Sunteți pe pagina 1din 4

Transferul de căldură - Curs Lista notaţiilor principale

LISTA NOTAŢIILOR PRINCIPALE

a - acceleraţia, [m/s2]
a - difuzivitatea termică, [m2/s]
b - lăţimea, [m]
C - constanta de integrare, [-]
CA - coeficientul de absorbţie, [-]
CR - coeficientul de reflexie, [-]
CT - coeficientul de transmisie, [-]
c - viteza luminii în vid, [m/s]
c - căldura specifică masică, [J/kg·K]
cp - căldura specifică masică la presiune constantă, [J/kg·K]
cv - căldura specifică masică la volum constant, [J/kg·K]
d - diametrul, [m]
de - diametrul exterior, [m]
di - diametrul interior, [m]
e - energia fotonului, [J]
E& - puterea de emisie, [W/m2]
E& g - puterea de emisie a gazului, [W/m2]
E& o - puterea de emisie a corpului negru, [W/m2]
F - forţa, [N]
g - acceleraţia gravitaţională, [m/s2]
Hi - puterea calorifică inferioară, [J/kg]
h - înălţimea, [m]
J&λ - intensitatea de radiaţie monocromatică, [W/m3]
k - coeficientul global de transfer de căldură, [W/m2·K]
L - lucrul mecanic, [J]
Lt - lucrul mecanic tehnic, [J]
l - lungimea, [m]
lc - lungimea caracteristică, [m]
m - masa, [kg]
p - presiunea, [Pa]
Q - căldura, [J]
Q& - fluxul termic, [W]
Q& ef - fluxul termic radiant efectiv, [W]

1  Ghiaus A.-G.
Transferul de căldură - Curs Lista notaţiilor principale

Q& l - fluxul termic liniar, [W/m]


Q& rez - fluxul termic radiant rezultant, [W]
q& - fluxul termic unitar, [W/m2]
q& v - fluxul izvoarelor interioare de căldură, [W/m3]
P - perimetrul suprafeţei, [m]
R - rezistenţa termică unitară, [m2·K/W]
Re - rezistenţa termică unitară la exterior, [m2·K/W]
2
Rech - rezistenţa termică unitară echivalentă, [m ·K/W]
Ri - rezistenţa termică unitară la interior, [m2·K/W]
Rl - rezistenţa termică liniară, [m·K/W]
Rt - rezistenţa termică totală, [K/W]
r - raza, [m]
r - căldura latentă de vaporizare, [J/kg]
S - aria suprafeţei, [m2]
T - temperatura absolută, [K]
t - temperatura relativă, [ºC]
tf - temperatura fluidului înafara stratului limită, [ºC]
tm - temperatura medie, [ºC]
tp - temperatura suprafeţei, [ºC]
U - energia internă, [J]
V - volumul, [m3]
v - volumul specific, [m3/kg]
w - viteza, [m/s]
wf - viteza liberă (înafara stratului limită), [m/s]
wr - viteza radială, [m/s]
wz - viteza axială, [m/s]
w zo - viteza axială în axa conductei, [m/s]

α - coeficientul superficial de transfer de căldură, [W/m2·K]


α cv - coeficientul de convecţie, [W/m2·K]
α rd - coeficientul de radiaţie, [W/m2·K]
β - coeficientul de dilatare volumică, [K-1]
∆t m - diferenţa medie logaritmică de temperatură, [K]
∆p - diferenţa de presiune, [Pa]
δ - grosimea, [m]
δd - grosimea stratului limită dinamic, [m]
δt - grosimea stratului limită termic, [m]
ε - eficienţa, [-]

2  Ghiaus A.-G.
Transferul de căldură - Curs Lista notaţiilor principale

ε - emisivitatea termică, [-]


ε 12 - emisivitatea reciprocă a suprafeţelor 1 şi 2, [-]
εf - emisivitatea flăcării, [-]
εg - emisivitatea gazului, [-]
ε g ,ef - emisivitatea efectivă a gazului, [-]
η - randamentul, [-]
θ - diferenţa de temperatură, [K]
θ - temperatura adimensională, [-]
λ - conductivitatea termică, [W/m·K]
λ - lungimea de undă a radiaţiilor, [m]
µ - viscozitatea dinamică, [N·s/m2]
ν - viscozitatea cinematică, [m2/s]
ν - frecvenţa de oscilaţie, [Hz]
ρ - densitatea, [kg/m3]
σ - tensiunea superficială, [N/m]
τ - timpul, [s]
τ - tensiunea de forfecare, [N/m2]
ϕ 12 - factorul de formă al suprafeţei 1 în raport cu suprafaţa 2, [-]
ω - unghiul solid, [sr]

3  Ghiaus A.-G.
Transferul de căldură - Curs Lista notaţiilor principale

CRITERII DE SIMILITUDINE

g ⋅ l c3 ρ o − ρ
Criteriul Arhimede: Ar = ⋅
ν 2 ρo
α ⋅ lc
Criteriul Biot: Bi =
λ
∆p
Criteriul Euler: Eu =
ρ ⋅ w2
a ⋅τ
Criteriul Fourier: Fo =
lc2
g ⋅ lc
Criteriul Froude Fr =
w2
g ⋅ lc3
Criteriul Galilei Ga =
ν2
g ⋅ lc3
Criteriul Grashof Gr = ⋅ β ⋅ ∆t
2
ν
w ⋅τ
Criteriul de homocronie Ho =
lc
cp ⋅ ∆t
Criteriul Jakob Ja =
r
r
Criteriul Kutateladze Ku =
c p ⋅ ∆t
α ⋅ lc
Criteriul Nusselt Nu =
λ
w ⋅ lc
Criteriul Péclet Pe =
a
ν
Criteriul Prandtl Pr =
a
g ⋅ lc3
Criteriul Rayleigh Ra = ⋅ β ⋅ ∆t
ν ⋅a
w ⋅ lc
Criteriul Reynolds Re =
ν

4  Ghiaus A.-G.