Sunteți pe pagina 1din 10

Masuri de protectie

Incendierea

vegetatiei; Pasunatul intensiv; Defrisarea padurilor; Poluarea aerului si a apelor;


Extinderea

terenurilor afectate constructiilor; Nimicirea unor specii valoroase de plante;

CAUZELE DEFRISARII PADURILOR


Practicarea agriculturii extensive; Extinderea asezarilor; Utilizarea lemnului in diverse scopuri;

VEGETATIA IN R.M.

Republica Moldova face parte din categoria statelor cu un grad scazut de impadurire. Terenurile acoperite de paduri constituie 10,7% din teritoriul tarii. Acest indice este foarte scazut in comparatie cu alte tari.

Clima Apele Relieful Solul Lumea animala Omul

IMPACTUL NEGATIV
defrisarea padurilor, destelenirea pajistilor, desecarea terenurilor mlastinoase sau a lacurilor naturale, modificarea albiei riurilor, practicarea pasunatului excesiv,

Impactul pozitiv
extinderea unor terenuri cu vegetatie naturala protectia anumitor terenuri sau specii

Despre Cartea Rosie


Cartea Roie a Republicii Moldova cuprinde specii de organisme pe cale de dispariie: 126 specii de plante, dintre care:

81 specii de angiosperme, 1 specie de gimnosperme, 9 specii de pteridofite, 10 specii de briofite, 16 specii de lichenofite, 9 specii de micofite;

116 specii de animale, dintre care:


14 specii de mamifere, 39 specii de psri, 8 specii de reptile, 1 specie de amfibieni, 12 specii de peti, 1 specie de ciclostomate, 37 specii de insecte, 1 specie de crustacee, 3 specii de molute.

VU - specie vulnerabil (Vulnerable) EN - specie periclitat (Endangered) CR - specie critic periclitat (Critically Endangered)

Cunup Marin Oleacov Sergiu

Clasa XII ,,D