &' (o'd? u'ul pro(u'd. Eecul e al u'ei lumi care 'u@i mai = sete coere'%a? care plutete pe apele a6surdului. Teatralizarea te,tului liric presupu'e aezarea poeziei lui 3lori' laru pe o i'teresa't li'ie =e'ealo=ic . Dac discursul cara@=ialesc e? co'su6sta'%ial spu'eam? poeziei? dime'siu'ea a6surdului e co6orre? tot di' li'ie cara=ialia' ? dO'KUrmuz dar i di'. Eu=e' lo'escu. 0(i'it %ile poetului cu opera lui Urmuz au (ost sesizate de Nicolae /a'olescu: 5&' s(rit? discursul poetic a &'< %at o mul%ime de lucruri de la $oro'ca i de la a<a'=arditi? 6ascul'd &'tre dadaism i suprarealism? &'tre Urmuz i +eo >o=za? &'tre ludic i patetic.5#) /ai acce'tuat e asocierea cu Urmuz &' a'aliza critic pe care +Geor=Ge Peria' o (ace poemelor lui laru: 5Ca i Urmuz? el &i &'cGipuie (elurite (ii'%e? u'a mai 6izar dect altaA5#8? &' a(ara a'tropomor(iz rilor stra'ii care apar &' poezia lui laru? rela%ia cu proza lui? Urmuz se ad'cete pe m sur ce 5setea de se's5 seTo<ete de o 4ealitate ale c rei se'suri s@au pul<erizat. Sem'i(icati< e c u'aKdi'tre? DE uti'eTe solu%ii care dau se's lumii este ITuoartea. O6sesia mor%ii e preze't &' poezia lui laru &'c de la primul <olum. :' >atista 'ea=r moartea i'ter<i'e 6rutal? a6rupt &' (i'alul Poemului: 5@ 0m <isat M spu'e capul 6lo'd M c m urcasem &' tre' i P r sisem oraul]N@ a<eam 6ilet? '@a<eam i'im ? 'u a<eam]Gai'e sau 6a'i]c'd m @'( car moartea cu 'aul.7

Nu am <or6it &'tmpl tor de o o6sesie a mor%ii la laru. Cred c di(e@re'%a &'tre <olumele de p' acum ale autorului e percepti6il la 'i<elul Nua'%elor? 'u &'s la 'i<elul atitudi'ii sau la cel al o6sesiilor. Nu cred c a<em u' 3lori' laru &'ai'te de "2-2 i altul o dat cu &''e6u'esc i@mi pare r u? <olumul di' "22F. :'tr@u' e,cele't te,t dedicat c r%ii di' "22F? Cristia' /oraru a(irma: 5Numai (oar(ecele 'eo6osit al ce'zurii a ( cut ca primele <olume ale lui 3lori' laru s 'u par ce erau &' cGip ese'%ial? cGiar dac 'u &'totdeau'a i &' cGip ma'i(est: a'atomia poetic a deme'%ei pu6lice? &'cep'd cu (ormele ei cele mai ate'uate? asimila6ile &'c i termi''d cu cele e,treme? circumscripti6ile u'ei patolo=ii sociale. :''e6u'esc i@mi pare r u? carte de poeme tocmai ap rut la aceeai 5Editur Cartea Rom'easc ? reprezi't ? de aceea? u' pu'ct de <r( de@a lu'=ul u'ui e(ort co'ti'uu? de &'%ele=erar i restituire poetic a u'ei lumi ce a pus Pi s@ar zice c pu'e &'c E la =rea &'cercare tocmai puterea 'oastr de &'%ele=ere^ doar suprimarea Tat lui@castrator@al@discursului? care se &'=riDea special de c r%ile lui C rt rescu? laru i Compa'ia? las cale li6er e,prim rii i'te=rale a acelui e(ort. /ereu preze't? el era supus di' a(ar u'ei ac%iu'i ate'ua'te. De aceea? poezia lui laru putea s 'e arate mai ales (a%a ei comic ? amuza't i amuzat . Oocul cu i de@a literatura erau p' la u' pu'ct tolerate su6 cau%iu'ea cum<a deza'=aData Tli'ititoare a =ratuit %ii? la (el ca Docul cu repreze't rile lumii i ale ome'escului. De(orm rile la care erau o6li=ate toate acestea erau desi=ur perma'e't supra<e=Geate Ptotul (ii'd <irtualme'te su6<ersi<E? doar c <i=ile'%a iscoditoare a iscoditorului Tat@ce'zor era captat &' special de posi6ilele implica%ii ma'i(est@ politice mai pu%i' de acea Nelta'scGau'= ce su6&'ti'dea (iecare <ers. Oricum? pe'tru a rezuma? miza i (ii'%a acestei poezii? cGiar dac &'totdeau'a preze'te? se < desc ple'ar i sple'did de@a6ia acum? &' acest al treilea <olum. Sc pat de =riDa de a se &'( %ia ct de ct accepta6il? te,tul poetic este el &'sui &'tr@o per(ect coi'cide'% a ese'%ei i apare'%ei? a ipostazei i i'<aria'tei. 9i? o dat cu aceasta? (apt cu ade< rat capital? el &i a6a'do'eaz de(i'iti< statutul 5=ratuit %ii7 ludice.7#0m optat pe'tru acest lu'= (ra=me't care descGide come'tariul <olumului &''e6u'esc i@ mi pare r u pe'tru c el mi se pare dem' de a (i rediscutat. E'tuziasmul lui Cristia' /oraru era? la doar cte<a lu'i de la Re<olu%ie? a6solut Dusti(icat. De aceea trimiterile la ac%iu'ea ce'zurii su't 'ecesare. E'tuziasmul post@re<olu%io'ar &l &mpi'=e pe Cristia' /oraru s acce'tueze ideea c primele c r%i ale lui laru ar sta su6 sem'ul ludicului. Opi'ia critic ti'de &'s s lase loc u'or Dudec %i am6i=ue. El spu'e c doar la a treia carte poetul 5a sc pat de =riDa de a &'( %ia ct de ct 3lori' laru accepta6il te,tul poetic5. Ideea ar (i c laru i@a scris primele c r%i (ii'd ate't Pi laE reac%ia ce'zurii. Or? eu cred c i'terpret'd ast(el lucrurile? Cristia' /oraru a =reit. NDfi u'ul di'tre optzecitii importa'%i '@a scris poezie cu ='dul la ce'zur . Ce ar mai (i <alorat poezia lor ast zi dac ar (i procedat ast(el! De alt(el? Cristia' /oraru &'sui scrisese a'terior c poezia optzecist e supus 5(oar(ecelui 'eo6osit al ce'zurii5. Nici laru? 'ici /ui'a? 'ici C rt rescu? 'ici u' poet importa't 'u a cedat ce'zurii. E,ist ? e drept? o situa%ie special ? cea a /aria'ei /ari'? dar i ea tre6uie discutat cu ate'%ie. 3aptul c 3lori' laru a rezistat ispitei de a scrie o poezie 5accepta6il 7 ce'zurii 'u %i'e de (olclorul optzecist? ci poate (i sesizat di' &'sui modul &' care apar c r%ile sale? (elul &' care ele su't co'struite. Dac reziste'%a 'e&'duplecat &' (a%a ce'zurii "@a determi'at pe Cristia' /oraru s @i aduc u' elo=iu lui 3lori' laru? e tot att de ade< rat c elo=iul s@a tra's(ormat? ( r <i'a criticului? &'tr@o acuz . Spre deose6ire de critic eu 'u < d o di(ere'% ese'%ial &'tre primele <olume i &''e6u'esc i@mi pare r u. E drept? ultimul e mai a=resi< &' lD'i5@p7lUic . 9i aceasta cred c %i'e 'u de 5a6a'do'area ludicului7 ci de radicalizarea u'or te'di'%e detecta6ileI &'c di' C'tece de trecut strada. Se'sul pri'cipal al demersului 'ostru critic <a &'cerca s surpri'd coere'%a poeziei lui laru? o6sesiile ese'%iale care str 6at toate cele trei c r%i ale sale.

9i di' pu'ct de <edere. Structural c r%ile lui 3lori' laru seDrr'p'izeaz . Parado,al? i'ter<e'%ia 6rutal a ce'zurii a ( cut ca <olumele poetului s par ? i di' pu'ct de <edere compozi%io'al? &'rudite. I' "2-" apare I C'tece de trecut strada. $olumul e urmat? cro'olo=ic <or6i'd? de a'tolo=ia 0er cu diama'te? &' care laru pu6lic <ersuri al turi de /ircea C rt rescu? Traia' T. Coo<ei i Io' Strata'. 0l doilea <olum/e u'ul \? si'=ur al lui 3lori' laru se i'tituleaz 4a cea mai &'alt (ic%iu'e#2 i 5 apare &' "2-.. :' (i'e? ultimul <olum de p' acum al poetului e cel di' O "22F? &''e6u'esc i@mi pare r u*F. O a'aliz poate deslui u' ade< rat roi'i@ r z6oi cu <i=ile'%a ce'zurii? u' mi'i@r z6oi de durat ? care &'cepe cu Primul <olum? C'tece de trecut strada i co'ti'u ? e,plicit la o a'aliz co'cret ? &' c r%ile urm toare? &' 0er cu diama'te laru pu6lic ? &' &'cGeierea ciclului s u de poeme? Cu ocGii descGii? &' mod 'ormal? Poemul ar (i tre6uit s apar &' a doua carte a poetului? cea di' "2-.. Elimi'at de ce'zur ? poemul <a putea <edea lumi'a tiparului a6ia dup Re<olu%ia di' "2-2? &' "22F. Cum a ap rut &'s poemul &'ai'te de Ie<olu%ie? &' "2-#? &' a'tolo=ia 0er cu diama'te! S@a &'tmplat? cred? 0celai lucru ca &' cazul poemului >udila@E,press al lui 0le,a'dru /ui'a. 0er cu diama'te a ap rut la EdituraK4itera? &' re=ia autorilor. E,ist o a'umit 'e=liDe't &' a citi c r%ile acestei edituri. C r%ile 'u erau come'zi ale statului ( atu'ci i ocGiul <i=ile't al ce'zurii se mai &'cGidea. Nu di' 6u' <oi'% ? di' 'e=liDe'% ? &' mome'tul &' care laru a <rut? pro6a6il? s reia poemul &' 4a cea mai &'alt (ic%iu'e? dori'%a a de<e'it i'util . Poemul a (ost elimi'at. Dei era Editura U'iu'ii Scriitorilor? Cartea Rom'easc 'u mai putea sc pa de ri=orile a6solute ale ce'zurii. Pe de alt parte? se poate o6ser<a c &' primele c r%i ale lui 3lori' laru su't poeme la (el de a=resi<e ca acest Cu ocGii descGii. 0 sc pa de ce'zur depi'dea i de pute'ea de &'%ele=ere a ce'zorului? de ct &'%ele=ea el di'tr@o poezie sau alta. Poetul de<e'ea i <ictima capriciilor u'ui perso'aD a c rui <i=ile'% depi'dea de som'ul di' 'oaptea precede't sau de &'%ele=erea cu 'e<asta. Spre s(ritul perioadei comu'iste capriciile au l sat loc tot mai mult <i=ile'%ei to< r eti. Editurile primiser cGiar liste de cu<i'te care 'u tre6uie s apar . S@ar putea ca dista'%a de ase a'i &'tre a doua carte a lui laru i cea de a treia apari%ie editorial a autorului s (i (ost cauzat i de <i=ile'%a mereu cresc'd a ce'zurii? de a6surdul la care &mpi'sese p' la cap t lucrurile re=imul lui Ceauescu. Ca o co'(irmare a luptei poetului i'sur=e't cu ce'zura am s reiau u' am 'u't a'ecdotic care a circulat &' le= tur cu <olumul &''e6u'esc i@mi pare r u. Poetul predase <olumul editurii. 0Du's la <iza ce'zurii? cet %ea'ul care se ocupa cu 5(oar(ecele7 citete titlul <olumului i r m'e stupe(iat: Cum adic s &''e6u'eti &'tr@o %ar cum e Rom'ia co'dus de l marele crmaci! 3iresc pe'tru o6iceiurile <remii? omul taie titlul. Surpri'z tor? poetul cedeaz i scGim6 titlul c r%ii care de<i'e R m'e cum am <or6it. Ce'zorul 'u =ust deloc =luma i cartea lui laru apare doar dup Re<olu%ie? &' spatele acestei =lume? si'istre dac 'e ='dim c &' Doc e soarta u'ui scriitor? se ascu'de t ria de caracter a u'ui poet care a pre(erat s 'u cedeze dect s @i <ad cartea ciopr%it . Soarta poemului Cu ocGii descGii 'u e si'=ular &' c r%ile lui 3lori' laru. Poemul care a dat titlul <olumului 4a cea mai &'alt (ic%iu'e 'u se a(l &' cartea cu acelai titlu? ci tot &' <olumul post@re<olu%io'ar? &''e6u'esc i@mi pare r u. 0dio. 4a +ala%i? poem scris la &'ceputul a'ilor B-F? apare tot &' <olumul di' "22F. E,emplele pot co'ti'ua. Importa't mi se pare c e =reu s urmezi u' pri'cipiu cro'olo=ic &' caracterizarea poeziei lui 3lori' laru. Nu 'umai pe'tru c poemele s@au mutat? di'tr@o <oi'% str i' ? di'tr@o carte &'@alta? 3lori' laru dar &' primul r'd pe'tru c 5(o'dul de o6sesii7 ale autorului 'u se scGim6 de la o carte la alta. Teatralizarea discursului liric? poezia ca spectacol? de<i'e u'a di'tre tr s turile speci(ice poeziei lui laru. :' C'tece de trecut strada descoperim u' poem ca Scrisori di' % rile calde. 5Piesa7 se co'struiete di' i'ter<e'%ii disparate? di' dialo=uri a6surde. Eul e aici u'ul di'tre perso'aDe: 5@ Pe ci'e iu6eti!

W :'trea6 ea descGiz'd ocGii]M 3iecare iu6ete pielea su6 care cur=e M i@am e,plicat r 6d tor pe c'd &mp tuream]patul](ereastra]cutia potal ]i pielea mea e (rumoas ]cGiar dac tu &%i ar %i =ura ta &mpotri< A7 /ai departe a6surdul dialo=ului e pus &' direct rela%ie cu realitatea opresi< a u'ei societ %i care i'ter<i'e 6rutal i tmp &' <ia%a i'tim a cuplului: 5Su' ci'e<a la ua &mp ie'De'it ]M Ci'e s (ie! :'trea6 ea]M Su't eu? electro'istulC >u' ziuaC ]0m <e'it pe'tru tele<izorC ]M Dar 'oi '@a<em 'ici@u' tele<izorC ]M >a a<e%i]cum s @'@a<e%i](iecare are u'ul M cGiar dac ]se culc cu (emeia pe care o iu6ete]0cest tele<izor este ultimul di' =e'era%ia lui]0cest electro'ist este si'=ur la p ri'%i]M Di' doi oame'i]u'ul este si'=ur M]e,plic musa(irul M]cel lalt e cu elA7 DecupaDul poetic poate (i pus &' rela%ie cu teatrul lui Eu=e' IoaescuA 9i la laru. 0lie'area cumplit e ascu's &' spatele u'ui Doc. 06surd. 3i'alul poemului cGiar i'clude o posi6il trimitere c tre u'i<ersul pieselor lui lo'escu. Stri= tul a'terior? trimis pri'tr@o scrisoare 5&' % rile calde7 M 5Sal<a%i su(letele 'oastreC7 M e i'util. 5Su' ci'e<a la ua &mp ie'De'it ]M Ci'e s (ie! W Spui tu =reoaie i disperat ]M Eu su't M <a r spu'de u' 6l'd ri'ocerA7 E<adarea pare imposi6il . /ircea C rt rescu pu'ea ideea de 5compozi%ie7 la laru &' le= tur cu se'si6ilitatea postmo@der' : 5Presiu'ea se'si6ilit %ii postmoder'e asupra poeziei sale i'i%ial de a<a'=ard a dus &'s 'u 'umai la pul<erizarea o6iectelor ci i la e(ectul co'trar? al 'e<oii de co'struc%ie? de compozi%ie? de pu'ere &' sce' ? care co'stituie u' eleme't ce'tral al poeticii lui laru.7*" 3 r &'doial ? C rt rescu are dreptate c'd scrie c 5oeKSoiaA De pu'ere &' sce' 7 e ese'%ial &' poetica lui laru. 0 spu'e &'s c 4aru are de la &'ceputul crea%iei sale o a(i'itate descGis ? clar pe'tru arta spectacolului? &' mare? co'struc%ia poemelor sale <a ti'de c tre o 5arGitectur 7 dramatic . 0adar co'struc%ia7 poemului a e,istat &'c di' C'tece de trecut strada? (ii'd lrQsa posi6il de asociat mai de=ra6 u'ui model dramatic dect u'uia Poetic. Scrisorile di' % rile calde 'u e si'=urul poem cu o co'(i=ura%ie dramatic . O pies scurt ? 4eul cu picioare de ar=i't? se co'struiete pe u' sce'ariu apare't pr (uit de timp pe'tru a 'e aduce &'tr@u' preze't Ost esc@comaresc al autorului. Spectacolul e preze'tat pe mari dime'siu'i &'tr@u' poem ca /o(turi "2FF di' al doilea <olum al poetului. E o a=ita%ie 'e6u' &' aceast 'ou pu'ere &' sce' . Eul &i asum pe'ru &'ceput rolul re=izorului: 5+ataC :' sce' ? 6 ie%iC Rai M]u' ultim e(ortC Nea Costic ? ]i'tr &' cuc i]str'=e@%i? 6re? ]=tul la ca o %ea<a de puc C ]M 4umi'aC ]Ce (aci 'etotule!C ]0m zis: 4U/IN0C ]SusC SusC Picioarele susC Nu aleaC 0lBla'te. Rai? /a=dale'a? Gaide? PilateC W 9i tu? ]4az re? scoal @teC7 Eul e demiur=ul u'ei lumi amestecate? &' care se re= sesc 'ea Costic ? /a=dale'a? Pilat sau 4az r. El &i asum &'s rolul doar pe Dum tate. Odat &'cGeiat mo6ilizarea pe'tru &'ceputul spectacolului? apar eecurile? &'sui sptctacolul se do<edete &' (i'al u' dezastru. /o(turi "2FF pu'e &' sce' po<estea u'or e,iste'%e ce se irosesc cu e'tuziasm sau mai 6i'e spus cu u' e'tuziasm de parad . Spectacolul e du6lat de o c l torie cu tre'ul. Dialo=urile se &'tretaie ami'ti'd clieele li'=<istice i me'tale ale comu'ismului? <eselia ap sat pe care? o6li=at? o purtam to%i &' 'oi: 5@ +Geor=GeC 4a@i pe to<ar iiC 0u u' <a=o'. ]Uic c <i' de departe? c@a scris la ziar]i@s oame'i cu carte. 4ea= @i la m r(arul di' spate]&'tre 6oi i uru6eC Pscuz'du@seE 0stea@s? ca s zic aaA ]co'di%iile o6iecti<e. /ai (ace%i u' (ocule%. ]/ai zice%i di' =ur A $ &'c lzi%iA U' 6ar6utA ]Eu < salutC7 0pare'%a de spectacol de teatru cu iz de propa=a'd ? re<e'it &' (or% pe micile ecra'e ale a'ilor B-F? e du6lat de preze'%a perso'aDelor cu 'ume 6i6lice? r t cite &'tr@o lume care a pierdut sacralitatea. Eecul spectacolului e eecul u'ei lumi me'ite s i'<e'teze mereu o realitate paralel . Nu &'tmpl tor? pu'erii &' sce' i se al tur ima=i'ea ziarului? mai' de misti(icat realitatea la ordi': 5@Ce@ai r mas ca la (oto=ra(! :'carc i tra=eC ]Prima pa=i' . Tra=e tot ce &%i spu'. Cordo'ul. Pluto'ul. Tra=e? &%i spu'. ]Ce@i aia <aloare! $izeaz C ]Ce@a e,pimat <reodat! :'cadreaz C ]Opera%iu'i 6a'care! ]Secretar cu picioare!

Dia(ra=ma? dia(ra=maC ]Cu<i'te miliarde!7 Rolurile perso'aDelor &' spectacolul care pare ( r s(rit e a6surd pe'tru c lumea5 &' careB tr iesc e @a6surd . +ra'i%ele &'tre real i (icti< su't terse? (ic%iu'ea de<e'i'd st p' . O presiu'e uria pare a ac%io'a asupra 'ormalit %ii eeri'du@i s &''e6u'easc . 4atura =ra< a scrisului lui laru a (ost sesizat &'c de la prima carte a autorului de Nicolae /a'olescu. 50r (i a6surd s co'test m seriozitatea poeziei lui 3lori' laru. /ai ales c e,u6era'%a? %op ielile? =lumele 'u su't dect o (a% a liricii? poetului. Cealalt ? (a% ascu's ? e 'ostal=ic ? mela'colic i cteodat s(iat .7*# Toat 'e6u'ia ima=i'at de laru e? parado,al? rodul u'ei lucidit %i e,treme. Dezarticularea lumii? "F. _H $ ^ Sdpar oB < 5t ] 3lori' laru lipsa ei de se's** tra<erseaz a6surdul i seIsD>rete &' tra=ic. Spectacolul aesiir(( di' /arco Polo la 0msterdam se &'cGeie culma=i'ea p r sirii i a mor%ii: 5&' aceeai ordi'e de idei]tot eu eram M mai a' M]'iscai 'e=ustor $e'etia']picat &' zi de tr=? colea? la 0msterdam. ]C'd m@au &'col%it]doi 'e=ri =ela%i]i u' cu%it: ]M 4ua%i dom'ule M m@au implorat cu 6uzu'arele pli'e M]lua%i dom'ule o c l torie]prima dat e =ratis]prima z pad e 6ucurie]prima Dapo'ie prima cGi' i'dia@'tia]lua%i domBle (ie@< mil ? =ratis? ce dracu]s'=e pe z pad < d m rou pe Grtie] P6a= @i Iu dom'u &' 6uzu'ar? (raiereE ]c uite st iar'a s cad ]c M zice u'ul M p cat de 6o= %ie]c M zice@altul M 'e ducem cu lume cu tot]i 'e ia dracu i pierim]&'tr@o ma=azie.7 5+ustul re&''oit pe'tru &'sce'area car'a<aleasc 7*. despre care scria Io' Pop se re<e'dic tot de la teatralizarea te,tului liric. Spectacolul se reduce u'eori la u' Doc de replici a=resi<e? r stite? 5teG'ic <or6i'd]ima=i'ea de a'ul acesta]6ate la pu'cte poza de a'ul trecut. ]Totui M (irul de 6ar6 A ]Totui M <e'tri@colul st'=A ]M D @mi i mie ce<a de 6 utC ]M N@ amC ]M D @mi i mie ce<a de la ti'eC ]M N@amC ]0tu'ci m dau eu %ieC ]M N@amC7 0celai spectacol a6surd? preze't &' /oarte lumi'at ca ziua? poate (i re= sit &'tr@u' poem ca Ri=G NaS 3idelitS su6 (orma recitirii i'edite a u'or po<eti cele6re. I'oce'%a e de=radat ? autorul uz'd 5de terme'i ar=otici pe care &i pu'e &' =ura u'ora di'tre 5perso'aDele5 poemelor sale7. :' a(ara Docului de replici? Ri=G NaS 3idelitS e i poezia u'ei lumi de comar? &' care >estia stri<ete o alia >estie. U' (el de ordi'e tira'ic W.BK H M M M @_ M M M st p'ete lumea? cGiar i lumea po<etii? desacralizat parc pe'tru totdeau'a 5@ Ce (aci aici? 0O6 ca U pada! ]M ( rotuaru( ( I'upureH?7'ur'ai trotuarul. ]De ce i pe'tru ci'e? puicu% ! W Pe'tru 'ime'i M a r spu's (eti%a cu cGi6rituri M]pe'tru 'ime'i i pe'tru 6u'ica. ]M Dr = lae 'u %i@e (ric aici? la mar=i'ea lumii! ]M 0i tu ce<a? lupule? ce<a care s @mi creasc ]alcoolemia? com6ustia i'ter' ? 6ucuria! ]M 0re lupul? =a=ico? are &' sticlu% ]u' su(let licGid de 6u'icu% C ]Ia &'ti'de@%i 6otu &'coa]c %eaC ]M D @mi mai 6i'e s 6eau &' si'=ur tate]i du@ te departe? s rma' 6estie]um6r de trestieC ]M Dar de ce si'=ur ? trtur ! ]Ia d @i tu Iu 'eic =ur C /ai spu'e lupul]i se rosto=oli M 6iliard &mpucat]pe as(altul rece se'i' i curat]de la picioarele &'alte ale >estiei]care tocmai tra'ase]aceast a(i'itate colecti< .5 Oocul perso'aDelor e diriDat de? u' esRsticR spu'z'd &'tre6 rii 5CeD( 'se are? iro'ia@&' poezie!5? laru a(irm tra'a't: 5Dac &'%ele= 6i'e? e <or6a despre iro'ia 5=e'era%iei B-F7? ct <a rezista ea &' (a%a timpului. Ei 6i'e? 5=e'era%ia B-FQK'uKes%eDro'ic . Ea 'u ia &' 6alo'? 'u@i 6ate Doc cu =ra%ie? 'u m rete dista'%a di'tre su>iect i o6iect.5*) Spectacolul poeziei e =e'erat de u' poet sarcastic. 0st(el a(i'itatea declarat a lui 3lori' laru pe'tru opera lui Cara=iale s@ar putea s mai ai6 u' pu'ct de rela%ie. 4udicul s(rete la laru? ca DiKla Cara=iale? 'u &' iro'ie? ci &' satir . 50rlecGi' RaTTu'Doc5 crucTsT amar care se des( oar ri=uros su6 5pri<irea poetului? care or=a'izeaz spectacolul cu s'=e rece.5*8 Spiritul a<a'=ardist la poezia lui laru de care au <or6it

i /ircea C rt rescu ITTDreor=tie Peria' 2? la care a ( cut re(eriri i Nicolae /a'olescu.F s@ar putea s (ie doar ima=i'ea 5'e6u'iei5 lumii? aa cum e ea perceput de laru. :(i pla' secu'd? dezordi'ea? de=radarea? Gaosul ascu'd? ca &(i cazul marelui s u model? Cara=iale? o Iluciditate e,trem ?. I o clasic dori'% de ordi'e. 0pare't parado,al? (re'ezia te,tului co'<ertit &' s'ectaeo( PT e,presia u'ui spirit clasic? 'ostal=ic al ecGili6rului. Te'siu'ea maDor a poeziei TuTTaTirse 'ate di' impactul &'tre I7'e6u'ia5 u'ei lumi dezarticulate i spiritul B &'setat de se's7. _H 5 _7_ Spectacolul ca tortur e preze't &' poemul 0dio. 4a +ala%i. 5To'ul e aici aluzi< sau direct? sarcastic sau comic? cu (ra=me'te de oralitate sau de proces@<er6al scoase parc di' Cara=iale7.". 0supra a(i'it %ii pro(u'de a poeziei lui laru cu opera lui Cara=iale am ce'trat mare parte a dizerta%iei de p' acum. Repet doar ideea c poezia lui laru se a(l &'tr@o rela%ie co'su6sta'%ial cu opera marelui clasic. I' cazul s u? e <or6a de u' 5model Cara=iale7 <iu i puter'ic. 0socierea pe care 3lori' /a'olescu o (ace &'tre 0dio. 4a +ala%i i opera lui Cara=iale e Dust . Ea tre6uie i'te=rat &'s u'ui patter' poetic pe care laru "@a dez<oltat &'c de la primul <olum al s u? C'tece de. Trecut strada. E <or6a de teatralitatea te,tului liric. Spu'eam c &' 0dio. 4a +ala%i descoperim spectacolul ca tor%u( . 4a (el ca &' E,perie'%eleA 4ui /ui'a? eul e supus u'ei a=resiu'i. Poemul &'cepe cu o percGezi%ie de tip securist? o i'ter<e'%ie 6rutal &' <ia%a perso'al a eului. E 5u' (el7 de <ia% perso'al pe'tru c atmos(era e cea de locui'% de 6loc? cu respo'sa6il de scar i <eci'i curioi. 5Da da. I'tra%i. Po(tim. $@am spus c su't si'=urA ]ti%iA Pe'tru mi'eA 3emeileA Desi=ur s ridic m patul]'ici 'u mai (ac = l =ie de@u' a'? de c'd am <'dut@o dup dulap! ]E pra(ul? &' dosare! Rrtie de scris. CGiar o (olosesc la]scris poezii. 0stea su't 6o'uri ade<eri'%e certi(icate]de la (ri=ider de la cuier de la c lcatul de (ier]'@am 'ici o (emeie '@am]crede%i c su6 co<or]u'de parcGetul e mai uor Pe di' co'sE ce<a u'de<a pri' cas ]zice%i c < miroas ! E di' co'strue]am t cut am &'%eles]su't 3lori' laru si'cer < Dur < dau cu<']e o simpl lamp cu a6aDurA ]Ce (emeie! Sertarul e =ol M u'de ce s ascu'd! $ ascult. 0m &'%eles]s tr i%i. Dar? ti%i? am o sticl dou de 6ere]dac A $ A 3ace pl cere!A 0m s m potolesc da da. ]S tr i%i s tr i%i. $ salutC 5 Poezia se co'struiete pri'tr@u' mo'olo= al eului. 50=resorii5 dau replici pe care le i'tuim. Totul se r s@BDr'=%( i's asupraKeului. 4a (el ca &' /o(turi "2FF? spectacolul a6surd e %esut pe o ca'a<a orYellia' . Spiritul tr iete su6 imperiul ame'i'% rii perma'e'te. Re<i'e i ima=i'ea creierului? ade< rat o6sesie pe'tru laru. 5Creierul se sim%ea &' acele zile tot mai str i']&'tr@u' si'=ur cap.5 5O6sesia creierului? (ireasc la cel care@i simte ame'i'%at i@i ap r spiritul P4ot o co'sta't a c r%iiE apare &' 0dio. 4a +ala%i &' co'te,tul a=res riiBr(Giltiple a i'di<iduluiA5# De la mo'olo=ul eului tr itor su6 imperiul spaimei trecem pe ampla sce' a 6locului? cu sca'daluri derizorii ca@' DBale car'a<alului. 0l treilea ta6lou re<i'e asupra eului al c rui 5='d le'e5 e pri's 5&' cuptorul de ars e<ad ri5. O6sesia? e<ad ri i e (ireasc . Ea se 'ate? &'c de la &'ceputul poeziei lui laru? di' 5setea de DQeDislC Idi' dori'%a de a &'%ele=e o lume di' care 'u mai e 'imic de &'%eles? I<adarea O=eO'e.? &' (o'd? dori'% euat de e<adare? &' lipsa ei eul ar tre6ui s co6oare &' realitatea mizer a u'ui 6loc di'tr@u' cartier peri(eric ai u'ui ora de pro<i'cie. E o co'di%ie a supra<ie%uirii care@" &'deam' la resem'are? 5ei <oiau s tie de ce tr iesc aa de sus]dus]de pe lumea lor? rupt de dami=ea'a lor la licGide]li'itite ori (urioase]i <e'eau]d deau trcoale]( ceau e,perie'%e de capul lor cu dou emis(ere <idate]pe care di' str moi le pictaser cu 'asuri? =uri? ocGi? 6 r6ii? ]descGideau da'tura de <ipl a uilor]<a=i'ul steril al <izoarelor &l umpleau cu pri<iri]dori'd i ei ce<a di' (emeia]ce apri'deam su6 acoperi cu 'erui'are? &' si'=ur tate](ar@ 'e'u(ar s lumi'eze drumul <apoarelor cu cium ]ori sosirea america'ilorA ]Ei <oiau s tie]i au tiut ce au <rut]i au <rut ce@au a<ut7. E(ectul acestei a=resiu'i este comu'izarea? 'i<elarea per(ect ? Ipaima de a (i &'=Gi%it &'tr@u' spectacol a6surd determi' eul s spere c supra<ie%uiete ='di'd la poezie. 5/ai 6i'e despreDDoezie s <or6im despre]. 0ceast i'util am r ciu'e. ]i s

'e spu'em adio]p' c dem su6 mas cu co'tii'%a datoriei &mpli'ite.7 CGiar 5i'util am r ciu'e7? poezia sal<eaz eul de la i'to,icarea de(i'iti< ? de la scu(u'darea 5rt,E lume primiti< i =oal . Descrii'd 0dio. 4a +ala%i? Nicolae /a'olescu a(irma c poezia 5e compus di' mai multe mo'olo=uri Icastrate? cu pasaDe ce par tra'scrise 6rut de pe caset ? totul &' co'te,tul u'ei a'cGete i al u'ei percGezi%ii.7.* &' opi'ia mea? poezia se descGide ca U' mo'olo= e<olu'd apoi spre a=lomerarea sce'ei? spre o (orm de dialo= a6surd? speci(ic modului &' care laru &i co'struiete 5piesele7. Co'struc%ia poemului e &' direct rela%ie cu soarta eului. Dup a=resiu'ea cu iz securist poemul e<olueaz spre o mul%ime de (orme de a=resiu'e? spre ampli(icarea z=omotului. Simulta'? si'=ur tatea eului de<i'e tot mai acut ? alie'area i a6surdul ti'd s @" cucereasc . Solu%ia ur'cDKeKpu5zia? (orm de ate'uare a a'=oasei dar 'u de dep ire a ei. +ra<itatea demersului poetic a (ost sesizat cu su6tilitate de Cristia' /oraru: 5CeeaBce la u'ii poe%i este GazulA De. OiecaKz de<i'e aici reac%ie isteriza'ta? @_uucSY al ade< rului Pcu titlul u'ui <olum cele6ruE. I'di<idul &i co'stat prizo'ieratul ire<oca6il &' sce'ariul suprai'di<idual a( 'e6u'ieiA5... Poemul 4a cea mai &'alt (ic%iu'e? a c rui istorie am re(lectat@o a'terior? mut spectacolul &'tr@u' decor aproape realist.5. 0tmos(era aduce ap sat ami'te de uriaele des( ur ri di' 5C'tarea Rom'iei5 sau di' emisiu'ile oma=iale care@" sl <eau pe Ceauescu. Totul e &'D pus &'tr@o lumi' =rotesc ? de lume domi'at de o prostie cumplit@OBE,primau 6ucurie: to<ar ul i'=i'er? maistrul 0cGim? ]iar pro(esorul emerit zicea@' rom'ete: E,prim]aceleai se'time'te care i 'oi su'tem o'eti dar mu'cimC ]&'tre pu'ctul ocGit i pu'ctul lo<it al tr = torului]se z rea ocGiul clar? &'armat al 6o6orului]care &' s(rit &'%ele=ea? lua atitudi'e <ie]pre(eri'd cu<i'te de care se temea <ir=i'ala Grtie.7 U' sarcasm s'=eros coa=uleaz o6ser<a%ia. E o lume de muca<a &' care eul &i pu'e i el masca i p ete pe sce' . 5/ retra= dece't &'tr@u' sa'd<i cu se'time't. ]Ies la ramp i recit P<i6rato? cu patosm: Tu 'u eti 'ic ieri l'= mi'e? =oal i pl's ? ]real ca u' ro6i'et re6utt? ca u' s(ert]de pi'e mor(olit pe su6 mese M u'de m cert cu spartul petrecerii de ce sti'=e lumi'a.7 Teatralizarea te,tului liric ti'de? &' 4a cea mai &'alt (ic%iu'e? spre impu'erea u'or sce'e care a=reseaz pri<irea. O micare trepida't ? 'e6u' ? u' Gaos total se dezl '%uie? te'siu'ile se acumuleaz pro=resi<? iz6uc'i'd spre (i'al. 5T ia%i pacGetul &' r'duri i sc'duri. ]+ata de de6aracare m ='deam la ti'e. W T ia%i &'ai'te? spre Gaos? spre ordi'ea tul6u@]@r toareC Neic ? las cure'tulC 3rizere? am spus s tai]c r%ile? 'u p rulC / celarule? las @mi cios<rta]&' paceC ]Ne distr m de mi'u'e @plictisi'd &'trea=a lume M i dum'ea<oastr t ia%i o,i=e'ulC Oos mi'ile de]pe ro6i'etC ]0ler=am s(ietor de (rumos su6 o piele str i' l &'cGipui'd u' peisaD dup 6 t lie? l M 4as @m 6estieC PacGetulC C r%ileC RoiuC ]Dom'ioar ? 'u m muca de =t 4as ? =de? secureaC ]De ce rde pu6licul! 0m calculat? <reau s < d? ]<reau s tiuC ]Pe'tru ce &mi pu'e%i 3lori' laru sacul &' cap! /am ? tia]m taie cu u' ='d auriuC ]U' 6airam l de se'suri pictate cu s'=e pe =eam.5 &' 4a cea mai &'alt (ic%iu'e <ia%a de<i'e u' suro=at? u' amestec de ( % r'icie i 'e6u'ie? &' (a%a lumii de muca<a? &' (a%a spectacolului =rotesc pe care &l o(er pu6licul rde. 5De ce rde pu6licul!5 e &'tre6area ese'%ial care r m'e dup 5spectacolele7 lui laru? dup ce toat =esticula%ia se co'sum . Teatralizarea te,tului liric e miDlocul pri' care autorul lucid i sarcastic 'e pu'e &' (a%a u'ei lumi <raite. 0m e<itat s asociez poezia lui laru cu comicul dei 5spectacolul7 liric str'ete u'eori rsul. E <or6a &'s de rsul ' scut di' satir . 9i di' acest pu'ct da? <edere 3lori' laru se arat (idel 5modelului Cara=iale7. :' spatele 5>u(o'eriilor7 poetului se ascu'de Tra=ismul.). O6sesia mor%ii e ce'tral ? &'c de la primul <olum? &' poezia lui laru. Nu cred c tema mor%ii poate (i co'siderat o 'outate care %i'e de ultimul <olum? &' ordi'e cro'olo=ic ? al autorului. O6sesia mor%ii se 'ate ca o co'seci'% a <ie%ii ( r orizo't? ca (i'al al u'ei istorii ce se &'<rte &' =ol. :' /arcaDe 'oi (u'da%ii ceasuri? c l toria eului s(rete ca o moarte. 3i'alul e

am6i=uu pe'tru c medita%ia asupra timpului se s(rete atu'ci c'd eul o6ser< c 5pe m'a mea sti'= ]di' ceas l dedus l crescuse u' ier6ar.7 / sur toarea timpului se oprete? eul pare scos di' ordi'ea (ireasc a lucrurilor. 3olosirea si'ta=mei lui Io' >ar6u? 5di' ceas dedus7 a (ost i'terpretat ca o modalitate poetic de 5opu'ere u'ui lim6aD poetic co'sacrat.7.5 I'teresa'ta o6ser<a%ie a lui +Geor=Ge Peria' e i'e,act p' la cap t? pe'tru c laru situeaz PiE aici aluzia cultural la limita di'tre su=estia parodic i cea =ra< . 5Di' ceas dedus5 poate (i u' a<ertisme't pe'tru a citi poemul i &' 5o=li'da5 Docului secu'd? acolo u'de se re(lect moartea. Ne a(l m aici la =ra'i%a celor dou modele i'terte,tuale pe care le preze'tam la &'ceputul capitolului: i'terte,tul i'te=rat i i'terte,tul parodic. Despre sem'i(ica%ia mor%ii &' poemele >atista 'ea=r i /arco Polo la 0msterdam am o6ser<at? cred? ese'%ialul. /oartea e 5cGeia7 spectacolului a6surd al e,iste'%ei. 5O 'ot mai dramatic i patetic a acestei atept ri (rustrate = sim &' Duelul? u'ul di' lucrurile cele mai 6u'e di' carte? amplu poem pe tema P<ul=ar spu''dE disper rii 6 r6atului tr dat pri' dispari%ia ori si'uciderea (emeii iu6ite.7.2 Dramatismul poemului poate (i pus &' le= tur cu e_iste'%a tr it la limit . $ia%a se aseam ' cu mersul pe srm . Oos p'@dete moartea. O6sesia mor%ii se ampli(ic &' acest poem? ima=i'ea ei se /ultiplic aproape &' (iecare di'tre cele 'ou sec<e'%e? &' prima parte? Poetul prezi't 5cu<i'tele ac%iu'ii7. Primul este moarte: 5/oarte motoare roat ratare carte]cotoare Perpedes 0postolesc]4apte =rosA7 0socierea c<asidadaist se topete &' ac%iu'ea propriu@zis a duelului (i'alizat cu o6ser<a%ia ar6itrului: 50G M suspi' ar6itrul duc'du@i =ura la tmple M]prea mult doi 6a'i de plum6]pe'tru o si'=ur puculi% C7. Ca &' alte poeme ale lui laru? perspecti<a se descGide tot mai tare? i'te=r'd preze'%a mul%imii? a 5=urii lumii7. E mul%imea care uit moartea? care a uitat 5duelul7? 5&' Duelul (ii'd <or6a de 5=ura lumii5? teG'ica la'%ului asociati< i'tercaleaz la u' mome't dat moti<ul cu'oscut al lui 5u6i su't5? parodii'du@" su6%ire75F. Solu%ia poetic a parodierii moti<ului 5u6i su't7 e u'a roma'tic ? ami'ti'du@" ne >oli'ti'ea'u i (i'alul poemului s u Co'rad: 5U'de@s di'%ii t i cei (rumoi! ]Iat ? s@au scuturatC ]U'de@i soarele lim6ii (ier6i'%i! ]Iat ? s@au &'car'atC ]9i totui a (ost ci'e<a s @i ami'teasc ]doi 6 r6a%i cu putile &'(ipte@' p m't]a6uri'd <is tori]&' ateptarea parc a ci'ilor de <' toare.7 3i'alul celei de@a doua sec<e'%e a Duelului 5&''oad 7 mai departe su=estiile culturale? trimi%'d la Remi'=YaS. 50G? u'de@i cara6i'a cu care a s(rit Remi'=YaS!7 Si'uciderea poate (i i ea pri<it ca o co'seci'% a duelului? dar a duelului cu i'ele. Partea a patra a poemului mut 5duelul7 &' pla'ul (ic%iu'ii: 5+ura mea 'u mai poate rosti 'ici u' ade< r.7 Parado,al &'s ? pe'tru c toat sec<e'%a se spriDi' pe acurate%ea pri<irii? pe u' ocGi care? e drept? poate <edea di'colo de realitate. 5@ $ d? zice ocGiul? ad<ersarului pe o or6it sta%io'ar C ]M $ d? zice ocGiul? < d]su6 ocGiul ad<ersarului u' tu6 de (ier ocupat. ]M $ d? zice ocGiul? < d]cerul ca u' pete de aur. ]M $ d? zice ocGiul? < d]cum m &m6r %ieaz o (ii'% al6 p roas . ]M $ d? zice ocGiul? < d]cum alear= spre mi'e u' a'imal lu'=uie%? i'elat? ]cu o um(l tur la miDloc.7 3i'alul este &'s i aici le=at de ideea mor%ii? < zut ca urmare a <ie%ii. /ai mult? laru i'<erseaz 5rolurile7 <ie%ii i mor%ii: 5@ $ d? zice ocGiul? < d]c i 'oi 'e@am ' scut &'ai'te de a muri.7 Duelul de<i'e &' scurta parte a ci'cea o co'(ru'tare <er6al a eului cu 5<eci'ul de iar6 7 care pu'e o &'tre6are stride't a=ramat : 5@ Ce zici @m &'trea6 <eci'ul de iar6 M pompierii tie trea6a asta!7 Spectacolul se <a ad'ci tot mai a6surd. Di' 5duel7 se p streaz ? &' partea a asea 5(ocul7 i di' 'ou? ima=i'ile se asociaz &' com6i'a%ii di'tre cele mai spectaculoase? 5&' mome'tul (ocului]o pisic alu'ec pe acoperi. ]&' mome'tul (ocului]o (emeie se piapt ' i (ace sc'tei. ]&' mome'tul (ocului]u' colo'el d cu re=ime'tul de p m't. ]&' mome'tul (ocului]spu'e doctorul lipicios: ]M Poate s te co'sult.7 Nu de pu%i'e ori &' c r%ile 3lori' laru sale 3lori' laru mizeaz pe 5simulta'eizarea7 ima=i'ilor? pe al turarea lor. De alt(el? &'sui Duelul are o structur care permite o du6l a6ordare: sec<e'%ele pot (i i'terpretate ca

urm'd u'a alteia dar i ca (orme care se asociaz ? se al tur . 0m6i=uitatea co'struc%iei e su=erat de preze'%a mor%ii &' toate p r%ile poemului? mai pu%i' &' a treia. 53ocului7 &i urmeaz 5co'statarea decesului7. Ea este? &' partea a opta Ba poemului? u' 'ou prileD de spectacol a6surd? de ritual me'it s . Co'sacre trium(ul mor%ii: 5ar6itrul cule=e de pe Dos]arma (ume='d ]i descoper &' pielea %e<ii]ase ieiri de rezer<e. ]El su(l duios &' %ea<a]u' me'uet. ]Secu'da'%ii p esc]pe >occGeri'i. ]De 6ucurie]ad<ersarul ciulete o urecGe]i latr la lu' A ]M Dormi dracului M spu'e moartea]cresc'd di' p m't.7 Duelul? poem al e,iste'%ei tr it la limit ? s(rete pri' 5ieirea di' sce' 7 a prota=o'itilor. C l toria are u' si'=ur se's? iar 5dri<erul7? e moartea? acum /oartea? tot mai impoza't ? tot mai puter'ic ? tot mai cuceritoare. 50m urcat apoi &' <iscolul lui Daumier]&'tr@o istorie]de m'a a treia]M 4a urma@urmei M <or6ete u'ul di' c l tori]tre'ul sta e o mai' mic C ]Trece u'ul pe creasta dealului]c l ri'd o i'im : ]@Uita%i@< ce mai' rie &'=r m dit M zice el. ]U' copil urc pe melc i su' di' pi'te': ]M &'ai'te? mi'iatur C ]Di' col%ul lui (ace ocGelari]or6ul de compa'ie]M 0m < zut M zice el M atomii ca 'ite piuli%e deme'te]&' o6razul < rsat al celui mai mic meca'ism. ]M /ai departe? mai departeC CGiuie moartea]6iciui'd o dili=e't &' cer.7 O6sesia mor%ii se prelu'=ete i &' al doilea <olum al lui laru? 4a cea mai &'alt (ic%iu'e? &' R 6dare la cap t atmos(era e? &'c de la &'ceput? de comar. 0=resiu'ea asupra eului e <iole't : 5/ @'tmpi'ar ]'ite cu%itari]pe strad ]&'<em'ta%i]&' p s ri]M D @'e <ia%a? d @'e M spuser cu%itarii le= ''du@seA7 Comarul presupu'e? &' R 6dare la cap t? co6orre &' i'(er'. $iziu'ea de comar se ampli(ic ? eul < z'du@se 5scu(u'dat p' la su(let &' ce'trul lumii7. /oartea e &mpi's aici p' di'colo de <is: 5Nici p' dimi'ea%a '@am iz6utit]s m scutur de iar6a aceea de pe cretet]i de momia care]&mi surdea &'dr =ostit .7 R 6dare la cap t e,prim re<ersul presiu'ilor cotidie'e la care e supus eul. E o decla'are a r ului? a u'ui r u a=resi< i uci=a. /utat di' cotidia'? spaima a de<e'it comar? &' 4acrim i a'imal? moartea e tema &'tre6 rilor care@" a=reseaz pe eu. /oartea e u' drum cu u' si'=ur se's. Cel me'it s R spu'd la &'tre6area 5de ce moartea!7 e i'capa6il s@o (ac . 9irul de mtre6 ri r m'e? ast(el? suspe'dat. 9i aceasta e u'a di'tre teG'icile recure'te ale poetului? &'tre6 rile sau replicile su't rostite &' =ol. 0sociate? Iii 3lori' laru Puse u'a l'= alta? &'tre6 rile co'struiesc u' spectacol a6surd: 5/ @'trea6 cte u' copac: ]M De ce moartea? 6 r6osule! ]/ai <i'e cte@u' a'imal: W De ce moartea? 6 r6osule! ]9i cte@o pas re] PcGi'ui'du@se s e,isteE: ]M De ce? de ce? 6 r6osule! ]spu' toate acestea triste]c um6lu pe drumuri &'tu'ecateA5 Eul 'u <a rosti 'ici u' r spu's p' la s(rit. 5De ce moartea5 ar r m'e o &'tre6are rar r spu's dac su=estia (i'al 'u ar (i cGiar moartea eului. 9i aa &'s &'tre6area primete o le=itimare i u' r spu's. 5$ulpea roie5 care ami'tete de Docurile copil riei <a a<ea rolul s separe apele? <ia%a i &'tre6 rile ei i moartea t cut : 50poi <i'e i ea]ireata roie]<ulpe]&mi r su(l (ier6i'te l'= ]6ere=at ]i spu'e]&'='durat : ]@$loarteaAGmA 9tiu eu! ]9i@i cade o lacrim pe um rul]meu de sticl .5 E pu%i' e,plica6il cum? citi'd 4a cea mai &'alt 3ic%iu'e? u' critic pro(u'd ca +Geor=Ge Peria' a aezat <olumul su6 sem'ul domi'a't al comicului?5A0utorul procedeaz pri'tr@o reducere la comic? sco%'d ast(el poezia di' dome'iul seriosului? al =ra<it %ii? u'de (usese (i,at de tradi%ia literar ? pe'tru a se &'toarce la iz<oarele rsului i ale lim6aDului popular.5 CGiar Docul? 'e6u'ia lui? se su6ordo'eaz ? &' mare parte a poemelor di' 4a cea mai &'alt (ic%iu'e? scepticismului? decep%iei e,iste'%iale? u'ei co'tii'%e poetice mai aproape e<ide't de tra=ic dect de comic. 5Comicul5? att ct e,ist ? e u' miDloc pri' care eul pareaz multiplele a=resiu'i la care este supus? &' /oarte lumi'at ca ziua Docul 'u e dect o sarcastic e,presie a u'ei ide'tit %i supuse u'ei presiu'i cotidie'e &' cretere? 5&' pa'ica u'ui s(rit de emo%ie]se pierd 'umele celor ce %i@au um6lat la creier. ]Dar a'ul acesta scrie 'oi ca'aliz ri peste a'ul trecut. ]Dar (irul di' 6ar6 e mai

%epos i mai ciu(ut. ]Dar ocGiul de su6 le'til e mai ='=a<] P'oaptea sar di' el ca di' spar=erea u'ui =eam](elii de moarte lumi'at ca ziua]pu'cte de <edere]i c derea =u'oiului =reu pe to6o=a'E.5 /oartea e o ame'i'%are? &m6 tr'irea e &'s o realitate o6ser<at &'deaproape. /ai rar &' poezia lui 3lori' laru? e,ist &' /oarte lumi'at ca ziua i u' re(re': 5a'ul acesta5. 50'ul acesta5? preze'tul? e resim%it ca (ii'd mai =reu de tr it. 5Si'=ur tatea care@%i ser<ete ceaiul]s@a cio6it. ]3ata care@%i ser<ete de scut]a ( cut ce@a ( cut i@a ' scut. ]0'ul acesta co'tractul de &'cGiriere]se scrie cu mai multe clauze. ]0i curaDul s 'u sem'ezi a'o'im! ]0i curaD s dai mai departe! ]M Ce@ai ( cut cu <ecGile acte!5 Deposedat de 5scutul iu6irii5? eul de<i'e tot mai <ul'era6il. Se'time'tul a'=oasei e tot mai puter'ic. De aceea spectrul mor%ii 'u PmaiE e &'dep rtat. /oartea e 5lumi'at 7 aici de si'=ur tatea e,aspera't a soldatului supus la caz'e: 5Iar moartea uitat ]e mai lumi'at M]imprimat ]tears ]reimprimat curat]pe cizma soldatului]la mar=i'ea patului]u'de M a'ul acesta M se (ac ciudate e,erci%ii]de &'<iorare: W Cul@catC ]M Drep%iC ]M Cul@catC ]CU4@C0T:C5 3i'alul poemului st su6 sem'ul resem' rii. E,plozi<ul 3lori' laru se retra=e &'tr@o t cere sceptic . 5Su6 pleoap ]ocGiul se (ace =ur i <or6ete]pe c'd urecGea se (ace =ur ]i amu%ete.5 0titudi'ea e similar cu aceea a eului di' >udila@E,press? poemul lui 0le,a'dru /ui'a: 5O. [. 0m zis]9i am &m6 tr'it.5 # Disperarea mut a lui laru e z=omotoas dar i'util la Io' /urea': 50cum <reau s stri= &' =ura cui<a? (ie i &' =ura surdului]mut.7 O6sesia mor%ii se re= sete i &' al treilea <olum al lui laru? &''e6u'esc i@mi pare r u. 50 &''e6u'i este? &' lumea pe care poezia lui 3lori' laru o descrie? la (el de (iresc cu a &m6 tr'i? u' proces (iziolo=ic care? ca i cel lalt? duce la moarte? dar la o moarte mult mai &'sp i@m't toare? moartea psiGic 75.? &' (o'd? tot spectacolul a6surd despre care am <or6it &' le= tur cu toat poezia de p' acum a lui laru ti'de c tre ideea de moarte psiGic ? &' cartea sa di' "22F poetul e mai direct i mai <iole't. Trauma se dez<elete acum depli'? a',ietatea? a'=oasa su't duse p' la cap t? &' moarte sau &' <eci' tatea ei. 5/ tri cu scr6 acum i &'cli']s parcur= p'B la cap t u' secol str i'. ]0sta@i durerea? ce a (ost (rumos a trecut. /oartea 'e@'deas pe =t pastilele ei de putut.7 PRapuriE. $iole'%a e e,plozi< &' Uile de <iol i rs? poem i'spirat comparat cu (ilmul Portocala meca'ic 55. 5Scoase u' cu%it i? scriDeli'd@o pe (a% ]o &'dem' s @i des(ac picioarele. ]R c'etele =urii mai roii ca s'=ele =l=ir ]( c'd s z6oare 6i6elouri di' 'optier . ] " se sparser cu pl cere &' cap.7 Poemul "@a determi'at pe Nicolae /a'olescu s a(irme c 5e,ist u' su6strat se,ual atroce &' poezia lui laruA75) &' &''e6u'esc i@mi pare r u e,cita%ia tuturor sim%urilor e ma,im . De aceea rela%ia cu moartea de<i'e mai i'te's . Dac &' primele dou c r%i? eul era preze't &' <arii roluri? &' &''e6u'esc i@mi pare r u el e tot mai (rec<e't prota=o'ist? &' /i'i@co'ser< de moarte &' sos pica't poetul su6stituie (oamei moartea. Poemul se ordo'eaz pri' repetarea <er6ului 5a t ia7? ac%iu'e care ar tre6ui s scoat moartea de la cutie. 5Cu lam elastic tai]i tot tai]zile de@a r'dul]co'ser<a. ]Tai i de=etele? tai li=ame'tele pum'ului B tai i (a%a de mas ]tai stri= tele i'di='ate ale =ospodi'ei]tai i masa. +reu iese moartea de la cutieC7 Sarcasmul e <izi6il. Trimiterea la ultimul dece'iu al comu'ismului? domi'at de o (oamete cumplit ? e e<ide't . 0socierea (oametei cu moartea e Gr 'it de disperarea cotidia' . E &'s i U' drum implaca6il? care 'u depi'de dect de descGiderea 5mi'i@co'ser<ei7. 0lie'area se 'ate aici tocmai di' te'tati<a 'eo6osit ? u'ic de a t ia co'ser<a? o co'ser< l'= care eul i (amilia@i sali<eaz de po(t . Parado,al? co'ser<a de moarte e cea care =ara'teaz <iitorul eului. 59tiu c mai am de m cel rit a'i de@a r'dul cutia]p' s @mi umplu satis( cut (ar(uria. 9tiu c@am s iau capul i =tul materiei]i c am s dau cezarului ce@i al mizeriei]dar]ai mei su't cu mi'e? m ap r ? sali<eaz ]adulmec'd <iitorul. Prezi't =ara'%iaC7 Ipostazele &' care apare moartea su't i'solite. 5Tratat aproape =rotesc &' Pi camerista sau patetic &' 0rtistul la lucru? moartea pare 'u

ca presim%ire i 'ici ca terme' (atal? plasat la cap tul oric rui drum? ci ca_preze'ta i'tempesti< ? capa6il s te re<olte pri' impudoarea sau pri' amoralitatea ei.7 /oartea e u'ul di'tre perso'aDele <ii &' poezia lui laru. Ea <or6ete? %ip ? ordo' . I' 0rtistul la lucru? laru o ima=i'eaz ca pro(esor? u' pro(esor care mai are r 6dare cu ele<ul s u 5/oartea sare di' som'? &'(ac <aliza]&m6uDorat iese la ta6l ]scrie (ormule cu creta]&i ter=e oasele tra'spirate]apoi se e'er<eaz : W Ce te =r 6eti? dom'e!C ]U'de s pleci! ]De ce %ipi! ]0 mai <e'it ci'e<a! ]0i mai adus Ppar e=zampluE stropitoarea? lopata! ]Eu 'u su't =ataC5 &' Pi camerista? moartea este? prelu'd o su=estie a lui 3lori' /a'olescu? o (emeie care Doac mai multe roluri? de la (emeia so<ietic ? =ata s spar= mu'%ii? la (emeia de co'suma%ie? pl tit dup e,ecu%ie. Prima ipostaz e de re= sit la &'ceputul poemului: 5/i@a 6 tut la u dar]mi@a spart ua. ]0 i'trat la 6ra% cu or=a'ul mo'struos al distru=erii mele. ]M /@a%i cGemat? dom'ule! ]i@i (lutura? 'emer'ica? 6o'eta ei aduc toare]de cruce roie peste ocGii mei &'=rozi%i.5 0 doua ima=i'e a mor%ii M (emeia M e proiectat spre s(ritul poemului: 5Poate 'umai z6ur torul trapez al pri<irii s te (i &'cGipuit? ]pi cameristaC ]Poate 'umai =reoiul? pietroiul de su(let s te (i sti's? pi cameristaC ]Oase i 'er<i]ap sau ap ]mari spar=eri de@u' secol]&' case de (ier]M /@a%i cGemat? dom'uleC ]a surs &m6r c'du@se le't .7 O ieire la mare? poem dedicat lui NicGita St 'escu? e,prim 5decep%ia dureros tr it de poet &' (a%a co'(ratelui mai mare? c'd<a respectat i urmat.75- /odelul &'dep rtat al acestei poezii poate (i re= sit &'tr@u' cele6ru poem al lui Ezra Pou'd? U' pact: 53ac o &'%ele=ere cu ti'e? Nalt NGitma' M]Te@am detestat destul timp. ]$i' la ti'e ca u' copil matur]Care@a a<ut u' tat &'c p %'at^ ]Su't acum destul de mare ca s 'e@mp c m. ]Tu ai (ost cel care@ai t iat p durea]0cum e <remea cioplitului. ]0<em o si'=ur se< i r d ci' M]Rai s sta6ilim le= turi 3lori' laru &'tre 'oi.552 4a laru? perspecti<a se i'<erseaz . E<ocarea 5str moului5 por'ete di'tr@o admira%ie pe cale s se epuizeze. Solidaritatea cu NGitma'? do6'dit la maturitate? e? &' poemul lui laru? &'toars pe dos. NicGita St 'escu? poetul e<ocat? e pri<it ca u' 5model5 care se scu(u'd &' co'(uzie i compromis. 5Te@am < zut <or6i'd dece't? automat i =ri]pe (o'dul trist al ecra'ului al6@'e=ru al tele<izorului meu. Erai lo<it &' tmpl ]de coi(ul ascu%it? p tru'z tor al puterii? al pu'erii &' sce' ? de u'de moartea &%i era su(leor. 5 Ima=i'ea poetului? accept'd s (ac Docul re=imului comu'ist &l deprim pe t' rul poet. 5/odelul5 e acum adaptat la o realitate teroriza't care@i = sete solu%ia doar &' moarte. Nu 'umai compromisul &l &'sp im't pe laru? ci &'s i (i=ura co'torsio'at i trist a poetului aDu's la mar=i'ea di'tre <ia% i moarte? 5de (apt? moartea <or6ea cu ti'e pri'tre]mar=i'ile moi ale =urii tale i am &'cGis ocGii]atept'd s o <ad i'tr'd? (aia'% deme't purt'd r corosul? t iatul t u cap 6lo'd](ardat 'i%el su6 ocGi mo<.5 Resturile de solidaritate care e,ist aici &'tre eu i 5model5 %i' de cu'oaterea u'ui ade< r pro(u'd? ascu's. E <or6a cGiar de ima=i'ea mor%ii? ima=i'e apropiat ? <izi6il doar pe'tru i'i%ia%i? pe'tru cei doi poe%i. 5Desi=ur? te@am < zut cer'd apro6area mor%ii]care@i l sase 6 r6ia pe aripa um rului meu drept]i &'cercai s lo<eti cu pleoapele? cu 6razdele (e%ei]ima=i'ea u'ui pl's (u'erar? &'cercai s treci]peste ecra' cu izolir@ 6a'd@ul (razei tale moi]cu cGeYi'=@=um@ul pe care@" mesteci &' creier]<is'd M ocGii t i <iole%i s(rtecau <ioletul M]<is'd o ieire la mare? spre ocGiul acela compus]care@%i dicta =esturi &' pu(ul urecGii? &'cet.5 Di' preze'%a poetului <or6i'd pe micul ecra' s4 'ate se'time'tul spaimei de moarte. El trece di'colo de ecra' i se i'si'ueaz ? li' dar precis? &' su(letul poetului care pri<ete. 0',ietatea p tru'de ad'c? determi''d eul s reac%io'eze: 5Stai? cititorC ]Stai i o6ser< ? te ro=]si'ceritatea spaimei mele]meca'ice]placat cu aur pe <iul creierului meu.5 &'tre cei doi poe%i se petrece u' tra's(er empatic? se'time'tul mor%ii sur<ol'd atmos(era &' care 'ici m car compromisurile 'u mai au o sem'i(ica%ie. 5Te@am < zut (oarte trist]&' p tr %elul t u cu tele<izor?

6ol6orosi'd culori 'eauzite]pe ecra'ul automat di' care moartea cocGeta cu](rumoase cele mai poezii. ] PZi@am dedicat i eu cte<a 'eroziiE 5. 0ctualitatea se'time'tului mor%ii determi'a eul s de<i' co'cesi<? s re<i' temporar la se'time'tul de admira%ie pe care "@a a<ut? &' trecut? pe'tru 5model5. St'=aci? el &i ami'tete c i@a dedicat i el 5cte<a 'erozii7 6ato'ului maestru. 3i'alul poemului am6i@=uizeaz atmos(era? som'ul i moartea (ii'd e<ocate deopotri< ? ca (orme 0le u'ei c l torii? ca sem'e ale &'dep rt rii: 50le cui su't 6ra%ele &' care]c l toreti att de cumi'te!7 Teatralizarea te,tului liric duce c tre u' spectacol a6surd. Si'=urele e<ad ri posi6ile di' aceast lume &'cGis su't moartea i iu6irea. O6sesia iu6irii tra<erseaz ? i ea? toate c r%ile poetului. 5&' 0er cu diama'te PAE e'titatea (emi'i' M 3rumuse%ea &'s i ca pri'cipiu erotic su6limat i a6stract M se &'al% deasupra lumii cu poalele G rt 'ite de o corozi<itate di=esti< ? sadic ? dar 'eputi'cioas .7)F Poemul 0er cu diama'te a ap rut prima dat &' <olumul C'tece de trecut strada. Reluat &' a'tolo=ia pu6licat la Editura 4itera &' "2-#? poemul d titlul <olumului? 0er cu diama'te. Poemul e u' elo=iu adus 53rumuse%ii ca pri'cipiu7? o proiectare &' ideal a (emeii. Nic ieri &' alt parte 'u <om mai descoperi atta puritate ' scut di' admira%ia pe'tru 3rumuse%e. 5Ea era att de (rumoas ]&'ct <ecGiul pe'sio'ar]se por'i s road tapi%eria]scau'ului pe care ea a stat. ]&' iar'a curat ? ( r z pad ]mai'a uscat &'cerc s@o ard . ]Dar ea de mult co6orse c'd s@a auzit]&'=Gi%itura. 9o(erii mesteca%i]au pl's pe <ola'ul p pat]c ci ea 'u putea (i aDu's . ]&' scGim6 era att de (rumoas ]&'ct i ci'ii Galeau]as(altul de su6 t lpile ei.7 Pri'cipiul de co'struc%ie poetic a poemului e a'titeza roma'tic ? &'tr@u' (el? pri' G ul care se isc &'tre 3rumuse%e i 4ume? putem s @" apropiem pe 3lori' laru de amplele <iziu'ii Emi'escie'e. /ai mult? am putea spu'e c laru e? pri' <iziu'e? &' 0er cu diama'te? u' poet care desci'de direct di' poezia Roma'tismului &'alt.)" 3rumuse%ea e u' pri'cipiu asce'sio'al? o 5e'titate7 care 'u poate (i ati's . Str da'iile oame'ilor de a se apropia de ea su't i'utile. Plasat pe'tru &'ceput &' cotitia' ea? cea 5att de (rumoas 7 se desparte de p m'te'i. 5Ei cu to%ii m'car ]piciorul ma'sardei]ei cu to%ii m'car %i=l ]c'd ea urc (l(i'd pe acoperi]c'd ea 'u putea (i aDu's .7 3asci'a%ia e depli' ? mistic . Eul se complace &'tr@u' rol de o6ser<ator. El urm rete cum crete dista'%a care@i separ pe oame'i de 3rumuse%e. Dori'%a de posesiu'e e su6stituit cu pasiu'ea de<oratoare: 50tu'ci portarul &i &'=Gite decora%iile]c'd ea i'tr &' casa ( r 'ume]iar meca'icul sparse &' di'%i]cGeia (ra'cez i ca6lul ce@o purt la ultimul etaD.7 0sce'siu'ea 3rumuse%ii a6solute e 'e&'trerupt . Poemul 'u alu'ec &' tez pe'tru c ima=i'ea asce'sio'al e su6mi'at de irul de si'o'ime? u'ele preluate di' ar=ou? care &'locuiesc <er6ul: a m'ca. 50 roade7? 5a papa7? 5a Gali7? 5a cle( i7? 5a de<ora7 su't tot at%i terme'i me'i%i s ecGili6reze discursul poetic? asce'siu'ea (emeii a6solute? a (rumuse%ii totale. Desp r%irea e "") u >I>4IOTEC0 5+EOR+E >0RIZIU7 W >R09O$@>@dul Eroilor *5? Tei. _ :/PRU/UT PENT((O de(i'iti< pe'tru c ea <a 5dep i sistemul terestru7: 5Ce@ai s (aci de@acum &' cer! W 0u &'tre6at@o cu =urile iroi'd de re=rete. ]Dar ea era att de (rumoas ]&'ct a (ost la (el de (rumoas ]i@' co'ti'uare.7 +ra<itatea poemului e co'trapu'ctat pri' i'solita co'struc%ie de la s(ritul citatului: 5Dar ea era att de (rumoas ]&'ct a (ost la (el de (rumoast ]i@' co'ti'uare.7 I'edit 'u e ca'a<aua co'struc%iei? ci asocierea cu<i'telor. Nu e prima dat c'd laru umple cliee si'tactice cu o materie 'ou ? spectaculoas . 3i'alul poemului 0er cu diama'te e,prim desp r%irea de(i'iti< a (rumuse%ii a6solute de lume. Ea se &'dreapt tot mai tare? oame'ii su't i'capa6ili? cu toate str da'iile? s@o mai aDu'= . Eecul e de(i'iti< pe'tru cei r mai s caute ( r rost 3rumuse%ea. Pe de alt parte? izolarea

3rumuse%ii e u' succes al poetului. El o tie departe pe'tru totdeau'a dar o tie sal<at ? i'ta'=i6il ?. I'accesi6il muritorului de r'd. 5Iar ei 'u = sir &' toat ]lumea lar= ]destule m sele]destule =tleDuri]&' care s spar= ]s maci'e s &'dese]dista'%a care cretea mereu]i restul cu<i'telor p' la moarte.7 Iu6irea a6solut ? imposi6il ? iu6irea ideal e co'trapu'ctat de disperarea =eloas &' Nout %i despre Euridice? poem situat u'de<a &' (i'alul <olumului C'tece de trecut strada. 0cum (rumuse%ea e adus pe p m't iar eul &i cere socoteal pe'tru o idil cu 5omul (ri=ider7. Poemul se co'struiete di'tr@u' ir de &'tre6 ri disperat@retorice. 5Ce@ai ( cut? proasto!C Cum i@ai descGis ua! ]Cum de@ai c zut att de Dos! ]Ce@am s mai c't despre ti'e]pe coaie <eli'e]&' zile se'i'e!7. Dac &' 0er cu diama'te (rumuse%ea era mitizat ? aici 5(rumoasa7 Euridice e demitizat ? eul@Or(eu (ii'd i'capa6il s mai c'te iu6irea. U'a di'tre ipostazele (rec<e'te ale cuplului la 3lori' laru este desp r%irea. 9i &' Nout %i despre Euridice? (i'alul st su6 sem'ul desp r%irii? a u'ei separ ri de(i'iti<e. 50m t cut m@am &'tors te@am pierdut]i@am (ost scos la plim6are cu dricul. ]Tu]te@ai r t cit i mai tare]te@ai iu6it? 'u te@ai mai (i iu6it &' co'ti'uare]&' compartime'tul de (oarte &'alt re(ri=erare.7 9i iu6irea cade su6 i'cide'%a teatraliz rii poeziei. E,ist u' spectacol al iu6irii &' care &'dr =ostitul &i Doac rolul cu (re'ezie. De aici se 'ate poate i 5caracterul ima=i'ar al co'(esiu'ilor7)# de care <or6ea Nicolae /a'olescu. / tile poetului &'dr =ostit ascu'd &'s u' eu speriat de si'=ur tate. 5laru scrie poeme despre si'=ur tate. Despre o si'=ur tate &' miDlocul (ocului de ta6 r Pcare poate (i u' ru= al erezieiE? &' miDlocul cu<i'telor <esele? al idealurilor m re%e al pri<irilor apri'se? &' miDlocul dezmierd rilor i 'op%ilor de i'som'ie.7)* Se'tit B_ O i(@i _ ( 5 _ /e'tul si'=ur t %ii de<i'e mai amar &' poemele &' care &'dr =ostitul se desparte de iu6it sau atu'ci c'd iu6irea e su=rumat di' (a . U' ast(el de poem e O (emeie (rumoas la (ereastra u'ui tre' paralel? poem &' care. W O6ser< Traia' T. Coo<ei? 5'ostal=ia <i'e di' &'cercarea de a da <isului? Gimerei? dori'%ei o ide'titate? u' 'ume7).. Ese'%ialul e i aici se'time'tul si'=ur t %ii care se 'ate di' desp r%ire? di' &'dep rtare. 5Dar ea di' lumi' 'u <a &'ti'de 'iciodat m'a]&'tu'ericului di' mi'e. ]Ea care 'u <ede 'imic. ]Eu care < d totul i re%i' totul Pp' la cap tCE ]0sta este? 6 tr'ilorC ]O (emeie (rumoas &' tre'ul de Craio<a. ]Eu tr ='d piedica memoriei &' tre'ul de +ala%i. ]Eu li6er s stri=: W 0m pierdut@o pe EuridiceC ]Eu cu o &'alt (idelitateBa ideii de li6ertateA5 Poetul se im=i'eaz aici? di' 'ou? ca Or(eu. De data aceasta Euridice? dei readus &' lume? 'u mai este pri<it cu sarcasmul di' Nout %i despre Euridice. 0cce'tul cade? &' O (emeie (rumoas la (ereastra u'ui tre' paralel? pe desp r%irea Poetului de posi6ila sa iu6it . Totui? laru am6i=uizeaz starea de depresie? ( c'd elo=iul li6ert %ii. Depresia e co'tracarat de 5&'alta (idelitate5 (a% de 5ideea de li6ertate5. Spectacolul &'dr =ostitului disperat e preze't &' Oocuri prea multe Docuri? poem care co'%i'e o to'alitate pasio'al speci(ic sudului. Precum 0lecu $ c rescu? laru se arat dispus s (ac orice pe'tru a mai PreE cuceri i'ima iu6itei. 0titudi'ea eului e de re= sit i &'tr@u' alt poem al lui /ircea C rt rescu? 3emeie? (emeie? (emeieA 9i acolo poemul se co'struia di' sec<e'%ele cGi'ului eului &'dr =ostit: 5m@am operat pe'tru ti'e? m@am &m6 tat pe'tru ti'e]m@am alie'at pe'tru ti'e]m@am culti<at pe'tru ti'e]m@am adolesce'ti'izat pe'tru ti'eA5)5 4a laru? su(eri'%a &'dr =ostitului e proiectat &' ima=i'ar: 50m (urat]popicele popicarilor]'@am luat]'ici u' 6ilet de tram<aie]am (u=it cu apa@'seta%ilor]i am ( cut 6aie. Dar ce '@am ( cut? /aria? ce '@ am ( cutC5 $ ic reala e co'trapu'ctat de ludic. Oocul? (ie el i a6surd? e o modalitate de a PreE cuceri iu6ita. Dup e,teriorizarea se'time'telor? dup derularea total eul o6osete: 5@ Prea multe Docuri? iu6ito? acum &' pli' zi M]a <rea s pl'= ce<a? s @mi (ie (oame de p m't]descGid 'umai]mutra = urit cu di'%i i c't: ]M >i6ilic ]Tri6ilic ]>ismarL]TrismarL]>i'e@ai <e'it?

'asule]da]tri'e@ai <e'itC7 Poezia se &'cGeie cu u' (el de <esel resem'are? Docul <or6elor ti'z'd s &'locuiasc Docul iu6irii. U'eori iu6irea e prete,t pe'tru medita%ia asupra poeziei. E cazul cu poemul 3iara de m tase situat deloc &'tmpl tor la &'ceputul sec%iu'ii lui 3lori' laru di' a'tolo=ia 0er de diamate i reluat apoi &' al doilea <olum 3lori' laru al autorului? 4a cea mai &'alt (ic%iu'e. Pe'tru Radu +. Zeposu? 3iara de m tase e 5ima=i'ea e,act a acestei com6i'a%ii i'(aili6ile de su(eri'% discret i e,u6era'% cocGet 7)): 5S scriu? aG s scriu o poezie mai uma' ]di' disper ri ( r se's? di' a6se'%e eter'e? ]s (ac: o sete o sticl a apuca a stoarce la =ur a duce o ca' ]p' c'd realitatea %ip 5destul5 di'tre per'eA7 3iara de m tase e o a'ti@art poetic . 5S scriu? aG s scriu o poezie mai uma' 7 e u' (als deziderat? aezat 'o'ala't la &'ceputul poemului. Te'siu'ea se 'ate di' impactul primului <ers cu ceea ce urmeaz : 5disper ri ( r se's7? 5a6se'%e eter'e7. Realitatea &'s i pare mai de=ra6 torturat de str da'iile poetului. Dac a (i 5mai uma'7 presupu'e a re'u'%a la re(lectarea 'e6u'iei e,iste'%ei? atu'ci e limpede c &'dem'ul poetului r m'e <or6 =oal . 0'ti@arta poetic pu'e &' discu%ie? apoi? pere'itatea scrisului. Supra<ie%uirea pri' poezie cu orice pre% i se pare &'s o (orm de compromis. Sarcasmul lui laru iz6uc'ete di' 'ou: 5S scriu? aG s scriu ce<a dura6il M o =Geat de (ier M]s dau 'atere u'or se'time'te cu pe'e7. 3iara de m tase demo'streaz cum 'u <a scrie laru. Spirit polemic? poetul o(er ? spre deose6ire de &'ai'taii s i? 'u o art poetic ? ci o a'ti@art poetic ? &'dem'ul de la &'ceputul poemului e reluat cu o i'siste'% sporit : 5Dar M s re<i' M aG? desi=ur M s scriu o poezie mai uma' 7. /ai departe &'s im6oldul se tra's(orm &' ipotez : 5Dar M s re<i' M aG? desi=ur M s scriu o poezie mai uma' ]dac ='dul e clar M se,ul e drept M]6aio'et de pl cere la cara6i'a 'op%ilor @cu<'tul e P6i'eE sim%it M meta(ora mi'u'at ]deeul i'teli=i6il M doar doar]&%i <oi &'dupleca iu6irea s m <ad <iu.7 0 scrie o 5poezie mai uma' 7 presupu'e a (ace compromisuri. Su6til? laru mut posi6ilul compromis &' a(ara iu6irii. Poetul e apare't dispus s scrie o poezie 5mai uma' 7 doar de dra=ul iu6itei sale? doar di' dori'%a de a o PreE cuceri. Ca a'ti@art poetic ? 3iara de m tase 'u poate (i asociat a<a'=ardei? &'%eleas drept 5co'cept PAE destul de cupri'z tor pe'tru a desem'a 'u 'umai u'a sau alta? ci toate colile 'oi ale c ror pro=rame estetice se caracterizau? &' li'ii mari? pri' respi'=erea trecutului i pri' cultul pe'tru 'ou.7)8 3iara de m tase e o medita%ie asupra poeziei proprii? o poezie &' care autorul amestec ideea de 5poezie mai uma' 7 cu eleme'te de(i'itorii pe'tru scrisul s u. 4aru 'u <a scrie 'iciodat o 5poezie mai uma' 7. 50'=aDame'tul7 di' (i'alul poemului 'u (ace dect s a(irme o op%iu'e Poetic &' co'tradic%ie clar cu ideea de poezie 5mai uma' 7: 5@ Dar eti <iu! Eti <iu! ]M 0GC 0m s scriuC 0m s m str duiescC 0m s te]scot di' mi'te cu m'=ierile mele roase de cu<i'te? ]cu sol'i%ele mele de 3raze? cu pielea mea um(l'd]u' pericolA 0a e 6i'e! 0cum su't cumi'te! ]M Dar parc eu tiu! W Uice ploaia descGiz'd u' <e'tricul M]parc mai tiu!5 S(ritul poemului repu'e &' discu%ie 5cumi'%e'ia5 poetului. E e<ide't o 5cumi'%e'ie5 Ducat pe'tru c poetul se dorete a (i se'zorul lacom al lumii. Scrii'd despre 3iara de m tase? Traia' T. Coo<ei a(irm c 5A Realitatea perceput de laru pare m rit la propor%ii uriae pri' sistemul de le'tile al lim6aDului poetic5)-. Cert e &'s c i pe'tru laru? ca i pe'tru cole=ii s i de direc%ie poetic ? realitatea cotidia' e p m'tul di' care poezia &i tra=e se<ele? &'s i (re'etica iu6ire e plasat pe u' (u'dal P'eoE@realist. 0a se &'tmpl &' poemul /ai'i portocalii? z6ur toare? care ami'tete att de (il'l(ele 'eoreal iti lor italie'i? ct i de realitatea de muca<a preze'tat pe micile ecra'e rom'eti &' ultimul dece'iu al ceauismului. 50m i'<itat@o la ultimul etaD. ]0m ru=at@o s pri<easc de acolo]com6i'atul apri's]i cerul ora'D. ]M U'de? u'de! 0 stri=at? ( c'du@i@se r u. ]M

U'de s m uit! ]/i@a c zut co'tami'at &' 6ra%e]de acro(o6ia iu6irii]6rusc docil i ta'dr ]ca dup u' tratame't cu arme al6e. ]M Nimic? ce 'ai6a s <ezi? las ? <i'o cu mi'eC5 Teatralizarea te,tului poetic se topete &'tr@u' sce'ariu de (ilm. Reperele? su't? spu'eam? 'eorealismul italia' i (ilmul T$ rom'esc de propa=a'd al a'ilor B-F. 0curate%ea <iole't a celui di'ti se &'tl'ete cu realitatea trucat a celui de al doilea? &'tre realitatea crud i propa=a'da isteroid se co'sum istoria cuplului. 5Iar eu o am cGemat]&m6 t'du@m cum ame%ea la mare &' l%ime cu 6ra%ele pli'e de rime. ]9i iar am dus@o &' apartame'tul ilumi'at]de cocserii i aliaDe =rele]pe ea care '@ar (i (ost &' stare s m &'ele. ]Uor m@am luat pe mi'e di' <isele ei]i i@am dat &' scGim6 (ilme despre 6 r6a%i i (emei]co'<or6i'd despre co'tii'% i scGele.5 Presiu'ea realit %ii se acce'tueaz &' <aria'tele (icti<e care ser<esc ca propa=a'd . Pe'tru eu? presiu'ea e att de cr'ce' &'ct &'(r'@ =erea? i'clusi< &' iu6ire? e de 'ee<itat? &' /ai'i portocalii? z6ur toare? poate mai mult ca &' alte poeme? alie'area eului duce clar &'tr@u' u'ic direc%ie? desp r%irea? &'si'=urarea e pre<estitoare a mor%ii. 5>rusc? trei dime'siu'i colorate]( cur moartea mai <ie i mai aleas 5. Se co'(irm i &' acest poem <oca%ia tra=ic a poeziei lui 3lori' laru. Sce'ariul optimist al (ilmelor T$ de propa=a'd e &'=Gi%it de atmos(era de (ilm 'eorealist cu care se &'cGeie poemul lui laru: ima=i'ea u'ei s li de ci'ema cu u' si'=ur spectator care pri<ete (i, u' ecra' al6 &'tr@o li'ite asurzitoare. 5Se lo<esc de 6olta (i'al a cra'iului]mai'i portocalii? z6ur toare. ]Nu 'i'=e 'ici@u' su'et]di' 'oile (ilme asurzitoare.7 4 3lori' laru Se'time'tul desp r%irii? ese'%ial &' poeziile de dra=oste ale lui 3lori' laru? are sem'i(ica%ii pro(u'de. Iu6irea ate'ueaz impactul crud al eului cu o realitate opresi< . E,emplare pe'tru aceast e'er=ie de a ate'ua a iu6irii mi se par dou <ersuri di' /oartea lumi'at ca ziua: 53ata care@%i ser<ete de scut]a ( cut ce@a ( cut i@a ' scut.7 3emeia e scutul care@" ap r temporar pe poet de a=resiu'ea realit %ii deme'te. De cele mai multe ori? dra=ostea se destram ? eul r m''d si'=ur &' (a%a u'ei realit %i tortura'te. Si'=ur tatea de<i'e i mai acut &' &''e6u'esc i@mi pare r u. :'tr@u' poem de o ad'c triste%e? Su(letul meu =ol? redescoperim ideea c iu6irea? cGiar i atu'ci c'd &'seam' su(eri'% ? d u' se's e,iste'%ei. 3ie el i e(emer? se'sul <ie%ii &'tre< zut pri' iu6ire e me'it s ate'ueze a'=oasa? spaimele: 5ci'e<a spu'e: iu6irea e o plapum de cu<i'te]pe'tru 'ite &'tmpl ri cu mult mai triste.7 9i ca o co'seci'% ? 'et mai clar e,primat dect &' celelalte <olume? poetul ale=e si'=ur tatea pe care tre6uie s se depri'd s o tr iasc : 5&'<e%i s tr ieti si'=ur.7 S p turi de a'ul 'ou e pe'ultimul poem di' &''e6u'esc i@mi pare r u. Ultimul poem? Rai [u 3idelitS &mpi'=e p' la cap t si'=ur tatea? tra's(orm'd@o &' a6surd? &' <id. 5+(im &' mai'a de <id]A ]U' =ol istoric se &'ti'de.7 Reluarea cele6rului <ers 6aco<ia' &' (i'alul poemului e me'it s rede(i'easc &'tre= tra<aliul poetic? =oa' 'e6u' pe'tru a descoperi se'sul lumii? pedalare &' <id pe o 6iciclet de aer. O6sesia <idului se 'ate di' co'ti'%a c lumea e complet dezarticulat ? di' (aptul c omului &i e imposi6il s se mai re= seasc pe si'e. 5Poetul e co'<i's c e,iste'%a? deci i des( urarea (ii'%ei pri' scris? e o lu'= =(iial 5&' mai'a de <id5. Si'=urul dum'ezeu al ='dirii sale e moralitatea ( r tra'sce'de'% ? redus esopic Pocrotit E &' po(ta de a de(i'i realitatea pri' serii oca'te de atri6ute i m sc ri.7)2 P tru'z tor (ormulat ? a(irma%ia lui 0urel Pa'tea se &mpiedic &' te'siu'ea =ra< pe care o cap t ima=i'ea si'=ur t %ii lui laru. U' (ior tra=ic tul6ur atmos(era ludic ? u'eori? a poemelor. Cu (iecare <olum? drama 'o'@comu'ic rii s@a acce'tuat. 3lori' laru e e,asperat i de z=omotul i'coere't al lumii? dar i de t cerile Prelu'=ite la i'(i'it? &' &''e6u'esc i@mi pare r u? criza 'o'@comu'ic rii are u' pu'ct de culme &' poemul Su(letul meu =ol? u'de laru d =las u'ei solitudi'i cumplite. 5Su(letul meu =ol atr' de cer ca o <' de DOU.7 Criza e,iste'%ial e depli' . Ea &m6r %ieaz <idul. 5S@a

&'tu'ecat de tot. ]Numai su(letul meu =ol mai sp'zur de cer7. Iu6irea e o (orm 5e a ascu'de spaima de <id. Q? 5. O 3lori' laru 5&' poezia lui laru se <ede limpede (aptul c optzecismul 'u este u' postmoder'ism 5&' (loare5? ci u' spa%iu de co'(lue'% i ecGili6ru P&' cazurile (ericiteE &'tre trei e'tit %i poetice: moder'ismul M cea mai sla6 ? ce@i drept di'tre ele. W 0<a'=ardele Pplus suprarealismulE i u' postmoder'ism =e'ui'? &'cercat 'umai cu de=etul i mai cu seam &' <aria'tele sale so(t? culturaliza'te i =lo6aliza'te.78F Nu am s re<i' asupra ideii co'(orm c reia optzecismul 'u e u' postmoder'ism 5&' (loare7. S o6ser< m c /ircea C rt rescu pu'e al turi? cu su6tilitate critic : moder'ismul? a<a'=arda i postmoder'ismul. 0l turarea e me'it s apro,imeze teoretic poezia lui laru. Dup p rerea mea &'s ? poezia autorului 'u tre6uie Dudecat cu arr=ele poeziei? ci cu acelea ale artei dramatice. 0a pri<i'd lucrurile? laru e creatorul u'ui 5teatru al <idului7? <aria't ultim a teatrului a6surdului di' care poetul &i tra=e se<ele culturale. Plasat pe o li'ie de desce'de'% care &'cepe cu Cara=iale? co'ti'u cu Urmuz i se prelu'=ete p' la Eu=e' lo'escu? 3lori' laru are o perspecti< tra=ic asupra lumii. 4umea sa e complet dezarticulat ? eul e tot mai &'si'=urat. $or6ele sale? multe i 5dezordo'ate7 su't tot mai mult cu<i'tele u'ui om care 'u mai poate comu'ica. /ircea C rt rescu? e,ti'z'd o6ser<a%iile critice despre laru asupra optzecitilor? 'oteaz : 5Postmoder' 'u este? &' cazul lor? &' primul r'd teG'ica poetic ? ci mai ales u' a'umit (eeli'=? u' se'time't al =ratuit %ii marilor (ocuri de arti(icii? o leDeritate i'terioar 'emai&'tl'ite p' la ei &' poezia rom'easc 78". Dac e s descoperim o 5leDeritate7 &' poezia lui laru atu'ci aceea e 5leDeritatea7 disper rii. Co'trar opi'iilor critice emise p' acum? 'u pot descoperi eleme'te comice &' poezia lui laru. Oocul? atta ct e? e e,presia disper rii lucide &' (a%a u'ei lumi 'e6u'e. 3lori' laru? Ce'aclul de 4u'i peste mode i timp Po co'<or6ire cole=ial E? &' 5Co'trapu'ct7? 'r. *]"22F. Idem? i6idem. Idem? i6idem. S(ritul i'ter<e'%iei lui /ircea C rt rescu e urm torul: 50ceste lucruri s@au ( cut di' mers i s@a aDu's la o poezie coere't ? cu (oarte multe asem ' ri? la (el de multe ca deose6irile? &'tre poe%ii respecti<iA7 P5Co'trapu'ct7? 'r. 3lori' laru? arT. Cit. Nicolae /a'olescu? /eca'ismele liricii? &' 5Rom'ia literar 7? 'r. *2]"2-". 3lori' laru? r spu's la a'cGeta re<istei 5Caiete critice7? 'r. *@.]"2-*. /ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'esc. >ucureti? Ed. Ruma'itas? "222? p. *88. Eu=e' Simio'? Scriitori rom'i de azi I$? >ucureti? Ed. Cartea Rom'easc ? "2-2? p. 5F-. +Geor=Ge Cr ciu'? Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice? ed. 4? Ed. $lasie? Piteti? "22.? p. "5#@"5)^ Vd. 0 Il@a? Ed. Paralela .5? Piteti? p. "5-@")#. +Geor=Ge Cr ciu'? Competi%ia co'ti'u . +e'era%ia B-F &' te,te teoretice? Ed. Paralela .5? Piteti? p. "5-. 3lori' laru? arT. Cit. S 'e ami'tim c &' primul ma'i(est suprarealist? 0'drV >reto' de(i'ete suprarealismul ca 5automatism psiGic pur7 P<. /ario de /icGeli? 0<a'=arda artistic a secolului ;;? Ed. /eridia'e? >ucureti? "2)-? p. #2-E. 4a laru? automatismul de<i'e 5=eopsiGic7. +ara6et I6r ilea'u? Spiritul critic &' cultura rom'easc ? &' Studii literare #? Ed. /i'er<a? >ucureti? "282.

Cristia' /oraru? Elo=iul 'e6u'iei? &' 5Co'trapu'ct7? 'r. .-]"22F. 3lori' laru? arT. Cit. Idem? i6idem. Idem? i6idem. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. *-F. Eu=e' Simio'? op. Cit.? p. 5F-. +Geor=Ge Peria'? Scriitori rom'i postmoder'C Ed. Didactic i Peda=o=ic ? >ucureti? p. "#8. Eu=e' Simio'? op. Cit.? p. 5F2. 3lori' laru? C'tece de trecut strada? Ed. 0l6atros? >ucureti? "2-". Eu=e' Simio'? op. Cit.? p. 5F-. 3lori' laru? r spu's la a'cGeta re<istei 5Caiete critice7? 'r. *@.]"2-*. Nicolae /a'olescu? Comarele lui Pierrot? 5Rom'ia literar 7? 'r. .)]"22F. +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. "#8. Cristia' /oraru? arT. Cit. 3lori' laru? 4a cea mai &'alt (ic%iu'e. Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-.. 3lori' laru? &''e6u'esc i@mi pare r u? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22F. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. *88. Nicolae /a'olescu? /eca'ismele liricii? &' 5Rom'ia literar 7? 'r. *2]"2-". S 'e ami'tim c autorul a(irmase tra'a't? &' i'ter<e'%ia sa di' 5Caiete critice7 c 5setea de se's e si'=ura <ia6il 7. 3lori' laru ." .# .* .. .5 5) Io' Pop? Oocul poeziei? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-5? p. .#-. +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. "*". 3lori' laru? r spu's la a'cGeta re<istei 5Caiete critice7? 'r. *@.]"2-*. Radu +. Zeposu? Istoria tra=ic c =rotesc a &'tu'ecatului dece'iu literar 'ou ? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22*? p. 5#. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. *-". +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. "#8. Nicolae /a'olescu? Comarele lui Pierrot? &' 5Rom'ia literar 7? 'r. .)]"22F. 3lori' /a'olescu? Poezia s(id rii? &' 54ucea( rul7? 'r. ."]"22F. Ioa'a Pr<ulescu? Poezia cu ocGii descGii? &' 5Co'trapu'ct7? 'r. .-]"22F. Nicolae /a'olescu? arT. Cit. Cristia' /oraru? art.ci t. Nu e de mirare c poemul 'u a putut ap rea dect dup re<olu%ia di' decem6rie "2-2. Si'ta=ma 56u(o'eriei tra=ice7 &i apar%i'e lui Caius Do6rescu. Scriitorul a de(i'it ast(el poezia lui laru &'tr@u' articol di' 5$atra7? 'r. "@#]"225. U'a di'tre 'out %ile pe care criticul 3lori' /a'olescu le descoper &' &''e6u'esc i@mi pare r u este 5tema mor%ii7? care 5se ridic spre prim@pla'ul poeziilor lui laru7 P3lori' /a'olescu? arT. Cit.E. Nicolae /a'olescu? /eca'ismele liricii? &' 5Rom'ia literar 7? 'r. *2]"2-". Id.? i6id. Nicolae /a'olescu? Comarele lui Pierrot? &' 5Rom'ia literar 7? 'r. .)]"22F. +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. "#2. 0le,a'dru /ui'a? 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22#? p. .5. Io' /urea'? Cartea de iar' ? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-"? p. #5. Ioa'a Pr<ulescu? arT. Cit. Cor'el Re=ma'? Di'spre 5Cercul literar7 spre 5optzeciti7? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "228? "#2. Nicolae /a'olescu? arT. Cit. 3lori' /a'olescu? arT. Cit. Cor'el Re=ma'? op. Cit.? p. "#2. Erza Pou'd? U' pact? &' 0'tolo=ia poeziei america'e? Ed. U'i<ers? >ucureti? a'ul "282? p. #F# Ptraducere de Io' Caraio'E. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. *82. 0 se <edea $ir=il Nemoia'u? &m6l'zirea roma'tismului? Ed. /i'er<a? >ucureti? "22-. Nicolae /a'olescu? /eca'ismele liricii? &' 5Rom'ia literar 7? 'r. *2]"2-".

)* Traia' T. Coo<ei? Por'i'd de la u' <ers? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22F? p. ). Idem? i6idem? c. ""8. /ircea C rt rescu? Poeme de amor? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-#? p. #5. )) Radu +. Zeposu? op. Cit.? p. 5#. /atei C li'escu? Ci'ci (e%e ale moder'it %ii? Ed. U'i<ers? >ucureti? "225? p. "F5. )- Traia' T. Coo<ei? op. Cit.? p. ""8. )2 0urel Pa'tea? Comedii? &' (o'd? &' 5$atra7? 'r. -]"22". I PtmE /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. *-". TI Idem? i6idem? S. *-". /0RI0N0 /0RIN Poezie i radicalitate moral :5D? F. @< 5@7$B? 'r. Bri^ :'tr@u' i'ter<iu pu6licat &' re<ista 5I'ter<al7? poeta Nora lu=a r spu'dea u'ei &'tre6 ri le=ate de rela%ia care e,ista &'tre poezia optzecist i cea a poe%ilor =erma'i di' Rom'ia: 54a o a'cGet a re<istei =erma'e 5Neue 4iteratur5? au r spu's poe%ii optzeciti rom'i i =erma'i pri'tre ei mi@i ami'tesc pe Io' >o=da' 4e(ter? pe /aria'a /ari'? pe /ircea C rt rescu? pe laru parc i pe Strata'? di'tre 'em%i pe >ossert? pe RodDaL? pe RicGard Na='er M di' acel dialo= se despri'de o idee care de(i'ete? dup p rerea mea? deose6irea di'tre poezia optzecitilor i cea Ico'(ra%ilor@lor =erma'i M primii &i luaser ca %el atacarea i scGim6area <ecGilor retorici poetice pri' i'staurarea te,tului? pe ct <reme 'em%ii %i'teau mai departe? ei atacau cGiar ordi'ea statal M att ct se putea @a'ticip'd scGim6area acesteia7". I'teresa'ta opi'ie a Norei lu=a merit 'ua'%at . Pe'tru u'ii optzeciti? poezia co'(ra%ilor =erma'i care PmaiE locuiau &' Rom'ia de<e'ise u' model. 0a se &'tmpl &' cazul /aria'ei /ari'. 3 r a a<ea i'ter<e'%ii teoretice me'ite s e,prime adere'%a la o a'umit poetic ? /aria'a /ari' are poeme care <or6esc despre modelele culturale i de atitudi'e pe care le@a urmat. 4e= tura cu perspecti<a poetic a ti'erilor poe%i =erma'i di' Rom'ia e preze't &'tr@u' poem di' <olumul 0telierele#OE [a@eiI@53 r priete'ii mei M ti'erii poe%i =erma'i]di' Rom'ia M]su6iecti<itatea i@ar mai (i supt i acum de=etul]&' (a%a realit %ii. ]Uor ' t'= i &'=rozit de propria sa um6r ? ]'@ar (i &'%eles 'iciodat de ce]poezia a (ost i'<adat de mirosul m cel riilor]i al s lilor de disec%ie cu pro=ram co'ti'uu. ]3 r ei ar (i (ost mai =reu. ]/i@ar (i crescut pe creier micu%a ciuperc ]6ur=Gez ]citi'd su6 um6relu% Pcu u' real i'teres]i'telectualCE ]roma'ele o6seda'tului dece'iu]sau pro6lematica prozei sudamerica'eA7 +estul de solidaritate (a% de ti'erii poe%i =erma'i di' Rom'ia de<i'e adere'% la o poetic ? o poetic a realit %ii. Dac aceast op%iu'e poetic s@ar (i a(irmat dup "2-2? dup Re<olu%ie am (i putut@o a'aliza doar ca pe o ale=ere estetic . Situat &' Pli' 'e6u'ie ceauist ?. 0telierele su't scrise &'tre "2-F M "2-.? atitudi'ea /aria'ei /ari' are o compo'e't e,iste'%ial marcat . Co'ceptul deDreali%at4 le e a(i' tuturor poe%ilor discuta%i &' aceast lucrare. /ai mult? el este al turi de co'ceptul de >io=ra(ie ese'%ia4@pe'tru &'%ele=erea poeziei optzecist=. :'tre 5realitatea7 poe%ilor rom'i i cea a ti'erilor? pe atu'ci? poe%i =erma'i e,ist di(ere'%e de remarcat? &' cazul celor di' urm pri<irea asupra realului e mai pe'etra't ? mai 5direct ? mai implicat &' KSTcial. Dac optzecitii rom'i scoseser &mpreu' dou a'tolo=ii su6sta'%iale? 0er cu diama'te i Ci'ci? ti'erii poe%i =erma'i (useser i ei edita%i &' rom' ? tot &' =rup? i tot la &'ceputul a'ilor B-F. 0'tolo=ia $'t potri<it p' la tare* a a<ut o irrlue'% real asupra poe%ilor rom'i? &' Cu<'t &'ai'te al c r%ii? /ircea lor=ulescu scria: 5ra%iu'ea e,iste'%ei acestei poezii st &' descGiderea spre lume. De aici decur= dou co'seci'%e importa'te &' ordi'e poetic . Prima este te'di'%a spre epic: poezia ca a<e'tur e,iste'%ial . Cealalt determi' o (oarte caracteristic preze'% a cotidia'ului? o de'sitate 'eo6i'uit a

co'cretului5.. Ceea ce &'<a% /aria'a /ari' de la? pe atu'ci? ti'erii poe%i =erma'i este 5descGiderea spre lume5 a poeziei? implicarea ad'c &' cotidia'. U'ul di'tre modelele poeziei ti'erilor =erma'i este >ertGold >recGt. 4ui &i e dedicat o poezie a lui Rol( >ossert? Ci'e@i de (apt realitatea! 5 4ui >ertGold >recGt 5eu recu'oti'% 5 scria poetul aduc'd u' elo=iu marelui poet i dramatur= =erma'. 0(i'itatea lui >ossert i a cole=ilor s i Nilliam TotoL? RicGard Na='er .0. 3a% de >recGt e e,plica6il . 50'corat &' pli' realitate uma' su6 raport e,iste'%ial? poetul e<olueaz treptat spre ideile de st'=a? pe'tru a aDu'=e la u' ecGili6ru cu si'e &'sui i cu epoca sa? repudii'd e,cesul de 5literatur 7? a6strac%iu'ea a6sco's ? 6arocul ruti'ier i meca'ic al u'ei poezii ce se su(oc &' propria ei armur stilistic ^ el se supu'e tot mai mult u'or le=i de art poetic a co'cretului suprem5). Realitatea co'cret de<i'e ast(el o6sesia ti'erilor poe%i =erma'i. Pe urmele marelui lor model? >recGt? mul%i di'tre poe%ii a'tolo=iei $'t potri<it p' la tare se re<e'dic de la o ideolo=ie de st'=a. 0r (i tre6uit ca aceast op%iu'e politic s (ie pe placul liderilor comu'iti. Era <or6a &'s de o orie'tare de st'=a si'cer ? di' care lipsea mi'ciu'a i care s(ida dictatura? &' (o'd? citite i azi? poemele lui >ossert sau Na='er surpri'd pri'tr@o asumare descGis a li6ert %ii? &' pli' deme'% ceauist aceti poe%i se sim%eau li6er? ='deau li6er. De ce i cum a ap rut o a'tolo=ie 5di'amit 7 ca $'t potri<it p' la tare! Cred c e,ist dou e,plica%ii. /ai &'ti? cartea a ap rut la Editura [riterio'? editura mi'orit %ilor /aria'a /ari' a%io'ale care tr iau &' Rom'ia. Era? ca i Editura 54itera7? cea la care Lparushir 0er cu diama'te i Ci'ci? o editur e,ce'tric ? mai pu%i' D(Dat su6 ocGiul ate't al ce'zurii. 0poi i re=imului comu'ist &i tre6uia? li'5cl'd &' c'd? pe'tru propria ima=i'e cte o aa@zis sc pare. CGiar lui 5eauescu &i mai p sa? &' "2-#? ce Dspu'e lumea occide'tal de el. Cu]&'t potri<it p' la tare el d dea u' sem' c mi'orit %ile 'a%io'ale? cea =erma' &' spe% ? su't i'te=rate lumii rom'eti. Nu &' ultimul r'd? $'t potri<it p' la tare a putut ap rea i datorit sacri(iciului pe care "@a acut post@(a%atorul c r%ii? 4el4r /otza'. 0cesta a compus? tar a de<e'i e,cesi<? cte<a (raze me'ite s adoarm <i=ile'%a ce'zurii. 5I'te=rarea et %eDiilor =erma'i &' sistemul socialist? crearea u'ei 'oi 6aze eco'omice? 'odi(ic(ile &' structura demo=ra(ic ? omo=e'izarea social i modul de ac%iu'e al multiplelor i'sta'%e care miDlocesc &'tre societate i scriitori au co'tri6uit la o suprapu'ere M mer='d p' la ide'ti(icare M a tematicii a6ordate? a realit %ii asumate? a (i'alit %ii de crea%ie &' cele dou arii de e,primare poetic ? i'ter(ere'%ele i a'alo=iile (ii'd de ordi'ul e<ide'%ei78.E e ordi'ul e<ide'%ei era &'s ? i criticul tia (oarte 6i'e acest lucru? caracterul pro(u'd su6<ersi< al poeziei ti'erilor =erma'i di' Rom'ia. Poezia lor e u' elo=iu adus li6ert %ii? &' pli' 6ar6arie comu'ist Nilliam TjtoL propu'ea o 5'ou su6iecti<itate7: 5prima %i=ar &'c &' pat]e la (el Ide amar ca toate %i= rile di' pat]la care@mi trece pri' mi'te o meta(or ]li'im al6astr ]i tre6uie s m ='desc pe dat la clieele]care iproac de Dur &mpreDur &' literatur ]i 'u doar &' literatur ]amestec lai departe &' supa de <arz ]i &mi &'cGipui cum ar (i (ost]dac de lpild @' "2#* u' crpaci mi@ar (i]t cut u' portret](rumos LitscG (idel]lam termi'at de m'cat]iar i (umez i m ='desc]la i'ima al6astr ] ceala mi@a trecut deDa]pra(ul i'tr =eamul descGis]trec (ete &m6r cate I(rumos]o mai' dup alta]o propozi%ie dup alta7 PNoua su6iec@Dti<itateE-. E limpede c asumarea?. Su6iecti<it %ii i'tr &' co'tradic%ie ira't cu miturile colecti<iste ale comu'ismului 0@%i a(irma i'di<idua@Oli%aleaKi a te descGide c tre realitate por'i'd de la aceast i'di<idualitate Ppresupu'e a a<ea opi'ie? a iei di' r'd. 0ceast descGidere c tre rea@e? c tre compo'e'ta social a ei reprezi't pu'ctul de a(i'itate al poeziei /aria'ei /ari' cu poe%ii =erma'i di' Romm TPe'T(tr/(iaria %@ M @B. K. M _ Q _@? 5.7. M ?.? r /ari'KORum'ia comu'ist a &'ceputului de dece'iu optzeci e spa%iul u'ei rIlit t44Trtura'leDe aceea poezia autoarei e? su6til sau direct? Dacoles@ta%ar . 0 scrie poezie protestatar la &'ceputul a'ilor B-F era u' act de curaD. 0 dori s o <ezi pu6licat era o i'co'tie'% . Dup <olumul de

De6ut? U' r z6oi de o sut de a'i pu6licat la Editura 0l6atros2? /aria'a /ari' propu'e editurii Cartea Rom'easc u' al doilea tom. Istoria acestei c r%i e rezumat de Nicolae /a'olescu: 5&' sprit <izi6il &'tre "2-# i "2-.? ce'zura a 6locat practic cartea? solicit'du@se modi(ic ri importa'te? care o des(i=urau. /aria'a /ari' a retras@o. :' "2-) ea a pu6licat la Cartea Rom'easc o placGet aproape la (el de su6%ire ca aceea de de6ut? &' sumarul c reia recu'oatem multe di' poemele 0telierelor. 0 (ost la miDloc u' su6ter(u=iu? su=erat /aria'ei /ari' de 3lori' /u=ur? care 'u (i=ureaz totui ca redactor de carte? dar sem'eaz preze'tarea de pe coperta di' spate"F. S recapitul m: /aria'a /ari' pred la editur u' <olum? 0telierele? pe tare apoi &l retra=e pe'tru c (usese masacrat de ce'zur . Ce apare &' "2-) su6 titlu 0ripa secret e u' compromis? o carte cuIse'suri detur'ate. Cel care a 5&'sce'at5 aceast apari%ie editorial speci(ic ultimului dece'iu comu'ist este poetul 3lori' /u=ur. Iat u' (ra=me't di' preze'tarea c r%ii? u' (ra=me't la care (ace trimitere i Nicolae /a'olescu: 50dmira6ilul <olum de de6ut al poetei (usese tip rit la Editura 0l6atros i se 'umea U' r z6oi de o sut de a'i. 0st zi poeta &'cGi' cea de@a doua carte a ei? 0ripa secret ? p cii. O co'tradic%ie! Ctui de pu%i'. Ca s @i poat co'ti'ua r z6oiul delicat &mpot(i<a propriilor 'eli'iti? ca s @i duc 'eoste'it lupta pe'tru autoper(ec%io'are 'ormal ? poeta are 'e<oie? ca to%i seme'ii ei? poe%ii i 'epoe%ii? de o lume (erit de ame'i'%area lui marte? de o lume a 6alaurilor ( cu%i di' (luturi i a &'(ru't rilor pa'ice i co'structi<e &'tre spirite? &' a6se'%a de(i'iti< a armelor5. E limpede c <olumu.a ui. /ariaaei /ari' i@au (ost de'aturate se'surile? c el a (osI tra's(ormat di'tr@u' stri= t de protest &mpotri<a Bdictaturii i mizeriei? &'tr@u'H 5critec5 5&'cGi'at p cii5. 5Cum? adic ? p cii! 3ormula ami'tete de <oca6ularul altor <remurTc'd poezia despre ast(el de teme 5mari7 era si'=ura pu6lica6il ? &' a'ii B-F ea era sim%it ca istorizat . /u=ur o prelua Pca i pe altele? di' acelai arse'al: 5lupta pe'tru autoper(ec%io'area moral 7E? pro6a6il pe'tru c &i i'trase &' s'=e? lui &' a'ii B5F5B5. Pu'ctului de <edere acid@critic al lui Nicolae /a'olescu &i <a r spu'de? &'tr@u' come'tariu critic ap rut &' 5Co'trapu'ct7? Io' >o=da' 4e(ter: 50 ap rut deDa u' <erdict care ilustreaz riscurile lipsei de 'ua'%e: &'tr@o prim cro'ic la 0telierele P&i 5Rom'ia literar 5 'r. "2]"22"E? Nicolae /a'olescu a 'umit 0ripc secret o 5(ars 7? ceea ce mi se pare simpli(icator? i a trecut respo'sa6ilitatea ei &' co'tul lui 3lori' /u=ur i al &'toarcerii acestuia la stiluI a'ilor B5F PAE? ceea ce mi se pare 'edrept (a% de u'ul di'tre cei m /aria'a /ari' importa'%i poe%i rom'i post6elici &' a c rui oper de maturitate 'u e,ist 'ici o urm M dar a6solut 'iciu'a M di' 5p catele ti'ere%ilor7 saleA7"*. Cert este &'s c 0teliepele /aria'ei /ari' au su(erit o Spectaculoas . Reco'te,tualiz'd tre6uie s o6ser< m c pe m sur ce 'e apropiem de s(ritul dictaturii lui Ceauescu? ce'zura de<i'e tot mai cr'ce' . DiriDat de /iGai Dulea aceasta &i ( cea tot mai scrupulos datoria de a maltrata literatura rom' ? &' cazul /aria'ei /ari'? ca i &' cel al lui /ui'a sau laru? a=resiu'ea ce'zurii s@a ma'i(estat acti<. OTi'tre to%i poetDi? importa'%I. 04. DLsctie4. Optzeciste iiici u'ul. N@a c zut I'DD@o capca' mai 5sa=eEoas 7 ca /aria'a /ari'. Relu'd compara%ia cu ti'erii pop%& =erma'i di' Rom'ia tre6uie s o6ser< m c i /aria'a /ari' se re<er/ica de la ceea ce RicGard Na='er de(i'ea drept 5su6iecti<itate a'=aDat 7".. 0ceasta presupu'e o ac%iu'e poetic direct &' pla' social. E,ist &'s o di(ere'% ese'%ial &'tre perspecti<a poetic a lui Rol( ( >osscrt sau RicGa,d@ Na='er i cea a /aria'eiIari'. Irimapleca de la o uluitoare asumare? &' re=imul comu'ist? a GB6ert %ii i'di<idualeTCea de@a doua e,prima tocmai lipsa de li6ertate? &'c tuarea. Nu cred c /aria'a /ari' a (ost aleas &'tmpl tor atu'ci c'd i s@a propus detur'area se'surilor c r%ii ei? 0telierele. W EoateK'iciu'? alt poetoptzecist 'u a e,primat att de direct? de decis lipsa li6ert %ii. U' cutremur tor poem i'titulat _CCasa mor%ii e e,emplar pe'tru criza e,iste'%ial pro(u'd pri' care

trece p? oeta. 0proape acelai poem apare i &' 0ripa secret cu titlul &' aripa secret . $oi cita am6ele <aria'te ale poemului pe'tru a sesiza care erau `0rmele de ate'uare a discursuDuDDE oet. Ic (olosite de ce'zura comu'ist ? &' 0telierele P"5-2I"2-.E? <olum pu6licat dup Re<olu%ie? &' "22F? poe@Yl apare ast(el: 5&'tre 'oi ri@au mai r mas]dect aceti copii de Grtie]Qe care dimi'ea%a &i tra<ers m strada. ]Re(uzul de@a co'ti'ua alt(el Ispecia. ]Re(uzul meu de a (i o alt cas a mor%ii]pe ast(el de <remuri. 5 $aria'ta di' " 2-) poart mai &'ti de toate u' alt titlu? &' aripa@Isecret ? u' titlu a6solut 'eutru (a% de att de e,presi<ul KCasa mor%ii. Ni@" i Pima=i' m pe Ce'zor ridic'd spri'cea'a. Rom'ia socialist ? cas a mor%ii! Cum <i'e asta i GartC Poemul de<i'e &' aripa secret pe'tru a putea trece. Detur'area sem'i(ica%iilor co'ti'u &' te,tul poemului: 5&'tre <oi '@au mai r mas]dect aceti copii de Grtie]care tra<erseaz dimi'ea%a str zile. ]Re(uzul de@a co'ti'ua alt(el specia? ]de@a (i o cas a >ortii]&'tr@o alt cas a mor%ii.7 S a'aliz m pu%i' modi(ic rile i s o6ser< m ct de su6til M pari<e su't. Dup &'dep rtarea titlului urmeaz &'locuirea lui 5'oi7 cu 5<oi7. Su6stituirea mut te'siu'ea poemului U'de<a &' a(ara eului? u'de<a &'tr@o dep rtat i'determi'at . Prima parte (ii'd ast(el rezol<at urmeaz si'=urul <ers l sat 'escGim6at de ce'zur : 5Re(uzul de@a co'ti'ua ast(el specia7? <ers p strat pe'tru c ? oricum re(uzul 'u e al 5'ostru7 ci al 5<ostru7. 3i'alul e i el scGim6at. 5Re(uzul meu de a (i o alt cas a mor%ii pe ast(el de <remuri7 dramatic re(uz al mater'it %ii &' <remuri de deme'% politic de<i'e? pri' omisiu'i e<ide'te? i pri' <oit imperso'alizare: 5Re(uzul de@a co'ti'ua alt(el specia? ]de@a (i o cas a mor%ii]&'tr@o cas a mor%ii.7 Directe%ea poemului e a'iGilat ? co'(esiu'ea se tra's(orm &'tr@u' discurs 'eutru? imperso'al. Nici i'determi'area 'u e &'s 6u' sau 'u e su(icie't . Poemul ap rut &' 0telierele P"2-F M "2-.E su6 titlul Ele=ie 5iI; apare &' 0ripa secret ca 0msterdam? Naterloopei' Pmuzeul p puilorE. Procedeul de a muta des( urarea poemului &' % ri &'dep rtate 'u e o = sel'i% aplicat pe'tru prima dat poemelor /ari'ei /ari'. U' poem al lui 3lori' laru? 3ulmi@'ata"5? poart &' Dosul pa=i'ii 'oti%a 5Roma7? su=er'd ideea c poetul "@ar (i scris &' timpul u'ei c l torii &' Occide't. 0a i /aria'ei /ari'? poemul 0msterdam? Naterloopei' &i e su=erat 'u de realitatea crud a Rom'iei comu'iste? ci de o <izit &' Occide't. Ci'ismul ce'zurii rom'eti e =reu e=ala6il. Dei se i'spirau di' realitatea occide'tal ? sau cel pu%i' aa@sus%i' cori(eii ce'zurii rom'eti? 'ici 3lori' laru? 'ici /aria'a /ari' 'u ieiser <reodat di' Rom'ia. Primele plec ri ale poe%ilor ami'ti%i au a<ut loc a6ia dup Re<olu%ie. Nu co'ta &'s acest lucru. Importa't era s . :'dep rtezi ct mai@mult discursul de locul care "@a =e'erat. Detur'area e? &' cazul Ele=iei ;I;? ca i &' cazul Casei mor%ii? 'aSClu di' dori'%a de a a'iGila caracterul =ra< al poemului? 5&'cGisoare <ie? ]ct de pu%i' seme'i tu cu ceea ce se <edeC ]Dar cum s te po%i desp r%i de p pua dezastrului]c'd de attea ori i@ai c'tat &' 'op%ile ultimilor a'i? ] `Aa R'Detul de 6e%i< i m tasea ocGilor]&%i mai stau i azi atr'ate de 6ra%e. ]Cum s po%i spu'e c 'u tii 'imic? ]c 'u &%i ami'teti 'imic]despre &mpu's tura di' i'im ? ]despre rume=uul Dila< al dimi'e%ilor]c'd &'c erai? ]c'd &'c te &'c p %'ai s (ii. Nimic 'u este cu 'imic]i 'ime'i cu 'ime'i? ]'oi doar 'e ad u= m. ]9i tocmai de aceea]cum s te po%i desp r%i de ceea ce eti? ]de ceea ce te &'c p %'ezi M s r mi]i str'sa]cu atta dra=oste i trud ]&' aceast &'cGisoare <ie]di' care? pri<i'du@te? ]att de pu%i' seme'i cu ceea ce se <ede.7 S mai r m'em &' atmos(era epocii &' care su't scrise poemele di' 0telierele P"2-F M "2-.E i s co'sem' m come'tariile@ami'tiri ale lui Io' >o=da' 4e(ter? re<elatoare pe'tru &'tre= co'te,tul care a dat 'atere <olumului /aria'a /ari' /aria'ei /ari': 50telierele M a doua carte a /aria'ei /ari'A Poezie 5'ea=r 5? re<oltat ? 5radicalizat 5 (a% de cea di' U' r z6oi de o sut de a'iA :mi recitesc (ormul rile 5critice5? 5o6iecti<e5 tii'd prea 6i'e c le e i'terzis ade< rul <ie%ii de di'colo de te,t Pi'clusi< cel de <ia% literar CE? &'s ? ( r acel ade< r? re<olta r m'e u' cu<'t 'eutru? radicalizarea

@aseme'ea. Cum a aDu's cole=a 'oastr s scrie poemele sale 5'e=re5? tot mai apropiate de ceea ce ar (i (ost s (ie u' te,t al demasc rii Sistemului. Datele pe care le@a i'trodus acum cGiar &' titlul c r%ii M 0telierele P"2-F @"2-.E M 'u tre6uie trecute cu <ederea^ i 'ici dedica%ia: 5Priete'ilor5 Pp. 5E. 0u (ost a'ii de <r( ai Ce'aclului de 4u'i i primul dup i'terzicerea lui PO' toam'a lui "2-*E? ai primelor <olume pu6licate de poe%ii de acolo i tot6 t a'ii i'tr rii Rom'iei &' criza total a dece'iului 'ou ? care a dus la &' sprirea e,iste'%ei cotidie'e i? &' spa%iul culturii? la o &'=r dire tot mai a6era't a posi6ilit %ilor de e,primare? la o ce'zur tot mai dur . Sim%eam toate lucrurile acestea i le discutam &mpreu' ? &' cercurile 'oastre de priete'i? &' ce'aclu ori &' alte p r%i? i'clusi< M de pild M &' atelierul pictorului Io' Dumitrescu? &' care &mi ami'tesc c ea? /aria'a /ari'? <e'it poate pe'tru prima oar Ps (i (ost &' "2-*! Sau &' "2-.! Sau "2-5!E a descoperit o (oto=ra(ie care i@a pl cut mult i pe care i@a dorit@o pe coperta celei de@a doua c r%i a ei Pera u' (el de (ereastr cu u' (el de =ratiiE. I@a i dat? poate pe loc? i'spirat de decor? titlul: 'u doar 0telierele? ci 0telierele mor%ii PAE Cu ct<a timp &'ai'te? cole=ul 'ostru ecGi'o,ist Emil Rurezeamr T m sese &' Occide't M i aa au ap rut Scrisorile c tre Emil? care se pu6lic a6ia &' 0telierele de acum. 4a s((ritul lui "2-#? sau la &'ceputul lui "2-* ap ruse &' rom'ete $'t potri<it p' la tare? a'tolo=ia ti'erilor poe%i =erma'i de la 'oi? &'tre care i cei di' =rupul lui RicGard Na='er? Nilliam TotoL? Rol( >ossert? OoGa'' 4ippet i ceilal%i care ( cuser reziste'% acti< ? de la 0Ltio's=ruppe >a'at &'coace? i a<eau s (ac &' co'ti'uare? p' &'tr@a doua parte a a'ilor B-F? c'd au (ost sili%i s emi=reze. Cartea 'e@a impresio'at? discutam despre ea la Ce'aclu? am 5(rater'izat5 cu poezia lor &'tr@o a'cGet pu6licat de 5Neue 4iteratur5 Pi preluat &' rom'ete de re<ista si6ia' 5Tra'sil<a'ia5E? i@am cu'oscut? am stat de <or6 M i cole=a 'oastr a scris u' poem despre 5ti'erii poe%i =erma'i di' Rom'ia5 i despre impactul <ersurilor lor: 53 r ei a (i (ost i mai s rac . ]BCeea ce s'tB ar (i descGis prea trziu ocGii]spre Bceea ce s'temB5. 0<em aici o de(i'i%ie a dista'%ei de la cu'oaterea de si'e la cu'oaterea politic 7"). 0m ales acest (ra=me't di' come'tariul lui Io' B >o=da' 4e(ter i'titulat 0de< rul <ie%ii de di'colo de te,t pe'tru c &' a(ara a6ord rii critice el co'%i'e i eleme'te care %i' de istoria literaturii. 9i &' ami'tirile criticului i poetului Io' >o=da' 4e(ter &'tl'irea cu poezia ti'erilor poe%i =erma'i a r mas i'tact . Pe'tru poezia /aria'ei /ari'? &'tl'irea cu poezia autorilor di' $'t potri<it p' la tare 'u e doar o (orm de solidaritate literar . Ea a ' scut 'e<oia u'ei radicaliz ri? a u'ei a'=aD ri directe &' social. De alt(el? Io' >o=da' 4e(ter sesizeaz acest lucru c'd scrie despre trecerea la 5co'tii'% politic 7. Nu cred c a(i'itatea poeziei di' 0telierele P"2-F M "2-.E pe'tru poezia ti'erilor =erma'i di' Rom'ia e compara6il cu i'(lue'%a cole=ilor di' Ce'aclul de 4u'i. Cu acetia /aria'a /ari' p streaz rela%iile de solidaritate remarca6ile pri' dedica%ieDIda(ds4@pri' motourile care &'so%esc di(eritele sec%iu'i ale <olumului%Jtelierele@ P"2-F M "2-.E. C 5modelul7 e poezia lui Na='er? >ossert? To(6L i ceilal%i a o6ser<at i Nicolae /ariolescu care 'ota: 5Desi=ur. O 'ot e,presio'ist e percepti6il &' toat aceast poezie ce r sucete =tul su6iecti<it %ii i se &'(u'd cu <oluptate &' realitatea di' (urA7"8. 5/odelul7 'u este &'s doar u'ul poetic el e i u'ul? sau e mai ales u'ul e,iste'%ial. 5Radicalizarea7 &'seam' i asumarea cu curaD a e,iste'%ei oprimate de 'e6u'ia dictaturii. 5E,presio'ismul7 /aria'ei /ari' e (iltrat pri' atitudi'ea politica (erm a ti'erilor poe%i =erma'i di' Rom'ia. 3ilierei 6recGtie'e a poeziei la care ader /aria'a /ari' i se adau= i a(i'itatea pe'tru o a'ume poezie scris de (emei. Selec%ia autoarei e (oarte i'teresa't . Ea apare &'tr@u'ul di'tre poemele dii<DSiutilarea artistului la ti'ere%e? Ele=ie: 5/utilarea artistului la ti'ere%e la @"5 =rade^ Nci =azul SSl<tei PlatG 'u este posi6il? ]'ici (r'=Gia $ero'ic i /iele 'u are s pu'. ]Di' c'd &' c'd ami'tire sti's a Z<etae<ei? ]t cerea &' care se &'eac 0Gmato<a]i mizeria s r cia acelui Ierusalim]di' care Else m cGeam . ]Da? SapGo? s@a mai &'=r at p m'tul]de c'd 'e@ai l sat. ]Cele6ra ta ur%e'ie i =i'= ia lui EmilS]'@au ( cut sa aDu'= la mi'e dect aceti

m r ci'i]ce@mi stri'= aidoma u'or c tue]tale'tul i <ia%a.7 Ele=ie e o istorie a a(i'it %ilor poetice ale /aria'ei /ari'. Poeta e<oc a'ticGitatea i poezia moder' . Ca i &' cazul apropierii de poe%ii =erma'i di' Rom'ia? i'(lue'%a 'u e 'umai poetic ci i e,iste'%ial . Pesem'e c o ast(el de a(i'itate are poeta pe'tru $ero'ica /iele? poeta lipsit de a'<er=ur ? dar (emeie cu o <ia% z6uciumat . Nu e si'=ura di'tre poetele preze'te &' Ele=ie care a a<ut o <ia% a=itat . SSl<ia PlatG s@a si'ucis la treizeci de a'i"-. Else 4asLer@ScGuller a r t cit toat <ia%a"2? muri'd &' Ierusalimul pe care@" e<oc i /aria'a /ari' poemul /aria'ei /ari'. EmilS DicLi'so' a tr it toat <ia%a &'tr@u' a'o'imat ce'uiu? s(ri'd ca me'aDer &' casa DicLi'so'5. Su't toate acestea desti'ele disparate ale u'or poete e,cep%io'ale. /aria'a /ari' le e<oc di'tr@o simpatie care se 'ate i di' a(i'itatea poetic dar i cu (asci'a%ia D'%act (a% de modul cum i@au asumat propriile e,iste'%e. SapRoT/ari'a Z<etae<a? $ero'ica /iele? 0''a 0Gmato<a? Else 4asLer@ScGuller? EmilS DicLi'so' de<i' repere care merit puse &' rela%ie cu poezia /aria'ei /ari'. Scrii'd despre SSl<ia PlatG? /ircea I< 'escu a(irma: 5Despre SSl<ia PlatG se spu'e c i@a a'=aDat &'trea=a <ia% &' poezia sa? i aceast eticGetare a &'=reu'at &' mare m sur aprecierea o6iecti< a <ersurilor sale5#". Poate c spre aceast te'siu'e ti'de i poezia /aria'ei /ari' pe'tru c i poeta rom' pare a@i a'=aDa &'trea=a <ia% D' DDpezie. Crea%ia. /aria'ei /ari' e pro(u'd co'(esi< . Poate ea e autoarea cu cea mai marca't ampre't co'(esi< di' &'trea=a direc%ie. Di' acest pu'ct de <edere a(i'itatea autoarei pe'tru SSl<ia PlatG e sesiza6il . 5TGereBs a staLe &' Sour (at 6lacL Geart]0'd tGe <illa=ers 'e<er liLed Sou. ]TGeS are da'ci'= a'd stampi'= o' Sou. ]DaddS? daddS? Sou 6astard? IBm tGrou=G5##. 0=resi<itatea disperat di' poemele SSl<iei PlatG poate (i re= sit i &' poeme ale /aria'ei /ari'. Iat (i'alul poemului DarL a=es: 5U' ocGi de ci'e 6 tut]i@a r spu's u'ui alt ocGi de ci'e 6 tut]s pri<easc mai 6i'e &' Dur]p' c'd o s &'<e%e s mute]s @i &'drepte =tleDul i su(letul c'd]stelele@' sus? ]moartea aproape.5 Co'(esiu'ea amar e apropiat de perspecti<a poetic a r t citoarei Else 4asLer@ScGuller. O 'ot e,presio'ist se poate i'tui i pe aceast (ilia%ie care du6leaz (iliera 6recGtia' deDa come'tat . 5Pri<ete cGipul meu r t citorA ]/ai &' ad'c se@apleac stelele. ]Pri<ete cGipul meu r t citor. ]Toate drumurile mele &'(lorite]Spre ape &'tu'ecate duc? ]Surori care se dum 'esc de moarte. ]Stelele au &m6 tr'it i su't c ru'teA ]Pri<ete cGipul meu r t citor7#*. /aria'a /ari' a pu6licat p' acum patru <olume de poezii: U' r z6oi de o sut de a'i#.? 0ripa secret # 0telierele P"2-F M "2-.E#)? /utilarea artistului la ti'ere%e#8. 4a toate acestea se adau= preze'%a &' a'tolo=ia Ci'ci# em6lematic pe'tru poezia direc%iei optzeci. $oi &'cepe come'tariul poeziei /aria'ei /ari'? dup ce am plasat@o spa%ial i temporal i dup ce i@am o6ser<at a(i'it %ile? &' media res? cu <olumul 0leiierete P"2-F M "2-.E. Scrii'd despre aceast carte Io' >o=da' 4e(ter a(irma c 5Nu e uor de spus p' u'de &i &'ti'de puterile S" e,presi<itatea poezia i de u'de &'cepe ea s se prescGim6e cGiar &' $ia% ? &' m rturisire a su(eri'%ei? &' protest politic7#2. E limpede de ce? &'ai'te de Re<olu%ie? se'surile poeziei /aria'ei /ari' au Diast detur'ate. Directe%ea protestului ppetei? <iole'%a cu care s@a opus? pri' poezie? dictaturii su't cele mai acce'tuate &' &'tre= a'sam6lul poeziei optzeciste. Nu &'tmpl tor poeta a de<e'it <ictima u'ui Doc editorial per(id. 3aptul c s@a acceptat acest Doc 'u se poate tra's(orma &' Dudec tori. De alt(el 'ici Nicolae /a'olescu i cu att mai pu%i' Io' >o=da' 4e(ter 'u s@au tra's(ormat &' acuzatorii poetei. Compromisul pe care "@a ( cut /aria'a /ari'? accept'd masacrarea <olumului ei 0telierele? pare c s@a ' scut di' si'=ur tate i dez' deDde. Nu era deloc uor s reziti &' (a%a u'ui re=im care@i cu'oatea opo'e'%ii i care@i %Qutea c lca oric'd &' picioare. C pu6licarea 0ripei secrete 'u a (ost o

laitate? se co'(irm &' "2-2? atu'ci c'd /aria'a /ari' sem'eaz ? &mpreu' cu 4i<iu loa' Stoiciu o scrisoare de protest care <iza direct dictatura PtmE. 0telierele P"2-F@"2-.^ su't poeme ale Du'=ur t %ii?. W Su(eri'%ei i DO;ODDii. Poezia se 'ate di' lipsaDD6ert%ii? di' &'c tuare. 9i la /ui'a? i5 la laru descoperim aceeai 5iz6uc'ire. 4a /ui'a ea se co'sum D' &' izolare i sarcasm superior. 4a laru lipsa li6ert %ii e creatoare a u'ui spectacol a6surd pe care eul &l suport sp r='du@se &' zeci de ea'tioa'e? tBa /aria'a /ari' lipsa li6ert %ii e creatoare de su(eri'% ? o su(eri'% atroce pe care eul o percepe di' pli'. De aici <i'e i se'za%ia de puter'ic aute'ticitate pe care o creeaz poemele ei. 0ceast =ra'i% (luid &'tre poezie i <ia% a (ost o6ser<at de Io' >o=da' 4e(ter? &' acelai se's tre6uie &'%elese i o6ser<a%iile critice ale lui 3lori' >eri'dea'u: 5Ea este u' poet si=ur i =ra<? care ia &' perma'e't &' serios co'tactul di'tre cele dou realit %i: realitatea ei i realitatea de a(ar 7*". U' poem e,emplar pe'tru cele dou realit %i este Scrisorile c tre Emil. Poemul e scris &' "2-#. Re( c'd e<e'ime'tele trecutului? Io' >o=da' 4e(ter 'oteaz &' "22": 5Cu ct<a timp &'ai'te cole=ul 'ostru ecGi'o,ist Emil Rurezea'u r m sese &' Occide't M i aa au ap rut Scrisorile c tre Emil care se pu6lic a6ia &' 0telierele de acum7*. Scrisorile c tre Emil e u'ul di'tre pu%i'ele poeme pe care poeta le dateaz precis &' <olumul di' "22F. Poate mai mult dect alte crea%ii di' 0telierele? poemul ami'tit e o co'(esiu'e direct pe tema lipsei li6ert %ii i a su(eri'%ei pe care o 'ate aceast 5. I' poezia 5'ea=r 5? re<oltat ? 5radicalizat 5** di' 0telierele P"2-F M "2-.E co'(esiu'ea i su(eri'%a su't &' direct rela%ie. Scrisorile c tre Emil? poem structurat &' ci'ci p r%i? &'cepe a6rupt. 5/ ='desc la ti'e]pierdut pri' acele orae ale Europei]&' care eu '@am s aDu'= 'iciodat . ] /aria'a /ari' Re<olu%ia '@a &'ceput 'ici a'ul acesta]dar 'oi co'ti'u m s o atept m? ]decem6riti cu to%ii]pe'tru c &' acest decem6rie 'e@a lipsit z pada]aa cum 'e@au lipsit i altele.5 Despre acest poem Nicolae /a'olescu a(irma c ar 5co'%i'e o uluitoare a'ticipa%ie? care arat &' ce m sur poe%ii pot (i pro(e%i5*.. E <or6a de rela%ia pe care? &' "2-#? /aria'a /ari' o sta6ilete &'tre Re<olu%ie i lu'a lui 5decem6rie5. 3 r &'doial ? e o i'tui%ie e,cep%io'al a poetei dac 'e ='dim c Re<olu%ia di' Rom'ia <a iz6uc'i &'tr@u' decem6rie al a'ului "2-2. :' spatele acestei se'za%io'ale a'ticipa%ii se a(l &'s e,presia u'ei su(eri'%e colecti<e. Pe urmele lui >recGt i ale poe%ilor =erma'i di' Rom'ia? /aria'a /ari' se simte o6li=at s de<i' purt toarea u'ui mesaD social. 5Nu mai departe de asear ]ci'e<a &mi spu'ea]c de la o <reme &mi lipsete lirismul. ]Ce i@ a putea r spu'de! ]Eu su't o poeta de st'=a? ]pe'tru c de la st'=a a <e'it]i se'time'tul c su't su(ocat de mizerie^ ]i 'ecesitatea &' s(rit &'%eleas ]: putre=ai al ocGilor mei 6ol'a<i? cGeam s'=ele zorilorC5 Pe'tru cei care 'u cu'osc sau au 5uitat5 speci(icul comu'ismului rom'esc ar putea p rea parado,al cum partidul 'u l sa s se e,prime o poeta care@i a(irma descGis aparte'e'%a la st'=a politic . Numai c pe'tru /aria'a /ari' 5de la st'=a a <e'it]i se'time'tul c su't su(ocat de mizerie5. Cum adic mizerie &' pli' (ericire socialist ? &' pli' drum spre paradisul comu'ist! 4ipsa lirismului e moti<at de ideea de co'(esiu'e direct . /esaDul poeziei tre6uie perceput de ct mai mul%i oame'i. De aceea poemul e tra'spare't clar. Su(eri'%a se 'ate di' i'capacitatea de a accepta mizeria? mizeria <ie%ii de zi cu zi? mizeria uma' . 0poi su(eri'%a se 'ate di' lirDsa li6ert %ii? di' izolarea de Europa? co'ti'e'tul ci<iliza%iei str <ecGi la care 5'oi5 'u a<eam acces? 'ici u' (el de acces. Se'za%ia ruperii de lumea ci<ilizat e tr it cu o (urie resem'at : 5Poate c este ade< rat]c Europa este cu ocGii pe 'oi. ]Dar 'ici 'oi '@ o uit m prea uor. ]Nu mai departe de acum? ]c'd =u'oierii cur % i ei]ce se mai poate cur %a? ]eu m ='desc la ti'e]i ceaiul acesta (ier6i'te]pe care &l %i' &' palme]de<i'e modul meu de a rezista. ]9i cum %i@a putea spu'e e,act]ct &mi este de =reu!5 E,iste'%a e &mpo< rat de mizerie? de lipsa li6ert %ii? &'tre6area retoric di' (i'alul primei p r%i tra's(orm stri= tul de disperare &'

medita%ie asupra propriei co'di%ii. Dialo=ul ima=i'ar cu Emil? cel 5pierdut &' acele orae ale Europei5 co'ti'u i &' a doua parte a Poemului u'de eul re(lecteaz asupra poeziei? asupra a ce comu'ic ea. 5E,ist i disperare i Doc]&' ceea ce 'u@%i spu'. ]U' (el de cui6 de P ia'De']la care mu'cesc di' =reu? ]u' (el de molim medie<al .7 Disperarea i Docul se a(l &' cu<i'tele 'espuse? &' cu<i'tele care se maci' &' i'ele poVtei. 0 'u spu'e cu <oce tare e ecGi<ale't cu a te retra=e. Retra=erea se petrece &'tr@u' 5(el de cui6 de p ia'De'7. Ima=i'ea re=resiu'ii e ce'tral &' a doua parte a poemului. 5/ai retras i mai ascu's ca 'iciodat ? ]ar tre6ui s cred c <a <e'i &' s(rit poezia]s locuiasc aici? ]&' <etustele %i'uturi]&' care se tace? se taceA7 Pe de alt parte? aceeai sec<e'% poetic ? e i o medita%ie asupra rolului poetului &' <remuri de 5cium 7 roie. El st ruie &'tre a se retra=e di' lume i a de<e'i <ocea care s e,prime dezastrul. /aria'a /ari' 'u are cum s r m' doar &' lumea poeziei. Se'time'tele care s@ar putea 'ate i care ar ami'ti de marile poeme ale &'ceputului de secol*_ su't distorsio'ate. 4umea poetei e departe de a@i permite s se pri<easc i descrie doar pe si'e i ce simte. 5Dac ai s pri<eti mai 6i'e]ai s <ezi cum mai tremur i acum 6i6liotecile]la ami'tirea acelor poete (oarte su6%iri i (oarte 'er<oase]ce i'<adaser literaturile pe la &'ceputul secolului. ]DurerosA ]Iar eu acum? spre s(rit? ]&mi adu' &' li'ite Grtiile]i distru= orice urm de (idelitate? ]orice urm despre ceea ce ateptam s mi se &'tmple.7 Putem re<e'i aici la u' (ra=me't di' poemul 3 r ei dedicat ti'erilor poe%i =erma'i di' Rom'ia pe'tru c acolo op%iu'ea poetei se <ede limpede: 53 r ei a (i (ost i mai s rac . ]7Ceea ce su't5 ar (i descGis prea trziu ocGii]spre 5Ceea ce su'tem5.7 Poezia <a a<ea? su=ereaz poeta? o du6l descGidere? c tre si'e i c tre lume. I'di<idualul se <a topi &'tr@o (orm de solidaritate cu ceilal%i? 5eu7 las locul lui 5'oi7. De aici se 'ate i ideea c poetul 'u se poate retra=e &' si'e ci <a tre6ui s e,prime teroarea. /aria'a /ari' <a de<e'i o poeta a Uo'ei? dac <re%i a Uo'ei di' C l uza lui 0'drei TarLo<sLi? spa%iu &'cGis? ermetic. 5De treci la /ar=i'ea Uo'ei? ]poate ai s m recu'oti]aa cum a'i trecut@au calm lop t'd? durerosA7 Su(eri'%a se isc i di' perceperea dureroas a trecerii timpului? u' timp care cur=e e=al ' rui'd spera'%ele i rui''d <ia%a. Te'siu'ea acumulat &' primele dou p r%i ale poemului e,plodeaz &' comar? &' partea a treia a poemului. 5Nu@%i <oi putea descrie 'iciodat ]acel mome't mo'struos: ]am a<ut <iziu'ea propriei mele (ii'%e &'tr@u' loc &'<erzi'd]de u'de <edeam Uidul i 4e=ea]de care atr'au sp'zurate]poemele cu cio't de ru6i'.7 Ima=i'ea poate (i apropiat de o sec<e'% poetic apar%i''d lui Io' /urea':5ANu mai departe]la "8 a'i am a<ut ideea u'ui poem: ]statuia poetului sculptat &'tr@o st'c de p'e? sp'zurat ]cu u' trea'=]de poarta (a6ricii7*). 4a /aria'a /ari' ca i la Io' /urea' Kpoetul de<i'e o <ictim . 4a /aria'a /ari' eul e prota=o'istul <iziu'ii de /aria'a /ari' comar &' care poezia 5cu cio't de ru6i'7 atr' sp'zurat de 5Uid7 i 54e=e7. Su=estia e a u'ei tra=ice limit ri. Poezia 'u trece de 5Uid7 i se supu'e 4e=ii. Su=estia mor%ii e tra's(erat asupra poeziei. Di' comarul &'trerupt? 5/@am ati'sA7? trecem &'tr@o realitate de comar? 5&'cearc s @mi stai acum al turi]pe'tru c ceea ce am a(lat e &'sp im't tor. ]Tu tii c eu su't u'ul di'tre aceia]care au < zut P'u 'umai <isatE ]cor6ii m cel ri'd o ime's cmpie iar'a. ]Tu tii c pot dispre%ul]i pot adora sacul de piele]&' care &mi duc p' la cap t moartea. 5 &' (a%a u'ei realit %i a=resi<e eului &i r m'e posi6ilitatea de a se 5dispre%ul7 sau 5adora7. 4i6ertatea 5trupului7'u &'seam' &'s 'imic. 5Sacul de piele7 purtat p' la moarte. Re<ela%ia (i'al e &'s mai dureroas ca orice tortur i ca orice (orm de adora%ie. 5Dar dac ceea ce am a(lat]e (aptul c 'u <oi (i 'iciodat ]u' om li6er? ]ce@ai s te (aci cu mi'e! ]Cum m <ei putea m'=ia!7. /ai presus de toate poeta ale=e li6ertatea. De ea este &'s (oarte departe. Nici m car. Priete'ia 'u@i poate aduce ali'are. Proiectat &' ultimul dece'iu al comu'ismului e,iste'%a poetei se scur=e &'tr@o tem'i% . 5Uo'a7? 5Uidul7? 54e=ea7 creeaz toate o

re%ea de srm =Gimpat ? o &'cGisoare pe <ia% . Se'sul (i'alului celei de@a treia p r%i poate (i &'%eles &'s i ca dam'are perpetu ? ca i'capacitate de a mai &'< %a li6ertatea dup a'ii de tem'i% : 5Dar dac ceea ce am a(lat]e (aptul c 'u <oi (i 'iciodat ]u' om li6er? ce@ai s te (aci cu mi'e!7 Co'struc%ia i'te's ela6orat a poemului iese la i<eal &' partea a patra a poemului. E clar c Scrisorile c tre Emil e articulat alter'ati<: partea &'ti 5rimeaz 7 sema'tic cu a treia? &' timp ce partea a doua i'tr &' rela%ie cu a patra. Cele di'ti su't mai de=ra6 co'(esiu'i ' scute di' lipsa li6ert %ii? di' &'c tuare. 0l doilea 5=rupaD7 cupri'de medita%ii asupra poeziei? asupra modului &' care ea se 'ate. 5E,perime'tam totul (e6ril. ]Totul tre6uia s se &'tmple M &mi spu'eam]i &' a(ara &'crederii mele dureroase &' poezie]'u mai r m'ea 'iciodat 'imic &' za%ul zilei.7 Poate li6ertatea s (ie su6stituit de poezie! E poezia o solu%ie e,iste'%ial ? u' mod de supra<ie%uire! :' Scrisorile c tre Emil r spu'sul /aria'ei /ari' e mai de=ra6 'e=ati<. 4ipsa li6ert %ii e creatoare de traum . Poetul 'u se poate ascu'de &'tr@u' 5cui6 de p ia'De'7. El e me'it s e,prime trauma. El este cel care o resimte mai dureros ca orici'e altci'e<a. Ultima parte a poemului scGim6 5peisaDul7? poemul mut'du@se &' istorie. 54a /eSerli'=? spui? ]&' pra=ul u'ei si'ucideri imperiale? ]pe c'd &' Torida de mult 'u mai este z pad ]iar pe zidurile caselor au &'<erzit scGeletele r coroase]&'l '%uite? u'ul de altul.7 /aria'a /ari' asociaz u' spa%iu real? /eSerli'=? i cu'oscuta po<este a si'uciderii imperiale i u' spa%iu i'<e'tat? Torida. Torida ar putea (i ima=i'ea Uo'ei p zite de Uid i 4e=e? ima=i'ea u'ei Rom'ii &'cGisoare. Spectrul si'uciderii se arat Gidos? ca solu%ie u'ic pe'tru 5desti'ul de crti% 7. 0ceast (orm de retra=ere se arat u'ica posi6il . 50st(el i 'oi? u'ul de altul? 'e <om ascu'de &' cur'd &' =ropile]s pate de al%ii i 'u su6 z pezi7. Pre<iziu'ea cap t ce<a di' calmul si'uciderii certe. Totui? e,ist o discrepa'% &'tre si'uciderea la /eSerli'= i si'uciderea &' Torida. 5/eSerli'= &' pra=ul u'ei si'ucideri imperiale. ]&' Torida? &%i ami'tesc? si'uciderea u'ui creier la mar=i'ea imperiului]su6 p m'tul tot mai lucid]c'd putre=aiul ocGilor mei 6ol'a<i]e m'cat de pdrci &' s'=ele zorilor7. /oartea la /eSerli'= ami'tete o tra=edie imperial ? moartea &' Torida e moartea creierului? si'uciderea i'teli=e'%ei su6 impulsul a=resiu'ii. 3i'alul e co'ceput &' cresce'do? ultima ima=i'e (ii'd de o ma,im <iole'% ? 5c'd mtre=aiul ocGilor mei 6ol'a<i]e m'cat de porci &' s'=ele zorilor7. TD' alt poem care? &' opi'ia autoarei? merit o precizare clar a mome'tului &' care a (ost scris este 0telierele mor%ii. 0ici /aria'a /ari' adau= datei i &mpreDur rile &' care a scris poemul: 5decem6rie "2-*? &' zilele decret rii le=ii mar%iale &' Polo'ia? cu ='dul la co'di%ia artistului &' societ %ile totalitare7. /ai mult? caz u'ic &' poezia ei? autoarea 'e o(er cGiar i o 5cGeie7 de lectur . 0telierele mor%ii e u' poem apropiat ca sem'i(ica%ii de Scrisorile c tre Emil. Dac &' cel di' urm autoarea depl'=ea lipsa li6ert %ii? &'c tuarea? &' 0telierele mor%ii li6ertatea pare u' 6u' pierdut pe'tru totdeau'a. Co'di%ia artistului e pus &' direct rela%ie cu moartea. 9i aici poeta mediteaz asupra si'uciderii: 50ttea zile &' care mi@a (ost (ric de mi'e]i de ami'tirea si'uci=aei de la "8 a'i.7 Spectrul mor%ii se &'ti'de aici asupra artei. 0riei de<i'e <ictima si=ur a lui Cali6a'. Supra<ie%uirea lui e pus ? mai mult ca oric'd? su6 sem'ul &'tre6 rii. TeG'ica &' care e co'struit 0telierele mor%ii e cea a suprapu'erii. Desti'ul eului se suprapu'e pe desti'ul artistului <ie%uitor &'tr@o %ar ati's de totalitarism. Su(eri'%ei i se al tur aici solidaritatea &' sacri(iciu. Re<i'e i &' 0telierele mor%ii ima=i'ea lui decem6rie. S 'e ami'tim c 5decem6ritii7 apar i &' Scrisorile c tre Emil. O i'terpretare a &'%elesurilor lui decem6rie &' poezia /aria'ei /ari' a ( cut 3lori' >eri'dea'u:7A3iltrul prese'time'telor poetice a re%i'ut lu'a decem6rie ca pe u' sem'. Ea este oricum u' sem' &' sem'? (ii'dc &'ai'te de toate decem6rie este u' timp eristic desti'at s r6 torii i proGi6it sacri(icului Pi'<ers dect de PateE. Sacri(iciu care? tim 6i'e? a<ea s ai6 loc cu /aria'a /ari' urm ri 'eli'ititoare i pe'tru realitatea cotidia' i pro6a6il? i pe'tru poezia ei7*8.

Re<e'i'd? putem spu'e c li'iile ese'%iale ale discursului poetic &' 0telierele P"2-F M "2-.E su't? sema'tic <or6i'd? su(eri'%a? solidaritatea i sacri(iciul. 5Sacri(iciul 'u este &' poezia /aria'ei /ari' o simpl tem ? el se tra's(orm &' o6sesie7*-. Tre6uie s o6ser< m c su(eri'%a? solidaritatea i sacri(iciul se 'asc? ele? di'tr@o o6sesie. Nu sacri(iciul e o o6sesie &' poezia /aria'ei /ari'? sacri(iciul e o co'seci'% . O6sesia e li6ertatea? lipsa ei =e'ereaz o criz a eului i 'ecesitatea de a de<e'i 5o <oce7 a societ %ii. /edita%ia asupra li6ert %ii e i o 5pu'ere &' lumi' 7 a co'di%iei artistului? &' mai toate poemele di' ultimul ciclu al c r%ii? 0telierele? poeta re<i'e asupra ima=i'ii artistului. Poemul Poe%i? pictori? prozatori i se p rea lui Io' >o=da' 4e(ter de(i'itoriu pe'tru 5atitudi'ea &'tre=ii 'oastre =e'era%ii? care a respi's izolarea moder'ist a poeziei i a ales realismul direct? co'cret? 6io=ra(ic: '@a mai suportat 5domiciliul (or%at5 al meta(orelor? al 5poetului5 ca i'stitu%ie sacralizat i s@a &'tors @'u@i aa! M 5&'tre oame'i5*2@ Desp r%irea de 5moder'ism5 &' accep%iu'ea pe care o d criticul 'u por'ete de la o atitudi'e estetic ? ci de la u'a e,iste'%ial . Implicarea 6io=ra(ic e rolul u'ei i'te'se tr iri a lipsei li6ert %ii? iar medita%ia asupra co'di%iei artistului se dez<olt &'tr@u' co'te,t social opresi<. Poe%i? pictori? prozatori se dez<olt &' Durul u'ui re(re' poetic: 5Se'time'tul c totul 6 ltete M cGiar tu o spu'eai.5 Sta='area e pus &' direct rela%ie cu ima=i'ea artistului? u' (el de dam'at pe'tru totdeau'a. Ne re= sim &' acelai spa%iu al 0telierelor. Poate (ace aici o trimitere co'cret la pictura lui Io' Dumitriu i la ima=i'ea atelierului pictorului. 5St m aidoma carto(ilor &'col%i%i]ai pictorului Io' Dumitriu^ &'=Gesui%i &' atelier? ]<ictime ale aceleiai 6oli? ]atept'd s (im co'templa%i? ]de ocGiul e,pert al realit %ii? ]de 6uzu'arele ei doldora.5 &' Poe%i? pictori? prozatori re<e'im asupra ideii de solidaritate? ese'%ial &' poezia /aria'ei /ari'. E <or6a aici de o solidaritate mut ? i'stituit apriori. 50idoma lor? 6aco<ie'i desi=ur? ]poe%i? pictori? prozatori^ ]co'tii'%e amor%ite pe@alocuri? ]alcoolici timizi &'si'=ura%i]i totui att de aproape]&'ct am putea auzi cum <i6reaz pri' aer]<iitoarea pa=i' scris i ars ? ]ultima culoare supt de p'z . 5 3i'alul e domi'at de ima=i'ea superior@dam'at a poetului? ima=i'e ce ami'tete! I de Io' /urea'? i de 0le,a'dru /ui'a i de 3lori' laru? (ii'd poate cel mai pre='a't ecou emi'escia' di' lirica optzecist . 5@ S @%i (ie (ric de cu<'tul poet M &mi stri=au]mai demult i'sti'ctele mele primare. ]El Este u' (el de domiciliu (or%at. ]Di' el 'u te mai po%i &'toarce 'iciodat &'tre oame'i. 5 Sec<e'%a i'titulat 0teliere se &'cGeie cu poemul cu acelai titlu.7 Corti'a cade peste poemul care d titlul acestui ciclu i &'tre=ului <olum? super6 &' resem'area lui solem' i tra=ic ? 5( r &'doial ? o capodoper 7.F. 0telierele prelu'=ete medita%ia asupra co'di%iei artistului? tem ese'%ial &' poezia /aria'ei /ari'. Ca &' Scrisorile c tre Emil? artistul e < zut retr ='du@se? la (el ca i poezia? &' (a%a u'ei lumi de@o ma,im a=resi<itate. Tre6uie &'s o6ser<at c dac &' poemul deDa come'tat eul oscila &'tre retractilitate i asumare? &' 0telierele descoperim u' tra=ic epilo=. 0rtistul se e,ami'eaz pe si'e cu u' sarcasm lucid. Pe discursul poetic se =re(eaz trimiteri la Emi'escu i Cara=iale: 50ici? &' ateliere? ]&'tre sute de catar=e]='ditoare]<or e,ista de acum]u' pat? o mas i Grtia]care tocmai &%i arde &' mi'i? o'ora6ileC ]Pe'tru c iat ? acum tii i tu: Totul s@a mai &'tmplatC ]9i sc lam6 iala &' spatele o=li'zilor putrede^ ]i pro6lema (erestrei care 'u <rea s se descGis ^ i Guruitul^ ]i r'DetulA ]O? ceas al tai'ei as(i'%it de sear II C ci orice poem a (ost uitare]i sti'=ere@' ce'ua care "@a apri's]/uzicaC /uzic 7. 3i'alul <iole't e,presio'ist e aezat &'tre u' <ers al lui Emi'escu di' Trecut@au a'ii i replica (i'al a lui Prista'da di' O scrisoare pierdut a lui Cara=iale. :' a(ara i'solitului pe care@" 'ate aceast com6i'a%ie i'terte,tual ? /aria'a /ari' pare a@i cGema pe P ri'%ii literaturii rom'e &' spa%iul i timpul 0telierelor a'ilor B-F? 5atelierele7 li6ert %ii suprimate i ale u'ei? parc ? i'(i'ite =reut %i de a supra<ie%ui. U' come'tariu al surselor culturale ale poeziei /aria'a /ari' a ( cut +Geor=Ge Peria' care a pus &' le= tur 5a6stractismul7 poeziei /aria'ei /ari' cu poezia lui Io' >ar6u i

NicGita St 'escu: 5E,ist sem'e c pe acest tere' al a6stractismului poetic &'tl'irea /aria'ei /ari' cu poezia de mari (er<ori i'telectuale a lui NicGita St 'escu 'u a r mas ( r urm ri. / ='desc att la i'te=rarea? su6 (orm de citat? a u'or <ersuri P5i'trarea &' mu'cile de prim <ar 5E? ct i la preluarea u'or procedee omolo=ate &' lirica rom'easc de autorul / re%iei (ri=ului PAE 9i totui compara%ia 'u tre6uie Pi 'ici 'u poate (i dus E mai departe? pe'tru c /aria'a /ari'? spre deose6ire de NicGita St 'escu sau Io' >ar6u Ppoe%i moder'i? am'doiE? 'u e &'setat de a6solut i 'ici 'u caut poezia pur . :' cazul ei a6stractismul e alt(el orie'tat: 'u &'spre o'tolo=ic i meta(izic? ci &'spre etic i social7.". I'teresa'tul pu'ct de <edere al lui +Geor=Ge Peria' poate (i? cred? ame'dat. E,ist o preDudecat critic de sor=i'te tra'sil<a' care scoate de su6 i'cide'%a /aria'a /ari' o'tolo=icului poezia maDorit %ii autorilor care s@au la'sat la Ce'aclul de 4u'i. E drept? o6ser<a%ia se lea= mai ales de poezia lui /ircea C r@t rescu dar 'u o dat ea a acoperit &'trea=a poezie a Ce'aclului de 4u'i. O6ser<a%ia pe care +Geor=Ge Peria' o (ace &' le= tura cu poezia /aria'ei /ari' pare a 'u %i'e seama c ? de pild ? Ele=iile? poeme di' care criticul citeaz &' e,te'so su't &' primul r'd medita%ii asupra <ie%ii i mor%ii. Ce mesaD mai ap sat o'tolo=ic ca &' Ele=ie ;II? cutremur tor poem al iu6irii i mor%ii! 5&'tre s'ii mei a &''optat moartea. ]Dar &'tre mi'e i ti'e Pse spu'eE ]<a e,ista &'totdeau'a o Europ sau o /are Roie. ]4im6a &' care ='desc eu cu<'tul moarte]'u este i lim6a &' care ='deti tu cu<'tul iu6ire.7 4ipsa li6ert %ii e ocultat &' Ele=ii de o6sesia mor%ii. /aria'a /ari' este o poet tra=ic . 9i crosul e co'<ertit? &' Ele=ia ;II &' moarte. De alt(el dista'%a care separ dra=ostea i moartea este? &' acest poem? micorat p' la ide'ti(icare: 5ceea ce azi 'e desparte Pse spu'eE ]'e <a desp r%i i mai mult mi'e. ]lat de ce? cu toat &'tu'ecimea trecutului 'ostru]pe care &l des( ur m acum aidoma]u'ui per=ame't di' <ecGiul E=ipt? ]&%i cer s (u=im &' G ul ce 'i s@a daT. 4 0colo? pistruii i p rul t u rou]<or &'%ele=e desi=ur i <or iu6i]lim6a s'ilor mei]&'tre care <a &''opta i atu'ci moartea.7 /oartea e resim%it aici i (iziolo=ic. Impactul ei asupra (ii'%ei poetei e resim%it cu ma,im i'te'sitate. Su(eri'%a de(i'itorie pe'tru poezia /aria'ei /ari' e tra'scris cu luciditate? urletul de durere se metamor(ozeaz &' liter scris . 0lteori poezia d =las o6oselii? u'ei 5pro(u'de mela'colii7.#. 50prilie7 e perceput &' 'ua'%e reci? &'tu'ecate? ami'ti'd p' la u' pu'ct de poezia lui Emil >otta sau +. >aco<ia. 5O6oseala? (irele de iar6 ]i dimi'ea%a strecur'du@se &' (erestre. ]/i@e team ? de ti'e? aprilieC ]Ce s mai am eu &mpotri<a]='dului str i': iu6ire? moarte? putereA7. Nimic di' (re'ezia prim <erii 'u pare a cupri'de eul? izolat 5&' r ceala zidurilor7. /ai mult? medita%ia poetic pare a se p stra &' usc ciu'ea ier'ii ( r z pad pe care o e<oca poeta &' Scrisorile c tre Emil. 54a i'trarea &' mu'cile de prim <ar ] Ps @%i ami'teti? s @%i ami'tetiE ]s'=ele lucid? usc ciu'e i <is]&' r ceala zidurilor.7 &' Ele=ie I$? =ra'i%a di'tre <ia% i moarte pare a se 9ter=e. Nu e si'=urul poem &' care poezia circul ca u' (luid su6tera'? u'i'd teritoriile <ie%ii i mor%ii: 5Dar mor%ii cum de tiu <or6i]c'd 'i se@apropie]&'( urat ]&' crudele <ocale di'tre <iiA7? &' Ele=ie $I? /aria'a /ari' &'cepe poemul pri'tr@o trimitere la u' poem emi'escia' pe care@" e<ocase i &' 0telierele? Trecut@au a'ii. De aceast dat &'s <ersul emi'escia' 'u mai e reluat &'tocmai? ci pastiat. 5Ce (ru'tea@mi de Copil &'se'i'ar 5 de<i'e la /aria'a /ari': 5E dus <remea]ce (ru'tea@mi de copil <oia s ard A5. 0mi'tirea copil riei? e<ocarea timpului 5tare5 al eului di' poezia emi'escia' se tra's(orm la /aria'a /ari' &'tr@o ami'tire a li'itii pierdute a poemului. 5E dus li'itea poemului]&' care perso'aDul murea (ericit]pe paralelele aurii? ]&' care si'=ur <is'd su6 pielea al6 <isul]&i adu'a ce'ua i@apoi rdea]de suplele a'estezii.5 Preze'tul eului st ast(el su6 sem'ul destr m rii pe'tru c a crea? 5a le=a5 cu<i'tele u'ul de altul &'seam' a te apropia de moarte. 5Dac le= u' cu<'t de altul]moartea o &'durA5. Dac &' sec%iu'ea i'titulat 0telierele /aria'a /ari' medita asupra co'di%iei artistului? &' Ele=ii poeta pu'e &' discu%ie rosturile poeziei. E <or6a de mor(olo=ia co'tempora' a crea%iei? deose6it de cea di' trecut. 5E dus

car'ea supl di' cu<i'te]i iar 'e <rea]'orotiul peste care se &'ti'de.5 /esaDul e pus &' direct rela%ie cu lumea &' care tr iete poezia? mizeria ei 'u are cum s 'u p streze 5car'ea supl 5 odi'ioar . Ima=i'ea poemului e ce'tral &' Ele=ii. Ele=iile par (i i'spirate de aceeai o6sesie a poemului care 5se scrie &' a(ara ta5? a poemului care str'=e toat oroarea realit %ii? toat 5ap sarea i murd ria5.*. Di' aceast realitate opresi< se 'ate moartea? care se &'trupeaz la (el ca &' poemele lui 3lori' laru. Di(ere'%a ar (i c &' poemele lui laru? moartea e u' actor <iole't? dezl '%uit? &' timp ce &' crea%ia /aria'ei /ari' moartea se i'si'ueaz calm? cu o a'ume? si'istr ? mela'colie. Simptomatic di' acest pu'ct de <edere este Ele=ie $III. 5&'amorat Pdesi=urE i ascu's ]&' 'oaptea de car6id a su(letelor]rde moartea]5eti (rumos cum 'uma@' <is7]&%i spu'e ea u'eori.5 E? di' 'ou? reluat u' <ers emi'escia'. De aceast dat ? cea care@i <or6ete 4ucea( rului e moartea? moartea &'dr =ostit ? acaparatoare. Ele=ia se dez<olt ? mai departe? &' ati'=ere cu poezia emi'escia' ? 5i tu te 6ucuri? ]tu &i s ru%i ti'ere 6ra%ele]i@apoi la pieptu@mi]o? tu 'u mai tii s rzi5. Te'siu'ea poetic e creat pri' &'<estirea mor%ii cu atri6utele <ie%ii. /oartea e cea care =e'ereaz rsul? <eselia? &' (o'd? ima=i'ea ei de<i'e i mai si'istr . 0erul ei cuceritor pare de 'eoprit? la (el oaptele ei. 5/or%ii 'u mai au dimi'ea% 5]7/or%ii 'u mai au dimi'ea% 5]optete ea]i tu te 6ucuri? ]tu &i s ru%i 6ra%ele]i@apoi la pieptu@mi]&' 'oaptea de car6id]e GoGotul &'amorat]i ascu's7? &' urma ima=i'ii care se &'tu'ec r m'e GoGtul trium( tor al mor%ii. Dei i'terte,tui i apoi aluziile poetice su't emi'escie'e i Ele=ia $III ami'tete atitudi'ea e,iste'%ial a lui +. >aco<ia. Putem asocia se'time'tul 5'e=ru7 al /aria'ei /ari' i <iziu'ea sum6r a lui +eor=e >aco<ia di'tr@u' poem ca Sic tra'sitC .. P' la /aria'a /ari' moartea iz6 <itoare e,iste'%a eului pare a (i u' 'e&'trerupt pur=atoriu. Ese'%ial e? &' poezia /aria'ei /ari'? te'tati<a de a p stra ide'titatea eului. 0cesta e supus u'ei a=resiu'i perma'e'te. 0r (i =reit s credem c doar marasmul comu'ist atac (ii'%a se'si6il a poetei. 5Si'=ur ? lipsit de ap rare? poeta se simte <ictima u'ui meca'ism por'it s o zdro6easc i s @i maculeze idealurile. Pe'tru a@i co'ser<a dime'siu'ile ori=i'are ale su(letului 'u@i r m' dect dou posi6ilit %i: retra=erea di' lume i re(uzul de a se co'(orma strm6 t %ilor ei7.5. Tre6uie ad u=at c 5re(uzul7 de care <or6ete +Geor=Ge Peria' are? la r'dul s u? dou (orme de ma'i(estare: 5re(uzul7 acti<? acela articulat di' dez< luirea lucid a mizeriei lumii i? mai rar i cGiar ame'dat moral? 5ascu'derea7 &' spatele m tii. 0ceasta di' urm pare a (i &'s o co'seci'% a 6olii ca &' Ele=ie ;I. 5&' sa'atoriul di' mu'%i]la ad post GeGeiC 4a ad post? ]p' c'd &'tr@o zi Po6i'uit ? desi=ur]ca ziua 'oastr de 'u't E ]am < zut cum ci'e<a]&mi sap &' car'ea t' r o alt (a% . 5 Poemul e co'struit pri' su6tila opu'ere a 5zilei 'u'%ii7 i 5zilei mor%ii7. 0m'dou su't zile 5o6i'uite7? &'tre ele se &'ti'de istoria 5cGipului7? a 5cGipurilor7? a &'( %i rilor pe care eul le poate lua. Dac (a%a poate su(eri stra'ii metamor(oze: 50st(el am &'ceput s tr iesc]&' dou cGipuri deodat . U'ul &'si'=urat i palid. ]Cel lalt? pe care &l <ede%i? ]di' care < pot o(eri oric'd]mai multe capete? mai mul%i ocGi7? timpul se des( oar &'tre limite precise? aici &'tre 'u't i moarte. Ne(irescul se topete p' la urm &' 5<isul 'erui'at i o6i'uit7 di' 5ziua mor%ii7. Discut'd despre Ele=ia ;I +Geor=Ge +ri=urcu a(irma c : 5duplicitatea pe care i@o declar 6e'eci(iaz ? di' (ericire? de o ima=i'e (a6uloas ce o a6sol< de si'e7.). Cred c criticul 'u a captat ese'%a poeziei /aria'ei /ari' pe'tru c 'ic ieri &' crea%ia ei 'u <om descoperi dori'%a a6sol<irii de si'e5. /ai mult? e,ist &' aceast poezie o a'ume <oluptate a su(eri'%ei i o tra=ic &'%ele=ere a limitelor. Dac &' sec%iu'ea i'titulat 0telierele? su(eri'%a? solidaritatea i sacri(iciul erau puse &' rela%ie cu lipsa li6ert %ii? &' Ele=ii su(eri'%a e pur=atoriul pri' care se trece spre moarte. Solidaritatea las loc aici u'ei tot mai perso'alizate tr iri &' teritoriul <ie%ii i al mor%ii? desp r%ite de u' (ir su6%ire@su6%ire. Ele=ie ;I di' <olumul 0telierele P"2-F M "2-.E poate (i pus al turi de u' poem i'titulat Ele=ie care apare &' cartea di' "222? /utilarea artistului la ti'ere%e. U' (el de o6oseal ( r s(rit pu'e st p'ire pe eu.

5Sa'atoriul de mu'te5 e e<ocat 'u 'umai ca spa%iu al retra=erii dar i ca spa%iu &' care eul caut o 'e<roz comu' ? 5o traum ca poDarul7? &' /utilarea artistului la ti'ere%e su(eri'%a e adus aproape de e,iste'%a cotidia' . /aria'a /ari' e mai pu%i' atras de a6strac%iu'e? &' scGim6 e,iste'%a co'cret &i (ace tot mai mult loc &' poeme. Dac &' 0telierele P"2-F @"2-.E lipsa li6ert %ii de<e'ise o o6sesie? &' <olumul di' "222 li6ertatea pare darul de care poeta 'u mai e &' stare s se 6ucure. Citi'd acest <olum? cte<a di'tre <ersurile di' Scrisoare c tre Emil cap t <aloare premo'itorie: 5Dar dac ceea ce am a(lat]e (aptul c 'u <oi (i 'iciodat ]om li6er? ]ce@ai s te. 3aci cu mi'e! ]Cum m <ei putea m'=ia!7 Te'siu'ea e,iste'%ial la culme &' 0telierele pare a (i =e'erat o ime'sa o6oseal . 5Doam'e? ]de m@a putea odiG'i &'tr@u' sa'atoriu de mu'te? ]pri'tre pastile roz i al6astre? ]la sa'atoriu cu miros puter'ic de 6rad]i co<oare moi? ]cu doam'e cocGete i 'e<rozate]de co'(licte pl cute? mici? co'Du=ale.7 Disperarea e su6stituit aici cu resem'area. Ru= ciu'ea se &'dreapt c tre Dum'ezeu? cel care i@a dat poetei capacitatea de a (i alt(el dect (emeile o6i'uite. OdiG'a pe care o cere eul se lea= &'s 'u 'umai de darurile lui Dum'ezeu ci i de ime'sa su(eri'% pe care a tre6uit s@o &'dure. 3i'alul poemului Ele=ie e,prim aceast <iole't participare a eului? c ut tor al u'ui re(u=iu imposi6il de a(lat. 5De m@a putea odiG'i &' oricare sce'ariu al <ie%ii? ]&' cotloa'e di<erse i simple? ci'stite? ]u'de s 'u e,iste dect u' pat &' care s dorm]i u' li=Gea' &' care s <omit]tot ce d'du@mi ai luat? Doam'e? ]s tot <omit.7 Dac &' 0telierele P"2-F @"2-.E? Ele=iile alc tuiesc o sec%iu'e aparte? &' /utilarea artistului la ti'ere%e? ele=iile pot (i co'siderate coloa'a <erte6ral a c r%ii? &' 'um r de ase ele articuleaz structura <olumului. 0 treia ele=ie por'ete de la 5acalmia &'el toare a <eacului7? ima=i'e asociat &'s imediat cu 5p'tecul de metal7 &' care acalmia 5sta s plez'easc 7. R ul lumii se mut aici &' (iziolo=ic. El de<i'e istoria prescurtat a 6olilor m ru'te. Starea e,plozi< di' 0telierele de<i'e aici implozie? m ci'are pe di' u'tru. $ersurile (i'ale? 5Tu? cara<a' a 'er<ilor prim <ar ? ]p'tecul meu de metalC7 par a re(lecta o micare 'e&'trerupt ? o micare co'ti'u &'s dureroas . $ia%a mer=e &'ai'te dar se i autode<or pe di' u'tru? &' /utilarea artistului &' ti'ere%e starea de o6oseal e asociat cu 6oala. Su(eri'%a se perpetueaz i &' aceast stare de 5post@ospiciu7.8 care domi' atmos(era &' <olumul di' "222 al poetei. :' u'a di'tre ele=ii to'ul de<i'e se'te'%ios. 50'i &' ir am str'it r ul di' mi'e? ]doar@doar <oi supra<ie%ui celui di' a(ara mea7 scrie poeta acce'tu'd ideea c (ii'%a ei s@a autode<orat cu sete &' tot i'ter<alul ti'ere%ii pe care o credea &'<i'= toare: 50'i &' ir am crezut c <oi &'<i'=e]&'c de pe <remea ti'ere%ii7 i 5Ti'ere%ea era aa cum 'u tre6uia s (ie ti'ere%ea.7 Poemele D /aria'a /ari' di' ultimul? &' ordi'e cro'olo=ic ? <olum al autoarei su't u' (el de post@ scriptum al poemelor di' 0telierele P"2-F M "2-.E. De aici se 'ate poate i to'ul se'te'%ios pe care@" descoperim &' ele=ia discutat . De aici se 'ate poate i claritatea? limpezimea poemelor? rod al su(eri'%ei de dup su(eri'% : 50cum pri<esc si'=ur tatea]i ale= comar de comar]di' seara aceasta de 'oiem6rie]pe'tru c 'ime'i i 'imic]'u@mi poate ter=e =ustul umili'%ei]i (ri=ul di' mi'e7. Su(eri'%a cap t aici co'(i=ura%ia u'ui eu &'si'=urat? r mas ast(el dup o 6 t lie lu'= ? isto<itoare. E i si'=ur tatea poetului? e i si'=ur tatea omului tot mai izolat &' lume. /ai acce'tuat ca oric'd 'e apare &' acest <olum se'time'tul dam' rii? e dam'area care &'so%ete desti'ul artistului i care tra'scrie orice (orm de realitate social . Ultima ele=ie di' /utilarea artistului la ti'ere%e re(ace procedeul dialo=ului ima=i'ar di' Scrisorile c tre Emil. 5$ei <edea i tu &'tr@o zi]cum <ia%a i moartea]di' ti'e se@'(rupt . ]0m s @%i apar atu'ci &'tr@u' <is]pe care dimi'ea%a &' ti'e &l sap .7 3irul su6%ire care desp r%ea <ia%a de moarte? <isul de comar e rupt pe'tru totdeau'a. Eul trece di'tr@o lume &' alta. Persist doar (r'turi de ima=i'i. Se'time'tul mor%ii? o6sesie &' poezia /aria'ei /ari' domi' i aceast ele=ie. Spre deose6ire &'s de modul

&' care era preze't &' Ele=iile di' 0telierele P"2-F M "2-.E? moartea e? &' ele=iile di' /utilarea artistului &' ti'ere%e? trium( toare. O6oselii ( r s(rit? 6olii li se adau= i u' tot mai acut se'time't al &m6 tr'irii. Pli' tatea cu care eul a &'(ru'tat 'e6u'ia &' 0telierele 'u putea s 'u lase urm ri? &' /utilarea artistului &' ti'ere%e? eul se rupe? adeseori? &' dou : eul preze't i eul trecut? u' eu 6 tr' sau mai de=ra6 &m6 tr'it i u'ul t' r. Poate datorit acestei rupturi <olumul creeaz se'za%ia u'ui epilo=? &' cGiar de6utul primului poem? Uece mii de sp'zur tori eul &i ale=e postura de co'templator al propriei e,iste'%e: 5Te ui%i &'tr@o 6u' zi prostit]la propria ta <ia% . ]&i mai retuezi o m' ? ]&i mai aezi o =rimas ]su6 ater'uturi de care 'ime'i 'u tie. ]&i mai tor'i u' =Gi'io' &' paGar.7 &'ceput su6 sem'ul stupe(ac%iei autoco'@templarea ti'de c tre luciditatea rece. 54uciditatea '@ar tre6ui s 'e apuce aa? ]&' < zul cGior al lumii.7 Re= sim aici sarcasmul /aria'ei /ari'? tr s tur 'o6iliar a tuturor poe%ilor discuta%i &' aceast lucrare. Ideea u'ei 6io=ra(ii &' doi timpi e preze't spre (i'alul poemului: 5&' copil rie? X6i'uiam s tra= cu urecGea]la tot ce era i'terzis]M metod pro(ilactic Pe'tru o maturitate uoar . ]0zi adu' i'(orma%ii despre o 6 tr'e%e sumar ]care a &'ceput s @mi creasc &' palm .7 Dac &' 0telierele P"2-F W "2-.E su(eri'%a? solidaritatea i sacri(iciul scrutau orizo'tul lipsei de li6ertate i al mor%ii? &' /utilarea artistului &' ti'ere%e? o6oseala? 6oala i &m6 tr'irea su't 5culorile tari7 di' care se co'(i=ureaz ima=i'ea eului. Tra=edia colecti< di' Scrisorile c tre Emil las loc aici u'ui tra=ic al eului? u' eu isto<it de prea multele 6 t lii pe care le@a purtat. /utilarea artistului &' ti'ere%e e epilo=ul tra=ic al u'ei co'(ru't ri tra=ice. Nu &'tmpl tor multe di'tre poemele di' aceast carte su't co'struite ciclic. Uece mii de sp'zur tori &'cepe su6 sem'ul stupe(ac%iei? co'ti'u su6 sem'ul lucidit %ii reci i se &'cGeie tot su6 sem'ul stupe(ac%iei 5Te ui%i &'tr@o 6u' zi prostit.7 Disocierea eurilor presupu'e i separarea ima=i'ii ti'ere%ii de 6 tr'e%ea care se i'si'ueaz tot mai acut &' <ia%a eului. /aDoritatea poemelor e<oc timpul trecut al eului? u' timp al ti'ere%ii di'tr@o perspecti< preze't ? sceptic . Poezia se co'tureaz ast(el ca o rela%ie &'tre atu'ci i acum. O iro'ie amar co'%i'e titlul Ti'ere%e ( r de art titlu care ami'tete u' cele6ru 6asm rom'esc.-. Poemul e o &'toarcere &' timp? o e<ocare a <rstei de treizeci de a'i: 5C'd m@ am apropiat de treizeci de a'i]a &'ceput <rteDul. ]&' Dur dezastrul de<e'ea tot mai i'te's? ]'iciodat 'u tiam]dac a doua zi <oi mai (i &' <ia% ? ]dac 'u se <a rupe arcul? ]dac roti%ele '@o <or lua dracului la <ale.7 E<ocarea <rstei de treizeci de a'i ca 6arier sim6olic apare i la /ircea Di'escu: 5Ca ri'ocerul care atac tre'ul]&'cerc s trec de treizeci de a'i]dar &'=erul meu purul i o6sce'ul]s@a pr 6uit lo<it de 6olo<a'i7.2. Dac la Di'escu trecerea pra=ului <rstei &'seam' pierderea i'oce'%ei Du<e'ile? la /aria'a /ari' treizeci de a'i su't u' (el de 6arier care odat trecut poate s(ri oric'd &' moarte. Treizeci de a'i &'seam' i ampli(icarea dezastrului di' Dur. 5Eram aidoma u'ei 6iserici ame'i'%ate cu demolarea]M (apt care e,ista i &' realitate]pe care &l puteam pip i cu pri<irea zil'ic]&' oraul meu pr (uit.7 0socierea eului t' r cu ima=i'ea 6isericii 5ame'i'%ate cu demolarea7? o readuce pe poeta &' cel mai crud realism al ultimilor a'i de dictatur ceauist . Ne6u'ia 'u mai e acum 'umit direct ci redat de memorie? o memorie dureroas ? i'capa6il i deloc doritoare s uite. Co'(esiu'ea se dez<olt ast(el re( c'd di' memorie ami'tire Ptotui rece't E a a'ormalit %ii i mor%ii. Trauma pare ( r s((rit. 5De la u' a'otimp la altul? ]6a poate mai des? ]r m'eam tot mai pu%i'i. ]U'a di'tre (ete spu'ea]c am de<e'it 'ite ciocli. ]/i@era (ric de la tele(oa'ele de la miezul 'op%ii]pri' care 'e a'u'%am moartea priete'ilor]i tra'sa &' care i'tram cu to%ii]la &'morm't ri.7 0 p i mai departe presupu'ea a p i &' 'ecu'oscut dar i &' moarte. U' (el de ruleta /aria'a /ari' ruseasc e e,iste'%a e<ocat de /aria'a /ari'. Ceea ce a do6'dit poeta &' treizeci de a'i era 5o zestre (rumuic de mor%i7 o ami'tire dureroas ? poate la (el de dureroas

ca moartea. Ti'ere%e ( r de art e u' poem co'struit pe dou a,e temporale di(erite. 0mi'tirea eului t' r e 6rusc curmat de re<e'irea &' preze't. 50cum su't si'=ur 7 spu'e poeta. Timpul priete'iei a trecut. 0 r mas &'s o ima=i'e de comar ca u' st ruitor 5meme'to mori7. 5Doar maimu%oiul sta deme't a= %at de (u'ii]lustrui'du@le]cu r'Detul satirului cu u' sti'dard? ]tra=e &' co'ti'uare de clopote]pri<i'du@m oarecum curios]cu mila lui 6 loas &m6r %i'du@m 7. Ridoasa &m6r %iare pare (i'alul potri<it pe'tru si'=ur tatea eului 6 tr'. >e alt(el? ultimele <ersuri ale poemului care au? di' 'ou? aspectul u'ei se'ti'%e su't de(i'itorii pe'tru &'trea=a atitudi'e poetic di' /utilarea artistului la ti'ere%e:5A:m6r %i'du@m ]peste atta 6 tr'e%e ( r de moarte]i ti'ere%e ( r de art .7 3ormula proprie 6asmului? 5ti'ere%e ( r 6 tr'e%e i <ia% ( r de moarte7 de<i'e 5atta 6 tr'e%e tar de moarte]i ti'ere%e ( r de art 7? tra's(orm'd idealul po<etii &' 'ea=r se'ti'% . Pri' disocierea eurilor poemele /aria'ei /ari' cap t u'eori aspectul u'or (ra=me'te de memorii? &'tmpl rile au adesea u' 'ucleu epic i o moral (i'al . U' ast(el de poem e DarL a=es. 0mi'tirea re<i'e &'tr@u' ora pe care@" 6 'uim a (i >ucuretiul ultimilor a'i ai comu'ismului. Istoria eului t' r e scrutat di' dou perspecti<e? u'a a eului &m6 tr'it? cealalt a u'ui copil. E u'ul di'tre cele mai iz6utite poeme di' <olumul di' "222 al /aria'ei /ari'. 5U' copil cu ocGii de ci'e]m@a &'tre6at &'tr@o zi]dac este =reu s aDu'=i scriitor. Era iar' i totui ploua]pe drumul scurt di'tre coal i cas . ]+u'oaiele t < lite de ape]se sp lau cu (re'ezie. ]P' i =u'oaiele <oiau s se spele7. Te'siu'ea poetic e creat pri' pu'erea (a% &' (a% a i'oce'%ei copilului i a sarcasmului eului. :'tr@o atmos(er domi'at de mizeroa colc itoare se 'ate &'tre6area 'ai< a copilului. 0mi'tirea 5a'ilor &'tu'eca%i7 p tru'de 'iai departe p' &' <iscerele mizeriei i ale disper rii? co'turate cu umor 'e=ru. 54aptele 'u <e'ise. ]Ne@am aezat cumi'%i Po? mult prea cumi'%iE ]la coad dar '@am rezistat. ]Era mult prea (ri=. ]Ci'ii cartierului &'cepur s latre? ]6ez'a era tot mai =roas ? '@a<eam m 'ui. ]%ipe'ie@de@Om z cea lat &' i'trarea &' cas . ]Pa' @de@cure't i el? cu Pa' @de@+az? ]pri' cotloa'e? la 6r( . 3ri=? (oarte (ri=? ](ri= i =Gea% ? =rea% .7 DarL a=es e poemul i'<olu%iei spre a'imalitate? e u' poem al dezuma'iz rii ire<ersi6ile? &'tre6area copilului are alt r spu's dect cel? Poate? ateptat. E u' r spu's care <or6ete despre ur%e'ia de a supra<ie%ui :'tr@o lume a a'imalit %ii trium( toare. 5U' ocGi de ci'e 6 tut]i@a r spu's u'ui alt ocGi de ci'e 6 tut]s pri<easc mai 6i'e &' Dur]p' c'd o s &'<e%e s mute]s @i &'drepte =tleDul i su(letul c'd]stelele@' sus? ]moartea aproape7. E de sem'alat c se'za%ia c poemele /aria'ei /ari' di' /utilarea artistului &' ti'ere%e par (ra=me'te de memorii e stimulat i de i'ter<e'%iile auctoriale. 0a putem co'sidera preze'%a u'or si'ta=me ca 5o? mult prea cumi'%i7 di' DarL a=es sau 5(apt care e,ista i &' realitate7 di' Ti'ere%e ( r de art . 0ceste i'truziu'i auctoriale par 'ite ad u=iri pe mar=i'ea ma'uscrisului me'ite s 'e co'<i'= de aute'ticitatea spuselor eului. 0seme'i. /emorialitilor? /aria'a /ari' e o6sedat de aute'ticitate. /esaDul ultimului ei <olum e? ( r &'doial ? i o m rturie? o m rturie asupra 5mutil rii artistului &' ti'ere%e7. O ime's stare de =rea% domi' ami'tirea u'ei realit %i lipsite de Dum'ezeu. Separarea eurilor 'u %i'e 'umai de memorie? ruptura se petrece pe u' atroce (u'dal e,iste'%ial. 5Nu@mi mai pot reciti <ecGile poeme? ](ii'%a care le@a scris s@a &'dep rtat de mi'e? ]cu m'a mea am alu'=at@o. ]N@a (i suportat s@o < d t < li'du@se]&' realitatea aceasta ( r 6iserici]i ( r Dum'ezeu.7 Este? ( r &'doial ? o iluzorie separare a si'elui de si'e. De alt(el? Rou i 'e=ru pare u'ul di'tre poemele scrise &'ai'te de Re<olu%ie. Eul are aici de ales &'tre si'istra atmos(er roie i moarte. Se'surile poemului de<i' tra'spare'te &' (i'alul s u. 5U'eori realitatea m pri'de asupra (aptului]i@mi &'deas pe =t stelele ei roii@' ci'ci col%uri. 0Du'= acas cu =reu? ]le <omit u'a cte u'a? ]tra= apa puter'ic]9 toate@toate Pse spu'e la 'oi di' <ecGimeE se <ars &' marea cea mare i 'ea=r 7 Cred c putem (ace cte<a o6ser<a%ii le=ate de istoria literar . $olumul 0telierele? pu6licat &' primul a' de dup Re<olu%ie? "22F? poart al turi speci(ica%ia "2-F M "2-.. Eul cupri'de ast(el e<e'ime'te

i poeme di' respecti<ul i'ter<al de timp. :' spriDi'ul acestei co'sidera%ii <i'e i co'(i=ura%ia <olumului di' "2-)? 0ripa secret ? care cupri'de? de(ormate de ce'zur &' multe cazuri? poemele pe care autoarea le <a relua &' 0telierele P"2-F M "2-.E. :' /utilarea artistului &' ti'ere%e? /aria'a /ari' pu6lic poeme scrise &'tr@o durat mai lu'= ? cupri's ? pro6a6il? &'tre "2-. i "22-. Poemele di' ultima carte de p' acum a autoarei su't att pre@re<olu%io'are ct i post@ re<olu%io'are. 0cest lucru 'u ar &'sem'a poate (oarte mult dac 'u ar e,ista o di(ere'% de perspecti< &' compu'era lor. Scriam c &' /utilarea artistului &' ti'ere%e eul se disociaz &'tre u' eu &m6 tr'it i u'ul t' r. /ai mult? &' mare parte di' poeme cel di'ti eu spu'e po<estea celui de@al doilea. Su't acestea /aria'a /ari' crea%iile post@re<olu%io'are ale poetei. Dup u' alt model su't co'struite poemele di'ai'tea Re<olu%iei. 0colo? ca &' 0telierele P"2-F M "2-.E 'u &'tl'im dect u' eu? cel care pare claustrat &'tr@o a'=oas tar s(rit. Separarea ar p rea simpli(icatoare dac '@am ti c /aria'a /ari' pre%uiete &' mod deose6it aute'ticitatea? c pe'tru ea? i citim acest lucru &' ad'cimea poemelor? poemele au i <aloare de docume't. 0'=aDarea social e u'a di'tre direc%iile poeziei ei? orie'tare declarat i pri' a(i'itatea declarat pe'tru poezia ti'erilor =erma'i di' Rom'ia i ast(el? i'direct dar <izi6il? pe'ru lirica a'=aDat a 5maestrului7 >recGt. De alt(el? i &' /utilarea artistului &' ti'ere%e? /aria'a /ari' &i e,prim solidaritatea (a% de ti'erii poe%i =erma'i di' Rom'ia i (a% de modul &' care ei <edeau lumea? &' poemul Se'i'ul? poeta reia? cu oste'it e,asperare? ima=i'ea realit %ii 6rutale i opresi<e. 5Nici '@apuci 6i'e s te despar%i]de 6ucuria poemului cald]c el te i situeaz &' a(ara realit %ii]pe care att o iu6eti? ]despre care scrii? ]la <i'decarea c reia <rei s participi? ]dar pe care '@o mai supor%i]aa cum &%i este 6 =at zil'ic pe =t.7 O =rea% ime's &'so%ete re<olta. 0Du's la cap tul puterilor poeta e =ata s re'u'%e dar pri<ete? di' cer? sem'ul de &'curaDare al lui Rol( >ossert5F. 5&' iar'a 'e&'trerupt ac%iu'ea social tre6uie co'ti'uat . 0cum la 3ra'L(urt este iar' . ]Iar' este i aici. ]&' Si6eria este iar' . ]De acolo? de sus? ]Rol( >ossert &mi (ace sem' s 'u tac? ]s co'ti'ui]iar eu &i r spu'd cu creierul meu l 6 r%at]peste toate aceste trei lumi deodat .7 4a (el ca &' DarL a=es? (ri=ul e tortura't? iar'a e u' a'otimp al mor%ii? al mor%ii spiritului. De aceea 5sem'ul7 lui Rol( >ossert e 'u 'umai u' &'dem' la ac%iu'e dar i la supra<ie%uire i'telectual . Si'uciderea poetului =erma' ori=i'ar di' Rom'ia a impresio'at@o pro(u'd pe poeta. Ima=i'ea lui Rol( >ossert re<i'e &' poemul Pu'ct care &'cepe cu e<ocarea u'ei alte poete =erma'e ori=i'are di' Rom'ia? 0'emo'e 4atzi'a. 4a cap tul puterii /aria'a /ari' se ='dete la si'ucidere? =est suprem care i@ar putea apropia soarta de cea apriete'ului Rol( >ossert. 50'emo'e 4atzi'a &i dorea &' "2))]s (ie cu( r pa'ic? de trea6 ? ]Pr (uit i maro'. ]Peste dou zeci de a'i eu &mi doresc]s (iu &' =tleD &' 9trea'=ul de Bcolo.7 Cu( rul poetei de<i'e memoria? amestec de o6iecte i ami'tiri? de 5cizme =roase7 i 5mald re de dezastre7. 0colo se adau= ? ca u' (el de supradoz a memoriei 5creierul lui Rol( >ossert7: 5Nu m@am ='dit 'iciodat ]c tot acolo <a tre6ui s aez &'tr@o zi]i creierul lui Rol( >ossert]( cut % 'd ri]peste ti'ere%ea mea]c reia i@a pus pu'ct.7 O6sesia ti'ere%ii pierdute? a timpului care trece ire<ersi6il apare i &' 4upta cu utopia. E u' poem em6lematic pe'tru o alt 5lost =e'eratio'7? poem care prelu'=ete ima=i'ea acelui 5Eram re(uza%i7 di' cGiar 5i'ima7 poemului Come'tariu la eseul lui 0le,a'dru /ui'a pri<i'd eecul =e'era%iei B-F. 4upta cu utopia e &'s mai mult dect o Doac le,ical ? &mpi's pe po<r'iul i'di=est al 5te,tualismului7. Poemul pleac de la pastiarea titlului u'ui <olum al lui Nicolae 4a6i? 4upta cu i'er%ia5". Nu e prima trimitere la poezia lui 4a6i dac 'e ami'tim c &'tr@u' poem di' 0telierele P"2-F M "2-.E ap reau poemele cu 5cio't de ru6i'7 trimitere la cGiar ultimul poem al autorului r pus att de t' r de moarte5#. 4a (i'ele comu'ismului? 4upta cu i'er%ia se tra's(orm &' 4upta cu utopia? prileD de a e<oca moartea ti'ere%ii pe altarul deme'tei utopii? 5&' lupta cu utopia la mar=i'ea 'op%ii. ]Dar cum s repe%i la

su6sol]<ia%a literaturilor mari! ]O lupt pierdut . ]+ustul prostiei e acelai]&' toate lim6ile p m'tului]i dac mi@ai ati'=e acum uor ocGii]'@ai sim%i dect r ceala metalului]pri' care <oi pri<i de@acum <ia%a. ]0ici? u'de ti'ere%ea 'oastr ]co'ti'u s (ie ami'tirea p ri'%ilor]despre propria lor ti'ere%e. ]0<eam de mult p rul al6]c'd ei 'e strecucrau pe (uri su6 per' ]'orocul ce@ 'trzia s 'e surd . ]&' lupt la mar=i'ea 'op%ii. ]Ti'ere%ea 'oastr M zdrea'% ]care d lustru]armelor pre= tite tot pe'tru 'oi.7 /utilarea artistului &' ti'ere%e e u' <olum al &m6 tr'irii su6ite? ire<ersi6ile dar i u' <olum al ti'ere%ii su=rumate 5la mar=i'ea 'op%ii7B. Drama de<i'e cu att mai puter'ic cu ct &' acest ultim <olum i se adau= ampre'ta i'di<idualit %ii ultra=iate. /aria'a /ari' 'u e o poet a aluziilor ci a e,presiei directe. Cu (iecare <olum care a trecut poeta a mai ( cut u' pas c tre clari(icarea discursului? c tre limpezirea e,presiei. I'di(ere't de 5aria7 c rora le apar%i'? poemele di' /utilarea artistului &' ti'ere%e respir aerul =reu al u'ei ime'se o6oseli. O6oseala? 6oala? &m6 tr'irea su't? &' (o'd? rezultatele acestei mutil ri? a acestei drame care se 'ate ca u' post@scriptum la 'e6u'ia &'(ru'tat de poet &' 0telierele P"2-F M "2-.E. Poemul i'titulat /utilarea artistului &' ti'ere%e re<i'e la separarea <ocilor proprie poemelor cu dou euri? cel preze't i cel trecut? cel preze't care &l pri<ete pe cel trecut. O6sesia mor%ii descGide poemul: 5O cas 'ou ? ]ca u' alt morm't? ]mai aproape parc de cel de(i'iti<? ]mai aproape de ceasul]pe'tru care att am trudit. ]Di' o6sesie c deam &' pli' ami'tire. Nu mai a<eam &'credere &' mi'e. ]Disp ruse (ur'ica de la care &'< %asem]s pu' pe picioare orice dezastru? ]s &'<i'= tar s r 'esc]'ici m car aerul pe care@" respir.7 Cu di(ere'%ele de ri=oare se'time'tul ti'ere%ii care se epuizeaz ? al &'crederii care &l p r sete pe /aria'a /ari' poet e de re= sit i &' roma'tismul rom'esc. 0 spu'e cGiar c &'tre= poemul /utilarea artistului &' ti'ere%e e %esut pe o ca'a<a roma'tic . 0seme'i lui Reliade@ R dulescu5*? lui Emi'escu5.? sau lui /acedo'sLi B? eul di' poezia /aria'ei /ari' e p r sit i de muz . 5P' i poezia] Pea? urm'd e,iste'%a? 'iciodat &'locui'd@oE ]uitase s mai pu' ]sticla de lapte &' (a%a uii. ]Uitase s @i mai aduc ami'te de mi'e.7 &'ai'te de a &'ai'ta &' i'terpretarea poemului s o6ser< m c &' /utilarea artistului &' ti'ere%e = sim o de(i'i%ie a poeziei care se potri<ete e,act modului &' care /aria'a /ari' ='dete poezia. Spu'e poeta c poezia urmeaz e,iste'%a? 'u o &'locuiete. Poezia e o co'seci'% a e,iste'%ei? ea e,prim <ia%a i. Nu poate su6stitui <ia%a. /aria'a /ari' 'u e o postmoder' . De alt(el /ircea C rt rescu o i i'te=reaz &' r'dul 5'eoe,presio'itilor7B. Poezia ei? <iziu'ea pe care o are &' le= tur cu aceast art ? do<edete &'s &'c o dat pluralitatea <ocilor direc%iei optzeci. Re<e'i'd la /utilarea artistului &' ti'ere%e o6ser< m c poeta primete o <izit supra'atural . S@ar putea s (ie &'=erul mor%ii? moarte pe'tru care 5att am trudit7. S remarc m c re<ela%ia e 5po<estit 7 ulterior? di' perspecti<a eului &m6 tr'it. 0st(el caracterul premo'itoriu al spuselor &'=erului se topete &'tr@ u' <iitor deDa trecut: 50tu'ci s@a &'tmplat. ]Pri'tre d rm turi i a6ur proasp t de ceai]s@a aezat la masa mea? ]a ara'Dat cu =riD ]cele dou @trei (irimituri i'som'iace de pi'e? ]i@a aplecat uurel capul Pciud copil roas CE ]&' sem' de trecerea timpului? ]a 6ol6orosit pri'tre col%oaselei@i (alduri: 5&'crederea &' si'e <i'e i pleac 8 dup cum la &'ceput]a stat =Gemuit la p m't]sau ai pri<it stelele drept &' (a% .5 Tocmai co'(irmarea pro(e%iei 'e poate su=era c &' /utilarea artistului &' ti'ere%e? poemul care d titlul <olumului se &'tl'ete eul t' r cu eul &m6 tr'it? c ima=i'ea secu'd &i rele< primului eu <iitorul? u' <iitor &'s trecut. 0ceast &'tl'ire pare s @i (i su=erat e,cep%io'ala copert a c r%ii lui Tudor Oe6elea'u: pe prima copert ima=i'ea ti'erei /aria'a /ari'? sera(ic i i'oce't ? pe ultima? aceeai ima=i'e? dup dou zeci de a'i? aspr i &m6 tr'it . 0a <om citi? poate? mai departe <iitorul trecut al poetei? po<estit de eul trecut pri' <ia% . 5$ei mai r stur'a zaruri]i leGamitea te <a &m6l'zi]&' dulce scorpie par(umat . ]$ei mai atr'a de o6sesii]cu acelai scris lar= la pu'= ? ]p' c'd (rumuse%ea <a zor' i]i@' casa s racului]i@' =aleria de crti% .5 Co'di%ia artistului r m'e pe mai departe i'=rat . Superioritatea

(a% de lume pe care o resim%ea artistul roma'tic se scGim6 &' i'(erioritate? poetul e u' /ar=i'al: 5$a rde lumea de ti'e]c'd &' pas cocoat]<ei de6ita despre /u'ci i zile]cu pa=i' al6 5. 9i /utilarea artistului &' ti'ere%e se &'cGeie ciclic? trimi%'d c tre ideea de moarte ateptat ca u'ic solu%ie a u'ei e,iste'%e traumatizate. 5O cas 'ou ? ]ca u' alt morm't? ]mai aproape parc de cel de(i'iti<? ]mai aproape de ceasul]pe'tru care att am trudit.5 De la co'di%ia eului@artist? /aria'a /ari' <a sur<ola? &'tr@o poezie &' care sarcasmul se amestec cu am r ciu'ea? co'di%ia 5artitilor patriei mele5. Ima=i'ea acestora e u' amestec de co'(ormism i cle<eteal i'util . 5Se &'treceau u'ul pe altul &' laude. ]&i pu'eau le< '%ica i 6usuiocul]su6 cocoaa e,iste'%ial ]care tra<ersase de mult /area /oart .5 i 5Erau tari la politics? erau (oarte tariA ]Erau pi'ea i sarea? ]erau a'a(ura ei de <ia% ]i m tr =u'a]c'd &i mu'ceau stilul? <is'd c@au tras tu'ul.5 Ipocrizia are ca paleati< iluzia? &' 'umele ei 5artitii patriei mele5 pot (ace oricte compromisuri. Se &'tre<ede di' 'ou aici ese'%a moral . 0 poeziei /aria'ei /ari'. 5Radicalizarea5 poeziei /aria'ei /ari' &'cepe cu al doilea <olum? 0telierele P"2-F M "2-.E i co'ti'u &' /utilarea artistului &' ti'ere%e. Dac 0telierele e,primau co'(ru'tarea direct a eului cu 'e6u'ia dictaturii? al doilea <olum e u' post@scriptum al acelei co'(ru't ri. 5Teritoriul5 eului pare aici zdro6it de duritate a 5r z6oiului5. Totui? dei domi'a't &' <olum e orizo'tul mor%ii ultima poezie? para6ol a 'es(ritei r t ciri? arat u' eu dispus s co'ti'ue. 5Di' 'ou pe drumuri. ]De la r s ritul soarelui]p' la (e6ra de .F a 'op%ii? ]p' la tra'spira%ia ei]cr p'du@te p' la os.5 CGiar zdro6it eul tre6uie s ai6 puterea s se ridice i s co'ti'ue. 0ceasta e? se pare. Solu%ia (i'al ? aa cum r z6ate di' poemul /ari'am'arul: 5$ertical 5? (ier6i'te? ]di' 'ou pe drumuri.7 3i'alul <olumului e u'ul descGis. Poeta <a co'ti'ua s @i apere crezul moral? <a r m'e u' se'zor <iu i ate't al realit %ii. U' statut special au? &' /utilarea artistului &' ti'ere%e? cte<a poeme care au u' co'%i'ut a(oristic. Su't cte<a tra'spare'te medita%ii asupra timpului? asupra co'di%iei omului &' istorie? &' I'struc%ie? /aria'a /ari' coreleaz propria sa 6io=ra(ie cu <ia%a 5celui mai mare dictator al tuturor timpurilor7 i cu ima=i'ea u'ui perso'aD al lui Dostoie<sLi? Rascol'iLo< 50m a(lat pe c i ocolite]c &' "28F s@ar (i ' scut]cel mai s'=eros dictator al lumii. ]Dac lucrurile stau aa? ]acum? c'd el are "# a'i? ]eu am <rsta lui Rascol'iLo<.7 Desti'ele 5s'=erosului dictator7 i al eului su't ima=i'ate paralel? su't rezultatele a dou (orme di(erite de 5i'@struc%ie7. 0m putea citi aici i morala dam' rii i'telectuale? me'ite s suporte GacGi%ele istoriei. Pe aceleai coordo'ate e co'struit i poemul 47 /aria'a /ari' "2-) despre "-.-. 9i aici poemul se co'struiete ca u' Doc al timpului istoriei i al eului. /orala 'e plaseaz &'s &' teritoriul sacri(iciului i al co'tii'%ei 'ep tate? <alori supreme pe'tru poezia /aria'ei /ari'. De data aceasta eul e pus &' rela%ie cu po<estea e,emplar a lui Da'iel Rose'tGal 5De ce 'u mi@a spus 'ime'i la coal ]cum a murit Da'iel Rose'tGal! ]Deci tot la *F de a'i a(lu: ]a (ost torturat pre(eri'd s moar ]dect s @i tr deze priete'ii re<olu%io'ari. ]Iat o (raz c reia i@ar (i stat 6i'e]&'tr@u' ma'ual de istorie. ]+reu mai aDu'= <etile pe aici. ]De acum <oi &'%ele=e mai 6i'e Re<olu%ia de la "-.-.7 Sacri(iciul &' re<olu%ie (usese su=erat &' de6utul poemului Scrisorile c tre Emil. :' 4a "2-) despre "-.- pledeaz pe'tru superioritatea u'ic ? lumi'oas a co'tii'ei. Caracterul didactic al poemului e camu(lat cu =reu. Poate poeta 'ici 'u i@ a dorit s ate'ueze mesaDul poemului? &'tr@o lume deza,at ? care@i ( cuse di' (ric (orma u'ic de e,iste'% atitudi'ea /aria'ei /aria' era me'it s repu' <alorile morale &' drepturi. 3 r &'doial c u' poem ca acesta '@ar (i putut ap rea &'ai'te de Re<olu%ie. 0 circulat u'der=rou'd ca multe alte poeme optzeciste. 0deziu'ea de co'ti'% la sacri(iciul lui Da'iel Rose'tGal co'(irm <oca%ia moral a poeziei /aria'ei /ari'? &' (o'd? sacri(iciul? su(eri'%a? 6oala? o6oseala su't rezultatele re(uzului co'tii'%ei de a se adapta coma'dame'telor u'ei lumi domi'ate de r u. Tot o

medita%ie asupra timpului este i Co'ser<a? poem care pleac tot de la repere temporale: 5lat @m la "2-- des( c'd o co'ser< ]de car'e de <it ]de pe <remea proletcultismului. ]Pri<esc &' u'tru: ]ce<a roz spre ce'uiu st la p'd . ]&'cep s <isez: ce (el de <it ]o (i (ost i a cui! ]Ci'e a t iat@o! ]Numele celui care a (erecat@o &' cutie]u'de e! ]Ce ='duri a<eau oame'ii aceia]care puteau a<ea i studii superioare! ]Studii superioare am i eu. ]9i uite aa 'e pl'=em]u'ul pe um rul celuilalt.7 5Co'ser<a7 lea= trecutul de preze't? perioada proletcultist de a'ii ceauismului trziu. Pri<irea &'apoi are iz de umor 'e=ru? co'ti'uitatea spiritului rom'esc se realizeaz pri' =estul des(acerii u'ei cutii de metal care co'%i'e 5ce<a roz spre ce'uiu7. Su(eri'%a de<i'e 6lazare i autocomp timirea e pri<it cu sarcasm? &' aceste poeme ale clarit %ii? spu'erii? eul 'u tr iete o e,iste'% dramatic ? el de<i'e u' re(lector rece? cGiar ci'ic al timpului. De alt(el mai importa't dect eul? poate pe'tru Prima dat &' poezia /aria'ei /ari' este Timpul? &' (a%a des( ur rii sale implaca6ile eul &i de(i'ete locul apro,imati< i perisa6il. /aria'a /ari'. /izeaz pe. U' parado,^ ea sta6ilete clar coordo'atele temporale parc tocmai pe'tru a ar ta ct e de co'str's (ii'%a i? implicit? eul de aceste 4imite. Co'%i'utul a(oristic al poemelor /aria'ei /ari'? selectate di' /utilarea artistului &' ti'ere%e? e <izi6il i &' Petiorul de aur? scurt poem dedicat prozatorului Tudor Zopa: 5Dac e ade< rat]c %ara asta]are miere]pe ea]aa cum spu'eai deseori? ]atu'ci de? dra=ule? ]eti di' 'ou <'dut]pe to'e de srm =Gimpat ]i scrum!7 Poemul pu'e &' opozi%ie (rumuse%ea % rii i cGi'ul parc ( r s(rit al locuitorilor ei. Drama /aria'ei /ari' era? la peste u' secol dista'% aceeai cu a paoptitilor rom'i. S 'e ami'tim de su(eri'%ele perso'aDului lui >oli'ti@'ea'u? Co'rad? e,ilat pe'tru c a dorit li6ertatea patriei sale. :' (o'd? re<olta /aria'ei /ari' are r d ci'i roma'tice5-. Ea &m6rac &' Petiorul de aur u' apare't caracter dilIGiatic. :' spatele poemului se a(l u' eu lucid pe care &'s "@ar putea cupri'de oric'd e,altarea re<oltei. 5Patetismul752 despre care scria Nicolae /a'olescu come't'd primul <olum al autoarei? U' r z6oi de o sut de a'i? se tra's(orm ? &' 0telierele P"2-F M "2-.E i &' /utilarea artistului &' ti'ere%e? &' 'ea=r luciditate. Despre poezia de &'ceput a /aria'ei /ari' scrie i /ircea C rt rescu. 0utorul 'oteaz c poezia /aria'ei /ari' 5c'd<a admirat ? era o com6i'a%ie ciudat de 3lori' laru i Io' /urea'7)F. Poate c ? pri<i'd lucrurile doar di' perspecti<a primei c r%i a autoarei? Dudecata lui C rt rescu 'u pare prea se<er . Tre6uie &'s s &'%ele=em c &' rela%ia cu cole=ii de =e'era%ie /aria'a /ari' a e,primat mai mult dect o a(i'itate estetic ? priete'ie i solidaritate. 0ceast idee poate (i co'(irmat o dat cu <olumul 0telierele P"2-F M "2-.E c'd dei &i ale=e motouri di' cole=ii de direc%ie)"? /aria'a /ari' dez<olt o poezie al c rei iz<or 'u se a(l &' scrierile 5lu'editilor7. De alt(el? sem'ele solidarit %ii uma'e i i'telectuale su't destul de multe &' &'trea=a poezie a /aria'ei /ari'. Nu tre6uie s c dem &'s &' ispita de a c uta i'(lue'%e acolo u'de r z6at mai ales sem'ele priete'iei culturale i ale e'tuziasmului Du<e'il. Totui? e de remarcat c &'tre primul <olum al /aria'ei /ari' i 0telierele P"2-F @"2-.E i /utilarea artistului &' ti'ere%e e,ist se'si6ile di(ere'%e le=ate de pro(u'zimea poemelor. Cu timpul? drama /aria'ei /ari' a crescut &' i'te'sitate? poezia ei s@a radicalizat. 4ipsa de li6ertate a ( cut ca te'siu'ea lirismului autoarei s creasc . O6sesia p str rii co'tii'%ei curate a co'dus la scrierea u'ei poezii care a cti=at co'ti'uu &' perso'alitate. E de 'otat i'tui%ia criticului Nicolae /a'olescu care? scrii'd despre primul <olum al poetei i@a &'cGeiat cro'ica 5/aria'a /ari' <a (i o (oarte 6u' poet 7)#. Istoria a do<edit c su(eri'%a? deme'%a comu'ist ? pot 'ate poezie ade< rat . Protestul /aria'ei /ari' a (ost poate cel mai <i=uros &' l /aria'a /ari' &'trea=a poezie a direc%iei optzeci. Ori=i'alitatea acestei poezii se 'ate 'u 'umai di' tale't dar i di' asumarea? deloc comod ? a su(eri'%ei u'ei lumi pustiite de r u i mi'ciu' . E(ortul autoarei de a lua asupr @i aceast su(eri'% 'u putea s r m' tar urm ri? &' /utilarea artistului &' ti'ere%e? su(eri'%a de<i'e 6oal ? o6oseal co'ti'u . Cu su6tilitate? 4ucia'

Raicu de(i'ea demersul poetei: 50uster la supra(a% P'umai la supra(a% E? lapidar ? epurat de orice pitoresc descripti<? ostil oric rui de6it liric? ca s 'u mai <or6esc de cel doar <er6al? poezia /aria'ei /ari' M tra'spare't att ct tre6uie? la limita de Dos a 5comu'ica6ilit %ii5 M 6e'e(iciar de o multipl articulare Psau &'r d ci'are sau putere de a'corareE @la 'i<el corporal Pal (ii'%ei 6iolo=iceE? la cel 6io=ra(ic i co'te,tual Pse <ede 6i'e ci'e scrie i c'd scrieE i deloc &' ultimul r'd la 'i<elul lim6ii? al lim6aDului? 'umai &' apare'% desco'siderat. Cu alte cu<i'te este poezie ade< rat 7)*. Opi'ia criticului? (ormulat cu ocazia apari%iei 0telierelor P"2-F M "2-.E poate (i prelu'=it asupra ultimului <olum editat p' acum de poeta? /utilarea artistului la ti'ere%e. Poezia /aria'ei /ari' a parcurs u' drum co'ti'uu spre puri(icare. N zui'%a ei a (ost i a r mas aceea de a p stra (rumuse%ea? co'tii'%a moral deasupra timpurilor. Dac poezia poate (ace acest lucru? atu'ci /aria'a /ari' a reuit. " Nora lu=a? 5De c'd 'u mai su't o'iric A7? &' 5I'ter<al7? 'r. .@5]"22-. # /aria'a /ari'? 0telierele P"2-F M "2-.E? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? * $'t potri<it p' la tare? Ed. PCriterio'? >ucureti? "2-#? o a'tolo=ie de Peter /otza'. /ircea lor=ulescu? Cu<'t &'ai'te la <ol. $'t potri<it de tare? Ed. [riterio'? >ucureti? "2-#? p. 5. Rol( >ossert? Ci'e@i de (apt realitatea! :' $'t potri<it de tare? Ed. [riterio'? >ucureti? "2-#? p. ""8. 0. E. >aco'sLS? >ertold >recGt? &' Pa'orama poeziei u'i<ersale moder'e? Ed. 0l6atros? >ucureti? "28#? p. ")8. Peter /otza'? Post(a% la <ol. $'t potri<it de tare? Ed. [riterio'? >ucureti? "2-#? p. "52. Nilliam TotoL? Noua su6iecti<itate? &' $'t potri<it de tare? Ed. [riterio'? >ucureti? "2-#? p. -". /aria'a /ari'? U' r z6oi de o sut de ai? Ed. 0l6atros? >ucureti? "2-". Nicolae /a'olescu? I' atelier <a (i de acum &'ai'te? 5Rom'ia literar 7? 'r. /aria'a /ari' Se ree,prim aici a(i'itatea discutat a'terior pe'tru Else 4asLer@ScGuller sau SSl<ia PlatG. Io' /urea'? Iz=o'irea di' poezie? &' Cartea de iar' ? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-"? p. ... 3lori' >eri'dea'u? arT. Cit. Idem? i6idem. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit. #2 *F *" *# ** *. 3lori' /u=ur? Post(a% la <oi. 0ripa secret ? Cartea Rom'easc ? >ucureti. Nicolae /a'olescu? arT. Cit. Io' >o=da' 4e(ter? 0de< rul <ie%ii de di'colo de te,t? 5Co'trapu'ct7? 'r 0pud Peter /otza'? Post(a% la <ol. $'t potri<it de tare? Ed. [riterio'. >ucureti? "2-#? p. ")8. 3lori' laru? 3ulmi'ata? &' 4a cea mai &'alt (ic%iu'e. Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? p. 5.. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit. T Nicolae /a'olescu? arT. Cit. 0 se <edea Poezie america' moder' i co'tempora' ? o a'tolo=ie de /ircea I< 'escu? Ed. Dacia? CluD? "2-)? p. *52 i RicGard Ellma'' c Ro6ert

OBClair? Norto' 0'tGolo=S o( /oder' PoetrS? N. N. Norto' c Compa'S NeY eorL@4o'do'? p. "."). 0 se <edea 0. E. >aco'sLS? Else 4asLer@ScGuller? &' Pa'orama poeziei u'i<ersale co'tempora'e? Ed. 0l6atros? >ucureti? p. ..". 0 se <edea 0. E. >aco'sLS? EmilS DicLi'so'? &' op. Cit.? p. #"F. /ircea I<'cescu? Poezie america' moder' i co'tempora' ? Ed. Dacia? CluD? p. *52. SSl<ia PlatG? &' Norto' 0'tGolo=S o( /oder' PoetrS? N. N. Norto' c Compa'S? NeY eorL@4o'do'? p. ".#. P&' traducerea lui /ircea I< 'cescu. 3ra=me'tul (i'al di' T ticule apare ast(el: 5E u' % ru &' i'ima ta =ras i 'ea=r ]9i s te'ii de@aici? 'u le@a pl cut 'iciodat de ti'e? ]Da'seaz acuma i te calc @' picioare? te piseaz 6i'e? ]Ei au tiut toat <remea c tu ai (ost. T ticule? t ticule? porcule? eu am termi'at acum cu ti'e.7? &' Poezie america' moder' i co'tempora' ? p. *#2. Else 4asLer@ScGuller? C'tecul <ie%ii meleA? &' 0. E. >aco'sLS? op. Cit.? p. /aria'a /ari'? U' r z6oi de o sut de a'i? Ed. 0l6atros? >ucureti? "2-". Idem? 0ripa secret ? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22). Idem? 0telierele P"2-F@"2-.E? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22F. Idem? /utilarea artistului la ti'ere%e? Ed. /uzeul 4iteraturii Rom'e? >ucureti? "222. Idem? Ci'ci P&mpreu' cu Romulus >ucur? >o=da' +Giu? Io' >o=da' 4e(ter? 0le,a'dru /ui'aE? Ed. 4itera? >ucureti? "2-#? p. )F@88. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit. De alt(el? spre decem6rie "2-2 protestele scriitorilor s@au &'te%it. 3lori' >eri'dea'u? Poezia totalitarismului? 5Co'trapu'ct7? 'r. #5]"22F. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit. Nicolae /a'olescu? arT. Cit. Idem? i6idem. _. B Nicolae /a'olescu? arT. Cit. +Geor=Ge Peria'? Poezia sal<at ? 5$atra7? 'r. .]"22#. .# &'tr@u' studiu dedicat lui 0le,a'dru /ui'a &' re<ista 5$atra7? $ir=il Podoa6 repu'e &' discu%ie cGestiu'ea ierarGiilor &' i'teriorul =e'era%iei B-F. Zi'ta e /ircea C rt rescu? repreze'ta't al 5e<azio'ismului &' estetic i teG'ic7: 5&' orice caz? 0le,a'dru /ui'a 'u a (i=urat &' capul topurilor zadar'ice ale criticii cu co'sec<e'%a u'ui /ircea C rt rescu i '@ar (i e,clus ca la ori=i'ea acestei de<alu ri s stea tocmai emi'e'%a i directe%ea @acti<it %ii teoreticia'ului. Se pare c o6olul (u'dame'tal adus de acesta la ela6orarea poeticii =e'era%iei B-F 'u a co'<e'it 'ici criticilor de autoritate? 'ici co'=e'erilor s i de la Ce'aclul de 4u'i. C ci? mut'd M &' teorie @acce'tul de pe teG'ica scriptural pe su6sta'%a e,iste'%ial i a'tropolo=ic ? primilor 'u le@a picat? pro6a6il? 6i'e i='orarea e<azio'ismului &' estetic i teG'ic? iar ultimilor M desolidarizarea sa de pri'cipiul i practic si'cro'izat @cu Occide'tul i cGiar 0merica M a Pi'terE te,tualiz rii.7 P$ir=il Podoa6 ? &' Rimerele? 5$atra7? 'r. 8]"22.E. Replica lui /ircea C rt rescu? la (el de t ioas ca i a(irma%iile lui $ir=il Podoa6 : 5Ne'um ra%i critici di' pro<i'cie M dar i c%i<a 6ucurete'i M (ac aceast disti'c%ie re<a'ard 7 opu''d poe%ii 5z=omotoi7 ai 5Ce'aclului de 4u'i7? simpli prestidi=itatori ai lim6aDului aDu'i la 'otorietate pe <alul u'ei reclame de '%ate? 5ade< ra%ilor poe%i7 ai dramelor e,iste'%iale? care tr iesc departe de a=ita%ia (ri<ol a lumii de azi. Disti'c%ia este primiti< i implic mult (rustrare i mult rese'time't.7 P/ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'esc? Ed. Ruma'itas? >ucureti? "222? p. *-2E. Nicolae /a'olescu? arT. Cit.

Poem di' ultima perioad de crea%ie a lui +. >aco<ia? Sic Tra'sit e o de(i'ire a lumii de 5acolo7: 50colo? spu' c l torii? ]C 'umai ra(ale de (oc]Se de'u'% lu=u6ru? ]/etalic? ]Di' mi'ut &' mi'ut. ]0colo? u'de 'u@i 'ime'i i 'u mai tre6uie]Nici u' cu<'t.7 +Geor=Ge Peria'? arT. Cit. +Geor=Ge +ri=urcu? U' 'ou <al liric &' E,iste'%a poeziei? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-)? p. .2F. 0m preluat aici u' titlu al lui 4i<iu loa' Stoiciu^ Post@ospicii se 'umete cartea autorului pu6licat &' "228 la Ed. 0,a? la >otoa'i. .- E <or6a de Ti'ere%e ( r 6 tr'e%e i <ia% ( r de moarte. .2 $ersurile su't citate di' <olumul Democra%ia 'aturii? Cartea Rom'easca? >ucureti? "2-". Ultimul poem di' acest tom se i'tituleaz C'tec de ri'ocer. I' el Di'escu e,prim criza poetului aDu's la 6ariera celor treizeci de a'i. Ori=i'ar di' Rom'ia? Rol( >ossert s@a si'ucis la scurt timp dup ce a emi=rat? mai mult (or%at de autorit %ile rom'e? &' +erma'ia. Nicolae 4a6i? 4upta cu i'er%ia? EP4? >ucureti? "25-. Este <or6a de poezia Pas rea cu cio't de ru6i'. Disocierea eului poate (i descoperit i &' poemul $isul al lui Io' Reliade R dulescu. Nostal=ia dup ti'ere%ea pierdut e de(i'itorie &'tr@u' poem ca Trecut@au a'ii. I'spira%ia e e<ocat de 0le,a'dru /acedo'sLi &' Noapte de decem<rie. /ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'esc? Ed. Ruma'itas? >ucureti? "222? p. *-2. Io' >o=da' 4e(ter? arT. Cit. Re<olta autoarei poate (i citit pri'tr@u' (iltru roma'tic. Ca i &' cazul paoptitilor? /aria'a /ari' a re(uzat descGis oprimarea politic . I' cro'ica literar dedicat primului <olum al /aria'ei /ari'? U' r z6oi de o sut de a'i? Nicolae /a'olescu scria: 54irica ti'erei poete se deose6ete destul de mult de aceea a cole=ilor de ce'aclu Pde a lui /ircea C rt rescu sau 3lori' laruE? (ii'd mai de=ra6 patetic dect iro'ic ? &'( urat &'tr@o de's atmos(er se'time'tal ? pli' de dramatism i lipsit de iluzii. 5 PNicolae /a'olescu? 0G? ta'drul? s(ietorul? repedele poem? 5Rom'ia literar 7? 'r. )]"2-#. /ircea C rt rescu? op. Cit.? p. *2#. 4a &'tret ierea drumurilor comerciale? prima parte di' <olum are u' moto di' Tereza Culia'u. Ele=iile poart u' moto di' 3lori' laru? iar 0telierele su't descrise de dou citate di' Io' Strata'? respecti< >o=da' +Giu. Nicolae /a'olescu? 0G? ta'drul? s(ietorul? repedele poem? 5Rom'ia literar 7? 'r. )]"2-#. 4ucia' Raicu? R'duri despre poezia /aria'ei /ari'? 5$atra7? 'r. 5]"225. ION /URE90N &' c utarea Poeziei 4 :'tr@u' articol i'titulat Poezia i pu6licat &' re<ista 5EcGi'o,7 &' "282? Io' /urea' a(irm : 5D'd crezare lui Descartes? care sus%i'ea c e 6i'e s por'im &'totdeau'a de la lucruri clare i disti'cte? <om spu'e c su(letul omului e (oarte (olositor omului. De aici por'i'd? 'i se pare ct se poate de (iresc s co'ti'u m spu''d c poezia este u' lucru 6u'? pe'tru c ? para(raz'du@" pe T. S. Eliot? ea i'(lue'%eaz ? lucreaz asupra se'si6ilit %ii? su(letului i <ie%ii tuturor mem6rilor societ %ii? a tuturor mem6rilor u'ei comu'it %i (ie c aceti oame'i citesc sau 'u poezia? (ie c le place sau 'u poezia. 9i aceasta se poate &'tmpla deoarece omul 'u este doar Gomo sapie's (a6er? Gomo lude's etC. Ci este? di'colo de acestea? Gomo poeticiis7". Teoretiz'd e,iste'%a lui 5Gomo poeticus7? Io' /urea' &i a(irm &'crederea &' poezie i &' misia ei. Demersul autorului este acela de a 'e co'<i'=e asupra eter'it %ii poeziei. Ct <a e,ista ome'irea? <a e,ista poezia? pare a 'e spu'e /urea'. Ese'%a omului co'%i'e dime'siu'ea lui Gomo poeticus^ 'u a poetului? 'u a cititorului de poezie? a oric rui om. 5Iar 6o= %ia &' poezie a u'ui

popor este m sura 6o= %iei &' ome'ie a acelui popor. De aceea m@a 6ucurat &'totdeau'a acea? de<e'it 6a'al e,presie: 5rom'ul s@a ' scut poet5#. Uzat &' e,ces? iro'izat iar i &' e,ces? (ormula 5rom'ul s@a ' scut poet5 are? pe'tru /urea'? o sem'i(ica%ie 'eateptat . Ea e le=at de e,iste'%a uma' ? de (rumuse%ea omului? de comple,itatea su(letului s u. Poezia e &'%eleas ca <or6ire a si'elui cu si'e. Ea are ast(el u' (u'dame't o'tic? atemporal. Poetul este u' ales? el particip la ati'=erea (ericirii. 5>aza ci<iliza%iei este &' ultim B'sta'% u'a se'time'tal pe'tru c orice ci<iliza%ie are drept scop ultim (ericirea5*. E<ide't? la "282? op%iu'ea lui /urea'? compo'e'ta ei teoretic are i u' co'%i'ut polemic. 0 a(irma cu t rie &'crederea &' poezie? I' <aloarea ei eter' pare discuta6il &'tr@o lume saturat cultural i o6sedat de teG'olo=ie. /urea' &i delimiteaz clar op%iu'ea. El 'u se 5'potri<ete 'oului. E &'s co'<i's c poezia e apt s se adec<eze Oric rei realit %i. 0utorul se &'trea6 retoric 59i 'u ar (i a'acro'ic pe'tru 'oua =e'era%ie s @i &'scrie poezia &'tr@u' u'i<ers poetic p u'ist!7. Nua'%area e a6solut 'ecesar . 0 a(irma <aloarea e,iste'%ial a poeziei i &'crederea &' eter'itatea ei 'u &'seam' a opta pe'tru o poetic a trecutului? orict de =lorioas ar (i (ost ea. Dista'%area lui /urea' are loc &'tr@u' co'te,t cultural &' care =e'era%ia B-F era la r s rit. De aceea orice =est de solidaritate era 6i'e<e'it: 5De aici i credi'%a 'oastr c poezia? (ie i cea mai 5acoperit 5? re(lect realitatea mai a6itir dect o (oto=ra(ie ( cut cu cel mai 6u' aparat [odaL. $is@a@<is de aceasta? 6u' parte a poeziei ramurii 6ucurete'e a 'oii =e'era%ii 'u este oare o co'<or6ire a si'elui cu si'e &' co'di%iile Re<olu%iei 9tii'%(tico@TeG'ice!7 Iat o mostr de su6tilitate i'teli=e't@iro'ic &' <remurile de o(e'si< (uri6u'd a ideolo=iei comu'iste. Io' /urea' reia u'a di'tre o6sesiile propa=a'dei re=imului Ceauescu? 5Re<olu%ia 9tii'%i(ic @TeG'ic 7 i o pu'e &' direct rela%ie cu poezia =rupului 6ucuretea' de la Ce'aclul de 4u'i a c rei orie'tare 'u era 'icidecum co'(orm cu preceptele comu'iste. I' aceeai 5cGeie7 tre6uie citit i propozi%ia (i'al a articolului lui Io' /urea'. 5Poetul este pri' poezia sa o i'<esti%ie de perspecti< 7). Ea co'%i'e o trimitere clar c tre aparatul puterii comu'iste tem tor la orice apari%ie a u'ui t' r poet. Poetul 'u 'umai c 'u repreze'ta o i'<esti%ie? dar era < zut ca u' pote'%ial pericol? &' a(ar &'s de iro'ica aluzie la o6tuzitatea politic a <remii? a(irma%ia (i'al a lui Io' /urea' <i'e s co'(irme &'crederea &' desti'ul poetului i al poeziei. $or6irea si'elui cu si'e? poezia implic a'=aDarea e,iste'%ial ? elimi'area (ri<olit %ii i a =estului =ratuit. Pri' op%iu'a sa teoretic Io' /urea' e departe de a (i u' poet postmoder'. Nici &' practica poetic Io' /urea' 'u este u' postmoder'. Suma tr s turilor care &l de(i'eau pe /ircea C rt rescu ca pe u' poet postmoder' lipsete la Io' /urea'. I'terte,tualitatea? 8 preze't &' poemele autorului este i 'u este u' procedeu postmoder'. /ai &'ti de toate i'terte,tualitatea e u' procedeu al literaturii? re= si6il &' <arii perioade ale istoriei. Postmoder'ismul? poe%ii postmoder'i tra's(orm i'terte,tualitatea &'tr@u' procedeu domi'a't? care ser<ete ludicului i particip la crearea ima=i'ii scriitorului ca meteu=ar. Io' /urea' teoretizeaz e,iste'%a lui Gomo poeticus. Pe'tru el arti(iciul teG'ic e supus ideii c poezia are? ese'%ial? o <aloare o'tolo=ic . 0st(el i i'terte,tualitatea? &' m sura &' care e preze't ? 'u <a (ace dect s se su6ordo'eze <oi'%ei lui Gomo poeticus de a e,plora str (u'durile (ii'%ei. ")) Io' /urea' C'd a ap rut Cartea de iar' ? primul <olum al lui Io' /urea'? &' "2-"? criticii "@au asociat pe poet cu Rim6aud. Nicolae /a'olescu scria c 5de la Nicolae 4a6i? 'ici u' poet rom' '@a stat su6 sem'ul lui `Rim6auda &'tr@o m sur mai mare dect Io' /urea'7-. Relu'd u' <ers al poetului? Radu +. Zeposu a(irm : 5Nu am dect o si'=ur preDudecat @realitatea7. E aici o r m i% a tita'ismului roma'tic? tru(a i 'eli'itit? dei e,perie'%a pare mai de=ra6 rim6aldia' 52. Si'tetiz'd op%iu'ile criticii? +Geor=Ge Peria' clari(ic rela%ia poeziei lui /urea'

cu opera lui Rim6aud: 5Se <ede imediat ce a'ume are &' comu' Io' /urea' cu autorul >arcazului 6eat: acelai re(uz al co'str'=erilor i pra=matismului? aceeai cGemare Du<e'il a poeziei5"F. S(era cultural &' care putem circumscrie poezia lui /urea' este &'s u'a plural ? &' ea modelul rim6aldia' reprezi't doar o compo'e't ? &'c di' Cartea de iar' ? Io' /urea' marcGeaz solide le= turi cu poezia e,presio'ist . Op%iu'ea <a (i co'(irmat ? mai trziu &' a doua carte a poetului? Poemul care 'u poate (i &'%eles. /urea' e u' poet al 5eului Giperemic5. Si'ta=ma &i apar%i'e lui +ott(ried >e''. Riperemic &'sem''d? co'(orm DE;? 5care prezi't (e'ome'e de Giperemie5? Giperemia (ii'd 5a(lu, de s'=e &'tr@u' or=a' sau &'tr@o a'umit re=iu'e a corpului5? &' Cartea de iar' ? Io' /urea' e,prim ? pe urmele e,presio'itilor? o i'te's 'ostal=ie a ori=i'ilor. Ca i +ott(ried >e''? Io' /urea' e m ci'at de re(acerea &'tre=ului? e,presie a armo'iei &'ceputurilor? a u'ei armo'ii situat &'tr@u' 5timp tare5"#. 5Dac odat poetul]&m6r %ia dual? ]azi el &'(i=e stiletul pri'cipiului cere6ral]zil'ic &'tre=ul &l %ese &' <is de poem delira't? ]m' su6sta'%ele@i dese]rar i &'cet &' 'ea't.5 P+ott(ried >e'? C't re%ulE"* i 5Tre6uie tat s r mi &'tre lucruri utile]eu <oi pleca cu 'e6u'ii pe malurile rului la cules de pod6al]eu tre6uie s p strez memoria &' a(ara ordi'ii]&'<eli'd@o &' 'isipul rou.5 PIo' /urea'? 0utoportret la ti'ere%eE. E,presio'itii p streaz credi'%a &' caracterul sacru al poeziei i &' (aptul c poetul e u' ales. 0ceeai credi'% de ese'% roma'tic e (u'dame'tul crea%iei lui Io' /urea'. Ea e a(irmat teoretic i sus%i'ut &' practica poeziei. /odelul poate (i re= sit la +eor= TraLl. 5O um6r su't eu? departe de satele &'tu'ecoase. T cerea lui Dum'ezeu]0m sor6it@o di' ('t'a dum6r <ii5".. El apare i la 4ucia' >la=a. :' Poe%ii? 5ei mai sluDesc u' =rai pierdut de mult5"5. 4a /urea'? poetul e me'it s e,prime 5acel su'et (a'tastic de t ios ce se 'ate]c'd 'umele se iz6ete deasupra lucrului pe care &l de'umete5 P0utoportret la ti'ere%eE. 3or%a ma=ic a Poetului e e,primat ? meta(oric? i &' +lasul: 5iar poetul e ca u' iaz Toam'a]M puterea lui e departe de el.5 9i 0l. Cisteleca' situeaz poezia lui /urea' &'tr@o desce'de'% =erma' : 5Pus &' rela%ie cu (iliera (ra'cez a poeziei moder'e PRim6aud? (ireteE sau cu (iliere 'a%io'ale i ele destul de =lorioase? de care &l apropie (ie u'ele atitudi'i? (ie ritmul catastro(ic al ima=i'a%iei? starea (u'dame'tal a poeziei lui /urea' pare a tr i totui di'tr@u' se'time't rilLeia'? ale c rui compo'e'te poetul le detaliaz cu acuitate tra=ic 7"). 53iltrul7 e,presio'ist al poeziei lui Io' /urea' a co'trariat? &' de6utul studiului s u dedicat poetului? Eu=e' Simio' 'ota c 5(ormat &' cercul 5EcGi'o,ului5? Io' /urea' 'u (ace o poezie e,presio'ist ? cum (ac mai to%i poe%ii di' aceast =rupare? 'u este atras 'ici de poezia de tip li<resc i iro'ic? culti<at de ramura 6ucuretea' a =e'era%iei B-F P/ircea C r@t rescu? laru etc.E7. Pu%i' mai departe? pe aceeai pa=i' ? Eu=e' Simio' e,prim &'doiala pe care o are &' ce pri<ete (i,area poetului &'tr@o a'ume s(er literar : 5De la e,presio'iti a depri's Io' /urea'? 'u mai &'cape &'doial ? acest lim6aD aluzi<? para6olic? descGis spre marile sim6oluri i o 'edetermi'ate7. Tr i'd cu o6sesia 5timpului tare7 i a c'tecului ori=i'ar? Io' /urea' reia? ca ideolo=ie poetic ? &' primul r'd? e,presio'ismul &' <aria'ta +ott(ried >e''? poet care a e,primat te'siu'ea &'tre moder'itatea a(lat la crepuscul i /arele Tot care a (ost lumea la ori=i'i. :'tr@u' e,cele't studiu dedicat poeziei lui Io' /urea'? "2 +Geor=Ge Peria' co'sider c primul <olum al poetului? Cartea de iar' ? 'ecesit o i'terpretare &' dou 5cGei7. 5Tre6uie &'s spus? cGiar cu riscul de@a i'troduce o i'terpretare dualist &' locul celei u'itare de p' acum? c perso'aDul care (i=ureaz ca poet 'u apare la Io' /urea' doar &' aceast ipostaz rim6aldia' . E,ist &' <olum poeme ( r i'(le,iu'i sociale? &' care (i=ura poetului re6el e su6stituit cu o ima=i'e pri'ciar sau sacerdotal A7#F@ Cele dou ipostaze <or 'ate dou moduri lirice: 5E,ist o mare deose6ire &'tre aceste dou ipostaze: u'a di' ele? cea rim6aldia' ? e r spu'z toare pe'tru u' lirism al dezmote'irii i 'o'co'(ormismului^ cealalt ? <atici'ar ? mai pu%i' a'alizat ? duce spre o poezie meta(izic ? de (ormul esoteric 7#B.

Nu cred c e,ist dou ipostaze ale poetului &' Cartea de iar' . Su't <aria'te ale aceleiai <oci? care 'u creeaz dou (eluri de lirism ci e,prim te'siu'ile care se 'asc &' s'ul u'ei u'it %i de<e'it opresi< . Tema lui /urea' di' Cartea de iar' este poezia? &' (u'c%ie de e,iste'%a acestui 5'ucleu tare7 se or=a'izeaz <aria'tele <ocii poetului? i implicit? modelele discursi<e. S reami'tim c /urea' &l teoretizeaz pe Io' /urea' 5Gomo poeticus7 i c ? pe'tru el? poezia are o co'siste't <aloare o'tolo=ic . Timpul a erodat &'s (or%a ese'%ial a poeziei. /oder'itatea i mai cu seam moder'itatea trzie au mar=i'alizat poezia. De la aceast situa%ie por'ete demersul liric al lui /urea'. E o stare =e'eratoare de criz ? de te'siu'e? o te'siu'e? iar i? e,presio'ist : moder'itatea trzie e Gaotic ? pul<erizat . I'di<idul tr iete &'tr@o lume dezarticulat . E,plorarea <iitorului e imposi6il ? preze'tul e traumatiza't. 0rmo'ia tre6uie c utat &' trecut? &' trecutul cel mai &'dep rtat. Iar re= sirea ordi'ii i'i%iale &'seam' pe'tru /urea' redescoperirea c'tecului ori=i'ar. Cele dou ipostaze ale poetului de care ami'tete +Geor=Ge Peria' se resor6 &'tr@o si'=ur ima=i'e? aceea a poetului care caut ? cGiar pli' de re<olt ? cGiar disperat? armo'ia ori=i'ar . 0ceast c utare e plural ? polimor( pe'tru c Io' /urea' e u' poet cu o ima=i'a%ie de6orda't . E,emplar este Poemul despre poezie: 5Toat <ia%a am adu'at crpe s @mi (ac o sperietoare]&mi ami'tesc zilele &' care ascu's su6 pat &mi des <ream lucrarea]=r mad de pa'to(i <ecGi pe care &mi rezemam capul u'eori c'd adormeam]iar acum c'd e =ata 'oapte de 'oapte sti'= lumi'a i 'uma 6 'ui'd@o acolo]&'cep s urlu de spaim .7 &' <iziu'ea lui /ari' /i'cu? &' Poemul despre poezie se &'trez rete du6la situare polemic a lui Io' /urea'^ o dat (a% de tradi%ia poetic de p' la el? apoi cGiar spaima (a% de 5poezie Pca meca'ism te,tualE7##. Pe'tru 0l. Cisteleca'? te'siu'ile di' Poemul despre poezie su't co'<er=e'te 5Dam'area i 6lestemul di' Geraldica poetului su't doar si'o'ime ale <oca%iei creatoare7 #*. 0m putea citi poemul di' perspecti<a e(ectului pe care@" produce sperietoarea PpoeziaE asupra creatorului ei. /ai &'ti? sperietoarea de<i'e i'depe'de't . Reac%ia poetului (a% de propria sa crea%ie poate (i e,primat dual. El se &'sp im't (a% de 5mo'strul7 pe care "@a z mislit i pe care 'u@" mai poate co'trola. Poezia se 5&'str i'eaz 7 de creatorul ei. Pe de alt parte? &'s ? poetul tr iete &'tr@o complicitate masocGist cu 5sperietoarea7. El spu'e: 5'oapte de 'oapte sti'= lumi'a i 'umai 6 'ui'd@o acolo]&'cep s urlu de spaim .7 S@ar Putea ca 5spaima7 s (ie e(ectul estetic c utat. Este? poate? e(ectul estetic spre care se ti'de &' &'cercarea de a re= si i'=e'uitatea ori=i'ar a Poeziei? u' e(ect care 'e apropie de poetica aristotelic . Dac ar (i s descoperim u' pri'cipiu compozi%io'al al poeziei lui Io' /urea' &' <olumul Cartea de iar' ? acesta ar (i co'trapu'ctul. U'a di'tre de(i'i%iile co'trapu'ctului este 5teG'ica de a compu'e muzic pe (tai multe <oci7#.. Tra's(er'd procedeul &' poezie i aplic'du@" la Crea%ia lui Io' /urea' <om o6ser<a cum autorul al tur <ocile disparate &' &'cercarea de a crea u' c'tec. Su't e<ocate armo'iile sa<a'te? ra(i'ame'tele ale,a'dri'e. 50S 'ici lucr rile zeilor 'u@s att de super6e ca o mare]cultur &' decli'](ormele per<erse i Germa(rodite se &'mul%esc aseme'i celulei ca'ceroase]pe care iar'a la =ura so6ei o po%i urm ri &' pli' perioad de rut]tr i'd cGiar des( t ri se'zuale &' (a%a microscopului7 PPoemul de iar' E. Ceea ce urmeaz a se u'i(ica &'tr@u' &'tre= muzical este 5<ocea7 (asci'at de miresmele co'ceptuale i aceea care 'oteaz percep%iile? &' prima parte a Poemului de iar' ? terme'ii care polarizeaz discursul poetic su't 'e6u'ia i memoria. Ne6u'ia e &'%eleas ca ieire di' ordi'ea ra%io'al ? ca spar=ere a tiparelor realit %ii: 5su't si'=ur repede m ascu'd &'tr@o piele de cal i m urc &' (ereastr ]cei care trec < d &'tr@o (ereastr o piele de cal si'=ur ]&' s(rit &mi mai spu' do<edesc se'time'te mai 6l'de (a% de propria@mi 'e6u'ie.7 &' se's strict? memoria ar tre6ui s se opu' 5'e6u'iei7. 4a /urea' &'s poetul e cel care 5p streaz memoria &' a(ara ordi'ii7. 0ceasta presupu'e c

memoria &'s i e &'c rcat o'tolo=ic? c pri' ea? cu aDutorul ei? se re(ace sacralitatea poeziei ori=i'are? 5iz<orul7 memoriei. 5+ura mea e strm6 =ura mea e strm6 =ura mea e strm6 M &mi repet M]pe'tru ca mi'e s cred asta di' respect pe'tru memorie.7 Co6orrea &' timp presupu'e? pe l'= c utarea memoriei i re<e'irea &' 5spa%iul7 copil riei. U'i(icarea 5'e6u'iei7 i a 5memoriei7? a 5copil riei7 i poeziei ori=i'are se (ace la /urea'? &'c di' prima parte a Poemului de iar' pri' i'termediul =lasului? &' mod ese'%ial? Io' /urea' e u' poet al <or6irii. 9i aici putem citi di' 'ou 'ostal=ia pe'tru poezia &'ceputurilor^ poetul este aedul? poetul@c't re%. $or6irea are? &' Poemul de iar' ? o du6l (u'c%io'alitate: mai &'ti de toate ea apar%i'e poetului. Ea apar%i'e &'s i lumii pro(a'e. /ultiplicarea <or6irii r z6ate di' a doua parte a poemului: 53rumoasa doam' &mi pl'=e pe um r]74aud tuturor tra'zac%iilor comerciale5]>ol6orosesc i 'um rul orelor care trec]7Cea mai mi'u'at pas re e Ueul Comer%ului]/i'e dimi'ea% <om &'cepe s domesticim a'imale5? &' ultima parte? o6ser<a%iile se restr'= di' 'ou asupra eului poetic? asupra =urii? =lasului? <or6irii? cu<i'telor. Te'siu'ea care se creeaz ? dup u'i(icarea 5'e6u'iei5 i a 5memoriei5 este aceea &'tre e(ortul poetului? al aedului? de a crea dic%iu'ea ideilor sale i si'=ur tatea sa. Drama e u'a moder' ? 'o'@comu'icarea. 50tt de si'=ur &'ct pot s @mi &'cGipui ce a sim%i]dac a s ruta u' p ia'De']i pot s @mi &'cGipui c e att de (ri= &'ct cu<i'tele crap &' =ur ]i poc'esc ca pietrele &' pustiu.7 Te'siu'ea Io' /urea' se ad'cete &' (i'alul poemului? o dat cu apari%ia dom'ioarei Ele'a. 5Ele'a &' rocGie colorat de 6al descGide ua de parc ]ar descGide]=ura u'ui ci'e@Gam Gam m ridic di' (otoliu]i &'cep s latru Gam Gam Gam7. Neput'd (i &'%eles poetul 5Doac 7 'e6u'ia? 'u ( r u' a'ume ci'ism care tra's(orm a6surdul =estului (i'al &' iro'ie amar . Scrii'd despre Iz=o'irea di' poezie? Eu=e' Simio' a(irma c 5Este u' poem sarcastic? u' re(uz t ios al lucrurilor di' a(ar i al cauzali@t %ilor e<ide'te? o co'testare aspr a memoriei? o su=estie? &' (i'e? a spaimei de cu<'tul proli(era't7#5. Sarcasmul poetului e de 'eco'testat. El por'ete de la i'capacitatea sa de a recepta lumea ca u'itate. /urea' 'u co'test =iemoria. 0ceasta este? di' 'ou? ese'%ial &' co'(i=urarea <iziu'ii poetice]B Te'siu'ea poetic se 'ate? &' Iz=o'irea di' poezie? di' impactul &'tre 5memorie7 i 5lumea se'zorial 7. /oder'itatea trzie aduce cu si'e i'capacitatea de a mai resim%i lumea ca u'itate. Tr irea (ra=me'tar este? la Io' /urea'? creatoare de a'=oas . E,ist o 'epotolit sete de u'i(icare? de reu'i(icare a u'i<ersului pul<erizat &' (ra=me'te? &' (o'd? sarcasmul poeziei lui /urea' de aici se 'ate? di' co'tie'tizarea traumei? di' co'tie'tizarea (aptului c u'itatea lumii e distrus de(i'iti< iar poetului 'u@i r m'e dect s@o i'<oce 'ostal=ic sau t ios. 0l. Cisteleca' ( cea o6ser<a%ia c la Io' /urea' 5poemele stau su6 sem'ul u'or imperati<e dramatice i 'u su6 acela al u'or te'tati<e stilistice7#). Co'ceptul de (ra=me't 'u poate (i utilizat? la /urea'? &' accep%iu'ea pe care o cap t &' poetica postmodem . Pe'tru IGa6 Rassa'#8? (ra=me'@tarismul este u'a di'tre tr s turile de(i'itorii ale postmoder'ismului. Ese'%ial este? pe'tru poetica lui Io' /urea'? c (ra=me'tul 'u e pu'ct de plecare ci 5sta%ie7 termi'us. 3ra=me'tul 'u e,prim ? ca la postmoder'C 0sumarea pluralit %ii lumii ci? i'<ers? i'capacitatea poetului de a mai tr i lumea &' u'itatea ei. Dac pe'tru postmoder'i e,iste'%a (ra=me'tar e asumat ludic i Do<ial? pe'tru /urea' ea e creatoare de a'=oas i cGiar de disperare? &' acest se's tre6uie? cred? &'%eleas e<ocarea memoriei? ca 'ostal=ie a Totului pierdut. 5Uadar'ic 'oapte de 'oapte cu auzul &'(ipt &' urecGi ca u' 6asto' pe'tru or6i]pip i cr p turile memoriei?A7. Dac pe'tru postmoder'ul /ircea C rt rescu re(acerea lumii di' (ra=me'te i'tr &' 'oul proiect o'tolo=ic? pe'tru 'eoe,presio'istul /urea' u'itatea lumii 'u mai poate (i re= sit ? poetul tr i'd (ie cu 'ostal=ia ori=i'arului? (ie cu a'=oasa c tr iete &'tr@o lume pul<erizat ? imposi6il de u'i(icat. Destr marea ati'=e &'s i (ii'%a? eul poetic medit'd asupra propriei

Descompu'eri: 5iar i'ima se s(ie &' cutia pieptului pri's &'tre tot (elul de tremuriciuri]ca u' p'tec la se'i' <reme de pu6ertate]i 'u mai aud dect =l=itul de co'duct spart al =urii mele]i =rumazul cum (lutura &' urm ca o m'ec =oal ]pe c'd la cap tul ei capul mi se l %ete aseme'i u'ei palme]poc'i'd pe luciul u'ei pietre.7 0a se &'cGeie prima parte a poemului Iz=o'irea di' poezie. Partea a doua e o am6i%ioas &'cercare de a descoperi u' ecGili6ru ma=ic &'tre s(era co'ceptelor i lumea se'zorial . Poezia este? &' aceast 5zo' 7 a poemului? pe mucGie de cu%it. Doar i'solitul u'or ima=i'i sal<eaz te,tul de la su(ocare retoric . 5C ci pe'tru c%i oare co'tii'%a de si'e 'u@i o Gai' prea lar= ]i c%i 'u o &m6rac doar &' i'timitatea r(cp%ii ca pe o piDama! ]Iat ? de multe ori? sim%urile o(er u' spectacol de =al al perceperii lumii7. Te'siu'ea poetic se 'ate di' pu'erea al turi a acestor se'ti'%e cu co6orrea &' e,iste'%a comu' a poetului. 5Dar &'ai'tea u'ei mute stri<ite di' &'tmplare pe care tocmai &%i scrii poemul]mucGii (e%ei &i tremur ? ocGii %i@s pu(oi ca dou =Geme de l' ? ]urmeaz u' zm6et acru &' care (rica de=e'ereaz &' e,tazul (riciiA7 5Sce'ariul7 poetic este? &' primele p r%i ale Iz=o'irii di' poezie? similar. 0m6ele se=me'te poetice &'cep cu u' <ers cu sem'i(ica%ie =e'eral ? cGiar ideolo=ic . 3or%a Du<e'il e a6sor6it &' declara%ii or=olioase: 5Nu am dect o preDudecat @realitatea7 P<ersul de de6ut al poemuluiE i 5Ci'e@i 'e6u' s ridice mo'ume't ade< rului7 P<ersul de &'ceput al p r%ii a douaE. Dup aceast am6i%ioas descGidere? &' care poetul &'cearc s apro,imeze &' terme'i =e'erali? rela%ia sa cu lumea? te,tul se co'ce'treaz asupra eului poetic? &' prima parte? autoritatea celui care 5<or6ea7 or=olios despre lume e su6mi'at de ima=i'ea u'ui eu poetic pul<erizat. Te'siu'ea &'tre 5memorie7 i 5lumea se'zorial 7 e 'erezol<a6il . Ea se ascute &' partea a doua a poemului &' care 5o6iecti<ul7 poetic se &'=usteaz surpri'z'd ima=i'ea u'ei mute stri<ite de Grtia pe care poetul tocmai &i scrie poemul. 0ceast re<e'ire &' lumea eului 'u e doar autoiro'ic . Trimiterea c tre lumea derizorie are <aloare i &' m sura &' care ea e,prim s(ritul iluziei. Cel care &'cerca s re(ac dialo=ul 5(iziolo=ic7 al eului cu lumea pri<ete? &' (i'alul p r%ii a doua a Iz=o'irii di' poezie?5AO pat ]roiatic ? aproape uscat ? ]dou aripioare i cte<a piciorue de musc .7 &'ceputul p r%ii a treia su' di' 'ou se'te'%ios: 5Poezia me'%i'e ecGili6rul &'tre ra%iu'e i corp.7 $ersul si'tetizeaz te'siu'ea pe care o detectam &' primele dou p r%i ale poemului? aceea &'tre 5memorie7 i 5lumea se'zorial 7. S se (i rezol<at 6rusc &'trea=a dram a poetului? s (i i Io' /urea' = sit r spu's c ut rilor? dori'%ei de a re(ace u'itatea lumii &' spirit ori=i'ar! S (ie se'ti'%a P5Poezia me'%i'e ecGili6rul &'tre ra%iu'e i corp7E de(i'iti< ! 0m (ost a<ertiza%i c /urea' &i su6mi'eaz autoritatea i'stituit pri' a(irma%iile tra'a'te de la &'ceputul primelor dou p r%i ale poemului Iz=o'irea di' poezie. S asist m la o scGim6are radical a perspecti<ei poetice! Se'i' tatea a(irma%iei i'i%iale e <iole'tat imediat de o ima=i'e de comar. 5Stau cu ocGii lipi%i de zid. Pu%i' mai mult de m@a iu6i]sco%'du@mi ocGii m@a pri'de cu or6itele =oale ca i cu dou <e'tuze de perete.7 C 5poezia me'%i'e ecGili6rul &'tre ra%iu'e i corp7 e doar o iluzie? o a(irma%ie zdro6it su6 presiu'ea u'ui eu poetic a'=oasat? pe'tru care ecGili6rul 5&'tre ra%iu'e i corp7 s@a rupt c'd<a? &' trecut? de(i'itt<. De aceea? te'siu'ea ese'%ial di' Iz=o'irea di' poezie? cea di'tre 5memorie7 i 5lumea se'zorial 7 'u poate (i rezol<at pri'tr@o a(irma%ie dezi'<olt . Cel care &'%ele=e acest lucru este &'sui eul poetic i'capa6il s se mai sustra= dezecGili6relor pe care moder'itatea trzie le aduce cu si'e. /ai mult? ecGili6rul &'tre 5ra%iu'e i corp7 ar tre6ui s @i co'(ere poetului capacitatea de a percepe lumea ca &'tre=. Or? ceea ce se repeta e tocmai certitudi'ea c lumea 'u poate (i &'%eleas dect (ra=me'tar? ca o al turare de sec<e'%e disparate. 5ANu mai departe la "8 a'i am a<ut ideea u'ui poem: ]statuia poetului sculptat &'tr@o st'c de pi'e? sp'zurat cu u' trea'=]de poarta u'ei (a6rici^ &'dr =osti%ii scriDelesc cu 6ricea=ul pe pieptul poetului? de e,emplu: CRIT0+o/ONe p Iu6ire^ ]/ai trziu: < d lumi'i pri'tre a6urii mi'ilor]/ai trziu: urm resc cu de=etul u' 6o6 de piper &'tr@u' paGar de <i'7.

C tre ce ti'de? &' (o'd? lumea lui Io' /urea'! Simptomatic? partea a treia a Iz=o'irii di' poezie se &'cGeie cu ideea &m6 tr'irii. :' rela%ie cu 5memoria7 i cu 5lumea se'zorial 7 tre6uie pus o alt polaritate ese'%ial &' opera lui /urea'? cea care se 'ate &'tre copil rie i 6 tr'e%e. 3asci'a%ia copil riei 'u se &'tre<ede doar &' poezia autorului? &' Cartea pierdut #-? <olumul de eseuri al autorului? primul te,t se i'tituleaz Note la u' Paradis pierdut. U' amplu (ra=me't? a(lat cGiar la &'ceputul primului eseu? mi se pare sem'i(icati< i pe'tru poetica lui /urea'. 5$ederea este? 'e&'doiel'ic? a,a &' Durul c reia se &'cGea= lumea &' capul omului. Ca s 'u (ie 'e<oit s s(ie u'itatea lumii? Romer a ima=i'at ciclopul? (ii'%a cu u' si'=ur ocGi^ 5o <edere u'itar pe'tru o lume u'itar .7 0 <edea este? cred? cu<'tul care re<i'e cu cea mai mare (rec<e'% &' <or6irea oame'ilor. Cu<'tul s@a i'si'uat i &' <or6irea or6ilor? stra'iu? ca o a, cu sem' 'e=ati<? o a, al6 &' Durul c reia? Pro6a6il? se &'cGea= um6re. E limpede c ? &'ai'te de a aDu'=e co'cept? lumea este? &' mi'tea 'oastr ? ima=i'e. Di'tre toate ima=i'ile? cea mai ciudat i parado,al ? p r'd a aduce <eti despre o trecut <rsta a ome'irii? (ra=il i uitat adesea? m rturie despre puteri ome'eti pierdute? este ima=i'ea eidetic . Dup multe e,perime'te de la6orator? E. R. Oae'scG aDu'=e la co'cluzia c -5k di' copiii p' la ". a'i su(er de o 56oal 7 a copiilor. Ei se &'c p %'eaz s <ad o6iecte? ta6louri? sce'e? sec<e'%e de <ia% ? cGiar i mult <reme de la dispari%ia acestora di' (a%a ocGilor. PsiGolo=ul a determi'at cu precizie c 'u este <or6a de u' mod meta(oric de 5a <edea7? dup cum 'u este <or6a 'ici dV repreze'tare P&' se's psiGolo=ic (orm a cu'oaterii se'zorialeE? pe'tru c su6iec%ii 'u au co'tii'%a su6iecti<it %ii ima=i'ii. Nu este <or6a 'ici de acea (ul=ura't memorie &' culori compleme'tare? culorile (ii'd ( r =re poziti<e. /ai mult? proiectat pe u' ecra' aezat la dista'%e di' ce &' ce mai mari? ima=i'ea eidetic crete &' dime'siu'i &' loc s scad . Ea este tridime'sio'al ? iar su6iec%ii au co'<i'=erea c e,ist &' a(ara lor. Ima=i'ea dureaz 'e(iresc de mult timp? apoi se sti'=e treptat &'tr@o repreze'tare. Proce'taDul e,clude posi6ilitatea u'ei a'omalii. Cert este c 5mi'u'ata 6oal 7 dispare o dat cu &'ai'tarea &' <rst ? este rar &'tl'it dup ") a'i. 9i? deloc &'tmpl tor? primii care 5se &'s ' toesc7 su't i'telectualii. 4a adul%i? crede Oae'scG? eidetismul este e,cep%io'al de rar. Pu%i'i oame'i maturi aDu'=? aseme'i copiilor? s mear= p' la a ide'ti(ica i cGiar su6stitui o6iectele cu ima=i'ea lor. 9coala lui Oae'scG 'e su=ereaz e,iste'%a u'ei <rste eidetice a ome'irii? timpuri de aur pe c'd cu'oaterea &m6r ca (orma ima=i'ii i'tuiti<e? iar ima=i'ea eidetic era modul de a (i al memoriei. Paradisul eidetic: timp al 'ecru% toarelor miracole? cetate cu u' si'=ur st p' M OcGiul (l m'd. OcGiul dictatorial care &i su6Du= toate celelalte sim%uri i? aproape su(icie't siei? le compe'seaz . Pe cetatea 'em r=i'it ? &' care sa6ia co'ceptului 'u tra'eaz ? &'c lumea &' =e' pro,im i di(ere'% speci(ic . Percep%ia este mereu proasp t . Rai'a de lucru a omului pare a (i? ca o impu' toare ma'tie? reti'a5#2. Note la u' Paradis pierdut descGide seria eseurilor dedicate de Io' /urea' 6asmului. Cred &'s c acest (ra=me't are i o alt <aloare. El poate (i o 5cGeie5 de lectur a poeziei autorului? o ade< rat poetic . Scriam c ? aseme'i e,presio'itilor? Io' /urea' are 'ostal=ia u'it %ii ori=i'are a lumii@Te'ta%ia e o6ser<a6il &' mai toate poemele come'tate p' acum. 5Ca s 4 Io' /urea' 'u (ie 'e<oit s s(ie u'itatea lumii? Romer a ima=i'at ciclopul? (ii'%a cu u' si'=ur ocGi^ o <edere u'itar pe'tru o lume u'itar 5. Ima=i'ea Paradisului pierdut are? la Io' /urea'? mai &'ti? direct le= tur cu 5u'itatea lumii5. Perceperea u'it %ii e pus &' rela%ie cu ori=i'ile epocii teocratice*F? cu poemele Gomerice. E <or6a &'s de o u'itate 5s(iata5? de o

u'itate distrus . Ima=i'ea acestei descompu'eri este ce'tral &' poezia lui /urea'? este poate cGiar sem'i(ica%ia 5tare5 a crea%iei sale. Poetul pl'=e tra=ica pierdere a u'it %ii lumii. Tema este ce'tral &' Iz=o'irea di' poezie. 0 doua (orm pe care o cap t Paradisul pierdut se lea= de timpul copil riei. Pe'tru a@" e<oca? /urea' apeleaz la o teorie a psiGolo=ului E. R. Oae'scG? o teorie care are ca o6iect ima=i'ea eidetic . 0ceasta apar%i'e timpului copil riei c'd o6iectele su't su6stituite i ide'ti(icate cu ima=i'ea lor. 0cesta este? spu'e poetul? 5modul de a (i al memoriei5. Te'siu'ea ese'%ial pe care o descopeream &' Iz=o'irea di' poezie implica 5memoria5 i 5lumea se'zorial 5. Di' sci'darea celor dou se 'ate tra=ismul poeziei lui /urea'. Paradisul eidetic este u' paradis pierdut. 4a (el? u'itatea lumii este 5s(iat 5. R m'e doar (asci'a%ia pe'tru copil rie i (asci'a%ia lumii 5tari5? lumii &'ceputurilor? domi'at de ocGiul 5ciclopic5 al lui Romer. S@ar putea ca aceast du6l (asci'a%ie s (ie cGiar 'ucleul operei lui /urea'. Pierderea celor dou 5timpuri5 creeaz u' se'time't tra=ic? ' sc tor de poezie. Paralel cu aceast re=resiu'e? poetul scrie &' Note la u' Paradis pierdut despre a <edea. 0 <edea &'seam' a &'%ele=e u'itatea lumii? a <edea &'seam' a descoperi u'icitatea paradisului eidetic. S (i rezol<at Io' /urea' te'siu'ea di'tre 5memorie5 i 5lumea se'zorial 5! Nu. Puterea < zului ca 5sim% dictatorial5 se lea= de trecut. R d ci'a acestei (asci'a%ii este? dac @i &'dep rt m particularit %ile? de sor=i'te roma'tic *". Cartea pierdut adu' eseuri despre 6asm. Timpul 6asmului este ese'%ial &' crea%ia lui Emi'escu. 4a (el ca &' poezia marelui 'ostru roma'tic? /urea' percepe timpul 5tare5 ca pe u' timp ori=i'ar. Destr marea u'it %ii lumii &i tr iete la Io' /urea' ultimele co'seci'%e. Se'time'tul s(ritului este tr it cu aceeai acuitate &' poezie i &' eseuri. Te'siu'ii di'tre 5lumea se'zorial 5 9i 5memorie7 i se mai adau= u'a? cea di'tre copil rie i 6 tr'e%e. Nu este <or6a despre o simpl ? despre o rudime'tar a'titez . 0a cum am putut o6ser<a? Io' /urea' are o ade< rat (asci'a%ie pe'tru Paradisul pierdut al copil riei. Copil ria? lumea paradisului eidetic? e,prim oC 3orm de cu'oatere. E <or6a de o cu'oatere poetic ? 'u de u'a ra%io'al . Nu &'tmpl tor poetul 'e atra=e ate'%ia c primii care pierd 4e= tura cu Paradisul eidetic su't i'telectualii? cei care opereaz cu co'cepte. 0 &m6 tr'i 'u &'seam' a pierde Cu'oaterea? ci a pierde o (orm a acestei cu'oateri? poate cea mai pur . :' Iz=o'irea di' poezie &m6 tr'irea este asem 'at cu trecerea 5di'tr@o camer &' alta7. 5NFD trecem di'tr@u' a' &' altul ca di'tr@o camer &' alta? ]ast(el &m6 tr'ir'.7 Tot de ideea trecerii timpului se lea= i ultimul <ers al p r%ii a treia? <ers &' care /urea' re<i'e asupra eului: 5/ plim6 pri' ora cu p'ze de p ia'De' &' =ur 7. $iole'%a ima=i'ii tre6uie pus &' rela%ie cu a'=oasa &' care o tr iete eul poetic? &m6 tr'irea tr it 'u 'umai ca (orm a de=rad rii? dar i ca mod de &'dep rtare de cu'oaterea pur pe care poetul o pu'e &' le= tur cu timpul Copil riei? i'clusi< cu timpul 5copil riei7 lumii. Partea a patra a poemului Iz=o'irea di' poezie alter'eaz re=istrele discursi<e i multiplic 'i<elele de sem'i(ica%ie. Sursa roma'tic a poeziei lui /urea' se &'tre<ede di' 'ou: 5Eu duc pe um r stea=ul si'=ur t %ii i 'u@" duc spre locuri]de des( tare.7 0ceast (ro'd amestecat cu se'time'tul dam' rii co'%i'e su6sta'% roma'tic i &l putem di' 'ou aeza pe Io' /urea' &' desce'de'% emi'escia' . St rii poetului i se opu'e co'di%io'area e,iste'%ei cotidie'e: 5/ opresc u'eori i zic: Tr iete@%i <ia%a co'(orm =ramaticiiC7 0utoiro'ia se <a pul<eriza mai departe &'tr@u' re(re' de@u' dulce LitscG. >ucGe%el de tra'da(iri eti tu iu6ita mea. ]>ucGe%el par(umat de tra'da(iri.5 4a 'i<elul sem'i(ica%iei toate 5li'iile5 de e,presi<itate ale poemului i'tr &' opozi%ii. Siroposului c'tec adresat iu6itei &i urmeaz o serie de ima=i'i <iole't e,presio'iste? ce'trate asupra eului. 5tiu prea multe despre mi'e^ 6i'e]c 'u@mi sp'zur 'er<ii di' ta<a'ul capului ca 'ite (eli'are &'tr@o crcium i 6i'e]c 'u se < ic rete desti'ul &' mi'e crez'd c a 'imerit &']<reo rocGie de mireas .7

Criza e tr it p' la cap t &' (i'alul poemului? si'=ur tatea de<e'i'd <eci' la mas cu 'e6u'ia: 54a masa mea de lucru sade 'e6u'ia.7 Re<i'e ima=i'ea copil riei ca 5timp al tuturor posi6ilit %ilor. Ea e du6lat de preze'%a prorocilor: 5Iat ? m &'torc la casa mea i aud su6 (ereastr cGicoti'd]prorocii? ]scurt i su6%ire ca dom'ioarele.5 Di' 'ou su'tem p rtaii u'ei atitudi'i am6i=ue? culti<at cu di6 cie. Pe de o parte? ima=i'ea prorocilor e pri<it cu iro'ie? ei 5cGicotesc PAE ca dom'ioarele5. Pe de alt parte e i mult 6ra<ur a disper rii &' &'cercarea i'util a poetului de a se despri'de de u' desti' care@" co'dam' s 5c'te7 lumea i'trat &' descompu'ere. Partea a ci'cea a Iz=o'irii di' 4 Io' /urea' poezie se %ese di' u'i(icarea iz6uc'irilor iro'ice ale poetului i di' asumarea u'ei co'di%ii tra=ice? <eci' cu alie'area: 50cum <reau s stri= &' eura cui<a? (ie i &' =ura surdului mut.7 06surdul preze't &' poezia lui Io' /urea' este de (apt ese'%a lumii iz=o'it di' poezie. Te'tati<a marilor roma'tici de a re(ace armo'ia ori=i'ar a lumii a r mas o ami'tire? dar o ami'tire s(iietoare*#. I'ter<alul care desparte prima carte a lui /urea' de a doua este de doisprezece a'i. :'tre Cartea de iar' i Poemul care 'u poate (i &'%eles** Io' /urea' a do<edit c poezia e o <oca%ie cGi'uitoare. /ai mult? 6u' parte di' cartea a doua a lui /urea' e rodul i'siste'%elor piiete'eti ale criticilor de la re<ista 5$atra7: Cor'el /oraru? $ir=il Podoa6 i mai ales 0l. Cisteleca'. De alt(el? al doilea se=me't al Poemului care 'u poate (i &'%eles se i'tituleaz ? poate i &' sem' de recu'oti'% ? Poemele de la 5$atra7. Editor i promotor al c r%ii? criticul 0l. Cisteleca' a mizat pe ateptarea curioas a cititorilor i admiratorilor poeziei lui /urea'. /ai mult? criticul s@a a'=aDat i &'tr@o 6 t lie a,iolo=ic ? aez'du@" pe Io' /urea' &' <r(ul =e'era%iei B-F? al turi de /ircea C rt rescu i 0urel Pa'tea*.. :'cerc'd s ide'ti(ice sursele culturale ale celui de@al doilea <olum al lui /urea'? Cor'el Re=ma' trimite la >la=a i >aco<ia: 5+'dul 'i se duce la >la=a i >aco<ia? mai ales la acesta di' urm la care relati<a mo'oto'ie de (o'd produce totui piese per(ect particularizate? re(le,ul tot attor 'ua'%e de tr iri i st ri care 'u se pierd &' i'disti'ct7*5. :' opi'ia mea? 'iciu'a di'tre re(eri'%ele i'dicate de critic 'u se potri<esc &'tru totul te,telor di' Poemul care 'u poate (i &'%eles? &' istoria poeziei rom'eti cartea lui /urea' &i = sete u' prim reper &' poezia lui Io' >ar6u i apoi &' opera o'iricilor. De acetia di' urm Io' /urea' se apropie &' pla'ul poeticii? &' structura <olumului Poemul care 'u poate (i &'%eles? cel care d de alt(el i titlul c r%ii? este aezat u'de<a spre (i'al. $oi &'cerca s @" i'terpretez 'u 'umai pe'tru c el e,prim cel mai 6i'e (ilia%ia pe care am 'umit@o dar i pe'tru c poemul e em6lematic pe'tru muta%iile su(erite de poezia lui Io' /urea' de la u' <olum la altul. Ca i Io' >ar6u? ermeticul? Io' /urea' este &' c utarea poemului Per(ect. /iDloacele pri' care &l caut co'%i' &'s i e,perie'% o'iric . De alt(el o'iricii au co'siderat poezia lui Io' >ar6u ca pe o e,perie'% ese'%ial ? &'tr@o istoric discu%ie realizat de Paul Cor'el CGitic &' 50m(iteatru7? &' "2)-*)? 4eo'id Dimo< <or6ea despre Io' >ar6u ca Despre u'ul di'tre precursorii o'irismului*8. I'teresa't e c i'ter<e'%ia imediat urm toare celei a lui Dimo<? cea apar%i''d lui Dumitru Zepe'ea= pu'e &' discu%ie rela%ia di'tre o'irism i e,presio'ism: 5Se pot o6ser<a rela%ii de adiace't i cu e,presio'ismul de tip traLlia' sau? mai <ia6il? i de (apt e,tracate=orial Padic d'd 'atere u'ei alte cate=orii estetice? auto'omeE de tip La(Lia'? di' p cate pu%i' culti<at &' literatura 'oastr . E,ist &'rudiri mai ales de teG'ic ? de pild proiectarea Giper6olic a u'ui se'time't sau a u'or idei care ast(el se o6iectualizeaz ? de<i' <izi6ile7*-. 0m ( cut aceast acolad pe'tru a ar ta c desp r%irea lui /urea' de modelul e,presio'ist 'u marcGeaz 'eap rat o ruptur . Poetul 5mi=reaz 7 &' spa%ii lirice &'rudite. /ai mult? (u'dame'tul cultural &'dep rtat al lui Io' /urea' este? &' cea de@a doua

lui carte la (el ca &' Cartea de iar' ? roma'tismul. De alt(el? demarc'd poezia lui /urea' de teritoriul postmoder'ismului? Caius Do6rescu scria: 59i totui? 'u cred c poezDa lui Io' /urea' se &'scrieB modelului post@moder'. Iro'ia sa 'u se adreseaz &' primul r'd culturii i lim6aDului. Ea este o atitudi'e e,iste'%ial ? este &' mod ese'%ial? luat &' serios? cu i'te'sitate? cu roma'tism7. Este &'s u' roma'tism (iltrat pri' e,perie'%ele ese'%iale ale moder'it %ii. Poemul care 'u poate (i &'%eles &'cepe pri'tr@o &'irare de se'ti'%e meta(orice: 5Eu lucrez la poemul care 'u poate (i &'%eles. ]El este o piatr 'ea=r i lucioas ]di' care 6rusc &'cepe s creasc p rul aspru]a treizeci i trei de s l6 ticiu'i^ ]El este mlati'a <erde ce se &'ti'de &' pia%a oraului M]di' trestiile ei latr moale? li'=uitor o <ulpe]si'=uratic ^ El este mireasm de lem'C W RocGia <' t ? ]=ura de ier6uri? ]sc'cetul acoperi'd ca u' mucGi al6 (ereastra^ ]El este < = u'a di' cer i 'orul ce mrie]&' < = u'a di' cer^ ]El este stolul ce se rotete cu <oioie]&' Durul (ru'%ii? ]6ruma 'ea=r a (ru'%ii mele: lim6a &' =ur e rece]ca =Gea%a i aproape casa't ? ]ca o decora%ie acordat de Dum'ezeu]pro(e%ilor^ ]El este <i'ul care 'isip se (ace &' =ura ta.7 Este? aici? Io' /urea' u' o'iric! S relu m de(i'i%ia pe care? &' dialo=ul cu Paul Cor'el CGitic? 4eo'id Dimo< o d o'irismului:5APoetul o'iric 'u descrie <isul? el 'u se las st p'it de Galuci'a%ii ci? (olosi'd le=ile <isului? creeaz o oper de art lucid ? cu att mai lucid i mai des <rit cu ct se apropie mai mult de <is7.F. 4a Io' /urea'? <iziu'ea o'iric e u'a paro,istic ? <isul de<i'e comar. Poetul duce p' la limit e,perie'%a o'iric ? d'du@i culoarea i'te's ? puter'ic a comarului. De aceea i luciditatea e resim%it ? tot mai mult? ca o po<ar i'suporta6il . De aceea Pleac /urea' &' c utarea poemului per(ect. Te'siu'ea ma,im aici i i'ate. :'tre luciditate? ra%iu'e i poezie drumul pare surpat pe'trt totdeau'a. Poemul ade< rat e poemul care 'u poate (i &'%eles. Se su6m %ele=e c lumea &i co'sum li'itit certitudi'ile? le simte ca su(icie'te Poemului 'u@i r m'e dect s caute? s co'struiasc o lume di' 56l'de e pr (oasele arGi<e ale ospiciilor]u'de am cercetat sem'ele i'<e'tate di 'e6u'i? ]u'de am &'tocmit o mare istorie a lor? ]pe care scrii'dBF "" cGiar sem'ele acelea uscate]'ici eu <reodat 'u am putut@o citi. 0ceea am cupri's@o &' poemul care]'u poate (i &'%eles.7 Pe'tru a i'3 e PrE mai 6i'e su6sta'%a acestui poem <oi (ace o 'ou re(eri'% la cartea a eseuri a lui Io' /urea'? Cartea pierdut ? &' eseul Prslea cel <Y'iI? B merele de aur sau desp r%irea de copil rie? autorul 'oteaz ? la6oratoarele de pe t rmul cel lalt &mp ra%ii 'u au acces i 'ici putert 0colo? 'e&'=r dit ? &' de< lm ie? ima=i'a%ia &i 'ate puii5.. 0m pu e asocia ima=i'ea 5celuilalt t rm5 cu cea a 5poemului care 'u PoateC :'%eles5. 0ceast lume 5de di'colo5 care@" (asci'eaz pe autor este ceai 5paradisului ima=i'a%iei5? &' poezia lui Io' /urea' (ractura &'tre lur'(t lucid dar sear6 d i t rmul ima=i'a%iei creeaz te'siu'e e,iste'%iaA Realul e su(oca't i comaresc i de aceea poetul &'cearc s e<adeze "" 5t rmul cel lalt5? &' Cartea de iar' ? Io' /urea' tr ia i'capacitatea 5s a re(ace armo'ia ori=i'ar a lumii? &' Poemul care 'u poate (i &'%e 5 poetul t'Dete dup lumea u'ic ? dup lumea alt(el? a ima=i'a%iC Disperarea se 'ate aici di' i'capacitatea de a trece 5zidul5. 50ud <aluri^ m rii lo<i'du@se de zidurile u'ui]&'alt i =al6e' depozit]9i aproap 6 tr'? aproape =r6o<? ]cu aureola &mp turit su6 6ra%? ]m aez la 'u dup sute i sute de oame'i? ]s pot <edea i eu? m car spre 5I zilelor mele? poemul t m duitor? ]poemul care 'u poate (i &'%eles@ Ite aici? pe de o parte? 'ostal=ia poemului per(ect? a acelui 5c'tec &'capato pe care@" e<oca Io' >ar6u. Pe de alt parte? poetul ecGi<aleaz ima=i'a poemului cu ima=i'ea 5t rmului cel lalt7. El 'u 5citete7 poemul? cil 5<ede7 sau? mai 6i'e spus? dorete s @" <ad . O acut e,te'uare plutete' aceast al turare a eului de sutele de oame'i care? cumi'%i? ateapt a <ad 5poemul care 'u poate (i &'%eles7. 0pare't parado,al? Io' /ure' &i dorete s ias di' comarul realit %ii &'tr@o lume a <isului? a iro@=i'a%iei. S@ar putea s asist m la o i'<ersare a raporturilor realit %i]o'iric? <isul ti'z'd s de<i' mai real ca realitatea &'s i. PS

'e ami' ' de modul &' care? &' Cartea pierdut ? /urea' scrie despre 5ima=i'a eidetic 7E. O6ser< ? &' Cartea de iar' ? ade< rata o6sesie pe care o! E /urea' pe'tru lumea i timpul copil riei? &' Poemul care 'u poate (i &'%eles descoperim u' te,t i'titulat Poetul. / rturia u'ui copil I'<ersarea raporturilor? copilul e cel ce pri<ete? poetul e cel pri<it? 'u aduce scGim6 ri &' discurs. /urea' pare preocupat? &' co'ti'uare? de aceeai lume de comar pe care o e,prim ? &' a doua carte? p' la <iscere. Re<i'e &' Poetul. / rturia u'ui copil ima=i'ea 5zidului7: 5&'tr@u' trziu am auzit u' (o'et sla6 di'spre u ? ]iar el a &'ceput sa cl deasc ? cu mare repeziciu'e? ]u' zid al6 p' aproape de ta<a'. ]Spre dimi'ea% s@a oprit i a c'tat u' c'tec care]a &''e=rit zidul.7 Ci'e e di'coace i ci'e e di'colo de zidul al6 cSe se &''e=rete! Pri<it cu ocGii copilului co'struc%ia zidului e mai de=ra6 me'it s proteDeze (ii'%a sua< a poetului. 0cesta pare &'s implicat &'tr@o lupt cumplit cu si'e i cGiar cu cu<i'tele sale. Poemul imediat urm tor se i'tituleaz +rup de 6 tr'i l'= casa poetului. 9i aici se prelu'=esc ritualurile stra'ii pe care le detectam i &' poemul a'terior. Si'=ularitatea poetului? tr it cu roma'tic s(idare &' Cartea de iar' ? e ocultat aici de u' se'time't al &'str i' rii. Su(eri'%a poetului? e,perie'%a sa u'ic poate (i doar pri<it ? 'ecum tr it la cotele la care el o &'al% . 5/ai putem spu'e c ieri a ieit cu u' sac]de p m't pe um r]i 'ici 'u a apucat s @" aru'ce]p' ce o lim6 roietic i su6%ire i@a &'col cit]miDlocul]i cu sac cu tot "@a tras &'apoi? ]iar ua s@a &'cGis &' urm cu u' scurt =l=it. ]0cum? iat @"? &l <ede%i i dum'ea<oastr ? ]iese surz'd? ]<i'e spre 'oi cu o = leat ru=i'it &' m' ]i 'e arat ? pe (u'dul ei? pri'tre 6ul= ri =al6e'i pri'tre pietricele? ]cum sare? cum se z6ate? cum se rotete &''e6u'it]u' ocGi mic? 'e=ru? r ut cios.7 U' (el de 56i'e a%i <e'it &' lumea comarurilor mele7 pare a &'so%i acest u'i<ers pe care su'tem i'<ita%i P'e<oi%i &' lips de altce<a!E s @" pri<im? &' Poemul care 'u poate (i &'%eles? <isul se tra's(orm &' comar iar e,perie'%a &' traum . Dramatica e,plorare a 5t rmului cel lalt7 este parc str's toat &' pri<ire? &' ocGiul &'setat. De la 5a <edea7 pleac Io' /urea' i &' come'tarea 6asmelor. 5OcGiul7 re<i'e o6sesi< &' a doua carte a poetului. E <or6a de 5ocGiul &'s'=erat? ocGiul mare ct o <it 7 PPrim <araE. 5OcGiul7 Giper6olizat? dime'sio'at e,cesi<? e? &' (o'd? o e,presie a dam' rii. I'di(ere't ct de 5mare7 este pri<irea ea 'u poate p tru'de 5di'colo7? ea &'s i de<i'e 5u' zid7? 5u' perete7. Scrii'd despre Poemul peda=o=ic? Cor'el Re=ma' &l i'te=reaz 5lumii literarit %ii7.#. Titlul este &'s mai de=ra6 iro'ic moralizator. Dup o 'oapte de 6e%ie? cumplit de maGmur? poetul <ede cum 5soarele Io' /urea' r sare pe cer5 ca 5o =la'd <' t 5. Su(eri'%a se 'ate aici di' luciditate. >rusc? lucrurile su't 5sup r tor de e,acte5. Precis e i ima=i'ea iu6itei? rupt parc di' <raDa 6e%iei amorului.5ATrupul iu6itei e %eap ']i secret u' e,ces de e,actitate? ]de parc celulele i s@ au ali'iat iruri@iruri su6 piele]i au &mpietrit &' pozi%ie de drep%i.5 0tipic pe'tru u' 5poem peda=o=ic5? morala 'u apare &' (i'al. Seriozitatea ei e mi'at de iro'ie i auto@iro'ie su6til . 50tu'ci e curat tmpe'ie s <or6eti despre]misterele crea%iei? ]dup cum curat tmpe'ie este i s 6ei &' co'ti'uare.5 C'd lumea %i se arat att de sear6 d de clar e e,clus s <or6eti despre misterele crea%iei. Si'=urul mister r m'e <ia%a &'s i? propriul trup. 9i aici am putea sta6ili o rela%ie cu o co'(esiu'e preze't &' Cartea pierdut : 5Zi' mi'te? eram copil? dup ce am auzit prima oar 6asmul Pe <or6a de Tei@4e= 'atE am &'ceput s @mi pri<esc mi'ile i picioarele cu al%i ocGi: cu u' (el de 5m'drie7? deoarece car'ea mea (usese elo=iat ^ cu &'=riDorare? deoarece car'ea mea (usese ame'i'%at .5 &' Poemul care 'u poate (i &'%eles e acut preze't o6sesia propriului trup. $ersurile di' (i'alul Poemului peda=o=ic su' ast(el: 5Dar? iat ce po%i (ace: =Gemuit &' col%ul camerei]pip ie@%i cu disperare corpul]cu ocGii Gol6a%i la s(rcurile mici i ce'uii ca dou ]si=ilii ale mor%ii.5 5E,actitatea5 lucrurilor? e<ocat la &'ceputul poemului se

materializeaz ? &' (i'alul lui? &'tr@o separare a <ie%ii i a mor%ii? sau a <ie%ii care@i pri<ete cu 5disperare7 paii precii spre moarte. O6sesia trupului? a propriei c r'i ti'de c tre autode<orare. 9i aici modelul e,plicit al lui /urea' este Io' >ar6u. 5Iar dup ce toate aceste p s ri s tule? se ter= di' mi'tea mea? r m' si'=ur &' (a%a P s rii di' u'trul meu? a p s rii (l m'de att de m iestrit dese'at de Io' >ar6u: 5$ii <eci'iei? di' =i'=ia pr selelor cumplite]0l6ir di'tiiB' pulp i'tra%i? ca u' i'el]S('t trup i Gra' siei? Ra=i rupea di' el7.. Di' aceast o6sesie a autode<or rii se 'ate i realitatea i'<ers ? 6ucuria c e,iti? (ericirea paro,istic a (ii'% rii trupului: 5$or6eam despre dumi'ica pustie de <ar . 4'@]=a cimitirul e<reiesc? aezat &' iar6 ? pri'tre (lori mi@am ridicat pa'talo'ii cu s(iiciu'e? cu 'e'um rate]ezit ri 9i? cupri's de disperare i dra=oste? p rticic ]cu p rticic mi@am m'=iat Picioarele? p rticic ]cu p rticic mi@am s rutat =e'u'cGii. 0poi? 6rusc? a<'d]sim% m'tul u'ei &'alte (ericiri? am aler=at la crciu@]m ? m@am &m6 tat7 PPoem de dumi'ic E. 0ceast (re'ezie a perceperii propriului cXrp poate (i ='dit ca o compe'sa%ie a e,iste'%ei tr it su6 sem'ul comarului. Poem de dra=oste duce comarul p' &' pra=ul 'e6u'iei: 50m aDu's &' miezul delirului? am aDu's &' sacul]de pr? ]am aDu's &' uterul de =Gea% di' care ies](ur'ici roii? ]am aDu's &'tre 6 tr'i? am aDu's &' casa p r sit ? ]am aDu's s @%i s rut ocGii musti'd de s'=e]ca paturile di' cli'ica]u'de? ti'eri (ii'd? am cur<it.7 Ca &' Sacri(iciul lui 0'drei TarLo<sLi? al6ul 6olii e &'ecat &' s'=e. Totul s(rete pe u' pat de spital? e,presie a e,te'u rii &'t rit i de ima=i'ea u'ui amor de ti'ere%e tr it cu disperare a6solut . Dar <ia%a 5&' miezul delirului7 e ese'%a celui de@al doilea <olum al lui Io' /urea'. I'tr m i ieim di' comar? &'tr@o atmos(er a=o'ic &' care iro'ia a (ost &'locuit cu u' rictus sarcastic? dia<olesc. Di'spre puritatea lumii? e<ocat cu e,presio'ist disperare &' Cartea de iar' ? Io' /urea' se las prad comarului. Delirul se 'ate di' co'tii'%a crud c pu'%ile cu 5t rmul cel lalt7? cu lumea ima=i'a%iei su't de(i'iti< t iate. U'eori comarul se &'dep rteaz de eu cupri'z'd o &'trea= colecti<itate supus mor%ii i'e,ora6ile. $iole'%a ima=i'ii? puterea cu care e tr it decep%ia su't e,presia u'ei pro(u'de crize e,iste'%iale. Cum spu'eam? u'eori comarul de(i'ete &'s i e,iste'%a lumii: 5Iar mai departe 'u@ i dect cmpul de (ier: pat]de sticl l'= pat de sticl ]i ater'uturi p r site &' =ra6 &' preaDma =ropilor]cu scrum7 PR'durile u'ei r 'i di' <iitorimeE. 9i di' aceste <ersuri am putea descoperi pu'tea practic pri' care Io' /urea' pu'e &' rela%ie o'irismul cu e,presio'ismul de tip traLlia' de care <or6ea Dumitru Zepe'ea=.5. Ori=i'alitatea lui Io' /urea' i de aici se 'ate: el e poetul care 5scrie7 comarul uz'd de miDloacele u'ui =rotesc de ori=i'e e,presio'ist . 9i pe'tru /urea' 5toate drumurile duc &' 'ea=r putreziciu'e7 P+eor= TraLl? +rodeLE. Comarul s(rete &' moarte sau &' 'e6u'ie. Pri' 5<oluptatea 'e6u'iei7 Io' /urea' poate (i pus al turi de 3lori' laru. 4a laru 'e6u'ia este Ducat cu pasiu'e? &' spatele ei se i%ete &'s u' co'%i'ut tra=ic. 4a Io' /urea'? 5'e6u'ia7 are o du6l co'ota%ie. /ai &'ti ea %i'e de lumea care ucide luciditatea i proclam primatul ima=i'a%iei PPoemul care 'u poate (i &'%elesE. Pe de alt parte? 5'e6u'ia7 este poarta de ieire di' comar. 4udicul e &'locuit la /urea' de sarcasm? &' pra=ul pr 6uirii poetul &i e,ami'eaz lucid? pri' miDlocirea comarului propria e,iste'% . U'eori 5'e6u'ia7 'ate spaim ? alu'ecarea si'elui clam'd i'ter<e'%ia 5&'tre=ului7: 5Pata aceasta =al6e' este presim%irea 'e6u'iei. ]Pata aceasta =al6e' este 'e6u'ia care]deDa a sosit. ]Numai o pat =al6e' ? 'umai o pat =al6e' ? ]Doac &' (a%a ocGilor mei]&'=er 6u'? (loare re=al ? Tu di' drum adu' @m ]m'=ie@m i m spal ]i@'tr@o sala =oal ? ]ca pe@u' clopot? su' @m 7 PC'tec la poarta spitaluluiE. E u'ul l Io' /urea' di'tre pu%i'ele locuri di' Poemul care 'u poate (i &'%eles &' care (ii'%a poetului caut iz6 <ire &' armo'ie. Dezi'te=rarea lumii e att de acut perceput ? &'ct poetului 'u@i r m'e dect ami'tirea armo'iei. E &'s o armo'ie asistat cli'ic? &' (o'd imposi6il de

realizat. C'tecul puri(icat r m'e o dulce? &'dep rtat iluzie pe'tru eul p r sit la 5poarta spitalului7. 0tmos(era de comar <a Gr 'i i discursul meta@poetic al lui /urea'. Pe de o parte e,ist ? ca &' Poemul care 'u poate (i &'%eles? &'cercarea de a descoperi poemul per(ect. Pe de alt parte? poezia e departe de a 5t m dui7 su(letul poetului. Ea &'s i <a de<e'i? pri' de(i'i%ii meta(orice? parte a u'i<ersului comaresc. 5C'tecul acesta e u' (eli'ar pe mu'tele de am6alaD]di' spatele crciumii. ]C'tecul aceste e pe Dum tate putred? ]este &' el o lumi' rece? este el o =aur pri']care ies rime roii i reci]i se duc? se tot duc? roat @roat pe masa metalic 7 PPoemE. Su6 o (orm ate'uat <om descoperi? i &' Poemul care 'u poate (i &'%eles? te'siu'ea ese'%ial di' Cartea de iar' ? cea e,iste't &'tre te'ta%ia descoperirii armo'iei ori=i'are i imposi6ilitatea de a tr i lumea alt(el dect &' pul<erizata ei co'siste'% ? &' Poemul care 'u poate (i &'%eles? dei se mai p streaz timide um6re ale c ut rii poemului per(ect? scepticismul i disperarea? o tot mai acce'tuat 'e&'credere pu' st p'ire pe poet. Destr marea iluziilor ecGi<aleaz cu i'trarea &' comarul colorat care ti'de s tear= =ra'i%a &'tre <ia% i moarte. De aici i ima=i'ea poemului pe 5Dum tate putred7 dar i cea a 5lumi'ii reci7? mor6ide care s l luiete &' el. Ne&'crederea &' poezie se tra's(orm &'tr@o dezl '%uit a=resiu'e &mpotri<a ei. $ia%a distrus de poezie de6uteaz ast(el: 5$ers otr <it? ' prc ? c't cum %i@ai lipit 6uzele]scr6oase de 6uzele mele.7 I'<ecti<ele la adresa poeziei co'ti'u ? poetul sim%i'du@se u' dam'at 5Cu<i'tele tale roase de rie? ' p dite de p ducGi? ]cur<ele tale de cu<i'te]muc s'ii dom'ioarelor? muc p rul c ru't]de pe pieptul 6 r6a%ilor? pui de c %ea? iu6irile mi le@ai scGilodit? ]<ia%a mi@ai <l =uit@o? mierea zilelor mele ai risipit@o]pe lim6a 'erui'a%ilor.7 De u'de atta <iole'% &mpotri<a <ersului? a poeziei! S compar m aceast reac%ie cu atitudi'ea poetului (a% de poezie &' prima sa carte. 0colo /urea' se situa &' roma'tica postur a celui care e<oc armo'iile ori=i'are? ese'%iale ale poeziei i? implicit ale lumii. 0titudi'ea se prelu'=ete par%ial &' Poemul care 'u poate (i &'%eles? &' poezia cu acelai titlu? u'de /urea' e &' c utarea poemului per(ect. 9i acolo &'s se i'si'ueaz disperarea? poemul e u'ul 5t m duitor7? me'it s @" <i'dece pe poet de comar? &' $ia% distrus de poezie? poetul se dezl '%uie &mpotri<a poeziei. Este u' (el de Disperare isto<it &' aceast atitudi'e? urlet &mpotri<a 5iu6itei7 care i@a 5distrus7 <ia%a. E<ide't? Io' /urea' 'u e primul poet disperat di' literatura 'oastr . Emi'escu? poetul aDu's spre (i'ele crea%iei? &' "--* e,prim i el cu mela'colie? &'dep rtarea de poezie: 5S smul= u' su'et di' trecutul <ie%ii? ]S (ac? o su(let? ca di' 'ou s tremuri! ]Cu m'a mea &' <a' pe lir lu'ec]Pierdut e totu@' zarea ti'ere%ii]9i mut @i =ura dulce@a altor <remuri? ]Iar timpul crete@' urma meaA / @'tu'ecC7 PTrecut@au a'iiE.8. Se'time'tul i'utilit %ii cap t ? la +. >aco<ia? u' =rad superior de =e'eralitate. 5Pe strad urle <ia%a? i moartea? ]9i pl'= poe%ii poema lor <a' A7. PPoem (i'al E.-. Ima=i'ea 5c't re%ilor 6ol'a<i7 apare la 4ucia' >la=a &' pli' matu]itate artistic : 5Purt m ( r lacrimi]o 6oal &' stru'e]i mer=em de@a pururi]spre soare apu'e.7 PC't re%i 6ol'a<iE.2? &' Epilo= trziu? poem di' <olumul 3lu,ul memoriei? 0. E. >aco<sLS se situeaz ca ultimul &' 5irul deme'%ilor tur6ule'%i i e,tatici]pe care i@a ' scut aceast %ar 75F. Sem'i(ica%ia acestei scurte retrospecti<e este du6l : e,ist ? mai &'ti? u' model al poetului r 'it de poezie. 0ceast 'ou dam'are e tr it (ie cu resem'are? (ie cu re<olt ? cu ur . Iat cum se prelu'=ete acest model la co'=e'erii lui Io' /urea'. 4a 0le,a'dru /ui'a? ima=i'ea poetului e aceea a adolesce'tului corupt de poezie: 5Ei m &'trea6 despre poezie? acea tre6ui'% ]Z('oas i pli' de rui'e a adolesce'%ei? ]Despre poezie? precupea% =ras i care]Ne@a luat pe 'imic i'imile de puta'i i le@a pus pe a% ? ]Despre poezie? cu<'t plicticos? ]Pe care dic%io'arele@" mai pome'esc]Di' co'(ormism i <oca%ie i'er%ial 7 P>udila@E,pressE5B. Poetul este i aici &'si'=uratul? roma'ticul? cel me'it s @i am rasc e,iste'%a duc'd cu =reu po<ara propriei

5i'imi7. Su(eri'%a deza6uzat e de(i'itorie i la 3lori' laru: 5/ai 6i'e despre poezie s <or6im? despre]aceast i'util am r ciu'e. P0dio. 4a +ala%iE. :' Rui'ele poemului? 4i<iu loa' Stoiciu are u' te,t pe care@" i'tituleaz $iermi de poem@&'cGisoare5*. :'tr@o i'tero=a%ie retoric iro'ic plasat &' partea Ci'ci a Pe'tamero'ului5.? Io' Strata' se situeaz &' postura poetului ce tr iete 5timpuri mari5. 5De ce s (ii poet]&' timpuri mari! ]Cu ce s compari!7 De ce se perpetueaz ? &' poezia 'oastr ? aceast ima=i'e a poetului r 'it de poeziei Este <or6a? cred? de o reac%ie e,iste'%ial ? &'tre6area pe care i@o pu' poe%ii este &' ce m sur poezia mai poate s comu'ice e,iste'%a? &' ce m sur mai are ea &'c rc tur o'tolo=ic . E e<ide't c poemul despre poezie? meta@discursul 'u &i este su(icie't siei. /odelul poetului r 'it de poezie? articulat &'c de la roma'tici? cu'oate 'ua'% ri care %i' Io' /urea' de ori=i'alitatea (iec rui poet. El tra'sce'de miDloacele poetice i i'te=reaz co'di%ia tra=ic a creatorului i'di(ere't de mode i timp. 0cest model e u'a di'tre c ile pri' care poezia lui Io' /urea' respir . /eta@poezia e u'a di'tre (ormele pri' care Io' /urea' tra'smite comarul dezi'te=r rii lumii. Poate datorit acestei atitudi'i Io' /urea' a (ost asem 'at? &' cea de@a doua sa carte? cu >aco<ia i >la=a. :'cerc'd s ide'ti(ice sursele culturale ale Poemului care 'u poate (i &'%eles? Cor'el Re=ma' 'oteaz : 5+'dul 'i se duce la >la=a i >aco<ia? mai ales la acesta di' urm la care relati<a mo'oto'ie de (o'd produce totui piese per(ect particularizate? re(le,ul tot attor 'ua'%e de tr iri i st ri care 'u se pierd &' i'disti'ct755. S@ar putea ca impresia criticului s (i (ost ad'cit de e,iste'%a modelului poetului r 'it de poezie. 9i la Emi'escu? i la >aco<ia? i la >la=a acesta apare la maturitate. 4a (el se &'tmpl i la /urea'. :' plus? la el u'a di'tre diGotomiile creatoare de te'siu'ea poetic are &' <edere 6 tr'e%ea opus ti'ere%ii. O 'es(rit o6oseal &l apropie pe /urea'? &' cea de@a doua sa carte? de 6 tr'e%e. U' su6til elo=iu al ti'ere%ii pierdute descoperim &'c di' primul poem? &'tre draperiile e,perie'%ei? 5&'=erul <or6ete &' mi'e cu <oce de 6roasc ]i cu <oce de pas re]i@mi zice =ri'd putred i <' t tur'? ]6urete cu peruc ? 6urticic a spiritului i =e'u'cGe]ce s'=ereaz ]pe@u' pru'di de aur? i@ apoi co6oar @' mi'e? se &'eac ? ]6ol6orosi'd lasci<? se &'dep rteaz .7 Rareori se &'tmpl ca poetul s caute iluzoria re=e'erare a trupului s u o6osit: 5trupul meu &m6 tr'it &'tr@o 'ea=r da'tel &l &'( or]i uit'du@" pe <eci? &l re'asc.7 I'sist'd pe ideea rela%iei di'tre Io' /urea' i >aco<ia? Cor'el Re=ma' scrie c 5o pro6 de ce &'seam' 5micare ( r i'im a ima=i'ii5 'e@o d cGiar aceast replic la >aco<ia care e lu'=ul poem Co'<or6iri cu dia<olul? &' ce'tru cu o zeitate E6riesa i'<ocat caricatural? mai de=ra6 o perso'i(icare? o proiec%ie r'Dit a eului? i cu specularea se'za%iilor atroce? &'so%ite de Gamletisme i o(elisme sau de remi'isce'%e de to' 6i6lic i litur=ic75). Co'<or6iri cu dia<olul este ultimul poem di' Poemul care 'u poate (i &'%eles. Strate=ia lui Io' /urea' de a@i co'strui cartea 'e &'drept %ete s @i acord m o ate'%ie deose6it . S 'e ami'tim c u' poem ese'%ial? Iz=o'irea di' poezie? &'cGeie Cartea de iar' . /odelul cultural al lui /urea' di' Co'<or6iri cu dia<olul este u'ul mitolo=ic. Perso'aDul poemului e u' Ulise (iltrat &'s pri' e,perie'%a desacra@liza P'E ta a lui 4eopold >loom. Prima parte de6uteaz cu u' a<ertisme't: 5Nu ispiti rozal6a <reme a ti'ere%ii7? &'toarcerea &' respecti<ul timp &'seam' ad'cirea &' comar. 0m6i=uitatea ese'%ial ? luciditatea isteric i]sau co6orrea &' i'(er'ul comarului? domi' . 5/area@i uscat ca iasca P&'(u'd @%i capul &' per' CE ]<aluri cu tru'cGi scor6uros? scor6uri de sticl ]di' care m r=elele spumei lucesc su6]muce=aiuri <erzi? ]omizi i crti%e? oareci i ci'i t l zuiesc]de colo@colo]su6 su'etele metalice di' lar=. Salopetele roii]ale lucr torilor]mic'du@se pe l'= <apoarele &'%epe'ite pe'tru]<ecie. ]Opi'telile t cute ale 6oilor ce tra= peste p'za]de sare]piesele =rele spre % rm? i@' urma marilor car=ouri]se umplu repede de muce=ai]ca merele sco6ite ad'c de <iespi? P&'(u'd @%i capul]&' per' ? ]&'(u'd @%i capul &' prul de s'Ie ce salt murmur'd]peste pietre? pe su6 patul t uCE7. Ca &' mai toate poemele di' a doua

sa carte? Io' /urea' mizeaz pe suprapu'erea ima=i'ilor? amal=am'd sec<e'%e sema'tic di<erse? cGiar &'dep rtate. Dislocarea? ruptura e i u'a temporal . Comarul i starea de <e=Ge se Du,tapu' p' &' (i'al u'de &'dem'ului imperati<? 5&'(u'd @%i capul &' per' 7 &i urmeaz scu(u'darea &' comar 5&'(u'd @%i capul &' prul de s'=e ce salt murmur'd]peste pietre? pe su6 patul t uC7 C derea &' comar are? di' 'ou? culoare e,presio'ist . 9i partea a doua a Co'<or6irilor cu dia<olul &'cepe cu u' <ers cu <aloare de(i'itorie pe'tru des( urarea ulterioar a poemului: 5&'tre timp p catele mele se &'mul%eau.7 Partea a doua a poemului Co'<or6iri cu dia<olul readuce &' discu%ie u'a di'tre te'siu'ile ese'%iale ale crea%iei lui /urea'? rela%ia cu propriul trup: 5>eat mort su6 lumi'a li' strecurat pri' (erestrele]crciumii 5Europa5 6eat mort &' propria@mi =ur ? pe propria@mi lim6 ]lu'=it]rezemat &'tr@u' cot pe paDitea roie i u'duitoare]aproape de st'cile di'%ilor? ]cu sticla pe Dum tate =olit rezemat de piept]i u' si'=ur ='d tol 'it &'tre m ru'taiele mi'%ii: ]c @s si'=ur i c @s (oarte 6u' la =ust.7 >e%ia 'u e dio'isiac ci implozi< ? ea &l aduce c tre propriul trup? c tre (ericirea de a@" ti <iu dar i c tre te'ta%ia de a@" de<ora. Eul care se autode<or cap t la /urea' accep%iu'ile cele mai proprii cu puti'% ? &m6i6at de alcool? eul 'u 'umai c proiecteaz ima=i'ea iu6itei? dar &i d i materialitate:5AP' c'd te dez6raci? p' c'd te lu'=eti l'= mi'e]i aru'cate@s ct colo rocGia i sutie'ul i cGilo%eiiA7. Urmeaz o &mperecGere dezl '%uit ? disperat care se &'cGeie cu ima=i'ea iu6itei &'=ropat 5&' propria@mi lim6 7. Poet al st rilor@limit ? Io' /urea' culti< am6i=uitatea le,ical . Pluralitatea sema'tic r z6ate di' sem'i(ica%ia polimor(a a u'or <ersuri ca: 56eat mort &' propria@mi =ur ? pe Io' /urea' propria@mi lim6 ]lu'=it5? sau deDa ami'titul 5&%i sap =roap &' propria@mi lim6 5? &' partea a doua a Co'<or6irilor cu dia<olul 'e p str m &' acelai cod poetic? al u'ei Du,tapu'eri de st ri. De aceast dat comarul e &'locuit cu 6e%ia? o 6e%ie cru't di' care poetul <rea s e<adeze. 53u=iC :mi zic i m &mpiedic de mi'e? ]6eat mort pri'tre tu(ele de urzici uscate? ]5scoal @m C Cu pum'ii i cu picioarele]&' coastele mele stri=A7. Ieirea &' luciditate 'u este? &' (o'd? o solu%ie e,iste'%ial . De acolo eul <a alu'eca di' 'ou &' comar sau 6e%ie. 0m putea spu'e c Du,tapu'erii st rilor &i corespu'de? &' Co'<or6iri cu dia<olul? o co'struc%ie sec<e'%ial a poemului. P r%ile 'u cur= u'a di' alta ci se al tur . Se=me'tele poemului de6uteaz cu cte u' <ers cu <aloare de poru'c . 0a se &'tmpt i &' partea a treia? care are i u' su6titlu PC'tecel despre 6l'de%e i &'%elepciu'eE: 5Nu@" primi pe str i' &' casa ta.7 Seria de s(aturi se dez<olt succesi<. 5Oocul7 &'tre luciditate i &'cGipuire co'ti'u . Partea a treia are o or=a'izare simetric . De aceast dat comarul i starea de <e=Ge 'u se mai &'trep tru'd? 'u se mai succed cu rapiditate. Ca pe'tru a marca o pauz ? /urea' scGim6 modul de co'struire al discursului. El &'cepe cu u' se=me't &' care se ordo'eaz s(aturi? a<ertisme'te la adresa celui care <rea 5s @" primeasc pe str i' &' cas 7: 5Nu@" primi pe str i' &' casa ta. ]Nu (ace =reeala aceasta. Nu@i da 'ici m car pi'e]muce= it . ]El poate mirosi urt? poate aduce lepra? ]poate aduce ciuma? poate (i rios? poate (i p ducGios. ]&m6r c mi'tea lui e murdar ? u'=Giile 'e=re? ]tremuratul lui de pi(tie cu si=ura'% te i'dispu'e. ]Nu@" primiC ]$ ic relile lui su't mi'ci'oase? mi'tea tmp ]ocGii sp l ci%i i crucii. ]Nu@" primiC ]Nu te uita c pl'=e? se pre(ace <iclea'ulC ]0ru'c cu pietre &' el? ( @" s scGel l ie? asmute]ci'ele. Nu@" l sa s 6ea ap di' (i't'a ta? 'u@" l sa? ]=ura lui e pli' de 6ul6oa'e 'ecu<ii'cioase.7 E u' (el de spaim 6ur=Gez aici? o (ric de cel lalt culti<at p' de<i'e ur ? ur <iole't . Cel lalt? str i'ul? e murdar i <iclea'. Disimuleaz . El e? &' mod ese'%ial? r u. Sau celBpu%i' aa tre6uie s @" simt posi6ila sa =azd . 9irul de a<ertisme'te e tra'spare't? limpede? de o luciditate precis . 4ui &i urmeaz &'cGipuirea? &'cGipuirea sal<atoare. De aceast dat su6stratul este u'ul moral? &'dem'ul e acela de a (i r u cu str i'ul i apoi de a te co'sola &' &'cGipuire. 0l doilea se=me't al C'ticelului despre 6l'de%e i &'%elepciu'e o(er alter'ati<a primirii str i'ului. 5Dup ce eti si=ur c "@ai &'dep rtat? &'cGide ua. ]0az @te l'=

so6 ? 6ea u' paGar de <i' i? &' tiG' ? &'cGipuiete@%i c "@ai primit pe str i' &' cas : &'cGipuiete@ %i c 6ea i el cu ti'e u' paGar cu <i'? ]c e u' DIRECZI0 OPTUECI :N POEUI0 RO/JN1 @0'drei >odGt om a=rea6il? c <i'e de departe? ]c po<estete mi'u'at despre (a6uloasele lui]c l torii.5 &' &'cGipuire? 5cel ce primete5 se simte &mp cat? co'(orta6il. 3i'alul p r%ii a treia 'i@" aduce &'s &' prim@pla' pe str i'. 3 % r'icia e (orma pri' care el? str i'ul? poate supra<ie%ui. I' pli' 'i'soare 'octur' el laud <irtu%ile =azdei: 54ampa a6ia mai plpie. ]Ca mierea picur <or6a Iui dulce &' urecGile tale. ]0(ar 'i'=e? 'i'=e &'tru'a. Str i'ul e mul%umit]i cu<ii'cios laud 'oaptea? &%i laud 6l'@ de%ea i]&'%elepciu'ea: ]5Pe'tru c alt(el M zice el M 'u po%i scoate 'imic 6u' de la str i'ii tiaC7 Partea a patra a Co'<or6irilor cu dia<olul reprezi't mome'tul descGiderii poemului c tre mitolo=ic. Nu e? e<ide't? pe'tru prima oar c'd Io' /urea' str 6ate drumul p' la r d ci'ile culturii. 0m putut o6ser<a c o6sesia de a re(ace i'te=ralitatea lumii se Gr 'ete i di'tr@o a(i'itate puter'ic cu cultura clasic . Io' /urea' &'cearc s plaseze e,perie'%a omului co'tempora'? 6io=ra(ia sa? pe u' (u'dal mitolo=ic. 4ucrul e <izi6il &' aceast parte? u'de perso'aDul tr iete cGi'ul &'toarcerii acas . Descoperim? mai &'ti? ide'titatea str i'ului: 5str i'ul despre care se <or6ete cu dispre% Padic euE ]poate sta la mas l'= str i'ul despre care se]<or6ete cu iu6ire Padic euE ]cu ocGii a%i'ti%i pe sticla cu <i' rou &' care]crete =Gea%a]ca u' colac de srm su6%ire de ar=i't ce scrie]&' <i'ul ie(ti']u' drum &'tortocGeat? ( r &'doial drum de &'tors]acas .7 Urmeaz u' ir de suprapu'eri culturale speci(ice artei lui Io' /urea'. Eul se amestec i el &' aceast Galuci'a't com6i'atorie? descoperi'du@i o ide'titate multipl ? =reu reducti6il . 59o'tc? o'tc. Nu e de stat. Ca u' stea= 'e=ru](l(ie &' ceruri o <oce m t soas : ]7Ridic sa6ia ru=i'it de pe =roapa cu s'=e? Isuse i &'toarce@te &' Itaca7. Ultima parte a Co'<or6irilor cu dia<olul? su6i'titulat C'tecul e,orcistului? e,prim &'cercarea de a iei di' starea am6i=u ? co'tradictorie &' care eul e &'curcat. Re= sirea u'ei u'ice ide'tit %i e ecGi<ale't aici i &'toarcerii acas ^ &'toarcere acas ca &'toarcere la si'e. Se pare c ese'%iala co'(uzie &' care se a(l eul 'u poate (i spul6erat dect &'tr@u' si'=ur (el? pri' cGemarea? apropierea mor%ii: 50tu'ci? 'es(ritul tu'el de 6uze di' spatele]6uzelor tale]&i <a &'ceta 6ol6orositul. 9i cu disti'c%ie <a rosti]'umele /or%ii.7 Io' /urea'? Poezia? 5EcGi'o,7? 'r. ""@"#]"282. Idem? i6idem. Idem? i6idem. Io' /urea' Idem? i6idem. Idem? i6idem. Idem? i6idem. U' come'tariu adec<at al li<rescului &' poezia lui Io' /urea' a realizat Caius Do6rescu &' 5$atra7? 'r. "]"22.. 0rticolul se i'tituleaz Ra(i'atul &'tre ra(i'a%i. :' cro'ica sa di' 5Rom'ia literar 7? 'r. *-]"2-"? criticul e'u'% apropierea poeziei lui Io' /urea' de Rim6aud? 'ua'%'d@o ast(el: 5Nu e <or6a 'umai dect de 5dez=ustul5 de poezie? cum spu'ea Rim6aud? cel att de p tru's de 5a6surdul5 artei? &'ct a pre(erat 'e=ustoria pe u' alt co'ti'e't Pi a c rui atitudi'e este? &' de(i'iti<? irepeta6il ? cGiar dac ea a (u'dat? pe o latur ? sim%irea poetic moder' E? ci mai ales de acel mod re<oltat@Du<e'il? de acea 5primiti<itate5 deli6erat care decur=e de aici7 PNicolae /a'olescu? 5Cartea de iar' 7? Rom'ia literar 7? 'r. *-]"2-"E. Radu +. Zeposu? Istoria tra=ic c =rotesc a &'tu'ecatului dece'iu literar 'ou ? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22*? p. 82. +Geor=Ge Peria'? Scriitori rom'i postmoder'C EDP? >ucureti? "22)? p. :' Paradi=ma poeziei moder'e? 0le,a'dru /ui'a dez<olt o teorie a eurilor poetice &' poezia moder' . U'ul di'tre acestea este 5eul Giperemic7? i'sta'% care ar de(i'i 5eul7 marilor

poe%i e,presio'iti cu care Io' /urea' se &'rudete. P0le,a'dru /ui'a? Paradi=ma poeziei moder'e? Ed. 4eLa >r'cui? >ucureti? "22)? p. 2FE. 3olosesc si'ta=ma timp 5tare7 &' accep%iu'ea de(i'it de /ircea Eliade P/ircea Eliade? 0specte ale mitului? Ed. U'i<ers? >ucureti? "28-? p. **E. +ott(ried >e''? C't re%ul? &' 9te(a' 0u=usti' Doi'a? 0tlas de su'ete (u'dame'tale? Ed. Dacia? CluD? "22-? p. .".. +eor= TraLl? Psalm? &' 9te(a' 0u=usti' Doi'a? op. Cit.? p. .#-. 4ucia' >la=a? Poezii? Ed. /i'er<a? >ucureti? "2-"? p. "2". 0l. Cisteleca'? 5Cartea de iar' 7? 53amilia7? 'r. ""]"2-". Eu=e' Simio'? Scriitori rom'i de azi? I$? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-2? p. 5*-. Idem? i6idem? p. 5*-. +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. *5@.5. Idem? i6idem? p. *5. Idem? i6idem? p. *). /ari' /i'cu? Eseu despre te,tul poetic PIIE? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-)? p. )-. W Ita: 0m putea pu'e al turi 5spaima7 di' poemele lui Io' /urea' i 5=roaza7 str'it de des( urarea tra=ediei. T _ Io' /urea' 3lori' /arcu? Co'sta't /'eca? Dic%io'ar de 'eolo=isme? Ed. 0cademiei? >ucureti? "2-). Eu=e' Simio'? op. Cit.? p. 5*2. 0l. Cisteleca'? arT. Cit. :' studiile sale? TGe Dimem6erme't o( OrpGeus: ToYard a Postmoder' 4iterature i TGe Postmoder' Tur'. EssaSs o' Postmoder' TGeorS a'd Culture? IGa6 Rassa' socotete (ra=me'tarismul ca pe u'a di'tre tr s turile ese'%iale ale postmoder'ismului. Ideea e preluat i &' cercet rile lui 4i<iu Petrescu? Poetica postmoder'ismului i /ircea C rt rescu? Postmoder'ismul rom'esc. Io' /urea'? Cartea pierdut ? Ed. 0letGeia? >(stri%a? "22-. Idem? i6idem? p. 8@2. 0 se <edea i clasi(ic rile realizate de Rarold >loom &' Ca'o'ul occide'tal? Ed. U'i<ers? >ucureti? "22-? p. ."*@.".. 0 se <edea teoria asupra Ri=G Roma'ticism dez<oltat de $ir=il Nemoia'u? &' &m6l'zirea roma'tismului? <ersiu'ea rom'easc di' "22- a c r%ii comparatistului america' de ori=i'e rom' . De alt(el? asocierea &'tre poezia lui Io' /urea' i poetica roma'tic apare i &'tr@o cro'ic dedicat <olumului Cartea de iar' de /ircea /iG ie: 5Se'si6ilitatea poetului? perpetuu r 'it de cele mai mici =esturi? &i a(l ecGili6rul Pi r scump rarea li'itii? ca &' poetica roma'tic a lirismului dam'atE &' pl smuirea u'or u'i<ersuri ce mizeaz att pe <alorile iro'iei? ct i pe co'<ertirea poeziei &' mo'ed (orte la cursul (alsei 'ai<it %ii7 P/ircea /iG ie? Cartea de iar' ? 5Orizo't7? 'r. .#]"2-"E. Prima apare &' "2-"? a doua &' "22*. E,emplar este eseul i'titulat Triada? &' care 0l. Cisteleca' pare a@i aeza op%iu'ea estetic descGis pe'tru poezia lui /ircea C rt rescu? Io' /urea' i 0urel Pa'tea. P0l. Cisteleca'? Triada? 5$atra7? 'r. "]"22.E. Cor'el Re=ma'? Di'spre 5Cercul 4iterar7 spre 5Opzeciti7? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "228? p. "5-. O modalitate artistic Pdiscu%ie la mas rotu'd cu: 4eo'id Dimo<? Dumitru Zepe'ea=? Da'iel Turcea? 4aure'%iu UliciE? discu%ie realizat de Paul Cor'el CGitic? &' /ome'tul o'iric? a'tolo=ie &'=riDit de Cori' >ra=a? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "228.

I6idem? p. 85. I6idem? p. 85.? dpar Caius Do6rescu? arT. Cit. O. Idem? O modalitate artistic ? op. Cit.? p. 85. Io' /urea'? op. Cit.? p. #". Cor'el Re=ma'? op. Cit.? p. ")F. Io' /urea'? op. Cit.? p. #). :' le= tur cu sarcasmul poeziei lui Io' /urea'? Radu +. Zeposu 'ota: 5E i mult sarcasm &' poezia lui Io' /urea'? &m6l'zit adesea pri' i'(le,iu'i psalmice? dar i mult secre%ie patetic tras pri' (iltrul &'cr'ce' rii. 5 PRadu +. Zeposu? $izio'arismul moral? 5$atra7? 'r. "]"22.E. O modalitate artistic ?. Op. Cit.? p. 85. +eor= TraLl? +rodeL? &' 9te(a' 0u=. Doi'a? 0tlas de su'ete (u'dame'tale? Ed. Dacia? CluD? p. .#2. /i'ai Emi'escu? Poezii? ESP40? >ucureti? "25-? p. "5). +. >aco<ia? Plum6? Ed. RSperio'? CGii' u? "22#? p. "##. 4ucia' >la=a? Poezii? Ed. /i'er<a? >ucureti? p. "F#. 0. EA >aco'sLS? 3lu,ul memoriei? Ed. /i'er<a? >ucureti? "2-8? p. "--. 0le,a'dru /ui'a? 4ucrurile pe care le@am < zut? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22#? p. .F. 3lori' laru? &''e6u'esc i@ mi pare r u? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22F? p. **. 4i<iu loa' Stoiciu? O lume paralel ? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-2? p. *). Io' Strata'? 0er cu diama'te P&mpreu' cu Traia' T. Coo<ei? 3lori' laru i /ircea C rt rescuE? Ed. 4itera? >ucureti? "2-#? p. 2". Cor'el Re=ma'? op. Cit.? p. "5-. Idem? op. Cit.? p. "5-. 04E;0NDRU /U9IN0 Pe'tru o poetic a e,plor rii 4 :' "2-"? &' re<ista 50stra7 apare eseul lui 0le,a'dru /ui'a? Poezia Cotidia'uluiB. El <e'ea s &'t reasc teoretic o dime'siu'e pe care poezia rom'easc &'cepuse s@o a(irme ri=uros &' Ce'aclul de 4u'i. I' pla'u istoriei literare? 'e a(l m? &'s ? &' miDlocul u'ui parado,. Ce'zura comu'ist i or=a'ele de pres aser<ite &' dece'iul B-F Partidului Comu'ist i Securit %ii au ( cut 5/ ce@au putut s 6locGeze a(irmarea ti'erilor poe%i. Cu <a=i e,cep%ii? pu? "?" ti'erilor 'u ap ruse? la &'ceputul a'ilor B-F? &' <olume perso'ale. Pri'tre cei 'edrept %i%i i am'a%i se a(la i /ui'a. Eseul s u tre6uie (i,at &' climatul politicii culturale a a'ilor B-F. De aceea <eGeme'%a deloc trucat cu care &'cepe Poezia cotidia'ului 'u tre6uie s surpri'd . Surpri'de &'s i acum (aptuU CTrI PtmE a dat drumul acestui eseu. O e,plica%ie e,ist &'s . Re<ista 50stra5 di' >rao<? produs i ea al comu'ismului a'ilor B)F? &l a<ea la co'ducere pe prozatorul Da'iel Dr =a'. :' um6ra prozatorului se a(l u' t' r acti<ist dor'ic de a(irmare. E <or6a de /iGai Dulea. Parado,al? <iitorul ce'zor 'um rul l al culturii rom'e? a l sat ctor<a ti'eri scriitoriI tr ito' m >rao< posi6ilitatea s se e,prime. 0st(el? &' pa=i'ile 50s%rei5 au ap rut sem' turile lui 0le,a'dru /ui'a? +Geor=Ge Cr ciu'? O<idiu /ocea'u? $asile +o=ea i al%ii. 4ui /iGai Dulea &i pl cea? &' <remea respecti<a? riscul. El a ( cut loc ti'erilor 'u di' dra=oste pe'tru cultura rom' ? ci di'tr@u' calcul politic. 50stra5 a de<e'it 6rusc o pu6lica%i) 5mai li6eral ? lucru =reu credi6il &' (ostul Ora Stali'? u'ul di'tre 6astioa'ele de reziste'% ale comu'ismului rom'esc. Pu6lica%ia 'u i@a aIus u' 'ume de presti=iu doar redactorului ei e(? Da'iel Dr =a'? ci 9" ce'zorului ei? /iGai Dulea. 0st(el? ultimul s@a (olosit i de 50stra7 ca de o ramp de la'sare pe'tru a aDu'=e &' (ru'tea 5cultural 7 a % rii? la iz<oarele ce'zurii i ale maltrat rii culturii 'a%io'ale di' u'ica perspecti< a ceauismului trziu. 0st(el a putut aDu'=e u' eseu cum e Poezia cotidia'ului m pa=i'ile 5.

0s%rei7. :'c di'tru &'ceput? 0le,a'dru /ui'a adopt atitudi'ea proprie ma'i(estului literar? respi'='d tot ce i se pare putred &' literatura rom' : 5Ne@am cam plictisit? s recu'oatem? de poezia oracular . Ueii &' 'umele c rora preti'de a <or6i 'u e,ist . Ne@am plictisit de poezia merce'ar ? de poezia ca6oti'ilor ce c't % ra'ul i Golda de =ru di' ca(e'elele i redac%iile >ucuretilor? de poezia (arsorilor ce se plim6 &' /ercedes? dar declam c tiu ct de mare e suta de lei? de poezia 5Germetic 5? produs al 'eputi'%ei de a sim%i i e,prima emo%ia? ca i de cea a 5proletcultitilor co'<erti%i5 Pde(i'iti< oare!E pe'tru a se putea me'%i'e ct de ct &' actualitatea literar . O poezie sclerozat ? de<e'it Deto' de preze'% sau (lecute% lucitor? &' scGim6ul c rora se preti'd toate 6u'urile p m'tului? o poezie &' care? di'colo de pelicula str <ezie a cu<i'telor? 'u pulseaz s'=ele <ie%ii 'oastre de zi cu zi.7 $irule'ta pozi%ie a lui /ui'a are 'u 'umai adres literar ? ci cGiar politic . Recu'oatem &' perso'aDul care se plim6 &' /ercedes i declam c tie ct e de mare suta de lei pe u'ul di'tre cei mai i'(lue'%i poe%i de curte ai Ceauetilor? 0dria' P u'escu. 4a &'ceputul a'ilor B-F era risca't 5s te le=i7 de P u'escu. Putea polemiza cu el? &' certuri cu iz securistic? Eu=e' >ar6u? dar 'u u' t' r poet. Dar 'u 'umai P u'escu e atacat aici. E preze't? &' su6strat? i poetul im'elor? loa' 0le,a'dru? stra'iu amestec de cucer'icie reli=ioas i de<otame't pe'tru statul comu'ist. Su't? e<ide't? i alte adrese &' spatele cu<i'telor lui /ui'a. Ce merit re%i'ut este to'ul. K a=resi<? de ma'i(est literar pe care &l adopt poetul. El e de(i'itoriu pD'tru 5&'trea=a ac%iu'eHT5ioretc a poetului?7 tra'a't? a=resi< iDD=lbcK &'cli'at spre compromis. Dup ce a epuizat &' (u= poezia care@I a=aseaz ? /ui'a propu'e imediat 'oua poezie: 5Iat de ce < propu' s discut m despDe]8oer]rt cotidia'ului. O poezie? deci? despre <ia%a 'oastr o6i'uit ? dar care? totodat ? s e,prime i poezia di' aceast <ia% .7* Op%iu'ea lui /ui'a se &'dreapt ast(el c tre re(lectarea e,iste'%ei de zi cu zi. E <or6a de co'tractul poetului Pdirect? 'emediatE cu realitatea? de e,ploatarea la ma,im a su6iecti<it %ii. /iza acestei poezii 'u e &'s 'umai re(lectarea cotidia'ului. 5Poezie a cotidia'ului &'seam' ? &' acelai timp? i 5poezia5 di' cotidia'? miraculosul ascu's &' 6a'alitatea <ie%ii de zi cu zi. Omul moder' a pierdut 5paradisurile ima=i'are7? el 'u mai poate crede &' timpul sacru i spa%iul sacru? care orie'tau i <alorizau e,iste'%a i'di<izilor cu me'talitate arGaic . Dar a sacraliza &'seam' a <aloriza? a sem'i(ica^ iar omul 'u poate e,ista &' a(ara acestora? are oroare de i'(orm? de Gaos. Sacrul 'u dispare? ci se topete? se ascu'de &' pro(a'. Su6 crusta o6i'ui'%elor? a ruti'ei? a cu<i'telor uzate? colc ie o lume miri(ic de 0le,a'dru /ui'a se'za%ii i se'time'te? o 5realitate (eeric 7^ poetul <a descoperi Psau &'sce'aE ade< rate epi(a'ii ale 6a'alului.5. Poezia de<i'e ast(el u' e(ort de a PreE ordo'a realitatea? por'i'd di'spre su6iect. Pro(u'zimile pot (i descoperite di'colo de coaDa cotidia'ului. /ui'a polemizeaz cu cei care au < zut &' poezia realului doar supra(a%a. De alt(el? &'tr@u' eseu pu6licat ulterior &' 5EcGi'o,5 poetul <a re<e'i asupra si'ta=mei i'<e'tate de el? &'cerc'd s &'l ture de'atur rile de tot (elul la care 5poezia cotidia'ului5 (usese supus . 5Poezia cotidia'ului5 e prima 5apro,imare5 teoretic a poetului. 4a aproape u' a' de la primul eseu? Poezia cotidia'ului? 0le,a'drii /ui'a pu6lic ? tot &' 50stra5? 'um rul l di' "2-#? u' al doilea te,t cu co'%i'ut pro=ramatic? i'titulat Noul a'tropoce'trism. Ideea acestui 'ou co'cept teoretic se re= sete &'c &' eseul deDa discutat. 0m ales &'s s discut m si'ta=ma de 5'ou a'tropoce'trism5 separat? pe'tru c &' a'aliza poeziei lui /ui'a <om pleca de la ideea c te,tele autorului se 5or=a'izeaz 5 &' dou mari 5zo'e5 poetice: u'a a poeziei cotidia'ului i o alta a 'oului a'tropoce'trism. Si=ur c &'tre cele dou arii e,ist pu'cte de rela%ie? dar e,ist i di(ere'%e pre='a'te. R d ci'ile 5'oului a'tropoce'trism7 se re= sesc &' poezia u'i<ersal . Surpri'z toare? dar 'u mai pu%i' 'ormal i co'<i'= toare e e<olu%ia u'or poe%i care apar%i'eau M pri' stil? pro6lematic ? pozi%ie (a% de lume i co'cep%ie poetic M poeziei moder'e. Spa%iul 'u &mi permite o a'aliz ce ar (i 'e&'doios pasio'a't ? dar e su(icie't s compar m M pe'tru a co'stata

amploarea i se'sul e<olu%iei pome'ite mai sus M poeziile lui /o'tale di' Oase de sepie P"2#5E sau Ocaziile P"2*2E cu cele di' Caiet pe patru a'i P"288E Ptitlurile &'sei mi se par re<elatoareE. Sau To a,io' eti a lui ElStis cu /aria Ne(elii a aceluiai. Ro6ert 4oYell? poate cel mai importa't poet america' co'tempora' dup 4ord NearSBs Castle i TGe /ills o( [a<a'au=G are o perioad de t cere Ppoetic ? (ireteE de opt a'i? dup care pu6lic 4i(e Studies? <olum ce a determi'at &' lirica a'=lo@sa,o' o ade< rat <o= a poeziei 6io=ra(ice)? &' am6ele eseuri cu co'%i'ut pro=ramatic? Poezia cotidia'ului i Noul a'tropoce'trism? 0le,a'dDu. /ui'a='dete propria poezie ca pe u' (e'ome' de ruptur (a% de tradi%ia poetic rom'easc . Dei &l ami'tete (rec<e't pe Emi'escu8 i scrie u' eseu- despre >aco<ia? /ui'a &i i'clude i pe acetia? pro=ramatic? &'tre marile modele ale poeziei u'i<ersale. Re(eri'%ele citate mai sus su't em6lematice pe'tru dezideratul lui /ui'a de a <edea propria poezie? dar i? par%ial? pe a co'=e'erilor s i? ca pe u' mome't de ruptur (a% de tradi%ia poetic rom'easc . Nu este 'eap rat o atitudi'e de Oie=areIDotradi%io'alul. Spirit al a<a'=ardei. Dup ce@i ami'tete pe /o'tale? ElStis i 4oYell? /ui'a la'seaz si'ta=ma de 5'ou a'tropoce'trism7. Tr s turile ese'%iale ale poeziei 5'oului a'tropoce'trism7 ar (i 5ce'trarea pe (ii'%a uma' ? &' datele ei co'crete? (izic@se'zoriale? pe e,iste'%a 'oastr de aici i de acum i o a'ume 5claritate a pri<irii52. Dac 5poezia cotidia'ului5 &'seam' &' primul r'd o alt rela%ie a eului cu realul? < zut &' datele sale imediate? apropiate? 5'oul a'tropoce'trism_B &'seam' mai ales? cred eu? ce'trarea poeziei asupra eului sau? dac <re%i? a realit %ii eului < zut &' datele sale 5(izic@se'zoriale7. 5Poezia cotidia@7'ului5 se orie'teaz spre (i,area eului &' realitatea e,terioar ? cotidia' ? 5'oul a'tropoce'trism5 c ut'd sa e,ploreze &' i'teriorul eului? s duc e,plorarea p' la ultimele detalii ale a'atomicului? &' "2-)? &'tr@u' 'um r di' 5EcGi'o,5"F? 0le,a'dru /ui'a <a re<e'i asupra celor dou co'cepte pe care le la'sase la &'ceputul dece'iului B-F. Nemul%umit de modul &' care i@au (ost r st lm cite 5apro,im rile5 teoretice? /ui'a a(irma: 5&'cerc'd acum c%i<a a'i s de(i'esc 'oua <rst i epistem a poeziei? am a<a'sat dou apro,im ri: poezia cotidia'ului i 'oul a'tropoce'trism. Cred c e cazul s re<i' asupra lor. Pri' poezia cotidia'ului &'%ele=em? spre deose6ire de mul%i di'tre cei care au preluat i (olosit si'ta=ma? 'u att o poezie a ceea ce %i se &'tmpl zil'ic? ct o poezie pe'tru care meta(izicul 'u e,ist dect &' realul de zi cu zi? care 'u poate s <ad tra'sce'de'tul dect &' ima'e't. O poezie care 'u caut sacrul &' zo'e tra's@mu'da'e? ci cGiar &' cele pro(a'e5? &' (o'd? de u'de <i'e 'emul%umirea lui /ui'a! E <or6a de se'time'tul c si'ta=ma sa a (ost preluat super(icial? c di' 5poezia cotidia'ului5 s@a &'%eles cu 6u' <oie sau cu rea<oi'% doar supra(a%a? 5coaDa5. 5Poezia cotidia'ului5 'u a6olete tra'sce'de'%a? ea 'u e o re<olt a 6a'alului &' si'e ci? i'<ers? e c utare a u'ei? spu'e poetul? 5ima'e'%e pli'e5"#. 5Poezia cotidia'ului are drept pu'ct de plecare tocmai 'e=area acestor postulate (u'dame'tale ale moder'ismului: &' locul timpului 5eter'7 Psuspe'datE al poeziei moder'e? <om a<ea timpul perisa6il Pi 5amor(7? dVstructurt &' apare'% E al <ie%ii cotidie'e^ &' locul spa%iului 5pur7? co'ti'=e't? al 5Docului secu'd7? <om a<ea spa%iul pro(a' al e,iste'%ei de aici i de acum^ &' locul tra'sce'de'%ei =oale <om a<ea o ima'e'% 5pli' 7 Pde o6iecte? &'tmpl ri? se'za%ii etc.E 5"*. Imediat dup ce de(i'ete 5poezia cotidia'ului7? /ui'a re<i'e? &' eseul s u di' "2-)? asupra co'ceptului de 5'ou a'tropoce'trism7. 0cestuia di' urm &i co'(er o mai mare 5acoperire7 &' pla'ul istoriei poeziei. 0le,a'dru /ui'a &' Di' 'ou despre Ce'u reasa re= sim cte<a 'ume de(i'itorii pe'tru co'ceptul creat de autor. Ele su't Ro6ert 4oYell? OoG' >errSma'? 56 tr'ul7 /o'tale? Cesare Pa<ese? 0'drei $os'ese'sLi? Ra's /a='us E'ze's@6er=er".. Numele lui 4oYell i /o'tale 'e erau (amiliare &'c di' eseul di' "2-#"5. Di'tre cele 'oi? ap rute &' eseul di' "2-) <oi mai selecta u'ul? ade< rat o6sesie pe'tru poet? OoG' >errSma'. U'ul di'tre <olumele lui 4oYell? ami'tit de /ui'a &' eseul s u Noul a'tropoce'trism? este 4i(e Studies. 0ici 4oYell &i

rei'<e'teaz 6io=ra(ia? descoperi'du@i stra'ii str moi sau apropii'du@i poe%ii a(i'i: 5NitG otGer a'cestors YGom Ge prese'ted more attracti<elS? YitG dead Yriters liLe Oo'atGa' EdYards? RaYtGor'e? T. S. Eliot? >errSma'? a'd Pou'd? a'd li<e o'es liLe /arS /e CartGS? 4oYell co'structed a 'eY (amilS (or Gimsel(? patricia's 'ot o( 6lood 6ut o( tortured tale't. TGese Ge memorialized &' poems a'd dedicatio's7"). 4i(e Studies aaz 6io=ra(icul &' prim@pla'. Precum se <ede? desce'de'%a &' prelu'=irea c reia &i aaz /ui'a poetica e coere't &' a(irmarea u'ei poezii a eului. :'cerc'd s@o circumscrie teoretic di' perspecti<a teoriei sale pri<i'd eurile poetice? /ui'a a(irm : 5Poezia moder'a? o dat i'trat &' (aza de paradi=m domi'a't ? &'cearc s 5propu' euri ct mai aproape de ceea ce este Psau ar tre6ui s (ie? dac ar a<ea modelulCE i'di<idul &' lumea moder' . To%i marii poe%i di' ultimii 5F@)F de a'i Pde la CesareIPa<esem a Ra's /a='us E'ze's6er=er? de la 4oYell la >errSma'? la Peter Ra'dLe sau Ted >erri=a'E asta au apro,imat? propus: IeKul i'di<idualizat5 B8. OoG' >errSma'? poetul pe care@ " e<oc 'u ( r (re'ezie /ui'a? e e,emplar pri' ale sale Dream So'=s PC'tece de <isareE. 5TGeS (orm? liLe Gis (rie'd Ro6ert 4oYellBs Note6ooL? a poetic Dour'al a'd represe't? Gal( pGa'tasma=oricallS? tGe cGa'=es &' >errSma'Bs mood a'd attitude5"-. 0r tre6ui acum s <edem dac ? teoretic <or6i'd? proiec%iile autorului di' Paradi=ma poeziei moder'e se potri<esc cu 5apro,im rile5 teoretice asupra propriei poezii di' Noul a'tropoce'trism. Dac ar (i s 'e lu m dup reperele poetice e<ocate? am putea spu'e c propria@i poezie e totu'a cu poezia eului i'di<idualizat. Primul co'cept &i are &'s 5<aria6ilele5 sale? su6tilit %ile care@" acord pre='a't cu o poetic a? repet? 5(ii'%ei uma'e? &' datele ei co'crete? (izic@se'zoriale5. Desce'de'%a cultural pe care i@o asum /ui'a? 5(amilia lui cultural 7? ca s @" apropiem de Ro6ert 4oYell? surpri'de pri' coere'% . Eu=e'io /o'tale 'u e 'umai u'ul di'tre maetrii s i? el (usese u'ul di'tre maetrii lui Ro6ert 4oYell? &' "2)F poetul america' a tradus u' <olum di' /o'tale"2. 4ui 0le,a'dru /ui'a? E,perie'%ele poe%ilor pe care &i admir i de la care se re<e'dic &i su't ese'%iale &' de(i'irea propriei poetici? dar i &' 5apro,imarea7 locului i rolului pe care &l au co'=e'erii s i &' literatura rom' . Ct despre tradi%ia poetic rom'easc i rela%ia poeziei lui /ui'a cu aceast tradi%ie? e,emplar mi se pare u' alt eseu al autorului? Educa%iu'ea poetului? sau arm sarul i DocGeul#F. 0ici poetul trece &' re<ist =e'era%iile literare rom'eti de dup cel de@al doilea r z6oi mo'dial? opri'du@se (i'ame'teH la tr s turile caracteristice propriei =e'era%ii. Di' capul locului? tre6uie s spu'? c /ui'a r m'e co'sec<e't ideii c propria =e'era%ie marcGeaz u' (e'ome' de ruptur &' literatura 'oastr . Nu am s reiau aici 5istoria7 =e'era%iilor post6elice aa cum o <ede /ui'a. 0m s m opresc doar asupra pu'ctului de <edere al autorului pri<itor la ese'%a propriei =e'era%ii. 5+e'era%ia B-F 'u este att o =e'era%ie a culturii asumate ca 'atur ? ct u'a a culturii asumate i (olosite cu 'aturale%e. 3ii'dc ? iat ? aceti poe%i cu o cultur temei'ic descoper c 5marea 'ecu'oscut 5 e tocmai realitatea imediat . Cei mai 6u'i poe%i ai ultimei =e'era%ii su't @(iecare &' (elul s u @7poe%i ai cotidia'ului? ai epi(a'iilor 6a'alului ai imediatului. Cultura 'u mai e u' teritoriu (asci'a't i par%ial Psau totalE 'ecu'oscut? ci u' aliat pre%ios &' descoperirea 5tai'elor7 realului? &' rele<area sem'i(ica%iilor? cGiar meta(izice dac <re%i? ale tr irilor celor mai apropiate? simple? comu'e5#". 4ui /ui'a? educa%ia poetului i se pare la (el Die importa't ca i tale'tul. 5Calitatea (orma%iei poe%ilor ti'eri e,plic i u' (e'ome' care? 'ormal pe alte melea=uri? la 'oi <i'e s r stoar'e o <ecGe preDudecat : u'ii poe%i de azi su't i 5capete teoretice7 i 5co'deie critice7^ asta ( r a d u'a 5(r =ezimii7 e,presiei lor lirice. 0tt Io' /urea'? $iorel /urea' i Emil Rurezea'u? Pde la 5EcGi'o,7E sau 4i<iu 0'to'esei i 4ucia' $asiliu Pde la IaiE? ct i Romulus >ucur? 3lori' laru? Io' Strata'? /ircea C rt rescu? /atei $i'iec Pde la Ce'aclul de 4u'iE au la acti< articole critice sau lucr ri 5de specialitate7 P(olclor? semiotic ? (iloso(ic etc.E de o calitate i'discuta6il . Spiritul critic al poe%ilor ultimului <al e

e<ide't &' ri=oarea cu care &i co'struiesc <olumele i cGiar &' r 6darea cu care ateapt Pu'eori? totui? i cu <oia lorE s de6uteze cu o carte i'te=ral realizat 7##. 0(irma%iile lui /ui'a ti'd s ad'ceasc ideea de ruptur ? pu'tea t iat &'tre =e'era%ia sa i modelele poeziei post6elice. S re<e'im la o idee de la &'ceputul studiului. /ai mult dect eseuri? te,tele teoretice ale lui /ui'a su't ma'i(este literare. Ele ti'd s 'e=e o tradi%ie M a se <edea mai ales poezia rom' post6elic M i s a(irme 'outatea ti'erilor poe%i? o 40 0le,a'dru/u=S: 'outate a6solut . Pe'tru /ui'a? le= turile &' trecut 'u pot (i (acIe &' ide(iaI. C e,ist mari poe%i rom'i care apar%i' tradi%iei u'i<5rsa: 0st(el pri<i'd lucrurile? autorul re<i'e mereu asupra a doi m(lri PF)B rom'i: Emi'escu i >aco<ia. 4ui >aco<ia &i dedic i u' stuIu c B sta'%iair5(tcadia7 6aco<ia' : o co'trautopie. N@ am s reiau ideile D7 /ui'a dect &' m sura &' care au ati'=ere cu propria lui popic . 3i'alul eseului poetul a(irm : 5$o=a7 ei co'tempora' `e <or6a poezia lui >aco<ia? '.'.a 'u e ( r le= tur cu poezia =e'era%iei B.5 Pcltim poe%ii trecutului? se tie? i 5i'<ers7? pri' posteritatea lorE? 6a cmar spu'e c ? dac e s raport m Po parte di'E =e'era%ia B-F la o a'um tradi%ie Pi cred c e cazul s (acem acest 5racord7E? primul 'ume care I impu'e e cel al lui >aco<ia7#*. E u' a'ume parado, aici. Pe ce. Recuper m poezia 6aco<ia' dac a(irm m t ios primatul 'ou =e'era%iei B-F! Pe'tru c ? &' primul r'd? &' <iziu'ea lui /ui'aB X modelele mari ale poeziei moder'e u'i<ersale merit a<ute &' <ede: >aco<ia este? &' <iziu'ea poetului? u'ul di'tre ele#.. 4a (el este S" /B Emi'escu? poet pe care /ui'a &l percepe ca pe u'ul di'tre 5'u(l")B) \ 5B B dulci i'imii 'oastre5#5. 9I. Pe Emi'escu? /ui'a se simte &'cli'at s aH perceap i 5i'<ers7? pri' posteritatea lui. 0st(el e perceputa tradB @I poetic rom'easc . 3 r a 'e=a <aloarea poe%ilor care@i lea= temPora _Q Emi'escu i >aco<ia de optzeciti? /uD'aKDui@i recu'oate drIP" sl(K cultural pe'tru propria poezie. 0utorul are? &' ce pri<ete poezia roma B o perspecti< e,trem de restricti< . El &mpu%i'eaz deli6erat i Fcce' u? K sursele 5credi6ile7. Op%iu'ea lui teoretic ? e,primat tra'a't? &' acle< rate ma'i(este literare? merit <eri(icat &' crea%ia sa poetic .? $olumul de de6ut al lui /ui'a este Strada?. Casl4lului "F.? _PaI! :' "2-.#). Cartea a (ost precedat de u'a di'tre a'tolo=iile emtQle'iac ale a'ilor B-F? Ci'ci? &' care /ui'a pu6lic poeme al turi de >ucur. >o=da' +Giu? Io' >o=da' 4e(ter? /aria'a /ari'#8. O c &'tre poemele cupri'se &' a'tolo=ia Ci'ci i Strada CasteluBul merit ( cut ? &' a'tolo=ie? 0le,a'dru /ui'a e preze't cu 4ect5le I cGise ale pro(esorului de lim6a (ra'cez 0. /. 9i cu *udilaBE,Pre.? Peste doi a'i? &' Strada Castelului "F.? >udila@E,press 5iiisparI. :'cerc m s desci(r irT ceast stra'ie dispari%ie pe'tru c ea are Be>a cu modul &' care /ui'a &i <a proiecta prima carte de dup Re<o B le@am < zut P"282 M "2-)O#-. Dac <rem sa d m e,emplu =r itor pe'tru Bce &'sem'a? &'ai'te de "2-2? o carteD((t)I I ce'zur ? atu'ci putem da ca e,emplu Strada Castelului "F.83Bir'Pe DIRECZI0 OPTUECI :N POEUI0 RO/JN1 M 0'drei >odu c 'u /ui'a a re'u'%at s @i pu6lice poemul >udila@E,press. El i@a (ost scos di' carte ( r rui'e. 4a (el s@a &'tmplat cu E,perie'%ele. Di' cele t eLperie'%e care apar &' 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E? doar dou su't preze'te &' Strada Castelului "F.. 0st(el? putem spu'e c l7trada Castelului "F. e o carte a c rei a'aliz tre6uie s plece de la ideea c ea 'u o(er dect o ima=i'e par%ial a poeziei lui /ui'a. De aceea i Dudec %ile critice care s@au ( cut &' le= tur cu aceast carte tre6uie &'%elese ca par%iale? 'u lipsite de Duste%e? dar par%iale. Nu e? e<ide't? <i'a criticilor care au scris despre aceast carte c <olumul lui /ui'a a (ost ce'zurat. Nu e mai pu%i' ade< rat c istoria

literar e o6li=at s re<ad cazurile de a6uz i s le sem'aleze. De aceea &' discu%iile ce <or urma <om ale=e <aria'tele complete ale poemelor i ciclurilor lui /ui'a? aa cum apar ele? de e,emplu? &' 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E? i 'u &' Strada Castelului "F.. $om &'cerca o lectur a poeziei autorului di' perspecti<a celor dou 5apro,im ri7 teoretice pe care le propu'e^ e <or6a de 5poezi(4COtidia@'ului7 i de 5'oul a'tropoce'trism7. Cele dou si'ta=me reprezi't i cele dou direc%ii ese'%iale? &' care e<olueaz poezia lui /ui'a. 4a ori=i'ea celor dou perspecti<e st eul. Poezia lui /ui'a e ce'trat acut asupra eului. 0cesta e<olueaz &' crea%ia poetului pe coordo'atele 5poeziei cotidia'ului7 i pe cele ale 5'oului a'tropoce'trism7? &' (u'c%ie de cele dou coordo'ate am putea descoperi dou modele ale euOu4I]@]! /ai &'ti u' eu 5tare(? pus &' direct rela%ie cu realitatea.? e,terioar 5Poezia cotidia'ului5 este e,presia? por'ete de la e,iste'%a eului 5tare5. >i'omul 5poezie a cotidia'ului5 M eu 5tare7 este de re= sit &' ample sec<e'%e poetice? &' se=me'te care 'u se re= sesc doar &'tr@u'ul di'tre <olumele autorului? ci pot (i descoperite &' mai multe di'tre c r%ile sale. 0m putea i'te=ra aici 4ec%iile descGise ale pro(esorului de lim6 (ra'cez 0. /.? preze'te i'complet &' Strada Castelului "F.? <olumul di' "2-. i reluate apoi? dup Re<olu%ie? &' 4ucrurile pe care le@am < zut P"282@"2-)E. E de ad u=at apoi Re6domadarul pro(esorului 0. /.? ap rut i el &' cartea di' "22#. 4or li se al tur ciclul i'titulat Tomo=ra(ia? ciclul care apare &' <olumul Tomo=ra(ia i alte e,plor ri P"22.E. 4ec%iile descGise ale pro(esorului de lim6 (ra'cez 0. /. De6uteaz cu 4ec%ia &'ti. Spre culmi? pe care Eu=e' Simio' o re%i'e &' 0le,a'dru /ui'a Scriitori rom'i de azi: 5Stilul parodic este mai puter'ic &' (oarte (rumoasele 4ec%ii descGise ale pro(esorului de lim6 (ra'cez 0. /.? u'de 0le,a'dru /ui'a 'areaz a<e'tura lui de dasc l de %ar 7. Op%iu'eaK pe'tru o ast(el de 5'ara%iu'e7 <i'e di' dori'%a de e,plorare a realit %ii. Eu=e'@Simio' a ide'ti(icat ( r dJ3icuTtate5 <ocea di' poem 5cu5<ocea poetului &'sui. 0ceasta &'seam' c ? cel pu%i' la supra(a% ? dori'%a teoretic de a 56io=ra(iza5 discursul poetic? i@ a reuit lui /ui'a. 50<e' turile dasc lului de %ar 5 'u su't lipsite &'s de teDDsDuDuDeDiisleutiale. Su6 coaDa realit %ii imediate 5se %ese5 o perspecti< =ra< . De alt(el? iar s %i' seama de a(i'it %ile poetului i asocii'du@" pe acesta cu Rim6aud? +Geor=Ge qeria' 'ota c 4ec%iileA Su't e,emplare pe'tru 5realitatea aspr a <ie%ii cotidie'e5? aici 5deriziu'ea i luciditatea &'locui'd <isul i (a'tezia5*". Prozaismul 5poeziei cotidia'ului5 este u'ul asumat. Pe'tru poet? 'u e &'s importa't? cum am < zut di' eseurile sale ma'i(est? doar s comu'ice realitatea? el <rea s redescopere i (iricelele de sacru di' pro(a'. 4ec%iileA Su't discursuri poeTcTTi6ere? ( r pu'ctua%ie. Co'torlio'arile8N_pu%i'e]se_'aicTii'7a9II 5c l to'RcTcu tre'ul disIcTe@ dimi'ea% ]de 6o' mati' spre locul mu'cii]&'torsura 6uz ului polul (ri=ului e,clam ]prima reac%ie desi=ur N. Topor i aceast (i=ur ]de puti pe care a6ia acum]&'cep s @" &'%elea= s @" aprecieze c'd <ia%a]i@a dat lui 'ite pum'i &' =ur 'u mai e]aa col%os 'u mai poate (ace r u 'im 'ui]de 6o' mati' r spu'z'd zm6etului cariat]al ce(eritilor politicoi cu studii i'complete]6o'soir mes Vle<Vs acesta p'di'd]lumi'a de mercur de pe (e%ele 'a<etitilor]cu satis(ac%ia de a te cu(u'da uor]l s'd doar ocGii a(ar de 6o' mati']trec'd coGorte de trei pe Grtie a%ipi'd]pe 6a'cGetele roii &' drum]spre locul mu'cii auzi =(itul locomoti<ei]urc m mereu e =reu la deal 'umai s 'u]se strice iar &' drum ra6la as. TaC 4@&'cerc'd s de(i'easc lim6aDele 4ec%iilorA 4ui /ui'a? Radu +. Zeposu@Na: 5ticurile oraleIclieele? o6ser<a%ia asupra e,iste'%ei diur'e produc o ioleDlf,DERuiiteD4N#4asa? &' care poetul pu'e mult <er< i mela'colie Do<ial 5 5. 0 spu'e? ad'ci'd opi'ia criticului? c 4ec%iile PtmE.? i 5cea citat este e,emplar &' acest se's? su't e,presia li6ert %ii (ormale doar la supra(a% . 0lt(el? te,tul poetic e or=a'izaUealme'%e ri=uros. S

o6ser< m se(a de repeti%ii care dat_ ritmul c<asi@su(oca't al poemului. Cred c se'za%ia de 5mela'colie Do<ial 5 de care <or6ea Radu +. Zeposu e mai de=ra6 reac%ia critic la ritmul poemului. Pro6a6il tot ritmul ri=uros co'trolat al poemelor "@a determi'at pe +Geor=Ge +ri=urcu s a(irme: 50idoma tre'ei eterice a u'ei z'e? Scriitura se scur=e 'ep s toare peste accide'tele 'e'um rate ale realului? 'e< t mat de 6olo<a'ii? de =Gimpii i de cio6urile acestuia5*B. Repet? li6ertatea (ormei? este? &'c di' prima 4ec%ieA? &'el toare? iluzorie. Discursul poetic e pli' de relie(Icu o mul%ime de co'torsio' (( Tde am6i=uit %iDac e,ist &' 4ec%iiA Oo<ialitate? aceasta e%eIe<ide't? Ducata]E(ia% 5pu'creaTri sce' 5 di' UeciiA EBapare'tDudica. OocuTTmai POe=ra6 e,presia e,asper rii. El se dizol< &i( sarcasm]3i'alul 4ec%iei &'ti. Spre o(lmi e e,emplar pe'tru ate'uarea ideii de asce'siu'e. Drumul 5spre culmi5 e ecGi<ale't cu c l toria cu tre'ul 'a<etei? dus de o locomoti< capa6il s @i lase oric'd &' drum 5clie'Dii5: 5urc m mereu 'umai s 'u]se strice iar &' drum ra6la asta5. 4ec%ia a doua. Ui de s r6 toare e,prim limpede op%iu'ea lui /ui'a pe'tru 5poezia cotidia'ului5. De aceast dat directe%ea cu care eul 5tare5 atac realul e sus%i'ut de preze'%a lim6ii <or6ite: 5e cazul s s r6 torim i 'oi]6alul 6o6ocilor dei a &'ceput]atacul 'emilos al cGeliei e cazul]s da%i i <oi ce<a 'u@i aa u' &'ceput (ericit]mult succes &' carier Gip Gip ura5. Su6 apare'%a lustruit prost a s r6 torii se ascu'de e,iste'%a rudime'tar ? a6surd a lumii cu care eul 5tare5 i'tr &' rela%ie. De=radare Hpre ire<ersi6il i tocmai de aceea ea e &'so%it de. U' r'Det: 5de la6alul 6o6ocilor la 6alul comu'al de acolo]la 6iseric pe urm 6 r6atul]<i'e acas 6eat i < 6ate asta e i cazul]Gai 'oroc la mai mare 'umai 6i'e succes5. 4ec%iileA Su't e,emplare pe'tru 6i'omul eu 5tare5 M poezia cotidia'ului. Ele su't 5apro,im ri5 ale u'ei i'di<idualit %i care &'cearc s @PiE de(i'easc e,iste'%a rupt de perioada 5roz5 a adolesce'%ei i a p(lmei ti'ere%i. Tocmai de aceea 4ec%iileA R(ormeaz u' a'sam6lu coere't? =reu de 5spart5 &' posi6ile i'(lue'%e (ra=me'tare. Tocmai deHeeea ideea lui Radu +. Teposu? de a le=a 4ec%ia a patra. 4a pia% de poemul Ulise al lui Ilarie $oro'ca*. mi se pare (or%at . /odelul 4ec%iilorA Se a(l &' primul r'd &' poeziaKamerica' ? cu care /ui'a are a(i'it %i e,plicite? i poate &' poetcaHO=resT< ? descGis direBc3( a6rupt C tre reaiiiltV? a 5=e'era%iei pierdTteIrteIlaiI0l6arps5? &' primul r'd cu cea a lui +eo Dumitrescu. :' (o'd? cu tot e'tuziasmul apare't? i 4ec%ia a patra. 4a pia% e tot o? medita%ie asupra timpului care roade trupul 5&'( urat]ca u' tiuleteItri tiei pulu<ererTBIa Olice 6 iat cumi'te e'(a't sa=e ca orice t' r]crescut cu =riD de ma'ualele colare]de la a' la a' mai 6u'e &mi aDut]p ri'%ii &' apro<izio'area autum'al ziua recoltei]cu do<lecei cucuruDi (oto=e'ici ardei =rai atr''d]de la a' la a' mai 6u'e &mi aDut]o zi (rumoas ieim &' strad da's la rue tele<izoarele]al6esc 0le,a'dru /ui'a zidurile caselor aplauze]ce mul%umire]s <ezi pre%ul <erzei la O? 25 i ceapa ca o (ecioar ]si=ur de ea i dem' dei cam di' topor a6ia cu #? )FA5KiDdetalii precise 'ate? p' la urm ? u' parado,: a ti c <arza e O? 25 ecGi<aleazTcuBa Tm6arrmtr3i'alul poemului e edi(icator:5ASpatele scr%ie]ca u' car &'c rcat cu roade sciatica mea]e t' r i optimist i ea5. +luma di' (i'al? pri' care poetul asociaz sciatica cu ti'ere%ea i optimismul 'u (ace dect s mascGeze 'ostal=ia pe'tru <remea 5roz5 a adolesce'%eZD4ec%ia a ci'cea. :' tre' lipsete &' <olumul Strada Castelului "F.. 0r (i i'util s &'cerc m s &'tre<edem care au (ost moti<ele ce'zurii c'd a e,clus di' prima carte a poetului acest poem. Reluat &' 4ucrtuBile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E? poemul marcGeaz re<e'irea a ceea ce 'umeam eu 5tare5 &' mediul 5trepida't5 al 'a<etei. 9i aici 5ac%iu'ea5 se des( oar &' preze't? &'t ri'd ideea u'ui impact direct? 'emediat cu realitatea cotidia' ? 5&' compartime'tul ca u' co &' care p str <ii ateapt ]&'<eli%i &' (oi de 6rustur mesele (ur'irateA5 4ec%ia a asea? &' clas o(er ima=i'ea pro(esorului 0. /. :' 5e,erci%iul (u'c%iu'ii5. Poetul pred o 5lec%ie descGis 5? o Palt E lec%ie tra'spare't despre]di' realitate. Rela%ia pro(esor@ele< &i a(l aici temeiurile metodice &' peda=o=ia secolului al ;I;@lea. Se pare &'s c e si'=ura e(icie't ? si'=ura me'it s @i (ac pe

Du'ii &'< % cei s depri'd lim6a (ra'cez . Eul 5tare5 e &' respecti<a lume aseme'i u'ui e,ilat e'=lez &'tr@o colo'ie de s l6atici. 5I'strume't multilateral cu =riD lipesc]cartea al6@= l6uie de catalo= etami' moti<e populare]copiii tia au 'ite p ri'%i mi'u'a%i artiza'atul local]e,port &' Dapo'ia sau =erma'ia etc. E drept]&i cam 6at &i pu' la r'd la carto(i 'u@i las ]la coal &i (ac u'eori la 6e%ieA5. 9i 4ec%ia a asea? la (el ca i celelalte? e o 5istorie a adapt rii5. Ca &' mai toat poezia lui /ui'a? partea lumi'oas a e,iste'%ei a r mas u'de<a &' urm &'? spu'eam? timpul adolesce'%ei i al primei ti'ere%i. Ca 5istorie a adapt rii5? 4ec%ia a asea 'i@" &'( %ieaz pe eul@ pro(esor ( @c'du@i datoria cu u' (el de rela,are scr'it . Ima=i'ea (i'al e a u'ui 6irocrat purt tor al u'ei ser<iete diplomat: 5tr'tesc catalo=ul las s cad ]i'strume'tul i'dispe'sa6il al6@ = l6ui &' =ura tir6 i 'ea=r ]a ser<ietei diplomat *". la mu'te sau la mare &' orice@mpreDurare5. I' spatele Do<ialit %ii se poate citi di' 'ou o a'ume disperare a celui care e o6li=at s se supu' 5meca'icii5 e,iste'%ei. Discut'd despre atitudi'ea poetului? +Geor=Ge Peria' 'ota: 5poetul e acum u' om ca oricare altul? acaparat i el de =riDile cotidie'e? di' str'soarea c rora doar sim%ul umorului U mai poate eli6era7*5? &' 4ec%iiA? sim%ul umorului ca i Docul sa<a'td Ritmurilor i lim6aDelor e me'it s mascGeze cea mai =rea &'cercare a eului 5tare7? aceea de a resem'i(ica realitatea imediat ? de a descoperi sacrul di' pro(a'. Ca i &' alte p r%i? /ui'a <a o(eri? ca solu%ie la a=resiu'ea cotidia'ului? o &'toarcere &' timpul adolesce'%ei i al primei ti'ere%i. E o solu%ie roma'tic ? asem ' toare cu te'tati<a de a redescoperi timpul 5tare7 al copil riei di' poezia lui Io' /urea'. Dac &'s pe'tru /urea' &'toarcerea e ecGi<ale't i cu re(acerea u'ei armo'ii ori=i'are? la /ui'a timpul adolesce'%ei e u' re(u=iu 'ostal=ic. 9i aceasta pe'tru c poetul se a(l ? &' 4ec%iiA? dar i &' Re6domadarul Pro(esorului 0. /. Sau &' Tomo=ra(ia? &' co'tact 'emediat cu realitatea? o 5&'tl'ire7 dur care '@are cum s 'u lase sem'e. 4ec%ia a aptea. 4a cap &'cGeie ciclul. Tre'ul aDu'=e &' sta%ia (i'al u'de 5oame'ii mu'cii]se &'torc pe melea=urile 'ataleA7? u'de co6oar i 5pro(esorii]precipita%i spre co(et rie spre Ga' spre primitoarele]s li de clas A7? &mpr tierea mul%imii presupu'e i asumarea p' la cap t a co'di%iei eului 5tare7? a celui care a sim%it? a < zut? a tr it aceste 5istorii ale adapt rii7. Discut'd despre ceea ce eu am 'umit se=me'tul poeziei cotidia'ului &' crea%ia lui /ui'a? Cor'el Re=ma' 'ota: 5Zi''d s speci(ice &' su6titlul rece'tei sale c r%i `e <or6a de 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E? '.N. O limitele temporale &'tre care se &'scriu poemele P"282 M "2-)E? /ui'a <a (i urm rit? pe de o parte? s se delimiteze el &'sui de a'ii de6utului amestecat? iar pe de alt parte? s restituie cu'oaterii literare o etap &'cGe=at a scrisului s u pe care &mpreDur ri 'epriel'ice au &mpiedicat@o de la comu'icare. S &'%ele=em oare de aici i c dup "2-) etapa &' cauz poate (i co'siderat &'cGeiat i c o liric mai pu%i' te'tat de spiritul competi%iei &' cadrul =e'era%iei &i pre= tete i'trarea! Se pare c cGiar aa stau lucrurile? i c dac a'umite poeme? 6a i cicluri &'tre=i se ali'iaz la to'urile i rezol< rile de tip comu'itar? altele? &' scGim6? ti'd a se detaa de acest spirit spre a@i croi u' drum propriu? &' prima cate=orie am situa cele dou cicluri cu care se descGide i se &'cGide <olumul? 4ec%ii descGiseA 9i Re6domadarulA? c rora le putem ad u=a >udila@E,press. U'de oare am &'tl'it aceast sete de a &'ira 'ume 'otorii eteroclite? precum i Docul (ilolo=ic al i'tarsierii de ziceri? citate etc. 4a C rt rescu? (ireteC7 ). Dac &' dez< luirea 5mo6ilurilor7 care@" (ac pe /ui'a s @i 5dateze7 cartea Cor'el Re=ma' poate a<ea dreptate? 'u la (el stau lucrurile &' ce pri<ete Dudecata critic aplicat 4ec%iilorA 9i Re6domadaruluiA Criticul scrie c respecti<ele cicluri se 5ali'iaz la to'urile i rezol< rile de tip comu'itar7*8. 0luzia %i'e de 0le,a'dru /ui'a preco'cep%ia criticii rom'eti care? mai &' toate cazurile? s@a mul%umit s descopere i'<aria'tele poeziei optzeciste i 'u di(ere'%ele? remarca6ile di' cte am putut <edea? care apar &'tre poe%ii acestei direc%ii. 3ii'd o op%iu'e declarat ? descGiderea c tre cotidia' a poeziei lui /ui'a '@a<ea cum s se &'cGeie cu 4ec%iileA 9i cu Re6domadarulA 5Poezia

cotidia'ului7 r m'e u'a di'tre mizele ese'%iale ale crea%iei poetului. U' ciclu di' Tomo=ra(ia i alte e,plor ri? <olumul di' "22.? i'titulat Tomo=ra(ia se aaz pe aceleai coordo'ate ale eului 5tare7 &' rela%ia direct cu cotidia'ul. 9i mai super(icial mi se pare aser%iu'ea criticului pri<itoare la preze'%a 'umelor &' poezia lui /ui'a. De ce s (ie re(eri'%a cultural . W :' acest caz? /ircea C rt rescu? i 'u 0lle' +i's6er=! S (i epuizat co'=e'erul lui /ui'a posi6ilitatea poetic de a cita 5'ume 'otorii7 &' poem! /ai mult? importa'tul critic care a (ost Cor'el Re=ma' 'u pri<ete co'te,tual e'umerarea di' poemul lui /ui'a. El se mul%umete s o6ser<e preze'%a 'umelor i ur=e't s o catalo=Geze. Repet? co'sider c &' poezia lui /ui'a e,ist dou li'ii ese'%iale: u'a e cea a 5poeziei cotidia'ului7 &' rela%ie direct cu u' eu 5tare7 i u'a e cea a 5'oului a'tropoce'trism7? poezia u'ui eu dematerializat. Re6domadarul pro(esorului 0. /. E ciclul care &'cGeie <olumul 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E. Ne a(l m i aici &' miezul 5poeziei cotidia'ului7. 0ceeai directe%e e domi'a't &' poeme? aceeai coere'% structural poate (i re= sit &' acest periplu de@a lu'=ul u'ei s pt m'i. Totui? Re6domadarul pro(esorului 0. /. Se disti'=e de 4ec%iile descGiseA Poemele 'u mai su't 5istorii ale adapt rii7. 0daptarea a a<ut loc. Te'siu'ea pro<ocat la co'tactul cu 5&'torsura citS7 se tra's(orm acum &' mela'colie. Nu &'tmpl tor <ocea eului? acelai eu 5tare7 pe care@" descopeream &' 4ec%iiA E du6lat de <ocea tru6adurului. Cel ce spu'e? cel ce 5c't 7 este i 5e's 6ertra's7? o ipostaz co'tempora' a tru6adurului pro<e'sal >ertra' de >or'. S rezum m istoria tru6adurului i s <edem &' ce m sur trimiterea cultural are le= tur cu mesaDul poetic di' Re6domadarA 5No6il de <i% &'alt ? ' scut &'tre ""*5 i "".F? >etra' de >or'? st p' al castelului Raute(ort di' Peri=ord? de<i'e <asal al lui Re'ric al II@lea? re=ele 0'=liei pri' c s toria acestuia cu Eleo'ora de 0c<ita'ia. S@a 6ucurat de priete'ia (iului mai mare al re=elui? care se 'umea tot Re'ric? i pe care "@a &'curaDat &' co'(lictul pe care "@a a<ut cu tat l s u. /oartea prematur a pri'%ului i@a i'spirat u' c'tec (u'e6ru de o mare (rumuse%e. 0 a<ut o e,iste'% (r m'tat . Castelul? de e,emplu? i@a (ost asediat att de Re'ric al II@lea? ct i de RicGard@I'im @de@4eu. Ultimii a'i i@a petrecut &' m ' stirea di' Dalo'? u'de a murit? &' primii a'i dup "#FF. PAE R z6oi'ic 'eo6osit? >ertra' de >or' este? &' primul r'd? u' poet al r z6oiului i? totodat ? creatorul satirei politice Pcare e tot o (orm de a purta r z6oiE. Di' cele peste patruzeci de poezii ale sale? 'umai cte<a su't de dra=oste. I'spira%ia lui ori=i'al ? precum i stilul 6 r6 tesc i e'er=ic? &i co'(er u' loc aparte pri'tre poe%ii pro<e'sali: pri'tre oaptele i c'tecele lor de iu6ire? =lasul lui r su' ca u' stri= t de lupt 7. :' Re6domadarul pro(esorului 0. /.? 5e's 6ertra's7 apare la &'ceputul i la s(ritul ciclului. Iat ima=i'ea lui di' primul poem? 4u'i. Oame'ii su't 6u'i: 5a c zut de<reme z pada su6%ire 4u &'(lorit]&' (i'e &' mai i corcoduii col%ul =erului]'u a mucat di' oasele 'oastre dect pu%i']tu e's 6ertra's c't r z6oiul]cu (lorile al6e cu scrisul a'al(a6et (rumuse%ea]prea timpuriu o(ilit dar co'tii'cioas silitoare7. Care ar (i &'s 5r z6oiul7 lui /ui'a i pe'tru ci'e s@ar c'ta iu6irea! 0m6ele su't demitizate. 5R z6oiul7 e tot co'(ru'tarea dur cu o realitate? cu u' cotidia' tot mai su(oca't. 5Iu6irea7 e u' se'time't di(uz i tot mai ate'uat. 0a se descGide discursul poetic di' 4u'i. Oame'ii su't 6u'i? ca o rede@(i'ire a r z6oiului i a iu6irii. Este? ( r &'doial ? i u' a<ertisme't. /ai pre='a't ca &' 4ec%iile descGiseA? eul se dista'%eaz de &'tmpl rile cotidia'ului? le pri<ete cu o a'umit resem'are i? spu'eam? mela'colie. Tra's=resarea di'spre ima=i'ea tru6adurului spre realitatea cotidia' se (ace? su6til? pri' e<ocarea u'ei teme Gora%ie'e? preze't i &' discursul tru6adurilor: u6isu't:5ADar u'de 'e su't]< ii i =i'a lilS cu stru'= rea% i raraGu]lumi cea <esel i pli'u% (at mare]u'de e mela'ie Ga'd6alizd i i'im de 6 r6at]u'de su't carme' So=Gi'a i alpi'izda cori'a]u'de e z=um6i ce da'sa (re'cG ca'@ca' pe mesele]di' sala pro(esoral .7. E =reu de de(i'it se'time'tul eului (a% de aceste (emei? apari%ii i dispari%ii di'

propria 6io=ra(ie. Nostal=ia e apare't ? &' spatele ei e? mai de=ra6 ? o <oce care surpri'de ridicolul? care &i asum cGiar o a'ume <ul=aritate &' 'umele u'ei aute'ticit %i clar decupate? o aute'ticitate a derizoriului 'u lipsit de ami'tiri spectaculoase. Iu6irea tru6a@duresc e demitizat &' m sura &' care lumea &'s i i@a pierdut se'time'tul sacrului? trec'd totul &' pro(a'. Rostul poetului e acela de a reordo'a aceast lume care &i <ede <alorile destr mate. 3emi'itatea di' Re6domadarA 9i@a pierdut <irtutea i i'oce'%a. /esaDul e limpede &' /iercuri. Oame'ii au cercuri? u'de sarcasmul de<i'e 'emilos? 5=a@=icile astea aa de mito Yome' a'd Ye'cGes cada<re]didactice cu %oale 0le,a'dru /ui'a i smcuri cu (oliculi'a]lor =al<a'iz'd trec torii aa speriate c'd ai]um6lat cu 'e=ri i cu ar6a'i cum po%i s tremuri de@o i'spectoare]c'd durii politeG'iti i@ai a<ut la picioare]cum s te temi de@u' director care a (ost]c'd<a oricel tu =o'zo ce crezi tu care ai]mereu &' preaDm = i'i i se'zorul 6ietul de el]cum s se@mpace cu u' re(erat im6ecil cu =reelile]lor de pro'u'%ie i orto=ra(ie ce s @'%elea= ]di' lume pru'cii mama a copiat cu (i%uica su6 (ust ]mama s@a culcat cu 'e'ea cel =ras ca s aDu'= @' ora]mama a pl's c '@a tiut la socialism]mama a stat i@a = tit]'oaptea c are i'spec%ie mi'e de (o'd]tu =o'zo ce zici i tu tarza'e cu mucGii de celuloid]dar tu <asile poetule cGel de pri' ma'uale]le@ai c'tat tii ce simt ce simt]=lomerula 6lastula morula Gomu'culul cu codi% ]&' 6ur%ile lor c'd spu' to'e de prostii]la lec%ii descGise c'd se toar' u'a pe alta]c'd se ciu=ulesc de le mer= (ul=ii la o ca(ea]ca 'ite = i'i apucate]= i'ile]mele dra=i i si'=ure mito i speriate5. Dac &' 4ec%iile descGiseA /ui'a miza pe amestecul de lim6aDe i pe repeti%ia cu <aloare de re(re'? &' Re6domadarA 5spectacolul5 care mi'eaz mo'oto'ia e asi=urat de com6i'a%ia parado,al de st ri su(leteti. Dei tra'scrie cotidia'ul? eul 'u@i ascu'de se'time'tele. E u' eu implicat? a c rui atitudi'e ordo'eaz de (apt poemul. /iercuri. Oame'ii au cercuri de6uteaz cu cte u' <ers me'it s spul6ere parc de(i'iti< ideea iu6irii ca<alereti: 5=a=icile astea aa de mito Yome' a'd Ye'cGes cada<re.5. Co6orrea &' ar=ou e moti<at pri' ci'ismul cu care su't < zute (emeile@pro(esor? <ictime ale sistemului? <ictime ale propriei lor prostii. 0=resi<itatea rimeaz aici per(ect cu miso=i'ismul. Specialist &' 5r sucirea cu%itului &' ra' 5? /ui'a re(ace di'tr@o perspecti< Piar ci'ic CE rela%ia mam @copil? a(ectat pro(u'd de compromis i mi'ciu' . Idealul (emi'i' di' poezia tru6aduresc este aici demitizat complet. Cui s @i atri6uim? &'s ? de=radarea! Eului? i'capa6il s se mai 5&'al%e5 se'time'tal? (emeii c zute &'tr@o descompu'ere parc ( r s(rit? lumii care i@a pierdut sacralitatea! Toate c ile s@ar putea s (ie Dust de urmat? &' (i'al? to'ul <eGeme't@sarcastic se &'dulcete &'tr@u' (el de mil superioar C Care 'i@" ami'tete pe Emi'escu? poetul di' 0'tropomor(ism: 5c'd se ciu=ulesc de la mer= (ul=ii la o ca(ea]ca 'ite = i'i apucate = i'ile]mele dra=i i si'=ure mito i speriate5. Re<e'i'd la ipoteza eului 5tare5 di' Re6domadarA? tre6uie s sem'al m postura acestuia &' /ar%i. Oame'ii su't (ra%i. 0ici idealul iu6irii tru6adureti 5se spar=e7 &'tr@o pseudo@rela%ie se'time'tal pe'tru o6iectele (amiliare pro(esorului 0. /. Dac dispre%ul i disperarea &l &'dep rteaz de (emeie? eul se &'si'=ureaz 9i? auto@iro'ic? &i di(uzeaz dra=ostea pri'tre o6iecte. Tema u6i su't di' primul poem al ciclului se tra's(orm aici &'tr@u' (el de solitudi'e a eului care aDu'=e? auto@iro'ic spu'eam? s spere &' memoria mut a o6iectelor: 5am (ost? priete'i poart <erde di' (ier (orDat am (ost]ca (ra%ii =lo6ule di' ta<a'.7 &' (o'd? toate o6iectele e<ocate &' acest poem su't martori ai &m6 tr'irii. Re<i'e? parc mai acut ca &' 4ec%iiA? tema o6sesi< a poeziei lui /ui'a? 'ostal=ia dup <remea adolesce'%ei i a primei ti'ere%i: 5doam' (a% de mas@%i mai ami'teti]de coatele mele se'zuale i adormite de a'te6ra%ele]mele osoase <is'd trupul t u]e pli' de ampre'tele mele e &m6i6at de G r%ile palmelor mele@%i mai ami'teti]de putiul 'er<os repezit autoritar de mutra mea (ioroBs ]c'd &'< %am s domi' ca s supra<ie%uiescA7. 0ceeai 'ostal=ie roma'tic e domi'a't i &' Ooi. Oame'ii su't 'oi. 9i aici poetul realizeaz u' amal=am de su=estii. 4a apte

a'i celulele se scGim6 aa c i <ecGiul c l tor spre locul mu'cii se simte 5u' om 'ou7. Suprapu'erea de su=estii e me'it s ascu'd spaima de 6 tr'e%e care@" &'cearc pe eul mereu &' 5r z6oi7 cu cotidia'ul. Este aici? ( r &'doial ? i o amar iro'ie la adresa re=imului comu'ist cel care? mai ales &' propa=a'da ceauist di' dece'iul optzeci? dorea s creeze u' om 'ou: 5&' apte a'i celulele toate se scGim6 ]u' om 'ou la (iecare apte a'i u' alt peisaD]care uzi'e drumuri as(altate aceleai cu<i'te7? &' 5omul 'ou7? 'oi su't doar celulele? realitatea e aceeai? drumul spre coal acelai? lec%iile aceleai. 5Omul 'ou7 e mai de=ra6 omul care supra<ie%uiete? &'sp im'tat de ruti'a de=rada't : 5u' om 'ou co6or'd dimi'ea%a]di' tre'ul <erde pri<i'd mu'%ii 'orii roii picta%i]lim6a 'oastr &' =ur e 'ou cu<i'tele <ecGi]aeru@i 'ou clasa e 'ou oame'ii@s 'oi]cu<i'tele <ecGi7. Derizoriul e mucGia pe care se plim6 eul. E,iste'%a e u' amestec de e'tuziasm stupid i depresie a6ia re%i'ut . E,emplar e &' acest se's 5episodul7 Sm6 t . Oame'ii se maci' : 0ceast 'ou 5epi(a'ie a 6a'alului7 se petrece tot &' tre'? &' tre'ul 'a<etei? topos@ucel mai (rec<e't e<ocat &' latura 5poeziei cotidia'ului7 a lui /ui'a. Tre'ul %i'e? ast(el? de o 'ou mitolo=ie? deducti6il di' pro(a'. C l toria &'s i@a pierdut <aloarea i'i%iatic . 0sta s@ar putea s (ie di(ere'%a ese'%ial &'tre 4ec%iile descGiseA 9i Re6domadarA: 4ec%iileA Su't 5istorii ale adapt rii7? ele au i u' sm6ure i'i%iatic. Re6domadarulA Este deDa e,presia u'ui eu uzat? a(ectat mai pro(u'd de &m6 tr'ire? de alie'are? de acel du@te@<i'o cotidia' &' care c l toria de<i'e =rea o6i'ui'% : 5'u am 'e<oie de metro'om co'<ersa%ia]e u' metro'omA7@0a de6uteaz Sm6 t . Oame'ii se maci' ? poem &' care de la prima 0le,a'dru /ui'a su=estie citim u' (el de oste'eal a repeti%iei? u' (el de sa%ietate 'utrit de o6i'ui'% ? 5'u am 'e<oie de metro'om co'<ersa%ia]e u' metro'om i'ima mea o'tc ita % c 'itul]ro%ilor tre'ului su't poate u' om o6osit o6osit o6osit]dar 'u termi'at (a%a mea]'u e de cret e doar 6uG it (a%a ta]'u e de@'ecat ci doar de som'am6ul ele stau]<iza<i i respir i e,ist 'oi a<em]'er<ii &' pio'eze dar caietul diri=i'telui]completat i pla'ul la sticle i 6orca'e realizat7. 06era%ia comu'ist cu 5pla'ul la sticle i 6orca'e7 'u mai re<olt pe 'ime'i. Importa't? pare a spu'e poetul? importa't e s 'u &''e6u'eti. De aceea cred c &' Re6domadarA Te'ta%ia re(u=iului &' trecut de<i'e mai acut . E o (orm de a co'ser<a 'ormalitatea? de a crede c <ia%a 'u e PdoarE o eter' cor<oad . 0a ar tre6ui s citimBultimul poem al s pt m'ii? Dumi'ic . Oame'ii se <i'dec ? poem care 'u e i ultimul al ciclului? poem &' care /ui'a re<i'e la atmos(era stude'%iei. E<adarea di' mediul 'a<etei 'u &'seam' i o ieire di' 5poezia cotidia'ului7 pe'tru c ? &' (o'd? realitatea este aceeai. 0'ii stude'%iei 'u ies di' r'd. Ei 'u su't a'ii u'ei realit %i lumi'oase? au &'s ? pe'tru &'cercatul 'ostru eu 5tare7? o aur u'ic ? 5&' ) martie u'de@'(loresc casta'ii &']) martie u'de 6oscGe%ii@s pli'i de mastur6a'%i]u'de pe 6 'ci se@'cGea= <iitoarele (amilii]sau doar &' treac t Du'ele picioare ca o (a'tom @' =roz <eti]u'de (ac 6a'da 6arosa'ii &' =roz <eti u'de s@au scuturat]pe trupuri de ama'%i to%i tra'da(irii trec pe u'de]maca i 'icu i do' <al i di' io'ic i u'de romi 'i'o i cGercio'e]ro=er alte%ea sa imperial i u'de (u' i aG i li i Sa']cel pli' de couri i proiecte matrimo'iale &' am(iteatre i &' s li]&' care pro(i tmpi%i (arsori sau =e'iali 'e@au &'< %at]attea lucruri i'utile &' sei(uri ie(ti'e i'te's mirositoare]la capsa la maDestic la iu'io' la opera i la tisma'a]Dos la =am6ri'us u'de@u' =rup or=a'izat]m@a &'tre6at de ce port plete de ce 'u su't R. >. ]&' camere sordide@' care ame%eala]de a (i ti'eri %i'ea loc de i=ie' se'time't i (rumuse%e]attea poze i tampile i le=itima%ii attea sute de (erestre lumi'ate]pe care le pri<esc ( r s < d 'imic]&' ploaia mic rece pri'tre 6ul6i de sema(oare]&' ser <e'ic t' r <a= adus de spate]&'( urat &' Ga'oracul <ecGi LaLi]&' 6ucureti u'de to%i oame'ii su't =ri.7 Nu e 'ici prima? 'ici ultima dat c'd ti'ere%ea cap t ? la /ui'a? o aur mitic . Ea era si'=ur apt sa %i' loc de orice? mai mult? s @i o(ere realit %ii cotidie'e o alt lumi' . O alt coordo'at ese'%ial este repreze'tat de preze'%a &' poem a priete'ilor. Ei au? i <om <edea acest lucru i &' Tomo=ra(ia? rolul de a re(ace atmos(era mitic a ti'ere%ii. Spre

deose6ire de perso'aDele lui >errSma' di' Dream So'=s? Cele ale lui /ui'a su't apari%ii c rora autorul le o(er &'c rc tur se'time'tal . 4a >errSma'? oame'ii <i' i trec? la /ui'a? atmos(era ti'ere%ii 'u poate (i dep it . Ea este si'=ura care pare c @i asi=ur supra<ie%uirea poetului. Totui? o a'ume team de patetism &l determi' pe poet s apeleze? &' (i'alul poemului Dumi'ic . Oame'ii se <i'dec ? la o strata=em i'terte,tual . 5&' ser <e'ic t' r <a= adus de spate]&'( urat &' Ga'oracul <ecGi LaLi]&' 6ucureti u'de to%i oame'ii su't =ri7? care@" ami'tete pe Emi'escu i poezia sa Od P&' metru a'ticE. Ultimul poem al ciclului? E'<oi? re(ace rela%ia cu primul poem i cu ima=i'ea tru6adurului >ertra' de >or'? a doua <oS a eului. 5Eu? E's >ertra's? m@am mutat di' castel &'tr@o <izui' . E rece piatra? e cald p m'tul. :' mai]06ia &'(lorete corcoduul. Ci'e <a pri'de]Toam'a? i'imi mici i roii puzderie <a adu'a. ]Ct despre z pad i despre &'=Ge%? ]$ie? dac e <remea lorC Eu am]&'< %at a adormi i@a t cea.7 Plecarea lui E's >ertra's di' castel e sem'ul &m6 tr'irii. 0luzie la 6io=ra(ia marelui tru6adur? retras la s(ritul <ie%ii? e limpede. E<it'd s dea co'ota%ii mistice discursului s u poetic? /ui'a &i retra=e eul &' 5<izui' 7? &'cerc'd s desci(r m sem'i(ica%iile acestei 5a doua <oci7 a eului 5tare7 di' Re6domadarA? putem (ace o apropiere cu soarta iu6irii tru6adurului aa cum este ea surpri's de Re'ri@Ire'ee /arrou5ADac aceast dra=oste a (ost tr it &' mod aute'tic? ea s@a s(rit repede? aa cum s(rete? se puri(ic sau este dep it orice dra=oste di' adolesce'% . Di' pu'ct de <edere spiritual? dra=ostea curte'easc reprezi't u' impas i silete su(letele alese s se co'<erteasc .7*2. Cu ultimul poem? /ui'a mai adau= o sem'i(ica%ie &'tre=ului ciclu. 0m < zut c ? di'tr@u' pu'ct de <edere? perspecti<a di' Re6domadarA Ti'de spre demitizarea iu6irii tru6adureti. Pe de alt parte? s@ar putea s asist m i la u' proces de remitizare. /itizat e &'s i ti'ere%ea. De ea pare c se desparte eul &' ultimul poem atu'ci c'd spu'e se'te'%ios: 5Eu am]&'< %at a dormi i@a t cea.7 Su6tilitatea co'struc%iei poetice se o6ser< i &' co'struc%ia sa<a't a sem'i(ica%iilor. Poate c demitizarea ar (i (ost prea la &'dem' i prea uor de realizat. Du6l'd@o de o remitizare? /ui'a i@a co'(irmat op%iu'ea teoretic . Istoric? 5a,a7 eului 5tare7 M 5poezie a cotidia'ului7 are ca temporar s(rit se=me'tul i'titulat Tomo=ra(ia? ap rut &' Tomo=ra(ia i alte e,plor ri? &' "22.. Ca i &' cazul 4ec%iilorA 9i al Re6domadaruluiA? /ui'a ale=e u' supratitlu u'i(icator. Tomo=ra(ia e compus di' 5scrisori7. Descoperim i aici puter'ica te'ta%ie de a co'strui ct mai ri=uros 0le,a'dru /ui'a ciclul poetic? proprie poetului. 0 spu'e? ( c'd o para'tez ? c te'ta%ia ri=orii e o coordo'at speci(ic lui 0le,a'dru /ui'a. 0m putea spu'e c re= sim aici u'a di'tre r d ci'ile ese'%iale ale poeziei autorului: clasicismul =reco@lati'. S@ar putea &'s ca i acesta s ai6 u' 5(iltru7 america'? poezia i poetica lui Erza Pou'd? poet pe care /ui'a &l 'umete a (i u'ul di'tre marii s i maetri. Primul poem di' Tomo=ra(ia e e,emplar pe'tru structurarea &'tre=ului ciclu. /ai mult ca &' poeziile deDa come'tate? poetul este aici &' mod ese'%ial 'ostal=ic. De alt(el? poezia se co'struiete 'u por'i'd di'spre preze't cum se &'tmpl &' 4ec%iiA? ci ca u' 5Doc7 &'tre acum i atu'ci? ca o pe'dulare &'tre trecut i preze't. Prima scrisoare? scrisoare di' clipa de@acum? are? dac 'u u' aer testame'tar? m car sem'i(ica%ia u'ui s(rit de capitol: 5am (ost u' om mai de=ra6 6ol' <icios cu o6raDii]rume'i &'totdeau'a u' =e'eros o6sedat]s 'u@" tra= 'ime'i pe s(oar A7. S@ar putea spu'e c Tomo=ra(ia e ciclul cel mai apropiat de 6io=ra(ie al lui /ui'a. 5Tomo=ra(ia este o sum de scrisori? c tre priete'i cu 'ume o6i'uite M $ ii? Nicu? Nelu? Romi? Oa'a? Rodi? Ti'a? Doi'ita? $i<ia'a? $ictor. W Di'colo de care se a(l ide'tit %ile uor de =Gicit ale altor scriitori sau? pur i simplu? i'di<izi oarecare? (i=uri'e comu'e decupate di'tr@o e,iste'% mi'or ? &'tmpl ri m ru'te cu se'suri =ra<e M 6e%ii? certuri? =elozii? i'(idelit %i M compu' lumea acestor scrisori? &' care (ra=me'te de perso'aDe alc tuiesc u' caleidoscop de rezumate de e<e'ime'te? ca &'tr@u' (ilm

derulat cu <itez m rit ? di' care 'u re%ii dect =esturi =r 6ite? cGipuri semi@disti'cte? i'tri=i apro,imati<e dar r mi totui cu se'time'tul c asiti la ce<a? orict de mult sau pu%i' ai &'%ele=e.7.F 0 ad u=a acestui (ra=me't critic apar%i''d 0'dreei Deciu c preze'%a perso'aDelor &' poeziile lui /ui'a %i'e tot de strate=ia 5poeziei cotidia'ului7 pe care am a'alizat@o p' acum. :' (o'd? ide'titatea perso'aDelor 'u are 'ici o importa'% ? importa't e? la (el ca i &' ciclurile deDa discutate? modul &' care <ede 5eul7? modul &' care ele &l 5a(ecteaz 7. 9i pri' e<ocarea acestor perso'aDe /ui'a se apropie aici clar de modelul s u OoG' >errSma' i ale sale Dream So'=s. 9i acolo apar 'ume? 5cGipuri semi@disti'cte7 me'ite s re(ac u' timp trecut. Spre deose6ire de >errSma'? &'s ? /ui'a e u' 'ostal=ic declarat? u' c ut tor (a'atic al timpului adolesce'%ei i primei ti'ere%i. 0mi'tirea i'ter<i'e ap sat &' poeme? eul re( c'd scurte &'tmpl ri. Perso'aDele su't martorii trecutului? u' trecut care cGiar derizoriu e opus &m6 tr'irii i uit rii. Postura eului e aceeai ca &' 4ec%iiA 9i &' Re6domadarA? u' eu 5tare7 mai apropiat parc aici de eul 6io=ra(ic. Scrisorile su't rememor ri ale Priete'ilor dar i r s(r'=eri asupra si'elui: 5aa@i c le cu'oteam la a=re=at pe atu'cea]i 'u 'e pierdeam 'iciodat (ii'dc pe dedesu6t]u' (el de desti' crete ca o 6uruia' ]pe care str i'ii dau mii de dolari dei Gar'icul]% ra' o smul=e i o aru'c iar c'd r %oaica]aia cu s'ii ime'i mi@ a spus 5tii &' cur'd]<oi a<ea i'elul pe de=et5 am rs i@a (ost 6i'e]i dra=ostea ta s(ioas pe'tru $. 9i roma'tic ]s@a s(rit sple'did c'd priete'ul t u di' liceu]a posedat@o i a luat@o i de 'e<ast dac ]tu <or6eai pu%i' pe'tru ca eu]s &mi ami'tesc tot ce ai spus la (el cum]di' 'i'o 'u@ mi ami'tesc cu ade< rat]dect poa'tele i 6a'curile =e'iale 'u]comple,ele (emi'i'e 'ici laitatea i e=oismul (eroce]aa@i 6 tr'e c '@am pierdut]'imic pe@atu'ci doar acum p'B i succesell]7put5 cum ar zice u' <ecGi poet cGi'ezesc 6a 'u]poate ezra c la tia ce s spu' ]c'd tre6uie i 'u se@mpiedica 'ici &' si'ta, ]'ici &' picioarele <eci'ilor 'ici &' dic%io'are]c ci m rul &l tai sau &l descoDeti]<ezi c e putred dar dulce 'e e putreziciu'ea]i@oricum altce<a 'u tim 'u putem]6ie%i puta'i &m6r ca%i &' Gai'e pro(esio'ale]&' trupuri cu 6ur%i cu riduri i cu cGelii]='= 'ii mici oricei 5mici oricei? micile litere o5]Gai las@o pe asta tii c m e'er<eaz ](i%ele orie'tale 'u@%i <i' tu eti]u' prea 6u' poet al (isurii i 'u]al calmei ca'didei co'templa%ii sau cum]dracu &i zice eu 'u@s ezra ci@u' 6iet]'epot de cio6a'i i a=ricultori ' r <it la lectur ]u' (iu de cGel'er citi'd sueto'iu i La(La]u' semito' s rit pe deasupra de clape o 6uruia' ]care a &'(lorit i ar <rea]s (ie 6 =at &' seam i ea7 Pscrisoare c tre romi cel cre%? pro(esorE. Nu ami'tirea (emeilor? 'u pasiu'ea pe'tru cGi'ez rii a lui Romi cel cre%? 'u r %oaica 5aia7 cu s'ii mari su't importa'te aici? ci preze'%a protectoare a lui Ezra Pou'd? modelul comu' att pe'tru eu ct i pe'tru priete'ul s u poet c pro(esor. 0st(el? poemul de<i'e mai mult o co'(esiu'e adresat lui Pou'd? maestrul me'it s &'drepte &'c paii o< itori ai poetului]poe%ilor. Sem'ul dual su6 care se des( oar scrisorile di' Tomo=ra(ia e <izi6il &' acest poem &' care ami'tirea priete'ului e du6lat de co'(esiu'e. 0st(el? 'u asist m doar la re(acerea di' (ra=me'te a u'ei lumi e,terioare? ci i la te'tati<a de restructurare a u'ui eu ' ucit de presiu'ea zilei de azi. U'a di'tre scrisori se i'tituleaz scrisoare c tre ale,a'dru mui'a i e situat u'de<a spre s(ritul ciclului. 0. /.? perso'aDul? poetul e < zut cu o a'ume iro'ie? priete'easc ? cum alt(el! Tr i'd i apoi pieri'd acoperit de =lorie. Spirit pro(u'd iro'ic? /ui'a se dedu6leaz pri<i'du@se cu simpatie auto@iro'ic . 5Stai li'itit <ei (i att de cele6ru]&'ct milioa'e de oame'i o s @i compare iu6itele]cu o strecur toare de sup cum tu ai 0le,a'dru /ui'a ( cut@o]c'd<a i ele <or (i (ericite i se <a <i'de past de di'%i]cu 'umele t uA5. E i o a'ume 6ra<ad aici? o (re'ezie adolesce'ti' care@" situeaz pe poet &' ce'trul lumii. Scrisoare c tre ale,a'dru mui'a uzeaz de disocierea eului. 5Istoria5 =lorioas e a primului eu? &' timp ce o6ser<a%ia? po<estea apar%i'e u'ui eu secu'd? a eului care pri<ete di' perspecti<a lui azi.5A9i structura atomului]<a (i mult mai 6i'e cu'oscut por'i'du@se]de la u'

pasaD criptic di' <ersurile tale 'u@i]'ici o e,a=erare aici '@am 'iciu']i'teres m i e'er<ezi u'eori m pricep]&'s la oame'i i %i@o spu' cGiar dac asta]'u &mi e i 'u@mi <a (i de 'ici u' (olos5. TeG'ica dedu6l rii di' scrisoare c tre ale,adru mui'a poate (i &'tl'it i &' primul poem al ciclului? scrisoare di' clipa de@acum:5ANime'i 'u a s rit]cu@ade< rat peste 6alustrada clipei &' =ol &%i scriu]de@aici &'=Gemuit l'= ti'e.5 0ceast dedu6lare e creatoare de dista'% . Scrisorile di' Tomo=ra(ia creeaz ? poate datorit acestei dista'%e? impresia u'or (ra=me'te dramatice cu rezol< ri <arii. 5Scrisorile mustesc de triste%ea trecerii iremedia6ile c reia autorul &i opu'e M iluzoriu? desi=ur? i el tie acest lucru M (ie o c utare a timpului trecut Prememor'd primele iu6iri? re( c'd o 5educa%ie se'time'tal 7 cu 'ostal=ie dar i cu 'i%el ci'ismE? (ie o &'credere pro=ramatic P<. Scrisoare cititorului 'ecu'oscutE &' <irtu%ile poeziei? &' capacitatea ei de a procura celuilalt o &'%ele=ere a 'e&'%elesului? (ie 'ostal=ia priete'iei de odi'ioar 5.B. E mult &'doial &' poemul despre care loa' /oldo<a' scria c ar repreze'ta 5&'crederea pro=ramatic &' <irtu%ile poeziei5. Scrisoare cititorului 'ecu'oscut e mai de=ra6 e,presia u'ui scepticism disperat al poetului care se simte ca o specie aleas pe cale de dispari%ie. 0m &'tl'it aceast situare i &' poezia lui Io' /urea'? o <om &'tl'i i la 3lori' laru. 0 citi &'seam' i la /ui'a? ca i la Io' /urea'? a p stra 5memoria5? o memorie care s (ereasc omul de a6rutizare5AE ce<a]&' mi'e &' aer &' ceilal%i &' 'oi]ce<a ca u' (ir u' 6iocure't o urm =e'etic ]o r su(lare de zeu su'tem 'u o6ola'i]'ici maimu%e pe care e,trateretrii]au ( cut e,perie'%e c'd<a 'u (or%e]oar6e sau co'tie'te de produc%ie 'ici p c toi atept'd]de@u' miliard de ori 'u ce su'tem &' (i'e]tu (rate priete'e uit de <rei 'umele meu mare sco(al dar]citete poate tu o s &'%ele=i &'%ele=e5. 5Cititorul 'ecu'oscut5 al lui /ui'a 'u e cititorul poeziei sale? el este Cititorul C r%ii? cel care 5&'%ele=e5 c su'tem 5o r su(lare de zeu5? i 'u 5(or%e oar6e sau co'tie'te de produc%ie7. E,ist aici o su6til a(irmare a spera'%ei c ? &'tr@o lume tot mai opac ? poezia? iz<or di<i'? ca la /urea'? poate sal<a lumea. Scrisul are? &'s ? i rolul de a P stra memoria. Ultima scrisoare a Tomo=ra(iei reu'ete eurile? po<estirea se &'cGeie? poetul re<i'e asupra ima=i'ii sale di' preze't? sau? mai precis spus? di' aproape@preze't? pe'tru c /ui'a scrie o scrisoare 5clipei care@a (ost7. Nostal=ia e ate'uat aici de 'otarea direct ? precis a preze'tului: 5pri' (a%a terestrei mele trec camioa'e i trolei6uze]dacii i (ur=o'ete &' camer st'd &' =e'u'cGi]i %i''d &' m' dou poze u' ele(a't i u' coco](iul meu c't 5tGe <oice o( america5 eu perso'al su't =ripat]am (ularul la =t c ciul &' cap stau &'ti's su6 plapum A7 0pare'%a de proces@<er6al are rostul de a marca i o t ietur temporal . Trecutul cu ma=ia sa? cGiar u'eori derizorie? s@a scurs? preze'tul e aici i el de<i'e aproape@trecut. Toat poezia cotidia'ului come'tat ? 4ec%iile descGiseA Re6domadarA 9i Tomo=ra(ia? ti'de c tre o ritualizare a <ie%ii de zi cu zi me'it de cele mai multe ori s se opu' trecerii timpului. Sal<area omului? pare a spu'e poetul? st tocmai &' capacitatea sa de a tr i cu toat e'er=ia. Poate tocmai de aceea /ui'a =lori(ic adolesce'%a i prima ti'ere%e? 5a'otimpuri7 ale asum rii totale a e,iste'%ei. Caracterul dual al poeziei lui /ui'a a (ost o6ser<at de 3lori' /a@'olescu. Scrii'd despre <olumul 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 @"2-)E? criticul a(irm c 5primele dou cicluri ale <olumului PI. 4ec%iile descGise ale pro(esorului de (ra'cez 0. /. 9i II. E,perie'%eleE su't de(i'itorii Bpe'tru &'trea=a poezie de p' ast zi a lui 0le,a'dru /ui'a. Di' cel di'ti re%i'em 6io=ra(ismul? priza direct asupra realit %ii &' <aria'tele ei acuzat 'es r6 toreti? adic derizorii? iro'ia trist ? persi(laDul? Gazul de 'ecaz PAE &' cel de@al doilea ciclu? dimpotri< ? realismul de<i'e Gimeric? apropiat de speci(icul <iziu'ilor =roteti i de S3? iar locul iro'iei &l iau disperarea? (rica i? 'u de pu%i'e ori? resem'area PAE7.#. 0m pri<it &' pro(u'zime prima 5zo' 7 a poeziei lui /ui'a? pu''d@o &' direct rela%ie cu ='direa teoretic a poetului i e,ti'z'd@o asupra &'tre=ii sale crea%ii de p' acum. :' accep%iu'ea mea? primul se=me't de(i'it de 3lori' /a'olescu ar

corespu'de 6i'omul eu 5tare7 M 5poezie a coti@dia'ulur. 0 doua 5zo' 5 a poeziei lui /ui'a? dei i'tuit corect de critic? mi se pare de(i'it pu%i' impropriu. E ade< rat c E,perie'%ele reprezi't alt direc%ie poetic ? dar e la (el de ade< rat &' opi'ia mea ca ele '@au 'ici o le= tur cu 5<iziu'ile S37. :' E,perie'%ele? &' >re<iarul a'estezic al maestrului 3or'icatus? &' 0le,ia descoperim a doua rela%ie ese'%ial &' poezia lui /ui'a? aceea &'tre eul dematerializat i 5'oul a'tropoce'trism7? &' Di' 'ou despre Ce'u reasa? /ui'a pu'e &' le= tur 5'oul a'tropoce'trism7 cu cultura 0le,a'dru /ui'a =reac . 5Raport'd totul la om Pi la corpul s u? &' primul r'd? la dime'siu'ile i sim%urile acestuiaE =recii 'u su't mai pu%i' 5spirituali5 dect asirie'ii i e=ipte'ii^ ei su't alt(el spiritualiB. Importa't pe'tru i'terpretarea 'oastr este pu'erea &' co'tact a ideii de 5'ou a'tropoce'trism5 cu preze'%a sim%urilor. Dac poezia di' 4ec%iiA? Re6domadarA 9i Tomo=ra(ia era orie'tat spre e,terior? marca rela%ia eului cu realitatea e,terioar ? &'cerc'd s PreE descopere sacrul di' pro(a'? poezia di' E,perie'%e i di' celelalte cicluri ami'tite mizeaz pe e,plorarea i'terioar a eului? ea se r s(r'=e asupra eului p' la 'i<el a'atomic. Este? cred eu? u' demers pro=ramatic care poate (i de(i'it pri' rela%ia eu dematerializat M 5'ou a'tropoce'trism5. Te'siu'ea &'tre cele dou atitudi'i poetice? eu 5tare5 M 5poezie a cotidia'ului5? eu dematerializat @7'oul a'tropoce'trism5 a (ost o6ser<at i de 0I. Cisteleca'? care 'ota: 5oarecum pro=ramatic e calculat acest oc pe'tru primele dou cicluri @4ec%iile descGiseA 9i E,perie'%ele. 4ec%iileA Co'specteaz u' real supra(a% ? imediat i ter'? u'idime'sio'al? &' <reme ce E,perie'%ele se petrec &' a6isul Gimeric al aceluiai. Primele de<or cotidia'ul pri'tr@o 'ota%ie spor'ic i de=aDat ? a<'t'du@se <rtos &' 6io=ra(icul 6rutal i &'tr@u' realism iro'ic al decep%iei. Celelalte se aru'c &' a6isul alie' rii? de<elop'd sec<e'%e di'tr@u' strat pulsio'al a=resat i sco%'du@i e(ectele di' tra'spu'erea realului &' Galuci'atoriu7... Pe'tru u' spirit 'eoclasic? ca /ui'a? coere'%a i ecGili6rul compozi%io'al su't ese'%iale. Dispu'erea E,perie'%elor &' urma 4ec%iilorA E o pro<ocare la adresa cititorului? care 'u descoper doar dou (ormule di(erite de a scrie? ci i dou 5(iloso(ii7 poetice. Care ar (i pu'tea ce u'i(ic cele dou dime'siu'i ese'%iale ale poeziei lui /ui'a! 0m6ele su't miDloace de a e,plora realitatea? &' u'ul di'tre studiile sale teoretice.5? poetul discut despre 5(u'c%ia social a poeziei &' moder'itate7.). El descoper trei perspecti<e di(erite? 5dar care se i pot completa: "E poezia este o ra(i'are a lim6aDului? co'tri6uie la &'t rirea i di<ersi(icarea miDloacelor pri' care se realizeaz comu'icarea &'tre oame'i? realizeaz o perma'e't 5remodelare5 a lim6ii i adaptarea ei la 'oile situa%ii ap rute &' realitate^ #E poezia este o creare de u'i<ersuri ima=i'are? de co'trautopii? ea realizeaz o 5co'tra6ala'sare7 a te'di'%elor care domi' &'tr@o a'umit epoc ? ea co'stituie u' spa%iu de re(u=iu i u' miDloc de ecGili6rare a (iec rui i'di<id &' parte sau a di<erselor mome'te culturale^ *E poezia este cel mai puter'ic i so(isticat? mai (i' i'strume't de e,plorare a realit %ii Pi'terioare i e,terioare omuluiE 5.8 Sem'ul u'i(icator at celorB doUSE P(iQ? RlZiu7 W >B@i09O$ @ >@Dui Eroilor *5? Tel. #".2* *- :/PRU/UT PENTRU 0DU4ZI Rec%ii ese'%iale ale poeziei lui /ui'a este poezia &'%eleas ca 5e,plorare a realit %ii7. 9i poezia cotidia'ului i 'oul a'tropoce'trism su't (orme de e,plorare a realit %ii. Prima e orie'tat spre e,terior? a doua se r s(r'=e asupra i'teriorului. De aceea e Gazardat s c ut m 5<iziu'i S37 &' poezia lui /ui'a? pe'tru c i cea de@a doua rela%ie ese'%ial a poeziei sale? eu dematerializat M 5'ou a'tropoce'trism7 are ca direc%ie tot e,plorarea realit %ii. E <or6a de o 5realitate7 e,trem

de cupri'z toare? =reu de limitat? o 5realitate7 &'%eleas &' pro(u'zime? perceput p' &' ultimele detalii. R s(r'=erea asupra eului e <izi6il &'c de la prima e,perie'% ? :'tia e,perie'% . Omul de celo(a'. 5Prima dat M au dat =re. ]Di' mi'e ieise]U' om de aer? care pri<ea cu mirare &' 5ur. ]0poi u'ul de i<oriu? care asculta]Oi<i'ele zilei p i'd peste case. ]7Ce<a 'u e@' re=ul 5? mi@ au spus? 5lipsete ce<a? ]Se lucreaz &'s i'te's? te asi=ur m5.7 E,perie'%ele tra's(orm eul &' receptor al e,plor rii. El e supus u'ei ac%iu'i e,terioare? asupra eului se e,perime'teaz dar i eul se las cucerit de e,perie'%e. O a'ume <oluptate a e,plor rii (ace ca eul s 'u tr iasc e,perie'%ele doar ca pe co6orri &' spa%iile comarului. De aceea 'u su'tem dect par%ial de acord cu a(irma%ia lui 0l. Cisteleca'? care 'ota: 5i'dicele de e,iste'%ializare crete pe m sur ce /ui'a a<a'seaz &' i'timitatea lumii i <ede realul ca pur epi(a'ie a Gimericului i comarului.7.- Eul? cel asupra c ruia se co'sum e,perie'%a? 'u@i pierde luciditatea. De aici i se'zorialitatea ascu%it care reac%io'eaz la stimulii e,ter'i. E,emplar &' acest se's este E,perie'%a a treia. Desc'tec de dra=oste: 5Pre= tiser cu =riD seara? o (ardaser aa]&'ct s 'u m e,cite deloc? apoi au adus]Cristalele acelea mari? cu cte o <' puls'd. ]7Su't pe'tru rela,are? mi@au spus. Noi a<em =riD ]&'totdeau'a de clie'%ii 'otri.5]0tu'ci a i'trat o (emeie. +'dacii 'icGela%i]4ipi%i de tmple au &'ceput]S @mi ard pielea. 5Iu6ete@oC /i@au spus? ]Totul <a (i 6i'e? <ei (i]R spl tit re=ete5 5$a,5]0m r spu's. 0tt. Seara dez6r ca &'cet. Se,ul]Ei ime's &mi acoperea tot timpul ocGii. ]7Tu ai <rut@o5C /i@au spus? ]C'd uile s@au pr 6uit &' celule i Gematomul]/i@a cupri's (ru'tea. 5Iu6ete@oC /i@au spus? ]$a (i 6i'e? iu6ete@o i totul se <a]0ra'DaC5 5$a,5? le@am zis: ]0tt mai puteam? att mai puteau suporta]Piticii c poi ai oaselor? 'im(ele]&'d r t'ice ale lim6ii. 5Eti u' prostC5]/i@au spus. 9i m@au l sat &' pace. ]/@am trezit pe podea. Eram =ol. Si'=ur. Cu urme]De =Geare la@'cGeieturi. De di'%i]Pe =t i pe um rul st'=. ]Cu pielea acoperit ]De o secre%ie =elati'oas ? tra'spare't .7 U'de se s(rete? aici? tortura i u'de &'cepe acceptarea deli6erat a 0le,a'dru /ui'a 5e,perie'%ei7 ca (orm a e,plor rii si'elui! Trauma e ate'uat de luciditate i iro'ie. Eul e i aici sceptic i poate tocmai de aceea accept e,perie'%ele. Nimic 'u poate (i mai r u? pare a spu'e poetul? dect a opri e,plorarea? (ie ea i dureroas ? (ie ea i a'=oasa't . E,perie'%ele su't poezii ale eului dematerializat? u' eu care se descompu'e p' la ultimele particule a'atomice. Se'sul e,plor rii ti'de c tre 5spar=erea7 eului &' particule care se ide'ti(ic cu Realul: 5+uido6aldo a ars /ode'a? iar 0rcim6oldo]0 i'<e'tat =azul ilaria't. Ultimul re=e]Di' [li'=sor a pus s (ie spi'tecate oprlele]Cele sacre ale % rii i s i se caute ami'tirea7? ]/i@au zis. 50mi'tirea]E u' diama't 'epre%uit7? am r spu's. ]5> tr'ul Cia'@%i' a = sit &' lumea zeilor]O pat de muce=ai? iar 4u@a' a cules]Di' p rul iu6itei sale um6ra u'ui dra=o'7? ]/i@au zis. 5Um6rele su't ca al=ele sau cea%a? iu6esc (emeia.7]5C'd &' a ci'cisprezecea 'oapte +Geor=Ge 6 u]/ tr =u'a? aripile i@au c zut i a putut s c'te. ]Dimi'ea%a leurile a<eau cte@o urecGe]4ips i &'ceput de = l6i'are i]Cercet'd G r%ile au < zut]C oraul &'c 'u se ' scuse7? mi@au zis]5Desi=ur? 'u se a(l 'atere ( r moarte]9i ( r durere 'ici pe'tru piatr 7 M am r spu's]5Dar <ei muriC7 au urlat e,aspera%i? ]U=rii'du@mi cu <ocea lor lem'ul 6i6liotecii? 5Dar ai s pierzi]Car'ea sua< ? ai s pu%i? ai s te spar=i &' atomi7]54umi'oase cu<i'te7? am zis7. 9irul de trimiteri culturale care structureaz E,perie'%a a asea. Supra<ie%uirea &' se's ecGi<aleaz cu a(irmarea superiorit %ii spiritului. Se'i' tatea di' (i'al se 'ate di' luciditatea 5supra<ie%uirii &' se's7. 4a Io' /urea'? i'capacitatea de a mai descoperi lumea articulat a ori=i'ilor ducea la tr irea comarului? o tr ire &' u'trul comarului? o e,perie'% disco'ti'u ? dezarticulat ? apropiat delirului. 4a /ui'a? te'siu'ea se 'ate di' asocierea comarului cu ma,ima luciditate. De aceea cu<i'tele eului cap t u' aspect se'te'%ios. E ade< rat c se'ti'%elor? aa cum apar ele? de e,emplu? &' E,perie'%a a asea. Supra<ie%uirea &' se's? li se al tur e,presii coloc<iale? ca &' E,perie'%a a treia. Desc'tec de dra=oste. Este i acesta u' sem' de a6ilitate

poetic ? de m iestrie. Rela%ia eu dematerializat M 5'ou a'tropoce'trism7 presupu'e? aa cum am putut <edea &' E,perie'%e? des(acerea eului? 5spar=erea lui &' atomi7? dar i Psimulta'!E o 'ou e,plorare a sa? o e,plorare a uma'ului &' rela%ie cu zo'ele cele mai pro(u'de ale realului. 4a o lectur pro(u'd a E,perie'%elor? loa' /oldo<a' a(irma: 53iecare 5e,perie'% 7 poate (i luat ca u' capitol Psu't (olosite epicul? perso'aDele? descrierea? dialo=ulE al u'ei utopii re(uzate^ i'<aria6il? el se &'cGeie pri' co'sem'area u'ei utopii 4 Re(uzate^ i'<aria6il? el se &'cGeie pri' co'sem'area rat rii u'ei =e'eze <isate sau a u'ei metamor(oze r<'ite.5.2 E,perie'%ele 'u su't dect par%ial poezii ale eecului. Ele su't i poezii ale e,plor rii eului? ale &'cerc rii de a p tru'de p' &' <iscerele realului. E,perie'%ele su't? pro=ramatic? poezii care asociaz eul dematerializat i 5'oul a'tropoce'trism7. Eecul e mai de=ra6 ? aici? o masc ? poate cGiar o %i't (als . Ce are &' (o'd importa'% e 'eisto<ita c utare a u'ui om me'it s se re= seasc pe si'e &' i'(i'ita lume a Realului. E,plorarea se prelu'=ete &' >re<iarul a'estezic al maestrului 3or'icatus Ppe'tru &'tia oar preze'tat su6 (orm de ode? spre a (i pe &'%elesul tuturorE. Ca i &' E,perie'%e? &' OdeA /u%i'a &i supu'e eul u'or o6ser<a%ii lucide care co'duc spre e,plorarea or=a'icului. Simptomatic e Oda a $II. Or=a'ica: 5CGiar i dra=ostea e mai pu%i']Puter'ic dect aceast o6oseal . ]$ia%a <iermelui]E mai puter'ic dect cla<icula mea di<i' . ]U' ceas &' (l c ri 'u e u' sem'? ]E doar u' ceas &' (l c ri? di' care]Se@aud su'etele adolesce'%ei. $ia%a <iermelui@]E <ia%a u'ui <ierme (ecu'd'd. ]CGiar i dra=ostea poate capota? poate plez'i? ]Ca u' 6ou &' miDlocul drumului &'ti'z'd]3r'=Gii pr (uite de s'=e &' Dur. U'eori]CGiar i ceasul arz'd &' locul st'= poate <oma. ]Cum <iermii &'ii pot c'ta. ]Tre6uie doar]S ai or=a'ul? s ai scara? trompa lui EustacGe: ]9i@o pat ? mare? <i'e%ie@' lo6ul st'=? o pat =al6e' &' (icat]9i@o pas re leproas @' m dular.7 4a (el ca &' E,perie'%a a asea. Supra<ie%uirea &' se's? moartea 'u e < zut cu &'cr'ce'are. Poetul se scu(u'd &' moarte pas cu pas. E(emeritatea e,iste'%ei e surpri's cu luciditate? cu o detaare ce ami'tete de ultimele mari poeme emi'escie'e. E,plorarea realului duce? &' OdeA? la modi(ic ri ale s(erei le,icale. Pe'tru a apro,ima 'oua rela%ie a eului cu lumea /ui'a recur=e la 'eolo=isme? importuri di' 6iolo=ie? (izic i alte tii'%e. Este aici o alt dime'siu'e a poeziei &'%eleas ca e,plorare? &' OdeA? ese'%ial e medita%ia asupra timpului? u' timp dilatat care lea= ori=i'ile i preze'tul. Rela%ia e e,emplar &' Oda a $IR@a. Demo'ica? u'de 'ite 6a'ale perso'aDe co'tempora'e su't proiectate pe (u'dalul u'ui timp ime's ca durat : 5Dac e ziua &'sorit <or iei: la mar=i'ea]p durii &' (a%a 6locului? pe taluzul c ii (erate. $or Duca]Ta6le sau <olei? cu 6ur%ile roii]Re< rs'du@se de su6 maiouri. ]Se <or 6ro'za: celulita]Iz6uc'i'd di' elastice i 6retele. ]$or iei. /ii de 6io=ra(ii &'=Ge%ate pe'tru o clip . Toropite. 0'esteziate]Su6 masca de cloro(orm a soarelui. /iliarde]De &'tmpl ri? de ima=i'i? milioa'e de a'i? ]O istorie]/er='d p' @' 0le,a'dru /ui'a triasic. >D6i'd. 9i <is'd. ]Dac ziua@i priel'ic <or iei. ]Ne'um ra%i. /ic'du@i a,o'ii? de'dritele. ]Ne'um ra%i. Celule. >ul6i coloidali. Cu (ra'De. Plas . ]/' &'ti's &' <id.5 &' OdeA? dime'siu'ea 5'oului a'tropoce'trism5 e e<ide't . E <or6a de c utarea u'ei 'oi ide'tit %i a uma'ului. Dac pe'tru eu acest mod de e,plorare presupu'e 5atomizarea5? pe'tru ceilal%i re= sirea ide'tit %ii presupu'e co6orrea &' timp. 0ceast ime's descGidere temporal e proprie OdelorA 9i poate (i descoperit &'c di' primul poem? Oda I. Rermetica? u'de poetul u'i(ic ima=i'ea eului dematerializat cu aceea a u'ui timp cu mar=i'i =reu i'tui6ile. 5El &mi lo<ete cretetul moale al capului]Cu u' 6asto' al6uriu de cauciuc? el UIR modeleaz ]3orma piciorului cu u' sicriu de =ips? el prelucreaz ]P'zaI(i' a %esuturilor pe'tru a (ace]Di' ea drapele? couri de pia% ? 6astoa'e de cauciuc5 i 5Ste=ozaurul <iseaz mami(erul? mami(erul]$iseaz primatul? acesta pe Romo Erectus Erectus^ ]De aici &'ai'te totul o

micare a mi'ii]&' se'sul acelor de ceasor'ic? att.5 Polisema'tismul poemului e su=erat cu su6tilitate. Re= sim mai &'ti ima=i'ea eului a=resat de o i'sta'% opresoare. 0ceast ima=i'e e de re= sit i &' E,perie'%e i ea "@a determi'at? poate? pe loa' /oldo<a' s de(i'easc respecti<ele poeme ca poeme ale 5eecului5. Nu tre6uie &'s s uit m c &' E,perie'%e e,ist o puter'ic dime'siu'e e,plorati< ? de c utare a omului? de redescoperire a sa &' 'oua co'(i=ura%ie a Realului. Timpul re<i'e o6sesi< &' OdeA :' Oda ;l$@a. 3ilius re=i? /ui'a pu'e (a% &' (a% e,iste'%a eului i 5<ia%a prozatorului5. Paralela e prileD de iro'ie amar : 53ericit <ia%a prozatorului i <e'ic ]0ritmetica lui simpl ? r 6d toare. 4umi'oas e (loarea]Ce@mi doarme &'c &' s'=e? ad'c uitarea]Ce@mi su=e oasele ti'ere? pe r'd5. Scepticismul e Gr 'it aici de perpetua co'di%ie uma' ? de certitudi'ea o6iecti< a mor%ii? &' (o'd? OdeleA Su't i poeme ale supra<ie%uirii i mor%ii. Totul e aezat &'s pe u' (u'dal domi'at de capacitatea de e,plorare a poetului care caut 'eli'itit =ra'i%ele eului i =ra'i%ele timpului. Oda a ;$III@a. Sol e u' mic tratat de supra<ie%uire. Ne a(l m &'s di' 'ou pe u' teritoriu polisema'tic. Poezia poate (i citit att ca e,perie'% a eului? ct i ca e,perie'% a uma'it %ii. 0m6i=uitatea 'u %i'e 'umai de imposi6ilitatea de a distru=e persoa'a =ramatical ? eul de 'oi? dar i de to'ul se'te'%ios care proclam teama? 5mama 6u' 5 care asi=ur supra<ie%uirea. 50m supra<ie%uit. Ca 6ursucul]Care <ede mu=urul <erde &' som' i o(teaz . ]S'=ele tie le=ea mai 6i'e? iar celula]Comu'ic direct cu Dum'ezeu. ]0a am &'<i's: m'a a amor%it? ]Piciorul a amor%it? =ura a amor%it? ]OcGii li 0u &'cetat s mai 6at ? creierul a uitat. ]0a am &'<i's^ lim(a s@a ( cut =elati' ]Oasele s@ au ( cut =elati' ? 'er<ii s@au ( cut =elati' . ]De=ea6a au urlat? ca apucatele? ]R'Di'du@i col%ii 'e=ri? mici i mul%i? ]Sem'ele? po<etile di' c r%i? teama e o mam . Teama e o mam 6u' ? iu6itoare. ]&' uterul ei &'<e%i s tr ieti? &' uterul ei]Su't alte le=i? al%i zei? r sare u' alt soare. U' soare <' t? cald. U' soare@a'imal? ]/ai &'%ele= tor dect oricare soare. ]0a am &'<i's: am dormit. ]pe@a(ar s@au scurs ziarele? ta'curile? se'time'tele? ]Imperii s@au tocit? imperii au ieit di' mare. ]0m supra<ie%uit. 0m &'<i's. Su't aici. ]0ici? l'= ti'e.5 06ia (i'alul poemului dezam6i=uizeaz situa%ia? re<e'i'd cu claritate asupra eului. :' rest? e,perie'%a poate (i tot att de 6i'e a u'or 5'oi_? a 'oastr . 4a prima <edere? i ultimul poem al OdelorA E,prim aceeai atitudi'e poetic di' E,perie'%e sau Re6domadarA 4a supra(a% ? i ultimele dou poeme ale celor dou cicluri ami'tite e,prim tot o retra=ere dam'at@superioar a eului &mp cat sau? mai 6i'e zis? silit s se &mpace cu soarta? &' pro(u'zime &'s ? OdeleA Prelu'=esc e,plorarea eului plasat de aceast dat &'tr@u' timp ime's? dilatat. 0pare'%a mo'ocord e su6stituit de o poezie care@i (ace di' c utare i'trospecti< i prospectare a realit %ii scopul de pro(u'zime. Poemul >udila@E,pres a ap rut prima dat &' <olumul Ci'ci? carte editat &' re=ia autorilor Romulus >ucur? Io' >o=da' 4e(ter? >o=da' +Giu? /aria'a /ari' i 0le,a'dru /ui'a la Editura 4itera di' >ucureti? &' a'ii B-F? 4itera era si'=ura editur u'de autorii pl teau pe'tru a@i <edea c r%ile tip rite. De aceea i co'trolul ce'zurii? tot mai ri=uros pe m sur ce a'ii dece'iului B-F au trecut? era mai la, la 4itera. Spiritul poeziei optzeciste a ieit la supra(a% ? par%ial? pe 5ca'alul7 acestei edituri. Dou e,cele'te a'tolo=ii au co'(ormat <aloarea u'ei =e'era%ii ce era o6li=at s se ma'i(este u'der=rou'd. E <or6a de 0er cu diama'te P/ircea C rt rescu? Traia' T. Coo<ei? 3lori' laru i Io' Strata'E i Ci'ci? &' (ormula pome'it mai sus. :' co'te,tul <olumului Ci'ci? poemul >udila@E,press al lui 0le,a'dru /ui'a are u' rol e,plozi<. El &'cGeie cartea? o carte cu u' co'%i'ut su6<ersi<? protestatar. S 'e ami'tim c su'tem &' "2-#? la &'ceputul ultimului dece'iu al ceauismului? c'd presiu'ea dictaturii de<e'ise tot mai =reu suporta6il . Citit &' Ce'aclul de 4u'i? >udila@E,pres a a<ut u' succes (ulmi'a't. 0 circulat apoi su6 (orm dactilo=ra(iat pri' oraele mari ale % rii aDu'='d? ca i 4ec%iile descGiseA? &' 5(olclorul i mitolo=ia optzecist 7. 0ura de le=e'd a poemului a sporit dup "2-.? c'd ce'zura a scos poemul di'

0le,a'dru /ui'a <olumul de de6ut al lui /ui'a. Cu att mai mult poemul a de<e'it u' (ruct oprit? &' "22# /ui'a reia poemul &' <olumul 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E. 0m reluat aceast discu%ie pe'tru a atra=e ate'%ia c ? dei e,cele't cotat &' a'ii B-F? >udila@ E,press '@a mai i'trat dect cu <a=i e,cep%ii5F &' ate'%ia scriitorilor &' a'ii B2F. Ce a moti<at aceast situa%ie! /ai &'ti? cred c &'s i aura le=e'dar a poemului i@a &'dep rtat pe critici de la 'oua a'aliz a poemului. Pe de alt parte? se pu'e &'tre6area dac 'u cum<a poemul a &m6 tr'it? i@a co'sumat protestul o dat cu Re<olu%ia di' "2-2. E o ipotez spectaculoas aceea co'(orm c reia poemul co'siderat cel mai repreze'tati< pe'tru poezia lui /ui'a a aDu's deDa o crea%ie de (u'dal. >udila@E,pres? cel mai cu'oscut poem al lui /ui'a? e u' poem cu =Gi'io'. /ai &'ti de toate? &'ai'te de "2-2? criticii i@au e,primat mai de=ra6 solidaritatea cu cel tr itor &' tlumea >udila@E,press. Poetul a<ea dreptate. 9i cu aceast dreptate s@au ar tat solidari i Io' Pop? i Radu Cosau? i Nicolae Stei'Gardt. 9i att de lare era Duste%ea socio@politic a lui /ui'a c ? &' multe situa%ii? opi'iile criticii au sem 'at cu 'ite str'=eri solidare de m' . S (ie >udila4,press doar e,presia umili'%ei la care era supus omul &' comu'ism! 4ai este? ast zi? dup attea muta%ii politice? >udila@E,press u' poem]iu! Dac <irule'%a to'ului a (ost cea care a atras? &' prim i'sta'% ? ea ar (i spul6erat ( r o scriitur de e,cele't calitate. >udila@E,press co'ti'u ls (ie poemul 5clasic7 al lui /ui'a i datorit modului ( r (isur &' care : scris. Nic ieri &' alt parte poetul '@a mai iz6utit o demo'stra%ie similar de m iestrie. Poemul e o (ericit &'tl'ire a modelelor culturale dra=i setului? &' >udila@E,press se &'tl'ete modelul =reco@lati'? clasic? i cel moder'? america'. 0 <edea >udila@E,press drept u' poem ocazio'al5B? cGiar &' se'sul c poemul &i a(l 5ori=i'ea &'tr@u' (apt de <ia% particular 7? mi se pare i'su(icie't. >udila@E,press e cel mai iz6utit poem al lui /ui'a pe'tru c &' el i? poate &' poeziile de dra=oste? r'al ( r =lorieA5 H. >udila@E,press 'u %i'e dect par%ial de 5poezia otidia'ului5. Dac e,perie'%a di' 4ec%iiA Trimitea direct la realitate? 'tl'im (ericita si'tez a ceea ce autorul 'umete 5poezie a cotidia'ului5! I 5'ou a'tropoce'trism5. Cred c asocierea perma'e't a 4ec%iilor lescGiseA 9i a poemului >udila@E,press a ( cut ca ultimul s (ie situat perma'e'% doar su6 sem'ul poeziei cotidia'ului. 9i cele mai su6tile a'alize al tur poemul poeticii cotidia'ului. 5Deriziu'ea? cotidia'ul ( r str lucire? reproducerea ca i polemic a u'ei realit %i care a (ost silit s tra's(orme &' propria ei parodie re<i'e &' >udila@E,press ca &'tr@u' /er='d p' la am 'u't? cea di' >udila@E,press %i'e mai de=ra6 de o 5=e'eralizare7 a cotidia'ului. S compar m &'ceputul 4ec%iei a patra. 4a pia% cu de6utul poemului >udila@ E,press: 5Ca orice 6 iat cumi'te e'(a't sa=e ca orice t' r]crescut cu =riD de ma'ualele colare]de la a' la a' mai 6u'e &mi aDut]p ri'%ii &' apro<izio'area autum'al ziua recolteiA7 i 5Cei care m@au iu6it au murit &'ai'te de <reme? ]Cei care m@au &'%eles]0u (ost lo<i%i pe la spate i &'morm'ta%i &' =ra6 ? cei]Care mi@au tras la ,ero, pro=ramul =e'etic au &''e6u'it]9i@i plim6 &' soarele amiezii]Pri<irea tume(iat ? creierul mirosi'd a cloro(orm.7 Di(ere'%a 'u <i'e 'umai di' preze'%a? &' >udila@E,press? a 5u'ui cele6ru <ers =oetGea' di' ocazio'ala Ele=ie de la /arie'6aid75*. E remarca6il di(ere'%a de atitudi'e poetic . De6utul iro'ic al 4ec%ieiA Se opu'e celui solem' al poemului >udila@E,press. 9i deose6irile 'u se opresc aici. 5+e'eralizarea7 cotidia'ului &' cel de@al doilea poem e su=erat de dez<oltarea i'ter' a lui. Structural <or6i'd? >udila@E,press mizeaz pe repeti%ie ca procedeu ese'%ial al co'struc%iei. O6sesia coere'%ei &l determi' pe /ui'a s alea= cte<a 5re(re'e7 care <or structura? ca o %es tur (i' ? poemul. Rolul repeti%iei 'u e &'s doar u'ul (ormal. Tot pri' ea e<e'ime'tul cotidia' se =e'eralizeaz . $om urm ri mai &'ti modul &' care 5se %ese7 poemul la 'i<elul (ormei i care su't repeti%iile creatoare de coere'% poetic . Demersul e importa't 'u 'umai pe'tru decodarea poemului &' discu%ie? ci i pe'tru &'%ele=erea modului &' care /ui'a pri<ete co'struirea u'ui

poem de mari dime'siu'i? &' I'troducere? sem'i(icati<e pe'tru structurarea poemului su't repetarea si'ta=melor 5cei care7? &'tr@o structur poetic deDa pome'it i a lui 5'e@au uitat7? &' Se'za%ie? 5re(re'ul7 e 5di' c'd &' c'd7: 5Di' c'd &' c'd trompeta &'=erului]Scoate su'ete de (a'(ar . ]Di' c'd &' c'd 'e aez m la mas ]Cioc'im ou roii sau paGare de <i'? co'<ers m. ]Di' c'd &' c'd]Da's m &' semi&'tu'eric cu (emei]Proasp t sp late i mereu st'De'ite? di' c'd &' c'd]Ieim &' spatele casei? la mu'te? di' c'd &' c'd]Sti'=em lumi'a i tra'spir m.7 &' partea a treia? Co'te,t? se repet 5despre7^ &' De(ulare? re(re'ul e 5i 'oi7? &' 3iltru? se repet co'Du'c%ia 5i7? plasat la miDlocul u'or perecGi de cu<i'te sau si'ta=me. E<ide't c toat aceast 5%es tur 7 de 5re(re'e7 e me'it s o(ere coere'% poemului. Pe de alt parte? repeti%ia duce? de cele mai multe ori? la 5=e'eralizarea7 cotidia'ului. E,ist ? ( r &'doial ? i o e,perie'% 6io=ra(ic &' >udila@E,press? dar ea? i ea? ti'de s se ampli(ice. E,perie'%a di' >udila@E,press este i a u'ui 5eu7 dar i a u'or 5'oi7? &' ordi'ea poemului e,ist u' Doc perma'e't al persoa'elor. Pro6a6il i de la i'siste'ta 0le,a'dru /ui'a preze'% a lui 5'oi7 se 'ate aerul de 5=e'eralitate7 al poemului. 0st(el? dac e,ist u' eec &' >udila@E,press? acesta 'u e 'umai u'ul al 5eului7? ci al u'ei &'tre=i =e'era%ii. 4umea pierdut 'u e 'umai a 5eului7? ci i a 5arlecGi'ului domesticit7? a 5dom'ioarei de silico'7? a 5ursule%ului eo=Gi7. To%i au pierdut timpul (eeric. 0cesta re<i'e doar su6 (orma ami'tirii: 5Ne ami'tim de sarea@' 6ucate? de Rosamu'da? ]de <asele di' /ice'e? de sa'daua]3iloso(ului? di' c'd &' c'd pome'im]Nume tar se's? &'s dulci]I'imii 'oastre: Rer6ert Read? /arcuse? /c4uGa'? OoG' >errSma'? Plato'? Emi'escu? di' c'd &' c'd]$i'dem pielea ursului di' p dure i 'e]Cump r m Duc rii.7 Repeti%ia e creatoarea u'ui ade< rat ritual. De aceea 'ici m car sec<e'%a i'titulat De(ulare 'u se suprapu'e poeziei cotidia'ului aa cum am perceput@o &' 4ec%iiA? Re6domarA Sau Tomo=ra(ia? &' De(ulare se re(lect toat e,perie'%a 'a<etei. De aceast dat ? &'s ? c l toria cap t par(um e,otic? ea e proiectat pe u' (u'dal (als i'i%iatic. 4ocalit %ile pri' care trece tre'ul su't (ie 6otezate cu 'ume e'=lezeti? (ie li se d 'umele &' =erma' . 59i 'oi am co6ort la Rer@ma'sdor(? am < zut]>ido'<ille@urile di' mar=i'ea terasame'tului? ]Nes(ritele turme de capre rioase? i 'oi]0m < zut Teliu@$alleS? i 'oi am auzit]+raiurile amestecate ale tri6urilor de cule= tori de ciuperci? ]9i 'oi am pr Dit sl 'i' la (lac ra 6ricGetelor? am croetat]R 6d tori? &' ateptarea mi'u'ii? i 'oi]0m <izitat :'torsura@CitS? 6a cGiar 'e@am &'tors]Cu prea(rumoase su<e'ire.7 Nu e 'umai iro'ie &' op%iu'ea pe'tru rcGotezarea localit %ilor. E i o alt (orm de ieire di' cotidia'? de a &'t ri sem'i(ica%iile acestei 'a<ete asem ' toare cu o co6orre repetat &' I'(er'. Tra=icul se 'ate? &' >udila@E,press? 'u di' simpla rela%ie cu cotidia'ul? ci di' repetarea ritualic a u'ei situa%ii ( r ieire. E <or6a de repetarea cotidia'ului p' la =e'eralizarea sa? p' la tra's(ormarea sa &' re=ul . 5Re=ula 'ecesit %ii de<i'e atotputer'ic ? impu''du@i o e,iste'% o6li=at ? <ul=ar i mai ales lipsit de i'di<idualitate75.. Re= sirea i'di<idual e o iluzie. Partea a ci'cea? 3iltru? &l ami'tete pe poetul E,perie'%elorA Descoperim aici o te'tati< de rede(i'ire a eului? de e<adare di' I'(er'. 4i'itea e &'s de scurt durat ? ea e curmat 6rusc i 6rutal ca o trezire di' comar urmat de o rec dere &' comar. 50tu'ci au ' < lit? iz6uc'it? e,plodat: (o(ilatorii i scatoscotocitorii po'tatorii i a'temer= torii]li'=ecuritii i dro=Geritii (emeile de cauciuc i cele e<ide'%iate]ea'Ditii i staGa'o<itii alcGimitii i <ersli6ritii]lucr torii cu =ura i cu despic tura cu mapa i sapaA7. 0daptarea (or%at e ecGi@<ale't cu &m6 tr'irea: 5O[7 am zis]9i am &m6 tr'it7. 9i 'imic 'u Pare mai urt ca 6 tr'e%ea? timp al co'ser< rii? al (ricii i al sclerozei. Citit ast zi? >udila@E,press i@a pierdut di' co'%i'utul co'testatar pe care@" descoperim la supra(a%a poemului. Ca poem al mor%ii ti'ere%ii? al adapt rii sociale? al accept rii re=ulilor? >udila@E,press e? &' co'ti'uare? o poezie <ie. /ai mult? ea e o 5co'tra@utopie co'sumat &' realitate i imposi6il de co'(u'dat7. >udila@E,press e u' poem al realit %ii? dar 'u al realit %ii

cotidie'e pe care ti'de s@o dep easc pri' di(erite (orme de 5=e'eralizare7. De aceea poemul 'u poate (i aezat &' prelu'=irea 6i'o mului pe care "@am come'tat a'terior: eu 5tare7 M 5poezie a cotidia'ulu(ci tre6uie &'%elese ca u' mome't de si'tez a celor dou 5moduri7 poetice ale lui /ui'a.^ 0le,a'dru /ui'a? Poezia cotidia'ului? 50stra7? 'r. .]"2-". 5Q Idem. Idem.: Idem. Eseul pu6licat &' 50stra7? 'r. "]"2-#? poart titlul Poezia M o a's . Idem. Emi'escu este citat i'clusi< &' poemul 5clasic7 al lui /ui'a? >udila@E,press. - E <or6a de 50rcadia7 6aco<ia' : o co'trautopie? &' U'de se a(l poezia! Ed. 0rGipela=? Tr=u@/ure? "22). 2 0le,a'dru /ui'a? arT. Cit. "F 0le,a'dru /ui'a? Di' 'ou despre Ce'sireasa? 5EcGi'o,7? "2-). 5 Idem. Idem. Idem. K Idem. 0le,a'dru /ui'a? Poezia M o a's ? 50stra7? 'r. "]"2-#. RicGard Ellma''? Ro6ert OBClair? TGe Norto' 0'tGolo=S o( /oder' PoetrS? NeY eorL H 4o'do'? "22-? p. 25). 0le,a'dru /ui'a? Paradi=ma poeziei moder'e? Ed. 4eLa@>r'cu? >ucureti? "22)? p. "F#. RicGard Ellma''? Ro6ert OBClair? op. Cit.? p. 2"F. Idem? p. "828. 0le,a'dru /ui'a? Educa%iu'ea poetului sau arm sarul i DocGeul. 50stra7. Idem. Idem. 0le,a'dru /ui'a? 50rcadia7 6aco<ia' : o co'trautopie? &' U'de se a(l_ poezia! Ed. 0rGipela=? Tr=u@/ure? "22)? p. 8#.?. #. Idem? p. 8*. B5dpar ##) .. .5 .) .8 .- .2 5F 5" 5# 5* 5. 0le,a'dru /ui'a 0 se <edea poemul deDa ami'tit? >udila@E,press. 0le,a'dru /ui'a? Strada Castelului "F.? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-.. Romulus >ucur? >o=da' +Giu? Io' >o=da' 4e(ter? /aria'a /ari'? 0le,a'dru /ui'a? Ci'ci? Ed. 4itera? >ucureti? "2-#. 0le,a'dru /ui'a? 4ucrurile pe care le@am < zut P"282 M "2-)E? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "22#. 0l,a'dru /ui'a? Tomo=ra(ia i alte e,plor ri? Ed. /ari'easa? Timioara? "22.. Eu=e' Simio'? Scriitori rom'i de azi? I$? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-2? p. 5.#. +Geor=Ge Peria'^ Scriitori rom'i postmoder'C EDP? >ucureti? "22)? p. *". Radu +. Zeposu? Istoria tra=ic c =rotesc a &'tu'ecatului dece'iu literar 'ou ? Ed. Emi'escu? >ucureti? "22*? p. 5.. +Geor=Ge +ri=urcu? E,iste'%a poeziei? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "2-)? p. .2".

Radu +. Zeposu? op. Cit.? p. 5.. +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. *". Cor'el Re=ma'? Di'spre 5Cercul 4iterar7 spre 5Optzeciti7? Ed. Cartea Rom'easc ? >ucureti? "228? p. ".#. Idem? p. ".#. Poezia tru6adurilor? Ed. Dacia? CluD@Napoca? "2-F? p. )#. Re'ri@Ire'ee /arrou? Tru6adurii? Ed. U'i<ers? >ucureti? "2-*? p. "5. 0'dreea Deciu? O com6i'a%ie reuit ? 5Rom'ia literar 7? 'r. ."]"22.. 4oa' /oldo<a'? 0le,a'dru /ui'a par lui meme? 53amilia7? 'r. *]"22#. 3lori' /a'olescu? Di'coace i di'colo de TGule? 54ucea( rul7? 'r. ##]"22#. 0le,a'dru /ui'a? Di' 'ou despre Ce'u reasa? &' U'de se a(l poezia! Ed. 0rGipela=? Tr=u/ure? "22). 0l. Cisteleca'? 0l treilea start? 5$atra7? 'r. ""@"#]"22#. 0le,a'dru /ui'a? op. Cit.? p. )".?^ Idem. Idem. 0l. Cisteleca'? arT. Cit. 4oa' /oldo<a'? 0le,a'dru /ui'a par lui meme? 53amilia7? 'r. *]"22#. 0 se <edea 5rememor rile7 lui Radu Cosau di' 5Dilema7. +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. *#. 3lori' /a'olescu? arT. Cit. +Geor=Ge Peria'? op. Cit.? p. *#. 3lori' /a'olescu? arT. Cit. 4i<iu IO0N STOICIU Epopeea (ra=me'tat >io=ra(ia lui 4i<iu loa' Stoiciu e dem' de u' erou de roma' america'. Di'tre scriitorii direc%iei optzeci doar re=retatul /ircea Nedelciu i 0le,a'dru $lad mai pot (i i'clui &' clu6ul 5sel(@made ma'ilor7 di' care (ace parte Stoiciu. 9i datorit acestei <ie%i tumultuoase /aria' PapaGa=i "@a de(i'it pe poet drept u' 5optzecist atipic7". U' rezumat al <ie%ii autorului descoperim &' (i'alul <olumului s u de de6ut? 4a (a'io'#. 0ceast scurt auto6io=ra(ie 'e pu'e &'ai'tea u'ei perso'alit %i care i@a ( cut di' i'depe'de'% pri'cipiu de e,iste'% : 5>u'A /ai departe: la "8 a'i? cu diploma de 6acalaureat &' 6uzu'ar am p r sit de(i'iti< locurile 'atale i p' &' "285 am tot <'turat lumea. >a pro(esor supli'itor? 6a stude't Pla (ilolo=ieA la (iloso(ieAE? 6a <a=o'etar &' su6tera'? 6a la calculator? 6a corector Pi 'u 'umaiA la 5I'(orma%ia Rar=Gitei5? eGe? <remuriAE. 0m (ost i aDutor de osp tar. 9i 'ai6a mai tie pe la ce 6irouri? arGi<ar? de e,empluA 9i zilier. 9i pierde <ar @toam' @iar' @prim <ar ? mai alesA Numai &' >ucureti am lucrat 5cu acte5 &' ase locuri: primitor distri6uitor pe o mai' de pi'e Pla 5Spicul5E? mu'citor 'ecali(icat pe u' a'tier la IC/ 5E? &' tra'sporturi Pla 50<ersa5E? =estio'ar la 53ri=oteG'ica5? co'trolor de calitate &' siderur=ie Pla 5Repu6lica5E7*. 3ra=me'tul citat 'areaz e,perie'%a de <ia% acumulat de poet p' &' "285 c'd? spu'e el? 5m@am cam adu'at de pe drumuri7.. 0<e'tura <ie%ii lui 4i<iu loa' Stoiciu a (ost departe de a se &'cGeia cu a'ul 5de =ra%ie7 pe care@" pome'ete. Spirit i'sur=e't i i'comod? poetul a &'ceput s de<i' ostil pe (a% re=imului comu'ist. Re<olu%ia di' "2-2 "@a pri's &' postura de dizide't. Ca om care pre%uiete e'orm li6ertatea? 4i<iu loa' Stoiciu '@a mai putut suporta atrocit %ile re=imului. 0titudi'ea sa "@a propulsat? imediat dup Re<olu%ie? &' postura de pre(ect al Dude%ului $ra'cea. Pro6a6il c ? dac 'u i@ar (i iu6it att i'depe'de'%a? 4i<iu loa' Stoiciu ar (i (ost se'ator &' toate le=islaturile de p' acum. 0a &'s ? a &'cetat s (ie pre(ect? s@a mutat &' >ucureti? a (ost redactor@e( la 5Co'trapu'ct7? '@a /ai (ost redactor@e(? a de<e'it u'ul di'tre cei mai acti<i pu6liciti@scriitori de dup "2-2. Poate c aceast ipostaz de li6er pro(esio'ist i se potri<ete? &' (apt? lui Stoiciu. 9i ast zi el r m'e u' r z<r tit? u' om i'comod i u' scriitor pe m sur ? =ata s se ia de piept cu toat lumea pe'tru a@i ap ra opi'ia. /ulte di'tre pu'ctele de <edere pe care Stoiciu le e,prim ca pu6licist su't discuta6ile. Ele au &'s o calitate ese'%ial ? &l reprezi't total pe poet.

O i'teresa't perspecti< asupra poeziei descoperim &' r spu'sul pe care 4i<iu loa' Stoiciu &l d Ia o a'cGet a re<istei 5Cro'ica7 di' Iai? a'cGet ce cupri'dea urm toarele &'tre6 ri: "E Se poate <or6i de u' speci(ic &' poezia celor mai ti'ere promo%iiBde scriitori a(irma%i dup "2-F. Care ar (i 'otele ori=i'ale! Ce <alori crede%i c s@au impus &' co'tii'%a cititorilor de azi! #E Cum a receptat critica actual literatura ti'erilor scriitori! *E $ ru= m s 'e <or6i%i despre spiritul de co'ti'uitate care se poate i'tui &' literatura celor mai ti'eri scriitori. 4a prima &'tre6are = sim? cred? cte<a posi6ile 5cGei7 de lectur ale poeziei lui Stoiciu. 5Suprasaturat de atta lirism Pe,ist deDa re%eteE? u' lirism per(ect ( cut &' locul lui? pri<it di' a(ar ? dar pre%ios? care a c utat cu orice pre%? pri<it di' l u'tru? 5(rumos5? dar 'ecredi6il? 5se'si6il5 dar 'e(iresc? care 5place5 dar 'e(u'c%io'al? lirism ce tot a &'ceput s cur= i s se reimpu' cu titlu de le=e pri' 5copil ria5 'oilor poe%i de azi^ suprasaturat de atta meta(or @( r @ de@care@'u@se@poate@co'cepe@poezia Pmeto'imie? compara%ie? corespo'de'%e i toate celelalte 5'orme5 de stilistic poetic d t toare de i'e(a6ilE? suprasaturat zic? 'oul poet &i i'tr &' rolA De actor di'ti P6u(o' sau &mp ratE iA Nedumerete. D cu ti(la! El parc impro<izeaz ? parc se recit pe si'e? parc parodiaz ? parc spu'e u' te,t de pe alt lume? parc e u' Doc de perspicacitate? parc e parc . Parc A P' ce se acord ='direa cu ea &'s i? este repus &' drepturi i'di<idualul? se respect eco'omia (irii i? cu timpul? se ia seama c actorul 'u e dect u' poet. Poet di'ti. U' poet ade< rat? tra<estit. Tra<estit de dra=ul recre rii u'ui lim6aD cu trup i su(letA 0<ertiz'd. De aici &'ai'te put'd propu'e? co'<i'= tor? toat poetica rescrierii75. 3ormularea i'i%ial are &' <edere ce 'u mai este poezia ti'erilor. 4i<iu loa' Stoiciu re(uz suprasaturatul lirism? 'ecredi6il? 'e(iresc i 'e(u'c%io'al. Toat <ecGea poezie de<i'e desuet pri' uzur . PAE. Poezia se <a 'ate di'tr@o co'Du'c%ie de am6i=uit %i. Oocul se poart p' c'd cel care@" practic ? actorul? PreE de<i'e poet. 3i'alitatea e repu'ere &' drepturi a i'di<idului@ Pu'ctul de ruptur cu <ecGea poezie PiE aici se produce: 'oua poezie 4i<iu loa' Stoiciu repu'e &' drepturi eul? su6iecti<itatea sa? mai corect? eurile? su6iecti@ <it %ile. Poezia e dedu6lare? poetul e c'd actor? c'd rede<i'e poet? dar i rostire ese'%ial pe'tru c acel e<ocat e 5poetul di'ti7. 0sum'du@i aceast co'di%ie (luctua't poetul poate 5propu'e? co'<i'= tor? toat poetica rescrierii7. E <or6a de o 5rescriere7 a propriei su6iecti<it %i? a propriului eu? pus &' direct rela%ie cu celelalte su6iecti<it %i. 5Noul poet ia 5omul i <ia%a5? aa@ zisa lume di' Dur? cum<a alt(el dect &'ai'taii: mai pu%i' e=oist? s zicem? mai pu%i' co'(ormist cu si'e? 'u atemporal i 'u cum su't: ce e (ii'%a 'oastr &' &'trea=a sa comple,itate de sistem a'ato@mo6iolo=ic? psiGic? moral? co='iti<. De la i'di<id trec'd la 'a%io'al? de la 'a%io'al la u'i<ersal. De la i'tui%ie la co'ceptA E,ploat'd tot ce se poate e,ploata iI' acest se's: co'tie't? preco'tie't? i'co'tie't. 5Co'ceperea omului co'cret ca o totalitate!5 Uz'd att de practica medita%iei orale de (iecare zi? ct i de <oca6ularul li<resc? (rust? citat. 9i tot aa? se poate =losa la 'es(ritA O poezie e,trem de si'cer ? realist iro'ic ? asociati< ? &' plus? 'oul poet are co'tii'%a te,tului? co'te,tului? su6te,tului: e u' 5meseria5 &'' scut? are? cum se spu'e? m' de scris i ocGi de citit. 0simil'd co'structi< mereu mai <ecGile? mai 'oile e,perie'%eA Cu re(lec%ii? d'd u' se's lumii pri' propria ma'ier de a e,ista. Poate o co'ti'u c utare a miraculosului mai cur'd dect a ade< ruluiA Calea cu'oaterii (ii'd a u'uia pri' cel lalt: 'oua poezie? o poezie descGis 7. 4i<iu loa' Stoiciu pledeaz pe'tru o poezie si'cer i realist . Este aceasta (orma pri' care poetul &i a(irm adeziu'ea la poetica direc%iei optzeciste. Si'ceritatea i realismul su't li'ii de (or% ale poeziei a(irmate o dat cu dece'iul optzeci. Iro'ia? respi's de 3lori' laru? re<i'e &' i'ter<e'%ia teoretic a lui Stoiciu. /ai departe? asociati<itatea pare o tr s tur pri' care pot (i ide'ti(icate mai de=ra6 5produc%iu'ile7 poetului care r spu'de la &'tre6 rile 5Cro'icii7. Omul co'cret de la care por'ete poezia e iar i o (orm de a co'tri6ui la patrimo'iul comu' al

direc%iei. Despre el <or6esc? &' (eluri di(erite? i /ircea C rt rescu i 0le,a'dru /ui'a. 0ici ideii de implicare a omului co'cret i se adau= prospe%imea u'ui demers poetic ce <a si'tetiza lim6a <or6it i scrisul. Poezia de<i'e? i aici i'tr m de(i'iti< &' 5t rmul7 lui Stoiciu? 5co'ti'u c utare a miraculosului mai cur'd dect a ade< ruluiA7. Pe'tru Tz<eta' Todoro<? 5miraculos pu'Q 'u are limite 6i'e de(i'ite PAE. :' cadrul miraculosului eleme'tele supra'aturale 'u pro<oac <reo reac%ie particular 'ici perso'aDelor? 'ici cititorului implicit. Nu atitudi'ea (a% de e<e'ime'tele relatate este caracteristic miraculosului? ci &'s i 'atura acestor e<e'iDIRECZI0 OPTUECI :N POEUI0 RO/JN0 M 0'drei >odGt o /e'te5. /ai dem' de e,ploatat &' le= tur cu poezia lui 4i<iu loa' Stoiciu e de(i'i%ia pe care o d miraculosului Pierre /a6ille: 5Di'colo de amuzame't? de curiozitate? de emo%iile pe care 'i le prileDuiesc po<estirile? po<etile i le=e'dele? di'colo de 'e<oia de a 'e distra? de a uita? de a 'e l sa &' <oia se'za%iilor a=rea6ile i &'sp im't toare? scopul real al c l toriei miraculoase este? su'tem acum &' m sur s 'e d m seama de acest (apt? o mai des <rit e,plorare a realit %ii u'i<ersale52. /iraculosul spre care ti'de poezia lui 4i<iu loa' Stoiciu <a (i o (orm de e,plorare a realit %ii u'i<ersale. Dac ar (i s descoperim u' tere' care s u'i(ice demersul teoretic al lui 4i<iu loa' Stoiciu acesta ar (i prospe%imea. :''oirea poeziei pleac de la o 'ou atitudi'e &(& (a%a lumii. CGiar ideea de 5rescriere5 presupu'e o 'ou co'(i=ura%ie a eului descGis cu to%i porii spre realitate. Nici o (orm a cu'oaterii 'u e e,clus &' aceast 'ou situare (a% de lume. Ca o coordo'at care <i'e s completeze op%iu'ea lui Stoiciu &' direc%ia <alorilor propuse de optzeciti este moralitatea artistului. 5Perso'al las criticii s cad &' p cat: eu cer 'eap rat 'oului poet moralitatea7"PrE. E de remarcat ideea de di(ere'% care &'so%ete &' perma'e'% demer sul teoretic al lui Stoiciu. 5Noul poet7 i 5'oul poem7 se opu' 5<ecGiului poet7 i 5<ecGii poezii7. Pe de alt parte &'s 5'oua poezie7 e i o pu'te de le= tur cu trecutul. 5Cu (iecare 'ou poezie se'si6ilitatea se su6sta'%ializeaz ? moare i re'ate pri' ea &'s i i mai puter'ic ? domi'at de ma'ia u'i(ic rii? t'Di'd perma'e't spre armo'ie7. 5/a'ia u'i(ic rii7 i 5t'Direa spre armo'ie7 &l apropie pe 4i<iu loa' Stoiciu de poetica lui Io' /urea'. 9i Stoiciu &i ce'treaz ate'%ia asupra re(acerii u'it %ii i armo'iei. Este i la el acesta u' ideal roma'tic (iltrat pri' e,perie'%a e,presio'itilor. Spre deose6ire &'s de Io' /urea' la care ideea 5u'i(ic rii7 e pri<it di'tr@u' preze't (ra=me'tat dramatic? la Stoiciu pu'ctul de por'ire e altul. Poetul 5&i i'tr &' rol deA 0ctor di'ti P6u(o' sau &mp ratE iA Nedumerete7"#. El descoper o 5<oce7 ori=i'ar ? capa 6il s u'i(ice realul? s @i adau=e compo'e'ta miraculosului. 5Rescrierea7 se realizeaz pri' = sirea acestei <oci cu care? p' la urm ? poetul se ide'ti(ic . 50ctorul7 lui Stoiciu se aaz di'tru &'ceput &'tr@u' timp ori =i'ar. El rescrie o epopee perso'al por'i'd di' trecutul &'dep rtat al copil riei i e<olu'd apoi &' <rst i timp. Spre deose6ire de Io' /urea'? Stoiciu 'u e &' c utarea paradisului pierdut? &' prima carte? 4a (a'io'? timpul poemului se suprapu'e peste timpul copil riei. Q 4i<iu loa' Stoiciu Pe'tru mul%i di'tre criticii care au citit 4a (a'io'? prima re(eri'% a (ost /ari' Sorescu cu ai s i 4a 4ilieci? &'tr@o cro'ic di' 5Rom'ia literar 7? ap rut &' "2-"? Da'a Dumitriu a(irma: 5U' de6ut promi% tor? dei i'e=al i 'u lipsit de riscuri este <olumul 4a (a'io' al lui 4i<iu loa' Stoiciu. El propu'e u' u'i<ers liric i u' lim6aD disti'ct? dar deDa marcate de ma'ierism i ami'ti'd &' li'iile lor de reziste'% de 4a 4ilieci al lui /ari' Sorescu7B*. 9i pe'tru /aria' PapaGa=i? /ari' Sorescu e pu'ctul de reper sem'i(icati<: 5&'tr@u' poem? ce &mi pl cea? tat l@ perso'aDului i'terpreteaz po<eti mitolo=ice cam &' lim6aDul lui /ari' Sorescu Pdi' 4a 4ilieciE7"..

:' Postmoder'ismul rom'esc? /ircea C rt rescu prelu'=ete compara%ia iur@Stoiciu cu /ari' Sorescu. :i adau= &'s i modelul lui Io' +Geor=Ge? poetul di' Ca<alerul trac. E drept c /. C rt rescu marcGeaz i di(ere'%a di'tre Stoiciu? poetul di' 4a (a'io'? i posi6ilele lui modele. Di(ere'%a e ( cut &'s cu mali%ie: 5&' cele di' urm ? dac <rem s apro,im m 'eap rat (ormula sa poetic ? am spu'e c ea 'u seam ' cu 'imic mai mult dect e,presio'ismul rural? mitolo=iza't i arGaiza't al lui Io' +Geor=Ge di' Ca<alerul trac sau al lui Sorescu di' 4a 4ilieci? &l deose6esc &'s de acetia te'di'%ele 6io=ra(iste di' 4a (a'io'? <olumul s u de de6ut? dei i acolo am 'u'tele u'ei copil rii pri'tre i'e de cale (erat su't aproape su(ocate de mitolo=ie clasic 'ai< ? ca di' 4e=e'dele Olimpului7. Tot de la compara%ia cu 4a 4ilieci pleac i Radu +. Zeposu &' te'tati<a de a de(i'i poemele di' 4a (a'io'. 5Pri' (aco'da spumoas i precipitat ? produs al u'ei oralit %i i'=e'ioase? poezia lui 4i<iu loa' Stoiciu are ce<a di' <er<a i trucule'%a sorescia' di' 4a 4ilieci. O deose6ire &i aaz ? totui? pe cei doi poe%i &' loDe di(erite: Sorescu su=era? (or%'d i'=e'uitatea lim6aDului? o me'talitate i o psiGolo=ie? teatralismul poeziei sale (ii'd mai de=ra6 o e,presie a <erosimilit %ii? iar 'u o co'<e'%ie. 4i<iu loa' Stoiciu? dimpotri< ? se (olosete de oralitatea e,prim rii Pcare e? &' (o'd? o tr 'c 'eal le'e ? cu mir ri i 'edumeriri cara=ialie'eE pe'tru a su=era? pri' deriziu'ea <er6iozit %ii? precaritatea realului7"). E limpede c ? preze't &' attea opi'ii critice? apropierea <olumului 4a (a'io' de ciclul 4a 4ilieci al lui /ari' Sorescu merit discutat &' pro(u'zime. Primul <olum al ciclului lui /ari' Sorescu apare &' "28*. Pe'tru literatura rom' B8? <olumul lui /ari' Sorescu a a<ut o doz remarca6il de i'edit. Come't'du@"? Eu=e' Simio' 'ota c 5/ari' Sorescu? care scrie delimit'du@se totdeau'a de ce<a? <or6ete &' 4a 4ilieci P"28*E despre <ia%a la %ar ? lu'd &' rs dou r'duri de preDudec %i sau? mai 6i'e zis? dou r'duri de mituri. Este mai &'ti? mitul tradi%io'alist al <ie%ii (rumoase i pro(u'de de la sat? tradus de re=ul &'tr@o literatur ( r co'tii'% estetic ? mediocr ? i? 'u mai pu%i' r sp'dit? mitul ' scut di' i'tolera'%a (a% de cel di'ti5"-. :' 4a 4ilieci se re(ace? ca i &' 0'tolo=ia de la Spoo' Ri<er a lui Ed=ar 4ee /asters? atmos(era u'ei comu'it %i. 0mi'tirea pu'e al turi oame'i i o6iceiuri. Se recompu'e u' &'tre= u'i<ers trecut di'tr@o perspecti< preze't . 5Nea 3lorea a<ea p m't doar su6 u'=Gii? cum zicea el? ]9i 5poate c'd oi muri? deasupra7. ]/u'cea cu palma? s pa =ropi de <ie? ]scotea 6uturu=i? pe S lite^ ]0<ea secure? sap ? (oar(ec ? u' co de paie i cam att. ]Ne<ast @sa (i'ea to%i s(i'%ii? era u' (el]de cale'dar &'sem'at tot cu rou? dar de=ea6a. ]Eu tiam pe di'a(ar 'ite 6alade (oarte lu'=i? c '@a<eam trea6 . ]&i pl cea s i le spu' la poart pe 'er su(late i le= ''d capul7"2. 4a Sorescu? miza cade pe recompu'erea u'ei atmos(ere pierdute? &' mod ese'%ial raportul temporal implicat aici e u'ul care pri<ete lucrurile trecute di'tr@o perspecti< preze't . Eul se pri<ete pe si'e &' trecuta copil rie dar e u'ul di'tre perso'aDe? 'u prota=o'istul perma'e't al &'tmpl rilor. O prim di(ere'% &'tre demersul lui Sorescu di' 4a 4ilieci i ce realizeaz 4i<iu loa' Stoiciu &' 4a (a'io' are &' <edere ce'trarea celui di' urm 'u asupra comu'it %ii i atmos(erei de la ca'to'ul #.-? ci asupra eului@copil. Eul@copil (iltreaz pri' propria@i percep%ie realitatea e,terioar ? &' timp ce la Sorescu poemele se co'struiau di' =esturi trecute? di' 5ami'tiri7? la Stoiciu timpul poemelor di' 4a (a'io' e u' stra'iu amestec de preze't i trecut. O alt di(ere'% &'tre 4a 4ilieci i poemele di' 4a (a'io' co'st &' e,iste'%a su6stratului mitolo=ic a'tic &' poemele lui Stoiciu. Pe'tru a@" &'%ele=e adec<at cred c e 'ecesar s 'e &'toarcem la u'a di'tre ideile teoretice ale autorului? a'ume aceea c poezia e 5co'ti'u c utare a miraculosului7#F. Eul@ copil di' 4a (a'io' se a(l de (apt &'tr@o c l torie miraculoas . Scopul acestei c l torii e cel a(irmat de Pierre /a6ille: 5o mai des <rit e,plorare a realit %ii u'i<ersale7#". De aceea co'sider c i'util e s separ m 'i<elele lim6aDului &' 4a (a'io'. 5/itolo=ia clasic 'ai< ? ca di'

4e=e'dele Olimpului7 despre care scria /ircea C rt rescu se co'struiete ast(el 'u di'tr@o super(icialitate auctorial ? ci di'tr@o asumare a <ocii eului@copil. /itolo=ia &'s i <a (i (iltrat pri' perspecti<a acestui eu pe'tru care atri6utele 'ai<it %ii su't a6solut (ireti. 4umea di' primul ciclu al <olumului? E<oeC $a (i pri<it di' u'=Giul de <edere al eului@copil. C l toria i'i%iatic &i 4i<iu loa' Stoiciu a(l ori=i'ea &' primul poem al ciclului. Preze'%a 6 tr'ului pro(esor e me'it s decla'eze c l toria miraculoas . 5ST1 T0>40? acoperit cu cear ? &'scris ? 'umai liter ]=reac ? st pas re cu pete &' cioc? a'tic ? ]Dum tate (emeia? &'creme'it : A m copii? ]iz<orul? spu'ea 6 tr'ul 'ostru? (um? pe'sio'ar? pro@](esorul? iz<orul <ie%ii a](ost &'tu'ericulA 1. 4a &'ceput dom'ea]<isul? u' GaosA Pi aici ( cea o pauz ? lu'= A :i]&'co'Dura tmplele cu pa'=lici]al6e &i ater'eau? pe ascu's]o 6la' de iepure: &i sco6ea]u' di'te? mai =usta di' <i' i descGiderea o carte? <ecGe? ]de poezii? citi'd &' ='d. 9i (ii'dc tot t cea? &mi]pierdeam r 6darea i sila6iseam: Pp&@cl ? <ezi? e]tot ca'to'ul "#.-? Galt ]C3RAE i des( uram pielea de 6ou? a lirei]i lustruiam oste'tati<? &' (a%a lui? carapacele ei]deB6roasc %estoas Pacord'd apoi corzile? di' m ru'taie]de oaie? pri'se &' dou 6ra%e? de]o <er=ea de trestie? cu (oarte mare ate'%ieAE7. I'troducerea 6 tr'ului pro(esor se &'trerupe l s'd loc 'u 'umai 'er 6d rii eului@copil dar i dispo'i6ilit %ii acestuia pe'tru i'<e'%ie. 0st(el? primul episod al ciclului E<oeC E u' preludiu? e mome'tul 5acord rii lirei7. C'tecul ce <a urma <a simulta'eiza adesea perceperea lumii de c tre eul@copil i o a doua <oce? di' o((? care <a completa atmos(era. R m' &'s la ideea c 5straturile7 poetice se u'i(ic su6 sem'ul miraculosului? miraculosul ca (orm de e,plorare a realit %ii u'i<ersale. 0pare't &'cGis ? lumea de la ca'to' se descGide temporal? ad'ci'du@se &'tr@ u' (el de 5tu'el al timpului7. 5ERE? 9EDE0 URI09U4? um6r cu ci'cizeci de capete i]o sut de 6ra%e? la circ? la 'oi? acas ? &' cuc ? &']leas Pde cereale? =oal <araE? prostit: dumi'ica? dup ce 'e &'torceam to%i de la 6iseric ? de la]0dDudu@$ecGi? &i d deam o pr Ditur ? acolo? ( cut ]de mama? o r'z i u' m r p dure% i el? atu'ci? o]dat pri'dea puteri i stri=a? de o speria]pe ca'to'iereas : aG? Cro'os? aG? <i'o]s Doci zaruri cu mi'e? s pierzi? i s ]te pui s &'=Gi%i? iar? aici &' Galt ? u' 6olo<a'? &'( urat &' scutere? s ]m stric de rs? aG: c pe i'sul &' Creta? cu lapte]de capr i miere? aa? a crescul (iul t u? i'spector? ]s &%i ia tro'ul Pde aurE i]s de<ie str p' &' ceruri? ](o'i'd ce'ua7. 0d'cirea &' 5tu'elul timpului7 presupu'e asocierea u'ei ima=i'i di' realitatea copil riei i proiec%iile supra'aturale =e'erate de amestecul cultural i ima=i'a%ia copilului? &' primul poem al ciclului? copilul &i acorda lira? &' al doilea? c'tecul r su' ca u' amestec i'edit su=erat de realitatea &'co'Dur toare dar i de po<estea &'trerupt a pro(esorului. Discut'd despre (olosirea celor dou pu'cte &' poezia lui Stoiciu? +Geor=Ge Peria' o6ser<a: 5poetul (ace uz Pi a6uzE de cele dou pu'cte Cu scopul 'u 'umai de a (ractura <ersul? ci i de a scoate &' relie( cu<i'tele care urmeaz 5#*. /ai e,ist &'s cel pu%i' o sem'i(ica%ie a (olosirii (rec<e'te a celor dou pu'cte. 4a &'ceputul ciclului E<oeC Ele sem'i(ic ad'cirea succesi< ? treptele pe care autorul se &'toarce &' timp. 0m putea de(i'i c l toria miraculoas a eului@copil ca pe o ad'cire &' tu'elul timpului. I'ter<i'e &'s aici u' eleme't e,trem de importa't. Pe'tru eul@copil di' poezia lui Stoiciu ima=i'ile 5perso'aDelor5 care@i populeaz copil ria i preze'%ele mitolo=ice su't simulta'e. Ima=i'a%ia copilului (ace ca aceste lucruri: 5uriaul5? 5Cro'os5? 5pro(esorul5 5Rermes5? 5Ueus5? 5tata5? 5mama5? 5Nio6e5 s (ie < zute? s participe la e,iste'%a miraculoas a copil riei. O i'teresa't 0propiere a <olumului 4a (a'io' a realizat 3lori' /u=ur: 54a (a'io' e o carte de ami'tiri di' copil rie. Pli' de ' zdr < 'ii i ca'dori? de ispr <i cu oaia care 'u e cumi'te i 'imerete ci'e tie u'de? de Docuri &' aer li6er? de r ut %i <oite ori 'e<oite? 4a (a'io' r m'e pe teritoriul c r%ii@prototip di' literatura 'oastr Pcea a lui Io' Crea'= E 5#.. Compara%ia cu Crea'= e posi6il pe'tru c la am6ii scriitori copil ria e u' teritoriu care st su6 sem'ul miracolului. Ce di(er e &'s i'truziu'ea? i'cizia realismului dur al <ie%ii eului matur. Nu preze'%a 5mitolo=iei5 &i

deose6ete pe Crea'= i Stoiciu#5? ci realismul i'(uzat de cel de@al doilea &' structura <olumului s u. Dei sec<e'%ele temporale se simulta'eizeaz e,ist di' loc &' loc cte o 5derapare5 care 'e aduce &'tr@u' preze't mai pu%i' relati<izat. 0st(el? &' ERE? 9EDE0 URSU4A Dup o simulta'eizare a e(ectelor temporale descoperim o 6rusc co6orre &' e,iste'%a (rust : 5s ]m stric de rs? aG: c pe i'sul ? &' Creta? cu lapte]de capr i miere? aa? a crescut (iul t u? i'spector]s &%i ia tro'ul Pde aurEA5 Realismul derizoriu 'u e 'ota domi'a't a ciclului E<oeC Realitatea imediat e sal<at de eul@copil? c l tor &' lumea miracolelor. 9i de aceea iro'ia lui Stoiciu ti'de s estompeze e,cesi<a miti(icare? ea 'u e destructi< . 5Rescrierea lumii5 copil riei co'ti'u &' poemul TU? D0R? :ZI TR0+I CIOR0PU4 u'de aDu'=em &'tr@u' curat preze't al eului@copil.5A9i o dat m trec 6ro6oa'ele: <i'e](ul=erulCA $ z]cum i se ridic i]cum i se co6oar p rul? piept 'at pe (ru'te? lui]Ueus tr s'i'd &' o=rad ]'ucul P6alaur i el cu o sut de capeteE: < z? iar]cum iese pisica? &''e6u'it ? 'umai scGelet? di']6uc t rie aler=at de u']dul u? cu dou =uri? cum]&' apca de ce(erist? a lui tata? /oira]4aGesis? &mpodo6it cu coro'i% ? di' (lori de paDiti? ]&i tra=e sor%ii? cu 'ou lu'i &'ai'te de 'atere? ]So(iei? surioara mea? si'uci=aa i cum tu? aG]cole=a de 6a'c ? &' coala primar ? &' sat? 4i<iu loa' Stoiciu I<ii? &']<is i &mi dai drumul la s'=e? (emeie? ]Dum tate arpeA5 Ciclul l E<oeC E dedicat surorii moarte? So(ia Stoiciu. Poate i de aceea lumea Pcopil riei cap t o aur a'ume? o aur compe'satorie. Doar o lume a l miracolelor poate readuce ima=i'ea <ie a surorii pierdute. Uma'itatea di' l aceste poeme pare 'epieritoare? pare ati's ? aseme'i zeilor de aripa l 'emuririi. Poate &' aceast (orm de percepere a timpului putem l descoperi o rela%ie &'tre perspecti<a lui Stoiciu asupra copil riei i cea a l lui Io' Crea'= . I'oce'%a e &'s du6lat la Stoiciu de pri<irea 5piezi 5 a l eului@copil pe'tru care secretele su't =reu de ascu's. C l toria &' lumea `miracolelor i'clude i lumea adul%ilor? < zu%i cu ocGiul pur i 'eiert tor al lcopilulu47/5]? 3R0TE? ia te uit : di' cer? <i'e]&' <em't lu'= Pcusut de leaE <ai de mi'eA ] Pci'eA!E ca'to'iereasaCA Nu se poate? &']car de l ar=i't? tras de doi]cai P'emuritori? p iAE cu]ro%i de aur Pi]spi%ele de aram AE: a? 'u e ea? tu? ai dreptate? e]'e<asta lui Ueus Pe(ulE? o](i <e'it la ti'e? la <ac Ppripo'it pe zo' E? s ]o <eri(ice dac ]e i ea? acolo? o mi'u'e? (ecioar tra's(ormat ? 'u!A C ]s 'u (ie ama't A 1@ leiCA pri<i%i? 6re? sus? laA S rut m'a? madam]Rera? paA 9i o dat &i scoate c ciula]% ra'ul i (emeile pe pero'? = tite? &' Galt Pateapt ]ultimul tre'? care oprete aici? perso'alul]de aseE o dat simt c le muc ] Pda'tela de s'. Pi se las o cea% AE 5. S 'e ami'tim c poetul di' r spu'sul lui Stoiciu la a'cGeta re<istei l 5Cro'ica7 e u'ul preocupat de 5rescrierea lumii7? &' mod ese'%ial putem le=a ideea de rescriere de rela%ia pe care o are poezia lui Stoiciu cu. E,iste'%a eului@copil di' ciclul E<oeC E plasat &'tr@u' co'te,t? l timp i spa%iu? epopeice? ori=i'are. $om o6ser<a c temeiul epopeii se l prelu'=ete i &' I'ima de raze. Este? desi=ur? o epopee (ra=me'tat ? l proprie moder'it %ii trzii. Ideea c modelul maDor al poeziei lui Stoiciu e epopeea 'e e su=erat pri' mai multe c i. /ottoul primei p r%i a <olumului 4a (a'io' e u' citat di' Romer: 5zeu? pli' de (uria iu6irii? o? %ap? (ii 6u'C C ci 'oi? poe%ii? &'cepem i s(rim c'tarea cu ti'eA7 0poi poeziile 'u poart titluri? E<oeC Put'd (i ast(el citit ca u' (a=me't de epopee. E o `epopee (ra=me'tat i (ra=me'tar . Poetul rede<i'e aedul? c't re%ul? primul poet. De aici se 'ate i marca oralit %ii? speci(ic lui 4i<iu loa' Stoiciu. Poezia e? &' primul r'd? zicere. Nu 'e mai a(l m &'s &' timpul omo=e' al &'ceputurilor ci &' u'ul (ra=me'tat. Di' aceast (ra=me'tare se 'ate 56l6iala7 di' poemele lui Stoiciu. 4ipsi'du@i ima=i'ea a'sam6lului poetic al lui Stoiciu? Da'a Dumitriu a acuzat sem'ele oralit %ii di' `poezia autorului: 5Se a6uzeaz de sem'ele de suspe'sie? de 56 5? 5( 7? 5m i7? 5Ga7? 56re7? 5'aC7 5 G 7? 5deA7? 5 A7 i altele? oralitatea de<i'e ma'ier i e,erci%iu =ol5#). 5#8 Io' Pop i pe urmele sale +Geor=Ge Peria' a i'terpretat preze'%a i'terDec%iilor i a (ormelor re=io'ale ca pe sem'e ale (amiliarit %ii dialo=ului#8. 3amiliaritatea e,ist &' m sura &' care epopeea lui Stoiciu e u'a

perso'al . E epopeea propriei de<e'iri. Ea are u' co'%i'ut 5auto6io=ra(ic7#- pe care@" kproiecteaz &'s ? &' 4a (a'io' &'tr@u' co'te,t al miracolelor. U'de<a &' (u'dal se &'trez rete ima=i'ea 6 tr&@'ului pro(esor? cel care se a(l ? mereu? la pu'ctul i'i%ial al c l toriei miraculoase. 5Dar pe mi'e m preocupau? la]a'tici? aler= rile cu carul i mai ales? tr'tele? ]m 'uile de piele &'( urate p' la cot i &'t rite cu plum6ul i aru'carea discului de 6ro'zA 9i a suli%ei? cu mi'erul]de lem'? de (rasi'A Sau &'trecerile de =im'astic Pi da'sE i ale poe%ilor? o dat la patru a'i]<ara: &'cepeau 'oaptea ser6 rile? cu Docurile de ( clii i 'u se mai termi'auA7 Timpul copil riei e timpul ori=i'ar al epopeii lui Stoiciu. Pe el se =re(eaz i ima=i'ea s r6 torii. De alt(el? copil ria re(lectat &' E<oeC E pus mereu su6 sem'ul s r6 toririi. 5Da's? &' sala de ospe%e a zeilorCA Se ser<ete am6rozieA 9i porum6 (iertA Taci? ( A Dormi%i o]dat stri= mamaA 9i 'ectar? opteam eu? &']co'ti'uareA7 0mi'tirea e &m6r cat adesea &' culori <ii. E u' co'ti'uu trium( al <ie%ii &' E<oeC Poate doar la /ircea C rt rescu mai e,ist att e'tuziasm al preze't rii copil riei ca timp a6solut. Pe'tru Eu=e' Simio'? di(ere'%a &'tre 4a (a'io' i I'ima de raze co'st &' 'ota de patetism ad u=at &' al doilea <olum al autorului. 5Nou este 'ota de patetism: u' patetic al a6surdului? o mare &'cordare &' (a%a derizoriului? o iu6ire 'eascu's (a% de disco'ti'uit %ile realului sau? mai de=ra6 ? o co'ti'u ? <iole't su6mi'are a realului7 2. 9i $ir=il Ieru'ca marca di(ere'%a &'tre 4a (a'io' i I'ima de raze. Pe'tru critic &'tre cele dou <olume se petrece o ruptur : 5Pri' umor? 4i<iu loa' Stoiciu descGide poemul dispo'i6ilit %ilor lui co'<ulsi<e &' al doilea <olum M care@" &mpli'ete cu ade< rat M I'ima de raze. Pe'tru c aici asist m la metamor(oza matur a u'ei lucr ri de co'tii'% a poeticului. /a=ia copil riei a i'trat &' deriziu'ea realului? Docul pitoresc a de<e'it =ra< ca o e,iste'%a? dra=ostea repreze'tat ca o i'oce'% de al6um cedeaz locul u'ui eros demiti(icat? (aptul di<ers Pmi'iaturizat idilicE e acum istorie &' co'te,t7*F. I'ima de raze e u' <olum structurat &' dou sec<e'%e: Cimitirul ter(eloa=elor i Capacul care (ace miei. Cu toate di(ere'%ele care pot (i sem'alate &'tre 4a (a'io' i I'ima de raze e,ist u' 'i<el de co'ti'u4i<iu loa' Stoiciu itate &'tre cele dou c r%i? mai precis &'tre E<oeC Prima parte a <olumului 4a (a'io'? i Cimitirul ter(eloa=elor? prima parte a <olumului I'ima de raze. Epopee (ra=me'tat co'ti'u ? &' Cimitirul ter(eloa=elor &'s ? etapa copil riei a (ost l sat &' urm . 4a <rsta ti'ere%ii curtea miracolelor a disp rut l s'd loc u'ei e,iste'%e a c rei 5c l torie7 se petrece &'tr@o realitate di' care se pare c (a'tasmele au (ost iz=o'ite. Cimitirul ter(eloa=elor e u' alt c't di' epopeea lui Stoiciu. 4e= tura cu miezul 5po<etii7 e realizat &'c de la primele <ersuri ale primului poem: 5Ce a%i &'<erzit? c r'urilor: acum? la s(ritul]prim <erii mele? de dup p'za de ti(o']a r d ci'ilor]<oastre 'e&'%elese? &'=roate de puroi? r su(larea](iarei &mi pro<oac ]ame%eal A7 0st(el? toate &'tmpl rile de mai departe se petrec la 5s(ritul prim <erii mele7? atu'ci c'd modul de a &'%ele=e i de a percepe realitatea se scGim6 . Eul <a ap rea &'tr@o ipostaz a sa. ScGim6area e e<ide't &'c de la &'ceput c'd eul? departe de a r m'e doar o6ser<atorul 'ai< al iu6irii? se las pri's &' mreDele crosului: 5pri<esc? u's la i'im ? la s'ii t i? ( r ]sutie'? cum se z6at ct &mi]st ]&' cale o %i=a'c A7 Eroul epopeii (re=me'tate c l torete? &' Cimitirul ter(eloa=elor &' lumea lui Eros. Nu &'tmpl tor titlul ciclului e am6i=uu: 5ter(eloa=e7 e posi6ilul plural att de la 5ter(elo=7? co'dic ? re=istru ct i de la 5ter(eloa=a7 care &'seam' prostituat *". I'ima de raze e u' <olum &' care se'zorialitatea i'tr &' prim@pla'. Eroul a scGim6at lumea miracolelor copil riei cu u' i'(er'? ima=i'e a u'ei realit %i Gde? scu(u'date &' derizoriu. 5Nu ='dim &'deaDu's: d r p 'a%i? cu]mi'ile la spate? cu 6uzele ( cute o ra' de %i= rile]care 'u se mai termi' ? pupeze]cu u' ocGi &' (ru'te pri<i'd la iap cum pateA ]acum &i scGim6 rocGiaA Di' scau'ul]de'tistului? ( r =uri? omor'd cu o palet ]musca]tete aezat 6zi'd pe o r d ci' : &'s'=era%i? ]'e seme%imA Iar i iarA C de dup perdeaua de (um? ]a(ar ? o s 'e scuipe u' leu! ]z=i%i la urmele Dartierei de pe coapse: pe]islaz? <e'i'd i 'emaiaDu'='d o dat la ti'e]cu

6om6oa'e e,tra(i'eA Pilcuri? ]de zaruri de pi'e date pri' smoal i lipite cu (ul=i: ci'e o s cti=e u' pat]li6er! ]pli'i de paGare de <i'? 'esp la%i pe di' u'tru &%i]smul=eam m 'u'cGiurile de stu(? (iecare]tr ='d &' partea lui: &%i mai pl'=i de mil dar]o lumi' 'ecupri's ]cu mi'tea? o s se mistuie duGul? zaci]&' 6aie de sare? &' <rteDul]o=li'zii 'u co'teaz : mirosul de mort se &'ti'de o]s distru=em orice sem'? orice]a%%a%i7. E limpede c atmos(era de s r6 toare a copil riei care domi'a ciclul E<oeC De<i'e aici ad'cire &'tr@o realitate i'(er'al ? &' I'ima de raze eroul tr iete &' pli' comar. Trimiterile la o realitate opresi< de<i' 4 Tot mai clare. C l toriei erotice despre care scriam i se al tur lu'=ul drum pri'tr@u' cotidia' de comar. O dat trecut 5prim <ara <ie%ii7 eul 'u are cum s e<ite co'tactul cu u' cotidia' care@" o6li= la compromis. C l toria i'(er'al de<i'e cu att mai te'sio'at cu ct ea urmeaz timpului copil riei. Dac timpul di' E<oeC Era di(uz? =reu de pri's &'tre 'ite limite a'ume? &' Cimitirul ter(eloa=elor istoria &i rei'tr &' drepturi? &' (a%a a=resiu'ii ei? eul se simte tot mai ap sat? &'c tuat: 5i mai scoteam o lipitoare di' 6orca' i o]pu'er' la i'im ? pe]u' platou &' (orm de carte de Doc &' sil : ]cara<a'ele? de c mile &'c rcate]cu t mie 'u]se opresc la morm't: &'cGide? dra= ? ocGii]'asul? toate ori(iciile? tra=e]corti'a de (ier: aici? &']'imica]u'de z cem &' propriile 'oBstre]e,creme'te]p c toi? &']utopie.7 0Du's &' 5<ara7 <ie%ii eul trece pri'tr@o criz a lipsei li6ert %ii. Poezia di' Cimitirul ter(eloa=elor de alt(el? a'ticipeaz u'a di'tre li'iile ese'%iale spre care <a e<olua poezia lui Stoiciu? li6ertatea reprimat ? &' de6utul cro'icii sale di' 5Rom'ia literar 7? Eu=e' Simio' remarca (aptul c Stoiciu e 5iritat de (arao'ismul e,iste'%ei7. Este ( r &'doial o trimitere c tre 5(arao'ismul7 zilei? c tre tira'ia tot mai =reu de suportat a re=imului lui Ceauescu. Ca i &' cazul celorlal%i optzeciti discuta%i? li6ertatea? lipsa ei? de<i'e ese'%ial ? o ade< rat o6sesie. S ami'tim doar tra=edia eului di' poeziile lui 3lori' laru sau ale /aria'ei /ari'? &' (o'd? 'e a(l m i aici &' prelu'=irea epopeii (ra=me'tate. 0pare't su6mi'at ? u'itatea eului &'cearc s se p streze i'tact . Tocmai de aceea se acumuleaz te'siu'ea. Eroul 'u &'%ele=e s se adapteze. 4i6er &' copil rie? el 'u &'%ele=e s se supu' 'ici u'ui coma'dame't social cu att mai mult cu ct acesta e u'ul mi'ci'os? &' mod sim6olic 5r z6oiul7 di' epopeea lui Stoiciu opu'e u' eu care &'cearc s @i p streze cur %e'ia i o realitate care &'cearc s @" murd reasc . 0<em? iat ? &' poezia autorului o cGeie de a@i citi z6uciumata 6io=ra(ie. Nest p'it? Stoiciu pare a (i tot timpul su6 sem'ul u'ui Dur m't pe care "@a ( cut cu si'e &'c di' copil rie. 0cela de a r m'e curat i li6er toat <ia%a. U' (ior al i'oce'%ei str 6ate parc toate c r%ile autorului. Ea se 'ate di' prospe%imea cu care e receptat realitatea cu att cu ct e? parado,al? mai dur . Di' aceast cur %e'ie se 'ate i ura. 5scuip mumia di' 6i6liotec ? de la mi'e di']apartame't? < ]ur sc: &' m'a dreapt %i'e%i 6iciul? 'e< zut i]&' cealalt ? la <edere? u' m 'u'cGi de spice? ce (olos? ]&' ce crede%i <oi!A P&']sistemE7. Re<olta di' Cimitirul ter(eloa=elor e direct ? tra'a't . E atacat 'u 'umai imoralitatea u'ui re=im? a u'ui 5sistem7 ca s reiau cu<i'tele lui Stoiciu dar i imoralitatea aa@ziilor scriitori pu6lici: 5R0: 4i<iu loa' Stoiciu &' i'timitatea oraului]copacii]pli'i de 6u6e? cu coroa'ele lor de mir? tem6eliza%i i]cu (lori de portocal pe]cap? su't]depila%i]cu =r sime de m =ar: e <remea scriitorilor pu6lici!A E. S ]&i &mpodo6im i cu]coli<ii]cu mierle!5 0sist m la per<ertirea s r6 torii? la tra's(ormarea s r6 torii &' circ. Pe'tru u' eu care@i situase e,iste'%a su6 sem'ul s r6 torii &' timpul copil riei? per<ertirea ei &i pare cu att mai cumplit . Nici la Stoiciu iro'ia 'u e preze't . E <or6a? ca i la ceilal%i poe%i discuta%i? de sarcasm? u' sarcasm care se 'ate di' destr marea e,iste'%ei tr it su6 sem'ul miracolului. 9i perso'aDele di' I'ima de raze su't altele. 5Pro(esorul pe'sio'ar5 dispare o dat cu po<etile sale di' aceast 'ou lume. 0par &' scGim6 5scriitorii pu6lici5? 56u(o'ul cu clopo%ei5? 5ceretoarea 6 tr' 5? apare@7tira'ul5? 5u'@(el@de@poet@de curte5? apar alte perso'aDe? maDoritatea &'s circumscrise u'ei lumi urte? co'torsio'ate. Pro6a6il aceast

ur%e'ie "@a determi'at pe /aria' PapaGa=i s a(irme c 5&' I'ima de raze 'ota 'eorealist de<i'e de@a dreptul e,presio'ist ? <isul de p' aici i'<adeaz spa%iul poemului? &l populeaz cu ima=i'i ale <isceralului? i a6'ormului? dicteul automat e rVi'<estit eu o (u'c%ie e,presi< ? &'tr@o te'ace c utare a ocului ima=isticA5** Dei i'teresa't? amestecul de e,presio'ism i suprareal ism su=erat de critic 'u e? cred? de(i'itoriu pe'tru al doilea <olum al lui Stoiciu. /ai &'ti pe'tru c lumea di' 4a 3a'io' st su6 sem'ul miraculosului? al miracolului copil riei. I'ima de raze? &' special Cimitirul ter(eloa=elor e o c l torie i'(er'al ? domi'at de ima=i'i 'eorealiste. $iole'%a e u'eori (iltrat pri'tr@o <iziu'e e,presio'ist ? dar ea e e,presia recept rii descGise a u'ei realit %i atroce. E o realitate de comar? cu tr s turi &'=roate dar deloc i'<e'tat &' ese'%a ei respecti< . Re<i'e? o6sesi< a spu'e? ima=i'ea tira'ului? o autoritate pe care eul 'u o suport :5AEu reprezi't]curcu6eul5? ='= <ete i scoate di']6uzu'are u' pum' de pra( de smal% i &l aru'c &' apa]ceruluiA Ne6u'ule? &mi]st perma'e't pe lim6 s &i urlu? &'s ]perma'e't &mi muc]lim6a i odat cu mi'e &'tre=]poporul]spectator? cu o crea'= A Pardo'? 'e6u'ule dar 'u? NUA Tu stai pe]tro']'esim%itor? cu o crea'= de palmier &' m'a]dreapt ? ]cu coi(ul]di' piele de mistre% la picioare i cu u']<ultur care toar' crtitorii]curtea? o]lumi' : pe o per' di' 6la' i se aduc &']cutii de (ilde p' i]acrostiGuri: i se pu'e o 6ar6 (als i se 6ate di' palme? i'tr %i= 'cile]=oale]urm torul pro=ram? eu: plpi'd? u'de 'u d dum'ezeu]eu? sp'zurat de 6ra%e de u']scripete? ](eeric: l sat ct mai Dos? &']p m't? ca'dela6ru s &i s rut lui]o6raDiiA 9i eu &l scuip? uita%i aici? ]p%u7. O 'edisimulat ur e e,primat de u' eu Torturat de GacGi%ele tira'ului. Trimiterea la realitatea politic a dece'iului B-F e tra'spare't . Stoiciu o plaseaz &'s &'tr@u' decor comaresc i &'tr@u' timp pe care &l deducem i'direct? pri' cGi'urile u'ui eu care a trecut de 5prim <ara <ie%ii7. Epopeea (ra=me'tat parcur=e? &' Cimitirul ter(e@loa=elor? episodul c l toriei i'(er'ale. 4umea apare de(ormat de r u i ur%e'ie. Eul <ede? cu cumplit triste%e? umili'%a co'ti'u la care su't supui oame'ii? &' Cimitirul ter(eloa=elor poemele =ra<iteaz PiE &' Durul dem'it %ii r 'ite? idee ce <a de<e'i ce'tral &' C'd memoria <a re<e'i*.. Di' aceast dem'itate r 'it se 'ate i perceperea =rotesc a realit %ii. Urtul e &mpi's p' la limitele sale. :' &'%ele=erea adec<at a poeziei lui Stoiciu? &' &'tre=ul ei? e 'ecesar s o6ser< m c poetul situeaz &' ce'trul operei sale <alorile morale. 3 r a de<e'i tezist? eticul e (u'dame'tul prim al crea%iei poetului. Di'tr@u' a'ume pu'ct de <edere 4i<iu loa' Stoiciu e u' 5clasic7. Poezia sa se 'ate por'i'd de la <alorile a'tice de 6i'e? ade< r i (rumos. De la aceste premize se 'ate i perceperea? att de <iole't ? a ur%e'iei lumii. Pe'tru eu? &'dep rtarea de c l toria miraculoas a copil riei e urmat de o 5c dere7 &' urt? &' =rotesc? &'tr@u' i'(er' al maturit %ii: 5o (ier6ere su6 piele? 6ul6uci'd i ezit rile s(i'tei](amilii: &' (a%a 6isericii? ceretoarea? mam ? ]'emam ? 6e%i< ? luat de r u &' ora? ( r ]clie'%i? se =udur l tr'd i li'='d]peretele cu cGipul tira'ului? so%ul 'ostru]di' 6 l rii? de pe tere'ul <ira'? la 'u't ? curioi? ]clo<'ii scot capetele cGele? pli'i de ur i (emeiutile]lor =r sa'e? pu%i'd a]colo'ie? cu u' picior dez=olit &' a(ar ? &i]tra= de urecGi &'apoi]trec pe l'= 'oi cister'ele? &mpopo%o'ate cu (ra'Duri? pierz'd]cu<i'te l s'd o dr urt i =esticul'd? ce mil &mi]e? < rs]i tu scrii: scrii cu 6ricea=ul pe]cruce i]%i se &'moaie =tleDulA S &%i]'etezesc per'a: &%i crie trupul pluti'd]o]ce porc rie: cule= de pe crea'= ? Doas ? a primului cal]6 l%at ieit &' cale? la]care i se < d coastele? de pe mar=i'e de drum? o]piersic ]uria ? stricat i o z<rl &' sus &']ta<a' dup ti'e cu <iole'% ? &mproc'd]toat 6i6lioteca: ]mireasma mi se &'cGi' ? o recu'osc? era o dat o 6a6 ? %es la]c mila]aici? te,tele pe (oi de palmier? =ra<ide: =Gi(tuite? cu]6 r6a%ii l'= ]ele l sa%i s putrezeasc A7 Spu'eam c 5r z6oiul7 lui Stoiciu di' eroica sa epopee e o co'(ru'tare &'tre cur %e'ia moral i o realitate per<ertit care <rea s @" &'=Git . Pe'tru eroul]eul lui Stoiciu aDutorul <i'e de la crezul s u 5clasic7 i de la re= sirea &' 6i6liotec . E <or6a de

re= sire i 'u de re(u=iu pe'tru c eul su(er o atrac%ie ma='etic pe'tru spa%iile descGise ale realului? aa cum se co'(i=ureaz el? de(ormat? i'(er'al. 5>i6lioteca7 e 4i<iu loa' Stoiciu locul u'de eul se &'toarce pe'tru a se re= si? pe'tru a mai c p ta e'er=ie. 5>i6lioteca7 %i'e locul priete'ilor pe'tru c poezia di' Cimitirul ter(eloa=elor e,prim o ime's si'=ur tate. Solitudi'ea eului e =re(at pe ima=i'ea impur a lumii? o Gime 6ar6ar ? s l6 ticit ? l sat prad i'sti'ctelor. 0a tre6uie i'terpretat i domi'a'ta erotic di' primul ciclu al I'imii de raze? ca u' asalt co'ti'uu al i'sti'ctualit %ii primiti<e. Nu descoperim 'imic di' cele6r rile dio'isiace ale t' rului >la=a. 4a Stoiciu crosul e &'ecat de mizerie: 5la picioarele crucii? cu care 'e 'atem &'ti's ? o](emeie prostituat ]=oal la trup dar pe cap cu]o piele de ele(a't? 6ea di']ulcior o]7perza'ie5? cum se spu'e? coDi'd cu u'=Gia]coDile de pe ra' : oare]ce se mic pe deasupra apelor!A &'tre6 ]iar? ea? adormit i &mi]scoate? de pe (ru'te? coroa'a de m r ci'i: c ]<ii de departeA P=ata? =ataAE7 0m citat di' ultimul poem al ciclului Cimitirul ter(eloa=elor. 0ici ima=i'ea eului se suprapu'e celei a lui lisus CGristos. Este cea mai pur e,presie a su(eri'%ei u'ui eu r scolit de o realitate care a luat@o raz'a. 3 r &'doial eul ti'de c tre sal<area sacr ? a sacrului. 4umii di' Cimitirul ter(eloa=elor i@ar (i 'ecesar u' pur=atoriu. C l toria i'(er'al 'u a<ea cum s 'u lase urm ri asupra eului l eroului. CGiar dac 'u &'(r't acesta &'cearc s @i co'struiasc pe mai departe desti'ul? retr ='du@se5Ala o mar=i'e a p m'tului? u'de e 6i6liotecaA7 Re<e'i'd la erosul di' Cimitirul ter(eloa=elor tre6uie o6ser<at c el &i = sete o compe'sa%ie moral &' iu6irea (amilial ? e<ocat cu su6tilitate. 9i preze'%a acestei iu6iri &'t rete ideea c eroul]eul e u' ap r tor al <alorilor morale? si'=urele? 'i se su=ereaz ? care pot sal<a lumea: 5&' o=li'd ? %i'ut de u' amora &'aripat? tu]si'=uratic ]pe 6a'c ? ieit de la ser<iciu? s ]&%i tra=i su(letul? &']=r di'a zoolo=ic ? &%i]piepte'i p rul lucios? (ericit o]clip ? &' (a%a ocGilor m ri%i ai]ursului: ade< rul e c <i'e u' miros]=reu de la el di']cuc ? timpul? ]doam' ? ]timpul dar te me'%ii? 6 tr'e%ea. Ce]6 tr'e%e: ar %i]6i'eA :'cGizi poeta]di' pla'ta%ii Pde casta'i? pe'tru]araciE? omul primiti<? Dum tate](emeie? Dum tate 6 r6at? di']su6co'tie't? pe patru]la6e? te pri<ete i el de dup o]p'z de ap ? ters? 5timpul? ]doam' A 5 i o]dat url de te paralizeaz ? 5timpul7]po<eti: treci]pe la aprozar i iei ou ? stai]la coad la]pi'eA 9i laA 0cas ? iar &'tre6 rileA 9i]o iei de la cap t: m tur ? l]spal ? # i calc A /'c pe]cearcea(uri]&'(lorateA I'im A? .A I'im de palmier]ai!A DarA 5: dar de ce petele de ar=i'tA Dar. S ]'u mai aud o <or6 CA Su(li]pra(ul de pe &'<elitoarea al6umului? dai]lampa mic i]pui capul]zmeului? u'ul sp lat cu acid 6oric? &']poal s i 0doarm : ]copilul? iar 5de ceA7 'u]r spu'zi? &mpleteti la cu'u'a de spi'i]eu? 'ema'i(estat? ]scriu](ac? re=ulat? sem'ul]s('t]&'ai'teaA :'ai'tea cuiA!: iei%i di']p 'i't? ]iei%iA7 4i<iu loa' Stoiciu e u'ul di'tre cei mai proli(ici autori ai direc%iei optzeci. El e p' acum autorul a 'ou <olume de <ersuri. 4a prima <edere Stoiciu ilustreaz u' a'ume 5tip7 de poet preze't i &' structura direc%iei optzeci. Su't i al%i poe%i <aloroi care scriu i pu6lic mult: /ircea C rt rescu? Traia' T. Coo<ei sau Io' Strata'. :' a(ara acestei asem ' ri de supra(a% tre6uie o6ser<at c ? &' pro(u'zime? 5producti<itatea7 creatoare are posi6ile e,plica%ii speci(ice pe'tru (iecare di'tre poe%ii e'umera%i mai sus. Pe'tru 4i<iu loa' Stoiciu moti<a%ia proli(icit %ii se a(l u'de<a? la iz<orul modelelor sale culturale. Stoiciu are u' cult pe'tru ceea ce (ormaliti rui 'umeau (orme 5mari7*5? mai speci(ic pe'tru epopee. /odelul i'i%ial al poeziei lui Stoiciu se a(l &' epopeea a'tic *). Por'i'd de aici su(lul i'i%ial al poeziei lui Stoiciu este cel propriu des( ur rii pe marile spa%ii ale epopeii. De alt(el? aa cum "@am i'terpretat aici? Stoiciu e autorul u'ei epopei (ra=me'tate. Ne a(l m &' (a%a u'ui poet de curs lu'= care? aseme'i u'ui marato'ist? &i calculeaz &'c de la primii Lilometri timpul i &i dr muiete cu ate'%ie e(ortul. El? e(ortul? e u'ul de lu'= durat .

4a trei a'i dup I'ima de raze? &' "2-5? apare <olumul C'd memoria <a re<e'i. $olumul co'%i'e u' lu'= poem dramatic i'titulat +lasuri di' la6iri't? 5co'struit dup modelul teatrului a'tic Pstro( ? a'tistro( ? epod E desi=ur &'tr@u' re=istru stilistic di(erit? lipsit de solem'it %ile retorice de@acolo i ( r te'siu'ea tra=ic pro=ramat 7*8. Nu i'tr &' co'tradic%ie preze'%a acestui poem dramatic cu ideea c modelul poeziei lui Stoiciu e epopeea! +lasuri di' la6iri't tre6uie pri<it? cred? ca episodul dramatic al u'ei <iziu'i poetice care r m'e? ca model al &'tre=ului? asocia6il epopeii. De alt(el +lasuri di' la6iri't e doar (ormal u' poem dramatic? &' (o'd? lu'=ul poem 'u e dect u' mo'olo= 5spart7 di' loc &' loc de eleme'tele care structureaz tra=edia a'tic ? &' poem? Stoiciu pleac de la sem'i(ica%ia ori=i'ar a la6iri'tului: 54a6iri'tul este? la ori=i'e? palatul creta' al lui /i'os &' care era &'cGis /i'otaurul i de u'de Tezeu 'u a putut iei dect cu aDutorul (irului 0riad'ei. Tre6uie deci re%i'ut &' primul r'd pla'ul complicat i di(icultatea parcursului s u7 -. 0cesteia i se adau= u' sim6ol care cap t =reutate &' poemul lui Stoiciu: 54a6iri'tul duce de aseme'ea &' 4i<iu loa' Stoiciu i'teriorul si'elui? spre u' (el de sa'ctuar i'terior i ascu's? u'de tro'eaz ceea ce este mai tai'ic &' (ii'%a ome'easc 5*2. +lasuri di' la6iri't este u' poem &' care eul caut i ieirea di' la6iri't dar i descoperirea Ce'trului. C l toria &'ceput &' ciclul E<oeC Di' 4a (a'io' i co'ti'uat &' Cimitirul ter(eloa=elor di' I'ima de raze se prelu'=ete &' +lasuri di' la6iri't? lu'=ul poem di' C'd memoria <a re<e'i. Ea are &'s ? i aici? o des( urare particular . S 'e ami'tim c am de(i'it c l toria di' E<oeC Drept 5c l torie miraculoas 5 i pe cea di' Cimitirul ter(eloa=elor drept o 5c l torie i'(er'al 5? &' +lasuri di' la6iri't am putea <or6i despre o c l torie la6iri'tic i aceasta 'u pe'tru c ea se des( oar &' la6iri't ci pe'tru c 5drumul5 eului &' acest <ast poem e u'ul &'tortocGeat? cu i%e =reu de desclcit. :' 5la6iri't5 se suprapu' ima=i'ile i'(er'ului? ale pur=atoriului i ale paradisului i &' plus cea a realit %ii imediate a eului. Dac pe'tru c l toriile di' primele c r%i modelul era mai ales epopeea a'tic ? &' +lasuri di' la6iri't ecoul cultural este Di<i'a Comedie a lui Da'te. Dei domi'a't ? aceast re(eri'% e mereu 5asezo'at 5 cu alte i'=redie'te culturale: mitolo=ia =reac ? E'eida? 6asmul rom'esc popular i cult. :'c de la &'ceputul poemului acest amestec cultural e sesiza6il: 53irul]tors de l' de aur? purt tor de se's? al]ursitoarelor. Cum se scur=eA Cu]care tu a6ia ai i'trat: pe m'a st'= ? &' descGiz tura de p m't.5 sau 5SpriDi'it &' crea'= de 6rad? cur %at ? &'](orm de crD ? &'( urat ]&' cl%i i u's cu smoal tor% ]&' miDlocul cri'ilor de p dure: 5l sa%i orice]='d? <oi? ce i'tra%i7 Epopeea (ra=me'tat co'ti'u &' aceast a treia carte a poetului. Eul a aDu's &' 5amiaza <ie%ii7. 5O? som'ul scurt al <rstei a doua7? scria poetul u'de<a &' a doua parte a poemului +lasuri di' la6iri't. Se i'sereaz &' poem i moti<ul lui u6i su't? pu''d (a% &' (a% 5<rsta a doua7 i (ra=eda Du'e%e a celor "2 a'i:5AU'de &mi s'te'%i? <oi? "2 a'i! :']locul sla<ei de o zi atu'ci a <e'it]umili'%a <rstei a doua. ]Su't dus de cure't. Stau &' scau'ul]str 6u'icilor mei oc rit. Spre care mal s ]m mai tra= Euridice!7 50r mai (i de me'%io'at i (rec<e'%a altor moti<e cum su't cele ale desci'derii ad i'(er'os sau cel al 5al patriei cereti5 le=at Pacesta di' urm E de mome'tele de ple'itudi'e c'd spiritul poetului 5&m6r %ieaz u'itatea5? precum i o pl cere a cu<i'telor mari: lo=os? desti'? t cere? moarte? Gaosul i'i%ial? eleme'tul ori=i'ar? spera'% etc.7.F 5I'<e'tarul7 lui +Geor=Ge Peria' e e,act doar par%ial. 5I'(er'ul7 di' +lasuri di' la6iri't e o compo'e't a 5lumii7 la6iri'tului i 'u u' moti<? &' acest poem eul alu'ec &' perma'e'% &'tre spa%iul real? i'(er'? pur=atoriu sau paradis. 9i aici lucrurile su't mai Complicate ca &' apare'% . O polaritate ese'%ial &' acest poem este cea care pu'e (a% &' (a% <ia%a i moartea. I' cte<a di'tre sec<e'%ele i'i%iale <ia%a e t rmul lui 5aici7? moartea e spa%iul lui 5acolo7? &'tre <ia% i moarte e,ist o =ra'i% marcat clar. /amei i se pare c primete mesaDe 5aici7 de la de(u'ctul tat : 5$e'iser pe urm ploile? trecuser : i]eleA :' u'a di' 'op%i? di' cele o sut ]optzeci i dou ? &'ai'te de poma' ? ]c'd]'u putea dormi? dup zece seara? d'd]la

o parte perdeaua lucioas de la]<a=o'ul de circ? u'ul]&'cGipuit? ade<erit pe'tru o clip ? ca]'iciodat z ri](i=ura]u'ui copil: 6uc lat? era u' &'=er? p zitor? cu]suli% ? trimis de el? se uita la]ea cu u' repro? acum &i ( cuser apari%ia &' ora]i su6sta'%ele]asimetrice? ce s &i](i zisA 5Nu ar (olosi la 'imic s m alu'=i5A 9i a z6urat. C ]tocmai i'trai tu. :' cas : tr'ti'd uile. S rut]m'a. /ama? &' picioare? speriat . O](i a<'d 'e<oie de ce<a pe acoloA7 0ceast separare a <ie%ii i mor%ii? a lui 5aici7 i a lui 5acolo7 se ter=e &' timpul c l toriei la6iri'tice a eului. I'termediarul tra's(orm rii <ie%ii i mor%ii &'tr@u' si'=ur teritoriu 5e <isul7. C l toria se petrece 5&' spa%iul i timpul di'ai'tea cre rii diGotomiilor P<ia% M moarte? 6i'e M r u? lumi' M &'tu'ericE7."? dup u' model speci(ic roma'tic. Stoiciu adau= acestui patter' compo'e'ta realit %ii cotidie'e imediate. 0st(el timpul i spa%iul se <or relati<iza la ma,imum? ( c'd posi6il c l toria eului pri'tr@u' la6iri't &' care preze'tul i'ter(era cu toate mome'tele trecutului? realitatea imediat se metamor(ozeaz &' i'(er'? pur=atoriu i paradis. E,emplar mi se pare u' (ra=me't atri6uit celui de@al 5aptelea =las mai ridicat7^ &' care 6e'i='a c l torie a cuplului la mare se &'cGeie cu o ima=i'e a i'(er'ului care pare a i'<ada lumea: 5Tu despacGetezi &']co'ti'uare <alizele? rememor'd? eu am r mas]Dos? la Gotel? s pl tesc? dori%i]cu (a%a la plaD ! O]s (ac u' duA So%ia? ct &i stoarce p rul]6o=at: soarele are o culoare de 'e&'%eles? de departe se < d]'ouri i eram att de pli'i de <isuri? copilul]'ostru? &'cGis &' l di% ? dematerializat? ]tra'da(iriu? re<e'it la 'ormal? <rea i el &'=Ge%at A P.E ]Trei ore mai trziu. :'tu'eric]6ez' ? se'za%ie de depresiu'e? 'icio]micare: aici? la picoarele de recuzit ale]tro'ului Pu' picior mai cald]dect cel lalt? tul6ur ri de <edere? cea% ? ]muteAE? <iet %ile? ]crduri? care ies di' lumea]i'(er'ului? &i las ]pieile. Pe aici? pe]colo? momite de li'itea p cii.7 +lasuri di' la6iri't urmeaz c l toriei miraculoase a copil riei i c l toriei i'(er'ale a eului ieit di' prim <ara <ie%ii. Ne a(l m aici &' (a%a eului la .F de a'i? u' eu care caut ieirea di' la6iri't dar care <rea s aDu'= ? s se re= seasc &' ce'trul la6iri'tului? &'tr@u'a di'tre 5descrie4i<iu loa' Stoiciu rile la6iri'tului7 descoperirea ce'trului de<i'e tocmai &'cercare de re= sire a si'elui: 50 te co'ce'tra? a = si propriul]t u ce'tru: arcurile de tr suri? pe caldarm &i strm6au pe zi ce trece trupul? 'u]mai a<ea poru'ici]destr 6 late? pe]ea o co'ducea? &'G mat? 'u 'umai]u' cal 'e6u' p' ]acas .7 Di' 5Gaosul meta(orelor i al ima=i'ilor7.# se 'asc polarit %ile care ordo'eaz poemul: <ia% M moarte? descoperire a ce'trului@ieire di' la6iri't. Dac prima opozi%ie se ate'ueaz p' la des(ii'%are su6 presiu'ea <isului cea de a doua tre6uie pus &' rela%ie cu o alt 5ecua%ie7? eu@ 'oi. Dac descoperirea Ce'trului e e,presia te'tati<ei eului de a se re= si? ieirea di' @Oa6iri't e pus su6 sem'ul lui 5'oi7. /ai mult ca &' Cimitirul ter(eloa=elor^ eul &i asum rolul de c l uz a oame'ilor. Este acesta u' pu'ct de rela%ie al poeziei lui Stoiciu cu crea%ia marilor roma'tici? &' +lasuri di' la6iri't poetul &i prelu'=ete <oca%ia ci<ica pe care am putut@o descoperi i &' I'ima de raze. Pro6a6il c de la aceast asumare a rolului de poeta <ates se 'ate i caracterul se'te'%ios al u'ora di'tre <ersurile poemului. Pro(e%ia lui Stoiciu s(rete &' scepticism. Ea 'u 'umai c 'u se realizeaz dar 'u este 'ici pe cale de a se realiza. Sal<area lui 5'oi7 e e,primat la (i'alul poemului ca deziderat? ca posi6ilitate &'dep rtat ? 5&mpodo6i%i cu]pe'e la p l r'A 9i]lumi' rile 'op%ii: de Cr ciu'? suit pe u' cal? &'aripat? =al6e': cum treceA ]/aDestuos. Toate lucrurile trec. 4ucr rile. ]4ucr ri de rememorare: m r=ele de melci? de la mare. ]CGiuiturile]i cruci cu 6usuioc di' <r(ul]caselor 6 tr'eti. RedeteptareaA :i auzi%i](ream tul. U' mod de a (u=i de soart pri' la6iri'tA C1 REN09TERE0 /OR041A7. REN09TERE0 /OR041? aa cum O 'oteaz poetul? este &'tr@u' (el 'ucleul iradia't al poemului? &' c utarea ei eul parcur=e c l toria la6iri'tic ? suprapu'ere aiuritoare de realitate cotidia' ? drum &' i'(er'? &' pur=atoriu i paradis. Tot REN09TERE0 /OR041 st la 6aza u'ei alte polarit %i ese'%iale a poemului: memoria i: uitarea. Stoiciu pu'e &' rela%ie memoria i co'tii'%a. 3 r memorie? pare a spu'e? co'tii'%a '@are cum s e,iste i REN09TERE0 /OR041 e imposi6il .5A0G? r =etul lui cel =roaz'ic? &%i]%i'e

i el to< r ie: acumul'd <i'i i dori'%e]0spira%ii? <ise i o6sesii]i'co'tie'teA Come'tezi: 5Ei 'u tiu s disti'= memoria de uitare.7]Scrumierele &' crcium ]pli'e de loz &' plic rupte. ]4a]masa <oastr . Cu u' priete']im6er6? sp r='d 'uciA Oame'ii]'estator'ici 'u cred? dar oile]lor &i m ''c l'a u'a de pe]alta. 0poi lucrurile lumii &' =e'eral? sc pate de tri6utul]i'(am? pl tit &'tu'ecimilor: 'e(olositoare? ]care 'u mai au 'ici U' Gaz i]o (ecioar ? /oldo<a? aceeai? dum'ezeiasc A Numai]&' maieu? &'c lzi'd ater'utul acas ]i &mpleti'd o =r mad de (lori]su6tera'e &' codi%e? ce 6ucle? ce ocGi? ce s'i? &' (ru'tea]procesiu'ii? urmat de o 6aie &' rul 4eteA 0pa]lui ter=e orice ami'tire: a lumii]cereti. 0mi'tiri: 5i cei care de atu'ci &'coace c'd]<or6esc spu' cGicGi7? s(id'd <remurileA5 &' e<ocarea /oldo<ei? poetul de<i'e patetic? readuc'd patriotismul &' poem. 4a "2-5 &'s ? patriotismul lui Stoiciu 'u are 'imic &' comu' cu 5rapsozii5 care c'tau Rom'ia i /arele Crmaci. /ai mult? atitudi'ea poetului e < dit polemic (a% de? ca s (olosesc u' terme' al lui? 5(arao'ism5. Patriotismul lui Stoiciu tre6uie pus &' rela%ie cu ideea de REN09TERE /OR041. Poetul e<oc /oldo<a ca pe u' spa%iu 5dum'ezeiesc5 i sper &' re=e'erarea lui? &' s(ritul 56ar6ariei5 uit rii. 0st(el redescoperim u'ul di'tre rosturile ese'%iale cu care e d ruit poetul? acela de a p stra memoria. Ne &'toarcem aici la u'a di'tre me'irile poetului a'tic? aceea de. 0 (eri lucrurile de uitare. S 'e ami'tim c 5p strarea memoriei5 era u' imperati< i pe'tru Io' /urea'. 4a 4i<iu loa' Stoiciu ideea 'u se lea= doar de REN09TERE0 /OR041? ea poate (i pus &' rela%ie i cu modelul epopeic care st la 6aza &'tre=ii poezii a lui Stoiciu. 0seme'i aedului? aDu's la maturitate poetul 'u &i asum doar propria e,iste'% ci &'cearc s de<i' purt torul de cu<'t al poporului s u. Epopeea (ra=me'tat apar%i''d moder'it %ii trzii pe care o scrie Stoiciu se ampli(ic . Tocmai de aceea p strarea memoriei de<i'e ese'%ial . Uitarea e o 6oal cumplit . Ea e pri<it i ca pedeaps ? pedeapsa de a putea pri<i doar &'ai'te. 5El]%i'e loc de z =azA Trecutul. Cuceritorul de atu'ci? ]la oprirea a tot ce poate mG'i (ericirea ( = duit i mie]i %ie. :' u'a di' casele d r p 'ate de pe 'u]mai %i' mi'te ce strad . 4oc]al a'iGil rii? &%i ami'teti! Eu]'u mai %i' mi'te 'imic. Nu]recu'osc? 'u (ac. Nu < d? 'u cred: 'umai ci'e m &m6r'cete di' spateA :'curc turile. ]&'doielile. Tri6ula%iile: i capca'ele]drumuluiA Tu 'u auzi! SurduleC5 P strarea memoriei de<i'e o lupt cu 5ma'@Lurtizarea5. 0 (i <iu &'seam' a te putea &'toarce &' trecut? &' propriul t u trecut i &' trecutul lumii. Numai ast(el se poate petrece REN09TERE0 /OR041. +lasuri di' la6iri't se structureaz i pri'tr@u' ir disco'ti'uu de &'toarceri &' timpul su6iecti<.5A4a u' ca'to'? u'de este lumi' i la ora #]i u'de pi'ea? de secar ? &' =ura 6 r6atului]ei? dus la ser<iciu &' scGim6ul]trei? &'tre%i'e (ocul. ]9i s'=ele lor: &' c lim ri. ]+'di'd. Paturile suprapuse? cu]arcurile l sate? di' dormitorul C3R]cu pe'sio'ari: acolo]tu 'u ( ceai cGiar 'imic di' ce <oiai (ii'dc erai]prea 4i<iu loa' Stoiciu sla6A5 0lteori? &'toarcerea &' timpul su6iecti<? propriu eului? se prelu'=ete p' 5pe apele mor%ii Sti,uluiA5 E <or6a aici de timpul c l toriei la6iri'tice? timpul dilatat &' care toate co'<e'%iile su't a6olite. 50poi redescoperirea. TiG'a]camerei di' miDloc? cu lea= 'e. ]R t cirile D? ]primei ti'ere%i: &'ai'te de a se putea]i'stala aici. :mpreu' . +elozia]ei^ pe <i%ele de <ie <oluptoase care &i]&'col cesc di' &'tu'ericA De aici? de i u'de? p' ]la urm ? lu'traul]&i <a lua: pe pluta sa. I'<ul'era6ili. 9i]l mai ales =Gicitul: &']&'cre%iturile (ormate de <or6ele lor pe apele mor%ii]Sti,uluiA5 5Timpul poate s &'sem'e? &' u'ele <ersuri? istorie? dar dacele & mai multe ori el apare ca tr ire? e,perie'% i'tim ? imprim'd poeziilor u' i aspect co'(esi< i ( cmd loc u'or 'umeroase detalii 6io=ra(ice5.5? &' a(ara B acestor tr s turi tre6uie su6li'iat c toate ipostazele &' care apare timpul l se u'i(ic &' timpul c l toriei la6iri'tice i su't &'=lo6ate &' acesta. `Tocmai de aceea e imposi6il s co'sider m timpul 5u' moti<5 aa cum l procedeaz +Geor=Ge Peria'. De alt(el? aa cum o6ser<am? &'sui criticul <alorizeaz timpul &'

poezia lui Stoiciu co'(eri'du@i calit %i care dep esc `^ 'et capacitatea de 5acoperire7 a u'ui simplu moti<. $oca%ia <atici'ar roma'tic a poetului e &'ecat &' scepticism 4a `Bcap tul la6iri'tului se 'ate u' 'ou la6iri't. 5Dup u' <is: al lui /i'os. `Tat l meu di' cer? tat l meuA 4a6iri't]dup la6iri'tA7 E su=erat `BC utarea? o c utare <e'ic dac 'e ='dimA C REN09TERE0 /OR041 D pare u' deziderat imposi6il de ati's. 50 r m'e &' la6iri't7 presupu'e r's 'u 'umai co'dam'area la c utare <e'ic . 54a6iri'tul7 e spa%iul asi6ilului &' care eul 'e <a (i c l uz . Dac primele <olume ale lui (Stoiciu au (ost comparate cu atmos(era (ilmelor 'eorealiste.)? eul di' l+lasuri di' la6iri't poate (i apropiat de 5stalLerul7 lui 0'drei TarLo<sLi? perso'aD care <ede di'colo de realitatea imediat ? perso'aD care de<i'e &'trucGiparea c ut rii &'s i. Era =reu de crezut c atitudi'ea a'ti@totalitar a poetului <a r m'e ar urm ri. Spirit iscoditor i li6er? cu Dur m'tul acela pe care poetul pare a@" (i depus &'c di' copil rie? Stoiciu a de<e'it i'dezira6il. O l rturie a acestei situa%ii o(er Eu=e' Simio' &'tr@u' studiu? Spiritul 6ritic? spiritul li6er? pu6licat &' 5Rom'ia li6er 7 &' s pt m'a Re<olu%iei: 5Pu6lic &' 'um rul de azi al 5Rom'iei li6ere5 u' te,t care ar (i e6uit s (i=ureze &' sumarul <olumului meu? rece't ap rut? Scriitori ima'i de azi? I$ PCR? "2-2E. N@a ap rut pe'tru c autorul despre care]este <or6a? de<e'ise i'dezira6il pe'tru ce'zur 7.8. De alt(el? 4i<iu 4oa' Stoiciu a (ost? ca mul%i autori ai direc%iei optzeci? u' poet care a tr it &'tr@o semile=alitate. Nu m re(er aici la tiraDul c<asi@co'(ide'%ial al c r%ilor lui &'tr@u' co'te,t cultural a<id de 'out %i? cGiar i de poezie? i'clusi< de poezia di(icil i prete'%ioas a lui Stoiciu. 3ac trimitere la soarta u'ei c r%i ca I'ima de raze care a putut (i cump rat pe'tru u' scurt timp? (ii'd ulterior retras di' li6r rii? &' 5r z6oiul7 cu ce'zura pe care scriitorii rom'i "@au dus mai ales &' ultimul dece'iu de dictatur u' am 'u't de istorie literar merit co'sem'at? &' "2-2? a(lat &' situa%ia semi@ile=alistului? Stoiciu &i pu6lic cea de@a patra carte? O lume paralel . Cartea de<i'e prileDul u'ei cro'ici literare sem'ate de Nicolae /a'olescu i care se i'tituleaz Poetul la a treia carte. E e<ide't c titlul <i'e s su6li'ieze ideea c dac e,ist I'ima de raze ea supra<ie%uiete 5u'der=rou'd7 i 'u &' 5cultura o(icial 7. Era u'ul di'tre sem'alele pe care criticul literar le o(erea cu'osc torilor de literatur tocmai pe'tru a marca p' u'de aDu'seser i'terdic%iile &' ultimul dece'iu de dictatur . Re<e'i'd? O lume paralel apare &' "2-2 i e cea de@a patra carte a poetului. /ai &'ti descoperim o i'o<a%ie compozi%io'al . E primul <olum &' care Stoiciu &i structureaz poemele &' ci'ci scurte sec%iu'i: Dese'e rupestre? Toam' astrala? /iracole? De la o lume la alta i /acGete z6ur toare. 5$olumul rece't PO lume paralel E este mai etero=e' dect precede'tele i mai pu%i' am6i%ios dect +lasuri di' la6iri't7.2? &' epopeea (ra=me'tat pe care o creeaz Stoiciu? sec%iu'ile di' O lume paralel ar tre6ui s (ie cea de@a doua c l torie miraculoas . S 'e ami'tim c prima c l torie miraculoas are loc &' ciclul E<oeC Di' <olumul 4a (a'io' i e pus &' direct rela%ie cu re<ela%iile copil riei. Ce se &'tmpl &'s cu eul care a parcurs &' timp i c l toria i'(er'al i c l toria la6iri'tic ! /ai poate el tr i o a doua c l torie miraculoas ! $olumul de6uteaz cu sec%iu'ea i'titulat Dese'e rupestre care dei 'e situeaz &'tr@u' timp i@u' spa%iu dilatat? trimi%'du@'e &'c di' primul poem la o istorie <ecGe? 5acum #F.FFF de a'i7? se ce'treaz asupra si'=ur t %ii? se'time't preze't i &' +lasuri di' la6iri't. Si'=ur tatea e e(ectul u'ei du6le ac%iu'i? &' i'teriorul poeziei lui Stoiciu solitudi'ea e urmarea c l toriei la6iri'tice? ea se a(l la cap tul u'ui e(ort i'te's de u'i(icare a realului cotidia' cu paradisul? pur=atoriul i i'(er'ul. Pri<it di' perspecti<a poetului? si'=ur tatea tot mai ap s toare se lea= de &m6 tr'ire dar i de spera'%ele de li6ertate aDu'se la cap t? &'c di' primul poem Stoiciu e u' 'ostal=ic al istoriei omului i? poate? al dem4i<iu loa' Stoiciu 'it %ii sale aDu's amar umili'% : 50m (ost o (amilie

u'it la]poalele u'ui mu'te. ]/u'te]al o< ielii. ]0m (ost! 0cum #F.FFF de a'i. Dup ]cum are s se do<edeasc ? o]lumi' al6 . Cu (eluri i cGipuri de cui6uri]( cute di' scGelete a]sute i sute de ti'eri di'ozauri? di']cei cu cioc de ra% . Sute i]sute de cui6uri apar%i''d u'or a'omalii]ma='etice! Prete,te. P duri]i rui'e? cui6uri]( cute di' scGelete? um6ra]a ceea ce am (ost.7 Se'time'tul si'=ur t %ii e Gr 'it i de &'str i'are. 0a se &'tmpl &' 0mur= de <'t? u'ul di'tre 5poemele cele mai puter'ice ale lui Stoiciu75F: 5&' amur= de <'t? la %ar . U'de 'u am]mai dormit di']copil rie? &'str i'at. Si'=ur? pri<esc de la](ereastra cu]=utui =ustate de musculi%e la s(oara de atr'at]oale]di' o=rad : e 'eli'itit . O]'eli'ite a trecutului! Noaptea]cic oalele =oale se umplu cu su(letele]r posa%ilor i]se plim6 p' se <ars : pe aici? pe]u'de se ia m sura um6rei de om de la temelia]casei]p ri'tetiA7 Ima=i'ea 5um6rei7 e i ea domi'a't &' aceast parte a <olumului. Situat &' co'te,tul epopeii (ra=me'tate ea ar putea (i o co'(i=urare a su(letului dup moarte aa cum apare ea &' scrierile Gomerice5". Pe de alt parte um6ra e ide'titatea uma' adus de <remi &' ami'tire a co'di%iei ori=i'are. Su=estia e de re= sit &' cGiar primul poem al <olumului? Um6ra: 50lt ci<iliza%ie. Um6ra]a ceea ce am (ost 'u mai poate s d i'uiasc ]aa la 'es(rit: o]lips de st rui'% ? <e'it poate cu <rsta? pe zi ce]trece o <a tra's(orma &'tr@o]m' de <reascuri? cu si=ura'% ? u'de@i]mai su't oare &mp'zite rui'ele! P durile]<e'ice! $aluri succesi<e de ci<iliza%ii. Rui'ele]acum locuiteA7 O lume paralel de6uteaz su6 sem'ul e,te'u rii. De aici s@a ' scut poate i se'za%ia c poezia lui Stoiciu 5s@a cumi'%it75#. E o o6oseal Gr 'it de c l toriile ( r s(rit ale eului. 0Du's &'tr@u' pu'ct critic eul e te'tat s por'easc &'tr@o 'ou c l torie miraculoas ? s descopere o 5lume paralel 7. Pe'tru &'ceput &'s el e ros de o6oseal ? de si'=ur tate? se simte &'str i'at. Si'=ur tatea e asociat ? cu u' estompat patetism? iu6itei. Parado,al? ime'sa solitudi'e e cea care &i u'ete pe cei doi &'dr =osti%i: 5O si'=ur m sur am pe'tru 'easemuita]ta solitudi'e? iu6ito: 'easemuita mea solitudi'e.7 &'tr@u' alt poem? Di'coace de zidul 'atural? care &'cGeie ciclul Dese'e rupestre? si'=ur tatea e plasat mai limpede &'tr@u' co'te,t temporal a'umit. E &'str i'area uma' speci(ic u'ei lumi aDu'se la apus? a u'ei lumi care@i tr iete a=o'ia. 5ScGim6 tori? &' 6 taia]cure'%ilor de aer. Pe]pero'ul = rii? pe u'de 'u circul dect u' tre']mi,t dimi'ea%a i]u' tre' mi,t seara: u'de u' %i=a' Doac ]ursul. Cu plozi 'er 6d tori &'Dur? alu'=i'd]plictiseala: pri<i'd &' susul i :' Dosul]li'iei de (ier =radate? scal de termometru? pli'e de 6uruie'i]p tate de p cur . Cu ct pri<im]mai departe? cu att pri<im mai ad'c &']'ecu'oscut? la ora]"- c'd impie=atul de micare ia ta6la de le=i di' m'a]dia<olului? st p' aici]i citete ce mai e 'ou (iec ruia cu =las]tare la me=a(o'? &' si'=ur tatea ultimilor]a'i.7 Si'=urul re(u=iu posi6il r m'e descoperirea 5lumii paralele7. C tre o aseme'ea lume ti'de eul &' a doua parte a <olumului di' "2-2? Toam'a astral . Toam'a astral e &'< luit de tai'e. E<ocarea ei se suprapu'e te'tati<ei Peuate!E de a c l tori &' trecutul eului. 0ceast c l torie? ese'%ial &' c r%ile a'terioare ale poetului e su6stituit aici cu te'tati<a de a descoperi mome'tele eter'e ale lumii. Pri<i'd ast(el lucrurile trecutul eului se <a opu'e preze'%ei 5toam'ei astrale7? a'otimp 5miraculos7? eter': 5&mi scotoceti trecutul! 4as ? ]las : su(letul]t u? su6 (orma u'ei <r 6ii? &i]p r sete trupul dup ]plac. Nu]te las eu? p ri'%ii]tuturor lucrurilor re&'<iate 6at]iar &' retra=ere? <i'e]ploaia: care]<a sti'=e orice sc'teie di' (ocul]cel <ecGi? &' 6uit]&' (ru'zele moarte! Toam' astral . Tai'a ta a'ual ? ](emeiasc ? este]cea mai mare d'tre toate.7 O lume paralel ar (i cea de@a doua c l torie miraculoas a poetului. Ea este doar &' apare'% o ast(el de c l torie? &' E<oeC Eul se a(l &' miezul copil riei (ii'd &'credi'%at c s <rete o c l torie miraculoas . O lume paralel e iz<ort di'%r@u' scepticism ese'%ial. Coere'%a per(ect a eului care s <rise c l toria miraculoas ? c l toria i'(er'al i c l toria la6iri'tic se spar=e. 0st(el? eul se 5multiplic 7 &' sute de euri. 5Su't u' om 'eli'itit. Eu? &' (a%a o=li'zilor %i'ute de tra'da(iri =al6e'i: ]multiplicat. ]O sumede'ie de tra'da(iri]=al6e'i cu o=li'zi care des@t i'uie tai'ele

mic rii atrilor? &'](a%a o=li'zilor &' care eu i iar eu? eu]eu? <reo sut ? se dez6r cau pe r'd: u'ii &m6 tr'iser ? maimu%e]al%ii se &'torseser &' copil rie? u'ii &'(loriser ? ]al%ii erau de 'erecu'oscutAC7 0ceast 5spar=ere7 a eului? multiplicarea lui &' sute de ima=i'i 'e spu'e i c 'oua c l torie a eului e doar o apare'% ? o (orm de a compe'sa starea aute'tic a eului? aDu's &'tr@u' pu'ct critic al e,iste'%ei. 5Neli'itea7 poetului de aici se 'ate? di' ideea c 5o lume paralel 7 poate (i i'<e'tat dar ea e o sla6 compe'sa%ie pe'tru u' eu care a ( cut u' Dur m't de credi'% (a% de si'e. O6oseala pe care eul o comu'ica &' prima parte a <olumului? Dese'e rupestre? e domi'a't i &' Toam' astral . Poetul i'<oc 5stiGia (irii7? o (or% di<i' me'it s re(ac u'itatea pierdut a eului. 0tu'ci c'd lu'a se <a 'ate i crete? atta]ct lu'a <a muri? eu]te <oi iu6i? stiGie a (irii: de la &'ceputul &'ceputurilor. ] 4i<iu loa' Stoiciu Cer'd iertare p ri'%ilorC ]$i'o la mi'e. $i'o]acas ? u'de c'tecul cui6urilor e]mai apri's ca 'iciodat i]<asul de lut]ars? pli' cu <i'? spart]ieri? este si=ur u' <as de lut &'tre= mi'e &']cealalt lume. Cer'd iertare p ri'%ilor. Cer'd? ]iertare? scoate calul cu dou sprezece]i'imi di']=raDd. O (als ]memorie? &'dep rtat ? &l]cGi'uie cGi'uie: i iar6a. Iar6a 6u' de p scut? care cu (iecare epoc ]&m6 tr'ete i se &mpletete &' patru tot]mai deas &' pra=ul]por%ii. 0G? tu? stiGie a (irii? l sat ]de la zei ( r ]perecGe? &']ce parte ai curs! Te caut.5 Nu &'tmpl tor poemul di' care am citat? Cer'd iertare p ri'%ilor? &'cGeie cea de@a doua parte a <olumului O lume paralel . 5Sce'ariul5 apare'tei c l torii miraculoase ati'=e apo=eul &' a treia parte a c r%ii i'titulat /iracole. Pri<it di' aceast perspecti< ? a c l toriei apare'te? <olumul e co'struit coere't? caracterul lui 5etero=e'5 (ii'd p rel'ic. /iracolele se co'stituie di' co'(i=urarea u'or u'i<ersuri compe'sati<e? lipsite &'s de <ia% i de memorie. 5Ct am i'trat &' um6ra]trecutului: ca]tot attea (lamuri de mi'e &' <'t? su(lete]l'= su(lete. Pe]potecile]=r di'ii &i]lumi'au drumul cu (eli'are. 0<eau]ce<a de ( cut: dar? 'u@i mai ami'teau.5 C l toria miraculoas presupu'e redescoperirea 5succesiu'ii ideilor5. E e<ide't c &' 4ume paralel 'u 'umai coere'%a eului s@a spart dar i c lumea 'u se poate re(ace dect di' (ra=me'te. 5Cu ma,imum de impresie]lumi'oas . Dar]s mai pri<im o dat &'ti'sul]cmpului ma='etic: &'ti'sul care 'e c ptuete](u'dul ocGiuluiA :'](lu<iul su6tera' e desluit ? poate? o]succesiu'e a ideilor.5 O lume paralel e <olumul &' care eul aDu'=e la u' pu'ct critic. Epopeea (ra=me'tat urma? pri' (orme di(erite ale c l toriei? &'ai'tarea &' <ia% ? &' <rst . :'cerc'd o a doua c l torie miraculoas poetul 'u (ace dect s ad'ceasc sem'ele crizei. 4ucid i sceptic eul poate ima=i'a 5lumile5 paralele dar ele de<i' e,terioare eului? su't (orme iluzorii de re(u=iu. Coere'%a epopeii? (ie ea i (ra=me'tat ? de<i'e 'ostal=ie. Poetul 'u <a mai e,prima 5succesiu'ea ideilor5 ci o <a c uta? <a &'cerca s descopere (irul rupt parc iremedia6il. /emoria? cea care a =e'erat poezia primelor c r%i? memoria al c rei ca<aler poetul se declar ? se pierde &' O lume paralel &'tr@u' orizo't &'ce%oat. De aceea e<ocarea str moilor se umple? &' ciclul /iracolelor? de u' se'time't al &'str i' rii.5ADar]ci'e<a? atu'ci? di' &mp r %ia]cerului de miaz 'oapte mereu &mi]r spu'de c s 'u am =riD ? o]s m &'<ie. 9i]cGiar m &'<ie pri' toate]cotloa'ele? &'<iat cu o &'trziere 'eome'easc . ]O (loare 'e6u' ? cu p rul lu'=? ieit de su6]o casc tra'spare't ? cu]urecGile lu'=i? 6 r6ie ascu%it ? pome%i proemi'e'%i? ]cu Ne'um ratele ei]=ze]care m adorm &'ai'te de moarte. /oartea]mea se a(l &' acest o6iect: sus%i']eu o i ar t pe ea? pe =e'u'cGii mei? =oal ? ]&'ti's p' la =ur ]< ii? pe]u'de se i'tr pri' partea &'tu'ecat a]p m'tului. Pe u'de c ru%ele? ]pli'e de zile ale]str moilor trec ( r c ru%ai]i 'oi? dup ei? ]toate o6iceiurileA5 O (loare 6lo'd poate (i asociat ima=i'ii dam' rii di' u'ele poeme ale lui 4ucia' >la=a5. Pe de alt parte? drumul iar %i't pe care@" &'tre<edem la (i'alul poemului ami'tete ima=i'ile de comar di' <iziu'ile re=izorale ale lui I'=mar >er=ma'5.. O se'za%ie de s(real str 6ate acest ciclu al /iracolelor. Nimic di' e'tuziasmul

descoperirilor i'(a'tile 'u se mai p streaz aici. Timpul copil riei ire<ersi6ile? o o6oseal ' sc toareBde scepticism i 'u de disperare ca la /aria'a /ari'. 5C ]p' i pe ti'e? 'etul6urat ? te < d]tul6urat : eti]precedat de cei ce poart o]tor% . U']corte=iu de <iitoare (lori? te <oi]urma! ]0m]o6osit? 'ici 'u mai tiu ce <reau. ]&' urma]<oastr r m''d]dre. ]Dre de <raD A5 Poemul /iraculos marcGeaz tot re<e'irea &'tr@u' timp trecut. 5/iracolul5 pare a (i aici ecGi<ale'tul memoriei. /emoria e &'s e<ocat di' perspecti<a u'ui eu &'str i'at? si'=uratic care caut m rturia ca pe o sal<are di' marasmul co'tempora'. De aceea poate miracolul este 5<ecGi5? el 'u poate %i'e dect de trecut: 5Roi' ri'd]pretuti'de'i &' c utare de miracole]<ecGi? martore? docume'te? ]t 6li%e? scripte? <'tul c ldu% simte]a'ual 'e<oia s 'e]me'%i' &' aceast stare de e'tuziasm? perpetu A5 3i'alul poemului i al ciclului e u'ul sarcastic. E'tuziasmul e u'ul apare't la (el ca i c l toria miraculoas ? &'str i'at i &'si'=urat eul mimeaz e'tuziasmul perpetuu. Su6 sem'ul uit rii de6uteaz i a patra sec<e'% a <olumului? De la o lume la alta. Primul poem poart 'umele co'ti'e'tului scu(u'dat? 0tla'tida? &'t ri'd se'za%ia de s(rit? de cap t pe care o re= sim &' &'tre=ul <olum. E tot mai limpede c eul se a(l &'tr@u' pu'ct critic? c u'itatea sa? preze't &' celelalte episoade ale epopeii? e ame'i'%at de destr mare. 5Doam'e? spu'e? cu 'asul turtit? am impresia]u'eori? c'd ies]seara? c aerul e att de 6u'? tra's(ormat &']<i' de &mp rt a'ieA S ]'u %i se par cara=Gios: dac ai]ti. 0G? o sut de so'ete de dra=oste ale lumii]disp rute? (ascicule de lumi' ]al6astr ? rescrise pe]Grtie de 6um6ac? %i' &']poet : 'u m mai satur de ele? pur]i simplu ard &' mi'e. 4e]tot repet? le &'< %asem odat pe'tru totdeau'a crezusem? de la]ti'e pe de rost? dar]de la o <reme le tot uit mereu cte u' alt]<ersA7 Eul e cel care tra'smite? ca &'tr@u' cele6ru roma' al lui RaS >rad6urS55? o sut de poeme de dra=oste. /emoria e ati's &'s iremedia6il de aripa 4i<iu loa' Stoiciu ait rii i ast(el <ersurile se pierd u'ul dup altul. Predicti6il e trium(ul lit rii? scu(u'darea5 memoriei. 0a cum &' Cer'd iertare p ri'%ilor 5o P(als memorie? &'dep rtat 5 &l cGi'uie7? &' I'im =alactic eul pri<ete cum 5<alurile]iluziei? iluziei create de i='ora'% ? su't =ata s ]ias di']latc .7 54umea paralel 7 e acum (orma de e<aziu'e di' memorie? &' I(o'd lumea di' acest <olum al lui Stoiciu e co'dam'at la &'creme'ire. BIluzia creat di' i='ora'% 5 su6stituie trecutul l s'du@i pe oame'i: `5p zitori ai <remii 'oi cu to%ii. Do6itoace i (lori5. CGiar proiectarea &'tr@u']iitor ipotetic 'u presupu'e re&'<ierea spera'%ei? descoperirea 'oului. Timpul are aceeai meca'ic micare? repetat parc ciclic? &' Oiocmp timpul e co'(i=urat &'tr@o ima=i'e ce ami'tete de implaca6ila 5roat a <remiiBIreze'ta &' poezia rom'easc &'c de la /iro' Costi'. 5aG? cum erai]tu la <rsta de #*A 0zi]tre6uie s ai )25*. )25*! Imposi6il de determi'at. Cum]au trecut a'ii: c z'd]ca pietrele &']D(u'dul u'ei ('t'i ad'ci.7 9i aceast repeti%ie meca'ic do<edete c a ioua c l torie miraculoas e doar apare't ? &' spatele <iziu'ilor se ascu'de deruta u'ui eu pe'tru care drumul pare s (i aDu's la u' pu'ct critic. Poemul cu care se descGide ultima parte a <olumului O lume Pparalel ? S aud mi'u'ile pe care le < d? e<oc di' 'ou ami'tirea dar i Peecul utopiei. Re<i'e parc mai acce'tuat ca p' acum st ruitoarea stare lde o6oseal . 5Di' mome't ce o6osisem am'doi de z=omotul]i de pra(ul de a(ar . Octom6rie. P str'd]&' toat casa mirosul]'op%ii]setrecute cu zeii]tacitur'i: c demult am p r sit]utopiile. Demult. Tre6uie]pus ap la criza'temeA Ce lucru de 'imic. Ur%i de zei: Ppresim%i'd G %iurile]troie'ite ale ier'ii. Razardul]lor. C % ra%i]pri'tre P(a'tomele propriilor amitiri7. U'icul spriDi'? u'ica solu%ie posi6il este Piu6irea? dar i ea e la Stoiciu doar o temporar (orm de ate'uare a crizei leului. 5Te iu6esc? tre6uie]s caut u' pu'ct sta6il &']a(ar .7 0 doua tc l torie miraculoas e su6mi'at de scepticism. I'oce'%a ma=ic a `copil riei a (ost su6stituit de eul a(lat la maturitate cu o &'c p %'at i Pdisperat spera'% &' supra<ie%uirea <alorilor? &'c di' I'ima de raze P<alorile morale se situeaz &' ce'trul <iziu'ii lui Stoiciu asupra lumii. P0cestei situ ri &i urmeaz =estul ca<aleresc de a p stra <alorile morale l&'tr@o lume care se situeaz

&mpotri<a lor? care se per<ertete co'ti'uu i Pparc ire<ersi6il. 9i acesta e u'ul di'tre r z6oaiele pe care eul@erou di' Ppoezia lui Stoiciu le poart . Destr marea lumii e <izi6il &'c ? spu'eam? Pdi' I'ima de raze. Sacralitatea ucis e &'s les'e de o6ser<at &' O lume `paralel ? <olum &' care eul pare tot mai a(ectat de a=resiu'ea u'ei lumi Care 'u 'umai c '@are <iitor dar i@a pierdut i trecutul. Solu%ia (i'al ? acel 5tr i'd clipaA7 pe care o descoperim &' ultimul poem al c r%ii? 3lu,ul electric di' zo' ? e de (apt doar e,presia Pci'ic E a disper rii c drumul spre <iitor e &'(u'dat iar cel c tre trecut s@a surpat. Primul episod de dup Re<olu%ie al epopeii (ra=me'tate a lui Stoiciu se i'tituleaz Poeme aristocrate i a ap rut &' "22"58. Ce impact a a<ut Re<olu%ia asupra poetului i ce modi(ic ri structurale importa'te s@au petrecut &' poezia lui dup acest e<e'ime't! /ar=i'alizat? urm rit? proscris p' &' decem6rie "2-2? 4i<iu loa' Stoiciu a de<e'it capul Dude%ului $ra'cea. >io=ra(ic tre6uie s o6ser<aitC C e o &'tors tur spectaculoas . Se tie c ? 'atur i'depe'de't i impresio'a't de si'cer ? Stoiciu '@a rezistat prea mult timp &' politic . Solitaritatea sa i@a ( cut loc &'tr@u' Dur'al e,plozi< care "@a co'sacrat i ca pu6licist? Our'alul u'ui martor. "* M "5 iu'ie "22F? >ucureti Pia%a U'i<ersit %ii5-? &' care autorul po<estete mome'tele cumplite ale primei mi'eriade. :' poezie &'s li'ia (r't &' "2-2 'u e de descoperit? &' primul r'd pe'tru c 'u 'e &'dep rt m 'ici o clip de o6sesia epopeic a eului. /ai presus de o ruptur social ? istoric ? Stoiciu e preocupat de drumul e,iste'%ial al eului. :' Poeme aristocrate el co'ti'u c l toria &'ceput &' E<oeC E limpede c drumul di' <olumul di' "22" 'u <a mai sta su6 sem'ul miraculosului. De alt(el? miraculosul a (ost pierdut &'c di' 5prim <ara <ie%ii7. Scriam c &' O lume paralel eul ati'sese u' pu'ct critic. Starea lui poate (i? de(i'it mai 6i'e &' acest <olum? Poeme aristocrate. Ne a(l m &' (a%a u'ui parado,. Dei 5eroul7 epopeii (ra=me'tate e<olueaz &' <rst ? drumul e mai de=ra6 u'ul al &'toarcerii. Trecutul e proiectat &'ai'tea <iitorului. 3 r &'doial aceast perspecti< are u' (u'dame't roma'tic i ea poate (i &'tl'it &' opera de ti'ere%e a lui /iGai Emi'escu5. 0st(el? &' Poeme aristocrate? (a%a poetului se <a &'toarce spre propriu@i trecut. Poemele aristocrate su't i u' (el de procese de co'tii'% i aici s@ar putea crede c Stoiciu &i asum rolul lui poeta <otes? c ia asupr @i toate <iciile cet %ii? &' 'umele u'ui <iitor care s 'e (ac dem'i de 'umele 5str moilor7. Utopia roma'tic e &'s su6mi'at de u' scepticism care (ace imposi6il orice proiectare &' <iitor. /ai importa't pare aici a reui s co'struieti o pu'te &' trecut? &' trecutul perso'al? 5tu? ami'tire care s co'<i' ? 6lestem al]corup%iei: trecutul o]ia raz'a? &'ai'tea <iitorului. $uietul]str (u'd pe ti'e 'u te cGeam la ramp ! I%i]str'=i am'dou mi'ile desupra cra'iului i]te miti &' 4i<iu loa' Stoiciu se'sul acelor de ceasor'ic: <a]m cGeam A $uietul str (u'd. Ct]o s mai %ii &' spi'are? p m't]al str 6u'icilor mei5. Poeme aristocrate pu'e &' prim@pla' rela%ia eului cu timpul? c l toria petrec'du@se re=resi<? &' teritoriul ami'tirii. 0mi'tirea? tem &' O lume paralel ? de<i'e acum o6sesie? &' Durul ei restaur'du@se ima=i'ea eului. Te'siu'ea se 'ate aici &'tre ade< rul i mi'ciu'a <ie%ii. Si=ur c &'tre6area are le= tur i cu marasmul comu'ist dar tre6uie s co'stat m c &'tre6 rile lui Stoiciu &' le= tur cu respecti<a perioad istoric '@au &'ceput &' zilele dup ce comu'ismul a &'ceput s moar ci cGiar &' mome'tele c'd el p rea 'emuritor. De aceea am spus c "2-2 'u reprezi't &' poezia autorului u' mome't de ruptur ci de prelu'=ire a u'ei c l torii ese'%iale &'ceput &' copil rie i co'ti'uat succesi< &' ceea ce am de(i'it drept epopee (ra=me'tat . C l toria di' Poeme aristocrate e o c l torie &' ami'tire? mai ales &' propria ami'tire. E poate primul pas &' ceea ce c uta eul &' +lasuri di' la6iri't? acea 'ecesar REN09TERE /OR041. Poate i de aceea &' Poeme aristocrate su'tem pe'tru prima dat martorii u'ei co'tur ri mai precise a istoriei? a propriei istorii a eului. 5parte'eri &' aceast (ars : pri' <i'ul trim(ului]pu6lic? scurs &' 6eci di' 6utoiul spart? lip i'd. Care trium(! De dup o pe'ite'% de aproape]patru dece'ii? ca 'ite peti]( r de pricepereA EGe? ]pe c'd eu a<eam "5

a'i i to%i]eram 'e6u'i de e'tuziasmC To%i? l utarii]aDu'i pe zi ce a trecut]m sc riciA Care]'e &'so%eau? p ri'%ii? cu aDutorul sc rilor de asalt? mai]%ii mi'te! :' "2)5: c'd eu? i'adapta6il? cuceream]=ardul de cGirpici di' spatele]casei]&' (iecare 'oapte? pe lu' pli' ? &']=r di' ? tr i'd]di' mireazma (lorii de la ti'e di' s'.5 Timpul eului se &mpletete cu cel al iu6itei? martor a c l toriei eului &' ami'tire i a re<e'irii lui &' preze't. /ai importa't dect e<ocarea iu6itei e te'tati<a eului de a da se's propriei e,iste'%e? de a re(ace le= tura cu trecutul. Eroul epopeii (ra=me'tate a lui Stoiciu &i re&'<ie a'ii i pe'tru c de la u' timp &'ai'te eul '@a ( cut dect s r t ceasc . 5U'de su'te%i <oi? ## de a'i]ai mei! :' locul sla<ei de atu'ci a]<e'it umilirea cotidia' A ]Dus de cure't? &'cotro s ]m tra=? alt(el? spre care mal! Nu < d 'ici u' sem'? 'u]aud 'ici o cGemareA Nimic? 'imic? 'umai](rica de ziua de mi'e: st'd]&' scau'ul str moilor mei? oc rit.5 Pu'ctul critic al c l toriei sesizat &' O lume paralel e dep it 'u pri' redescoperirea se'sului? ci pri' acceptarea r t cirii. 0m putea spu'e c &' Poeme aristocrate c l toria lui Stoiciu se petrece &'tr@u' du6lu re=im. Drumul &' 5istoria7 propriului eu e o c l torie? drumul &' preze't i &' <iitor su't doar r t ciri. :'tr@o solid post(a% la ultimul <olum al lui Stoiciu? 9te(a' >or6VlS 'ota:5ANu e,ist critic care s 'u (i remarcat c poezia lui Stoiciu e<olueaz pe lo=ica rela%iilor 6i'are: compozi%ie]spo'ta'eitate? li<resc]oralitate? su6lim](ri<olitate. 0'ti(o'ii 6i'e lucrate (ac ca aceast te'siu'e s se me'%i' co'ti'uu? o(eri'du@i poetului att pla'ul distructi<? deco'@structi< al oralit %ii? ct i pe acela? compleme'tar? al proiec%iei sal<ator@iro'ice &' cultural. Nu op%iu'ea pe'tru u'a di' aceste alter'ati<e i'tereseaz aici? ci p strarea li'iei (ra=ile care le (ac pe am'dou posi6ile7)F. Op%iu'ea despre care <or6ete criticul 'u e,ist . 0ceasta pe'tru c toate te'siu'ile di' poezia lui 4i<iu loa' Stoiciu se co'ce'treaz &' epopeea eului. Eul@erou? eul@c l tor e me'it s str'= ecourt(e cele mai apropiate? cele mai &'dep rtate pe care trecerea pri' <rste le poate co'sem'a? &'ai'te de a@i o6ser<a 5suspe'darea &' 'ea't7)" tre6uie s o6ser< m c (ii'%a lui Stoiciu e o6sedat de propria ei u'itate i c 5'ea'tul7? r t cirea su't 5locuri7 la care eul@c l tor aDu'=e? 'u su't date i'i%iale ale epopeii (ra=me'tate. Descoperi'd 5r t cirea7 Stoiciu <a re(ace tot mai des drumul &' trecut? &' Poeme aristocrate timpul e o ade< rat o6sesie? &' Nu m supu' Stoiciu <a e<oca drumul pierdut al copil riei. E limpede c eul tr iete (rustrarea de a 'u mai putea c l tori &'tr@o lume (eeric ? para@disiac : 5'u m supu' 'ici u'ei &mpreDur ri? cu]att mai pu%i' timpului mai@6u': a'ii]i locurile mi se cioc'esc &' urm ? se suprapu' i]se r stoar' ? &i]z '= 'esc armele? s (i](ost eu altce<a dect prizo'ierul lor ( r rost! Ce s (i (ost: poate]calea aceea pierdut ? r t cit ? di' copil rieA Poate]o tres rire s (i (ost? a]pietrei &' palm ]str'sa &'ai'te de a o aru'ca pe supra(a%a lu'ii? &' lac? tul6ur'd (rumuse%ea taA7 Pri<i'd &'apoi Stoiciu 'u e u' 'ostal=ic ca /ui'a i el 'ici 'u disper aseme'i lui Io' /urea'. Or=oliul s u de r z<r tit perpetuu e i'ce'diat de trecerea a'ilor? a'ilor care@" (ac prizo'ierul lor. :'si'=uratul eu e me'it s su(ere su6 ap sarea tot mai =rea a timpului. Cum c l toria paradisiac e imposi6il ? eroului 'u@i r m'e dect s r t ceasc . 0cceptarea r t cirii pare a u'i? ca u' (luid su6tera'? toate poemele &' care Stoiciu 'e plaseaz &' preze't sau &' ipoteticul <iitor. C l toria? drumul cu %i't ? &'seam' &'toarcere &' trfcut. Iar trecutul e e<ocat pe'tru c atu'ci eul a descoperit 5tai'ele lucrurilor7. Iar descoperirea 5tai'elor lucrurilor7 se opu'e trecerii u'i(orme? ri=ide? opresi<e a a'ilor comu'ismului: 5ce mai co'teaz ! 0'ii mei? u'ul]cte u'ul stau di' p ri'%i? &'colo'a%i? a'i]i a'i? di' "2.8 &' pozi%ie de drep%i]&' Gai'ele po'osite ale]re=eluiA Nu]c uta <i'i la cele &'tmplate demult. 0'ume]&'tmplate. Nu! Tu]au uitatA Eu &'s 'u am 4i<iu loa' Stoiciu uitat sple'doarea](u=ar a stru=urilor roietici de acas . 3u=ar A 5O]dat cu i'staurarea comu'ismului7: su't]eu u' ro6 de atu'ci! Nu]recu'oti tai'ele lucrurilor! Care 'e ador A Pe'tru]ti'e am r s dit iu6ire p' ]i pe cmpiile lu'iiA5 0<em aici? cred? &'c u' ar=ume't al ideii c poezia lui Stoiciu se dez<olt u'itar? pe modelul epopeii? c ea e o epopee

(ra=me'tat a eului. Nu opresiu'ea? 'u su(eri'%a su't cele care r z6at &' ducerea &'ai'tea 'oastr a trecutului? ci o 6ucurie a descoperirii 5tai'elor lucrurilor5. Ca i pe'tru Nilliam Carlos Nilliams)#? i pe'tru Stoiciu e,ist u' co'%i'ut o'tolo=ic al lucrurilor. 4a autorul rom' &'s ma=ia lucrurilor e pus &' rela%ie cu trecutul? cu u' trecut care? &' mod ese'%ial? 'u mai poate (i recuperat dect pri' poezie. 0seme'i marilor roma'tici Stoiciu &i p streaz ? &' Poeme aristocrate? &'crederea &' <irtu%ile poeziei? &' capacitatea ei de a p stra lucrurile &'tr@o memorie <ie. De alt(el memoria poeziei se opu'e trecerii 'ecru% toare a timpului. Ea? memoria? (r'tura de ami'tire sau ami'tirea &'trea= pare a (i si'=urul spa%iu al certitudi'ii pe'tru u' eu a c rui c l torie eroic s@a tra's(ormat &' r t cire. U'eori te'siu'ea di'tre trecut i <iitor de<i'e acut ? cu limpezi re<er6era%ii emi'escie'e: 5tu? ami'tire care s co'<i' ? 6lestem al]corup%iei: trecut o]ia raz'a? &'ai'tea <iitorului. $uietul]str (u'd pe ti'e 'u te cGeam la ramp A!5 &' Poeme aristocrate iu6irea e pus &' direct rela%ie cu timpul i amitirea. Ea cap t co'tur &' u'trul ami'tirii i are <aloare &' m sura &' care de<i'e ea &'s i memorie? 5'u m l sa aici si'=ur? pe]coli'a asta pl's ? re<e'it di' str (u'dul]timpurilor: u'de &mi]eti perecGe! / ]mai lai mult si'=ur! E o &'ceti'eal &' ce < d i]&' ce aud: 'o6le%ea]u'ui ceas cu ti'e ar &'sem'a acum totul pe'tru mi'eA ]Tu? cu p rul pli' de scaie%i? o](eti% <is toare pri' %i'utul copil riei]str moilorA5 Pe'tru eroul r t citor di' Poeme aristocrate iu6irea e o Gimer a si'=ur t %ii. Eloc<e't mi se pare u' poem despre (i'alul <olumului i'titulat 0mi'tiri ale ima=i'a%iei? structurat ca i celelalte poeme di' carte &' dou sec<e'%e: 0zi 'u mai simt 'imic i 9i c'd &'cep s apar <ede'iile: 5azi 'u mai simt 'imic di' ceea ce sim%eam]&' adolesce'% : o <oce str i' &' mi'e m cGeam s <i' di' c'd &' c'd]la cealalt ('t' a zilei de mi'e? s pat ]&' <alea triste%ii? &' care s ]m o=li'desc i s m stri=C ]C'd m t surile <ecGi di' (oto=ra(ia]ta? la ") a'i? per(ect]mulate? irezisti6ile? &mi trezesc ami'tirea? tii? i]m atra=: sc'tei'd.7 0trac%ia e resim%it 'u 'umai pe'tru cGipul (etei de ") a'i ci i pe'tru o 'ou c l torie &' timpul ami'tirii? timp al (u=ii de si'=ur tate? timp al c l toriei i 'u al r t cirii? &' a doua sec<e'% a poemului eul se 0(u'd &' trecut p' 5&' zo'a de &'tu'eric7? 5i c'd &'cep sa arQ <ede'iile i su(letul]porum6ului e adus]acas la p ri'%i i suit &' pod]Ca i atu'ci pe 'esim%ite? sim%ul]p catului a<'d s se estompeze]Ne(ii'd altce<a dect ami'tirea ima=i'a%iei mele]la miDloc: tu? care@mB ame'i'%ai ( r ]&'cetare ordi'ea di'l u'truC Z ra'c ? parte'er &']c l toriile 'oastre <isate]&' adolesce'% pe mar=i'ea li'iilor (erate la 0dDud? ]&' zo'a de &'tu'ericA Pe]u'de mai su'tem acum aDu'i &mpreu' ? tii!7 Si'=ur tatea 'ate ima=i'ea Gimeric a iu6irii? iluzia lui 5&mpreu' 7. 0Du's &'tr@u' timp i u' spa%iu al r t cirii eul 'u mai poate re(ace c l toria miraculoas . 0ceasta este? &' (o'd? u'a di'tre te'siu'ile ese'%iale ale poeziei de maturitate a lui Stoiciu. De aceea 5ideea lumii ca miracol7)* e? &' Poeme aristocrate? pur ? imposi6il 'ostal=ie. :' 0'=oasa r t cirii se ad'cete &' <olumul di' "22)? Si'=ur tatea colecti< ).. E,emplar mi se pare u' poem situat aproape &' miezul c r%ii? De la Gaos la cosmos? poem cu care se &'cGeie ciclul 3 r trecut i ( r <iitor. Poemul &'cepe cu o aluzie spre lumea picturii? a u'ei cromatici domi'a'te? spre a alu'eca apoi &' o6sesiile pro(u'de ale lui Stoiciu? timpul? i le=at de acesta? mater'itatea. 5Tra<ers m o perioad al6astr ? <e'it dup ]o perioad =ri: 5dup care <a urma o perioad <erde. 5I%i]&' 6ui re=retele. Tra<ers m u' 'ou prileD de lacrimi pe'tru]mame. Ce]crede%i! /ame &'corporate &' str (u'duri? str (u'duri ale]%i'uturilor]'oastre de su(let? &']care s l luiesc zei? ]mame i'(lue'%'d e'er=ia. E'er=ia aceasta i'dic'd mai]de=ra6 (aptul c ele 'u]au (ost de<iate 'ici o clip ? &' l u'trul]i'imii? de cmpul ma='etic. /a='etic! 3 r mistereA Ele? l sate doar prad ]&'trist rii? &'%elepte? dup ce]copiii lor au pri's]=ustul]r t cirii? riscul: ]o pere=ri'are oarecare i]riscul r t cirii ( r se's.7 Starea de(i'itorie pe'tru eul@erou al epopeii (ra=me'tate a lui. Stoiciu este aceea a copilului care 5a pri's =ustul r t cirii7? aB 5pere=ri' rii

oarecare7? 5riscul r t cirii ( r se's.7 De aceea? drumul? c l toria epopeic a eului lui Stoiciu e i'<ers celei di' titlul poemului? e o c l torie de la cosmos la Gaos? de la lumea miraculoas a copil riei a lumea =olit de se's a maturit %ii? &'tr@o cro'ic dedicat <olur'uiu Si'=ur tatea colecti< ? +Geor=Ge +ri=urcu 'ota: 5$ersurile de<i' pPe ale deriziu'ii. N cl ite &' de=radare? ele sem'i(ic o du6l dezi'<estire@ima'e'%ei ca i a tra'sce'de'%ei? &' duGul acelui status 'asce'dis? car teristic roma'tismului i? &' =e'ere? epocii moder'e? care? pri' co'de cele6re? a proclamat 5moartea lui Dum'ezeu5? 4i<iu loa' Stoiciu 'u cuteaz 'ici m car a@i e,prima credi'%a. Decep%io'at? p %it? "7 4i<iu loa' Stoiciu co'seci'% ? i'Gi6at? se re&'toarce cu prude'% la mai pu%i' ame'i'% torul? 'e=ocia6ilul politeism? reduc'du@i? la r'dul lor? i pe zei? spre a (i mai pu%i' primeDdioi? la scara sl 6iciu'ilor ome'eti5. Su6tila aser%iu'e a criticului merit discutat . 0pari%ia zeilor &' poezia lui Stoiciu e? de (apt? reiterarea u'ei o6sesii. Ea e de pus &' le= tur 'u att cu 5moartea lui Dum'ezeu5 ct cu te'tati<a de a re(ace lumea ori=i'ar a epopeii? timpul miracolelor pierdut u'de<a &' copil rie. 5Ueii5 lui Stoiciu su't? &'c di' E<oeC Ciclul di' 4a (a'io'? preze'%e apropiate? (amiliare. E,ist &'s o di(ere'% ese'%ial &'tre preze'%a 5zeilor5 &' lumea miraculoas a ca'to'ului #.- i ima=i'ea lor &' Si'=ur tatea colecti< ? &' <olumul di' urm ? 5zeii5. 9i@au pierdut puterea. Ei su't preze'%e e<ocate iro'ic? cu dista'%a celui care a pierdut credi'%a &' miracole. 5P' <a a(la dac 'oul ales le este zeilor pe]plac. P' . Uite aa. Prostia]&i alu'=ete um6rele: peste tot 'umai clipe de]descuraDare? =arduri de m ciei]scutura%i de (loare.5 C l toria Gaotic di' Si'=ur tatea colecti< se petrece &'tr@o realitate <raite? &' <olumul di' "22)? sem'ele cotidia'ului? trimiterile c tre <ia%a politic a % rii su't poate mai multe ca &' oricare di'tre c r%ile lui Stoiciu. Si'=ur tatea colecti< e <olumul spera'%elor &'(r'te. I'capa6il s se &'re=ime'teze &' orice (el? eul tr iete o si'=ur tate disperat ? &'tre= ciclul 3 r trecut i ( r <iitor e co'struit pe ima=i'ea u'ei lumi crepusculare? dam'at parc s @i repete =reelile? &'c rcat de prostie? ur ? (ric ? <iole'% . 5I'(er'ul5 di' Si'=ur tatea colecti< 'u mai e ima=i'ea suprapus de cotidia' i (a'tastic pe care o descopeream &' +lasuri di' la6iri't. E u' 5i'(er' uscat5? o=li'd a u'ei <ie%i cotidie'e ( r orizo't. /ai mult? si'=ur t %ii eului i se adau= si'=ur t %ile celor di' Dur? perso'aDe oscil'd &'tre lupta cu i'(er'ul? amar'ic &'cercare de a@" &'<i'=e cu aDutorul 5paradisurilor arti(iciale5? i acceptarea cotidia' a ideii si'uciderii. Primul perso'aD e su=erat &' poemul 9i ce dac tu te Xpui i'(er'ului!5AToate cu<'t rile? de u' a' &'coace? ]s@au r cit p' la mi'us "5F de =rade. 9i]ce dac tu te opui]i'(er'ului! Se &'trea6 . E si'=ur. Ima=i'ea 'u]se poate (i,a: pe]o plac (oto=ra(ic . Ima=i'eaA Caut ]cu o m' clo'dirul &' 'oapte.5 Perso'aDul a(lat &' 5pra=ul si'uciderii5 apare &'tr@u' poem ca $a mai trece o zi? u'ul di'tre cele mai (rumoase poeme ale c r%ii: 53ric i ur . :' o=li'da](erestrei: &' care@i ascu'de o6razul. 3luture]uitat pri'tre p'zele de p ia'De' ce &'tmpi' #lua de mi'e. ]&' pra=ul si'uciderii. U'eori? pe <reme urt : c'd]GoGotitul &'dep rtat al]u'ui 6e%i<? care stri= &' strad lozi'ci? &l]a=it i &l coloreaz &' portocaliu? 'e=ru i al6? (luture. E]ma'i(esta%ie! Pri<ete 0(ar : 'uA5 Si'=ur tatea colecti< ? titlul parado,al? e o sum de si' =ur t %i. Nu e pe'tru prima dat c'd poetul scrie despre 5a (i si'=ur &mpreu' 5? &' acest <olum timpul? u'a di'tre temele o6sesi<e ale S Stoiciu? de<i'e 5u' timp cli'ic5? &'(r'=erea spera'%ei? (aptul c REN09TERE0 /OR040? despre care scria poetul &' (i'alul +lasurilor di' la6iri't 'u s@a realizat &l &'deam' s de<i' sarcastic. Tra'spare'%a <ersurilor di' Pla'et se 'ate di' acest sarcasm? atitudi'e ' scut di' disperarea cu care poetul simte c o istorie <ecGe e pe cale s se repete.5A$oi]c l ri%i pri' < zduG? u'i%i: ce aduce%i &' 6ra%e! 5Opere alese7 de 4$. Stali'! 0duce%i pietre di']rui'ele]al6astreA Ce <re%i s zidi%i! ]E u' timp cli'ic. Repetat. C'd]pri<im cu to%ii de dup draperii? Iau <oi su'te%i]mul%umi%i de purtarea urmailor! 0]celor ce cred &' 'e< zut i 'eauzit: iei%i la]p scut? sui%i pe o crac s scuture oilor mu=uri](ra=ezi i d r&@m'd casa.7 O

pasi<itate mut &'so%ete si'=ur tatea lumii? a lumii rom'eti tra'spare't su=erat &' <olumul di' "22) al lui Stoiciu. De alt(el? ima=i'ea % rii e preze't &' poemele di' ciclul 3 r trecut ( r <iitor. Eroul c l toriei Gaotice e u' &'si'=urat roma'tic? u' dam'at care@i so'deaz cu luciditate st rile dar care surpri'de i si'=ur tatea lumii di' Dur. Cor'el Re=ma' descoperea o compo'e't 5milita't 7 &' <ersurile di' Si'=ur tatea colecti< . 5Pri' ceea ce spu'? cele mai multe poeme de<i' trasoarele <izi6ile ale u'or 5st ri amar'ice de su(let5 cu sursa &' e<e'ime'tele istoriei celei mai rece'te Pperioada prei @post? dar mai ales i'tra@re<olu%io'ar E. St rile acestea su't 'u 'umai dramatic@co'tradictorii Pceea ce i Dusti(ic apelarea la o,imoro'E? ele su't impre='ate de pul6erea r scolit a realului? put'd ast(el ser<i drept docume't al u'ei de<e'iri su(leteti care 'u e doar a poetului? ci a 5si'=ur t %ii colecti<e5 ce@" &'cadreaz 7)). Dac ar (i s de(i'im atitudi'ea lui Stoiciu di' Si'=ur tatea colecti< ? eu a 'umi@o mai de=ra6 patriotic dect 5milita't 7. Se'time'tul patriotic poate (i descoperit &'c di' +lasuri di' la6iri't? lu'=ul poem di' <olumul C'd memoria <a re<e'i. El e o coordo'at &'sem'at &' e<olu%ia eului? a(lat? &' Si'=ur tatea colecti< &'tr@o r t cire acceptat ? &'tr@o c l torie Gaotic . E<ide't c patriotismul lui Stoiciu e t ios polemic (a% de patriotismul de parad al attor 5c't re%i ai re=imului comu'ist. Ca s (olosim u' o,imoro'? patriotismul lul Stoiciu e tr it cu o disperare lucid . 3aptul e <izi6il &'tr@u' ciclu precum 0parat de (ilmat su(letul cu &'ceti'itorul? sec<e'% poetic co'stituita di'tr@u' ir de 5(oto=rame5. Prima di'tre ele se i'tituleaz 3a6rica'%ii@7/iracolul7 su6 sem'ul c ruia st tea copil ria eului e aici (a6ricat? e u' 4i<iu loa' Stoiciu suro=at mi'ci'os. 53a6rica'%ii de miracole? stri='d]&' pl'ia u'ui meea(o' de alarm c ]p catul]'emilosti<iriiA C to%i dia<olii cu &'( %iare de &'=eri? ]care < d sc derile 'oastreA :']lumea cea 'ou a'u'%at de Rristos. Re(ormat . Cu]6ordurile? copacii =ardurile de paz &'t rite? date]cu <ar? cu <e'era%ie &' (a%a]copacilor? cu stea=ul = urit al repu6licii &'ai'te? ( r ]ide'titate? aceeai]mul%ime amu%it pe dat ? impresio'at ? ]&' stare s asculte]tai'ele]'e=r ite la 'es(rit.7 Scepticismul rece al poemului se cl dete cGiar &' mome'tele iz6 <itoare de dup Re<olu%ie. O mul%ime ( rp ide'titate &i ascult pe 5(a6rica'%ii de miracole7. Pe'tru u' eu a c rui c l torie s@a tra's(ormat &' r t cire se'sul iz6 <itor 'u mai e,ist sau dac e,ist el tre6uie c utat? re= sit u'de<a. :'apoi? &' timpul copil riei? &' 0parat de (ilmat su(letul cu &'ceti'itorul? timpul alu'ec ( r =reutate di'spre mome'tele di'ai'tea Re<olu%iei c tre cele de dup . Importa't? mai importa't pare &'s (aptul c 5mul%imea7 se comport ide'tic? i'di(ere't de cum cur=e istoria. /im'd i'teresul sau ascult'd cu i'teres 5(a6rica'%ii de miracole7. 0ceast 5si'=ur tate colecti<a7 are aerul u'ei alie' ri de(i'iti<e? ( r cale de &'toarcere. Putem ast(el suprapu'e ima=i'ea di' 3a6rica'%i cu aceea di' >lci: 5Pri<i'd de pe cel mai scump]6ule<ard? 6ule<ardul@celor@care@au@sem 'at@ar6ori@de@piper? ]de la cap tul c ruia 'e (ace cu m'a]ramapitecul? str moul cel mai &'dep rtat al]omuluiA7 &' Si'=ur tatea colecti< eul r z<r tit i lucid d sem'e de o6oseal ? de dez=ust. 0cceptarea r t cirii 'u putea s 'u lase urme. :'tr@u' poem ca +lo6uri tra'da(irii 'u e su=erat a6a'do'ul. 0cesta e &'s &'<i's de se'time'tul dam' rii celui care pare sortit s @i duc ? p' la cap t? crucea? (ie i &'tr@o lume &' care derizoriul se amestec cu opresiu'ea cea mai (eroce: 5=lo6uri tra'da(irii de lumi' &']'oapte: ocGii]mei citi'd &' catasti(ul totalitarismului? di' memoria]ma='etic i di' da'sul comic al]caprei? s l uz ? o]caricatur ? &'so%it de c'tecul? stri= turile i Docul]t u &'dr cit? &' su'etele (luierului]sacru la mar=i'ea lumii? u'de]zeii se dum 'esc &'tre ei. 0ici! 0ici a <rea s p r sesc]totul. Oare]c%i au p r sit aici totul &'ai'tea 'oastr !7 &' (o'd? &' <olumul di' "22)? Stoiciu co'ti'u s (ie purt torul u'ui desti' e<ide't &'c di' ti'ere%e? acela de a 5c dea pe cmpul de lupt 7 solitar erou al roma'ticelor idealuri de li6ertate i de moralitate. 50G? aceast st rui'% se'i'a? &']a c dea pe cmpul de lupt ]i mustr rile de cu=et de di'ai'teA70ceast

repetat pri<ire c tre si'e? c tre propria co'di%ie este? m Si'=ur tatea colecti< ? u' sem' al u'ui eu tot mai o6osit? tot mai &'si'=urat. C l toria Gaotic di' Si'=ur tatea colecti< are i u' Co'%i'ut tra=ic. Scriitorul despre =rotescul care de(i'ete lumea lu@Stoiciu di' <olumul ami'tit? 9te(a' >or6VlS 'ota c : 5+rotescul traduce aici u' mesaD politic? rostit e,asperat? de o co'tii'% care asist 'eputi'cios la de(ilarea <oioas ? i'co'tie't a compatrio%ilor s i 'e 6ule<ardul mereu lar= al 'ea'tului7)8. Pri<it &'s &' co'te,tul &'tre=ii epopei (ra=me'tate a lui Stoiciu rela%ia eului? a co'ti'%ei ce 'u se las stri<it de <alul mul%imii poate (i pri<it i alt(el. Eul i@a pierdut pro=resi< credi'%a &' =lasul propriu? &' puterea lui de a scGim6a lumea. De la c l toria miraculoas di' E<oeC Eul a aDu's prizo'ierul u'ei 'e&'trerupte r t ciri. Tot ast(el lumea a de<e'it tot mai pu%i' (amiliar . De la primul poem al primului ciclu al lui Stoiciu se'sr(l a (ost u'ic? u'ul al u'ei pro=resi<e i ire<ersi6ile &'si'=ur ri. De aceea spu'eam poezia autorului cap t co'%i'ut tra=ic. Disperarea lucid cu care se umple discursul poetic &' Si'=ur tatea colecti< e rodul u'ei co'tii'%e solitare care tr iete drama de a 'u mai putea comu'ica cu lumea? &'tre eu i lume s@a creat o pr pastie tot mai ad'c . Ea 'u s@a ' scut o dat cu dezam =irea politic ? ci a e<oluat pro=resi<? ca o 6oal 'emiloas i ( r puti'% de <i'decare. De aici poate i se'time'tul u'ui a6a'do' apropiat? a u'ei cru'te dezam =iri pe care &'s i poezia 'u o mai poate e,prima. Nu &'tmpl tor? u'ul di'tre cele mai importa'te <olume ale lui 4i<iu loa' Stoiciu a (ost co'siderat Rui'ele poemului. Cu el se s(rete? cred? epopeea (ra=me'tat a lui Stoiciu. 3 r &'doial ? cartea e? &' (iloso(ia poeziei autorului? u' pu'ct (i'al. Simptomatic e (aptul c ? dup apari%ia Rui'elor poemului? poetul a pu6licat dou roma'e: 3emeia ascu's i +riDa'ia). E drept? dup ce pu6lic Rui'ele poemului? Stoiciu mai tip rete Post@ospicii. Cred c acest <olum? ori=i'al pe de@a &'tre=ul? a (ost co'struit di' 5rezer<ele7 de sertar ale lui Stoiciu? multe? dac 'u toate? a'terioare poemelor di' Rui'ele poemului. / rturie? dei oarecum am6i=u ? 'e e o 'oti% pu6licat de autor la s(ritul <olumului? Post@ospicii di' care citez: 5&' dou sprezece zile Pcte a a<ut la dispozi%ieE7 autorul a tre6uit s de(i'iti<eze poemele di' sertar i s = seasc u' se's <olumului ori=i'al &' si'eA7)2. Post@ospicii e u' <olum mai de=ra6* etero=e'? care adu' la u' loc poeme disparate care ies di' ordi'ea epopeii (ra=me'tate a lui Stoiciu care? repet? &i a(l pu'ctul termi'us? ca proiect i <iziu'e? &' Rui'ele poemului. $olumul se descGide cu poemul /ai'a meta(izic ? poem al re'u'% rii? al isto<irii. 5Pe'tru aceast mG'ire str <ecGe? tot]mai str <ecGe7 azi eti =ata s @%i depui armele. ]0rmele: u' amestec de ispite]co'tra4i<iu loa' Stoiciu dictorii. 3aci]u' pas 0tt]&%i mai tre6uia s (aci. U' pasA >oala]%i se traee de la]lu' . :'tredescGizi o6loa'ele de plum6? &']zarea ame'i'% toare t rmul cel /t se &'dep rteaz : 5t rmul]acela era le=at de ti'ere%ea mea7A Pl'=i]li'itit ? a6ia acum < d. Dar]&mi <ezi uzura i'terioar ! 3aci]pe 'e6u'a? &']cas ? mai'a rei'<e'tat de (a6ricat](ericirea? pe 6utuci? te asurzete M 5ea e mai'a]meta(izic ? %i@o prezi't7]S rutA]m'a. 5 Descoperim aici sem'ele u'ei desp r%iri de(i'iti<e. 5Cel lalt t rm5? 5t rmul le=at de ti'ere%ea mea5 se &'dep rteaz . E o separare de(i'iti<a de 5lumea miracolelor5 i o acceptare a u'ei lumi domi'ate de o meca'ic derizorie. Prototipul aceste lumi care tr iete &' =ol? &' <id e^7mai'a meta(izic 5? de(i'it ca 5mai'a rei'<e'tat de (a6ricat (ericirea"B? &"" acest PXem di' <olumul di' "228? sarcasmul lui Stoiciu ati'=e pu'ctul ma,im. Di' derizoriul 5mai'ii meta(izice7 'u are cum s se 'asc (ericirea? dar 'ici 'e(ericirea^ mai de=ra6 o stare de epuizare completa? o acceptare a 'ea'tului. Rui'ele poemului su=ereaz drumul &' cerc pe care@" parcur=e eroul &' epopeea (ra=me'tat a lui Stoiciu. Su=estia re<e'irii &' spa%iul i'i%ial apare &'c di' /ai'a meta(izic . 3 r &'doial acest 5spa%iu i'i%ial7 'u <a mai (i lumi'at de preze'ta miracolului ci se <a &'c rca de e,perie'%a lucid ? sceptic ? deza@6uzat a eroului. Rui'ele poemului e u' <olum care st su6 sem'ul s(ritului. El poate (i pri<it &' <arii (eluri: de la (ira<a spera'% a u'ei posi6ile re'ateri p(a la ima=i'ea 0pocalipsului. Prima e de re= sit &'tr@u' poem precum Cu

trupurile scGim6ate &'tre 'oi: 5Cu]o surd capitulare? c'd]se <or sti'=e i ultima lamp de la 6 rci i ultima]lum'are pe <r(ul dealului? la]p ri'%i? repet'd &' ='d la 'es(rit c : &']su(letele 'oastre e t i'uit cte o]ruptur ]Ruptur de c'd am <e'it? pli'i de rui'e? =oi]puc ? la &m6 ls mat! 4a]&m6 ls matul (emeilor@cire? dup < ruitul scoar%ei lor? ]prim <ara: &']acel ritm al redetept rii? ciclicA ]St m &'ti'i acum]&'(lori%i]u'ul l'= cel lalt? dup dra=oste? scutura%i de petale? &']sicriu? a6ia ati'i? cu]trupurile scGim6ate &'tre 'oi? la &'ceputul]u'ei alte lumi.7 Ideea cercului care se &'cGide r z6ate i di' acest poem &' care ideea 5redetept rii7 trimite 'u 'umai c tre ciclul a'otimpurilor dar i c tre ciclul <ie%ii i mor%ii &' credi'%ele populare. E <or6a de 5&''oirea lumii7 &' se'sul &' care o pri<ea /ircea Eliade:5A0ceast re'o<a%io este o 'ou crea%ie e(ectuat potri<it modelului cosmo=o'ic8F. Deci 5redeteptarea5 proiectat de Stoiciu &' Cu trupurile scGim6ate &'tre 'oi ar tre6ui s (ie o &''oire a lumii? (orm pri' care lumea ar (i 5recreat 7 &'toarcerea eului? a eroului epopeii (ra=me'tate se Petrece &'s su6 sem'ul u'ui scepticism ire<oca6il. Spera'%a e &'ecat de sarcasm i de o co'tii'% care? tra=ic? 'u mai poate re(ace pu'%ile cu 5lumea miracolelor7? r m''d departe de cel lalt t rm dar aproape de 5mai'a meta(izic 7 i de 5mai'a de catastro(e7. /ai'a de catastro(e este de alt(el titlul lu'=ului poem care co'stituie miezul c r%ii lui Stoiciu Poemul e e,emplar pe'tru moti<area ideii de 5c l torie &' cerc7 pe care o &'trepri'de eul di' c r%ile lui Stoiciu. Dar re<e'irea &' spa%iul i'i%ial 'u e aduc toare de li'ite? 'u e me'it s re= seasc ecGili6rul eroului. 4a cap tul c l toriei eroul a acumulat o e,perie'% isto<itoare? a purtat cu el o a'=oas cresc'd p' &' pra=ul epuiz rii de(i'iti<e. /ai'a de catastro(e de6uteaz de alt(el cu ima=i'ea 5capitul rii7? (orm de re'u'%are la lume: 5co'<ie%uirea cu]co'trariile luciditatea i arpele o6oselii cu 'od]du6lu la =tul copacului@de@la@ori=i'i@crescut@di'@i'(er' st ]=ata s mute c ]a <e'it i la mi'e dulcea%a]capitul riiA7 Re<e'irea &' spa%iul i'i%ial? &' lumea copil riei miraculoase di' E<oeC E ( cut di' perspecti<a u'ui eu care a aDu's la cap tul c l toriei. $raDa se destram l s'd loc u'ei pri<iri lucide dar dez' d Dduite. /iracolul s@a tra's(ormat &'tr@o istorie crud : 5cora6ia cu ma'uscrisele mor%ii cu (erestrele]tr'tite de <'t se ducea &'colo i <e'ea]&'coace st team (iecare de cte o parte a uii ei]descGise 'e comp timeam (a'(aro'i]%ic'i%i <oci(era'%i cu]la6e lu'=i de p ia'De' reciteam 5RPR s(atul popular c tre]locuitorul stoiciu]milea io' < (acem cu'oscut c a%i (ost dislocat]co'(orm decretului "5" di' *F]iu'ie "25F cu supra(a%a de l? 5F Ga de la pu'ctul]'umit % r'a]<ecGe tere' ce a (ost comasat &' perimetrul]&'to< r irii a=ricole co'=resul al II@lea]P/R di' comu'a adDudu <ecGi re=iu'ea]6ac uA 5 Realismul a6rupt e du6lat de ima=i'ea stritului? rezultat al mor%ii dar i (i=urare a 0pocalipsului: 5sim%i%i cum se mic pla'eta &' Durul soarelui i]&' Durul a,ei sale pro6 de iluzio'ism 5totul]pare s (i aDu's cum<a la cap t7 urmeaz ]li6erul ar6itru 6at clopotele su(letul se las cu]toat =reutatea5? &' Rui'ele poemului? <olumul care &'cGeie epopeea (ra=me'tat a lui 4i<iu loa' Stoiciu? eroul este 6lestemat s aDu'= &'tr@u' spa%iu pe care s @" demitizeze? sp ='d ast(el iluzia maDor a e,iste'%ei sale? credi'%a &' 5lumea miracolelor5? &'toarcerea acas ? &' spa%iul ca'to'ului copil riei? 'u are 'imic di' li'itea i ecGili6rul lui Ulise? cel &'tors &' ItGaca? &' locul Pe'elopei? eroul lui Stoiciu descoper 5mai'a de catastro(e7? u' (el de implaca6il (a6ric de 'e'orociri. Ne a(l m aici la cap tul u'ei c l torii &' care eul? dup ce s@a &'c rcat cu e,perie'% mai de=ra6 crud ? amar ? e =ata s se a6a'do'eze 'ea'tului4i<iu loa' Stoiciu 4uciditatea rece se &mpletete &' /ai'a de catastro(e cu comarul5A/are]'oroc a a<ut cu]cutremurul]cu mai'a de catastro(e se s rut pe](ru'te &']o=li'd i o a'u'% pe zei%a@ primiti< ]6i'e( c toare a]p m'tului c e =ra<id &l a'u'% pe 'epotul]s u c <i'e omida p roas a]dudului care]dac 'u e com6 tut la timp o s &'=Git o]turm de )FF de oi adic ]pe to%i r z<r ti%ii sor%ii i &'trea=a 6i6liotec ]'a%io'al %i'e%i]crucea7. E(ectul e o6%i'ut &' /ai'a de catastro(e pri'tr@o reiterare a e,perie'%ei eului dar i pri' suprapu'erea catastro(elor. 0st(el se

acumuleaz te'siu'ile &' acest lu'= poem? u'ul di'tre cele mai (rumoase ale autorului. Dac re<e'irea eului &' spa%iul i'i%ial &'seam' s(ierea iluziei? (u'dalul e ocupat de 'e&'trerupte catastro(e? de o 0pocalips repetat i cu att mai &''e6u'itoare: 5miros de sul( c r mid (um arlata'i]car@tila=ii pro(a'atori auzi%i]=eam tul a (ost &'=ropat de <iu doi lumi' tori mari i]=Gicitorii cu o6ola'ii sc pa%i di']i'(er' 'u putem accepta 'ici acum irepara6ilul]mor%i um(la%i supradez<olta%i ci'e le preia desti'ul]eli6erat de (iecare &' parte! Catastro(a]a de<e'it 'ecesar straturi de 6romur de ar=i't i]=elati' %'esc]<apori se pr 6uesc i rui'ele su't pe pu'ctul de a pierde totul]'e c lc m &' picioare e u' <'t puturos]la<a de 'oroi de trei metri &mi]acoper creierul 'u 'e recu'oatem 'ici dup =las]'e &'cGi' m &' ascu'ziuri]car'a=ii]'u s@a scurs tot s'=ele marea]&' l%at de la<a (ier6i'te se retra=e petii]ei (u= pe uscat scap poate po(ti%i]la circul pompei7 $iziu'ea 'iGilist di' /ai'a de catastro(e? domi'at de o istorie care se repet i care duce implaca6il spre moarte? are o r d ci' &' Ri=G Roma'ticism88" put'd (i al turat amplei perspecti<e emi'esci'e'e di' /eme'to mori. Succesiu'ea lumilor di' poemul lui /iGai Emi'escu e &'locuit la Stoiciu de o suprapu'ere a lor? de o simulta'eizare a mome'telor i epocilor istorice. Se'sul spre care se &'dreapt &'s am6ele poeme este moartea? dispari%ia de(i'iti< ? &' Rui'ele poemului drumul eului@erou al lui Stoiciu se a(l la cap t. CGiar dac lumea <a iei di' 5mai'a de catastro(e 5? re(ac i'd u' ciclu ce o <a duce? implaca6il? di' 'ou &'ai'tea ei? eul M erou i@a &'cGeiat c l toria. 5Rui' 7 a de<e'it 'u 'umai su(letul lui? dar i poemul? poemul@spera'%a roma'tic a co'ser< rii memoriei i a &'drept rii lumii. S(ritul /ai'ii de catastro(e e,prim tocmai e,perie'%a aDu's la cap t? 5rui'a%i pe di'l u'tru a'u'%]importa't a6ia 'e tra=em r su(larea a6ia 'e tra=em remucarea]c%i am mai r mas de (apt! ]&' re(le,]marea su(letelor mor%ilor]'otri &i e,ti'de cimitirul &i <ede ca i p' ]acum de ciclul la]Dum tate de pre% ultima]repreze'ta%ie 6a'ii su't str'i cu Tol6a i]cu Da'darmii acuma dac dori%i s ]< si'ucide%i &' direct5. Su6 sem'ul acestei isto<iri se &'cGeie epopeea (ra=me'tat a eului lui 4i<iu loa' Stoiciu. Pri' maDoritatea eleme'telor co'stituti<e ale eului poetic pri' <iziu'ea asupra lumii poetul e u' 'eo@roma'tic. Remarca6ila sa (or% se datoreaz u'ei te'tati<e do' buiDoteti de a scGim6a lumea? de a o readuce la ese'%ele ei morale. Proiectul se &'cGeie cred? cu Rui'ele poemului? <olum &' care eul@ erou se re&'toarce &' 5spa%iul i'i%ial7 al c l toriei &m6o= %it cu o dureroas e,perie'% . Cercul epopeii (ra=me' tate? &'ceput su6 sem'ul c l toriei miraculoase? se &'cGeie su6 sem'ul lucidit %ii e,treme. /ai departe e 'ea'tul sau? ci'e tie! :'ceputul u'ei 'oi c l torii. B

S3JR9IT