Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretarea h r ii fertilit

ii popula iei 2011

Reprezentarea cartografic a distribu ei sau varia iei fertilit ii la un anumit nivel dat ( local, regional,global), poarta numele de hart a fertilit ii. Metoda de lucru folosit pentru ntemeierea h r ii este cea colorimetric prin intermediul programului Corel Draw x5. Datele utilizate sunt recente, furnizate de Population Reference Bureau- The World at 7 Bilion pentru anul 2011. Fertilitatea se refer numai la acea parte a popula iei care particip direct la procesul de reproducere, respectiv la popula ia feminin de vrsta fertil (15-49 ani). Cuantificarea acestui parametru se realizeaz prin raportarea num rului total de na teri la popula ia feminin fertil . Valoarea necesar pentru nlocuirea si implicit pepetuarea genera iilor este de 2,1 copii/femeie. Varia ia negativ a acestui indice, ar presupune fenomenul de mb trnire demografic . Cunoa terea acestui fenomen este necasar n contexul n care de durata i intensitatea lui depinede nivelul natalit ii. Astfel no iunea de natalitate este mai pu in cuprinz toare dect cea a fertilit ii, referindu-se i la probleme i metodele legate de aspecte calitative ale reproducerii uamane. Fertilitatea popula iei umane, ca fenomen de mas , se afl sub inciden a unui mare numar de factori economici, sociali, culturali, sanitari si psihologici. Starea acestui fenomen este prin urmare rezultanta acestui complex de factori de natura eterogena. Indiferent de scara spa ial la care se fac aprecieri asupra dimensiunii acestui fenomen, sunt evidente diferen ierile regionale. ns se contureaz vizibil dou tipare, care cuprind grupele de ri dezvoltate ( valori mici ale fertilit ii) i n curs de dezvoltare ( valori medii si mari ale fertilit ii). O anomalie demografic , n ceea ce prive tele rata fertilit ii , caracterizeaz statele precum Puerto Rico (1,6 copii/femeie) sau Cuba (1,7 copii/femeie) din zona Caraibilor. Fertilitatea mare din rile subdezvoltate din Africa, este urmare a gradului sc zut de instruire al femeii ( politica familial ), a vrstei precoce de mariaj, ceea ce determin ca indicele fertilit ii sa ating valori de peste 6, chiar 7 n Niger. La nivelul rilor dezvoltate din Europa, cu prec dere cele nordice, valorile reduse ale fertilit ii( sub 2 copii/fem), sunt stns legate de evolu ia mentalit ilor, procesul de urbanizare i industrializare. Ins , cea mai mare parte a Europei se confruna cu o rata a fertilita ii n sc dere. Acest lucru se explic printr-un decalaj economic dar si din cauza unui fenomen istoric. Spre exemplu, Romania se confrunta cu o rata scazuta a fertilitatii

din cauza unei politici pronataliste instalate in 1966, care incuraja natalitatea, iar ca urmare a e u rii acestei politici fertilitatea a scazut chiar sub 1.5, ceea ce inseamna imb trnirea popula iei. Statele Americii Latine i Asiei de Est i Sud-Est, precum Brazilia- 1.9, Venezuela- 2.5, Singapore- 1.2, Hong-Kong 1.1, Coreea de Sud- 1.2, caracterizate pritr-o cre tere economic modern sunt antrenate n acest proces de sc dere a fertilit ii. Aceast sc dere este facilitat i de r spndirea si descoperirea mijloacelor contraceptive. Gigan ii demografici, India i China , s-au angajat n programe de limitare a na terilor, determinand astfel muta ii considerabile . Constrastele care se nregistreaz n prezent n nivelul fertilit ii ilustreaz de fapt amploarea decalajelor economice, ce au ap rut n cursul istoriei contemporane.