Sunteți pe pagina 1din 23

| p 


  
    
   
 


  

   


! p !
"#p
$

"p

"
" ##


 
p

" !


$!
! p ! !
m „  

| ï 
 

 
 

  
  

  
|  
|    
 
!

| p

  
   
 

 
 $!#p"p
 $!#p"p! $ %&'!
 $!#p"p! $ %&(!
m 
 
    
 
 

 
 


 

 

 

   
   
   

 

  
 
 

 
 
!

 
 
 
  
"
  
 "!#
!# $
 %
 & 


O%
 
› 
O%
 
›
 ››› ›
 
 ›
››
›
›› 

 

p
   
   
›› 

› ›› ›  
 
 &' 

)#""pp#"

 
 
 
  
* +, &
)#""pp#"
p$p

 
  

 

 


-.!

m R 

˜ 

 
 


 

 
 
 m „
 

| ˜  
 ! 

 

 


| "
 


  

# 
 
 
 
 
 

m 
 

| ï   

$
!%% & '
 

#

$
!

 


  
 


$
 
 '
m ˜ „ „  
  

 
| distribuitor cu robineti
| colector cu detentori pentru reglaj
| robineti de separatie
| dezaerisitoare
| robineti de golire
| caseta
| aparate de masura (termometre, debitmetre)
| In functie de situatie, in acelasi cofret se poate
gasi pompa de circulatie, vana de amestec sau
ventil de reglaj cu cap termostatic, aparatura de
reglaj si automatizare.
˜
 ! $# 
( 
   
 '
 
)˜"ï 
 

  - 

 / 
   
 !p&
m p „   
° 


 


 
 
 

 
 

| % °


| % * 


| % +

 
| % + 
(
 


 /0
#p!

 /  


  1 


 

!$

 / 
 

 

 !p
 
 !

 / 
 

 

 !p
 /

 1!